Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε."

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Καµινάρης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Σπουδαστής: Πατσιούρας Κωνσταντίνος (Α.Μ. : 365) ΑΘΗΝΑ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 214

2 Copyright Aνώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή της για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Καµινάρη Σταύρο, Επίκουρο Καθηγητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ για την ανάθεση αυτής της εργασίας, τις χρήσιµες υποδείξεις και βελτιώσεις που µου πρότεινε, καθώς και το άριστο κλίµα συνεργασίας που υπήρξε µεταξύ µας. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες... 3 Περιεχόµενα... 4 Λίστα σχηµάτων...6 Λίστα πινάκων...7 Summary...8 Πρόλογος ο Κεφάλαιο Γενικά Περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Είδη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Βασικά Μέρη µιας Ε.Η.Ε Αγωγοι και καλώδια Γενικές Οδηγίες για τις Ε.Η.Ε και υπολογισµοί Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε Υπολογισµοί Ε.Η.Ε Υπολογισµός εγκατεστηµένης ισχύος Υπολογισµός της πτώσης τάσης και της διατοµής των αγωγων Επιτρεπόµενη πτώση τάση γραµµής ιατοµή Όργανα Προστασίας Ρεύµα Βραχυκυκλώσεως Θέµατα ασφαλείας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κίνδυνοι Πυρκαγιάς Τυφλά Σηµεία Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις Πίνακες ιανοµής Προσωρινή Παροχή Παρατηρήσεις Πρόσθετα στοιχέια προστασίας οκιµές Εγκατάστασεις ο Κεφάλαιο Το υπο µελέτη κτίριο Περιγραφή του υπο µελέτη κτιρίου Μελέτες Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων Κατόψεις Ορόφων o Κεφάλαιο Μελέτη Ισχυρών Ρευµάτων... 3 ΚΥΒΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ανάλυση γραµµών Ανάλυση πινάκων Έλεγχοι καλωδίων Τροφοδοσίας.Ε.Η Παρουσίαση Αποτελεσµάτων

5 4 o Κεφάλαιο Υπολογισµός Υποσταθµού Μέσης Τάσης Υπολογισµός ιατοµής Καλωδίων Μ.Τ Υπολογισµός ιατοµής Καλωδίου Χ.Τ Υπολογισµοί Ασφαλείας Μέσης Τάσης και Ζυγοί Υποσταθµού Βελτίωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης ή Αντιστάθµιση ο Κεφάλαιο Περι Θεµελιακής Γείωσης Τρόπος εγκατάστασης της γείωσης Χρησιµότητα της γείωσης Επικινδυνότητα της γείωσης Κατασκευή Θεµελειακής Γείωσης...62 Παράρτηµα 1 Μονογραµµικά Φορτίων εγκατάστασης...64 Παράρτηµα 2 Κατόψεις Ηλεκτρολογικών Σχεδίων της Εγκατάστασης...14 Βιβλιογραφία

6 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµα

7 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Πινακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας

8 SUMMARY The purpose of this Bachelor Thesis is to describe the procedure by which an Electrical Engineer can study and design an electric installation of a two-floor Super-Market with an underground parking area. Specifically, our goal is to place and design on the floor plans, the electrical supply boards and the electrical distribution boards, to show the array of the main and the secondary parts of the installation for the before mentioned building. Our second task is to calculate separately each distribution board s total current, the power supply, cables diameter and basically the whole data of each distribution board. Also, we have to calculate our whole installation s power and after to find the suitable transformer and to present the data of the substation which shoulf be located on the basement. Finally via some line diagrams we could optically observe the analytical connections of our installations. 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την Ηλεκτρολογική Μελέτη ενός διώροφου καταστήµατος τροφίµων µε υπόγειο χώρο σταύθµευσης. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 5 κεφάλαια όπου στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική περιγραφή για την Ε.Η.Ε., γενικές οδηγίες και κανονισµοί και αναφορά στον τρόπο υπολογισµού διαφόρων δεδοµένων της εγκατάστασης.στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του συγκεκριµένου κτιρίου, δίνονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια και αναφέρνται οι κανόνες οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν.στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά, όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης (ρεύµατα,πτώση τάσης,ισχύς), ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο βλέπουµε την µελέτη του υποσταθµού που φιλοξενεί η εγκατάσταση στο υπόγειο.τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο έχουµε µια αναλυτική παρουσίαση για τον σκοπό και την ύπαρξη της θεµελειακής γείωσης στην εγκατάσταση µας καθώς και το σχετικό διάγραµµα. Επιπλέον, προς το τέλος της πτυχιακής εργασίας, υπάρχουν και δύο παραρτήµατα. Το πρώτο αφορά τα µονογραµµικά σχέδια της εγκατάστασης και των φορτίων και το δεύτερο αφορά τα ηλεκτρολογικά σχέδια των οποίων τα σύµβολα εξηγούνται αναλυτικά στα υποµνήµατα. Για την σχεδίαση της Ηλεκτρολογικής Εσωτερικής Εγκατάστασης, χρησιµοποιήθηκαν τα σύµβολα και οι κανονισµοί απο τον ΕΛΛΟΤ HD 384. Για την κατασκευή των ηλεκτρολογικών σχεδίων χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό AUTOCAD και για τις µελέτες Ε.Η.Ε. χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό της 4Μ. 9

10 1ο Κεφάλαιο Γενικά Περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1.1 Είδη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Με τον όρο Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούµε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισµό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κατάταξη των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τις Ε.Η.Ε. µπορεί κανείς να τις διακρίνει ανάλογα µε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος σε: Οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισµού (µονοφασική παροχή) Εγκαταστάσεις κίνησης ή βιοµηχανικές (τριφασική παροχή) ανάλογα µε το χώρο σε: Εγκαταστάσεις υπαίθρου (εξωτερικών χώρων) Εγκαταστάσεις κλειστού χώρου ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο σε: Χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας (υποσταθµοί, µετασχηµατιστές, κλπ) Ξηρών χώρων Πρόσκαιρα υγρών χώρων (στεγνωτήρια, βεράντες, κ.λπ) Υγρών χώρων (ψυγεία, τουαλέτες, κακώς αεριζόµενα υπόγεια) Βρεγµένων χώρων (λουτρά, πλυντήρια, ψυκτικοί θάλαµοι, κ.λπ) Χώρων µε κίνδυνο πυρκαγιάς (αποθήκες ξύλου, καυσίµων, κ.λπ) Χώρων µε κίνδυνο εκρήξεων (εργοστάσια, αποθήκες) Σκονιζόµενων χώρων (υφαντήρια, αποθήκες τσιµέντου, κ.λπ) Εγκαταστάσεις ρυπαρών χώρων (χηµικά εργοστάσια, βαφεία, κ.λπ) Χώρων µεγάλης συγκέντρωσης (αίθουσες θεάτρων, κινηµατογράφοι, καταστήµατα, εκθέσεις, χώροι συναυλιών, κ.λπ) Εγκαταστάσεις σε σταύλους, κτηνοστάσια, σιτοβολώνες, κ.λπ Για κάθε κατηγορία Ε.Η.Ε. πρέπει να χρησιµοποιείται το κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό και να εφαρµόζονται οι σχετικοί Κανονισµοί. 1

11 1.2 Βασικά Μέρη µιάς Ε.Η.Ε. Μια Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) τροφοδοτείται από τις εγκαταστάσεις της ΕΗ µέσω του µετρητή. Από το κιβώτιο του µετρητή αρχίζει η κύρια γραµµή που τροφοδοτεί το σύνολο της Ε.Η.Ε.. Η γραµµή αυτή καταλήγει στον πίνακα διανοµής και λέγεται «γραµµή µετρητή - πίνακα». Μια γραµµή που ξεκινάει από τον πίνακα είναι δυνατόν να τροφοδοτεί: Είτε µία µόνο συσκευή κατανάλωσης. Είτε περισσότερες από µια συσκευές κατανάλωσης. Είτε έναν άλλο πίνακα, που λέγεται «δευτερεύων πίνακας». Ανεξάρτητες (ή ευθείες) γραµµές, είναι εκείνες που η καθεµία τροφοδοτεί µία µόνο συσκευή κατανάλωσης. Τέτοιες γραµµές στις κατοικίες π.χ. είναι: Η γραµµή µαγειρείου που τροφοδοτεί την ηλεκτρική κουζίνα. Η γραµµή του ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Οι γραµµές που τροφοδοτούν σταθερές συσκευές κατανάλωσης µεγάλης σχετικά ισχύος, όπως π.χ. οι θερµοσυσσωρευτές. Οι γραµµές, που η καθεµία τροφοδοτεί ένα µόνο ρευµατοδότη (πρίζα), που λέγεται «ενισχυµένη πρίζα». Ρευµατοδότες µε ανεξάρτητη γραµµή χρησιµοποιούµε για την τροφοδότηση φορητών συσκευών µεγάλης σχετικά ισχύος, π.χ. ηλεκτρικά καλοριφέρ ή συσκευές µε ειδικές απαιτήσεις όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές. ευτερεύοντες πίνακες (ή υποπίνακες) χρησιµοποιούνται για την τροφοδότηση των συσκευών κατανάλωσης που βρίσκονται σε κάποια απόσταση ή έχουν κάποιο φυσικό διαχωρισµό από τη θέση που βρίσκεται ο γενικός πίνακας, κατά τρόπο που θα ήταν ασύµφορο να ξεκινούν από το γενικό πίνακα όλες οι γραµµές που χρειάζονται για να τροφοδοτήσουν αυτές τις συσκευές. Σε ένα τριώροφο κτίριο π.χ., από κάθε υποπίνακα θα ξεκινούν γραµµές για την τροφοδότηση των συσκευών κατανάλωσης του ίδιου ορόφου. Κάθε πίνακας, ανάλογα µε τον αριθµό φάσεων µε τις οποίες τροφοδοτείται, είναι µονοφασικός ή τριφασικός. Ο αγωγός προστασίας αρχίζει από το κιβώτιο του µετρητή όπου συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης και µέσω αυτού µε το ηλεκτρόδιο γείωσης. Σε όλη τη διαδροµή ο αγωγός προστασίας ακολουθεί τους ενεργούς αγωγούς µέχρι τις συσκευές κατανάλωσης για να συνδεθεί µε τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη τους. Συσκευές κατανάλωσης είναι οι συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, µετατρέποντάς την σε κάποια άλλη µορφή ενέργειας. 11

12 Τα βασικά µέρη µιας Ε.Η.Ε. είναι: Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικοί πίνακες Γειώσεις Σωλήνες - εξαρτήµατα - κανάλια διανοµής Ασφάλειες ιακόπτες Ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες Φωτιστικά σώµατα Αγωγοί και Καλώδια Αγωγοί ονοµάζονται αγώγιµα σύρµατα που διοχετεύουν ηλεκτρικό ρεύµα. ιακρίνονται σε γυµνούς ή µονωµένους όταν έχουν µονωτικό περίβληµα. Ανάλογα µε τον αριθµό των κλώνων ή συρµάτων οι αγωγοί διακρίνονται σε µονόκλωνους (λιγότερο εύκαµπτοι και µε διατοµή µέχρι 16 mm 2 ) και πολύκλωνους. Κατασκευάζονται από χαλκό ή αλουµίνιο και κράµατά τους. Οι αγωγοί χαρακτηρίζονται από τη διατοµή του πυρήνα τους που υπολογίζεται ως εξής: όπου όπου Μονόκλωνος αγωγός: S = π*d 2 / 4 =,785*d 2 d: διάµετρος πυρήνα του αγωγού σε mm S: διατοµή σε mm 2 Πολύκλωνος αγωγός: S = n* π*d 2 / 4 =,785*d 2 * n d: διάµετρος κλώνου σε mm n: αριθµός κλώνων n=1+6=7 (µια στρώση) S: διατοµή σε mm 2 Καλώδιο εννοούµε το σύνολο δύο ή περισσοτέρων µονωµένων αγωγών που βρίσκονται µέσα στο ίδιο µονωτικό περίβληµα. 12

13 Πίνακας 1.1 Aντιστοιχία Νέων Τύπων Καλωδίων Με Παλαιούς νέος τύπος ΗΟ7V-Κ ΗΟ7V-U ΗΟ7V-R AO5VV-U AO5VV-R HO5VV-F HO3VV-F HO3VH-H HO5RR-F HO7RN-F J1VV-U JIVV-R J1VV-S AO5VVH3-U παλαιός τύπος NYAF NYA(re) NYA(rm) NYM(re) NYM(rm) NYMHY NYLHY(rd) NYFAZ NMH NSHou NYY(re) NYY(rm) NYY(sm) NYIFY Πίνακας 1.2 Γυµνοί Αγωγοί Χαλκού ιατοµή (mm 2 ) Αντίσταση (Ω/km) 1, * 18,1 1,5 * 12,1 2,5 * 7,4 4 * 4,61 6 * 3,8 1 ** 1,83 16 ** 1,15 25 **, **,524 5 **,38 7 **, **, **, **, **, **,754 3 **,61 13

14 * Μονόκλωνος αγωγός ** Πολύκλωνος αγωγός Η αντίσταση R αγωγού µε µήκος l και διατοµή S είναι : R = ρ. I/S όπου ρ η ειδική αγωγιµότητα και Ο χαλκός έχει ειδική αγωγιµότητα ρ =,17241 Ω mm 2 /m στους 2 ο C. 14

15 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Η.Ε. ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γενικές οδηγίες για τις Ε.Η.Ε. 1) Παίρνουµε πρώτα το αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδοµής σε κάτοψη καί τοµή. 2) Σηµειώνουµε επάνω στο σχέδιο τα Φωτιστικά σώµατα µετά την εκπόνηση της φωτοτεχνικής µελέτης καθώς επίσης καί τις θέσεις των µόνιµων ή φορητών συσκευών µέ τίς αντίστοιχες πρίζες, θέσεις διακοπτών, θέση γενικού πίνακα είσαγωγής, ύποπινάκων διανοµής κ.λ.π. Σέ µικρούς χώρους π.χ. δωµάτία κατοικιών συνήθως τοποθετούµε ένα φωτιστικό σηµείο στο,γεωµετοικό κέντρο του δωµατίου, τους δε διακόπτες πάντα κοντά στην πόρτα καί στην πλευρά πού αντιστοιχεί στο άνοιγµα αυτής. 3) Μετά από τα παραπάνω χωρίζουµε τα Φωτιστικά σηµεία και τίς συσκευές σε οµάδες, ώστε να ειναι δυνατή ή τροφοδότηση κάθε οµάδας µε ξεχωριστή γραµµή. Συνισταται για κάθε προβλεπόµενο φορτίο 15 Α καί µια χωριστή γραµµή. Οι γραµµές φωτισµού θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον δύο, ώστε όταν καεΐ µια ασφάλεια να µην βυθιστεί όλο το σπίτι στο σκοτάδι. Αν είναι δυνατό πρέπει να έχουµε ανεξάρτητη γραµµή πριζών ή καί πλυντηρίου, αλλά αυτό δεν τηρείται αυστηρά για λόγους οικονοµίας. Για, το θερµοσίφωνα, µαγειρείο και την ηλεκτρική θέρµανση πρέπει να προβλεφτούν οπωσδήποτε άνεξάρτητες γραµµές. Κατά το άρθρο 43 των κανονισµών µονοφασικά κυκλώµατα ισχύος µεγαλύτερης των 15 W θα πρέπει να κόβονται µε διπολικό διακόπτη (διακοπή σε όλους τους πόλους) π.χ.γραµµή µάγειρείου. Συνήθως στο γενικό πίνακα της εγκατάστασης υπάρχουν οι διακόπτες καί οι ασφάλειες µάγειρείου καί θερµοσίφωνα.αν το µαγειρείο απέχει αρκετά (παρεµβάλλονται δύο ή περισσότερες πόρτες) από το γενικό πίνακα, τότε τοποθετούµε το χωριστό πίνακα για το µαγειρείο µέσα στην κουζίνα. 4) Ο γενικός πίνακας πρέπει να τροφοδοτείται σε ύψος 1,8 m από το έδαφος. 5) Το φορτίο που δέχεται η ΕΗ στα 22 V ( µονοφασική παροχή ) είναι το πολύ 8 ΚW (ή 36Α), άρα: Για να µη συµβεί υπέρβαση αύτού του ορίου Φορτίου δεν θα πρέπει όλες οι κατανάλωσεις της κατοικίας να είναι συγχρόνως υπό τάση. Τούτο συµβαίνει κατά γενικό κανόνα γιατί µέρος µόνο του φωτισµού, καί των συσκευών είναι υπό τάση ή όπως λέγοµε ύπαρχει "ετεροχρονισµός" των διαφόρων φορτίων. 6) Ασφάλειες τοποθετούνται µόνο στους αγωγούς φάσης καί ποτέ στον ουδέτερο. Απαγορεύεται ή διακοπή ενός κυκλώµατος µε την ασφάλειά, όταν τούτο διάρρεεται από ρεύµα καί ασφαλίζεται µε φυσίγγι µεγαλύτερο των 6 Α. 7) Αυτόµατοι µεγίστου χωρίς ασφάλειες τοποθετούνται µόνον όταν αυτοί προστατεύουν το δίκτυο από βραχυκυκλώµατα. 8) Στη θέση του ηλεκτρικού ψυγείου µπαίνει πρίζα σούκο. 9) Ο φωτισµός του λουτρού γίνεται στεγανός δηλαδή το φωτιστικό θα αποτελείται από άρµατούρα στεγανή. Απαγορεύεται µέσα στο λουτρό ή τοποθέτηση διακοπτών καί πριζών εκτός από την ειδική πρίζα ξυρίσµατος. 15

16 1) Οί πρίζες τοποθετούνται σε υφός µεγαλύτερο από 25 cm άπό το δάπεδο. Αν το δάπεδο είναι αγώγιµο απαραίτητα θα είναι τριπολικές (δηλ. µε γείωση). Γενικά οι τριπολικές πρίζες είναι προτιµότερες γιατί προστατεύουν από ηλεκτροπληξία. 11) Μέσα στους σωλήνες τοποθετούνται αγωγοί πού προστατεύονται από ασφάλειες της ίδιας οµάδας π.χ. αγωγοί κυκλωµάτων φωτισµού η αγωγοί κυκλώµατος µαγειρείου κ. λ.π. 12) Τα κουτιά αν τοποθετηθούν πάνω σε ξύλο πρέπει να χωριστούν άπ' αυτό µε άκαυστο υλικό. 13) Οί συνδέσεις των αγωγών πρέπει να γίνονται µέσα στα κουτιά διακλάδωσης και ποτέ µέσα στις σωληνώσεις. 14) Στα άκρα των σωληνώσεων, από τις όποιες τροφοδοτούµε συσκευές, πρέπει να τοποθετούµε κατάλληλα προστόµια. 15) Σέ περίπτωση καµπής θα πρέπει ή ακτίνα καµπυλότητας γιά σωλήνες να είναι µεγαλύτερη από 6 cm καί σε περίπτωση καλωδίου το δεκαπλάσιο της εξωτερικής διαµέτρου του. 16) Η τροφοδότηση των φωτιστικών σηµείων από την οροφή γίνεται µε στρεπτό αγωγό διατοµής,75 cm 2. Το βάρος πού θα κρέµεται από αυτόν δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/2 κιλό. 16

17 1.3.2 Υπολογισµοί Ε.Η Ε Υπολογισµός εγκατεστηµένης ισχύος Κατά προσέγγιση ό υπολογισµός της εγκατεστηµένης ισχύος ή του φορτίου γίνεται όπως παρακάτω: α) Για κάθε φωτιστικό σηµείο θεωρούµε φορτίο,5 Α. Αν όµως πρόκειται για συνδεσµολογία κοµµυτατέρ, θεωρούµε 2 Α ανά πολύφωτο. Για φωτιστικά ισχύος 2 W θεωρούµε φορτίο 1 Α. β) Για κάθε πρώτη από τρεις πρίζες θεωρούµε φορτίο 2 Α, για κάθε µια άπό τίς υπόλοιπες,5 Α. Πιο λεπτοµερής υπολογισµός τού φορτίου γίνεται, από το τύπο της Ισχύος: και P = U * I * cosφ I = P U *συνφ P = 1.73 x U x I x cosφ Watts = Volts * Amperes * συνφ οπού συνφ =1 (φ = ) για το φωτισµό. (ισχύς στο τριφασικό) Από τον παραπάνω τύπο βρίσκουµε το ρεύµα κάθε καταναλωτή. Αθροίζουµε τίς εντάσεις των καταναλωτών κάθε κυκλώµατος καί έτσι παίρνουµε τη µεγαλύτερη ένταση πού θα διαρρέει το κύκλωµα αυτό (δηλ. όταν όλες οι συσκευές του κυκλώµατος λειτουργούν συγχρόνως). Εχοντας το ολικό φορτίο της εγκατάστασης το κατανέµουµε σε γραµµές των 1 Α (2,2 ΚΜ). Πρέπει να γνωρίζουµε ότι για το χωρισµό µιας εγκατάστασης σε πολλά κυκλώµατα δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες. Πολλοί χρησιµοποιούν µια γραµµή για κάθε προβλεπόµενο συνολικό φορτίο 15 Α, ή άλλοι για κάθε 8 σηµεία φωτισµού ή πριζών Υπολογισµός της πτώσης τάσης καί της διατοµής των αγωγών Γνωρίσαµε ότι, κάθε αγωγός πρέπει να διαρρέεται από ρεύµα έντασης που δεν θα ξεπερνά κάποια τιµή.έτσι εµφανίζεται η συνεχής λειτουργία του αγωγού µε θέρµανση µέσα σε παραδεκτά όρια (µέχρι 6 C ).Η επιτρεπόµενη για τον αγωγό αυτό πυκνότητα ρεύµατος δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την τιµή: επιτρεπτ ή _ ένταση επιτρεπτή πυκνότητα ρεύµατος = διατοµ ή Κατά την εκλογή της διατοµής µιας γραµµής, εκτός των παραπάνω πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η προκαλούµενη από τη γραµµή πτώσης τάσης. 17

18 Επιτρεπόµενη πτώση τάσης γραµµής Κάθε ρευµατοδοτική γραµµή προκαλεί µια πτώση της τάσης που είναι ανάλογη του γινοµένου της αντίστασης της γραµµής και του ρεύµατος που τη διαρρέει. Τούτο έχει σαν αποτέλεσµα η, τάση του καταναλωτή να είναι µικρότερη από εκείνη που επιβάλλεται στην αρχή της γραµµής κατά το µέγεθος της προκαλούενης πτώσης τάσης α. Αν η προκαλούµενη πτώση τάσης u ξεπεράσει κάποια όρια, η λειτουργία του καταναλωτή γίνεται προβληµατική. Τα επιτρεπτά όρια πτώσης τάσης µιας ρευµατοδοτικής γραµµής είναι: Σε γραµµές φωτισµού 1% της τάσης παροχής, δηλαδή u = 22V * 1/1 = 2,2V Σε γραµµές κίνησης 3% της τάσης παροχής u = 38 * 3/1 = 1 1, 4V - Μονοφασικό cosφ u = 2x ( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α - Τριφασικό cosφ u = 1.73x( ω x L x sinφ ) x I x l Κ x Α Έτσι λοιπόν όταν γίνεται εκλογή της διατοµής των αγωγών µιας γραµµής, πρέπει να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα, τα εξής: α) Η ένταση του ρεύµατος της γραµµής δεν πρέπει να ξεπερνά την επιτρεπτή ένταση που αντιστοιχεί στην επιλεγείσα διατοµή. β) Η προκαλούµενη πτώση τάσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια ιατοµή Α (mm 2 ) Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύµα που περνάει απο τη γραµµή να είναι µικρότερο από το επιτρεπόµενο ρεύµα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι µικρότερη από την επιθυµητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). Για την εύρεση του επιτρεπόµενου ρεύµατος λαµβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το µέσο όδευσης, η θερµοκρασία περιβάλλοντος, η µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας. 18

19 Οργανα προστασίας Ο υπολογισµός γίνεται σε κάθε γραµµή µε έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: α ) Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόµενο ρεύµα να είναι µεγαλύτερο από το ρεύµα της γραµµής β ) Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόµενο ρεύµα να είναι µεγαλύτερο από το ρεύµα της γραµµής, και το µέγεθός του να είναι το αµέσως µικρότερο της επιτρεπόµενης έντασης του καλωδίου Ρεύµα Βραχυκυκλώσεως Το επιτρεπόµενο ρεύµα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:.115 A I = t όπου Ι σε ka, A διατοµή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώµατος Το ρεύµα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται µε την σχέση: V I = z όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδροµή του καλωδίου. Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση Ι = ( 3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώµατος. 19

20 Πίνακας 1.3 Βασικος Πινακας Υπολογισµων ΜΟΡΦΗ ΙΚΤΥΟΥ ίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών ΙΣΧΥΣ (W) P = U * I ΕΝΤΑΣΗ ( Α ) I = U P ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ U ΣΕ VOLTS Επειδή έχουµε 2 ενεργούς αγωγούς,αν u o είναι ή πτώση τάσης του ενος αγωγού για όλο το κύκλωµα έχουµε : u = 2 u o p * l * I u = 2 S p * l * P S * U = 2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ 2* p * l * I S = u 2* p * l * P U * u = 1 Για Cu : p = 56ή57,17 1 Al : p = = 34ή35,294 = Μονοφασικό δίκτυο P = U * I * συνφ I = P U *συνφ u = 2 p * l * I * συνφ p * l * I * συνφ S = 2 = 2 U * u S p * l * P p * l * P = 2 U * u S * U Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών P = 3 * U φ * Ι φ * συνφ P = 3 * U π * Ι π * συνφ I φ = P 3Uφσυνφ Ι π = P 3Uπσυνφ U φ = U π = p * l * Iφσυνφ = S p * l * P 3* S * Uφ 3p * l * Iπσυνφ S p * l * P = S * Uπ S = p * l * P 3* * Uφ uφ p * l * P S = Uπ * uφ 2

21 1.4 Θέµατα Ασφάλειας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ο γενικός πίνακας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 1,8 m από το δάπεδο. Μην τοποθετείτε τους πίνακες των κοινοχρήστων χώρων σε χώρους που κλειδώνονται. Αν χρειασθεί να γίνει µια διακοπή για λόγους ανώτερης βίας (ατύχηµα), αυτή θα είναι αδύνατη. Ανεξάρτητα από τη µέθοδο προστασίας (άµεση γείωση ή ουδετέρωση), αφού κατασκευάσετε και µετρήσετε τη γείωση πρέπει να συνδέσετε σε αυτήν και το δίκτυο ύδρευσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 των κανονισµών. Μέχρι τη διατοµή των 16 mm2 ο αγωγός γείωσης πρέπει να έχει ίδια διατοµή µε τον αντίστοιχο ενεργό αγωγό (φάσης). Μη µειώνετε τη διατοµή του αγωγού γείωσης. Το ένα ηλεκτρόδιο γείωσης από σωλήνα διαµέτρου µίας ίντσας και µήκους 2,5 m είναι αρκετό µόνο για τη γείωση του ουδέτερου στις ουδετερωµένες εγκαταστάσεις και µόνο για την τυπική κάλυψη του ηλεκτρολόγου. Ο αγωγός γείωσης πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να είναι κιτρινοπράσινος. Μη χρησιµοποιείτε ΠΟΤΕ κίτρινο ή κιτρινοπράσινο αγωγό σαν αγωγό φάσης ή επιστροφής. Για περισσότερη ασφάλεια και οµαλότερη λειτουργία του δικτύου, τοποθετήστε ουδέτερο διπλής διατοµής ή εναλλακτικά ξεχωριστό ουδέτερο για κάθε φάση. Ασφάλειες τοποθετούνται µόνο στους αγωγούς φάσης και ποτέ στον ουδέτερο. Απαγορεύεται η διακοπή ενός κυκλώµατος µε την ασφάλεια, όταν αυτό διαρρέεται από ρεύµα και ασφαλίζεται µε φυσίγγι µεγαλύτερο των 6 Α. Μη µεταβάλλετε την ευαισθησία των ηλεκτρονόµων διαφυγής έντασης. Είναι ρυθµισµένοι στα 25 ma. Χωρίζουµε τα φωτιστικά σηµεία και τις συσκευές σε οµάδες, ώστε να είναι δυνατή η τροφοδότηση κάθε οµάδας µε ξεχωριστή γραµµή. Συνιστάται για κάθε προβλεπόµενο φορτίο 15Α και µια χωριστή γραµµή. Οι γραµµές φωτισµού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, ώστε όταν καεί µια ασφάλεια να µη βυθιστεί όλο το σπίτι στο σκοτάδι. Κατά το άρθρο 43 των κανονισµών µονοφασικά κυκλώµατα ισχύος µεγαλύτερης των 1.5 W θα πρέπει να κόβονται µε διπολικό διακόπτη (διακοπή σε όλους τους πόλους) π.χ. γραµµή µαγειρείου. Οι πορείες των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να εντοπίζονται και µετά την κάλυψή τους από το κονίαµα, το στόκο και το χρώµα. Μην περνάτε την ηλεκτρική γραµµή στον απέναντι τοίχο µέσα από το δάπεδο. Προσέχετε ώστε οι ηλεκτρικές γραµµές να µην περνούν κοντά σε κάσες κουφωµάτων. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να έχουµε ανεξάρτητη γραµµή πριζών ή και πλυντηρίου. Για θερµοσίφωνα, µαγειρείο, θέρµανση αλλά και ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρέπει να προβλεφθούν οπωσδήποτε ανεξάρτητες γραµµές για αρµονική φόρτιση και µικρότερο κίνδυνο πτώσης τάσης. Γενικά, οι τριπολικές πρίζες είναι προτιµότερες γιατί προστατεύουν από ηλεκτροπληξία. Η τροφοδότηση των φωτιστικών σηµείων από την οροφή γίνεται µε στρεπτό αγωγό διατοµής,75 mm2. Το βάρος που θα κρέµεται από αυτόν δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/2 κιλό. Πρέπει να έχουν πάντα και αγωγό γείωσης. Ο φωτισµός του λουτρού γίνεται στεγανός δηλαδή το φωτιστικό θα αποτελείται από αρµατούρα στεγανή. Απαγορεύεται µέσα στο λουτρό η τοποθέτηση διακοπτών και πριζών. Μόνο ο ρευµατοδότης ξυρίσµατος µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή µπορεί να εγκατασταθεί σε αυτό το χώρο. 21

22 Οι σωλήνες έχουν το µικρότερο κόστος σε µια εγκατάσταση. Μην περιορίζετε τις διαµέτρους τους αφού η διαφορά τιµής είναι ασήµαντη και τα προβλήµατα µεγάλα. Μέσα στους σωλήνες τοποθετούνται αγωγοί που προστατεύονται από ασφάλειες της. ίδιας οµάδας π.χ. αγωγοί κυκλωµάτων φωτισµού ή αγωγοί κυκλώµατος µαγειρείου, κ.λπ. Τα κουτιά αν τοποθετηθούν πάνω σε ξύλο πρέπει να χωριστούν από αυτό µε άκαυστο υλικό. Οι συνδέσεις των αγωγών πρέπει να γίνονται µέσα στα κουτιά διακλάδωσης και ποτέ µέσα στις σωληνώσεις. Μη διακλαδώνετε πολλές γραµµές σε ένα κουτί διακλάδωσης. Ο επόµενος ηλεκτρολόγος θα αδυνατεί να επισκευάσει µια βλάβη. Σε περίπτωση καµπής θα πρέπει η ακτίνα καµπυλότητας για σωλήνες να είναι µεγαλύτερη από 6 cm και σε περίπτωση καλωδίου το δεκαπλάσιο της εξωτερικής διαµέτρου του. Αποφύγετε τα σιφώνια στις ηλεκτρικές γραµµές. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), η διάταξη των σωληνώσεων στις ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η είσοδος και ο εγκλωβισµός νερού µέσα σε αυτές. Αποφύγετε το πέρασµα ηλεκτρικών γραµµών από ξένους χώρους. Μπορεί να προξενηθούν σοβαρά ατυχήµατα Κίνδυνοι πυρκαγιάς Η διάταξη, η εκτέλεση και η χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε προβλεπόµενες θερµάνσεις, φλόγες και τόξα που µπορεί να δηµιουργηθούν να µην προκαλούν πυρκαγιά ή εκρήξεις στο περιβάλλον. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αποκλείεται ακόµη και σε περίπτωση προβλεπόµενου σφάλµατος υλικού, εξαρτηµάτων, συσκευών και µηχανηµάτων, καθώς και σε περίπτωση χειρισµού από σφάλµα ή αµέλεια, του οποίου (χειρισµού) µπορεί να γίνει πρόβλεψη Τυφλά σηµεία Οι διαδροµές χωνευτών ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να µπορεί να εντοπίζονται και µετά την ολοκλήρωση των επιχρισµάτων (σοβάδων) και των χρωµατισµών. Στον εντοπισµό βοηθούν τα κουτιά διακλαδώσεων όταν δεν καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη για λόγους αισθητικής. Ο ηλεκτρολόγος οφείλει να κατασκευάζει τις σωληνώσεις σε ευθύγραµµα οριζόντια και κατακόρυφα τµήµατα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προτίθεται να καλύψει τα κουτιά διακλαδώσεων, πρέπει να επιβαρύνεται (ο ιδιοκτήτης) µε τη σύνταξη σχεδίων τόσο σε κάτοψη όσο και για κάθε όψη τοίχου κατά τρόπο που να εντοπίζονται εύκολα τόσο οι γραµµές όσο και τα κουτιά διακλαδώσεων. Στα σχήµατα του δικτύου σωληνώσεων, στην όψη κάθε τοίχου χωριστά, πρέπει να φαίνονται οι αποστάσεις των σωλήνων από σταθερά σηµεία (δάπεδα, οροφές, κάθετους τοίχους, δοκούς, κουφώµατα, κ.λπ.). 22

23 Τα σχέδια αυτά πρέπει να συντάσσονται σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα θα παραδίδεται στον πελάτη µε την υπογραφή του ηλεκτρολόγου και το άλλο θα παραµένει στο αρχείο του ηλεκτρολόγου µε την υπογραφή του πελάτη. Η σύνταξη αυτών των σχεδίων είναι υποχρεωτική από το άρθρο 173 των κανονισµών και πρέπει να βαρύνει τον αίτιο που εξαφανίζει τα ίχνη της διαδροµής των γραµµών Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις. α. Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν µε καλώδια ΝΥΥ η ΝΥΜ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. β. Οπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ µέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ η ΝΥΑ και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων ΝΥΑ οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική µόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται µεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ. γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωµατωµένη στο µπετόν, θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX. δ. Τα µεγέθη των σωλήνων, ανάλογα µε την διατοµή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1.4 Σχέση διατοµής καλωδίων µε διάµετρο σωλήνων Καλώδια Σωλήνας 3x1.5 mm Φ 13.5mm 3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 η Φ 23mm 3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 η Φ 23mm 3x1 mm, 5x6 mm Φ 29mm 3x16 mm, 5x1 mm Φ 36mm Για µεγαλύτερες διατοµές καλωδίων θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδροµές στο έδαφος. ε. Όλες οι γραµµές θα φέρουν αγωγό γείωσης. στ. Οι οριζόντιες διαδροµές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος µεγαλύτερο από 2.5 m. ζ. Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια θα έχουν διατοµή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευµατοδοτών, διατοµή 2.5 mm Πίνακες διανοµής Οι πίνακες διανοµής θα είναι µεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά µονοφασικοί (η τριφασικοί) τυποποιηµένοι πίνακες από θερµοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει 23

24 ξεχωριστές µπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαµβάνει: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. Γενικό διακόπτη. Ηλεκτρονόµο διαφυγής 3mA. Αναχωρήσεις σύµφωνα µε το σχέδιο πινάκων Προσωρινή παροχή Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76,77 του 173/81 Π. /τος µερίµνη του ιδιοκτήτη και µε ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετηµένη σε στεγανό µεταλλικό κουτί καλά γειωµένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις µη εργάσιµες ώρες, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη. Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόµατος). Προτού η παροχή αυτή χρησιµοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων µηχανικός, άλλως ουδεµία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήµατος. Οι µπαλαντέζες που θα χρησιµοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήµατος (µακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχηµάτων-µηχανηµάτων κ.α.) Παρατηρήσεις α. Οι ρευµατοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 5 cm από το δάπεδο. β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 8 cm από το δάπεδο. γ. Οι θέσεις φωτιστικών σηµείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της µελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια. δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευµατοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώµατα Πρόσθετα στοιχεία προστασίας Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των µεταλλικών παροχών ύδρευσης µε την µπάρα γείωσης των µπαροκιβωτίων οκιµές εγκατάστασης Επισηµαίνεται η δοκιµή αντίστασης µόνωσης. Η τιµή θα υπερβαίνει τα 25 ΜΩ. 24

25 2 ο Κεφάλαιο Το υπό μέλετη κτίριο 2.1 Περιγραφή του υπό µελέτη κτιρίου Η Ηλεκτρολογική µελέτη θα πραγµατοποιηθεί για ένα κατάστηµα τροφίµων µε υπόγειο χώρο στάθµευσης. Το υπόγειο περιλαµβάνει χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 35 θέσεων (parking), µηχανοστάσιο ανελκυστήρα,µηχανοστάσιο πυρασφάλειας,υποσταθµό της.ε.η. καθώς και τον Γενικό πίνακα διανοµής χαµηλής τάσης. Το εµβαδόν του υπογείου είναι 1612,13 τ.µ. Το ισόγειο του καταστήµατος έχει εµβαδόν 1376,98 τ.µ. και αποτελείται απο το κεντρικό µέρος του καταστήµατος που συµπεριλαµβάνει τα ράφια µε τα προϊόντα,τα ταµεία, τα ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τον χώρο των ανελκυστήρων ο οποίος υπάρχει και στους άλλους ορόφους.επίσης υπάρχει ηµιυπαίθριος χώρος 85.6 τ.µ. Στον 1 ο όροφο µε εµβαδόν τµ. βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης της επιχείρησης καθώς και η µεγάλη αποθήκη.επίσης υπάρχει µια κουζίνα και 2 WC Μελέτες Πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες µελέτες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς: Μελέτη ισχυρών ρευµάτων Μελέτη Υποσταθµού Μελέτη Θεµελιακής Γείωσης Εγκαταστάσεις Ισχυρών ρευµάτων Οι εγκαταστάσεις των ισχυρών ρευµάτων έγιναν σύµφωνα µε: α) Τον ΕΛΟΤ HD384 β) Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 59Β/ , 293Β/ , 63Β / , 62Β/ , 118 Α / , 1525Β/ ),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. γ) Το Π.. περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων ΦΕΚ 89 Α /1982. δ) Τις οδηγίες και απαιτήσεις της.ε.η. ε) Τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE και Αµερικάνικους Κανονισµούς NATIONAL ELECTRIC CODE για θέµατα που δεν καλύπτονται απο τους Ελληνικούς κανονισµούς και τέλος στ) Τις διεθνέις τυποποιήσεις και προτυποποιήσεις DIN,IEC,NEMA κτλ. 25

26 Η/Ζ 1, Τ -3.5 Τ Μ/Σ Χ/Τ Ε= µ² ΕΙΣΟ ΟΣ Τ -3. Μ Τ -3.2 Μ-3.2 Μ/Τ Μ-2.9 ( ΙΠΛΟΣ ΠΑΤΟΣ Μ -3.9) ΕΗ Τ -4.5 Μ-4.5 ΜΗΧ/ΣΙΟ Τ -3. Μ ΜΗΧ/ΣΙΟ Τ -3.5 Μ Τ -1.5 Μ-1.5 ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Τ -1.5 Μ-1.5 ΑΝΤ/ΣΙΟ 2.3 Κατόψεις Ορόφων Κάτοψη Υπογείου Β Γ ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ Τ Μ Α Α Γ Β 2.16 Τ -2.9 ραµπα κλ.7.4% ραµπα κλ.11.95% ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 1 : 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σχήµα

27 +.14(197.71) -.29(197.28) -.1(197.56) -.54(197.3) -1.3(196.27) +.95(198.52) ± ΕΞΟ ΟΣ Τ -.32 Τ -.43 ΕΙΣΟ ΟΣ Τ +.3 Ε= Μ² Μ±.(197.57) Τ +.8(197.65) Ε ΗΜ. ΧΩΡΟΥ = 85.6Μ² 6 ± Τ -.47 Τ +.5 Μ± ΧΩΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Τ (2.42) Τ Μ±. Τ +.8 Τ Τ (2.72) Κάτοψη Ισογείου Π Ε Ζ Ο Ρ Ο Μ Ο Σ ( ΠΛ. 6.Μ) ( Α Ι Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Σ ) Ξ ΞΡ= 62.36µ Ρ 4. πρασια Β Γ ΡΣ= 15.µ πρασια 4. Σ ΝΞ= 18.µ 4. πρασια Α Α Μ ΜΝ= 4.71µ Ν ραµπα κλ.3.8% ΛΜ= 2.5µ Β Τ Μ-1.53 Γ ΣΑ= 42.7µ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ο Ο Σ ( ΠΛ. 1.Μ) ( Α Ι Α Ν Ο Ι Κ Τ Η ) ΚΛ= 1.61µ Κ Ι Κ= 3.26µ Ι Λ ραµπα κλ.7.4% ραµπα κλ.11.95% ΘΙ = 11.3µ Α +.34(197.91) ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Θ ΗΘ = 11.5µ Η ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Ζ ΕΖ = 5.7µ ΖΗ = 7.5µ πρασια Α = 71.25µ Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ο Σ Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 : 1 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Ε = 2.98µ -1.26(196.31) Σχήµα

28 Κάτοψη 1 ου Ορόφου Β Γ Τ KOYZINA Μ+4.4 WC WC Τ Μ+2.84 ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΚΛ. 15.1% ΚΛ. 15.1% ΑΠΟΘΗΚΗ Ε=483.92Μ² Τ Μ Τ Μ+4.4 Τ Μ Τ Μ+4.4 Α ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ. ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ Τ Μ+3.45 Μ+4.1 Τ Μ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ +4.2 Τ +3.6 Μ+3.45 Μ+4. Τ Μ+3.45 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 : 1 Γ Β Σχήµα

29 29

30 3ο Κεφάλαιο Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων Η παρούσα µελέτη έγινε σύµφωνα µε το DIN, καθώς και µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήµατα: α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS β) Κανονισµοί ΕΗ γ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και ικτύων,. Τσανάκα δ) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR ε) Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς Στο παρακάτω Κυβοδιάγραµµα µας δίνετε η οπτική ανάλυση της συνδεσµολογίας της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε την διαδροµή του ρεύµατος απο τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης που βρίσκεται στο υπόγειο της εγκατάστασης προς τους υποπινάκες που βρίσκονται στο υπόγειο και πιο συγκεκριµενα τους 3 πίνακες των ανελκυστήρων, καθώς και τους πίνακες του φωτισµού, των 2/3 των ρευµατοδοτών καθώς και τον πίνακας πυρόσβεσης. Στον 1ο όροφο βλέπουµε ότι έχουν εγκατασταθεί ο Βασικός Πίνακας της ιεύθυνσης ο οποίος τροφοδοτέι κυρίως τον κλιµατισµό και των εξαερισµό της εγκατάστασης και ο Πίνακας Ασφαλείας της ιεύθυνσης, ο οποίος τροφοδοτεί κυρίως τα ψυγεία της εγκατάστασης όπως επίσης και τον συναγερµό και την πυρανίχνευση για την όλα εγκατάσταση.παρακάτω, ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των στοίχειων των γραµµών και των πινάκων. 3

31 ΚΥΒΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31

32 Στις παρακάτω σελίδες ακολουθεί η µελέτη των ισχυρών ρευµάτων,η ανάλυση των φορτίων,οι διατοµές των καλωδίων του κάθε πίνακα της εγκατάστασης καθώς και θα υπολογισθεί η συνολική ισχύς της εγκατάστασης και η πτώση τάσης των γραµµών. 3.1 Ανάλυση γραµµών Τµήµα ικτύου Μήκος Γραµµής. (m) Φορτίο Γραµµής (KW) Πίνακας 3.1 ίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Είδος Φορτίου CosΦ Φάση Πτώση Τάσης (V) Είδος Γραµµής Επιθ. ιατοµή (mm²) Υπολ. ιατοµή (mm²) Μέγιστη Ασφάλεια (A) Α.Π Πίνακας Α.ΑΑ Πίνακας Α.Φ Πίνακας Β.Π Πίνακας Β Θερµοσίφωνας Β Θερµοσίφωνας Β Ματια κουζίνας Β Φορτ. σκουπας Β Φορτ. κλαρκ Β Φορτ. κλαρκ Β Αξονικός ανεµιστήρας Β Πρέσσα χαρτιού Β Φυγογκεντρ.ανεµιστήρ Β Φυγογκεντρ.ανεµιστήρ Β Φυγογκεντρ.ανεµιστήρ Β Εφεδρική 16Α Β Εσωτερ. µονάδα Β Εσωτερ. µονάδα Β Εσωτερ. µονάδα Β Αντιστάσεις Β Αντιστάσεις Β Αντιστάσεις Β.Κ Πίνακας Κ.Π Πίνακας Κ Heat - pump (αντλία Κ Heat - pump (αντλία Κ Heat - pump (αντλία ΑΑ.Π Πίνακας ΑΑ Κινητήρας ασανσέρ ΑΑ Φωτισµός ΑΑ Ρευµατοδότες Φ1.Π Πίνακας Φ Κινητήρας ασανσέρ Φ Φωτισµός Φ Ρευµατοδότες Φ2.Π Πίνακας Φ Κινητήρας ασανσέρ Φ Φωτισµός ΠΥ.Π Πίνακας ΠΥ Αντλία πυρόσβεσης ΠΥ Αντλία jokey πυρόσβε ΠΥ Ρευµατοδότες ΠΥ Φωτισµός

33 Ε.Π Πίνακας Ε Πινακίδα αετώµατος Ε Ψυγείο κουζίνας Ε Ψυγεία Ε Ψυκτικός θάλαµος Ε Κουδούνια Ε Φωτισµός καρότσια Ε Αντλία οµβρίων Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Ρευµατοδότης ταµείου Ε Ρευµατοδότης ιµάντα Ε Εφεδρική 16Α Ε Μηχανισµός θύρας Ε Μηχανισµός θύρας Ε Φωτισµός νυκτός Ε Πινακίδα lidl-σηµαία Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Καταψύκτης Ε Φωτισµός αποδ-κουζιν Ε Φωτισµός γραφείου Ε Φωτισµός wc ισογ Ε Φωτισµός Μ/Σ-Η/Ζ Ε Πριζες Μ/Σ-Η/Ζ Ε Εφεδρική 16Α Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλείας Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλείας Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλείας Ε Πίνακας CO Ε Πίνακας πυρανίχνευση Ε Πίνακας συναγερµού Ε Πιν. συναγερµού Μ/Σ Ε Φωτισµός ράµπας φορτ Ε Φωτισµός ράµπας Ε Φωτισµός ράµπας Ε Αυτοµατισµοί Ε Αυτοµατισµοί Ε Αυτοµατισµοί Ε Αυτοµατισµοί Ε Αυτοµατισµοί

34 Ε Αυτοµατισµοί Ε.Ρ Πίνακας Ε.Ι Πίνακας Ρ.Π 2.64 Πίνακας Ρ Ρευµατοδότες κουζίνα Ρ Ρευµατοδότες αποθήκη Ρ Ρευµατοδότες γραφείο Ι.Π Πίνακας Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι ραγες-2/3-group Ι φωτισµός στέγης Ι ραγες-1/3- group Ι ραγες-1/3-group Ι ραγες- 1/3- group Ι ραγες-1/3- group Ι ραγες - 1/3- group Ι ραγες-1/3-group Ι ραγες - 1/3 - group Ι ραγες-1/3- group Ι ταµεια Ι Φωτισµός κλιµ/σιων Ι Φωτισµός κλιµ/σιων Ι Φωτισµ. αποθ. οροφος Ι Φωτίσµ. αποθ. ισογ Ι Φωτισµος γκαραζ Ι Φωτισµος γκαραζ

35 Πίνακας 3.2 Υπολογισµοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Τµήµα ικτύου Μήκος Γραµµής. (m) Φορτίο Γραµµής (KW) Είδος Φορτίου CosΦ Είδ. Καλ. Αριθ. Παρά λ. Καλ. Υπολ. ιατοµ ή (mm²) Επιθ. ιατοµ ή (mm²) Επιτρ. Ρεύµα Κ.Σ. Α.Π Πίνακας.92 9 NYY Α.ΑΑ Πίνακας.89 NYY Α.Φ Πίνακας.89 NYY Β.Π Πίνακας.96 NYY Β Θερµοσίφωνας 1 NYM Β Θερµοσίφωνας 1 NYM Β Ματια κουζίνας 1 NYM Β Φορτ. σκουπας 1 NYM Β Φορτ. κλαρκ 1 NYM Β Φορτ. κλαρκ 1 NYM Β Αξονικός.87 NYM ανεµιστήρας Β Πρέσσα χαρτιού.85 NYY Β Φυγογκεντρ.ανεµισ.85 NYM τήρ Β Φυγογκεντρ.ανεµισ.85 NYM τήρ Β Φυγογκεντρ.ανεµισ.85 NYM τήρ Β Εφεδρική 16Α 1 NYM Β Εσωτερ. µονάδα 1.85 NYM Β Εσωτερ. µονάδα 2.85 NYM Β Εσωτερ. µονάδα 3.85 NYM Β Αντιστάσεις 1 NYM Β Αντιστάσεις 1 NYM Β Αντιστάσεις 1 NYM Β.Κ Πίνακας.87 NYM Κ.Π Πίνακας.87 NYM Κ Heat - pump.87 NYY (αντλία Κ Heat - pump.87 NYY (αντλία Κ Heat - pump.87 NYY (αντλία ΑΑ.Π Πίνακας.89 NYY ΑΑ Κινητήρας.87 NYM ασανσέρ ΑΑ Φωτισµός 1 NYM Συντ. ιορθ Επιτρ. Ρεύµα (Α) Μέγιστη Ασφάλει α (A) Ρεύµα Γραµµή ς (Α)

36 ΑΑ Ρευµατοδότες 1 NYM Φ1.Π Πίνακας.89 NYY Φ Κινητήρας.87 NYM ασανσέρ 4 Φ Φωτισµός 1 NYM Φ Ρευµατοδότες 1 NYM Φ2.Π Πίνακας.87 NYY Φ Κινητήρας.87 NYM ασανσέρ 4 Φ Φωτισµός 1 NYA ΠΥ.Π Πίνακας.9 NYY ΠΥ Αντλία.88 NYY πυρόσβεσης ΠΥ Αντλία jokey.87 NYY πυρόσβε 5 ΠΥ Ρευµατοδότες 1 NYM ΠΥ Φωτισµός 1 NYM Ε.Π Πίνακας.93 NYY Ε Πινακίδα 1 NYM αετώµατος 4 Ε Ψυγείο κουζίνας.88 NYM Ε Ψυγεία.88 NYM Ε Ψυκτικός θάλαµος.88 NYM Ε Κουδούνια.88 NYM Ε Φωτισµός.9 NYM καρότσια 4 Ε Αντλία οµβρίων.88 NYY Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM

37 4 Ε Ρευµατοδότης ταµείου 1 NYM Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Ρευµατοδότης 1 NYM ταµείου 4 Ε Ρευµατοδότης.85 NYM ιµάντα 4 Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Μηχανισµός θύρας.87 NYM Ε Μηχανισµός θύρας.87 NYM Ε Φωτισµός νυκτός 1 NYM Ε Πινακίδα lidl-.9 NYY Σηµαία 5 8 Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Καταψύκτης.88 NYM Ε Φωτισµός αποδκουζιν.95 NYM Ε Φωτισµός.95 NYM γραφείου Ε Φωτισµός wc ισογ..95 NYM Ε Φωτισµός Μ/Σ-Η/Ζ.95 NYM Ε Πριζες Μ/Σ-Η/Ζ 1 NYM Ε Εφεδρική 16Α 1 NYM Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλεί.9 NYM ας 4 Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλεί.9 NYM ας 4 Ε Κυκλ.φωτ.ασφαλεί.9 NYM ας

38 Ε Πίνακας CO 1 NYM Ε Πίνακας 1 NYM πυρανίχνευση Ε Πίνακας 1 NYM συναγερµού Ε Πιν. συναγερµού 1 NYM Μ/Σ Ε Φωτισµός ράµπας.95 NYM φορτ Ε Φωτισµός ράµπας.95 NYM Ε Φωτισµός ράµπας.95 NYM Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε Αυτοµατισµοί.9 NYA Ε.Ρ Πίνακας 1. NYM Ε.Ι Πίνακας.95 NYM Ρ.Π 2.64 Πίνακας 1. NYM Ρ Ρευµατοδότες 1 NYM κουζίνα 4 Ρ Ρευµατοδότες 1 NYM αποθήκη 4 Ρ Ρευµατοδότες 1 NYM γραφείο 4 Ι.Π Πίνακας.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 1.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 1.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 2.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 2.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 3.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 3.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 4.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 4.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 5.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 5.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 6.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 6.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 7.95 NYM

39 Ι ραγες-2/3-group 7.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 8.95 NYM Ι ραγες-2/3-group 8.95 NYM Ι φωτισµός στέγης.95 NYM Ι ραγες-1/3- group1.95 NYM Ι ραγες-1/3-group 2.95 NYM Ι ραγες- 1/3- group 3.95 NYM Ι ραγες-1/3- group 4.95 NYM Ι ραγες - 1/3- group.95 NYM Ι ραγες-1/3-group 6.95 NYM Ι ραγες - 1/ NYM group7 Ι ραγες-1/3- group 8.95 NYM Ι ταµεια.95 NYM Ι Φωτισµός.95 NYM κλιµ/σιων Ι Φωτισµός.95 NYM κλιµ/σιων Ι Φωτισµ. αποθ..95 NYM οροφος Ι Φωτίσµ. αποθ..95 NYM ισογ. Ι Φωτισµος γκαραζ.95 NYM Ι Φωτισµος γκαραζ.95 NYM

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημιουργίας Μ.Ε.Θ. στο Ισόγειο του Β Κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής Με θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες BUS - DUPLINE

Τοπολογίες BUS - DUPLINE Τοπολογίες BUS - DUPLINE Η φιλοσοφία στην καλωδίωση ισχυρών ρευµάτων περιγράφεται από τα παρακάτω: Τι σηµαίνει τοπολογία bus Η τοπολογία bus προσδιορίζεται από τα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 Επιβλέπων: Καμινάρης Σταύρος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε, μια σειρά από τις πιο επικίνδυνες κατασκευές που συναντάμε πιο συχνά, με αποκλειστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατοικίας συνδεδεμένη με Φωτοβολταϊκό σύστημα και τροφοδότηση της Δ.Ε.Η. Study in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο.

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Τεχνική Ανάλυση 27 Απριλίου 2015 Ενημερωτικό Νο7 Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ., s.karagiannis@horos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) Adamsnet td Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ιάγραµµα αποστάσεως Χρησιµοποιούµε καλώδιο συναγερµού 4x0,22 + 2x0,5 [ή αλλιώς (4 + 2) (picture)] ή UTP CAT5. PIR 1x(4+2)

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΠΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX.

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX.2104831624 e-mail:intralift@intralift.gr www.intralift.gr Intralift is a registered

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα