Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ"

Transcript

1 Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ Ο ιδιαίτερος χώρος της Ρούµελης Η επανάσταση του 1821 εδραιώθηκε τελικά µόνο στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου πελάγους, µολονότι επαναστατικές ενέργειες συνέβησαν και σε βορειότερες περιοχές, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Η οθωµανική επικράτεια απλωνόταν από τη Μεσοποταµία έως την Αδριατική, από τον Δούναβη έως το Αιγαίο και από την Αίγυπτο έως το Αλγέρι και το Σουδάν, χώρο τεράστιο που το διοικούσε χαλαρά τον άφηνε σε τοπικά συστήµατα κυβέρνησης και εγχώριους σατράπες όπως συνέβαινε στις προεθνικές, προβιοµηχανικές αυτοκρατορίες. Έτσι οι ποικίλες περιοχές της αυτοκρατορίας διακρίνονταν από σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους στην κοινωνική οργάνωση, στην οικονοµία, στον εθνοτικό χαρακτήρα των πληθυσµών, στις νοοτροπίες των κατοίκων. Δεν χρειάζεται να πάµε µακριά. Ανάµεσα στην Πελοπόννησο και τη Στερεά οι διαφορές ήταν εντυπωσιακά µεγάλες. Συγκριτικά µε την Πελοπόννησο, το ανάγλυφο του κεντρικού ελλαδικού χώρου είναι περισσότερο ορεινό, κυρίως στο δυτικό του τµήµα, στη δυτική Στερεά και στην Ήπειρο. Τα βουνά της κεντρικής Ελλάδας δεν είναι µόνο σχετικά ψηλότερα απ αυτά της Πελοποννήσου, αλλά σχηµατίζουν συνεχείς, εκτεταµένες, πολύπλοκες και δύσβατες οροσειρές, που αφήνουν λίγες, στενές και µε σχετικά µεγάλο υψόµετρο διαβάσεις. Την εποχή της οθωµανικής κυριαρχίας οι άγριοι ορεινοί όγκοι του Ολύµπου και της Πίνδου µε τις παραφυάδες της δυσχέραιναν τις επικοινωνίες και τη συγκοινωνία µεταξύ των επαρχιών, αποµόνωναν ορισµένες περιοχές, ευνοούσαν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, σχηµάτιζαν ασφαλή καταφύγια για τους ληστές και τους καταδιωκοµένους. Η Πίνδος χώριζε την Ήπειρο από τη Θεσσαλία, ο Όλυµπος τη Θεσσαλία από τη Μακεδονία, τα Άγραφα, τα βουνά του Βάλτου και το Μακρυνόρος χώριζαν την Ήπειρο από τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Παράλληλα όµως στην ίδια περιφέρεια βρίσκεται ο κάµπος της Θεσσαλίας, η µεγαλύτερη πεδιάδα του ελλαδικού χώρου. Αντίθετα το γεωφυσικό τοπίο Ο άγριος ορεινός όγκος του Ολύµπου, χωρίζοντας τη Θεσ-

2 της Πελοποννήσου είναι, σε γενικές γραµµές, περισσότερο οµοιογενές µε σχετικά µικρότερους και πιο ήµερους ορεινούς όγκους. Στις παραµονές της επανάστασης η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος ήταν πολύ πιο αραιοκατοικηµένες από την Πελοπόννησο ή την Κρήτη. Στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα κατοικούσαν ελάχιστοι µουσουλµάνοι, ενώ στη Θεσσαλία και στην Τσαµουριά της Ηπείρου κατοικούσαν συµπαγείς µουσουλµανικοί πληθυσµοί. Στο πεδίο της οικονοµίας οι Μοραΐτες θεωρούνταν κάπως ευπορότεροι από τους Ρου- µελιώτες. Στον χώρο της γεωργίας οι πηγές υποδεικνύουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Μολονότι τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι επαρκή ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, φαίνεται ότι, συγκριτικά µε τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, στον χώρο της Θεσσαλίας και της Ηπείρου είχε προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό η τσιφλικοποίηση των γαιών, κυρίως κατά τα τελευταία τριάντα προεπαναστατικά χρόνια, την περίοδο δηλαδή διακυβέρνησης του Αλή πασά. Διαφορές υπήρχαν και στον καταµερισµό της ιδιοκτησίας της γης κατά θρήσκευµα. Στον κάµπο της Θεσσαλίας, στα Γιάννενα, στην Τσαµουριά (σηµερινή Θεσπρωτία) και στην Άρτα η γη ανήκε κυρίως σε µουσουλµάνους. Στα ορεινά της Πίνδου και του Ολύµπου η γη ανήκε κυρίως σε χριστιανούς. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 1828, στην Πελοπόννησο το 66,7% της γης ανήκε σε µουσουλµάνους και το 33,3% σε χριστιανούς, ενώ στη σχετικά φτωχότερη Στερεά Ελλάδα τα ποσοστά αντιστρέφονταν: το 43% ανήκε σε µουσουλµάνους και το 57% σε χριστιανούς. Σε ορισµένες περιοχές του κεντροελλαδικού χώρου ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η βιοτεχνία του ορεινού χώρου, κυρίως στους τοµείς της νηµατουργίας και της κατασκευής µάλλινων και βαµβακερών υφασµάτων. Τέτοιες περιοχές ήταν τα Αµπελάκια και ορισµένα χωριά γύρω από τον Όλυµπο, τα χωριά του Πηλίου, τα Άγραφα, και κάποια ακόµη χωριά κυρίως στην Ήπειρο. Το έντονο ορεινό ανάγλυφο είχε ευνοήσει την ανάπτυξη της µεγάλης κτηνοτροφίας και µάλιστα της ηµινοµαδικής κτηνοτροφίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι διένυαν µεγάλες αποστάσεις για να µεταφέρουν τα ζώα τους από τα χειµαδιά στις ορεινές θερινές διαµονές και αντίστροφα. Ορισµένοι µεγάλοι τσελιγκάδες διέθεταν χιλιάδες ζώα. Καθώς οι µετακινήσεις διαρκούσαν πολλούς µήνες τον χρόνο, περνώντας ορισµένες φορές από δύσβατες ορεινές περιοχές, και καθώς τα ζώα συνιστούσαν ένα Γυναικείο ένδυµα του όψιµου 19ου αιώνα από τα Ζαγοροχώ-

3 οικονοµικό προϊόν που εύκολα γινόταν αντικείµενο ληστείας, διότι εύκολα µεταφερόταν και πουλιόταν, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν εξοικειωµένοι µε τη χρήση των όπλων, ώστε να µπορούν να προστατεύουν τα κοπάδια τους. Για τους ίδιους λόγους στη Ρούµελη ήταν εντονότερη η εξάπλωση της ληστείας και η ανάπτυξη θεσµών προστασίας από τη ληστεία όπως του θεσµού των αρµατολών. Έτσι η Ρούµελη στις αρχές του 19ου αιώνα διέθετε πολύ µεγαλύτερο αριθµό ενόπλων και γενικότερα ανθρώπων εξοικειωµένων µε τη χρήση των όπλων. Στη δεκαετία του 1810 και κυρίως από το 1815 και εξής η Πελοπόννησος και τα νησιά πλήττονταν από µια απότοµη και έντονη οικονοµική κρίση, η οποία διαδέχθηκε µια µακρά περίοδο συνεχούς οικονοµικής ανόδου που είχε αρχίσει περίπου στα µέσα του 18ου αιώνα. Η κρίση αυτή ξεκίνησε από το εµπόριο και τη ναυτιλία, αλλά επηρέασε το σύνολο της οικονοµίας και αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την έκρηξη της Οι αναπτυγµένοι τοµείς της νηµατουργίας και κατασκευής Η σηµαντικότερη µάλιστα διαφορά µεταξύ Πελοποννήσου και Ρούµελης σχετιζόταν µε την ισχύ των ανθρώπων των όπλων. Ο θεσµός του αρµατολισµού στη Ρούµελη είχε επιτρέψει την ανάδειξη ισχυρών οικογενειών καπεταναίων, που για πολλές γενιές υπηρετούσαν ως αρµατολοί, µολονότι συχνά έχαναν το αρµατολίκι και τότε στρέφονταν στη ληστεία. Ορισµένες οικογένειες, όπως αυτές του Βαρνακιώτη, του Ίσκου, των Κοντογιανναίων, των Μπουκουβαλαίων, των Στορνάρηδων, είχαν καταφέρει να αποκτήσουν τόση δύναµη ώστε να απειλούν την κυριαρχία των προεστών στις περιοχές τους. Ιδιαίτερα σε ορισµένες ορεινές περιοχές, όπως του Ασπροποτάµου, των Αγράφων, του Βάλτου, είχε δηµιουργηθεί µια χρόνια αντιπαράθεση µεταξύ της προεστικής και της αρµατολικής εξουσίας. Αντίθετα στην Πελοπόννησο ο θεσµός του αρµατολισµού δεν παρουσιάζεται στην τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, µετά δηλαδή το 1715, όταν οι Οθωµανοί ανακαταλαµβάνουν τον Μοριά από τους Βενετούς. Οι κάποι του Μοριά συνιστούσαν έναν θεσµό πολύ ασθενέστερο από τους αρµατολούς, αφού στην πραγµατικότητα λειτουργούσαν ως σωµατοφυλακή των προεστών, µισθοδοτούνταν απ αυτούς και υπόκειντο απόλυτα στην εξουσία τους. Στη Στερεά Ελλάδα, οι ισχυρές οικογένειες προεστών µε πλούτο και διάρκεια στον χρόνο περιορίζονταν σε ορισµένα ανεπτυγµένα οικονοµικά κέντρα, όπως της Αθήνας, της Λιβαδειάς και του Μεσολογγίου. Η Ρούµελη στην αρχή του 19ου αιώνα διέθετε πολύ µεγαλύτερο

4 Ελληνικής Επανάστασης. Μολονότι δεν διαθέτουµε επαρκή στοιχεία για τον βαθµό επιρροής της κρίσης στην οικονοµία του κεντροελλαδικού χώρου, δεν είναι δυνατόν πάντως να έµεινε ανεπηρέαστος. Για παράδειγµα, η κρίση φαίνεται ότι έπληξε την εµπορική ναυτιλία του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Μετά την καταστροφή των πλοίων τους το 1770 στη διάρκεια των Ορλωφικών, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό είχαν καταφέρει σταδιακά να ανασυγκροτήσουν τον στόλο τους, ο οποίος στις αρχές του 19ου αιώνα αριθµούσε περίπου 60 πλοία. Το 1821 το Μεσολόγγι, χτυπηµένο από την κρίση, διέθετε µόνο ένα πλοίο. Μια άλλη µορφή οικονοµικής κρίσης έπληξε τις βιοτεχνίες του ορεινού χώρου: η εκβιοµηχάνιση της αγγλικής παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από τα τέλη του 18ου αιώνα είχε ως αποτέλεσµα τα αγγλικά προϊόντα να είναι καλύτερα και φτηνότερα από τα ελληνικά και να κυριαρχήσουν στις ευρωπαϊκές αγορές. Στον 19ο αιώνα άρχισε βαθµιαία να εκσυγχρονίζεται η παραγωγή και των χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Οι παραδοσιακές βιοτεχνίες των Αµπελακίων, του Τιρνάβου, της Αγιάς και των άλλων ορεινών κωµοπόλεων, οι οποίες ήταν προσανατολισµένες στη διεθνή αγορά, δεν µπορούσαν να αντέξουν τον ανταγωνισµό και σταδιακά έκλεισαν. Πολλοί από τους εργαζοµένους στις βιοτεχνίες αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στη Μικρά Ασία ή στην Ευρώπη. Η συµµετοχή των χριστιανών του νότιου ελλαδικού χώρου σε µια οργάνωση µε επαναστατική προοπτική, όπως η Φιλική Εταιρεία, γινόταν ελκυστική υπό το βάρος της ολοένα διογκούµενης οικονοµικής κρίσης, για την οποία δεν φαινόταν άλλη διέξοδος από τη βίαιη ανατροπή του καθεστώτος. Το πνευµατικό κίνηµα του Νεοελληνικού Διαφωτισµού, στο πλαίσιο του οποίου διαµορφώθηκε η ελληνική εθνική ιδεολογία και τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, προσέφερε το αναγκαίο ιδεολογικό υπόστρωµα αυτής της επαναστατικής προοπτικής. Δίνοντας έµφαση στις αξίες της ελευθερίας, του ορθού λόγου και της προόδου µέσω της γενίκευσης της παιδείας, πρέσβευε την απελευθέρωση από την οθωµανική τυραννία και από κάθε λογής αυθεντίες. Συνακόλουθα διαµόρφωσε το ιδεολογικό πλαίσιο για µια νέα πολιτική συγκρότηση βασισµένη στην κυριαρχία του ελληνικού έθνους, σε πλήρη αντίθεση µε την έως τότε κυριαρχούσα αντίληψη περί θεόθεν δοσµένης εξουσίας του αλλόθρησκου σουλτάνου. Παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα της διερεύνησης των µελών της Φιλικής Εταιρείας Τη δεκαετία του 1810 τόσο η Πελοπόννησος όσο και τα νησιά

5 κατά περιφέρειες. Με βάση τους διαθέσιµους καταλόγους µελών της Φιλικής Εταιρείας, που θεωρούνται σε γενικές γραµµές αντιπροσωπευτικοί του συνόλου των Φιλικών, στην Πελοπόννησο µυήθηκε το 21,13% του συνόλου των µελών της Εταιρείας, ενώ στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου µυήθηκε µόλις το 1,61% των µελών. Τα καταγόµενα από την Πελοπόννησο µέλη της Εταιρείας (που κατηχήθηκαν σε περιοχές τόσο εντός όσο και εκτός του Μοριά) αποτελούσαν το 37,2% των µελών, ενώ από την Ήπειρο καταγόταν το 10,5% των µελών, από τη Θεσσαλία το 6,2% και από τη Στερεά Ελλάδα µόλις το 3,9% των µελών της Φιλικής Εταιρείας. Ανάµεσα στα µέλη της Εταιρείας που µύησαν τουλάχιστον ένα νέο µέλος, από την Ωστόσο, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η διείσδυση τόσο των διαφωτιστικών ιδεών όσο και της Φιλικής Εταιρείας στον κεντροελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα φαίνεται ότι υπήρξε µικρή, συγκριτικά µε την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Πράγµατι, εάν κρίνουµε από τον αριθµό των συνδροµητών των βιβλίων και κατ επέκταση από τον όγκο του αναγνωστικού κοινού, το Αιγαίο πέλαγος και η Πελοπόννησος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του σχετικού πίνακα, ενώ η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά. Η Ήπειρος και η Θεσσαλία βρίσκονται στις ενδιάµεσες θέσεις, αλλά το αναγνωστικό κοινό συγκεντρώνεται για την µεν Ήπειρο στα Γιάννενα, για τη δε Θεσσαλία στις βιοτεχνικές κωµοπόλεις του Ολύµπου και τα χωριά του Πηλίου. Στις περιοχές αυτές άλλωστε (Γιάννενα, χωριά του Ολύµπου και του Πηλίου) λειτουργούσαν και τα κυριότερα ανώτερα σχολειά αυτών των περιφερειών. Ενδεικτικά για την περίοδο γνωρίζουµε συνδροµητές στα νησιά του Αιγαίου πελάγους και του Σαρωνικού, 589 συνδροµητές στην Πελοπόννησο, 371 στη Θεσσαλία (από τους οποίους 137 στην Τσαρίτσανη και τα Αµπελάκια), 243 στην Ήπειρο και την Αλβανία (από τους οποίους 201 στα Γιάννενα) και µόλις 125 στη Στερεά Ελλάδα (από τους οποίους 89 στην Αθήνα και 28 στη Λιβαδειά). Οι αριθµοί αυτοί αφορούν στους τόπους διαµονής των συνδροµητών αντίστοιχοι όµως είναι και οι αριθµοί που αφορούν στους τόπους καταγωγής των συνδροµητών: προηγούνται τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού µε συνδροµητές, ακολουθεί η Ήπειρος και η Αλβανία µε 706 συνδροµητές, η Πελοπόννησος µε 531, η Θεσσαλία µε 505, ενώ στις τελευταίες θέσεις του πίνακα βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα µε 159 συνδροµητές. Η Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων αποτέλεσε έναν από τους ισχυ-

6 Πελοπόννησο κατάγονταν το 42,7% των µυητών, ενώ από τη Στερεά Ελλάδα µόλις το 3,8%. Παρότι η Ρούµελη διέθετε τους περισσότερους χριστιανούς ενόπλους, το ποσοστό των στρατιωτικών που µυήθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία ανερχόταν στο 1,4%, ενώ οι στρατιωτικοί που µυήθηκαν στην Πελοπόννησο ανέρχονταν στο 34,3% του συνόλου των µυηµένων στρατιωτικών. Μολονότι τα ποσοστά των µυηµένων στρατιωτικών που δήλωσαν ως τόπους καταγωγής περιοχές της κεντρικής Ελλάδας αλλά κατηχήθηκαν σε άλλες περιοχές είναι µεγαλύτερα, η διαφορά µε τους Μοραΐτες στρατιωτικούς παραµένει µεγάλη (Στοιχεία από την ανέκδοτη διατριβή του Φράγκου, Η Φιλική Εταιρεία, Columbia University, 1971). Συνεπώς οι προϋποθέσεις για την έναρξη της επανάστασης στη Ρούµελη µοιάζουν δυσµενέστερες από την Πελοπόννησο και τα ναυτικά νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, πολύ κοντά στη Στερεά Ελλάδα βρίσκονταν ορισµένα σηµαντικά στρατιωτικά κέντρα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, από τα οποία µπορούσαν σχετικά γρήγορα να προωθηθούν οθωµανικά στρατεύµατα προς τις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας: Λαµία, Τρίκαλα, Λάρισα, Γιάννενα, και λίγο µακρύτερα η Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι καταλυτικό ρόλο για την επανάσταση στη Ρούµελη, και ιδιαίτερα για το δυτικό της τµήµα, έπαιξε αφενός η έναρξη της επανάστασης στον Μοριά, που επηρέασε τις γειτονικές της περιοχές, και αφετέρου η ένοπλη σύγκρουση του Αλή πασά µε την Πύλη. Η σύγκρουση του Αλή πασά µε τον σουλτάνο Μαχµούτ Β Όταν τον Μάρτη του 1821 ξέσπασε η επανάσταση στον Μοριά, ένας άλλος πόλεµος µαινόταν ήδη στη Ρούµελη ήδη για εννέα µήνες. Επρόκειτο για την ανοιχτή πλέον σύγκρουση του Αλή πασά µε τον σουλτάνο Μαχµούτ Β, που σοβούσε αρκετά χρόνια. Ο Αλή Τεπελενλής, πασάς των Ιωαννίνων, είχε συγκεντρώσει τόση εξουσία, στρατιωτική δύναµη και πλούτο ώστε µπορούσε πλέον να αψηφά τις εντολές της Πύλης και να ασκεί ιδιαίτερη εξωτερική πολιτική σε µια µεθοριακή περιοχή, δίπλα στα αγγλοκρατούµενα Επτάνησα, εξαιρετικά κρίσιµη για την Οθωµανική αυτοκρατορία. Το 1787 είχε διοριστεί πασάς Ιωαννίνων και παράλληλα ναζίρης δερβενίων, είχε δηλαδή τη διοίκηση όλων των δυνάµεων ασφαλείας (αρµατολών, φυλάκων των ορεινών περασµάτων κλπ.) και ήταν υπεύθυνος για τη δίωξη της ληστείας στη νότια Βαλκανική. Η θέση του ναζίρη δερβενίων του έδωσε τη δυνατότητα να έχει τη διοίκηση και τον έλεγχο µεγά-

7 λου αριθµού ενόπλων καθώς και να επεµβαίνει, µε πρόσχηµα τη δίωξη της ληστείας, στις εσωτερικές υποθέσεις των άλλων πασαλικιών της Ρούµελης. Χρησιµοποιώντας τα πλούσια έσοδα του πασαλικιού των Ιωαννίνων και τις ιδιαίτερες πολιτικές του ικανότητες, µπορούσε να εκµεταλλεύεται προς όφελός του τις αντιθέσεις των αντίπαλων πασάδων και µπέηδων. Έτσι κατόρθωσε σταδιακά να αποκτήσει την εξουσία σε µια ευρύτατη περιφέρεια της νότιας Βαλκανικής µε πολλαπλές µεθόδους: είτε εξοντώνοντας τους αντίπαλους πασάδες είτε δωροδοκώντας και παίρνοντας µε το µέρος του µικρούς µπέηδες και αγάδες είτε εκβιάζοντας την εύνοια ή την ανοχή της Πύλης µέσω συµµαχιών µε ισχυρούς αξιωµατούχους στην Κωνσταντινούπολη. Στη δύσκολη άλλωστε περίοδο των Ναπολεόντειων πολέµων, µέχρι δηλαδή το 1815, η Πύλη δεν είχε το Η ανάδειξη του Aλή πασά σε ισχυρό περιφερειακό παράγοντα, έγινε ακριβώς τα χρόνια όπου σοβούσε η κρίση και η αναταραχή τόσο στο εσωτερικό του οθωµανικού κόσµου όσο και στο εξωτερικό, στη γειτονική Ευρώπη. Ο ίδιος ανήκε σε µία από τις ισχυρές οικογένειες του Tεπελενιού, δυσπρόσιτου χώρου αλλά και σηµαντικού περάσµατος, όπου ισχυροί Aλβανοί αγάδες διατηρούσαν ειδικά προνόµια, όµοια µε ανάλογα που είχαν δοθεί στους τοποτηρητές σηµαντικών τόπων σε άλλες γωνιές της αυτοκρατορίας. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι πρόγονοι του Aλή δεν έπαυαν να διακρίνονται τόσο για τη συµµετοχή τους στα πολεµικά δρώµενα του καιρού τους ο παππούς του Aλή, ο Mουχτάρ Mπέης σκοτώθηκε στην πολιορκία της Kέρκυρας το 1716 όσο και για τις επιτυχίες τους ενάντια στους τοπικούς ανταγωνιστές τους, στις ατελείωτες συγκρούσεις µεταξύ σογιών και οικογενειών που χαρακτήριζαν την αλβανική πολεµική αριστοκρατία. Μέσα σ αυτό το κλίµα της διαρκούς αναµέτρησης και του θανάτου που καθόριζε τον κόσµο αυτών των ανθρώπων των όπλων αρµατολών αν προτιµάτε δεν ήταν παράξενο που ο Aλής µεγάλωσε στο Bεράτι κοντά σε συγγενείς της µητέρας του, όταν ο πατέρας του, ο Bελής, πέθανε σε µικρή ακόµη ηλικία. Η παιδεία που έλαβε στα νεανικά του χρόνια περιλάµβανε τόσο την τήρηση ή την αποκατάσταση της τάξης όσο και την ανατροπή της. Μάθαινε να είναι πότε άρχοντας και αυθέντης ενός τόπου, πότε διεκδικητής και ανατροπέας, σχεδόν εκτός νόµου ληστής, ζωοκλέφτης, κάθε φορά που αυτή η µορφή δράσης του έδινε την ευκαιρία να µεταβάλει σε όφελός του τους συσχετισµούς και να ενισχύσει το κύρος του ή τον φόβο που προκαλούσε στους γύρω του. Ο Αλής Τεπελενλής, πασάς των Ιωαννίνων, κατάφερε σταδιακά

8 περιθώριο να συγκρουστεί µε τον δυναµικό τοπάρχη των Ιωαννίνων, που συντηρούσε ισχυρό στρατό, απαραίτητο στους πολέµους που είχε εµπλακεί η αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. Στη δεκαετία του 1810, λοιπόν, ο Αλή πασάς κατάφερε να ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, την Ήπειρο, τη νότια και κεντρική Αλβανία µέχρι το Ελµπασάν και το Δυρράχιο, τη Στερεά Ελλάδα (εκτός από την Αττική, τη Θήβα και τη νότια Εύβοια), τη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, τµήµα της κεντρικής Μακεδονίας (Βέροια, Έδεσσα, Κατερίνη) και για ένα διάστηµα ( ) και την Πελοπόννησο, ενώ παράλληλα συνέχιζε να κρατά τη θέση του ναζίρη δερβενίων. Όπου δεν είχε ο ίδιος ο Αλή τη διοίκηση, φρόντιζε να τοποθετεί συγγενείς του ή άλλα έµπιστα του πρόσωπα. Η περίπτωση του Αλή πασά δεν ήταν η µόνη. Στην ύστερη περίοδο της Οθωµανικής αυτοκρατορίας πολλοί περιφερειακοί πασάδες είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν ευρεία αυτονοµία από τον έλεγχο της Πύλης, εκµεταλλευόµενοι τις δηµοσιονοµικές και στρατιωτικές αδυναµίες της κεντρικής οθωµανικής εξουσίας καθώς και τις εξελίξεις στους οθωµανικούς θεσµούς και την οικονοµία που τους επέτρεπαν να συσσωρεύσουν πλούτο από την ενοικίαση φόρων και την ιδιοποίηση γαιών, να συγκεντρώσουν αξιώµατα στο πρόσωπό τους, να δηµιουργήσουν ευρύτατα πελατειακά δίκτυα συνάπτοντας σχέσεις ακόµη και µε αξιωµατούχους του παλατιού, και να συντηρούν ισχυρές δυνάµεις ενόπλων, ένα είδος ιδιωτικών στρατών, απαραίτητων στις πολεµικές επιχειρήσεις της Πύλης κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν ο Μεχµέτ Άλη της Αιγύπτου που κατάφερε τελικά να ανεξαρτητοποιήσει de facto τη χώρα του Νείλου από την οθωµανική κυριαρχία και να ιδρύσει µια υπεραιωνόβια δυναστεία. Ο Μαχµούτ Β υπήρξε ένας σουλτάνος εκσυγχρονιστικών τάσεων. Προσπάθησε να αναδιοργανώσει το κράτος σε συγκεντρωτική βάση επιβάλλοντας τον έλεγχο της Πύλης στους περιφερειακούς πασάδες ή, όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, εξοντώνοντάς τους. Έτσι την άνοιξη του 1820 ο σουλτάνος αφαίρεσε από τον Αλή πασά και τους γιους του τα αξιώµατα που κατείχαν και τον κήρυξε αποστάτη. Καθώς ο πασάς δεν υπάκουσε, άρχισε να οργανώνει µεγάλη εκστρατεία εναντίον του Αλή. Επικεφαλής (σερασκέρη) της εκστρατείας έθεσε το Ισµαήλ πασά Πασόµπεη. Ο Πασόµπεης ήταν παλαιός αξιωµατούχος του Αλή που είχε έρθει σε σύγκρουση µαζί του, είχε καταδιωχθεί και είχε καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Το 1820 η Πύλη τον έκανε πασά και τον διόρισε διάδοχο του Αλή στο πασαλίκι Ιωαννίνων. Ο πασάς της Αιγύπτου Μεχµέτ Άλη αποτέλεσε χαρακτηριστικό Ο σουλτάνος Μαχµούτ Β βρισκόταν σε αντιπαλότητα µε τον

9 Η σύγκρουση της Πύλης µε τον Αλή πασά επηρέασε πολλαπλά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Καταρχάς στη σύγκρουση αυτή ενεπλάκησαν µε πολλούς τρόπους οι χριστιανοί του πασαλικιού. Ο Αλή, στην προσπάθειά του να επιβάλει τον απόλυτο έλεγχο στις περιοχές που διοικούσε, είχε διορίσει πολλούς χριστιανούς, Αρβανίτες, Βλάχους ή Έλληνες, σε διοικητικές θέσεις ή στα στρατιωτικά σώµατα που συντηρούσε. Το κριτήριο για τον πασά των Ιωαννίνων δεν ήταν το θρησκευτικό αίσθηµα, σχετικά υποβαθµισµένο άλλωστε στους περισσότερους Αλβανούς, αλλά ο βαθµός εµπιστοσύνης ή ελέγχου που είχε ο Αλή στο πρόσωπο που διόριζε σε οποιαδήποτε θέση ή αξίωµα. Καθώς, λοιπόν, πολλοί από τους µουσουλµάνους Αλβανούς µπέηδες και αγάδες είχαν ικανό πλούτο και δύναµη ώστε να συνιστούν αυτόνοµα κέντρα εξουσίας, επικίνδυνα για την παντοδυναµία του, ο Αλή προτιµούσε συχνά να χρησιµοποιεί χριστιανούς προεστούς, καπεταναίους ή γραµµατικούς, που δεν είχαν την ισχύ να τον απειλήσουν. Αυτοί, από την άλλη µεριά, στήριζαν την ανάδειξή τους και την εξουσία που αποκτούσαν στην υποστήριξη του Αλή και συνεπώς ήταν σε µεγάλο βαθµό, ή και απόλυτα, εξαρτηµένοι από αυτόν. Αντίθετα, ο Αλή παραγκώνιζε όσους αντιδρούσαν στην πολιτική του ή όσους αµφισβητούσαν την εξουσία του, τους ανάγκαζε να καταφύγουν σε περιοχές έξω από το πασαλίκι του ή τους πολεµούσε και τους εξόντωνε. Με τέτοιους τρόπους αντιµετώπισε τους αντίπαλους πασάδες και µπέηδες της νότιας Αλβανίας, τους µπέηδες της Τσαµουριάς, τους Σουλιώτες, πολλούς προεστούς, αρµατολούς και κλεφτοκαπετάνιους: είναι γνωστή η περίπτωση του κλέφτη Κατσαντώνη. Έτσι, το 1820 ο Αλή, οργανώνοντας την άµυνά του στον επικείµενο πόλεµο µε την Πύλη, χρησιµοποίησε όχι µόνο µουσουλµάνους αλλά και χριστιανούς στον στρατό, σε διπλωµατικές και άλλες εµπιστευτικές αποστολές, στη συγκέντρωση εφοδίων. Μεγάλο µέρος του στρατού του συνιστούσαν τα σώµατα των χριστιανών αρµατολών, ενώ επίσης χριστιανοί ήταν οι περισσότεροι σύµβουλοί του ή όσοι αναλάµβαναν να τον εκπροσωπήσουν στις διπλωµατικές επαφές µε τις ξένες δυνάµεις. Έτσι όσοι χριστιανοί είχαν ανέλθει κοινωνικά και οικονοµικά χάρη στην υποστήριξη του Αλή είχαν καταρχάς συµφέρον να τον ενισχύσουν στην αντιπαράθεσή του µε τον σουλτάνο. Προσπαθώντας άλλωστε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των κατοίκων του πασαλικιού του, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν χριστιανοί, ο Αλή πασάς υποσχέθηκε να παραχωρήσει σύνταγµα µε ισότιµη συµµετοχή των χριστιανών στη διοίκηση. Ο Αλή πασάς χρησιµοποιούσε τόσο σε στρατιωτικές όσο και

10 Από την άλλη µεριά, όσοι είχαν παραγκωνιστεί από τον Αλή πασά ή είχαν αναγκαστεί να διαφύγουν µακριά από το πασαλίκι, ευελπιστούσαν ότι, µε την ανάληψη της εξουσίας από τους σουλτανικούς, θα επαναποκτούσαν την κοινωνική και οικονοµική θέση που είχαν χάσει. Άλλωστε ο σουλτάνος και ο Πασόµπεης µοίρασαν αφειδώς δελεαστικές υποσχέσεις προς τους κατοίκους του πασαλικιού προκειµένου να αποσπάσουν τη συνεργασία τους. Η σχέση του Αλή πασά µε τη Φιλική Εταιρεία εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο προσπαθειών εξασφάλισης συµµαχιών και υποστήριξης µπροστά στο αναπόφευκτο της σύγκρουσης µε την Πύλη. Οι επαφές του µε την Εταιρεία χρονολογούνται τουλάχιστον από το Πληροφορηµένος για την ύπαρξη µιας µυστικής ελληνικής εταιρείας, ο Αλή προσπάθησε, κυρίως µέσω του Φιλικού και διερµηνέα του ρωσικού προξενείου της Πάτρας, Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, να έρθει σε επαφή και συνεννοήσεις µε τα µέλη της. Ο στόχος του ήταν διπλός: πιστεύοντας ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία βρισκόταν η Ρωσία, ο Αλή επιδίωκε αφενός την εξασφάλιση της σύµπραξης των χριστιανών της νότιας Βαλκανικής και αφετέρου τη βοήθεια του τσάρου στην επικείµενη ένοπλη σύγκρουση µε την Πύλη. Για τον ίδιο σκοπό είχε έρθει σε επαφές µε τους Άγγλους των Επτανήσων αλλά και µε άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις. Ωστόσο, όταν το 1820 ο Αλή έµαθε περισσότερα στοιχεία για τη Φιλική Εταιρεία, κατήγγειλε την ύπαρξή της στην Πύλη, διαπραγµατευόµενος την αµνήστευσή του από τον σουλτάνο. Από την άλλη πλευρά, τα µέλη της Φιλικής Εταιρείας αντιµετώπιζαν µε διάφορες οπτι- Ο Αλή πασάς επιθυµούσε τη δηµιουργία µιας κληρονοµικής ηγεµονίας στον χώρο της Αλβανίας και της µεσηµβρινής Ελλάδας, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία από την Πύλη. Στην προοπτική αυτή ήταν αναγκασµένος να στηριχθεί στους Αλβανούς και τους Έλληνες της επικράτειάς του, εξέλιξη που σε βάθος χρόνου θα προσέδιδε εθνοτικό χαρακτήρα στην ηγεµονία του. Ωστόσο πρωταρχικός του στόχος ήταν η διατήρησή του στην εξουσία µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Η αντίδρασή του στην κεντρική οθωµανική εξουσία δεν είχε εθνικές ή άλλες ιδεολογικές αφετηρίες. Δεν είχε συνεπώς ενδοιασµούς να αποκαλύψει τους εν δυνάµει συµµάχους του, τη Φιλική Εταιρεία, στο µέτρο που έτσι θα πετύχαινε αποτελεσµατικότερα τον στόχο του: έναν επωφελή συµβιβασµό µε την Πύλη.

11 κές το ζήτηµα του Αλή πασά. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι, λόγω της σύγκρουσής του µε τον σουλτάνο, ο Αλή πασάς αποτελούσε αντικειµενικά έναν σύµµαχο. Δεν του είχαν, ωστόσο, καµία εµπιστοσύνη και έτσι επιδίωκαν να έλθουν σε συνεννοήσεις µαζί του και συµβούλευαν χριστιανούς οπλαρχηγούς να τον ενισχύσουν στρατιωτικά, αποφεύγοντας όµως να του αποκαλύψουν τα σχέδιά τους και την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας, την οποία σταθερά αρνούνταν στις επαφές τους µε τον πασά. Υπήρχαν όµως και λίγα µέλη της Φιλικής Εταιρείας που πίστευαν σε µια στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση µε τον Αλή πασά, σχεδίαζαν να τον µυήσουν στην Εταιρεία, να τον πείσουν να βαφτιστεί χριστιανός και να τεθεί επικεφαλής της επανάστασης ενάντια στην Πύλη. Οι διαφορές αυτές δεν ήταν απλώς διαφορές πολιτικής τακτικής αντικατόπτριζαν τις διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις και πολιτικούς σχεδιασµούς για τον χαρακτήρα της επανάστασης και τον τύπο του κράτους που θα οικοδοµούσαν. Οι ιδεολογικές αυτές τάσεις, µολονότι δεν ήταν ακόµη αποκρυσταλλωµένες και δεν µετασχηµατίζονταν σε συγκροτηµένα πολιτικά προγράµµατα, κυµαίνονταν σε ένα ευρύ φάσµα: στο ένα άκρο κάποιοι οραµατίζονταν τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συγκεντρωτικού φιλελεύθερου κοινοβουλευτικού εθνικού κράτους στο άλλο άκρο ορισµένα µέλη των παραδοσιακών τοπικών ελίτ επιθυµούσαν την απλή αντικατάσταση της µουσουλµανικής οθωµανικής εξουσίας από µια χριστιανική ηγεµονία, στην οποία όµως θα διατηρούνταν όλες οι βασικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές δοµές του παραδοσιακού οθωµανικού κράτους, στην οποία δηλαδή οι προεστοί και οι ισχυροί των όπλων θα διατηρούσαν τον έλεγχο στις επαρχίες τους και την ευρεία αυτονοµία τους από την κεντρική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό έµενε περιθώριο ώστε ορισµένοι, ανάµεσα σε όσους θαύµαζαν τον Αλή πασά ή ανάµεσα σε αυτούς των οποίων η κοινωνική ανάδειξη και ισχύς ήταν στενά εξαρτηµένη από την εξουσία του Αλή πασά, να βλέπουν στον Αλή µια πιθανή λύση για το πρόβληµα της ηγεµονίας στην περιοχή. Τον Ιούλιο του 1820 ξεκίνησε η εκστρατεία της Πύλης εναντίον του Αλή πασά. Πολλοί πασάδες πήραν διαταγή να συµµετάσχουν στην εκστρατεία µε τα στρατεύµατά τους. Ανάµεσά τους οι πασάδες που διορίστηκαν στις περιοχές που ήλεγχε έως τότε ο Αλή πασάς και οι οποίοι, κατά συνέπεια, είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να νικήσουν τον Αλή ώστε να µπορέσουν να καρπωθούν τα νέα τους πασαλίκια: ο Μπεχλιβάν πασάς της Ναυπάκτου και του Κάρλελι (της Αιτωλοακαρνανίας δηλαδή), ο Μαχµούτ Δράµαλης Ανάµεσα στους πασάδες που συµµετείχαν στην εκστρατεία

12 πασάς των Τρικάλων (δηλαδή ολόκληρης της Θεσσαλίας), ο Χασάν Μπαλτατζής πασάς του Ευρίπου (δηλαδή της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), ο Μουσταφάς Μπουσατλή πασάς της Σκόδρας, του Ελµπασάν και της Αχρίδας (δηλαδή της βόρειας Αλβανίας), ο Αµπντουλάχ Αχµέτ µπέης του Δυρραχίου, ο Σελίµ πασάς, βαλής της Ρούµελης (δηλαδή όλης της νότιας Βαλκανικής) και πασάς της Θεσσαλονίκης. Σερασκέρης (αρχιστράτηγος) της εκστρατείας ήταν ο νέος πασάς των Ιωαννίνων, Ισµαήλ Πασόµπεης. Τα στρατεύµατα της Πύλης επιτέθηκαν από τρεις κατευθύνσεις: από τον αλβανικό βορρά, από τη Θεσσαλία µέσω του ορεινού περάσµατος του Μετσόβου, και από νοτιοανατολικά µέσω µιας διαδροµής που περνούσε από Θερµοπύλες, Λιβαδειά, Ναύπακτο, Άρτα. Παράλληλα µια οθωµανική ναυτική µοίρα επιτέθηκε στις παραλιακές πόλεις του Ιονίου πελάγους. Αντίστοιχα ο Αλή πασάς οργάνωσε την άµυνα ακτινωτά γύρω από τα Γιάννενα: οι γιοι και εγγονοί του Αλή πασά είναι επικεφαλής της άµυνας στις σπουδαιότερες πόλεις και κάστρα, ο Μουχτάρ πασάς διοικεί τη νότια Αλβανία, ο Βελή πασάς τη Ναύπακτο και το Κάρλελι, ο Οµέρ Βρυώνης µε µουσουλµάνους Αλβανούς µπέηδες και χριστιανούς αρµατολούς κρατούν τα στενά της Πίνδου, διάφοροι άλλοι χριστιανοί αρµατολοί κρατούν επίκαιρα σηµεία. Ωστόσο µέσα σε λιγότερο από δύο µήνες (από τα µέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου του 1820) τα σουλτανικά στρατεύµατα κατόρθωσαν να φτάσουν στα Γιάννενα υποτάσσοντας όλο το υπόλοιπο πασαλίκι του Αλή, σχεδόν χωρίς να ρίξουν ντουφεκιά. Οι περισσότεροι αληπασαδικοί οπλαρχηγοί, ακόµη και οι γιοι του Αλή, παρέδωσαν τις θέσεις τους µπροστά στο δέος που προκαλούσε ο αριθµητικά υπέρτερος σουλτανικός στρατός, µπροστά στον δισταγµό να τα βάλουν µε την κραταιά και αήττητη βασιλεία του σουλτάνου, αλλά ακόµη επειδή πιέζονταν από τους κατοίκους που δεν επιθυµούσαν να δουν στον τόπο τους τις καταστροφικές συνέπειες του πολέµου, καθώς και επειδή οι σουλτανικοί πασάδες τους υπόσχονταν αξιώµατα και άλλα ανταλλάγµατα εφόσον παρέδιδαν αναίµακτα τις θέσεις που υπεράσπιζαν. Ελάχιστοι από τους αληπασαδικούς οπλαρχηγούς υποχώρησαν και κλείστηκαν µε τον Αλή στα Γιάννενα, οι περισσότεροι προσκύνησαν και πέρασαν στο σουλτανικό στρατόπεδο. Έτσι ο αρµατολός του Ολύµπου Καρατάσος, εντεταλµένος στη φύλαξη των Θερµοπυλών, παρέδωσε τις Θερµοπύλες χωρίς τουφέκι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος φαίνεται ότι υπήρξε από τους ελάχιστους που θέλησαν να προβάλουν αντίσταση, αλλά υπό την Χαλκογραφική αναπαράσταση του κάστρου του Αργυροκά-

13 πίεση των κατοίκων της Λιβαδειάς υποχώρησε στα Γιάννενα ο γιος του Αλή, Βελή πασάς, υποχώρησε από τη Ναύπακτο στην Πρέβεζα, ενώ ο διάδοχός του, φρούραρχος της Ναυπάκτου, Ισλιάµ µπέης Κόνιτσας, παρέδωσε το κάστρο στους σουλτανικούς ο αρµατολός του Ξηροµέρου, Γεώργιος Βαρνακιώτης, υποχώρησε στα Γιάννενα λίγο αργότερα ο Βελή πασάς παρέδωσε αναίµακτα την Πρέβεζα και ο Μεχµέτ πασάς, εγγονός του Αλή, παρέδωσε την Πάργα στην Αλβανία οι γιοι του Αλή πασά, Μουχτάρ πασάς και Σαλήχ πασάς, παρέδωσαν τα κάστρα του Μπερατίου, της Κλεισούρας και του Αργυροκάστρου στην Πίνδο οι Αλβανοί µουσουλµάνοι Οµέρ Βρυώνης και Άγος Μουχουρντάρης Βασιάρης και οι χριστιανοί Αλέξης Νούτσος και Χρήστος Παλάσκας υποχώρησαν χωρίς µάχη στα Γιάννενα ο αρµατολός Ντεληγιάννης που φρουρούσε το στενό του Μετσόβου και ο Νικόλαος Στορνάρης που φρουρούσε τα στενά του Ασπροποτάµου προσχώρησαν στα σουλτανικά στρατεύµατα και τα οδήγησαν στα Γιάννενα. Λίγο πριν φτάσει ο σουλτανικός στρατός στα Γιάννενα οι µουσουλµάνοι και χριστιανοί αξιωµατούχοι του Αλή πασά, Oµέρ Βρυώνης, Σιλιχτάρ Μπότας, Άγος Bασιάρης, Ντερβίς Χασάν, Mπεκήρ Tζογαδούρος, Tαχήρ Aµπάζης, Αλέξης Nούτσος, Μάνθος Οικονόµου και Χρήστος Παλάσκας αυτοµόλησαν στο σουλτανικό στρατόπεδο. Οι περισσότεροι χριστιανοί αρµατολοί προσκύνησαν επίσης στην Πύλη. Όπως αναφέρει ο Aλ. Kουτσαλέξης στα αποµνηµονεύµατά του, όταν περνούσε ο Μπεχλιβάν πασάς της Ναυπάκτου από την Άρτα για να πάει στα Γιάννενα, ο στρατός του αποτελείτο από 60 ντελήδες ιππείς και «µετά τούτους ήρχετο µόνος του ο πασάς, είποντο δε αρµατολοί Έλληνες εις µέγαν αριθµόν Kραβαρίται και Ακαρνάνες. Ουδείς έτερος Τούρκος». Η απότοµη αλλαγή της στάσης των µουσουλµάνων και των χριστιανών προεστών και οπλαρχηγών που χρωστούσαν σε µεγάλο βαθµό την ανάδειξη και την ισχύ τους στην προστασία του Αλή πασά και είχαν υποσχεθεί να αντιτάξουν σθεναρή άµυνα στη σουλτανική εκστρατεία, οφείλεται εν πολλοίς στο είδος των σχέσεων που τους συνέδεαν µε τον Αλή. Οι δεσµοί που είχαν συµπήξει ο Αλή πασάς και οι προεστοί και οπλαρχηγοί βασίζονταν κυρίως στην εξυπηρέτηση αµοιβαίων ατοµικών συµφερόντων. Στο µέτρο που ο Αλή είχε καταστεί ο απόλυτος κυρίαρχος της κεντρικής Ελλάδας, η υποταγή στον πασά τους προσέφερε οικονοµική και πολιτική υποστήριξη, ενώ ο Αλή εξασφάλιζε ένοπλο δυναµικό και τοπικούς αξιωµατούχους στην υπηρεσία του. Το καλοκαίρι του 1820 όµως, η παραµονή στο πλευρό του Αλή πασά φαινόταν όχι απλώς επιβλαβής Ο Αλβανός µουσουλµάνος Οµέρ Βρυώνης υποχώρησε

14 αλλά καταστροφική. Η τακτική επιλογή που φαινόταν να υπαγορεύει η πολιτική και στρατιωτική συγκυρία, τόσο για τη διάσωσή τους όσο και για την αναπαραγωγή της δύναµής τους, ήταν η αποδοχή του νέου ισχυρού παράγοντα εξουσίας στην περιοχή, των εκπροσώπων της Πύλης, και η υποταγή τους σε αυτήν. Την ίδια εποχή, το καλοκαίρι του 1820, οι περισσότεροι απ όσους είχαν εκδιωχθεί µακριά από το πασαλίκι του Αλή πασά, όπως οι χριστιανοί Σουλιώτες και Χορµοβίτες και οι µουσουλµάνοι Τσάµηδες, επέστρεψαν στην Ήπειρο από τις εκκλήσεις και τις υποσχέσεις της Πύλης για αποκατάσταση και προσχώρησαν στα σουλτανικά στρατεύ- µατα. Στις αρχές Σεπτέµβρη του 1820 στην κυριαρχία του Αλή πασά παρέµεναν µόνο το κάστρο των Ιωαννίνων, το Τεπελένι που φρουρούσε ο εγγονός του Μουχτάρ µπέης και το φυσικό οχυρό του Σουλίου υπό τη διοίκηση του πιστού οπλαρχηγού του Αλή, Μούρτο Τσάλη. Ο Αλή όµως είχε εγκαταλειφθεί από τους περισσότερους χριστιανούς και µουσουλµάνους οπλαρχηγούς του (ανάµεσα στους λίγους που του είχαν µείνει πιστοί ήταν ο Κώστας Μπότσαρης, αδελφός του Μάρκου, και ο Θανάσης Βάγιας). Οι γιοι του και οι εγγονοί του, ορισµένοι για χρόνια πασάδες σε ισχυρές περιφέρειες, είχαν παραδοθεί, είχαν συλληφθεί παρά τις υποσχέσεις των σουλτανικών, και οδηγούνταν σε εξορία στη Μικρά Ασία. Ένα πολυάριθµο στράτευµα πολιορκούσε τα Γιάννενα. Η πλήρης ήττα του Αλή πασά έµοιαζε βέβαιη και γρήγορη. Η απρόσµενη αντίσταση των Ιωαννίνων και οι συνέπειές της Πολύ γρήγορα όµως, το φθινόπωρο του 1820, η κατάσταση δείχνει να αλλάζει. Από τον Σεπτέµβρη του 1820 και έπειτα τα σουλτανικά στρατεύµατα ακινητοποιήθηκαν µπροστά στο κάστρο των Ιωαννίνων. Καθώς η πολιορκία λιµνάζει, αρχίζουν να παρουσιάζονται διενέξεις µεταξύ των πασάδων. Ο Μπεχλιβάν πασάς της Ναυπάκτου βρίσκεται νεκρός στη σκηνή του, πιθανότατα από δηλητηρίαση. Στις αρχές Νοεµβρίου οι πολιορκητές επιχειρούν σοβαρές επιθέσεις, αλλά ο Αλή αµύνεται σθεναρά, αποκρούει τις επιθέσεις και επιχειρεί επιτυχείς εξόδους. Καθώς οι τροφές και τα εφόδια αρχίζουν να παρουσιάζουν έλλειψη, ενώ η προοπτική της λεηλασίας των υπαρχόντων του Αλή πασά δείχνει να αποµακρύνεται και ο δύσκολος χειµώνας να πλησιάζει, και καθώς παράλληλα ο σερασκέρης Πασόµπεης δεν έχει το απαραίτητο κύρος για Το φυσικό φρούριο του Σουλίου στην Ήπειρο παρέµεινε στην

15 να επιβάλει την πειθαρχία, τα σουλτανικά στρατεύµατα αρχίζουν να επιδίδονται σε ληστείες, επιδροµές και λεηλασίες στις γύρω από τα Γιάννενα περιοχές. Η δυσαρέσκεια των κατοίκων αυξάνεται και διογκώνονται οι διαµαρτυρίες. Ο Πασόµπεης και η Πύλη απονέµουν αξιώµατα και διοικητικές θέσεις σε ορισµένους, πρώην αληπασαδικούς, µπέηδες ώστε να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να πραγµατοποιήσουν ορισµένες από τις υποσχέσεις τους. Έτσι ο Οµέρ Βρυώνης, που µέχρι τότε ήταν απλός µπέης, αναγορεύεται σε πασά, ο Mπεκήρ Tζογαδόρος διορίζεται διοικητής Πρέβεζας και ο Σούλτζε Kόρτζα διοικητής του καζά Τρικάλων. Ωστόσο καθώς οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις είναι περισσότερες απ όσες µπορούν να ικανοποιηθούν, πολλοί µουσουλµάνοι και χριστιανοί οπλαρχηγοί που είχαν περάσει από το αληπασαδικό στο σουλτανικό στρατόπεδο αρχίζουν να δυσφορούν. Η κοινωνική και οικονοµική θέση που είχαν κατακτήσει επί Αλή πασά βλέπουν βαθµιαία να αποδυναµώνεται, ενώ ο γερόλυκος Αλή αντέχει και δείχνει ότι µπορεί να τα βγάλει πέρα για άλλη µία φορά. Παράλληλα δεν αισθάνονται αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα οθωµανικά στρατεύµατα που πολιορκούν την πόλη: αρκετοί από τους πασάδες και τους στρατιώτες είναι Τούρκοι, ξένοι προς την περιοχή που έφθασαν από µακριά να καταλάβουν θέσεις που δικαιωµατικά ανήκουν στους ντόπιους. Είναι χαλντούπηδες κατά τη χλευαστική αρβανίτικη έκφραση της εποχής για τους µικρασιάτες µουσουλµάνους. Έτσι το φθινόπωρο του 1820 εµφανίστηκαν οι πρώτες αποχωρήσεις και αποσκιρτήσεις από το σουλτανικό στρατόπεδο. Αρκετοί χριστιανοί αρµατολοί αποσύρθηκαν στις περιοχές τους περιµένοντας να δουν πού θα γείρει η πλάστιγγα. Οι Σουλιώτες είχαν ταχθεί µε τη σουλτανική πλευρά περιµένοντας ότι θα τους δοθεί πίσω το Σούλι, αλλά ο Πασόµπεης απέφυγε να τους επιτρέψει την επάνοδο στην πατρίδα τους καθώς, µε το απόκρηµνο Σούλι στην κατοχή τους, οι Σουλιώτες θα µπορούσαν να καταστούν πάλι ένα κέντρο εξουσίας στην περιοχή, αυτόνοµο από τον έλεγχο της Πύλης. Έτσι οι Σουλιώτες ήρθαν σε επαφή µε τον Αλή πασά, ο οποίος τους έδωσε το Σούλι, το οποίο εξάλλου βρισκόταν ακόµη υπό την κυριαρχία του. Τον Δεκέµβρη του 1820 οι Σουλιώτες επέστρεψαν στο Σούλι. Τον ίδιο µήνα ορισµένοι δυσαρεστηµένοι Αλβανοί αγάδες (Σιλιχτάρ Μπότας, Άγος Μουχουρντάρης, Ταχήρ Αµπάζης, Σουλεϊµάν Μέτο κ.ά.) και µαζί τους ο Αλέξης Νούτσος, που είχαν περάσει στο σουλτανικό στρατόπεδο, επέστρεψαν τώρα στον Αλή πασά. Τον Γενάρη του 1821 οι Σουλιώτες υπέγραψαν συµφωνία Τον Σεπτέµβριο του 1820 τα σουλτανικά στρατεύµατα ακι- Οι Σουλιώτες, µετά τις διαπραγ- µατεύσεις µε τον σουλτάνο αλλά

16 συµµαχίας µε τους προαναφερόµενους Αλβανούς αγάδες και άρχισαν από κοινού να επιχειρούν επιδροµές και να καταλαµβάνουν χωριά και επίκαιρες θέσεις της Ηπείρου. Τον χειµώνα του κυκλοφορούσαν φήµες ότι τα σουλτανικά στρατεύµατα θα αναγκαστούν σύντοµα να λύσουν την πολιορκία των Ιωαννίνων. Η Πύλη προσπαθώντας να ανατρέψει τη δυσµενή εξέλιξη της πολιορκίας του Αλή πασά αντικατέστησε τον σερασκέρη του πολέµου, Ισµαήλ Πασόµπεη, µε τον βαλή της Πελοποννήσου, Χουρσίτ πασά, ο οποίος έφτασε τον Μάρτιο του 1821 στα Γιάννενα και άρχισε διαπραγµατεύσεις µε τον Αλή πασά µε στόχο την παράδοσή του. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές δεν οδήγησαν πουθενά. Σε αυτή τη φάση, στα τέλη του Μάρτη, ξεσπά η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Στη Λιβαδειά και στα Σάλωνα (Άµφισσα) υπήρχαν δύο ολιγοµελείς αλλά σηµαντικοί πυρήνες Φιλικών, στους οποίους µετείχαν οι ισχυρότεροι προεστοί αυτών των περιοχών: Νικόλαος και Λάµπρος Νάκος, Γιάννης Φίλων και Γιάννης Λογοθέτης της Λιβαδειάς, και Αναγνώστης-Νικόλας Γιαγτζής, Αναγνώστης Κεχαγιάς και Γιωργάκης Παπαηλιόπουλος των Σαλώνων, καθώς και ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας. Διατηρούσαν επίσης επαφές µε τους προεστούς της Αχαΐας. Λίγο καιρό πριν από την επανάσταση µυήθηκαν επίσης ορισµένοι από τους αρµατολούς της περιοχής: Πανουργιάς, Αθανάσιος Διάκος, Ιωάννης Δυοβουνιώτης, Βασίλης Μπούσγος. Ο Πανουργιάς ήταν παλαιός καπετάνιος των Σαλώνων, είχε διατελέσει τόσο αρµατολός όσο και κλέφτης και είχε πρόσφατα (26 Οκτωβρίου 1820) διοριστεί αρµατολός Σαλώνων από τον νέο ναζίρη δερβενίων Μαχµούτ Δράµαλη πασά. Ο Πανουργιάς δίσταζε να σηκώσει τα όπλα εναντίον της οθωµανικής εξουσίας, µολαταύτα ήταν ο πρώτος οπλαρχηγός της Στερεάς Ελλάδας που επαναστάτησε υπό την πίεση των Φιλικών προεστών των Σαλώνων και των Γαλαξιδιωτών, οι οποίοι όταν έφτασαν οι ειδήσεις για την επανάσταση στον Μοριά, επέµεναν να κινήσουν και τη δική τους επαρχία. Στις 24 Μαρτίου φαίνεται ότι πήραν την απόφαση και στις 27 Μαρτίου 1821 ο Πανουργιάς κυρίευσε την πόλη των Σαλώνων και ανάγκασε τους µουσουλµάνους να κλειστούν στο κάστρο. Έπειτα από πολιορκία, οι Οθωµανοί παραδόθηκαν στις 10 Απριλίου Η επανάσταση στα Σάλωνα µετέδωσε άµεσα τη φωτιά και στις γειτονικές επαρχίες: ή θα έπρεπε και αυτές να επαναστατήσουν ή βρίσκονταν µπροστά στον κίνδυνο να δεχτούν να αφοπλιστούν και να δώσουν οµήρους στις τοπικές οθωµανικές Αρχές. Ο Χουρσίτ πασάς, βαλής της Πελοποννήσου, ξεκίνησε τον Ο Πανουργιάς υπήρξε ο πρώτος οπλαρχηγός της Στερεάς

17 Η έναρξη της επανάστασης στη Στερεά Ελλάδα Στη Στερεά Ελλάδα η κατάσταση ήταν για πολλούς λόγους έκρυθµη. Στο οθωµανικό σύστηµα, καθώς δεν υπήρχε οργανωµένη στρατιωτική επιµελητεία, ο εφοδιασµός σε τρόφιµα και άλλες προµήθειες, ακόµη και η µισθοδοσία των εκστρατευτικών σωµάτων, γινόταν µε φορολόγηση των κατοίκων των περιοχών από τις οποίες περνούσαν τα στρατιωτικά σώµατα. Έτσι από το καλοκαίρι του 1820 έως και τις αρχές του 1821 οι περιοχές του κεντροελλαδικού χώρου υπόκεινται σε συνεχή και βαριά φορολογία για τις ανάγκες του οθωµανικού στρατού που εκστρατεύει εναντίον του Αλή πασά. Για παράδειγµα, το σαντζάκι του Κάρλελι (δηλαδή οι περιοχές Μεσολογγίου, Αγρινίου, Ξηροµέρου, Βάλτου και Βόνιτσας) υποχρεώθηκε να καταβάλει στο οκτάµηνο από τον Ιούλιο 1820 έως τον Φεβρουάριο 1821 αυξηµένη φορολογία κατά 261,5%, τετραπλασιάστηκαν δηλαδή οι φόροι που κατέβαλλε ετησίως. Ολόκληρη αυτή η αύξηση οφειλόταν σε έξοδα για τη συντήρηση των εκστρατευτικών σωµάτων της Πύλης και σε φορολόγηση των νέων πασάδων. Ανάλογες αυξήσεις µαρτυρούνται και για άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Οι νέοι φόροι ήταν δυσανάλογα βαρείς σε σχέση µε τις δυνατότητες των κοινοτήτων, εάν συνυπολογίσουµε και τη γενικότερη οικονοµική κρίση των τελευταίων προεπαναστατικών ετών. Παράλληλα η κατάσταση ήταν έκρυθµη και στις κοινοτικές και αρµατολικές αυθεντίες οι οποίες είχαν χωριστεί σε αληπασαδικές και σουλτανικές φατρίες, σε όσους δηλαδή, ευνοηµένους από τον Αλή πασά, τάσσονταν υπέρ της υποστήριξης του πασά των Ιωαννίνων, και σε όσους υποστήριζαν την υποταγή στο σουλτανικό καθεστώς. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1820 οι νέοι πασάδες που διορίστηκαν από την Πύλη αντικατέστησαν σε πολλές περιοχές τους κοτσαµπάσηδες και τους αρµατολούς που είχαν διοριστεί επί Αλή πασά. Η συµπόρευση µε την επανάσταση που ξέσπασε στον Μοριά έδινε διέξοδο στην οικονοµική και πολιτική πίεση που αισθάνονταν πολλές κοινωνικές οµάδες σε αυτήν την περίοδο. Η εξέγερση άλλωστε εναντίον της Πύλης δηµιουργούσε νέες ευκαιρίες για όσους είχαν συνδέσει την ισχύ τους µε το καθεστώς του Αλή πασά και αισθάνονταν ανασφάλεια µε τις ανατροπές που επέφερε η Πύλη από το καλοκαίρι του Αλλά και για τους υπόλοιπους η εξέγερση εναντίον του αλλόθρησκου οθωµανικού καθεστώτος µπορούσε να προσληφθεί ως µια διέξοδος απέναντι στην γενικότερη ανασφάλεια που προκαλούσαν οι επεµβάσεις των οθωµανικών αρχών Ο Αλή πασάς, αντιστεκόµενος για µεγάλο χρονικό διάστηµα

18 στην κοινωνική και πολιτική τάξη και η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, για την οποία το οθωµανικό καθεστώς όχι µόνο ήταν ανίκανο να την ανακουφίσει αλλά την ενέτεινε µε την πολεµική σύρραξη µε τον Αλή πασά, µια σύρραξη που δεν φαινόταν να τελειώνει σύντοµα. Παράλληλα, τους πρώτους µήνες του 1821, πολλοί απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας διέτρεχαν τις νοτιοελλαδικές περιοχές και κατηχούσαν τους κατοίκους στην Εταιρεία χωρίς να τηρούν τις παλαιότερες προφυλάξεις, καλώντας σε εξέγερση ενάντια στους µουσουλµάνους κυρίαρχους, ενώ επίσης διασπείρονταν φήµες ότι πίσω από την εξέγερση βρισκόταν η Ρωσία, η οποία σύντοµα θα έστελνε σηµαντική στρατιωτική βοήθεια. Το παράδειγµα του Αλή πασά, που αντιστεκόταν τόσους µήνες µε ελάχιστες δυνάµεις, υποδείκνυε για πολλούς ότι η Πύλη δεν ήταν ανίκητη. Εξάλλου οι στρατιωτικές δυνάµεις στις οποίες στηριζόταν ο Αλή πασάς ήταν παρόµοιες και ποιοτικά ισάξιες µε αυτές που διέθεταν οι χριστιανοί της Στερεάς Ελλάδας: άτακτοι χριστιανοί και µουσουλµάνοι, πρώην κλέφτες, αρµατολοί ή δερβεντζήδες που αντιµετώπιζαν µε επιτυχία τον οθωµανικό στρατό. Άλλωστε και ο οθωµανικός στρατός από παρόµοιες άτακτες δυνάµεις αποτελείτο. Η ανωτερότητα των φηµισµένων στρατιωτικών σχηµατισµών των γενιτσάρων και των σπαχήδων του παρελθόντος είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Η απασχόληση του οθωµανικού στρατού στην πολιορκία των Ιωαννίνων καθιστούσε ιδιαίτερα ευνοϊκή τη συγκυρία. Σε αντίθεση µε τις βορειότερες περιφέρειες, στη Στερεά Ελλάδα ο µουσουλµανικός πληθυσµός ήταν σχετικά µικρός και σχεδόν στο σύνολό του στελέχωνε τις διοικητικές και στρατιωτικές θέσεις. Συνακόλουθα, για τους χριστιανούς Στερεοελλαδίτες οι µουσουλµάνοι ήταν ταυτισµένοι µε την τοπική εξουσία. Έτσι για πολλούς χριστιανούς της Στερεάς όπως βέβαια και της Πελοποννήσου και των νησιών, η συγκυρία συνιστούσε µια σηµαντική ευκαιρία να απαλλαχθούν από τους µουσουλµάνους γαιοκτήµονες και τους άλλους αξιωµατούχους και να πάρουν τη θέση τους. Στις 28 Απριλίου ο αρµατολός του γειτονικού καζά του Λιδωρικίου, Δήµος Σκαλτσάς, κατέλαβε το Λιδωρίκι και στις 30 Μαρτίου την κωµόπολη του Μαλανδρίνου. Τις ίδιες µέρες, και συγκεκριµένα στις 27 Μαρτίου, κινήθηκε και η Λιβαδειά. Στις 29 του ίδιου µήνα ο αρµατολός της Λιβαδειάς Αθανάσιος Διάκος και οι προεστοί της περιοχής κατέλαβαν την πόλη της Λιβαδειάς, ενώ στις 31 Μαρτίου δέχτηκαν την παράδοση των µουσουλµάνων της πόλης που είχαν οχυρωθεί στο κάστρο της Λιβαδειάς. Παράλ-

19 ληλα ο Διάκος έστειλε µικρότερους καπετάνιους να εξεγείρουν τις γειτονικές περιοχές: έτσι στα τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου ο Αντώνης Κοντοσόπουλος κατέλαβε την Αταλάντη και οι Γιάννης Λάππας και Βασίλης Μπούσγος κατέλαβαν τη Θήβα. Τις ίδιες µέρες, στις αρχές Απριλίου, κινήθηκε και ο αρµατολός Ζητουνίου (Λαµίας) και Μπουντουνίτσας (Μενδενίτσας) Γιάννης Δυοβουνιώτης, ο οποίος κατέλαβε την Μπουντουνίτσα. Κατόπιν οι τρεις οπλαρχηγοί, Διάκος, Δυοβουνιώτης και Πανουργιάς, αποφάσισαν να προχωρήσουν βορειότερα για να καταλάβουν το Πατρατζίκι (Υπάτη), σηµαντικό οικονοµικό κέντρο, που θα τους επέτρεπε να αποκλείσουν τα ισχυρό οθω- µανικό στρατιωτικό κέντρο του Ζητουνίου από τον νότο και από τη δύση. Η κατάληψη του Ζητουνίου θα αποτελούσε µεγάλη στρατιωτική επιτυχία και θα στερέωνε την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα. Καπετάνιος στο αρµατολίκι του Πατρατζικίου ήταν ο Μήτσος Κοντογιάννης από παλαιά και ισχυρή αρµατολική οικογένεια. Για πολλά χρόνια επί Αλή πασά κατείχε το αρµατολίκι, το οποίο διατήρησε και µετά τη σύγκρουση του Αλή µε την Πύλη προσκυνώντας στους νέους πασάδες που διόρισε ο Μαχµούτ Β στην περιοχή. Οι τρεις προαναφερόµενοι οπλαρχηγοί ήρθαν σε επαφή µε τον Κοντογιάννη επιδιώκοντας να επιτεθούν από κοινού στο Πατρατζίκι. Ο Κοντογιάννης όµως αρνήθηκε να συµµετάσχει στην επανάσταση, µη θέλοντας να διακινδυνεύσει την αρµατολική του θέση µετέχοντας σε ένα αβέβαιης έκβασης κίνηµα. Έτσι, οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί αποφάσισαν να επιτεθούν µόνοι τους και στις 18 Απριλίου εισέβαλαν στην πόλη. Ο Κοντογιάννης, πιεζόµενος από µικρότερους καπετάνιους του σώµατός του και κινδυνεύοντας να χάσει τον έλεγχο του αρµατολικιού του, αναγκάστηκε να πάρει µέρος στην επίθεση εναντίον των µουσουλµάνων του Πατρατζικιού. Οι τελευταίοι, αισθητά λιγότεροι από τους επιτιθέµενους, έπειτα από ολιγόωρη άµυνα, συνθηκολόγησαν. Στην Αθήνα Στην Αττική οι εύποροι Αθηναίοι προεστοί δίσταζαν να ξεσηκωθούν παρά τις ειδήσεις που έφταναν συνεχώς από τις επαναστατηµένες περιοχές της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης ανατολικής Στερεάς, ακόµη και των χωριών της Αττικής. Στις 10 Απριλίου, µάλιστα, οι Οθωµανοί της Αθήνας συνέλαβαν χωρίς αντίσταση αρκετούς επιφανείς προεστούς (στην ουσία αφέθηκαν να συλληφθούν), µε στόχο να τους χρησιµοποιή- Στις 24 Μαρτίου 1821 ξεκίνησε η επανάσταση στα Σάλωνα, απ Ο Αθανάσιος Διάκος συγκεντρώνει πολεµιστές και τους οδηγεί

20 σουν ως οµήρους, ώστε να αποτρέψουν οποιαδήποτε πιθανή επαναστατική κίνηση. Στις περιοχές όµως γύρω από την Αθήνα, στα αρβανίτικα χωριά των Μεσογείων και της Μεγαρίδας το κλίµα ήταν διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών της Μεγαρίδας, των Δερβενοχωρίων, είχαν συλλογικά επιφορτιστεί µε τη φρούρηση των ορεινών στενωπών της Αττικής που οδηγούσαν από τη Βοιωτία στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο. Ονοµάζονταν δερβεντζήδες και συνιστούσαν έναν ένοπλο σχηµατισµό, αντίστοιχο µε τους αρµατολούς, µόνο που ήταν συλλογικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της περιοχής τους και δεν µισθοδοτούνταν αλλά είχαν µόνο φοροαπαλλαγές. Στις 26 Απριλίου πολλοί χωρικοί της Αττικής (ως επί το πλείστον Αρβανίτες), κυρίως οι Δερβενοχωρίτες µε επικεφαλής τους καπετάνιους-προεστούς τους (σηµαντικότερος ο Μελέτης Βασιλείου από τη Χασιά, τη σηµερινή Φυλή) και Μεσογείτες µε επικεφαλής τον Γιάννη Ντάβαρη, εισέβαλαν στην Αθήνα και απέκλεισαν τους Οθωµανούς στην οχυρωµένη Ακρόπολη, την οποία άρχισαν να πολιορκούν. Στο µεταξύ οι Αθηναίοι προεστοί συντάχθηκαν µε τους εξεγερµένους και ανέλαβαν την πολιτική ηγεσία των επαναστατικών δυνάµεων στην Αττική. Ο Φιλικός Εµµανουήλ Παπάς, έχοντας αποβιβαστεί στο Άγιον Στα βόρεια Τις πρώτες µέρες του Μαΐου επαναστάτησαν το Πήλιο και η Εύβοια. Στο Πήλιο την επανάσταση υποκίνησε ο λόγιος και Φιλικός Άνθιµος Γαζής. Οι επαναστάτες κυριάρχησαν εύκολα στο Πήλιο, στο οποίο άλλωστε κατοικούσαν ελάχιστοι µουσουλµάνοι, και άρχισαν να πολιορκούν το κάστρο του Βόλου και τους Οθωµανούς του Βελεστίνου, που οχυρώθηκαν σε ορισµένους πύργους της κωµόπολης. Στην Εύβοια η επανάσταση ξεκίνησε, όταν έφτασε ο οπλαρχηγός Βερούσης Μουτσανάς, ξάδελφος του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Βορειότερα, στη Μακεδονία, στην περιοχή της Χαλκιδικής, για περισσότερο από έναν µήνα γίνονταν επαναστατικές διεργασίες. Ο Φιλικός Εµµανουήλ Παπάς είχε αποβιβαστεί στο Άγιον Όρος στα τέλη του Μάρτη και προσπαθούσε να ξεσηκώσει την περιοχή. Οι προσπάθειες των οθωµανικών Αρχών να τροµοκρατήσουν τους κατοίκους, συλλαµβάνοντας ως οµήρους αρκετούς προεστούς και θανατώνοντας ορισµένους, ώθησε τα πράγµατα στα άκρα. Στα µέσα Μαΐου η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος σήκωσαν τα όπλα εναντίον των Οθωµανών.

21 Σουλιώτες και Ήπειρος Στο µεταξύ διάστηµα (Ιανουάριος-Μάιος 1821) στην Ήπειρο οι σύµµαχοι Σουλιώτες και µουσουλµάνοι Αλβανοί αγάδες έχουν καταφέρει να σταθεροποιηθούν στο Σούλι και έχουν καταλάβει ορισµένα χωριά πάνω στους δρόµους που οδηγούν από τα Γιάννενα στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Στην πολιορκία των Ιωαννίνων δεν έχει σηµειωθεί καµία ουσιαστική εξέλιξη: ο Αλή πασάς εξακολουθούσε να αµύνεται µε επιτυχία απέναντι και στον νέο σερασκέρη Χουρσίτ πασά. Στα τέλη του Μάρτη έφτασε στο Σούλι ο Φιλικός και απεσταλµένος του Αλέξανδρου Υψηλάντη Χριστόφορος Περραιβός, παλαιός γνώριµος των Σουλιωτών. Μέχρι τότε οι Σουλιώτες δεν γνώριζαν τίποτε για την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας και τα σχέδια για την Ελληνική Επανάσταση. Αν και οι Σουλιώτες ενδιαφέρονταν να αποκατασταθούν µε ασφάλεια στην παλαιά ισχυρή θέση τους στο Σούλι και την περιφέρειά τους, η προοπτική της αποστασίας των νοτιότερων περιοχών τους προσέφερε νέους συµµάχους στη στρατηγική τους επιδίωξη. Το κάστρο του Σουλίου αποτελούσε ισχυρό οχυρό για τους Η δυτική Στερεά Στα µέσα Μαΐου, λοιπόν, είχαν ήδη εξεγερθεί εναντίον της Πύλης η Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, αρκετά νησιά, το Πήλιο, η Χαλκιδική, οι Σουλιώτες, ο Αλή πασάς και αρκετοί µουσουλµάνοι Αλβανοί αγάδες στην Ήπειρο, ενώ ταραχές και ανταρσίες λάµβαναν χώρα και στην Αλβανία: τον Απρίλιο και τον Μάιο πολλές περιοχές της νότιας Αλβανίας εξεγέρθηκαν εναντίον των νέων Οθωµανών διοικητών και δήλωσαν την υποστήριξή τους στον Αλή πασά. Αντίθετα η δυτική Στερεά Ελλάδα παρέµενε ακόµη πιστή και υποταγµένη στη σουλτανική εξουσία. Καθοριστικός ήταν ο ισχυρός παράγοντας των αρµατολών της Αιτωλοακαρνανίας, των Αγράφων και της νότιας Ηπείρου που απέφευγαν να κινηθούν. Μετά την έντονη κρίση που πέρασαν στο διάστηµα περίπου µεταξύ 1799 και 1810, όταν ο Αλή πασάς προσπάθησε και πέτυχε να ελέγξει τη ληστεία και τα αλληλοτροφοδοτούµενα κανάλια µεταξύ ληστών και αρµατολών, όσοι καπετάνιοι κατάφεραν στη συνέχεια να στερεωθούν σε αρµατολίκια αποδεχόµενοι την πλήρη κυριαρχία του Αλή πασά κατέκτησαν σηµαντική κοινωνική εξουσία στο τοπικό επίπεδο και οικονοµικές απολαβές, έχοντας την εύνοια του πασά των Ιωαννίνων. Είχαν επιπλέον καταφέρει να επιβιώσουν από τις σαρωτικές αλλαγές που επέβαλε

22 η αλλαγή καθεστώτος κυριαρχίας από τον Αλή πασά στους εκπροσώπους της Πύλης και είχαν καταφέρει να κρατήσουν τα αρµατολίκια τους. Η διατήρηση της ισχυρής κοινωνικής θέσης τους στις επαρχίες τους αποτελούσε το βασικό στρατηγικό τους στόχο. Η απρόβλεπτη όµως παράταση του πολέµου µεταξύ του Αλή πασά και της Πύλης και η αβέβαιη έκβασή του έθεταν σε δοκιµασία τις τακτικές τους επιλογές. Οι περισσότεροι είχαν αποσυρθεί στα αρµατολίκια και δεν συµµετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις εναντίον του Αλή πασά, περιµένοντας να δουν πού θα κλίνει η αναµέτρηση. Νέοι όµως παράγοντες ενέτειναν την πολιτική κρίση στην περιοχή και ωθούσαν σε αναπροσαρµογή τους πολιτικούς τους σχεδιασµούς: η πρόοδος της Ελληνικής Επανάστασης κινδύνευε να εξαπλωθεί στις περιοχές τους χωρίς οι ίδιοι να µπορούν να ελέγξουν τις εξελίξεις η αδυναµία να διατηρήσουν την ησυχία στα αρµατολίκια τους θα συνιστούσε ένα ισχυρό πλήγµα στο κύρος τους και θα επέτρεπε σε αντίζηλους καπετάνιους να διεκδικήσουν το καπετανλίκι. Ήδη άνεργοι πρώην αρµατολοί που είχαν εκδιωχθεί από τον Αλή πασά στα Επτάνησα, όπως οι Κατσικογιανναίοι, κατέφθαναν στη Στερεά και ωθούσαν σε εξέγερση, ώστε µέσω του πολέµου να αναβαθµίσουν τη θέση τους. Καπετάνιοι, των οποίων οι στενοί δεσµοί τους µε τον Αλή πασά δεν τους είχαν επιτρέψει να διατηρήσουν τις θέσεις τους στο νέο σουλτανικό καθεστώς, υποκινούσαν πολεµικά επεισόδια που κλόνιζαν τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή: για παράδειγµα, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που το φθινόπωρο του 1820 είχε καταφύγει στα Επτάνησα, τον Μάρτη του 1821 πέρασε, µέσω Πατρών, στη Στερεά και στις 22 Μαρτίου επιτέθηκε σε οθωµανική ταχυδροµική αποστολή στην Τατάρνα της Ευρυτανίας, σκοτώνοντας αρκετούς από τους ενόπλους που τη συνόδευαν και παίρνοντας τα χρήµατα που µετέφεραν. Οι Σουλιώτες, επεκτείνοντας τις επιδροµές τους στις περιοχές των αρµατολικιών Άρτας και Πρέβεζας, αµφισβητούσαν έµπρακτα την ισχύ των τοπικών αρµατολών. Πολλοί χωρικοί είχαν φτάσει σε αδιέξοδο εξαιτίας της πολεµικής και οικονοµικής κρίσης, ενώ οι ειδήσεις (αληθείς ή ψευδείς) για την επιτυχία της επανάστασης στις άλλες περιοχές και οι φήµες για επικείµενη ρωσική επέµβαση δηµιουργούσαν αυξηµένες προσδοκίες. Απεσταλµένοι της Φιλικής Εταιρείας στη δυτική Στερεά Ελλάδα, όπως ο Ήβος Ρήγας και ο αρµατολός του Βλοχού (σηµερινό Αγρίνιο) Αλεξάκης Βλαχόπουλος, ένας από τους λίγους οπλαρχηγούς της δυτικής Ρούµελης που ήταν µέλος της Φιλικής Εταιρείας, πίεζαν τους καπετάνιους, τους προεστούς και ευρύτερα τους κατοίκους να

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Πρόκριτος, έµπορος, Φιλικός, στρατιωτικός Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 A.Τ.Ε.Ι.Θ Παγκόσμια Ημέρα A.με.A. Ενημερωτική Ημερίδα Συνδιοργάνωση του Γραφείου Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Α.με.Α τουα.τ.ε.ι.θ. με το Γραφείο Διασύνδεσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου)

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Αδάµ Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Εθνικών Κτηµάτων [1833-1869], Σειρά #001- Πολιτικές Προικοδοτήσεις και προικίσεις-στρατιωτικές και ναυτικές προικοδοτήσεις-εκποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµο Οικογένειας. Κοντογιάννης. 1. Μήτζος Κοντογιάννης

Επώνυµο Οικογένειας. Κοντογιάννης. 1. Μήτζος Κοντογιάννης Επώνυµο Οικογένειας Κοντογιάννης Ισχυρή οικογένεια αρµατολών του Πατρατζικίου (Υπάτη), γενάρχης της οποίας ήταν ο "ένδοξος και µεγαλοπρεπής" Γιάννης (Γερο) Κοντογιάννης (Χαλκιόπουλο, Βάλτου, 1710 - Χαλκιόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832)

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση. Η Φιλική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου.

ΕΛΠ 40. Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. ΕΛΠ 40 Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες και χορευτικά ρεπερτόρια του Βορειοελλαδικού χώρου. Διαμόρφωση κεφαλαίων εργασίας: 1. Μουσική και χορός: απαραίτητα στοιχέια κουλτούρας 2. Βορειοελλαδικός χώρος και πληθυσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΑΜΑΝΕΣ aspropotamos.org

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΑΜΑΝΕΣ aspropotamos.org ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΑΜΑΝΕΣ aspropotamos.org Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί εάν υπάρχει λόγος μελέτης κάποιας αρχαίας φυλής που δραστηριοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Πίνδου, στην οποία ανήκει ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Μετάφραση από τα τουρκικά: Γιώργος Σύρμας** Ο 18ος αιώνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιόδου κατά την οποία τα αποτελέσματα ραγδαίων εξελίξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι μεταβολές που έγιναν στους κόλπους του

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 1. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1814-1815) σελ. 9-12 - Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία, Βρετανία: 1η Νοέμβρη 1814- Συνέδριο στη Βιέννη, για να τερματίσουν επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ελληνική Επανάσταση Δοξολογία στην Αγία Λαύρα, Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί την σημαία της επανάστασης, Φανταστική σύνθεση του Θεόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 110.000 υποψήφιοι. Λιγότερο από ένας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 schooltime.gr: Ιστορία PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες. PDF

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 1 Α φάση Εξέτασης Οµάδα Α 1) ΠότεκαιγιαποιουςλόγουςιδρύθηκεηΑ ΑθηναϊκήΣυµµαχία; 2) Πότε εµφανίστηκε η αλφαβητική γραφή στον ελληνικό κόσµο και ποιες ανάγκεςεξυπηρετούσε;

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα

Κεφάλαιο 2. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) 18ος -- αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η πορεία προς τα επαναστατικά κινήματα (μέσα 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) Όπως είδαμε στη Β Γυμνασίου το 17ο αιώνα άρχισε η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Διαβάστε περισσότερα

V. ΓΙΑΤΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

V. ΓΙΑΤΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ V. ΓΙΑΤΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουµε τους λόγους για τους οποίους η τηλεµατική στην υγεία είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί στο νοµό Ευρυτανίας ώστε να βοηθήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γ Γυμνασίου. Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο

Ιστορία Γ Γυμνασίου. Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο Ιστορία Γ Γυμνασίου Διαγώνισμα στο 1 ο Κεφάλαιο Ενότητα 1 1. Να δώσετε σύντομους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες: αγροτική επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση, κίνημα του Διαφωτισμού. Αγροτική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα. Σημειώσεις Έκδοσης

Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα. Σημειώσεις Έκδοσης Khan Wars 7: Αίμα και Δόξα Σημειώσεις Έκδοσης Αναβαθμίσεις Επιλογών Όλα τα μενού επιλογών έχουν popup με νεα σχέδια και περιγραφές. Εξομοιωτής Μάχης Αποτελεί την οπτική αναπαράσταση της μάχης και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα