Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων"

Transcript

1 10 Boulevard de Bonne Nouvelle Paris Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα των αιγοπροβάτων ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. AGRI 2010 EVAL 02 Για τη Γ Agri Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύνοψη Νοέμβριος 2011

2 Evaluation des mesures de la PAC dans le secteur ovin-caprin Résumé court 2

3 1 1 ΣΤΟΧΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου των μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα των αιγοπροβάτων από την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του Η αξιολόγηση αφορά: Την ενσωμάτωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη δυνατότητα μερικής εκ νέου σύνδεσης (καν. 1782/2003) Το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις (ΣΕΑΕ) που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ -12 Τις δυνατότητες που παρέχονται από τα άρθρα 69 (καν. 1782/2003) και 68 (καν. 73/2009) Τα μέτρα της αγοράς, κατά προτεραιότητα τους δασμούς και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Οι αναλύσεις αφορούν την περίοδο και επικεντρώνονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία για τον τομέα των προβατοειδών, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για τον τομέα των αιγοειδών. Τα εν λόγω 7 κράτη μέλη (ΚΜ) κατέχουν το 87% του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της ΕΕ-27. Η μεθοδολογία της μελέτης βασίζεται σε στατιστικές αναλύσεις (δεδομένα της ΓΔ Agri, Eurostat, RICA, εθνικά/περιφερειακά δεδομένα, δεδομένα τεχνικών ινστιτούτων) και σε περιπτωσιολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε 7 περιφέρειες (Ανδαλουσία, Σαρδηνία, Ήπειρος, Midi-Pyrénées, Highlands and Islands, Mid-East της Ιρλανδίας και Κεντρική Ρουμανία). Οι κυριότεροι περιορισμοί συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων (RICA έως το 2008, διαφορετική διαθεσιμότητα σε περιφερεικό επίπεδο). 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.1 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εκτροφή αιγοπροβάτων απελεί δραστηριότητα ήσσονος σημασίας (3,6% της συνολικής αξίας της ζωικής παραγωγής), η οποία εντούτοις καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα της γεωργικής έκτασης σε ορισμένα κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία). Η παραγωγή πρόβειου κρέατος χαρακτηρίζεται από μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζουσών προβατίνων και αύξηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής. Το συνολικό ζωικό κεφάλαιο μειωνόταν με αργό ρυθμό κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια ταχύτερα μετά το 2005 (-3% ανά έτος). Το ζωικό κεφάλαιο αιγών μειώθηκε κατά 11% μεταξύ 1990 και Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση της παραγωγικότητας η οποία επέτρεψε την αύξηση της παραγωγή γάλακτος. Η αγορά προβείου κρέατος χαρακτηρίζεται από συνεχή μείωση της κατανάλωσης, ευμετάβλητες τιμές παραγωγής και σταθερές εισαγωγές (Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία). Η παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος αυξάνεται από το 1995 (περίπου +10%). 2.2 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων παραγωγής είναι τα ακόλουθα : Ελλάδα: 1ος παραγωγός πρόβειου γάλακτος στην Ευρώπη ( τ το 2009) μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο αιγών (4,8 εκατομμύρια κεφαλές) τάση αντικατάστασης των αιγών από πρόβατα Ισπανία: 2ο μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζουσών προβατίνων και αύξηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής Γαλλία: 1ος παραγωγός κατσικίσιου γάλακτος ( τ) και αύξηση της παραγωγής, μείωση του ζωικού κεφάλαιου θηλαζόντων ζώων και μείωση της σφαγής προβάτων, σταθεροποίηση του ζωικού κεφάλαιου προβάτων γαλακτοπαραγωγής Ιταλία: εκτροφή προβάτων κυρίως γαλακτοπαραγωγής (2ος παραγωγός στην Ευρώπη)

4 2 Ιρλανδία: μείωση της παραγωγής πρόβειου κρέατος κυρίως για εξαγωγές Ηνωμένο Βασίλειο: 1ο μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο προβάτων (21,3 εκατομμύρια κεφαλές) και 1ος παραγωγός κρέατος ( τ), σε μείωση Ρουμανία: επικράτηση του ζωικού κεφάλαιου γαλακτοπαραγωγής, αναπτυσσόμενη παραγωγή. 3 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΓΠ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 3.1 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Από το 2001, είναι διαθέσιμα 3 μέσα: οι άμεσες ενισχύσεις (πριμοδότηση κατ αποκοπή ανά ζώο), τα μέτρα παρέμβασης (ιδιωτική αποθεματοποίηση και έκτακτα μέτρα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε) και το καθεστώς συναλλαγών με τις τρίτες χώρες. Η μεταρρύθμιση του 2003 εισήγαγε την αποσύνδεση, τη διαφοροποίηση και την πολλαπλή συμμόρφωση και κατ αυτόν τον τρόπο συνυπάρχουν πολλές δυνατότητες: Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν συνδέουν την παραγωγή με την καταβολή εισοδηματικής στήριξης Η δυνατότητα διατήρησης των εναπομένουσών συνδεδεμένων ενισχύσεων (50% της πριμοδότησης για τις προβατίνες και τις αίγες) Η ειδική στήριξη για μεθόδους εκτροφής που είναι σημαντικές για τη προστασία του περιβάλλοντος ή τη βελτίωση της ποιότητας (άρθρο 69 που εφαρμόζεται στον τομέα των προβάτων στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία) Η διατήρηση των μέσων της αγοράς. Δύο είδη επιλογών έγιναν από τα ΚΜ: η πλήρης αποσύνδεση (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) ή η μερική αποσύνδεση (Ισπανία, Γαλλία). Στα κράτη της ΕΕ-12, έχει εισαχθεί το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρώνεται από τις συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις (ΣΕΑΠ). Ο διαγνωστικός έλεγχος (καν. 73/2009) δίνει και πάλι τη δυνατότητα μερικής εκ νέου σύνδεσης των ενισχύσεων των αιγοπροβάτων, παρατείνει τη δυνατότητα εφαρμογής του ΚΕΣΕ και καθιστά πιο ευέλικτους τους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 69 (πλέον 68). Τα 7 ΚΜ που εξετάστηκαν επέλεξαν την πλήρη αποσύνδεση. 3.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Πριν από τη μεταρρύθμιση, για την εκτροφή αιγοπροβάτων προβλεπόταν σημαντική συνδεδεμένη στήριξη (1 836 εκατ. ευρώ το 2004, δηλαδή 22% της αξίας της παραγωγής). Μετά τη μεταρρύθμιση, οι τομεακές ενισχύσεις ανήλθαν σε 436 εκατ. ευρώ (μέσος όρος ) (κάτω από 4% της αξίας της παραγωγής). Η πριμοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες αντιπροσωπεύει περίπου τα 3/4 του συνολικού ποσού, οι συμπληρωματικές ενισχύσεις (συμπληρωματικές ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές) πάνω από 20%. Με το άρθρο 69 κινητοποποιήθηκαν το ,8 εκατ. ευρώ σε τρία ΚΜ (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία). Τα συστήματα παραγωγής πρόβειου κρέατος είναι οι κυριότεροι δικαιούχοι (70% των άμεσων ενισχύσεων), ενώ ακολουθούν τα πρόβατα γαλακτοπαραγωγής (22%) και οι αίγες (9%).

5 3 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο τομέας των προβάτων επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες κατά την εν λόγω περίοδο: τις υγειονομικές κρίσεις: αφθώδης πυρετός το 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταρροϊκός πυρετός του προβάτου από το 2006 έως 2008 στη Γαλλία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο την αγορά σιτηρών και χορτονομών, με την εκτίναξη των τιμών το και τη μείωση κατανάλωσης αρνίσιου κρέατος (εκτός από τη Ρουμανία). Η κατανάλωση τυριού παραμένει σταθερή (Ρουμανία) ή αυξάνεται (άλλες χώρες) την παραγωγή της Νέας Ζηλανδίας (80% των ποσοστώσεων), που χαρακτηρίζεται από μείωση του ζωικού κεφαλαίου προβάτων και αύξηση των τιμών από το Η εκτροφή αιγοπροβάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι το 70% του ζωικού κεφαλαίου βρίσκεται σε μειονεκτικές περιοχές. 5 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 5.1 ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Παραγωγή Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ και ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν στραφεί στην παραγωγή κρέατος. Η αποσύνδεση επιτάχυνε την προϋπάρχουσα τάση. Η μεταρρύθμιση είναι ένας παράγοντας που προστέθηκε στους εξωτερικούς αρνητικούς παράγοντες. Η παραγωγή κρέατος μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου των προβατίνων. Η αποσύνδεση οδήγησε σε ταχύτερη μείωση του ζωικού κεφαλαίου στις οικονομικά ευάλωτες περιοχές. Η προσχώρηση των κρατών μελών της ΕΕ-2 ευνόησε την ανάπτυξη της παραγωγής στις χώρες αυτές. Οι διαρθρώσεις των εκμεταλλεύσεων δεν άλλαξαν σημαντικά, με εξαίρεση τη Γαλλία (αύξηση του μέγεθους των εκμεταλλεύσεων που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση) και τη Ρουμανία (μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων και αύξηση του μεγέθους τους μετά την προσχώρηση στην ΕΕ). Διαπιστώθηκε εκτατικοποίηση της παραγωγής στην Ιρλανδία ως έμμεσο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης. Εφοδιασμός των σφαγείων Η μείωση των δυνατοτήτων εφοδιασμού είναι έμμεσο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, με μείωση της παραγωγής αρνιών σε 4 ΚΜ. Διαπιστώθηκαν βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις στη Σκωτία και στη Γαλλία και δυσκολίες στην αγορά και στην ανάπτυξη στην Ισπανία και στην Ιρλανδία. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Το κόστος παραγωγής των αρνιών εξαρτάται κυρίως από την τιμή των χορτονομών καθώς και από την εξάρτηση των κρατών μελών από τις εξωτερικές αγορές που ποικίλλει. Οι άλλες δαπάνες παραγωγής αυξήθηκαν επίσης. Η παραγωγή δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα των τιμών της. Το καθεστώς συναλλαγών περιόρισε τις εισαγωγές σε χαμηλές τιμές μέχρι το Η αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων που έχουν στραφεί στην παραγωγή πρόβειου κρέατος διατηρήθηκε στην Ιρλανδία, μειώθηκε στα άλλα κράτη μέλη. Η μεταρρύθμιση δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη μείωση αυτή. Εισοδήματα

6 Οι άμεσες ενισχύσεις επέτρεψαν τη διατήρηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων ή τον περιορισμό της μείωσής τους. Γενικά, το επίπεδο των ενισχύσεων μετά τη μεταρρύθμιση είναι υψηλότερο από πριν ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραγωγή Το ζωικό κεφάλαιο των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής διατηρήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη και αυξήθηκε στη Ρουμανία. Η μεταρρύθμιση των άμεσων ενισχύσεων δεν επηρέασε σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής. Η ποσότητα γάλακτος που παράγεται πoικίλλει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες παραγωγής, ανάλογα με τα εμπορικά αποτελέσματα των τυριών που παράγονται και της τιμής των χορτονομών. Οι τάσεις αυτές δεν συνδέονται με τη μεταρρύθμιση. Στη Ρουμανία, οι ενισχύσεις επέτρεψαν τη βελτίωση του εξοπλισμού και της γενετικής που συνοδεύτηκε από ταχεία συγκέντρωση και αύξηση της παραγωγής. Εφοδιασμός γαλακτοκομείων Το ποσοστό συλλογής ποικίλλει και αυξομειώνεται στα κράτη μέλη. Η παραγωγή εξαρτάται από τη μεταποίηση η οποία προσαρμόζει τις ποσότητες αγοράς ανάλογα με τις πωλήσεις. Η μεταρρύθμιση δεν επηρέασε τον εφοδιασμό των γαλακτοκομείων. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Η μεταρρύθμιση δεν άλλαξε τον προσανατολισμό της παραγωγής που εξαρτάται από την ικανότητα της τυροκομίας να αυξάνει τις πωλήσεις της. Η ανταγωνιστικότητα ποικίλλει ανάλογα με την τιμή των χορτονομών, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε στα πέντε κράτη μέλη που εξετάστηκαν. Η εξέλιξη της παραγωγικότητας δεν μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δεν διαπιστώθηκε γενική τάση όσον αφορά τις τιμές και τις ποσότητες. Η αποδοτικότητα δεν εξελίχθηκε πολύ και παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Εισοδήματα Εκτός από τη Γαλλία όπου τα εισοδήματα μειώνονται, το μέσο εισόδημα μετά τη μεταρρύθμιση είναι μεγαλύτερο απ ότι πριν λόγω των γενικά υψηλότερων ποσών ενίσχυσης. Το εισόδημα των ρουμάνων παραγωγών αυξήθηκε μεταξύ 2007 και 2008 αλλά παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το εισόδημα των παραγωγών της ΕΕ ΑΙΓΕΣ Παραγωγή Το ζωικό κεφάλαιο αιγών, κυρίως γαλακτοπαραγωγής, παρουσίασε διακύμανση με πτωτική τάση στην Ελλάδα και την Ισπανία και ανάπτυξη στη Γαλλία. Καμία από τις εξελίξεις αυτές δεν οφείλεται στη μεταρρύθμιση: πρόκειται για τάσεις ή διακυμάνσεις που προκάλεσε η αγορά. Οι τιμές και οι αποδόσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις και αντικατπρίζουν τις καταστάσεις στα ΚΜ όπου οι αγορές είναι σχετικά στεγανές. Η μεταρρύθμιση δεν είχε επιδράσεις. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 2003 και 2007 στα τρία ΚΜ με παράλληλη αύξηση του μεγέθους τους, που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση. Η γεωγραφική τοποθεσία παραγωγής δεν άλλαξε πολύ, ωστόσο υπάρχει τάση συγκέντρωσης στις πιο σημαντικές περιοχές (Γαλλία). Αυτό δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση αλλά με τον δυναμισμό της τυροκομίας.

7 5 Εφοδιασμός γαλακτοκομείων Η συλλογή είναι μικρότερη από την παραγωγή και η τυροκομία προσαρμόζει τις ποσότητες που συλλέγονται ανάλογα με τις πωλήσεις. Προσανατολισμός προς την αγορά, ανταγωνιστικότητα και τιμές Η παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος και κρέατος εριφίων είναι προσανατολισμένη προς την αγορά. Η επίδραση της στήριξης και της μεταρρύθμισης δεν είναι σημαντική. Η τιμή του κατσικίσιου γάλακτος παρουσίασε διακυμάνσεις στα τρία ΚΜ. Το κόστος παραγωγής εξαρτάται από την τιμή των χορτονομών. Η αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων που έχουν στραφεί στην παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος βελτιώθηκε στα τρία ΚΜ λόγω της αύξησης των τιμών που δεν συνδέεται με τη μεταρρύθμιση. Η οικονομική αποδοτικότητα της δραστηριότητας επηρεάστηκε λίγο από τη μεταρρύθμιση (το επίπεδο της στήριξης είναι χαμηλότερο απ ότι στον τομέα των προβάτων). Εισοδήματα Τα εισοδήματα των αιγοτρόφων αυξήθηκαν λόγω της σταθερότητας των οικονομικών επιδόσεων και της αύξησης των άμεσων ενισχύσεων που συνδέεται με την αποσύνδεση.

8 6 6 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 6.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγροτική ανάπτυξη Η αποσύνδεση συνέβαλε στην επιτάχυνση της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου προβάτων στις περιοχές όπου οι συνθήκες της δραστηριότητας είναι δύσκολες. Το ζωικό κεφάλαιο αιγών φαίνεται ότι επηρεάζεται περισσότερο από την αγορά. Το άρθρο 69 δεν συνέβαλε μόνο του στη διατήρηση της παραγωγής, διότι τα μοναδιαία ποσά είναι σχετικά χαμηλά. Στις περιπτώσεις που η στήριξη στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα είναι σημαντική (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία), η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση Το κόστος εφαρμογής είναι υψηλό για ορισμένες κατηγορίες εκτροφής και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή της στα κράτη μέλη. Ενισχύσεις για την προώθηση και κρατικές ενισχύσεις Τα προγράμματα ενισχύσεων για την προώθηση επιτρέπουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση των πιστοποιημένων προϊόντων για τους κτηνοτρόφους. Οι κρατικές ενισχύσεις και τα εθνικά σχέδια (γενετική βελτίωση, προώθηση, υγειονομικά προγράμματα, επενδύσεις, βιομηχανική αναδιάρθρωση) που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων συνάδουν με τους στόχους της μεταρρύθμισης. 6.2 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Η αποδοτικότητα των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τον στόχο της διατήρησης των εισοδημάτων έχει μειωθεί μετά τη μεταρρύθμιση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις: το βάρος των άμεσων ενισχύσεων στο εισόδημα αυξάνεται σημαντικά. Ο διοικητικός φόρτος της διαχείρισης των ενισχύσεων μειώθηκε με την αποσύνδεση, αντίθετα, αυξήθηκαν οι έλεγχοι με την πολλαπλή συμμόρφωση. 6.3 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΓΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ Ανταγωνιστικότητα και απουσία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού Η μεταρρυθμίση δεν είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εκτροφής αιγοπροβάτων. Οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις από τους κτηνοτρόφους και οι οποίες διευκολύνθηκαν από την αποσύνδεση δεν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους παραγωγής. Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κρατών μελών συνδέονται με την ύπαρξη διαφορετικών συνθηκών αγοράς τόσο στο επίπεδο της εκτροφής όσο και στο επίπεδο της βιομηχανίας. Η διαφοροποιημένη εφαρμογή της μεταρρύθμισης δεν φαίνεται να προκάλεσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Περιβάλλον Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροφής αιγοπροβάτων φαίνεται ότι συνδέονται περισσότερο με την εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα και την πολλαπλή συμμόρφωση (μέγιστη πυκνότητα των ζώων στην εκμετάλλευση, υποχρέωση ελάχιστης παραγωγής) παρά με την εφαρμογή της αποσύνδεσης.

9 7 Περιφερειακή συνοχή Στις μειονεκτικές περιοχές, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου έχει γενικευτεί όπως στην Ανδαλουσία, στην Ήπειρο, στην περιοχή Highlands της Σκωτίας καθώς και στην περιοχή Mid- East της Ιρλανδίας, παραδοσιακή κτηνοτροφική περιοχή μη μειονεκτική. Η μεταρρύθμιση φαίνεται ότι επιτάχυνε την εξαφάνιση των λιγότερο αποδοτικών εκμεταλλεύσεων. Στη Σαρδηνία, η αποσύνδεση δεν είχε σημαντικές επιδράσεις λόγω της γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης των εκμεταλλεύσεων και της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων. Στην περιοχή Midi- Pyrénées, η παραγωγή αποδοτικών προϊόντων (ροκφόρ) συνέβαλε στη διατήρηση της κτηνοτροφίας. Η απασχόληση στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων μειώθηκε σαφώς στις περισσότερες περιοχές που εξετάστηκαν. 6.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Η σημαντική και αυξανόμενη εισοδηματική στήριξη που χορηγείται στους κτηνοτρόφους ήταν ενδεδειγμένη σε σχέση με τον στόχο της εξασφάλισης αξιοπρεπούς εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό. Η επιτάχυνση της μείωσης της παραγωγής αρνιών, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, οδήγησε σε αναδιαρθρώσεις ή δυσκολίες στα σφαγεία. Η αύξηση των τιμών στο τέλος της περιόδου δεν διευκόλυνε τη διατήρηση της ζήτησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίθετα με τον στόχο για την εξασφάλιση του εφοδιασμού. Η τιμή πώλησης του προβείου κρέατος στο στάδιο της λιανικής πώλησης αυξήθηκε ταχύτερα από τον γενικό δείκτη των τιμών καταναλωτή (σε σχέση με την αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιμών στο τέλος της περιόδου). Επομένως, με την πολιτική που εφαρμόστηκε δεν επιτεύχθηκε πλήρως ο στόχος για την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η μεταρρύθμιση δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

10 8 6.5 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1. Συνιστούμε την πλήρη αποσύνδεση της ενωσιακής πριμοδότησης για τις προβατίνες. Ωστόσο, η ειδική στήριξη στην παραγωγή είτε στις οικονομικά ευάλωτες περιοχές είτε για ορισμένους τρόπους παραγωγής (ποιοτικής παραγωγής,.) είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η δραστηριότητα μακροπρόθεσμα και, άρα, ο πληθυσμός που ασχολείται με το είδος αυτό της κτηνοτροφίας. Το πρόβλημα αυτό αφορά τον δεύτερο πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) ή ορισμένα είδη συνδεδεμένης άμεσης στήριξης. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πόρων της αγοράς, το ποσό της ενίσχυσης αυτής πρέπει να είναι σημαντικό. Για τη διατήρηση της λογικής της αγοράς, το εύρος της ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένο, τόσο γεωργαφικά όσο και σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγωγής προς στήριξη. 2. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι δαπανηρή σε σχέση με την αξία των ζώων και τα περιθώρια των κτηνοτρόφων και ότι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν συμβάλλουν οικονομικά στην εφαρμογή της, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού σε σχέση με τον στόχο του ελέγχου των υγειονομικών κρίσεων. 3. Η στήριξη στη προώθηση είναι ένα μέσο αύξησης της κατανάλωσης, ενθάρρυνσης των αποδοτικών τιμών και/ή αποδοχής του υψηλών τιμών από την αγορά. Πράγματι, το πρόβειο κρέας είναι είδος διατροφής υψηλής ποιότητας, όπως και το κατσικίσιο και/ή πρόβειο τυρί. Τα μέτρα αυτά δεν στοιχίζουν πολύ σε σχέση με τους πόρους των άμεσων ενισχύσεων και θα πρέπει να ενισχυθούν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ο κατάλογος των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο εκστρατείας προώθησης (καν. 3/2008) περιλαμβάνει το νωπό ή κατεψυγμένο κρέας μόνο εάν εντάσσεται σε ενωσιακό ή εθνικό καθεστώς ποιότητας. Συνιστούμε την επέκταση του πλαισίου της στήριξης σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την εκτροφή αιγοπροβάτων.

Fact sheet. Ο τοµέας του κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Παραγωγή, κατανάλωση και εµπόριο. 1. Κρέας Tο προϊόν

Fact sheet. Ο τοµέας του κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Παραγωγή, κατανάλωση και εµπόριο. 1. Κρέας Tο προϊόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact sheet Ο τοµέας του κρέατος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος Fact Sheet Ο τοµέας βοείου κρέατος είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας παραγωγής στην Κοινότητα, αντιπροσωπεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Η παρούσα µελέτη αποτελεί αξιολόγηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του ακατέργαστου καπνού για την περίοδο 1993-2001. Επιχειρεί να απαντήσει σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ

Fact Sheet. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Fact Sheet Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ Λ Α ΔΟ ΟΙΝΟΥ Ιούλιος 2007 Fotolia Π ί ν α κ α ς π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ρ ό λ ο γ ο ς 3 1. Γ ι α τ ί α π α ι τ ο ύ ν τ α ι α λ λ α γ έ ς σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αγορά γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών 1 Μελέτη αξιολόγησης των κοινοτικών μέτρων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών AND-International (Παρίσι), COGEA (Ρώμη), Πανεπιστήμιο Lleida (Lleida) και Δανική Συμβουλευτική υπηρεσία Γεωργίας (Aarhus)

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Η βοοτροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου)

ΘΕΜΑ: Έκθεση Commission για αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 31/51 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης»

Πτυχιακή Εργασία. «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης» Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης» «Agriculture

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Ο αµπελοοινικός τοµέας Fact Sheet H ευρωπαϊκή αµπελουργία, που είναι πρώτη παγκοσµίως όσον αφορά την έκταση, την παραγωγή και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και Διαχείριση του αγροτικού χώρου» Μεταπτυχιακή εργασία «Ενεργός αγρότης:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα