υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 1."

Transcript

1 ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

2 Copyright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσης εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για πάσης φύσεως εµπορικό ή επαγγελµατικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα

3 ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Αν.Καθηγητής Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ιευθυντής Γραφείο: Κτήριο (Ε), 3 ος όροφος, τηλ: ρ. Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών Γραφείο: Κτήριο (Ε), 3 ος όροφος, τηλ: Προσωπική ιστοσελίδα: ΒΟΗΘΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: ρ. ηµήτριος Βενετσάνος, Ι ΑΧ Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών Γραφείο: Κτήριο (M), Ισόγειο, τηλ: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα: Στο πλαίσιο του µαθήµατος υναµική Μηχανών Ι, προβλέπεται: ενδιάµεση πρόοδος (προαιρετική). ένα υπολογιστικό θέµα (προαιρετικό). Σχετικές λεπτοµέρειες (εκφωνήσεις και βαθµολογική βαρύτητα) θα ανακοινωθούν σύντοµα

4 Εκπαιδευτική Ενότητα 1 η Εισαγωγή Tο µάθηµα υναµική Μηχανών Ι ασχολείται µε την ανάλυση «Μηχανών» υπό το πρίσµα όχι της στατικής αλλά της «υναµικής» τους καταπόνησης και συµπεριφοράς. Με τον όρο Μηχανή, που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόµατος του µαθήµατος, εννοούµε µία σύνθετη µηχανολογική διάταξη η οποία αποτελείται από διάφορα υποσυστήµατα µηχανικών ή/και ηλεκτρικών ή/και υδραυλικών ή/και θερµικών διατάξεων. Υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πλήθος τεχνολογικών παραδειγµάτων για τον όρο Μηχανή. Ο κινητήρας του αυτοκινήτου αποτελεί το πλησιέστερο στις παραστάσεις µας παράδειγµα µηχανής. Πρόκειται για µια αµιγώς µεταλλική µηχανολογική διάταξη, αποτελούµενη από ακίνητα και κινούµενα τεµάχια µετάλλου (µάζες, πιστόνια, άξονας, κ.λ.π.). Ωστόσο, σε ένα αυτοκίνητο δεν απαιτείται µόνον η εξασφάλιση της κίνησής του, αλλά ενδιαφέρει και η εξασφάλιση άλλων λειτουργιών, όπως είναι η λειτουργία του φωτισµού, του κλιµατισµού, του ραδιοφώνου, κοκ. Εξ αιτίας αυτής της απαίτησης/επιθυµίας, η τάξη µεγέθους της ηλεκτροπαραγωγής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου είναι σε πολλές περιπτώσεις µεγαλύτερη του 1KW. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, έχει προσαρµοσθεί στον κινητήρα κατάλληλη ηλεκτρική διάταξη (ηλεκτρικό υποσύστηµα: ηλεκτρογεννήτρια / δυναµό). Η Ανεµογεννήτρια (Α/Γ) αποτελεί άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα µηχανής. Πρόκειται για µία µηχανολογική διάταξη, η οποία φέρει πτερύγια κινούµενα από τον αέρα και διαθέτει γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας. Επειδή διασυνδέεται µε το δίκτυο, η συχνότητα του οποίου είναι 50Hz, απαιτείται περιστροφή της γεννήτριας της Α/Γ µε περιστροφική ταχύτητα αντίστοιχης τάξης µεγέθους. Ωστόσο, οι πτέρυγες της Α/Γ περιστρέφονται µε συχνότητα λίγων HZ. Άρα, απαιτείται µία επιπρόσθετη ειδική µηχανική διάταξη (µειωτήρας) για τη σύζευξη της χαµηλόσυχνης περιστροφής των πτερυγίων της Α/Γ µε το υψηλότερης συχνότητας διασυνδεδεµένο δίκτυο. Στο οικιακό περιβάλλον, ο καυστήρας και ο ανελκυστήρας (ασανσέρ) αποτελούν δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα µηχανής. Ο καυστήρας αποτελεί ένα µηχανολογικό συγκρότηµα, το οποίο διαθέτει διάφορα υποσυστήµατα, όπως σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου (κύκλωµα καυσίµου), κύκλωµα νερού καθώς και σύστηµα ρυθµίσεων των επί µέρους λειτουργιών. Ο, δε, ανελκυστήρας (ασανσέρ) αποτελεί ένα ακόµα µηχανολογικό συγκρότηµα, το οποίο διαθέτει διάφορα υποσυστήµατα, όπως σύστηµα ανύψωσης, σύστηµα πέδης και σύστηµα ηλεκτροκίνησης. ύο άλλα χαρακτηριστικά τεχνολογικά παραδείγµατα µηχανολογικών συστηµάτων, πολύ µεγαλύτερης κλίµακας από τα προηγούµενα, αποτελούν τα αεροσκάφη και τα πλοία. Ένα αεροσκάφος, εκτός από την αµιγώς µεταλλική µηχανολογική κατασκευή (άτρακτος και

5 πτέρυγες), διαθέτει στροβιλοκινητήρες, ειδικές ηλεκτρογεννήτριες και πλήθος υδραυλικών συστηµάτων. Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελούν τα πλοία. Συνεπώς, στη σύγχρονη εποχή µε τον όρο Μηχανή περιγράφουµε σύνθετα µηχανολογικά συγκροτήµατα. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, θα παρουσιασθούν διάφορα τέτοια µηχανολογικά συγκροτήµατα / τεχνολογικά παραδείγµατα. Ο σκοπός, λοιπόν, του µαθήµατος υναµική Μηχανών Ι είναι η σύνδεση και εφαρµογή γνώσεων µαθηµατικών, φυσικής και µηχανικής µε τεχνολογικά παραδείγµατα. Ο όρος υναµική (πρώτο συνθετικό της ονοµασίας του µαθήµατος) αναφέρεται σε εκείνο το σύστηµα, στο οποίο η διέγερση και η απόκριση είναι χρονικά µεταβαλλόµενες. Ο λόγος ενασχόλησης του Μηχανικού µε τη υναµική οφείλεται στο γεγονός ότι η δυναµική συµπεριφορά µηχανών, συγκριτικά µε την κλασσική στατική περίπτωση, παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο σχεδίασης µίας µηχανής. Ιστορική Αναδροµή Η ανάπτυξη της επιστήµης της «υναµικής Μηχανών», όπως συνήθως συµβαίνει και στην ανάπτυξη άλλων τεχνολογικών κλάδων, οφείλεται στις ανάγκες που παρουσιάστηκαν στην επίλυση προβληµάτων της καθηµερινότητας. Πιο συγκεκριµένα, στις αρχές του 1900, όταν άρχισε η εφαρµογή του ηλεκτρισµού (εξηλεκτρισµός της κοινωνίας), παρουσιάσθηκε η ανάγκη κατασκευής µεγάλων ενεργειακών µηχανών: αρχικά υδροστροβίλων και ηλεκτρογεννητριών, ενώ στη συνέχεια ατµοστροβίλων. Αυτές οι µηχανές έπρεπε να είναι ταχύστροφες και για να έχουν υψηλή απόδοση και ισχύ. Ωστόσο, εξ αιτίας της συνεχούς αύξησης της ταχύτητας περιστροφής, εµφανίστηκαν φυγόκεντρες δυνάµεις που µπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της µηχανής. Φυγόκεντρες δυνάµεις περιγράφονται από την εξίσωση: F = mω r (1) Από την Εξ.(1), είναι φανερό ότι η φυγόκεντρος δύναµη F είναι ανάλογη της µάζας m, ανάλογη της ακτίνας r και ανάλογη του τετραγώνου της γωνιακής ταχύτητας Ω. Συνεπώς, όσο ταχύτερα περιστρέφεται µία µηχανή τόσο ισχυρότερες είναι οι φυγόκεντρες δυνάµεις. Όταν, λοιπόν, µεταξύ άλλων, στις αρχές του 1900 κατασκευάζονταν µεγάλες ενεργειακές µηχανές µε υψηλές γωνιακές ταχύτητες, σηµειώθηκαν αστοχίες, ακριβώς εξ αιτίας των πολύ υψηλών εµφανιζοµένων φυγόκεντρων δυνάµεων. Παρουσιάστηκε λοιπόν, η επιτακτική ανάγκη ανάλυσης της δυναµικής συµπεριφοράς των στρεφόµενων µηχανών. Αυτό έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της «υναµικής Μηχανών» και πιό συγκεκριµένα στον απόκλαδο της που σήµερα ονοµάζεται «υναµική στροφέων» (Rotor Dynamics). Μετά το ο Παγκόσµιο Πόλεµο, άρχισε να αναπτύσσεται ένας άλλος τεχνολογικός κλάδος στον οποίο η δυναµική έπαιξε καθοριστικό ρόλο: η Αεροναυπηγική και η ιαστηµική

6 Τεχνολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ταλάντωση της πτέρυγας ενός αεροπλάνου που παραλαµβάνει µεγάλα φορτία και παράλληλα αποτελεί µία ελαφρά κατασκευή. Ωστόσο µια στατική ανάλυση των φορτίων των πτερυγίων θα κατέληγε σε βαριές κατασκευές µε σχετικά µικρές παραµορφώσεις. Από την άλλη πλευρά, παρατηρώντας τα δέντρα όταν φυσά δυνατός άνεµος, διαπιστώνουµε ότι µία εύκαµπτη κατασκευή είναι δυνατόν να παραµορφώνεται σηµαντικά και να ταλαντώνεται, χωρίς, ωστόσο, να σπάει. Η συµβολή, λοιπόν, της υναµικής Μηχανών στην Αεροναυπηγική, αναφορικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι η σχεδίαση µίας κατασκευής µε τέτοιο τρόπο, ώστε σηµαντική ταλάντωση να µην προκαλεί αστοχία της κατασκευής. Οι παρατηρούµενες ταλαντώσεις στην πτέρυγα του αεροπλάνου, συγκριτικά µε την αίσθηση που έχουµε σχηµατίσει από την καθηµερινή µας εµπειρία, φαντάζουν ως αφύσικες. Ωστόσο, από την οπτική γωνία της υναµικής Μηχανών, αυτές οι ταλαντώσεις είναι άκρως φυσιολογικές και ασφαλείς. Αυτό έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη ενός απόκλαδου της υναµικής των Μηχανών, που σήµερα ονοµάζεται «υναµική οµών» (Structural Dynamics) και που οδήγησε σε αποτελεσµατικές αριθµητικές µεθόδους υπολογισµού ιδιοτιµών και των ιδιοδιανυσµάτων για ασύνθετες κατασκευές. Στη σηµερινή εποχή, η υναµική Ανάλυση Κατασκευών έχει προχωρήσει σε όλες τις τεχνολογικές εφαρµογές του Μηχανολόγου Μηχανικού. Γενικά στοιχεία για το Μάθηµα Όπως φαίνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία, η υναµική Μηχανών αποτελεί τοµή τριών θεµατικών πεδίων: της υναµικής Στερεού Σώµατος (Rigid Body Dynamics), των Ταλαντώσεων (Vibrations), και της υναµικής Συστηµάτων (System Dynamics), η οποία, µε έναν πολύ απλό τρόπο, θα εξετασθεί χρησιµοποιώντας την ενεργειακή αρχή Lagrange. Πιο συγκεκριµένα, το µάθηµα υναµική Μηχανών Ι διακρίνεται σε τρία βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος, µέσα από την επανεξέταση ενός, ήδη γνωστού, µονοβάθµιου δυναµικού συστήµατος (ισοδύναµα: σύστηµα ενός Βαθµού Ελευθερίας / 1D.O.F. system, όπου DOF: Degree Of Freedom, δηλαδή Βαθµός Ελευθερίας), θα αξιοποιηθούν γνώσεις, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί από άλλα µαθήµατα, προκειµένου να παρουσιασθεί ένα πρώτο επίπεδο βασικών εννοιών και τεχνολογικών εφαρµογών της υναµικής. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της υναµικής σύνθετων φορέων. Πιο συγκεκριµένα, θα παρουσιασθούν οι όροι πολυβάθµιο δυναµικό σύστηµα ή σύστηµα πολλών βαθµών ελευθερίας, ιδιοσυχνότητα ιδιοάνυσµα και

7 συναρτήσεις µεταφοράς. Οι, δε, όροι ιδιοσυχνότητα και ιδιοάνυσµα, θα παρουσιασθούν ως µαθηµατικές έννοιες και θα εξηγηθεί η φυσική τους υπόσταση (φυσική ερµηνεία). Με άλλα λόγια, θα δειχθεί σε πραγµατικές κατασκευές τι είναι αυτό που καλείται ιδιοσυχνότητα και ιδιοάνυσµα. Πρόκειται για δύο βασικές έννοιες της υναµικής αλλά µε πολύ µεγάλη τεχνολογική χρησιµότητα. Στο τρίτο µέρος του µαθήµατος θα εξετασθεί ο τρόπος µε τον οποίον είναι δυνατόν να «µοντελοποιηθούν» σύνθετες κατασκευές µε τη χρήση ενεργειακών αρχών (Ενεργειακή αρχή Lagrange), δηλαδή του πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν απλά στοιχεία υναµικής, όπως µάζες και ελατήρια, προκειµένου να προσδιορισθεί η δυναµική συµπεριφορά ενός σύνθετου φορέα, όπως είναι το αεροσκάφος. ιευκρινίζεται ότι το µάθηµα προϋποθέτει ένα κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Ωστόσο, η ύλη, η οποία θα παρουσιασθεί, έχει επιλεχθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε αφ ενός µεν να επιτευχθεί η οµαλή εισαγωγή των νέων εννοιών, αφ ετέρου δε, να παρουσιασθούν έννοιες και µέθοδοι, οι οποίες εφαρµόζονται στην πράξη του µηχανολόγου. Η σχέση του µαθήµατος υναµική Μηχανών Ι µε άλλα µαθήµατα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ απεικονίζεται στο Σχήµα

8 Γραµµικές ιαφορικές Εξισώσεις Γραµµική Άλγεβρα Μηχανική Ελαστικών Φορέων Ενεργειακή Αρχή Lagrange Μονοδιάστατοι Φορείς οκός σε Εφελκυσµό, Θλίψη, Κάµψη, Στρέψη Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (γρανάζι, άτρακτος, σχέση µετάδοσης) ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι υναµική Μηχανών ΙΙ (κύκλος Κατασκευαστικός ) Ευθύ πρόβληµα: για δεδοµένη µηχανή, αναγραφή εξισώσεων και εύρεση απόκρισης µε χρήση Η/Υ ( υναµική Μηχανών Ι) Αντίστροφο πρόβληµα: για δεδοµένη µηχανή, µέτρηση ταλαντώσεων & απόκρισης µηχανής, και εύρεση εάν η µηχανή αυτή παρουσιάζει βλάβες (διαγνωστική) ( υναµική Μηχανών ΙΙ) υναµική Πτήσης (κύκλος Αεροναυπηγού ): υναµική αεροσκάφους υναµική Οχηµάτων (κύκλος Κατασκευαστικός ): - Βασικές αρχές δυναµικής τροχών/οχηµάτων Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι & ΙΙ Συστηµατικός υπολογισµός ιδιοτιµών & ιδιοανυσµάτων χρησιµοποιώντας µητρώα πεπερασµένων στοιχείων Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Μεγάλη επικάλυψη υναµικής και Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Ηλεκτρικές Μηχανές / Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Τεχνολογικά Μαθήµατα Σχήµα 1: Συσχέτιση µαθήµατος υναµική Μηχανών Ι µε άλλα µαθήµατα

9 υναµικό Σύστηµα ενός Βαθµού Ελευθερίας (1 Β.Ε.) Ακολουθεί σύντοµη επανάληψη του υναµικού Συστήµατος ενός Βαθµού Ελευθερίας. Έστω το υναµικό Σύστηµα του Σχήµατος, όπου µία µάζα στηρίζεται σε ένα ελατήριο και έναν αποσβεστήρα. x(t) m F(t) k c Σχήµα : υναµικό Σύστηµα ενός Βαθµού Ελευθερίας Στο Σχήµα έχει χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος συµβολισµός: m : µάζα (στοιχείο αδρανείας) k : ελατήριο (στοιχείο ελαστικότητας) c : αποσβεστήρας (στοιχείο καταστροφής ενέργειας) x( t ) : απόκριση συστήµατος (µετατόπιση), χρονικά µεταβαλλόµενη F( t ) : εξωτερική διέγερση συστήµατος (δύναµη), χρονικά µεταβαλλόµενη. Θεωρείται ότι το κάτω άκρο των στοιχείων ελαστικότητας και απόσβεσης ( k και c, αντίστοιχα) είναι προσδεδεµένο σε ακλόνητη (ακίνητη και απαραµόρφωτη) οριζόντια επιφάνεια, ενώ το άνω άκρο τους είναι άκαµπτα συνδεδεµένο µε τη µάζα m. Συνεπώς, το άνω άκρο των στοιχείων k και c εµφανίζει την ίδια µετατόπιση µε την µάζα m. Το συγκεκριµένο δυναµικό σύστηµα χαρακτηρίζεται ως σύστηµα ενός Βαθµού Ελευθερίας (1 ΒΕ) διότι το εµφανιζόµενο κινηµατικό µέγεθος του συστήµατος είναι ένα και µοναδικό: η κοινή µετατόπιση του κέντρου της µάζας m και των άνω άκρων των στοιχείων k και c. ιευκρινίζεται ότι η βαρύτητα αποτελεί µία µόνιµη, στατική φόρτιση, την οποία δεν λαµβάνουµε υπόψη γιατί θέτουµε ως αρχή της µετατόπισης την παραµορφωµένη από το βάρος κατάσταση ισορροπίας του συστήµατος. Το δυναµικό σύστηµα του Σχήµατος εµπλέκει τρία διαφορετικά µεταξύ τους φυσικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τις τρεις διαφορετικές φυσικές ιδιότητες ενός δυναµικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει ένα στοιχείο µάζας, ένα στοιχείο απόσβεσης και ένα στοιχείο ελατηρίου

10 Η µάζα m χαρακτηρίζει την αδράνεια του συστήµατος. Ως αποτέλεσµα της αδράνειας, αναπτύσσονται αδρανειακές δυνάµεις σύµφωνα µε την εξίσωση: Fm = m x () Η Εξ.() δηλώνει ότι η αδρανειακή δύναµη µίας µάζας m είναι ανάλογη της επιτάχυνσης της µάζας, µε σταθερά αναλογίας την ίδια τη µάζα m. ιαισθητικά, η απόσβεση σχετίζεται µε την τριβή, άρα µε καταστροφή ενέργειας. Στη φύση υπάρχουν πολλά παραδείγµατα στοιχείων απόσβεσης. Το απλούστερο τεχνολογικό στοιχείο απόσβεσης είναι εκείνο το οποίο χρησιµοποιείται στις αναρτήσεις του αυτοκινήτου. Στο Σχήµα 3 απεικονίζεται µία απλοποιηµένη µορφή αποσβεστήρα (στην πραγµατικότητα, η ανάρτηση ενός αυτοκινήτου αποτελεί µία πολύ πιο σύνθετη τεχνολογική διάταξη). έµβολο υγρό επιφάνεια εµβόλου κύλινδρος Σχήµα 3: Μονογραµµική απεικόνιση αποσβεστήρα Πιο συγκεκριµένα, µέσα στον κύλινδρο υπάρχει υδραυλικό υγρό κατάλληλου ιξώδους. Όταν το έµβολο κινηθεί σχετικά ως προς το τοίχωµα του κυλίνδρου (στην πράξη, όταν ο τροχός ανεβοκατεβαίνει σε σχέση µε το σασί του αυτοκινήτου), τότε το υγρό διέρχεται µέσα από κατάλληλες εγκοπές του εµβόλου, αναπτύσσοντας υδραυλική τριβή (ιξώδη τριβή) µεταξύ υγρού και εµβόλου. Ως αποτέλεσµα, ασκείται στην επιφάνεια του εµβόλου µία δύναµη, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση: Fc = c x (3) Στην Εξ.(3), η σταθερά c είναι δυνατόν να προσδιορισθεί από τις ιδιότητες του υγρού και τη γεωµετρία της διάταξης και ονοµάζεται σταθερά απόσβεσης. Η Εξ.(3) δηλώνει ότι η δύναµη απόσβεσης είναι ανάλογη της σχετικής ταχύτητας ẋ του εµβόλου ως προς το τοίχωµα του κυλίνδρου, µε σταθερά αναλογίας την ποσότητα c. ιευκρινίζεται ότι και από το φυσικό πρότυπο (ροή Quette), προκύπτει ότι η δύναµη F c είναι ανάλογη της ταχύτητας. Το ελατήριο σταθεράς k αποτελεί στοιχείο ελαστικότητας (παραµορφωσιµότητας) του συστήµατος. Μεταβολή του µήκους του ελατηρίου κατά x προκαλεί την εµφάνιση ελαστικής δύναµης, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση: Fk = k x (4)

11 Η Εξ.(4) δηλώνει ότι η ελαστική δύναµη F k είναι ανάλογη της µετατόπισης x του ελευθέρου άκρου του ελατηρίου, µε σταθερά αναλογίας την ποσότητα k. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι τρεις βασικοί τύποι δυναµικών στοιχείων (συµβολισµός στοιχείου, φυσική σηµασία, είδος αναπτυσσοµένων δυνάµεων, εξίσωση υπολογισµού). Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία δυναµικής Στοιχείο Φυσική σηµασία Αναπτυσσόµενες δυνάµεις Εξίσωση m Αδράνεια συστήµατος Αδρανειακές Fm c Καταστροφή ενέργειας Απόσβεσης Fc = m x = c x k Παραµορφωσιµότητα Ελαστικές Fk = k x Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι σε κάθε ένα από τα στοιχεία του δυναµικού συστήµατος του Σχήµατος αναπτύσσεται διαφορετική µορφή δύναµης, η οποία είναι εσωτερική δύναµη του συστήµατος. Επειδή, δε, τα τρία στοιχεία του συστήµατος είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, από την δυναµική ισορροπία του συστήµατος προκύπτει ότι το σύνολο των εσωτερικών δυνάµεων θα πρέπει να είναι αλγεβρικά ίσο προς την εξωτερικά ασκούµενη δύναµη (εξωτερική διέγερση), σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση (εξίσωση δυναµικής ισορροπίας): m c k Σχηµατικά, η δυναµική ισορροπία απεικονίζεται στο Σχήµα 4. ( ) F + F + F = f t (5) f ( t ) F k F c F m Σχήµα 4: Ισορροπία δυνάµεων για το σύστηµα ενός Βαθµού Ελευθερίας Αντικαθιστώντας στην Εξ.(5) τις εσωτερικές δυνάµεις µε τις Εξ.(,3,4), οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο, αποτελούν τις καταστατικές εξισώσεις των δυνάµεων, προκύπτει: ( ) m x+ c x + k x= F t (6) Η Εξ.(6) είναι µία Γραµµική ιαφορική Εξίσωση δευτέρας τάξεως. Η Εξ.(6) αποτελεί αυτό που καλείται µοντέλο του συστήµατος, ενώ η διαδικασία µέσω της οποίας από το Σχήµα καταλήγουµε στην Εξ.(6) καλείται µοντελοποίηση. Για το δυναµικό σύστηµα του Σχήµατος, η µοντελοποίηση είναι εξαιρετικά απλή και οδηγεί στην Εξ.(6) άµεσα. Ωστόσο, για πιο

12 σύνθετες κατασκευές όπως είναι ένα αεροσκάφος, τόσο η µετάβαση από τα τεχνολογικά σχέδια στις εξισώσεις που περιγράφουν το δυναµικό σύστηµα, όσο και η επίλυση του αντίστοιχου συστήµατος εξισώσεων, είναι αρκετά πιο σύνθετες διαδικασίες (αποτελούν, δε, µέρος του µαθήµατος υναµική Μηχανών Ι ). Εισαγωγή στην ενεργειακή αρχή Lagrange Εναλλακτικά, για τον σχηµατισµό των εξισώσεων δυναµικής ισορροπίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η ενεργειακή αρχή Lagrange (θα παρουσιασθεί αναλυτικά σε επόµενο κύκλο µαθηµάτων). Για το απλό µονοβάθµιο δυναµικό σύστηµα του Σχήµατος, η ενεργειακή αρχή Lagrange εφαρµόζεται ως εξής: - Καταγραφή της κινητικής ενέργειας T, η οποία συσσωρεύεται στη µάζα m : T 1 = m x (7) - Καταγραφή της δυναµικής ενέργειας U, η οποία συσσωρεύεται στο ελατήριο σταθεράς k : U 1 = k x (8) - Καταγραφή της ενέργειας P C, η οποία διαχέεται στον αποσβεστήρα σταθεράς c : PC 1 = c x (9) - Καταγραφή της ισχύος P t που προσφέρεται στο σύστηµα από την εξωτερική δύναµη F(t): Pt = F x (10) Σύµφωνα µε την ενεργειακή αρχή Lagrange, ορίζεται η ποσότητα L, η οποία καλείται ενεργειακή µεταβλητή Lagrange, ως εξής: L= T U (11) Στην Εξ.(11), οι ποσότητες T και U είναι εκείνες που ορίσθηκαν στην Εξ.(7) και στην Εξ.(8), αντίστοιχα. Επίσης, σύµφωνα µε την ενεργειακή αρχή Lagrange, ισχύει: L L PC Pt + = t x x x x (1) Εκτελώντας πράξεις, καταλήγουµε στην Εξ.(6) δηλαδή το µοντέλο του δυναµικού συστήµατος µπορεί να επιτευχτεί χρησιµοποιώντας είτε εξισώσεις ισορροπίας δυνάµεων είτε την ενεργειακή αρχή Lagrange. Το όφελος από αυτήν την η προσέγγιση καθίσταται φανερό όταν το δυναµικό σύστηµα εµπλέκει πολλούς βαθµούς ελευθερίας και η εφαρµογή των εξισώσεων ισορροπίας δυνάµεων είναι αδύνατη. Έτσι, όπως θα δούµε στην συνέχεια του

13 µαθήµατος, ο υπολογισµός της καταστατικής εξίσωσης για πολλούς βαθµούς ελευθερίας, θα προκύπτει µε εφαρµογή της ενεργειακής αρχής Lagrange. υναµική συµπεριφορά συστήµατος 1 ος Β.Ε. Συνεχίζοντας στη διερεύνηση του µονοβάθµιου δυναµικού συστήµατος του Σχήµατος, ανακύπτει το ερώτηµα: εάν ξέρω το µοντέλο του συστήµατος, δηλαδή ξέρω την Εξ.(6), πώς είναι δυνατόν να βρω την απόκριση x(t) του συστήµατος; Η απάντηση είναι προφανής: λύνοντας την Εξ.(6), δηλαδή επιλύοντας µία Γραµµική.Ε ας τάξεως (υπολογισµός χαρακτηριστικού πολυωνύµου, υπολογισµός οµογενούς λύσεως, υπολογισµός µερικής λύσεως). ιαιρώντας την Εξ.(6) δια της µάζας m, είναι δυνατόν να καταλήξουµε στην ακόλουθη έκφραση: ( ) F t x+ ζω x + ω x= (13) m Η Εξ.(13) καλείται αδιαστατοποιηµένη µορφή της Εξ.(6) και για την διατύπωσή της έχουν ορισθεί οι ακόλουθες ποσότητες αδιάστατες ποσότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σηµαντικές έννοιες για τον προσδιορισµό της δυναµικής συµπεριφοράς ενός συστήµατος: ω = m k και c ζ = ωm (14) Η ποσότητα ω καλείται κυκλική ιδιοσυχνότητα ή κυκλική φυσική συχνότητα του δυναµικού συστήµατος και σύµφωνα µε την Εξ.(14), το τετράγωνο της ιδιοσυχνότητας ω ισούται µε τον λόγο της σταθεράς του ελατηρίου προς τη µάζα. Η ιδιοσυχνότητα ω παριστάνει το σηµείο της µέγιστης απορρόφησης ενέργειας (συντονισµός) του συστήµατος. Καλείται, δε, φυσική συχνότητα (ή ιδιοσυχνότητα) διότι χαρακτηρίζει την συχνότητα ταλάντωσης του συστήµατος, όταν δεν ασκούνται σε αυτό εξωτερικές διεγέρσεις (συχνότητα µε την οποία το σύστηµα «ταλαντώνεται από µόνο του», «ταλαντώνεται από τη φύση του»). Συνεπώς, η ιδιοσυχνότητα αποτελεί την πρώτη σηµαντική ιδιότητα ενός δυναµικού συστήµατος. Όπως θα δειχθεί σε επόµενη Εκπαιδευτική Ενότητα, ένα σύστηµα έχει τόσες ιδιοσυχνότητες όσους και Βαθµούς Ελευθερίας. Η κυκλική ιδιοσυχνότητα εκφράζεται σε ( rad sec). Ισχύει επίσης: f ω = π (15) όπου η ιδιοσυχνότητα f εκφράζεται σε ( Hz ). Επίσης, ορίζεται: T 1 = f (16)

14 Η ποσότητα T καλείται ιδιοπερίοδος του συστήµατος. Όπως θα δειχθεί σε επόµενη Εκπαιδευτική Ενότητα, οι χρονικές κλίµακες των εξωτερικών διεγέρσεων σε σχέση µε τις εσωτερικές περιόδους (ιδιοπεριόδους) του συστήµατος καθορίζουν σηµαντικά την δυναµική απόκριση ενός συστήµατος. Η δε, ποσότητα ζ καλείται λόγος απόσβεσης και εκφράζει την ικανότητα καταστροφής των εξωτερικών διεγέρσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας ικανότητας αποτελούν τα «αµορτισέρ» στα οχήµατα. Εαν ένα όχηµα χωρίς «αµορτισέρ» (στα γαλλικά αµορτισέρ σηµαίνει απόσβεση ) πέσει σε µία λακκούβα, τότε θα συνεχίσει να ταλαντώνεται µετά τη διάβαση της λακκούβας. Αντιθέτως, τα «αµορτισέρ» καταστρέφουν την ενέργεια η οποία συσσωρεύεται στο σύστηµα και µε τον τρόπο αυτό µειώνονται οι ταλαντώσεις. Το επόµενο βήµα στην πορεία του µαθήµατος είναι ο υπολογισµός της απόκρισης του µονοβάθµιου συστήµατος του Σχήµατος, όταν σε αυτό ασκούνται διάφορα είδη διεγέρσεων. Επίσης, για τις διεγέρσεις που θα εξετασθούν, θα εξηγηθεί µε ποιόν τρόπο τα χαρακτηριστικά του συστήµατος επηρεάζουν την απόκρισή του

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11.

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : 2010-2011 Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11. ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 11.1 - Copyright ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών - 2010. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών

Συγκράτηση αντικειμένου από ρομποτικά δάχτυλα: Μοντελοποίηση χωρίς τη χρήση περιορισμών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΙΝΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: Συγκράτηση αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Γ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εισηγητής: Σπουδαστές: ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ I. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Αντικείµενο της Μηχανικής Συµπεριφοράς Υλικών Η Μηχανική Συµπεριφορά Υλικών ή Μηχανική Μεταλλουργία (σε αντιπαράσταση µε την Φυσική Μεταλλουργία) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ.

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 13-09-2012 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 50. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ οµικά στοιχεία εργαλειοµηχανών Στο τέλος της µελέτης του τέταρτου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Ποιες είναι οι επιπλέον απαιτήσεις κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου. Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του µπουζουκιού ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τέχνες και τεχνολογίες του ήχου κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μουσική Τεχνολογία Ακουστική και ηχητική ανάλυση των οργάνων της οικογένειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Μ.: 23249 Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άνεμος που δε μποδίζει, άφησε τον κι ας σφυρίζει Παροιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-242-8

ISBN 978-960-456-242-8 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-242-8 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, K.-Δ. Ε. Μπουζάκης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ. Η φυσική για µαθητές... από µαθητές

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ. Η φυσική για µαθητές... από µαθητές ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ Η φυσική για µαθητές... από µαθητές ΛΥΚΕΙΟ 2012 2 Πρόλογος Θεωρώντας ότι οι µαθητές που φοιτούν στο Λύκειο βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης της κριτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φωκίτη Εµµανουήλ Πρόχειρες Περιληπτικές Σηµειώσεις Κυµατικής Αναθεωρήθηκαν 6, ΕΚ.007 Πρόλογος Στις σηµειώσεις αυτές καλύπτεται ένα τµήµα,στην πραγµατικότητα περίληψη, της ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΟΥ (RAM PUMP) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΟΥ (RAM PUMP) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΟΥ (RAM PUMP) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ.- Μηχ. Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS

Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS Αυτόματη πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με την χρήση AHRS Φοιτητής: ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέποντες: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Βιβλίο του καθηγητή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ν" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Βιβλίο too καθηγητή Φυσική θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' τάξη Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα