Όψεις του σχεδιασμού στην λιμενική ζώνη της Πάτρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όψεις του σχεδιασμού στην λιμενική ζώνη της Πάτρας"

Transcript

1 Όψεις του σχεδιασμού στην λιμενική ζώνη της Πάτρας Νικόλαος ΚΟΔΡΟΣ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση του σχεδιασμού στην λιμενική ζώνη της Πάτρας. Ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης των παλιών λιμενικών εγκαταστάσεων έχει καταστεί αναγκαίος μετά από την ήδη διενεργούμενη μεταφορά των δραστηριοτήτων στο νέο λιμάνι. Από την σχετική συζήτηση μεταξύ των φορέων ως προς τις δυνατότητες ανάπλασης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης προέκυψαν διάφορες προτάσεις, οι σημαντικότερες των οποίων αντιμετωπίζονται κριτικά στις επόμενες σελίδες. Η εμπειρία παρόμοιων αναπλάσεων έχει δείξει, πως κεντρικός στόχος είναι η επανασύνδεση της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο και η πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών στο υγρό στοιχείο. Η εμβάθυνση στις συνιστώσες των προτάσεων για την Πάτρα δείχνει την αλληλεξάρτηση των κατευθύνσεων του σχεδιασμού με τις κοινωνικές θεωρήσεις, αφετηρίες και συμφέροντα που εκφράζουν οι εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό φορείς. Ζητούμενο κάθε ανάπλασης παραμένει η μακροπρόθεσμη μελέτη και η συμπερίληψη στον σχεδιασμό των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών μιας πόλης και η αναβάθμιση της σχέσης του πολίτη με το περιβάλλον. ABSTRACT This work attempts to present the urban design of the port area of Patras. The redefinition of the use of the old port facilities has become necessary after the already ongoing relocation to the new port. From the discussion among the institutions on the potential for regeneration in the context of sustainable development have been various proposals, the most important of which are treated critically in the following pages. Past experience has shown similar recreate, that the central aim is to reconnect the city with the sea front and access for residents and visitors in the water. Deepening the components of the proposals for Patras shows the interdependence of design guidelines with social considerations, origins and interests expressed by stakeholders in the planning bodies. Requested for each regeneration remains the long-term study and inclusion in the design of the special features of a city and to upgrade the relationship of the citizen environment. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Σημαντικό κι επίκαιρο θέμα παραμένει η φιλόδοξη προοπτική ανάπλασης της περιοχής του λιμανιού στην μέσου μεγέθους πόλη της Πάτρας. Η μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων καθιστά αναγκαία την αναζήτηση νέας χρήσης των και η συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες ανάπλασης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης διεξάγεται εντατικά ανάμεσα στους διάφορους φορείς (Οικολογική Κίνηση Πάτρας, 2009). Στην πόλη της Πάτρας δημιουργείται εδώ και περίπου χρόνια πλέγμα νέων λιμενικών εγκαταστάσεων, αναγκαιότητα που υπαγορεύτηκε από την αδυναμία των υπαρχουσών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που δημιουργούνται από τις ριζικές διαφοροποιήσεις στη διεθνή μεταφορική αγορά. Το νέο λιμάνι της Πάτρας δημιουργείται σε κοντινή απόσταση από το υπάρχον. Σε σχέση με την τύχη των παλιών εγκαταστάσεων έχουν δει το φως διάφορες προτάσεις. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 115

2 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αντιμετώπιση των υπαρχουσών προτάσεων για την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης της Πάτρας και η προσπάθεια σύνθεσης. Το περιορισμένο πλαίσιο της εργασίας δεν επιτρέπει την παρουσίαση συνολικής πρότασης ανάπλασης, ωστόσο θα επιχειρηθεί εδώ η θεμελίωση των επιχειρημάτων υπέρ της αναγκαιότητας να λάβει η κάθε πρόταση υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και την επιθυμία τους για επανασύνδεση του υγρού στοιχείου με τον αστικό ιστό, αφού είναι κοινή διαπίστωση πως η λιμενική ζώνη παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο αυτών περιοχών ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ Η εργασία ξεκινά με κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις του εγχειρήματος ανάπλαση λιμενικής ζώνης. Ο προβληματισμός αυτός συνοδεύεται από παραδείγματα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, με εστίαση του ενδιαφέροντός μας στο μεγαλεπήβολο σχέδιο Hafencity του Αμβούργου. Εδώ υπογραμμίζεται το μεγαλόπνοο αυτού του προγράμματος, το οποίο φιλοδοξεί να μετακινήσει το κέντρο της πόλης προς τις πρώην εγκαταστάσεις του λιμανιού. Σ` ένα επόμενο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση διαφόρων προτάσεων σχετικά με την τύχη της λιμενικής ζώνης της Πάτρας. Εδώ τονίζεται η σημασία του λιμανιού και για το λόγο αυτό προηγείται μία σφαιρική αναφορά στην σημερινή κατάσταση στο λιμάνι, καθώς και μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της σχέσης του λιμανιού με τον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας. Η παρουσίαση των προτάσεων γίνεται με κριτικό πνεύμα και η επιχειρούμενη στο επόμενο κεφάλαιο σύνθεση έχουν σαν στόχο να καταδείξουν την αναγκαιότητα της επανασύνδεσης της φύσης, εδώ του υγρού στοιχείου, με την πόλη και τους κατοίκους της. Αναγκαία καθίσταται η καταγραφή και παρουσίαση συνολικής πρότασης ανάπλασης, η οποία θα εμφορείται από πνεύμα μακρόπνοου σχεδιασμού, που θα εγγυάται την πρόσβαση του πληθυσμού στο προϊόν της ανάπλασης, ίσως με τονισμό του δημόσιου χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος. Μία πρώτη διαπίστωση είναι ο αποσπασματικός χαρακτήρας των προτάσεων που έχουν κατά καιρούς δει το φως της δημοσιότητας. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί σημαντική συνιστώσα κάθε βιώσιμης ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου της πόλης. Τα ζητήματα αυτά επίσης άπτονται του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη χρήση των λιμένων και των απελευθερούμενων με την ανάπλαση χώρων και είναι σημαντικά. Για το λόγο αυτό γίνεται ειδική μνεία στα θέματα που προκύπτουν από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ειδικά αυτές που έχουν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων και της γης στην λιμενική ζώνη. Σε ένα τελευταίο τμήμα της εργασίας μας θα επιχειρήσουμε την συνοπτική παρουσίαση των κυρίων σημείων με τη μορφή συμπερασμάτων και προβλέψεων. 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 2.1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙ- ΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Ο μετασχηματισμός της σύγχρονης πόλης, οι τρόποι περιφερειακής επέκτασης μπαίνουν στο επίκεντρο του σύγχρονου σχεδιαστικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.. Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, υπαγορεύουν σήμερα επαναπροσδιορισμό χρήσης εγκαταλελειμμένων περιοχών, όπως λιμενικών εγκαταστάσεων. Η τύχη της λιμενικής ζώνης σε πολλές πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο αποτελεί βασικό θέμα της παραπάνω συζήτησης. (Ασπρογέρακας Σερράος - Σοφιανόπουλος 2007). 116 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

3 Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Εδώ γίνεται αναφορά στο παράδειγμα της Γένοβας, του Βόλου, και ίσως στο μεγαλύτερο όλων, του Hafencity στην πόλη του Αμβούργου. Στις περιπτώσεις αυτές κατεβλήθη προσπάθεια να επανασυνδεθεί ο αστικός ιστός της πόλης με την θάλασσα με εργαλείο την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης και την μεταβολή της από έρημη σε μεγάλο μέρος και σε αχρησία περιπεσούσα έκταση σε συνδετικό ζωντανό κρίκο του κέντρου με το υγρό στοιχείο. Βασικό ζητούμενο των αναπλάσεων παραμένει η αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα. Στην Ελλάδα συναντούμε τέτοιες περιοχές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και σε άλλα σημαντικά λιμάνια της χώρας Βόλος, η Πάτρα, το Ηράκλειο, στα μεγάλα ηπειρωτικά κέντρα, όπως η Λάρισα, αλλά και σε πόλεις μεσαίου μεγέθους, όπως η Ερμούπολη, τα Χανιά, η Ρόδος, η Καλαμάτα και η Μυτιλήνη ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Κύρια ιδέα των αναπλάσεων είναι ο επαναπροσδιορισμός χρήσης εγκαταστάσεων και γης με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα. Η πόλη μπορεί να πλησιάσει το λιμάνι με την βελτίωση του υπαίθριου χώρου, με την προσπάθεια έλξης δραστηριότητας πολιτισμού και τουρισμού, με την δημιουργία νέων περιοχών κατοικίας, με την δημιουργία νέων χρήσεων και σε τελευταία ανάλυση με την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση περιοχών, ιδιαίτερα αυτών με ιστορικό ενδιαφέρον (Καμπούρη 2005) Αφετηρίες των αναπλάσεων είναι η καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, οικονομικών και άλλων πηγών, η ταυτόχρονη ύπαρξη οικονομικής βάσης και κοινωνικής υποδομής, η ανάγκη για κατοικία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και η σύνδεση της κοινωνικής βελτίωσης με οικονομικές διαδικασίες. Παράμετροι της ανάπλασης μπορούν να θεωρηθούν η περιβαλλοντική αναβάθμιση, η πρόσβαση στις αποβάθρες για ενθάρρυνση τουρισμού, η δημιουργία περιφραγμένου χώρου νερού για θαλάσσια δραστηριότητα, η δημιουργία μαρίνας και ο καθαρισμός και άδειασμα των αποβαθρών για εμπορική ανάπτυξη (Καμπούρη 2005) 3. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 3.1. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΒΑΣ Στην πόλη της Γένοβας, η οποία αναπτύσσεται αμφιθεατρικά του λιμανιού της, υπήρξε ανάγκη λόγω των οικονομικών μεταβολών επαναδιατύπωσης της απαξιωμένης σχέσης της πόλης με το λιμάνι με στόχο την χωρική και οικονομική αναβάθμιση μέσω αρχιτεκτονικώνπολεοδομικών παρεμβάσεων. Οι σχεδιασμοί από το 1992 και μετά απελευθέρωσαν ωφέλιμο δημόσιο χώρο με την κατεδάφιση παλιών ή ασύμβατων με την περιοχή κτιρίων κι έφεραν χρήσιμες εγκαταστάσεις, όπως ενυδρείο, χώρους αναψυχής, γραφεία και κατοικία. Η αναδιάταξη έφερε νέα τοπόσημα ατην περιοχή και στην πόλη. Αργότερα επιχειρήθηκε νέα αρχιτεκτονική αναδίπλωση στην πόλη της Γένοβας με αξιοποίηση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων του 1992 και στόχο την διεύρυνση της σχέσης του παλιού λιμανιού με την παλιά πόλη. Μια κριτική θεώρηση οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται περισσότερο για την «επινόηση» νέου λεξιλογίου αρχιτεκτονικής έκφρασης συμβατού με τις αντιλήψεις αρχών του 21 ου αιώνα, παρά για μια αρχιτεκτονική λειτουργική επίλυση που οδηγεί στην οργανική σύνδεση με την παλιά πόλη και απεργάζεται την αναβίωσή της (Καρύδης 2006). Στα πλαίσια του επανασχεδιασμού μιας προβλήτας του ιστορικού λιμένα της Γένοβας δημιούργησε ο αρχιτέκτων Ben van Berkel μιας τρισδιάστατης πλωτής πλατείας στη Μεσόγειο. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 117

4 Εικόνα 1: Το λιμάνι της Γένοβας. Πηγή: Google, blog.vesseltracker.com Γενικά είναι δύσκολο να διατυπώσει κανείς ασφαλή συμπεράσματα, κατά πόσον οι στόχοι των αναπλάσεων στην Γένοβα επιτεύχθηκαν. Γεγονός είναι πως το κέλυφος της παλιάς πόλης συνεχίζει να ζει στην υποβάθμιση των τελευταίων χρόνων. Το ευανάγνωστο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης αχρηστεύεται από την υπερυψωμένη γέφυρα και τα κτίσματα κατά μήκος της και οι προσβάσεις δυσχεραίνονται από αυτά. (Καρύδης 2006) Εικόνα 2: Η τρισδιάστατη πλατεία στην Γένοβα. Πηγή: Google, 118 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

5 3.2. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Εικόνα 3, Η περιοχή του λιμανιού του Βόλου. Πηγή: Google, TerraMetrics Ο Βόλος είναι ένα αστικό κέντρο με σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη και ένα αξιόλογο λιμάνι του Αιγαίου. Τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες για την βελτίωση της εικόνας της πόλης και για την ανανέωση της φυσιογνωμίας της, διστακτικές στην δεκαετία του 1980 και ουσιαστικές μετά το Η επιλογή του Βόλου ως Ολυμπιακή πόλη για το 2004 έδωσε νέα προοπτική για το λιμάνι και την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου, όπως και την περιφερειακή οδό και το πολιτικό αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Ενδεικτικά γίνεται εδώ μνεία στις μελέτες του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ, ήτοι του Franco Purini και του Γιάννη Κούκη. Οι μελέτες αυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αποκατάσταση της συνέχειας της πόλης με το λιμάνι, δίνουν έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στην δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος (Κούκης Purini 1997). Εικόνα 4:πρόπλασμα μελέτης Κούκη. Πηγή: Εικόνα 5: Διαμόρφωση κατά Purini. Πηγή: «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ» 1997 «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ» 1997 Στην προοπτική της διεξαγωγής των μεσογειακών αγώνων στίβου το έτος 2013 στον Βόλο δρομολογείται από τον Δήμο μια πιο φιλόδοξη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Κεντρικός άξονας της μελέτης ανάπλασης από καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η ιστορική σχέση της πόλης με τη θάλασσα και η καταλυτική συμμετοχή του λιμανιού στην ανάπτυξή της. Στο παράκτιο περίγραμμα του Βόλου πρόκειται να ορθωθεί σειρά ήπιων κατασκευών και ενοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθεί το άνοιγμα στον Παγασητικό, ήτοι θαλάσσιο σύστημα συγκοινωνίας με 9 σταθμούς και πέντε γέφυρες για την αποκατάσταση της οριζόντιας επικοινωνίας της πόλης. Επίσης προβλέπεται η Δημιουργία προσιτών πάρκων, η ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 119

6 δημιουργία θεματικού πάρκου, ναυτικού,μουσείου, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και η εξυγίανση της παραλίας για δυνατότητα για μπάνιο. Στρατηγικής σημασίας κομμάτι της ανάπλασης, ωστόσο, θα είναι το «Κοσμοδρόμιο», μια νέα ενότητα στην περιοχή της πλατείας Ρήγα Φεραίου, που θα προκύψει σε συνδυασμό με τη μετεγκατάσταση χρήσεων του εμπορικού λιμένα προς τα δυτικά, απελευθερώνοντας μια επιφάνεια τ.μ. Η έκταση θα αφομοιωθεί ολοκληρωτικά από την πόλη καθώς εκεί θα χωροθετηθεί το τέρμα όλων των συγκοινωνιών, θα σχεδιαστεί μια πλατεία με ισχυρά μητροπολιτικά χαρακτηριστικά ενώ το παλιό σιλό θα μεταμορφωθεί σε ξενοδοχείο-έμβλημα για το νέο Βόλο. «Αυτή η περιοχή είναι το κλειδί του σχεδιασμού. Φιλοδοξούμε μέσα στην επόμενη δεκαετία να είναι το νέο κέντρο της πόλης. Η απελευθερωμένη προκυμαία, δε, θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο κατοικίας», προτείνει ο κ. Κοτιώνης αναπαράγοντας παραδείγματα ευρωπαϊκής εμπειρίας (Χαράμη 2009). Στα δυτικά του Βόλου, κοντά στο κάστρο της πόλης και πλάι στη θάλασσα, βρίσκεται η συνοικία των Παλαιών, ένα ακόμα στοίχημα που τίθεται στο πλαίσιο της επικείμενης ανάπλασης. Εδώ σχεδιάζεται μια συνολική παρέμβαση που περιλαμβάνει εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και ανανέωση του συστήματος φωτισμού, που θα συνδυαστούν με ενθάρρυνση της διατήρησης παραδοσιακών επαγγελμάτων και την ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής (Χαράμη 2009) ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Εικόνα 3: Αμβούργο Hafencity. Πηγή: Google, www. hafencity.com Η μεγαλύτερη εν εξελίξει αστική ανάπλαση επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι η γένεση μιας καινούργιας πόλης στα σπλάχνα του Αμβούργου, το μεγαλεπήβολο έργο HafenCity που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων έκτασης 157 εκταρίων (1.570 στρεμμάτων) που το 19ο αιώνα αποτέλεσαν χώρους υποδοχής της ραγδαίας βιομηχανικής ανάπτυξης, αλλά σήμερα στέκουν παρηκμασμένες, με δημιουργία ενός προτύπου κράματος κατοικίας, εμπορίου, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, γραφειακών χρήσεων. Οι σημαντικότερες κεντρικές ιδέες του Masterplan είναι οι ακόλουθες: 120 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

7 α) Η διατήρηση της ιστορικότητας του τόπου (λιμάνι, Αποθήκες κλπ.) ως βασικό στοιχείο για την μελλοντική ταυτότητα της νέας συνοικίας, την ιδιαιτερότητά της και την ξεχωριστή της γοητεία, β) Η πολύπλευρη και μικτή δομή εκμετάλλευσης, γ) Το αυριανό κέντρο της πόλης θα έχει εκτός από τις παραδοσιακές λειτουργίες (π.χ. εμπορικό κέντρο και κτίρια γραφείων), μια σαφώς υψηλότερη ποιότητα κατοικίας, διαμονής και ελεύθερου χρόνου. δ) Η πόλη χρειάζεται μια ιεράρχηση των χώρων, δηλαδή κεντρικές και λιγότερο κεντρικές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακά και διακριτικά κτίρια, ανοικτούς και πυκνοδομημένους χώρους καθώς και τελείως ελεύθερους χώρους. ε) Η όροι «οικονομική, οικολογική και κοινωνική σταθερότητα» δεν είναι απλώς όροι της μόδας, αλλά πρέπει να αποτελούν τις βασικές πολεοδομικές αρχές του μέλλοντος. στ) Η ταύτιση των ανθρώπων με την πόλη δεν ακολουθεί μόνο λογικά κριτήρια, αλλά επηρεάζεται έντονα και από συναισθηματικούς παράγοντες. ζ) Η νέα συνοικία του λιμανιού θα πρέπει να αναπτυχθεί ως μέρος του ήδη υπάρχοντος κέντρου της πόλης και στενά συνδεδεμένη περιοχή με τις γειτονικές συνοικίες. Από χωροταξική άποψη ο πολεοδομικός στόχος του Masterplan επιδιώκει τη σύνδεση του Λιμανιού με το σημερινό κέντρο και εξασφαλίζει τον σαφή προσανατολισμό τόσο ως προς τους δρόμους όσο και ως προς τη θέα από τις όχθες του ποταμού ως το ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι προϋποθέσεις γι αυτό είναι εν μέρει δεδομένες λόγω του μοναδικού και καλά κατανεμημένου συστήματος γεφυρών στις Αποθήκες και θα συμπληρωθούν με πρόσθετα έργα. Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες του πολεοδομικού σχεδίου είναι το μέγεθος της έκτασης που περιλαμβάνει 150 εκτάρια γης και η μεγάλη περίοδος ανάπτυξης που συνεπάγεται απ αυτό, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και μια σειρά τεχνικών προδιαγραφών για τη συγκοινωνιακή και άλλη εκμετάλλευση του Λιμανιού. Ανάλογα με την τοποθεσία, τις τοπικές συνθήκες και χωροταξικές προϋποθέσεις αυτές οι συνοικίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους με τη διαφορετική ανάμειξη των χρήσεων και με τη διαφορετική πολεοδομική μορφή που αντιστοιχεί σε κάθε χρήση. Εκτός αυτού είναι δυνατόν τα τμήματα αυτά των συνοικιών που δημιουργούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες που θα προκύψουν αργότερα, χωρίς να χρειαστεί να τροποποιηθεί ολόκληρο το πολεοδομικό σχέδιο. Αυτό το συνοικιακό σχέδιο που παρουσιάζεται στο Masterplan συγκεκριμενοποιείται χωροταξικά στο πολεοδομικό σχέδιο. Με το πολεοδομικό σχέδιο γίνεται προσπάθεια να αποφευχθούν τόσο τα λάθη του παρελθόντος που προέκυψαν από την πιστή εκτέλεση ενός λεπτομερούς σχεδίου, το οποίο δεν ήταν πλέον ρεαλιστικό λόγω των νέων αναπτυξιακών τάσεων που δημιουργούνται μετά από λίγο καιρό, αλλά και τα συχνά λάθη του παρόντος που προκύπτουν από την αντίληψη της πόλης μόνο ως μια αυθαίρετη πρόσθεση κτιρίων χωρίς σχεδιαστικό προγραμματισμό και επομένως και κατάργηση κάθε καλλιτεχνικής πολεοδομικής αξίωσης για τη συνολική εικόνα μιας πόλης. Σε ημιτελή κατάσταση βρίσκεται το άλλο εντυπωσιακό οικοδόμημα του HafenCity, η όπερα Elbphilarmonie. Οι εμπνευστές του οραματίζονται κάτι περισσότερο από ένα πολιτιστικό ορόσημο, αλλά έναν αυτόνομο κόμβο φιλοξενίας, που θα συνδυάζει πολυτελή διαμερίσματα, χώρους συνεδριάσεων πέντε αστέρων και φυσικά την αίθουσα της Όπερας. Για τους μη έχοντες του HafenCity έχει προβλεφθεί η δημιουργία μιας προσβάσιμης από το κοινό πλατείας που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις δύο διαφορετικού ύφους ενότητες του κτιρίου. (Ασπρογέρακας, Σερράος, Σοφιανόπουλος 2007 Κορδός, Αναγνωστόπουλος 2005) ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 121

8 Εικόνα 4: Αμβούργο Hafencity. Πηγή: Google, www. Hafencity.com 4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Είναι γεγονός πως σε σχέση με την τύχη των χώρων που παύουν να βρίσκονται σε λιμενική χρήση στην περίπτωση της Πάτρας με τη δημιουργία του νέου λιμένα δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική. Γενικά υπογραμμίζεται από τους περισσότερους η αναγκαιότητα για βελτίωση του λιμένα και ενίσχυση του σημαντικού του ρόλου στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, καθώς επίσης και η σταδιακή ένταξη στον πολεοδομικό ιστό των χώρων εκείνων που απελευθερώνονται. Συμπληρωματικές προτάσεις αναφέρονται στον ρόλο της πόλης ως αστικού τουριστικού προορισμού με αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ Η Πάτρα είναι η πόλη του ηπειρωτικού ελληνικού χώρου με τις πιο ορατές αλλά και βαθιές ιστορικές σχέσεις με την Δύση. Σχέσεις οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που α- ντανακλώνται στην ίδια την μορφή, την φυσιογνωμία και την κουλτούρα της. Η συνολική αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου αποτελεί κύρια προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, μιας πόλης με βασικό στοιχείο ταυτότητας το νερό. Σήμερα υπάρχουν δύο μεγάλα ευδιάκριτα τμήματα: άνω και κάτω πόλη. Σημαντική συνιστώσα της ταυτότητας της Πάτρας είναι η ύπαρξη του λιμανιού, δεύτερου στη χώρα με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΜΕΡΑ Το Λιμάνι της Πάτρας διαθέτει τέσσερις κύριες προβλήτες, Σταθμό Υποδοχής Επιβατών όπου υπάρχουν χώροι αναμονής επιβατών, τα γραφεία των πρακτορείων ναυτιλιακών εταιρειών, γραφεία του Τελωνείου καθώς και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών και ένα cafe bar. Στο ΒΑ άκρο του λιμένα βρίσκεται η Μαρίνα και στο νότιο άκρο αυτής έχει διαμορφωθεί χώρος αναψυχής με ανοιχτό θέατρο, παιδική χαρά και αναψυκτήριο. Στη βόρεια λιμενολεκάνη της Μαρίνας λειτουργεί Σταθμός Υδροπλάνων εκτελώντας δρομολόγια προς Ιθάκη, Κεφαλλονιά και Κέρκυρα. Στο ΝΑ άκρο του Λιμένα έχει διαμορφωθεί πάρκο αναψυχής με παιδική χαρά, ενώ λειτουργεί αναψυκτήριο στη βάση του ανασκευασθέντος φάρου και στο νότιο άκρο του Λιμένα λειτουργεί ιχθυόσκαλα, ενώ στο Βόρειο άκρο υπάρχει Ιστιοπλοϊκός όμιλος. 122 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

9 Υ /Σ ΔΕΗ ΚΑΝΤ ΙΝΑ Υ/ Σ ΔΕΗ ΚΑΝΤ ΙΝΑ Π ΕΡ Ι ΟΧΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑ ΡΑΛΙΑ Πιο συγκεκριμένα στο Λιμάνι περιλαμβάνονται: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος, Σταθμός Υ- δροπλάνων, Μαρίνα, Σταθμός Επιβατών, Κατάστημα Αφορολόγητων Ειδών, Οργανισμός Λιμένος Πατρών, Λιμεναρχείο, Πλοηγική Υπηρεσία, Τελωνείο, Πυροσβεστικός Σταθμός, Ιχθυόσκαλα, Πάρκινγκ (Οργανισμός Λιμένος Πατρών ) Εικόνα 5: Προβλήτες και οι αποβάθρες του Λιμανιού της Πάτρας. Πηγή: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Χρήσεις γης στην περιβάλλουσα ζώνη Οι βασικές χρήσεις γης της περιβάλλουσας εξωτερικής ζώνης του λιμένα Πατρών (Λ.Τ.Π., 1995) παραμένουν ως έχουν και συνοψίζονται ως εξής: - Ναυτιλιακά πρακτορεία και γραφεία τουρισμού - Εκτελωνιακά γραφεία - Καταστήματα τουριστικών ειδών και ειδών ταξιδιού - Καταστήματα παροχής υπηρεσιών (εστιατόρια, καφέ, ζαχαροπλαστεία, κλπ) - Ξενοδοχεία - Γραφεία διεθνών μεταφορών - Τροφοδοσίες πλοίων - Καταστήματα συναλλάγματος (ιδιωτικά καταστήματα και τράπεζες) Εικόνα 6, Μελέτη ανάπλασης από τον ΟΛΠΑ. Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΠΑ Μία πρόταση ανήκει στον Οργανισμό Λιμένα Πατρών σε σύμπραξη με τεχνική Εταιρεία. Κύριο σημείο της πρότασης είναι η απελευθέρωση του μόλου Αγίου Νικολάου, η οποία θα επιτευχθεί με την λήψη διαφόρων μέτρων τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μετακίνηση της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης προς τον καινούργιο λιμένα. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 123

10 Σχεδιαζόμενα έργα: α) Εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας μαρίνας, δυναμικότητας 415 σκαφών, μικρότερων των 15 μέτρων, β) Δημιουργία σύγχρονης νέας μαρίνας ( μεταξύ Γούναρη και Αράτου) δυναμικότητας 256 σκαφών μήκους 15-70μ, γ) Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, δ) Δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων 3350τ.μ., ε) Δημιουργία μονάδας διαχείμασης σκαφών, έκτασης 18 στρ. για εξυπηρέτηση περίπου 120 σκαφών μέσου μήκους (Οικολογική Κίνηση Πάτρας 2009, «Σύμβουλος» 2007, Μηλιώνης 2005,) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Η πρόταση πρεσβεύει α) απελευθέρωση της λιμενικής ζώνης από το ύψος της οδού Γούναρη έως και την οδό Άστιγγος με την λειτουργία του νέου λιμανιού, β) Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Όθωνος Αμαλίας και της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων από την οδό Αράτου έως και την οδό Παπαφλέσσα, σε συνδυασμό με την υπογειοποίηση της διπλής γραμμής του Ο.Σ.Ε εντός του αστικού ιστού για την πραγμάτωση της ενοποίησης της πόλης με το νερό χωρίς την παρεμβολή ετερόκλητων στοιχείων, γ) Πρόβλεψη χώρου ελλιμενισμού σκάφων α- ναψυχής στην κεντρική λιμενολεκάνη, δ) Χρήση της βόρειας λιμενολεκάνης για ελλιμενισμό πλοίων συγκοινωνίας εσωτερικού (Οικολογική Κίνηση Πάτρας 2009, επίσης Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας 2009) ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ α) Η πρόταση της Ομάδας «Άρσις» Εικόνα 7 : πρόταση ανάπλασης «Άρσις». Πηγή : «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ» 1997 Εντερευνητικού προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε την πρόταση της Ομάδας «Άρσις» (Μωραΐτης και συνεργάτες), στα πλαίσια για τον ανασχεδιασμό της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, σε άμεση και οργανική συσχέτιση με το εσωτερικό της πόλης. Στόχοι της πρότασης : ανάδειξη του παραλιακού αστικού μετώπου, αναδιαμόρφωση και επανάκτηση του δημόσιου χώρου κατά μήκος της ακτογραμμής, ανάκτηση της σχέσης πόλη-θάλασσα με την βελτίωση των προσβάσεων στην παραλιακή ζώνη και την επανασύνδεση των λειτουργιών στο εσωτερικό του αστικού ιστού με εκείνες της παραλίας. β) Η πρόταση Antonio Mοnestiroli 124 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

11 Εικόνα 8: πρόπλασμα με επεμβάσεις στην αστική δομή. Πηγή: «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ» 1997 Στόχος της μελέτης είναι η επανάκτηση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα με την ορθολογική διάταξη των παράκτιων δραστηριοτήτων. Γενική ιδέα η δημιουργία στο κάθε τμήμα της πόλης μιας προβολής προς τη θάλασσα. Η μορφή της πόλης επιτρέπει μια οπτική σχέση μεταξύ των τμημάτων της. Η μελέτη προβλέπει την απλή διαμόρφωση της σιδηροδρομικής γραμμής, μέχρι αυτή να οδηγηθεί έξω από την πόλη, την προς νότον σύνδεση του νέου σταθμού διέλευσης, σε μια περιοχή πρασίνου, η οποία θα λειτουργήσει ως συνδετικό στοιχείο της πόλης με τη θάλασσα. Η μελέτη τονίζει τη σημασία μιας συμφωνίας των φορέων που είναι αρμόδιοι για την κατασκευή της πρόσοψης της πόλης προς την θάλασσα (Δήμος, ΟΛΠΑ, ΟΣΕ). Στην πρόταση διαγράφονται εμφανέστατα τα πλεονεκτήματα της πόλης που κατακτά νέους δημόσιους χώρους στα όρια με τη θάλασσα (πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ 1997) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Εικόνα 9: Η πρόταση του Δήμου. Πηγή: Δήμος Πατρέων, φωτογραφικό ανάπτυγμα Εικόνα 10: Η πρόταση του Δήμου. Πηγή: Δήμος Πατρέων, χωροταξική προσέγγιση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 125

12 Φιλοσοφία του σχεδιασμού του Δήμου είναι η ανάπλαση του κεντρικού τμήματος της παραλιακής ζώνης. Στην διαδικασία αναζήτησης της πιο κατάλληλης λύσης για την ανάπλαση υιοθετήθηκε ένα πιο ριζοσπαστικό σενάριο παρεμβάσεων. Κεντρική ιδέα του συνόλου των παρεμβάσεων παραμένει η σύνδεση του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Πάτρας με το θαλάσσιο μέτωπο και η πρόσβαση του πολίτη σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης. Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η απόδοση των εγκαταστάσεων στο Δήμο με εξασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου των παρεμβάσεων. Σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις: α) Η βόρεια λιμενολεκάνη (μεταξύ προβλητών Άστιγγος και Γλυφάδας) διατηρείται για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, β) στην κεντρική λιμενολεκάνη (μεταξύ των προβλητών Αγίου Νικολάου και Άστιγγος) δημιουργείται μια μαρίνα για μεγαλύτερα σκάφη ενώ η νότια λιμενολεκάνη (Αγίου Νικολάου), τα κρηπιδώματα και οι αποβάθρες, θα αποδοθούν για κοινόχρηστες χρήσεις συμβατές με τις χρήσεις αναψυχής, τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, συντριπτικό ποσοστό της έκτασης θα καταλαμβάνουν οι διαμορφωμένοι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. Ειδικότερες προτάσεις στην κύρια πρόταση του Δήμου: α) Απελευθέρωση της προβλήτας Γούναρη από το Κτίριο Διοίκησης του ΟΛΠΑ (κατεδάφιση του κτιρίου που έχει σοβαρά πληγεί από το σεισμό), β) Χρήση του μόλου του Αγ. Νικολάου για περίπατο και για εκδηλώσεις υπαίθριου χαρακτήρα, γ) Στους χώρους των ντοκ 4 και ντοκ 5 πολιτιστικές δραστηριότητες όπως συναυλίες νέων κλπ., δ) Χρησιμοποίηση του χώρου του σημερινού τελωνείου για την ανέγερση πολιτιστικού πόλου κέντρου με αίθουσα συνεδρίων, ε) Δημιουργία ναυτικού μουσείου και μουσείου ιστορίας του λιμένα της Πάτρας στο προτεινόμενο πολιτιστικό πολύκεντρο, στ) Αποκάλυψη και ανάδειξη του αρχαίου ρωμαϊκού λιμένα, ζ) Ακύρωση του ρυμοτομικού που έχει θεσμοθετηθεί στο μέτωπο της λιμενικής ζώνης από Αγ. Ανδρέα έως Μείλιχο (τοπικό ρυμοτομικό ΕΣΑΛ), η) Εξυγίανση της υπάρχουσας ιχθυόσκαλας. Συμπληρωματική πρόβλεψη στα πλαίσια της πρότασης του Δήμου: Νότια του λιμανιού μετά την ιχθυόσκαλα στο παραθαλάσσιο τμήμα που φτάνει μέχρι τον Διακονιάρη (νέο λιμάνι) προτείνεται η δημιουργία αστικού παραθαλάσσιου πάρκου με χώρους μικρής κλίμακας πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής και τουρισμού. Σε όλο το μήκος του θαλάσσιου μετώπου προτείνεται η διαμόρφωση παραλιακού πεζόδρομου ποδηλατοδρόμου. (Οικολογική Κίνηση Πάτρας 2009) ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ Πρόταση του Δήμου σχετικά με το ιδιοκτησιακό: Απόδοση των εγκαταστάσεων στο Δήμο με εξασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου των παρεμβάσεων. Ο ΟΛΠΑ επιμένει στην πλήρη κυριότητα του χώρου με παραχώρηση κατά την κρίση του τμημάτων για κοινόχρηστη χρήση ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αναγκαιότητα διασφάλισης του κοινωνικού χαρακτήρα της ανάπλασης με την δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο κάθε πολίτη. Προτεραιότητα του δημοσίου συμφέροντος στις οικονομικές δραστηριότητες ως σημαντική παράμετρος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Έργα σαν το περιγραφόμενο αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης μέσω μιας νέας προσέγγισης σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης της αστικής περιοχής του θαλάσσιου μετώπου. 126 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

13 Η περιβαλλοντική ανάπλαση παράκτιων αστικών περιοχών σε πόλεις- λιμάνια συνδέεται με την συνεργατική προσέγγιση όλων των κοινωνικών εταίρων, με μια μεθοδευμένη επένδυση στο 'κοινωνικό κεφάλαιο'. Τέτοιας εμβέλειας εγχειρήματα προϋποθέτουν την ύπαρξη οράματος με μακροπρόθεσμη προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη. Επιλεγμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στον αστικό ιστό εγγυώνται την διευκόλυνση της αβίαστης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος προϋποθέτει μια εκτενή διαδικασία εκπαίδευσης και διαβούλευσης με τη τοπική κοινωνία αλλά και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σχετικά με τη περιβαλλοντική διαχείριση του Λιμένα, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και επιλεγμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στον αστικό ιστό για τη διευκόλυνση της αβίαστης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο. Η περιβαλλοντική ανάπλαση παράκτιων αστικών περιοχών σε πόλεις- λιμάνια είναι εφικτή αν επιτευχθεί μια μεθοδευμένη επένδυση στο 'κοινωνικό κεφάλαιο' και μια συνεργατική δράση που θα ε- μπλέκει ενεργά όλους τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύρια παράμετρος όλων των αναπλάσεων λιμενικών ζωνών είναι η προσπάθεια επανασύνδεσης της πόλης μέσω του θαλασσίου μετώπου με το υγρό στοιχείο. Οι επιμέρους όμως ιδιαιτερότητες και επιλογές εμποδίζουν στην πράξη την υλοποίηση των αγαθών προθέσεων. Άλλο στοιχείο σημαντικό από την εμπειρία, όπως π.χ. από το Αμβούργο είναι πως μια συνεργατική σύμπλευση όλων των ενδιαφερομένων μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Η απόφαση που πάρθηκε εδώ ήταν προϊόν μακράς προετοιμασίας και συζήτησης, για το λόγο αυτό έγινε σεβαστή από τους πολίτες. Επίσης σημαντικό είναι εδώ πως η αρχιτεκτονική λειτούργησε ως εργαλείο έλξης και πως η κατάτμηση του έργου σε τομείς επέτρεπε τη σταδιακή υλοποίησή του και την ενσωμάτωση της επιμέρους εμπειρίας στην νέα δραστηριότητα. Από τα επιλεγμένα εδώ παραδείγματα δείχνεται πως και άλλα προβλήματα συνδέονται με την υλοποίηση των αναπλάσεων, όπως οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Οι προτάσεις για ανάπλαση στο Βόλο είναι ίσως ολοκληρωμένες, συμβάλλουν αποφασιστικά στην σχετική συζήτηση, βλέπουν το τοπίο σαν ολότητα και από διάφορες σκοπιές. Ωστόσο διακατέχονται από μια αναποφασιστικότητα και ίσως ακολουθήσουν την μοίρα και άλλων έργων στην Ελλάδα: Μέχρι την υλοποίηση είναι μακρύς ο δρόμος, αφού στόχος είναι η υλοποίηση μέχρι το Σχετικά με την Πάτρα μπορούμε να πούμε πως κάθε πρόταση αντανακλά ένα κοινωνικό υπόβαθρο και δέσμη συμφερόντων. Η πρόταση του ΟΛΠΑ εκφράζει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν εκπλήσσει, πως ο ΟΛ- ΠΑ επιθυμεί την οικοδομική εκμετάλλευση όλης της λιμενικής ζώνης, προωθώντας την πολεοδόμηση σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο και δεν αφήνει χώρο για δημόσιο χώρο πρασίνου, για χώρους αναψυχής. Η πρόταση του Δήμου επιθυμεί την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί πιο αποδεκτή. Ωστόσο κι εδώ υπάρχουν λανθάνουσες συγκρούσεις συμφερόντων και έτσι οι προτάσεις είναι αποσπασματικές, χάνονται στα γρανάζια των γραφειοκρατικών μηχανισμών. Όλες οι προτάσεις για την ανάπλαση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Πάτρας μπορούν να κριθούν γενικά ως θετική συμβολή στην σχετική συζήτηση. Ωστόσο έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και είναι δέσμιες της ιδιοτέλειας διαφόρων παραγόντων και χρηστών. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 127

14 Άποψή μας είναι πως κάθε πρόταση πρέπει για να είναι ολοκληρωμένη, να εμφορείται κυρίως από την ιδέα της εκκίνησης από τον άνθρωπο και τον πολιτισμό, να καθιστά φανερή την δυνατότητα της σύνδεσης της πόλης με το υγρό στοιχείο, με την φύση και να μην εστιάζεται μόνο σε οικονομικές ή άλλες διαστάσεις, παρά να έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Μία ολοκληρωμένη πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προοπτικές για τη χρήση του κτηματικού κεφαλαίου που απελευθερώνεται, για τη δημιουργία πολεοδομικών συμβάντων σε επαφή με τη φύση, προβλέπει μέτρα κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης και τέλος κατοχύρωση της πρόσβασης στον χώρο όλων των πολιτών αξιοποιώντας συγχρόνως την ταυτότητα του τόπου και χρησιμοποιώντας όλο και λιγότερο το αυτοκίνητο και περισσότερο τα Μ.Μ.Μ. Γενικά σε σχέση με την τύχη των χώρων που παύουν να βρίσκονται σε λιμενική χρήση με τη δημιουργία του νέου λιμένα δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική και αυτό ίσως ισχύει όχι μόνο για την Πάτρα. Γενικά υπογραμμίζεται από τους περισσότερους η αναγκαιότητα για βελτίωση του λιμένα και ενίσχυση του σημαντικού του ρόλου στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, καθώς επίσης και η σταδιακή ένταξη στον πολεοδομικό ιστό των χώρων εκείνων που απελευθερώνονται. Κεντρική ιδέα του εγχειρήματος των αναπλάσεων είναι το άνοιγμα της Πάτρας και των άλλων πόλεων στο θαλάσσιο μέτωπο ανάγκη που προέκυψε λόγω της στρεβλής ανάπτυξης κατά την μεταβιομηχανική περίοδο αλλά και των άτολμων πολιτικών επιλογών καθώς επίσης και του ελλιπούς πολιτισμού. Οι επιπτώσεις αυτού του εγχειρήματος δεν θα είναι απλά θετικές αλλά καταλυτικές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών και παράλληλα ιδιαίτερα θετικές για την βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της πόλης. Μέσα από μια καινοτόμο συνεργατική προσέγγιση των εταίρων του προγράμματος και άλλων κοινωνικών εταίρων μπορεί να σχεδιαστεί από κοινού η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής συνθέτοντας τα οράματα όλων για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο λιμάνι της Πάτρας με τολμηρές αποφάσεις ζωοποιώντας την πόλη και το περιβάλλον της. Σημαίνουσα παράμετρος κοινή για πολλές πόλεις είναι η μιξη των χρήσεων και η κατάλληλη ποσόστωση αυτών με τολμηρές αποφάσεις για αστικά συμβάντα που θα διοκιμαστούν από τους χρήστες στο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος Docklands γκετοποιήσεις κλπ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ, Ευάγγελος, ΣΕΡΡΑΟΣ, Κωνσταντίνος, ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥ- ΛΟΣ, Δημήτρης: Χωρικές μεταβολές και πολιτικές ανασχεδιασμού παράκτιων αστικών περιοχών. Διερεύνηση δυνατοτήτων αστικής αναβάθμισης στις περιπτώσεις της Αθήνας και του Αμβούργου, Αθήνα 2007 ΚΑΜΠΟΥΡΗ, Ελίνα: Ανάπλαση και αναζωογόνηση λιμενικών ζωνών. Το παράδειγμα των docklands του Λονδίνου και του Λίβερπουλ, Αθήνα 2005 ΚΑΡΥΔΗΣ, Δημήτριος: Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας, Αθήνα 2006 ΚΟΡΔΟΣ, Νίκος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης: HAFFENCITY ΑΜ- ΒΟΥΡΓΟ Πόλη λιμάνι στις όχθες του Ελβα, Διάλεξη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αθήνα 2005 ΚΟΥΚΗΣ, Γιάννης: Βόλος: αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού ιστού και ανάκτηση της κεντρικότητας. Στο: «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ». Δέκα σχέδια για την ελληνική πόλη, Αθήνα ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

15 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»: Λιμενική ζώνη: Σε κρίσιμη καμπή, Στο: ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Νίκος: Πού βρίσκεται η αλήθεια για το λιμάνι της Πάτρας; Στο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ: Μέτωπο για την απόδοση της παραλιακής ζώνης στην τοπική κοινωνία. Οι σχεδιασμοί για την παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Στο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Το λιμάνι: Στο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Χωροταξική - Κυκλοφοριακή Οργάνωση Χερσαίων χώρων και Βελτίωση Λιμενικής Υποδομής και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης του Λιμένα Πατρών, Πάτρα 2003 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η παραθαλάσσια Ζώνη στους Πολίτες της Πάτρας». Συνέντευξη Τύπου Στο: «Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ»: Πάτρα Patrasso, Aθήνα 1997 PURINI, Franco: Βόλος: αποκατάσταση της συνέχειας του αστικού ιστού και ανάκτηση της κεντρικότητας. Στο: «πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ». Δέκα σχέδια για την ελληνική πόλη, Αθήνα 1997 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, Σήφης: Πάτρα. "Αναπτυξιακά" σχέδια στο λιμάνι της τη μετατρέπουν σε... ηπειρωτική! Στο: ΧΑΡΑΜΗ, Στέλλα: Ο Βόλος πάει παραλία με ποδήλατα και τραμ. Στο: htt://www.inout.gr/showthread.php?t=35180 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 129

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΝΙΚΟΛΑΣ BAΪΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ. (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ. (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 1 η πρόταση ανάπλασης: Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.) Ο τομέας της εμπορικής ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών στο λιμάνι του Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση.

Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση. Κυρίες κύριοι καλησπέρα σας, Τις τελευταίες ημέρες είδαμε παραδείγματα άλλων τόπων που έβαλαν το στοίχημα και το κέρδισαν. Τύχη? Όχι. Άρα: Ικανότητα, όραμα, ρίσκο, συναίνεση. Για κάποιους σχεδόν άγνωστες

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό περιβάλλον και βιώσιμη κινητικότητα

Αστικό περιβάλλον και βιώσιμη κινητικότητα Αστικό περιβάλλον και βιώσιμη κινητικότητα Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2030: Σχεδιάζοντας ένα άλλο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ (ΥΠΟ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Συντήρηση και αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου 15.000,00 2 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ Όψη του κτιρίου από την οδό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 20112021 2021 ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές υποδομές και Χωρικός Σχεδιασμός

Βασικές υποδομές και Χωρικός Σχεδιασμός Ημιτελή έργα Βασικές υποδομές και Χωρικός Σχεδιασμός Ολοκλήρωση των ημιτελών έργων Καθορισμός αναγκών και χρήσεων για το λιμένα της Χίου Μη εκχώρηση του λιμένα της Χίου και της μαρίνας του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα. Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Μικρές παρεμβάσεις Μεγάλα αποτελέσματα Νικήτας Δολαψάκης Αντιπρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 4+ προβλήτες κρουαζιερόπλοιων

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία του βιβλίου που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν τις 27 χώρες-µέλη το 2007, εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. και οικονοµική δραστηριότητα Οι µεταφορές αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα της οικονοµίας. Αντιπροσωπεύουν το 7,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις 27 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ./ΕΝΜΚΜ, Μέλος TICCIH Αθηνά Καλλαρά Σχολική Σύμβουλος Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Θρασύβουλος Κανάρης Διευθύνων Σύμβουλος All4yachting.com Το Ελληνικό Yachting με αριθμούς Αποτελεί το 4,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά ο Τουρισμός προσφέρει το 18%.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα