«ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ»"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΤΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ-ΖΩΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΖΑΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 «Για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας εκτός από τη δική μου προσπάθεια σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι άνθρωποι που με υποστήριξαν γι αυτό το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω: Την εισηγήτρια μου κα Κοντζαηλία Καλλιόπη, η οποία μου παρείχε πολύτιμη βοήθεια στην επιλογή του θέματος καθώς και καθοδήγηση στις βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης, τους φίλους και την οικογένειά μου για τη συνεχή ψυχολογική και ηθική υποστήριξη που μου παρείχαν».

3 Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση της λεμφικής αποσυμφόρησης και τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν για να αποσυμφορηθεί το λεμφικό σύστημα από προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτό. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, η εργασία χωρίζεται σε δεκατρία επιμέρους κεφάλαια. Στην αρχή γίνεται μια εισαγωγή που περιλαμβάνει ιστορικές αναδρομές. Στα υπόλοιπα κεφάλαια έχουν κατανεμηθεί στοιχεία και αναφορές σχετικά με τη λέμφο, το λεμφικό σύστημα, τους χειρισμούς και τις κινήσεις της λεμφικής μάλαξης και άλλες σημαντικές αισθητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την λεμφική αποσυμφόρηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν. Λέξεις κλειδιά. Λεμφική αποσυμφόρηση, λέμφος, λεμφικό σύστημα, λεμφική μάλαξη, αισθητική μέθοδος.

4 Abstract This paper aims to analyze the lymphatic congestion and the different ways which there are for the decongestion of the lymphatic system from problems which created in it. In order to achieve this goal, the work is divided into thirteen chapters. In the beginning there is an introduction that includes historical flashbacks. In the remaining funds have been distributed data and reports of the lymph, lymphatic system, manipulations and the movements of lymphatic massage and other important sensory methods which are used for the lymphatic congestion. The work completed with an analysis of the conclusions which are reached from it. Keywords. Lymphatic congestion, lymph, lymphatic system, lymphatic massage, aesthetic method.

5 Περιεχόμενα. Πρόλογος... σελ. 1 1.Εισαγωγή.... σελ Η ιστορία της ανακάλυψης του λεμφικού συστήματος..... σελ Η ανακάλυψη της λεμφικής παροχέτευσης... σελ. 3 2.Η λέμφος.... σελ Δημιουργία της λέμφου..... σελ Χημική σύσταση της λέμφου του ανθρώπου κατά τον Μάρσχανδο και Κόλβεργο..... σελ. 6 3.Το λεμφικό σύστημα.... σελ Δομές από τις οποίες αποτελείται το λεμφικό σύστημα.... σελ Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή... σελ Λεμφαδένες..... σελ Λεμφοζίδια... σελ Λεμφοκύτταρα... σελ Θύμος αδένας. σελ Σπλήνας.. σελ Η μεταφορά της λέμφου... σελ Η πορεία της λέμφου στο σώμα.... σελ Εισαγωγή της λέμφου στα λεμφαγγεία. σελ Η σύσταση της λέμφου.. σελ Οι κυριότερες χρησιμότητες της λέμφου.. σελ Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος... σελ Οίδημα σελ Δημιουργία οιδήματος... σελ Αναγνώριση οιδήματος. σελ. 21

6 6.Λεμφική μάλαξη.. σελ Πριν την εφαρμογή της μάλαξης απαιτείται. σελ Εφαρμογές λεμφικής μάλαξης στην αισθητική.... σελ Σκοπός της λεμφικής μάλαξης.. σελ Τεχνική.. σελ Οι χειρισμοί.... σελ Η σωστή πίεση... σελ Οφέλη της λεμφικής μάλαξης... σελ Ενδείξεις-Αντενδείξεις.. σελ Ενδείξεις. σελ Αντενδείξεις.... σελ Θεραπεία.... σελ Λεμφικό μασάζ προσώπου σελ Τα γάγγλια και το λεμφικό δίκτυο του προσώπου σελ Περιγραφή και οφέλη σελ Προετοιμασία σελ Τεχνική.. σελ Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης προσώπου... σελ Κινήσεις παλινδρόμησης ή κινήσεις ροής προς τα κάτω... σελ Κινήσεις απορρόφησης.. σελ Τοπογραφία κινήσεων της λεμφικής παροχέτευσης του προσώπου (Drainage) σελ Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει από. σελ Λεμφοίδημα.. σελ Θεραπεία λεμφοιδήματος σελ Κυτταρίτιδα.. σελ Λεμφοντραινάζ.. σελ. 47

7 9.2.Τα αποτελέσματα του λεμφικού ντραινάζ στην κυτταρίτιδα σελ Πιεσσοθεραπεία. σελ Στόχος της πιεσσοθεραπείας... σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά. σελ Δράση.. σελ Εφαρμογή της πιεσσοθεραπείας στην αισθητική.... σελ Κύριες αντενδείξεις. σελ Οδηγίες εφαρμογής. σελ Παραλλαγές της κλασικής πιεσσοθεραπείας... σελ Ενδερμολογία. σελ Τί είναι ενδερμολογία.. σελ Πώς δρα και τι επιτυγχάνει το μηχάνημα της ενδερμολογίας. σελ Συνοπτικά η δράση του μηχανήματος επικεντρώνεται στην... σελ Η αίσθηση κατά την εφαρμογή... σελ Συνεδρίες. σελ Αποτελέσματα. σελ Μασάζ αντλιοαναρρόφησης (Suction Pump Massage).. σελ Πώς δρα και τι επιτυγχάνει η μέθοδος SPM... σελ Υποπίεση (αρνητική πίεση) σελ Πώς λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα η υποπίεση.. σελ. 64 Επίλογος.. σελ. 66 Βιβλιογραφία... σελ. 68

8 Πρόλογος Το λεμφικό σύστημα είναι το πιο σημαντικό μέσον άμυνας για τον ανθρώπινο οργανισμό εναντίον μικροβίων και λοιμώξεων. Αξίζει να τονιστεί, πως για το συγκεκριμένο σύστημα δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση ώστε οι άνθρωποι να μεριμνούν για πρόληψη και να αναζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πριν γίνει αναπόφευκτη κάποια σοβαρή νόσος. Μια επιβράδυνση του λεμφικού συστήματος από οποιαδήποτε αιτία καθιστά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της λέμφου. Για την αποσυμφόρησή του υπάρχουν διάφορες αισθητικές θεραπείες που μπορεί να εφαρμόσει ο-η αισθητικός, πάντα μετά από συνεννόηση με τον εξειδικευμένο ιατρό, ώστε να επανέλθει η κυκλοφορία της λέμφου μέσα στο σώμα στη φυσιολογική της κατάσταση. Οι τρόποι για την λεμφική αποσυμφόρηση περιλαμβάνουν: την λεμφική μάλαξη με τα χέρια καθώς και με το μηχάνημα του λεμφικού μασάζ, την πιεσσοθεραπεία, την ενδερμολογία, το μασάζ αντλιοαναρρόφησης και τη μέθοδο της υποπίεσης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτέλεσαν και το έναυσμα πραγματοποίησης της παρούσας εργασίας που σαν σκοπό έχει να αναδείξει τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα εκείνα τα προβλήματα και οι νόσοι που δημιουργούνται στο λεμφικό σύστημα του ανθρώπου.

9 Κεφάλαιο 1 1. Εισαγωγή Η ιστορία της ανακάλυψης του λεμφικού συστήματος. Το λεμφικό σύστημα ήταν είδη γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη ( ). Εντούτοις, για τις επόμενες χιλιετίες η ερεύνα αυτού του συστήματος αγνοήθηκε πιθανών λόγω της επιρροής της εκκλησίας με την αντίθεσή της στην μελέτη της ανατομίας. Η έρευνα για το λεμφικό σύστημα ξανάρχισε κατά την διάρκεια της Αναγέννησης τον 17ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο ο GaspareAselli και ο JeanPecque περιέγραψαν τα μέρη του λεμφικού συστήματος, ο ThomasBartholin και ο OlofRudbeck ανέπτυξαν μια επισκόπηση των προηγούμενων μικρότερων ανακαλύψεων, βοηθώντας να παγιώσουν τις πληροφορίες για το λεμφικό σύστημα. Ο Bartholin ονόμασε όλα τα αγγεία που πρόσφατα είχαν ερευνηθεί λεμφικά αγγεία και την ρευστή ουσία λέμφο από την λατινική λέξη limpidus που σημαίνει διαυγής. Η ακεραιότητα του λεμφικού συστήματος διαμορφώθηκε περαιτέρω από τον Cruickshank (1789), ο Mascani (1787) και αργότερα ο Sappey ( ) ενίσχυσαν τον υδράργυρο για να επιδείξουν τα λεμφαγγεία των ανθρώπινων όντων και των ζώων. Ο Sappey επεξήγησε τα συμπεράσματα με την μέθοδο της χάραξης σε χαλκογράφημα, τα οποία δημοσιεύθηκαν το Ο HenriRouviere ( ) ανέπτυξε περαιτέρω λεπτομέρειες της ανατομικής και το βιβλίο του Anatomyofthehuman Lymphatic System χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Κατά την διάρκεια του 1860 ο CarlLudwig προσδιόρισε τις δυνάμεις που επιδρούν στην μεταφορά υγρού από το αίμα στον ιστό. Περαιτέρω, η έρευνα του

10 ErnistStarling το 1890 έδειξε ότι και η υδροστατική και η οσμωτική πίεση των κολλοειδών στο αίμα και στο υγρό των ιστών είναι σημαντική για ανταλλαγή ρευστής ουσίας. Η έρευνα του Starling ήταν ένα μεγάλο βήμα και η υπόθεση που ανέπτυξε είναι γνωστή σήμερα ως LawoftheCapillaries. Στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα πολλοί επιστήμονες διαφόρων εθνικοτήτων ασχολήθηκαν ολοκληρωτικά με την ερμηνεία του λεμφικού συστήματος και την λειτουργία αυτού. Ο Foldi, ο Kubic, ο Clodius και οι Casley Smith έχουν συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την έρευνα Η ανακάλυψη της λεμφικής παροχέτευσης. Η λεμφική παροχέτευση ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1930 από το Δανό μασέρ, φυσιοθεραπευτή και βιολόγο Dr. EmilVodder, που ήταν ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την λεμφική αποστράγγιση με τα χέρια για τη θεραπεία της χρόνιας ιγμορίτιδας, με άριστα αποτελέσματα. Αυτή η επιτυχία τον έκανε να επιχειρήσει αργότερα την ίδια τεχνική και σε άλλες χρόνιες νόσους με συμπτώματα οιδήματος, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιφανειακών ουλών του δέρματος. Ο Vodder χρησιμοποίησε τη τεχνική του σε τραυματίες του Β Παγκοσμίου πολέμου, στους οποίους είχε άριστα αποτελέσματα ως προς την επούλωση των πληγών τους και πριν από 65 περίπου χρόνια πειραματίστηκε στις Κάνες εφαρμόζοντας ήπια μάλαξη σε διογκωμένους λεμφαδένες κρυολογημένων ασθενών του.(πατζίκα, 2009) Η λεμφική παροχέτευση, είναι μια απαλή και ρυθμική χειροθεραπευτική τεχνική που επιδρά στο υγρό μέρος του ανθρώπινου σώματος. Το 70% του βάρους του ανθρώπινου σώματος είναι υγρό. Το νερό, η βάση της ζωής, εξασφαλίζει τις μοριακές και κυτταρικές ανταλλαγές στο σώμα. Το λεμφικό σύστημα διακινεί το

11 νερό, τις πρωτεΐνες, τα μόρια του λίπους, τα ελεύθερα κύτταρα και τα παραπροϊόντα του σώματος παράλληλα με το φλεβικό σύστημα και στην κατεύθυνσή του. (Rodafinos,2005)

12 Κεφάλαιο 2 2.Η λέμφος. Τα δύο βασικά υγρά του σώματος είναι το αίμα και η λέμφος.το αίμα κατά την ροή του μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στους ιστούς και στα κύτταρα και η λέμφος με την κυκλοφορία της βοηθάει να απομακρυνθούν οι άχρηστες ουσίες. Λέμφος ονομάζεται το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημακαιγύρω απ όλους τους ιστούς, εκτός από: Τον εγκέφαλο Τον νωτιαίο μυελό Τον ομφάλιο λώρο Τα επιθήλια και Τους χόνδρους Προέρχεται από διηθήσεις του αίματος στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Η λέμφος είναι ένα διαυγές διάφανο υγρό που αποτελείται κατά 95% από νερό. Περιέχει επίσης πρωτεΐνες, γλυκόζη και άλατα με μεγάλους αριθμούς λευκοκυττάρων και κυρίως λεμφοκύτταρα.αποτελείται από πλάσμα του αίματος και περιέχει πολλές λιπαρές ουσίες, των οποίων η παρουσία και η ποσότητα ποικίλουν, ανάλογα με την περιοχή του οργανισμού απ όπου κρατήθηκε.ο συνολικός όγκος της λέμφου σ ένα ενήλικα άνθρωπο υπολογίζεται στα 20 λίτρα.

13 2.1.Δημιουργία της λέμφου. Η λέμφος σχηματίζεται όταν διάμεσο υγρό (το υγρό που υπάρχει ανάμεσα στα κύτταρα) μετακινείται μέσα στα λεμφικά τριχοειδή. Οι δυνάμεις που οδηγούν στο σχηματισμό της λέμφου δρουν τοπικά και είναι 1) η πίεση του διάμεσου υγρού και 2) η τάση (πίεση) της εξωκυττάριας ουσίας. Η κίνηση των μυών και οι ταλαντώσεις της αρτηριακής πίεσης (δηλαδή ο σφυγμός) είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση του διάμεσου υγρού.(καψοκαλύβας,2009) 2.2. Χημική σύσταση της λέμφου του ανθρώπου κατά τον Μάρσχανδο και Κόλβεργο: Νερό 96,926 Ινική 0,520 Λευκωματική 0,434 Εκχυλισματικές ουσίες 0,312 Λιπώδες έλαιο Κρυσταλλώσιμο λίπος 0,264 Χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο νάτριο Ανθρακικό και γαλακτικό αλκάλιο Θειϊκό τιτάνιο Φωσφορικό τιτάνιο Οξείδιο σιδήρου 1, ,000

14 Κεφάλαιο 3 3.Το λεμφικό σύστημα. H κυκλοφορία του αίματος στον ανθρώπινο οργανισμό γίνεται από τρία συστήματα: το αρτηριακό, το φλεβικό και το λεμφικό σύστημα.το λεμφικό κυκλοφορικό σύστημα αποτελεί για τον ανθρώπινο οργανισμό το πιο σημαντικό μέσον άμυνας εναντίον μικροβίων και λοιμώξεων. Εικόνα 1 Το λεμφικό σύστημα του ανθρώπου Πηγή: Straub, G. (15 Δεκεμβρίου, 2010).Stimulating your lymphatic system with body vibration.ανακτήθηκε 22 Ιουνίου, 2011, από Είναι ένα παραμελημένο από την Ελλάδα σύστημα με σημαντικές λειτουργίες όπως, η άμυνα του οργανισμού έναντι βλαπτικών μικροοργανισμών (α νοσοποιητικό σύστημα), η επαναφορά των πρωτεϊνών του οργανισμού στην κυκλοφορία της καρδιάς (δεν υπάρχει ζωή εάν δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία), η μεταφορά λιπωδών ουσιών από το εντερικό σύστημα, η αποσυμφόρηση και

15 μεταφορά περίσσιων υγρών καθώς και καθαρισμό από τις τοξικές ουσίες τουοργανισμού διαμέσου των λεμφαδένων. 3.1.Δομές από τις οποίες αποτελείται το λεμφικό σύστημα. Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφικά όργανα, τα λεμφαγγεία και τα λεμφικά τριχοειδή. Στα λεμφικά όργανα ανήκουν ο θύμος αδένας, ο σπλήνας και οι λεμφαδένες. Λεμφοζίδια, δηλαδή μικρότερες συλλογές λεμφικού ιστού που αποτελούνται κυρίως από οζώδεις αθροίσεις, βρίσκονται στο βλεννογόνο του γαστρεντερικού συστήματος (αμυγδαλές, πλάκες του P ayer και σκωληκοειδής απόφυση),του αναπνευστικού, του αναπαραγωγικού και του ουροποιογεννητικού συστήματος και σχηματίζουν το λεμφικό ιστό που συνοδεύει βλεννογόνους (mucosaassociatedlymphoidtissue). Εικόνα 2 Δομές λεμφικού συστήματοςεικόνα 3Δομές λεμφικού συστήματος Πηγή: Νικολάου, Μ. (3 Φεβρουαρίου, 2009). Λεμφικόμασάζ.Πηγή: Rossi, A. (2008). Manuallymph.Drainage. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου, 2011, από Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου, 2011, από massage-greece.php.

16 3.1.1.Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή. Τα λεμφικά αγγεία δημιουργούν ένα μοναδικό δίκτυο, (προσάρτημα του φλεβικού δικτύου), που καλύπτει κάθε εκατοστό του δέρματος και περιβάλλει κάθε όργανο του σώματος. Τα λεμφοφόρα τριχοειδή αρχίζουν με ένα τυφλό άκρο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο συνδετικό ιστό ολόκληρου του σώματος. Αυτό συμβαίνει παντού στο σώμα, εκτός από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, το μυελό των οστών, τον σπληνικό πολφό και τους ιστούς που δεν έχουν αγγεία. Μέσα σε αυτά τα τυφλά άκρασυγκεντρώνεται η λέμφος. Εικόνα 4 Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή Πηγή:Thelymphaticsystem. (1998)Ανακτήθηκε 5 Μαΐου, 2011, από Λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι σφαιροειδούς ή νεφροειδούς σχήματος όργανα που περιβάλλονται από κάψα, αποτελούνται από λεμφικό ιστό και κατανέμονται σε όλο

17 το σώμα κατά μήκος της πορείας των λεμφαγγείων. Ανήκουν στο λεμφικό σύστημα και αποτελούν δευτερογενές όργανο λεμφοποίησης. Εντοπίζονται στις μασχάλες και τις βουβωνικές χώρες, κατά μήκος των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και σε μεγάλους αριθμούς στο θώρακα και στην κοιλιά. Εικόνα 5 Λεμφαδένες Εικόνα 6 Λεμφαδένες Πηγή: Globalspec. (2007). Humanlymphaticsystem.Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου, 2011, απόhttp://www.globalspec.com/reference/43100/203279/appendix-a-the-lymphatic-system Πηγή: Clivelandclinic. (2 Οκτωβρίου 2010). Ασθένειες και προϋποθέσεις. Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2011, από Οι λεμφαδένες αποτελούν μια σειρά φίλτρων, σημαντικών για την άμυνα εναντίον των μικροοργανισμών και για τη διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων. Η πολύπλοκη αρχιτεκτονική τόσο του υποκάψιου, όσο και των μυελικών κόλπων επιβραδύνει τη ροή της λέμφου διαμέσω του λεμφαδένα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσληψη και πέψη ξένων υλικών από τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Η ροή της λέμφου διαμέσω των λεμφαδένων αποσκοπεί σον καθαρισμό της από ξένα σώματα, προτού επιστρέψει στην κυκλοφορία.

18 Τελικά, όλοι οι λεμφικοί αγωγοί οδηγούν σε λεμφικά οζίδια με μέγεθος καρφίτσας έως μικρού κερασιού Λεμφοζίδια. Υπάρχουν 500 με 700 λεμφικά οζίδια, με τα μισά να εντοπίζονται στην κοιλιακή χώρα και αρκετά στην εξωτερική πλευρά του λαιμού, στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στη μασχαλιαία κοιλότητα, στην εσωτερική πλευρά του μηρού, στη μηροβουβωνική χώρα, στην ιγνυακή κοιλότητα και σε άλλες κλειδώσεις. Η βασική τους λειτουργία είναι ο καθαρισμός και το φιλτράρισμα της λέμφου και η παραγωγή των λεμφοκυττάρων, τα οποία καταστρέφουν τις εν δυνάμει βλαπτικές ουσίες μέσα στο σώμα, ως μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος Λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα παίζουν ρόλο, πάρα πολύ μεγάλης σημασίας, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Συντελούν στην άμυνα του οργανισμού εναντίων των ξένων στοιχείων που εισχώρησαν σ` αυτόν. Δημιουργούν μέτωπο στη μικροβιακή μόλυνση, παρεμβαίνουν στην ανοσολογική άμυνα του οργανισμού με την δημιουργία των ανοσοβλαστών. Παράγονται από τα λεμφοποιητικά όργανα, όπως ο θύμος αδένας, ο σπλήν, οι αμυγδαλές και τα γάγγλια Θύμος αδένας. Ο θύμος αδένας είναι ένα λεμφοεπιθηλιακό όργανο. Εντοπίζεται στο μεσοθωράκιο, πιο συγκεκριμένα στο οπίσθιο μεσοπνευμόνιο. Ανήκει στο λεμφικό σύστημα και

19 αποτελεί πρωτογενές όργανο λεμφοποίησης.αιματώνεται από κλάδους της έσω μαστικής, της κάτω θυρεοειδούς και της ανώνυμης αρτηρίας. Ο θύμος αδένας δεν έχει προσαγωγά λεμφικά αγγεία (που να μεταφέρουν δηλαδή σε αυτόν λέμφο) και δεν αποτελεί φίλτρο για τη λέμφο. Όλα τα λεμφαγγεία του θύμου είναι απαγωγά (απομακρύνουν δηλαδή λέμφο) και εντοπίζονται μέσα στα διαφραγμάτια Σπλήνας. Ο σπλήνας αποτελεί τη μεγαλύτερη συσσώρευση λεμφικού ιστού στο σώμα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα του λεμφικού συστήματος, δεν παρεμβάλλεται στη λεμφική, αλλά στην αιματική κυκλοφορία. Ανήκει στο λεμφικό σύστημα και είναι δευτερογενές όργανο λεμφοποίησης. Βρίσκεται κυρίως στο αριστερό υποχόνδριο και καταλαμβάνει το υψηλότερο τμήμα του. Η θέση του σπλήνα επηρεάζεται από την κατάσταση των παρακείμενων οργάνων (αν ο στόμαχος ή το εγκάρσιο κόλον είναι γεμάτα), το ίδιο και το σχήμα του. Ο φυσιολογικός σε μέγεθος και θέση σπλήνας δεν ψηλαφάται. Η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η διήθηση του αίματος: ο σπλήνας φιλτράρει το αίμα, όπως οι λεμφαδένες τη λέμφο. Τα φαγοκύτταρα του σπλήνα, φαγοκυτταρώνουν ζωντανούς μικροοργανισμούς και αδρανή σωματίδια που κυκλοφορούν στο αίμα.(καψοκαλύβας,2009)

20 3.2.Η μεταφορά της λέμφου. Τα λεμφικά αγγεία μεταφέρουν τη λέμφο και αποτελούν το τρίτο σύστημα κυκλοφορίας μετά τις αρτηρίες και τις φλέβες. Στερούνται αντλίας υγρών, όπως είναι για παράδειγμα η καρδιά στο καρδιακό αιματικό σύστημα. Η μεταφορά της λέμφου επιτυγχάνεται με γενικούς και τοπικούς μηχανισμούς. Α. Γενικοί μηχανισμοί 1. Η συστολική και διαστολική κίνηση της καρδιάς και των αγγείων. 2. Αναπνοή. 3. Συστολική κίνηση των λεμφαγγείων. 4. Η προωθητική δύναμη εκ των κάτω, που ασκείται από τη συνεχή παραγωγή λέμφου. Β. Τοπικοί μηχανισμοί 1. Μυϊκή αντλία των άκρων. 2. Παθητικές κινήσεις των άκρων. 3. Οι μαλάξεις. 4. Οι κινήσεις του διαφράγματος-ασκούν πίεση στη χοληφόρο δεξαμενή. 5. Οι κινήσεις των οργάνων.(δημακάκος,1977) 3.3.Η πορεία της λέμφου στο σώμα. Είναι γνωστό ότι και η τελευταία γωνιά του ανθρωπίνου σώματος αρδεύεται από τα τριχοειδή αγγεία, στα οποία το αίμα φτάνει σαν αρτηριακό και φεύγει σαν φλεβικό. Στο επίπεδο ακριβώς αυτό των τριχοειδών αγγείων αρχίζει το λεμφικό σύστημα, που είναι το λιγότερο γνωστό σκέλος της κυκλοφορίας.(δαράκη-ποθητού,1992)

21 Αρχικά το μεσοκυττάριο υγρό εισέρχεται στα λεμφικά τριχοειδή, τα οποία αρχίζουν με τυφλό άκρο από τον συνδετικό ιστό των διαφόρων οργάνων του σώματος και μαζεύουν τη λέμφο. Σκορπισμένα σε όλο τον οργανισμό, συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερα αγγεία που ονομάζονται προ-συλλέκτες. Οι προ-συλλέκτες στέλνουν τη συλλέγουσα λέμφο σε μεγαλύτερα αγγεία, τους λεμφικούς συλλέκτες. Οι συλλέκτες, οδηγούν τη λέμφο προς τα γαγγλιακά κέντρα. Η διάμετρος τους είναι πιο μεγάλη από εκείνη των τριχοειδών και των προ-συλλεκτών. Οι προ-συλλέκτες και οι συλλέκτες είναι εφοδιασμένοι με κανονικό σύστημα λείων μυών. Συστελλόμενοι οδηγούν τη λέμφο από τον ένα μεσοβαλβιδικό χώρο στον άλλο, για να καταλήξει μέσω του μείζονα και του ελάσσονα θωρακικού πόρου, στην δεξιά και αριστερή υποκλείδια φλέβα αντιστοίχως. Από τα δύο αυτά μεγάλα στελέχη του λεμφικού, η λέμφος εκβάλλει στο φλεβικό σύστημα κι έτσι ολοκληρώνεται ο παράλληλος με το φλεβικό αίμα, δρόμος της λέμφου.(πετρίδη,2011) Εικόνα 7 Ηλεμφικήκυκλοφορία

22 Πηγή: Cancercouncilvictoria. (31 Ιουλίου, 2007).Thelymphaticsystem.Ανακτήθηκε 25 Ιουνίου 2011, από 3.4.Εισαγωγή της λέμφου στα λεμφαγγεία. Η ιδιομορφία του λεμφικού συστήματος είναι ότι κατά την πορεία των λεμφαγγείων παρουσιάζονται ειδικοί σχηματισμοί, κάτι σαν σταθμοί, φίλτρα, τα λεμφογάγγλια ή λεμφαδένες. Επίσης η μορφολογία των λεμφαγγείων είναι σαν κομπολόι, λόγω βαλβίδων που διαθέτουν ώστε να υπάρχει μία μόνο κίνηση της λέμφου, από την περιφέρεια προς το κέντρο και γίνεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό.τα ¾ της λέμφου του σώματος οδηγούνται στον αριστερό θωρακικό πόρο και το ¼ οδηγείται στο δεξί θωρακικό πόρο. Με αυτόν τον τρόπο, τα λεμφικά αγγεία μεταφέρουν μεσοκυττάριο υγρό στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μετακίνηση μεσοκυττάριου υγρού προς το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω των λεμφαγγείων είναι πολύ σημαντική, γιατί η ποσότητα του υγρού που διηθείται έξω από όλα τα τριχοειδή των αιμοφόρων αγγείων (εκτός από εκείνα των νεφρών), υπερβαίνει την ποσότητα που απορροφάται κατά 4 L περίπου κάθε ημέρα. Αυτά τα 4 L επιστρέφουν στο αίμα μέσω του λεμφικού συστήματος. Τα τοιχώματα των λεμφαγγείων που αποτελούνται από λείες μυϊκές ίνες συσπώνται με συχνότητα περίπου 10 συσπάσεις το λεπτό.έτσι προωθείται η λέμφος η οποία ξεκινάει σαν εξαγγειωμένο πλάσμα-μεσοκυττάριο υγρό και αφού εκτελέσει την αποστολή της ξαναμπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος.(τσακόπουλος,2001) 3.5.Η σύσταση της λέμφου.

23 Η σύστασή της δεν είναι σταθερή και όμοια, γιατί εξαρτάται από την περιοχή από την οποία συλλέγεται. Έτσι έχουμε διαφορετική σύσταση της λέμφου των άκρων και διαφορετική της λέμφου π.χ. του πεπτικού συστήματος. Σε γενικές γραμμές όμως, έχει παρόμοια σύσταση με το πλάσμα του αίματος, αλλά με διαφορετική αναλογία διαφόρων ουσιών και κυττάρων. Κι αυτό γιατί ενώ το αίμα και το πλάσμα φέρνουν στα κύτταρα τα θρεπτικά ουσιαστικά που χρειάζονται, η λέμφος σαν μεσοκυττάριο υγρό που κυκλοφορεί ανάμεσα στα κύτταρα, παρασύρει και παίρνει μαζί της μεγάλο μέρος αποβλήτων και άχρηστων ουσιών που αποβάλλουν τα κύτταρα και δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με την φλεβική κυκλοφορία. Τελικά βέβαια, μια και η λέμφος μπαίνει στη γενική κυκλοφορία του αίματος, όλα τα προϊόντα μεταβολισμού εξουδετερώνονται στα ειδικά γι αυτό το σκοπό όργανα (ήπαρ, σπλήνα, νεφρά, κ.α.). Η σημασία που έχει η λέμφος στην ζωή του κυττάρου είναι αυτονόητη μια και κυκλοφορεί-συλλέγεται και από το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού. 3.6.Οι κυριότερες χρησιμότητες της λέμφου. 1. Η απομάκρυνση από το περιβάλλον του κυττάρου, μεγαλομοριακών ενώσεων και διαφόρων προϊόντων μεταβολισμού, τα οποία δεν είναι δυνατόν να φύγουν με την φλεβική κυκλοφορία. Μεταξύ των ενώσεων αυτών είναι διάφορα λευκώματα, αλλά και η κύρια οδός απορρόφησης από τις λάχνες. 2. Ελέγχει την καθαριότητα του μεσοκυττάριου υγρού (άρα και του αίματος) από μικρόβια και γηρασμένα ή παθολογικά κύτταρα, τα οποία αφού φιλτραριστούν

24 τρόπον τινά στους λεμφαδένες, εξουδετερώνονται μπαίνοντας σε λειτουργία ο μηχανισμός καταστροφής τους. 3. Επαγρυπνά με το μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων που έχει ώστε να παράγονται αντισώματα σε ικανή ποσότητα για επιτυχή άμυνα του οργανισμού σε κάθε εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα που μπαίνει στο σώμα.(δαράκη-ποθητού, 1992) Κεφάλαιο 4 4. Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στο αίμα, η λέμφος μπορεί να εισέρχεται σε κάθε σημείο του σώματος, μέσω των τοιχωμάτων των φλεβών, στους ιστούς και στα λεμφικά κανάλια.

25 Το λεμφικό σύστημα δεν είναι κυρίως κυκλοφορικό, όπως το αιμοφόρο, αλλά είναι προσάρτημα της φλεβικής κυκλοφορίας, γι αυτό και η ροή της λέμφου φέρεται κεντρομόλος, μόνο από την περιφέρεια προς την καρδιά. Ανεπάρκεια του λεμφικού συστήματος οφειλόμενη, για παράδειγμα, σε απόφραξη από μολυσματικούς οργανισμούς (όπως στην ασθένεια ελεφαντίαση) καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση υπερβολικού μεσοκυττάριου υγρού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλη διόγκωση της εμπλεκόμενης περιοχής. Η συγκέντρωση μεσοκυττάριου υγρού για οποιαδήποτε αιτία, ονομάζεται οίδημα. Εικόνα 8 Πρησμένοι λεμφαδένες Πηγή: Healthwise, S. (23 Οκτωβρίου, 2009). Διόγκωση των λεμφαδένων (πρησμένοι αδένες). Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου, 2011, από https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=tp12094& Εκτός από το στράγγισμα του πλεονάζοντος μεσοκυττάριου υγρού, το λεμφικό σύστημα προσφέρει δίοδο από την οποία το λίπος που απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα φθάνει στο αίμα. Τα λεμφαγγεία, δυστυχώς είναι συχνά και ο δρόμος από τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται από την περιοχή γένεσής τους σε άλλα μέρη του σώματος.

26 Συνεπώς μια επιβράδυνση του φλεβικού ή λεμφικού συστήματος θα δημιουργήσει: λεμφικό οίδημα (συσσώρευση αχρήστων ουσιών) στις γνωστές θέσεις μηρών-γλουτών, φλεβικό οίδημα και οίδημα υποδόριου λιπώδους ιστού. Με αποτέλεσμα κυτταρίτιδα, κιρσούς, μικρές φλέβες, κούραση των κάτω άκρων, πρησμένους αστραγάλους και πόδια, κρύα πόδια, υπερβολική ίδρωση και λίπος.(τσακόπουλος,2001) Κεφάλαιο 5 5.Οίδημα. Οίδημα είναι η διόγκωση μιας περιοχής, η οποία οφείλεται σε αύξηση υγρού στο διάμεσο χώρο και διαπιστώνεται με τα αισθητήρια όργανα της οράσεως και της αφής. Είναι εύρημα ορατό και ψηλαφητό.

27 Η μέγιστη ποσότητα λεμφικού υγρού η οποία δύναται να μεταφερθεί μέσω των λεμφαγγείων χαρακτηρίζεται ως <<παροχετευτική ικανότητα του λεμφαγγειακού συστήματος>>, τα όρια της οποίας αν ξεπεραστούν οδηγούν στο οίδημα. (Δημακάκος, 1977) 5.1.Δημιουργία οιδήματος. Στην δημιουργία οιδήματος οδηγούν: - Τα προβλήματα στάσης, τρόπος ζωής, εργασίας κλπ. - Διάφορες φλεγμονές συνοδεύονται από την παρουσία οιδημάτων, λόγω αύξησης της διαβατότητας των τριχοειδών. - Παθήσεις του φλεβικού δικτύου. - Παθολογικές καταστάσεις (νεφροπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια). - Όταν παρεμποδίζεται η αποχέτευση της λέμφου από διάφορα αίτια π.χ. όγκοι, φλεγμονές των λεμφαδένων ή μετά από χειρουργική αφαίρεση αριθμού λεμφαδένων. - Ορμονικοί παράγοντες: η περίοδος της εγκυμοσύνης και η προεμμηνορρυσιακή περίοδος (το οίδημα τότε οφείλεται στην κατακράτηση υγρών λόγω της επίδρασης των οιστρογόνων και της προγεστερόνης). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ισορροπία που επιτυγχάνεται στο τριχοειδές και προτριχοειδές δίκτυο, γνωστή ως «Ισορροπία του Starling» είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ύπαρξη παθολογικών προβλημάτων στο άτομο. Μάλιστα τα όρια του φυσιολογικού και του μη φυσιολογικού είναι τόσο ασαφή, που στο ίδιο άτομο και κατά τη διάρκεια του

28 24ώρου οι πιέσεις αυτές διακυμαίνονται (άλλοτε με μεγαλύτερες και άλλοτε με μικρότερες τιμές) ιδιαίτερα στα κάτω άκρα. Δηλαδή άλλες είναι οι τιμές πιέσεων κατά τις πρωινές ώρες και άλλες τις βραδινές π.χ. μετά από 8ωρη ορθοστασία και κόπωση. Ακόμη, η λέμφος μη διαθέτοντας αντλιακό κέντρο, όπως είναι η καρδιά για το αίμα, κυκλοφορεί συχνά με πολλή βραδύτητα η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από καταστάσεις άγχους, κόπωσης, ορθοστασίας δημιουργώντας το φαινόμενο της στάσεως της κατά μήκος του λεμφικού της δικτύου με το οποίο μεταφέρεται και όπου εκφράζονται με μια σειρά συμπτωμάτων που είναι αίσθηση βάρους στα κάτω άκρα, εμφάνιση οιδήματος στην περιοχή των αστραγάλων, στην κνήμη κλπ Αναγνώριση οιδήματος. Ο-η αισθητικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ένα οίδημα καρδιακό (όταν το δέρμα δεχθεί πίεση, δεν επανέρχεται αμέσως στο αρχικό του σχήμα, διατηρώντας ένα κενό που διαρκεί) ή ένα οίδημα τοπικό π.χ. στο επίπεδο της βουβωνικής πτυχής, στο τρίγωνο του scarpa κλπ. (με ψηλάφηση των περιοχών) ή ακόμα ένα γενικευμένο οίδημα που εντοπίζεται εκτός από τα κάτω άκρα, στα άνω άκρα και το πρόσωπο (που μπορεί να οφείλεται σε νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια), ώστε να κατευθύνει το άτομο στην αναζήτηση της γνωμάτευσης ιατρού (φλεβολόγου, καρδιολόγου, παθολόγου κλπ.) από ένα οίδημα λεμφικής στάσης ή ακόμα ένα οίδημα φλεβικής προέλευσης (χαρακτηρίζεται από το στρογγυλό κανονικό του σχήμα και τη δυσκολία για να τσιμπήσει το δέρμα το επίπεδο των δακτύλων του ποδιού).

29 Κεφάλαιο 6 6.Λεμφική μάλαξη. Η φυσική αποκατάσταση (θεραπεία) αποτελούσε από πάντα, και συνεχίζει να αποτελεί έναν ανώδυνο και ασφαλή τρόπο επιστροφής του ανθρώπινου οργανισμού σε φυσικούς ρυθμούς και λειτουργίες. Οι «ειδικές μαλάξεις λεμφικής παροχέτευσης»

30 είναι σύγχρονες τεχνικές και χειρισμοί μάλαξης που διαθέτουν ποιότητα, αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση. Υποστηρίζουν τον φυσικό μετασχηματισμό, την φροντίδα και την αλλαγή προς την φυσιολογία σε συγκεκριμένες ανισορροπίες και σε ήπιες δυσλειτουργίες κυρίως του κυκλοφορικού, του λεμφικού αλλά και του νευρικού συστήματος. H λεμφική παροχέτευση είναι μια ειδική τεχνική αποκατάστασης,που χρησιμοποιείται για την απορρόφηση και βελτίωση της κυκλοφορίας των υγρών και ειδικότερα του λεμφικού υγρού των ιστώνκαι απευθύνεται σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας του ανθρώπινου οργανισμού, όπως: Έντονες καταστάσεις στρες, Λεμφικά και φλεβικά οιδήματα στα αρχικά στάδια, Κατακρατήσεις υγρών στο σώμα, Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, Τοπικό πάχος, Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, Μπλοκαρισμένος μεταβολισμός, Τραύματα, Χρόνιες Φλεγμονές, Παθήσεις του πεπτικού, Παθήσεις του συνδετικού ιστού (ρευματισμοί, αρθρίτιδες, αρθροπάθειες), Νευρολογικά προβλήματα, Παθήσεις οφθαλμολογικές, Ημικρανίες, Αϋπνίες..

31 Είναι μερικές από τις συνήθεις περιπτώσεις που η λεμφική μάλαξη (παροχέτευση) έχει ένδειξη με αξιοπιστία και ποιότητα. Η διευκόλυνση του λεμφικού συστήματος έχει μεγάλη αξία στην σημερινή εποχή διότι αυτό, επιφορτίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον με πολλούς βλαβερούς παράγοντες (νέφος, κακή δι ατροφή, φυτοφάρμακα, μικρόβια). Επίσης η λέμφος επιβαρύνεται και με ενδογενείς τοξίνες, ελεύθερες ρίζες, περίσσια λίπους, κακή χοληστερόλη, οπότε η αξία διευκόλυνσής της είναι τεράστια, καθώς ο οργανισμός οδηγείται σε υψηλό βαθμό αποτοξίνωσης Πριν την εφαρμογή της μάλαξης απαιτείται: - Η γνώση της κατάστασης της γενικής υγείας του ατόμου, που προκύπτει τόσο μετά τη λήψη ενός καλού ιστορικού όσο και μετά από την κλινική του εικόνα. Η λήψη του ιστορικού είναι απαραίτητη, διότι η λεμφική μάλαξη αντενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις. - Η κλινική εικόνα του ατόμου, η οποία προκύπτει μετά από προσεκτική εξέταση του δέρματος, διαπραγματεύεται δύο πράγματα: μια παθολογική κατάσταση για την οποία το άτομο είτε έχει άγνοια, είτε κρύβει επιμελώς και μια πρώτη εκτίμηση των ενδείξεων η οποία θα εξασφαλίσει στον-στην αισθητικό, το μέγεθος των αποτελεσμάτων το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από άτομο σε άτομο και το οποίο θα αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή του καταλληλότερου σχήματος αποκατάστασης που θα πλαισιώνει τη λεμφική μάλαξη. - Ένας εργαστηριακός έλεγχος (εξετάσεις ούρων, αίματος) που θα εξασφαλίσει τόσο το άτομο όσο και την εργασία του-της αισθητικού και στην καλύτερη περίπτωση,

32 -Λεμφογράφημα: το οποίο είναι ένα ραδιογράφημα των λεμφικών αγγείων που δείχνει αναλυτικά τόσο την κατάσταση που βρίσκεται το λεμφικό δίκτυο κατά τόπους, όσο και τις ιδιαιτερότητες που αυτό χαρακτηρίζει καθένα άτομο χωριστά. Ο Dr. RascalCoche, ιατρός παθολόγος, κινησιοθεραπευτής, αισθητικός και καθηγητής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Αισθητικής και Κοσμετολογίας μετά από επίμονες και μακροχρόνιες μελέτες στο λεμφικό σύστημα υποστηρίζει: «Η ροή και οι μαίανδροι της κυκλοφορίας της λέμφου είναι ιδιαίτεροι για κάθε άτομο και ενώ δεν είναι εύκολο να γίνεται λεμφογράφημα για κάθε άτομο, ωστόσο το λεμφογράφημα των λεμφικών αγγείων αποτελεί ένα μέσο ταυτότητας. Επίσης ακριβές και πρακτικό όσο το δακτυλικό αποτύπωμα, διότι είναι αναμφισβήτητο, ότι κάθε λεμφικό δίκτυο είναι ειδικό και ότι η λεμφική μάλαξη πρέπει να αποτελεί μια προσωπική αισθητική φροντίδα». Ο Dr. RascalCoche, συνεχίζοντας, υποστηρίζει: «Πράγματι έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως η τοπογραφική και φυσιολογική αστάθεια αυτού του ευαίσθητου και ιδιότροπου δικτύου. Θα πήγαινε ενάντια στην ανατομική πραγματικότητα, αν δεν υπολογίζαμε αυτή τη μελέτη της ατομικοποιήσεως της οποίας η πιο φανερή εκδήλωση παραμένει το φαινόμενο του λεμφικού αποκλεισμού που προκαλεί σε ορισμένα άτομα τοπικά οιδήματα και πρηξίματα ή γενικευμένα υπό την ενέργεια του άγχους» Εφαρμογές λεμφικής μάλαξης στην αισθητική. Στην αρμοδιότητα των αισθητικών ανήκει η εφαρμογή λεμφικών μαλάξεων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της λεμφικής παροχέτευσης των άκρων μέσω

33 ενεργοποίησης του επιπολής λεμφικού δικτύου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να καταπολεμήσει: Κυτταρίτιδα Τοπικό πάχος Πρησμένες γάμπες Δερματολογικά προβλήματα Καταπολέμηση της χαλάρωσης Πρόληψη ρυτίδων Σακούλες κάτω από τα μάτια Διπλοσάγονο Απλή ακμή Ιγμορίτιδα Βελτίωση ουλών μετά από αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις Συμπληρωματικά μετά από αισθητικές πλαστικές επεμβάσεις (lifting, βλεφαροπλαστική, πλαστική μύτης, λιποαναρρόφηση) Λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή Σε κάθε προσπάθεια επίτευξης καλύτερης θρέψης του δέρματος. (Rodafinos, 2005) 6.3.Σκοπός της λεμφικής μάλαξης. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος αποσκοπεί στη βελτίωση της κινητικότητας των λεμφαγγείων, προωθεί τη ροή του λεμφικού υγρού και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των οιδημάτων που προκαλούν πόνο στον ασθενή.(νικολάου, 2009)

34 6.4.Τεχνική. Η παροχέτευση της λέμφου βασίζεται σε δύο αρχές. Στη συγκέντρωση ή κάλεσμα της λέμφου και στην εκκένωση ή απορρόφηση της λέμφου. Ο χειρισμός της συγκέντρωσης ή του καλέσματος γίνεται με σταδιακή ρυθμική πίεση, με όλο το φάρδος της παλάμης και σκοπεύει ν` αυξήσει τη πίεση μέσα στους ιστούς, για να προκαλέσει την απορρόφηση του υγρού από τους λεμφικούς συλλέκτες. Ο χειρισμός της απορρόφησης πραγματοποιείται ρολάροντας με την παλάμη κοντά με το ύψωμα του οπισθέναρος προς το ύψωμα του θέναρος καιεπιτρέπει να δημιουργηθεί και να κοντρολαριστεί η προώθηση των υγρών μέσα στους λεμφικούς αγωγούς, σεβόμενος τη φυσιολογική κατεύθυνση, δηλαδή από την άκρη του μέλους προς τη ρίζα του. Για να πραγματοποιηθεί η λεμφική παροχέτευση, απαιτείται πλήρης γνώση του λεμφικού συστήματος, των χειρισμών και της πίεσης που θα ασκηθεί Οι χειρισμοί. 1. Χειρισμός: Κύκλοι με τα δάκτυλα. Πρόκειται για ρυθμικές κυκλικές κινήσεις που πιέζουν ελαφρά το δέρμα. Η πίεση πρέπει οπωσδήποτε να είναι ελαφριά και σταδιακή, δηλαδή η πίεση που ασκεί το χέρι του-της αισθητικού να αυξάνεται ελαφρά από την αρχή ως το τέλος της κίνησης. Αυτή η κυκλική κίνηση χρησιμοποιείται στο χειρισμό της συγκέντρωσης ( του καλέσματος) της λέμφου. Η κίνηση γίνεται ξετυλίγοντας τα δάκτυλα από το δείκτη προς το παράμεσο δάκτυλομε ρυθμό και τραβώντας ελαφρά το δέρμα με κατεύθυνση της κίνησης, από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους.

35 Εικόνα 9 Κίνηση λεμφικής παροχέτευσης Πηγή: Φρυδάς, Δ. (25 Απριλίου, 2011). Φυσικοθεραπευτικά. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου, 2011, από Στο χειρισμό της εκκένωσης (απορρόφησης) η κίνηση γίνεται στο μέσον ενός μεγάλου κύκλου διαγραφόμενου από τον αντίχειρα και το δείκτη καλά τεντωμένους. Μετακινούνται με ελαφρές περιστροφές πάντα στην ίδια κατεύθυνση από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους. 2. Χειρισμός: Πίεση κρικοειδής. Όταν η περιοχή που πρέπει να περιποιηθεί μπορεί να συμπεριληφθεί ανάμεσα στα δύο χέρια, τότε πραγματοποιείταικρικοειδής χειρισμός. Τα δύο χέρια του-τηςαισθητικού περικυκλώνουν το μέλος που πρέπει να περιποιηθεί και κάνουν με ρυθμικό τρόπο, διαδοχικές και τακτικές πιέσεις από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους. 3. Χειρισμός: Άντληση των λεμφικών γαγγλίων. Πρέπει να είναι σταθερή, βαθιά και προσεκτική. Πρώτον: Στην επιφάνεια, κάνοντας κυκλικές πιέσεις με την άκρη των δακτύλων.

36 Δεύτερον: Στο βάθος, όπου η άντληση γίνεται με την άκρη των δακτύλων σε μορφή διαδοχικών πιέσεων προορισμένες να εκκενώσουν τα λεμφικά γάγγλια. Εικόνα 10 Κυκλικές πιέσεις Πηγή: Καρασαββίδης, Κ. (1 Μαΐου, 2007). Για ενέργεια στο μάξιμουμ. Ανακτήθηκε 17 Μαΐου, 2011, από Η σωστή πίεση. Είναι πολύ βασικό ο -η αισθητικός να γνωρίζει καλά την πίεση που πρέπει να ασκήσει, γιατί μια βίαιη πίεση μπορεί να προκαλέσει μικρορήξεις. Καθηγητές φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης απέδειξαν κάνοντας πειράματα με διάφορες συσκευές που κατασκεύασαν και με λεμφογραφίες ότι, οι βίαιες πιέσεις προκαλούν μικρορήξεις σαφώς ορατές, που σκορπίζουν το υγρό κλιμακωτά κατά μήκος των αγωγών εκκένωσης της λέμφου. Από τις μικρορήξεις αυτές η λέμφος βγαίνει από τους αγωγούς της και διαχέεται μέσα στους ιστούς. Μετά τα πειράματα των καθηγητών που απέδειξαν τι ρόλο παίζει η σωστή πίεση, θα ήταν μεγάλο σφάλμα να υιοθετηθεί η άποψη ότι όσο μεγαλύτερη πίεση ασκηθεί, τόσο καλύτερη θα είναι η εκκένωση των υγρών. Αυτό σημαίνει ότι με τις βίαιες πιέσεις, είναι δυνατόν να υπάρξει το αντίθετο από το επιζητούμενο αποτέλεσμα.(πετρίδη, 2011) 6.5.Οφέλη της λεμφικής μάλαξης.

37 Η λεμφική παροχέτευση ( λεμφικό μασάζ) είναι πολύτιμη στην εφαρμογή των αισθητικών περιποιήσεων. Ενεργοποιεί το νευρικό παρασυμπαθητικό σύστημα (κλάδος του αυτόνομου νευρικού συστήματος), προκαλώντας χαλάρωση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών, προωθεί καταπραϋντικές και αναλγητικές δράσεις, τονώνει τον οργανισμό, βοηθά στην κανονική λειτουργία και κινητικότητα του εντέρου και έχει μεγάλη εφαρμογή στην αισθητική του προσώπου και του σώματος.στην ακμή, σε ουλές ή άλλα αντιαισθητικά σημάδια, όλες οι δερματικές «δυσμορφίες» επηρεάζονται σαφέστατα, θετικά από την εφαρμογή λεμφικής παροχέτευσης. Βοηθά σημαντικά στο να μειωθεί η περίσσια λιπώδους ιστού και να αδυνατίσει το σώμα, ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό των κυττάρων και ενεργοποιώντας τον μεταβολισμό του λίπους στο λεπτό έντερο.(καραμάνη, 1990) Επίσης, συμβάλλει στην καλή ποιότητα του δέρματος. Όταν η λέμφος κινείται, τα κύτταρα δέχονται φρέσκα υγρά και θρεπτικά συστατικά, που κάνουν το δέρμα να φαίνεται λαμπερό και ζωντανό με αποτέλεσμα την αναζωογόνησή του. Ακόμη βοηθά στην αποτοξίνωση, στην αύξηση της αιμάτωσης, στη μείωση της κυτταρίτιδας, η οποία αποτελείται ως γνωστό, από την αύξηση του λίπους στα λιποκύτταρα που βρίσκονται στο λιπώδη ιστό ακριβώς κάτω από το χόριο, αλλά και από κατακράτηση υγρών και τοξινών. Τέλος, έχει αποτελέσματα στους μυς. Η λεμφική παροχέτευση αποστραγγίζει και αποτοξινώνει τους σκελετικούς μύες.ενεργοποιεί το κυκλοφορικό σύστημα και θέτει το ανοσοποιητικό σε καλύτερη θέση άμυνας, διά της επιτάχυνσης της κυκλοφορίας της λέμφου και της αποστράγγισης των ιστών και των λεμφαγγείων.(πετρίδη, 2011) 6.6. Ενδείξεις-Αντενδείξεις.

38 6.6.1.Ενδείξεις. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος μπορεί να εφαρμοστεί: Σε λεμφικά οιδήματα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μετά από χειρουργικές επεμβάσεις), Σε οιδήματα από ρευματοπάθειες, Σε οιδήματα μετά από τραυματισμούς, Σε νευραλγίες, Σε αναπνευστικές παθήσεις, Σε νευροφυτικά σύνδρομα, όπως ορισμένες μορφές ημικρανίας, σύνδρομο Sudeck κτλ Αντενδείξεις. Όταν η μάλαξη εφαρμόζεται προσεκτικά και σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες, είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν συνήθως παρενέργειες. Σε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις δε συστήνεται, γιατί μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όπως σε: Οξείες φλεγμονές, Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις, Θρομβώσεις, Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, Αρτηριακή ανεπάρκεια, Πνευμονία, Εμμηνορραγία, Διαταραχές της πήξης του αίματος,

39 Κακοήθεις όγκοι, Φυματίωση, Άσθμα, Παθήσεις του θυρεοειδούς, Νεφρική ανεπάρκεια, Χωροκατακτητικές επεξεργασίες (όγκοι κλπ.) Επιμολύνσεις (π.χ. έλκη), Καθώς και σε άτομα με: Αρρύθμιστη υπέρταση, Αρρύθμιστα καρδιαγγειακά προβλήματα, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Παθολογικό αθηρωματικό δείκτη (μεγαλύτερο του 5), Φλεβική ανεπάρκεια, Σοβαρές δερματικές παθήσεις, Διαταραγμένη προσωπικότητα, Ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, Λήψη ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών, παραισθησιογόνα, και τέλος Κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ πριν την συνεδρία.(χριστάρα- Παπαδοπούλου, 2001) Τέλος, σε περιπτώσεις πυρετού ή λοιμώξεως, το άτομο καθίσταται προσωρινά ακατάλληλο για λεμφική μάλαξη (για την αποφυγή του κινδύνου εξάπλωσης κάποιας μικρής λοίμωξης). Το ίδιο ισχύει σε περιπτώσεις πληγής ή τραυματισμού.(νικολάου, 2009)

40 6.7.Θεραπεία. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έναν άνετο χώρο. Κατά τη διάρκειά της, η στάση στην οποία βρίσκεται το άτομο, πρέπει να είναι άνετη και ευνοϊκή για τη χαλάρωση όλου του μυϊκού συστήματος. Τα χέρια του-της αισθητικού πρέπει να έχουν τη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος και κατά την άσκηση πίεσης θα πρέπει τα δάκτυλα και οι παλάμες του, να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος. Οι κινήσεις του πρέπει να είναι αργές και ρυθμικές, προγραμματισμένες και όχι ξαφνικές και να καλύπτουν όλη την επιφάνεια της πάσχουσας περιοχής χωρίς να αφήνουν κενά.(χριστάρα-παπαδοπούλου, 2001) Κάθε σειρά λαβών της τεχνικής θα πρέπει να εφαρμόζεται 4-5 φορές. Η διάρκεια της κάθε θεραπευτικής συνεδρίας κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της πάσχουσας περιοχής που χρειάζεται αντιμετώπιση. Μετά το τέλος της θεραπείας, είναι απαραίτητη η ανάπαυση του ασθενούς για περίπου 20 ακόμα λεπτά. Συνίσταται η επανάληψη της θεραπείας 2 φορές περίπου ανά 7 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός συνεδριών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα θεραπευτικά αποτελέσματα που προκαλούνται σε κάθε άτομο. Συνήθως απαιτείται πάροδος ικανού χρονικού διαστήματος μέχρι την εμφάνιση σαφούς κλινικής βελτίωσης του ασθενούς.(αρχοντάκης, 2004)

41 Κεφάλαιο 7 7.Λεμφικό μασάζ προσώπου Τα γάγγλια και το λεμφικό δίκτυο του προσώπου. Όπως σε ολόκληρο το σώμα έτσι και στο πρόσωπο τα λεμφαγγεία έχουν ορισμένη θέση και καθορισμένη διάταξη. Υπάρχουν λεμφικά γάγγλια σε πολύ μεγάλο αριθμό, σκορπισμένα σε όλο το πρόσωπο και κυρίως στο λαιμό. Οι πιο σημαντικές γαγγλιακές αλυσίδες του προσώπου είναι: 1. Τα γάγγλια που βρίσκονται στην προ-ωτική περιοχή. 2. Τα γάγγλια που βρίσκονται στη γωνία της γνάθου, στην περιοχή του λαιμού.

42 3. Τα γάγγλια που βρίσκονται κάτω από τη γνάθο και κάτω από το πηγούνι. 4. Τα γάγγλια που βρίσκονται κατά μήκος του στερνο-κλειδο-μαστοειδούς μυός, μέχρι την οπίσθια κλειδική περιοχή. 5. Τα γάγγλια τα οποία σχηματίζουν στον αυχένα μια σημαντική αλυσίδα, τοποθετημένη στη βάση του λαιμού.(βιβιλάκη, 2001) Ολόκληρο το δίκτυο λεμφικής παροχέτευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενιαίο αλλά και ξεχωριστό. Δηλαδή, η λέμφος η οποία παροχετεύεται στο λεμφικό δίκτυο του σώματος καταλήγει στον μείζονα και ελάσσονα θωρακικό πόρο για να οδηγηθεί στη συνέχεια προς την κυκλοφορία της επιστροφής, όπως επίσης και η λέμφος η οποία παροχετεύεται στο λεμφικό δίκτυο του προσώπου. Έτσι θεωρείται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σειρά παροχετεύσεων ξεχωριστά στο πρόσωπο και ξεχωριστά στο σώμα και να υπάρξει ολοκληρωμένο το ζητούμενο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο μόνος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει. Η τμηματική αποστράγγιση σε πρόσωπο ή σε σώμα (π.χ. μόνο γάμπες ή μόνο μηρούς) είναι έξω από τους κανόνες της λεμφικής αποστράγγισης με τα χέρια. Τα λεμφαγγεία και τα λεμφογάγγλια του προσώπου αλλά και του σώματος έχουν ορισμένη θέση, όπως και η λέμφος που ρέει στα λεμφαγγεία έχει ορισμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι απόλυτο (ότι δηλαδή η λέμφος ρέει προς μία και μόνο κατεύθυνση που την οδηγεί την ώρα του μασάζ πάντα προς την κυκλοφορία της επιστροφής).(πατζίκα, 2009)

43 Εικόνα 11 Λεμφικό σύστημα προσώπου Εικόνα 12 Λεμφαδένες προσώπου Πηγή: Straub, G. (10 Ιουνίου, 2011).Whole body vibration, the lymphatic system and optimal health.ανακτήθηκε 26 Ιουνίου, 2011, από 7.2.Περιγραφή και οφέλη. Το τεχνητό λεμφικό μασάζ του προσώπου γίνεται στο πρόσωπο, τον λαιμό και τον άνω θώρακα και : Διοχετεύει το λίπος μακριά από το πρόσωπο. Ελαττώνει την κατακράτηση υγρών στο πρόσωπο, το πρόσωπο επανέρχεται στην φυσιολογική του γραμμή. Γίνεται αποτοξίνωση του δέρματος. Προάγει την παραγωγή κολλαγόνου (αντιρυτιδική δράση). Με την αποκατάσταση της λειτουργίας των λεμφαδένων ενισχύει την άμυνα του δέρματος, του προσώπου και του λαιμού κατά των λοιμώξεων. Το τελικό αποτέλεσμα γίνεται σύντομα ορατό. Λαμπερό δέρμα, πιο ομαλές γραμμές προσώπου, πιο ρηχές ρυτίδες.

44 7.3. Προετοιμασία. Ο-η αισθητικός πρέπει να έχει τα χέρια του καθαρά και περιποιημένα. Η επιφάνεια του δέρματος της πελάτισσας πρέπει να έχει ντεμακιγιαριστεί και να είναι καθαρή. Η στάση που θα έχει η πελάτισσα κατά την διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι άνετη και ευνοϊκή στη χαλάρωση όλου του μυϊκού συστήματος. Ο-η αισθητικός πρέπει να σταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς την περιοχή στην οποία θα εφαρμόσει τις κινήσεις της παροχέτευσης. Είναι απαραίτητο να παρακολουθεί μήπως γίνει καμιά μυϊκή συστολή στο πρόσωπο που περιποιείται, γιατί η συστολή εμποδίζει τη λεμφική κυκλοφορία. Τέλος οι κινήσεις της παροχέτευσης γίνονται εν ξηρώ (χωρίς καλλυντικά). 7.4.Τεχνική. Η λεμφική αποσυμφόρηση του προσώπου γίνεται με τη μέθοδο του ενδοδερμικού μασάζ. Σε πρώτο στάδιο με μεθοδική αναρρόφηση διεγείρονται οι λεμφαδένες πάνω και κάτω από την κλείδα, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους και να δεχτούν τη λέμφο με το λίπος στο δεύτερο στάδιο του μασάζ. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ενδοδερμικό μασάζ κατά μήκος των λεμφαγγείων του προσώπου, από το μέτωπο, μπροστά από τα αυτιά, τα μάγουλα, άνω και κάτω χείλος, σαγόνι και λαιμός. Στο τρίτο στάδιο γίνεται μεθοδική αναρρόφηση των λεμφαδένων του προσώπου όπως και στο δεύτερο. Στο τέλος, το πρόσωπο και ο λαιμός αφήνονται να ηρεμήσουν με ένα απλό θερμικό υπέρυθρο μασάζ.

45 Εικόνα 13 Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης Εικόνα 14 Πιέσεις στα λεμφικά γάγγλια του αυχένα Πηγή: Aesthetics and Treatments. (16 Απριλίου, 2010).Stimulate Lymphatic System. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2011, από Πηγή: ehowhealth. (6 Μαΐου, 2011).How to prepare for lymphatic massage.ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2011, από Η διάρκειά του είναι περίπου 30 λεπτά. Αν συνδυαστεί το λεμφικό μασάζ προσώπου με το λεμφικό μασάζ σώματος για μια ολική θεραπεία, τότε η διάρκεια είναι 60 λεπτά. Για ένα καλό αποτέλεσμα συνιστούνται 10 εφαρμογές, 2 με 3 εφαρμογές ανά βδομάδα.(demetri, 2000) 7.5. Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης προσώπου Κινήσεις παλινδρόμησης ή κινήσεις ροής προς τα κάτω. Ονομάζονται κινήσεις ροής προς τα κάτω ή παλινδρόμησης, οι κινήσεις μάλαξης με τα χέρια, που σκοπό έχουν την παροχέτευση της λέμφου που βρίσκεται σε στάση, δηλαδή σε μία περιοχή π.χ. που περιλαμβάνεται μεταξύ μιας ζώνης διηθήσεως και

46 του γαγγλιακού κέντρου που υπάρχει στη διαδρομή επιστροφής της λέμφου μέχρι τη φλεβική της αναστόμωση. Η παροχέτευση, όταν υπάρχει λεμφόσταση π.χ. για ένα οίδημα των βλεφάρων και του προ- ωτικού γαγγλιακού κέντρου, γίνεται πάνω στην λεμφική διαδρομή που περιλαμβάνεται μεταξύ των βλεφάρων και του προ- ωτικού γαγγλιακού κέντρου. Τα πειράματα απέδειξαν, ότι αυτές οι κινήσεις ροής εκ στάσεως λέμφου είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Απελευθερώνουν τους λεμφικούς δρόμους και διευκολύνουν την απορρόφηση. Οι πιέσεις θα πρέπει να κατευθύνονται κατά την έννοια της γενικής εκκενώσεως, προς τη βάση του λαιμού. Η τεχνική των χεριών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των κινήσεων παλινδρόμησης, μπορεί να συγκριθεί με την κίνηση του effleurage, που εφαρμόζεται συχνά. Υπάρχουν όμως ορισμένες διαφορές: - Κατά την εκτέλεση ενός effleurage, τοχέρι πρέπει να γλιστρά πάνω στο δέρμα. Αντίθετα, κατά την πραγματοποίηση της κίνησης της παλινδρόμησης δεν γίνεται παρά μία απλή πίεση με προοδευτική κι εναλλασσόμενη ένταση, που συνοδεύεται από ελαφρά μετατόπιση του δέρματος. - Ο κλασσικός τρόπος τουeffleurage, εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω, ενώ η κίνηση της παλινδρόμησης πραγματοποιείται σε μια σαφώς καθορισμένη μικρή διαδρομή κι έχει την έννοια της κατ επιστροφής εκκενώσεως Κινήσεις απορρόφησης. Η κίνηση παλινδρόμησης απελευθερώνει τους δρόμους εκκένωσης. Το λεμφικό υγρό ρέει προς το τελικό σημείο εκκένωσης. Κατά την κατ επιστροφήν έννοια.

47 Η κίνηση απορρόφησης εκτελείται στο σημείο ακριβώς της διήθησης: π.χ. η διήθηση των κάτω βλεφάρων. Ο σκοπός της κίνησης αυτής, είναι η θεραπεία της ανεπάρκειας της εκκενώσεως του υγρού και η διευκόλυνση της επιστροφής του μακριά από την περιοχή διήθησης. Η κίνηση απορρόφησης συνίσταται σε μια διαδοχή πιέσεων και χαλαρώσεων με κατεύθυνση της συνισταμένης πίεσης προς τη ζώνη που πραγματοποιήθηκε η κίνηση παλινδρομήσεως. Η αλληλουχία αυτών των πιέσεων και χαλαρώσεων έχει σκοπό να σπρώξει τη λέμφο των απομακρυσμένων περιοχών προς τους συλλέκτες, οι οποίοι έχουν αδειάσει προκαταβολικά με την κίνηση παλινδρόμησης ή ροής προς τα κάτω. Συμπερασματικά, η λεμφική παροχέτευση του προσώπου περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο κινήσεων: -την κίνηση παλινδρόμησης, όταν υπάρχει «στάση» -και την κίνηση απορρόφησης, όταν υπάρχει οίδημα ή διήθηση. Αυτές οι κινήσεις εκτελούνται μέχρι να αδειάσει όλο το σύστημα των αγωγών. Οι πειραματικοί (πραγματοποιηθέντες σε εργαστήρια) ραδιογραφικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι οι κινήσεις αυτές αδειάζουν όχι μόνο το λεμφικό σύστημα των πόρων, αλλά ανακουφίζουν επίσης και βοηθούν στην κυκλοφορία της λέμφου που έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή της διηθήσεως, η οποία αναρροφείται κατά κάποιο τρόπο από το σύστημα των πόρων Τοπογραφία κινήσεων της λεμφικής παροχέτευσης του προσώπου (Drainage).

48 - Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει με κινήσεις στη βάση του λαιμού στην οπισθο-κλειδική περιοχή, στο σημείο όπου οι λεμφικοί συλλέκτες αναστομώνονται με το φλεβικό δίκτυο (υποκλείδια φλέβα). - Συνεχίζονται οι ίδιες κινήσεις στο λαιμό κατά μήκος του στερνο-κλειδομαστοειδούς μυός. Επαναλαμβάνονται 4-5 φορές στο ίδιο μέρος. Σκοπό έχουν το άδειασμα των συλλεκτών της περιοχής του λαιμού. Είναι κινήσεις ροής προς τα κάτω (παλινδρόμησης) για όλο το πρόσωπο. Οι κινήσεις πρέπει να γίνονται πολύ αργά, τα δάκτυλα και οι καρποί πρέπει να είναι εύκαμπτα, ευλύγιστα. Τα δάκτυλα έρχονται σε επαφή με το δέρμα μέσω του παλμού των άκρων. Οι κυκλικές αυτές κινήσεις εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω, μετά από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε η λέμφος να πιεστεί προς τις οπισθο-κλειδικές γαγγλιακές αλυσίδες Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει από: 1. Την άκρη του πηγουνιού, η παροχέτευση συνεχίζεται στην 2. Γωνία συνένωσης των χειλιών, στην συνέχεια περνά 3. Στο άνω χείλος, προχωρά

49 4. Στην μύτη, μετά αρχίζει η παροχέτευση 5. Στις παρειές, κατόπιν συνεχίζεται 6. Στα άνω βλέφαρα, ύστερα παροχετεύεται η περιοχή 7. Των φρυδιών και τέλος παροχετεύεται 8. Το μέτωπο.(βιβιλάκη, 2001) Κεφάλαιο 8 8.Λεμφοίδημα. Η παρουσία λεμφικών παθήσεων με κορυφαία την πιο συχνή και πιο γνωστή το λεμφοίδημα αλλάζουν δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, που τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν που να αναζητήσουν βοήθεια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕ ΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» Λιάπη Άννα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΖΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΑΒΟΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή

Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΕΤΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΣΜΕΤΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΣΜΕΤΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΤΣΙΤΣΙΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πασχαλίνα Ευαγγελούδη Ζωή Γιαπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ Σπουδάστρια: Σιβετίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...8 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...8 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...8 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ...10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Βελονισμός και αισθητική»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Βελονισμός και αισθητική» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Βελονισμός και αισθητική» Φοιτήτρια : Παπαδοπούλου Ελευθερία Επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΜΠΑΡΟΥΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου.

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή μας η φυσική άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ατομικής ζωής και κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι προσφέρει πολλά στην ψυχική υγεία, κυρίως, του ανθρώπου της σύγχρονης πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Σελ.3. Εικόνα 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Σελ.3. Εικόνα 1 Σελ.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Σελ. 2 Ανατομία Του Μαστού Σελ. 3 Φυσιολογία Του Μαστού Σελ. 9 Παραγωγή Μητρικού Γάλακτος Σελ. 12 Μετακίνηση Μητρικού Γάλακτος Σελ. 13 Διατήρηση Μητρικού Γάλακτος Σελ. 14 Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Χριστάρα-Παπαδοπούλου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. Η λιποδυστροφία σαν αισθητικό πρόβλημα και η αντιμετώπισή της με τη βοήθεια της άσκησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. Η λιποδυστροφία σαν αισθητικό πρόβλημα και η αντιμετώπισή της με τη βοήθεια της άσκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η λιποδυστροφία σαν αισθητικό πρόβλημα και η αντιμετώπισή της με τη βοήθεια της άσκησης Φοιτήτρια Νταγιαμά Νίνα Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΚΟΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΟΠΟΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΙΒΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΛΒΗ Α.Μ. 2822

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΑΛΒΗ Α.Μ. 2822 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΠΑΓΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα