Ομάδα έργου. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα έργου. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Ομάδα έργου Κουτσουγιάννης Ιωάννης, Φούκας Βασίλης, Ανυφαντής Θωμάς Φραγκόπουλος Δημήτρης Πλιάσσας Ορέστης, Μπραζιτίκος Χρήστος, Γιαννόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Υπάλληλος τμήματος Προγραμματισμού Γενικός Δ/ντής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. Οικονομικός Δ/ντής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. Δ/ντής του ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας Στην εκπόνηση του παρόντος ΤΣΔ συνέβαλαν σημαντικά και οι: Παγανός Λευτέρης Χριστοδούλου Στέφανος, Δ/ντής Ανακύκλωσης-ΣΜΑ της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

3 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Αναγκαιότητα σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθιερώνεται η υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των Εθνικών και των Περιφερειακών σχεδιασμών. Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν: Στο περιεχόμενο και στη διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων συντονισμού και συνδιαχείρισης μεταξύ όμορων Δήμων. Στη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας. Στη δυνατότητα των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος. Στη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης ακόμη και εντός του πολεοδομικού ιστού (π.χ. Πράσινα Σημεία). Στην ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης Τέλος, τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας, μόνον για την διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση, μεταξύ Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον τα απόβλητα αυτά εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση. Η προσέγγιση που ακολουθεί έγινε σύμφωνα με τον Οδηγό Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2015). Αφορά μια γενική εικόνα του σχεδιασμού και των στόχων, για να δοθεί μια αίσθηση των μεγεθών των ποσοτήτων των διαχειριζόμενων αποβλήτων, καθώς και το μέτρο των προσδοκώμενων ωφελειών, από την εφαρμογή της πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Δήμου. Το παρόν ΤΣΔ αποτελεί ένα δυναμικό και όχι εξαντλητικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, ώστε να ε- ναρμονιστεί με τους στόχους της νομοθεσίας και του ΕΣΔΑ. Ενδεχομένως να απαιτηθεί πρόσθετη αξιολόγηση τροποποίηση της εφαρμογής των δράσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα νεότερα δεδομένα. 2. Στόχοι του ΤΣΔ. Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν: - Στην ικανοποίηση των στόχων του Περιφερειακού (ΠΕΣΔΑ), του Εθνικού Σχεδίου (ΕΣΔΑ) Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. - Στον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων και τη κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος χαρακτήρα της όλης διαχείρισης. - Στη βελτίωση και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. - Στην ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων και κατ επέκταση στην ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων. - Στις ασφαλέστερες περιβαλλοντικά λύσεις. - Στη παραγωγή καλής ποιότητας και μεγαλύτερης αξίας ανακυκλώσιμων προϊόντων. - Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

4 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αναγκαστικά συνεργάζεται με το Περιφερειακό και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, στο βαθμό που: - ένα μέρος των αποβλήτων ή των προϊόντων της επεξεργασίας τους, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, οδεύει αναγκαστικά στις περιφερειακές υποδομές ή στις υποδομές των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. - οι στόχοι των τοπικών σχεδίων διαχείρισης δεν πρέπει να υπολείπονται, σε καμία περίπτωση, των αντίστοιχων στόχων του αντίστοιχου Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης. Κατά το μέτρο που αναλογεί στο Δήμο μας, όσον αφορά στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), το παρόν τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) υποχρεωτικά υιοθετεί τους στρατηγικούς στόχους για το έτος 2020 του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίοι επιγραμματικά είναι: - η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων να έχουν μειωθεί σημαντικά - η προετοιμασία προς επεναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ. - Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης. - Η υγειονομική ταφή να αποτελεί τη τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. 3. Στάδια του ΤΣΔ 3.1 Ενέργειες του Δήμου Δίκτυο πράσινων κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση αυτού του ρεύματος κατά το δυνατόν Δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι και ένα μπλε για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί). Δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.) Δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και αποβλήτων κήπου Τη συνέχιση συνεργασίας με το ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα, δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα. Δίκτυο «πράσινων σημείων» για o τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, o την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, ε- πίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. Κομποστοποίηση πράσινου και κλαδεμάτων με προκομποστοποιημένα βιοαπόβλητα Σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και σταθμό μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων. Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα: o δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων. o δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών α- ποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευα-

5 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου σιών, στην διακριτή διαχείριση για τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ. o δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 3.2 Ενέργειες από ομάδα Δήμων: Ήδη ο Δήμος, μαζί με τους άλλους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, συμμετέχει στον ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), παραδίδοντας τα σύμμεικτα σε ΣΜΑ για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας και τα ανακυκλώσιμα στο ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας. Ο ΦοΔΣΑ προγραμματίζει τη κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην οποία θα γίνεται: Μηχανική διαλογή των σταδιακά μειούμενων σύμμεικτων, με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση υλικών και με την πρόβλεψη στη διαστασιολόγησή τους ότι θα υπάρχει μέγιστο πλαφόν δυναμικότητας. Διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση αερόβια, αναερόβια ή συνδυασμένη, τη συσκευασία και τη διάθεση του παραγόμενου κόμποστ και την αξιοποίηση του βιοαερίου (εφ όσον παράγεται) 4. Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες των Δήμων. Σύμφωνα τόσο με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012), που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη. Η απόρριψη, η ταφή δηλαδή, η οποία εφαρμόζεται σήμερα στο μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΣΑ, είναι ο λιγότερο επιθυμητός τρόπος διάθεσης. Οι δήμοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινος κάδος) στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομένου του μπλε κάδου σε ΚΔΑΥ. Οι ποσότητες που διαχειρίζονται οι δήμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ. Οι αρμοδιότητες των δήμων από τη κείμενη νομοθεσία, προσδιορίζονται ως εξής: 1. Στο ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.» 2. Στο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.»

6 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Οι βασικοί παράγοντες που διερευνώνται σε αυτήν την ενότητα είναι οι πληροφορίες και τα δεδομένα για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, δηλαδή: οι «πηγές των αποβλήτων» τα ρεύματα αποβλήτων οι διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων: παραγωγή, συλλογή, μεταφορά, διαλογή, επεξεργασία και διάθεση. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αφορά στο σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται εντός του Δήμου στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής ρεύματα: Σύμμεικτα απόβλητα Βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων) Πράσινα απόβλητα (από κήπους και πάρκα) Απόβλητα Συσκευασιών Ανακυκλώσιμα και ογκώδη υλικά Απόβλητα φορητών στηλών Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα 5.1: Πληθυσμιακά στοιχεία-πυκνότητα κατοίκησης Ο Δήμος Μουζακίου με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες : o Μουζακίου o Ιθώμης o Παμίσου και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Σύμφωνα με την εθνική απογραφή του 2011 έχει συνολικά μόνιμο πληθυσμό κατοίκους και η εξέλιξη του πληθυσμού καθώς και η πυκνότητα κατοίκησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πληθυσμιακά στοιχεία ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 314 Πραγματικός Πληθυσμός: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 180 Πραγματικός Πληθυσμός:

7 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΩΜΗΣ Έκταση (τ.χμ.): 81 Πραγματικός Πληθυσμός: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΙΣΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 54 Πραγματικός Πληθυσμός: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ (κάτοικοι/τετραγ. Χιλόμετρο) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δείκτης Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ.Ε.ΙΘΩΜΗΣ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πυκνότητα Πληθυσμού 40,50 (κατ/τχλμ) 25,23 (κατ/τχλμ) 70,13 (κατ/τχλμ) 41,80 (κατ/τχλμ) Περιοχή Μόνιμος πληθυσμός (κάτοικοι) μεταβολή (%) Περιοχή Χώρα % -1,1% 5,8% Περιφέρεια Θεσσαλίας ,67% -2,36% 0,25% ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ,4% -26,7% -30,7% Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ,4% -28,1% -61,5% Δ.Ε.ΙΘΩΜΗΣ ,6% -34,9% -77,9% Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ,1% 20,6% -24,2%

8 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, που συσχετίζονται με την ποσότητα, αλλά και το είδος των παραγόμενων ΑΣΑ Στον Πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος όσον αφορά στη παραγωγή απορριμμάτων. Πρόκειται για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων εκτός κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καταγραφές με πραγματικά στοιχεία για τη σύσταση και τη ποσότητα των παραγόμενων ΑΣΑ ανά δραστηριότητα. Έτσι, για να αποφευχθούν επισφάλειες που πιθανόν οδηγήσουν σε τελείως λανθασμένους σχεδιασμούς, δεν αναφέρονται η σύσταση και η ποσότητα ανά δραστηριότητα. Για τη καλύτερη ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση αυτών των πηγών παραγωγής απορριμμάτων, απαιτείται μελέτη-έρευνα με δειγματοληψίες σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Είναι προφανές, ότι ιδιαίτερη (ποιοτική και ποσοτική) σημασία έχουν: i. Τα απόβλητα από τις λαϊκές αγορές και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυρίως εστίασης), καθόσον σε αυτά το ποσοστό των βιοαποβλήτων είναι σημαντικό. ii. Τα απόβλητα από τα εμπορικά καταστήματα και τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, για τον λόγο ότι το ποσοστό σε χαρτί/χαρτόνι αλλά και σε πλαστικό σε αυτά είναι σημαντικό. iii. Τα απόβλητα από Υγειονομικές Μονάδες (Νοσοκομείο, Ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Κτηνιατρεία, κλπ), καθόσον ενέχουν τον κίνδυνο να περιέχουν και μολυσματικά (αυτά υποχρεωτικά με προβλεπόμενη διαδικασία πρέπει να παραδίδονται σε σχετικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις). Είδος χώρου Δημόσιες υπηρεσίες, Δημαρχείο, Τράπεζες κ.λπ.. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, νηπιακοί - παιδικοί σταθμοί Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος Αριθμός Ένα Δημοτικό Κατάστημα έδρας, Δύο δημοτικά καταστήματα στις έδρες των πρώην Δήμων Ιθώμης και Παμίσου, Ένα ταχυδρομικό γραφείο, Δύο υποκαταστήματα τράπεζας Δύο παιδικοί σταθμοί, Εννέα Νηπιαγωγεία, Εννέα Δημοτικά, Πέντε δομές Δευτεροβάθμιας Εκτίμηση ποσότητας/ έτος

9 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Νοσοκομεία - ιατρικά κέντρα κ.λπ.. Κοινωνικά ιατρεία Λοιπές κοινωνικές δομές, δομές σίτισης απόρων, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.λπ.. Στρατόπεδα Ξενοδοχεία - χώροι εστίασης - supermarkets Λαϊκές αγορές (αριθμός και συχνότητα) Παραγωγοί επικίνδυνων αποβλήτων Παραγωγοί λοιπών ειδικών μη επικινδύνων αποβλήτων Άλλα (πάρκα, πλατείες κ.λπ..) Σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) Κέντρο Υγείας Μουζακίου. Μαθητική Εστία Μουζακίου Δεν Υπάρχουν Δύο ξενοδοχειακές μονάδες, αρκετοί χώροι εστίασης και είκοσι μεσαίες-μεγάλες μονάδες S/M Μία Εβδομαδιαίως. Δεν Υπάρχουν Δεν Υπάρχουν Υπολείμματα χλόης-δένδρων Δεν Υπάρχουν 5.3: Προσδιορισμός της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΣΑ Με τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί στην είσοδο των υφιστάμενων έργων διαχείρισης ΑΣΑ (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) έχουν καταγραφεί οι ποσότητες ανά Δήμο και όχημα : Ποσοτικά στοιχεία Από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων (Δεκέμβριος 2008) από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, τη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ποσότητες των ΑΣΑ που έχει προσκομίσει ο Δήμος σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) ή/και στο ΧΥΤΑ. Επίσης από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων (Δεκέμβριος 2005) υ- πάρχουν καταγεγραμμένες οι ποσότητες του περιεχόμενου του μπλε κάδου που έχουν προσκομισθεί στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Για τις ποσότητες των αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, (μπαταρίες, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, ελαστικά οχημάτων, κλπ), δεν υπάρχουν στοιχεία, καθόσον από τη κείμενη νομοθεσία η διαχείριση αυτών είναι υποχρέωση των αντίστοιχων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Με βάση τα παραπάνω συμπληρώνονται οι πίνακες που ακολουθούν.

10 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Ποσότητες των ΑΣΑ Δήμος μόνιμος πληθυσμός (απογραφή 2011) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) σύνολο εισερχομένων σε ΧΥΤΑ ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΧΥΤΑ ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ,45 137, ,50 267, , ,30 127, ,26 256, ,20 Δήμος σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) σύνολο ανακυκλώσιμα σύμμεικτα υπόλειμμα μπλε κάδου δήμου ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΧΥΤΑ (ταφή +ανακύκλωση) σύνολο εισερχομένων σε ΧΥΤΑ ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή +ανακύκλωση) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3.898,22 140, ,62 234, , ,81 126, ,95 209, ,73 Ποσότητες (t) Ποσότητες, ανά κάτοικο και έτος (kg) Δήμος σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΧΥΤΑ ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή +ανακύκλωση) ΧΥΤΑ + ανακύκλωση ΧΥΤΑ + ανακύκλωση ΧΥΤΑ + ανακύκλωση ΧΥΤΑ + ανακύκλωση ΧΥΤΑ + ανακύκλωση ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3.936,02 111, ,31 194, ,75 332,59 306,74 310,34 294,79 323,25

11 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Παρατηρούμε ότι η κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ στο δήμο Μουζακίου ανέρχεται σε 323 kg ανά κάτοικο και έτος και είναι σημαντικά χαμηλότερη (κατά 24,5%) από τον μέσο όρο των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι 428 kg ανά κάτοικο και έτος.

12 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Χρονική εξέλιξη της ποσότητας (tn) των ΑΣΑ του Δήμου που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2010 (tn) 2011 (tn) 2012 (tn) 2013 (tn) 2014 (tn) ΣΥΝΟΛΟ (tn) Εισερχόμενα οικιακάογκώδη κλπ 4.174, , , , , ,80 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ προς ΧΥΤΑ 137,05 127,96 140,4 126,14 111,29 642,84 Σύνολο 4.311, , , , , ,64

13 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Μηνιαία παραγωγή απορριμμάτων έτους 2014 (tn)

14 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Ανά έτος μηνιαία παραγωγή απορριμμάτων του Δήμου Mουζακίου ΕΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,00 247,79 289,79 368,84 336,26 300,51 396,21 423,14 346,89 327,27 285,32 349, ,17 240,80 282,59 358,78 362,00 271,78 360,49 379,66 306,33 310,34 273,10 302, ,00 222,04 317,60 379,32 319,78 298,17 375,91 449,68 310,99 334,23 300,67 327, ,08 240,53 315,88 361,81 346,55 306,48 347,07 432,90 341,96 284,75 282,98 300,31

15 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδων) για τα έτη 2010,2011, 2013 και Αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2010 (tn) 2011 (tn) 2012 (tn) 2013 (tn) 2014 (tn) ΣΥΝΟΛΟ (tn) Μεταβολή Μπλε Κάδοι Ανακυκλώσιμο Υλικό 267,62 256,94 234,15 209,78 194, ,93-27,34% Μπλε Κάδοι Υπόλειμμα 137,05 127,96 140,40 126,14 111,29 642,84-18,80% Σύνολο Μπλε κάδων 404,67 384,90 374,55 335,92 305, ,77-24,45% Μεταβολή βάρους (%) σε σχέση με το προηγ. έτος -4,89% -2,69% -10,31% -8,99% Αριθμός κάδων (1100 lit) που έχει προμηθεύσει η ΕΕΑΑ Δρομολόγια

16 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου περιοχή Αποτελέσματα Ανακύκλωσης συσκευασιών (στοιχεία 2013) ΚΔΑΥ σύμμεικτα μεικτά υπόλειμμα καθαρά ανακυκλώσιμα σύνολο ΑΣΑ ποσοστό α- νακύκλωσης ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3.722,81 335,92 126,14 209, ,73 5,17% Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ- ΛΙΑΣ , , , , ,69 7,01% Δ.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , ,18 6,43% Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ,35 3,24% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑ- ΛΙΑΣ , , , , ,22 5,40% 5.3.2: Ποιοτική σύσταση Η σύσταση των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις πλέον βασικές παραμέτρους για το σχεδιασμό της διαχείρισής τους και επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες όπως: Ο χαρακτήρας της περιοχής (αστική, βιομηχανική, αγροτική, κλπ.). Το κλίμα και η εποχή. Το καλοκαίρι περιέχονται περισσότερα φρούτα και λαχανικά από το χειμώνα. Ο τύπος της κατοικίας (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κλπ), το επίπεδο οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Η ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή αποβλήτων (π.χ. συσκευασιών, χαρτί, ΑΗΗΕ, κλπ.) που εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή καθώς και η εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης, η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι παράμετρος δυναμική, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Γεωγραφικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό σε νομό αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη από περιοχή σε περιοχή. Χρονικά επίσης μεταβάλλεται, από έτος σε έτος, από εποχή σε εποχή αλλά ακόμη και από

17 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου ημέρα σε ημέρα της εβδομάδας. Και τούτα για τον λόγο ότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες των κατοίκων της περιοχής, τις προτιμώμενες συσκευασίες και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Στην περιοχή μας δεν έχει εκπονηθεί μελέτη-έρευνα ποιοτικής σύστασης ούτε σε Περιφερειακό Επίπεδο, ώστε να υπάρχει μια διαχρονική καταγραφή με δειγματοληψίες ευρείας κλίμακας. Για λόγους εναρμόνισης με το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η σύσταση λαμβάνεται η ίδια με αυτή του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ. Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ έτους 2014 για τον Δήμο Μουζακίου ΥΛΙΚΟ Ποσοστό (%) Ποσότητες (tn/y) Οργανικό 44,30% Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% 942 Πλαστικά 13,90% 590 Μέταλλα 3,90% 165 Γυαλί 4,30% 182 Ξύλο 4,60% 195 Λοιπά Ανακτήσιμα 6,80% 288 Λοιπά Σύνολο 100,00% Συνοπτική παρουσίαση της σύνθεσης των ΑΣΑ του δήμου Μουζακίου (έτος 2014) πληθυσμός σύνολο ΑΣΑ (tn) ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ οργανικά ανακυκλώσιμα ανακτήσιμα λοιπά % 44,30% 44,30% 4,60% 6,80% Οργανικά Ανακυκλώσιμα Ανακτήσιμα Λοιπά

18 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : Αποτύπωση των δράσεων συλλογικών ή ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται όλα τα ΣΕΔ. Ο Δήμος, μέσω του ΦοΔΣΑ (Π.Α.ΔΥ.Θ.) συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) και την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Τα στοιχεία που αφορούν στα υλικά συσκευασίας (ΕΕΑΑ Α.Ε.) αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος ΤΣΔ. Τα στοιχεία όμως της διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που υπάρχουν από τη πλευρά του ΦοΔΣΑ δεν είναι καν ενδεικτικά, καθόσον το ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται σχεδόν με όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται τέτοιον εξοπλισμό, από όπου και διακινούνται τα υλικά αυτά. Τα υπόλοιπα ΣΕΔ δεν διαθέτουν αναλυτικά στοιχεία ανά Δήμο. 5.5: Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού 5.5.1: Υπηρεσιακή δομή: Η Υπηρεσία καθαριότητας είναι τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη διαχείριση των ΑΣΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Καθαριότητας Αριθμός υπαλλήλων 1* 6* επίπεδο εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υποχρεωτική Εκπαίδευση κλάδος/ειδικότητα (ενδεικτικά) ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης *Εργάζονται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (15/5 15/9) για το πλύσιμο των κάδων 5.5.2: Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος, άλλος εξοπλισμός (πρέσες, λειοτεμαχιστές, μηχανικά σάρωθρα, πλυντήρια κάδων κ.λπ...), α/ α Οχήματα και εξοπλισμός καθαριότητας αρ. κυκλ. Μάρκα Τύπος Οχήματος 1 KHI 4104 IVECO SPA 2 ΚΗΙ4105 IVECO SPA 3 ΚΗΥ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙ- ΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΟΥ- ΖΑΚΙΟΥ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙ- ΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΟΥ- ΖΑΚΙΟΥ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙ- ΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΠΑΜΙ- ΣΟΥ) Μικτό βάρος Καθαρό Βάρος Καύσιμο Έτος κυκλ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1999 Κατάσταση ΚΑΛΗ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΛΗ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΛΗ ΣΤΑΣΙΜΟ

19 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου * ΚΗΥ 1877 MERCEDES 5 ΚΗΥ1856 D. BENZ 6 ΚΗΥ1838 DAINLER BENZ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙ- ΜΑΤΟΦΟΡΟ ΔΙΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΑΜΙ- ΣΟΥ) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΟΥ- ΖΑΚΙΟΥ) 7 ΜΕ CRISTNINI ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ τόνων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2009 ΚΑΛΗ Ε- ΝΕΡΓΟ ΚΑΛΗ Ε- ΝΕΡΓΟ ΚΑΛΗ Ε- ΝΕΡΓΟ ΚΑΛΗ Ε- ΝΕΡΓΟ 5.5.3: Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ημέρες και αριθμός δρομολογίων προς ΧΥΤΑ, διανυόμενα χιλιόμετρα. Ο Δήμος Μουζακίου έχει χωριστεί σε τέσσερις (4) τομείς αποκομιδής για τους πράσινους κάδους. Τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή είναι δύο (2). Η μέση εβδομαδιαία συνολική διαδρομή του κάθε απορριμματοφόρου συλλογής των πράσινων κάδων είναι 515 χλμ και τα ετήσια χιλιόμετρα όλων των απορριμματοφόρων είναι χλμ. Τα απορριμματοφόρα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: Α/Α Αριθμός κυκλοφορίας Δημοτική Ενότητα Χλμ/ Ε- βδομάδα Ετήσιες Ε- βδομάδες Απασχόλησης Σύνολο 1 ΚΗΙ 4104 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΕΔΙΝΑ 371,8 52, ,00 2 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΟΡΕΙΝΑ 343,2 52, ,00 3 ΚΑΜ 6719 ΠΑΜΙΣΟΥ 154,25 52, ,00 4 ΙΘΩΜΗΣ 160,75 52, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.030, ,00 Η αποκομιδή των πράσινων κάδων πραγματοποιείται ανά τομέα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MOYZAKIΟΥ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΠΕΔΙΝΑ) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Δευτέρα: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίου - Δυτικό Τμήμα-ΤΚ.Γελάνθης - ΤΚ:Λαζαρίνας Τρίτη: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίου- Σεισμόπληκτα & Εργατικές Κατοικίες -Ανατολικό Τμήμα Μουζακίου -ΤΚ: Μαγουλίτσας

20 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Τετάρτη: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίου Πέμπτη: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίου - Δυτικό Τμήμα-ΤΚ.Γελάνθης - ΤΚ:Λαζαρίνας Παρασκευή: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίου- Σεισμόπληκτα & Εργατικές Κατοικίες -Ανατολικό Τμήμα Μουζακίου -ΤΚ: Μαγουλίτσας Σάββατο: Κεντρικοί Δρόμοι Μουζακίουλαϊκή Αγορά ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΔΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΑ) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Δευτέρα: ΔΚ:Μαυρομματίου -Συν.Γ. Καραϊσκάκη-ΤΚ:Πορτής Τρίτη: ΤΚ:Αμυγδαλής-ΤΚ:Ανθοχωρίου ΤΚ:Βατσουνιάς-ΤΚ:Δρακότρυπας -ΤΚ:Ελληνοκάστρου- ΤΚ:Κρυοπηγής -Ξηρόκαμπος- ΤΚ:Οξυάς Τετάρτη: ΤΚ: Πευκοφύτου Πέμπτη: ΔΚ:Μαυρομματίου - Συν.Γ.Καραϊσκάκη-ΤΚ:Πορτής Παρασκευή: ΤΚ:Αμυγδαλής-ΤΚ:Ανθοχωρίου ΤΚ:Βατσουνιάς-ΤΚ:Δρακότρυπας -ΤΚ:Ελληνοκάστρου- ΤΚ:Κρυοπηγής -Ξηρόκαμπος- ΤΚ:Οξυάς Σάββατο: ΤΚ: Πευκοφύτου ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΚ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Δευτέρα: 0 Τρίτη: ΤΚ.Ελληνόπυργου & Οικισμός Ζωγραφιάς,-Καππά & Λοξάδα-ΤΚ Αγίου Ακακίου & Οικισμός Λειβάδια-Πύργο Ιθώμης & Χάρμα- ΤΚ. Φαναρίου & Οικισμό Κόμπελος, Κανάλια & Οικισμός Αγίασμα Τετάρτη: 0 Πέμπτη: 0

21 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Παρασκευή: ΤΚ.Ελληνόπυργου & Οικισμό Ζωγραφιάς,-Καππά & Λοξάδα-ΤΚ Αγίου Ακακίου & Οικισμό Λειβάδια-Πύργο Ιθώμης & Χάρμα- ΤΚ.Φαναρίου & Οικισμό Κόμπελος,Κανάλια & Οικισμό Αγίασμα Σάββατο: 0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Δευτέρα: Κεντρική Πλατεία Αγναντερού Τρίτη: ΤΚ Αγναντερού & ΤΚ Ριζοβούνι, Κρανέα, Παλαιοχώρι, Μαγούλα Τετάρτη: Κεντρική Πλατεία Αγναντερού Πέμπτη: ΤΚ Αγναντερού & ΤΚ Ριζοβούνι, Κρανέα, Παλαιοχώρι, Μαγούλα Παρασκευή: Κεντρική Πλατεία Αγναντερού ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Βασικά χαρακτηριστικά της αποκομιδής των πράσινων κάδων (σύμμεικτα) για το έτος 2014 Αριθμός Οχημάτων συλλογής 2 Ετήσια ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων 3.936,02 Ετήσια Δρομολόγια 957,00 Ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων ανά δρομολόγιο (tn) 4,11 Αριθμός Πράσινων Κάδων Μέσος Ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 2,66 Μέση διαδρομή απορριμματοφόρου (χλμ) 56,12 Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (χλμ) ,0 Δαπάνη μεταφοράς (3,62 /Κm) ,00

22 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων. Ημέρες και αριθμός δρομολογίων προς ΚΔΑΥ, διανυόμενα χιλιόμετρα. Ο Δήμος Μουζακίου έχει χωριστεί σε τρείς (3) τομείς αποκομιδής για τους μπλε κάδους και η αποκομιδή πραγματοποιείται ανά τομέα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: Δ.Ε. Μουζακίου Δ.Ε. Ιθώμης Δ.Ε. Παμίσου 2 Δρομολόγιο/εβδομάδα 1 Δρομολόγιο/15νθήμερο 1 Δρομολόγιο/15νθήμερο Η αποκομιδή των μπλε κάδων έχει ανατεθεί, με προγραμματική σύμβαση, στον ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας, την ΠΑΔΥΘ Α.Ε., και έχουν πραγματοποιηθεί 116 δρομολόγια το έτος Βασικά χαρακτηριστικά αποκομιδής των μπλε κάδων (έτος 2014). Αριθμός Οχημάτων συλλογής 1 Ετήσια ποσότητα των μπλε κάδων 305,73 Ετήσια Δρομολόγια 116,00 Αριθμός Μπλε Κάδων 325 Μέσος Ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 0,39 Μέση ποσότητα αποκομιδής ανά δρομολόγιο (tn) 2,64 Μέση διαδρομή απορριμματοφόρου (xλμ) 80,69 Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (χλμ) 9.360,0 Δαπάνη μεταφοράς (3,81 /Κm) ,00 Ποσοστό από τα συλλεγόμενα στον μπλε κάδο που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ 36,40% Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι το ποσοστό του μπλε κάδου που οδηγείται τελικά στον ΧΥΤΑ (από το ΚΔΑΥ) ήταν υψηλό (36,40%) και πρέπει να μειωθεί : Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ). Ο αριθμός των πράσινων κάδων διαφόρων μεγεθών και χωρητικότητας που βρίσκονται σε ανάπτυξη στο Δήμο, είναι 431 και ανά Τοπική Κοινότητα έχει ως εξής:

23 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Δ.Ε ΠΑΜΙΣΟΥ & ΙΘΩΜΗΣ Α/Α Τοπική Κοινότητα Σύνολο 1 ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ 30 3 ΚΡΑΝΙΑ 43 4 ΠΑΛΙΟΥΡΙ 11 5 ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ 28 6 ΜΑΓΟΥΛΑ 67 7 ΦΑΝΑΡΙ 68 8 ΚΑΜΠΕΛΟΣ 15 9 ΚΑΝΑΛΙΑ ΛΥΓΑΡΙΕΣ 8 11 ΛΟΞΑΔΑ ΧΑΡΜΑ ΚΑΠΠΑ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ 667 Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΑ) Α/Α Τοπική Κοινότητα Σύνολο 1 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΟΞΥΑ 28 3 ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ 42 4 ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ 48 5 ΠΟΡΤΗ 45 6 ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ 25 7 ΚΡΥΟΠΗΓΗ 28 8 ΑΝΘΟΧΩΡΙ 25 9 ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ 380

24 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΠΕΔΙΝΑ) Α/Α Τοπική Κοινότητα Σύνολο 1 ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ 47 2 ΓΕΛΑΝΘΗ 49 3 ΛΑΖΑΡΙΝΑ 41 4 ΜΟΥΖΑΚΙ 154 ΣΥΝΟΛΟ 291 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 486 Δεν υπάρχει στοκ πράσινων κάδων : Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ) Οι μπλε κάδοι που βρίσκονται στο Δήμο είναι 325 τεμ χωρητικότητας 1100 lit ο καθένας. Δεν υπάρχει στοκ μπλε κάδων. Β : Κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού Δεν υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού 5.5.7: Χώροι και κτίρια, προβλήματα και ελλείψεις Χώροι και κτίρια Γραφεία Προσωπικού είδος έκταση (τ.μ.) περιγραφή - κατάσταση 11,5 Αποθήκη ελαστικών Δεν υπάρχει Αποθήκη χειρωνακτικών εργαλείων 50 Αποθήκη κάδων 100 Υπαίθριος χώρος Άλλες αποθήκες (π.χ. συλλογής ανακυκλώσιμων) Δεν υπάρχει Συνεργείο οχημάτων Δεν υπάρχει Γκαράζ οχημάτων 200 Υπαίθριος χώρος Σταθμός Μεταφόρτωσης Δεν υπάρχει Τουαλέτες - Αποδυτήρια - Ντους Δεν υπάρχει Άλλοι χώροι π.χ. πράσινα σημεία Δεν υπάρχει Σύνολο 361,5

25 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαχείρισης Το κόστος διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους για το έτος 2014 αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ Δαπάνες Προσωπικού ,10 Δαπάνη συντήρησης Εξοπλισμού ,91 Καύσιμα ,16 Ασφάλιστρα-Τέλη Κυκλοφορίας ,39 Λοιπές Δαπάνες 3.344,44 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,00 Τέλος Μεταφόρτωσης ,57 Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ ,57 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦ.& ΧΥΤΑ ,14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,14 ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ,02 Κόστος Συλλογής ( /tn) 49,42 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ( /χλμ) 3,62 Τέλος Μεταφόρτωσης /tn με ΦΠΑ* 18,45 Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ /tn με ΦΠΑ* 18,45 *Το τέλος μεταφόρτωσης & το τέλος εισόδου είναι 15 /tn πλέον ΦΠΑ 23% (3,45 ), ήτοι συνολικά 18,45 /tn. Ο υπολογισμός με ΦΠΑ 23% -παρόλο που αφορά στοιχεία του 2014 που ο ΦΠΑ ήταν 13% - έγινε για να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, δεδομένου ότι από 1/7/2015 ο ΦΠΑ είναι 23%. Το κόστος αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους για το έτος 2014 αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

26 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 2014 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ( /δρομολόγιο) ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ανακυκλώσιμα μπλε κάδων (tn) 194,44 Υπόλειμμα ΚΔΑΥ(tn) 111,29 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (tn) 305,73 ΚΟΣΤΟΣ ( /tn) 116,67 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ 9.360,00 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ( /ΧΛΜ) 3,81 και το συνολικό κόστος αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης στον παρακάτω πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του ειδικού τέλους ταφής του Ν.4042/2012. Το ειδικό τέλος ταφής, με βάση το ν. 4042/2012, προβλέπεται για μια σειρά κατηγορίες αποβλήτων για τις οποίες δεν έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας και το κόστος αυτό θα ξεκινά από 35 /τόνο (το 2016) και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι τη μέγιστη τιμή των 65 /τόνο. Αναλυτικότερα το συνολικό κόστος έχει ως εξής: Α) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟ Δαπάνες Προσωπικού ,10 Δαπάνη συντήρησης Εξοπλισμού ,91 Καύσιμα ,16 Ασφάλιστρα-Τέλη Κυκλοφορίας ,39 Λοιπές Δαπάνες 3.344,44 Τέλος Μεταφόρτωσης ,57 Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ ,57 ΣΥΝΟΛΟ (Α) ,14

27 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Β) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 2014 Δρομολόγια 116*307,5= ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Β) ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) ,14 Γ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ (Ν.4042/2012* Ποσότητα 3.936,02*35 = ,70 ΣΥΝΟΛΟ (Γ) ,70 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α+Β+Γ) ,84 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 3.936,02 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ( /ton) 49,42 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ( /ΧΛΜ) 3,62 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ (Ανακύκλωσης) 9.360,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ανακύκλωσης ( /ΧΛΜ) 3,81 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦ.& ΧΥΤΑ ( /tn) 86,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΤΩ- ΣΗ+ΧΥΤΑ+ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ) /tn 121,32 Συμπερασματικά λοιπόν, το κόστος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για το Δήμο σήμερα είναι 86,32 /τόνο και με τη προβλεπόμενη επιβολή του προστίμου (στη περίπτωση που δεν προηγείται επεξεργασία) θα ανέλθει στα 121,32 /τόνο.

28 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : Λοιπά στοιχεία Ο Δήμος Μουζακίου ανήκοντας στη Διαχειριστική Ενότητα της Δυτικής Θεσσαλίας, συμμετέχει και εξυπηρετείται από τον ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας, την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, κατά τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης των ΑΣΑ, δημιουργήθηκαν σημαντικές αντιδράσεις από τους κατοίκους των πλησιέστερων περιοχών. Σήμερα όμως, μετά από 7 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, λόγω του ότι λειτουργούν τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, οι κάτοικοι δεν αντιδρούν και παράλληλα έχουν αποδεχθεί ότι στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται διαχείριση ΑΣΑ, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο Περιβάλλον. Προτείνεται λοιπόν, οι προγραμματιζόμενες νέες δράσεις, εφόσον είναι και τεχνικοοικονομικά ορθό, να χωροθετηθούν στους χώρους που ήδη λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης, ώστε να μην ανακύψουν προβλήματα από αντιδράσεις. 5.8: Αξιολόγηση ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /ΑΝΑΓΚΕΣ Διάθεση σε ΧΥΤΑ του μεγαλύτερου ποσοστού των ΑΣΑ Παρά το ότι η περιοχή μας έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας από τον μέσο όρο της Χώρας, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση με αποτέλεσμα η διαφαινόμενη δυναμική να υ- στερεί και το ποσοστό προσμείξεων στο μπλε κάδο να είναι μεγαλύτερο από το ε- πιθυμητό. Ανυπαρξία ενημέρωσης για την εφαρμογή της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, καθόσον δεν υ- φίσταται ανάλογο σύστημα. Μηδαμινή εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης. Δυσκολία χωριστής αποκομιδής και ανακύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη απόβλητα). Μεγάλες ποσότητες πράσινων αποβλήτων, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου με μικρή πυκνότητα πληθυσμού και απομακρυσμένους κάποιους οικισμούς που συνεπάγεται δυσκολία στη συλλογή των ΑΣΑ. Μη εξοικειωμένο προσωπικό λόγω της διάρκειας και του τύπου συμβάσεων (2μηνα,5μηνα, 8μηνα, κλπ.) Μη ύπαρξη εγκατάστασης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας με το ΦοΔΣΑ και υποστήριξη συμμετοχή στα προγραμματιζόμενα έργα (ΜΕΑ) και δράσεις. Διαρκής ενημέρωση/στήριξη/επιβράβευση των δημοτών για τη συμμετοχή τους στη ΔσΠ. Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή. Χωριστή αποκομιδή πράσινων αποβλήτων και προώθηση προς διαχείριση- αξιοποίηση στη ΜΕΑ. Δημιουργία «πράσινων σημείων» χωριστής συλλογής αποβλήτων. Ενημέρωση-προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης κυρίως στις περιοχές που υπάρχουν μονοκατοικίες. Ενθάρρυνση- κινητοποίηση- υποστήριξη των εθελοντικών περιβαλλοντικών φορέων για συμμετοχή τους στην ορθολογική διαχείριση. Αξιοποίηση της 10ετούς εμπειρίας λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων, για την επέκταση της ΔσΠ και σε επιπλέον ρεύματα. Υπάρχουσα δυνατότητα του ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας να αυξήσει τη δυναμικότητα με δεύτερη βάρδια, ώστε να διαχειρίζεται μεγαλύτερες εισερχόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών.

29 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Δεινή οικονομική-κοινωνική κατάσταση των δημοτών, του Δήμου αλλά και της Χώρας. Έλλειψη μόνιμου προσωπικού απαγόρευση προσλήψεων. Έλλειψη οικονομικών πόρων. Πιθανή έλλειψη προθυμίας συνεργασίας των κατοίκων σε απαιτητικά προγράμματα ΔσΠ (π.χ. για βιοαπόβλητα, πολλαπλά ρεύματα ανακύκλωσης). Αφαίρεση (κλοπή) αξιοποιήσιμων υλικών από τους μπλε κάδους. Μικρό μέγεθος Δήμου για την υλοποίηση όλων των δράσεων. Απαιτείται συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της περιοχής. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προγράμματα. Βελτιστοποίηση χρήσης, συντήρησης και φύλαξης του στόλου οχημάτων του Δήμου (π.χ. διαχείριση στόλου μέσω GPS, πλήρης συγχώνευση υ- ποδομών και υπηρεσιών μεταξύ δημοτικών κοινοτήτων). Αξιοποίηση της υπάρχουσας προετοιμασίας έργων και δράσεων σε ε- πίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και ΦοΔΣΑ για τη ταχύτερη υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων από τον ΕΣΔΑ και τη Νομοθεσία. Τα νέα έργα και δράσεις να υλοποιηθούν στους χώρους στους οποίους ήδη λειτουργούν έργα διαχείρισης των ΑΣΑ για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προσκόμματα. 5.9: Η κατάσταση στην ομάδα των δήμων της διαδημοτικής συνεργασίας Ο Δήμος, είναι μέτοχος στη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), η οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Διαχειριστικής Ενότητας της Δυτικής Θεσσαλίας (Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων). Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, ύστερα από διαβούλευση και εξαντλητικό διάλογο με τους Δήμους και τους ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας, μέσα στο 2014, με αφορμή την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, αποφάσισε όπως πιέσει τη πολιτική ηγεσία ώστε οι λειτουργούντες τρεις (3) ΦοΔΣΑ στη Περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και η Π.Α.ΔΥ.Θ., να παραμείνουν ως έχουν και να μην συγχωνευθούν σε έναν Περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τη Π.Α.ΔΥ.Θ. ως προς τις εργασίες που αποτελούν αρμοδιότητα των ΦοΔΣΑ. Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. λειτουργεί τα έργα (ΧΥΤΑ-ΣΜΑ-Σύστημα Μπλε κάδων) αρμοδιότητάς της χωρίς προβλήματα. Ο Δήμος θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή, καθόσον αφενός μεν δεν υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας, αφετέρου δε επειδή αποτελεί τον ΦοΔΣΑ της περιοχής.

30 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : ΣΤΟΧΟΙ 6.1: Γενικοί στόχοι Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και στο εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (Ε- ΣΠΔΑ). Κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να θέσει στόχους οι οποίοι να καλύπτουν τουλάχιστον αυτούς που έχουν τεθεί σε εθνικό και θα τεθούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να αφορούν: Το ποσοστό ανακύκλωσης Το ποσοστό ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων Οι παρακάτω στόχοι αποτελούν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο: Οι στόχοι για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών (βιοαπόβλητα, χαρτί, ξύλο, χόρτα). Επιτρέπεται η ταφή του 35% των βιαποδομήσιμων υλικών με έτος αναφοράς το 1995, έως το Ο στόχος της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων είναι σε εθνικό επίπεδο 40%, έως το Ο στόχος της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί 65% κ.β Οι στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου μπορεί να αφορούν: Στην ικανοποίηση αλλά και υπέρβαση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Στη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. Στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι ποσότητες των ΑΣΑ στο Δήμο Μουζακίου θα πρέπει να είναι αυτές που υπολογίζονται στο παρακάτω πίνακα.

31 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Ποσοτικοί στόχοι του Δήμου Μουζακίου για το έτος 2020 ΥΛΙΚΟ Ποσοστό (%) Ποσότητες (tn/y) Σύνολο Ανάκτηση με προδιαλογή Ανάκτηση οργανικών με προδιαλογή Καφέ Κάδος Μηχανική επεξεργασία- Τελική Διάθεση Οικιακή Κομποστοποίηση Ανάκτηση Διάθεση Σύνολο Μηχανική επεξεργασία- Τελική Διάθεση Ανάκτηση με προδιαλογή Ανάκτηση Διάθεση Σύνολο Οργανικό 44,30% % 40% 20% 60% Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% Πλαστικά 13,90% Μέταλλα 3,90% Γυαλί 4,30% % 10% 25% 35% Ξύλο 4,60% % 30% 20% 50% Λοιπά Ανακτήσιμα 6,80% % 5% 25% 30% 100 Λοιπά % 0% % 100% Σύνολο 100,00% % 24% 26% 50% % 26%

32 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΔ 7.1: Πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση Η επαναχρησιμοποίηση είναι «κλασσική» μορφή πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο προβλέπεται σειρά δράσεων με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει: α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα Το νέο εθνικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων περιλαμβάνει και δράσεις, που έχουν τοπικό χαρακτήρα 1. Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης Είδος δράσης ( ενδεικτικά) Τόπος Περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων κετ Λαϊκές αγορές- σούπερ μάρ- Κάθε τρίμηνο Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση ΗΗΕ Πράσινο σημείο Διαρκώς Σεμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά Πράσινο σημείο & Σχολεία Διαρκώς Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία της πρόληψης- χρήσιμες συμβουλές Σχολεία Κάθε δίμηνο Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση Ποσοτικά αποτελέσματα έτος % μείωσης παραγωγής αποβλήτων Στους υπολογισμούς που έπονται στις επόμενες ενότητες δεν λαμβάνεται υπόψη η επιδιωκόμενη μείωση των απορριμμάτων. Ασφαλώς η μείωση θα συμβάλει περαιτέρω στη μείωση του διαχειριστικού κόστους. 1 Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και τα Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ( ). Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων ( ) Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ( )

33 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων είναι 318 χλγρ./κάτοικο/έτος, που είναι σημαντικά μικρότερη του αντίστοιχου μεγέθους σε επίπεδο χώρας. Αυτή η μειωμένη παραγωγή, μπορεί μεν να οφείλεται σε διάφορους οικονομικοκοινωνικούς παράγοντες, αλλά είναι και μια ένδειξη ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλίας ήδη έχουν αναλάβει δράσεις πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.. 7.2: Δραστηριότητες διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήμου 7.2.1: Το δίκτυο των κάδων θα πρέπει να έχει ικανοποιητική πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015) και τα βιοαπόβλητα. Μπορεί επίσης να υπάρχει κοινός κάδος για πλαστικό και μέταλλα και γυαλί. Οι πράσινοι κάδοι θα δέχονται τα σύμμεικτα, με στόχο η ποσότητα αυτών να μειωθεί σε πρόβλεψη 5ετίας κατά 50%. Υπό αυτή τη προϋπόθεση, θεωρείται ότι οι υφιστάμενοι πράσινοι κάδοι επαρκούν και δεν θα υπάρξει ανάγκη προμήθειας νέων κάδων αυτού του είδους. Τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο ή με την μέθοδο πόρτα πόρτα (καλό είναι να μην αναμιγνύονται τα βιοαπόβλητα με το πράσινο). Πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένος τρόπος για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των «πράσινων» από τους κήπους των κατοικιών και από τους κοινόχρηστους χώρους, που έχουν μεγάλο όγκο. 2 Οι κάδοι πρέπει να αναπτύσσονται κατά συστάδες, τουλάχιστον για τα υλικά που υπάρχουν σε μεγαλύτερες ποσότητες, όπως τα βιοαπόβλητα, το χαρτί και το πλαστικό, μαζί με τον πράσινο κάδο για τα σύμμεικτα. Το μέγεθος και ο αριθμός των ξεχωριστών κάδων θα πρέπει να εξετάζεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περιοχή του Δήμου. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρξει επιλογή μικρού αριθμού κάδων, που θα δέχονται τα προδιαλεγμένα υλικά σε συγκεκριμένες μέρες, όταν και θα γίνεται και η αντίστοιχη αποκομιδή. Γενικά οι σημαντικότεροι παράμετροι σχεδιασμού είναι: ο αριθμός των ρευμάτων (διαφορετικοί κάδοι) των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών η σύστασή τους η σχέση των σημείων συλλογής με τα σημεία παραγωγής των απορριμμάτων η σχέση των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών με αυτά που οδηγούνται προς απόθεση («κοινά» ή «υπόλοιπα») ο τύπος του μέσου προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, σακούλες, κιβώτια κ.λπ...) το είδος του οχήματος συλλογής ο αριθμός των διαμερισμάτων του οχήματος συλλογής (δυνατότητα ή όχι συλλογής περισσοτέρων υλικών) και ο βαθμός διαλογής (βαθμός καθαρότητας ρεύματος ή κλάσματος) Όπως επιβάλλει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται κατά χωριστά ρεύματα, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν χωριστοί κάδοι. Προτείνεται όπως για τη διακριτή ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού να αναπτυ- 2 Η συλλογή των βιοαποβλήτων είναι το πιο κρίσιμο σημείο στο στάδιο αυτό. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δύο οδηγοί : και

34 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου χθεί δίκτυο κάδων κίτρινου χρώματος με καπάκι που θα κλειδώνει και θα φέρει θυρίδες τροφοδοσίας και οι υπάρχοντες μπλε να χρησιμοποιηθούν για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί. Επικουρικά για το γυαλί θα πρέπει να επεκταθεί περεταίρω το δίκτυο των ειδικών κωδώνων που τελευταία αναπτύσσει η ΕΕΑΑ, στα σημεία συγκεντρωμένης παραγωγής γυαλιού. Οι κίτρινοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία (Υπηρεσίες, Σχολεία, Καταστήματα, κλπ) στα οποία προβλέπεται αυξημένη παραγωγή χαρτιού/χαρτονιού. Παράλληλα βέβαια, για τα υλικά αυτά θα υπάρχει υποδομή παραλαβής των και στα Πράσινα Σημεία. Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (κυρίως υπολείμματα τροφών) θα συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. Εδώ θα εξεταστούν δύο εναλλακτικά σενάρια. Συλλογή σε κάδους ή ανά κτίριο με την μέθοδο πόρτα πόρτα. Τα βιοαπόβλητα δεν θα αναμιγνύονται με το πράσινο. Λόγω της όχλησης που δημιουργείται από τα βιοαπόβλητα, θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους κυρίως των πυκνοδομημένων οικοδομικών τετραγώνων-περιοχών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη για τον τρόπο υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που προγραμματίζει ο ΦοΔΣΑ, για κομποστοποίηση. Αντί για συλλογή σε κάδους των 1100 λίτρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα πόρτα-πόρτα. Η μέθοδος συλλογής πόρτα-πόρτα οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής και υψηλή καθαρότητα του συλλεγόμενου υλικού καθώς δημιουργείται αίσθημα ευθύνης στον πολίτη. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό του Δήμου να διενεργεί δειγματοληπτικούς οπτικούς ελέγχους και να προβαίνει σε προσωπικές συστάσεις στους ιδιοκτήτες των κάδων, όπου διαπιστώνεται συστηματικά η απόθεση υλικών (π.χ. συσκευασίες), τα οποία δεν αποτελούν στόχο του προγράμματος. Στο σύστημα συλλογής πόρτα-πόρτα, κάθε κτίριο διαθέτει κάδο αποκλειστικής χρήσης, μεγέθους συνήθως λίτρων για τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών, ο οποίος διανέμεται από το Δήμο. Η μέθοδος αυτή είναι κυρίως κατάλληλη για μονοκατοικίες ή κατοικίες με πρασιά, κήπο ή αυλή, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του κάδου συλλογής σε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτητο χώρο. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολυκατοικίες, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος, όπως πιλοτή. Οι κάτοικοι λαμβάνουν από το Δήμο πρόγραμμα αποκομιδής βιοαποβλήτων, όπου και θα αναγράφονται οι ακριβείς ημέρες και ώρες συλλογής. Τις ημέρες εκείνες οι κάδοι τοποθετούνται από τους ιδιοκτήτες μπροστά από την οικία/πολυκατοικία. Στη συνέχεια και αφού περάσει το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου, ο κάδος μεταφέρεται πάλι εντός του ιδιόκτητου χώρου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το σύστημα προδιαλογής των βιοαποβλήτων με το σύστημα πόρτα-πόρτα, θα πρέπει να αρχίσει πιλοτικά σε μία περιοχή και θα επεκταθεί σταδιακά στα όρια του Δήμου.4 4Για τη συλλογή των βιοαποβλήτων υπάρχουν δύο οδηγοί : και Συλλογή και επεξεργασία «πράσινων» και ογκωδών Τα κλαδέματα αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας βιομάζα και πρέπει να αξιοποιούνται αντί να θάβονται όπως γίνεται σήμερα. Η σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης κλαδεμάτων αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο προϊόν ως πολύτιμη πρώτη ύλη που μπορεί να αξιοποιηθεί: 1. Ως επικάλυψη του γυμνού εδάφους σε πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές κτλ, με θρύμμα από κλαδέματα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Δ. Μαλαμής 1, K. Μουστάκας 1, Αν. Βιδάλης 2 και Μ. Λοϊζίδου 1 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Λήψη απόφασης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τον Δήμο μας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4467/6-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 46/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη δίη οικονομικά οικολογικά λύση Γενάρης 2013 1 για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική η οικονομική κρίση συνδέονται αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου Ιούνιος 2015 1 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενο στην από 8/4/2015 σχετική επιστολή της Περιφερειάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

«PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

«PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ : 19/10/2013 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ι Μαθηματικό μοντέλο εκτίμησης της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων, ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα