ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Του Σαράντου Αλεξανδρή του Νικολάου, κατοίκου Τρί ολης, ε ί της οδού Ερατοσθένους 4, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους ιοίκησης Σωµατείου Ορυχείων Σταθµών ΕΗ Μεγαλό ολης, Ανα ληρωτή Προέδρου Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας 2) Του Γεωργίου Αρχοντό ουλου του Σάββα, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Έκτορος 7, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Γραµµατέα Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 3) Του Τριαντάφυλλου Αφεντουλίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµ εδοκλέους 21, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Μέλους Σ Συλλόγου Υ αλλήλων ΟΛΘ Α.Ε. 4) Του Γεωργίου Βαγιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πειραιά, ε ί της οδού Ραιδεστού 164, τεχνικού ΕΣΦΑ Α.Ε., Μέλους Σ Οµοσ ονδίας Πετρελαιοειδών και Χηµικής Βιοµηχανίας 5) Του Σωτηρίου Βεγίρη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Ρόδου 179, τεχνικού αραγωγής ΕΣΦΑ Α.Ε., Ταµία Σ Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΣΦΑ Α.Ε. 6) Του Ιγνατίου Γρυ ογιάννη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μενεκράτους 54-56, Νέος Κόσµος, υ αλλήλου ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Μέλους Ε ιτρο ής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 7) Του Γεωργίου Γώγου του Παναγιώτη, κατοίκου Νίκαιας, ε ί της οδού Κοµνηνών 51, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Μονίµων και οκίµων Λιµενεργατών ΟΛΠ Α.Ε. 1

2 8) Του Σταµάτη Θεοδωρό ουλου του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Αγίας Μαρίνας 11, Μελίσσια, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους Ένωσης Τεχνικών ΕΗ Α.Ε. 9) Του Χρήστου Κορτζίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Τρι όλεως 12, Ελληνικό, ηµάρχου Ελληνικού Αργυρού ολης 10) Του Θωµά Κώτσια του Μάρκου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Κύκνων 61 Γ, Γαλάτσι, ρώην εργαζοµένου ΕΛΠΕ Α.Ε., νυν συνταξιούχου και µετόχου ΕΛΠΕ Α.Ε. 11) Του Κωνσταντίνου Μαριόγλου του Ανέστη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµµανουήλ Ροΐδη 7, Ασβεστοχώρι, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Προέδρου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 12) Του Αλέξανδρου Μερσινιά του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού 25 ης Μαρτίου 11, Νέα Ερυθραία, καταµετρητή ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Προέδρου Συλλόγου Καταµέτρησης ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 13) Του Γεωργίου Πα ακωνσταντίνου του ηµητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού ωδεκανήσου 8, Ωραιόκαστρο, εργαζόµενου ΕΛΠΕ Α.Ε., Αντι ροέδρου Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΛΠΕ Α.Ε. 14) Της Στέλλας Πολίτη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Νεϊγύ 41, Πατήσια, συνταξιούχου ΕΗ Α.Ε. 15) Του Πολυζώη Πολυζωίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Ψαρρών 17, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Ταµία Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 16) Του Γεωργίου Σ ανό ουλου του Στεφάνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47, Θέρµη, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Εκ ροσώ ου των υ αλλήλων στο Σ του ΟΛΘ Α.Ε. 17) Της έσ οινας Σ ανού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Θριασίων 19, υ αλλήλου ιευθύνσεως Κρατικών Λαχείων, Αντι ροέδρου Εκτελεστικής γραµµατείας Α Ε Υ 2

3 18) Του Βασιλείου Τσόκαλη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μεσογείων 59, Αµ ελόκη οι, εργατοτεχνίτη ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 19) Του Νικολάου Φωτό ουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Σιτάκης 88, Λαµ ρινή, τεχνικού ΕΗ Α.Ε., Προέδρου Γενικής Οµοσ ονδίας Προσω ικού ΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ Του Ελληνικού ηµοσίου νοµίµως εκ ροσω ούµενου α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, ου κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1. Της «α ό 07/09/2012 Α όφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυµης Εταιρίας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ , το Πρακτικό της ο οίας καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης 15725, και σύµφωνα µε την ο οία «ορίστηκαν» ως Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της άνω Εταιρίας ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και ως ιευθύνων Σύµβουλος ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, «σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων Ιωάννη Κουκιάδη του ηµητρίου και Κωνσταντίνου Μητρό ουλου του Σωτηρίου. 2. Της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) µε τίτλο «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), ό ως ισχύει». 3

4 3. Κάθε άλλης συναφούς ράξης ή αράλειψης της ιοίκησης, ρογενέστερης ή µεταγενέστερης. Με την αρούσα ζητούµε την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων, ου άσχουν ακυρότητα καταδήλως και ολλα λώς, και δια των ο οίων ε ιχειρήθηκε εκνόµως και αντισυνταγµατικώς η διευκόλυνση της εκ οίησης εριουσιακών στοιχείων του ηµοσίου και Ν.Π... και δηµοσίων ε ιχειρήσεων, χωρίς να ληρούνται οι νόµιµες ρου οθέσεις, χωρίς την τήρηση της κείµενης διαδικασίας και κατά αράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στη λειτουργία της διοίκησης. Α ό τα κατωτέρω εκτιθέµενα ροκύ τει εναργώς ότι, στις 6 και 7 Σε τεµβρίου 2012, ε ιχειρήθηκε να αρακαµφθεί το ελάχιστο εχέγγυο διαφάνειας, δηλαδή η κατά λειοψηφία 2/3 γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του άρθρου 43 Α του Κανονισµού της Βουλής για την καταλληλότητα των ροταθέντων α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών ροσώ ων για τις θέσεις του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου. Η δε α ό ειρα αράκαµψης έγινε α ροσχηµάτιστα, σε εριφρόνηση του γεγονότος ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ε ιτρο ής της Βουλής, η ο οία ολοκληρώθηκε στις 14.10, της 6/9/2012, δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόµου α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3 και µε αραγωγή ad hoc Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 4 ώρες ΜΕΤΑ τη λήξη συνεδρίασης της Ε ιτρο ής της Βουλής, ήτοι στις της 6/9/2012, µε την ο οία καταργήθηκε ex post facto η α αιτούµενη και µη ε ιτευχθείσα αυξηµένη λειοψηφία! Η δε έκδοση Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε κατά αράβαση τόσο του ίδιου του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αφού ουδέν κατε είγον συνέτρεξε στις 6/9/2012, ούτε άλλωστε µ ορεί η µη αρεστή στον Υ ουργό ή την Κυβέρνηση λειτουργία της Βουλής να ανάγεται σε κατε είγον ου δικαιολογεί την κατάλυση, µε ράξη νοµοθετικού εριεχοµένου, της εκφρασθείσης 4

5 κοινοβουλευτικής άρνησης έγκρισης των συγκεκριµένων δύο διορισµών. Περαιτέρω, η έκδοση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε σε λήρη αραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής λειτουργίας της διοίκησης, αφού είναι δεδοµένο ότι στις 4 ώρες και 40 λε τά ου µεσολάβησαν α ό την λήξη της συνεδρίασης της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής µέχρι την έκδοση του ΦΕΚ µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου όχι µόνον δεν συνεδρίασε το Υ ουργικό Συµβούλιο, αλλά θα ήταν και ρακτικώς αδύνατον να διασκεφθούν, να διαβουλευθούν ή και α λώς να υ ογράψουν οι Υ ουργοί ου φέρονται υ ογράφοντες την οικεία Πράξη αλλά και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, λαµβανοµένου µάλιστα υ όψιν ότι δύο εκ των υ ογραφόντων Υ ουργών ευρίσκονταν εκτός Αθηνών, ο δε ένας εξ αυτών εκτός Ελλάδας, στην Αίγυ το Η µε αυτόν τον τρό ο αραγωγή και έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δηλαδή Πράξης ου ροβλέ εται µόνον για έκτακτες ερι τώσεις και εριστάσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης, ροκειµένου να αλλάξει αυθηµερόν και φωτογραφικά η νοµοθεσία και να αρακαµφθεί η κοινοβουλευτική άρνηση έγκρισης των συγκεκριµένων 2 διορισµών αράγει ακυρότητα των ανωτέρω διορισµών, οι ο οίοι µάλιστα χώρησαν χωρίς καν να ροηγηθεί νέα συνεδρίαση της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής, µετά την θέση σε ισχύ της ράξης νοµοθετικού εριεχοµένου. Ειδικότερα: Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/ ), µε τίτλο «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », συστήθηκε η Ανώνυµη Εταιρία µε την ε ωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 5

6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «Τ.Α.Ι.ΠΕ..» ή «Ταµείο»). Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου αυτού «Το Ταµείο έχει α οκλειστικό σκο ό την Αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, καθώς και εριουσιακών στοιχείων «Ν.Π... ή» των δηµοσίων ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε Ν.Π..., ό ως ορίζεται στην αράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις ε ικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις λήρους διαφάνειας, ροκειµένου να ε ιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα εριουσιακά στοιχεία µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις ε όµενες διατάξεις.» Βάσει της αρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής.». Με την δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη ε ιχειρήθηκε τρο ο οίηση στο τελευταίο εδάφιο της αρ.1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, µε το άρθρο 1 της α ό ΠΝΠ, (ΦΕΚ Α 174/ ) σύµφωνα µε το ο οίο «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για 6

7 την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Με την ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, ήτοι µε την α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, ορίσθηκε ως Πρόεδρος του Σ, στη θέση του αραιτηθέντος Προέδρου καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη, ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και στη θέση του αραιτηθέντος ιευθύνοντος Συµβούλου Κωνσταντίνου Μητρό ουλου ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων. Στη συνέχεια µε την αράγραφο Γ. 2 του άρθρου έµ του του Ν.4079/2012, (ΦΕΚ Α 180/ ) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου α ό ενταµελές ορίσθηκε σε εξαµελές. ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ράξη διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Σ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «ΤΑΙΠΕ ΑΕ», ανεξαρτήτως του ότι συνιστά και ράξη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, α οτελεί ατοµική διοικητική ράξη, αφού ρόκειται, στην ουσία της, για κυριαρχική ράξη διοικητικής αρχής, ου ρυθµίζει συγκεκριµένη ερί τωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέ ειες και άµεση νοµική ισχύ. Εν ροκειµένω, η Γενική Συνέλευση του Ταµείου, α οτελούµενη α οκλειστικώς α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, εκ ροσω ούντα το Ελληνικό ηµόσιο, ασκεί δηµόσια, δηλαδή, κυριαρχική εξουσία και, σύµφωνα µε το λειτουργικό κριτήριο, ο συναφής διορισµός διέ εται α ό το διοικητικό δίκαιο και άρα αραδεκτώς ροσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης. Η Γενική Συνέλευση του Ταµείου ασκεί στην ερί τωση αυτή δηµόσια εξουσία, ό ως ροκύ τει α ό τις διατάξεις του Ν. 3986/

8 Πλέον συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 αρ. 3 ορίζεται ότι «Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος», στο άρθρο 2 αρ. 1 ορίζεται ότι «Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου [ ] αναλαµβάνεται δε και καλύ τεται ολόκληρο α ό το Ελληνικό ηµόσιο», στο άρθρο 3 αρ. 2 ορίζεται ότι «Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες», ενώ στο 3 αρ. 8 ορίζεται ότι «Τα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών». Α ό τις διατάξεις αυτές, ιδωµένες τόσο αυτοτελώς όσο και συνδυαστικά, συνάγεται µε σαφήνεια και έραν άσης αµφιβολίας ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη α οτελεί µόνον τύ οις µία α όφαση Γενικής Συνέλευσης µετόχων Ανώνυµης Εταιρίας και αυτό, διότι, µοναδικός και α οκλειστικός µέτοχος του Ταµείου είναι το Ελληνικό ηµόσιο, τα δικαιώµατα του ο οίου ασκούνται στη Γενική Συνέλευση α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών. Οι ως άνω ιδιαιτερότητες και εριορισµοί στη λειτουργία του Ταµείου αρµόζουν και ροσιδιάζουν σε διοικητική αρχή και όχι σε εταιρεία ου λειτουργεί µε τους όρους της ιδιωτικής οικονοµίας. Ε οµένως, συντρέχει ερί τωση ουσιαστικά για de facto διορισµό στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών. Ε ι λέον, αρά το γεγονός ότι τα νοµικά ρόσω α ιδιωτικού δικαίου δηµοσίου ενδιαφέροντος, ό ως είναι εν ροκειµένω το Ταµείο, α οτελούν τµήµατα της ηµόσιας ιοίκησης υ ό λειτουργική, αλλά όχι υ ό οργανική έννοια, οι δε ράξεις τους κινούνται κατά κανόνα στον κύκλο των σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου και δεν γεννούν διοικητικές διαφορές, αλλά διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εξαίρεση υφίσταται στην ερί τωση ου τα εν λόγω Ν.Π.Ι.. έχουν διφυή χαρακτήρα και ασκούν ορισµένες αρµοδιότητες ως Ν.Π..., ό ως συµβαίνει µε τις δηµοτικές ε ιχειρήσεις ύδρευσης και α οχέτευσης όταν ροβαίνουν στην κήρυξη α αλλοτρίωσης ή στη σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων αναγκαίων για τα εκτελούµενα α ό αυτές έργα δηµόσιας ωφέλειας (βλ. ΣτΕ 1809/2003, 3445/1991, 108/1991 Ολοµ.), ή ό ως συνέβαινε µε τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ου α οτελούσε µεν Ν.Π.Ι.., αλλά όταν ασκούσε αρµοδιότητα σχετική µε την έκδοση ράξεων υ αγωγής ή ανάκλησης υ αγωγής ε ένδυσης 8

9 στο Ν. 1892/1990, θεωρήθηκε ότι ενεργεί ως όργανο ου ασκεί δηµόσια εξουσία (ΣτΕ 745/2005). Πολύ ερισσότερο, όταν στη συγκεκριµένη ερί τωση το Ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ.1 Ν. 3986/2011, έχει ως σκο ό την αξιο οίηση των εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, των ΝΠ ή των ηµοσίων Ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε ΝΠ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 3 Ν. 3986/2011, το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του ηµοσίου Συµφέροντος, ενώ σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση σκο ός ιδρύσεως του Ταµείου είναι η συµβολή στη διαχειρισιµότητα και βιωσιµότητα του ηµοσίου Χρέους και στην ε ίτευξη των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων της Χώρας, ο ο οίος ρητώς χαρακτηρίζεται ως σκο ός υ έρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Εξάλλου, ό ως έχετε κρίνει στην υ αρ. ΣτΕ 239/2012 Α όφασή σας, στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Ε ικρατείας υ άγεται υ ουργική ράξη διορισµού διευθύνοντος συµβούλου ΝΠΙ, σε ερί τωση ου οι σκο οί του νοµικού ροσώ ου είναι δηµοσίου συµφέροντος. Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος κρίθηκε ότι είναι όργανο διοικήσεως και όχι υ άλληλος του ΝΠΙ. ΙΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύτηκε στο υ αρ. 9527/ ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, ου φέρει ηµεροµηνία ραγµατικής κυκλοφορίας , α ό το ο οίο και λάβαµε ε ίσηµα γνώση στις 10 Νοεµβρίου Κατά συνέ εια η αρούσα αίτηση ασκείται εντός της νόµιµης ροθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών. Εξάλλου, η δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύθηκε στις 06/09/2012, λάβαµε ε ίσης γνώση αυτής την 10 Νοεµβρίου 2012, η δε αρούσα ασκείται σε κάθε ερί τωση εντός της νόµιµης ροθεσµίας 60 ηµερών ακόµη και α ό την ραγµατική κυκλοφορία της (έναρξη ροθεσµίας την 16/09/2012, σύµφωνα µε την άγια νοµολογία του ΣτΕ). 9

10 IV. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Είµαστε όλοι Έλληνες ολίτες και, ως εκ τούτου, έχουµε άµεσο, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων ράξεων, διότι η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση και αξιο οίηση της δηµόσιας εριουσίας, ου α οτελεί ρωταρχικό σκο ό του Ταµείου Αξιο οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, αφορά και ε ηρεάζει άµεσα τα ζωτικά έννοµα συµφέροντα και το βιοτικό µας ε ί εδο. Ειδικά, ο διορισµός στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου καθιστά ε ιτακτικότερη την α αρέγκλιτη τήρηση των ως άνω αρχών, καθώς οι αρµοδιότητες ου ροβλέ ονται στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011 και στο καταστατικό του είναι καθοριστικές του τρό ου διαχείρισης και αξιο οίησης της δηµόσιας εριουσίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 αρ. 5 Ν. 3986/2011 «[ο] Πρόεδρος του.σ. υ ογράφει τις συµβάσεις και εκ ροσω εί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο. Ο Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο α ό αυτόν ρόσω ο εκ ροσω εί το Ταµείο στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, µετοχές των ο οίων ελέγχει το Ταµείο». Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος, σύµφωνα µε την αράγραφο 6 του ίδιου άρθρου «α. Ε ιµελείται και συντονίζει την υλο οίηση του ΕΠΑ. β. Υ οβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο τις ροτάσεις και εισηγήσεις ου α αιτούνται για την ραγµατο οίηση των σκο ών του Ταµείου και για την κατάστρωση του σχεδιασµού της δράσης του. γ. Καταρτίζει και υ ογράφει συµβάσεις µε αντικείµενο µέχρι το οσό ου ορίζεται µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εκτελεί τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου». 2. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, έκτος, έβδοµος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, δέκατος όγδοος και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εργαζόµενοι σε ηµόσιες Ε ιχειρήσεις και Οργανισµούς, ό ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται και εξειδικεύονται, των ο οίων µέρος ή σύνολο των 10

11 µετοχών έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ, µε σκο ό την εραιτέρω µεταβίβασή τους σε ιδιώτες ε ενδυτές. Η οικονοµική βιωσιµότητα των ηµόσιων αυτών Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, καθώς και το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων, εξαρτώνται, ε οµένως, άµεσα α ό τις α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου και, εξ αυτού του λόγου, το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων είναι κατάδηλο. 3. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εκ ρόσω οι των εργαζοµένων σε ρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σκο ός των ο οίων είναι η ροάσ ιση των συµφερόντων των εργαζοµένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωµάτων. Ό ως ανωτέρω εξετέθη, οι α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου ε ηρεάζουν άµεσα και δύνανται να βλάψουν το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων. Περαιτέρω, καθορίζουν άµεσα την ροο τική των ηµόσιων Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, η ο οία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα έννοµα συµφέροντα των εργαζοµένων ου εκ ροσω ούµε. Α ό τα ανωτέρω καταφανώς ροκύ τει το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων. 4. Ο ένατος εκ των αιτούντων είµαι ήµαρχος Ελληνικού-Αργυρού ολης. Στα όρια του ήµου Ελληνικού εριλαµβάνεται ακίνητο συνολικής έκτασης τ.µ., µε ακτογραµµή έκτασης 3.5 χιλιοµέτρων, η ο οία ανήκει στην «Ελληνικό Α.Ε.», το σύνολο των µετοχών της ο οίας έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ ρος ώληση σε ιδιώτες ε ενδυτές. Ενόψει των ανωτέρω, έχω άµεσο έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων, το ο οίο συνίσταται στη διασφάλιση των αρχών της νοµιµότητας και διαφάνειας όσον αφορά την ε ιλογή και τον διορισµό των ροσώ ων, τα ο οία, µε τις αρµοδιότητες ου έχουν και τις α οφάσεις ου λαµβάνουν, ε ηρεάζουν άµεσα τις ροο τικές οικονοµικής και τουριστικής ανά τυξης της εριοχής, την εριβαλλοντική της 11

12 ισορρο ία, τις αρχές της αειφόρου ανά τυξης και αειφορίας και την καθηµερινότητα των δηµοτών και κατοίκων. V. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Παράβαση ουσιώδους τύ ου (άρθρο 48 αρ. 2 Π.. 18/1989) Ως λόγος ακύρωσης διοικητικής ράξης ροβλέ εται α ό το άρθρο 48 αρ. 2 του Π.. 18/1989 η αράβαση ουσιώδους τύ ου ου έχει ταχθεί για την ενέργεια της ράξης. Η ράξη του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ α οτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, αφού ριν το διορισµό α αιτείται η γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής (ουσιώδης τύ ος). Στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 ροβλε όταν, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής στις 6/9/2012 και ώρα ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα ρακτικά, ότι «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής ου θέσ ισε ο νοµοθέτης καθιστά τη γνωµοδότηση σύµφωνη και όχι α λή. Εάν ε ρόκειτο ερί α λής γνώµης, δεν υ ήρχε λόγος να α αιτείται αυξηµένη λειοψηφία. Το γεγονός αυτό ροκύ τει, άλλωστε και α ό την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3986/2011, ό ου ορίζεται για το άρθρο 3 ότι «Για λόγους διαφάνειας και λόγω του κρίσιµου ρόλου ου καλείται να διαδραµατίσει το όργανο αυτό, 12

13 ροβλέ εται ότι ριν α ό τον ορισµό των µελών του.σ. του Ταµείου, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α ΚτΒ διατυ ώνει µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη» Ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά και τις α ό 6/9/2012 Εκθέσεις της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, οι ο οίες φέρονται ότι διαβιβάσθηκαν ρος τον Υ ουργό Οικονοµικών µε το υ αρ. ρωτ. 1974/ διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου της Ε ιτρο ής κ. Ευάγγελου Μειµαράκη, δεν σχηµατίσθηκε η α αιτούµενη αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής, καθώς οι θετικές ψήφοι ήταν εννέα (9) και οι αρνητικές έξι (6). εν συγκεντρώθηκε δηλαδή ο α αιτούµενος αριθµός των 10 θετικών ψήφων. Ε οµένως, αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, µε την ο οία ενηµέρωνε τον αρµόδιο Υ ουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για την θετική γνώµη της ε ιτρο ής, καθώς δεν σχηµατίσθηκε η σύµφωνη γνώµη. Ε ικουρικώς, σε ερί τωση ου η ροβλε όµενη στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 γνωµοδότηση θεωρηθεί ως α λή γνώµη, και άλι αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, καθώς η γνώµη ελλεί ει αντελώς. Ειδικότερα, α ό τη στιγµή ου δεν ε ετεύχθη η α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3, κατά το χρόνο λήξης της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, δεν αρήχθη οτέ έγκυρη γνωµοδότηση, καθώς δεν σχηµατίσθηκε οτέ γνωµοδοτούσα λειοψηφία α οτελούµενη α ό τα 2/3. Εξάλλου, εάν θεωρηθεί ότι, ως εκ των ανωτέρω, σχηµατίστηκε αρνητική γνώµη, ιδρύεται έτερος λόγος ακυρώσεως, συνιστάµενος στην έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην ράξη διορισµού, όσον αφορά την αράκαµψη της αρνητικής γνώµης και, ε οµένως, υ άρχει και σε αυτή την ερί τωση αράβαση ουσιώδους τύ ου, ό ως γίνεται δεκτό α ό τη νοµολογία. 13

14 Σε κάθε ερί τωση, λοι όν, η ρώτη ροσβαλλόµενη είναι αράνοµη και ακυρωτέα. 2. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης της 6/9/2012 της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, εκδόθηκε α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, µετά α ό φερόµενη «ρόταση» του µηδέ οτε συνεδριάσαντος Υ ουργικού Συµβουλίου, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την ο οία το τελευταίο εδάφιο της Παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011 τρο ο οιήθηκε ως εξής: «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η συγκεκριµένη τρο ο οίηση δεν θερα εύει την ακυρότητα της ροσβαλλόµενης ράξης διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, διότι, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ, καθώς το ΦΕΚ Α 174/ φέρεται ως εκδοθέν στις 18:53:54 της 6/9/2012, ενώ, ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά της Ε ιτρο ής ΕΚΟ, η ε ίµαχη συνεδρίαση λύθηκε στις 14:10. Ε ίσης, η ηµεροµηνία ου φέρει το ΦΕΚ στο ο οίο δηµοσιεύτηκε η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη και η ραγµατική κυκλοφορία του Φύλλου δεν συµ ί τουν. Συγκεκριµένα, ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ νοείται η ηµεροµηνία της ραγµατικής κυκλοφορίας του φύλλου και όχι εκείνη ου αυτό φέρει, καθώς ο συγκεκριµένος κανόνας θεµελιώνεται, ρωτίστως, στις αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασµού της αξίας του ανθρώ ου και της ελεύθερης ανά τυξης της ροσω ικότητας και ως εκ τούτου κρίσιµη είναι η ηµέρα ραγµατικής κυκλοφορίας (Ολ. ΣτΕ 2527/2003). 14

15 Ε ικουρικώς, και στην ερί τωση ου γίνει δεκτό ότι η τρο ο οιηµένη διάταξη ανα τύσσει την ισχύ της αναδροµικά, η τρο ο οιούσα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου άσχει αντισυνταγµατικότητα και δεν δύναται να εφαρµοστεί. Τα ζητήµατα των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων ου ρέ ει να συντρέχουν για την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και του ρυθµιστικού αντικειµένου τους, συνδέονται τελικά µε το αµφιλεγόµενο ζήτηµα της δυνατότητας δικαστικού ελέγχου των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και, γενικότερα, της συνταγµατικότητας των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Στο σηµείο αυτό ρέ ει να καταστεί σαφές ότι ο δικαστικός έλεγχος της συνδροµής των «έκτακτων ερι τώσεων εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης» διακρίνεται στο στάδιο ριν την έγκριση των εν λόγω ράξεων α ό τη Βουλή και στο µετέ ειτα. Στο αρχικό στάδιο µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου. Συνε ώς, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. (βλ. Ε.Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού ικαίου, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 133 και ισχυρή µειοψηφία σε ΣτΕ (Ολοµ) 1250/2003.) Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής». Με τη ρύθµιση αυτή δεν ανατίθεται αράλληλη και ροσωρινή 15

16 νοµοθετική αρµοδιότητα στον Αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά α λώς αρέχεται σε αυτόν συνταγµατική, αντί νοµοθετικής, εξουσιοδότηση να ασκεί κανονιστική εξουσία υ ό αυστηρές ροϋ οθέσεις, η συνδροµή των ο οίων ελέγχεται α ό τον ακυρωτικό δικαστή (βλ. µειοψηφία στην ΣτΕ Ολοµ. 1250/2003). Η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, κατά την ερίοδο α ό τη δηµοσίευσή της µέχρι και την κύρωση της α ό τη Βουλή, αντίκειται στο Σύνταγµα κατά το ότι δεν συνέτρεχαν σωρευτικά οι ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 44 αρ. 1 για την έκδοσή της. Ο έλεγχος των ροϋ οθέσεων αυτών είναι αναγκαίος για να αντιµετω ιστεί η κατάχρηση της έκτακτης διαδικασίας του άρθρου 44 αρ. 1. Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει ροχωρήσει α ό την αρχή της θητείας της µέχρι σήµερα σε εισαγωγή ρος κύρωση και σε έκδοση λέον των 10 ράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, γεγονός ου α οδεικνύει ότι δεν κάνει χρήση της ευχέρειας του άρθρου 44 αρ. 1 µόνο σε έκτακτες ερι τώσεις, αλλά έχει µετατρέψει την εξαιρετική νοµοθετική διαδικασία σε κανόνα. Προκειµένου να ροστατευθεί η οµαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού ολιτεύµατος και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ό ως αυτή καθιερώνεται α ό το άρθρο 26 αρ. 1 Σ ρέ ει να γίνει δεκτό ότι οι ροϋ οθέσεις ου θέτει το άρθρο 44 αρ.1 µ ορούν και ρέ ει να α οτελούν αντικείµενο ελέγχου α ό τα ικαστήρια. Σε κάθε ερί τωση, δεν µ ορεί να γίνει δεκτό ότι η αδυναµία συγκέντρωσης της α αιτούµενης λειοψηφίας της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α για το σχηµατισµό της α αιτούµενης γνώµης της α οτελεί συνταγµατικώς αραδεκτή «έκτακτη ερί τωση εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης». Μια τέτοια αραδοχή δηµιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό ροηγούµενο ου θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεµέλια του ολιτεύµατος και την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Αν η εκτελεστική εξουσία κριθεί ότι µ ορεί να αρεµβαίνει και, µάλιστα, αναδροµικά, ώστε να τρο ο οιεί την 16

17 νοµική ισχύ των α οφάσεων των Κοινοβουλευτικών Ε ιτρο ών, οι ο οίες εξ ορισµού α οτελούν τµήµα της νοµοθετικής εξουσίας, θα ακυρωθεί στην ράξη η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ρος όφελος της εκτελεστικής. Ε ίσης, οι διορισµοί του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, τους ο οίους στόχευε να θερα εύσει η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δεν µ ορεί να θεωρηθεί ότι α οτελούσαν ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα έγγραφα, ο ροηγούµενος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος είχαν αραιτηθεί ήδη α ό τις 27/06/2012 και τις 19/07/2012 αντιστοίχως και η Κυβέρνηση δια του Υ ουργού Οικονοµικών δεν είχε ροχωρήσει για ερίοδο ου ροσέγγιζε τους δυόµιση µήνες σε ο οιαδή οτε ενέργεια ανα λήρωσής τους. Στο ίδιο διάστηµα, είχαν εισαχθεί στη Βουλή και ψηφισθεί ήδη δύο νοµοσχέδια, και, ειδικότερα, του Υ ουργείου Παιδείας (κατατέθηκε και ψηφίσθηκε µε την διαδικασία του κατε είγοντος στις αρχές Αυγούστου 2012) και του Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων (κατατέθηκε µε την κανονική διαδικασία στις αρχές Αυγούστου 2012, εισήχθη στην αρµόδια Ε ιτρο ή της Βουλής στις 21 Αυγούστου 2012 και ψηφίσθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στα τέλη Αυγούστου 2012). Ε οµένως, ε ουδενί δικαιολογείται το συµ έρασµα ότι συνέτρεξε τόσο κατε είγουσα ανάγκη, η ο οία δεν µ ορούσε να έχει αντιµετω ισθεί µε τακτική εισαγωγή νοµοθετήµατος στη Βουλή, αφού α οδεικνύεται ότι α ό της αραιτήσεως των αρχικώς διορισθέντων Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου µέχρι της εκδόσεως της δεύτερης ροσβαλλόµενης, η Βουλή λειτουργούσε κανονικά και ψήφισε δύο νοµοσχέδια, εκ των ο οίων το ένα εισήχθη µε τη διαδικασία του κατε είγοντος. 17

18 Εξάλλου, ακόµη και την ηµέρα έκδοσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου η Βουλή βρισκόταν σε λήρη λειτουργία, συνεδρίαζαν λείστες ε ιτρο ές της, µεταξύ των ο οίων και η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α και, ε οµένως, ακόµη και µε τη διαδικασία του κατε είγοντος θα µ ορούσε τάχιστα να έχει αντιµετω ισθεί ο οιαδή οτε εξαιρετικά ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Αντίθετα, το ζητούµενο δεν ήταν η αντιµετώ ιση κατε είγοντος, αλλά η αράκαµψη της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του ολιτεύµατος και ο διορισµός των ανωτέρω ροσώ ων, ακόµη και ελλείψει των εκ του νόµου ροβλε όµενων ρου οθέσεων Συνε ώς, η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου εκδόθηκε κατά αράβαση και σε λήρη εριφρόνηση των ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και είναι, ως εκ τούτου, ακυρωτέα. 3. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 26 αρ. 1 του Συντάγµατος Το Σύνταγµα εριλαµβάνει ανηγυρικά την εξαγγελία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Κατά την διατύ ωση του άρθρου 26 αυτού: «1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται α ό την Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας 2.Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 18

19 3.Η δικαστική λειτουργία ασκείται α ό τα δικαστήρια, οι α οφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. «Το άρθρο 26, µάλιστα, ανήκει στις εριορισµένες, ρητά α αριθµούµενες διατάξεις, ου εντάσσονται στον σκληρό υρήνα των µη υ οκείµενων σε αναθεώρηση διατάξεων ου συγκροτεί το άρθρο 110 αράγραφος 1. Το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος, α οτελεί έκτακτη νοµοθετική διαδικασία των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, σύµφωνα µε την ο οία «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής.» Ό ως ροει ώθηκε, στο αρχικό στάδιο, µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου, και, ε οµένως, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. Όσον αφορά το στάδιο µετά την έγκριση α ό τη Βουλή, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι δεν ελέγχεται δικαστικά η συνδροµή των συνταγµατικών όρων άσκησης των εξαιρετικών νοµοθετικών αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας, η καταχρηστική άσκηση της εξαιρετικής αρµοδιότητας θα ρέ ει να ελεγχθεί ως αντιβαίνουσα στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Συντάγµατος. Προς ε ίρρωση του ισχυρισµού αυτού ρέ ει 19

20 να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµενου αφορούν ό,τι δεν έχει εριληφθεί στην ρόγνωση του κοινού νοµοθέτη και ότι το ανακύ τον ζήτηµα δεν αντιµετω ίζεται έγκαιρα µε άλλες διαδικασίες. Εν ροκειµένω, σε καµία δε ερί τωση δεν τίθεται θέµα άµεσης και έγκαιρης αντιµετώ ισης κρίσιµου ζητήµατος, καθότι η αραίτηση του ρώην Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου κ. Κουκιάδη ήταν γνωστή στην Κυβέρνηση α ό τις 26/6/2012 και η αραίτηση του ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Μητρό ουλου υ οβλήθηκε στις 19/07/2012, ενώ η αντικατάσταση τους έλαβε χώρα µε την α ό 7/9/2012 ροσβαλλόµενη α όφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου. 4. Λόγω κατάχρησης εξουσίας Ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη, µε την αρούσα, α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, συνιστά ράξη, η ο οία φέρει καθεαυτή όλα τα στοιχεία της νοµιµότητας, καθίσταται σαφές ως η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε αυτήν, εξυ ηρετεί σκο ό καταδήλως διάφορο α ό εκείνον για τον ο οίον έχει εκδοθεί. Η θετική γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής, την ο οία ο νοµοθέτης θέσ ισε ως ροϋ όθεση του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, έχει ως στόχο, κατά ρητή αναφορά της αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011, τη δια ίστωση της καταλληλότητας των ροτεινόµενων ρος διορισµό ροσώ ων. Η λήρωση των ιο άνω θέσεων α ό άτοµα εγνωσµένου κύρους και α οδεδειγµένων ικανοτήτων κρίνεται ως ιδιαιτέρως σηµαντική για κάθε Οργανισµό, ΝΠ και ΝΠΙ το ο οίο διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, ασκεί δηµόσια εξουσία ή εξυ ηρετεί σκο ούς δηµοσίου συµφέροντος. Εν ροκειµένω, το Ταµείο δεν α οτελεί, α λώς, µια ακόµη ερί τωση νοµικού ροσώ ου ου διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, αλλά ρόκειται για ένα sui 20

21 generis, ρωτόγνωρο και αµφίβολης και αµφισβητούµενης νοµιµότητας και συνταγµατικότητας µόρφωµα. Η διαρκής εκχώρηση της δηµόσιας εριουσίας, µε Πράξεις της ιυ ουργικής Ε ιτρο ής Αναδιαρθρώσεων και Α οκρατικο οιήσεων, το έχουν τρέψει σε έναν µηχανισµό εκ οίησης εθνικού λούτου µε υ έρµετρες αρµοδιότητες και εξουσίες, η ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη λήψη των α οφάσεων του ο οίου µ ορεί να α οβεί καταστροφική για την ίδια τη χώρα και τις ροο τικές ανάκαµψής της. Με τη διαδικασία ου ακολουθήθηκε εν ροκειµένω, καθίσταται ροφανές, ως σκο ός έκδοσης των ροσβαλλόµενων διοικητικών ράξεων, χωρίς την ροηγούµενη γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α, δεν είναι η διασφάλιση και εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, το ο οίο εξασφαλίζεται µε την αξιοκρατική ε ιλογή των κατάλληλων για τις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε διαδικασίες διαφάνειας και µε έγκριση της Βουλής, αλλά η αράκαµψη της νόµιµης διαδικασίας µε την εν τοις ράγµασι εκχώρηση υ έρµετρων εξουσιών σε ένα φυσικό ρόσω ο, εκείνο του Υ ουργού Οικονοµικών, καθώς αυτός είναι και ο ροτείνων µε την ιδιότητα του Υ ουργού Οικονοµικών και ο α οφασίζων -µε την ιδιότητα του εκ ροσώ ου του µοναδικού µετόχου του Ταµείου, δηλ. του Ελληνικού ηµοσίου. Με τις ροσβαλλόµενες ράξεις αρακάµ τεται το µοναδικό αντίβαρο στις υ έρµετρες εξουσίες του Υ ουργού Οικονοµικών, ου είναι η ροηγούµενη σύµφωνη γνωµοδότηση, µε αυξηµένη λειοψηφία, ενός κοινοβουλευτικού και δηµοκρατικού οργάνου, της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής. Η κατάχρηση εξουσίας αφορά τις ατοµικές διοικητικές ράξεις, ό ως είναι εν ροκειµένω η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, λόγος ου αφορά στην εσωτερική νοµιµότητα της ράξης και θεµελιώνει την αίτηση ακυρώσεως σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Π.. 18/1989. Με δεδοµένο ότι η ιοίκηση ασκεί και ρέ ει να ασκεί κάθε αρµοδιότητα ή εξουσία της µε γνώµονα α οκλειστικά και µόνο το 21

22 δηµόσιο συµφέρον, η κατάχρηση εξουσίας στοιχειοθετείται όταν η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε την ράξη, είναι µεν σε αρµονία µε τους κανόνες ου ροβλέ ουν την διαδικασία έκδοσής της, ( ράγµα ου εν ροκειµένω δεν συµβαίνει), αλλά το διοικητικό όργανο τη θέσ ισε ενόψει της ε ιδίωξης σκο ού τελείως ξένου ρος το δηµόσιο συµφέρον και δη καταφανώς ρος την εξυ ηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Η µεθοδευµένη σύµ τωση των ιδιοτήτων του ροτείνοντος οργάνου στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (µηδέ οτε συνεδριάσαν Υ ουργικό Συµβούλιο), του ροτείνοντος οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας για τον διορισµό (Υ ουργός Οικονοµικών) και του α οφασίζοντος για τον διορισµό οργάνου (Γενική Συνέλευση), κατ ουσίαν στο ρόσω ο του Υ ουργού Οικονοµικών, α οτελεί ε ι λέον κατάφωρη αραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς «Οι τρείς κρατικές εξουσίες θα ρέ ει να είναι έτσι οργανωµένες ώστε το όργανο ου θεσ ίζει το νόµο ή τον κανόνα δικαίου να µην µ ορεί να τον εκτελεί ούτε να µ ορεί το ίδιο να δικάζει µε βάση τον κανόνα ου το ίδιο θέσ ισε» (βλ. Αντώνη Μανιτάκη, Β τόµος Συνταγµατικού ικαίου) Τα ανωτέρω συµ εράσµατα ενισχύονται α ό το γεγονός ότι, τόσο στον νόµο 3985/2011 «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ », όσο και στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011, δεν ροβλέ εται καµία διαδικασία εγκρίσεως ή κύρωσης των διαδικασιών «αξιο οίησης» της εριουσίας του ηµοσίου, ό ως είναι για αράδειγµα η κύρωση των σχετικών συµβάσεων µε τυ ικό νόµο α ό τη Βουλή, οι ο οίες να α οτελούν εγγύηση διαφάνειας και µέσο διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, ρος εξισορρό ηση των υ έρµετρων εξουσιών του Υ ουργού Οικονοµικών και των υ αυτού διοριζοµένων µελών του.σ. του Ταµείου. 22

23 Ε ειδή οι ροσβαλλόµενες α οτελούν, κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, διοικητικές ράξεις και αραδεκτώς ροσβάλλονται ενώ ιον του Συµβουλίου Σας. Ε ειδή έχουµε άµεσο, ροσω ικό, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλόµενων ράξεων, ως έλληνες ολίτες αλλά και υ ό τις ανωτέρω µνηµονευόµενες ιδιότητές µας Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή η αρούσα αίτησή µας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής, ασκείται δε αρµοδίως και εµ ροθέσµως ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους νοµίµως ε ιφυλασσόµαστε να ροσθέσουµε στο µέλλον µε ρητή ε ιφύλαξη αντός δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ 1. Να γίνει δεκτή η αρούσα αίτησή µας 23

24 2. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, η ο οία καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης. 3. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης 4. Να καταδικαστεί το Ελληνικό ηµόσιο στο σύνολο της δικαστικής µας δα άνης. Αθήνα, 14 /11/2012 Οι αιτούντες 24

25 Οι Πληρεξούσιοι ικηγόροι 25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 329 /2013 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 Ν.3852/2010) Ο ήµος Λαµιέων, διοικείται α ό το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Ε ιτρο ή, την Ε ιτρο ή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 26/06/2015 Αρ.Πρωτ.:2854 /νση: Μητρο όλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015

Με βάση τα αρα άνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 449 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα