Χρήση του GameMaker για τη Δηµιουργία Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στο πλαίσιο της «Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας» στη Β ΕΠΑ.Λ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση του GameMaker για τη Δηµιουργία Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στο πλαίσιο της «Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας» στη Β ΕΠΑ.Λ."

Transcript

1 Χρήση του GameMaker για τη Δηµιουργία Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στο πλαίσιο της «Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας» στη Β ΕΠΑ.Λ. Κ. Φλώρος 1, Μ. Μαντουβάλου 1 1 ΕΠΑ.Λ. Αλίµου {kfloros, Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουµε τη δηµιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ειδικής Θεµατικής Δραστηριότητας της Β ΕΠΑ.Λ., µε σκοπό την εισαγωγή των µαθητών στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Γίνεται χρήση του περιβάλλοντος του GameMaker µε τη βοήθεια του οποίου οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τις έννοιες των αντικειµένων, των ιδιοτήτων τους, των γεγονότων και των ενεργειών που τα συνδέουν. Στο απλό γραφικό περιβάλλον του GameMaker δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εισαχθούν στις έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και να κατανοήσουν την απαιτητική και αφηρηµένη αντικειµενοστραφή τεχνική ανάπτυξης προγραµµάτων και µάλιστα κατασκευάζοντας ένα παιχνίδι χωρίς να απαιτείται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού. Λέξεις κλειδιά: GameMaker, αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός, οπτικό περιβάλλον. 1. Εισαγωγή H Ειδική Θεµατική Δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) διδάσκεται για πρώτη φορά ως µάθηµα επιλογής του Ωρολογίου Προγράµµατος Σπουδών στη Β τάξη του Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου από το σχολικό έτος Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα ο σκοπός του µαθήµατος είναι οι µαθητές να αποκτήσουν και να αφοµοιώσουν επαγγελµατικές γνώσεις και να εµπλουτίσουν τις δεξιότητες τους, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη παρουσίαση εργασιών. Επειδή η ύλη του µαθήµατος δεν είναι προκαθορισµένη αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία για να κάνουµε µια εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Στην Γ τάξη του Λυκείου οι µαθητές προβλέπεται να διδαχθούν αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό στο πλαίσιο του µαθήµατος Στοιχεία Προγραµµατισµού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming) και κλασσικό διαδικαστικό προγραµµατισµό στο µάθηµα Δοµηµένος

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Προγραµµατισµός ο οποίος διδάσκεται παράλληλα επίσης στην Γ τάξη Λυκείου (ΠΙ, 2013). Με την µέθοδο της οµαδικής / συνεργατικής εργασίας ζητήθηκε από τους µαθητές να σχεδιάσουν και να δηµιουργήσουν ένα παιχνίδι µε το πρόγραµµα GameMaker (YoYo Games Ltd, 2. Η διδασκαλία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού 2.1 Γενικά Τα τελευταία χρόνια, ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός χρησιµοποιείται ευρύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας. Μέχρι σήµερα η διδασκαλία του όµως θεωρούνταν µια δύσκολη, προχωρηµένη διαδικασία στο πλαίσιο του κλασσικού διαδικαστικού προγραµµατισµού. Σύγχρονες µελέτες ανατρέπουν αυτή την άποψη. Αποδεικνύουν ότι ο δρόµος από τον διαδικαστικό στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό είναι ανώφελα πολύπλοκος. Οι µαθητές πρέπει πρώτα να µάθουν να προγραµµατίζουν µε ένα τρόπο και µετά να τον ξεχάσουν για να µάθουν µία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία προγραµµατισµού (Kölling, 1999). Εποµένως ένα ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος να ξεκινήσει αυτή η εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. 2.2 Το Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Σύµφωνα µε τον (Kölling, 1999) τα χαρακτηριστικά ενός καλού προγραµµατιστικού περιβάλλοντος συνοψίζονται στις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: Να είναι εύκολο στην χρήση. Να παρέχει ολοκληρωµένα εργαλεία. Να υποστηρίζει αυτοτελή αντικείµενα. Να υποστηρίζει τη επαναχρησιµοποίηση κοµµατιών κώδικα. Να υποστηρίζει τη διαδικασία της µάθησης. Να υποστηρίζει την οµαδική εργασία. Να είναι εύκολα διαθέσιµο. 2.3 Η Δηµιουργία Παιχνιδιών Ως Μέθοδος Εκµάθησης Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό (διαδικαστικό και αντικειµενοστραφή) µπορεί είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία τόσο από την πλευρά των µαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών (Yan, 2009). Το πρόβληµα από την µεριά των µαθητών δεν είναι µόνο η προηγούµενη έλλειψη εµπειρίας στον προγραµµατισµό αλλά κυρίως η έλλειψη εµπειρίας και ικανότητας στο να λύνουν προβλήµατα. Οι µαθητές, και µάλιστα σε τόσο µικρή ηλικία, δεν έχουν ακόµα αποκτήσει δεξιότητα

3 Πρακτικά 5 th CIE στον αφηρηµένο, λογικό τρόπο σκέψης. Δύσκολα µπορούν να συσχετίσουν βασικές έννοιες του προγραµµατισµού όπως τα αντικείµενα ή τις κλάσεις µε εικόνες από τη πραγµατική τους ζωή και ακόµα πιο δύσκολα µπορούν να κατανοήσουν σύνθετες έννοιες όπως τη κληρονοµικότητα ή τον πολυµορφισµό. Όµως και από την µεριά των εκπαιδευτικών το θέµα της εισαγωγής στον προγραµµατισµό δεν έχει να κάνει µόνο µε την διδασκαλία των αφηρηµένων αντικειµενοστραφών δοµών και βασικών δεξιοτήτων προγραµµατισµού, αλλά κυρίως µε την αλληλεπίδραση και τον συσχετισµό αυτών των δύο. Μια καλή διδασκαλία είναι αυτή που ισορροπεί ανάµεσα σε αυτά. Και βέβαια, ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ασχοληθεί µε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο προγραµµατιστικό περιβάλλον, τις δοµές δεδοµένων, ίσως και ακόµα και µε µαθηµατικά. (Η εµπειρία µας και ως διδασκόµενοι και ως διδάσκοντες µας λέει ότι τα πρώτα προγράµµατα τα οποία διδαχθήκαµε ή διδάξαµε, τουλάχιστον στο διαδικαστικό προγραµµατισµό, είχαν να κάνουν µε την επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων). Μια λύση που προτείνεται για να λυθούν τα πιο πάνω προβλήµατα είναι η διδασκαλία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µέσα από την δηµιουργία παιχνιδιών. Οι πρακτικοί και παιδαγωγικοί λόγοι µιας τέτοιας επιλογής (Chen & Cheng, 2007) είναι οι παρακάτω: Πρώτον, σχεδόν όλοι οι µαθητές µας διασκεδάζουν παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή, πράγµα που κάνει τα παιχνίδια ένα οικείο πεδίο εργασίας. Δεύτερον, το να δουλεύεις πάνω στην δηµιουργία ενός παιχνιδιού περιλαµβάνει ένα στοιχείο διασκέδασης. Αυτό το στοιχείο διασκέδασης τροφοδοτεί το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των µαθητών. Έτσι τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που σχετίζονται µε την µάθηση υπερνικούνται πιο εύκολα, οι ίδιοι οι µαθητές νοιάζονται να τα λύσουν για να κάνουν το παιχνίδι τους να δουλεύει. Τρίτον, τα παιχνίδια του υπολογιστή, από την ίδια τους την φύση περιλαµβάνουν έναν µεγάλο αριθµό από αντικείµενα που αλληλεπιδρούν. Έτσι λύνεται το πρόβληµα των αφηρηµένων αντικειµένων και ενεργειών που τώρα πια σχετίζονται µε γνωστές εικόνες και δράσεις. Τέταρτο, ο προγραµµατισµός των παιχνιδιών του υπολογιστή προσφέρει ένα φυσικό περιβάλλον για διδαχθούν θέµατα που θεωρούνται γενικά δύσκολο να διδαχθούν, ειδικά σε αρχάριους, όπως ο προγραµµατισµός που οδηγείται από τα γεγονότα (event-driven programming) και ο προγραµµατισµός µε την χρήση διεπαφής εφαρµογών (using application programming interfaces). 3. Η Μεθοδολογία Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή µας, επιλέξαµε να διδάξουµε αυτή την ενότητα µε την µέθοδο της οµαδικής / συνεργατικής εργασίας (project). Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα σπουδαίοι πρωτοπόροι παιδαγωγοί όπως οι John Dewey, Lev Vygotsky και άλλοι τονίζουν την σπουδαιότητα των µεθόδων µάθησης µε µαθητοκεντρικό και οµαδικό χαρακτήρα. Οι µαθητές δουλεύοντας σε οµάδες, αναλύουν προβλήµατα, ερευνούν και ανακαλύπτουν λύσεις. Αν η εργασία αυτή

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 διαρκεί ένα ικανό χρονικό διάστηµα, µιλάµε για µέθοδο project. Όπως αναφέρει και ο (Ματσαγγούρας, 2000) τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που συνέβαλαν στην εξάπλωση του οµαδοσυνεργατικού κινήµατος. Ο πρώτος και βασικός διδακτικός λόγος «είναι το γεγονός ότι η επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου να εξασφαλίσει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία προωθείται µε φυσικό και αβίαστο τρόπο στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 2000). Δεύτερο, «η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει δυνατότητες αυτενέργειας τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη, και γι αυτό κάνει τους µαθητές να αισθάνονται υπεύθυνα και σηµαντικά άτοµα, ικανά να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της σχολικής ζωής» (Ματσαγγούρας, 2000). Και τρίτον µεγιστοποιεί τον χρόνο της ενεργού εµπλοκής των µαθητών στο µάθηµα, αντιµετωπίζει «τα προβλήµατα συµπεριφοράς και πειθαρχίας που συνεπάγεται η µη εµπλοκή τους στο µάθηµα» καθώς και «το πρόβληµα της ανοµοιογένειας της τάξης» (Ματσαγγούρας, 2000). Πέρα από τους παραπάνω παιδαγωγικούς στόχους η εµπλοκή µαθητών σε project τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν διάφορα πεδία γνώσης για να επιλύσουν ένα σύνθετο πρόβληµα, δραστηριότητα που είναι σηµαντική σε κάθε κοινωνική, επαγγελµατική και επιστηµονική δράση. 4. Το Πρόγραµµα GameMaker Για την ανάπτυξη των παιχνιδιών χρησιµοποιήσαµε το λογισµικό GameMaker 8.1 Lite το οποίο πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι εύκολο στην χρήση. Παρέχει µία διαισθητική και εύκολη στη χρήση σύρε και άφησε (drag and drop interface) διεπαφή, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να δηµιουργεί τα δικά του παιχνίδια πολύ γρήγορα. Μπορεί άµεσα να εισάγει και να δηµιουργήσει εικόνες, κινούµενες εικόνες (sprites) και ήχους και να τα χρησιµοποιήσει. Παρέχει ολοκληρωµένα εργαλεία. Υποστηρίζει αυτοτελή αντικείµενα.

5 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 1. Βασική οθόνη GameMaker (αντικείµενα, γεγονότα και ενέργειες) Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός βασίζεται στην ιδέα ότι τα αντικείµενα υπάρχουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και ότι διάφορες λειτουργίες µπορούν να εφαρµοστούν / εκτελεστούν πάνω σ αυτά. Εποµένως, ο χρήστης σε ένα πραγµατικά αντικειµενοστραφές περιβάλλον θα πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργεί µε διαδραστικό τρόπο αντικείµενα από κάθε διαθέσιµη κλάση και να χειρίζεται αυτά τα αντικείµενα προκαλώντας πράξεις (actions) και γεγονότα (events). Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η σύνθεση αυτών των αντικειµένων στο επίπεδο του χρήστη. Πράγµατι στο Gamemaker o χρήστης µπορεί πολύ εύκολα να εισάγει τα αντικείµενα του παιχνιδιού του και να ορίσει την συµπεριφορά τους. Μπορεί επίσης να δηµιουργεί διαφορετικά δωµάτια (επίπεδα) στα οποία διαδραµατίζεται το παιχνίδι. Τα αντικείµενα είναι εκείνες οι οντότητες του παιχνιδιού που ενεργούν. Το πρόγραµµα GameMaker υιοθετεί την προσέγγιση που ονοµάζουµε οδηγούµενη από τα γεγονότα. Αυτό σηµαίνει ότι όταν κάτι συµβαίνει στο παιχνίδι τα στιγµιότυπα του αντικειµένου λαµβάνει ένα γεγονός (κάτι σαν µηνύµατα που του λένε τι να κάνει). Τα στιγµιότυπα αντιδρούν σε αυτά τα µηνύµατα εκτελώντας συγκεκριµένες ενέργειες. Οι ενέργειες δηλώνουν τα πράγµατα που συµβαίνουν στο παιχνίδι που δηµιουργήθηκε. Οι ενέργειες τοποθετούνται στα γεγονότα των αντικειµένων. Όποτε συµβαίνει ένα γεγονός εκτελούνται οι αντίστοιχες ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσµα το στιγµιότυπο του αντικειµένου να αποκτά συγκεκριµένη συµπεριφορά. Υποστηρίζει τη επαναχρησιµοποίηση κοµµατιών κώδικα. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε καινούργια αντικείµενα απλώς αντιγράφοντας προηγούµενα. Αν ο χρήστης θέλει τον πλήρη έλεγχο του προγραµµατισµού, το πρόγραµµα παρέχει µία εύκολη στην χρήση, εσωτερική γλώσσα προγραµµατισµού. Αυτή η γλώσσα ονοµάζεται GML (Game Maker Language). Υποστηρίζει διαδικασία της µάθησης.

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αυτό πρακτικά σηµαίνει να υπάρχει η δυνατότητα της διαδραστικότητας, πειραµατισµού και της οπτικοποίησης. Όλα αυτά τα αντικείµενα, τα γεγονότα και οι συµπεριφορές, ουσιώδεις έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, µπορούν να δηµιουργηθούν χωρίς καν ο µαθητής να χρειαστεί να γράψει ούτε µία γραµµή κώδικα. Η παιδαγωγική αξία αυτού του προγράµµατος στην διδασκαλία αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι προφανής. Οι µαθητές έχουν χειροπιαστά παραδείγµατα των εννοιών αντικείµενο, γεγονός, κληρονοµικότητα, αλληλεπίδραση µεταξύ των αντικειµένων και προγραµµατίζουν µε αυτά διασκεδάζοντας, σχεδόν χωρίς να το ξέρουν. Όταν την επόµενη χρονιά θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν αυτή την γνώση συστηµατικά, το µόνο που έχουν να κάνουν είναι απλά να ανακαλέσουν αυτή τους την εµπειρία και να δουλέψουν πάνω σε αυτή. Αν κάποιος µαθητής θελήσει να προχωρήσει περισσότερο υπάρχει διαθέσιµη και η γλώσσα GML. Υποστηρίζει την οµαδική εργασία. Είναι εύκολα διαθέσιµο και στην έκδοση GameMaker 8.1 Lite µπορεί ο κάθε χρήστης / µαθητής να κατεβάσει το λογισµικό δωρεάν από το Διαδίκτυο και οι απαιτήσεις του σε πόρους του συστήµατος είναι µικρές. 5. Η Δράση µας Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, στο µάθηµα επιλογής Ειδική Θεµατική Δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) της Β τάξης του Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου, επιχειρήσαµε να διδάξουµε το πρόγραµµα GameMaker ως εισαγωγικό µάθηµα στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Το µάθηµα διδάσκεται δύο συνεχόµενες διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, από δύο καθηγητές σε τµήµατα τουλάχιστον δώδεκα µαθητών. Προτείνεται ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες που αποτελούνται από τρεις έως πέντε µαθητές και η οµαδοσυνεργατική µέθοδος διδασκαλίας. Το µάθηµα έγινε στo σχολικό εργαστήριο της Πληροφορικής. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερεις οµάδες. Δύο οµάδες των τριών µαθητών και δύο οµάδες των τεσσάρων µαθητών. Οι οµάδες δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε τα κοινά ενδιαφέροντα των µαθητών και µε τους ρόλους που διάλεξαν (σχεδιαστή/αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή και καλλιτεχνικού επιµελητή). Η κάθε οµάδα µαθητών κατέβασε από το διαδίκτυο και εγκατέστησε το παραπάνω λογισµικό. Οι διδάσκοντες τις τρεις πρώτες εβδοµάδες καθοδηγήσαµε τους µαθητές στο περιβάλλον του προγράµµατος και δείξαµε κάποια παραδείγµατα παιχνιδιών που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν µε την χρήση του GameMaker. Στην συνέχεια η κάθε οµάδα αφέθηκε ελεύθερη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το δικό της παιχνίδι. Οι διδάσκοντες απλώς επέβλεπαν και καθοδηγούσαν τις οµάδες. του

7 Πρακτικά 5 th CIE Κάποιες φορές βέβαια κλίθηκαν να λύσουν και κάποια πρακτικά προβλήµατα. Έτσι δηµιουργήθηκαν τα τέσσερα παιχνίδια που σύντοµα θα περιγράψουµε πιο κάτω. 5.1 Στο Κόσµο Του Διαστήµατος (Shooter Με Δύο Παίχτες) Δηµιουργήθηκε από οµάδα τριών µαθητών (2 αγόρια και 1 κορίτσι). Οι δύο παίκτες του παιχνιδιού οδηγούν, µε την χρήση διαφορετικών πλήκτρων του πληκτρολογίου, δύο διαστηµόπλοια και πυροβολούν εχθρούς που έρχονται από την άλλη πλευρά. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να καταστρέψουν όσο πιο πολλούς εχθρούς µπορούν και να πάρουν αρκετούς πόντους. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουν τους εχθρούς. Τυχόν σύγκρουση των διαστηµοπλοίων µε τους εχθρούς τερµατίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει δύο πίστες. Στο τέλος του παιχνιδιού καταγράφονται οι πόντοι που κερδήθηκαν, καθώς και οι δέκα καλύτερες επιδόσεις. Επίσης µέσα από το παιχνίδι παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο παίζεται το παιχνίδι και τον σκοπό του (Βοήθεια µε το πλήκτρο F1). Τα διαστηµόπλοια, οι εχθροί και οι σφαίρες είναι αντικείµενα που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (συγκρούονται) µε διάφορα αποτελέσµατα π.χ. καταστρέφονται, κερδίζουν πόντους, αλλάζουν πίστα, τερµατίζουν το παιχνίδι. Δηλαδή το πάτηµα κάθε πλήκτρου αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό γεγονός που ενεργοποιεί διαφορετικές ενέργειες. Επίσης υπάρχουν ήχοι υποβάθρου και ήχοι που προκαλούνται από τις διάφορες ενέργειες. Εικόνα 2. Παιχνίδι «Στο Κόσµο Του Διαστήµατος» (Πρώτη πίστα) 5.2 The Explorer (Λαβύρινθος Με Δύο Πίστες) Δηµιουργήθηκε από οµάδα τεσσάρων µαθητριών. Ένας παίκτης, µε την χρήση διαφορετικών πλήκτρων του πληκτρολογίου, ελέγχει τον Εξερευνητή. Στην πρώτη πίστα προσπαθεί να µαζέψει όλα τα φίλτρα, για να συγκεντρώσει πόντους. Πρέπει να

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 αποφύγει τις αράχνες µε σκοπό να φτάσει στο κορίτσι, για να περάσει στην επόµενη πίστα. Στην δεύτερη πίστα πρέπει να µαζέψει όλα τα διαµάντια και να αποφύγει τους σκελετούς µε σκοπό να φτάσει στην πόρτα, για να τερµατίσει. Εδώ τα αντικείµενα είναι ο Εξερευνητής, τα φίλτρα, οι αράχνες, το κορίτσι, τα διαµάντια, οι σκελετοί αλλά και ακίνητα αντικείµενα (τοίχοι και παρτέρια) που εµποδίζουν την κίνηση του Εξερευνητή. Η σύγκρουση µε τις αράχνες προκαλεί επανάληψη της πρώτης πίστας. Το παιχνίδι έχει δύο πίστες. Στο τέλος του παιχνιδιού καταγράφονται οι πόντοι που κερδήθηκαν καθώς και οι δέκα καλύτερες επιδόσεις. Επίσης µέσα από το παιχνίδι παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι και τον σκοπό του. Κάθε αντικείµενο ορίζεται να έχει την δική του συµπεριφορά. Οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε διαφορετικά αντικείµενα προκαλούν διαφορετικά αποτελέσµατα (π.χ. συγκέντρωση πόντων, αλλαγή πίστας ή τον τερµατισµό του παιχνιδιού). Το πάτηµα κάθε πλήκτρου επίσης αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό γεγονός που ενεργοποιεί διαφορετικές ενέργειες. Εικόνα 3. Παιχνίδι «The Explorer» (Πρώτη πίστα) 5.3 Oldman (Λαβύρινθος Με Δύο Πίστες) Δηµιουργήθηκε από οµάδα τριών µαθητών (1 αγόρι και 2 κορίτσια). Ένας παίκτης, µε την χρήση διαφορετικών πλήκτρων του πληκτρολογίου, ελέγχει τον Παππού. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίχτης να µαζέψει τους περισσότερους θησαυρούς και να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους που µπορεί. Ο Παππούς πρέπει να πάει στην πόρτα ώστε να προχωρήσει στην επόµενη πίστα. Υπάρχουν ήχοι υποβάθρου και ήχοι που προκαλούνται από τις διάφορες ενέργειες. Από το παιχνίδι παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι και τον σκοπό του. Εδώ τα αντικείµενα είναι ο Παππούς, οι θησαυροί και τα ακίνητα αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο ορίζεται να έχει την δική του συµπεριφορά. Οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε διαφορετικά αντικείµενα προκαλούν διαφορετικά αποτελέσµατα. Το

9 Πρακτικά 5 th CIE πάτηµα κάθε πλήκτρου επίσης αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό γεγονός που ενεργοποιεί διαφορετικές ενέργειες. Εικόνα 4. Παιχνίδι «Oldman» (Πρώτη πίστα) 5.4 Worst Maze Game Ever (Λαβύρινθος Με Δύο Πίστες Και 4 Παίκτες) Δηµιουργήθηκε από οµάδα τεσσάρων µαθητών. Η πρωτοτυπία αυτού του παιχνιδιού είναι ότι παίζεται από τέσσερεις διαφορετικούς παίκτες ανταγωνιστικά. Κάθε ένας παίκτης, µε την χρήση διαφορετικών πλήκτρων του πληκτρολογίου, ελέγχει και έναν από τέσσερεις διαφορετικούς χαρακτήρες. Σε κάθε πίστα υπάρχουν διάσπαρτα διαµάντια από τα οποία µόνο το ένα είναι πραγµατικό. Κερδίζει ο παίκτης που θα ανακαλύψει το πραγµατικό. Υπάρχουν ήχοι υποβάθρου και ήχοι που προκαλούνται από τις διάφορες ενέργειες. Από το παιχνίδι παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι και τον σκοπό του (Βοήθεια µε το πλήκτρο F1). Εδώ τα αντικείµενα είναι οι παίκτες, τα δύο διαφορετικά είδη διαµαντιών (που έχουν την ιδία εικόνα αλλά διαφορετική συµπεριφορά) και τα ακίνητα αντικείµενα. Αξίζει εδώ να τονίσουµε τον σαφή, λειτουργικό διαχωρισµό που έκαναν οι µαθητές αυτής της οµάδας ανάµεσα στην εικόνα κάθε αντικειµένου και το ίδιο το αντικείµενο. Οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε διαφορετικά αντικείµενα προκαλούν διαφορετικά αποτελέσµατα. Το πάτηµα κάθε πλήκτρου και εδώ αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό γεγονός που ενεργοποιεί διαφορετικές ενέργειες.

10 10 Conferrence on Informatics in Education Συµπεράσµατα Εικόνα 5. Παιχνίδι «Worst Maze Game Ever» (Πρώτη πίστα) Η εµπειρία από αυτό το µάθηµα ήταν ιδιαίτερα θετική. Θεωρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι καλύφθηκαν. Πρώτα από όλα οι µαθητές κατανόησαν τις βασικές έννοιες και αρχές του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε τρόπο εύκολο και ευχάριστο. Οι µαθητές έχουν πια δουλέψει πάνω στις έννοιες αντικείµενο, γεγονός, κληρονοµικότητα, αλληλεπίδραση µεταξύ των αντικειµένων και προγραµµάτισαν µε αυτά διασκεδάζοντας. Κατάφεραν, µάλιστα, µέσα σε ελάχιστο χρόνο, να δηµιουργήσουν τις δικές τους εφαρµογές. Παράλληλα έµαθαν ένα χρήσιµο προγραµµατιστικό εργαλείο. Κάποιοι ενδιαφέρθηκαν να µάθουν και για το πως θα µπορούσαν στο µέλλον να προγραµµατίσουν σε ανώτερο επίπεδο χρησιµοποιώντας και εντολές µε την µορφή κώδικα. Όλοι πάντως κατάφεραν να αυτενεργήσουν σχεδιάζοντας από την αρχή και να υλοποιήσουν µία εφαρµογή µε την ελάχιστη δυνατή καθοδήγηση από την πλευρά των καθηγητών τους. Χρησιµοποίησαν την εµπειρία, την φαντασία και το χιούµορ τους για ένα αποτέλεσµα που µας εξέπληξε όλους ευχάριστα. Οι οµάδες, αν και ανοµοιογενείς ως προς την σύνθεσή τους και το µαθησιακό επίπεδο των µαθητών που συµµετείχαν λειτούργησαν οµαλά. Υπήρξε ακόµα και µια µορφή ανταγωνισµού για το πια οµάδα θα δηµιουργήσει το καλύτερο παιχνίδι. Στο τέλος η κάθε οµάδα δηµιούργησε και την δική της ιστοσελίδα στην οποία µε υπερηφάνεια ενσωµάτωσε το παιχνίδι της έτσι ώστε και άλλοι συµµαθητές τους, αν θέλουν, να µπορούν να το κατεβάσουν και να το παίξουν. Για εµάς τους καθηγητές η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως σε µια σωστή εισαγωγή στο µάθηµα, την καλή τεχνική του οργάνωση και στην επίβλεψη των οµάδων.

11 Πρακτικά 5 th CIE Πιστεύουµε ωστόσο ότι χρειάζεται να µελετηθεί στο µέλλον η επίδραση αυτής της εµπειρίας των µαθητών όταν περάσουν στην πιο τυπική ενασχόληση τους µε τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό στην Γ τάξη του Λυκείου. Αναφορές Chen, W. -K., & Cheng, Y. C. (2007). Teaching Object-Oriented Programming Laboratory With Computer Game Programming. IEEE Transactions on Education, 50(3), Yan, L. (2009). Teaching Object-Oriented Programming With Games. Sixth International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, Kolling, M. (1999). The Problem of Teaching Object-Oriented Programming Part I: Languages. Journal of Object-Oriented Programming, 11(8), Kolling, M. (1999). The Problem of Teaching Object-Oriented Programming Part II: Environments. Journal of Object-Oriented Programming, 11(9), Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «Για Ποιους». Διήµερο Επιστηµονικό Συµπόσιο: «Η εφαρµογή της οµαδοκεντρικής διδασκαλίας Τάσεις και Εφαρµογές», Θεσσαλονίκη, ΠΙ. (2013). ΕΠΑΛ Ωρολόγια Προγράµµατα Ηµερήσια ΕΠΑΛ. Ανάκτηση από το Abstract In this paper we describe the development of computer games by 11 - grade students of a vocational high school in the context of a Special Thematic Activity course aiming to introduce students to object-oriented programming. Through the GameMaker environment students face the concepts of objects, properties, events and actions that relate them. In simple graphical visual object-oriented environment the GameMaker enables students to be introduced to the concepts of object-oriented programming, understand the demanding and abstract object-oriented development technique programs and even develop a game without requiring the knowledge of a programming language. Keywords: GameMaker, object-oriented programming, visual environment.

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing.

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Κ. Αλεξόπουλος 1, Ε. Ρόμπολα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 1 ου Γενικού Λυκείου Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιβάλλον Σχεδίασης Διαδικτυακών Επιτραπέζιων Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών Κεσελόπουλος Γεώργιος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2012 ii Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Β Α Λ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ( Methodologies for New Technological implementations

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµαντής Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008

ιαµαντής Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008 Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ραστηριότητα µαθηµατικών µε τη χρήση του Microworlds Pro ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά Ε ηµοτικού Γνωστικά αντικείµενα µε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Ελένη Ελευθεριώτη 1, Ανθή Καρατράντου 2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος 2 eleni_elefther@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

«Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς

«Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς «Σκυταλοδρόµε δέσε τα κορδόνια σου!»: Προσεγγίζοντας τον αθλητισµό µέσω των ψηφιακών κόµικς Κωλέτσου Ευτυχία 1, Κυρίτση Βασιλική 2 1 Εκπαιδευτικός Α/βαθµιας- ΤΠΕ, 32 ο ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου ekoletso@cs.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Τριμελής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα