ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ. Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ. Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ / Ε.Ε Ειδικότητος Μ.Μ.Μ. / ΤΕΕ µε ΘΕΜΑ Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές Ανάπτυξης του Κλάδου Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας ΑΠΟ: Ελευθ. Πενταράκη Μ.Μ.Μ. Επίτιµο µέλος ΤΕΕ ΘΕΜΑ: Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων στην Ελλάδα Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 1. Εισαγωγή: Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.) αποτελούν κατηγορία φυσικών υλικών που κατατάσσονται στους µη ανανεούµενους. φυσικούς πόρους, σε αντίθεση µε άλλους φυσικούς πόρους, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια των θαλάσσιων κυµάτων κλπ. Η περίπτωση εξάντλησης µπορεί να αναφέρεται σε ένα µεταλλευτικό κοίτασµα σε µια συγκεκριµένη θέση, ή στο σύνολο των οµοειδών µε αυτό κοιτασµάτων σε ολόκληρη τη Χώρα, ή στο σύνολό του εκµεταλλεύσιµου ορυκτού δυναµικού µιας Χώρας ή στο εκµεταλλεύσιµο ορυκτό δυναµικό ολόκληρου του πλανήτη. Βέβαια οι κίνδυνοι εξάντλησης του τελευταίου αυτού δυναµικού δεν είναι επί θύραις. Πολλοί σοβαροί επιστήµονες µιλούν, σε συσχετισµό πάντα µε τα νεοανακαλυπτόµενα κοιτάσµατα ορυκτών, για εκατοµµύρια χρόνια. Αλλά, κρίνοντας τα του οίκου µας ας θυµηθούµε ένα πολύ γνωστό, λόγω ποιότητας κυρίως, κοίτασµα λιγνίτη εκείνο στο χωριό Άγναντη Λοκρίδας. Το κοίτασµα αυτό ήταν εξαιρετικής ποιότητας, υπήρξε αντικείµενο εκµετάλλευσης στις δεκαετίες του 1950 και 1960 και εξαντλήθηκε ολοσχερώς. Παρόµοια κοιτάσµατα λιγνίτη ή άλλων ορυκτών, που αποτέλεσαν αντικείµενο εκµετάλλευσης και εξαντλήθηκαν πλήρως έχουµε και σε άλλα σηµεία της χώρας µας. Η επισήµανση αυτή, σε συσχετισµό µε τον αποφασιστικό ρόλο των Ο.Π.Υ. στο πέρασµα του ανθρώπου από την Περίοδο του Λίθου στην Ιστορική Περίοδο, στην Πρόοδο και στην Ανάπτυξη καταδεικνύει την σπουδαιότητα τους για την απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας του ανθρώπου και επιβεβαιώνει κατά τρόπο δραµατικό την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης της αρχής της Ορθολογικής εκµετάλλευσης. Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη εισαγωγή, σηµειώνουµε ότι η µεγάλη πρόοδος πολλών χωρών στην περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και η Βαριά Βιοµηχανία που θεµελίωσαν, συνδέθηκαν άµεσα µε την ύπαρξη στις χώρες αυτές µεγάλων κοιτασµάτων χρήσιµων ορυκτών, ενεργειακού και µη

2 χαρακτήρα. εν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία, χωρίς ορυκτό δυναµικό, µε εντυπωσιακή πρόοδο και ανάπτυξη κατά τα άλλα, δεν απέκτησαν ποτέ βαριά βιοµηχανία, χαρακτηριστικό, που, τουλάχιστον µέχρι και την δεκαετία του 1970, εθεωρείτο ενδεικτικό του κύρους, της πολιτικής και οικονοµικής ισχύος των χωρών που το είχαν κατακτήσει. Βέβαια, η µεγάλη ανάπτυξη του εµπορίου διευκολύνει την απόκτηση Ο.Π.Υ. και προϊόντων κατεργασίας αυτών και από χώρες που δεν διαθέτουν στο Υπέδαφός τους τέτοιες ύλες. Αυτή όµως η δυνατότητα όχι µόνο δεν περιορίζει τον ρόλο των ορυκτών, αλλά αντίθετα ευνοεί ακόµη περισσότερο τις χώρες που τον διαθέτουν. 2. Εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών στο παρελθόν 2.1. Περίοδος Λίθου. είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, από τότε που πρωτοεµφανίστηκε στον Πλανήτη µας, αναζητούσε τρόπους και µέσα επιβίωσης και βελτίωσης της ζωής του. Ανάµεσα στα µέσα αυτά κυριαρχούσαν τα εργαλεία. Φυσικό και αυτονόητο ήταν να στραφεί πρωτίστως στους λίθους. Στην µακρά αυτή πορεία (Παλαιολιθική Περίοδος µέχρι τη 12 η π.χ. Χιλιετία, Μεσολιθική 12 η 6 η π.χ. Χιλιετία, Νεολιθική Περίοδος 6 η 3 η π.χ. (Χιλιετία) τα ορυκτά,συχνά µε την ξεχωριστή λάµψη τους,το αυξηµένο βάρος, την αυξηµένη αντοχή και σκληρότητα κ.λ.π., τράβηξαν το ενδιαφέρον του και άρχισε να τα αναζητεί, να τα διαµορφώνει σε εργαλεία και να τα χρησιµοποιεί ανάλογα. Εκτός από τον Χρυσό, που ως γνωστό απαντάται και αυτοφυής αλλά και σε κόκκους ψήγµατα σε ποτάµιες άµµους, και το σίδηρο µε τη µορφή µετεωριτών, που προκάλεσαν την περιέργεια του ανθρώπου αρχικά και το ενδιαφέρον του αργότερα, άλλα µέταλλα χηµικά ενωµένα στη µάζα των ορυκτών τους εµφανίσθηκαν στον Πλανήτη µας και έγιναν γνωστά στον άνθρωπο µόνο από τυχαία γεγονότα, ενδεχοµένως δε και πράξεις (τεχνικές δηλαδή) του ανθρώπου, µόνο στα τέλη της Νεολιθικής Περιόδου. Μια πρώτη δε εκδοχή τέτοιων τεχνικών περιστατικών µπορεί να ήταν πυρκαϊά σε δάσος ή εδαφική επιφάνεια, η οποία εκαλύπτετο από χαλκούχο µετάλλευµα, CuFeS2, που υπέστησαν αναγωγή και απόδωσε µεταλλικό Χαλκό. Ή, άλλο παρεµφερές τυχαίο επίσης, γεγονός, να ρίχτηκαν σε κάµινο µε πυρακτωµένα ξύλα µπάζα αποτελούµενα από χαλκούχα µεταλλεύµατα για να σβήσει η φωτιά στην κάµινο. Τα χαλκούχα αυτά µπάζα υπέστησαν επίσης αναγωγή και προέκυψε

3 µεταλλικός χαλκός, ό,τι δηλ. και µε το προηγούµενο παράδειγµα. Οφείλουµε πάντως εδώ να αναφέρουµε και έχουµε ιερή προς τούτο υποχρέωση στη µακραίωνα Ιστορία και των χωρών αυτών, ότι ο χαλκός ήταν γνωστός στις χώρες της Κεντρικής Ασίας από την 7 η π.χ. Χιλιετία. Ακόµη, όλα τα γνωστά στους προϊστορικούς χρόνους µέταλλα χαλκός, κασσίτερος, το κράµα τους, µπρούντζος, άργυρος, χρυσός, είχαν ως αφετηρίες τους την Μεσοποταµία, το Ελάµ, την Αίγυπτο. Παράλληλα, αρκετά αντικείµενα, κατασκευασµένα από σίδηρο το 1350 π.χ., βρέθηκαν στο Γκεράρ της Παλαιστίνης. Άλλωστε, αρκετά γνωστός στις παραπάνω χώρες ήταν και ο σίδηρος, ήδη από την 4 η π.χ. Χιλιετία. Στον Ελληνικό Χώρο, η πρόοδος στην τεχνική του Λίθου υπήρξε εντυπωσιακή. Οπωσδήποτε όµως, τα µέταλλα, µε πρώτο τον Χαλκό, έφθασαν στην Ελλάδα την 3 η π.χ Χιλιετία. Η Κύπρος, πλούσια σε χαλκούχα κοιτάσµατα και µε ανεπτυγµένα από την Νεολιθική Περίοδο χαλκωρυχεία, εφοδίαζε τις γειτονικές χώρες, την Κρήτη, καθώς και την Ευρώπη µέσω της Κρήτης, όταν η τελευταία επικράτησε στην Μεσόγειο Εκµετάλλευση Ο.Π.Υ. στην Πρωτοϊστορική και Ιστορική Περίοδο. (Μέχρι την έναρξη της βιοµηχανικής Επανάστασης). Στην Ελλάδα, όπως οριζόταν στην Ιστορική Περίοδο από τη σηµερινή Ελληνική Επικράτεια, την Κύπρο, την Αρχαία Ιωνία, την Κρήτη και το Αιγαίο και προς υσµάς µέχρι τα Ακροκεραύνια Όρη, αναπτύχθηκε ένας από τους υψηλότερους πολιτισµούς του ανθρώπου, µε κορυφαία κέντρα Κρήτη και Κυκλάδες (3 η και 2 η π.χ. Χιλιετία), Πελοπόννησο Μυκηναϊκός Πολιτισµός κυρίως ( π.χ.) ως εύλογο επακόλουθο: α) Του υψηλού Νεολιθικού Πολιτισµού που είχε αναπτυχθεί στη παραπάνω γεωγραφική ενότητα. β) Της προηγηθείσης στις γειτονικές παραµεσογειακές χώρες προόδου στην ανακάλυψη και επεξεργασία ορισµένων µετάλλων και του σιδήρου, όπως αναφέρθηκε ήδη. Ενδεικτικά και µόνο αναφέρεται ότι οι Κρήτες, στα πλαίσια της Μινωικής Πολιτείας, αξιοποίησαν πολύ γρήγορα τις δυνατότητες του χαλκού που γνώρισαν από τη γειτονική Αίγυπτο και ανέπτυξαν σπουδαίες µεταποιητικές του µετάλλου τεχνικές, επινοώντας και κατασκευάζοντας πλήθος αντικειµένων (εργαλείων, όπλων,

4 κοµψοτεχνηµάτων, κ.λ.π.) κατ αρχήν για την κάλυψη των δικών τους αναγκών, αργότερα δε και για εµπορία σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα µάλιστα όταν κυριάρχησαν στο Αιγαίο και στην Κύπρο (απ όπου προµηθεύονταν τον Χαλκό, που είχαν ανάγκη οι βιοτεχνίες τους), περίοδος π.χ. Η παράδοση πια των Κρητών στην Μεταλλοτεχνία µεταφέρεται στις Κυκλάδες και στις Μυκήνες (1500 π.χ.), που συµπορεύονται πλέον µε την Κρήτη και στο εµπόριο του µετάλλου και των προϊόντων του. Πρόοδος επίσης αναπτύχθηκε και στην Αρχαία Ιωνία µε αφετηρία τον Χρυσό του Πακτωλού Ποταµού αλλά και άλλα µέταλλα στην περίοδο ακµής της χώρας αυτής του Βασιλιά Μήδα (Βασιλιά της Φρυγιάς). Αναφέρεται επίσης η πρόοδος στην αξιοποίηση των Ο.Π.Υ. στη Θάσο, στον Παγγαίο Όρος, στον Γαλλικό Ποταµό, στη Σέριφο, στην Κύθνο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Πολύ συστηµατικότερη όµως και πιο σωστά οργανωµένη υπήρξε η εκµετάλλευση των ορυκτών στην Ιστορική Ελλάδα όταν στη χώρα αυτή, συγκροτήθηκαν οι πληθυσµοί σε πόλεις ή Συµπολιτείες, µε κυρίαρχες και σηµαντικότερες οντότητες την Αθηναϊκή Συµπολιτεία και το Βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Φίλιππο Β και αργότερα τον υιό του, Αλέξανδρο τον Μέγα, µετά τον θάνατο του πατρός του. Οι τελευταίες αυτές Συµπολιτείες, µε προηγηθείσα την Αθηναϊκή, ανέπτυξαν εκµεταλλεύσεις, που, όπου διασώζονται, προκαλούν το θαυµασµό του επισκέπτη και αποτελούν µνηµεία µεταλλευτικής τέχνης για τη εποχή τους. Απόφεραν εξάλλου και µεγάλα έσοδα οι εκµεταλλεύσεις αυτές στις Συµπολιτείες, πολύτιµα και για την πρόοδο και την παραπέρα ανάπτυξη τους και για την µετέπειτα νικηφόρα αντιµετώπιση των Περσών, η πρώτη µεν προ των Πυλών της η δεύτερη δε, η Μακεδονία, στην αυλή των ανακτόρων του αρείου και πέρα από αυτήν. Ο 27ετής Πελοποννησιακός Πόλεµος µεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων ( π.χ.) µε κατάληξη την πλήρη κατάλυση της Αθήνας. Οι ανταγωνισµοί µεταξύ Σπαρτιατών, επικουρουµένων υπό της Αιτωλικής Συµπολιτείας και της Αχαϊκής Συµπολιτείας, που οδήγησαν τελικά και σε πόλεµο µεταξύ των δύο στρατοπέδων. Και τέλος, η κατάληψη, αργότερα (2 ος αιώνας π.χ.) ολόκληρης της Ελλάδας υπό της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, οδήγησαν σε πλήρη διακοπή εργασιών στο σύνολο σχεδόν των µεταλλείων που λειτουργούσαν στην Ελληνική Επικράτεια πριν από

5 την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου. Οι Ρωµαίοι επαναλειτούργησαν τα µεταλλεία σε όλη την Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής µε δούλους από τις κατακτηµένες χώρες, που δεν έδωσαν «γη και ύδωρ» στους κατακτητές. Ο επελθών, µε τη διάλυση του υτικού Ρωµαϊκού Κράτους (476 µ.χ.), Μεσαίωνας µέχρι και το 1453 (πτώση της Κωνσταντινούπολης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) και η 400ετής τουρκική σκλαβιά που επακολούθησε σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και όχι µόνο, συνδέθηκαν µε την πλήρη υποβάθµιση ή και διακοπή της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που µόνο περιπτωσιακά, µε πρωτοβουλία κάποιων Πασάδων Τοπαρχών, για καθαρά προσωπικούς ή τοπικούς λόγους, επέτρεπαν εγχειρήµατα κάποιων υποτυπωδών εκµεταλλεύσεων, για διακοσµητικούς κυρίως σκοπούς. Η απελευθερωµένη, εξάλλου από τον Τουρκικό ζυγό Ελλάδα, µετά την Επανάσταση του 1821 και τη συγκρότηση της (1828) σε Κρατική Οντότητα, ουσιαστικά µάλιστα το 1830, άρχισε να ενδιαφέρεται για τα µεταλλεία αργά στη δεκαετία του Σηµαντικός σταθµός ωστόσο στην προσπάθεια αξιοποίησης των Ορυκτών Πόρων της Χώρας µας υπήρξε η θέσπιση του Ν.ΞΣ/1861 «Περί µεταλλείων». Αλλά για τα επακολουθήσαντα αναφορικά µε τα µεταλλεία µετά το 1861 θα µιλήσουµε στην επόµενη ενότητα. Κλείνουµε εδώ την ενότητα παρελθόν µε το πλασµατικό εύρος που του δώσαµε, αφού το τελευταίο µέρος του, αυτό που καλύπτει την περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης, θα αναπτυχθεί στην επόµενη ενότητα, σηµειώνοντας τα εξής: Ευρύτερη αναφορά στην πορεία της µεταλλείας στην µακρότατη αυτή χρονική περίοδο θα ξέφευγε από το σκοπό αυτής της εισήγησης και κυρίως από τους στόχους της σηµερινής ηµερίδας. Το αντικείµενο αυτό, άλλωστε, µεγάλο, πολύπλοκο και άκρως ενδιαφέρον, απαιτεί µακρά και σε βάθος έρευνα και µελέτη και παρουσίαση ως ξεχωριστή ενότητα. Εύχοµαι να υπάρξει στο µέλλον ανάλογο ενδιαφέρον και να ακουσθεί σε µια άλλη εκδήλωση. Από τη µικρή ωστόσο απασχόληση µε αυτό και από παλαιότερες συναφείς γνώσεις και πληροφορίες µας, µπορούµε να συναγάγουµε και να υποστηρίξουµε βάσιµα τα εξής: Οι µεγάλες ανακαλύψεις των νεότερων χρόνων, σε όλους τους κλάδους των επιστηµών και η σηµερινή επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος δεν ξεπήδησαν

6 τυχαία και µόνο από εµπνεύσεις των δηµιουργών τους. Οι σοφοί των νεότερων χρόνων, Γαλιλαίος, Νεύτων, Κέπλερ, Πασκάλ, κ.λ.π. άντλησαν πολύτιµες πληροφορίες και στοιχεία από τους αρχαίους προγόνους µας, όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο ηµόκριτος, ο Ιπποκράτης, ο Θεόφραστος, ο Αρχιµήδης κ.α. αλλά και από σοφούς της Ρώµης, της Ανατολής, κ.λ.π. Από τους νεότερους δε ερευνητές και εφευρέτες άντλησαν επίσης γνώσεις και πληροφορίες οι σύγχρονοί µας πια επιστήµονες, στους οποίους οφείλονται τα συγκλονιστικά επιτεύγµατα της σηµερινής τεχνολογίας στην Αστροναυτική, στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, στη Βιολογία, κ.λ.π. 3. Εκµετάλλευση Ο.Π.Υ. στην Ελλάδα σήµερα Και στην ενότητα αυτή ο όρος «σήµερα» είναι πλασµατικός. Αρχίζει δε υπό την έναρξη της Βιοµηχανικής Επανάστασης, που στην Ελλάδα έφθασε, όσο έφθασε, ουσιαστικά µόνο στο 2 ο µισό της τελευταίας, πριν τον 21 ο αιώνα, εκατονταετίας. Συµβατικά όµως και πάλι δεχόµαστε ότι άρχισε µε την απελευθέρωση της Ελλάδας το Περίοδος Η µετεπαναστατική Ελλάδα, από τα πρώτα χρόνια συγκρότησής της ως ανεξάρτητης κρατικής και Κυβερνητικής οντότητας, ήταν φυσικό να ασχοληθεί και ασχολήθηκε µε την αξιοποίηση του Ορυκτού υναµικού (Ο..) της Χώρας. Προβληµατισµοί ανέκυψαν µπροστά στο δίληµµα: Ταύτιση µεταλλειοκτησίας µε την εδαφοκτησία ή διαστολή και αυτοτέλεια (νοµική και ουσιαστική) καθεµιάς από τις δύο αυτές έννοιες. Επικράτησε τελικά η αρχή της ταύτισης µε συνέπεια ο ιδιοκτήτης της επιφανείας του εδάφους ή ο νόµιµος διάδοχός του να εκµεταλλεύεται, ταυτόχρονα ή µη, και να απολαµβάνει τις προσόδους από την καλλιέργεια και εκµετάλλευση τόσο του εδάφους (γεωργικές πρόσοδοι) όσο και του υπεδάφους (µεταλλευτικά, λατοµικά προϊόντα). Ανεξάρτητα από το πώς επέδρασε το νοµικό αυτό καθεστώς στην πορεία αξιοποίησης του Ο.. της χώρας µέχρι το 1861 (παρόµοιο καθεστώς ισχύει µέχρι και σήµερα στην Αµερική), η µεταλλευτική δραστηριότητα στην περίοδο αυτή υπήρξε πενιχρή Περίοδος Με το νόµο ΞΣ/1861 εισήχθη η αρχή διαχωρισµού της εδαφοκτησίας από την µεταλλειοκτησία, παράλληλα δε παρασχέθηκε

7 στην ιοίκηση το δικαίωµα παραχώρησης των µεταλλείων στους κατά την κρίση της κατάλληλους εκµεταλλευτές. Η τελευταία αυτή διάταξη οδήγησε σε ένα καθεστώς απροσχηµάτιστης φαυλότητας και σε πισωγύρισµα στην αξιοποίηση του Ο.. της Χώρας. Με διορθωτικές, νοµοθετικού χαρακτήρα, παρεµβάσεις επιδιώχθηκε ανάκαµψη, µε πενιχρά, δυστυχώς, αποτελέσµατα. Το 1882, µε πρωτοβουλία του Χαρίλαου Τρικούπη, ψηφίστηκε νόµος, που προέβλεπε έκδοση ειδικού νόµου για κάθε παραχώρηση µεταλλείου. Η πράξη, δυστυχώς, αυτή, παρά τις καλές προθέσεις του εισηγητή, οδήγησε στη αναστολή της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα! Ο νόµος ΓΦΚ /1910 αποτέλεσε τοµή στην αξιοποίηση του Ο.. της Ελλάδας. Ο νόµος αυτός για τα µεταλλεία ισχύει ουσιαστικά µέχρι σήµερα µε µικρές µόνο αλλαγές ως συνέπεια του χρόνου που πέρασε, όχι πάντα οι επιτυχέστερες. υστυχώς και ο Ν.ΓΦΚ /1910 άρχισε να εφαρµόζεται και να αποδίδει πρακτικά και χρήσιµα αποτελέσµατα 20 και πλέον έτη από τη θέσπισή του, δηλαδή µετά το έτος 1930, αφού στα 20 αυτά έτη έπρεπε να προηγηθεί η εξέταση, η κρισιολόγηση και η εκκαθάριση 2230 αιτήσεων χορήγησης Αδειών Μεταλλείων, που είχαν υποβληθεί υπό το καθεστώς της προϊσχυσάσης νοµοθεσίας, µια και ο νόµος ΓΦΚ αναγνώρισε ως έγκυρες αυτές τις αιτήσεις. Συνολικά δηλαδή και συµπερασµατικά 100 έτη περίπου από την αποτίναξη του Τουρκικού Ζυγού πήγαν χαµένα για το Ο.. της χώρας µας, όταν στις χώρες της Ευρώπης συνετελείτο κοσµογονία στην αξιοποίηση του ορυκτού δυναµικού τους και βρισκόταν εκεί σε πλήρη εξέλιξη η Βιοµηχανική επανάσταση. Αντίθετα, στη χώρα µας άρχισε ουσιαστικά όπως άρχισε και µε ό,τι απέδωσε, το 1955, αφού µεσολάβησαν ο Β Παγκόσµιος Πόλεµος και ο εµφύλιος σπαραγµός που εξουθένωσαν αυτή τη χώρα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης Περίοδος 1955 µέχρι σήµερα Η περίοδος αυτή και ιδιαίτερα η υποπερίοδος κρίνεται ως η σηµαντικότερη στη νεότερη µεταλλευτική πορεία της χώρας σε βαθµό, ώστε ο χαρακτηρισµός ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ να µη φαίνεται ως υπερβολή. Οι αριθµοί που ακολουθούν επιβεβαιώνουν τον προαναφερθέντα χαρακτηρισµό: Συνολικό µήκος γεωτρήσεων αναζήτησης ορυκτών (πλην πετρελαίου) σε m : 3,3 Χ 10 6 m

8 Αύξηση γνωστών αποθεµάτων Περίοδος Ποσότητα µεταλλευµάτων: Νικελίου 280 x 10 6 T Βωξίτη 100 x 10 6 T Μικτών θειούχων Μεταλλευµάτων 10 x 10 6 T Μαγνησίτη (Λευκολίθου) 25 x 10 6 T Περλίτη 200 x 10 6 T Παραγωγή Μεταλλουργικών Προϊόντων x 10 3 T x 10 3 T Παραγωγή Λιγνίτη ,6 x 10 6 T ,5 x 10 6 T Παραγωγή Τσιµέντου ,582 x 10 6 T x 10 6 T Εξαγωγές x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ Εσωτερική κατανάλωση µεταλλευµάτων x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ x 10 6 δρχ Οι αριθµοί αυτοί, αν και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της µεταλλευτικής δραστηριότητας στην περίοδο αυτή, είναι χαρακτηριστικοί των ρυθµών εκµετάλλευσης και των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην εν λόγω περίοδο. Ο Λιγνίτης από την πλευρά της ΕΗ και όλα τα λοιπά µεταλλεύµατα από την πλευρά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πορεύθηκαν παράλληλα και ανεξάρτητα και πέτυχαν λαµπρά αποτελέσµατα. Η επόµενη, µέχρι σήµερα, χρονική περίοδος συνδέθηκε µε προβλήµατα παγκόσµιας κυρίως βαρύτητας, τα οποία επέδρασαν αρνητικά στην Οικονοµία και πολύ περισσότερο στην πορεία αξιοποίησης των ορυκτών. Σχετικά αναφέρουµε: ι) Την πετρελαϊκή ενεργειακή κρίση του 1979, που επηρέασε έντονα την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Πλανήτη ιι) Τη σταδιακή εγκατάλειψη του τετρααιθυλιούχου µολύβδου ως υλικού παρασκευής αντικροτικής βενζίνης, µε συνέπεια τη δραµατική µείωση της ζήτησης µολύβδου,και σε τελική φάση, την εγκατάλειψη ή τον περιορισµό της εκµετάλλευσης σηµαντικών µεταλλείων µε κοιτάσµατα µολύβδου και συναφή µε αυτά µέταλλα (ψευδάργυρος, θείο, κ.λ.π.)

9 ιιι) Την εισαγωγή αυστηρότερων µέτρων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης των µεταλλευµάτων. ιv) Στην εξάντληση των κοιτασµάτων πολλών, γνωστών από µακρού, µεταλλείων ή την υποβάθµιση της ποιότητας των κοιτασµάτων αυτών, µε τελική συνέπεια την εγκατάλειψή τους ως ασύµφορων πλέον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων µεταλλείων, γνωστών, από την πρωτοϊστορική περίοδο, είναι εκείνα του Λαυρίου. Σηµείωση: βέβαια δεν επηρέασε η αναφερθείσα κρίση: α) Την ΕΗ. Αντίθετα, εντατικοποιήθηκαν οι ρυθµοί εξόρυξης λιγνίτη, επισπεύσθηκαν προγράµµατα εγκατάστασης νέων θερµοηλεκτρικών µονάδων, ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων και επέκταση των ορυχείων. β) ιατηρήθηκαν οι ρυθµοί εκµετάλλευσης σε κοιτάσµατα µαγνησίτη, βωξίτη καθώς και βιοµηχανικών ορυκτών, όπου µάλιστα η δραστηριότητα αυξήθηκε και κυρίως ποικιλλοποιήθηκε µε ένταξη στην εκµετάλλευση και χρήση νέων βιοµηχανικών ορυκτών. 4. Εκµετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ελλάδα στα επόµενα χρόνια. Οδηγός στην πορεία αξιοποίησης του Ο.. της χώρας µας στα επόµενα χρόνια όπως συµβαίνει άλλωστε και σήµερα, θα είναι το διαθέσιµο ορυκτό δυναµικό και οι τάσεις της Ελληνικής και της Παγκόσµιας ζήτησης. Ευτυχώς η Ελλάδα, χώρα της Αλπικής ζώνης και µάλιστα στις παρυφές της, είναι λίαν ευνοούµενη σε γένεση αξιόλογου ορυκτού δυναµικού και σε ποσότητες (αποθέµατα) και σε ποικιλία ορυκτών (µεταλλευτικών, λατοµικών, βιοµηχανικών). Και µόνο τα τεράστια αποθέµατα λιγνίτη, που διατίθενται εδώ και µια πεντηκονταετία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αιµοδοτούν έµµεσα το συνάλλαγµα της χώρας µε τον ισόποσο σε πετρέλαιο περιορισµό των εισαγωγών για παραγωγή ενεργείας, θα δικαιολογούσαν το χαρακτηρισµό της χώρας µας ως ευνοηµένης σε ορυκτούς πόρους και (γιατί όχι) ορυκτό πλούτο. Συµπερασµατικά, η χώρα µας, παρά το ότι πολλά αξιόλογα κοιτάσµατα ορυκτών της έχουν αποτελέσει αντικείµενο εντατικής εκµετάλλευσης, το Ο.. της παραµένει µέχρι και σήµερα σηµαντικό και µε ευοίωνες προοπτικές ουσιαστικής συµβολής του στην ανοδική πορεία του τόπου αυτού

10 Ως προς τις τάσεις στα προσεχή χρόνια θα επιχειρήσουµε κάποιες προβλέψεις: - Ένταση του ενδιαφέροντος και των ερευνών για εντοπισµό: στερεών, υγρών και αερίων καυσίµων και ΓΘ, του οποίου, σηµειωτέον, µερικές µορφές «κοιτασµάτων», «λειτουργούν» κατ εξαίρεση ως Ανανεούµενες Πηγές Ενέργειας, νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων, σπάνιων µετάλλων, χρυσού, βιοµηχανικών ορυκτών των οποίων οι εφαρµογές συνεχώς θα διευρύνονται και θα ποικιλλοποιούνται. Πετρωµάτων δυνάµενων να εξορύσσονται σε συµπαγείς όγκους και να κόπτονται και να αποδίδουν προϊόντα κοπής, λείανσης και στίλβωσης κατάλληλα για διακόσµηση, δαπεδόστρωση, ορθοµαρµάρωση. Ασβεστόλιθοι, µάρµαρα, γρανίτες ή γρανιτοειδή, ασβεστόλιθοι. µάργες, γρανιτογνεύσιοι για κατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωµάτων, κ.λ.π. εντάσσονται στα ενδιαφέροντα των εκµεταλλευτών πετρωµάτων. - Με τη µορφή επιλόγου εκθέτουµε τις σκέψεις µας σχετικά µε την ασφάλεια των εκµεταλλεύσεων και την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Από την µακρά µας πείρα στην ασφάλεια των εκµεταλλεύσεων µεταλλείων και λατοµείων και συναφών (βιοµηχανικών και λοιπών) εγκαταστάσεων, έχουµε καταλήξει στο αδιαφιλονίκητο συµπέρασµα ότι µπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλότατοι βαθµοί ασφάλειας, αν στηρίζονται σε άριστη οργάνωση του σκέλους αυτού της επίβλεψης και αδιάλειπτη παρακολούθηση και έλεγχο των σχεδίων και των µέσων πρόληψης και αποτροπής κινδύνων. Ακόµη και τα εντελώς τυχαία περιστατικά µπορούν να αποφευχθούν. Έχουµε παράδειγµα από γνωστά αξιόλογα µεταλλεία και στον Ελληνικό χώρο όπου δεν έχει συµβεί άξιο λόγου ατύχηµα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αντίθετα, το τελευταίο πολύνεκρο δυστύχηµα στην Κόρινθο µας θύµησε άλλο παρόµοιο δυστύχηµα σε εγκατάσταση µεγάλης επιχείρησης στις 4 Νοεµβρίου Νοµίζει κανείς ότι έγινε πλήρης αντιγραφή. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι εκµεταλλεύσεις των µεταλλείων είναι απολύτως συµβατές µε την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και δεν συγκρούονται µε την αρχή της αεϊφόρου ανάπτυξης. Η σωστή εν προκειµένω αντιµετώπιση είναι θέµα αναγόµενο στη θέληση της υπεύθυνης επιχείρησης και στην αποτελεσµατική επίβλεψη και έλεγχο της αρµόδιας

11 ηµόσιας Αρχής. Οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις, από όσα γνωρίζουµε, το έχουν κατανοήσει αυτό. Αντίθετα, µένουν περιβαλλοντικές πληγές σε όλη τη χώρα που πληγώνουν και τον πιο ανεκτικό επισκέπτη. Συχνά εγκαταλείπονται όλως αιφνιδιαστικά εκµεταλλεύσεις λατοµείων µε µέτωπα εξόρυξης, βαθµίδες κ.λ.π. γυµνά, εντελώς ξεχασµένα. Ποιοι είχαν την ευθύνη για την πλήρη εφαρµογή της µελέτης αποκατάστασης και στο τελευταίο στάδιο και γιατί δεν έγινε αυτή η αποκατάσταση; Να κλείσουµε αυτή την εισήγηση µε µια επισήµανση: Κάθε εγχείρηµα απόληψης ορυκτών από το έδαφος ή το υπέδαφος είναι άµεσα συνδεδεµένο µε ουσιαστικά µέτρα αποκατάστασης, δαπάνης συµβατής µε το τελικό κόστος παραγωγής. Όσο γρηγορότερα γίνει αυτό αντιληπτό από όλους, τόσο οµαλότερη και παραγωγικότερη θα αποβαίνει η εκµετάλλευση των ορυκτών. 5. θα ήταν παράλειψη να µην εκθέσουµε επιγραµµατικά τις σκέψεις µας αναφορικά µε το ίκαιο των ορυκτών. Ο εκσυγχρονισµός και η κωδικοποίηση του ικαίου περί µεταλλείων και λατοµείων, µε ρητή επιταγή την οργανική ενσωµάτωση κάθε νέας διάταξης στο σώµα του ισχύοντος δικαίου πρέπει να περιληφθούν στις πρώτες προτεραιότητες του αρµόδιου Υπουργείου. Βιβλιογραφία 1. Πρακτικά 1 ου και 2 ου Συνεδρίου για την εκµετάλλευση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας. 2. Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος. Έκδοση Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ο Ορυκτός Πλούτος του Λαυρίου υπό Γ. Μαρίνου. Αθήνα 12 Μαΐου Το πρόβληµα της εκµεταλλεύσεως του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Υπό Λουκά Μούσουλου. Αθήνα 12 Μαΐου Λευτέρης Πενταράκης ιπλ. Μεταλλειολόγος και Μεταλλουργός Μηχ. Επίτιµο Μέλος Τ.Ε.Ε

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η µεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδροµή Βιωσιµότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωµένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος

Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Αξιοποίηση πηγών πλούτου της χώρας: Ορυκτός πλούτος Βασίλης Νικολετόπουλος Σωματείο Αξιότης 12.2.13 1 Ορισμοί: Ορυκτές πρώτες ύλες ΟΠΥ Μεταλλεύματα μέταλλα Βιομηχανικά ορυκτά οξείδια, άλλα Λατομικά ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. «Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. Ηµερίδα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΤΕΕ/Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας «Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων 20-22 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.)

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΑΠΟ: ΚΩΣΤΑ Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα και διαχείριση των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιηµερίδα ΤΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Olympias Project, Makedonia, Greece Skouries Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MUSTAFA OSMAN ISMAIL ALAMIN MINISTER OF INVESTMENT, REPUBLIC OF SUDAN TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 16 Οκτώβριος 2014 Σαντανσκι, Βουλγαρία Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών Οµιλητής: κος Φώτης ΟΜΟΥΧΤΣΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ορυκτών

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ορυκτών ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ορυκτών Ελάτε να γνωρίσουµε τον κόσµο των Βιοµηχανικών και Μεταλλικών Ορυκτών µε επισκέψεις σε κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία

Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗ Σήμερα, ο Σόλων Κασίνης δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΜΗΜΑ:Β1 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΟΡΙΣΜΟΣ 2.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ιδρύθηκε το 1986 από οµάδα επιχειρηµατιών µε πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη ΚΠΕ Κορδελιού Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2013 Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει άγρια ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ομιλία Καθ. Γιάννη Μανιάτη, Γραμματέα Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. «ΟΡΥΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί ίστοµο ΑΜΕ. Για τις A.τ.Ε S&B ελφοί ίστοµο και ELMIN. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί ίστοµο ΑΜΕ. Για τις A.τ.Ε S&B ελφοί ίστοµο και ELMIN. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: «Βωξίτης Αλουµίνα Αλουµίνιο και η συµβολή τους στην περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη. Πενήντα χρόνια δράσης και συνύπαρξης στους νοµούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας» Χ. Τζιµόπουλος ΜΜΜ ελφοί

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εκδρομών (Ιανουάριος Ιούνιος 2014) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα