ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Του Σαράντου Αλεξανδρή του Νικολάου, κατοίκου Τρί ολης, ε ί της οδού Ερατοσθένους 4, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους ιοίκησης Σωµατείου Ορυχείων Σταθµών ΕΗ Μεγαλό ολης, Ανα ληρωτή Προέδρου Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας 2) Του Γεωργίου Αρχοντό ουλου του Σάββα, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Έκτορος 7, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Γραµµατέα Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 3) Του Τριαντάφυλλου Αφεντουλίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµ εδοκλέους 21, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Μέλους Σ Συλλόγου Υ αλλήλων ΟΛΘ Α.Ε. 4) Του Γεωργίου Βαγιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πειραιά, ε ί της οδού Ραιδεστού 164, τεχνικού ΕΣΦΑ Α.Ε., Μέλους Σ Οµοσ ονδίας Πετρελαιοειδών και Χηµικής Βιοµηχανίας 5) Του Σωτηρίου Βεγίρη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Ρόδου 179, τεχνικού αραγωγής ΕΣΦΑ Α.Ε., Ταµία Σ Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΣΦΑ Α.Ε. 6) Του Ιγνατίου Γρυ ογιάννη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μενεκράτους 54-56, Νέος Κόσµος, υ αλλήλου ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Μέλους Ε ιτρο ής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 7) Του Γεωργίου Γώγου του Παναγιώτη, κατοίκου Νίκαιας, ε ί της οδού Κοµνηνών 51, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Μονίµων και οκίµων Λιµενεργατών ΟΛΠ Α.Ε. 1

2 8) Του Σταµάτη Θεοδωρό ουλου του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Αγίας Μαρίνας 11, Μελίσσια, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους Ένωσης Τεχνικών ΕΗ Α.Ε. 9) Του Χρήστου Κορτζίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Τρι όλεως 12, Ελληνικό, ηµάρχου Ελληνικού Αργυρού ολης 10) Του Θωµά Κώτσια του Μάρκου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Κύκνων 61 Γ, Γαλάτσι, ρώην εργαζοµένου ΕΛΠΕ Α.Ε., νυν συνταξιούχου και µετόχου ΕΛΠΕ Α.Ε. 11) Του Κωνσταντίνου Μαριόγλου του Ανέστη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµµανουήλ Ροΐδη 7, Ασβεστοχώρι, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Προέδρου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 12) Του Αλέξανδρου Μερσινιά του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού 25 ης Μαρτίου 11, Νέα Ερυθραία, καταµετρητή ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Προέδρου Συλλόγου Καταµέτρησης ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 13) Του Γεωργίου Πα ακωνσταντίνου του ηµητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού ωδεκανήσου 8, Ωραιόκαστρο, εργαζόµενου ΕΛΠΕ Α.Ε., Αντι ροέδρου Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΛΠΕ Α.Ε. 14) Της Στέλλας Πολίτη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Νεϊγύ 41, Πατήσια, συνταξιούχου ΕΗ Α.Ε. 15) Του Πολυζώη Πολυζωίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Ψαρρών 17, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Ταµία Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 16) Του Γεωργίου Σ ανό ουλου του Στεφάνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47, Θέρµη, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Εκ ροσώ ου των υ αλλήλων στο Σ του ΟΛΘ Α.Ε. 17) Της έσ οινας Σ ανού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Θριασίων 19, υ αλλήλου ιευθύνσεως Κρατικών Λαχείων, Αντι ροέδρου Εκτελεστικής γραµµατείας Α Ε Υ 2

3 18) Του Βασιλείου Τσόκαλη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μεσογείων 59, Αµ ελόκη οι, εργατοτεχνίτη ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 19) Του Νικολάου Φωτό ουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Σιτάκης 88, Λαµ ρινή, τεχνικού ΕΗ Α.Ε., Προέδρου Γενικής Οµοσ ονδίας Προσω ικού ΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ Του Ελληνικού ηµοσίου νοµίµως εκ ροσω ούµενου α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, ου κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1. Της «α ό 07/09/2012 Α όφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυµης Εταιρίας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ , το Πρακτικό της ο οίας καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης 15725, και σύµφωνα µε την ο οία «ορίστηκαν» ως Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της άνω Εταιρίας ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και ως ιευθύνων Σύµβουλος ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, «σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων Ιωάννη Κουκιάδη του ηµητρίου και Κωνσταντίνου Μητρό ουλου του Σωτηρίου. 2. Της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) µε τίτλο «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), ό ως ισχύει». 3

4 3. Κάθε άλλης συναφούς ράξης ή αράλειψης της ιοίκησης, ρογενέστερης ή µεταγενέστερης. Με την αρούσα ζητούµε την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων, ου άσχουν ακυρότητα καταδήλως και ολλα λώς, και δια των ο οίων ε ιχειρήθηκε εκνόµως και αντισυνταγµατικώς η διευκόλυνση της εκ οίησης εριουσιακών στοιχείων του ηµοσίου και Ν.Π... και δηµοσίων ε ιχειρήσεων, χωρίς να ληρούνται οι νόµιµες ρου οθέσεις, χωρίς την τήρηση της κείµενης διαδικασίας και κατά αράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στη λειτουργία της διοίκησης. Α ό τα κατωτέρω εκτιθέµενα ροκύ τει εναργώς ότι, στις 6 και 7 Σε τεµβρίου 2012, ε ιχειρήθηκε να αρακαµφθεί το ελάχιστο εχέγγυο διαφάνειας, δηλαδή η κατά λειοψηφία 2/3 γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του άρθρου 43 Α του Κανονισµού της Βουλής για την καταλληλότητα των ροταθέντων α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών ροσώ ων για τις θέσεις του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου. Η δε α ό ειρα αράκαµψης έγινε α ροσχηµάτιστα, σε εριφρόνηση του γεγονότος ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ε ιτρο ής της Βουλής, η ο οία ολοκληρώθηκε στις 14.10, της 6/9/2012, δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόµου α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3 και µε αραγωγή ad hoc Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 4 ώρες ΜΕΤΑ τη λήξη συνεδρίασης της Ε ιτρο ής της Βουλής, ήτοι στις της 6/9/2012, µε την ο οία καταργήθηκε ex post facto η α αιτούµενη και µη ε ιτευχθείσα αυξηµένη λειοψηφία! Η δε έκδοση Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε κατά αράβαση τόσο του ίδιου του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αφού ουδέν κατε είγον συνέτρεξε στις 6/9/2012, ούτε άλλωστε µ ορεί η µη αρεστή στον Υ ουργό ή την Κυβέρνηση λειτουργία της Βουλής να ανάγεται σε κατε είγον ου δικαιολογεί την κατάλυση, µε ράξη νοµοθετικού εριεχοµένου, της εκφρασθείσης 4

5 κοινοβουλευτικής άρνησης έγκρισης των συγκεκριµένων δύο διορισµών. Περαιτέρω, η έκδοση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε σε λήρη αραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής λειτουργίας της διοίκησης, αφού είναι δεδοµένο ότι στις 4 ώρες και 40 λε τά ου µεσολάβησαν α ό την λήξη της συνεδρίασης της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής µέχρι την έκδοση του ΦΕΚ µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου όχι µόνον δεν συνεδρίασε το Υ ουργικό Συµβούλιο, αλλά θα ήταν και ρακτικώς αδύνατον να διασκεφθούν, να διαβουλευθούν ή και α λώς να υ ογράψουν οι Υ ουργοί ου φέρονται υ ογράφοντες την οικεία Πράξη αλλά και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, λαµβανοµένου µάλιστα υ όψιν ότι δύο εκ των υ ογραφόντων Υ ουργών ευρίσκονταν εκτός Αθηνών, ο δε ένας εξ αυτών εκτός Ελλάδας, στην Αίγυ το Η µε αυτόν τον τρό ο αραγωγή και έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δηλαδή Πράξης ου ροβλέ εται µόνον για έκτακτες ερι τώσεις και εριστάσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης, ροκειµένου να αλλάξει αυθηµερόν και φωτογραφικά η νοµοθεσία και να αρακαµφθεί η κοινοβουλευτική άρνηση έγκρισης των συγκεκριµένων 2 διορισµών αράγει ακυρότητα των ανωτέρω διορισµών, οι ο οίοι µάλιστα χώρησαν χωρίς καν να ροηγηθεί νέα συνεδρίαση της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής, µετά την θέση σε ισχύ της ράξης νοµοθετικού εριεχοµένου. Ειδικότερα: Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/ ), µε τίτλο «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », συστήθηκε η Ανώνυµη Εταιρία µε την ε ωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 5

6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «Τ.Α.Ι.ΠΕ..» ή «Ταµείο»). Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου αυτού «Το Ταµείο έχει α οκλειστικό σκο ό την Αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, καθώς και εριουσιακών στοιχείων «Ν.Π... ή» των δηµοσίων ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε Ν.Π..., ό ως ορίζεται στην αράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις ε ικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις λήρους διαφάνειας, ροκειµένου να ε ιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα εριουσιακά στοιχεία µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις ε όµενες διατάξεις.» Βάσει της αρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής.». Με την δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη ε ιχειρήθηκε τρο ο οίηση στο τελευταίο εδάφιο της αρ.1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, µε το άρθρο 1 της α ό ΠΝΠ, (ΦΕΚ Α 174/ ) σύµφωνα µε το ο οίο «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για 6

7 την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Με την ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, ήτοι µε την α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, ορίσθηκε ως Πρόεδρος του Σ, στη θέση του αραιτηθέντος Προέδρου καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη, ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και στη θέση του αραιτηθέντος ιευθύνοντος Συµβούλου Κωνσταντίνου Μητρό ουλου ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων. Στη συνέχεια µε την αράγραφο Γ. 2 του άρθρου έµ του του Ν.4079/2012, (ΦΕΚ Α 180/ ) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου α ό ενταµελές ορίσθηκε σε εξαµελές. ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ράξη διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Σ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «ΤΑΙΠΕ ΑΕ», ανεξαρτήτως του ότι συνιστά και ράξη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, α οτελεί ατοµική διοικητική ράξη, αφού ρόκειται, στην ουσία της, για κυριαρχική ράξη διοικητικής αρχής, ου ρυθµίζει συγκεκριµένη ερί τωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέ ειες και άµεση νοµική ισχύ. Εν ροκειµένω, η Γενική Συνέλευση του Ταµείου, α οτελούµενη α οκλειστικώς α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, εκ ροσω ούντα το Ελληνικό ηµόσιο, ασκεί δηµόσια, δηλαδή, κυριαρχική εξουσία και, σύµφωνα µε το λειτουργικό κριτήριο, ο συναφής διορισµός διέ εται α ό το διοικητικό δίκαιο και άρα αραδεκτώς ροσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης. Η Γενική Συνέλευση του Ταµείου ασκεί στην ερί τωση αυτή δηµόσια εξουσία, ό ως ροκύ τει α ό τις διατάξεις του Ν. 3986/

8 Πλέον συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 αρ. 3 ορίζεται ότι «Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος», στο άρθρο 2 αρ. 1 ορίζεται ότι «Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου [ ] αναλαµβάνεται δε και καλύ τεται ολόκληρο α ό το Ελληνικό ηµόσιο», στο άρθρο 3 αρ. 2 ορίζεται ότι «Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες», ενώ στο 3 αρ. 8 ορίζεται ότι «Τα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών». Α ό τις διατάξεις αυτές, ιδωµένες τόσο αυτοτελώς όσο και συνδυαστικά, συνάγεται µε σαφήνεια και έραν άσης αµφιβολίας ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη α οτελεί µόνον τύ οις µία α όφαση Γενικής Συνέλευσης µετόχων Ανώνυµης Εταιρίας και αυτό, διότι, µοναδικός και α οκλειστικός µέτοχος του Ταµείου είναι το Ελληνικό ηµόσιο, τα δικαιώµατα του ο οίου ασκούνται στη Γενική Συνέλευση α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών. Οι ως άνω ιδιαιτερότητες και εριορισµοί στη λειτουργία του Ταµείου αρµόζουν και ροσιδιάζουν σε διοικητική αρχή και όχι σε εταιρεία ου λειτουργεί µε τους όρους της ιδιωτικής οικονοµίας. Ε οµένως, συντρέχει ερί τωση ουσιαστικά για de facto διορισµό στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών. Ε ι λέον, αρά το γεγονός ότι τα νοµικά ρόσω α ιδιωτικού δικαίου δηµοσίου ενδιαφέροντος, ό ως είναι εν ροκειµένω το Ταµείο, α οτελούν τµήµατα της ηµόσιας ιοίκησης υ ό λειτουργική, αλλά όχι υ ό οργανική έννοια, οι δε ράξεις τους κινούνται κατά κανόνα στον κύκλο των σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου και δεν γεννούν διοικητικές διαφορές, αλλά διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εξαίρεση υφίσταται στην ερί τωση ου τα εν λόγω Ν.Π.Ι.. έχουν διφυή χαρακτήρα και ασκούν ορισµένες αρµοδιότητες ως Ν.Π..., ό ως συµβαίνει µε τις δηµοτικές ε ιχειρήσεις ύδρευσης και α οχέτευσης όταν ροβαίνουν στην κήρυξη α αλλοτρίωσης ή στη σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων αναγκαίων για τα εκτελούµενα α ό αυτές έργα δηµόσιας ωφέλειας (βλ. ΣτΕ 1809/2003, 3445/1991, 108/1991 Ολοµ.), ή ό ως συνέβαινε µε τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ου α οτελούσε µεν Ν.Π.Ι.., αλλά όταν ασκούσε αρµοδιότητα σχετική µε την έκδοση ράξεων υ αγωγής ή ανάκλησης υ αγωγής ε ένδυσης 8

9 στο Ν. 1892/1990, θεωρήθηκε ότι ενεργεί ως όργανο ου ασκεί δηµόσια εξουσία (ΣτΕ 745/2005). Πολύ ερισσότερο, όταν στη συγκεκριµένη ερί τωση το Ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ.1 Ν. 3986/2011, έχει ως σκο ό την αξιο οίηση των εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, των ΝΠ ή των ηµοσίων Ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε ΝΠ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 3 Ν. 3986/2011, το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του ηµοσίου Συµφέροντος, ενώ σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση σκο ός ιδρύσεως του Ταµείου είναι η συµβολή στη διαχειρισιµότητα και βιωσιµότητα του ηµοσίου Χρέους και στην ε ίτευξη των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων της Χώρας, ο ο οίος ρητώς χαρακτηρίζεται ως σκο ός υ έρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Εξάλλου, ό ως έχετε κρίνει στην υ αρ. ΣτΕ 239/2012 Α όφασή σας, στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Ε ικρατείας υ άγεται υ ουργική ράξη διορισµού διευθύνοντος συµβούλου ΝΠΙ, σε ερί τωση ου οι σκο οί του νοµικού ροσώ ου είναι δηµοσίου συµφέροντος. Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος κρίθηκε ότι είναι όργανο διοικήσεως και όχι υ άλληλος του ΝΠΙ. ΙΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύτηκε στο υ αρ. 9527/ ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, ου φέρει ηµεροµηνία ραγµατικής κυκλοφορίας , α ό το ο οίο και λάβαµε ε ίσηµα γνώση στις 10 Νοεµβρίου Κατά συνέ εια η αρούσα αίτηση ασκείται εντός της νόµιµης ροθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών. Εξάλλου, η δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύθηκε στις 06/09/2012, λάβαµε ε ίσης γνώση αυτής την 10 Νοεµβρίου 2012, η δε αρούσα ασκείται σε κάθε ερί τωση εντός της νόµιµης ροθεσµίας 60 ηµερών ακόµη και α ό την ραγµατική κυκλοφορία της (έναρξη ροθεσµίας την 16/09/2012, σύµφωνα µε την άγια νοµολογία του ΣτΕ). 9

10 IV. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Είµαστε όλοι Έλληνες ολίτες και, ως εκ τούτου, έχουµε άµεσο, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων ράξεων, διότι η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση και αξιο οίηση της δηµόσιας εριουσίας, ου α οτελεί ρωταρχικό σκο ό του Ταµείου Αξιο οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, αφορά και ε ηρεάζει άµεσα τα ζωτικά έννοµα συµφέροντα και το βιοτικό µας ε ί εδο. Ειδικά, ο διορισµός στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου καθιστά ε ιτακτικότερη την α αρέγκλιτη τήρηση των ως άνω αρχών, καθώς οι αρµοδιότητες ου ροβλέ ονται στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011 και στο καταστατικό του είναι καθοριστικές του τρό ου διαχείρισης και αξιο οίησης της δηµόσιας εριουσίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 αρ. 5 Ν. 3986/2011 «[ο] Πρόεδρος του.σ. υ ογράφει τις συµβάσεις και εκ ροσω εί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο. Ο Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο α ό αυτόν ρόσω ο εκ ροσω εί το Ταµείο στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, µετοχές των ο οίων ελέγχει το Ταµείο». Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος, σύµφωνα µε την αράγραφο 6 του ίδιου άρθρου «α. Ε ιµελείται και συντονίζει την υλο οίηση του ΕΠΑ. β. Υ οβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο τις ροτάσεις και εισηγήσεις ου α αιτούνται για την ραγµατο οίηση των σκο ών του Ταµείου και για την κατάστρωση του σχεδιασµού της δράσης του. γ. Καταρτίζει και υ ογράφει συµβάσεις µε αντικείµενο µέχρι το οσό ου ορίζεται µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εκτελεί τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου». 2. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, έκτος, έβδοµος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, δέκατος όγδοος και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εργαζόµενοι σε ηµόσιες Ε ιχειρήσεις και Οργανισµούς, ό ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται και εξειδικεύονται, των ο οίων µέρος ή σύνολο των 10

11 µετοχών έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ, µε σκο ό την εραιτέρω µεταβίβασή τους σε ιδιώτες ε ενδυτές. Η οικονοµική βιωσιµότητα των ηµόσιων αυτών Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, καθώς και το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων, εξαρτώνται, ε οµένως, άµεσα α ό τις α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου και, εξ αυτού του λόγου, το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων είναι κατάδηλο. 3. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εκ ρόσω οι των εργαζοµένων σε ρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σκο ός των ο οίων είναι η ροάσ ιση των συµφερόντων των εργαζοµένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωµάτων. Ό ως ανωτέρω εξετέθη, οι α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου ε ηρεάζουν άµεσα και δύνανται να βλάψουν το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων. Περαιτέρω, καθορίζουν άµεσα την ροο τική των ηµόσιων Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, η ο οία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα έννοµα συµφέροντα των εργαζοµένων ου εκ ροσω ούµε. Α ό τα ανωτέρω καταφανώς ροκύ τει το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων. 4. Ο ένατος εκ των αιτούντων είµαι ήµαρχος Ελληνικού-Αργυρού ολης. Στα όρια του ήµου Ελληνικού εριλαµβάνεται ακίνητο συνολικής έκτασης τ.µ., µε ακτογραµµή έκτασης 3.5 χιλιοµέτρων, η ο οία ανήκει στην «Ελληνικό Α.Ε.», το σύνολο των µετοχών της ο οίας έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ ρος ώληση σε ιδιώτες ε ενδυτές. Ενόψει των ανωτέρω, έχω άµεσο έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων, το ο οίο συνίσταται στη διασφάλιση των αρχών της νοµιµότητας και διαφάνειας όσον αφορά την ε ιλογή και τον διορισµό των ροσώ ων, τα ο οία, µε τις αρµοδιότητες ου έχουν και τις α οφάσεις ου λαµβάνουν, ε ηρεάζουν άµεσα τις ροο τικές οικονοµικής και τουριστικής ανά τυξης της εριοχής, την εριβαλλοντική της 11

12 ισορρο ία, τις αρχές της αειφόρου ανά τυξης και αειφορίας και την καθηµερινότητα των δηµοτών και κατοίκων. V. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Παράβαση ουσιώδους τύ ου (άρθρο 48 αρ. 2 Π.. 18/1989) Ως λόγος ακύρωσης διοικητικής ράξης ροβλέ εται α ό το άρθρο 48 αρ. 2 του Π.. 18/1989 η αράβαση ουσιώδους τύ ου ου έχει ταχθεί για την ενέργεια της ράξης. Η ράξη του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ α οτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, αφού ριν το διορισµό α αιτείται η γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής (ουσιώδης τύ ος). Στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 ροβλε όταν, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής στις 6/9/2012 και ώρα ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα ρακτικά, ότι «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής ου θέσ ισε ο νοµοθέτης καθιστά τη γνωµοδότηση σύµφωνη και όχι α λή. Εάν ε ρόκειτο ερί α λής γνώµης, δεν υ ήρχε λόγος να α αιτείται αυξηµένη λειοψηφία. Το γεγονός αυτό ροκύ τει, άλλωστε και α ό την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3986/2011, ό ου ορίζεται για το άρθρο 3 ότι «Για λόγους διαφάνειας και λόγω του κρίσιµου ρόλου ου καλείται να διαδραµατίσει το όργανο αυτό, 12

13 ροβλέ εται ότι ριν α ό τον ορισµό των µελών του.σ. του Ταµείου, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α ΚτΒ διατυ ώνει µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη» Ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά και τις α ό 6/9/2012 Εκθέσεις της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, οι ο οίες φέρονται ότι διαβιβάσθηκαν ρος τον Υ ουργό Οικονοµικών µε το υ αρ. ρωτ. 1974/ διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου της Ε ιτρο ής κ. Ευάγγελου Μειµαράκη, δεν σχηµατίσθηκε η α αιτούµενη αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής, καθώς οι θετικές ψήφοι ήταν εννέα (9) και οι αρνητικές έξι (6). εν συγκεντρώθηκε δηλαδή ο α αιτούµενος αριθµός των 10 θετικών ψήφων. Ε οµένως, αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, µε την ο οία ενηµέρωνε τον αρµόδιο Υ ουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για την θετική γνώµη της ε ιτρο ής, καθώς δεν σχηµατίσθηκε η σύµφωνη γνώµη. Ε ικουρικώς, σε ερί τωση ου η ροβλε όµενη στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 γνωµοδότηση θεωρηθεί ως α λή γνώµη, και άλι αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, καθώς η γνώµη ελλεί ει αντελώς. Ειδικότερα, α ό τη στιγµή ου δεν ε ετεύχθη η α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3, κατά το χρόνο λήξης της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, δεν αρήχθη οτέ έγκυρη γνωµοδότηση, καθώς δεν σχηµατίσθηκε οτέ γνωµοδοτούσα λειοψηφία α οτελούµενη α ό τα 2/3. Εξάλλου, εάν θεωρηθεί ότι, ως εκ των ανωτέρω, σχηµατίστηκε αρνητική γνώµη, ιδρύεται έτερος λόγος ακυρώσεως, συνιστάµενος στην έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην ράξη διορισµού, όσον αφορά την αράκαµψη της αρνητικής γνώµης και, ε οµένως, υ άρχει και σε αυτή την ερί τωση αράβαση ουσιώδους τύ ου, ό ως γίνεται δεκτό α ό τη νοµολογία. 13

14 Σε κάθε ερί τωση, λοι όν, η ρώτη ροσβαλλόµενη είναι αράνοµη και ακυρωτέα. 2. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης της 6/9/2012 της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, εκδόθηκε α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, µετά α ό φερόµενη «ρόταση» του µηδέ οτε συνεδριάσαντος Υ ουργικού Συµβουλίου, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την ο οία το τελευταίο εδάφιο της Παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011 τρο ο οιήθηκε ως εξής: «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η συγκεκριµένη τρο ο οίηση δεν θερα εύει την ακυρότητα της ροσβαλλόµενης ράξης διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, διότι, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ, καθώς το ΦΕΚ Α 174/ φέρεται ως εκδοθέν στις 18:53:54 της 6/9/2012, ενώ, ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά της Ε ιτρο ής ΕΚΟ, η ε ίµαχη συνεδρίαση λύθηκε στις 14:10. Ε ίσης, η ηµεροµηνία ου φέρει το ΦΕΚ στο ο οίο δηµοσιεύτηκε η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη και η ραγµατική κυκλοφορία του Φύλλου δεν συµ ί τουν. Συγκεκριµένα, ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ νοείται η ηµεροµηνία της ραγµατικής κυκλοφορίας του φύλλου και όχι εκείνη ου αυτό φέρει, καθώς ο συγκεκριµένος κανόνας θεµελιώνεται, ρωτίστως, στις αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασµού της αξίας του ανθρώ ου και της ελεύθερης ανά τυξης της ροσω ικότητας και ως εκ τούτου κρίσιµη είναι η ηµέρα ραγµατικής κυκλοφορίας (Ολ. ΣτΕ 2527/2003). 14

15 Ε ικουρικώς, και στην ερί τωση ου γίνει δεκτό ότι η τρο ο οιηµένη διάταξη ανα τύσσει την ισχύ της αναδροµικά, η τρο ο οιούσα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου άσχει αντισυνταγµατικότητα και δεν δύναται να εφαρµοστεί. Τα ζητήµατα των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων ου ρέ ει να συντρέχουν για την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και του ρυθµιστικού αντικειµένου τους, συνδέονται τελικά µε το αµφιλεγόµενο ζήτηµα της δυνατότητας δικαστικού ελέγχου των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και, γενικότερα, της συνταγµατικότητας των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Στο σηµείο αυτό ρέ ει να καταστεί σαφές ότι ο δικαστικός έλεγχος της συνδροµής των «έκτακτων ερι τώσεων εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης» διακρίνεται στο στάδιο ριν την έγκριση των εν λόγω ράξεων α ό τη Βουλή και στο µετέ ειτα. Στο αρχικό στάδιο µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου. Συνε ώς, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. (βλ. Ε.Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού ικαίου, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 133 και ισχυρή µειοψηφία σε ΣτΕ (Ολοµ) 1250/2003.) Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής». Με τη ρύθµιση αυτή δεν ανατίθεται αράλληλη και ροσωρινή 15

16 νοµοθετική αρµοδιότητα στον Αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά α λώς αρέχεται σε αυτόν συνταγµατική, αντί νοµοθετικής, εξουσιοδότηση να ασκεί κανονιστική εξουσία υ ό αυστηρές ροϋ οθέσεις, η συνδροµή των ο οίων ελέγχεται α ό τον ακυρωτικό δικαστή (βλ. µειοψηφία στην ΣτΕ Ολοµ. 1250/2003). Η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, κατά την ερίοδο α ό τη δηµοσίευσή της µέχρι και την κύρωση της α ό τη Βουλή, αντίκειται στο Σύνταγµα κατά το ότι δεν συνέτρεχαν σωρευτικά οι ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 44 αρ. 1 για την έκδοσή της. Ο έλεγχος των ροϋ οθέσεων αυτών είναι αναγκαίος για να αντιµετω ιστεί η κατάχρηση της έκτακτης διαδικασίας του άρθρου 44 αρ. 1. Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει ροχωρήσει α ό την αρχή της θητείας της µέχρι σήµερα σε εισαγωγή ρος κύρωση και σε έκδοση λέον των 10 ράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, γεγονός ου α οδεικνύει ότι δεν κάνει χρήση της ευχέρειας του άρθρου 44 αρ. 1 µόνο σε έκτακτες ερι τώσεις, αλλά έχει µετατρέψει την εξαιρετική νοµοθετική διαδικασία σε κανόνα. Προκειµένου να ροστατευθεί η οµαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού ολιτεύµατος και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ό ως αυτή καθιερώνεται α ό το άρθρο 26 αρ. 1 Σ ρέ ει να γίνει δεκτό ότι οι ροϋ οθέσεις ου θέτει το άρθρο 44 αρ.1 µ ορούν και ρέ ει να α οτελούν αντικείµενο ελέγχου α ό τα ικαστήρια. Σε κάθε ερί τωση, δεν µ ορεί να γίνει δεκτό ότι η αδυναµία συγκέντρωσης της α αιτούµενης λειοψηφίας της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α για το σχηµατισµό της α αιτούµενης γνώµης της α οτελεί συνταγµατικώς αραδεκτή «έκτακτη ερί τωση εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης». Μια τέτοια αραδοχή δηµιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό ροηγούµενο ου θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεµέλια του ολιτεύµατος και την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Αν η εκτελεστική εξουσία κριθεί ότι µ ορεί να αρεµβαίνει και, µάλιστα, αναδροµικά, ώστε να τρο ο οιεί την 16

17 νοµική ισχύ των α οφάσεων των Κοινοβουλευτικών Ε ιτρο ών, οι ο οίες εξ ορισµού α οτελούν τµήµα της νοµοθετικής εξουσίας, θα ακυρωθεί στην ράξη η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ρος όφελος της εκτελεστικής. Ε ίσης, οι διορισµοί του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, τους ο οίους στόχευε να θερα εύσει η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δεν µ ορεί να θεωρηθεί ότι α οτελούσαν ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα έγγραφα, ο ροηγούµενος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος είχαν αραιτηθεί ήδη α ό τις 27/06/2012 και τις 19/07/2012 αντιστοίχως και η Κυβέρνηση δια του Υ ουργού Οικονοµικών δεν είχε ροχωρήσει για ερίοδο ου ροσέγγιζε τους δυόµιση µήνες σε ο οιαδή οτε ενέργεια ανα λήρωσής τους. Στο ίδιο διάστηµα, είχαν εισαχθεί στη Βουλή και ψηφισθεί ήδη δύο νοµοσχέδια, και, ειδικότερα, του Υ ουργείου Παιδείας (κατατέθηκε και ψηφίσθηκε µε την διαδικασία του κατε είγοντος στις αρχές Αυγούστου 2012) και του Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων (κατατέθηκε µε την κανονική διαδικασία στις αρχές Αυγούστου 2012, εισήχθη στην αρµόδια Ε ιτρο ή της Βουλής στις 21 Αυγούστου 2012 και ψηφίσθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στα τέλη Αυγούστου 2012). Ε οµένως, ε ουδενί δικαιολογείται το συµ έρασµα ότι συνέτρεξε τόσο κατε είγουσα ανάγκη, η ο οία δεν µ ορούσε να έχει αντιµετω ισθεί µε τακτική εισαγωγή νοµοθετήµατος στη Βουλή, αφού α οδεικνύεται ότι α ό της αραιτήσεως των αρχικώς διορισθέντων Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου µέχρι της εκδόσεως της δεύτερης ροσβαλλόµενης, η Βουλή λειτουργούσε κανονικά και ψήφισε δύο νοµοσχέδια, εκ των ο οίων το ένα εισήχθη µε τη διαδικασία του κατε είγοντος. 17

18 Εξάλλου, ακόµη και την ηµέρα έκδοσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου η Βουλή βρισκόταν σε λήρη λειτουργία, συνεδρίαζαν λείστες ε ιτρο ές της, µεταξύ των ο οίων και η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α και, ε οµένως, ακόµη και µε τη διαδικασία του κατε είγοντος θα µ ορούσε τάχιστα να έχει αντιµετω ισθεί ο οιαδή οτε εξαιρετικά ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Αντίθετα, το ζητούµενο δεν ήταν η αντιµετώ ιση κατε είγοντος, αλλά η αράκαµψη της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του ολιτεύµατος και ο διορισµός των ανωτέρω ροσώ ων, ακόµη και ελλείψει των εκ του νόµου ροβλε όµενων ρου οθέσεων Συνε ώς, η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου εκδόθηκε κατά αράβαση και σε λήρη εριφρόνηση των ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και είναι, ως εκ τούτου, ακυρωτέα. 3. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 26 αρ. 1 του Συντάγµατος Το Σύνταγµα εριλαµβάνει ανηγυρικά την εξαγγελία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Κατά την διατύ ωση του άρθρου 26 αυτού: «1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται α ό την Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας 2.Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 18

19 3.Η δικαστική λειτουργία ασκείται α ό τα δικαστήρια, οι α οφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. «Το άρθρο 26, µάλιστα, ανήκει στις εριορισµένες, ρητά α αριθµούµενες διατάξεις, ου εντάσσονται στον σκληρό υρήνα των µη υ οκείµενων σε αναθεώρηση διατάξεων ου συγκροτεί το άρθρο 110 αράγραφος 1. Το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος, α οτελεί έκτακτη νοµοθετική διαδικασία των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, σύµφωνα µε την ο οία «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής.» Ό ως ροει ώθηκε, στο αρχικό στάδιο, µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου, και, ε οµένως, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. Όσον αφορά το στάδιο µετά την έγκριση α ό τη Βουλή, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι δεν ελέγχεται δικαστικά η συνδροµή των συνταγµατικών όρων άσκησης των εξαιρετικών νοµοθετικών αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας, η καταχρηστική άσκηση της εξαιρετικής αρµοδιότητας θα ρέ ει να ελεγχθεί ως αντιβαίνουσα στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Συντάγµατος. Προς ε ίρρωση του ισχυρισµού αυτού ρέ ει 19

20 να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµενου αφορούν ό,τι δεν έχει εριληφθεί στην ρόγνωση του κοινού νοµοθέτη και ότι το ανακύ τον ζήτηµα δεν αντιµετω ίζεται έγκαιρα µε άλλες διαδικασίες. Εν ροκειµένω, σε καµία δε ερί τωση δεν τίθεται θέµα άµεσης και έγκαιρης αντιµετώ ισης κρίσιµου ζητήµατος, καθότι η αραίτηση του ρώην Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου κ. Κουκιάδη ήταν γνωστή στην Κυβέρνηση α ό τις 26/6/2012 και η αραίτηση του ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Μητρό ουλου υ οβλήθηκε στις 19/07/2012, ενώ η αντικατάσταση τους έλαβε χώρα µε την α ό 7/9/2012 ροσβαλλόµενη α όφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου. 4. Λόγω κατάχρησης εξουσίας Ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη, µε την αρούσα, α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, συνιστά ράξη, η ο οία φέρει καθεαυτή όλα τα στοιχεία της νοµιµότητας, καθίσταται σαφές ως η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε αυτήν, εξυ ηρετεί σκο ό καταδήλως διάφορο α ό εκείνον για τον ο οίον έχει εκδοθεί. Η θετική γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής, την ο οία ο νοµοθέτης θέσ ισε ως ροϋ όθεση του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, έχει ως στόχο, κατά ρητή αναφορά της αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011, τη δια ίστωση της καταλληλότητας των ροτεινόµενων ρος διορισµό ροσώ ων. Η λήρωση των ιο άνω θέσεων α ό άτοµα εγνωσµένου κύρους και α οδεδειγµένων ικανοτήτων κρίνεται ως ιδιαιτέρως σηµαντική για κάθε Οργανισµό, ΝΠ και ΝΠΙ το ο οίο διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, ασκεί δηµόσια εξουσία ή εξυ ηρετεί σκο ούς δηµοσίου συµφέροντος. Εν ροκειµένω, το Ταµείο δεν α οτελεί, α λώς, µια ακόµη ερί τωση νοµικού ροσώ ου ου διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, αλλά ρόκειται για ένα sui 20

21 generis, ρωτόγνωρο και αµφίβολης και αµφισβητούµενης νοµιµότητας και συνταγµατικότητας µόρφωµα. Η διαρκής εκχώρηση της δηµόσιας εριουσίας, µε Πράξεις της ιυ ουργικής Ε ιτρο ής Αναδιαρθρώσεων και Α οκρατικο οιήσεων, το έχουν τρέψει σε έναν µηχανισµό εκ οίησης εθνικού λούτου µε υ έρµετρες αρµοδιότητες και εξουσίες, η ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη λήψη των α οφάσεων του ο οίου µ ορεί να α οβεί καταστροφική για την ίδια τη χώρα και τις ροο τικές ανάκαµψής της. Με τη διαδικασία ου ακολουθήθηκε εν ροκειµένω, καθίσταται ροφανές, ως σκο ός έκδοσης των ροσβαλλόµενων διοικητικών ράξεων, χωρίς την ροηγούµενη γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α, δεν είναι η διασφάλιση και εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, το ο οίο εξασφαλίζεται µε την αξιοκρατική ε ιλογή των κατάλληλων για τις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε διαδικασίες διαφάνειας και µε έγκριση της Βουλής, αλλά η αράκαµψη της νόµιµης διαδικασίας µε την εν τοις ράγµασι εκχώρηση υ έρµετρων εξουσιών σε ένα φυσικό ρόσω ο, εκείνο του Υ ουργού Οικονοµικών, καθώς αυτός είναι και ο ροτείνων µε την ιδιότητα του Υ ουργού Οικονοµικών και ο α οφασίζων -µε την ιδιότητα του εκ ροσώ ου του µοναδικού µετόχου του Ταµείου, δηλ. του Ελληνικού ηµοσίου. Με τις ροσβαλλόµενες ράξεις αρακάµ τεται το µοναδικό αντίβαρο στις υ έρµετρες εξουσίες του Υ ουργού Οικονοµικών, ου είναι η ροηγούµενη σύµφωνη γνωµοδότηση, µε αυξηµένη λειοψηφία, ενός κοινοβουλευτικού και δηµοκρατικού οργάνου, της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής. Η κατάχρηση εξουσίας αφορά τις ατοµικές διοικητικές ράξεις, ό ως είναι εν ροκειµένω η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, λόγος ου αφορά στην εσωτερική νοµιµότητα της ράξης και θεµελιώνει την αίτηση ακυρώσεως σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Π.. 18/1989. Με δεδοµένο ότι η ιοίκηση ασκεί και ρέ ει να ασκεί κάθε αρµοδιότητα ή εξουσία της µε γνώµονα α οκλειστικά και µόνο το 21

22 δηµόσιο συµφέρον, η κατάχρηση εξουσίας στοιχειοθετείται όταν η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε την ράξη, είναι µεν σε αρµονία µε τους κανόνες ου ροβλέ ουν την διαδικασία έκδοσής της, ( ράγµα ου εν ροκειµένω δεν συµβαίνει), αλλά το διοικητικό όργανο τη θέσ ισε ενόψει της ε ιδίωξης σκο ού τελείως ξένου ρος το δηµόσιο συµφέρον και δη καταφανώς ρος την εξυ ηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Η µεθοδευµένη σύµ τωση των ιδιοτήτων του ροτείνοντος οργάνου στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (µηδέ οτε συνεδριάσαν Υ ουργικό Συµβούλιο), του ροτείνοντος οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας για τον διορισµό (Υ ουργός Οικονοµικών) και του α οφασίζοντος για τον διορισµό οργάνου (Γενική Συνέλευση), κατ ουσίαν στο ρόσω ο του Υ ουργού Οικονοµικών, α οτελεί ε ι λέον κατάφωρη αραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς «Οι τρείς κρατικές εξουσίες θα ρέ ει να είναι έτσι οργανωµένες ώστε το όργανο ου θεσ ίζει το νόµο ή τον κανόνα δικαίου να µην µ ορεί να τον εκτελεί ούτε να µ ορεί το ίδιο να δικάζει µε βάση τον κανόνα ου το ίδιο θέσ ισε» (βλ. Αντώνη Μανιτάκη, Β τόµος Συνταγµατικού ικαίου) Τα ανωτέρω συµ εράσµατα ενισχύονται α ό το γεγονός ότι, τόσο στον νόµο 3985/2011 «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ », όσο και στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011, δεν ροβλέ εται καµία διαδικασία εγκρίσεως ή κύρωσης των διαδικασιών «αξιο οίησης» της εριουσίας του ηµοσίου, ό ως είναι για αράδειγµα η κύρωση των σχετικών συµβάσεων µε τυ ικό νόµο α ό τη Βουλή, οι ο οίες να α οτελούν εγγύηση διαφάνειας και µέσο διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, ρος εξισορρό ηση των υ έρµετρων εξουσιών του Υ ουργού Οικονοµικών και των υ αυτού διοριζοµένων µελών του.σ. του Ταµείου. 22

23 Ε ειδή οι ροσβαλλόµενες α οτελούν, κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, διοικητικές ράξεις και αραδεκτώς ροσβάλλονται ενώ ιον του Συµβουλίου Σας. Ε ειδή έχουµε άµεσο, ροσω ικό, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλόµενων ράξεων, ως έλληνες ολίτες αλλά και υ ό τις ανωτέρω µνηµονευόµενες ιδιότητές µας Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή η αρούσα αίτησή µας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής, ασκείται δε αρµοδίως και εµ ροθέσµως ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους νοµίµως ε ιφυλασσόµαστε να ροσθέσουµε στο µέλλον µε ρητή ε ιφύλαξη αντός δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ 1. Να γίνει δεκτή η αρούσα αίτησή µας 23

24 2. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, η ο οία καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης. 3. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης 4. Να καταδικαστεί το Ελληνικό ηµόσιο στο σύνολο της δικαστικής µας δα άνης. Αθήνα, 14 /11/2012 Οι αιτούντες 24

25 Οι Πληρεξούσιοι ικηγόροι 25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ)

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 23/9/2015 Αρ. Πρωτ. 1690 Ταχ. /νση: Σµύρνης 25, ΤΚ 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση

Κεφαλλονιάς Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com. ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση Αργοστόλι 3-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23745 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: 1. Νικόλαος Ι. Μάντης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. 2. Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Γενική Γραµµατέας τού ιοικητικού Συµβουλίου τού Πανελληνίου Ψυχολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/2-4-03. Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/2-4-03. Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/2-4-03 Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα