π. Εὐσέβιος Βίττης ( ). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας"

Transcript

1 1 π. Εὐσέβιος Βίττης ( ). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ βιβλίο (Ἀθήνα 2011, σ ): Διστακτικά βήματα Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ἀλλὰ συνάμα καὶ μὲ δισταγμὸ ἀποδέχτηκα τὴν πρόταση τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου καὶ συναδέλφου κ. Παντελῆ Πάσχου νὰ μιλήσω στὴν ἀποψινὴ βραδιὰ τὴν ἀφιερωμένη σ ἕνα ἐκλεκτὸ τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τὸν π. Εὐσέβιο Βίττη. Τὸν εὐχαριστῶ γι αὐτὴ του τὴν πρόσκληση. Ὁ π. Εὐσέβιος ἀνάλωσε καὶ Ὁμιλία σὲ πνευματικὴ ἐκδήλωση τῶν Ἐκδόσεων Ἁρμὸς καὶ τῶν φίλων τοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης πενήντα χρόνων συγγραφικῆς καὶ πνευματικῆς δραστηριότητάς του στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ πρὸς τιμὴν τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος. Πραγματοποιήθηκε στὸ Πατάρι τοῦ Ἁρμοῦ (Μαυροκορδάτου 11) τὴ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 καὶ ὤρα 7 μ.μ. Στὴν Ἐκδήλωση αὐτὴ μίλησε ἐπίσης καὶ ὁ Καθηγητὴς Παντελῆς Β. Πάσχος, ἐνῶ ἀναγνώστηκαν καὶ κείμενα τοῦ τιμωμένου.

2 2 ἀναλίσκει τὴ ζωή του στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας μὲ τὴ σταθερὴ θέληση νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ σωτηρία, στὴν ἀσφαλή, δηλαδή, ἐπιστροφὴ στὴν ἀπέραντη στοργὴ τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Πολλὰ εἶναι τὰ ἐρωτήματα ποὺ εἶχα μέσα μου γιὰ τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ χειριστῶ τὸ ὅλον ζήτημα. Ἀμυδρὰ ἡ εἰκόνα του ἀπὸ τὰ φοιτητικά μου χρόνια, διάσπαρτες οἱ πληροφορίες γιὰ τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία του, συμπληρωμένες ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν συγγραμμάτων του καὶ τῶν δοκιμίων του. Πῶς νὰ τολμήσω νὰ διαγράψω τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ βαθύτερον εἶναι του καὶ νὰ μιλήσω γι αὐτὸν ποὺ «κρύπτεσθαι φιλεῖ» καὶ ποὺ πιστὸ πνευματικοπαίδι του τὸν χαρακτήρισε ὡς «ἐπαγγελματία τῆς ἀφάνειας». Ὁ ἴδιος μᾶλλον δὲν συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν πρωτοβουλία τῶν φίλων του «νὰ τιμήσουν τὸν σεβάσμιο Γέροντα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης πενήντα χρόνων συγγραφικῆς καὶ πνευματικῆς δραστηριότητος», ὅπως ἀναγγέλλουν οἱ ἐκδόσεις Ἁρμὸς καὶ ὁ ἐμψυχωτής τους κ. Γεώργιος Χατζηϊακώβου πού μας προσκαλοῦν καὶ μᾶς ὑποδέχονται ἀπόψε στὸ φιλόξενο χῶρο τους. Ζήτησα κι ἀπὸ τὸν ἴδιο συγγνώμη τὴν περασμένη Πέμπτη γιὰ τὴν τόλμη μου νὰ μιλήσω γι αὐτόν. Τοῦ εἶπα ὅτι παίρνω τὸ θάρρος μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μὲ συγχωρήσει γιατί τιμώντας τὸ Ἰωβηλαῖο, αὐτὸ συνεπάγεται καὶ τὴν ἄφεση καθὼς εἶναι γραμμένο στὸ Λευιτικὸν (κέφ. 25 στίχοι 10-11): «διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν ἐνιαυτὸς ἀφέσεως τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστόν». Ἐξασφάλισα προκαταβολικά, μὲ τὸ ἐλαφρὰ διαγραφόμενο μειδίαμά του κατὰ κάποιο τρόπο, τὴν παραχώρηση νὰ τολμήσω νὰ μιλήσω ἀπόψε ἐνώπιόν σας μὲ τὰ ὅσα λίγα στοιχεῖα κατάφερα νὰ συγκεντρώσω ἀπὸ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα σὲ πνευματικά του παιδιὰ καὶ τὰ ὁποία δέχθηκαν νὰ ἀποκαλύψουν ὅσα μύχια γνώριζαν ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἄλλους ποὺ εἶχαν τὴν εὐλογία τῆς καλῆς ἀναστροφῆς μὲ τὸν γέροντά τους. Ἄλλοι δὲν θέλησαν νὰ ἀπαντήσουν μὴ τυχὸν καὶ προσκρούσουν στὴ δική του ταπείνωση. Καθόλα «νόμιμη» ἡ ὑπακοή τους. Ἀλλὰ τί νὰ κάνω καὶ ἐγὼ ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπακούσω κατὰ κάποιον τρόπο στὸ κέλευσμα ἀγαπητοῦ φίλου νὰ συμμετάσχω ἀπόψε στὴν ἐόρτιο αὐτὴ σύναξη; Κι ἂν ὁμιλῶ γιὰ ἐρωτήματα πρὸς ἀπάντησιν εἶναι γιατί μία μακρὰ περίοδο τῆς ἀκαδημαϊκῆς μου ζωῆς ἀφιέρωσα καὶ συνεχίζω στὴν ἔρευνα

3 3 αὐτοῦ τοῦ ἄλλου, ὅπως τὸ ὀνομάζω Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ποὺ συνιστοῦν οἱ Γέροντες μὲ τὴ θεραπευτική τους στάση κοντὰ στὸ λαό. Μὲ τὴν πνευματοκίνητη διαγωγή τους συνιστοῦν θεολογικοὺς τόπους, τόπους δηλαδὴ φανερώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐνεργειῶν Του. Θὰ τοὺς ὀνόμαζα «βιότοπους τῆς ψυχῆς», αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν μίαν πνευματικὴ γεωγραφία, ποὺ μέσα της χαράσσονται δρόμοι θεραπευτικοί. Δρόμοι ποὺ παίρνουμε γιὰ νὰ πᾶμε κοντά τους νὰ μᾶς ἀκροαστοῦν προσεκτικά, νὰ μᾶς συμβουλεύσουν, νὰ μᾶς καθοδηγήσουν, νὰ μᾶς παρηγορήσουν καὶ νὰ μᾶς νουθετήσουν, νὰ προσευχηθοῦν γιὰ μᾶς, νὰ μᾶς στηρίξουν, νὰ μᾶς μονοιάσουν, νὰ μᾶς κατευθύνουν, νὰ βάνουν σὲ μία τάξη τὸ χάος ποὺ βασιλεύει στὶς καρδιές μας. Σιγά-σιγὰ δημιουργεῖται μία φήμη, ἕνας κάποιος ψίθυρος γύρω ἀπὸ ὁρισμένα ὀνόματα, γύρω ἀπὸ τὴ φανερὴ ἡ ἀφανῆ δραστηριότητά τους. Οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νὰ διηγοῦνται καὶ νὰ ἀκοῦνε ἱστορίες, πράγματα, «ὁράματα καὶ θάματα», ποὺ συνέβησαν στοὺς ἴδιους ἡ σὲ ἄλλους. Ἡ ὅλη ἔρευνα γιὰ τὴν ὁποία πρὶν λίγο σᾶς ὁμίλησα ὀνομάστηκε «Σχεδίασμα Πνευματικῆς Γεωγραφίας» καὶ ἐπικεντρώθηκε στὴν ἀναζήτηση συγκεκριμένων προσώπων, γερόντων καὶ πνευματικῶν συμβούλων τοῦ προσφάτου ἡ ἀπώτερου παρελθόντος ἀλλὰ καὶ τοῦ ζωντανοῦ παρόντος 1. Τὰ ἐρωτήματα στὰ ὁποῖα θέλαμε ἀπαντήσεις μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν στὸν κάτωθι μνημονικὸ κανόνα: Ποιὸς στὴν Ἐκκλησία μας συμβουλεύει ποιὸν καὶ τί, ποῦ, πῶς, πότε, γιὰ τὶ τὸν συμβουλεύει καὶ γιατί; Οἱ ἀπαντήσεις θὰ ἐξυπηρετοῦσαν τὸ στόχο μας νὰ μάθουμε ἐμεῖς πρῶτα καὶ νὰ μάθουμε σὲ ἄλλους στὴ συνέχεια αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς μάθαμε. Μιὰ διεισδυτική ματιά Ἐκεῖνο ποὺ μὲ εἶχε ἐντυπωσιάσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ διαβάζοντας τὶς ἐργασίες τοῦ πατρὸς Εὐσεβίου, ἦταν ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μπόρεσε νὰ διεισδύσει σὲ κείμενα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴ Συμβουλευτικὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ μνημονεύσω μόνο δύο. 1 Βλ. Α. Μ. Σταυρόπουλου, Στιγμιότυπα καὶ περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικῆς διακονίας, Ἀθήνα 1985, σ

4 4 Τὸ πρῶτο: πρόκειται γιὰ τὸν Λόγο τῶν Πατέρων τῆς Ἐρήμου δημοσιευμένο στὸ περ. «Θεολογία» τοῦ 1972 καὶ ποὺ ἦταν ἡ ἀπάντησή του σὲ σουηδὸ Καθηγητὴ Θεολογίας γιὰ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ τοῦ λόγου καθὼς καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο. Ἡ ἀνάλυσή του περιστρεφόταν γύρω ἀπὸ τὴν προσωπικὴ πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἐρωτῶντος καθὼς καὶ τὴ σχέση του πρὸς τοὺς ἄλλους ἔτσι ὥστε στὰ ἐπιλεγόμενα μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιμελὴ σπουδὴ τοῦ «λόγου» νὰ καταλήξει ὅτι ὁ «λόγος» τῶν Πατέρων τῆς Ἐρήμου δὲν εἶναι ἁπλὴ ἠθικὴ δεοντολογία ἀνταποκρίνεται σὲ ἕναν «ἀνθρωπολογικὸ ρεαλισμό» (σ. 590) προϋποθέτει ἀνθρώπους ποὺ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔγιναν «ὅλοι πῦρ» «καὶ ὡς πῦρ φλογιζόμενοι» Τὸ δεύτερο: Μηνύματα τῆς Ἀρχαίας Θηβαΐδας στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο, μία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, χωρὶς χρονολογία, στὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ ὁρισμένα εἰσαγωγικὰ σχόλια, σ ἕνα πρῶτο μέρος ἀναφέρεται σὲ περιστατικὰ στὰ ὁποῖα οἱ ἀδερφοὶ τῆς Θηβαΐδας φανερώνονται πῶς ἔγιναν ἀπελεύθεροι «τῆς πρὸς κτῆσιν ὁρμῆς» καὶ σ ἕνα δεύτερο μιλάει γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἐγγύτητα, δηλ. τὴν ποιότητα τῶν σχέσεων ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ μοναχοὶ ἐκεῖνοι γιὰ νὰ ἐπιχειρήσει στὶς τελευταῖες σελίδες νὰ ρίξει φῶς στὸ μυστικό τους, γιὰ τὸ πῶς δηλαδὴ «ἔρωτι (Θεοῦ) ἔρωτα (κάθε γήινον καὶ φθαρτόν) διακρούσαντες τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες» (ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος). Ἡ μαθητεία του στὶς πηγὲς αὐτὲς ἐπέτυχε τὴν ὄσμωση μὲ στάσεις ποὺ τήρησε μετὰ ταῦτα καὶ τηρεῖ στὶς σχέσεις του καὶ στὴν καθοδήγηση ποὺ προσφέρει σὲ ὅσους προσφεύγουν σὲ αὐτόν. Νὰ μιλήσω γιὰ τὸ ἀκαταπόνητον τῆς ἀκροάσεως χιλιάδων περιπτώσεων. Εἶναι φορὲς ποὺ ἔφθανε καὶ τὶς εἴκοσι ὧρες καθημερινῆς ἐξομολογήσεως. Ἂν ἐπρόκειτο νὰ ἑστιάσω σὲ ἕνα ὄργανο τοῦ σώματός του, σὲ μία αἴσθηση θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι ὅλος «ἀκοή», ἕνα τεράστιο αὐτὶ ποὺ ἔχοντας θητεύσει μία ὁλόκληρη ζωὴ στὴν ἀκοὴ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου του («λάλει Κύριε, ὁ δοῦλος σου ἀκούει»), μὲ ὑπομονὴ μπορεῖ καὶ ἀκούει προσεκτικὰ τὰ λόγια τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔρχονται νὰ ζητήσουν τὴ συμβουλή του. Γι αὐτὸ καὶ στεναχωριέται ποὺ ἡ ἀκοή του ὑποχωρεῖ καὶ φοβᾶται μὴ τυχὸν ἐπέλθει ὁριστικὴ κώφωση. Ἐδῶ ἡ τεχνολογία ἔρχεται σὲ βοήθεια. Μὲ τὴν ἀρωγὴ ἑνὸς μικροφώνου στὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ προσερχόμενος καὶ ἑνὸς ἀκουστικοῦ γι αὐτὸν θέλει νὰ μὴν χάσει οὔτε λέξη προκειμένου νὰ ἔχει

5 5 ἀντίληψη πλήρη τῶν αἰτημάτων. Καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν μεγάλη ἀγάπη ποὺ ἔχει γιὰ τοὺς προσερχομένους. Μὲ ὁδηγὸ τὴν ἀγάπη Ἐπιγραμματικὰ μοῦ ἀνέφερε: «Τὸ πᾶν εἶναι ἡ ἀγάπη». Ἂν ἀγαπᾶς κλαῖς μαζὶ καὶ τὸν συμπονεῖς. Προσεύχεσαι μαζί του καὶ τὸν φέρνεις στὸ Χριστό». Ἦταν χαρακτηριστικὴ ἡ κίνησή του γιὰ νὰ μοῦ διαζωγραφίσει αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσε. Ὕψωσε τὸν δείκτη του καὶ μοῦ ἔδειξε πρὸς τὸν τοῖχο μία εἰκόνα. Τί βλέπετε μοῦ εἶπε; Ἀκολούθησα τὴν τροχιὰ ποὺ ὑπεδείκνυε τὴν εἰκόνα. Τὴν εἰκόνα τοῦ ἀπαντῶ. Πράγματι, αὐτὸ πρέπει νὰ βλέπετε. Ὄχι τὸ δάκτυλο ποὺ δείχνει τὴν εἰκόνα. Αὐτὸ πρέπει νὰ παραμένει στὴν σκιά, μία ἀφανὴς παρουσία προκαλώντας «ἀόρατες ἐπαφές». Ἡ ἀγάπη του δὲν ἀρκεῖται στὸ νὰ δείχνει τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Χριστό, σὰν Παναγία Ὁδηγήτρια ποὺ μὲ τὸ δάκτυλό της δείχνει τὸν Χριστὸ ἀλλὰ συστρατεύεται στὴ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ ἢ τῆς ἀδελφῆς. Χαρακτηριστικὸ τῆς στάσεως ἀγάπης τοῦ Γέροντος εἶναι τὸ περιστατικὸ ποὺ μᾶς διηγήθηκε πνευματική του κόρη: Μία ἑλληνοκύπρια χωρισμένη μὲ ἕνα παιδὶ βρέθηκε στὴν Σουηδία. Δι ἀλληλογραφίας ἕνας κύπριος τὴν ἔφερε ἐδῶ δῆθεν νὰ τὴν παντρευτεῖ. Αὐτὸς ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων διαπιστώθηκε πὼς εἶχε τὴ διπλὴ ἡλικία ἀπ αὐτήν, ἤθελε νὰ ἀνοίξει οἶκο ἀνοχῆς γιὰ νὰ κερδίσει χρήματα. Τῆς τὸ σέρβιρε ἀπαλὰ καὶ ὄμορφα. Μόλις αὐτὴ κατάλαβε πὼς κάτι δὲν πάει καλά, κατέφυγε στὸν ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς τὴν παρότρυνε νὰ γράψει στὸν π. Εὐσέβιο ποὺ ἔμενε τριακόσια χιλιόμετρα μακριά. Ὁ π. Εὐσέβιος μόλις ἔλαβε τὸ γράμμα της, τῆς ἔστειλε ἀμέσως χρήματα, κατέβηκε σὲ λίγες μέρες στὴ Στοκχόλμη, τὴ συνάντησε, ἐπεστράτευσε κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ βοηθήσουμε μὲ τὰ πρακτικὰ πράγματα. Τὴν ἀπομάκρυνε ἀπὸ κοντά του, σπούδασε στὴ συνέχεια αὐτὴ καὶ σήμερα ἔχει μία ὄμορφη οἰκογένεια. Ἔσωσε δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ μία ψυχή. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μόνο δεῖγμα ἀπὸ τὰ πάμπολλα ποὺ ἔκανε. Ὁλόκληρη ἡ ζωή του εἶναι μία προσφορὰ καὶ θυσία στὸ Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ὑπόθεση

6 6 τῆς ἑλληνοκύπριας ἦταν πολὺ δύσκολη καὶ περίπλοκη, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει φίλμ, τὴν περιέγραψα παραπάνω πολὺ σύντομα. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα τοῦ ἐρωτηματολογίου (τὸ δωδέκατο) ἀναφέρεται στοὺς λόγους ποὺ ὠθοῦν ἢ ὤθησαν τοὺς ἐπισκέπτες του νὰ ζητήσουν βοήθεια καὶ τὴν καθοδήγησή του. Ἰδοὺ μία ἀπάντηση: Κατὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ μαζί του στὸ ἐκκλησάκι τῆς Μονῆς Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης (στὸ Σιδηρόκαστρο) μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ ὕφος τοῦ προσώπου του (ζεστὸ καὶ ἀνθρώπινο) καὶ τὸ ὕφος τοῦ κηρυκτικοῦ του λόγου (λόγος χωρὶς στόμφο καὶ ρητορεῖες, πνευματικὸς καὶ ἀνθρώπινος). Ἡ ἀπόφαση νὰ γίνει πνευματικός μου πατέρας, ἔγινε σταθερὰ καὶ χωρὶς ἀμφιβολίες μετὰ τὴν πρώτη ἐξομολόγηση. Στὴν εὐχὴ πού μοῦ διάβασε, διαπίστωσα ὅτι ἤξερε ἤδη τὶς ἀνάγκες μου στὸν πνευματικό μου ἀγώνα. Ὅλοι ἀναφέρουν τὴν διάκριση μὲ τὴν ὁποία χειριζόταν καὶ χειρίζεται ὁ γέροντας τὶς ὑποθέσεις ποὺ τοῦ ὑπέβαλλαν ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἰκοδομοῦσε τὶς πνευματικές τους ἀνάγκες. Μία κυρία διηγεῖται τὰ ἑξῆς: Ἀρρώστησε ὁ σύζυγός μου ἀπὸ σοβαρὸ ἐγκεφαλικό. Ὁ γέροντας ἀποφάσισε νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ τρεῖς φορὲς στὸ σπίτι. Τὴν πρώτη φορὰ τὸν συνόδευε ἕνας νεαρὸς ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια τοῦ μία ἀνθοδέσμη μὲ ἄσπρα λουλούδια μοῦ τὰ πρόσφερε ὁ ἴδιος μὲ τὴν φράση «ἐπειδὴ ἔρχομαι πρώτη φορᾶ στὸ σπίτι σας». Τόσο ἀνθρώπινος ἦταν. Ἀκολούθησε συζήτηση γιὰ τὴ σημασία τοῦ πόνου στὴ ζωή. Στὸ πρόβλημα τοῦ συζύγου νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ντυθεῖ σωστὰ καὶ ἀξιοπρεπὼς ὁ Γέροντας μοῦ ἔλυσε τὸ πρόβλημα νὰ μὴν μπορῶ νὰ πηγαίνω οὔτε στὴν Ἐκκλησία ἢ σὲ μία ἄλλη ὑποχρέωση μὲ τὴ φράση: «τὸ διακόνημά σας εἶναι πρῶτα νὰ εἶστε κοντά του κατὰ τὴν διαδικασία τοῦ ντυσίματος. Γυμνασιάρχης ἦταν, εἶπε, τοὺς μαθητές του συναντᾶ!» Ἔτσι πῆρα ἀπάντηση καὶ στὴν ἄποψη ὅτι ὁ Θεὸς τὸ ἔστειλε γιὰ νὰ καλλιεργοῦμαι στὴν ταπείνωση. Ἀγάπη γιὰ τοὺς νέους

7 7 Ἕνα ἄλλο περιστατικὸ δείχνει πάλι τὴν ἀγάπη του γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους ποὺ ἔχοντας προέλθει ἀπὸ μία χριστιανικὴ οἰκογένεια προσπαθοῦν νὰ τηρήσουν τὶς ἀρχές τους, νὰ σέβονται τοὺς γονεῖς τοὺς ἀλλὰ καὶ νὰ μποροῦν νὰ ἀνταποκρίνονται στὶς δεσμεύσεις τους πρὸς τὸ κοινωνικό τους περιβάλλον. Τὸ περιστατικὸ τὸ διηγεῖται ἕνας πατέρας καὶ καταγράφει καὶ τὶς σκέψεις ποὺ τοῦ προξένησε ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Γέροντος. Ὅταν γνωρίσαμε τὸν π. Εὐσέβιο καὶ μαζί μας τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ ἡ κόρη μας, τελειόφοιτη Λυκείου, τότε ὁ Γέροντας ποὺ δείχνει ἰδιαίτερη προσοχὴ στοὺς νέους, τὴν πλησίασε καὶ ἀρκετὴ ὥρα περπατώντας στὴν ἐξοχή, ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι συζητοῦσαν. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἡ φιλική του στάση καὶ συμπεριφορά, ποὺ τόσο πολὺ ἐκφράζει τοὺς νέους. Τῆς ἐνέπνευσε, μὲ τὴν πρώτη συνάντησή της μὲ τὸν Γέροντα, ἐμπιστοσύνη, σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Ὅταν τελείωσε ἡ σχολικὴ χρονιά, οἱ συμμαθητές της ὅλοι μαζί πῆραν τὴν ἀπόφαση νὰ συναντηθοῦν γιὰ τὴν ἀποφοίτησή τους σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κλὰμπ τῆς πόλης, ἀργά, τὶς νυχτερινὲς ὧρες. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ποὺ τώρα συνηθίζεται σὲ καθημερινὴ βάση σχεδόν, καὶ ἔχει γίνει τρόπος διασκέδασης γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς νεολαίας, τότε ἦταν πρωτόγνωρο καὶ γιὰ μᾶς τοὺς γονεῖς ἀνησυχητικό. Ἡ κόρη μας συνεπὴς στὴν κοινὴ ἀπόφαση τῆς τάξης της, ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ πάει, ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴχαμε τὶς ἀντιρρήσεις μας. Τότε, μὲ μεγάλη ἀποφασιστικότητα μᾶς λέει: «Ἐγὼ θὰ πάω νὰ ρωτήσω τὸν π. Εὐσέβιο καὶ ἂν δὲν μὲ πᾶτε ἐσεῖς μὲ τὸ αὐτοκίνητό μας, θὰ πάρω τὸ λεωφορεῖο. Ὁ πατέρας της εὐχαρίστως τὴν μετέφερε στὸ κατάλυμα τοῦ Γέροντα. Ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπὸ ἐκεῖ μᾶς λέει ἡ κόρη: «Εἴδατε, ὁ π. Εὐσέβιος δὲν εἶναι αὐστηρός, ὅπως ἐσεῖς μοῦ εἶπε νὰ πάω» καὶ μᾶς γνωστοποίησε ἐπὶ λέξει τὰ λόγια του: «Ἐφόσον, παιδί μου, αἰσθάνεσαι τὴν ὑποχρέωση νὰ μὴν ἀπουσιάσεις ἀπὸ τὴν κοινὴ συνάντηση τῆς τάξης σου, νὰ πᾶς. Βέβαια, ἐγὼ δὲν θὰ μποροῦσα ποτὲ νὰ φανταστῶ ὅτι ἐσύ, ἐκεῖ στὸ χῶρο ποὺ θὰ βρεθεῖς, ἂν διαπιστώσεις ὅτι ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ τὸ γύρω περιβάλλον σου προσβάλλουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ μποροῦσες νὰ παραμείνεις καὶ δὲν θὰ θελήσεις νὰ ἀπομακρυνθεῖς». Συγκατανεύσαμε χωρὶς κανένα δισταγμὸ πλέον ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὴ φωτισμένη ἀπάντηση τοῦ

8 8 Γέροντος. Ἑτοιμάστηκε γιὰ τὴν ἔξοδο καὶ ἔφυγε ἡ κόρη μας. Σὲ μία ὥρα περίπου ἐπιστρέφει στὸ σπίτι. «Γιατί ἦρθες;» τὴ ρωτᾶμε. «Ἔ, δὲν εἶχε καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ διασκέδαση!» Ἡ ἀπάντησή της εἶχε τὴ σιγουριὰ καὶ τὴν ἱκανοποίηση ὅτι ἐνήργησε ἐλεύθερα, δίχως τὴν καταπίεση τῶν γονιῶν της μὲ τὰ «μή» καὶ τὰ «δὲν πρέπει» καὶ τὰ παρόμοια. Ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας διακρίναμε στὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετώπισε τὸ πρόβλημα ὁ Γέροντας, τὴ μεγάλη του ἀγάπη στὸ πρόσωπο, τὸ σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὴ σωστὴ καθοδήγηση, τὴ παιδαγωγικὴ ἱκανότητα, ὅλα, βέβαια, ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν πλούσια θεία χάρη, ποὺ ἀδιαλείπτως ἐπικαλεῖται καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἐμφορεῖται. Ὅλοι γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες τῶν νέων ἀνθρώπων, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ σώματός τους ποὺ ἔχουν οἱ ἴδιοι καὶ τὸ πῶς τοὺς ἀποδέχονται οἱ ἄλλοι. Στὴν πιὸ κάτω περίπτωση θὰ δοῦμε τὸ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ π. Εὐσεβίου γιὰ τὰ πνευματικὰ τοῦ παιδιὰ συνδυασμένο πάντα μὲ διάκριση καὶ εὐγένεια. Ἕνας πατέρας ἀναφέρει: Ὁ π. Εὐσέβιος ἔκαμνε τὰ προβλήματα τῶν πνευματικῶν τοῦ παιδιῶν καὶ δικά του προβλήματα. Προσεύχονταν ἐκτενῶς γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτῶν ἀλλὰ συγχρόνως ἐνεργοῦσε, συμβούλευε, ὑπεδείκνυε τρόπους ὑπέρβασής τους. Ἀπὸ τὴν προσωπική μου καὶ τὴν οἰκογενειακή μου ζωὴ πολλὰ παραδείγματα θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφέρω θὰ ἀρκεστῶ σὲ ἕνα μόνο: Ὅταν ἡ κόρη μου ἡ μεγάλη ἦταν 19 ἐτῶν ἀντιμετώπισε σοβαρότατο πρόβλημα μὲ τὴν ἐφηβικὴ ἀκμή. Ἐνῶ πρῶτα εἶχε ὡραιότατο πρόσωπο ξαφνικὰ γέμισε τὸ πρόσωπό της, πρᾶγμα ποὺ ἐπηρέασε φοβερὰ τὴν ψυχική της κατάσταση. Τὸ πρόβλημά της παρὰ τὶς ἀγωγὲς τῶν γιατρῶν μεγάλωνε καὶ δημιουργοῦσε σὲ ὅλους μας ἀτμόσφαιρα τρομερή. Ὁ Γέροντας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στάθηκε κοντὰ στὸ παιδὶ καὶ παράλληλα μὲ τὶς συμβουλὲς γιὰ τὴν ψυχικὴ ἀνακούφιση ὑπεδείκνυε καὶ κάποιους πρακτικοὺς τρόπους ἀπὸ τὴν μεγάλη ἐμπειρία μὲ τὴν ἐπαφή του μὲ νέους ποὺ εἶχαν ἀντιμετωπίσει ἀνάλογο πρόβλημα. Περνοῦσε ὁ καιρὸς καὶ δὲν ὑπῆρχε βελτίωση. Σκέφτηκε τότε νὰ τὴν στείλει στὴ Σουηδία, ὅπου εἶχε πνευματικὸ παιδὶ ἰατρό. Ἔτυχε μάλιστα νὰ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ρωτήθηκε, ἂν γνώριζε κάποιους

9 9 εἰδικοὺς στὴ Σουηδία. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι ἀπὸ ὅτι ἐγνώριζε τὸ πρόβλημα δὲν τὸ εἶχαν λύσει οὔτε στὴ Σουηδία καὶ ἡ γνώμη της ἦταν νὰ μὴν ὑποβληθεῖ σὲ μεγάλη ταλαιπωρία τὸ παιδί. Ὁ Γέροντας δὲν ἔμεινε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια καὶ σὲ συνεννόηση μὲ τὴν ἡγουμένη τῆς Μονῆς Σιδηροκάστρου, μία μοναχὴ ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὰ ἰατρικὰ, τὴ συνόδευσε στὴν Ἀθήνα καὶ ζήτησαν τὴ γνώμη κάποιου εἰδικοῦ ἰατροῦ. Συνέστησε καὶ ἐκεῖνος κάποια ἀγωγή, ποὺ δὲν ἔφερε ἄμεσα ἀποτελέσματα. Τὸ πρόβλημα λύθηκε μετὰ ἀπὸ 3 χρόνια. Στὸ διάστημα αὐτὸ δὲν σταμάτησε νὰ προσεύχεται καὶ νὰ στέκεται κοντά μας. Τοῦ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη ὄχι μόνο γιὰ τὴν περίπτωση αὐτὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες περιπτώσεις ποὺ ἔδειξε ἀμέριστο ἐνδιαφέρον μὲ πολλὴ εὐγένεια καὶ διάκριση. Ἐρωτήματα πνευματικῆς ὑφῆς Δὲν ἦταν μόνο ἡ πρόνοια τοῦ γέροντα γιὰ ἐπίλυση προβλημάτων ποὺ καὶ αὐτὰ ἐπηρεάζουν τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ τοποθέτηση ἡ σωστὴ ἀπέναντι σ αὐτὰ διευκολύνει τὴν πνευματικὴ πρόοδο. Τὰ πνευματικά του παιδιὰ τὸν πλησιάζουν καὶ μὲ ἐρωτήματα καθαρὰ πνευματικῆς ὑφῆς ὅπως εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ συντριβή, ἡ κατάκριση, ἡ ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων, ἡ ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς καὶ πολλὰ ἄλλα. Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ γέροντα χαρακτηρίζονται ἀπὸ νηφαλιότητα, ἀπὸ ἑτοιμότητα νὰ ὁρίσει δρόμους διαφυγῆς ἀντὶ γιὰ δρόμους ποὺ δὲν ὁδηγοῦν πουθενά. Νὰ τονίσει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀσκεῖται σὲ ἕνα κλίμα ὑπακοῆς καὶ ἀγάπης. Ἀνθολογήσαμε κάποια ἐρωτήματα καὶ τὶς σχετικὲς ἀπαντήσεις. Ἐρώτηση: Γιατί δὲν αἰσθάνομαι τὴν συντριβὴ καὶ δὲν ἔχω δάκρυα ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ νιώθω σὰν νὰ μὴν ἔχω παραπτώματα; Ἀπάντηση: Ἡ συντριβὴ καὶ τὰ δάκρυα εἶναι χάρισμα, δῶρο Θεοῦ καὶ ὅταν ἔχουμε κάποτε δάκρυα, μὴ νομίσουμε ὅτι εἶναι πάντα ἡ θεία χάρις, ἀλλὰ εἶναι δάκρυα ποὺ πέφτουν, γιὰ νὰ μαλακώσουν τὸ σκληρὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς. Ἀλλὰ καὶ μὴν ἀπογοητευόμαστε, διότι δὲν ἔχουμε δάκρυα καὶ συντριβή νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι νὰ

10 10 βρισκόμαστε στὶς τελευταῖες θέσεις τοῦ δείπνου μόνο νὰ εἴμαστε μέσα στὸ δεῖπνο τοῦ Νυμφίου. Ἐρώτηση: Τί νὰ σκέφτομαι ὅταν ἐσωτερικὰ κατακρίνω τοὺς ἄλλους, ἰδίως τοὺς κληρικοὺς καὶ ἐπισκόπους γιὰ ἐκκοσμίκευση καὶ προβολὴ τοῦ ἑαυτοῦ τους; Ἀπάντηση: Καταρχήν, τὰ πρόσωπα νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἀγάπη ἐμεῖς δὲν εἴμαστε κριταί, εἴμαστε συγκατηγορούμενοι. Ὁ Θεὸς εἶναι κριτής. Γιὰ τὶς πράξεις τους, νὰ λέμε: Ἂν οἱ πράξεις τους εἶναι κακές, Θεέ μου, ἐλέησέ τους. Ἂν ἐγὼ σφάλω στὶς κρίσεις μου, συγχώρεσέ με. Ἔτσι, εἴμαστε στὰ πλαίσια τῆς ἀγάπης. Τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὅλα μὲ ἀγάπη. Ἐρώτηση: Δὲν ξέρω ἂν ἀξιοποιῶ τὰ τάλαντα, τὶς ἱκανότητες πού μου ἔχουν δοθεῖ. Ἀπάντηση: Ἐφόσον δὲν μπορεῖτε σὲ ἐξωτερικὲς δραστηριότητες νὰ προσφέρετε, νὰ προσεύχεσθε γιὰ διάφορα θέματα: π.χ. νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς ἅγιους δεσποτάδες, ἅγιους κληρικούς, γιὰ τοὺς νέους, γιὰ τὸ μακεδονικὸ κ.λπ. Ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές μας νὰ δραστηριοποιούμαστε. Ἐρώτηση: Ἂν ὁ Θεὸς θέλει νὰ κάνει κάτι, τὶς δικές μας προσευχὲς περιμένει; Ἀπάντηση: Ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία μας καὶ δὲν ἐνεργεῖ χωρὶς τὴ δική μας συγκατάβαση. Θέλει τὴν προαίρεσή μας, τὴ θέλησή μας. Πρέπει νὰ συνεργαζόμαστε μὲ τὸ Θεό. Νὰ τοῦ ζητᾶμε, ἀλλὰ καὶ νὰ λέμε: «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου». Βέβαια, Ὁ Θεὸς ξέρει ἐκ τῶν προτέρων τί πρόκειται νὰ γίνει, ἀλλὰ θέλει τὴ συνεργασία μας. Τώρα, γιατί δὲν ἱκανοποιεῖ τὸ αἴτημά μας πολλὲς φορές, αὐτὸ γίνεται γιατί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι πολὺ πιὸ πάνω ἀπὸ ἐμᾶς. Σὲ αὐτὰ τὰ πράγματα ἰσχύει, ὅπως συνηθίζει νὰ λέγει, τὸ σωκρατικὸ «ἓν οἶδᾳ ὅτι οὐδὲν οἶδα». Δὲν μποροῦμε νὰ μποῦμε στὰ βάθη τῆς γνώσεως. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ γνωμικό του Σωκράτη ἰσχύει σὲ γνωστικὸ ἐπίπεδο καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ γνωστικὴ ταπείνωση λόγω τῆς ἀγνοίας μας. Γιὰ τὸ Χριστιανό, ὅμως, τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα ἀντηχεῖ ὡς τὸ «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν

11 11 εἰμί» συγκρινόμενος μὲ τὸ Θεό αὐτὸ σημαίνει ὑπαρξιακὴ ταπείνωση καὶ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν προσπάθεια πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ σιγὰ σιγὰ καὶ λίγο λίγο ποὺ ἔχει διατυπώσει ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διακριτικοὺς καὶ ἅγιους ἀσκητές: «ἐγὼ θέλω μεταλαβεῖν τὸν ἄνθρωπον μικρὸν ἐκ πασῶν τῶν ἀρετῶν» (Λόγος λδ, σ. 48). Αὐτὸ τὸ μήνυμα τὸ ἐπαναλαμβάνει καὶ σήμερα ὁ π. Εὐσέβιος στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο. Σκέψεις τοῦ Γέροντα Ὁ Σωκράτης ἔλεγε: «Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα». Πολὺ καλὸ κι αὐτό. Εἶναι ἡ γνωσιακὴ ταπείνωση (ἄγνοια). Ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, λέμε: «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν εἰμί». Βέβαια συγκρινόμενοι μὲ τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι ἡ ὑπαρξιακὴ ταπείνωση. Κάθε μέρα τὸ πρωὶ βάλε ἀρχὴ σὲ κάθε ἀρετὴ καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀγωνίσου: Μὲ πολλὴ ὑπομονὴ. Μὲ φόβο καὶ μακροθυμία. Μὲ ἀγάπη Θεοῦ. Μὲ ὅλη τὴν προθυμία ψυχῆς καὶ σώματoς. Μὲ ταπείνωση πολλή. Μὲ ὑπομονὴ θλίψης τῆς καρδιᾶς καὶ προσεκτικὴ φύλαξή της. Μὲ προσευχὴ πολλὴ. Μὲ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἄλλους μὲ στεναγμούς. Μὲ ἁγνότητα γλώσσας. Μὲ προσοχὴ στὰ μάτια. Νὰ μἡ ὀργίζεσαι κι ἂν ἀκόμα σὲ ἀτιμάζουν, ἀλλὰ ἔχοντας εἰρήνη μέσα σου. Νὰ μὴν ἀνταποδίνεις κακὸ ἀντὶ κακοῦ. Νὰ μὴν προσέχεις τὰ λάθη τῶν ἄλλων. Νὰ μὴ δίνεις ἀξία στὸν ἑαυτό σου, ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα.

12 12 Νὰ ἀντιτάσσεσαι καὶ νὰ ἀπαρνεῖσαι τὴν ὕλη καὶ ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὴ σάρκα. Νὰ ζεῖς: Μὲ διάθεση ἄρσης σταυροῦ. Μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα. Μὲ πτωχεία τοῦ πνεύματος. Μὲ ἄσκηση καὶ προαίρεση πνευματική. Μὲ μετάνοια καὶ δάκρυα. Μὲ ἀγώνα πολέμου. Μὲ διάκριση. Μὲ ἁγνότητα ψυχῆς, Μὲ φαγητὸ ὅπως πρέπει. Δουλεύοντας μὲ ἡσυχία τὸ ἐργόχειρο. Μὲ νυχτερινὲς ἀγρυπνίες. Ὑπομένοντας τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα, τὸ κρύο καὶ τὴ γύμνια. Κοπιάζοντας καὶ πάνω ἀπ' ὅλα καὶ μαζὶ μ αὐτά: Νὰ κλείνεις ὁ ἴδιος τὸν τάφο ἀπὸ πάνω σου σὰν νὰ ἔχεις πεθάνει Ἔχοντας τὸ φρόνημα πὼς κοντά σου βρίσκεται ὁ θάνατος κάθε στιγμὴ... Σὰν ἀποχαιρετισμός Ἀποχαιρετώντας τον τὴν Πέμπτη καὶ ζητώντας τὴν εὐχή του θέλησα νὰ τοῦ ἀποσπάσω κάποιο τελευταῖο λόγο ἔτσι σὰν ἀποχαιρετισμὸ γιὰ νὰ τὸ ἔχω κρυφὸ φυλακτὸ τώρα ποὺ ἐγκατέλειπα τὴ δική του ἔρημο καὶ νὰ ξαναμπῶ στὴ τύρβη τοῦ κόσμου καὶ στὴ συνάντησή μου πάλι μὲ τὴν καθημερινότητα. Τότε σιγανὰ ψιθύρισε, ἂν ἀποδίδω καλὰ τὰ λόγια του, εἶχε λίγο κουραστεῖ ἀπὸ τὴ συνομιλία μας, σὰν μοτίβο ζωῆς: «Δὲν ἀποπαίρνεις τοὺς ἀνθρώπους. Ἔρχονται νὰ τοὺς συντρέξεις. Μπορεῖ νὰ ἔρχεται σὲ σένα ἔχοντας πέσει ξανὰ καὶ ξανά. Ἐσὺ νὰ τοὺς λές: καὶ δέκα χρόνια νὰ συμβαίνει αὐτό, ἐσὺ νάρχεσαι καὶ νὰ ξανάρχεσαι» Δὲν χρειάζομαι ἄλλους λόγους γέροντα. «Ἀρκεῖ μοι τὸ βλέπειν σε πάτερ». Πῆρα τὸ μεγάλο μάθημα καὶ κρατῶ σὰν σύνοψη τῆς βιοτῆς του αὐτὸ τοῦ Ἀββᾶ Ματώη (ιγ σ. 25) ποὺ ὁ ἴδιος ἐπαναλαμβάνει: «ὁ καθήμενος μετ ἀδελφῶν οὐκ ὀφείλει εἶναι τετραγωνιαῖος ἀλλὰ στρογγύλος, ἵνα πρὸς πάντα κυλίηται».

13 13 Σ εὐχαριστῶ Γέροντα. Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴν ὑπομονή σας καὶ ἐκείνους ποὺ ἀνταποκρίθηκαν καὶ ἀπάντησαν γιὰ νὰ μπορῶ νὰ συλλαβίσω τὰ λιγοστά μου λόγια ἀπόψε. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ τελειώνει τὸ χειρόγραφό τῆς ὁμιλίας μου σ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἀναζητοῦσα ἕνα δικό του κείμενο. Στάθηκα τυχερὸς γιατί ἐκλεκτὸ πνευματικό του τέκνο μου διεβίβασε ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντα πρὸς τὰ πνευματικά του παιδιά, τὰ ὁποία ἀποκαλεῖ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοὺς καὶ Ἀδελφές, τὸ Πάσχα (19 Ἀπριλίου) τοῦ «Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω «ἐκ ψυχῆς» τὸν καθένα χωριστὰ καὶ ὅλους μαζὶ γιὰ τὴν ἀγάπη, ποὺ δείξατε μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ προπάντων μὲ τὶς πολύτιμες προσευχές σας γιὰ τὴν ἐλαχιστότητά μου. Ὁ Κύριος νὰ σᾶς τὴν ἀνταποδίδῃ μυριοπλάσια καὶ μὲ κάθε τρόπο. Ἐπειδὴ εἶναι ἀβέβαιη ἡ ἔκβαση τῆς ὑγείας μου, ποὺ ἴσως ἀπαιτήσῃ περισσότερον ἀπὸ τὸν μέχρι τώρα χρόνο, γιατί καλὴ δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ, ἐκτὸς ἂν ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εὐδοκήσῃ γιὰ κάτι, ποὺ ἀνθρωπίνως δὲν προβλέπεται, θὰ σᾶς παρακαλοῦσα θερμὰ ἐτοῦτο: Μὴ διστάζετε νὰ ἀπευθύνεστε σὲ Πνευματικούς, στοὺς ὁποίους θὰ ἐπαναπαυθῆτε καὶ θὰ ἐμπιστευθῆτε τὴν συνέχιση τῆς ἐν Κυρίῳ πνευματικῆς σας πορείας. Ἔχετε ὅλη τὴν εὐλογία νὰ προχωρήσετε ἀδίστακτα, γιατί ὁ ὑποφαινόμενος σήμερα ζῇ στοιχειωδῶς καὶ αὔριο φεύγει γιὰ πάντα. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίση τὴν πρόοδό Σας στὴν πνευματική Σας πορεία. Σκοπὸς τῆς πνευματικῆς πορείας δὲν εἶναι ἡ προσκόλληση σὲ πρόσωπα, ποὺ σήμερα ζοῦν καὶ αὔριο πεθαίνουν ἢ ἀχρηστεύονται γιὰ ἱερὸ ἔργο χειραγωγίας ψυχῶν, ἀλλὰ ἡ ἕνωση ὅλων μας μὲ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Γι αὐτὸ προσευχὴ ὅλων μας καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι ἡ θερμὴ δέηση: «Κύριε, γνώρισόν μοι ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι», γνώρισέ μου, Κύριε, τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ βαδίσω καὶ στὸ ζήτημα εὑρέσεως τοῦ Πνευματικοῦ, ποὺ χρειάζομαι. Τὸ ἴδιο κάνει γιὰ ὅλους Σας αὐτὸς ποὺ ὑπογράφει τὸ παρὸν μήνυμα. Γι αὐτὸν πολὺ μεγάλη του χαρὰ θὰ εἶναι ἡ πρόοδός Σας ἐν Χριστῷ καὶ ὄχι ἡ προσκόλληση σὲ πρόσωπα, ἄρα καὶ στὸν ὑποφαινόμενο, ὥστε νὰ δοξάζεται ὁ Κύριος, στὸν ὁποῖο ἁρμόζει ὅλη ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀφοσίωση μέχρι τέλους μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας. Ἀμήν.

14 14 Σᾶς χαιρετῶ ὅλους καὶ ὅλες μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη ἐν Χριστῷ.» Ὁ Γέροντας ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 4η Νοεμβρίου «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος»!

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος.

Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. Όνομα Ημερομηνία Μάθημα Υπακοή σε Ανθρώπους Διαγώνισμα 5 η Έκδοση Βαθμολογία Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) Οδηγίες: Βάλε ένα X εάν η απάντηση είναι σωστή. Βάλε ένα Ο εάν η απάντηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα