«ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ»"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΤΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ-ΖΩΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΖΑΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 «Για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας εκτός από τη δική μου προσπάθεια σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι άνθρωποι που με υποστήριξαν γι αυτό το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω: Την εισηγήτρια μου κα Κοντζαηλία Καλλιόπη, η οποία μου παρείχε πολύτιμη βοήθεια στην επιλογή του θέματος καθώς και καθοδήγηση στις βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης, τους φίλους και την οικογένειά μου για τη συνεχή ψυχολογική και ηθική υποστήριξη που μου παρείχαν».

3 Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση της λεμφικής αποσυμφόρησης και τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν για να αποσυμφορηθεί το λεμφικό σύστημα από προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτό. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, η εργασία χωρίζεται σε δεκατρία επιμέρους κεφάλαια. Στην αρχή γίνεται μια εισαγωγή που περιλαμβάνει ιστορικές αναδρομές. Στα υπόλοιπα κεφάλαια έχουν κατανεμηθεί στοιχεία και αναφορές σχετικά με τη λέμφο, το λεμφικό σύστημα, τους χειρισμούς και τις κινήσεις της λεμφικής μάλαξης και άλλες σημαντικές αισθητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την λεμφική αποσυμφόρηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν. Λέξεις κλειδιά. Λεμφική αποσυμφόρηση, λέμφος, λεμφικό σύστημα, λεμφική μάλαξη, αισθητική μέθοδος.

4 Abstract This paper aims to analyze the lymphatic congestion and the different ways which there are for the decongestion of the lymphatic system from problems which created in it. In order to achieve this goal, the work is divided into thirteen chapters. In the beginning there is an introduction that includes historical flashbacks. In the remaining funds have been distributed data and reports of the lymph, lymphatic system, manipulations and the movements of lymphatic massage and other important sensory methods which are used for the lymphatic congestion. The work completed with an analysis of the conclusions which are reached from it. Keywords. Lymphatic congestion, lymph, lymphatic system, lymphatic massage, aesthetic method.

5 Περιεχόμενα. Πρόλογος... σελ. 1 1.Εισαγωγή.... σελ Η ιστορία της ανακάλυψης του λεμφικού συστήματος..... σελ Η ανακάλυψη της λεμφικής παροχέτευσης... σελ. 3 2.Η λέμφος.... σελ Δημιουργία της λέμφου..... σελ Χημική σύσταση της λέμφου του ανθρώπου κατά τον Μάρσχανδο και Κόλβεργο..... σελ. 6 3.Το λεμφικό σύστημα.... σελ Δομές από τις οποίες αποτελείται το λεμφικό σύστημα.... σελ Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή... σελ Λεμφαδένες..... σελ Λεμφοζίδια... σελ Λεμφοκύτταρα... σελ Θύμος αδένας. σελ Σπλήνας.. σελ Η μεταφορά της λέμφου... σελ Η πορεία της λέμφου στο σώμα.... σελ Εισαγωγή της λέμφου στα λεμφαγγεία. σελ Η σύσταση της λέμφου.. σελ Οι κυριότερες χρησιμότητες της λέμφου.. σελ Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος... σελ Οίδημα σελ Δημιουργία οιδήματος... σελ Αναγνώριση οιδήματος. σελ. 21

6 6.Λεμφική μάλαξη.. σελ Πριν την εφαρμογή της μάλαξης απαιτείται. σελ Εφαρμογές λεμφικής μάλαξης στην αισθητική.... σελ Σκοπός της λεμφικής μάλαξης.. σελ Τεχνική.. σελ Οι χειρισμοί.... σελ Η σωστή πίεση... σελ Οφέλη της λεμφικής μάλαξης... σελ Ενδείξεις-Αντενδείξεις.. σελ Ενδείξεις. σελ Αντενδείξεις.... σελ Θεραπεία.... σελ Λεμφικό μασάζ προσώπου σελ Τα γάγγλια και το λεμφικό δίκτυο του προσώπου σελ Περιγραφή και οφέλη σελ Προετοιμασία σελ Τεχνική.. σελ Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης προσώπου... σελ Κινήσεις παλινδρόμησης ή κινήσεις ροής προς τα κάτω... σελ Κινήσεις απορρόφησης.. σελ Τοπογραφία κινήσεων της λεμφικής παροχέτευσης του προσώπου (Drainage) σελ Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει από. σελ Λεμφοίδημα.. σελ Θεραπεία λεμφοιδήματος σελ Κυτταρίτιδα.. σελ Λεμφοντραινάζ.. σελ. 47

7 9.2.Τα αποτελέσματα του λεμφικού ντραινάζ στην κυτταρίτιδα σελ Πιεσσοθεραπεία. σελ Στόχος της πιεσσοθεραπείας... σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά. σελ Δράση.. σελ Εφαρμογή της πιεσσοθεραπείας στην αισθητική.... σελ Κύριες αντενδείξεις. σελ Οδηγίες εφαρμογής. σελ Παραλλαγές της κλασικής πιεσσοθεραπείας... σελ Ενδερμολογία. σελ Τί είναι ενδερμολογία.. σελ Πώς δρα και τι επιτυγχάνει το μηχάνημα της ενδερμολογίας. σελ Συνοπτικά η δράση του μηχανήματος επικεντρώνεται στην... σελ Η αίσθηση κατά την εφαρμογή... σελ Συνεδρίες. σελ Αποτελέσματα. σελ Μασάζ αντλιοαναρρόφησης (Suction Pump Massage).. σελ Πώς δρα και τι επιτυγχάνει η μέθοδος SPM... σελ Υποπίεση (αρνητική πίεση) σελ Πώς λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα η υποπίεση.. σελ. 64 Επίλογος.. σελ. 66 Βιβλιογραφία... σελ. 68

8 Πρόλογος Το λεμφικό σύστημα είναι το πιο σημαντικό μέσον άμυνας για τον ανθρώπινο οργανισμό εναντίον μικροβίων και λοιμώξεων. Αξίζει να τονιστεί, πως για το συγκεκριμένο σύστημα δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση ώστε οι άνθρωποι να μεριμνούν για πρόληψη και να αναζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πριν γίνει αναπόφευκτη κάποια σοβαρή νόσος. Μια επιβράδυνση του λεμφικού συστήματος από οποιαδήποτε αιτία καθιστά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της λέμφου. Για την αποσυμφόρησή του υπάρχουν διάφορες αισθητικές θεραπείες που μπορεί να εφαρμόσει ο-η αισθητικός, πάντα μετά από συνεννόηση με τον εξειδικευμένο ιατρό, ώστε να επανέλθει η κυκλοφορία της λέμφου μέσα στο σώμα στη φυσιολογική της κατάσταση. Οι τρόποι για την λεμφική αποσυμφόρηση περιλαμβάνουν: την λεμφική μάλαξη με τα χέρια καθώς και με το μηχάνημα του λεμφικού μασάζ, την πιεσσοθεραπεία, την ενδερμολογία, το μασάζ αντλιοαναρρόφησης και τη μέθοδο της υποπίεσης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτέλεσαν και το έναυσμα πραγματοποίησης της παρούσας εργασίας που σαν σκοπό έχει να αναδείξει τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα εκείνα τα προβλήματα και οι νόσοι που δημιουργούνται στο λεμφικό σύστημα του ανθρώπου.

9 Κεφάλαιο 1 1. Εισαγωγή Η ιστορία της ανακάλυψης του λεμφικού συστήματος. Το λεμφικό σύστημα ήταν είδη γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη ( ). Εντούτοις, για τις επόμενες χιλιετίες η ερεύνα αυτού του συστήματος αγνοήθηκε πιθανών λόγω της επιρροής της εκκλησίας με την αντίθεσή της στην μελέτη της ανατομίας. Η έρευνα για το λεμφικό σύστημα ξανάρχισε κατά την διάρκεια της Αναγέννησης τον 17ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο ο GaspareAselli και ο JeanPecque περιέγραψαν τα μέρη του λεμφικού συστήματος, ο ThomasBartholin και ο OlofRudbeck ανέπτυξαν μια επισκόπηση των προηγούμενων μικρότερων ανακαλύψεων, βοηθώντας να παγιώσουν τις πληροφορίες για το λεμφικό σύστημα. Ο Bartholin ονόμασε όλα τα αγγεία που πρόσφατα είχαν ερευνηθεί λεμφικά αγγεία και την ρευστή ουσία λέμφο από την λατινική λέξη limpidus που σημαίνει διαυγής. Η ακεραιότητα του λεμφικού συστήματος διαμορφώθηκε περαιτέρω από τον Cruickshank (1789), ο Mascani (1787) και αργότερα ο Sappey ( ) ενίσχυσαν τον υδράργυρο για να επιδείξουν τα λεμφαγγεία των ανθρώπινων όντων και των ζώων. Ο Sappey επεξήγησε τα συμπεράσματα με την μέθοδο της χάραξης σε χαλκογράφημα, τα οποία δημοσιεύθηκαν το Ο HenriRouviere ( ) ανέπτυξε περαιτέρω λεπτομέρειες της ανατομικής και το βιβλίο του Anatomyofthehuman Lymphatic System χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Κατά την διάρκεια του 1860 ο CarlLudwig προσδιόρισε τις δυνάμεις που επιδρούν στην μεταφορά υγρού από το αίμα στον ιστό. Περαιτέρω, η έρευνα του

10 ErnistStarling το 1890 έδειξε ότι και η υδροστατική και η οσμωτική πίεση των κολλοειδών στο αίμα και στο υγρό των ιστών είναι σημαντική για ανταλλαγή ρευστής ουσίας. Η έρευνα του Starling ήταν ένα μεγάλο βήμα και η υπόθεση που ανέπτυξε είναι γνωστή σήμερα ως LawoftheCapillaries. Στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα πολλοί επιστήμονες διαφόρων εθνικοτήτων ασχολήθηκαν ολοκληρωτικά με την ερμηνεία του λεμφικού συστήματος και την λειτουργία αυτού. Ο Foldi, ο Kubic, ο Clodius και οι Casley Smith έχουν συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την έρευνα Η ανακάλυψη της λεμφικής παροχέτευσης. Η λεμφική παροχέτευση ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1930 από το Δανό μασέρ, φυσιοθεραπευτή και βιολόγο Dr. EmilVodder, που ήταν ο πρώτος ο οποίος επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την λεμφική αποστράγγιση με τα χέρια για τη θεραπεία της χρόνιας ιγμορίτιδας, με άριστα αποτελέσματα. Αυτή η επιτυχία τον έκανε να επιχειρήσει αργότερα την ίδια τεχνική και σε άλλες χρόνιες νόσους με συμπτώματα οιδήματος, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιφανειακών ουλών του δέρματος. Ο Vodder χρησιμοποίησε τη τεχνική του σε τραυματίες του Β Παγκοσμίου πολέμου, στους οποίους είχε άριστα αποτελέσματα ως προς την επούλωση των πληγών τους και πριν από 65 περίπου χρόνια πειραματίστηκε στις Κάνες εφαρμόζοντας ήπια μάλαξη σε διογκωμένους λεμφαδένες κρυολογημένων ασθενών του.(πατζίκα, 2009) Η λεμφική παροχέτευση, είναι μια απαλή και ρυθμική χειροθεραπευτική τεχνική που επιδρά στο υγρό μέρος του ανθρώπινου σώματος. Το 70% του βάρους του ανθρώπινου σώματος είναι υγρό. Το νερό, η βάση της ζωής, εξασφαλίζει τις μοριακές και κυτταρικές ανταλλαγές στο σώμα. Το λεμφικό σύστημα διακινεί το

11 νερό, τις πρωτεΐνες, τα μόρια του λίπους, τα ελεύθερα κύτταρα και τα παραπροϊόντα του σώματος παράλληλα με το φλεβικό σύστημα και στην κατεύθυνσή του. (Rodafinos,2005)

12 Κεφάλαιο 2 2.Η λέμφος. Τα δύο βασικά υγρά του σώματος είναι το αίμα και η λέμφος.το αίμα κατά την ροή του μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στους ιστούς και στα κύτταρα και η λέμφος με την κυκλοφορία της βοηθάει να απομακρυνθούν οι άχρηστες ουσίες. Λέμφος ονομάζεται το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημακαιγύρω απ όλους τους ιστούς, εκτός από: Τον εγκέφαλο Τον νωτιαίο μυελό Τον ομφάλιο λώρο Τα επιθήλια και Τους χόνδρους Προέρχεται από διηθήσεις του αίματος στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Η λέμφος είναι ένα διαυγές διάφανο υγρό που αποτελείται κατά 95% από νερό. Περιέχει επίσης πρωτεΐνες, γλυκόζη και άλατα με μεγάλους αριθμούς λευκοκυττάρων και κυρίως λεμφοκύτταρα.αποτελείται από πλάσμα του αίματος και περιέχει πολλές λιπαρές ουσίες, των οποίων η παρουσία και η ποσότητα ποικίλουν, ανάλογα με την περιοχή του οργανισμού απ όπου κρατήθηκε.ο συνολικός όγκος της λέμφου σ ένα ενήλικα άνθρωπο υπολογίζεται στα 20 λίτρα.

13 2.1.Δημιουργία της λέμφου. Η λέμφος σχηματίζεται όταν διάμεσο υγρό (το υγρό που υπάρχει ανάμεσα στα κύτταρα) μετακινείται μέσα στα λεμφικά τριχοειδή. Οι δυνάμεις που οδηγούν στο σχηματισμό της λέμφου δρουν τοπικά και είναι 1) η πίεση του διάμεσου υγρού και 2) η τάση (πίεση) της εξωκυττάριας ουσίας. Η κίνηση των μυών και οι ταλαντώσεις της αρτηριακής πίεσης (δηλαδή ο σφυγμός) είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση του διάμεσου υγρού.(καψοκαλύβας,2009) 2.2. Χημική σύσταση της λέμφου του ανθρώπου κατά τον Μάρσχανδο και Κόλβεργο: Νερό 96,926 Ινική 0,520 Λευκωματική 0,434 Εκχυλισματικές ουσίες 0,312 Λιπώδες έλαιο Κρυσταλλώσιμο λίπος 0,264 Χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο νάτριο Ανθρακικό και γαλακτικό αλκάλιο Θειϊκό τιτάνιο Φωσφορικό τιτάνιο Οξείδιο σιδήρου 1, ,000

14 Κεφάλαιο 3 3.Το λεμφικό σύστημα. H κυκλοφορία του αίματος στον ανθρώπινο οργανισμό γίνεται από τρία συστήματα: το αρτηριακό, το φλεβικό και το λεμφικό σύστημα.το λεμφικό κυκλοφορικό σύστημα αποτελεί για τον ανθρώπινο οργανισμό το πιο σημαντικό μέσον άμυνας εναντίον μικροβίων και λοιμώξεων. Εικόνα 1 Το λεμφικό σύστημα του ανθρώπου Πηγή: Straub, G. (15 Δεκεμβρίου, 2010).Stimulating your lymphatic system with body vibration.ανακτήθηκε 22 Ιουνίου, 2011, από Είναι ένα παραμελημένο από την Ελλάδα σύστημα με σημαντικές λειτουργίες όπως, η άμυνα του οργανισμού έναντι βλαπτικών μικροοργανισμών (α νοσοποιητικό σύστημα), η επαναφορά των πρωτεϊνών του οργανισμού στην κυκλοφορία της καρδιάς (δεν υπάρχει ζωή εάν δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω λειτουργία), η μεταφορά λιπωδών ουσιών από το εντερικό σύστημα, η αποσυμφόρηση και

15 μεταφορά περίσσιων υγρών καθώς και καθαρισμό από τις τοξικές ουσίες τουοργανισμού διαμέσου των λεμφαδένων. 3.1.Δομές από τις οποίες αποτελείται το λεμφικό σύστημα. Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφικά όργανα, τα λεμφαγγεία και τα λεμφικά τριχοειδή. Στα λεμφικά όργανα ανήκουν ο θύμος αδένας, ο σπλήνας και οι λεμφαδένες. Λεμφοζίδια, δηλαδή μικρότερες συλλογές λεμφικού ιστού που αποτελούνται κυρίως από οζώδεις αθροίσεις, βρίσκονται στο βλεννογόνο του γαστρεντερικού συστήματος (αμυγδαλές, πλάκες του P ayer και σκωληκοειδής απόφυση),του αναπνευστικού, του αναπαραγωγικού και του ουροποιογεννητικού συστήματος και σχηματίζουν το λεμφικό ιστό που συνοδεύει βλεννογόνους (mucosaassociatedlymphoidtissue). Εικόνα 2 Δομές λεμφικού συστήματοςεικόνα 3Δομές λεμφικού συστήματος Πηγή: Νικολάου, Μ. (3 Φεβρουαρίου, 2009). Λεμφικόμασάζ.Πηγή: Rossi, A. (2008). Manuallymph.Drainage. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου, 2011, από Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου, 2011, από massage-greece.php.

16 3.1.1.Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή. Τα λεμφικά αγγεία δημιουργούν ένα μοναδικό δίκτυο, (προσάρτημα του φλεβικού δικτύου), που καλύπτει κάθε εκατοστό του δέρματος και περιβάλλει κάθε όργανο του σώματος. Τα λεμφοφόρα τριχοειδή αρχίζουν με ένα τυφλό άκρο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο συνδετικό ιστό ολόκληρου του σώματος. Αυτό συμβαίνει παντού στο σώμα, εκτός από τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, το μυελό των οστών, τον σπληνικό πολφό και τους ιστούς που δεν έχουν αγγεία. Μέσα σε αυτά τα τυφλά άκρασυγκεντρώνεται η λέμφος. Εικόνα 4 Λεμφαγγεία και λεμφικά τριχοειδή Πηγή:Thelymphaticsystem. (1998)Ανακτήθηκε 5 Μαΐου, 2011, από Λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι σφαιροειδούς ή νεφροειδούς σχήματος όργανα που περιβάλλονται από κάψα, αποτελούνται από λεμφικό ιστό και κατανέμονται σε όλο

17 το σώμα κατά μήκος της πορείας των λεμφαγγείων. Ανήκουν στο λεμφικό σύστημα και αποτελούν δευτερογενές όργανο λεμφοποίησης. Εντοπίζονται στις μασχάλες και τις βουβωνικές χώρες, κατά μήκος των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και σε μεγάλους αριθμούς στο θώρακα και στην κοιλιά. Εικόνα 5 Λεμφαδένες Εικόνα 6 Λεμφαδένες Πηγή: Globalspec. (2007). Humanlymphaticsystem.Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου, 2011, απόhttp://www.globalspec.com/reference/43100/203279/appendix-a-the-lymphatic-system Πηγή: Clivelandclinic. (2 Οκτωβρίου 2010). Ασθένειες και προϋποθέσεις. Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2011, από Οι λεμφαδένες αποτελούν μια σειρά φίλτρων, σημαντικών για την άμυνα εναντίον των μικροοργανισμών και για τη διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων. Η πολύπλοκη αρχιτεκτονική τόσο του υποκάψιου, όσο και των μυελικών κόλπων επιβραδύνει τη ροή της λέμφου διαμέσω του λεμφαδένα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσληψη και πέψη ξένων υλικών από τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Η ροή της λέμφου διαμέσω των λεμφαδένων αποσκοπεί σον καθαρισμό της από ξένα σώματα, προτού επιστρέψει στην κυκλοφορία.

18 Τελικά, όλοι οι λεμφικοί αγωγοί οδηγούν σε λεμφικά οζίδια με μέγεθος καρφίτσας έως μικρού κερασιού Λεμφοζίδια. Υπάρχουν 500 με 700 λεμφικά οζίδια, με τα μισά να εντοπίζονται στην κοιλιακή χώρα και αρκετά στην εξωτερική πλευρά του λαιμού, στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στη μασχαλιαία κοιλότητα, στην εσωτερική πλευρά του μηρού, στη μηροβουβωνική χώρα, στην ιγνυακή κοιλότητα και σε άλλες κλειδώσεις. Η βασική τους λειτουργία είναι ο καθαρισμός και το φιλτράρισμα της λέμφου και η παραγωγή των λεμφοκυττάρων, τα οποία καταστρέφουν τις εν δυνάμει βλαπτικές ουσίες μέσα στο σώμα, ως μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος Λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα παίζουν ρόλο, πάρα πολύ μεγάλης σημασίας, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Συντελούν στην άμυνα του οργανισμού εναντίων των ξένων στοιχείων που εισχώρησαν σ` αυτόν. Δημιουργούν μέτωπο στη μικροβιακή μόλυνση, παρεμβαίνουν στην ανοσολογική άμυνα του οργανισμού με την δημιουργία των ανοσοβλαστών. Παράγονται από τα λεμφοποιητικά όργανα, όπως ο θύμος αδένας, ο σπλήν, οι αμυγδαλές και τα γάγγλια Θύμος αδένας. Ο θύμος αδένας είναι ένα λεμφοεπιθηλιακό όργανο. Εντοπίζεται στο μεσοθωράκιο, πιο συγκεκριμένα στο οπίσθιο μεσοπνευμόνιο. Ανήκει στο λεμφικό σύστημα και

19 αποτελεί πρωτογενές όργανο λεμφοποίησης.αιματώνεται από κλάδους της έσω μαστικής, της κάτω θυρεοειδούς και της ανώνυμης αρτηρίας. Ο θύμος αδένας δεν έχει προσαγωγά λεμφικά αγγεία (που να μεταφέρουν δηλαδή σε αυτόν λέμφο) και δεν αποτελεί φίλτρο για τη λέμφο. Όλα τα λεμφαγγεία του θύμου είναι απαγωγά (απομακρύνουν δηλαδή λέμφο) και εντοπίζονται μέσα στα διαφραγμάτια Σπλήνας. Ο σπλήνας αποτελεί τη μεγαλύτερη συσσώρευση λεμφικού ιστού στο σώμα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα του λεμφικού συστήματος, δεν παρεμβάλλεται στη λεμφική, αλλά στην αιματική κυκλοφορία. Ανήκει στο λεμφικό σύστημα και είναι δευτερογενές όργανο λεμφοποίησης. Βρίσκεται κυρίως στο αριστερό υποχόνδριο και καταλαμβάνει το υψηλότερο τμήμα του. Η θέση του σπλήνα επηρεάζεται από την κατάσταση των παρακείμενων οργάνων (αν ο στόμαχος ή το εγκάρσιο κόλον είναι γεμάτα), το ίδιο και το σχήμα του. Ο φυσιολογικός σε μέγεθος και θέση σπλήνας δεν ψηλαφάται. Η σημαντικότερη λειτουργία του είναι η διήθηση του αίματος: ο σπλήνας φιλτράρει το αίμα, όπως οι λεμφαδένες τη λέμφο. Τα φαγοκύτταρα του σπλήνα, φαγοκυτταρώνουν ζωντανούς μικροοργανισμούς και αδρανή σωματίδια που κυκλοφορούν στο αίμα.(καψοκαλύβας,2009)

20 3.2.Η μεταφορά της λέμφου. Τα λεμφικά αγγεία μεταφέρουν τη λέμφο και αποτελούν το τρίτο σύστημα κυκλοφορίας μετά τις αρτηρίες και τις φλέβες. Στερούνται αντλίας υγρών, όπως είναι για παράδειγμα η καρδιά στο καρδιακό αιματικό σύστημα. Η μεταφορά της λέμφου επιτυγχάνεται με γενικούς και τοπικούς μηχανισμούς. Α. Γενικοί μηχανισμοί 1. Η συστολική και διαστολική κίνηση της καρδιάς και των αγγείων. 2. Αναπνοή. 3. Συστολική κίνηση των λεμφαγγείων. 4. Η προωθητική δύναμη εκ των κάτω, που ασκείται από τη συνεχή παραγωγή λέμφου. Β. Τοπικοί μηχανισμοί 1. Μυϊκή αντλία των άκρων. 2. Παθητικές κινήσεις των άκρων. 3. Οι μαλάξεις. 4. Οι κινήσεις του διαφράγματος-ασκούν πίεση στη χοληφόρο δεξαμενή. 5. Οι κινήσεις των οργάνων.(δημακάκος,1977) 3.3.Η πορεία της λέμφου στο σώμα. Είναι γνωστό ότι και η τελευταία γωνιά του ανθρωπίνου σώματος αρδεύεται από τα τριχοειδή αγγεία, στα οποία το αίμα φτάνει σαν αρτηριακό και φεύγει σαν φλεβικό. Στο επίπεδο ακριβώς αυτό των τριχοειδών αγγείων αρχίζει το λεμφικό σύστημα, που είναι το λιγότερο γνωστό σκέλος της κυκλοφορίας.(δαράκη-ποθητού,1992)

21 Αρχικά το μεσοκυττάριο υγρό εισέρχεται στα λεμφικά τριχοειδή, τα οποία αρχίζουν με τυφλό άκρο από τον συνδετικό ιστό των διαφόρων οργάνων του σώματος και μαζεύουν τη λέμφο. Σκορπισμένα σε όλο τον οργανισμό, συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερα αγγεία που ονομάζονται προ-συλλέκτες. Οι προ-συλλέκτες στέλνουν τη συλλέγουσα λέμφο σε μεγαλύτερα αγγεία, τους λεμφικούς συλλέκτες. Οι συλλέκτες, οδηγούν τη λέμφο προς τα γαγγλιακά κέντρα. Η διάμετρος τους είναι πιο μεγάλη από εκείνη των τριχοειδών και των προ-συλλεκτών. Οι προ-συλλέκτες και οι συλλέκτες είναι εφοδιασμένοι με κανονικό σύστημα λείων μυών. Συστελλόμενοι οδηγούν τη λέμφο από τον ένα μεσοβαλβιδικό χώρο στον άλλο, για να καταλήξει μέσω του μείζονα και του ελάσσονα θωρακικού πόρου, στην δεξιά και αριστερή υποκλείδια φλέβα αντιστοίχως. Από τα δύο αυτά μεγάλα στελέχη του λεμφικού, η λέμφος εκβάλλει στο φλεβικό σύστημα κι έτσι ολοκληρώνεται ο παράλληλος με το φλεβικό αίμα, δρόμος της λέμφου.(πετρίδη,2011) Εικόνα 7 Ηλεμφικήκυκλοφορία

22 Πηγή: Cancercouncilvictoria. (31 Ιουλίου, 2007).Thelymphaticsystem.Ανακτήθηκε 25 Ιουνίου 2011, από 3.4.Εισαγωγή της λέμφου στα λεμφαγγεία. Η ιδιομορφία του λεμφικού συστήματος είναι ότι κατά την πορεία των λεμφαγγείων παρουσιάζονται ειδικοί σχηματισμοί, κάτι σαν σταθμοί, φίλτρα, τα λεμφογάγγλια ή λεμφαδένες. Επίσης η μορφολογία των λεμφαγγείων είναι σαν κομπολόι, λόγω βαλβίδων που διαθέτουν ώστε να υπάρχει μία μόνο κίνηση της λέμφου, από την περιφέρεια προς το κέντρο και γίνεται με πάρα πολύ αργό ρυθμό.τα ¾ της λέμφου του σώματος οδηγούνται στον αριστερό θωρακικό πόρο και το ¼ οδηγείται στο δεξί θωρακικό πόρο. Με αυτόν τον τρόπο, τα λεμφικά αγγεία μεταφέρουν μεσοκυττάριο υγρό στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μετακίνηση μεσοκυττάριου υγρού προς το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω των λεμφαγγείων είναι πολύ σημαντική, γιατί η ποσότητα του υγρού που διηθείται έξω από όλα τα τριχοειδή των αιμοφόρων αγγείων (εκτός από εκείνα των νεφρών), υπερβαίνει την ποσότητα που απορροφάται κατά 4 L περίπου κάθε ημέρα. Αυτά τα 4 L επιστρέφουν στο αίμα μέσω του λεμφικού συστήματος. Τα τοιχώματα των λεμφαγγείων που αποτελούνται από λείες μυϊκές ίνες συσπώνται με συχνότητα περίπου 10 συσπάσεις το λεπτό.έτσι προωθείται η λέμφος η οποία ξεκινάει σαν εξαγγειωμένο πλάσμα-μεσοκυττάριο υγρό και αφού εκτελέσει την αποστολή της ξαναμπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος.(τσακόπουλος,2001) 3.5.Η σύσταση της λέμφου.

23 Η σύστασή της δεν είναι σταθερή και όμοια, γιατί εξαρτάται από την περιοχή από την οποία συλλέγεται. Έτσι έχουμε διαφορετική σύσταση της λέμφου των άκρων και διαφορετική της λέμφου π.χ. του πεπτικού συστήματος. Σε γενικές γραμμές όμως, έχει παρόμοια σύσταση με το πλάσμα του αίματος, αλλά με διαφορετική αναλογία διαφόρων ουσιών και κυττάρων. Κι αυτό γιατί ενώ το αίμα και το πλάσμα φέρνουν στα κύτταρα τα θρεπτικά ουσιαστικά που χρειάζονται, η λέμφος σαν μεσοκυττάριο υγρό που κυκλοφορεί ανάμεσα στα κύτταρα, παρασύρει και παίρνει μαζί της μεγάλο μέρος αποβλήτων και άχρηστων ουσιών που αποβάλλουν τα κύτταρα και δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με την φλεβική κυκλοφορία. Τελικά βέβαια, μια και η λέμφος μπαίνει στη γενική κυκλοφορία του αίματος, όλα τα προϊόντα μεταβολισμού εξουδετερώνονται στα ειδικά γι αυτό το σκοπό όργανα (ήπαρ, σπλήνα, νεφρά, κ.α.). Η σημασία που έχει η λέμφος στην ζωή του κυττάρου είναι αυτονόητη μια και κυκλοφορεί-συλλέγεται και από το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού. 3.6.Οι κυριότερες χρησιμότητες της λέμφου. 1. Η απομάκρυνση από το περιβάλλον του κυττάρου, μεγαλομοριακών ενώσεων και διαφόρων προϊόντων μεταβολισμού, τα οποία δεν είναι δυνατόν να φύγουν με την φλεβική κυκλοφορία. Μεταξύ των ενώσεων αυτών είναι διάφορα λευκώματα, αλλά και η κύρια οδός απορρόφησης από τις λάχνες. 2. Ελέγχει την καθαριότητα του μεσοκυττάριου υγρού (άρα και του αίματος) από μικρόβια και γηρασμένα ή παθολογικά κύτταρα, τα οποία αφού φιλτραριστούν

24 τρόπον τινά στους λεμφαδένες, εξουδετερώνονται μπαίνοντας σε λειτουργία ο μηχανισμός καταστροφής τους. 3. Επαγρυπνά με το μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων που έχει ώστε να παράγονται αντισώματα σε ικανή ποσότητα για επιτυχή άμυνα του οργανισμού σε κάθε εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα που μπαίνει στο σώμα.(δαράκη-ποθητού, 1992) Κεφάλαιο 4 4. Επιβράδυνση λεμφικού συστήματος. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στο αίμα, η λέμφος μπορεί να εισέρχεται σε κάθε σημείο του σώματος, μέσω των τοιχωμάτων των φλεβών, στους ιστούς και στα λεμφικά κανάλια.

25 Το λεμφικό σύστημα δεν είναι κυρίως κυκλοφορικό, όπως το αιμοφόρο, αλλά είναι προσάρτημα της φλεβικής κυκλοφορίας, γι αυτό και η ροή της λέμφου φέρεται κεντρομόλος, μόνο από την περιφέρεια προς την καρδιά. Ανεπάρκεια του λεμφικού συστήματος οφειλόμενη, για παράδειγμα, σε απόφραξη από μολυσματικούς οργανισμούς (όπως στην ασθένεια ελεφαντίαση) καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση υπερβολικού μεσοκυττάριου υγρού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλη διόγκωση της εμπλεκόμενης περιοχής. Η συγκέντρωση μεσοκυττάριου υγρού για οποιαδήποτε αιτία, ονομάζεται οίδημα. Εικόνα 8 Πρησμένοι λεμφαδένες Πηγή: Healthwise, S. (23 Οκτωβρίου, 2009). Διόγκωση των λεμφαδένων (πρησμένοι αδένες). Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου, 2011, από https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=tp12094& Εκτός από το στράγγισμα του πλεονάζοντος μεσοκυττάριου υγρού, το λεμφικό σύστημα προσφέρει δίοδο από την οποία το λίπος που απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα φθάνει στο αίμα. Τα λεμφαγγεία, δυστυχώς είναι συχνά και ο δρόμος από τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται από την περιοχή γένεσής τους σε άλλα μέρη του σώματος.

26 Συνεπώς μια επιβράδυνση του φλεβικού ή λεμφικού συστήματος θα δημιουργήσει: λεμφικό οίδημα (συσσώρευση αχρήστων ουσιών) στις γνωστές θέσεις μηρών-γλουτών, φλεβικό οίδημα και οίδημα υποδόριου λιπώδους ιστού. Με αποτέλεσμα κυτταρίτιδα, κιρσούς, μικρές φλέβες, κούραση των κάτω άκρων, πρησμένους αστραγάλους και πόδια, κρύα πόδια, υπερβολική ίδρωση και λίπος.(τσακόπουλος,2001) Κεφάλαιο 5 5.Οίδημα. Οίδημα είναι η διόγκωση μιας περιοχής, η οποία οφείλεται σε αύξηση υγρού στο διάμεσο χώρο και διαπιστώνεται με τα αισθητήρια όργανα της οράσεως και της αφής. Είναι εύρημα ορατό και ψηλαφητό.

27 Η μέγιστη ποσότητα λεμφικού υγρού η οποία δύναται να μεταφερθεί μέσω των λεμφαγγείων χαρακτηρίζεται ως <<παροχετευτική ικανότητα του λεμφαγγειακού συστήματος>>, τα όρια της οποίας αν ξεπεραστούν οδηγούν στο οίδημα. (Δημακάκος, 1977) 5.1.Δημιουργία οιδήματος. Στην δημιουργία οιδήματος οδηγούν: - Τα προβλήματα στάσης, τρόπος ζωής, εργασίας κλπ. - Διάφορες φλεγμονές συνοδεύονται από την παρουσία οιδημάτων, λόγω αύξησης της διαβατότητας των τριχοειδών. - Παθήσεις του φλεβικού δικτύου. - Παθολογικές καταστάσεις (νεφροπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια). - Όταν παρεμποδίζεται η αποχέτευση της λέμφου από διάφορα αίτια π.χ. όγκοι, φλεγμονές των λεμφαδένων ή μετά από χειρουργική αφαίρεση αριθμού λεμφαδένων. - Ορμονικοί παράγοντες: η περίοδος της εγκυμοσύνης και η προεμμηνορρυσιακή περίοδος (το οίδημα τότε οφείλεται στην κατακράτηση υγρών λόγω της επίδρασης των οιστρογόνων και της προγεστερόνης). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ισορροπία που επιτυγχάνεται στο τριχοειδές και προτριχοειδές δίκτυο, γνωστή ως «Ισορροπία του Starling» είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ύπαρξη παθολογικών προβλημάτων στο άτομο. Μάλιστα τα όρια του φυσιολογικού και του μη φυσιολογικού είναι τόσο ασαφή, που στο ίδιο άτομο και κατά τη διάρκεια του

28 24ώρου οι πιέσεις αυτές διακυμαίνονται (άλλοτε με μεγαλύτερες και άλλοτε με μικρότερες τιμές) ιδιαίτερα στα κάτω άκρα. Δηλαδή άλλες είναι οι τιμές πιέσεων κατά τις πρωινές ώρες και άλλες τις βραδινές π.χ. μετά από 8ωρη ορθοστασία και κόπωση. Ακόμη, η λέμφος μη διαθέτοντας αντλιακό κέντρο, όπως είναι η καρδιά για το αίμα, κυκλοφορεί συχνά με πολλή βραδύτητα η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από καταστάσεις άγχους, κόπωσης, ορθοστασίας δημιουργώντας το φαινόμενο της στάσεως της κατά μήκος του λεμφικού της δικτύου με το οποίο μεταφέρεται και όπου εκφράζονται με μια σειρά συμπτωμάτων που είναι αίσθηση βάρους στα κάτω άκρα, εμφάνιση οιδήματος στην περιοχή των αστραγάλων, στην κνήμη κλπ Αναγνώριση οιδήματος. Ο-η αισθητικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ένα οίδημα καρδιακό (όταν το δέρμα δεχθεί πίεση, δεν επανέρχεται αμέσως στο αρχικό του σχήμα, διατηρώντας ένα κενό που διαρκεί) ή ένα οίδημα τοπικό π.χ. στο επίπεδο της βουβωνικής πτυχής, στο τρίγωνο του scarpa κλπ. (με ψηλάφηση των περιοχών) ή ακόμα ένα γενικευμένο οίδημα που εντοπίζεται εκτός από τα κάτω άκρα, στα άνω άκρα και το πρόσωπο (που μπορεί να οφείλεται σε νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια), ώστε να κατευθύνει το άτομο στην αναζήτηση της γνωμάτευσης ιατρού (φλεβολόγου, καρδιολόγου, παθολόγου κλπ.) από ένα οίδημα λεμφικής στάσης ή ακόμα ένα οίδημα φλεβικής προέλευσης (χαρακτηρίζεται από το στρογγυλό κανονικό του σχήμα και τη δυσκολία για να τσιμπήσει το δέρμα το επίπεδο των δακτύλων του ποδιού).

29 Κεφάλαιο 6 6.Λεμφική μάλαξη. Η φυσική αποκατάσταση (θεραπεία) αποτελούσε από πάντα, και συνεχίζει να αποτελεί έναν ανώδυνο και ασφαλή τρόπο επιστροφής του ανθρώπινου οργανισμού σε φυσικούς ρυθμούς και λειτουργίες. Οι «ειδικές μαλάξεις λεμφικής παροχέτευσης»

30 είναι σύγχρονες τεχνικές και χειρισμοί μάλαξης που διαθέτουν ποιότητα, αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση. Υποστηρίζουν τον φυσικό μετασχηματισμό, την φροντίδα και την αλλαγή προς την φυσιολογία σε συγκεκριμένες ανισορροπίες και σε ήπιες δυσλειτουργίες κυρίως του κυκλοφορικού, του λεμφικού αλλά και του νευρικού συστήματος. H λεμφική παροχέτευση είναι μια ειδική τεχνική αποκατάστασης,που χρησιμοποιείται για την απορρόφηση και βελτίωση της κυκλοφορίας των υγρών και ειδικότερα του λεμφικού υγρού των ιστώνκαι απευθύνεται σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας του ανθρώπινου οργανισμού, όπως: Έντονες καταστάσεις στρες, Λεμφικά και φλεβικά οιδήματα στα αρχικά στάδια, Κατακρατήσεις υγρών στο σώμα, Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, Τοπικό πάχος, Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, Μπλοκαρισμένος μεταβολισμός, Τραύματα, Χρόνιες Φλεγμονές, Παθήσεις του πεπτικού, Παθήσεις του συνδετικού ιστού (ρευματισμοί, αρθρίτιδες, αρθροπάθειες), Νευρολογικά προβλήματα, Παθήσεις οφθαλμολογικές, Ημικρανίες, Αϋπνίες..

31 Είναι μερικές από τις συνήθεις περιπτώσεις που η λεμφική μάλαξη (παροχέτευση) έχει ένδειξη με αξιοπιστία και ποιότητα. Η διευκόλυνση του λεμφικού συστήματος έχει μεγάλη αξία στην σημερινή εποχή διότι αυτό, επιφορτίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον με πολλούς βλαβερούς παράγοντες (νέφος, κακή δι ατροφή, φυτοφάρμακα, μικρόβια). Επίσης η λέμφος επιβαρύνεται και με ενδογενείς τοξίνες, ελεύθερες ρίζες, περίσσια λίπους, κακή χοληστερόλη, οπότε η αξία διευκόλυνσής της είναι τεράστια, καθώς ο οργανισμός οδηγείται σε υψηλό βαθμό αποτοξίνωσης Πριν την εφαρμογή της μάλαξης απαιτείται: - Η γνώση της κατάστασης της γενικής υγείας του ατόμου, που προκύπτει τόσο μετά τη λήψη ενός καλού ιστορικού όσο και μετά από την κλινική του εικόνα. Η λήψη του ιστορικού είναι απαραίτητη, διότι η λεμφική μάλαξη αντενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις. - Η κλινική εικόνα του ατόμου, η οποία προκύπτει μετά από προσεκτική εξέταση του δέρματος, διαπραγματεύεται δύο πράγματα: μια παθολογική κατάσταση για την οποία το άτομο είτε έχει άγνοια, είτε κρύβει επιμελώς και μια πρώτη εκτίμηση των ενδείξεων η οποία θα εξασφαλίσει στον-στην αισθητικό, το μέγεθος των αποτελεσμάτων το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από άτομο σε άτομο και το οποίο θα αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή του καταλληλότερου σχήματος αποκατάστασης που θα πλαισιώνει τη λεμφική μάλαξη. - Ένας εργαστηριακός έλεγχος (εξετάσεις ούρων, αίματος) που θα εξασφαλίσει τόσο το άτομο όσο και την εργασία του-της αισθητικού και στην καλύτερη περίπτωση,

32 -Λεμφογράφημα: το οποίο είναι ένα ραδιογράφημα των λεμφικών αγγείων που δείχνει αναλυτικά τόσο την κατάσταση που βρίσκεται το λεμφικό δίκτυο κατά τόπους, όσο και τις ιδιαιτερότητες που αυτό χαρακτηρίζει καθένα άτομο χωριστά. Ο Dr. RascalCoche, ιατρός παθολόγος, κινησιοθεραπευτής, αισθητικός και καθηγητής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Αισθητικής και Κοσμετολογίας μετά από επίμονες και μακροχρόνιες μελέτες στο λεμφικό σύστημα υποστηρίζει: «Η ροή και οι μαίανδροι της κυκλοφορίας της λέμφου είναι ιδιαίτεροι για κάθε άτομο και ενώ δεν είναι εύκολο να γίνεται λεμφογράφημα για κάθε άτομο, ωστόσο το λεμφογράφημα των λεμφικών αγγείων αποτελεί ένα μέσο ταυτότητας. Επίσης ακριβές και πρακτικό όσο το δακτυλικό αποτύπωμα, διότι είναι αναμφισβήτητο, ότι κάθε λεμφικό δίκτυο είναι ειδικό και ότι η λεμφική μάλαξη πρέπει να αποτελεί μια προσωπική αισθητική φροντίδα». Ο Dr. RascalCoche, συνεχίζοντας, υποστηρίζει: «Πράγματι έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως η τοπογραφική και φυσιολογική αστάθεια αυτού του ευαίσθητου και ιδιότροπου δικτύου. Θα πήγαινε ενάντια στην ανατομική πραγματικότητα, αν δεν υπολογίζαμε αυτή τη μελέτη της ατομικοποιήσεως της οποίας η πιο φανερή εκδήλωση παραμένει το φαινόμενο του λεμφικού αποκλεισμού που προκαλεί σε ορισμένα άτομα τοπικά οιδήματα και πρηξίματα ή γενικευμένα υπό την ενέργεια του άγχους» Εφαρμογές λεμφικής μάλαξης στην αισθητική. Στην αρμοδιότητα των αισθητικών ανήκει η εφαρμογή λεμφικών μαλάξεων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της λεμφικής παροχέτευσης των άκρων μέσω

33 ενεργοποίησης του επιπολής λεμφικού δικτύου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να καταπολεμήσει: Κυτταρίτιδα Τοπικό πάχος Πρησμένες γάμπες Δερματολογικά προβλήματα Καταπολέμηση της χαλάρωσης Πρόληψη ρυτίδων Σακούλες κάτω από τα μάτια Διπλοσάγονο Απλή ακμή Ιγμορίτιδα Βελτίωση ουλών μετά από αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις Συμπληρωματικά μετά από αισθητικές πλαστικές επεμβάσεις (lifting, βλεφαροπλαστική, πλαστική μύτης, λιποαναρρόφηση) Λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή Σε κάθε προσπάθεια επίτευξης καλύτερης θρέψης του δέρματος. (Rodafinos, 2005) 6.3.Σκοπός της λεμφικής μάλαξης. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος αποσκοπεί στη βελτίωση της κινητικότητας των λεμφαγγείων, προωθεί τη ροή του λεμφικού υγρού και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των οιδημάτων που προκαλούν πόνο στον ασθενή.(νικολάου, 2009)

34 6.4.Τεχνική. Η παροχέτευση της λέμφου βασίζεται σε δύο αρχές. Στη συγκέντρωση ή κάλεσμα της λέμφου και στην εκκένωση ή απορρόφηση της λέμφου. Ο χειρισμός της συγκέντρωσης ή του καλέσματος γίνεται με σταδιακή ρυθμική πίεση, με όλο το φάρδος της παλάμης και σκοπεύει ν` αυξήσει τη πίεση μέσα στους ιστούς, για να προκαλέσει την απορρόφηση του υγρού από τους λεμφικούς συλλέκτες. Ο χειρισμός της απορρόφησης πραγματοποιείται ρολάροντας με την παλάμη κοντά με το ύψωμα του οπισθέναρος προς το ύψωμα του θέναρος καιεπιτρέπει να δημιουργηθεί και να κοντρολαριστεί η προώθηση των υγρών μέσα στους λεμφικούς αγωγούς, σεβόμενος τη φυσιολογική κατεύθυνση, δηλαδή από την άκρη του μέλους προς τη ρίζα του. Για να πραγματοποιηθεί η λεμφική παροχέτευση, απαιτείται πλήρης γνώση του λεμφικού συστήματος, των χειρισμών και της πίεσης που θα ασκηθεί Οι χειρισμοί. 1. Χειρισμός: Κύκλοι με τα δάκτυλα. Πρόκειται για ρυθμικές κυκλικές κινήσεις που πιέζουν ελαφρά το δέρμα. Η πίεση πρέπει οπωσδήποτε να είναι ελαφριά και σταδιακή, δηλαδή η πίεση που ασκεί το χέρι του-της αισθητικού να αυξάνεται ελαφρά από την αρχή ως το τέλος της κίνησης. Αυτή η κυκλική κίνηση χρησιμοποιείται στο χειρισμό της συγκέντρωσης ( του καλέσματος) της λέμφου. Η κίνηση γίνεται ξετυλίγοντας τα δάκτυλα από το δείκτη προς το παράμεσο δάκτυλομε ρυθμό και τραβώντας ελαφρά το δέρμα με κατεύθυνση της κίνησης, από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους.

35 Εικόνα 9 Κίνηση λεμφικής παροχέτευσης Πηγή: Φρυδάς, Δ. (25 Απριλίου, 2011). Φυσικοθεραπευτικά. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου, 2011, από Στο χειρισμό της εκκένωσης (απορρόφησης) η κίνηση γίνεται στο μέσον ενός μεγάλου κύκλου διαγραφόμενου από τον αντίχειρα και το δείκτη καλά τεντωμένους. Μετακινούνται με ελαφρές περιστροφές πάντα στην ίδια κατεύθυνση από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους. 2. Χειρισμός: Πίεση κρικοειδής. Όταν η περιοχή που πρέπει να περιποιηθεί μπορεί να συμπεριληφθεί ανάμεσα στα δύο χέρια, τότε πραγματοποιείταικρικοειδής χειρισμός. Τα δύο χέρια του-τηςαισθητικού περικυκλώνουν το μέλος που πρέπει να περιποιηθεί και κάνουν με ρυθμικό τρόπο, διαδοχικές και τακτικές πιέσεις από την άκρη προς τη ρίζα του μέλους. 3. Χειρισμός: Άντληση των λεμφικών γαγγλίων. Πρέπει να είναι σταθερή, βαθιά και προσεκτική. Πρώτον: Στην επιφάνεια, κάνοντας κυκλικές πιέσεις με την άκρη των δακτύλων.

36 Δεύτερον: Στο βάθος, όπου η άντληση γίνεται με την άκρη των δακτύλων σε μορφή διαδοχικών πιέσεων προορισμένες να εκκενώσουν τα λεμφικά γάγγλια. Εικόνα 10 Κυκλικές πιέσεις Πηγή: Καρασαββίδης, Κ. (1 Μαΐου, 2007). Για ενέργεια στο μάξιμουμ. Ανακτήθηκε 17 Μαΐου, 2011, από Η σωστή πίεση. Είναι πολύ βασικό ο -η αισθητικός να γνωρίζει καλά την πίεση που πρέπει να ασκήσει, γιατί μια βίαιη πίεση μπορεί να προκαλέσει μικρορήξεις. Καθηγητές φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης απέδειξαν κάνοντας πειράματα με διάφορες συσκευές που κατασκεύασαν και με λεμφογραφίες ότι, οι βίαιες πιέσεις προκαλούν μικρορήξεις σαφώς ορατές, που σκορπίζουν το υγρό κλιμακωτά κατά μήκος των αγωγών εκκένωσης της λέμφου. Από τις μικρορήξεις αυτές η λέμφος βγαίνει από τους αγωγούς της και διαχέεται μέσα στους ιστούς. Μετά τα πειράματα των καθηγητών που απέδειξαν τι ρόλο παίζει η σωστή πίεση, θα ήταν μεγάλο σφάλμα να υιοθετηθεί η άποψη ότι όσο μεγαλύτερη πίεση ασκηθεί, τόσο καλύτερη θα είναι η εκκένωση των υγρών. Αυτό σημαίνει ότι με τις βίαιες πιέσεις, είναι δυνατόν να υπάρξει το αντίθετο από το επιζητούμενο αποτέλεσμα.(πετρίδη, 2011) 6.5.Οφέλη της λεμφικής μάλαξης.

37 Η λεμφική παροχέτευση ( λεμφικό μασάζ) είναι πολύτιμη στην εφαρμογή των αισθητικών περιποιήσεων. Ενεργοποιεί το νευρικό παρασυμπαθητικό σύστημα (κλάδος του αυτόνομου νευρικού συστήματος), προκαλώντας χαλάρωση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών, προωθεί καταπραϋντικές και αναλγητικές δράσεις, τονώνει τον οργανισμό, βοηθά στην κανονική λειτουργία και κινητικότητα του εντέρου και έχει μεγάλη εφαρμογή στην αισθητική του προσώπου και του σώματος.στην ακμή, σε ουλές ή άλλα αντιαισθητικά σημάδια, όλες οι δερματικές «δυσμορφίες» επηρεάζονται σαφέστατα, θετικά από την εφαρμογή λεμφικής παροχέτευσης. Βοηθά σημαντικά στο να μειωθεί η περίσσια λιπώδους ιστού και να αδυνατίσει το σώμα, ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό των κυττάρων και ενεργοποιώντας τον μεταβολισμό του λίπους στο λεπτό έντερο.(καραμάνη, 1990) Επίσης, συμβάλλει στην καλή ποιότητα του δέρματος. Όταν η λέμφος κινείται, τα κύτταρα δέχονται φρέσκα υγρά και θρεπτικά συστατικά, που κάνουν το δέρμα να φαίνεται λαμπερό και ζωντανό με αποτέλεσμα την αναζωογόνησή του. Ακόμη βοηθά στην αποτοξίνωση, στην αύξηση της αιμάτωσης, στη μείωση της κυτταρίτιδας, η οποία αποτελείται ως γνωστό, από την αύξηση του λίπους στα λιποκύτταρα που βρίσκονται στο λιπώδη ιστό ακριβώς κάτω από το χόριο, αλλά και από κατακράτηση υγρών και τοξινών. Τέλος, έχει αποτελέσματα στους μυς. Η λεμφική παροχέτευση αποστραγγίζει και αποτοξινώνει τους σκελετικούς μύες.ενεργοποιεί το κυκλοφορικό σύστημα και θέτει το ανοσοποιητικό σε καλύτερη θέση άμυνας, διά της επιτάχυνσης της κυκλοφορίας της λέμφου και της αποστράγγισης των ιστών και των λεμφαγγείων.(πετρίδη, 2011) 6.6. Ενδείξεις-Αντενδείξεις.

38 6.6.1.Ενδείξεις. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος μπορεί να εφαρμοστεί: Σε λεμφικά οιδήματα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μετά από χειρουργικές επεμβάσεις), Σε οιδήματα από ρευματοπάθειες, Σε οιδήματα μετά από τραυματισμούς, Σε νευραλγίες, Σε αναπνευστικές παθήσεις, Σε νευροφυτικά σύνδρομα, όπως ορισμένες μορφές ημικρανίας, σύνδρομο Sudeck κτλ Αντενδείξεις. Όταν η μάλαξη εφαρμόζεται προσεκτικά και σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες, είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν συνήθως παρενέργειες. Σε συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις δε συστήνεται, γιατί μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Όπως σε: Οξείες φλεγμονές, Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις, Θρομβώσεις, Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, Αρτηριακή ανεπάρκεια, Πνευμονία, Εμμηνορραγία, Διαταραχές της πήξης του αίματος,

39 Κακοήθεις όγκοι, Φυματίωση, Άσθμα, Παθήσεις του θυρεοειδούς, Νεφρική ανεπάρκεια, Χωροκατακτητικές επεξεργασίες (όγκοι κλπ.) Επιμολύνσεις (π.χ. έλκη), Καθώς και σε άτομα με: Αρρύθμιστη υπέρταση, Αρρύθμιστα καρδιαγγειακά προβλήματα, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Παθολογικό αθηρωματικό δείκτη (μεγαλύτερο του 5), Φλεβική ανεπάρκεια, Σοβαρές δερματικές παθήσεις, Διαταραγμένη προσωπικότητα, Ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, Λήψη ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών, παραισθησιογόνα, και τέλος Κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ πριν την συνεδρία.(χριστάρα- Παπαδοπούλου, 2001) Τέλος, σε περιπτώσεις πυρετού ή λοιμώξεως, το άτομο καθίσταται προσωρινά ακατάλληλο για λεμφική μάλαξη (για την αποφυγή του κινδύνου εξάπλωσης κάποιας μικρής λοίμωξης). Το ίδιο ισχύει σε περιπτώσεις πληγής ή τραυματισμού.(νικολάου, 2009)

40 6.7.Θεραπεία. Η μάλαξη του λεμφικού συστήματος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε έναν άνετο χώρο. Κατά τη διάρκειά της, η στάση στην οποία βρίσκεται το άτομο, πρέπει να είναι άνετη και ευνοϊκή για τη χαλάρωση όλου του μυϊκού συστήματος. Τα χέρια του-της αισθητικού πρέπει να έχουν τη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος και κατά την άσκηση πίεσης θα πρέπει τα δάκτυλα και οι παλάμες του, να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος. Οι κινήσεις του πρέπει να είναι αργές και ρυθμικές, προγραμματισμένες και όχι ξαφνικές και να καλύπτουν όλη την επιφάνεια της πάσχουσας περιοχής χωρίς να αφήνουν κενά.(χριστάρα-παπαδοπούλου, 2001) Κάθε σειρά λαβών της τεχνικής θα πρέπει να εφαρμόζεται 4-5 φορές. Η διάρκεια της κάθε θεραπευτικής συνεδρίας κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της πάσχουσας περιοχής που χρειάζεται αντιμετώπιση. Μετά το τέλος της θεραπείας, είναι απαραίτητη η ανάπαυση του ασθενούς για περίπου 20 ακόμα λεπτά. Συνίσταται η επανάληψη της θεραπείας 2 φορές περίπου ανά 7 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός συνεδριών εξαρτάται από τα ιδιαίτερα θεραπευτικά αποτελέσματα που προκαλούνται σε κάθε άτομο. Συνήθως απαιτείται πάροδος ικανού χρονικού διαστήματος μέχρι την εμφάνιση σαφούς κλινικής βελτίωσης του ασθενούς.(αρχοντάκης, 2004)

41 Κεφάλαιο 7 7.Λεμφικό μασάζ προσώπου Τα γάγγλια και το λεμφικό δίκτυο του προσώπου. Όπως σε ολόκληρο το σώμα έτσι και στο πρόσωπο τα λεμφαγγεία έχουν ορισμένη θέση και καθορισμένη διάταξη. Υπάρχουν λεμφικά γάγγλια σε πολύ μεγάλο αριθμό, σκορπισμένα σε όλο το πρόσωπο και κυρίως στο λαιμό. Οι πιο σημαντικές γαγγλιακές αλυσίδες του προσώπου είναι: 1. Τα γάγγλια που βρίσκονται στην προ-ωτική περιοχή. 2. Τα γάγγλια που βρίσκονται στη γωνία της γνάθου, στην περιοχή του λαιμού.

42 3. Τα γάγγλια που βρίσκονται κάτω από τη γνάθο και κάτω από το πηγούνι. 4. Τα γάγγλια που βρίσκονται κατά μήκος του στερνο-κλειδο-μαστοειδούς μυός, μέχρι την οπίσθια κλειδική περιοχή. 5. Τα γάγγλια τα οποία σχηματίζουν στον αυχένα μια σημαντική αλυσίδα, τοποθετημένη στη βάση του λαιμού.(βιβιλάκη, 2001) Ολόκληρο το δίκτυο λεμφικής παροχέτευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενιαίο αλλά και ξεχωριστό. Δηλαδή, η λέμφος η οποία παροχετεύεται στο λεμφικό δίκτυο του σώματος καταλήγει στον μείζονα και ελάσσονα θωρακικό πόρο για να οδηγηθεί στη συνέχεια προς την κυκλοφορία της επιστροφής, όπως επίσης και η λέμφος η οποία παροχετεύεται στο λεμφικό δίκτυο του προσώπου. Έτσι θεωρείται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σειρά παροχετεύσεων ξεχωριστά στο πρόσωπο και ξεχωριστά στο σώμα και να υπάρξει ολοκληρωμένο το ζητούμενο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο μόνος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει. Η τμηματική αποστράγγιση σε πρόσωπο ή σε σώμα (π.χ. μόνο γάμπες ή μόνο μηρούς) είναι έξω από τους κανόνες της λεμφικής αποστράγγισης με τα χέρια. Τα λεμφαγγεία και τα λεμφογάγγλια του προσώπου αλλά και του σώματος έχουν ορισμένη θέση, όπως και η λέμφος που ρέει στα λεμφαγγεία έχει ορισμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι απόλυτο (ότι δηλαδή η λέμφος ρέει προς μία και μόνο κατεύθυνση που την οδηγεί την ώρα του μασάζ πάντα προς την κυκλοφορία της επιστροφής).(πατζίκα, 2009)

43 Εικόνα 11 Λεμφικό σύστημα προσώπου Εικόνα 12 Λεμφαδένες προσώπου Πηγή: Straub, G. (10 Ιουνίου, 2011).Whole body vibration, the lymphatic system and optimal health.ανακτήθηκε 26 Ιουνίου, 2011, από 7.2.Περιγραφή και οφέλη. Το τεχνητό λεμφικό μασάζ του προσώπου γίνεται στο πρόσωπο, τον λαιμό και τον άνω θώρακα και : Διοχετεύει το λίπος μακριά από το πρόσωπο. Ελαττώνει την κατακράτηση υγρών στο πρόσωπο, το πρόσωπο επανέρχεται στην φυσιολογική του γραμμή. Γίνεται αποτοξίνωση του δέρματος. Προάγει την παραγωγή κολλαγόνου (αντιρυτιδική δράση). Με την αποκατάσταση της λειτουργίας των λεμφαδένων ενισχύει την άμυνα του δέρματος, του προσώπου και του λαιμού κατά των λοιμώξεων. Το τελικό αποτέλεσμα γίνεται σύντομα ορατό. Λαμπερό δέρμα, πιο ομαλές γραμμές προσώπου, πιο ρηχές ρυτίδες.

44 7.3. Προετοιμασία. Ο-η αισθητικός πρέπει να έχει τα χέρια του καθαρά και περιποιημένα. Η επιφάνεια του δέρματος της πελάτισσας πρέπει να έχει ντεμακιγιαριστεί και να είναι καθαρή. Η στάση που θα έχει η πελάτισσα κατά την διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι άνετη και ευνοϊκή στη χαλάρωση όλου του μυϊκού συστήματος. Ο-η αισθητικός πρέπει να σταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς την περιοχή στην οποία θα εφαρμόσει τις κινήσεις της παροχέτευσης. Είναι απαραίτητο να παρακολουθεί μήπως γίνει καμιά μυϊκή συστολή στο πρόσωπο που περιποιείται, γιατί η συστολή εμποδίζει τη λεμφική κυκλοφορία. Τέλος οι κινήσεις της παροχέτευσης γίνονται εν ξηρώ (χωρίς καλλυντικά). 7.4.Τεχνική. Η λεμφική αποσυμφόρηση του προσώπου γίνεται με τη μέθοδο του ενδοδερμικού μασάζ. Σε πρώτο στάδιο με μεθοδική αναρρόφηση διεγείρονται οι λεμφαδένες πάνω και κάτω από την κλείδα, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους και να δεχτούν τη λέμφο με το λίπος στο δεύτερο στάδιο του μασάζ. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ενδοδερμικό μασάζ κατά μήκος των λεμφαγγείων του προσώπου, από το μέτωπο, μπροστά από τα αυτιά, τα μάγουλα, άνω και κάτω χείλος, σαγόνι και λαιμός. Στο τρίτο στάδιο γίνεται μεθοδική αναρρόφηση των λεμφαδένων του προσώπου όπως και στο δεύτερο. Στο τέλος, το πρόσωπο και ο λαιμός αφήνονται να ηρεμήσουν με ένα απλό θερμικό υπέρυθρο μασάζ.

45 Εικόνα 13 Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης Εικόνα 14 Πιέσεις στα λεμφικά γάγγλια του αυχένα Πηγή: Aesthetics and Treatments. (16 Απριλίου, 2010).Stimulate Lymphatic System. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2011, από Πηγή: ehowhealth. (6 Μαΐου, 2011).How to prepare for lymphatic massage.ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2011, από Η διάρκειά του είναι περίπου 30 λεπτά. Αν συνδυαστεί το λεμφικό μασάζ προσώπου με το λεμφικό μασάζ σώματος για μια ολική θεραπεία, τότε η διάρκεια είναι 60 λεπτά. Για ένα καλό αποτέλεσμα συνιστούνται 10 εφαρμογές, 2 με 3 εφαρμογές ανά βδομάδα.(demetri, 2000) 7.5. Κινήσεις λεμφικής παροχέτευσης προσώπου Κινήσεις παλινδρόμησης ή κινήσεις ροής προς τα κάτω. Ονομάζονται κινήσεις ροής προς τα κάτω ή παλινδρόμησης, οι κινήσεις μάλαξης με τα χέρια, που σκοπό έχουν την παροχέτευση της λέμφου που βρίσκεται σε στάση, δηλαδή σε μία περιοχή π.χ. που περιλαμβάνεται μεταξύ μιας ζώνης διηθήσεως και

46 του γαγγλιακού κέντρου που υπάρχει στη διαδρομή επιστροφής της λέμφου μέχρι τη φλεβική της αναστόμωση. Η παροχέτευση, όταν υπάρχει λεμφόσταση π.χ. για ένα οίδημα των βλεφάρων και του προ- ωτικού γαγγλιακού κέντρου, γίνεται πάνω στην λεμφική διαδρομή που περιλαμβάνεται μεταξύ των βλεφάρων και του προ- ωτικού γαγγλιακού κέντρου. Τα πειράματα απέδειξαν, ότι αυτές οι κινήσεις ροής εκ στάσεως λέμφου είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Απελευθερώνουν τους λεμφικούς δρόμους και διευκολύνουν την απορρόφηση. Οι πιέσεις θα πρέπει να κατευθύνονται κατά την έννοια της γενικής εκκενώσεως, προς τη βάση του λαιμού. Η τεχνική των χεριών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των κινήσεων παλινδρόμησης, μπορεί να συγκριθεί με την κίνηση του effleurage, που εφαρμόζεται συχνά. Υπάρχουν όμως ορισμένες διαφορές: - Κατά την εκτέλεση ενός effleurage, τοχέρι πρέπει να γλιστρά πάνω στο δέρμα. Αντίθετα, κατά την πραγματοποίηση της κίνησης της παλινδρόμησης δεν γίνεται παρά μία απλή πίεση με προοδευτική κι εναλλασσόμενη ένταση, που συνοδεύεται από ελαφρά μετατόπιση του δέρματος. - Ο κλασσικός τρόπος τουeffleurage, εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω, ενώ η κίνηση της παλινδρόμησης πραγματοποιείται σε μια σαφώς καθορισμένη μικρή διαδρομή κι έχει την έννοια της κατ επιστροφής εκκενώσεως Κινήσεις απορρόφησης. Η κίνηση παλινδρόμησης απελευθερώνει τους δρόμους εκκένωσης. Το λεμφικό υγρό ρέει προς το τελικό σημείο εκκένωσης. Κατά την κατ επιστροφήν έννοια.

47 Η κίνηση απορρόφησης εκτελείται στο σημείο ακριβώς της διήθησης: π.χ. η διήθηση των κάτω βλεφάρων. Ο σκοπός της κίνησης αυτής, είναι η θεραπεία της ανεπάρκειας της εκκενώσεως του υγρού και η διευκόλυνση της επιστροφής του μακριά από την περιοχή διήθησης. Η κίνηση απορρόφησης συνίσταται σε μια διαδοχή πιέσεων και χαλαρώσεων με κατεύθυνση της συνισταμένης πίεσης προς τη ζώνη που πραγματοποιήθηκε η κίνηση παλινδρομήσεως. Η αλληλουχία αυτών των πιέσεων και χαλαρώσεων έχει σκοπό να σπρώξει τη λέμφο των απομακρυσμένων περιοχών προς τους συλλέκτες, οι οποίοι έχουν αδειάσει προκαταβολικά με την κίνηση παλινδρόμησης ή ροής προς τα κάτω. Συμπερασματικά, η λεμφική παροχέτευση του προσώπου περιλαμβάνει την εκτέλεση δύο κινήσεων: -την κίνηση παλινδρόμησης, όταν υπάρχει «στάση» -και την κίνηση απορρόφησης, όταν υπάρχει οίδημα ή διήθηση. Αυτές οι κινήσεις εκτελούνται μέχρι να αδειάσει όλο το σύστημα των αγωγών. Οι πειραματικοί (πραγματοποιηθέντες σε εργαστήρια) ραδιογραφικοί έλεγχοι αποδεικνύουν ότι οι κινήσεις αυτές αδειάζουν όχι μόνο το λεμφικό σύστημα των πόρων, αλλά ανακουφίζουν επίσης και βοηθούν στην κυκλοφορία της λέμφου που έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή της διηθήσεως, η οποία αναρροφείται κατά κάποιο τρόπο από το σύστημα των πόρων Τοπογραφία κινήσεων της λεμφικής παροχέτευσης του προσώπου (Drainage).

48 - Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει με κινήσεις στη βάση του λαιμού στην οπισθο-κλειδική περιοχή, στο σημείο όπου οι λεμφικοί συλλέκτες αναστομώνονται με το φλεβικό δίκτυο (υποκλείδια φλέβα). - Συνεχίζονται οι ίδιες κινήσεις στο λαιμό κατά μήκος του στερνο-κλειδομαστοειδούς μυός. Επαναλαμβάνονται 4-5 φορές στο ίδιο μέρος. Σκοπό έχουν το άδειασμα των συλλεκτών της περιοχής του λαιμού. Είναι κινήσεις ροής προς τα κάτω (παλινδρόμησης) για όλο το πρόσωπο. Οι κινήσεις πρέπει να γίνονται πολύ αργά, τα δάκτυλα και οι καρποί πρέπει να είναι εύκαμπτα, ευλύγιστα. Τα δάκτυλα έρχονται σε επαφή με το δέρμα μέσω του παλμού των άκρων. Οι κυκλικές αυτές κινήσεις εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω, μετά από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε η λέμφος να πιεστεί προς τις οπισθο-κλειδικές γαγγλιακές αλυσίδες Η λεμφική παροχέτευση του προσώπου αρχίζει από: 1. Την άκρη του πηγουνιού, η παροχέτευση συνεχίζεται στην 2. Γωνία συνένωσης των χειλιών, στην συνέχεια περνά 3. Στο άνω χείλος, προχωρά

49 4. Στην μύτη, μετά αρχίζει η παροχέτευση 5. Στις παρειές, κατόπιν συνεχίζεται 6. Στα άνω βλέφαρα, ύστερα παροχετεύεται η περιοχή 7. Των φρυδιών και τέλος παροχετεύεται 8. Το μέτωπο.(βιβιλάκη, 2001) Κεφάλαιο 8 8.Λεμφοίδημα. Η παρουσία λεμφικών παθήσεων με κορυφαία την πιο συχνή και πιο γνωστή το λεμφοίδημα αλλάζουν δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, που τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν που να αναζητήσουν βοήθεια.

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται :

Αισθητική Σώματος Ι. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μάλαξης στους ιστούς και στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται : από το είδος των εφαρμοζόμενων χειρισμών. από την εφαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γαλβανικό ρεύμα Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Χημικές αλλαγές γίνονται σε αυτό όταν περάσει από συγκεκριμένα διαλύματα (τα οποία περιλαμβάνουν οξέα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία

Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαία 5 Ιουνίου 2010 1η Ημερίδα Μαιευτικής Ρεφλεξολογία είναι η συμπληρωματική θεραπεία που ασχολείται με τα αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, χέρια, αυτιά με

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται:

1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: 1.Η αυτόλογη μεσοθεραπεία αποτελεί την επιτομή της μεσοθεραπείας στις μέρες μας και χρησιμοποιείται: Στο πρόσωπο: για σύσφιξη του χαλαρωμένου δέρματος, αντιμετώπιση μικρών ρυτίδων και ουλών (πχ. από ακμή),

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. γ 2. α 3. β 4. δ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού - λάθους 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης Οι διαδικασίες χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την ένταση και το άγχος που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΣΩΜΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Τι είναι η Ολόσωμη Κρυοθεραπεία Ολόσωμη Κρυοθεραπεία είναι η τεχνική η οποία περιλαμβάνει την έκθεση του σώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες (-110 έως -190 ο C) για χρονική περίοδο από 1 ως 3 λεπτά. Τι προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr ------ Χυμοί & Νέκταρ Royal Berry ------- Οι χυμοί και τα νέκταρ Royal Berry αποτελούν μια νέα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Jingle Hands 2 Hours Pure Massage

Jingle Hands 2 Hours Pure Massage Jingle Hands 2 Hours Pure Massage Η Χριστουγεννιάτικη έκδοση του M.N. Healing Experience. 2 συνεχόμενες ώρες απολαυστικού και θεραπευτικού μασάζ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : Rejuvance Holistic Massage

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας Κράμπα -Η εμφάνιση κράμπας είναι συχνότερη σε άτομα της 3ης ηλικίας, σε μη γυμνασμένους και υπέρβαρους ανθρώπους ακόμα και στους αθλητές,ιδίως ύστερα απο μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό;

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφοίδημα η απλώς Οίδημα ;

Λεμφοίδημα η απλώς Οίδημα ; Λεμφοίδημα η απλώς Οίδημα ; Το λεµφοίδηµα διαφοροποιείται διπλά από τις διάφορες παθολογικές µορφές οιδηµάτων.οδηγεί σε δηµιουργία συνδετικού ιστού και σκλήρυνση και ευκαιριακά επίσης σε ανεξέλεκτη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες

9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ. Νευρώνες 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού Το μαιτεχμιακό σύστημα συνδέεται με τμήματα του μετωπιαίου κι κροταφικού λοβού ( τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,ονομασμένα σύμφωνα με το κρανιακό οστό που τα καλύπτει). Το ίδιο σχετίζεται με τον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ

Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ Η πρώτη συσκευή κοσμετολογίας της σειράς DΕΤΑ που συνδυάζει κοσμετολογική και θεραπευτική δράση ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΔΥΝΗ Αιμορροΐδες Προβλήματα που σχετίζονται με Διαταραχές Εσωτερικών Οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013-2014 Πληροφορίες Εγγραφές Πυλαίας 27, 54454 Θεσσαλονίκη, Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00. Τηλ.: 2310868117

Διαβάστε περισσότερα

Θερμολυπόλυση από την Hydrosun

Θερμολυπόλυση από την Hydrosun Θερμολυπόλυση από την Hydrosun Η Υπερθερμική Συσκευή με Φίλτρο Νερού Το Ηydrosun Ιrradiator είναι ένα νέο σύστημα υπέρυθρης ακτινοβολίας Α με φίλτρο νερού (wira). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com APILUX 2G APL Η Dectro,με την άριστη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση της τριχοφιύας,πιστεύοντας ότι η τεχνολογία της επιτρέπει πλέον να κατασκευάσει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχάνημα φωτόλυσης, χρηματοδότησε

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΚΑΡ ΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΒΗΤΗ Kidney Health Australia σελίδα 1/5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται και ως "σιωπηρή ασθένεια" γιατί συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 Τα προϊόντα απευθύνονται σε κάθε τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων. Καινοτομία Farmec: Η πρώτη σειρά προϊόντων με τη σύνθεση gatuline Άργιλου, ένα μοναδικό φυσικό αντιρυτιδικό με άμεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε φυσικά μέσα. Ένα από αυτά είναι και το υγρό στοιχείο, το νερό. Η εφαρμογή του νερού ως μέσο στη θεραπεία ονομάζεται Υδροθεραπεία. Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ 1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ Μήπως τελευταία νιώθετε υποτονικά, ή βρίσκεστε συνεχώς σε υπερένταση; Νυστάζετε συνεχώς και ενώ δεν έχετε αλλάξει τις διατροφικές σας συνήθειες, παίρνετε πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα