Δηµιουργώντας ένα Νέο, Πλήρες, Διατηρήσιµο και Καινοτόµο Επιχειρηµατικό Μοντέλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηµιουργώντας ένα Νέο, Πλήρες, Διατηρήσιµο και Καινοτόµο Επιχειρηµατικό Μοντέλο"

Transcript

1 Δηµιουργώντας ένα Νέο, Πλήρες, Διατηρήσιµο και Καινοτόµο Επιχειρηµατικό Μοντέλο Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης* Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών *Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) Επιστ. Υπεύθυνος ΜΟΚΕ (Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας)

2 Νέες Επιχειρήσεις που Δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα το 2012 (Endeavor) I.H.U., 25/09/2014

3 Μόνο 1 στις 1000 Νέες Επιχειρήσεις είναι Υψηλής Επίδρασης / High Impact (Endeavor) I.H.U., 25/09/2014 3

4 Πλήρες και Διατηρήσιµο Επιχειρηµατικό Μοντέλο ü Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο καταγράφει τη λογική µε την οποία ένας οργανισµός δηµιουργεί αξία, την προσφέρει / παραδίδει στους πελάτες και δηµιουργεί κερδοφορία ü Το επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί να περιγραφεί καλύτερα µέσα από εννέα βασικά δοµικά συστατικά που δείχνουν τη λογική του πώς µια επιχείρηση προσφέρει αξία και σκοπεύει να βγάλει χρήµατα: 1. προσδιορισµός πελατών 6. αναγκαίοι πόροι 2. προσφερόµενη αξία 7. βασικές δραστηριότητες 3. κανάλια 8. κύριες συνεργασίες 4. σχέσεις µε τους πελάτες 9. διάρθρωση του κόστους 5. ροές εσόδων ü Τα εννιά τµήµατα καλύπτουν τις τέσσερις κύριους τοµείς της επιχείρησης: Πελάτες Προσφορά / Προϊόν Υποδοµές Οικονοµική Βιωσιµότητα I.H.U., 25/09/2014 4

5 Τα Κύρια Συστατικά του Επιχειρηµατικού Μοντέλου Κ ύ ρ ι ο ι Συνεργάτες Κ ύ ρ ι ε ς Δραστηριότητες Πρόταση Αξίας Σχέσεις µε Πελάτες Προσδιορισµός Πελατών Αναγκαίοι Πόροι Κανάλια Δοµή Κόστους Ροές Εσόδων I.H.U., 25/09/2014 5

6 1. Προσδιορισµός Πελατών Για ποιον δηµιουργούµε αξία; Ποιοι είναι οι πιο σηµαντικοί πελάτες µας; ü Μαζική αγορά. Οι προτάσεις αξίας, τα κανάλια διανοµής και οι πελατειακές σχέσεις, όλα εστιάζουν σε µια πολύ µεγάλη οµάδα πελατών -που έχουν σε µεγάλο βαθµό παρόµοιες ανάγκες και προβλήµατα. (Κλάδος ηλεκτρονικών) ü Εξειδικευµένη αγορά. Στοχεύει σε εξειδικευµένες οµάδες πελατών. Βρίσκεται συχνά σε σχέσεις προµηθευτή-αγοραστή (π.χ. κατασκευαστές εξαρτηµάτων αυτοκινήτων) ü Τµηµατοποιηµένη. Διάκριση µεταξύ τµηµάτων της αγοράς µε ελαφρώς διαφορετικές ανάγκες και προβλήµατα. (Πελάτες τράπεζας) ü Διαφορετικά Τµήµατα. Εξυπηρετεί δύο άσχετα τµήµατα πελατών µε διαφορετικές ανάγκες και προβλήµατα. (Amazon εξυπηρετεί και εταιρίες µε cloud υπηρεσίες) ü Multi-sided πλατφόρµες. Εξυπηρετούν δύο ή περισσότερες αλληλένδετες οµάδες πελατών. Μια εταιρία πιστωτικών καρτών χρειάζεται κατόχους πιστωτικών καρτών καθώς και εµπόρους που να δέχονται τις κάρτες Διαφορετικοί Πελάτες λόγω: διαφορετικών αναγκών, διαφορετικών καναλιών διανοµής, διαφορετικών σχέσεων, διαφορετικών κερδοφοριών, διαφορετικών τρόπων πληρωµής I.H.U., 25/09/2014 6

7 2. Πρόταση Αξίας: Προϊόντα / Υπηρεσίες Τι αξία προσφέρουµε στον πελάτη; Ποιο από τα προβλήµατα των πελατών βοηθάµε να λυθεί; Ποιες ανάγκες των πελατών ικανοποιούµε; Ποιές οµάδες των προϊόντων / υπηρεσιών προσφέρουµε σε κάθε τµήµα πελατών; ü Πρόταση αξίας: ο λόγος που οι πελάτες προτιµούν µια εταιρία έναντι κάποιας άλλης ü Λύνει στον πελάτη κάποιο πρόβληµα ή του καλύπτει κάποια ανάγκη ü Η αξία µπορεί να είναι ποσοτική (π.χ. τιµή, η ταχύτητα της υπηρεσίας) ή ποιοτική (π.χ. προχωρηµένος σχεδιασµός, η εµπειρία του πελάτη). ü Πλεονεκτήµατα που βοηθούν στη δηµιουργία αξίας στους πελάτες Κάτι καινούριο (κινητά τηλέφωνα) Απόδοση (ταχύτεροι υπολογιστές) Προσαρµογή (συν-δηµιουργία µε πελάτη) Φέρνει αποτέλεσµα (Rolls Royce) Προχωρηµένο design (µόδα, ηλεκτρονικά είδη) Κύρος της µάρκας (Rolex) Τιµή (Easy Jet) Μείωση του κόστους (Internet) Μείωση του κινδύνου (εγγύηση Service) Πρόσβαση (ηλεκτρ. Εµπόριο) Ευκολία / ευχρηστία (ipod για µουσική) I.H.U., 25/09/2014 7

8 3. Κανάλια: για επικοινωνία και επαφή µε τους πελάτες Μέσω ποιών καναλιών επιθυµούν οι πελάτες να τους βρούµε? Πώς τους βρίσκουµε τώρα? Πώς ολοκληρώνονται τα κανάλια µας? Ποια λειτουργούν καλύτερα? Ποια είναι τα αποδοτικότερα από άποψη κόστους? Πώς ολοκληρώνονται µε τις συνήθειες των πελατών? Τύποι Καναλιών Φάσεις Υποστήριξης Ιδιόκτητο Άµεσο Δύναµη πωλήσεων 1.Γνωστοποίη ση 2. Αξιολόγηση / Εκτίµηση 3. Αγορά 4. Παράδοση 5. Μετά την πώληση Δικτυακές πωλήσεις Ιδιόκτητα καταστήµατα Εταίρος Έµµεσο Καταστήµατα συνεργατών Χονδρέµπορος Πώς γνωστοποιούµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας µας? Πώς βοηθούµε τους πελάτες µας να αξιολογήσουν την πρόταση αξίας µας? Πώς µπορούν οι πελάτες µας να αγοράσουν συγκεκριµέν α προϊόντα και υπηρεσίες µας? Πώς δίνουµε την πρόταση αξίας στους πελάτες? Πώς παρέχουµε εξυπηρέτηση µετά την πώληση? I.H.U., 25/09/2014 8

9 4. Σχέσεις µε συγκεκριµένα τµήµατα πελατών Ποιόν τύπο σχέσης πρέπει να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε, µε κάθε τµήµα των πελατών µας? Ποιούς έχουµε ήδη καθιερώσει? Πόσο δαπανηροί είναι? Πώς ενσωµατώνονται στο επιχειρηµατικό µας µοντέλο? ü Οι σχέσεις µε τους πελάτες κινούνται από τα παρακάτω κίνητρα: απόκτησης πελατών, διατήρηση πελατών, ενίσχυση των πωλήσεων (upselling) ü Κατηγορίες σχέσεων που συνυπάρχουν µε τους πελάτες: Ανθρώπινη βοήθεια (στο σηµείο πώλησης, τηλεφωνικό κέντρο κλπ) Εξειδικευµένη ανθρώπινη υποστήριξη (πχ, ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες) Αυτοεξυπηρέτηση µέσω διάφορων µέσων που παρέχονται από την επιχείρηση Αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες που συνδυάζουν την αυτοεξυπηρέτηση µε τις αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες (πχ εξατοµικευµένες on-line υπηρεσίες) Κοινότητες: ενεργοί πελάτες µε κοινά ενδιαφέροντα (πχ δικτυακές κοινότητες για ανταλλαγή γνώσης) Συν-δηµιουργία πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις πελάτη-προµηθευτή ώστε να δηµιουργήσουν µαζί αξία (πχ οι πελάτες γράφουν κριτικές βιβλίων στο Amazon) I.H.U., 25/09/2014 9

10 5. Ροές Εσόδων Για ποια αξία είναι οι πελάτες µας όντως διατεθειµένοι να πληρώσουν? Για ποια πληρώνουν προς το παρόν? Με ποιόν τρόπο πληρώνουν? Πώς θα προτιµούσαν να πληρώσουν? Πόσο η κάθε πηγή εσόδων συνεισφέρει στα συνολικά έσοδα? ü Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παραχωθούν πηγές εσόδων Πώληση περιουσιακών στοιχείων (Asset Sale), πουλώντας δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε ένα φυσικό προϊόν Τέλος χρήσης (Usage Fees), η χρήση ορισµένων υπηρεσιών (τηλεπικοινωνιακός φορέας) Τέλος εγγραφής (Subscription Fees), πώληση διαρκούς πρόσβασης σε µια υπηρεσία (µηνιαία) Δανεισµός, ενοικίαση, χρηµατοδοτική µίσθωση (Lending / Renting, Leasing), προσωρινή παροχή του δικαιώµατος για αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα (µίσθωση αυτοκινήτου) Παραχώρηση άδειας (Licencing), η παραχώρηση δικαιώµατος για χρήση προστατευόµενης πνευµατικής ιδιοκτησίας, µε κάποιο αντίτιµο. (µέσα ενηµέρωσης, τεχνολογία) Τέλη µεσιτείας (Brokerage Fees), υπηρεσίες διαµεσολάβησης που γίνονται εκ µέρους δύο η περισσότερων µερών (πάροχοι πιστωτικών καρτών) Τέλη διαφήµισης (Advertising), αµοιβή για διαφήµιση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας I.H.U., 25/09/

11 5. Ροές Εσόδων και Μηχανισµοί Τιµολόγησης Σταθερή Τιµολόγηση (Οι προκαθορισµένες τιµές βασίζονται σε στατική µεταβλητή) Τιµοκατάλογος Εξαρτώµενο από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος Εξαρτώµενο από το τµήµα των πελατών Εξαρτώµενο από τον όγκο αγορών Σταθερές τιµές για ξεχωριστά προϊόντα ή άλλες προτάσεις αξίας Η τιµή εξαρτάται στον αριθµό ή στην ποιότητα της πρότασης αξίας των χαρακτηριστικών Η τιµή εξαρτάται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου τµήµατος πελατών Η τιµή ως λειτουργία της ποσότητας που αγοράζεται Δυναµική Τιµολόγηση (Οι τιµές αλλάζουν βασισµένες στις συνθήκες της αγοράς) Διαπραγµάτευση Με βάση δυναµικά στοιχεία της αγοράς (Y i e l d Management) «Real-time» αγορά: Προσφορά και ζήτηση Δηµοπρασία Η τιµή διαπραγµατεύεται ανάµεσα σε δύο η περισσότερους συνεργάτες, και εξαρτάται στην διαπραγµατευτική δύναµη και τις ικανότητες Η τιµή εξαρτάται από το απόθεµα και το χρόνο αγοράς (συνήθως χρησιµοποιείται για πόρους συγκεκριµένης διάρκειας όπως δωµάτια ξενοδοχείων ή καθίσµατα αεροπλάνων) H τιµή καθορίζεται δυναµικά βασισµένη στην προσφορά και τη ζήτηση Η τιµή καθορίζεται από το αποτέλεσµα ανταγωνιστικής προσφοράς I.H.U., 25/09/

12 6. Βασικοί Πόροι Το δοµικό στοιχείο Βασικοί Πόροι περιγράφει τα πιο σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για να είναι ικανό ένα επιχειρηµατικό µοντέλο να δουλέψει ü Οι βασικοί πόροι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Φυσικούς (Physical): περιουσιακά στοιχεία όπως κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, κτίρια, συστήµατα, δίκτυα διανοµής κλπ Πνευµατικούς (Intellectual): όπως µάρκες, ιδιόκτητη τεχνογνωσία, πατέντες και πνευµατικά δικαιώµατα, εταιρικές σχέσεις και βάσεις δεδοµένων πελατών Οι ανθρώπινοι πόροι (Human): είναι καίριοι στις βιοµηχανίες εντάσεως γνώσης (φαρµακευτικές, συµβουλευτικές εταιρίες) Οικονοµικοί πόροι (Financial): ή/και οικονοµικές εγγυήσεις: τραπεζική πίστωση, ρευστό, stock options κλπ Οι βασικοί πόροι µπορούν να ανήκουν στην ή να µισθώνονται από την εταιρία, ή να αποκτούνται από τους βασικούς εταίρους I.H.U., 25/09/

13 7. Βασικές Δραστηριότητες Οι πιο σηµαντικές δράσεις που µια εταιρία πρέπει να κάνει ώστε να έχει επιτυχή λειτουργία. ü Οι βασικές δραστηριότητες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: Παραγωγή, δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την παραγωγή και την παράδοση ενός προϊόντος σε σηµαντικές ποσότητες και/ή ανώτερης ποιότητας (π.χ βιοµηχανική παραγωγή / κατασκευή) Λύση προβλήµατος που σχετίζεται µε το ανακαλύπτεις νέες λύσεις για το πρόβληµα του κάθε πελάτη (διαχείριση γνώσης και συνεχής µάθηση) Πλατφόρµα/ Δίκτυο: Παράδειγµα: ebay, VISA κλπ (Ανάπτυξη, Διαχείριση Πληροφορίας, Εποπτεία Υπηρεσιών, Προώθηση) Microsoft: ανάπτυξη software, DELL: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, McKinsey: επίλυση προβληµάτων I.H.U., 25/09/

14 8. Κύριες Συνεργασίες Ποιοι είναι οι βασικοί µας συνεργάτες? Ποιοι οι βασικοί µας προµηθευτές? Ποιους βασικούς πόρους αποκτούµε από τους συνεργάτες? Ποιες βασικές δραστηριότητες εκτελούν οι βασικοί συνεργάτες? ü Εταιρίες κάνουν συµµαχίες για να: βελτιστοποιήσουν το επιχειρηµατικό µοντέλο, µειώσουν τον κίνδυνο ή αποκτήσουν πόρους ü Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνεργασιών Στρατηγικές συµµαχίες (Strategic Alliance) µεταξύ µη ανταγωνιστών (Aegean/ Hertz) Συνεργασία (Cooperation) στρατηγικοί συνεταιρισµοί µεταξύ ανταγωνιστών (MyBank) Κοινοπραξίες (Joint Venture) για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων Σχέσεις µεταξύ αγοραστή- προµηθευτή ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες προµήθειες I.H.U., 25/09/

15 9. Δοµή Κόστους Ποια είναι τα πιο σηµαντικά κόστη στο επιχειρηµατικό µας µοντέλο? Ποιοι βασικοί πόροι είναι οι πιο ακριβοί? Ποιες βασικές δραστηριότητες είναι οι πιο ακριβές? ü Κόστη µπορούν να υπολογιστούν σχετικά εύκολα αφού ορίσουµε: Βασικούς Πόρους, Κύριες Δραστηριότητες και Κύριες Συνεργασίες ü Μερικά επιχειρηµατικά µοντέλα είναι περισσότερο καθοδηγούµενα (costdriven) από το κόστος, από ότι άλλα π.χ. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρίες έχουν φτιάξει ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, αποκλειστικά γύρω από δοµές χαµηλού κόστους ü Οι δοµές κόστους µπορεί να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά Σταθερά Κόστη: µισθοί, νοίκια, εγκαταστάσεις Μεταβλητά Κόστη: προµήθειες κλπ Οικονοµίες κλίµακας. Ένα πλεονέκτηµα ως προς το κόστος, που οι επιχειρήσεις αποκτούν όταν η παραγωγή της επεκτείνεται. (economies of scale) Οικονοµίες φάσµατος. Σε µια µεγάλη επιχείρηση, τα ίδια κανάλια διανοµής, µπορεί να εξυπηρετούν πολλά προϊόντα (economies of scope) I.H.U., 25/09/

16 Τα Κύρια Συστατικά του Επιχειρηµατικού Μοντέλου Κ ύ ρ ι ο ι Συνεργάτες ( Σ υ µ µ α χ ί ε ς, Συνεργασίες, Joint-Ventures) ( Ο ι κο ν ο µ ί ε ς κλίµακος, Μ ε ί ω σ η κινδύνου κλπ) Κ ύ ρ ι ε ς Δραστηριότητες (Παραγωγή, Λύση Π ρ ο β λ ή µ α τ ο ς, Δ ι α δ ι κ τ υ α κ έ ς Πλατφόρµες) Αναγκαίοι Πόροι (Φυσικοί, Ανθρώπινοι, Π ν ε υ µ α τ ι κ ο ί, Οικονοµικοί) Πρόταση Αξίας ( Κ α λ ύ π τ ε ι πρόβληµα ή ανάγκη) (Ποσοτική ή ποιοτική) (Καινοτόµο ή Συναφής) Σχέσεις µε Πελάτες (Ανθρώπινη β ο ή θ ε ι α, Αυτοεξυπηρέτηση, Αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες κλπ) Κανάλια ( Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α, Διανοµή, Πώληση, Εξυπηρέτηση) Προσδιορισµός Πελατών (Μαζική αγορά, Ε ξ ε ι δ ι κ ε υ µ έ ν η, Τµηµατοποιηµένη κλπ) (Τµηµατοποίηση λόγω προσφοράς, κ α ν α λ ι ο ύ, κερδοφορίας κλπ) Δοµή Κόστους (Cost driven vs Value Driven) (Σταθερά κόστη, µεταβλητά κλπ) Ροές Εσόδων (Μεσιτεία, Διαφήµιση, Τέλος Εγγραφής κλπ) (Σταθερή ή Δυναµική Τιµολόγηση) I.H.U., 25/09/

17 Παράδειγµα της LEGO: Προϊόντα σχεδιασµένα από τον πελάτη και Online παραγγελία τους Πελάτες που χτίζουν νέα σχέδια LEGO και τα δηµοσιεύουν στο διαδίκτυο αποτελούν βασικούς συνεργάτες δηµιουργίας περιεχοµένου και αξίας Η LEGO πρέπει να παρέχει και να διαχειριστεί την πλατφόρµα και τα logistics που επιτρέπουν τη συσκευασία και την παράδοση των εξατοµικευµένων πακέτων Η LEGO δεν έχει ακόµα προσαρµοστεί πλήρως τους πόρους και τις δραστηριότητές της, οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τη µαζική αγορά Η LEGO αξιοποιεί την παραγωγή και τα κόστη Logistics χρησιµοποιώντας το παραδοσιακό µοντέλο της Η LEGO διευρύνει σηµαντικά το πεδίο των πακέτων δίνοντας τη δυνατότητα στους φαν να δηµιουργούν και να πουλάνε τα δικά του ειδικά σχεδιασµένα πακέτα Η LEGO αξιοποιεί την κοινότητα των πελατών που ενδιαφέρονται πραγµατικά σε εξειδικευµένο περιεχόµενο και θέλουν να αγοράζουν ειδικά προϊόντα πέρα τον παραδοσιακών πακέτων που βρίσκονται στα ράφια των καταστηµάτων λιανικής LEGO Factory s existence depends heavily on the Web channel Χιλιάδες νέα, σχεδιασµένα από πελάτες πακέτα συµπληρώνουν τα στάνταρ πακέτα.. Η LEGO συνδέει τους πελάτες που δηµιουργούν προσαρµοσµένα σχέδια µε άλλους πελάτες, αποτελώντας έτσι µα πλατφόρµα επικοινωνίας των πελατών και αυξάνοντας τις πωλήσεις Η LEGO έχει ως στόχο να δηµιουργήσει µικρά έσοδα από ένα µεγάλο αριθµό πακέτων σχεδιασµένων από πελάτες. Αυτό αντιπροσωπεύει µια πολύτιµη αύξηση στις πωλήσεις από τα παραδοσιακά πακέτα I.H.U., 25/09/

18 Παράδειγµα: το Επιχειρηµατικό Μοντέλο της METRO Συµφωνίες για τη διανοµή µε Δηµόσια Δίκτυα Μεταφορών Παραγωγή Περιεχοµένου για µια καθηµερινή εφηµερίδα Διανοµή Χώρος πώλησης διαφηµίσεων σε δωρεάν εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας Απόκτηση Διατήρηση Διαφηµιστές Πολίτες Brand Δίκτυο Διανοµής και Logistics Δωρεάν Εφηµερίδα σε πολίτες της πόλης Διαφηµιστικές Δηµόσιο Δίκτυο Μεταφορών, Σταθµοί τρένου, Στάσεις Λεωφορείων Περιεχόµενο, Σχεδίαση και Εκτύπωση µιας καθηµερινής εφηµερίδα Διανοµή I.H.U., 25/09/ Δωρεάν Εφηµερίδα Έσοδα από πώληση διαφηµίσεων σε διάφορα σηµεία της εφηµερίδας

19 Παράδειγµα: Apple ipod/itunes Επιχειρηµατικό Μοντέλο I.H.U., 25/09/

20 55 εκ Επενδύθηκαν σε Ελληνικά Start-Ups το 2013 I.H.U., 25/09/

21 Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα Νέας και Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας I.H.U., 25/09/

22 Επιτυχηµένα Παραδείγµατα Ελλην. Επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (1) online παραγγελίες το 2013 µε 280 brands και 600 κωδικούς παπουτσιών Την πρώτη θέση σε νέα παραγωγή ασφαλειών αυτοκινήτου το 2013 στο σύνολο των διαµεσολαβητών στην Ελλάδα 200 εκ. Online πωλήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών µε 170 άτοµα προσωπικό και δραστηριότητα σε 21 χώρες Παραδοσιακό φαρµακείο 29 ετών από το Παγκράτι µε µηνιαίες Online πωλήσεις σε πελάτες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιµολόγησης σε 7000 Ελληνικές επιχειρήσεις µε ετήσια εξοικονόµηση κόστους 50 εκ. I.H.U., Ηµερίδα 25/09/2014 ΙΠΕΝ, 2/11/

23 Επιτυχηµένα Παραδείγµατα Ελλην. Επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (2) Μεταξύ των 10 µεγαλύτερων on-line ταξιδιωτικών γραφείων στην Ευρώπη µε +250 εκ πωλήσεις Η µεγαλύτερη διαδικτυακή µηχανή αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων µε +2εκ χρήστες / µήνα Η πρώτη αποκλειστικά διαδικτυακή Ελληνική ασφαλιστική εταιρία αυτοκινήτων µε 16 εκ αρχική χρηµατοδότηση Το µεγαλύτερο affiliate site στον χώρο της ένδυσης µε +200K unique επισκέπτες / µήνα Ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα µε ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση πελατών και παράδοση προϊόντων στην Αττική σε 1,5 ώρα Ο µεγαλύτερος ηλεκτρονικός πλειστηριασµός Β-Β στα Βαλκάνια µε 2 δις και 20% εξοικονόµιση πόρων I.H.U., Ηµερίδα 25/09/2014 ΙΠΕΝ, 2/11/

24 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας των Επιχειρηµατικών Μοντέλων Κ ύ ρ ι ο ι Συνεργάτες Κ ύ ρ ι ε ς Δραστηριότητες Πρόταση Αξίας Σχέσεις µε Πελάτες Προσδιορισµός Πελατών Αναγκαίοι Πόροι Κανάλια Δοµή Κόστους Ροές Εσόδων I.H.U., 25/09/

25 Καινοτόµο Επιχειρηµατικό Μοντέλο Το καινοτόµο επιχειρηµατικό µοντέλο δηµιουργεί αξία για τις εταιρίες, τους πελάτες και την κοινωνία. Αντικαθιστά τα ξεπερασµένα επιχειρηµατικά µοντέλα ü Apple, δηµιούργησε ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό µοντέλο, που µετέτρεψε την εταιρία στην κυρίαρχη δύναµη στην αγορά της online µουσικής, µε τα ipod digital media player και itunes.com online store. ü Skype, µας έδωσε πάµφθηνες χρεώσεις για κλήσεις προς όλο τον κόσµο, καθώς και δωρεάν Skype-to-Skype κλήσεις µε ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό µοντέλο, χτισµένο στη λεγόµενη peer to-peer technology. Είναι πλέον ο µεγαλύτερος πάροχος διεθνούς φωνητικής κίνησης. ü Zipcar, απελευθερώνει τους κατοίκους της πόλης, από την ιδιοκτησία αυτοκινήτου, προσφέροντάς τους µίσθωση αµαξιού µε την ώρα ή µε τη µέρα, υπό το καθεστώς µιας ιδιότητας µέλους, βασισµένης στη συνδροµή. Είναι ένα επιχειρηµατικό µοντέλο που απαντά στις νεοεµφανιζόµενες ανάγκες των χρηστών καθώς και στις πιεστικές περιβαλλοντικές ανησυχίες. ü Grameen Bank, βοηθά στην ανακούφιση της φτώχειας µέσω ενός µοντέλου που διέδωσε το µικροδανεισµό στους φτωχούς. I.H.U., 25/09/

26 Τα Δέκα Είδη Καινοτοµίας σε Τρείς Κατηγορίες Profit Model Μοντέλο Κερδοφορίας Network Δικτύωση Structure Οργανωσιακές Δοµές Process Διαδικασίες Product Performance Προϊοντική Απόδοση Product System Προϊοντικά Συστήµατα Service Υπηρεσίες Channel Κανάλια Brand Προϊοντική Μάρκα Customer Engagement, Συµµετοχή Πελατών CONFIGURATION/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OFFERING / ΠΡΟΣΦΟΡΑ EXPERIENCE / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αυτά τα είδη καινοτοµίας επικεντρώνονται στις ενδότερες διαδικασίες µιας επιχείρησης και του οργανωσιακού της συστήµατος Αυτά τα είδη καινοτοµίας ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ τ ο πρωταρχικό (κύριο) προϊόν / υπηρεσία µιας επιχείρησης ή στην συλλογή προϊόντων / υπηρεσιών της Αυτά τα είδη καινοτοµίας ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι σ ε π ι ο πελατοκεντρικά στοιχεία µιας επιχείρησης και του οργανωσιακού της συστήµατος I.H.U., 25/09/

27 Κατηγορίες Καινοτοµίας στην Διαµόρφωση Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Μοντέλο Κερδοφορίας Δικτύωση Οργανωσιακές Δοµές Διαδικασίες Πώς δηµιουργούνται σηµαντικά έσοδα και κερδοφορία Τι ενδιαφέρει την νεοεισερχόµενη εταιρεία (try και adopt) και τι την εδραιωµένη εταιρία (difficult to switch) Δυναµική Τιµολόγηση, Premium Τιµές, Πλειστηριασµοί, Ενοικίαση Πώς να συνδεθείς µε τρίτους και να δηµιουργήσεις αξία Αξιοποίηση διαδικασιών, τεχνολογιών, καναλιών, πόρων, brand τρίτων Συµµαχίες, Συνεργασίες, Κοινοπραξίες, Συνεργασία Αγοραστών / Προµηθευτών Πώς εντοπίζεις ενδεχόµενες καινοτοµίες στις δοµές Οργάνωση των πόρων (άνθρωποι, χρήµατα, προϊοντα κλπ) µε µοναδικό τρόπο Ανθρώπινο Δυναµικό, Οµογενοποίηση Αγαθών / Πόρων, Ευέλικτο / Αποκεντρωµένο Οργανόγραµµα, Ολοκληρωµένα Π.Σ. Πώς να χρησιµοποιείς ανώτερες µεθόδους στην εργασία/ λειτουργία Να αξιοποιεί µοναδικές ικανότητες των εργαζοµένων, λειτουργεί αποδοτικά, προσαρµόζεται γρήγορα Lean Παραγωγή, Τυποποίηση Διαδικασιών και πόρων, Time to Market Επιχειρηµ. Αναλυτική I.H.U., 25/09/

28 Κατηγορίες Καινοτοµίας στην Προσφορά Π Ρ Ο Σ Φ Ο Προϊοντική Απόδοση Προϊοντικά Συστήµατα Πώς να δηµιουργείς διακεκριµένα και καινοτόµα χαρακτηριστικά / λειτουργίες χρήσιµα για τους πελάτες Καινούργιο ή Επεκτάσεις, Πρόβληµα ή Ανάγκη Απλοποίηση, Προσωποποίηση, Αειφορία, Σχεδιασµένο σωστά (product design principles) Πώς να δηµιουργείς συµπληρωµατικά προϊόντα Μεµονωµένα προϊόντα συνδέονται / δένονται µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν εύρωστα και επαυξανόµενα προϊόντα Διαµόρφωση (Modularity), Ολοκλήρωση προϊόντων / υπηρεσιών, Ι.Τ πλατφόρµες για συνεργασιακή ανάπτυξη προϊόντων Ρ I.H.U., 25/09/

29 Κατηγορίες Καινοτοµίας στην Εµπειρία Ε Μ Π Υπηρεσίες Κανάλια Πώς να υποστηρίζεις και διευρύνεις την αξία της προσφοράς: Απόκτυση, Διατήρηση, Ενίσχυση Υποστήριξη πελατών, Εκπαίδευση, Εγγύηση, Συντήρηση, Οµάδες Πελατών για αλληλοϋποστήριξη Πρόσφατα: Αυτοµατοποίηση Υποστήριξης, Self-service, Ψηφιακά Μέσα Πώς να παραδίδεις την προσφορά σου στους πελάτες Πολλαπλά και Συµπληρωµατικά Κανάλια επαφής µε πελάτες Flagship καταστήµατα (Experienced Stores), Pop-Up καταστήµατα, Ηλεκτρ. Εµπόριο, Τεχνολογία σε φυσικό κατάστηµα Ε Ι Ρ Ι Α Προϊοντική Μάρκα Συµµετοχή Πελατών Πως παρουσιάζεις την προσφορά σου και την επιχείρηση Μπορεί να µετατρέψει ένα commodity προϊόν (PL) σε επώνυµο µε υψηλή τιµή Ευδιάκριτη ταυτότητα / αξίες, Ευδιάκριτη κατηγορία πελατών Το όνοµα χρησιµοποιείται από συνεργάτες, Κοινό όνοµα για µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων Πώς να καλλιεργήσεις συµµετοχικές αλληλεπιδράσεις µε πελάτες Να καταλάβεις τις ενδόµυχες φιλοδοξίες / βλέψεις των πελατών και να να δηµιουργήσεις σχέσεις µε νόηµα µε αυτούς (ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ) Απλή και έξυπνη συσκευασία, Απλοποίηση της προσφοράς Κοινωνικά Δίκτυα, Εικονικές Κοινότητες, Πλατφόρµες Συν-δηµιουργίας I.H.U., 25/09/

30 MICROSOFT Ολοκληρωµένο Λογισµικό Office Tools Μοντέλο Κερδοφορίας Διαδικασίες Προϊοντικό Σύστηµα Δίκτυο Με την οµαδοποίηση δ η µ ο φ ι λ ώ ν εφαρµογών, η Microsoft προσέφερε χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε ό, τι εάν ο κ α τ α ν α λ ω τ ή ς α γ ό ρ α ζ ε τ α προγράµµατα ξεχωριστά. Το Κέντρο Έρευνας Χρηστών τ η ς Microsoft συλλέγει καθηµερινά στοιχεία από τους πελάτες που το επιλέγουν. Αυτό τους βοηθά να εντοπίζουν λάθη ή προβλήµατα που είναι κοινά - και να τα διορθώνουν. Αυτός είναι ένας τρόπος χαµηλού κόστους διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Το M i c r o s o f t Office είναι µια σουίτα εφαρµογών γραφείου που περιέχει το Word, το Excel και το PowerPoint, για λειτουργικά συστήµατα W i n d o w s κ α ι Macintosh. Στη δεκαετία του 1990, η Microsoft έκανε αλλαγές για να αντιµετωπίσει την άνοδο του διαδικτύου. Κατά συνέπεια, το Office σχεδιάστηκε για να είναι σ υ µ β α τ ό µ ε τ ο διαδίκτυο, κ α ι περιλαµβάνει τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν αυτοµατοποιηµένες α ν α β α θ µ ί σ ε ι ς κ α ι συµπληρώσεις (add-ins) από τρίτα µέρη. 5. Αναµείξτε και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες I.H.U., 25/09/ για Καλύτερα Αποτελέσµατα

31 MCDONALD S Ένα Εύκολο Σύστηµα Φαγητού Μοντέλο Κερδοφορίας Δίκτυο Δοµή Διαδικασίες Επωνυµία Σήµατος (Brand) Το McDonald 's αγοράζει τη γη και παρέχει το κτίριο για το εστιατόριο, ενώ αυτός που ε π ι λ έ γ ε ι τ ο f r a n c h i s e πληρώνει σε µηνιαία βάση ενοίκιο ή ένα ποσοστό των µηνιαίων πωλήσεων ως ενοίκιο. Επίσης, πληρώνουν ένα µηνιαίο τέλος βάση την απόδοση των πωλήσεων. Το McDonald 's στηρίζεται σε µια π α γ κ ό σ µ ι α συνεργασία για ποτά µε την Coca-Cola. Το α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο δίκτυο διανοµής του έχει µεγάλες επιχειρήσεις όπως την Martin-Brower και την Golden State Foods που παρέχουν ηµερησίως οτιδήποτε ένα συγκεκριµένο εστιατόριο µπορεί να χρειαστεί - α π ό τραπέζια µέχρι ένα πακέτο κέτσαπ. 5. Αναµείξτε και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες I.H.U., 25/09/ για Καλύτερα Αποτελέσµατα Το 1961, η McDonald ξ ε κ ί ν η σ ε τ ο Πανεπιστήµιο Hamburger για να διδάξει τις δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς λειτουργιών του εστιατορίου. Από τ ό τ ε, π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό σ τ ε λ έ χ η εστιατορίου, και οι ιδιοκτήτες / επιχειρηµατίες έ χ ο υ ν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήµιο Οι Franchisees ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να ξεκινήσουν νέα είδη διατροφής, τα οποία θα προσφερθούν και σε άλλα εστιατόρια, εάν αποδειχθούν δηµοφιλή. Η Franchisee Herb Peterson δηµιούργησε το Egg McMuffin το 1971, βοηθώντας τα McDonald 's για να ξεκινήσει µια νέα σειρά πρωινού που α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι σήµερα το 15% των π ω λ ή σ ε ω ν τ η ς εταιρείας. Το Branding είναι αναπόσπαστο µέρος των εστιατορίων της McDonald. Από τα διακριτικά σχέδια επί των κτιρίων, µέχρι τις Χρυσές Αψίδες, και τους χαρακτήρες όπως ο Ronald κ α ι ο Hamburglar, η α λ υ σ ί δ α έ χ ε ι χρησιµοποιήσει µε συνέπεια τα χαρακτηριστικά τ ο υ ε µ π ο ρ ι κο ύ σήµατος ώστε να είναι φιλική προς την οικογένεια.

32 LEXUS Εφευρίσκει µια νέα εµπειρία πολυτελών αυτοκινήτων Δίκτυο Απόδοση προϊόντος Εξυπηρέτηση Κανάλι Από τους χιλιάδες που ενδιαφέρονταν για την λειτουργία franchise αντιπροσωπίας της εταιρίας Lexus, η εταιρία επέλεξε µόνο 121 αντιπροσώπους για τον πρώτο χρόνο. Ακόµα και το 2012, µ ό ν ο αντιπρόσωποι είχαν π ι σ τ ο π ο ι η θ ε ί σ τ ι ς ΗΠΑ. Αυτό βοηθά την Toyota να υποστηρίξει σ ω σ τ ά τ ο υ ς αντιπροσώπους, διµιουργώντας κέρδη για όλους. Η η σ υ χ ί α τ ο υ κ ι ν η τ ή ρ α αναδείχθηκε ως π α ρ ά γ ο ν τ α ς απόδοσης. Το 1990 α υ τ ό ή τ α ν τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο µ ι α ς διαφήµισης που έδειχνε µια π υ ρ α µ ί δ α α π ό ποτήρια σαµπάνιας να ισορροπούν στο καπό µιας Lexus, ενώ ο κινητήρας ανέβαζε στροφές µε τέρµα το γκάζι. I.H.U., 5. Αναµείξτε 25/09/2014 και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες 32 για Καλύτερα Αποτελέσµατα Κατανοώντας ότι η συντήρηση του αυτοκινήτου ήταν µια πηγή απογοήτευσης για τους ιδιοκτήτες, η Lexus όρισε «ειδικούς διαγνώστες» για να επεξηγούν τι συµβαίνει µε το όχηµα του πελάτη. Το εφεδρικό αυτοκίνητο που παρείχαν ήταν ένα, όχι συµβατικό, Lexus. Στη συνέχεια το ε π ι σ κ ε υ α σ µ έ ν ο αυτοκίνητο καθαριζόταν πριν επιστραφεί στον ιδιοκτήτη. Οι αντιπροσωπίες συνήθως διαθέτουν πολλές ανέσεις όπως cappuccino bar, µπουτίκ, και κέντα µέσων ενηµέρωσης, ώστε να διατηρήσουν τη βασική αρχή της ε τ α ι ρ ε ί α ς, ό τ ι δηλαδή «θα αντιµετωπίζουµε κάθε πελάτη, όπως κάθε επισκέπτη στο σπίτι µας».

33 DELL Μοντέλο Κέρδους Δίκτυο Διαδικασία Εξυπηρέτηση Κανάλι ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Ο σύντοµος «κύκλος µετατροπής χρηµάτων (CCC)» της Dell, σήµαινε ότι συλλέγει µετρητά από τους καταναλωτές προτού χρειαστεί να πληρώσει τους προµηθευτές. Αυτή η ι δ έ α µ ε ί ω σ ε τ ι ς κ ε φ α λ α ι ο υ χ ι κ έ ς ανάγκες εργασίας, και άλλαξε τη δυναµική της βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΔΙΚΤΥΟ Η βάση των συνεργατών της D e l l συγκεντρώνεται σε λιγότερους α π ό προµηθευτές, π ο υ αντιπροσωπεύο υν το 80% των αγορών. Οι πιο σ η µ α ν τ ι κ ο ί παράγοντες για την επιλογή προµηθευτή ε ί ν α ι η ποιότητα, η εξυπηρέτηση, και η ευελιξία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η D e l l αντιπαραβάλλει την προσφορά και τη ζήτηση σε κ α θ η µ ε ρ ι ν ή, εβδοµαδιαία και µ η ν ι α ί α β ά σ η. Παράλληλα, κάθε P C έ χ ε ι δηµιουργηθεί µε βάση συγκεκριµένες π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς, πράγµα που βοήθησε την εταιρεία να αποφύγει να ξεµείνει µε απούλητο απόθεµα. I.H.U., 5. Αναµείξτε 25/09/2014 και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες 33 για Καλύτερα Αποτελέσµατα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η τηλεφωνική παραγγελία και η τεχνική υποστήριξη 24/7, χρησιµοποιήθηκαν στην Dell π ρ ι ν ο ι περισσότεροι από τους αναγνώστες τους να σ κ ε φ τ ο ύ ν ν α τ ο προσφέρουν. Πολλές από τ ι ς π ι ο σ η µ α ν τ ι κ έ ς υπηρεσίες της ήταν προσαρµοσµένες για βασικούς εταιρικούς λογαριασµούς, έτσι ώστε οι µεγάλες επιχειρήσεις όταν προσλάµβαναν έναν νέο εργαζόµενο να καλούσαν την Dell για να στείλει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό. ΚΑΝΑΛΙ Με την πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο διαδίκτυο και όχι σε καταστήµατα, η Dell είχε χρηµατικό όφελος, ενώ παράλληλα παρέκαµπτε τους µεσάζοντες. Η Dell ανέπτυσσε επίσης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εταιρικών πελατών, Intranet ιστοσελίδες.

34 FEDEX Μοντέλο Κέρδους Διαδικασία Απόδοση Προϊόντος Εξυπηρέτηση Κανάλι ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΥΣ Ο ιδρυτής της FedEx και CEO Fred Smith εντόπισε την ζήτηση γ ι α τ η ν αποτελεσµατική διανοµή των ε υ α ί σ θ η τ ω ν σ τ ο χρόνο µεταφορών, βασιζόµενος στο ότι οι πελάτες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για την υπηρεσία αυτή. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η F e d E x πρωτοστάτησε στην π ρ ώ τ η αυτοµατοποιηµένη εξυπηρέτηση πελατών το 1978 και συνεχίζει να εκσυγχρονίζει την "just in time" παγκόσµια επιχείρησή της. Οι φορητοί της σαρωτές έγιναν π ρ ό τ υ π ο τ ο , καθώς και ένα online σύστηµα διαχείρισης της µεταφοράς εισήχθη το ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η FedEx έµαθε ποιες δράσεις των πελατών οδηγούσαν σε αποτυχηµένες ή καθυστερηµένες παραδόσεις. Μετέφρασε αυτά τα δεδοµένα δίνοντας έµφαση στην απλότητα, ειδικά στα έντυπα, στη συσκευασία, και στις online διεπαφές, ώστε να καταστήσει την υπηρεσία όσο το δυνατόν ευκολότερη στη χρήση για τους πελάτες της. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Δηµιούργησε µια άριστη εξυπηρέτηση στην παρακολούθηση του δέµατος, επιτρέποντας στους αποστολείς να το παρακολουθούν µέσω online συστήµατος. Με το σύστηµα SenseAware, συνδέει µια συσκευή πολλαπλών αισθητήρων µε µια διαδικτυοκεντρική εφαρµογή, που επιτρέπει στους πελάτες να π α ρ α κο λ ο υ θ ο ύ ν τ ι ς αποστολές τους σε σ χ ε δ ό ν π ρ α γ µ α τ ι κό χρόνο. ΚΑΝΑΛΙ Στις αρχές του 2014 η FedEx εξαγόρασε την εταιρία Kinkos. Α υ τ ή η επέκταση έδωσε στην FedEx π ο λ λ ά περισσότερα σ η µ ε ί α πώλησης και εξυπηρέτησης, όπου οι πελάτες θα µπορούσαν προετοιµάσουν, συσκευάσουν, και στείλουν τα δέµατα τους. I.H.U., 5. Αναµείξτε 25/09/2014 και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες 34 για Καλύτερα Αποτελέσµατα

35 LEGO Δίκτυο Σύστηµα Κανάλι Δέσµευση Προϊόντος Πελάτη ΔΙΚΤΥΟ Ο Ό µ ι λ ο ς L E G O δηµιούργησε συµφωνίες αδειοδότησης µε µεγάλες ε τ α ι ρ ε ί ε ς κινηµατογραφικών ταινιών. Αυτό του επέτρεψε να δηµιουργήσει σειρές παιχνιδιών µε θρυλικούς χαρακτήρες από franchises, όπως το Star Wars και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τα τουβλάκια LEGO που πωλούνται σήµερα µπορούν ακόµα να κουµπώσουν πάνω στα αρχικά πλαστικά τουβλάκια, για τα οποία κατοχυρώθηκε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και κυκλοφόρησαν το 1958, σύµβολο για ένα µοναδικό και διαρκές σύστηµα προϊόντος. Η εταιρεία παρήγαγε επίσης, µια ειδική γραµµή ενός ιδιαίτερα βραβευθέντος σετ ροµποτικής συναρµολόγησης, το οποίο πωλήθηκε µε το σήµα Lego Mindstorms. I.H.U., 5. Αναµείξτε 25/09/2014 και Ταιριάξτε Τύπους Καινοτοµίες 35 για Καλύτερα Αποτελέσµατα ΚΑΝΑΛΙ Το ηλεκτρονικό κατάστηµα του Οµίλου LEGO προσφέρει ακριβά σύνολα LEGO όπως η 300$ εκδοχή του Death Star από το Star Wars ή µια έκδοση LEGO του Villa Savoye, που σχεδιάστηκε από τον Le Corbusier. Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης όπως η Toys "R" Us και η Target µεταφέρουν την κεντρική γραµµή των κατασκευαστικών παιχνιδιών της LEGO, ενώ ορισµένα αποκλειστικά είδη προσφέρονται µόνο µέσω α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ν καταστηµάτων λιανικής πώλησης της εταιρείας, και ά λ λ α ά µ ε σ α π ρ ο ς τ ο υ ς καταναλωτές κανάλια. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Η LEGOLAND Billund άνοιξε το 1968 και γρήγορα έγινε το πιο δηµοφιλές έξω από την Κοπεγχάγη. Το έκτο πάρκο άνοιξε στη Μαλαισία το Τα πάρκα σήµερα α ν ή κ ο υ ν κ α ι λειτουργούνται από τ η ν M e r l i n Entertainments Group, κατόπιν άδειας από την LEGO Group.

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης

Business Model Canvas. Οδηγός Χρήσης Business Model Canvas Οδηγός Χρήσης Οι Alexander Osterwalder και Yve spigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Mode lgeneration: A Handbook forvisionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Franchise Concept Book

Franchise Concept Book Franchise Concept Book Παράγουμε σπιτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας αγνά και φρέσκα υλικά μετά από συνεχή έρευνα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα ποιοτικότερα παγωτά και παγωμένα γιαούρτια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

News. Passion. Alfa. Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία. στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σειρά. Σειρά

News. Passion. Alfa. Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία. στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σειρά. Σειρά News ΤΕΥΧΟΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 by Γνωρίστε τον κλιματισμό Γνωρίστε την Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία τεχνολογία στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς Σειρά Passion Απόλυτος έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε.

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε. ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε. Πρoβλέψεις γιά το μέγεθος της Ηλεκτρονικής Αγοράς -B2C Ερευνητικό Ίδρυμα IDC VSAComm VeriFone ActifMedia Killen&Assoc 1997 ($εκατ εκατ.) 1.000 48 350 436 2000 ($εκατ εκατ) 117.000

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Franchise Concept Book

Franchise Concept Book Franchise Concept Book Παράγουμε σπιτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας αγνά και φρέσκα υλικά μετά από συνεχή έρευνα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα ποιοτικότερα παγωτά και παγωμένα γιαούρτια.

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы

Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Everywhere 24/7. Εναλλακτικά ίκτυα Alternative Channels Альтернативные каналы Πολλαπλά εναλλακτικά κανάλια... από τη winbank! ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά σας µε τις καινοτόµες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε ράφι στο κέρδος

Δώστε ράφι στο κέρδος Δώστε ράφι 2015 2014 στο κέρδος Εμείς στην BAZAAR AE, με 50 χρόνια εμπειρία στο χονδρεμπόριο τροφίμων, και το σύγχρονο δίκτυο διανομής καλύπτουμε πλήρως όλες τις κατηγορίες προιόντων, σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα