ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού"

Transcript

1 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Έλαιο ψυκτικών συστηµάτων. Κωδικός Προϊόντος : 001A9470 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Ostrea A.E. εταιρεία του οµίλου της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Ιερά Οδός , T.K: GR- Αθήνα Τηλέφωνο : Επικοινωνία για : MSDS Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης : ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Ταξινόµηση ΕΚ : Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Κίνδυνοι για την υγεία : εν αναµένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιµοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες. Η παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα χωρίς να συνοδεύεταιαπό κατάλληλο καθαρισµό µπορεί να φράξει τους πόρους του δέρµατος µεαποτέλεσµα διαταραχές όπως λιπώδης ακµή/πετρελαιοακµή. Η έγχυση υπό υψηλή πίεση κάτω από το δέρµα δύναται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες συµπεριλαµβανοµένης και της τοπικής νέκρωσης. Το χρησιµοποιηµένο έλαιο ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνες προσµίξεις. Ενδείξεις και συµπτώµατα : Η τοπική νέκρωση γίνεται αντιληπτή λόγω καθυστερηµένης έναρξης του πόνου και βλάβης των ιστών µερικές ώρες µετά από την έγχυση. Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα λιπώδους ακµής/πετρελαιοακµής ενδέχεταινα περιλαµβάνουν το σχηµατισµό φλυκταινών και στιγµάτων πάνω στο δέρµατης εκτεθειµένης περιοχής. Η κατάποση δύναται να καταλήξει σε ναυτία, εµετό ή/και διάρροια. Κίνδυνοι ασφαλείας : εν κατατάσσονται στα εύφλεκτα αλλά καίγονται. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Περιγραφή σκευάσµατος : Αλκυλοβενζόλιο. Επικίνδυνα συστατικά 1/8

2 Χηµική ταυτότητα CAS EINECS Σύµβολο(α Φράσεις Συγκ. ) από R Μεγάλη αλυσίδα αλκυλοβενζολίων R53 100,00 % Πρόσθετες πληροφορίες : Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 16 για το πλήρες κείµενο των φράσεων R της ΕΚ. 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές πληροφορίες : εν αναµένεται να είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν χρησιµοποιείται κάτω από κανονικές συνθήκες. Εισπνοή : εν είναι απαραίτητη η θεραπεία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν τα συµπτώµατα εµµένουν, να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. Επαφή µε το δέρµα : Αφαιρέστε την µολυσµένη ενδυµασία. Ξεπλένετε την εκτεθειµένη περιοχή µε νερό και συνεχίστε το πλύσιµο µε σαπούνι, εάν υπάρχει. Αν εµφανισθεί επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Κατά τη χρήση εξοπλισµού υψηλής πίεσης, υπάρχει πιθανότητα έγχυσης του προϊόντος υπό πίεση κάτω από το δέρµα. Σε περίπτωση τραυµατισµού λόγω έγχυσης υπό υψηλή πίεση, το θύµα του ατυχήµατος θα πρέπει να διακοµιστεί σε νοσοκοµείο τάχιστα. Μην περιµένετε να εµφανιστούν συµπτώµατα. Να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια ακόµη και απουσία εµφανών τραυµάτων. Επαφή µε τα µάτια : Πλύντε τα µάτια µε άφθονο νερό. Αν εµφανισθεί επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Κατάποση : Γενικά δεν χρειάζεται θεραπευτική αγωγή αν δεν γίνει κατάποση µεγάλης ποσότητας. Ωστόσο, ζητήστε ιατρική συµβουλή. Οδηγίες προς ιατρούς : Αντιµετωπίστε ανάλογα µε τα συµπτώµατα. Οι τραυµατισµοί λόγω έγχυσης υπό υψηλή πίεση απαιτούν άµεση χειρουργικήεπέµβαση και ενδεχοµένως θεραπεία µε στεροειδή ώστε να ελαχιστοποιείταιη βλάβη των ιστών και η απώλεια λειτουργίας. Ενδέχεται να απαιτείται χειρουργική διερεύνηση ώστε να προσδιοριστεί η έκταση της προσβεβληµένης περιοχής, επειδή τα τραύµατα εισόδου είναι µικρού µεγέθους και δεν υποδηλώνουν τη σοβαρότητα της υποκείµενης βλάβης. Τα τοπικά αναισθητικά ή οι θερµές εµβαπτίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται επειδή δύνανται να συµβάλλουν στην εξοίδηση, τον αγγειόσπασµο και την ισχαιµία. Η άµεση χειρουργική αποσυµπίεση, ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση των ξένων σωµάτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό γενική αναισθησία και απαιτείται εκτεταµένη διερεύνηση. 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Εκκενώστε το χώρο της πυρκαγιάς από όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην οµάδα αντιµετώπισης εκτάκτου ανάγκης. Ειδικοί Κίνδυνοι : Στα επικίνδυνα προιόντα της καύσης µπορεί να περιέχονται: Σύνθετο µίγµα αεροµεταφερόµενων στερεών και υγρών 2/8

3 Κατάλληλα µέσα κατάσβεσης Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες σωµατιδίων και αερίων (καπνός). Mονοξείδιο του άνθρακας. Αγνώστου ταυτότητας οργανικές και ανόργανες ενώσεις. : Αφρός, νερό µε καταιωνισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες ( water fog). Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακος, άµµος ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. : Μη χρησιµοποιείτε δέσµη νερού. : Κατά την προσέγγιση φωτιάς σε κλειστό χώρο πρέπει να χρησιµοποιείται ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισµός συµπεριλαµβανοµένης αναπνευστικής συσκευής. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Να αποφεύγεται η επαφή µε υλικό που έχει χυθεί ή εκλυθεί. Για καθοδήγηση σχετικά µε την επιλογή εξοπλισµού ατοµικής προστασίας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS). είτε το τµήµα 13 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προιόντος. Τηρείστε όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισµούς. Προστατευτικά µέτρα : Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιείστε κατάλληλο περιέκτη για να αποφευχθεί περιβαλλοντικήµόλυνση. Εµποδίστε την εξάπλωση ή την είσοδο σε οχετούς, χαντάκια ήποταµούς, χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλα κατάλληλα φράγµατα. Μέθοδοι καθαρισµού και περισυλλογής : Ολισθηρό εάν χυθεί. Να αποφεύγετε τα ατυχήµατα, καθαρίστε το χώρο αµέσως. Προλάβετε τη διασπορά κάνοντας φράγµα µε άµµο, χώµα, ή άλλο απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε το υγρό απευθείας ή µε απορροφητικό υλικό. Απορροφάτε τα υπολείµµατα µε απορροφητικό µέσο, όπως ο άργιλος, η άµµος ή άλλο κατάλληλο υλικό, και απορρίπτετε καταλλήλως. Πρόσθετες συµβουλές : Πρέπει να ενηµερωθούν οι τοπικές αρχές αν σηµαντικές ποσότητες διαρροών δεν µπορούν να µαζευτούν. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Γενικές προφυλάξεις : Να χρησιµοποιείται εξαερισµός µε εντοπισµένη αναρρόφηση, εάν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής ατµών, οµιχλών ή εκνεφώσεων. Απορρίψτε καταλλήλως τυχόν µολυσµένα ράκη ή υλικά καθαρισµού, προκειµένου να αποφευχθεί πυρκαγιά. Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεδοµένων ως βάση για την εκτίµηση κινδύνου των τοπικών συνθηκών για τον καθορισµό κατάλληλων ελέγχων σχετικά µε τον χειρισµό, την αποθήκευση και τη διάθεση του υλικού αυτού. Χειρισµός : Να αποφεύγεται η παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα. Αποφεύγετε την εισπνοή ατµών ή/και συµπυκνωµάτων ατµών. Κατά τον χειρισµό προϊόντων που είναι σε βαρέλια, πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά υποδήµατα και ο κατάλληλος εξοπλισµός χειρισµού. Αποθήκευση : Φυλάξτε το δοχείο ερµητικά κλειστό σε δροσερό καλώς αεριζόµενο χώρο. Να χρησιµοποιούνται δοχεία που κλείνουν και διαθέτουν κατάλληλες ετικέτες σήµανσης. Θερµοκρασία αποθήκευσης: 0-50 C / F 3/8

4 Συνιστώµενα υλικά : Για τα δοχεία ή τις εσωτερικές επενδύσεις των δοχείων χρησιµοποιήστε µαλακό χάλυβα. Ακατάλληλα υλικά : Για δοχεία ή επενδύσεις δοχείων, να αποφεύγεται PVC, πολυαιθυλένιο ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιµές έκθεσης εργαζοµένων Έλεγχοι έκθεσης : Ο βαθµός προστασίας και οι τύποι των απαιτούµενων στοιχείων ελέγχου ποικίλλουν αναλόγως των πιθανών συνθηκών έκθεσης. Τα στοιχεία ελέγχου να επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης κινδύνου των τοπικών περιστάσεων. Στα κατάλληλα µέτρα περιλαµβάνονται: Επαρκής εξαερισµός για τον έλεγχο των εναέριων συγκεντρώσεων. Όταν το υλικό θερµαίνεται, ψεκάζεται ή σχηµατίζεται συµπύκνωµα ατµών, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα δηµιουργίας εναέριων συγκεντρώσεων. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός Αναπνευστική προστασία Προστασία των χεριών : Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα συνιστώµενα εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προµηθευτές ΠΠΕ για να βεβαιωθείτε σχετικά. : Κανονικα σε συνηθεις συνθηκες εργασιας δεν απαιτειται αναπνευστικη προστασια. Συµφωνα µε τους κανονες καλης βιοµηχανικης υγιεινης, πρεπει να λαµβανονται προφυλαξεις αποφυγης στο να αναπνευστει το προοιν. Αν οι µηχανικοι ελεγχοι δεν διατηρουν τις συγκεντρωσεις στον αερα σε ενα επιπεδο ικανο να προστατευει την υγειατων εργαζοµενων, επιλεξτε µια προστατευτικη αναπνευστικη συσκευη χρησιµη για τις ειδικες συνθηκες που απαιτουνται και ανοποιουσα τηναντιστοιχη Νοµοθεσια. Ελεγξτε µε τους προµηθευτες των προστατευτικων αναπνευστικων συσκευων. Οταν µπορουν να χρησιµοποιηθουν αναπνευστηρες φιλτραρισµατος αερα, επιλεγξτε ενα καταλληλο συνδυασµο µασκας και φιλτρου. Επιλεξτε ενα φιλτρο καταλληλο για µιγµα στερεων / οργανικων αεριων και ατµων (σηµειο βρασµου >65 C (149 F) που ικανοποιει την EN141 ) : Οταν το προιον ελθει σε επαφη µε τα χερια, η χρηση γαντιων αποδεκτων απο τα αντιστοιχα standards (π.χ. Ευρωπη ΕΝ374, ΗΠΑ F739) κατασκευασµενων απο τα παρακατω προιοντα µπορει να δωσει ικανοποιητικη χηµικη προστασια. γάντια PVC,νεοπρενίου ή νιτριλίου. Η καταλληλότητα και η αντοχή ενός γαντιού εξαρτώνται από τη χρήση, π.χ. συχνότητα και διάρκεια επαφής, αντίσταση του υλικού του γαντιού σε χηµικές ουσίες, πάχος του γαντιού και δεξιοτεχνία. Να ζητάτε πάντα συµβουλές από τους προµηθευτές γαντιών. Τα µολυσµένα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται. Η προσωπική υγιεινή αποτελεί βασική προϋπόθεση της αποτελεσµατικής φροντίδας των χεριών. Τα γάντια πρέπει να φοριούνται µόνον όταν τα χέρια είναι καθαρά. Μετά από τη χρήση γαντιών, τα χέρια θα πρέπει να πλένονται και να στεγνώνονται επιµελώς. Συνιστάται η χρήση καλλυντικής ουσίας περιορισµού της ξηρότητας του δέρµατος χωρίς άρωµα. 4/8

5 Προστασία των µατιών Προστατευτική ενδυµασία Μέθοδοι παρακολούθησης Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : Φορέστε γυαλιά ασφαλείας ή προσωπίδα προστασίας όλου του προσώπου αν υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης υγρών. Εγκεκριµένο από το πρότυπο της Ε.Ε. EN166. : Συνήθως δεν απαιτείται προστατευτική διάταξη δέρµατος πέρα από την τυποποιηµένη έκδοση στολής εργασίας. : Ενδέχεται να απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων συγκέντρωσης των ουσιών στη ζώνη αναπνοής των εργαζοµένων ή στον ευρύτερο χώρο εργασίας ώστε να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε το ισχύον OEL (όριο επαγγελµατικής έκθεσης) και η επάρκεια των ελέγχων έκθεσης. Για ορισµένες ουσίες, ενδεχοµένως να ενδείκνυται επίσης βιολογική παρακολούθηση. : Να ελαχιστοποιείται η έκλυση στο περιβάλλον. Πρέπει να πραγµατοποιείταιπεριβαλλοντολογική αξιολόγηση ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τηντοπική περιβαλλοντολογική νοµοθεσία. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Εµφάνιση : Αχρωµο. Υγρό σε θερµοκρασία δωµατίου. Οσµή : Ελαφρύς υδρογονάνθρακας. ph : Μη εφαρµόσιµο Αρχικό σηµείο βρασµού και : > 280 C / 536 F (κατ` εκτίµηση) εύρος βρασµού Σηµείο ροής : τυπικά -39 C / -38 F Σηµείο ανάφλεξης : τυπικά 190 C / 374 F (COC) Άνω / κάτω όρια : τυπικά 1-10 %(V) αναφλεξιµότητας ή έκρηξης Θερµοκρασία : > 320 C / 608 F αυτανάφλεξης Πίεση ατµών : < 0,5 Pa σε 20 C / 68 F ((κατ` εκτίµηση)) Πυκνότητα : τυπικά 871 kg/m3 σε 15 C / 59 F Υδατοδιαλυτότητα : Αµελητέο Συντελεστής κατανοµής: : > 6 (µε βάση πληροφορίες για οµοειδή προϊόντα) µίγµα n-οκτανόλης/νερού Κινηµατικό ιξώδες : τυπικά 68 mm2/s σε 40 C / 104 F Τάση ατµών (αέρας=1) : > 1 ((κατ` εκτίµηση)) Ρυθµός εξάτµισης : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία (nbuac=1) 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερότητα Συνθήκες προς αποφυγή Υλικά προς αποφυγή Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Σταθερό. : Ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας και απευθείας έκθεσης στον ήλιο. : Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. : εν αναµένεται να σχηµατισθούν κατά τη διάρκεια κανονικής αποθήκευσης επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάση για την αξιολόγηση : Οι διδόµενες πληροφορίες βασίζονται σε δεδοµένα των 5/8

6 συστατικών και την τοξικολογία παροµοίων προιόντων Οξεία στοµατική τοξικότητα : Αναµένεται να έχει χαµηλή τοξικότητα: Μέση θανατηφόρα δόση (LD50) > 5000 mg/kg, Επίµυς Οξεία δερµατική τοξικότητα : Αναµένεται να έχει χαµηλή τοξικότητα: Μέση θανατηφόρα δόση (LD50) > 5000 mg/kg, Κουνέλι Οξεία εισπνευστική τοξικότητα : εν θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο εισπνοής κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Ερεθισµός στο δέρµα : Αναµένεται να είναι ελαφρώς ερεθιστικό. Η παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα χωρίς να συνοδεύεταιαπό κατάλληλο καθαρισµό µπορεί να φράξει τους πόρους του δέρµατος µεαποτέλεσµα διαταραχές όπως λιπώδης ακµή/πετρελαιοακµή. Ερεθισµός στα µάτια : Αναµένεται να είναι ελαφρώς ερεθιστικό. Ερεθισµός στο αναπνευστικό σύστηµα : Η εισπνοή ατµών ή αιωρούµενων σταγονιδίων µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό. Ευαισθητοποίηση : εν αναµένεται να είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος. Επαναλαµβανόµενη : εν αναµένεται να αποτελεί κίνδυνο. δόση τοξικότητας Μυκητογέννεση : εν θεωρείται ότι ενέχει κίνδυνο µεταλλαξιγένεσης. Καρκινογόνος δράση : εν έχει καταστεί γνωστό εάν τα συστατικά σχετίζονται µε καρκινογόνο δράση. Τοξικότητα σχετικά µε την : εν αναµένεται να αποτελεί κίνδυνο. αναπαραγωγή και την ανάπτυξη Πρόσθετες πληροφορίες : Τα χρησιµοποιηµένα έλαια ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες προσµίξειςπου έχουν συσσωρευτεί κατά τη χρήση. Η συγκέντρωση αυτών των προσµίξεωνθα εξαρτηθεί από τη χρήση και η διάθεση αυτών ενδέχεται να ενέχεικινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Ο χειρισµός ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της χρησιµοποιηµένης ποσότητας ελαίου θα πρέπει ναπραγµατοποιείται µε προσοχή και η επαφή µε το δέρµα να αποφεύγεται κατάτο δυνατόν. Η έγχυση προϊόντος υπό υψηλή πίεση µέσα στο δέρµα δύναται να οδηγήσει σετοπική νέκρωση, εάν το προϊόν δεν αφαιρεθεί µε χειρουργική επέµβαση. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εν έχουν προσδιοριστεί οικοτοξικολογικά στοιχεία ειδικά για το προϊόν αυτό. Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στη γνώση των συστατικών και την οικοτοξικολογία παρόµοιων προϊόντων. Οξεία τοξικότητα : Φτωχά διαλυόµενο µίγµα. Μπορεί να προκαλέσει φυσική ρύπανση στους υδρόβιους οργανισµούς. Αναµένεται να είναι πρακτικά µη τοξικό: LL/EL/IL50 >100 mg/l (σε υδρόβιους οργανισµούς) (LL/EL50 εκφραζόµενο ως η ονοµαστική ποσότητα προϊόντος που απαιτείται για την προετοιµασία δοκιµαστικού υδατικού εκχυλίσµατος). Κινητικότητα : Υγρό κάτω από τις περισσότερες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Επιπλέει στο νερό. Εάν εισέλθει στο έδαφος, θα προσροφηθεί από τα σωµατίδια του χώµατος και δεν θα παρουσιάζει κινητικότητα. Εµµονή / διάσπαση : Αναµένεται να µην είναι εύκολα βιοδιασπώµενο. Τα κύρια συστατικά του αναµένεται να είναι εγγενώς βιοδιασπώµενα, αλλάτο προϊόν περιέχει συστατικά που µπορεί να παραµείνουν 6/8

7 αδιάσπαστα στοπεριβάλλον. Βιοσυσσώρευση : Περιέχει συστατικά που ενδέχεται να βιοσυσσωρεύονται. λλες δυσµενείς επιδράσεις : Το προϊόν είναι µίγµα µη πτητικών συστατικών, τα οποία δεν αναµένεται να εκλυθούν στον αέρα σε σηµαντικές ποσότητες. εν αναµένεται να έχει δυναµικό καταστροφής του όζοντος, δυναµικόφωτοχηµικού σχηµατισµού όζοντος ή δυναµικό αύξησης της θερµοκρασίαςπαγκοσµίως. 13. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ιάθεση υλικού : Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε (το προιόν). Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού που παράγειγια τον προσδιορισµό των κατάλληλων µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανονισµούς. Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον, σε υπονόµους ή σε υδάτινα σώµατα. Απόρριψη συσκευασιών : Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, κατά προτίµηση από κάποιον φορέα περισυλλογής αποβλήτων ή εργολάβο, η εµπειρία του οποίου πρέπει να τεκµηριώνεται εκ των προτέρων. Τοπική νοµοθεσία : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. Κώδικας ιάθεσης Αποβλήτων ΕΕ (EWC): πετρελαιοειδή κατάλοιπα µη προδιαγραφόµενα µε άλλο τρόπο. Η ταξινόµηση των αποβλήτων είναι πάντα ευθύνη του τελικού χρήστη. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους κανονισµούς που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR). RID Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους ιεθνείς Κανονισµούς για τη Σιδηροδροµική Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµ (RID). ADNR Αυτό το υλικό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ADΝR (για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο Ρήνο). ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (IMDG) Αυτό το υλικό δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ιεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (IMDG) ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορέων - ΙΑΤΑ (ενδεχοµένως ισχύουν διαφορές ανά χώρα) 7/8

8 Αυτό το υλικό δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Ενώσεως Αεροµεταφορέων (ΙΑΤΑ) 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι κανονιστικές πληροφορίες δεν προορίζονται να είναι πλήρεις. Για το συγκεκριµένο υλικό ενδεχοµένως να έχουν εφαρµογή άλλοι κανονισµοί Ταξινόµηση ΕΚ : Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Σύµβολα ΕΚ : εν απαιτείται κανένα σύµβολο επικινδυνότητας Φράσεις κινδύνων της ΕΚ : R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις ασφαλείας της ΕΚ : S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. EINECS : Όλα τα συστατικά καταχωρηµένα ή εξαιρούνται πολυµερισµού. TSCA : Όλα τα συστατικά καταχωρηµένα. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φράσεις από R R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αριθµός έκδοσης του Φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας υλικού : 1.0 Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας υλικού Αναθεωρήσεις του Φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας υλικού Μετατροπή του Φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας υλικού ιανοµή φυλλαδίου δεδοµένων ασφαλείας : : Μία κάθετη γραµµή (Ι) στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύει τροποποίηση από την προηγούµενη έκδοση : : Όλοι όσοι ενδέχεται να χειριστούν το προϊόν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτού του εγγράφου. υλικού Σηµείωση : Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία µας και επιδιώκεται η Περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δε µπορούν να εκληφθούν σαν εγγύηση καµµιάς επιµέρους ιδιότητας του προϊόν 8/8

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα υλικού : Κωδικός Προϊόντος : 001D7856 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U311L Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3522 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V. PO

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3312, Q3327 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρήσιµοποιείται µόνο ως διαλύτης στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας. Κωδικός Προϊόντος : S2113 Κατασκευαστής/Προµηθε

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U3713 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Shell Donax TA (D-21631)

Shell Donax TA (D-21631) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Shell Donax TA (D-21631) Κωδ. Πληροφορίας ACN4N Αρ. Έκδοσης 1.1 Ηµ/νία Έκδοσης 2006/03/16 Κατάσταση Έχει 01/eng/C Εκδοθεί Όνοµα προϊόντος Shell Donax TA (D-21631) Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12791B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 - Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ευρώπη Into WC super Έκδοση : 2 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 975 Αρ.MSDS 975 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 16 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα