ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ. Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ. Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας ΑΠΟ: Ελευθ. Πενταράκη Μ.Μ.Μ. Επίτιµο µέλος ΤΕΕ ΘΕΜΑ: Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων στην Ελλάδα Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 1. Εισαγωγή: Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.) αποτελούν κατηγορία φυσικών υλικών που κατατάσσονται στους µη ανανεούµενους. φυσικούς πόρους, σε αντίθεση µε άλλους φυσικούς πόρους, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια των θαλάσσιων κυµάτων κλπ. Η περίπτωση εξάντλησης µπορεί να αναφέρεται σε ένα µεταλλευτικό κοίτασµα σε µια συγκεκριµένη θέση, ή στο σύνολο των οµοειδών µε αυτό κοιτασµάτων σε ολόκληρη τη Χώρα, ή στο σύνολό του εκµεταλλεύσιµου ορυκτού δυναµικού µιας Χώρας ή στο εκµεταλλεύσιµο ορυκτό δυναµικό ολόκληρου του πλανήτη. Βέβαια οι κίνδυνοι εξάντλησης του τελευταίου αυτού δυναµικού δεν είναι επί θύραις. Πολλοί σοβαροί επιστήµονες µιλούν, σε συσχετισµό πάντα µε τα νεοανακαλυπτόµενα κοιτάσµατα ορυκτών, για εκατοµµύρια χρόνια. Αλλά, κρίνοντας τα του οίκου µας ας θυµηθούµε ένα πολύ γνωστό, λόγω ποιότητας κυρίως, κοίτασµα λιγνίτη εκείνο στο χωριό Άγναντη Λοκρίδας. Το κοίτασµα αυτό ήταν εξαιρετικής ποιότητας, υπήρξε αντικείµενο εκµετάλλευσης στις δεκαετίες του 1950 και 1960 και εξαντλήθηκε ολοσχερώς. Παρόµοια κοιτάσµατα λιγνίτη ή άλλων ορυκτών, που αποτέλεσαν αντικείµενο εκµετάλλευσης και εξαντλήθηκαν πλήρως έχουµε και σε άλλα σηµεία της χώρας µας. Η επισήµανση αυτή, σε συσχετισµό µε τον αποφασιστικό ρόλο των Ο.Π.Υ. στο πέρασµα του ανθρώπου από την Περίοδο του Λίθου στην Ιστορική Περίοδο, στην Πρόοδο και στην Ανάπτυξη καταδεικνύει την σπουδαιότητα τους για την απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας του ανθρώπου και επιβεβαιώνει κατά τρόπο δραµατικό την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης της αρχής της Ορθολογικής εκµετάλλευσης. Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη εισαγωγή, σηµειώνουµε ότι η µεγάλη πρόοδος πολλών χωρών στην περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και η Βαριά Βιοµηχανία που θεµελίωσαν, συνδέθηκαν άµεσα µε την ύπαρξη στις χώρες αυτές µεγάλων κοιτασµάτων χρήσιµων ορυκτών, ενεργειακού και µη

2 χαρακτήρα. εν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία, χωρίς ορυκτό δυναµικό, µε εντυπωσιακή πρόοδο και ανάπτυξη κατά τα άλλα, δεν απέκτησαν ποτέ βαριά βιοµηχανία, χαρακτηριστικό, που, τουλάχιστον µέχρι και την δεκαετία του 1970, εθεωρείτο ενδεικτικό του κύρους, της πολιτικής και οικονοµικής ισχύος των χωρών που το είχαν κατακτήσει. Βέβαια, η µεγάλη ανάπτυξη του εµπορίου διευκολύνει την απόκτηση Ο.Π.Υ. και προϊόντων κατεργασίας αυτών και από χώρες που δεν διαθέτουν στο Υπέδαφός τους τέτοιες ύλες. Αυτή όµως η δυνατότητα όχι µόνο δεν περιορίζει τον ρόλο των ορυκτών, αλλά αντίθετα ευνοεί ακόµη περισσότερο τις χώρες που τον διαθέτουν. 2. Εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών στο παρελθόν 2.1. Περίοδος Λίθου. είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, από τότε που πρωτοεµφανίστηκε στον Πλανήτη µας, αναζητούσε τρόπους και µέσα επιβίωσης και βελτίωσης της ζωής του. Ανάµεσα στα µέσα αυτά κυριαρχούσαν τα εργαλεία. Φυσικό και αυτονόητο ήταν να στραφεί πρωτίστως στους λίθους. Στην µακρά αυτή πορεία (Παλαιολιθική Περίοδος µέχρι τη 12 η π.χ. Χιλιετία, Μεσολιθική 12 η 6 η π.χ. Χιλιετία, Νεολιθική Περίοδος 6 η 3 η π.χ. (Χιλιετία) τα ορυκτά,συχνά µε την ξεχωριστή λάµψη τους,το αυξηµένο βάρος, την αυξηµένη αντοχή και σκληρότητα κ.λ.π., τράβηξαν το ενδιαφέρον του και άρχισε να τα αναζητεί, να τα διαµορφώνει σε εργαλεία και να τα χρησιµοποιεί ανάλογα. Εκτός από τον Χρυσό, που ως γνωστό απαντάται και αυτοφυής αλλά και σε κόκκους ψήγµατα σε ποτάµιες άµµους, και το σίδηρο µε τη µορφή µετεωριτών, που προκάλεσαν την περιέργεια του ανθρώπου αρχικά και το ενδιαφέρον του αργότερα, άλλα µέταλλα χηµικά ενωµένα στη µάζα των ορυκτών τους εµφανίσθηκαν στον Πλανήτη µας και έγιναν γνωστά στον άνθρωπο µόνο από τυχαία γεγονότα, ενδεχοµένως δε και πράξεις (τεχνικές δηλαδή) του ανθρώπου, µόνο στα τέλη της Νεολιθικής Περιόδου. Μια πρώτη δε εκδοχή τέτοιων τεχνικών περιστατικών µπορεί να ήταν πυρκαϊά σε δάσος ή εδαφική επιφάνεια, η οποία εκαλύπτετο από χαλκούχο µετάλλευµα, CuFeS2, που υπέστησαν αναγωγή και απόδωσε µεταλλικό Χαλκό. Ή, άλλο παρεµφερές τυχαίο επίσης, γεγονός, να ρίχτηκαν σε κάµινο µε πυρακτωµένα ξύλα µπάζα αποτελούµενα από χαλκούχα µεταλλεύµατα για να σβήσει η φωτιά στην κάµινο. Τα χαλκούχα αυτά µπάζα υπέστησαν επίσης αναγωγή και προέκυψε

3 µεταλλικός χαλκός, ό,τι δηλ. και µε το προηγούµενο παράδειγµα. Οφείλουµε πάντως εδώ να αναφέρουµε και έχουµε ιερή προς τούτο υποχρέωση στη µακραίωνα Ιστορία και των χωρών αυτών, ότι ο χαλκός ήταν γνωστός στις χώρες της Κεντρικής Ασίας από την 7 η π.χ. Χιλιετία. Ακόµη, όλα τα γνωστά στους προϊστορικούς χρόνους µέταλλα χαλκός, κασσίτερος, το κράµα τους, µπρούντζος, άργυρος, χρυσός, είχαν ως αφετηρίες τους την Μεσοποταµία, το Ελάµ, την Αίγυπτο. Παράλληλα, αρκετά αντικείµενα, κατασκευασµένα από σίδηρο το 1350 π.χ., βρέθηκαν στο Γκεράρ της Παλαιστίνης. Άλλωστε, αρκετά γνωστός στις παραπάνω χώρες ήταν και ο σίδηρος, ήδη από την 4 η π.χ. Χιλιετία. Στον Ελληνικό Χώρο, η πρόοδος στην τεχνική του Λίθου υπήρξε εντυπωσιακή. Οπωσδήποτε όµως, τα µέταλλα, µε πρώτο τον Χαλκό, έφθασαν στην Ελλάδα την 3 η π.χ Χιλιετία. Η Κύπρος, πλούσια σε χαλκούχα κοιτάσµατα και µε ανεπτυγµένα από την Νεολιθική Περίοδο χαλκωρυχεία, εφοδίαζε τις γειτονικές χώρες, την Κρήτη, καθώς και την Ευρώπη µέσω της Κρήτης, όταν η τελευταία επικράτησε στην Μεσόγειο Εκµετάλλευση Ο.Π.Υ. στην Πρωτοϊστορική και Ιστορική Περίοδο. (Μέχρι την έναρξη της βιοµηχανικής Επανάστασης). Στην Ελλάδα, όπως οριζόταν στην Ιστορική Περίοδο από τη σηµερινή Ελληνική Επικράτεια, την Κύπρο, την Αρχαία Ιωνία, την Κρήτη και το Αιγαίο και προς υσµάς µέχρι τα Ακροκεραύνια Όρη, αναπτύχθηκε ένας από τους υψηλότερους πολιτισµούς του ανθρώπου, µε κορυφαία κέντρα Κρήτη και Κυκλάδες (3 η και 2 η π.χ. Χιλιετία), Πελοπόννησο Μυκηναϊκός Πολιτισµός κυρίως ( π.χ.) ως εύλογο επακόλουθο: α) Του υψηλού Νεολιθικού Πολιτισµού που είχε αναπτυχθεί στη παραπάνω γεωγραφική ενότητα. β) Της προηγηθείσης στις γειτονικές παραµεσογειακές χώρες προόδου στην ανακάλυψη και επεξεργασία ορισµένων µετάλλων και του σιδήρου, όπως αναφέρθηκε ήδη. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρεται ότι οι Κρήτες, στα πλαίσια της Μινωικής Πολιτείας, αξιοποίησαν πολύ γρήγορα τις δυνατότητες του χαλκού που γνώρισαν από τη γειτονική Αίγυπτο και ανέπτυξαν σπουδαίες µεταποιητικές του µετάλλου τεχνικές, επινοώντας και κατασκευάζοντας πλήθος αντικειµένων (εργαλείων, όπλων,

4 κοµψοτεχνηµάτων, κ.λ.π.) κατ αρχήν για την κάλυψη των δικών τους αναγκών, αργότερα δε και για εµπορία σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα µάλιστα όταν κυριάρχησαν στο Αιγαίο και στην Κύπρο (απ όπου προµηθεύονταν τον Χαλκό, που είχαν ανάγκη οι βιοτεχνίες τους), περίοδος π.χ. Η παράδοση πια των Κρητών στην Μεταλλοτεχνία µεταφέρεται στις Κυκλάδες και στις Μυκήνες (1500 π.χ.), που συµπορεύονται πλέον µε την Κρήτη και στο εµπόριο του µετάλλου και των προϊόντων του. Πρόοδος επίσης αναπτύχθηκε και στην Αρχαία Ιωνία µε αφετηρία τον Χρυσό του Πακτωλού Ποταµού αλλά και άλλα µέταλλα στην περίοδο ακµής της χώρας αυτής του Βασιλιά Μήδα (Βασιλιά της Φρυγιάς). Αναφέρεται επίσης η πρόοδος στην αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στη Θάσο, στον Παγγαίο Όρος, στον Γαλλικό Ποταµό, στη Σέριφο, στην Κύθνο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Πολύ συστηµατικότερη όµως και πιο σωστά οργανωµένη υπήρξε η εκµετάλλευση των ορυκτών στην Ιστορική Ελλάδα όταν στη χώρα αυτή, συγκροτήθηκαν οι πληθυσµοί σε πόλεις ή Συµπολιτείες, µε κυρίαρχες και σηµαντικότερες οντότητες την Αθηναϊκή Συµπολιτεία και το Βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Φίλιππο Β και αργότερα τον υιό του, Αλέξανδρο τον Μέγα, µετά τον θάνατο του πατρός του. Οι τελευταίες αυτές Συµπολιτείες, µε προηγηθείσα την Αθηναϊκή, ανέπτυξαν εκµεταλλεύσεις, που, όπου διασώζονται, προκαλούν το θαυµασµό του επισκέπτη και αποτελούν µνηµεία µεταλλευτικής τέχνης για τη εποχή τους. Απόφεραν εξάλλου και µεγάλα έσοδα οι εκµεταλλεύσεις αυτές στις Συµπολιτείες, πολύτιµα και για την πρόοδο και την παραπέρα ανάπτυξη τους και για την µετέπειτα νικηφόρα αντιµετώπιση των Περσών, η πρώτη µεν προ των Πυλών της η δεύτερη δε, η Μακεδονία, στην αυλή των ανακτόρων του αρείου και πέρα από αυτήν. Ο 27ετής Πελοποννησιακός Πόλεµος µεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων ( π.χ.) µε κατάληξη την πλήρη κατάλυση της Αθήνας. Οι ανταγωνισµοί µεταξύ Σπαρτιατών, επικουρουµένων υπό της Αιτωλικής Συµπολιτείας και της Αχαϊκής Συµπολιτείας, που οδήγησαν τελικά και σε πόλεµο µεταξύ των δύο στρατοπέδων. Και τέλος, η κατάληψη, αργότερα (2 ος αιώνας π.χ.) ολόκληρης της Ελλάδας υπό της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, οδήγησαν σε πλήρη διακοπή εργασιών στο σύνολο σχεδόν των µεταλλείων που λειτουργούσαν στην Ελληνική Επικράτεια πριν από

5 την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου. Οι Ρωµαίοι επαναλειτούργησαν τα µεταλλεία σε όλη την Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής µε δούλους από τις κατακτηµένες χώρες, που δεν έδωσαν «γη και ύδωρ» στους κατακτητές. Ο επελθών, µε τη διάλυση του υτικού Ρωµαϊκού Κράτους (476 µ.χ.), Μεσαίωνας µέχρι και το 1453 (πτώση της Κωνσταντινούπολης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) και η 400ετής τουρκική σκλαβιά που επακολούθησε σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και όχι µόνο, συνδέθηκαν µε την πλήρη υποβάθµιση ή και διακοπή της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που µόνο περιπτωσιακά, µε πρωτοβουλία κάποιων Πασάδων Τοπαρχών, για καθαρά προσωπικούς ή τοπικούς λόγους, επέτρεπαν εγχειρήµατα κάποιων υποτυπωδών εκµεταλλεύσεων, για διακοσµητικούς κυρίως σκοπούς. Η απελευθερωµένη, εξάλλου από τον Τουρκικό ζυγό Ελλάδα, µετά την Επανάσταση του 1821 και τη συγκρότηση της (1828) σε Κρατική Οντότητα, ουσιαστικά µάλιστα το 1830, άρχισε να ενδιαφέρεται για τα µεταλλεία αργά στη δεκαετία του Σηµαντικός σταθµός ωστόσο στην προσπάθεια αξιοποίησης των Ορυκτών Πόρων της Χώρας µας υπήρξε η θέσπιση του Ν.ΞΣ/1861 «Περί µεταλλείων». Αλλά για τα επακολουθήσαντα αναφορικά µε τα µεταλλεία µετά το 1861 θα µιλήσουµε στην επόµενη ενότητα. Κλείνουµε εδώ την ενότητα παρελθόν µε το πλασµατικό εύρος που του δώσαµε, αφού το τελευταίο µέρος του, αυτό που καλύπτει την περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης, θα αναπτυχθεί στην επόµενη ενότητα, σηµειώνοντας τα εξής: Ευρύτερη αναφορά στην πορεία της µεταλλείας στην µακρότατη αυτή χρονική περίοδο θα ξέφευγε από το σκοπό αυτής της εισήγησης και κυρίως από τους στόχους της σηµερινής ηµερίδας. Το αντικείµενο αυτό, άλλωστε, µεγάλο, πολύπλοκο και άκρως ενδιαφέρον, απαιτεί µακρά και σε βάθος έρευνα και µελέτη και παρουσίαση ως ξεχωριστή ενότητα. Εύχοµαι να υπάρξει στο µέλλον ανάλογο ενδιαφέρον και να ακουσθεί σε µια άλλη εκδήλωση. Από τη µικρή ωστόσο απασχόληση µε αυτό και από παλαιότερες συναφείς γνώσεις και πληροφορίες µας, µπορούµε να συναγάγουµε και να υποστηρίξουµε βάσιµα τα εξής: Οι µεγάλες ανακαλύψεις των νεότερων χρόνων, σε όλους τους κλάδους των επιστηµών και η σηµερινή επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος δεν ξεπήδησαν

6 τυχαία και µόνο από εµπνεύσεις των δηµιουργών τους. Οι σοφοί των νεότερων χρόνων, Γαλιλαίος, Νεύτων, Κέπλερ, Πασκάλ, κ.λ.π. άντλησαν πολύτιµες πληροφορίες και στοιχεία από τους αρχαίους προγόνους µας, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο ηµόκριτος, ο Ιπποκράτης, ο Θεόφραστος, ο Αρχιµήδης κ.α. αλλά και από σοφούς της Ρώµης, της Ανατολής, κ.λ.π. Από τους νεότερους δε ερευνητές και εφευρέτες άντλησαν επίσης γνώσεις και πληροφορίες οι σύγχρονοί µας πια επιστήµονες, στους οποίους οφείλονται τα συγκλονιστικά επιτεύγµατα της σηµερινής τεχνολογίας στην Αστροναυτική, στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, στη Βιολογία, κ.λ.π. 3. Εκµετάλλευση Ο.Π.Υ. στην Ελλάδα σήµερα Και στην ενότητα αυτή ο όρος «σήµερα» είναι πλασµατικός. Αρχίζει δε υπό την έναρξη της Βιοµηχανικής Επανάστασης, που στην Ελλάδα έφθασε, όσο έφθασε, ουσιαστικά µόνο στο 2 ο µισό της τελευταίας, πριν τον 21 ο αιώνα, εκατονταετίας. Συµβατικά όµως και πάλι δεχόµαστε ότι άρχισε µε την απελευθέρωση της Ελλάδας το Περίοδος Η µετεπαναστατική Ελλάδα, από τα πρώτα χρόνια συγκρότησής της ως ανεξάρτητης κρατικής και Κυβερνητικής οντότητας, ήταν φυσικό να ασχοληθεί και ασχολήθηκε µε την αξιοποίηση του Ορυκτού υναµικού (Ο..) της Χώρας. Προβληµατισµοί ανέκυψαν µπροστά στο δίληµµα: Ταύτιση µεταλλειοκτησίας µε την εδαφοκτησία ή διαστολή και αυτοτέλεια (νοµική και ουσιαστική) καθεµιάς από τις δύο αυτές έννοιες. Επικράτησε τελικά η αρχή της ταύτισης µε συνέπεια ο ιδιοκτήτης της επιφανείας του εδάφους ή ο νόµιµος διάδοχός του να εκµεταλλεύεται, ταυτόχρονα ή µη, και να απολαµβάνει τις προσόδους από την καλλιέργεια και εκµετάλλευση τόσο του εδάφους (γεωργικές πρόσοδοι) όσο και του υπεδάφους (µεταλλευτικά, λατοµικά προϊόντα). Ανεξάρτητα από το πώς επέδρασε το νοµικό αυτό καθεστώς στην πορεία αξιοποίησης του Ο.. της χώρας µέχρι το 1861 (παρόµοιο καθεστώς ισχύει µέχρι και σήµερα στην Αµερική), η µεταλλευτική δραστηριότητα στην περίοδο αυτή υπήρξε πενιχρή Περίοδος Με το νόµο ΞΣ/1861 εισήχθη η αρχή διαχωρισµού της εδαφοκτησίας από την µεταλλειοκτησία, παράλληλα δε παρασχέθηκε

7 στην ιοίκηση το δικαίωµα παραχώρησης των µεταλλείων στους κατά την κρίση της κατάλληλους εκµεταλλευτές. Η τελευταία αυτή διάταξη οδήγησε σε ένα καθεστώς απροσχηµάτιστης φαυλότητας και σε πισωγύρισµα στην αξιοποίηση του Ο.. της Χώρας. Με διορθωτικές, νοµοθετικού χαρακτήρα, παρεµβάσεις επιδιώχθηκε ανάκαµψη, µε πενιχρά, δυστυχώς, αποτελέσµατα. Το 1882, µε πρωτοβουλία του Χαρίλαου Τρικούπη, ψηφίστηκε νόµος, που προέβλεπε έκδοση ειδικού νόµου για κάθε παραχώρηση µεταλλείου. Η πράξη, δυστυχώς, αυτή, παρά τις καλές προθέσεις του εισηγητή, οδήγησε στη αναστολή της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα! Ο νόµος ΓΦΚ /1910 αποτέλεσε τοµή στην αξιοποίηση του Ο.. της Ελλάδας. Ο νόµος αυτός για τα µεταλλεία ισχύει ουσιαστικά µέχρι σήµερα µε µικρές µόνο αλλαγές ως συνέπεια του χρόνου που πέρασε, όχι πάντα οι επιτυχέστερες. υστυχώς και ο Ν.ΓΦΚ /1910 άρχισε να εφαρµόζεται και να αποδίδει πρακτικά και χρήσιµα αποτελέσµατα 20 και πλέον έτη από τη θέσπισή του, δηλαδή µετά το έτος 1930, αφού στα 20 αυτά έτη έπρεπε να προηγηθεί η εξέταση, η κρισιολόγηση και η εκκαθάριση 2230 αιτήσεων χορήγησης Αδειών Μεταλλείων, που είχαν υποβληθεί υπό το καθεστώς της προϊσχυσάσης νοµοθεσίας, µια και ο νόµος ΓΦΚ αναγνώρισε ως έγκυρες αυτές τις αιτήσεις. Συνολικά δηλαδή και συµπερασµατικά 100 έτη περίπου από την αποτίναξη του Τουρκικού Ζυγού πήγαν χαµένα για το Ο.. της χώρας µας, όταν στις χώρες της Ευρώπης συνετελείτο κοσµογονία στην αξιοποίηση του ορυκτού δυναµικού τους και βρισκόταν εκεί σε πλήρη εξέλιξη η Βιοµηχανική επανάσταση. Αντίθετα, στη χώρα µας άρχισε ουσιαστικά όπως άρχισε και µε ό,τι απέδωσε, το 1955, αφού µεσολάβησαν ο Β Παγκόσµιος Πόλεµος και ο εµφύλιος σπαραγµός που εξουθένωσαν αυτή τη χώρα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης Περίοδος 1955 µέχρι σήµερα Η περίοδος αυτή και ιδιαίτερα η υποπερίοδος κρίνεται ως η σηµαντικότερη στη νεότερη µεταλλευτική πορεία της χώρας σε βαθµό, ώστε ο χαρακτηρισµός ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ να µη φαίνεται ως υπερβολή. Οι αριθµοί που ακολουθούν επιβεβαιώνουν τον προαναφερθέντα χαρακτηρισµό: Συνολικό µήκος γεωτρήσεων αναζήτησης ορυκτών (πλην πετρελαίου) σε m : 3,3 Χ 10 6 m

8 Αύξηση γνωστών αποθεµάτων Περίοδος Ποσότητα µεταλλευµάτων: Νικελίου 280 x 10 6 T Βωξίτη 100 x 10 6 T Μικτών θειούχων Μεταλλευµάτων 10 x 10 6 T Μαγνησίτη (Λευκολίθου) 25 x 10 6 T Περλίτη 200 x 10 6 T Παραγωγή Μεταλλουργικών Προϊόντων x 10 3 T x 10 3 T Παραγωγή Λιγνίτη ,6 x 10 6 T ,5 x 10 6 T Παραγωγή Τσιµέντου ,582 x 10 6 T x 10 6 T Εξαγωγές x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ Εσωτερική κατανάλωση µεταλλευµάτων x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ Οι αριθµοί αυτοί, αν και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περίοδο αυτή, είναι χαρακτηριστικοί των ρυθµών εκµετάλλευσης και των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην εν λόγω περίοδο. Ο Λιγνίτης από την πλευρά της ΕΗ και όλα τα λοιπά µεταλλεύµατα από την πλευρά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πορεύθηκαν παράλληλα και ανεξάρτητα και πέτυχαν λαµπρά αποτελέσµατα. Η επόµενη, µέχρι σήµερα, χρονική περίοδος συνδέθηκε µε προβλήµατα παγκόσµιας κυρίως βαρύτητας, τα οποία επέδρασαν αρνητικά στην Οικονοµία και πολύ περισσότερο στην πορεία αξιοποίησης των ορυκτών. Σχετικά αναφέρουµε: ι) Την πετρελαϊκή ενεργειακή κρίση του 1979, που επηρέασε έντονα την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Πλανήτη ιι) Τη σταδιακή εγκατάλειψη του τετρααιθυλιούχου µολύβδου ως υλικού παρασκευής αντικροτικής βενζίνης, µε συνέπεια τη δραµατική µείωση της ζήτησης µολύβδου,και σε τελική φάση, την εγκατάλειψη ή τον περιορισµό της εκµετάλλευσης σηµαντικών µεταλλείων µε κοιτάσµατα µολύβδου και συναφή µε αυτά µέταλλα (ψευδάργυρος, θείο, κ.λ.π.)

9 ιιι) Την εισαγωγή αυστηρότερων µέτρων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης των µεταλλευµάτων. ιv) Στην εξάντληση των κοιτασµάτων πολλών, γνωστών από µακρού, µεταλλείων ή την υποβάθµιση της ποιότητας των κοιτασµάτων αυτών, µε τελική συνέπεια την εγκατάλειψή τους ως ασύµφορων πλέον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων µεταλλείων, γνωστών, από την πρωτοϊστορική περίοδο, είναι εκείνα του Λαυρίου. Σηµείωση: βέβαια δεν επηρέασε η αναφερθείσα κρίση: α) Την ΕΗ. Αντίθετα, εντατικοποιήθηκαν οι ρυθµοί εξόρυξης λιγνίτη, επισπεύσθηκαν προγράµµατα εγκατάστασης νέων θερµοηλεκτρικών µονάδων, ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων και επέκταση των ορυχείων. β) ιατηρήθηκαν οι ρυθµοί εκµετάλλευσης σε κοιτάσµατα µαγνησίτη, βωξίτη καθώς και βιοµηχανικών ορυκτών, όπου µάλιστα η δραστηριότητα αυξήθηκε και κυρίως ποικιλλοποιήθηκε µε ένταξη στην εκµετάλλευση και χρήση νέων βιοµηχανικών ορυκτών. 4. Εκµετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ελλάδα στα επόµενα χρόνια. Οδηγός στην πορεία αξιοποίησης του Ο.. της χώρας µας στα επόµενα χρόνια όπως συµβαίνει άλλωστε και σήµερα, θα είναι το διαθέσιµο ορυκτό δυναµικό και οι τάσεις της Ελληνικής και της Παγκόσµιας ζήτησης. Ευτυχώς η Ελλάδα, χώρα της Αλπικής ζώνης και µάλιστα στις παρυφές της, είναι λίαν ευνοούµενη σε γένεση αξιόλογου ορυκτού δυναµικού και σε ποσότητες (αποθέµατα) και σε ποικιλία ορυκτών (µεταλλευτικών, λατοµικών, βιοµηχανικών). Και µόνο τα τεράστια αποθέµατα λιγνίτη, που διατίθενται εδώ και µια πεντηκονταετία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αιµοδοτούν έµµεσα το συνάλλαγµα της χώρας µε τον ισόποσο σε πετρέλαιο περιορισµό των εισαγωγών για παραγωγή ενεργείας, θα δικαιολογούσαν το χαρακτηρισµό της χώρας µας ως ευνοηµένης σε ορυκτούς πόρους και (γιατί όχι) ορυκτό πλούτο. Συµπερασµατικά, η χώρα µας, παρά το ότι πολλά αξιόλογα κοιτάσµατα ορυκτών της έχουν αποτελέσει αντικείµενο εντατικής εκµετάλλευσης, το Ο.. της παραµένει µέχρι και σήµερα σηµαντικό και µε ευοίωνες προοπτικές ουσιαστικής συµβολής του στην ανοδική πορεία του τόπου αυτού

10 Ως προς τις τάσεις στα προσεχή χρόνια θα επιχειρήσουµε κάποιες προβλέψεις: - Ένταση του ενδιαφέροντος και των ερευνών για εντοπισµό: στερεών, υγρών και αερίων καυσίµων και ΓΘ, του οποίου, σηµειωτέον, µερικές µορφές «κοιτασµάτων», «λειτουργούν» κατ εξαίρεση ως Ανανεούµενες Πηγές Ενέργειας, νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων, σπάνιων µετάλλων, χρυσού, βιοµηχανικών ορυκτών των οποίων οι εφαρµογές συνεχώς θα διευρύνονται και θα ποικιλλοποιούνται. Πετρωµάτων δυνάµενων να εξορύσσονται σε συµπαγείς όγκους και να κόπτονται και να αποδίδουν προϊόντα κοπής, λείανσης και στίλβωσης κατάλληλα για διακόσµηση, δαπεδόστρωση, ορθοµαρµάρωση. Ασβεστόλιθοι, µάρµαρα, γρανίτες ή γρανιτοειδή, ασβεστόλιθοι. µάργες, γρανιτογνεύσιοι για κατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωµάτων, κ.λ.π. εντάσσονται στα ενδιαφέροντα των εκµεταλλευτών πετρωµάτων. - Με τη µορφή επιλόγου εκθέτουµε τις σκέψεις µας σχετικά µε την ασφάλεια των εκµεταλλεύσεων και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Από την µακρά µας πείρα στην ασφάλεια των εκµεταλλεύσεων µεταλλείων και λατοµείων και συναφών (βιοµηχανικών και λοιπών) εγκαταστάσεων, έχουµε καταλήξει στο αδιαφιλονίκητο συµπέρασµα ότι µπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλότατοι βαθµοί ασφάλειας, αν στηρίζονται σε άριστη οργάνωση του σκέλους αυτού της επίβλεψης και αδιάλειπτη παρακολούθηση και έλεγχο των σχεδίων και των µέσων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων. Ακόµη και τα εντελώς τυχαία περιστατικά µπορούν να αποφευχθούν. Έχουµε παράδειγµα από γνωστά αξιόλογα µεταλλεία και στον Ελληνικό χώρο όπου δεν έχει συµβεί άξιο λόγου ατύχηµα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αντίθετα, το τελευταίο πολύνεκρο δυστύχηµα στην Κόρινθο µας θύµησε άλλο παρόµοιο δυστύχηµα σε εγκατάσταση µεγάλης επιχείρησης στις 4 Νοεµβρίου Νοµίζει κανείς ότι έγινε πλήρης αντιγραφή. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι εκµεταλλεύσεις των µεταλλείων είναι απολύτως συµβατές µε την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και δεν συγκρούονται µε την αρχή της αεϊφόρου ανάπτυξης. Η σωστή εν προκειµένω αντιµετώπιση είναι θέµα αναγόµενο στη θέληση της υπεύθυνης επιχείρησης και στην αποτελεσµατική επίβλεψη και έλεγχο της αρµόδιας

11 ηµόσιας Αρχής. Οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις, από όσα γνωρίζουµε, το έχουν κατανοήσει αυτό. Αντίθετα, µένουν περιβαλλοντικές πληγές σε όλη τη χώρα που πληγώνουν και τον πιο ανεκτικό επισκέπτη. Συχνά εγκαταλείπονται όλως αιφνιδιαστικά εκµεταλλεύσεις λατοµείων µε µέτωπα εξόρυξης, βαθµίδες κ.λ.π. γυµνά, εντελώς ξεχασµένα. Ποιοι είχαν την ευθύνη για την πλήρη εφαρµογή της µελέτης αποκατάστασης και στο τελευταίο στάδιο και γιατί δεν έγινε αυτή η αποκατάσταση; Να κλείσουµε αυτή την εισήγηση µε µια επισήµανση: Κάθε εγχείρηµα απόληψης ορυκτών από το έδαφος ή το υπέδαφος είναι άµεσα συνδεδεµένο µε ουσιαστικά µέτρα αποκατάστασης, δαπάνης συµβατής µε το τελικό κόστος παραγωγής. Όσο γρηγορότερα γίνει αυτό αντιληπτό από όλους, τόσο οµαλότερη και παραγωγικότερη θα αποβαίνει η εκµετάλλευση των ορυκτών. 5. θα ήταν παράλειψη να µην εκθέσουµε επιγραµµατικά τις σκέψεις µας αναφορικά µε το ίκαιο των ορυκτών. Ο εκσυγχρονισµός και η κωδικοποίηση του ικαίου περί µεταλλείων και λατοµείων, µε ρητή επιταγή την οργανική ενσωµάτωση κάθε νέας διάταξης στο σώµα του ισχύοντος δικαίου πρέπει να περιληφθούν στις πρώτες προτεραιότητες του αρµόδιου Υπουργείου. Βιβλιογραφία 1. Πρακτικά 1 ου και 2 ου Συνεδρίου για την εκµετάλλευση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας. 2. Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος. Έκδοση Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ο Ορυκτός Πλούτος του Λαυρίου υπό Γ. Μαρίνου. Αθήνα 12 Μαΐου Το πρόβληµα της εκµεταλλεύσεως του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Υπό Λουκά Μούσουλου. Αθήνα 12 Μαΐου Λευτέρης Πενταράκης ιπλ. Μεταλλειολόγος και Μεταλλουργός Μηχ. Επίτιµο Μέλος Τ.Ε.Ε

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από. H Mεταλλευτική Iστορία της Mήλου. H γένεση της ελληνικής γης

Πριν από. H Mεταλλευτική Iστορία της Mήλου. H γένεση της ελληνικής γης H Mεταλλευτική Iστορία της Mήλου H γένεση της ελληνικής γης Πριν από εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια, η ελληνική γη ήταν σκεπασµένη από θάλασσα. Ο βυθός της θάλασσας, από το Ιόνιο πέλαγος ως τη Μικρά Ασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ ΤΜ. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κων/νος Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2)

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2) Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία Κεφάλαιο ΙΙ(2) Κωνσταντίνος Μαντάς, Χρυσάνθη Καρακώστα, Γιώργος Κατσίκης, Θάνος Κιτσικόπουλος, Κατερίνα Μαργέλου, Γιάννης Λαμπρινιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη εισαγωγή της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας στον παγκόσμιο ενεργειακό ανταγωνισμό ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό, την πορεία που είχε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ»

«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: V ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1830-2007)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1830-2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1830-2007) H σύσταση και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του υπεδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ.

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Ενέργειας, Δν/τής Νέων Εκμεταλλεύσεων Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. Σταυρούλα Η. Σιδέρη Φιλόλογος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα 1 Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη «Η Συμβολή του Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας» Συνδιοργάνωση: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της S&B στη νήσο Μήλο

Οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της S&B στη νήσο Μήλο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αριθμός Μητρώου : 1816 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Φοιτήτρια: Χαραλαµπίδου Χρυσαυγή Α.Μ 4696 Εισηγητής/ Επιβλέπων Καθηγητής: Φραγκούλης Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000 φύση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ περιβάλλον 2 Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη νέων μη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Μάθημα :Ερευνητικές Εργασίες Σχολικό Έτος : 2013 2014 1 2 Ιστορία του Χρήματος Με το όρο χρήμα εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και γίνονται ευρέως αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SPA ΣΤΟΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SPA ΣΤΟΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης: «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ

ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ÌÉÁ ÃÅÍÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ ÔÏÕ ÈÅÌÁÔÏÓ ÔÙÍ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν όλα τα έμψυχα ή άψυχα δώρα του πλανήτη μας αλλά παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο ΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...3 Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 Θαλάσσιοι Πόροι...12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)...27 Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλία...

Πρόλογος...3 Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 Θαλάσσιοι Πόροι...12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)...27 Θαλάσσιες Μεταφορές Ναυτιλία... Ιούνιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 1. Θάλασσες, Ωκεανοί, Ζωή...5 1.1 Βιοποικιλότητα - Βιογεωχηµικοί Κύκλοι - Ενέργεια - Μεταφορές...6 1.2 Κλίµα - Θάλασσα - Ωκεανοί - Ζώνη Ωκεάνιας Μεταφοράς...8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΜΙΓΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ Πρακτικά επιμορφωτικού Σεμιναρίου 26-28

Διαβάστε περισσότερα