Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων"

Transcript

1 10 Boulevard de Bonne Nouvelle Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011

2 Evaluation des mesures de la PAC dans le secteur ovin-caprin Résumé court 2

3 1 1 ΣΤΟΧΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα των αιγοπροβάτων από την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του Η αξιολόγηση αφορά: Την ενσωμάτωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη δυνατότητα μερικής εκ νέου σύνδεσης (καν. 1782/2003) Το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις (ΣΕΑΕ) που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ -12 Τις δυνατότητες που παρέχονται από τα άρθρα 69 (καν. 1782/2003) και 68 (καν. 73/2009) Τα μέτρα της αγοράς, κατά προτεραιότητα τους δασμούς και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Οι αναλύσεις αφορούν την περίοδο και επικεντρώνονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία για τον τομέα των προβατοειδών, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για τον τομέα των αιγοειδών. Τα εν λόγω 7 κράτη μέλη (ΚΜ) κατέχουν το 87% του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της ΕΕ-27. Η μεθοδολογία της μελέτης βασίζεται σε στατιστικές αναλύσεις (δεδομένα της ΓΔ Agri, Eurostat, RICA, εθνικά/περιφερειακά δεδομένα, δεδομένα τεχνικών ινστιτούτων) και σε περιπτωσιολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε 7 περιφέρειες (Ανδαλουσία, Σαρδηνία, Ήπειρος, Midi-Pyrénées, Highlands and Islands, Mid-East της Ιρλανδίας και Κεντρική Ρουμανία). Οι κυριότεροι περιορισμοί συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων (RICA έως το 2008, διαφορετική διαθεσιμότητα σε περιφερεικό επίπεδο). 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.1 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εκτροφή αιγοπροβάτων απελεί δραστηριότητα ήσσονος σημασίας (3,6% της συνολικής αξίας της ζωικής παραγωγής), η οποία εντούτοις καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα της γεωργικής έκτασης σε ορισμένα κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία). Η παραγωγή πρόβειου κρέατος χαρακτηρίζεται από μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζουσών προβατίνων και αύξηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής. Το συνολικό ζωικό κεφάλαιο μειωνόταν με αργό ρυθμό κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια ταχύτερα μετά το 2005 (-3% ανά έτος). Το ζωικό κεφάλαιο αιγών μειώθηκε κατά 11% μεταξύ 1990 και Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση της παραγωγικότητας η οποία επέτρεψε την αύξηση της παραγωγή γάλακτος. Η αγορά προβείου κρέατος χαρακτηρίζεται από συνεχή μείωση της κατανάλωσης, ευμετάβλητες τιμές παραγωγής και σταθερές εισαγωγές (Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία). Η παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος αυξάνεται από το 1995 (περίπου +10%). 2.2 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων παραγωγής είναι τα ακόλουθα : Ελλάδα: 1ος παραγωγός πρόβειου γάλακτος στην Ευρώπη ( τ το 2009) μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο αιγών (4,8 εκατομμύρια κεφαλές) τάση αντικατάστασης των αιγών από πρόβατα Ισπανία: 2ο μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζουσών προβατίνων και αύξηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής Γαλλία: 1ος παραγωγός κατσικίσιου γάλακτος ( τ) και αύξηση της παραγωγής, μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζόντων ζώων και μείωση της σφαγής προβάτων, σταθεροποίηση του ζωικού κεφάλαιου προβάτων γαλακτοπαραγωγής Ιταλία: εκτροφή προβάτων κυρίως γαλακτοπαραγωγής (2ος παραγωγός στην Ευρώπη)

4 2 Ιρλανδία: μείωση της παραγωγής πρόβειου κρέατος κυρίως για εξαγωγές Ηνωμένο Βασίλειο: 1ο μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο προβάτων (21,3 εκατομμύρια κεφαλές) και 1ος παραγωγός κρέατος ( τ), σε μείωση Ρουμανία: επικράτηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής, αναπτυσσόμενη παραγωγή. 3 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 3.1 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Από το 2001, είναι διαθέσιμα 3 μέσα: οι άμεσες ενισχύσεις (πριμοδότηση κατ αποκοπή ανά ζώο), τα μέτρα παρέμβασης (ιδιωτική αποθεματοποίηση και έκτακτα μέτρα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε) και το καθεστώς συναλλαγών με τις τρίτες χώρες. Η μεταρρύθμιση του 2003 εισήγαγε την αποσύνδεση, τη διαφοροποίηση και την πολλαπλή συμμόρφωση και κατ αυτόν τον τρόπο συνυπάρχουν πολλές δυνατότητες: Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν συνδέουν την παραγωγή με την καταβολή εισοδηματικής στήριξης Η δυνατότητα διατήρησης των εναπομένουσών συνδεδεμένων ενισχύσεων (50% της πριμοδότησης για τις προβατίνες και τις αίγες) Η ειδική στήριξη για μεθόδους εκτροφής που είναι σημαντικές για τη προστασία του περιβάλλοντος ή τη βελτίωση της ποιότητας (άρθρο 69 που εφαρμόζεται στον τομέα των προβάτων στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία) Η διατήρηση των μέσων της αγοράς. Δύο είδη επιλογών έγιναν από τα ΚΜ: η πλήρης αποσύνδεση (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) ή η μερική αποσύνδεση (Ισπανία, Γαλλία). Στα κράτη της ΕΕ-12, έχει εισαχθεί το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρώνεται από τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις (ΣΕΑΠ). Ο διαγνωστικός έλεγχος (καν. 73/2009) δίνει και πάλι τη δυνατότητα μερικής εκ νέου σύνδεσης των ενισχύσεων των αιγοπροβάτων, παρατείνει τη δυνατότητα εφαρμογής του ΚΕΣΕ και καθιστά πιο ευέλικτους τους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 69 (πλέον 68). Τα 7 ΚΜ που εξετάστηκαν επέλεξαν την πλήρη αποσύνδεση. 3.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Πριν από τη μεταρρύθμιση, για την εκτροφή αιγοπροβάτων προβλεπόταν σημαντική συνδεδεμένη στήριξη (1 836 εκατ. ευρώ το 2004, δηλαδή 22% της αξίας της παραγωγής). Μετά τη μεταρρύθμιση, οι τομεακές ενισχύσεις ανήλθαν σε 436 εκατ. ευρώ (μέσος όρος ) (κάτω από 4% της αξίας της παραγωγής). Η πριμοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες αντιπροσωπεύει περίπου τα 3/4 του συνολικού ποσού, οι συμπληρωματικές ενισχύσεις (συμπληρωματικές ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές) πάνω από 20%. Με το άρθρο 69 κινητοποποιήθηκαν το ,8 εκατ. ευρώ σε τρία ΚΜ (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία). Τα συστήματα παραγωγής πρόβειου κρέατος είναι οι κυριότεροι δικαιούχοι (70% των άμεσων ενισχύσεων), ενώ ακολουθούν τα πρόβατα γαλακτοπαραγωγής (22%) και οι αίγες (9%).

5 3 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο τομέας των προβάτων επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες κατά την εν λόγω περίοδο: τις υγειονομικές κρίσεις: αφθώδης πυρετός το 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταρροϊκός πυρετός του προβάτου από το 2006 έως 2008 στη Γαλλία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο την αγορά σιτηρών και χορτονομών, με την εκτίναξη των τιμών το και τη μείωση κατανάλωσης αρνίσιου κρέατος (εκτός από τη Ρουμανία). Η κατανάλωση τυριού παραμένει σταθερή (Ρουμανία) ή αυξάνεται (άλλες χώρες) την παραγωγή της Νέας Ζηλανδίας (80% των ποσοστώσεων), που χαρακτηρίζεται από μείωση του ζωικού κεφαλαίου προβάτων και αύξηση των τιμών από το Η εκτροφή αιγοπροβάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι το 70% του ζωικού κεφαλαίου βρίσκεται σε μειονεκτικές περιοχές. 5 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 5.1 ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Παραγωγή Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ και ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν στραφεί στην παραγωγή κρέατος. Η αποσύνδεση επιτάχυνε την προϋπάρχουσα τάση. Η μεταρρύθμιση είναι ένας παράγοντας που προστέθηκε στους εξωτερικούς αρνητικούς παράγοντες. Η παραγωγή κρέατος μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου των προβατίνων. Η αποσύνδεση οδήγησε σε ταχύτερη μείωση του ζωικού κεφαλαίου στις οικονομικά ευάλωτες περιοχές. Η προσχώρηση των κρατών μελών της ΕΕ-2 ευνόησε την ανάπτυξη της παραγωγής στις χώρες αυτές. Οι διαρθρώσεις των εκμεταλλεύσεων δεν άλλαξαν σημαντικά, με εξαίρεση τη Γαλλία (αύξηση του μέγεθους των εκμεταλλεύσεων που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση) και τη Ρουμανία (μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και αύξηση του μεγέθους τους μετά την προσχώρηση στην ΕΕ). Διαπιστώθηκε εκτατικοποίηση της παραγωγής στην Ιρλανδία ως έμμεσο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Εφοδιασμός των σφαγείων Η μείωση των δυνατοτήτων εφοδιασμού είναι έμμεσο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, με μείωση της παραγωγής αρνιών σε 4 ΚΜ. Διαπιστώθηκαν βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις στη Σκωτία και στη Γαλλία και δυσκολίες στην αγορά και στην ανάπτυξη στην Ισπανία και στην Ιρλανδία. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Το κόστος παραγωγής των αρνιών εξαρτάται κυρίως από την τιμή των χορτονομών καθώς και από την εξάρτηση των κρατών μελών από τις εξωτερικές αγορές που ποικίλλει. Οι άλλες δαπάνες παραγωγής αυξήθηκαν επίσης. Η παραγωγή δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα των τιμών της. Το καθεστώς συναλλαγών περιόρισε τις εισαγωγές σε χαμηλές τιμές μέχρι το Η αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων που έχουν στραφεί στην παραγωγή πρόβειου κρέατος διατηρήθηκε στην Ιρλανδία, μειώθηκε στα άλλα κράτη μέλη. Η μεταρρύθμιση δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη μείωση αυτή. Εισοδήματα

6 Οι άμεσες ενισχύσεις επέτρεψαν τη διατήρηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων ή τον περιορισμό της μείωσής τους. Γενικά, το επίπεδο των ενισχύσεων μετά τη μεταρρύθμιση είναι υψηλότερο από πριν ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραγωγή Το ζωικό κεφάλαιο των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής διατηρήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη και αυξήθηκε στη Ρουμανία. Η μεταρρύθμιση των άμεσων ενισχύσεων δεν επηρέασε σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής. Η ποσότητα γάλακτος που παράγεται πoικίλλει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες παραγωγής, ανάλογα με τα εμπορικά αποτελέσματα των τυριών που παράγονται και της τιμής των χορτονομών. Οι τάσεις αυτές δεν συνδέονται με τη μεταρρύθμιση. Στη Ρουμανία, οι ενισχύσεις επέτρεψαν τη βελτίωση του εξοπλισμού και της γενετικής που συνοδεύτηκε από ταχεία συγκέντρωση και αύξηση της παραγωγής. Εφοδιασμός γαλακτοκομείων Το ποσοστό συλλογής ποικίλλει και αυξομειώνεται στα κράτη μέλη. Η παραγωγή εξαρτάται από τη μεταποίηση η οποία προσαρμόζει τις ποσότητες αγοράς ανάλογα με τις πωλήσεις. Η μεταρρύθμιση δεν επηρέασε τον εφοδιασμό των γαλακτοκομείων. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Η μεταρρύθμιση δεν άλλαξε τον προσανατολισμό της παραγωγής που εξαρτάται από την ικανότητα της τυροκομίας να αυξάνει τις πωλήσεις της. Η ανταγωνιστικότητα ποικίλλει ανάλογα με την τιμή των χορτονομών, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε στα πέντε κράτη μέλη που εξετάστηκαν. Η εξέλιξη της παραγωγικότητας δεν μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δεν διαπιστώθηκε γενική τάση όσον αφορά τις τιμές και τις ποσότητες. Η αποδοτικότητα δεν εξελίχθηκε πολύ και παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Εισοδήματα Εκτός από τη Γαλλία όπου τα εισοδήματα μειώνονται, το μέσο εισόδημα μετά τη μεταρρύθμιση είναι μεγαλύτερο απ ότι πριν λόγω των γενικά υψηλότερων ποσών ενίσχυσης. Το εισόδημα των ρουμάνων παραγωγών αυξήθηκε μεταξύ 2007 και 2008 αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το εισόδημα των παραγωγών της ΕΕ ΑΙΓΕΣ Παραγωγή Το ζωικό κεφάλαιο αιγών, κυρίως γαλακτοπαραγωγής, παρουσίασε διακύμανση με πτωτική τάση στην Ελλάδα και την Ισπανία και ανάπτυξη στη Γαλλία. Καμία από τις εξελίξεις αυτές δεν οφείλεται στη μεταρρύθμιση: πρόκειται για τάσεις ή διακυμάνσεις που προκάλεσε η αγορά. Οι τιμές και οι αποδόσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις και αντικατπρίζουν τις καταστάσεις στα ΚΜ όπου οι αγορές είναι σχετικά στεγανές. Η μεταρρύθμιση δεν είχε επιδράσεις. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 2003 και 2007 στα τρία ΚΜ με παράλληλη αύξηση του μεγέθους τους, που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση. Η γεωγραφική τοποθεσία παραγωγής δεν άλλαξε πολύ, ωστόσο υπάρχει τάση συγκέντρωσης στις πιο σημαντικές περιοχές (Γαλλία). Αυτό δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση αλλά με τον δυναμισμό της τυροκομίας.

7 5 Εφοδιασμός γαλακτοκομείων Η συλλογή είναι μικρότερη από την παραγωγή και η τυροκομία προσαρμόζει τις ποσότητες που συλλέγονται ανάλογα με τις πωλήσεις. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Η παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος και κρέατος εριφίων είναι προσανατολισμένη προς την αγορά. Η επίδραση της στήριξης και της μεταρρύθμισης δεν είναι σημαντική. Η τιμή του κατσικίσιου γάλακτος παρουσίασε διακυμάνσεις στα τρία ΚΜ. Το κόστος παραγωγής εξαρτάται από την τιμή των χορτονομών. Η αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων που έχουν στραφεί στην παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος βελτιώθηκε στα τρία ΚΜ λόγω της αύξησης των τιμών που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση. Η οικονομική αποδοτικότητα της δραστηριότητας επηρεάστηκε λίγο από τη μεταρρύθμιση (το επίπεδο της στήριξης είναι χαμηλότερο απ ότι στον τομέα των προβάτων). Εισοδήματα Τα εισοδήματα των αιγοτρόφων αυξήθηκαν λόγω της σταθερότητας των οικονομικών επιδόσεων και της αύξησης των άμεσων ενισχύσεων που συνδέεται με την αποσύνδεση.

8 6 6 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγροτική ανάπτυξη Η αποσύνδεση συνέβαλε στην επιτάχυνση της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου προβάτων στις περιοχές όπου οι συνθήκες της δραστηριότητας είναι δύσκολες. Το ζωικό κεφάλαιο αιγών φαίνεται ότι επηρεάζεται περισσότερο από την αγορά. Το άρθρο 69 δεν συνέβαλε μόνο του στη διατήρηση της παραγωγής, διότι τα μοναδιαία ποσά είναι σχετικά χαμηλά. Στις περιπτώσεις που η στήριξη στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα είναι σημαντική (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία), η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση Το κόστος εφαρμογής είναι υψηλό για ορισμένες κατηγορίες εκτροφής και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή της στα κράτη μέλη. Ενισχύσεις για την προώθηση και κρατικές ενισχύσεις Τα προγράμματα ενισχύσεων για την προώθηση επιτρέπουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση των πιστοποιημένων προϊόντων για τους κτηνοτρόφους. Οι κρατικές ενισχύσεις και τα εθνικά σχέδια (γενετική βελτίωση, προώθηση, υγειονομικά προγράμματα, επενδύσεις, βιομηχανική αναδιάρθρωση) που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων συνάδουν με τους στόχους της μεταρρύθμισης. 6.2 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Η αποδοτικότητα των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τον στόχο της διατήρησης των εισοδημάτων έχει μειωθεί μετά τη μεταρρύθμιση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις: το βάρος των άμεσων ενισχύσεων στο εισόδημα αυξάνεται σημαντικά. Ο διοικητικός φόρτος της διαχείρισης των ενισχύσεων μειώθηκε με την αποσύνδεση, αντίθετα, αυξήθηκαν οι έλεγχοι με την πολλαπλή συμμόρφωση. 6.3 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ Ανταγωνιστικότητα και απουσία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού Η μεταρρυθμίση δεν είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εκτροφής αιγοπροβάτων. Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις από τους κτηνοτρόφους και οι οποίες διευκολύνθηκαν από την αποσύνδεση δεν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους παραγωγής. Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών μελών συνδέονται με την ύπαρξη διαφορετικών συνθηκών αγοράς τόσο στο επίπεδο της εκτροφής όσο και στο επίπεδο της βιομηχανίας. Η διαφοροποιημένη εφαρμογή της μεταρρύθμισης δεν φαίνεται να προκάλεσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Περιβάλλον Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροφής αιγοπροβάτων φαίνεται ότι συνδέονται περισσότερο με την εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα και την πολλαπλή συμμόρφωση (μέγιστη πυκνότητα των ζώων στην εκμετάλλευση, υποχρέωση ελάχιστης παραγωγής) παρά με την εφαρμογή της αποσύνδεσης.

9 7 Περιφερειακή συνοχή Στις μειονεκτικές περιοχές, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου έχει γενικευτεί όπως στην Ανδαλουσία, στην Ήπειρο, στην περιοχή Highlands της Σκωτίας καθώς και στην περιοχή Mid- East της Ιρλανδίας, παραδοσιακή κτηνοτροφική περιοχή μη μειονεκτική. Η μεταρρύθμιση φαίνεται ότι επιτάχυνε την εξαφάνιση των λιγότερο αποδοτικών εκμεταλλεύσεων. Στη Σαρδηνία, η αποσύνδεση δεν είχε σημαντικές επιδράσεις λόγω της γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων και της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων. Στην περιοχή Midi- Pyrénées, η παραγωγή αποδοτικών προϊόντων (ροκφόρ) συνέβαλε στη διατήρηση της κτηνοτροφίας. Η απασχόληση στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων μειώθηκε σαφώς στις περισσότερες περιοχές που εξετάστηκαν. 6.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Η σημαντική και αυξανόμενη εισοδηματική στήριξη που χορηγείται στους κτηνοτρόφους ήταν ενδεδειγμένη σε σχέση με τον στόχο της εξασφάλισης αξιοπρεπούς εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό. Η επιτάχυνση της μείωσης της παραγωγής αρνιών, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, οδήγησε σε αναδιαρθρώσεις ή δυσκολίες στα σφαγεία. Η αύξηση των τιμών στο τέλος της περιόδου δεν διευκόλυνε τη διατήρηση της ζήτησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίθετα με τον στόχο για την εξασφάλιση του εφοδιασμού. Η τιμή πώλησης του προβείου κρέατος στο στάδιο της λιανικής πώλησης αυξήθηκε ταχύτερα από τον γενικό δείκτη των τιμών καταναλωτή (σε σχέση με την αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιμών στο τέλος της περιόδου). Επομένως, με την πολιτική που εφαρμόστηκε δεν επιτεύχθηκε πλήρως ο στόχος για την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η μεταρρύθμιση δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

10 8 6.5 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1. Συνιστούμε την πλήρη αποσύνδεση της ενωσιακής πριμοδότησης για τις προβατίνες. Ωστόσο, η ειδική στήριξη στην παραγωγή είτε στις οικονομικά ευάλωτες περιοχές είτε για ορισμένους τρόπους παραγωγής (ποιοτικής παραγωγής,.) είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η δραστηριότητα μακροπρόθεσμα και, άρα, ο πληθυσμός που ασχολείται με το είδος αυτό της κτηνοτροφίας. Το πρόβλημα αυτό αφορά τον δεύτερο πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) ή ορισμένα είδη συνδεδεμένης άμεσης στήριξης. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πόρων της αγοράς, το ποσό της ενίσχυσης αυτής πρέπει να είναι σημαντικό. Για τη διατήρηση της λογικής της αγοράς, το εύρος της ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένο, τόσο γεωργαφικά όσο και σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγής προς στήριξη. 2. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι δαπανηρή σε σχέση με την αξία των ζώων και τα περιθώρια των κτηνοτρόφων και ότι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν συμβάλλουν οικονομικά στην εφαρμογή της, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού σε σχέση με τον στόχο του ελέγχου των υγειονομικών κρίσεων. 3. Η στήριξη στη προώθηση είναι ένα μέσο αύξησης της κατανάλωσης, ενθάρρυνσης των αποδοτικών τιμών και/ή αποδοχής του υψηλών τιμών από την αγορά. Πράγματι, το πρόβειο κρέας είναι είδος διατροφής υψηλής ποιότητας, όπως και το κατσικίσιο και/ή πρόβειο τυρί. Τα μέτρα αυτά δεν στοιχίζουν πολύ σε σχέση με τους πόρους των άμεσων ενισχύσεων και θα πρέπει να ενισχυθούν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ο κατάλογος των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο εκστρατείας προώθησης (καν. 3/2008) περιλαμβάνει το νωπό ή κατεψυγμένο κρέας μόνο εάν εντάσσεται σε ενωσιακό ή εθνικό καθεστώς ποιότητας. Συνιστούμε την επέκταση του πλαισίου της στήριξης σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την εκτροφή αιγοπροβάτων.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή Μηρυκαστικών

Εκτροφή Μηρυκαστικών Εκτροφή Μηρυκαστικών Θεματική ενότητα 1: Εκτροφή προβάτων & αιγών- Στατιστικά στοιχεία Ζωικού Κεφαλαίου. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκων: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης περιλαμβάνει αφενός μια περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Dr Παπαδόπουλος Σεραφείμ Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας Πηγή φωτογραφίας: Helexpo Zootechnia 2011 Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 11 2012 ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΗΛΆΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΆΔΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΒΑΤΊΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΊΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση

Συνοπτική παρουσίαση Αξιολόγηση των µέτρων υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (POSEI) και των µικρών νησιών του Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής Σύµβαση αριθ. 30-CE 0233430/0094 Συνοπτική παρουσίαση Η

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Είναι αναμφίβολο, ότι το αγροτικό εισόδημα της χώρας μας, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται στον αγροτικό τομέα μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ IP/11/476 Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2011 Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 797 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 18.7.2012 2011/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή Μηρυκαστικών

Εκτροφή Μηρυκαστικών Εκτροφή Μηρυκαστικών Θεματική ενότητα 1: Εκτροφή προβάτων & αιγών. Εισαγωγή Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκων: Μπιζέλης Ιωσήφ Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Β7-0080/485. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Β7-0080/485. Τροπολογία 6.3.2013 Β7-0080/485 485 Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jacky Hénin Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας ΠΜΣ Μάθημα: «Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Υπαίθρου» Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ Η συνθήκη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL L 288/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.11.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Νοεμβρίου 2010 περί εξαιρέσεως από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2012 COM(2012) 741 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς και των επακόλουθων όρων όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development)

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Εισαγωγή Η Διαχρονική στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων με μέτρα στήριξης της τιμής των προϊόντων ωφέλησε περισσότερο τις

Διαβάστε περισσότερα

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών Agrosynergie Groupement Européen d Intérêt Economique Σύµβαση-πλαίσιο αριθ. 30-CE-0035027/00-37 Αξιολογήσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτικών Αξιολόγηση του καθεστώτος τιµών εισόδου και του καθεστώτος επιστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές.

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. 27.9.2008 Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Χρήση γάλακτος Η Γραβιέρα Κρήτης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) απορροφά τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία

Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία Έρευνα για την παραγωγή και τις εξαγωγές λευκού τυριού στη Βουλγαρία 1. Γενικά 1.1. Κτηνοτροφία ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία Μαΐου 2009 του βουλγαρικού Τπουργείου Γεωργίας και Σροφίμων (Διεύθυνση «Αγροστατιστική»),

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 807 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11-12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 9 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1611

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Προοπτικές και Προκλήσεις 13 Δεκεμβρίου 2012 Χριστόδουλος Φωτίου Σύμβουλος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γιαθέματααγροτικήςπολιτικής 1 Περιεχόμενα 1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών 1 Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών AND-International (Παρίσι), COGEA (Ρώμη), Πανεπιστήμιο Lleida (Lleida) και Δανική Συμβουλευτική υπηρεσία Γεωργίας (Aarhus)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ Η συνθήκη της Ρώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ στην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 SWD(2013) 520 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 578 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων

ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων Έννοια ανταγωνιστικότητας Ικανότητα χωρών ή εταιρειών να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές και να ανταποδίδουν ικανοποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005 Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005 Summary in Greek Γεωργικές πολιτικές των χωρών του ΟΟΣΑ: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Από τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το 2007, οι 21 ΚΟΑ συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία ΚΟΑ για τα γεωργικά προϊόντα. Η ενιαία ΚΟΑ αφορά 24 προϊόντα και ομάδες προϊόντων.

Το 2007, οι 21 ΚΟΑ συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία ΚΟΑ για τα γεωργικά προϊόντα. Η ενιαία ΚΟΑ αφορά 24 προϊόντα και ομάδες προϊόντων. Π. Καρανικόλας Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ): Από την ίδρυση της ΚΑΠ, θεμελιώδες-συστατικό στοιχείο της, με ρυθμίσεις τιμών, μηχανισμούς στήριξης, ενισχύσεις για την παραγωγή και το εμπόριο, μηχανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους) ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Παραγωγή, Αγορά, Εξωτερικό εμπόριο ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Το 2013, η ισπανική παραγωγή χοιρινού κρέατος έφθασε τα 3,44 εκατομμύρια τόνους και ο αριθμός των σφαγέντων ζώων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμαβκιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Αικ. Μυλωνά Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά 1. Τα ανωτέρω στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review)

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 1 Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 2 Από την Agenda 2000 στην «Ενδιάμεση Αναθεώρηση» Δημοσιονομικό πλαίσιο και προοπτικές Αποφάσεις Συμβουλίου Κορυφής Βρυξελλών (Οκτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή τρόφιμα Τρόφιμα με αξία Ποιότητα Ζωής

Ασφαλή τρόφιμα Τρόφιμα με αξία Ποιότητα Ζωής Ασφαλή τρόφιμα Τρόφιμα με αξία Ποιότητα Ζωής Εργασία στην Επιχειρηματικότητα 2 Υπεύθυνοι: Γκωλέτσης Γεώργιος Παναγιώτου Δημήτρης Αντωνιάδου Αλίκη Καραμάνη Γεωργία Αλέξη Αναστασία Πλεονεκτήματα Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα