Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΗΔ-ΒΓ2 Αριθ. Απόφασης 212/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Β1 σταδίου της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που τη συνοδεύει Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 4 η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20:30, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 32. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Ντάβαρης, Κ. ρίβας, Γ. Θεοδώρου, Κ. Γκότση Μάγκουρα και Σ. Πετρόπουλος. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. ηµήτριος Κατσοπρίνης. Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του ήµου κ. Σταµατίνα Τράκα και η κ. Αικατερίνη Νότα καθώς και εκπρόσωποι του µελετητικού γραφείου Ι. Καρανίκας Α. Φραντζεσκάκης & Συνεργάτες. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης, επί του 1 ου και µοναδικού Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ. πρωτ / εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τους σχετικούς πίνακες της µελέτης και θα πρέπει να εγκρίνουµε το Β1 στάδιο της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που τη συνοδεύει.

2 Η ανωτέρω εισήγηση καθώς και οι πίνακες έχουν ως κατωτέρω: Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της πόλης του Χαλανδρίου εκπονήθηκε βάσει του Οικιστικού Νόµου 1337/83, εγκρίθηκε µε την υπ. αρ /2860/89 Υ.Α. (ΦΕΚ419 / ) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Με το νέο Οικιστικό Νόµο 2508/97 καθορίσθηκε ότι «οι µελέτες Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου θα εκπονούνται στα διοικητικά όρια των ήµων», προκειµένου να ρυθµίζονται οι οικισµοί που περιλαµβάνονται σ αυτόν, καθώς και η εκτός σχεδίου περιοχή του ήµου. Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου και προκειµένου να επιλύσει τα σοβαρά προβλήµατα χρήσεων γης, κοινωνικού εξοπλισµού και για τη ρύθµιση της εκτός σχεδίου περιοχής του, ο ήµος Χαλανδρίου, το Μάρτιο του 2007, ανέθεσε, µετά από ηµόσιο ιαγωνισµό τη «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ήµου Χαλανδρίου - Αττικής» στη σύµπραξη των γραφείων «PLAS Ε.Π.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Π. Σταυγιανουδάκη Ε. ρακοπούλου». Το Α Στάδιο της µελέτης παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου στις και µετά από εκτεταµένη δηµοσιοποίηση και διορθώσεις, στις παραλήφθηκε και δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου. Το Β1 Στάδιο παραδόθηκε στις και ακολούθησε εκτεταµένη επεξεργασία του. Την η τελική επεξεργασµένη πρόταση του µελετητή παρουσιάστηκε στην επιτροπή διαβούλευσης του ήµου Χαλανδρίου και την στους ενδιαφερόµενους φορείς και συλλόγους. Μετά την παρουσίαση του Β1 Σταδίου της µελέτης Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου την ανάρτηση του Σταδίου αυτού στο ιαδίκτυο, δόθηκε η δυνατότητα για την υποβολή απόψεων επί της µελέτης από φορείς, κατοίκους της περιοχής και κάθε ενδιαφερόµενο. Από την µέχρι και υποβλήθηκαν 11 προτάσεις σχετικά µε τη µελέτη, τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία συγκέντρωσε σε Πίνακα και διαβίβασε στη σύµπραξη των αναδόχων προκειµένου να ενηµερωθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί κάθε πρότασης χωριστά. Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου συγκέντρωσε παλαιότερες προτάσεις φορέων, κατοίκων κ.λ.π., που είχαν υποβληθεί από έως Η Υπηρεσία µορφοποίησε οµοίως σε πίνακα τις προτάσεις αυτές και τις έθεσε υπόψη των µελετητών, προκειµένου να ενηµερωθούν και να εκφράσουν την άποψή τους. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Χαλανδρίου µελέτησε, µε κάθε λεπτοµέρεια, τα πρόσφατα και παλαιότερα έγγραφα, τα σχετικά µε τη µελέτη Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου και διατύπωσε τη δική της άποψη η οποία εµφαίνεται στην τελευταία στήλη των πινάκων. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το.σ. η Τεχνική Υπηρεσία θα δώσει εντολή στους µελετητές να προχωρήσουν στο Β2 Στάδιο της µελέτης (τελικό), καθώς και κατευθύνσεις για την εκπόνηση αυτού. Μετά την παραλαβή του Β2 Σταδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από το.σ., οι µελέτες θα διαβιβασθούν στον Οργανισµό της Αθήνας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έγκριση της µελέτης.

3 Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜ Ο - ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟΨΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1. 8/11/2012 1) Στέγαση των υπηρεσιών καθαριότητας στο Πάρκο Κυκλοφοριακή ς Αγωγής µε τοπικό ρυµοτοµικό, 2) επέκταση ρυµοτοµικού δεξιά από Ηρακλείτου και Αναπαύσεως 3)θεµελίωση κτηρίου ηµαρχείου 4) περίφραξη οικοπέδου δίπλα στο νηπιαγωγείο Πολύδροσου 5) υπόδειξη οικοπέδου µεταστέγασης τσιγγάνων, 6)κατάργηση ελεγχόµενης στάθµευσης 1) Η στέγαση υπηρεσιών καθαριότητας στη σηµερινή θέση του πάρκου δεν αφορά τοπικό ρυµοτοµικό αλλά δέσµευση της χρήσης του χώρου για υπηρεσίες του ήµου γενικώς µε τον όρο ειδικές χρήσεις δήµου ως πρόβλεψη του Γενικού Πολεοδοµικού για τις ανάγκες του δήµου που περιλαµβάνουν και τις υπηρεσίες καθαριότητας (βλ. κεφ.π σελ.138) 2) Η επέκταση της περιοχής Πάτηµα Ι σε χώρο που σήµερα δεσµεύεται από τη ζώνη 250µ. από το Νεκροταφείο αφορά και το τµήµα ανατολικά της Ηρακλείτου, εφόσον η Ηρακλείτου διασχίζει την περιοχή αυτή, η οποία παραµένει εκτός σχεδίου µέχρι την επίλυση του προβλήµατος. Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της πολεοδόµησης εντός της ζώνης των 250µ. απαιτείται η έγκριση των ειδικών µελετών που έχουν δροµολογηθεί για τον επαναπροσδιορισµό της ζώνης των 250µ. µε ευνοϊκότερες αποστάσεις των οποίων τα µεγέθη δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά και αφορούν αρµοδιότητες άλλων φορέων εκτός του ήµου (Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΕΚΑ ΟΚ, ΥΠΕΚΑ ΕΥΠΕ). Με βάση τις νέες αυτές αποστάσεις που θα θεσπιστούν, θα οριστικοποιηθεί και το Αναθεωρηµένο ΓΠΣ, προσδιορίζοντας και την θέση και έκταση της προς πολεοδόµηση περιοχής. Το εµφανιζόµενο στο χάρτη Π.3.1 διάγραµµα είναι ενδεικτικό. 3) Η ανέγερση του νέου δηµαρχείου αφορά ενέργειες πέραν του πεδίου αναφοράς του ΓΠΣ. Θα προβλεφθεί η χρήση του χώρου ως χώρος ηµαρχείου. 4) Η περίφραξη οικοπέδου δεν αφορά το ΓΠΣ 5) Το ΓΠΣ (Στάδιο Β1) δεν προβλέπει τη µετεγκατάσταση των τσιγγάνων εντός των ορίων του ήµου Χαλανδρίου. 6) Ρυθµίσεις για τη στάθµευση δεν αφορούν το πεδίο αναφοράς του ΓΠΣ, αλλά την εφαρµογή της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής µελέτης. 1) εν µπορεί να εφαρµοσθεί τοπικό ρυµοτοµικό, ούτε να προβλεφθεί χώρος για τις υπηρεσίες της /νσης Περιβάλλοντος σε επαφή µε το Νεκροταφείο, διότι πρέπει να παρεµβάλλεται χώρος πρασίνου σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 2) εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου πριν ολοκληρωθούν οι ειδικές µελέτες για την περιοχή γύρω από το Νεκροταφείο και εγκριθεί η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ.. 3) Η ανέγερση του νέου δηµαρχείου αφορά ενέργειες πέραν του πεδίου αναφοράς του ΓΠΣ. Προβλέπεται η χρήση του χώρου ως χώρος ηµαρχείου. 4) Η περίφραξη οικοπέδου δεν αφορά το ΓΠΣ 5) Το ΓΠΣ (Στάδιο Β1) δεν προβλέπει τη µετεγκατάσταση των τσιγγάνων εντός των ορίων του ήµου Χαλανδρίου. 6) Ρυθµίσεις για τη στάθµευση δεν αφορούν το πεδίο αναφοράς του ΓΠΣ αλλά την εφαρµογή της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής µελέτης.

4 2. 19/11/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου 1) Μείωση ζώνης γύρω από το κοιµητήριο και ένταξή της στο σχέδιο, 2) η έκταση των Ο.Τ.41,43,45,50,54,61 και 114 ανήκει στον ήµο Παιανίας και µια µεγάλη σε ιδιώτη. ιαµαρτυρία για την µη ένταξη µικρότερων ιδιοκτησιών 3) Αντίθεση µε την µεταφορά του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 1) Γενικά για το θέµα της περιοχής των 250µ. περί το Νεκροταφείο ισχύει η απάντηση του θέµατος #1 (αρ. πρωτ. 8/11/2012) Πράγµατι στο άρθρο 29 παρ.1γ του 2508/97 ορίζονται δυνατότητες ρυθµίσεων µείωσης αποστάσεων υπό προϋποθέσεις. Η συνήθης ερµηνεία αφορά ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων ή χώρων πρασίνου που ήδη υφίστανται θεσµοθετηµένοι υπό την έννοια του σχεδίου πόλεως και αυτή ακολουθεί η πρόταση του ΓΠΣ Σταδίου Β1. 2) Το ζήτηµα ύπαρξης ή µη διαθέσιµων εισφορών σε γη είναι σηµαντικό, αλλά δεν αφορά το κύριο πρόβληµα που είναι η µέγιστη δυνατή ολοκλήρωση της επέκτασης στην περιοχή Πάτηµα ΙΙ. Θα εξεταστεί η σκοπιµότητα ένταξης υπολοίπων επεκτάσεων στο βόρειο άκρο του ήµου. 3) Σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 η ζώνη που θα αποµείνει µετά την µείωση των 250 µ. προβλέπεται ως χώρος πρασίνου. 1) Γενικά για το θέµα της περιοχής των 250µ. περί το Νεκροταφείο ισχύει η απάντηση του θέµατος #1.2 (αρ. πρωτ. 8/11/2012) Πράγµατι στο άρθρο 29 παρ.1γ του 2508/97 ορίζονται δυνατότητες ρυθµίσεων µείωσης αποστάσεων υπό προϋποθέσεις. Ο ήµος µας στην επόµενη φάση της Αναθεώρησης (Οργανισµός Αθήνας) θα διεκδικήσει την αποζηµίωση των ιδιοκτησιών πέριξ του Νεκροταφείου µέσω της πολεοδόµησης της περιοχής. 2) Προτείνεται η ένταξη της εν λόγω περιοχής εφ' όσον λυθεί το δασικό καθεστώς. 3) Σύµφωνα µε τον Ν. 2508/1997 η ζώνη που θα αποµείνει µετά την µείωση των 250 µ. προβλέπεται ως χώρος αστικού πρασίνου (άρθρο 11 του ΦΕΚ 166/87).

5 3. 26/11/ /11/ /12/ Πάκου Ευφροσύνη Σµοκοβίτης Βασίλειος Βιολέτης Κωνσταντίνος ) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) Παρατήρηση για Ο.Τ. 129 και 127 ότι εµπίπτουν µέσα στη Ζώνη Β προστασίας του ρέµατος Πεντέλης-Χαλανδρίου 2) προτάσεις για τις ασύµβατες χρήσεις στη Γενική Κατοικία 2(ΓΚ2) 1) εκτό το αίτηµα. Αφορά το χάρτη Π.3.1. Τα Ο.Τ. 127,129 ανήκουν στη ζώνη Β του Π.. ΦΕΚ 659/ / ) Η χρήση ΓΚ2 αφορά περιοχές υπερτοπικών αξόνων και κυρίως στα µέτωπα οικοδοµικών τετραγώνων µετά από σηµαντικές αφαιρέσεις χρήσεων Γενικής Κατοικίας του ΦΕΚ 166 / Πολλές από τις αναφερόµενες χρήσεις (σχολές χορού, γυµναστήρια κλπ.) έχουν τόσο τοπική όσο και υπερτοπική εµβέλεια ανάλογα µε το είδος, µέγεθος και χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. εν προτείνεται αλλαγή. Οµοίως µε το θέµα #3 1. Οµοίως µε το θέµα #3 1) εκτό το αίτηµα. Αφορά το χάρτη Π.3.1. Τα Ο.Τ. 127,129 ανήκουν στη ζώνη Β του Π.. του ρέµατος. Η παρούσα µελέτη δεν τροποποιεί τις χρήσεις του ισχύοντος Π.. 2. Η χρήση ΓΚ2 αφορά περιοχές υπερτοπικών αξόνων και κυρίως στα πρόσωπα οικοδοµικών τετραγώνων µετά από σηµαντικές αφαιρέσεις χρήσεων Γενικής Κατοικίας του ΦΕΚ 166/ / Πολλές από τις αναφερόµενες χρήσεις (σχολές χορού, γυµναστήρια κλπ.) έχουν τόσο τοπική όσο και υπερτοπική εµβέλεια ανάλογα µε το είδος, µέγεθος και χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. εν προτείνεται αλλαγή. 1. Οµοίως µε το θέµα #3. Οµοίως µε το θέµα #3

6 6. 7/1/ Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα (επισυνάπτο νται υπογραφές) dimotespati om 1)Παρατηρήσει ς για ανακρίβεια αποτύπωσης υφιστάµενων χρήσεων 2)ενστάσεις για τις παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πατήµατος Ι. Ο χάρτης Ανάλυση Χρήσεις Γης Α δεν αφορά θεσµοθετηµένες χρήσεις γης, αλλά αδροµερή απογραφή χρήσεων κατά την εναρκτήρια φάση της µελέτης και αποτελεί µια ικανοποιητική βάση για την εκτίµηση δεδοµένων υφιστάµενης κατάστασης για το ΓΠΣ που έχει προχωρήσει και σε κλίµακα πέραν του οικοδοµικού τετραγώνου. Αντίθετα ο χάρτης Π.3.1 που είναι και η Πρόταση Σταδίου Β1: εν αποκλίνει από την ιεράρχηση οδικού δικτύου που προτείνει η αίτηση εν αναφέρεται σε προτάσεις ή αναγνώριση θεσµοθετηµένων πεζοδρόµων, θέµα που δεν αφορά το επίπεδο ΓΠΣ. εν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι πεζόδροµοι που αναφέρει η αίτηση Όσον αφορά τα θέµατα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος το ΓΠΣ αναφέρεται στις γενικές παρεµβάσεις βελτίωσής του σε αρκετή έκταση (Κεφ. Π.3.7 ίκτυα Αστικής Υποδοµής σελ. 135/ Χάρτης Π.3.2. σελ 98 και Π.3.3 σελ.91) Ακολουθείται η ιεράρχηση Αγ. Αντωνίου (δευτερεύουσα) αλλά η Ηρακλείτου (πρωτεύουσα) κατά την άποψη της µελέτης ως συνέχεια της. Πλακεντίας, µε κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την Αγ. Αντωνίου, που ουσιαστικά θα λειτουργεί στο µέλλον ως κύρια συλλεκτήρια οδός. Ουσιαστικά δεν επιφέρεται καµία αλλαγή ή επίδραση του ΓΠΣ από πρόβληµα διαµπερούς κυκλοφορίας. Θέµατα που αφορούν δράσεις όπως Πράσινη Ζωή στην Πόλη (URBACT) ή το Habitat είναι επιθυµητά εφόσον είναι συµβατά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αφορούν πεδίο εφαρµογής υποκείµενου σχεδιασµού και δραστηριοτήτων κάθε πολεοδοµικής ενότητας που καθορίζει το ΓΠΣ. Τα σχετικά θέµατα αφορούν κεφάλαια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που Ι. Ο χάρτης Ανάλυση Χρήσεις Γης Α δεν αφορά θεσµοθετηµένες χρήσεις γης αλλά τις υφιστάµενες όπως κατεγράφησαν επί τόπου κατά την εναρκτήρια φάση της µελέτης. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων στο Πάτηµα δεν υφίσταται θέµα απόκτησής τους, διότι έχουν ήδη περιέλθει στο ήµο σύµφωνα µε τον Ν. 1337/1983 περί εντάξεων στο σχέδιο πόλης. Αντίθετα ο χάρτης Π.3.1 που είναι και η Πρόταση Σταδίου Β1: Όσον αφορά στον χαρακτηρισµό της Λεωφ. Ηρακλείτου, δεν αποκλίνει από την ιεράρχηση οδικού δικτύου όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ' αριθµ. 359/2005 απόφαση έγκρισης της κυκλοφοριακής µελέτης του ήµου µας. εν αναφέρεται σε προτάσεις ή αναγνώριση θεσµοθετηµένων πεζοδρόµων, θέµα που δεν αφορά το επίπεδο σχεδιασµού ή αναθεώρησης ΓΠΣ. Όσον αφορά τα θέµατα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος το ΓΠΣ αναφέρεται στις γενικές παρεµβάσεις βελτίωσής του σε αρκετή έκταση (Κεφ. Π.3.7 ίκτυα Αστικής Υποδοµής σελ. 135/ Χάρτης Π.3.2. σελ 98 και Π.3.3 σελ.91) Ακολουθείται η ιεράρχηση Αγ. Αντωνίου (δευτερεύουσα) αλλά η Ηρακλείτου (πρωτεύουσα) κατά την άποψη της µελέτης ως συνέχεια της. Πλακεντίας, µε κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την Αγ. Αντωνίου που ουσιαστικά θα λειτουργεί στο µέλλον ως κύρια συλλεκτήρια οδός. Η αναθεώρηση του ΓΠΣ δεν επηρεάζει το ζήτηµα της διαµπερούς κυκλοφορίας. Θέµατα που αφορούν δράσεις όπως Πράσινη Ζωή στην Πόλη (URBACT) ή το

7 συνοδεύει το ΓΠΣ. Οι χρήσεις περιοχής Έθνους Γενικής Κατοικίας όπως καθορίστηκαν από το ΦΕΚ 44ΑΑΠ/ είναι συµβατές την πρόταση δεν θεωρούνται εκτεταµένες και έχουν χωροθετηθεί στα πλαίσια της γενικής θέσης του κόµβου Αττικής οδού. Πλακεντίας Ηρακλείτου. ΙΙ. Για τις εγκαταστάσεις στάθµευσης απορριµµατοφόρων και σχετικά θέµατα βλέπε θέµα #2. Σχετικά µε τα συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα στο Πάτηµα, οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Β2 Σταδίου. Οι ασαφείς χρήσεις αφορούν το χάρτη αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης (Α Νοέµβριος 2007) σύµφωνα µε την αυτοψία των µελετητών και την κατάσταση του συγκεκριµένου Ο.Τ. την περίοδο εκείνη. Για αυτό και ορισµένοι χώροι είχαν εκληφθεί ως κοινόχρηστοι. Το θεσµικό καθεστώς αποτυπώνεται στο Χάρτη Π.3.1 του Σταδίου Β1. Το Ο.Τ αποτυπώνεται ορθά στο Χάρτη Π.3.1 Το Ο.Τ αποδίδεται ως χώρος στάθµευσης του ήµου Όσον αφορά στα Ο.Τ. 1178,1192 και 1198 η χρήση τους είναι καθορισµένη από το ΦΕΚ 323 /1993 ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης και δεν προτείνεται καµία µεταβολή. Habitat είναι επιθυµητά εφόσον είναι συµβατά µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αφορούν πεδίο εφαρµογής υποκείµενου σχεδιασµού και δραστηριοτήτων κάθε πολεοδοµικής ενότητας που καθορίζει το ΓΠΣ. Τα σχετικά θέµατα αφορούν κεφάλαια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει το ΓΠΣ. Οι χρήσεις περιοχής Έθνους Γενικής Κατοικίας όπως καθορίστηκαν από το ΦΕΚ 44ΑΑΠ/ είναι συµβατές µε την πρόταση δεν θεωρούνται εκτεταµένες και έχουν χωροθετηθεί στα πλαίσια της γενικής θέσης του κόµβου Αττικής οδού. Πλακεντίας Ηρακλείτου. ΙΙ. Για τις εγκαταστάσεις στάθµευσης απορριµµατοφόρων και σχετικά θέµατα βλέπε θέµα #2. Οι ασαφείς χρήσεις αφορούν το χάρτη αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης (Α Νοέµβριος 2007) σύµφωνα µε την αυτοψία των µελετητών και την κατάσταση του συγκεκριµένου Ο.Τ. την περίοδο εκείνη. Για αυτό και ορισµένοι χώροι είχαν εκληφθεί ως κοινόχρηστοι. Το θεσµικό καθεστώς αποτυπώνεται στο Χάρτη Π.3.1 του Σταδίου Β1. Το Ο.Τ αποτυπώνεται ορθά στο Χάρτη Π.3.1 Το Ο.Τ αποδίδεται ως χώρος στάθµευσης. Όσον αφορά στα Ο.Τ. 1178, 1192 και 1198 η χρήση τους είναι καθορισµένη από το ΦΕΚ 323 /1993 ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης και δεν προτείνεται καµία µεταβολή.

8 7. 10/1/2013 Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα ιαµαρτυρία για µείωση Κοινόχρηστων - Κοινωφελών χώρων στην περιοχή Πάτηµα Ως θέµα # 6. εν προτείνεται µείωση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή Πάτηµα /1/ Ίδρυµα Χατζηκώνστα ιαµαρτυρία για τη δέσµευση χρήσης στο Ο.Τ. 400α Το θέµα αναφέρεται συνοπτικά στο κεφ. 3.2 Περιοχές Ειδικών Παρεµβάσεων (σελ.96) Προτείνεται στο χάρτη η γενική χρήση Εκπαίδευση Πρόνοια. Η θέση του ΟΤ ως προς την οδό Ριζαρείου, το επίσηµο κτίρια της ΕΟΑ και το ίδιο το συγκρότηµα συνηγορεί στην αποφυγή εµπορικών εγκαταστάσεων. Η παρούσα µελέτη δεν προτείνει αλλαγή στη χρήση για το συγκεκριµένο ακίνητο. Το θέµα αναφέρεται συνοπτικά στο κεφ. 3.2 Περιοχές Ειδικών Παρεµβάσεων (σελ.96). Προτείνεται στο χάρτη η γενική χρήση Εκπαίδευση Πρόνοια. Η θέση του ΟΤ ως προς την οδό Ριζαρείου, το επίσηµο κτίρια της ΕΟΑ και το ίδιο το συγκρότηµα συνηγορεί στην αποφυγή εµπορικών εγκαταστάσεων. Η παρούσα µελέτη δεν προτείνει αλλαγή στη χρήση για το συγκεκριµένο ακίνητο.

9 9. 19/2/ ιαµαντίδ ης Στέλιος pireasnet.gr Εκτενής αναφορά σε µια σειρά θεµάτων της µελέτης µε προτάσεις Η αναφορά εκτείνεται σε ένα εύρος θεµάτων της µελέτης Σταδίου Β1 που σε γενικές γραµµές θίγει 2 θέµατα: το γενικό επίπεδο αντιµετώπισης των προτάσεων και την έλλειψη εξειδικευµένων προτάσεων σε λεπτοµέρεια εφαρµογής. εν συµφωνούµε ωστόσο ότι γίνεται εκτεταµένη παραποµπή σε αναγκαίες µελέτες αν και µια συνετή απαρίθµηση τους είναι αναγκαία στο Στάδιο Β2 στο κεφ. Πρόγραµµα ράσης. Ειδικότερα: Η αναφορά της παρέµβασης στα θέµατα που συνοδεύονται και από προτάσεις αναδεικνύει εύστοχα τα κυριότερα προβλήµατα που έχουν και από τη µελέτη αξιολογηθεί Σηµειώνεται ωστόσο ότι αντικείµενο του ΓΠΣ σύµφωνα µε τον Ν.2508/97 είναι η σύνταξη ενός θεσµικού κειµένου που συνοδεύεται µε χάρτες γενικής κλίµακας που καθίστανται δεσµευτικοί για το ήµο και τους ιδιώτες σε αρκετά συνοπτικότερη σε όγκο και περιεχόµενο µορφή από τον όγκο του Β1 και Β2 Σταδίου που είναι η µελέτη. Λεπτοµερείς ρυθµίσεις κειµένου/χαρτών µπορούν να δηµιουργήσουν αγκυλώσεις και εµπόδια εφαρµογής σε επίπεδο ελέγχου από το ΣτΕ. Συγκεκριµένα: Το ΓΠΣ δεν αφορά συγκεκριµένες ρυθµίσεις κατώτερου σχεδιασµού και κανονιστικών ρυθµίσεων όσον αφορά σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ρυµοτοµία, πεζοδρόµους, κυκλοφοριακό σχεδιασµό και εφαρµογή του Για το θέµα των αναγκών σε ελεύθερους χώρους και κοινωνική υποδοµή το ΓΠΣ δεν µπορεί να προτείνει χώρους για απαλλοτρίωση, παρά µόνο το αυτονόητο: την αναγκαία δράση του ήµου για την απόκτηση των ήδη δεσµευµένων εκτάσεων και την προώθηση της επέκτασης των νέων περιοχών ένταξης που έχουν ήδη θεσπιστεί από τα υπό αναθεώρηση προηγούµενα ΓΠΣ. Μια νέα πρόταση επιβολής δεσµεύσεων θα επιβάρυνε τις ήδη δυσβάσταχτες υποχρεώσεις του ήµου χωρίς αποτέλεσµα. Για τις παρεµβάσεις σε στρατηγικά Ο.Τ. που ανήκουν σε ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα δεν υπάρχει διαθέσιµος µηχανισµός παρά η επιβολή συγκεκριµένης χρήσης και η παραποµπή του Η αναφορά εκτείνεται σε ένα εύρος θεµάτων της µελέτης Σταδίου Β1 που σε γενικές γραµµές θίγει 2 θέµατα: το γενικό επίπεδο αντιµετώπισης των προτάσεων και την έλλειψη εξειδικευµένων προτάσεων σε λεπτοµέρεια εφαρµογής. εν συµφωνούµε ωστόσο ότι γίνεται εκτεταµένη παραποµπή σε αναγκαίες µελέτες αν και µια συνετή απαρίθµηση τους είναι αναγκαία στο Στάδιο Β2 στο κεφ. Πρόγραµµα ράσης. Ειδικότερα: Η αναφορά της παρέµβασης στα θέµατα που συνοδεύονται και από προτάσεις αναδεικνύει εύστοχα τα κυριότερα προβλήµατα που έχουν και από τη µελέτη αξιολογηθεί Σηµειώνεται ωστόσο ότι αντικείµενο του ΓΠΣ σύµφωνα µε τον Ν.2508/97 είναι η σύνταξη ενός θεσµικού κειµένου που συνοδεύεται µε χάρτες γενικής κλίµακας που καθίστανται δεσµευτικοί για το ήµο και τους ιδιώτες σε αρκετά συνοπτικότερη σε όγκο και περιεχόµενο µορφή από τον όγκο του Β1 και Β2 Σταδίου που είναι η µελέτη. Λεπτοµερείς ρυθµίσεις κειµένου/χαρτών µπορούν να δηµιουργήσουν αγκυλώσεις και εµπόδια εφαρµογής σε επίπεδο ελέγχου από το ΣτΕ. Συγκεκριµένα: Το ΓΠΣ δεν αφορά συγκεκριµένες ρυθµίσεις κατώτερου σχεδιασµού και κανονιστικών ρυθµίσεων όσον αφορά σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ρυµοτοµία, πεζοδρόµους, κυκλοφοριακό σχεδιασµό και εφαρµογή του Για το θέµα των αναγκών σε ελεύθερους χώρους και κοινωνική υποδοµή το ΓΠΣ δεν µπορεί να προτείνει χώρους για απαλλοτρίωση, παρά µόνο το αυτονόητο: την αναγκαία δράση του ήµου για την απόκτηση των ήδη δεσµευµένων εκτάσεων και την προώθηση της επέκτασης των νέων περιοχών ένταξης που έχουν ήδη θεσπιστεί από τα υπό αναθεώρηση προηγούµενα ΓΠΣ. Μια νέα πρόταση επιβολής δεσµεύσεων θα επιβάρυνε τις ήδη δυσβάσταχτες υποχρεώσεις του ήµου χωρίς αποτέλεσµα. Για τις παρεµβάσεις σε στρατηγικά Ο.Τ. που

10 θέµατος σε ρυθµίσεις που αφορούν συνεννόηση ήµου και ιδιώτη που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του συγκεκριµένου Ο.Τ. Κατά τη διαβούλευση του Σταδίου Β1 είναι ενδεχόµενο να προκύψουν στοιχεία που θα επιτρέψουν πιο συγκεκριµένες προτάσεις για κάθε Ο.Τ. που ασφαλώς θα εξειδικευτούν στο Β2 Στάδιο. Για συγκεκριµένες χωρικές ρυθµίσεις που προτείνονται από το Σχέδιο νόµου του ΡΣΑ ή άλλες αποσπασµατικές προτάσεις (π.χ. Σύστηµα ποδηλατοδρόµων Λεκανοπεδίου) ασφαλώς θα ενσωµατωθούν µε σαφήνεια στο τελικό σχέδιο ΓΠΣ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας που διαχειρίζεται και το τελευταίο Στάδιο (από Β2 σε ΦΕΚ). Επισηµαίνουµε ότι οι γενικές προτάσεις µας για τους ποδηλατοδρόµους (κύριος άξονας) είχαν γίνει και πριν από το σχεδιασµό και έτυχε να συµπίπτουν σε πολλά σηµεία µε τις απόψεις της 'µελέτης Βλαστού'. Οι προτάσεις για τον καταυλισµό των Τσιγγάνων θα ληφθούν υπόψη από το ήµο. Κατά τη σύνταξη του Β2 Σταδίου θα γίνει προσπάθεια αποσαφήνισης των θεµάτων σύµφωνα και µε τις κατευθύνσεις του ηµοτικού Συµβουλίου για την ολοκλήρωση της εντός του ήµου διαδικασίας και αποστολή στον Οργανισµό Αθήνας για θεσµοθέτηση. Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ: Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν επισηµανθεί επιµέρους συµπληρώσεις/διορθώσεις που θα µπορούσαν να γίνουν, επί της ΣΜΠΕ, δίνοντας µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των θεµάτων που εξετάζονται. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις που διερευνώνται στο επίπεδο της ΣΜΠΕ δεν καλύπτουν απαραίτητα το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων αλλά µόνο τις κύριες, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ο αντικειµενικός σκοπός µιας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης. Η αναλυτική εκτίµηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σε επίπεδο ΜΠΕ, δηλαδή επί συγκεκριµένων έργων, και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας. ανήκουν σε ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα δεν υπάρχει διαθέσιµος µηχανισµός, παρά η επιβολή συγκεκριµένης χρήσης και η παραποµπή του θέµατος σε ρυθµίσεις που αφορούν συνεννόηση ήµου και ιδιώτη που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του συγκεκριµένου Ο.Τ. Κατά τη διαβούλευση του Σταδίου Β1 τα στοιχεία που προκύπτουν εξειδικεύονται στο Β2 Στάδιο. Για συγκεκριµένες χωρικές ρυθµίσεις που προτείνονται από το Σχέδιο νόµου του ΡΣΑ ή άλλες αποσπασµατικές προτάσεις (π.χ. Σύστηµα ποδηλατοδρόµων Λεκανοπεδίου) ασφαλώς θα ενσωµατωθούν µε σαφήνεια στο τελικό σχέδιο ΓΠΣ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας που διαχειρίζεται και το τελευταίο Στάδιο (από Β2 σε ΦΕΚ). Επισηµαίνουµε ότι οι γενικές προτάσεις µας για τους ποδηλατοδρόµους (κύριος άξονας) είχαν γίνει και πριν από το σχεδιασµό και έτυχε να συµπίπτουν σε πολλά σηµεία µε τις απόψεις της "µελέτης Βλαστού". Παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ: Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν επισηµανθεί επιµέρους συµπληρώσεις/διορθώσεις που έγιναν και επί της ΣΜΠΕ, δίνοντας µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των θεµάτων που εξετάζονται. Παρόλα αυτά επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις που διερευνώνται στο επίπεδο της ΣΜΠΕ δεν καλύπτουν απαραίτητα το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων αλλά µόνο τις κύριες, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ο αντικειµενικός σκοπός µιας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης. Η αναλυτική εκτίµηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σε επίπεδο ΜΠΕ, δηλαδή επί συγκεκριµένων έργων, και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας.

11 10. 23/4/ Καµαρούλια Ευαγγελία , Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αντιγόνης 1 εν προτείνεται αλλαγή χρήσης από αµιγή σε γενική κατοικία για το ακίνητο /4/ Κάτοικοι περιοχής Πάτηµα όµοια µε το θέµα # 6 Ως θέµα # 6. Ως θέµα # 6.

12 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ /7/ ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Χαλανδρίου Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 531 από αµιγή κατοικία σε γενική γιατί εκεί βρίσκεται ο κινηµατογράφος Φλύα- ηµήτρης Παπαµιχαήλ Το ΟΤ 531 στεγάζει συγκρότηµα σχολείων εποµένως έχει χρήση πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι συναρτώµενες χρήσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε το χαρακτηρισµό αυτό. Το Ο.Τ. 531 είναι χαρακτηρισµένος χώρος σχολείου και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται άλλη χρήση. Η γύρω περιοχή παραµένει µε χρήση αµιγούς κατοικίας. 2. 2/10/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου Αίτηµα για την αποµάκρυνση λειτουργιών, αντίθετων προς τις προβλεπόµενες χρήσεις γης, στην περιοχή γύρω από το Νεκροταφείο Το ζήτηµα θα επιλυθεί µε τον καθορισµό µεταβατικών διατάξεων για τις ασύµβατες χρήσεις. Το ζήτηµα θα επιλυθεί µε τον καθορισµό µεταβατικών διατάξεων για τις ασύµβατες χρήσεις.

13 3. 7/6/ Σκάλκος Εµµανουήλ Αγ. Ιωάννου 16 Χαλάνδρι Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου από αµιγή κατοικία σε γενική Το ΓΠΣ προτείνει την υιοθέτηση της χρήσης γραφείων στα ΟΤ µε µέτωπο τη Ριζαρείου, όπου έχουν πραγµατοποιηθεί κτήρια γραφείων. Τα υπόλοιπα ΟΤ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις για όλο το ήµο χαρακτηρίζονται ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ), διότι βασική αρχή της µελέτης είναι η αποφυγή διείσδυσης ασύµβατων χρήσεων στις περιοχές κατοικίας. Η περιοχή γειτνιάζει µε ήπιες χρήσεις κοινωφελείς εκπαίδευση (Ριζάρειος Χατζηκώνστα) που το ΓΠΣ τις διατηρεί. Το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων που αποτελούν την περιοχή αυτή, αν και µικρό σε αριθµό, κρίνεται ότι µπορεί να αποτελεί περιοχή ήσυχων δρόµων αµιγούς κατοικίας. Παραπέρα διείσδυση χρήσεων ΓΚ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στα ήδη διαµορφωµένα πολυώροφα συγκροτήµατα αµιγούς κατοικίας. Τα προβλήµατα της περιοχής περισσότερο οφείλονται στην συνοριακή θέση και την ανάγκη εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου και της διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων. Το ΓΠΣ προτείνει την υιοθέτηση της χρήσης γραφείων επί της Ριζαρίου όπου έχουν πραγµατοποιηθεί κτήρια γραφείων καθώς επίσης και επί τµήµατος της οδού Αγίου Ιωάννου όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του αιτούντος. Τα υπόλοιπα ΟΤ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις για όλο το ήµο χαρακτηρίζονται ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) διότι βασική αρχή της µελέτης είναι η αποφυγή διείσδυσης ασύµβατων χρήσεων στις περιοχές κατοικίας. Η περιοχή γειτνιάζει µε ήπιες χρήσεις κοινωφελείς εκπαίδευση (Ριζάρειος Χατζηκώνστα) που το ΓΠΣ τις διατηρεί. Το σύνολο των οικοδοµικών τετραγώνων που αποτελούν την περιοχή αυτή αν και µικρό σε αριθµό κρίνεται ότι µπορεί να αποτελεί περιοχή ήσυχων δρόµων αµιγούς κατοικίας. Παραπέρα διείσδυση χρήσεων ΓΚ θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στα ήδη διαµορφωµένα πολυώροφα συγκροτήµατα αµιγούς κατοικίας. Τα προβλήµατα της περιοχής περισσότερο οφείλονται στην συνοριακή θέση και την ανάγκη εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου και της διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων.

14 4. 27/2/ κάτοικοι οδού Ζωοδόχου Πηγής (επισυνάπτονται υπογραφές) Αλλαγή χρήσης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, Κ. Χαλανδρίου, από αµιγή κατοικία σε γενική Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής έχει αναγνωριστεί και προτείνεται ένα Τοπικό Κέντρο, που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει και έχει επεκταθεί. Από τη Θεσσαλίας µέχρι τη Σαρανταπόρου τα ΟΤ έχουν τις χρήσεις Τοπικού Κέντρου. Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής έχει αναγνωριστεί και προτείνεται ένα Τοπικό Κέντρο, που έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε και έχει επεκταθεί. Από τη Θεσσαλίας µέχρι τη Σαρανταπόρου τα ΟΤ έχουν τις χρήσεις Τοπικού Κέντρου. 5. 2/8/ Παντερµαράκης Κάρολος Αλλαγή χρήσης επί της οδού Μπακογιάννη, Πάτηµα Χαλανδρίου, από αµιγή κατοικία σε γενική εν προβλέπεται η διείσδυση χρήσεων Γενικής Κατοικίας από το Π του Πατήµατος στις κάθετες της Ηρακλείτου οδούς. Εποµένως και στην Μπακογιάννη (Π ΦΕΚ 323/ /93) η αναθεώρηση δεν προτείνει τροποποιήσεις. εν προβλέπεται η διείσδυση χρήσεων Γενικής Κατοικίας από το Π του Πατήµατος στις κάθετες της Ηρακλείτου οδούς. Εποµένως και στην Μπακογιάννη (Π ΦΕΚ 323/ /93) η αναθεώρηση δεν προτείνει τροποποιήσεις /9/ Ιδιοκτήτες- Κάτοικοι οδού Αγίου Αντωνίου, Πάτηµα Χαλανδρίου Αλλαγή χρήσης επί της οδού Αγίου Αντωνίου από αµιγή κατοικία σε γενική Τα ΟΤ της οδού Αγ. Αντωνίου χαρακτηρίζονται µε χρήση Αµιγούς Κατοικίας (ΦΕΚ 323/ /93). Όποιες άλλες χρήσεις είχαν νοµίµως εγκατασταθεί κατά µήκος της οδού έχουν αδειοδοτηθεί στα πλαίσια των προβλεπόµενων από το άρθρο 2 του Π / (ΦΕΚ-166/ /6-3-87), περί κατηγοριών χρήσεων γης. Τα ΟΤ της οδού Αγ. Αντωνίου χαρακτηρίζονται µε χρήση Αµιγούς Κατοικίας (ΦΕΚ 323/ /93). Όποιες άλλες χρήσεις είχαν νοµίµως εγκατασταθεί κατά µήκος της οδού έχουν αδειοδοτηθεί στα πλαίσια των προβλεπόµενων από το άρθρο 2 του Π / (ΦΕΚ-166/ / ) περί κατηγοριών χρήσεων γης. Επιπλέον, η οδός Αγ. Αντωνίου έχει πλέον µονοδροµηθεί και το πλάτος της έχει µειωθεί λόγω της διαπλάτυνσης των πεζοδροµίων. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτηµα αλλαγής χρήσης.

15 7. 2/11/ ΑΝΑ ΟΜΗ ΕΕ Ερώτηση για ύπαρξη ΓΠΣ ή µελέτη τροποποίησής του Στο ΟΤ 1129 προτείνεται η χρήση Γενική Κατοικία του Π (Πάτηµα) ΦΕΚ 323/ /93 για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Ηρακλείτου. Στο ΟΤ 1129 προτείνεται η χρήση Γενική Κατοικία του Π (Πάτηµα) ΦΕΚ 323/ /93 ένταξης στο σχέδιο πόλης για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Ηρακλείτου. εν προβλέπεται καµία µεταβολή /11/ Καπετανάκης Εµµανουήλ Αλλαγή χρήσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Σοφοκλέους 10, Ο.Τ. 330 από αµιγή κατοικία σε γενική Η πρόταση του Σταδίου Β1 για το ΟΤ 330 είναι να ενταχθεί εξολοκλήρου στην κατηγορία ΓΚ3 που ανταποκρίνεται και στο ειδικό αίτηµα. Η πρόταση του Σταδίου Β1 για το ΟΤ 330 είναι να ενταχθεί εξ ολοκλήρου στην κατηγορία ΓΚ3 που ανταποκρίνεται και στο ειδικό αίτηµα /12/ Πλυαθός Κωνσταντίνος Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 22 επί της οδού Αναπαύσεως, από αµιγή κατοικία σε γενική Η περιοχή Πάτηµα ΙΙ είναι καθορισµένη ως αµιγής κατοικία από την Υπ.Απ. 2479/2004 (ΦΕΚ 81/ / ). Η περιοχή Πάτηµα ΙΙ είναι καθορισµένη ως αµιγής κατοικία από την Υπ.Απ.2479/2004 (ΦΕΚ 81/ / ). Το Γ.Π.Σ. προτείνει Γενική Κατοικία στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αναπαύσεως /10/ Χρυσαφάκης Γιώργος ιαµαρτυρία για τη ζώνη 250 µέτρων γύρω από το νεκροταφείο Λείπει το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, αλλά προφανώς αφορά τη ζώνη 250µ. από το Νεκροταφείο (βλ. θέµατα 1,2,6 εντός διαδικασίας διαβούλευσης). Οι µελέτες Υδρογεωτεχνκή και Γεωλογική που είναι υπό εκπόνηση, θα υποδείξουν τα όρια ένταξης στο σχέδιο Πόλης της περιοχής γύρω από το Νεκροταφείο. Προτείνεται χρήση Γενικής Κατοικίας στα έχοντα πρόσωπο επί της Ηρακλείτου, ενώ στα υπόλοιπα προτείνεται χρήση Αµιγούς Κατοικίας. 11 4/3/ Απέργης ηµήτρης Απέργης Μάρκος του Ιωάννου Απέργης Μάρκος του Ανδρέα ιαµαρτυρία και αίτηση για αλλαγή προτεινόµενων χρήσεων στην περιοχή πέριξ του Νεκροταφείου Χαλανδρίου από αµιγής κατοικία σε γενική Βλέπε θέµατα 'εντός διαδικασίας διαβούλευσης', θέµατα #1,2,6 Βλέπε θέµα #10

16 12. 22/7/ Εξωραϊστικός Σύλλογος Πάτηµα II Χαλανδρίου (πρόεδρος Ν. Καλαθάς) Ένταξη της περιοχής πέριξ του Κοιµητηρίου και της έκτασης των Ο.Τ. 41,43,45,50,54,61 και 114 στο σχέδιο πόλης Προτείνεται η ένταξη, εφ' όσον λυθεί το δασικό καθεστώς. Ο χώρος πρασίνου που θα δηµιουργηθεί, εξαρτάται από τα αποτελέσµατα των ειδικών µελετών που είναι αναγκαίες για τον καθορισµό των ορίων της περιοχής ένταξης στο σχέδιο πόλης γύρω από το νεκροταφείο. Οι όροι δόµησης θα καθοριστούν από την Πολεοδοµική Μελέτη και δεν αφορούν στο ΓΠΣ /9/ Βέλλιος Μάρκος του Ανδρέα Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ Α, και συγκεκριµένα του ακινήτου επί της Ηρακλείτου 50, από αµιγούς κατοικίας σε γενική Για το θέµα αυτό (ΟΤ 1186) θα θεσπιστεί από το προς αναθεώρηση ΓΠΣ ειδική πρόβλεψη για όλα τα µέτωπα ΟΤ για τα οποία τυγχάνει να παρεµβάλλονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου ώστε να θεωρούνται µέτωπα προς τον κύριο άξονα οδικού δικτύου. Για το θέµα αυτό (ΟΤ 1186) θα θεσπιστεί από το προς αναθεώρηση ΓΠΣ ειδική πρόβλεψη για όλα τα µέτωπα ΟΤ για τα οποία τυγχάνει να παρεµβάλλονται κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου ώστε να θεωρούνται µέτωπα προς τον κύριο άξονα οδικού δικτύου /11/ ΚΕ, /νση Αναπτυξιακών & Επενδυτικών Προγραµµάτων, Υποδιεύθυνση Σ ΙΤ & Πωλήσεων- Επαναµισθώσεων ιαβίβαση στοιχείων δηµόσιου ακινήτου ΑΒΚ 1168 Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ήµου για το επίµαχο θέµα ΑΒΚ 1168 η αναθεώρηση όφειλε να το θεωρήσει χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων αντί για εγκαταστάσεις του Υπ. Οικονοµικών, που σε γενικότερη θεώρηση θα επέβαλε τον επανασχεδιασµό της ευρύτερης περιοχής και της επέκτασης Πεύκο Πολίτη ως Κέντρο, µε αρνητικά αποτελέσµατα στο αστικό περιβάλλον των υφιστάµενων και µελλοντικών προς πολεοδόµηση περιοχών. Για το θέµα του ΑΒΚ 1168 η αναθεώρηση το προβλέπει ως χώρο αστικού πρασίνου (ΦΕΚ 166 /87).

17 15. 13/1/ απέργολας Γεράσιµος Αλλαγή χρήσης στο τµήµα της οδού ιονύσου από Πλ. Κένεντυ µέχρι Θρασυβούλου από γενική κατοικία σε αµιγή Εκτός από τη συµβολή ιονύσου µε την. Πλακεντίας η ιονύσου προβλέπεται από το νέο ΓΠΣ ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) Εκτός από τη συµβολή ιονύσου µε την. Πλακεντίας η ιονύσου προβλέπεται από το νέο ΓΠΣ ως Αµιγής Κατοικία (ΑΚ) /8/ ούκας Ευστράτιος Αλλαγή χρήσης του Ο.Τ. 20 επί της οδού Αναπαύσεως, περιοχή Πάτηµα II, από αµιγούς κατοικίας σε εµπόριο (γενική) Η γενική κατοικία προβλέπεται αποκλειστικά και µόνο για τα ΟΤ που έχουν µέτωπο στην Αναπαύσεως και µόνο για αυτά. Προβλέπεται γενική κατοικία για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Αναπαύσεως (και µόνο για αυτά) ιδιοκτήτες στην οδό Ριζαρείου και Αγίου Ιωάννη (επισυνάπτονται υπογραφές) Αλλαγή χρήσης επί των οδών Ριζαρείου και Αγίου Ιωάννη από αµιγή κατοικία σε γενική Βλέπε θέµα #3 Βλέπε θέµα #3

18 Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα. Τσικίνη και ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το Β1 στάδιο της µελέτης Αναθεώρησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Η παράταξη του κ. Ε. Ανδρεόπουλου το ψηφίζει µε το σύνολο των παρατηρήσεών τους όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Σ. Μπράτιµου, Π. Αναστασιάδης, Γ. Καλοµοίρης και Ν. Αγγελοπούλου για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο κ. Σ. Γεωργίου ψήφισε λευκό Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 212/2013. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 22/07/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΩΤΗ Ε., ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ Κ., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΡΑΝΙ ΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΛΙΑΝΟΣ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΙ Η Α., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.- Μ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ι., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Π., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 128/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό και διάθεση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (διόρθωση στο αποφασιστικό ως προς τις ειδικότητες και τις θέσεις των µουσικών) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΩΗΔ-ΜΥ7

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013

Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 363/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 5 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι και στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 257/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 202/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σύµβασης για διαδηµοτική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΗΔ-4ΒΧ Αριθ. Απόφασης 139/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εγγραφές στους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΔ-ΖΜΑ Αριθ. Απόφασης 47/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β436ΩΗΔ-ΩΧΑ Αριθ. Απόφασης 443/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΗΔ-ΝΙΝ Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 397/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 652/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 1-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδιας ς «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης /2016

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου Αρ. Απόφασης 109.6.2 /2016 Σήμερα, Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα