ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Του Σαράντου Αλεξανδρή του Νικολάου, κατοίκου Τρί ολης, ε ί της οδού Ερατοσθένους 4, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους ιοίκησης Σωµατείου Ορυχείων Σταθµών ΕΗ Μεγαλό ολης, Ανα ληρωτή Προέδρου Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας 2) Του Γεωργίου Αρχοντό ουλου του Σάββα, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Έκτορος 7, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Γραµµατέα Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 3) Του Τριαντάφυλλου Αφεντουλίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ευόσµου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµ εδοκλέους 21, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Μέλους Σ Συλλόγου Υ αλλήλων ΟΛΘ Α.Ε. 4) Του Γεωργίου Βαγιάνου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πειραιά, ε ί της οδού Ραιδεστού 164, τεχνικού ΕΣΦΑ Α.Ε., Μέλους Σ Οµοσ ονδίας Πετρελαιοειδών και Χηµικής Βιοµηχανίας 5) Του Σωτηρίου Βεγίρη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Ρόδου 179, τεχνικού αραγωγής ΕΣΦΑ Α.Ε., Ταµία Σ Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΣΦΑ Α.Ε. 6) Του Ιγνατίου Γρυ ογιάννη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μενεκράτους 54-56, Νέος Κόσµος, υ αλλήλου ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Μέλους Ε ιτρο ής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 7) Του Γεωργίου Γώγου του Παναγιώτη, κατοίκου Νίκαιας, ε ί της οδού Κοµνηνών 51, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Μονίµων και οκίµων Λιµενεργατών ΟΛΠ Α.Ε. 1

2 8) Του Σταµάτη Θεοδωρό ουλου του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Αγίας Μαρίνας 11, Μελίσσια, υ αλλήλου ΕΗ Α.Ε., Μέλους Ένωσης Τεχνικών ΕΗ Α.Ε. 9) Του Χρήστου Κορτζίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Τρι όλεως 12, Ελληνικό, ηµάρχου Ελληνικού Αργυρού ολης 10) Του Θωµά Κώτσια του Μάρκου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Κύκνων 61 Γ, Γαλάτσι, ρώην εργαζοµένου ΕΛΠΕ Α.Ε., νυν συνταξιούχου και µετόχου ΕΛΠΕ Α.Ε. 11) Του Κωνσταντίνου Μαριόγλου του Ανέστη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Εµµανουήλ Ροΐδη 7, Ασβεστοχώρι, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Προέδρου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 12) Του Αλέξανδρου Μερσινιά του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού 25 ης Μαρτίου 11, Νέα Ερυθραία, καταµετρητή ΕΥ ΑΠ Α.Ε., Προέδρου Συλλόγου Καταµέτρησης ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 13) Του Γεωργίου Πα ακωνσταντίνου του ηµητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού ωδεκανήσου 8, Ωραιόκαστρο, εργαζόµενου ΕΛΠΕ Α.Ε., Αντι ροέδρου Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΛΠΕ Α.Ε. 14) Της Στέλλας Πολίτη του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Νεϊγύ 41, Πατήσια, συνταξιούχου ΕΗ Α.Ε. 15) Του Πολυζώη Πολυζωίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Ψαρρών 17, υ αλλήλου ΕΥΑΘ Α.Ε., Ταµία Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΥΑΘ Α.Ε. 16) Του Γεωργίου Σ ανό ουλου του Στεφάνου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ε ί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 47, Θέρµη, υ αλλήλου ΟΛΘ Α.Ε., Εκ ροσώ ου των υ αλλήλων στο Σ του ΟΛΘ Α.Ε. 17) Της έσ οινας Σ ανού του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Θριασίων 19, υ αλλήλου ιευθύνσεως Κρατικών Λαχείων, Αντι ροέδρου Εκτελεστικής γραµµατείας Α Ε Υ 2

3 18) Του Βασιλείου Τσόκαλη του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Μεσογείων 59, Αµ ελόκη οι, εργατοτεχνίτη ΕΥ ΑΠ Α.Ε. 19) Του Νικολάου Φωτό ουλου του Αθανασίου, κατοίκου Αθηνών, ε ί της οδού Σιτάκης 88, Λαµ ρινή, τεχνικού ΕΗ Α.Ε., Προέδρου Γενικής Οµοσ ονδίας Προσω ικού ΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ Του Ελληνικού ηµοσίου νοµίµως εκ ροσω ούµενου α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, ου κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1. Της «α ό 07/09/2012 Α όφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυµης Εταιρίας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και αριθµό ΓΕΜΗ , το Πρακτικό της ο οίας καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης 15725, και σύµφωνα µε την ο οία «ορίστηκαν» ως Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της άνω Εταιρίας ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και ως ιευθύνων Σύµβουλος ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, «σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων Ιωάννη Κουκιάδη του ηµητρίου και Κωνσταντίνου Μητρό ουλου του Σωτηρίου. 2. Της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) µε τίτλο «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), ό ως ισχύει». 3

4 3. Κάθε άλλης συναφούς ράξης ή αράλειψης της ιοίκησης, ρογενέστερης ή µεταγενέστερης. Με την αρούσα ζητούµε την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων, ου άσχουν ακυρότητα καταδήλως και ολλα λώς, και δια των ο οίων ε ιχειρήθηκε εκνόµως και αντισυνταγµατικώς η διευκόλυνση της εκ οίησης εριουσιακών στοιχείων του ηµοσίου και Ν.Π... και δηµοσίων ε ιχειρήσεων, χωρίς να ληρούνται οι νόµιµες ρου οθέσεις, χωρίς την τήρηση της κείµενης διαδικασίας και κατά αράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στη λειτουργία της διοίκησης. Α ό τα κατωτέρω εκτιθέµενα ροκύ τει εναργώς ότι, στις 6 και 7 Σε τεµβρίου 2012, ε ιχειρήθηκε να αρακαµφθεί το ελάχιστο εχέγγυο διαφάνειας, δηλαδή η κατά λειοψηφία 2/3 γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του άρθρου 43 Α του Κανονισµού της Βουλής για την καταλληλότητα των ροταθέντων α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών ροσώ ων για τις θέσεις του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου. Η δε α ό ειρα αράκαµψης έγινε α ροσχηµάτιστα, σε εριφρόνηση του γεγονότος ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ε ιτρο ής της Βουλής, η ο οία ολοκληρώθηκε στις 14.10, της 6/9/2012, δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόµου α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3 και µε αραγωγή ad hoc Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 4 ώρες ΜΕΤΑ τη λήξη συνεδρίασης της Ε ιτρο ής της Βουλής, ήτοι στις της 6/9/2012, µε την ο οία καταργήθηκε ex post facto η α αιτούµενη και µη ε ιτευχθείσα αυξηµένη λειοψηφία! Η δε έκδοση Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε κατά αράβαση τόσο του ίδιου του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αφού ουδέν κατε είγον συνέτρεξε στις 6/9/2012, ούτε άλλωστε µ ορεί η µη αρεστή στον Υ ουργό ή την Κυβέρνηση λειτουργία της Βουλής να ανάγεται σε κατε είγον ου δικαιολογεί την κατάλυση, µε ράξη νοµοθετικού εριεχοµένου, της εκφρασθείσης 4

5 κοινοβουλευτικής άρνησης έγκρισης των συγκεκριµένων δύο διορισµών. Περαιτέρω, η έκδοση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου έγινε σε λήρη αραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής λειτουργίας της διοίκησης, αφού είναι δεδοµένο ότι στις 4 ώρες και 40 λε τά ου µεσολάβησαν α ό την λήξη της συνεδρίασης της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής µέχρι την έκδοση του ΦΕΚ µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου όχι µόνον δεν συνεδρίασε το Υ ουργικό Συµβούλιο, αλλά θα ήταν και ρακτικώς αδύνατον να διασκεφθούν, να διαβουλευθούν ή και α λώς να υ ογράψουν οι Υ ουργοί ου φέρονται υ ογράφοντες την οικεία Πράξη αλλά και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, λαµβανοµένου µάλιστα υ όψιν ότι δύο εκ των υ ογραφόντων Υ ουργών ευρίσκονταν εκτός Αθηνών, ο δε ένας εξ αυτών εκτός Ελλάδας, στην Αίγυ το Η µε αυτόν τον τρό ο αραγωγή και έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δηλαδή Πράξης ου ροβλέ εται µόνον για έκτακτες ερι τώσεις και εριστάσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης, ροκειµένου να αλλάξει αυθηµερόν και φωτογραφικά η νοµοθεσία και να αρακαµφθεί η κοινοβουλευτική άρνηση έγκρισης των συγκεκριµένων 2 διορισµών αράγει ακυρότητα των ανωτέρω διορισµών, οι ο οίοι µάλιστα χώρησαν χωρίς καν να ροηγηθεί νέα συνεδρίαση της αρµόδιας ε ιτρο ής της Βουλής, µετά την θέση σε ισχύ της ράξης νοµοθετικού εριεχοµένου. Ειδικότερα: Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/ ), µε τίτλο «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », συστήθηκε η Ανώνυµη Εταιρία µε την ε ωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 5

6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «Τ.Α.Ι.ΠΕ..» ή «Ταµείο»). Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου αυτού «Το Ταµείο έχει α οκλειστικό σκο ό την Αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, καθώς και εριουσιακών στοιχείων «Ν.Π... ή» των δηµοσίων ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε Ν.Π..., ό ως ορίζεται στην αράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις ε ικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις λήρους διαφάνειας, ροκειµένου να ε ιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα εριουσιακά στοιχεία µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις ε όµενες διατάξεις.» Βάσει της αρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής.». Με την δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη ε ιχειρήθηκε τρο ο οίηση στο τελευταίο εδάφιο της αρ.1 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, µε το άρθρο 1 της α ό ΠΝΠ, (ΦΕΚ Α 174/ ) σύµφωνα µε το ο οίο «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για 6

7 την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Με την ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, ήτοι µε την α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, ορίσθηκε ως Πρόεδρος του Σ, στη θέση του αραιτηθέντος Προέδρου καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη, ο Παναγιώτης Αθανασό ουλος του Ιωάννη και στη θέση του αραιτηθέντος ιευθύνοντος Συµβούλου Κωνσταντίνου Μητρό ουλου ο Ιωάννης Εµίρης του Μηνά, σε αντικατάσταση και για το υ όλοι ο της θητείας των αραιτηθέντων. Στη συνέχεια µε την αράγραφο Γ. 2 του άρθρου έµ του του Ν.4079/2012, (ΦΕΚ Α 180/ ) το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου α ό ενταµελές ορίσθηκε σε εξαµελές. ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η ράξη διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Σ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «ΤΑΙΠΕ ΑΕ», ανεξαρτήτως του ότι συνιστά και ράξη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, α οτελεί ατοµική διοικητική ράξη, αφού ρόκειται, στην ουσία της, για κυριαρχική ράξη διοικητικής αρχής, ου ρυθµίζει συγκεκριµένη ερί τωση διοικητικού δικαίου µε εξωτερικές έννοµες συνέ ειες και άµεση νοµική ισχύ. Εν ροκειµένω, η Γενική Συνέλευση του Ταµείου, α οτελούµενη α οκλειστικώς α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών, εκ ροσω ούντα το Ελληνικό ηµόσιο, ασκεί δηµόσια, δηλαδή, κυριαρχική εξουσία και, σύµφωνα µε το λειτουργικό κριτήριο, ο συναφής διορισµός διέ εται α ό το διοικητικό δίκαιο και άρα αραδεκτώς ροσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης. Η Γενική Συνέλευση του Ταµείου ασκεί στην ερί τωση αυτή δηµόσια εξουσία, ό ως ροκύ τει α ό τις διατάξεις του Ν. 3986/

8 Πλέον συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 αρ. 3 ορίζεται ότι «Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος», στο άρθρο 2 αρ. 1 ορίζεται ότι «Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου [ ] αναλαµβάνεται δε και καλύ τεται ολόκληρο α ό το Ελληνικό ηµόσιο», στο άρθρο 3 αρ. 2 ορίζεται ότι «Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες», ενώ στο 3 αρ. 8 ορίζεται ότι «Τα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών». Α ό τις διατάξεις αυτές, ιδωµένες τόσο αυτοτελώς όσο και συνδυαστικά, συνάγεται µε σαφήνεια και έραν άσης αµφιβολίας ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη α οτελεί µόνον τύ οις µία α όφαση Γενικής Συνέλευσης µετόχων Ανώνυµης Εταιρίας και αυτό, διότι, µοναδικός και α οκλειστικός µέτοχος του Ταµείου είναι το Ελληνικό ηµόσιο, τα δικαιώµατα του ο οίου ασκούνται στη Γενική Συνέλευση α ό τον Υ ουργό Οικονοµικών. Οι ως άνω ιδιαιτερότητες και εριορισµοί στη λειτουργία του Ταµείου αρµόζουν και ροσιδιάζουν σε διοικητική αρχή και όχι σε εταιρεία ου λειτουργεί µε τους όρους της ιδιωτικής οικονοµίας. Ε οµένως, συντρέχει ερί τωση ουσιαστικά για de facto διορισµό στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών. Ε ι λέον, αρά το γεγονός ότι τα νοµικά ρόσω α ιδιωτικού δικαίου δηµοσίου ενδιαφέροντος, ό ως είναι εν ροκειµένω το Ταµείο, α οτελούν τµήµατα της ηµόσιας ιοίκησης υ ό λειτουργική, αλλά όχι υ ό οργανική έννοια, οι δε ράξεις τους κινούνται κατά κανόνα στον κύκλο των σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου και δεν γεννούν διοικητικές διαφορές, αλλά διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εξαίρεση υφίσταται στην ερί τωση ου τα εν λόγω Ν.Π.Ι.. έχουν διφυή χαρακτήρα και ασκούν ορισµένες αρµοδιότητες ως Ν.Π..., ό ως συµβαίνει µε τις δηµοτικές ε ιχειρήσεις ύδρευσης και α οχέτευσης όταν ροβαίνουν στην κήρυξη α αλλοτρίωσης ή στη σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων αναγκαίων για τα εκτελούµενα α ό αυτές έργα δηµόσιας ωφέλειας (βλ. ΣτΕ 1809/2003, 3445/1991, 108/1991 Ολοµ.), ή ό ως συνέβαινε µε τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ου α οτελούσε µεν Ν.Π.Ι.., αλλά όταν ασκούσε αρµοδιότητα σχετική µε την έκδοση ράξεων υ αγωγής ή ανάκλησης υ αγωγής ε ένδυσης 8

9 στο Ν. 1892/1990, θεωρήθηκε ότι ενεργεί ως όργανο ου ασκεί δηµόσια εξουσία (ΣτΕ 745/2005). Πολύ ερισσότερο, όταν στη συγκεκριµένη ερί τωση το Ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ.1 Ν. 3986/2011, έχει ως σκο ό την αξιο οίηση των εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής εριουσίας του ηµοσίου, των ΝΠ ή των ηµοσίων Ε ιχειρήσεων των ο οίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ηµόσιο ή σε ΝΠ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 3 Ν. 3986/2011, το Ταµείο λειτουργεί για την εξυ ηρέτηση του ηµοσίου Συµφέροντος, ενώ σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση σκο ός ιδρύσεως του Ταµείου είναι η συµβολή στη διαχειρισιµότητα και βιωσιµότητα του ηµοσίου Χρέους και στην ε ίτευξη των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων της Χώρας, ο ο οίος ρητώς χαρακτηρίζεται ως σκο ός υ έρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Εξάλλου, ό ως έχετε κρίνει στην υ αρ. ΣτΕ 239/2012 Α όφασή σας, στην ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Ε ικρατείας υ άγεται υ ουργική ράξη διορισµού διευθύνοντος συµβούλου ΝΠΙ, σε ερί τωση ου οι σκο οί του νοµικού ροσώ ου είναι δηµοσίου συµφέροντος. Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος κρίθηκε ότι είναι όργανο διοικήσεως και όχι υ άλληλος του ΝΠΙ. ΙΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύτηκε στο υ αρ. 9527/ ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, ου φέρει ηµεροµηνία ραγµατικής κυκλοφορίας , α ό το ο οίο και λάβαµε ε ίσηµα γνώση στις 10 Νοεµβρίου Κατά συνέ εια η αρούσα αίτηση ασκείται εντός της νόµιµης ροθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών. Εξάλλου, η δεύτερη ροσβαλλόµενη ράξη δηµοσιεύθηκε στις 06/09/2012, λάβαµε ε ίσης γνώση αυτής την 10 Νοεµβρίου 2012, η δε αρούσα ασκείται σε κάθε ερί τωση εντός της νόµιµης ροθεσµίας 60 ηµερών ακόµη και α ό την ραγµατική κυκλοφορία της (έναρξη ροθεσµίας την 16/09/2012, σύµφωνα µε την άγια νοµολογία του ΣτΕ). 9

10 IV. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Είµαστε όλοι Έλληνες ολίτες και, ως εκ τούτου, έχουµε άµεσο, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων ράξεων, διότι η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση και αξιο οίηση της δηµόσιας εριουσίας, ου α οτελεί ρωταρχικό σκο ό του Ταµείου Αξιο οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου, αφορά και ε ηρεάζει άµεσα τα ζωτικά έννοµα συµφέροντα και το βιοτικό µας ε ί εδο. Ειδικά, ο διορισµός στις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου καθιστά ε ιτακτικότερη την α αρέγκλιτη τήρηση των ως άνω αρχών, καθώς οι αρµοδιότητες ου ροβλέ ονται στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011 και στο καταστατικό του είναι καθοριστικές του τρό ου διαχείρισης και αξιο οίησης της δηµόσιας εριουσίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 αρ. 5 Ν. 3986/2011 «[ο] Πρόεδρος του.σ. υ ογράφει τις συµβάσεις και εκ ροσω εί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο. Ο Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο α ό αυτόν ρόσω ο εκ ροσω εί το Ταµείο στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, µετοχές των ο οίων ελέγχει το Ταµείο». Ο δε ιευθύνων Σύµβουλος, σύµφωνα µε την αράγραφο 6 του ίδιου άρθρου «α. Ε ιµελείται και συντονίζει την υλο οίηση του ΕΠΑ. β. Υ οβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο τις ροτάσεις και εισηγήσεις ου α αιτούνται για την ραγµατο οίηση των σκο ών του Ταµείου και για την κατάστρωση του σχεδιασµού της δράσης του. γ. Καταρτίζει και υ ογράφει συµβάσεις µε αντικείµενο µέχρι το οσό ου ορίζεται µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εκτελεί τις α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου». 2. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, έκτος, έβδοµος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, δέκατος όγδοος και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εργαζόµενοι σε ηµόσιες Ε ιχειρήσεις και Οργανισµούς, ό ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται και εξειδικεύονται, των ο οίων µέρος ή σύνολο των 10

11 µετοχών έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ, µε σκο ό την εραιτέρω µεταβίβασή τους σε ιδιώτες ε ενδυτές. Η οικονοµική βιωσιµότητα των ηµόσιων αυτών Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, καθώς και το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων, εξαρτώνται, ε οµένως, άµεσα α ό τις α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου και, εξ αυτού του λόγου, το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση και εξαφάνιση των ροσβαλλοµένων ράξεων είναι κατάδηλο. 3. Οι ρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έµ τος, όγδοος, ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος έµ τος, δέκατος έκτος, δεκάτη έβδοµη, και δέκατος ένατος εκ των αιτούντων, είµαστε όλοι εκ ρόσω οι των εργαζοµένων σε ρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σκο ός των ο οίων είναι η ροάσ ιση των συµφερόντων των εργαζοµένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωµάτων. Ό ως ανωτέρω εξετέθη, οι α οφάσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου ε ηρεάζουν άµεσα και δύνανται να βλάψουν το καθεστώς των εργασιακών µας σχέσεων. Περαιτέρω, καθορίζουν άµεσα την ροο τική των ηµόσιων Οργανισµών και Ε ιχειρήσεων, η ο οία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα έννοµα συµφέροντα των εργαζοµένων ου εκ ροσω ούµε. Α ό τα ανωτέρω καταφανώς ροκύ τει το έννοµο συµφέρον µας για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων. 4. Ο ένατος εκ των αιτούντων είµαι ήµαρχος Ελληνικού-Αργυρού ολης. Στα όρια του ήµου Ελληνικού εριλαµβάνεται ακίνητο συνολικής έκτασης τ.µ., µε ακτογραµµή έκτασης 3.5 χιλιοµέτρων, η ο οία ανήκει στην «Ελληνικό Α.Ε.», το σύνολο των µετοχών της ο οίας έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ ρος ώληση σε ιδιώτες ε ενδυτές. Ενόψει των ανωτέρω, έχω άµεσο έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλοµένων, το ο οίο συνίσταται στη διασφάλιση των αρχών της νοµιµότητας και διαφάνειας όσον αφορά την ε ιλογή και τον διορισµό των ροσώ ων, τα ο οία, µε τις αρµοδιότητες ου έχουν και τις α οφάσεις ου λαµβάνουν, ε ηρεάζουν άµεσα τις ροο τικές οικονοµικής και τουριστικής ανά τυξης της εριοχής, την εριβαλλοντική της 11

12 ισορρο ία, τις αρχές της αειφόρου ανά τυξης και αειφορίας και την καθηµερινότητα των δηµοτών και κατοίκων. V. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Παράβαση ουσιώδους τύ ου (άρθρο 48 αρ. 2 Π.. 18/1989) Ως λόγος ακύρωσης διοικητικής ράξης ροβλέ εται α ό το άρθρο 48 αρ. 2 του Π.. 18/1989 η αράβαση ουσιώδους τύ ου ου έχει ταχθεί για την ενέργεια της ράξης. Η ράξη του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ α οτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, αφού ριν το διορισµό α αιτείται η γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής (ουσιώδης τύ ος). Στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 ροβλε όταν, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής στις 6/9/2012 και ώρα ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα ρακτικά, ότι «Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) του Ταµείου είναι ενταµελές και ορίζεται µε α όφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, η ο οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, ου µ ορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε ερί τωση κενώσεως θέσεως µέλους του.σ. ριν α ό τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θητείας ου α οµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει, µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής ου θέσ ισε ο νοµοθέτης καθιστά τη γνωµοδότηση σύµφωνη και όχι α λή. Εάν ε ρόκειτο ερί α λής γνώµης, δεν υ ήρχε λόγος να α αιτείται αυξηµένη λειοψηφία. Το γεγονός αυτό ροκύ τει, άλλωστε και α ό την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3986/2011, ό ου ορίζεται για το άρθρο 3 ότι «Για λόγους διαφάνειας και λόγω του κρίσιµου ρόλου ου καλείται να διαδραµατίσει το όργανο αυτό, 12

13 ροβλέ εται ότι ριν α ό τον ορισµό των µελών του.σ. του Ταµείου, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α ΚτΒ διατυ ώνει µε λειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη» Ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά και τις α ό 6/9/2012 Εκθέσεις της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, οι ο οίες φέρονται ότι διαβιβάσθηκαν ρος τον Υ ουργό Οικονοµικών µε το υ αρ. ρωτ. 1974/ διαβιβαστικό έγγραφο του Προέδρου της Ε ιτρο ής κ. Ευάγγελου Μειµαράκη, δεν σχηµατίσθηκε η α αιτούµενη αυξηµένη λειοψηφία των 2/3 των µελών της Ε ιτρο ής, καθώς οι θετικές ψήφοι ήταν εννέα (9) και οι αρνητικές έξι (6). εν συγκεντρώθηκε δηλαδή ο α αιτούµενος αριθµός των 10 θετικών ψήφων. Ε οµένως, αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, µε την ο οία ενηµέρωνε τον αρµόδιο Υ ουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για την θετική γνώµη της ε ιτρο ής, καθώς δεν σχηµατίσθηκε η σύµφωνη γνώµη. Ε ικουρικώς, σε ερί τωση ου η ροβλε όµενη στο άρθρο 3 αρ.1 Ν. 3986/2011 γνωµοδότηση θεωρηθεί ως α λή γνώµη, και άλι αρανόµως και κατά αράβαση ουσιώδους τύ ου ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ροχώρησε στην έκδοση έγγραφης έκθεσης, καθώς η γνώµη ελλεί ει αντελώς. Ειδικότερα, α ό τη στιγµή ου δεν ε ετεύχθη η α αιτούµενη λειοψηφία των 2/3, κατά το χρόνο λήξης της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, δεν αρήχθη οτέ έγκυρη γνωµοδότηση, καθώς δεν σχηµατίσθηκε οτέ γνωµοδοτούσα λειοψηφία α οτελούµενη α ό τα 2/3. Εξάλλου, εάν θεωρηθεί ότι, ως εκ των ανωτέρω, σχηµατίστηκε αρνητική γνώµη, ιδρύεται έτερος λόγος ακυρώσεως, συνιστάµενος στην έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην ράξη διορισµού, όσον αφορά την αράκαµψη της αρνητικής γνώµης και, ε οµένως, υ άρχει και σε αυτή την ερί τωση αράβαση ουσιώδους τύ ου, ό ως γίνεται δεκτό α ό τη νοµολογία. 13

14 Σε κάθε ερί τωση, λοι όν, η ρώτη ροσβαλλόµενη είναι αράνοµη και ακυρωτέα. 2. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης της 6/9/2012 της Ε ιτρο ής ΕΚΟ της Βουλής, εκδόθηκε α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, µετά α ό φερόµενη «ρόταση» του µηδέ οτε συνεδριάσαντος Υ ουργικού Συµβουλίου, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την ο οία το τελευταίο εδάφιο της Παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011 τρο ο οιήθηκε ως εξής: «Πριν τον ως άνω ορισµό, η Ε ιτρο ή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυ ώνει γνώµη για την καταλληλότητα των ροτεινοµένων ρος διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου του.σ. του Ταµείου, ύστερα α ό γνωστο οίηση του Υ ουργού Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής». Η συγκεκριµένη τρο ο οίηση δεν θερα εύει την ακυρότητα της ροσβαλλόµενης ράξης διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, διότι, κατά τον ε ίµαχο χρόνο της συνεδρίασης της Ε ιτρο ής, αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ, καθώς το ΦΕΚ Α 174/ φέρεται ως εκδοθέν στις 18:53:54 της 6/9/2012, ενώ, ό ως ροκύ τει α ό τα ρακτικά της Ε ιτρο ής ΕΚΟ, η ε ίµαχη συνεδρίαση λύθηκε στις 14:10. Ε ίσης, η ηµεροµηνία ου φέρει το ΦΕΚ στο ο οίο δηµοσιεύτηκε η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη και η ραγµατική κυκλοφορία του Φύλλου δεν συµ ί τουν. Συγκεκριµένα, ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ νοείται η ηµεροµηνία της ραγµατικής κυκλοφορίας του φύλλου και όχι εκείνη ου αυτό φέρει, καθώς ο συγκεκριµένος κανόνας θεµελιώνεται, ρωτίστως, στις αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασµού της αξίας του ανθρώ ου και της ελεύθερης ανά τυξης της ροσω ικότητας και ως εκ τούτου κρίσιµη είναι η ηµέρα ραγµατικής κυκλοφορίας (Ολ. ΣτΕ 2527/2003). 14

15 Ε ικουρικώς, και στην ερί τωση ου γίνει δεκτό ότι η τρο ο οιηµένη διάταξη ανα τύσσει την ισχύ της αναδροµικά, η τρο ο οιούσα Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου άσχει αντισυνταγµατικότητα και δεν δύναται να εφαρµοστεί. Τα ζητήµατα των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων ου ρέ ει να συντρέχουν για την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, καθώς και του ρυθµιστικού αντικειµένου τους, συνδέονται τελικά µε το αµφιλεγόµενο ζήτηµα της δυνατότητας δικαστικού ελέγχου των ουσιαστικών ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και, γενικότερα, της συνταγµατικότητας των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Στο σηµείο αυτό ρέ ει να καταστεί σαφές ότι ο δικαστικός έλεγχος της συνδροµής των «έκτακτων ερι τώσεων εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης» διακρίνεται στο στάδιο ριν την έγκριση των εν λόγω ράξεων α ό τη Βουλή και στο µετέ ειτα. Στο αρχικό στάδιο µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου. Συνε ώς, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. (βλ. Ε.Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού ικαίου, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 133 και ισχυρή µειοψηφία σε ΣτΕ (Ολοµ) 1250/2003.) Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής». Με τη ρύθµιση αυτή δεν ανατίθεται αράλληλη και ροσωρινή 15

16 νοµοθετική αρµοδιότητα στον Αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά α λώς αρέχεται σε αυτόν συνταγµατική, αντί νοµοθετικής, εξουσιοδότηση να ασκεί κανονιστική εξουσία υ ό αυστηρές ροϋ οθέσεις, η συνδροµή των ο οίων ελέγχεται α ό τον ακυρωτικό δικαστή (βλ. µειοψηφία στην ΣτΕ Ολοµ. 1250/2003). Η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, κατά την ερίοδο α ό τη δηµοσίευσή της µέχρι και την κύρωση της α ό τη Βουλή, αντίκειται στο Σύνταγµα κατά το ότι δεν συνέτρεχαν σωρευτικά οι ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 44 αρ. 1 για την έκδοσή της. Ο έλεγχος των ροϋ οθέσεων αυτών είναι αναγκαίος για να αντιµετω ιστεί η κατάχρηση της έκτακτης διαδικασίας του άρθρου 44 αρ. 1. Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει ροχωρήσει α ό την αρχή της θητείας της µέχρι σήµερα σε εισαγωγή ρος κύρωση και σε έκδοση λέον των 10 ράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, γεγονός ου α οδεικνύει ότι δεν κάνει χρήση της ευχέρειας του άρθρου 44 αρ. 1 µόνο σε έκτακτες ερι τώσεις, αλλά έχει µετατρέψει την εξαιρετική νοµοθετική διαδικασία σε κανόνα. Προκειµένου να ροστατευθεί η οµαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού ολιτεύµατος και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ό ως αυτή καθιερώνεται α ό το άρθρο 26 αρ. 1 Σ ρέ ει να γίνει δεκτό ότι οι ροϋ οθέσεις ου θέτει το άρθρο 44 αρ.1 µ ορούν και ρέ ει να α οτελούν αντικείµενο ελέγχου α ό τα ικαστήρια. Σε κάθε ερί τωση, δεν µ ορεί να γίνει δεκτό ότι η αδυναµία συγκέντρωσης της α αιτούµενης λειοψηφίας της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α για το σχηµατισµό της α αιτούµενης γνώµης της α οτελεί συνταγµατικώς αραδεκτή «έκτακτη ερί τωση εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης». Μια τέτοια αραδοχή δηµιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό ροηγούµενο ου θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεµέλια του ολιτεύµατος και την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Αν η εκτελεστική εξουσία κριθεί ότι µ ορεί να αρεµβαίνει και, µάλιστα, αναδροµικά, ώστε να τρο ο οιεί την 16

17 νοµική ισχύ των α οφάσεων των Κοινοβουλευτικών Ε ιτρο ών, οι ο οίες εξ ορισµού α οτελούν τµήµα της νοµοθετικής εξουσίας, θα ακυρωθεί στην ράξη η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ρος όφελος της εκτελεστικής. Ε ίσης, οι διορισµοί του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του ΤΑΙΠΕ, τους ο οίους στόχευε να θερα εύσει η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δεν µ ορεί να θεωρηθεί ότι α οτελούσαν ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Ό ως ροκύ τει α ό τα συνηµµένα έγγραφα, ο ροηγούµενος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος είχαν αραιτηθεί ήδη α ό τις 27/06/2012 και τις 19/07/2012 αντιστοίχως και η Κυβέρνηση δια του Υ ουργού Οικονοµικών δεν είχε ροχωρήσει για ερίοδο ου ροσέγγιζε τους δυόµιση µήνες σε ο οιαδή οτε ενέργεια ανα λήρωσής τους. Στο ίδιο διάστηµα, είχαν εισαχθεί στη Βουλή και ψηφισθεί ήδη δύο νοµοσχέδια, και, ειδικότερα, του Υ ουργείου Παιδείας (κατατέθηκε και ψηφίσθηκε µε την διαδικασία του κατε είγοντος στις αρχές Αυγούστου 2012) και του Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων (κατατέθηκε µε την κανονική διαδικασία στις αρχές Αυγούστου 2012, εισήχθη στην αρµόδια Ε ιτρο ή της Βουλής στις 21 Αυγούστου 2012 και ψηφίσθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στα τέλη Αυγούστου 2012). Ε οµένως, ε ουδενί δικαιολογείται το συµ έρασµα ότι συνέτρεξε τόσο κατε είγουσα ανάγκη, η ο οία δεν µ ορούσε να έχει αντιµετω ισθεί µε τακτική εισαγωγή νοµοθετήµατος στη Βουλή, αφού α οδεικνύεται ότι α ό της αραιτήσεως των αρχικώς διορισθέντων Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου µέχρι της εκδόσεως της δεύτερης ροσβαλλόµενης, η Βουλή λειτουργούσε κανονικά και ψήφισε δύο νοµοσχέδια, εκ των ο οίων το ένα εισήχθη µε τη διαδικασία του κατε είγοντος. 17

18 Εξάλλου, ακόµη και την ηµέρα έκδοσης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου η Βουλή βρισκόταν σε λήρη λειτουργία, συνεδρίαζαν λείστες ε ιτρο ές της, µεταξύ των ο οίων και η Ε ιτρο ή του άρθρου 49 Α και, ε οµένως, ακόµη και µε τη διαδικασία του κατε είγοντος θα µ ορούσε τάχιστα να έχει αντιµετω ισθεί ο οιαδή οτε εξαιρετικά ε είγουσα και α ρόβλε τη ανάγκη. Αντίθετα, το ζητούµενο δεν ήταν η αντιµετώ ιση κατε είγοντος, αλλά η αράκαµψη της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του ολιτεύµατος και ο διορισµός των ανωτέρω ροσώ ων, ακόµη και ελλείψει των εκ του νόµου ροβλε όµενων ρου οθέσεων Συνε ώς, η ροσβαλλόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου εκδόθηκε κατά αράβαση και σε λήρη εριφρόνηση των ροϋ οθέσεων του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος και είναι, ως εκ τούτου, ακυρωτέα. 3. Λόγω αντίθεσης στην ε ιταγή του άρθρου 26 αρ. 1 του Συντάγµατος Το Σύνταγµα εριλαµβάνει ανηγυρικά την εξαγγελία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Κατά την διατύ ωση του άρθρου 26 αυτού: «1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται α ό την Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας 2.Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται α ό τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 18

19 3.Η δικαστική λειτουργία ασκείται α ό τα δικαστήρια, οι α οφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. «Το άρθρο 26, µάλιστα, ανήκει στις εριορισµένες, ρητά α αριθµούµενες διατάξεις, ου εντάσσονται στον σκληρό υρήνα των µη υ οκείµενων σε αναθεώρηση διατάξεων ου συγκροτεί το άρθρο 110 αράγραφος 1. Το άρθρο 44 αρ.1 του Συντάγµατος, α οτελεί έκτακτη νοµοθετική διαδικασία των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, σύµφωνα µε την ο οία «σε έκτακτες ερι τώσεις εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της ανάγκης ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας µ ορεί, ύστερα α ό ρόταση του Υ ουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει ράξεις νοµοθετικού εριεχοµένου. Οι ράξεις αυτές υ οβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 αράγραφος 1, µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες α ό τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υ οβληθούν στη Βουλή µέσα στις ροαναφερόµενες ροθεσµίες ή αν δεν εγκριθούν α ό αυτή µέσα σε τρεις µήνες α ό την υ οβολή τους, αύουν να ισχύουν στο εξής.» Ό ως ροει ώθηκε, στο αρχικό στάδιο, µια Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου συνιστά διοικητική ράξη κανονιστικού εριεχοµένου, και, ε οµένως, είναι ευθέως ροσβλητέα µε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας, ενώ υ άρχει και αρεµ ί των έλεγχος α ό τις δικονοµικές διατάξεις. Όσον αφορά το στάδιο µετά την έγκριση α ό τη Βουλή, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι δεν ελέγχεται δικαστικά η συνδροµή των συνταγµατικών όρων άσκησης των εξαιρετικών νοµοθετικών αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας, η καταχρηστική άσκηση της εξαιρετικής αρµοδιότητας θα ρέ ει να ελεγχθεί ως αντιβαίνουσα στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Συντάγµατος. Προς ε ίρρωση του ισχυρισµού αυτού ρέ ει 19

20 να αναφερθεί και το γεγονός ότι οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµενου αφορούν ό,τι δεν έχει εριληφθεί στην ρόγνωση του κοινού νοµοθέτη και ότι το ανακύ τον ζήτηµα δεν αντιµετω ίζεται έγκαιρα µε άλλες διαδικασίες. Εν ροκειµένω, σε καµία δε ερί τωση δεν τίθεται θέµα άµεσης και έγκαιρης αντιµετώ ισης κρίσιµου ζητήµατος, καθότι η αραίτηση του ρώην Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου κ. Κουκιάδη ήταν γνωστή στην Κυβέρνηση α ό τις 26/6/2012 και η αραίτηση του ιευθύνοντος Συµβούλου κ. Μητρό ουλου υ οβλήθηκε στις 19/07/2012, ενώ η αντικατάσταση τους έλαβε χώρα µε την α ό 7/9/2012 ροσβαλλόµενη α όφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου. 4. Λόγω κατάχρησης εξουσίας Ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι η ρώτη ροσβαλλόµενη, µε την αρούσα, α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, συνιστά ράξη, η ο οία φέρει καθεαυτή όλα τα στοιχεία της νοµιµότητας, καθίσταται σαφές ως η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε αυτήν, εξυ ηρετεί σκο ό καταδήλως διάφορο α ό εκείνον για τον ο οίον έχει εκδοθεί. Η θετική γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής, την ο οία ο νοµοθέτης θέσ ισε ως ροϋ όθεση του διορισµού του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, έχει ως στόχο, κατά ρητή αναφορά της αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3986/2011, τη δια ίστωση της καταλληλότητας των ροτεινόµενων ρος διορισµό ροσώ ων. Η λήρωση των ιο άνω θέσεων α ό άτοµα εγνωσµένου κύρους και α οδεδειγµένων ικανοτήτων κρίνεται ως ιδιαιτέρως σηµαντική για κάθε Οργανισµό, ΝΠ και ΝΠΙ το ο οίο διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, ασκεί δηµόσια εξουσία ή εξυ ηρετεί σκο ούς δηµοσίου συµφέροντος. Εν ροκειµένω, το Ταµείο δεν α οτελεί, α λώς, µια ακόµη ερί τωση νοµικού ροσώ ου ου διαχειρίζεται δηµόσια εριουσία, αλλά ρόκειται για ένα sui 20

21 generis, ρωτόγνωρο και αµφίβολης και αµφισβητούµενης νοµιµότητας και συνταγµατικότητας µόρφωµα. Η διαρκής εκχώρηση της δηµόσιας εριουσίας, µε Πράξεις της ιυ ουργικής Ε ιτρο ής Αναδιαρθρώσεων και Α οκρατικο οιήσεων, το έχουν τρέψει σε έναν µηχανισµό εκ οίησης εθνικού λούτου µε υ έρµετρες αρµοδιότητες και εξουσίες, η ανέλεγκτη και ανεξέλεγκτη λήψη των α οφάσεων του ο οίου µ ορεί να α οβεί καταστροφική για την ίδια τη χώρα και τις ροο τικές ανάκαµψής της. Με τη διαδικασία ου ακολουθήθηκε εν ροκειµένω, καθίσταται ροφανές, ως σκο ός έκδοσης των ροσβαλλόµενων διοικητικών ράξεων, χωρίς την ροηγούµενη γνώµη της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α, δεν είναι η διασφάλιση και εξυ ηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, το ο οίο εξασφαλίζεται µε την αξιοκρατική ε ιλογή των κατάλληλων για τις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου του Ταµείου, µε διαδικασίες διαφάνειας και µε έγκριση της Βουλής, αλλά η αράκαµψη της νόµιµης διαδικασίας µε την εν τοις ράγµασι εκχώρηση υ έρµετρων εξουσιών σε ένα φυσικό ρόσω ο, εκείνο του Υ ουργού Οικονοµικών, καθώς αυτός είναι και ο ροτείνων µε την ιδιότητα του Υ ουργού Οικονοµικών και ο α οφασίζων -µε την ιδιότητα του εκ ροσώ ου του µοναδικού µετόχου του Ταµείου, δηλ. του Ελληνικού ηµοσίου. Με τις ροσβαλλόµενες ράξεις αρακάµ τεται το µοναδικό αντίβαρο στις υ έρµετρες εξουσίες του Υ ουργού Οικονοµικών, ου είναι η ροηγούµενη σύµφωνη γνωµοδότηση, µε αυξηµένη λειοψηφία, ενός κοινοβουλευτικού και δηµοκρατικού οργάνου, της Ε ιτρο ής του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής. Η κατάχρηση εξουσίας αφορά τις ατοµικές διοικητικές ράξεις, ό ως είναι εν ροκειµένω η ρώτη ροσβαλλόµενη ράξη, λόγος ου αφορά στην εσωτερική νοµιµότητα της ράξης και θεµελιώνει την αίτηση ακυρώσεως σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Π.. 18/1989. Με δεδοµένο ότι η ιοίκηση ασκεί και ρέ ει να ασκεί κάθε αρµοδιότητα ή εξουσία της µε γνώµονα α οκλειστικά και µόνο το 21

22 δηµόσιο συµφέρον, η κατάχρηση εξουσίας στοιχειοθετείται όταν η ρύθµιση ου θεσ ίζεται µε την ράξη, είναι µεν σε αρµονία µε τους κανόνες ου ροβλέ ουν την διαδικασία έκδοσής της, ( ράγµα ου εν ροκειµένω δεν συµβαίνει), αλλά το διοικητικό όργανο τη θέσ ισε ενόψει της ε ιδίωξης σκο ού τελείως ξένου ρος το δηµόσιο συµφέρον και δη καταφανώς ρος την εξυ ηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων. Η µεθοδευµένη σύµ τωση των ιδιοτήτων του ροτείνοντος οργάνου στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (µηδέ οτε συνεδριάσαν Υ ουργικό Συµβούλιο), του ροτείνοντος οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας για τον διορισµό (Υ ουργός Οικονοµικών) και του α οφασίζοντος για τον διορισµό οργάνου (Γενική Συνέλευση), κατ ουσίαν στο ρόσω ο του Υ ουργού Οικονοµικών, α οτελεί ε ι λέον κατάφωρη αραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς «Οι τρείς κρατικές εξουσίες θα ρέ ει να είναι έτσι οργανωµένες ώστε το όργανο ου θεσ ίζει το νόµο ή τον κανόνα δικαίου να µην µ ορεί να τον εκτελεί ούτε να µ ορεί το ίδιο να δικάζει µε βάση τον κανόνα ου το ίδιο θέσ ισε» (βλ. Αντώνη Μανιτάκη, Β τόµος Συνταγµατικού ικαίου) Τα ανωτέρω συµ εράσµατα ενισχύονται α ό το γεγονός ότι, τόσο στον νόµο 3985/2011 «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ », όσο και στον ιδρυτικό του Ταµείου Νόµο 3986/2011, δεν ροβλέ εται καµία διαδικασία εγκρίσεως ή κύρωσης των διαδικασιών «αξιο οίησης» της εριουσίας του ηµοσίου, ό ως είναι για αράδειγµα η κύρωση των σχετικών συµβάσεων µε τυ ικό νόµο α ό τη Βουλή, οι ο οίες να α οτελούν εγγύηση διαφάνειας και µέσο διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, ρος εξισορρό ηση των υ έρµετρων εξουσιών του Υ ουργού Οικονοµικών και των υ αυτού διοριζοµένων µελών του.σ. του Ταµείου. 22

23 Ε ειδή οι ροσβαλλόµενες α οτελούν, κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα, διοικητικές ράξεις και αραδεκτώς ροσβάλλονται ενώ ιον του Συµβουλίου Σας. Ε ειδή έχουµε άµεσο, ροσω ικό, ενεργό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την ακύρωση των ροσβαλλόµενων ράξεων, ως έλληνες ολίτες αλλά και υ ό τις ανωτέρω µνηµονευόµενες ιδιότητές µας Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή έχουµε κοινό έννοµο συµφέρον να ροσβάλουµε την α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) και να ζητήσουµε την ακύρωση και εξαφάνισή της Ε ειδή η αρούσα αίτησή µας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής, ασκείται δε αρµοδίως και εµ ροθέσµως ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους νοµίµως ε ιφυλασσόµαστε να ροσθέσουµε στο µέλλον µε ρητή ε ιφύλαξη αντός δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ 1. Να γίνει δεκτή η αρούσα αίτησή µας 23

24 2. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Α όφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, η ο οία καταχωρίσθηκε στις 10/9/2012 στο Γενικό Εµ ορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε κωδικό αριθµό καταχώρισης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε ωνυµία «Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ» και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης. 3. Να ακυρωθεί, στο σύνολό της η α ό Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 174/ ) «Τρο ο οίηση του τελευταίου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 152), και κάθε άλλη συναφής ρος την ανωτέρω, ρογενέστερη ή µεταγενέστερη ράξη ή αράλειψη της ιοίκησης 4. Να καταδικαστεί το Ελληνικό ηµόσιο στο σύνολο της δικαστικής µας δα άνης. Αθήνα, 14 /11/2012 Οι αιτούντες 24

25 Οι Πληρεξούσιοι ικηγόροι 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Το καταστατικό του α ό 4 εκεµβρίου 1999 ιδρυθέντος αθλητικού σωµατείου µε την ε ωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εριόδου 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 18842/06/Β/89/6 16o χλµ. Λ. Αθηνών Λαυρίου 190 02 Παιανία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα