ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr"

Transcript

1 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του και σε τριµηνιαία βάση - πραγµατοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η έρευνα των κτηµατοµεσιτικών γραφείων και συµβούλων ακίνητης περιουσίας. Ο στόχος της έρευνας είναι αφενός η τεκµηρίωση της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής κτηµαταγοράς όπως αυτή αξιολογείται από τους ερωτώµενους και αφετέρου η καταγραφή των προσδοκιών τους για το επόµενο τρίµηνο. Από την έναρξη της συλλογής των στοιχείων, η οποία συνέπεσε µε την έναρξη της τρέχουσας κρίσης, καταγράφεται σταθερά επιδείνωση τόσο στον τοµέα των εµπορικών αξιών όσο και στα επίπεδα ζήτησης οικιστικών και επαγγελµατικών ακινήτων. Εντούτοις, από τα µέσα του καταγράφονται ενδείξεις βελτίωσης στις προσδοκίες των επαγγελµατιών, που αφορούν κυρίως στη σταθεροποίηση των αξιών και την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά επαγγελµατικών ακινήτων. Σηµειώνεται ότι οι σηµαντικές διακυµάνσεις των προσδοκιών των επαγγελµατιών για την αγορά ακινήτων, που καταγράφονται στην παρούσα έρευνα, φαίνεται ότι σχετίζονται άµεσα µε τις εκάστοτε εξελίξεις στην οικονοµία, την ύπαρξη σηµαντικών πολιτικών γεγονότων και την ανακοίνωση ή υλοποίηση νέων οικονοµικών µέτρων, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας και καταγραφής των στοιχείων. Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων της έρευνας που διενεργήθηκε στο τέλος του γ τριµήνου του, επιβεβαιώνεται η τάση σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων, η οποία καταγράφηκε σταδιακά από το προηγούµενο έτος. Παρά το γεγονός ότι το απόθεµα των αδιάθετων κατοικιών παραµένει υψηλό, οι νέες µισθώσεις καταγράφονται ελαφρά αυξηµένες. Αυξανόµενο καταγράφεται και το ενδιαφέρον για εξεύρεση ακινήτων µικρής και µεσαίας αξίας, τα οποία θεωρούνται ως «ευκαιρίες» και αντιµετωπίζονται ως επενδυτικές επιλογές, ή ως εναλλακτικές µορφές εξασφάλισης των αποταµιεύσεων των νοικοκυριών. Αντίστοιχα, το ποσοστό των κενών επαγγελµατικών ακινήτων παραµένει επίσης υψηλό, ωστόσο η σηµαντική πτώση των µισθωτικών αξιών, έχει δηµιουργήσει τάσεις µετεγκατάστασης ιδιωτών και εταιρειών προς ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ενώ κινητικότητα εµφανίζεται και στις µισθώσεις καταστηµάτων, σε εµπορικές θέσεις, καθώς τα ενοίκια βρίσκονται πλέον σε πολύ χαµηλά επίπεδα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το ενδιαφέρον για ακίνητα επένδυσης, παρουσιάζεται ενισχυµένο, χωρίς ωστόσο να υλοποιούνται ακόµα πράξεις. Οι επαγγελµατίες επισηµαίνουν ότι κατά τα τρία τελευταία τρίµηνα διαπιστώθηκε πτώση στις επιδιωκόµενες από τους υποψήφιους επενδυτές αποδόσεις, 1

2 τάση η οποία αν δεν αναχαιτιστεί από δυσµενείς οικονοµικές ή πολιτικές εξελίξεις αναµένεται σταδιακά να οδηγήσει στην αύξηση των τιµών των υψηλών προδιαγραφών επαγγελµατικών ακινήτων. Τέλος, στον τοµέα των τουριστικών ακινήτων οι προοπτικές διαφαίνονται αρκετά θετικές, σε άµεση συσχέτιση µε τις εξαιρετικές αποδόσεις του τουριστικού κλάδου. Οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάκαµψη της αγοράς, οι οποίοι επισηµαίνονται σταθερά κατά τα τελευταία δύο έτη από τους επαγγελµατίες της αγοράς, αφορούν την υπέρµετρη φορολόγηση, την οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα (η οποία έχει έρθει τελευταία, και πάλι, στο προσκήνιο), την ανεπαρκή παροχή ρευστότητας από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την αβεβαιότητα σε σχέση µε την έναρξη των πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα στις αρχές του Οι επαγγελµατίες, τέλος, τονίζουν την ανάγκη για αναθεώρηση των αντικειµενικών αξιών και προσαρµογής τους στα επίπεδα των εµπορικών αξιών, ώστε να αρθούν τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί. Από την επεξεργασία των δεδοµένων του γ τριµήνου του προέκυψαν τα εξής: Α. Οικιστικά ακίνητα Tο 75% των ερωτηθέντων κρίνει ότι οι συνθήκες στην αγορά κατοικίας, σταθεροποιήθηκαν, ενώ σηµαντικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων (21%) που θεωρεί ότι αυτές βελτιώθηκαν. H συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελµατιών (94%) θεωρεί ότι οι τιµές πώλησης των κατοικιών σήµερα είναι λογικές ή και χαµηλές. Το 46% των ερωτηθέντων εκτιµά ότι το γ τρίµηνο του οι αγοραίες αξίες παρέµειναν αµετάβλητες σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Οι ερωτώµενοι εκτίµησαν ότι οι τιµές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει από 9% έως 17% το γ τρίµηνο του σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόµενη τάση µείωσης του ρυθµού µεταβολής των τιµών (τα εκτιµώµενα ποσοστά µείωσης ήταν 12% έως 24% και 10% έως 22% για το σύνολο του 2012 και, αντίστοιχα). 2

3 ιάγραµµα 1: Ποσοστό µεταβολής τιµών κατοικιών, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους Πηγή: ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων Αναφορικά µε τις µισθωτικές αξίες, οι ερωτώµενοι εκτιµούν ότι τα ενοίκια των κατοικιών έχουν υποχωρήσει από 3% έως 8% το γ τρίµηνο του σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του. Η στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε µεταχειρισµένες κατοικίες µικρότερης επιφάνειας, που έχει καταγραφεί από την αρχή της τρέχουσας κρίσης, συνεχίζεται και κατά το γ τρίµηνο του. Ωστόσο, για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο από την έναρξη της κρίσης καταγράφεται αυξανόµενο ενδιαφέρον και για νεόδµητες, αλλά και σχετικά µεγαλύτερου εµβαδού κατοικίες, οι οποίες διατίθενται σε ιδιαίτερα «ελκυστικές» τιµές. Το µέσο ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε στις πράξεις αγοραπωλησιών, σε σχέση µε την αρχικά ζητούµενη τιµή, εκτιµάται από τους ερωτηθέντες ότι ανήλθε στο 17%, ενώ καταγράφονται µεµονωµένα ποσοστά έκπτωσης που φθάνουν και στο 40%. Ο µέσος απαιτούµενος χρόνος διάθεσης των προς πώληση κατοικιών εκτιµάται σε 8 περίπου µήνες. Βάσει των απαντήσεων των επαγγελµατιών, το 25% του συνόλου των πράξεων αγοραπωλησίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το γ τρίµηνο του αξιοποίησε τραπεζικό δανεισµό (έναντι 25%, 26% και 20% κατά το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του, αντίστοιχα). Το µέσο ποσοστό του τιµήµατος αγοραπωλησίας το οποίο καλύφθηκε µέσω του δανεισµού εκτιµάται ότι ανήλθε στο 37%. Αναφορικά µε τις προσδοκίες για την αγορά ακινήτων, το 46% των ερωτηθέντων εκτιµά ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση το επόµενο τρίµηνο, ενώ ποσοστό 33% κρίνει ότι θα υπάρξει βελτίωση. Αξιοσηµείωτο είναι ωστόσο το ότι το 21% των επαγγελµατιών εκτιµά ότι οι συνθήκες της αγοράς κατοικίας θα επιδεινωθούν, ποσοστό αυξηµένο σε σχέση µε τα τρία προηγούµενα τρίµηνα, όπου δεν υπερέβαινε το 2%. 3

4 Β. Επαγγελµατικά ακίνητα Στην αγορά επαγγελµατικών ακινήτων, κατά το γ τρίµηνο του, καταγράφεται σηµαντική τάση σταθεροποίησης αλλά και βελτίωσης ειδικά για τους τοµείς των γραφείων και των καταστηµάτων. Ειδικότερα, Η αγορά των γραφείων κρίνεται ως σταθερή από το 62% των ερωτηθέντων, ενώ ποσοστό 33% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Η αγορά των καταστηµάτων, η οποία εµφανίστηκε ως η πλέον ευάλωτη κατά το 2011 µέχρι και τα πρώτα τρίµηνα του 2012, µετά από µια σταδιακή τάση σταθεροποίησης το, το γ τρίµηνο του παρουσιάζει ισχυρές θετικές ενδείξεις. Το 42% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η αγορά των καταστηµάτων βελτιώθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ το 55% κρίνει ότι παρέµεινε σταθερή. Οι βιοµηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι εµφανίζουν τάση σταθεροποίησης ως προς τις συναλλαγές. Ωστόσο, το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι τιµές υποχώρησαν ελαφρώς περαιτέρω σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Σε ετήσια βάση οι αγοραίες αξίες των επαγγελµατικών ακινήτων, αν και µε µειωµένους ρυθµούς, συνέχισαν την πτωτική τους τάση. Το µέσο εύρος της µείωσης εκτιµάται από τους ερωτηθέντες από 4% έως 14% για τα γραφεία, 4% έως 15% για τα καταστήµατα και 6% έως 17% για τα βιοµηχανικά ακίνητα. Τέλος, τα µισθώµατα σηµείωσαν περαιτέρω µείωση κατά το γ τρίµηνο του, µε ρυθµούς όµως µικρότερους σε σχέση µε τις αγοραίες αξίες. Το µέσο εύρος της µείωσης των µισθωµάτων που καταγράφεται από τους επαγγελµατίες της αγοράς κυµαίνεται, σε ετήσια βάση, από 4% έως 13% για τα γραφεία, από 4% έως 14% για τα καταστήµατα και από 5% έως 14% για τα βιοµηχανικά ακίνητα. 4

5 Αναλυτικά: 1. Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης στην αγορά κατοικίας (Πίνακας 1) 1.1 Η αγορά κατοικίας σήµερα (Σεπτέµβριος ) σε σχέση µε τρεις µήνες πριν: Η τάση σταθεροποίησης της αγοράς κατοικίας η οποία για πρώτη φορά από την έναρξη της παρούσας κρίσης καταγράφηκε κατά το β και γ τρίµηνο του 2012, σε όλη τη διάρκεια του αλλά και κατά τα πρώτα τρία τρίµηνα του εµφανίστηκε ακόµα εντονότερη. Το γ τρίµηνο του ποσοστό 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αγορά κατοικίας σταθεροποιήθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Το αθροιστικό ποσοστό των ερωτώµενων που θεωρεί ότι η αγορά έµεινε σταθερή ή και βελτιώθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο έφτασε το 96% (τα αντίστοιχα ποσοστά για το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του ανήλθαν σε 80%, 94% και 94% αντίστοιχα). ιάγραµµα 2: Αγορά κατοικίας σήµερα σε σχέση µε τρεις µήνες πριν Πηγή ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων 1.2 Οι τιµές πώλησης των κατοικιών, είναι σήµερα: Κατά το γ τρίµηνο του ποσοστό 61% των συµµετεχόντων στην έρευνα θεωρεί λογικές τις τιµές πώλησης των κατοικιών. Παράλληλα, σηµαντικό ποσοστό των επαγγελµατιών (33%) θεωρεί ότι οι τιµές των κατοικιών σήµερα είναι χαµηλές (έναντι 43%, 32% και 33% κατά το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του, αντίστοιχα). 5

6 ιάγραµµα 3: ιαµόρφωση των τιµών κατοικιών Πηγή: ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων 1.3 Οι τιµές πώλησης των κατοικιών σήµερα, σε σχέση µε τρεις µήνες πριν: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (46%) θεωρεί ότι οι τιµές παρέµειναν σταθερές κατά το γ τρίµηνο του, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ποσοστό 17% των ερωτηθέντων κρίνει ότι οι τιµές κινήθηκαν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Οι εκτιµήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν σε σηµαντικό βαθµό την τάση των δεικτών τιµών ακινήτων που δηµοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (βλ. ιστοσελίδα Τράπεζας της Ελλάδος για την Αγορά Ακινήτων: 6

7 Πίνακας 1. Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης στην αγορά κατοικίας 1.1 H αγορά κατοικίας σήµερα σε σχέση µε τρεις µήνες πριν, είναι: α' β γ δ α β γ Πολύ χειρότερη 0% 2% 10% 12% 1% 3% 2% 0% 0% 0% 2% 2% Χειρότερη 13% 33% 46% 40% 17% 5% 11% 32% 20% 6% 4% 2% Περίπου ίδια 64% 61% 42% 44% 66% 92% 85% 29% 60% 77% 52% 75% Καλύτερη 23% 5% 2% 4% 16% 0% 2% 39% 20% 17% 42% 21% Πολύ καλύτερη 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2 Θεωρείτε ότι οι τιµές πώλησης των κατοικιών, είναι σήµερα: α' β γ δ α β γ Πολύ χαµηλές 0% 0% 5% 2% 5% 0% 17% 0% 2% 0% 0% 2% Λίγο χαµηλές 5% 5% 7% 17% 21% 3% 15% 25% 41% 32% 33% 31% Λογικές 32% 15% 46% 36% 56% 57% 61% 57% 51% 62% 61% 61% Λίγο υψηλές 56% 75% 36% 33% 18% 40% 7% 18% 6% 6% 6% 6% Πολύ υψηλές 7% 4% 6% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3 Οι τιµές πώλησης των κατοικιών σήµερα, σε σχέση µε τρεις µήνες πριν: α' β γ δ α β γ Πολύ χαµηλές 0% 11% 10% 14% 4% 14% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Λίγο χαµηλές 38% 55% 73% 47% 75% 81% 59% 82% 79% 36% 56% 37% Σταθερές 61% 32% 16% 39% 19% 5% 41% 18% 10% 64% 44% 46% Λίγο υψηλές 1% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 17% Πολύ υψηλές 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Πηγή: ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων 7

8 2. Προσδοκίες για την αγορά ακινήτων (Πίνακας 2) 2.1 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθεί η αγορά κατοικίας το επόµενο τρίµηνο; Ποσοστό 46% των συµµετεχόντων στην έρευνα του γ τριµήνου αναµένει σταθεροποίηση των συνθηκών στην αγορά κατοικίας για το επόµενο τρίµηνο, ενώ το ποσοστό το οποίο εκτιµά ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν είναι µικρότερο σε σχέση µε τα αµέσως προηγούµενα τρίµηνα και ανέρχεται στο 33% (έναντι 60%, 55% και 59% κατά το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του, αντίστοιχα). Η φθίνουσα τάση των αρνητικών προσδοκιών, που ξεκίνησε από το α τρίµηνο του 2012 και κλιµακώθηκε στη διάρκεια του και στο πρώτο µισό του, φαίνεται να ανακόπτεται κατά το γ τρίµηνο του, κατά το οποίο αυξηµένο ποσοστό των ερωτηθέντων, της τάξεως του 21%, θεωρεί ότι οι συνθήκες της αγοράς κατοικίας θα επιδεινωθούν κατά το επόµενο τρίµηνο. 2.2 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθούν οι πωλήσεις/συναλλαγές κατοικιών το επόµενο τρίµηνο; Μετά από τέσσερα συνεχόµενα τρίµηνα θετικών προσδοκιών για ανάκαµψη των συναλλαγών στην αγορά κατοικίας, οι επαγγελµατίες εµφανίζονται το γ τρίµηνο του πιο επιφυλακτικοί. Ποσοστό 46% των συµµετεχόντων στην έρευνα εκτιµά ότι οι πράξεις θα σταθεροποιηθούν κατά το επόµενο τρίµηνο, ενώ σηµαντικό ποσοστό (21%) εκτιµά ότι θα κινηθούν σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, ένα επίσης σηµαντικό ποσοστό (33%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πωλήσεις/συναλλαγές κατοικιών θα είναι ελαφρά περισσότερες κατά το επόµενο τρίµηνο, ποσοστό το οποίο είναι πιο περιορισµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα τρίµηνα (70%, 62% και 44% κατά το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του, αντίστοιχα). 2.3 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθούν οι τιµές πώλησης των κατοικιών το επόµενο τρίµηνο; Κατά το γ τρίµηνο του, το 64% των ερωτηθέντων κρίνει ότι οι τιµές πώλησης των κατοικιών θα παραµείνουν περίπου ίδιες κατά το επόµενο τρίµηνο. Για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (17%) εκφράζει αισιοδοξία για ελαφρά αύξηση των τιµών πώλησης των κατοικιών το επόµενο τρίµηνο. Παράλληλα, το ποσοστό των επαγγελµατιών που πιστεύει ότι θα υπάρξει περαιτέρω µείωση των τιµών κατά το επόµενο τρίµηνο συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία του (19% το γ τρίµηνο του, έναντι 53%,28% και 22% κατά το δ τρίµηνο του και το α και β τρίµηνο του, αντίστοιχα). 8

9 ιάγραµµα 4: Εκτίµηση διαµόρφωσης των τιµών πώλησης κατοικιών το επόµενο τρίµηνο Πηγή: ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων. 9

10 Πίνακας 2. Προσδοκίες για την αγορά κατοικιών 2.1 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθεί η αγορά κατοικίας το επόµενο τρίµηνο; α β γ δ α β γ Πολύ χειρότερη 0% 17% 7% 15% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% Ελαφρά χειρότερη 21% 33% 47% 33% 12% 5% 34% 5% 2% 2% 2% 19% Περίπου ίδια 41% 37% 30% 42% 47% 73% 46% 34% 36% 43% 39% 46% Ελαφρά καλύτερη 39% 13% 13% 10% 40% 22% 20% 61% 60% 55% 59% 17% Πολύ καλύτερη 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 2.2 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθούν οι πωλήσεις /συναλλαγές κατοικιών το επόµενο τρίµηνο; α β γ δ' α β γ Πολύ χαµηλότερες 1% 12% 12% 27% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Ελαφρά χαµηλότερες 18% 38% 40% 26% 7% 8% 12% 5% 2% 2% 2% 21% Περίπου ίδιες 41% 31% 38% 37% 42% 70% 46% 25% 26% 36% 54% 46% Ελαφρά περισσότερες 41% 18% 10% 10% 50% 22% 42% 70% 70% 62% 44% 33% Πολύ περισσότερες 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.3 Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθούν οι τιµές πώλησης των κατοικιών το επόµενο τρίµηνο; α β γ δ α β γ Σηµαντικά µειωµένες 0% 0% 10% 12% 7% 24% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Ελαφρά µειωµένες 34% 78% 69% 61% 42% 16% 54% 52% 51% 28% 22% 19% Περίπου ίδιες 66% 22% 19% 27% 50% 60% 44% 48% 47% 38% 61% 64% Ελαφρά αυξηµένες 0% 0% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 34% 17% 17% Σηµαντικά αυξηµένες 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Πηγή: ΤτΕ, Έρευνα κτηµατοµεσιτικών γραφείων 10

11 Μεθοδολογία Έρευνας Στα τέλη του 2008, καταρτίστηκε από το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων πιλοτικό ερωτηµατολόγιο για την καταγραφή τόσο των αξιολογήσεων όσο και των προσδοκιών των κτηµατοµεσιτών και των συµβούλων ακίνητης περιουσίας για την αγορά ακινήτων. Μετά από επαφές µε παράγοντες της αγοράς, που πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές του 2009, ολοκληρώθηκε η µορφή και η δοµή του ερωτηµατολογίου και ξεκίνησε από το α τρίµηνο του 2009, η αποστολή του στους συµµετέχοντες στην έρευνα. Έκτοτε, στο τέλος κάθε τριµήνου αποστέλλεται το ερωτηµατολόγιο στους συνεργαζόµενους κτηµατοµεσίτες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν την κατάσταση στην αγορά ακινήτων για το τρέχον τρίµηνο και να διατυπώσουν τις εκτιµήσεις τους για το επόµενο. Τον Ιανουάριο του, το ερωτηµατολόγιο αναθεωρήθηκε προκειµένου να καταγραφούν πρόσθετες πληροφορίες και να αποτυπωθούν πληρέστερα οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εισήχθησαν νέα ερωτήµατα που αφορούν κυρίως τις µισθωτικές αξίες και τις τάσεις διαµόρφωσης των µισθωµάτων ενώ ορισµένα από τα προϋπάρχοντα ερωτήµατα είτε αφαιρέθηκαν είτε αναδιατυπώθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις παρούσες συνθήκες. Επιπλέον, µια νέα προσπάθεια ξεκίνησε για την καταγραφή πραγµατικών στοιχείων συναλλαγών (αγοραπωλησιών και µισθώσεων) µε τη συνεργασία των κτηµατοµεσιτικών γραφείων, των συµβούλων και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας και άλλων στελεχών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ειδικότερα, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους ενότητες: αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά κατοικιών (τιµές πώλησης σήµερα σε σχέση µε τρεις µήνες πριν και εκατοστιαία µεταβολή τους, µισθωτικές αξίες, αγοραπωλησίες ακινήτων, προτιµήσεις νοικοκυριών για νέα ή µεταχειρισµένα ακίνητα, κ.ά.), προσδοκίες για την αγορά κατοικιών (εκτιµήσεις διαµόρφωσης της αγοράς και των πωλήσεων/συναλλαγών κατά επόµενο τρίµηνο, τάσεις διαµόρφωσης των αξιών κ.λπ.), αξιολόγηση και προσδοκίες στην αγορά επαγγελµατικών ακινήτων (κατάσταση αγοράς, αγοραπωλησίες, επίπεδο και µεταβολή αξιών και µισθωµάτων, προσδοκίες για την αγορά γενικά, τις τιµές, τα µισθώµατα κ.ά.) και τιµές κατοικιών για επιλεγµένες περιοχές (ανώτερη και κατώτερη τιµή πώλησης ανά τετραγωνικό µέτρο). Για τον υπολογισµό των συγκεντρωτικών στοιχείων, οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σταθµίζονται µε συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι έχουν προκύψει µε βάση τη δυναµικότητα των µεσιτικών γραφείων από πλευράς απασχολουµένων και δικτύου συνεργατών. Στην τριµηνιαία έρευνα συµµετέχουν ορισµένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα κτηµατοµεσιτικών γραφείων, συµβούλων ακινήτων και διαχειριστών χαρτοφυλακίων της χώρας (Epavlis, E-Real Estate, ανός, Intercasa, Metro-one, Remax Ελλάς, Merryland Real Estate, Energy Land Estate Γιακουµάκης, Γιαννουλέλης, Ρεβύθης, Ζηρογιάννης, Καραβάς, Τσουρούφλη, Golden Home κ.ά.) Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

η οποία ωστόσο φαίνεται να κάµπτεται µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α, β και γ τρίµηνο του 2012 (βλ. Πίνακα ΙΙΙ.7). 23

η οποία ωστόσο φαίνεται να κάµπτεται µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α, β και γ τρίµηνο του 2012 (βλ. Πίνακα ΙΙΙ.7). 23 κίες. 22 Η σηµαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας τα τελευταία έτη και κυρίως το ασταθές οικονο- µικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και οι περιορισµοί από την πλευρά της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,3% και η επιτάχυνση των εξαγωγών κατά 8,4%

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η ανάκαµψη επιταχύνεται καθώς επιβεβαιώνεται πλέον ότι η πτώση του ΑΕΠ το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 2014 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Κύπρος βρίσκεται σε μια οικονομική ύφεση από τα μέσα του 2011 μετά τις αναταράξεις στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα που οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Π2013, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Η διατήρηση της µέσης ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση Χρέους και η Ελληνική Αγορά Ακινήτων. Πρόδρομος Βλάμης. ΚΕΠΕ και Department of Land Economy, University of Cambridge

Κρίση Χρέους και η Ελληνική Αγορά Ακινήτων. Πρόδρομος Βλάμης. ΚΕΠΕ και Department of Land Economy, University of Cambridge Κρίση Χρέους και η Ελληνική Αγορά Ακινήτων Πρόδρομος Βλάμης ΚΕΠΕ και Department of Land Economy, University of Cambridge Περίληψη Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ακινήτων εξασφαλίζει άμεσα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα