È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË"

Transcript

1 È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες με ελάχιστη παροχή 10A και αποτελεσματική γείωση. (Αν η πρίζα και το φις της συσκευής είναι ασύμβατα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου). Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις του, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος. Η συσκευή είναι ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Μη μεταφέρετε τη φριτέζα όταν το λάδι είναι ζεστό, για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα. Η φριτέζα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνον αφού τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος. Εάν θερμανθεί χωρίς λάδι, επεμβαίνει σύστημα θερμικής ασφάλειας που διακόπτει τη λειτουργία της. Στην περίπτωση αυτή, για να ξαναλειτουργήσετε τη συσκευή πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε περίπτωση διαρροής λαδιού από τη φριτέζα, απευθυνθείτε στο Σέρβις ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα για πρώτη φορά, πλύνετε προσεκτικά: τον κάδο, το καλάθι και το καπάκι (αφαιρέστε το φίλτρο) με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό για πιάτα. Στο τέλος σκουπίστε καλά και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα νερού που συγκεντρώνεται στον πάτο του κάδου. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε επικίνδυνα πιτσιλίσματα ζεστού λαδιού κατά τη λειτουργία. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μετακινείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τις ειδικές χειρολαβές. (Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη χειρολαβή του καλαθιού για τη μετακίνηση της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι αρκετά κρύο προειδοποιησεις περιμένοντας περίπου 2 ώρες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ελευθερώνεται οσμή καινούργιου όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή. Αερίζετε το δωμάτιο. Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας στήριξης της φριτέζας, όπου θα μπορούσε να το πιάσει εύκολα ένα παιδί ή να μπερδευτεί στο χρήστη. Προσοχή στον καυτό ατμό και στις ενδεχόμενες πιτσιλιές λαδιού που μπορεί να προκληθούν ανοίγοντας το καπάκι. Απαγορεύεται η χρήση λαδιού βιοτεχνικής παραγωγής ή υψηλής οξύτητας. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως. Η συσκευή αυτή συμμορφούται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1935/2004 της 27/10/2004 για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρουςεργασίας, αγροτουριστικές μονάδες ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αποσπώμενο πίνακα ελέγχου που παρέχεται με F ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο) A. Καπάκι Β. Παράθυρο (σε ορισμένα μοντέλα) C. Φίλτρο D. Πλήκτρο ανοίγματος E. Αποσπώμενος κάδος F. Καλάθι G. Διακόπτης χειρολαβής H. Χειρολαβή καλαθιού I. Αποσπώμενος πίνακας ελέγχου L Διακόπτης θερμοστάτη M. Ενδεικτική λυχνία N. Ηλεκτρικών συνδετήρων 39

2 ÚÈÓ Û Ó ÛÙ ÙÔ ÊÈ ÛÙËÓ Ú ÙÔ ÚÂ Ì ÙÔ Â È ıâ Ù ÚÒÙ ÙÈ ÚˉÂÈ Ï È ÛÙÔÓ Î Ô. ÂÈ ÛÙ ÙÔ Ï È ÛÙÔÓ Î Ô: ª ÁÈÛÙË ˉ ÚËÙÈÎ ÙËÙ 1,3 Ï ÙÚ (1,2 kg. Ï Ô ). ƒ à : ÛÙ ıìë ÙÔ Ï ÈÔ Ú ÂÈ ÓÙ Ó Ú ÛÎÂÙ È Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÂÓ Â ÍÂÈ ÌÂÁ ÛÙÔ Î È ÂÏ ˉ ÛÙÔ. ÏÂÁˉÔ Ú ÂÈ Ó Á ÓÂÙ È ÓÙ ÂÓÒ Ô ÔÛ ÒÌÂÓÔ Î Ô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙËÓ Ô Ôˉ. ªËÓ ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù ÔÙ ÙË ÊÚÈÙ Ù Ó Ë ÛÙ ıìë ÙÔ Ï ÈÔ Ú ÛÎÂÙ È Î Ù ÙËÓ Ó ÂÈÍË min, ÁÈ Ù Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ Ì ÔÚÂ Ó ÂÓÂÚÁÔ ÔÈ ÛÂÈ ÙÔÓ ıâúìèî ÌËˉ ÓÈÛÌ ÛÊ ÏÂ. È ÙËÓ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÌËˉ ÓÈÛÌÔ, Ú ÂÈ Ó Â ı Óı Ù ÛÂ Ó ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ ÓÔ Î ÓÙÚÔ Û Ú È ÙË ÂÙ ÈÚ Ì. Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Â ÈÙ Áˉ ÓÔÓÙ È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÒÓÙ Î ÔÈÔ ÊÈÛÙÈÎ Ï ÈÔ Î Ï ÔÈ ÙËÙ. ÔÊ ÁÂÙ ÙËÓ Ó ÌÈÍË È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï ÈÒÓ. Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÙÂ Û ÏÔ ÛÙÂÚÂÔ Ì ÁÂÈÚÈÎÔ Ï Ô, Î Ù ÙÔ Û ÌÈÎÚ ÎÔÌÌ Ù ÎÈ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÊÚÈÙ Ó ÌËÓ ıâúì ÓÂÙ È ÛÙÂÁÓ Ù ÚÒÙ Ï Ù. ıâúìôîú Û Ú ÂÈ Ó Ú ıìèûùâ ÛÙÔ ÆC Ì ˉÚÈ Ó ÏÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï Ô Î È ÛÙË Ì ÓÔ Û Ó ˉÂÈ Â ÈÏ ÍÙ ÙËÓ Â Èı ÌËÙ ıâúìôîú Û. ΑΡΧΗ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ 1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για τηγάνισμα στο καλάθι χωρίς να το υπερφορτώσετε (έως 0,7 kg φρέσκες πατάτες). Για πιο ομοιογενές τηγάνισμα, συνιστάται να συγκεντρώνετε τα τρόφιμα κυρίως στην περίμετρο του καλαθιού, αφήνοντας το κεντρικό τμήμα με λιγότερο φορτίο. 2. Τοποθετήστε το διακόπτη του θερμοστάτη L στην επιθυμητή θερμοκρασία (εικ. 1). Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία Μ σβήνει. 3. Μόλις σβήσει η λυχνία, βυθίστε αργά το καλάθι στο λάδι, κατεβάστε αργά τη χειρολαβή αφού μετακινήσετε το διακόπτη G προς τα πίσω, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, αμέσως μετά από αυτήν την ενέργεια, να ελευθερώνεται σημαντική ποσότητα πολύ θερμού ατμού από το κάλυμμα φίλτρου. Στην αρχή του τηγανίσματος, αμέσως μετά το βύθισμα των τροφίμων στο λάδι, η εσωτερική επιφάνεια του παραθύρου Β καλύπτεται από ατμό που εξαφανίζεται σταδιακά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται σταγόνες υγρασίας κοντά στη χειρολαβή του καλαθιού. ΤΕΛΟΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ Μετά την πάροδο του χρόνου τηγανίσματος, ανασηκώστε το καλάθι και ελέγξτε αν το φαγητό τηγανίστηκε σωστά. Στα μοντέλα με παράθυρο, αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνει κοιτάζοντας μέσα από αυτό, χωρίς να ανοίξετε το καπάκι. Εάν το τηγάνισμα είναι ικανοποιητικό, σβήστε τη συσκευή 40 οδηγιες χρησης βάζοντας το διακόπτη του θερμοστάτη L στη θέση 0 έως ότου ακούσετε το κλικ του εσωτερικού διακόπτη. Στραγγίστε το λάδι αφήνοντας για λίγο το καλάθι στην πάνω θέση της φριτέζας (Εικ. 2). ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ Ή ΛΙΠΟΥΣ Συνιστάται να φιλτράρετε το λάδι ή το λίπος μετά από κάθε τηγάνισμα γιατί τα σωματίδια των φαγητών, κυρίως όταν είναι πανέ ή αλευρωμένα, παραμένοντας μέσα στο λάδι, καίγονται και επομένως μπορεί να αλλοιώσουν πολύ γρήγορα το λάδι ή το λίπος. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι αρκετά κρύο περιμένοντας περίπου 2 ώρες. Σε περίπτωση χρήσης λίπους, προσοχή να μην κρυώσει, γιατί στερεοποιείται. 1. Ανοίξτε το καπάκι της φριτέζας, αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου Ι όπως φαίνεται στην εικόνα 3 και στη συνέχεια βγάλτε τον αποσπώμενο κάδο E, κρατώντας τον από τις χειρολαβές (εικ. 4), Βγάλτε το καπάκι όπως στην εικ. 5. Αδειάστε τον κάδο (εικ. 6). 2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τον κάδο χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή απορροφητικό χαρτί. 3. Τοποθετήστε το δοχείο έτσι ώστε οι συνδετήρες (N) να έχουν τοποθετηθεί αντίκρυ. 4. Τοποθετήστε και πάλι τον πίνακα ελέγχου Ι στην ειδική υποδοχή. 5. Τοποθετήστε το καλάθι στην πάνω θέση και τοποθετήστε στο κάτω μέρος του ένα φίλτρο (εικ. 7). Τα φίλτρα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κατάστημα πώλησης ή από το Σέρβις. 6. Αδειάστε στη συνέχεια πολύ αργά το λάδι ή το λίπος στη φριτέζα έτσι ώστε να μην ξεχειλίσει από το φίλτρο (εικ. 7). Στο τέλος της διαδικασίας επανατοποθετήστε το καπάκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το λάδι που φιλτράρεται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διατηρηθεί στο εσωτερικό της φριτέζας. Παρόλα αυτά, αν μεταξύ δύο τηγανισμάτων παρεμβάλλεται μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να διατηρείτε το λάδι σε κλειστό δοχείο για να αποφύγετε αλλοιώσεις. Είναι σκόπιμο να διατηρείτε χωριστά το λάδι που χρησιμοποιείτε για τηγάνισμα ψαριών από το λάδι που χρησιμοποιείτε για άλλα φαγητά. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΣΜΕΣ Με το χρόνο, το φίλτρο για τις οσμές στο εσωτερικό του καπακιού, χάνει την αποτελεσματικότητά του. Για την αντικατάσταση, βγάλτε το πλαστικό καπάκι φίλτρου πιέζοντας το γάντζο προς την κατεύθυνση του βέλους 1 και στη συνέχεια ανασηκώστε προς την κατεύθυνση του βέλους 2 (εικ. 8). Αντικαταστήστε τα φίλτρα.

3 καθαρισμος/ συμβουλες για το τηγανισμα Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος. Μη βυθίζετε ποτέ το πάνελ ελέγχου σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό της βρύσης. Η είσοδος νερού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι αρκετά κρύο (περιμένετε περίπου 2 ώρες). Αδειάστε το λάδι ή το λίπος όπως περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Φιλτράρισμα λαδιού ή λίπους. Βγάλτε το καπάκι όπως στην εικ. 5. Μη βυθίζετε το καπάκι σε νερό εάν δεν έχετε βγάλει το φίλτρο. Για τον καθαρισμό του κάδου E, ενεργήστε ως εξής: αφαιρέστε το πάνελ ελέγχου I όπως φαίνεται στην εικόνα 3, έπειτα αφαιρέστε το φορητό δοχείο E, κρατώντας το από τις λαβές (εικ. 4) και στη συνέχεια πλύνετέ το στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Ξεβγάλτε και σκουπίστε όλα καλά. Αν πλύνετε τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων, τοποθετήστε τον έτσι ώστε να μην χαράξει την αντικολλητική επένδυση. Σημείωση: αφού αφαιρέσετε το πάνελ ελέγχου, όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα της συσκευής τηγανίσματος μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων Μη γέρνετε και μην αναποδογυρίζετε τη φριτέζα για να την αδειάσετε (εικ. 9). Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το καλάθι, αφαιρώντας τα τυχόν υπολείμματα που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ Για τον καθαρισμό του κάδου μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα ή απορρυπαντικά σε σκόνη, αλλά μόνο μαλακό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό. π ƒ π À π À À π À ÛÙ ıìë ÙÔ Ï ÈÔ ÙÔ Ì ÁÂÈÚÈÎÔ Ï Ô ÂÓ Ú ÂÈ ÔÙ Ó Î Ù ÂÈ Î Ù ÙËÓ Ó ÂÈÍË Ãπ À. ÂÚÈÔ ÈÎ ı Ú ÂÈ Ó ÓÙÈÎ ı ÛÙ Ù È ÙÂÏÂ. È ÚÎÂÈ ÙÔ ÁÚÔ ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ù È ÙÔ Â Ô Ù Ó ÙÚÔÊ Ì Ó Ô ÙËÁ Ó ÔÓÙ È. È Ú ÂÈÁÌ, Ù Ó Ê ÁËÙ ÏÂÚÒÓÔ Ó ÙÔ Ï È ÂÚÈÛÛ ÙÂÚÔ ÙÔ Ï ÙËÁ ÓÈÛÌ. Ÿ Û Ì ÓÂÈ Û Πıâ ÊÚÈÙ, Â Ó ÙÔ Ï È ıâúì Óı ÔÏÏ ÊÔÚ Ô È ÂÙ È Ë ÔÈ ÙËÙ ÙÔ! È ÙÔ Ï ÁÔ Ù, Î ÌË Î È Ù Ó ÙÔ Ï È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Î È ÊÈÏÙÚ ÚÂÙ È Û ÛÙ, Û Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó ÙÔ ÏÏ ÂÙ ÙÂÏÂ Ó Ù ÎÙ ˉÚÔÓÈÎ È ÛÙ Ì Ù. π πσ ø Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Ó ÎÔÏÔ ıâ Ù ÁÈ Î ıâ Û ÓÙ Á ÙË Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıâúìôîú Û.  ÔÏ ˉ ÌËÏ ıâúìôîú Û, Ù Ê ÁËÙ Î Ù ÙÔ ÙËÁ ÓÈÛÌ ÔÚÚÔÊÔ Ó Ï È.  ÔÏ ËÏ ıâúìôîú Û 41 ËÌÈÔ ÚÁÂ Ù È Ì Û ÌÈ ÎÚÔ ÛÙ Á Ú Ù Ê ÁËÙ ˉ Ú Ó ÚÔÏ Ô Ó Ó ËıÔ Ó Î È ÛÙÔ ÂÛ ÙÂÚÈÎ ÙÔ. Ó Ú ÎÂÈÙ È Ó ÙËÁ Ó ÛÂÙ ÌÈ ÌÈÎÚ ÙÚÔÊ, Ë ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ÈÔ Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÌÈÎÚ ÙÂÚË ÙË Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÁÈ Ó ÔÊ ÁÂÙ ÙÔ Ó Ù ÎÔˉÏ ÛÌ ÙÔ Ï ÈÔ. ÙÚ ÊÈÌ ÁÈ ÙËÁ ÓÈÛÌ Ú ÂÈ Ó ı ÔÓÙ È ÛÙÔ Ï È Ì ÓÔÓ Ù Ó Ù ÊÙ ÛÂÈ ÛÙË Û ÛÙ ıâúìôîú Û, ËÏ Ì ÓÔÓ ÊÔ Û ÛÂÈ Ë Ê ÙÂÈÓ Ï ˉÓ. ªËÓ Ú ÁÂÌ ÂÙ ÙÔ Î Ï ıè. Ù ÚÔÎ Ï ÙÔÌË ÙÒÛË ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ÈÔ, Ì ÔÙ ÏÂÛÌ Ó ˉÂÙÂ Ó ÔÏ Ï ÂÚ Î È ÓÔÌÔÈ ÌÔÚÊÔ ÙËÁ ÓÈÛÌ. Ï ÁÍÙÂ Â Ó Ù ÙÚ ÊÈÌ Â Ó È ÏÂ Ù Î È ˉÔ Ó ÔÌÔÈ ÌÔÚÊÔ ˉÔ, ÁÈ Ù Ù ÙÚ ÊÈÌ Ì ÌÂÁ ÏÔ ˉÔ, Ú ÙËÓ ÈÎ ÓÔ ÔÈËÙÈÎ Ë ÙÔ, ÂÓ ÓÔÓÙ È Î Ï ÛÙÔ ÂÛ ÙÂÚÈÎ ÙÔ ÂÓÒ Ù ÙÚ ÊÈÌ Ì ÔÌÔÈ ÌÔÚÊÔ ˉÔ ÊÙ ÓÔ Ó Ù Ù ˉÚÔÓ ÛÙÔÓ È ÓÈÎ ıì ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ. ºÚÔÓÙ ÛÙ ٠ÙÚ ÊÈÌ Ó Â Ó È ÙÂÏ ÛÙÂÁÓ ÚÈÓ Ù ı ÛÂÙ ÛÙÔ Ï È ÙÔ Ì ÁÂÈÚÈÎ Ï Ô, ÁÈ Ó ÔÊ ÁÂÙ ÈÙÛÈÏ ÛÌ Ù Ï ÈÔ. È Ï ÔÓ, Ù ÙÚ ÊÈÌ Ô Â Ó È ÁÚ Î Ù Ï ÁÔ Ó Ó Â Ó È ÔÏ Ì Ï Î ÌÂÙ ÙÔ ÙËÁ ÓÈÛÌ (È ÔÈ Ù Ù ). È Ù ÙÚ ÊÈÌ Ô Â Ó È ÏÔ ÛÈ Û ÁÚ ( ÚÈ, ÎÚ, Ï ˉ ÓÈÎ ) Û ÓÈÛÙÔ ÌÂ Ó Ù ÂÚÓ Ù ÚÒÙ Ï ÚÈ ÙÚÈÌÌ ÓË ÊÚ Á ÓÈ, ÊÚÔÓÙ ÔÓÙ Ì Ó ÔÌ ÎÚ ÓÂÙ ٠ÔÏ ÌÌ Ù ÙÔ Ï ÚÈÔ ÊÚ Á ÓÈ ÚÈÓ Ù ı ÛÂÙ ÛÙÔ Ï È.

4 π ª ª - æà ª ø ƒ ºπªø Ô Ê ÁËÙÔ ª ÁÈÛÙË ÂÚÌÔÎÚ Û ÆC ÃÚ ÓÔ Û Ï ٠π ÌÈÛ ÌÂÚ æ ƒπ Ï Ì ÚÈ Ì ÁÈÛÙË ƒô ÏÂ Î Ï Ì ÚÈÒÓ Ú Â Ú ÏÂ Ô È ÏÒÛÛ (1) ƒ ÔÙÔÏ Ù ÌÔÛˉ Ú ÛÈ (1) ÔÙÔÏ Ù ÎÔÙ Ô ÏÔ (2) Ì Ô ÙÈ ÎÔÙ Ô ÏÔ (2) ÂÊÙ Â (6) à π ÁÎÈÓ ÚÂ Ô ÓÔ È ª ÓÈÙ ÚÈ ªÂÏÈÙ Ó (2 Ê Ù ) ÔÏÔÎ ı ÎÈ OÈ ˉÚ ÓÔÈ Î È ÔÈ ıâúìôîú Û Â ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ ÓÔÓÙ È ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ Î È Ú ÂÈ ÁÈ Ù Ó Ú ıì ÔÓÙ È Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Î È Ù ÚÔÛ ÈÎ ÁÔ ÛÙ. π ª æà ª ø ƒ ºπªø Î Ù ÁÌ Ó ÙÚ ÊÈÌ ˉÔ Ó ÔÏ ˉ ÌËÏ ıâúìôîú Û Â. Ù Û Ó ÂÈ, ÚÔÎ ÏÔ Ó Ó - Ê ÎÙ ÌÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÙÒÛË ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ÈÔ ÙÔ Ï Ô ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ. È Ó ˉÂÙÂ Î Ï ÔÙÂÏ ÛÌ Ù, Û Û Ì Ô ÏÂ Ô ÌÂ Ó ÌËÓ Í ÂÚÓ Ù ÙÈ Ì ÁÈÛÙÂ Û ÓÈÛÙÒÌÂÓ ÔÛ ÙËÙÂ Ô Ê ÁËÙÔ I ƒ æ ƒπ ÚÔÎ Ù ÚÈÔ (6) Ú Â ª ÁÈÛÙË 200 (*) 350 ÂÚÌÔÎÚ Û ÆC ÃÚ ÓÔ Û Ï ٠ƒ ÔÙÔÏ Ù ÎÔÙ Ô ÏÔ ( 1) Ô ÂÈÎÓ ÔÓÙ È ÛÙÔÓ Ú Î Ù Ó Î. Î Ù ÁÌ Ó ÙÚ ÊÈÌ Â Ó È Û ˉÓ Î Ï ÌÌ Ó ÔÏÏÔ ÎÚ ÛÙ ÏÏÔ ÁÔ ÔÈ Ô Ô ÔÈ ı Ú ÂÈ Ó ÔÌ ÎÚ ÓıÔ Ó ÚÈÓ ÙÔ ÙËÁ ÓÈÛÌ, Ó ÎÈÓÒÓÙ ÙÔ Î Ï ıè. ÙË Û Ó ˉÂÈ ı ÛÙ ÙÔ Î Ï ıè ÔÏ ÚÁ Ì Û ÛÙÔ Ï È ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ ÁÈ Ó ÔÊ ÁÂÙ ÙÔÓ Ó Ú ÛÌ ÙÔ Ï ÈÔ. 3-6 È ˉÚ ÓÔÈ ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ Ô ÓÔÓÙ È ÛÙË Û Ó ˉÂÈ Â Ó È Ì ÓÔÓ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎÔ Î È Ú ÂÈ Ó ÏÏ Ô Ó Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ ÚˉÈÎ ıâúìôîú Û Ù Ó ÙÚÔÊ Ì Ó Ô ı ÏÂÙÂ Ó ÙËÁ Ó ÛÂÙÂ Î È ÙË ıâúìôîú Û Ô Û ÓÈÛÙ Ô Ú Á Á Ù Ó Î Ù ÁÌ Ó Ó ÚÔ ÓÙ Ó. (*) ÛË Ù Â Ó È Ë Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÁÈ ÚÈÛÙ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù ÛÙÔ ÙËÁ ÓÈÛÌ. º ÛÈÎ, Ì ÔÚ ÙÂ Ó ÙËÁ Ó ÛÂÙ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Î Ù ÁÌ ÓË Ù Ù, ˉÔÓÙ Ì Ë Û ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ Ù ÛË Ù ÔÈ Ù Ù ı ÁÔ Ó ÈÔ Ï ÂÚ Ï Á ÙË ÙÔÌË ÙÒÛË ÙË ıâúìôîú Û ÙÔ Ï ÈÔ ÙË ÛÙÈÁÌ Ô ı ıèûùô Ó ÛÙÔ Ï È. 42

5 ανωμαλιες λειτουργιας øª π π π À Û ÚÂÛÙ ÔÛÌ À ÂÚˉ ÏÈÛË Ï ÈÔ Ô ÓÙÈÔÛÌËÙÈÎ Ê ÏÙÚÔ Â Ó È ÎÔÚÂÛÌ ÓÔ Ô Ï È ˉÂÈ ÏÏÔÈ ıâ Î Ù ÏÏËÏÔ Ï È Ï Ô ÙËÁ Ó ÛÌ ÙÔ ÔÈ ÙËÙ ÙÔ Ï ÈÔ Ô È ÛÙËÎÂ Î È ÊÚ ÂÈ ÂÚ ÔÏÈÎ B ı Û Ù ÛÙÔ Î Ù Ï È ÙÚ ÊÈÌ Ô ÂÓ Ù Ó Î Ï ÛÙÂÁÓ Ì Ó B ı Û Ù ÙÔ Î Ï ıè ÔÏ ÁÚ ÁÔÚ ÛÙ ıìë ÙÔ Ï ÈÔ ÛÙË ÊÚÈÙ ÂÚ ÓÂÈ ÙÔ Ì ÁÈÛÙÔ ÚÈÔ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ Ê ÏÙÚÔ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ Ï È ÙÔ Ï Ô ÃÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÙÂ Î Ï ÔÈ ÙËÙ ÊÈÛÙÈÎ Ï ÈÔ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ÛÙ ÙÔ Ï È ÙÔ Ï Ô ÙÂÁÓÒÛÙÂ Î Ï Ù ÙÚ ÊÈÌ B ı ÛÙ ÙÔ Î Ï ıè ÚÁ ªÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÙÔ Ï ÈÔ ÛÙÔ ÂÛ ÙÂÚÈÎ ÙÔ Î Ô Ô Ï È ÂÓ ÂÛÙ ÓÂÙ È ÊÚÈÙ Ù ıëîâ Û ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˉ Ú Ó ˉÂÈ Ï È ÛÙÔÓ Î Ô, Î È Î ËÎÂ Ë ÛÊ ÏÂÈ Â ı Óı Ù ÛÙÔ ÓÙÚÔ Ú È (Ë ÛÊ ÏÂÈ Ú ÂÈ Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ ) ÚÔÂÈ Ô ÔÈ ÛÂÈ ÁÈ ÙË Û ÛÙ È ıâûë ÙÔ ÚÔ ÓÙÔ Û ÌÊ Ó Ì ÙËÓ Ú Î ËÁ 2002/96/ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË Ê ÏÈÌË ÙÔ, ÙÔ ÚÔ Ó ÂÓ Ú ÂÈ Ó È Ù ıâù È Ì ٠ÛÙÈÎ ÔÚÚ ÌÌ Ù. ª ÔÚÂ Ó È ÙÂı Û ÂÈ ÈÎ Î ÓÙÚ È ÊÔÚÔ ÔÈËÌ ÓË Û ÏÏÔÁ Ô ÔÚ Ô Ó ÔÈ ËÌÔÙÈÎ Úˉ, ÛÙÈ ÓÙÈ ÚÔÛ Â Â Ô Ú ˉÔ Ó Ù Ó ÙËÓ ËÚÂÛ. È ÊÔÚÔ ÔÈËÌ ÓË È ıâûë ÌÈ ËÏÂÎÙÚÈÎ Û ÛΠ ÈÙÚ ÂÈ ÙËÓ ÔÊ Á Èı ÓÒÓ ÚÓËÙÈÎÒÓ Û Ó ÂÈÒÓ ÁÈ ÙÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ Î È ÙËÓ Á ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË È ıâûë Î ıò Î È ÙËÓ Ó Î ÎÏ ÛË ÏÈÎÒÓ Ù Ô Ô ÔÙÂÏÂ Ù È ÒÛÙÂ Ó Â ÈÙ Áˉ ÓÂÙ È ÛËÌ ÓÙÈÎ ÂÍÔÈÎÔÓ ÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ Î È Ú Ó. È ÙËÓ Â ÈÛ Ì ÓÛË ÙË ÔˉÚ ÙÈÎ ˉ ÚÈÛÙ È ıâûë, ÙÔ ÚÔ Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Û Ì ÙÔ È ÁÚ ÌÌ ÓÔ ÙÚÔˉÔÊ ÚÔ Î Ô ÔÚÚÈÌÌ Ù Ó. 43

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501

Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501 Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501 ÚÔÛÔˉ : È ÛÙÂ ÌÂ púôûôˉ ÙÈ Ô ËÁ Â púèó ÙËÓ púòùë ˉÚ ÛË ÙË ÛùÛÎÂù Î È púôû ÍÙÂ Ôp Û pôùâ ÙÈ ùpô Â ÍÂÈ ÛÊ ÏÂ. ºùÏ ÍÙÂ púôûâîùèî

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου. N.B. 246 Οδηγίες ασφαλείας...............................................247, 248 Οδηγίες λειτουργίας Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά............................................257 Αυτόµατη παγοµηχανή...................................................261

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ ENGLISH π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ø ƒπ À À / ø ƒπ À À À RAS-18SX8 / RAC-18SX8 RAS-25SX8 / RAC-25SX8 RAS-35SX8 / RAC-35SX8 DEUTSCH FRANÇAIS ø ƒπ ª ø ƒπ À À ITALIANO RAC-18SX8 RAC-25SX8 RAC-35SX8 Instruction

Διαβάστε περισσότερα

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT Bedienungsanleitung COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER Instructions MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO Istruzioni per l uso KOFFIE- EN

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

περιγραφή el A C R H Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz max 16A Ισχύς: 1400 W Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 512 x 295 x 400 Βάρος: 12,1 kg

περιγραφή el A C R H Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz max 16A Ισχύς: 1400 W Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 512 x 295 x 400 Βάρος: 12,1 kg A C περιγραφή D E Q B P F I G R H L M N O I Περιγραφή της συσκευής A Πάνω αντίσταση B Κάτω ανακλινόμενη αντίσταση C Τάπα υποδοχής για φόρμα ζυμώματος D Εσωτερική λάμπα E Υποδοχή φόρμας ζυμώματος F Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βλ. σελ. 3)...................................................σελίδα. 7 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................................σελίδα. 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..........................................................σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 28 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 28 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 30 1. Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GR ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1) A. Λαβή. B. Ασφάλεια (όπου προβλέπεται). C. Λάστιχο. D. Διαχωριστικό (όπου προβλέπεται). E. Τάπα καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης. F. Πίνακας διακοπτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- TGI2 120 D PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα