ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 48 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 48 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 48 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Υπ αριθμ. 15/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που αφορά έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». Στην Λάρισα σήμερα την 13 Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 393/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Γαλάτος Αριστοκλήςκαι 2) Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικά με την υπ αριθμ. 15/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που αφορά έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 & 240 του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Την με αρ. 15/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που αφορά έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 15/2010 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2/1988, ΦΕΚ 893/1988 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15 ΑΠΟ ΤΟ 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» με μείωση του αναγκαίου προσωπικού. Στη Λάρισα σήμερα 09 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας, συνεδρίασε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες: Μαρία Αγραφιώτη, Δημήτρης Δεληγιάννης, Αναστάσιος Μπαρμπούτης, Ευαγγελία Ούντρια, Νίκος Παπαϊωάννου, Χρυσούλα Μανδραβέλη Απουσίαζαν: Δημήτριος Χασάπης, Έλένη Ξυνοπούλου, Κλεοπάτρα Λέντζα. αν και κλήθηκαν νόμιμα Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παραβρέθηκαν 6 μέλη από τα 9, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι : Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» με μείωση του αναγκαίου προσωπικού. Είπε τα εξής κ.κ. Σύμβουλοι, είναι γνωστό σε όλους πως η οικονομική κατάσταση της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Συνέπεια του προβλήματος αυτού είναι οι επιχορηγήσεις που παίρνει το θέατρό μας τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από το Δήμο Λαρισαίων να μειωθούν. Επίσης η δύσκολη οικονομική θέση των συμπολιτών είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει την προσέλευση τους στις παραστάσεις μας με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση των εσόδων μας. Προκειμένου λοιπόν το θέατρό μας να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσης των δαπανών λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό ανέθεσα σε οικονομοτεχνικό γραφείο τη σύνταξη μελέτης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα οικονομικά προβλήματα που θα μας προκύψουν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α.ΓΕΝΙΚΑ 1.Νομική μορφή Το ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας "Θεσσαλικό Θέατρο" είναι αμιγής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1988 με την υπ' αριθμόν 251/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ΦΕΚ 893/ Β τεύχος και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της εκάστοτε Δημοτικής αρχής. 2.Σκοπός. Σκοπός του ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας είναι η οργάνωση προβολή και ανάπτυξη θεατρικών παραστάσεων, η παροχή δυνατότητας σε νέους καλλιτεχνικού δημιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από τη θεατρική τέχνη. Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η συμμετοχή του σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής τέχνης 3.Έργα και δραστηριότητες του 2009 Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» παρουσίασε τα παρακάτω θεατρικά έργα: Αίθουσα: Θέατρο του «Μύλου» : 1. «Δεν πληρώνω δεν πληρώνω» Ντάριο Φό 3

4 Από 4 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2009 Σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά Σκηνικά κοστούμια: Μυρτώ Σταμπούλου Μουσική επιμέλεια: Σταύρος Γασπαράτος Χορογραφία; Ζωή Χατζηαντωνίου Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Πόπη Πελτεκοπούλου, Κώστας Καλλιβρετάκης, Χάρης Φλέουρας, Δήμητρα Φράντζιου, Ζωή Μωραίτη. Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Ηθοποιών: 5 Αριθμός Παραστάσεων: 42 Σύνολο Εισιτηρίων:1780 Εργατικά εισιτήρια: 740 Αγροτικά εισιτήρια: 682 Κάρτες σωματείων: 104 Προσκλήσεις: 420 Σύνολο θεατών: 3726 Σύνολο εισπράξεων: «Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μία ώρα» Adam Long, Daniel Singer Από 12 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου 2009 Σκηνοθεσία: Άκυς Μητσούλης Σκηνικά κοστούμια: Ελένη Στρούλια Χορογραφίες: Σπυριδούλα Καραφέρη Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Συριώτης Χρήστος, Τσαμαντάνης Περικλής, Θεοδώρα Μουκούλη, Αντουανέτα Χήρα Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Ηθοποιών: 4 Αριθμός Παραστάσεων: 16 Σύνολο Εισιτηρίων: 698 Εργατικά Εισιτήρια: 74 Αγροτικά Εισιτήρια: 140 Προσκλήσεις: 450 Σύνολο θεατών: 1362 Μέσος όρος θεατών: 85 Σύνολο Εισπράξεων: «Λόγω φάτσας» Γιώργου Διαλεγμένου Από 3 Ιανουαρίου Απριλίου 2009 Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κομνηνός Σκηνικά κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Μανώλης Δεστούνης, Γιάννης Καλατζόπουλος, Ελεάνα Απέργη, Άννα Πολυτίμου, Χαρά Τσιώλη, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Ηθοποιών: 6 Αριθμός Παραστάσεων: 48 Σύνολο Εισιτηρίων: 1659 Εργατικά Εσιτήρια: 60 Αγροτικά Εισιτήρια:440 Κάρτες Σωματείων: 62 Προσκλήσεις: 350 Σύνολο Θεατών:4.580 Μέσος όρος θεατών:96 Σύνολο Εισπράξεων:

5 4. Αίθουσα 4 ου Δημοτικού Σχολείου Παιδική Σκηνή Έργο : «Η κοιμωμένη ξύπνησε» Καλογεροπούλου-Μοσχόπουλος Από 15 Δεκεμβρίου Μαρτίου 2009 Σκηνοθεσία: Κώστας Λαμπρούλης Σκηνικά: Ελένη Καλαμπαλίκη Κοστούμια: Νικολλέτα Καΐση Μουσική: Χρήστος Κτιστάκης Χορογραφίες: Ρούλα Καραφέρη Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος, Βασίλης Καρμίρης, Ειρήνη Κοταρέλα, Ανδρομάχη Μακρίδου, Ζωή Μουκούλη, Παναγιώτης Μπάκας, Χαρά Τσιόγκα. Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Ηθοποιών: 7 Αριθμός Παραστάσεων: 34 Σύνολο θεατών: Σύνολο Εισπράξεων: Μέσος όρος Θεατών: Κηποθέατρο «Αλκαζάρ»- Περιοδεία Έργο: «Χοηφόρες» Αισχύλου Περίοδος: 1η Μαΐου- 18 Σεπτεμβρίου Μετάφραση: Κώστας Τσιάνος Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος Χορογραφία: Κώστας Τσιάνος Μουσικοσυνθέτης: Διονύσης Τσακνής Κορυφαίος Μουσικός: Γιώργος Δαληγιάννης Μουσική Διδασκαλία: Γιάννης Ψυχράμης Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Λυδία Κονιόρδου, Νίκος Ψαρράς, Θανάσης Χαλκιάς, Δημήτρης Καλαντζής, Γιώργος Στάμος, Ελένη Ουζουνίδου, Λουκία Στεργίου, Νικολέττα Βλαβιανού, Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου, Ηλέκτρα Γεννατά, Λίλυ Μελεμέ, Σοφία Αθανασοπούλου, Ευγενία Αποστόλου, Φωτεινή Τιμοθέου, Ειρήνη Τζανετουλάκου, Σεβίλη Παντελίδου, Έλενα Μαρσίδου, Ελένη Καρακάση, Μαρία Δεληγιάννη, Χρήστος Ψωμιάδης, Γιάννης Παπαγιαννούλης. Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Ηθοποιών: 22 Αριθμός Παραστάσεων: 37 Σύνολο Εισιτηρίων: Αγροτικά Εισιτήρια: 226 Εργατικά Εισιτήρια: 148 Σύνολο θεατών: Σύνολο Εισπράξεων: Μέσος όρος Θεατών: «Η Διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα Από 3 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου 2010 Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος Σκηνικά Κοστούμια: Ελένη Στρούλια Μουσική: Διονύση Τσακνή Χορογραφίες: Φωκάς Ευαγγελινός Τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποιοί: Φανή Γέμτου, Δημήτρης Καλαντζής, Περικλής Καρακωσταντόγλου, Λίλλυ Μελεμέ, Δημήτρης Μυλωνάς, Χρήστος Νίνης, Παντελής Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Πόπη Πελτεκοπούλου, Σπυρίδων Τσεκούρας, Παναγιώτης (Τάκης) Χρυσικάκος. Στατιστικά στοιχεία: 5

6 Αριθμός Ηθοποιών: 11 Αριθμός Παραστάσεων: 58 Σύνολο Εισιτηρίων: 4590 Εργατικά εισιτήρια: 697 Αγροτικά Εισιτήρια: 604 Κάρτες σωματείων: 126 Προσκλήσεις: 300 Σύνολο θεατών: 6317 Μέσος όρος θεατών: 109 Έγινε Περιοδεία στην Ελασσόνα (2 παραστάσεις) και τον Τύρναβο (2 παραστάσεις). Φεστιβάλ μονόπρακτων θεατρικών Έργων Το θέατρό μας παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το «φεστιβάλ μονόπρακτων θεατρικών έργων» στο «θέατρο του μύλου» από τις 27 Οκτωβρίου 2009 έως 1 Νοεμβρίου 2009 με τα παρακάτω έργα: - Τριτη: 27 Οκτωβρίου, στο «Θέατρο του Μύλου» κάνει έναρξη το «φεστιβάλ μονόπρακτων» με την παράσταση του Εθνικού θεάτρου «Οι διψασμένοι» σε μετάφραση της Έφης Γιαννοπούλου και σκηνοθεσία των Μανώλη Μαυροματάκη και Τζένης Αργυρίου. στη συνέχεια την Πεμπτη 29 Οκτωβρίου θα δοθεί η παράσταση με το έργο του Θωμά Ψύρρα: «Μαράν Αθά» από το θέατρο Μεταξουργείο και το ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου, με την Γιασεμή Κηλαηδόνη, σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη. την Παρασκευη 30 Οκτωβρίου την σκυτάλη παίρνει η εταιρεία θεάτρου «Χώρος», με το εκπληκτικό έργο «Η Γκόλφω Βετα 2.3» του Σπύρου Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα. το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και πάλι από την εταιρεία θεάτρου «Χώρος», θα δοθεί η παράσταση με το έργο του Μπεργαδή «Απόκοπος» σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα. τέλος την «αυλαία» του φεστιβάλ θα κλείσει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, η εταιρεία θεάτρου «Ηώς», με το μονόπρακτο έργο «Φεύγουσα κόρη», βασισμένο στο διήγημα του κορυφαίου έλληνα συγγραφέα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Μία ψυχή» σε σκηνοθεσία Μίρκας Γεμεντζάκη. Στατιστικά στοιχεία: Αριθμός Παραστάσεων: 5 Σύνολο θεατών: 830 Β.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Εδαφικές εκτάσεις- κτίρια, εγκαταστάσεις. Το ΔΗΠΕΘΕ σήμερα διαθέτει το θέατρο του «Μύλου» όπου δίνονται οι θεατρικές παραστάσεις και έχει παραχωρηθεί προς χρήση από το Δήμο Λαρισαίων. Για τις ανάγκες της κατασκευής και φύλαξης των σκηνικών ενοικιάζεται αποθήκη 1000μ2. Στο οικοδομικό συγκρότημα του «Μύλου του Παππά» ο Δήμος Λαρισαίων έχει παραχωρήσει 2 χώρους των 50μ2 ο καθένας και χρησιμοποιούνται ο μεν ένας για ραφείο ενδυμασιών και ο άλλος για την φύλαξη των φροντιστηριακών αντικειμένων. Στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο σε χώρο 350μ2 βρίσκεται το Βεστιάριο όπου φυλάσσονται όλα τα κοστούμια των θεατρικών παραστάσεων. Τα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ 120μ2 καθώς και ένας χώρος 30μ2 όπου στεγάζεται το αρχείο του θεάτρου βρίσκονται στο κτηριακό συγκρότημα του "Μύλου του Παππά" στο κεντρικό κτήριο 2ος όροφος, η παραχώρηση τους για χρήση έγινε με απόφαση του Δήμου Λαρισαίων. 6

7 Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης το νέο θέατρο του «ΟΥΗΛ» χωρητικότητας 550 θέσεων με πολλούς και υπερσύγχρονους χώρους το οποίο σύντομα θα παραχωρηθεί από το Δήμο Λαρισαίων στο ΔΗΠΕΘΕ μετά την ολοκλήρωση του. Για την διαμονή και φιλοξενία των ηθοποιών και των καλλιτεχνών που καλύπτουν τις ανάγκες των θεατρικών παραγωγών ενοικιάζεται ξενώνας ή δωμάτια σε ξενοδοχεία της πόλης. Με τους πιο πάνω χώρους καλύπτονται όλες οι ανάγκες για τις παραστάσεις, την κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, αποθήκευση τους και λοιπές δραστηριότητες του ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας. 2. Εξοπλισμός. Με βάση τα στοιχεία του Ισολογισμού του 2009 ο εξοπλισμός κατά κατηγορία είναι: ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ 1 Κτίρια-Τεχνικά έργα , , ,11 2 Μηχ/τα-Μηχ/κος , , ,42 Εξοπιλισμός 3 Μεταφορικά Μέσα 44607, , Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλισμός 26450, , ,38 5 Υλικά Θεατρικών Έργων , , ,81 ΣΥΝΟΛΑ , , ,72 3.Απολογισμός-Ισολογισμός 2009 Επισυνάπτονται στο τέλος της μελέτης. 4.Προσωπικό ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καλλιτεχνικός Διευθυντής 1 Γραμματέας Καλλιτεχνικού Διευθυντή 1 Υπεύθυνος Παραγωγής 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υπεύθυνος Οικονομικών-Λογιστής 1 Βοηθός Λογιστηρίου-Ταμίας 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλεκτρολόγος-Ηχητικός / Προιστάμενος 1 Ηλεκτρολόγος Φωτιστής 1 Ξυλουργός 1 Κατασκευαστής Σκηνικών-Ξυλουργός 1 Κατασκευαστής Σκηνικών-Σιδηρουργός 1 Οδηγός 1 Υπεύθυνος Βεστιαρίου-Αμπιγιέζ 1 Οδηγός-Γενικών Καθηκόντων 1 ΣΥΝΟΛΟ Αμοιβές προσωπικού και Εργοδοτικές Επιβαρύνσεις. 7

8 Οι ειδικότητες και οι αντίστοιχες αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στην Επιχείρηση υπολογίζονται με βάση τις ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές (σχετική κατάσταση προσωπικού αμοιβών και εργοδοτικών επιβαρύνσεων στον πίνακα που ακολουθεί). ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης Γενικός Διευθυντής είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης του έργου του ΔΗΠΕΘΕ, του συντονισμού του, και της εκπροσώπησης γενικά της Επιχείρησης. Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ.4 του Ν.3463/2006. Βέβαια με βάση την ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων Υπουργείου Πολιτισμού και ΔΗΠΕΘΕ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Υπουργού Πολιτισμού. Υπολογισμός των μηνιαίων αποδοχών ( 3000 ευρώ + εργοδοτικές επιβαρύνσεις 281 ευρώ) 3281,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 Ευρώ. Γραμματέας Καλλιτεχνικού Διευθυντή- ΔΣ Καλύπτει τις υποχρεώσεις του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Προγραμματισμού. Οι μηνιαίες αποδοχές (1498 ευρώ και εργοδοτικές επιβαρύνσεις 419 ευρώ) Χ 14 =Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 Ευρώ Υπεύθυνος Παραγωγής Καλύπτει τις ανάγκες για την οργάνωση, ετοιμασία,παρουσίαση και περιοδεία των θεατρικών παραστάσεων. Έχει την ευθύνη για την έκδοση των προγραμμάτων και των αφισών των θεατρικών έργων, τη συνεργασία των καλλιτεχνών της κάθε παράστασης και γενικότερα την μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιάζονται κατά το ανέβασμα των θεατρικών παραστάσεων. Υπολογίζονται μηνιαίες αποδοχές (1814 ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υπεύθυνος Οικονομικών- Λογιστής Υπολογίζονται μηνιαίες αποδοχές (1982 ευρώ ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2534,00 Χ 14 = ,00 ευρώ Ταμίας θεατρικών αιθουσών Υπολογίζονται μηνιαίες αποδοχές (1489 ευρώ ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 1906,00 Χ 14= Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Προϊστάμενος- Ηλεκτρολόγος- Ηχητικός Μηνιαίες αποδοχές (2072 ευρώ+ 583 εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2655,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00. Ηλεκτρολόγος- φωτιστής Μηνιαίες αποδοχές (1902 ευρώ+505 εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2470,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. Τεχνικός Κατασκευαστής Σκηνικών-Ξυλουργός Μηνιαίες αποδοχές (1606 ευρώ+450 εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2056,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. Ξυλουργός Μηνιαίες αποδοχές ( 1516 ευρώ+ 424 εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 1940,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. 8

9 Κατασκευαστής Σκηνικών Σιδηρουργός Μηνιαίες αποδοχές (1908 ευρώ+ 534 ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2442,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. Υπεύθυνος Βεστιαρίου- Αμπιγιέζ Μηνιαίες αποδοχές (1641 ευρώ+ 459 εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 2100,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. Οδηγός φορτηγού- Γενικών καθηκόντων Μηνιαίες αποδοχές (1395ευρώ+ 422 ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 1817,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 ευρώ. Οδηγός Μηνιαίες αποδοχές (1339 ευρώ+ 411 ευρώ εργοδοτικές επιβαρύνσεις) 1750,00 Χ 14 = Σύνολο ετήσιου κόστους ,00 Αποζημιώσεις Εκτός Έδρας (περιοδείες τεχνικών) Υπολογίζονται ετήσιες δαπάνες (στοιχεία προϋπολογισμού 2009) , ευρώ. Συνολικό ετήσιο κόστος αμοιβών Προσωπικού : ,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΔ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τσιάνος Κώστας Καλλιτεχν.Δ/ντής Ορισμ.Χρονου Δημητριάδης Κώστας Υπεύθυνος Οικον Αοριστ.Χρόνου Χώτου Μαρίνα Γραμματέας Αοριστ.Χρόνου Δημητριάδης Χρήστος Προπομπός Αορίστ.Χρόνου Πλάδα Ειρήνη Ταμίας θεατρ,χώρ Αορίστ.Χρόνου Γεωργάκης Νίκος Ηλεκτρολ-Ηχητικ Αορίστ.Χρόνου Παπατριανταφύλλου θωμά Ηλεκτρολ-Φωτισ Αορίστ.Χρόνου Γιαννίκης Βασίλειος Τεχνικ-Σιδηροκ Αορίστ.Χρόνου Σδράνης Γιώργος Οδηγός-Γεν.Καθ Αορίστ.Χρόνου Καράκης Χρήστος Τεχν-φροντιστ Αορίστ.Χρόνου Σέτσικας Δημήτριος Τεχν-Ξυλουργός Αορίστ.Χρόνου Τσιακρδώνη Φρειδερίκη Βεστιάριο Αορίστ.Χρόνου Μυλωνάς Σταύρος Οδηγός Αορίστ.Χρόνου 4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο αριθμός των Ηθοποιών που απασχολούνται στο ΔΗΠΕ δεν είναι σταθερός ούτε μόνιμος. Οι συμβάσεις που υπογράφονται είναι Συμβάσεις Έργου και η διάρκεια τους δεν ξεπερνά τους 5 μήνες. Οι αποδοχές των Ηθοποιών είναι ποικίλες καθώς επίσης και των υπολοίπων καλλιτεχνικών συντελεστών των θεατρικών παραγωγών. Γενικά για τους περισσότερους Ηθοποιούς ισχύει : Βασικές μηνιαίες αποδοχές 1166 ευρώ το οποίο υπόκειται στις νόμιμες ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις. Επί πλέον χορηγείται σε κάθε Ηθοποιό επίδομα διαβίωσης, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του που είναι από 235 έως 528 ευρώ ανά μήνα το οποίο δεν έχει κανενός είδους κρατήσεις. Ο μέσος όρος των Ηθοποιών που απασχολούνται ετήσια είναι διαφορετικός κάθε χρόνο γιατί εξαρτάται αποκλειστικά από το ρεπερτόριο των θεατρικών έργων που θα παρουσιασθούν. 9

10 Οι συνολικές δαπάνες το 2009 έφτασαν στο ποσό του ,81 ευρώ τα οποία επιμερίζονται κατά κατηγορία ως εξής: Αγορές πάγιου εξοπλισμού: ,93 ή 0,74% Θεατρικές Παραγωγές: ,52 ή 16,85% Αμοιβές Ηθοποιών-Καλλιτεχνών και λοιπών συνεργατών: ,33 ή 50,12% Μισθοί ασφαλιστικές εισφορές Τεχνικού-Διοικητικού Προσωπικού : ή 27,34% Ενοίκια και λοιπά έξοδα λειτουργίας : ,03 ή 4,95% ΣΥΝΟΛΟ : ,81 Με δεδομένη την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας μας αλλά και τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, από ευρώ που ήταν το 2008 η ετήσια επιχορήγηση μειώθηκε στις για το 2009 στις για το 2010,για δε το 2011 δεν έχει ακόμη διασαφηνισθεί και του Δήμου Λαρισαίων που θα περιορισθεί χρειάζεται να περιορισθούν οι δαπάνες. Το σκέλος των εσόδων είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσει αυξητικές τάσεις με δεδομένο τον συνεχόμενο περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας. Για την απρόσκοπτη συνέχεια της δραστηριότητας του ΔΗΠΕΘΕ χρειάζεται άμεσα να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δαπανών. Τέτοια περιθώρια μείωσης υπάρχουν με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα οικονομικά στοιχεία και την πραγματική κατάσταση των αναγκών στον περιορισμό του κόστους ανεβάσματος των θεατρικών παραστάσεων χωρίς βέβαια να θίγεται η ποιότητα τους. Όμως το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος που μπορεί άμεσα να επιτευχθεί είναι η επανεξέταση και αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού. Συγκεκριμένα το ΔΗΠΕΘΕ διαθέτει σε κάποιες ειδικότητες από 2 υπαλλήλους τεχνικούς με το ίδιο αντικείμενο. Προτείνεται λοιπόν ένας από κάθε ειδικότητα να μεταφερθεί στο Δήμο Λαρισαίων προκειμένου να αξιοποιηθεί δημιουργικά και αποτελεσματικά μιας και οι ανάγκες του Δήμου σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό είναι τεράστιες. Έτσι και οικονομική ελάφρυνση στο ΔΗΠΕΘΕ θα επέλθει και οι εργαζόμενοι αξιοποιούνται χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δεδομένα. Οι δύο εργαζόμενοι είναι ο Οδηγός Μυλωνάς Σταύρος με ετήσιο κόστος ευρώ και ο ξυλουργός Σέτσικας Δημήτριος με ετήσιο κόστος ευρώ. Συνολικά λοιπόν το όφελος για το ΔΗΠΕΘΕ θα είναι ευρώ ετήσια, χωρίς να θίγεται η δραστηριότητα του. 10

11 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού του έτους 2009 αξίζει να δούμε κάποια καίρια σημεία του. Έξοδα: Είχαμε προϋπολογίσει ευρώ και πραγματοποιήθηκαν ,81 ευρώ τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω, είχαμε δηλαδή απόκλιση κατά ,18 ευρώ ή 15% περίπου. Έσοδα: Είχαμε προϋπολογίσει ευρώ τα οποία αναλύονται: από την κύρια δραστηριότητα του θεάτρου το ποσό ανέρχεται σε ευρώ ή ποσοστό 36,00% περίπου των συνολικών εσόδων. Η επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων είχε προϋπολογισθεί σε ή ποσοστό 41.19%, του ΥΠΠΟ ευρώ ή σε 13,65% και το υπόλοιπο 9,2% από λοιπά έσοδα. Τα πραγματοποιηθέντα συνολικά έσοδα ήταν ,81 ευρώ. Αναλυτικά: Τα έσοδα της κύριας δραστηριότητας του θεάτρου μας το 2009 ήταν ,77 ή 36,60%. Η επιχορήγηση του Δήμου Λαρισαίων ανήλθε στο ποσό ευρώ ποσοστό 40,47%, η επιχορήγηση του ΥΠΠΟ ήταν ,99 ποσοστό 11,7%. Το υπόλοιπο ποσό προήλθε από τη διάθεση του χαρτιού ανακύκλωσης και τις λοιπές δραστηριότητες ,05 ευρώ ή 11,23%. Το 2009 παρουσιάσθηκαν 5 θεατρικές παραγωγές : «Δεν πληρώνω», «Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε 1 ώρα», «Λόγω φάτσας», «Η κοιμωμένη ξύπνησε» και «Χοηφόρες». Οργανώσαμε το φεστιβάλ «μονόπρακτων» τον Οκτώβριο του 2009 στο «θέατρο του Μύλου» με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρουσιάσθηκαν τα έργα: «Οι διψασμένοι», «Μαράν Αθά», «Απόκοπος» και «Φεύγουσα κόρη». Δόθηκαν συνολικά 138 παραστάσεις τις οποίες συνολικά παρακολούθησαν θεατές. Συμμετείχαν 47 ηθοποιοί και 36 καλλιτεχνικοί συντελεστές (σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, μουσικοί, χορογράφοι). Σε σχέση με τα έξοδα, καταφέραμε να περιορίσουμε ένα μεγάλο μέρος των ελαστικών δαπανών, όπως και την προηγούμενη χρονιά π.χ έξοδα διαμονής ηθοποιών με την ενοικίαση αυτόνομων στούντιο στο οικοδομικό συγκρότημα «Μυρτίνη», αξιοποίηση ντόπιων ηθοποιών και καλλιτεχνικών συνεργατών για τις θεατρικές παραγωγές, έρευνα εξονυχιστική της αγοράς πριν από κάθε προμήθεια μας, αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού κοστουμιών- σκηνικών κλπ. Το σημαντικότερο είναι πως στις μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας προς τους εργαζομένους, τους καλλιτεχνικούς μας συνεργάτες και το ΙΚΑ ήμασταν απόλυτα συνεπείς. Τα έξοδα του 2009 που ανήλθαν στις ,81 Ευρώ κατά κωδικό διενεργήθηκαν όπως αναλυτικά περιγράφονται στην κατάσταση του απολογισμού. Αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Α.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2009 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ , , ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΝΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΕΡΓ-ΑΓΡΟΤΙ ΕΣΤΙΑΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , , ΥΠΟΥΡΓ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ΕΣΠΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣ-ΧΟΡΗΓΙΩΝ , , ΕΣΟΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΥΣΗ , , ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ "ΜΥΛΟΥ" 3.000,00 100, ΕΣΟΔΑ ΕΡΑΣΙ.ΣΚΗΝΗΣ 2.000, , ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖ.ΛΟΓΑΡ/ΜΩΝ 500,00 5, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/ ,00 856,19 11

12 38.03 ΟΨΕΩΣ , , , ,39 ΜΕΙΟΝ 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ( ) ,58 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,81 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 2009 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΕΣΟΔΑ (Ταμειακές εισπράξεις ) 1. Υπολοιπο Πελατων 31/12/08 κωδ ,88 2. Υπόλοιπο Γραμματια Εισπρακτέα κωδ ,44 3. Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/08 κωδ ,74 4. Υπόλοιπο Λογ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ κωδ ,65 5. Υπόλοιπο Λογ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ κωδ ,91 6. Υπόλοιπο Λογ.ΑΤΕ κωδ ,21 7. Υπόλοιπο Λογ.ΕΤΕ κωδ ,20 Σύνολο ποσών απογραφής 01/01/ ,03 8. Εσοδα Πώλησης Προγραμμάτων κωδ , ,00 Εσοδα 9. Παραστάσεων κωδ , , Επιχορηγήσεις κωδ , , Εσοδα Χαρτιού Ανακύκλ.-Λοιπά κωδ , , Εσοδα Τόκων κωδ ,00 5,69 Ι. Σύνολο από , ,72 ΜΕΙΟΝ 1. Υπολοιπο Πελατών 31/12/2009 κωδ ,46 2. Υπόλοιπο Γραμμάτια εισπρακτέα 31/12/ ,44 3. Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2009 κωδ ,55 4. Υπόλοιπο Λογ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ κωδ ,85 5. Υπολοιπο Λογ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ κωδ ,00 6. Υπόλοιπο Λογ.ΑΤΕ κωδ ,50 7. Υπόλοιπο Λογ.ΕΤΕ 31/12/2009 κωδ ,11 8. Επιταγές Πελατών Εισπρακτέες κωδ ,00 ΙΙ. Σύνολο Υπολοίπων 31/12/ ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2009 Ι-ΙΙ ,72 ΜΕΙΟΝ , ,81 Β.ΕΞΟΔΑ 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ 5.000, , ΕΞΟΠΛΙ.ΗΧΗΤΙ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 8.000,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ 3.000,00 0, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00 0,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ 200,00 12

13 14.03 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ , ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.368, ΥΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡ.ΕΡΓΩΝ , , ΚΟΣΤΟΥΜ.ΘΕΑΤΡ.ΕΡΓΩΝ , , ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤ.ΕΡΓΩΝ 6.000, , ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1.054, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΛΑΜΠΕΣ-ΖΕΛΑΤ ΑΝΑΛ.ΗΛΕ-ΞΥ-ΒΕΣΤ-ΛΑΜΠ-ΖΕ 4.000, , ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚ 3.200,00 0, ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΙΝΗΣΗ , , ΙΚΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ , , ΕΠΙΚ.ΤΑΜΕΙΑ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , , ΗΘΟΠΟΙΟΙ , , ΚΑΛΛΙΤΕΧ.Δ/ΝΤΗΣ , ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , ,73 ΕΚΤ ΕΔΡΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ , , ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ , , ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ , , ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛ , , ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΕΣ , , ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ,00 600, ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΚΗΝΙΚΩΝ , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣΚΕΣ-ΚΟΥΚΛ 4.000, , ΣΥΝΕΡΓ.ΡΑΦΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ , , ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ , , AMOIBH ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 0,00 259, ΣΥΝΕΡΓ.ΑΦΙΣΟΚΟΛΙΣΗΣ 5.000, , ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 0, ΑΜΟΙΒ-ΕΞΟΔ ΕΡΑΣΙΤ.ΣΚΗΝΗΣ 4.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΡΕ.ΠΕΙΡ-ΣΧΟΛ ΘΕΑ , ΟΤΕ 6.000, , ΕΛΤΑ-ΙΔΙΩΤ.ΚΟΥΡΙΕΡ 5.000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 450, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.500,00 147, ΑΣΦΑΛ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΚΗΝΙΚ 2.600, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΩΡΩΝ ΔΟΚΙΜ-ΠΑΑΣ 3.000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝ.ΗΘΟΠΟΙΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.000, , ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 3.000, , ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 3.000, , ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣ 2.500,00 350, ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡ.ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ 1.500, , ΕΠΙΣΚ.ΠΕΡΟΥΚΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ 0,00 13

14 62.15 ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 6.000,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.417, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔ ΚΙΝ.ΑΥΤΟΚ-ΔΙΟΔΙΑ 5.000, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΙΑΣΩΝ , , ΕΞΟΙΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΑΓΟΡΩΝ-ΣΚΗ 1.500, , ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩ , , ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 3.000, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ , ,50 ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠ.ΑΦΙΣΩΝ 8.000, , ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΥΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ , , ΣΥΝΡΟΜ.ΕΦΗΜ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 500, , ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.500, , ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠ.ΜΗΧΑΝΗ 2.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , , ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 800,00 922, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 2, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚ.ΣΚΗΝΙΚ 1.000,00 803, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ 3.500, , ΛΑΜΠΕΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 4.000, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 3.000, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2.000, , ΕΞ.ΣΥΝΤ.ΞΕΝΩΝΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 2.600, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟ 1.500, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΔΙΑΚΗΡ 3.800, , ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑ-ΒΙΝΤΕΟ 0,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3.500, , ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΤΡ.ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 301,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,81 14

15 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ) 6 7 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ 8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποήσεις Ι.Κεφάλαιο 12 3.Κτίρια - Τεχνικά Έργα 236, , , , , , Καταβεβλημένο 196, , Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ. 111, , , , , , , , Μεταφορικά Μέσα 44, , , , Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 26, , , , , Υλικά θεατρικών έργων 1,078, , , ,038, , ΙV.Αποθεματικά 754, κεφάλαια 17 Συνολο ακινητοποιήσεων 1,496, , , ,445, , Αποθεματικα - 853, Διαφορες αναπροσ. 96, , ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) 811, , Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΙV.Αποτελέσματα εις νέο 24 Ι.Αποθέματα Υπόλοιπο κερδών εισ νέο 4, , Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά 4, , Ανταλλακτικά και Είδη 26 συσκευασίας 4, , , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 297, ,563.50

16 ΙΙ.Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πελάτες 208, ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες 133, υποχρεώσεις 33 3.Γραμμάτια εισπρακτέα 27, , Προμηθευτές 63, , α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον. 9, , α.Επιταγές Πληρωτέες 59, , Χρεώστες Διαφοροι 56, , Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 153, , Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών 4, , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 539, , , , Πιστωτές διάφοροι 24, , , IV.Διαθέσιμα 41 1.Ταμείο , Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 15, , , , Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ.(δι+διι+διv) 326, , Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 840, , ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 1,138, ,154, ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1,138, ,153,

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 71 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 594, , Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 5, , Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 3, , Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 1, , Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 589, , , , Πλέον : Άλλα έσοδα 1,060, , ΠΛΕΟΝ : 78 Σύνολο 1,649, ,256, Φόρος εισοδήματος Μείον : Υπόλοιπο κερδών εισ νέο 4, , Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1,191, , Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 453, , Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1,644, ,138, Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 4, , ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα Έσοδα προηγουμένων χρήσεων Μείον : Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 1, , Έξοδα προηγουμένων χρήσεων , , , , Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες) 3, ,079.33

18 97 Μείον : 98 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 60, , ΛΑΡΙΣΑ,././.. 99 Μείον :Αποσβέσεις ενσωματωμένες 100 στο λειτουργικό κόστος 60, , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ 3, , Η- -Ο- -Ο- 108 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΝΘΟΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ. ΑΕ ΑΔΤ. ΑΒ ΑΔΤ. Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 18

19 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) ης Δεκεμβρίου ΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 11 ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΧΡΗΣΗΣ Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως -Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά 4, , Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων , , Έσοδα κύριας δραστηριότητας -Πωλήσεις εμπ/των & λοιπών αποθεμ Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 21, , Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 573, , , , Αγορές Χρήσεως 2.Λοιπά οργανικά έσοδα Πρώτες και βοηθητικές ύλες Επιχορηγήσεις 898, , Έσοδα παρεπόμενων Αναλώσιμα υλικά 5, , ασχολιών 162, , Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων , , Έσοδα κεφαλαίων Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών 10, , ,060, , ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης Συνολικά τελικά αποθέματα 4, , , ,

20 24 Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων 5, , Οργανικά έξοδα -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,139, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων 156, , Παροχές τρίτων 61, , Φόροι - Τέλη 10, , Διάφορα έξοδα 183, , Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 93, , ενσωματωμένες στο 34 λειτουργικό κόστος 1,645, ,143, Συνολικό κόστος 1,651, ,155, Σύνολο Εσόδων 1,655, ,273, Κέρδη εκμεταλλεύσεως 4, , Ζημίες εκμεταλλεύσεως Η- -Ο- -Ο- 40 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 41 ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 42 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 43 ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΝΘΟΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44 ΑΔΤ. ΑΕ ΑΔΤ. ΑΒ ΑΔΤ. Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 20

21 Οι κ.κ. Σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση της προέδρου, εξέφρασαν τις απόψεις τους και ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Και ενέκριναν οι δύο εργαζόμενοι, Μυλωνάς Σταύρος Οδηγός και Σέτσικας Δημήτριος ξυλουργός να μεταφερθούν στο Δήμο Λαρισαίων όπως προτείνεται από την οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμογής των καταστατικών σκοπών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας «Θεσσαλικό Θέατρο» με μείωση του αναγκαίου προσωπικού. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΝΤΡΙΑ Πιστό Αντίγραφο Λάρισα 09/12/2010 Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας Μαρία Αγραφιώτη Δημοτική Σύμβουλος Σελίδα 21 από 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η υπ αρ. 8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 665 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 31/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-78Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΛΞ-Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 269 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα