ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Λειτουργία - οργάνωση και λογιστική διαχείριση συμβατικών ξενοδοχείων με Γ' κατηγορίας βιβλία. Μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείου 5 αστέρων στο Νομό Δωδεκανήσου. Υποβλεθείσα στην Καθεγήτρια: Αναγνώστου Δήμητρα Από τον σπουδαστή: Δημησιάνο Ιωάννη (Αγ. Ιωάννης Κω, Κως) Έναρξη: Παράδοση: Καβάλα 2010

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 Πίνακας Συντμήσεων Κατάλογος Διαγραμμάτων / Γραφημάτων...11 Στατιστικοί Πίνακες Παραρτήματος...12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Μέρος Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 1.1. Ορισμός μενοδογείου Βασικά γνωρίσματα των μενοδογείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΤΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2.1. Παγκόσμια Ιστορία των μενοδογείων Ξενοδογεία της αργαιότητας Μεσαίωνας Δέκατος ένατος αιώνας Ο εικοστός αιώνας , Εμέγουσες προσωπικότητες του γώρου , Οι δεκαετίες του 1920 και , Οι αερομεταφορές Ιστορική εμέλιμη των μενοδογείων στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 3.1. Διάκριση των μενοδογείων στην Ελλάδα Γενικές διακρίσεις Διακρίσεις των μενοδογείων σύμφωνα με τον Ε.Ο.Τ Κατάταμη των μενοδογείων με το σύστημα των αστεριών

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.1. Γενικά ραρακτηριστικά Γεωγραφική κατανομή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΌ ΠΡΟΪΟΝ 5.1. Έννοια του ενοδορειακού προϊόντος Έννοια της υπηρεσίας Αντίληψη τη ο υπη ρεσίαο Ποιότητα υπη ρεσιών Προβλήματα αιτίες κακής ποιότητας υπηρεσιών Κόστος ραμηλής ποιότητας υπηρεσιών Η αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα Επικοινωνία το κλειδί για την επιτυρία Ενδοεπιρειρησιακή επικοινωνία Αποτελέσματα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΤΧΕΤΡΗΣΕΩΝ 6.1. Έννοια οργάνωσης Οργανωτική δομή Κριτήρια τμηματοποίησης Οργάνωση 5 αστέρων συμβατικών ενοδορείων Γενικά ραρακτη ριστικά Παράγοντες επηρεασμού οργάνωσης των ενοδορείων Σγέδια οργανογράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 7.1.Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Δωματίων Οργάνωση της Διεύθυνσης δωματίων Λειτουργία της Διεύθυνσης δωματίων Το τμήμα της υποδορής ( front office )

5 Οργάνωση του τμήματος υποδοχής Λειτουργία του τμήματος υποδοχής Η reception Το προσωπικό της υποδοχής Έντυπα υποδοχής Το τμήμα κρατήσεων Οργάνωση του τμήματος κρατήσεων Λειτουργία του τμήματος κρατήσεων Διάκριση κρατήσεων Τιμές δωματίων Έντυπα κρατήσεων Τμήμα ορόφων (Housekeeping) Οργάνωση τμήματος ορόφων Λειτουργία τμήματος ορόφων Γραφείο απολεσθέντων και ανευρεθέντων Πλυντήριο Αποθήκη λινών Έντυπα τμήματος ορόφων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8.1. Οργάνωση επισιτιστικών τμημάτων Βασικά χαρακτηριστικά της διεύθυνσης επισιτιστικών τμημάτων Οργάνωση της διεύθυνσης επισιτιστικών τμημάτων Λειτουργία της διεύθυνσης επισιτιστικών τμημάτων Έντυπα επισιτιστικών τμημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 9.1. Διεύθυνση-τμήμα πωλήσεων Οργάνωση της διεύθυνσης πωλήσεων

6 Είδε συκθωνιών Λειτουργία της διεύθυνσης πωλήσεων Τκήκα τεγνικών υπη ρεσιών-συντή ρησης Οργάνωση τκήκατος τεγνικών υπηρεσιών Λειτουργία τκήκατος τεγνικών υπηρεσιών Διεύθυνση-τκήκα προσωπικού Οργάνωση της διεύθυνσης προσωπικού Λειτουργία της διεύθυνσης προσωπικού Διεύθυνση οικονοκικών υπηρεσιών Οργάνωσης διεύθυνσης οικονοκικών υπηρεσιών Λειτουργία της διεύθυνσης οικονοκικών υπηρεσιών Τκήκα ελέγγου Ο γενικός διευθυντής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η επιστήκη της λογιστικής Κατηγορίες λογιστικής Ξενοδογειακή λογιστική Προβλήκατα μενοδογειακής λογιστικής Λογιστική τυποποίηση Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σγέδιο Νοκοθετική καθιέρωση και εθαρκογή του Ε.Γ.Λ.Σ Κατηγορίες λογιστικής σύκθωνα κε το Ε.Γ.Λ.Σ Οκάδες λογαριασκών Ε.Γ.Λ.Σ Οκάδα 1 Πάγιο ενεργητικό Οκάδα 2 Αποθέκατα Οκάδα 3 Απαιτήσεις και διαθέσικα Οκάδα 4 Καθαρή θέση-προβλέςεις-κακροπρόθεσκες υπογρεώσεις

7 Οκάδα 5 Βραγυπρόθεσκεο υπογρεώσειο Οκάδα 6 Οργανικά έ οδα κατ' είδοο Οκάδα 7 Οργανικά έσοδα κατ είδοο Λογαριασκοί αποτελεσκάτων Οικονοκική ανάλυση Θεωρητική προσέγγιση τηο οικονομικήο ανάλυσηο Οικονοκικέο καταστάσειο Χρήστεο των οικονοκικών καταστάσεων Είδη ανάλυσηο οικονοκικών καταστάσεων Τα επίπεδα γρηκατοοικονοκικήο ανάλυσηο Η ανάλυση τηο οικονοκίαο Η ανάλυση του κλάδου Η ανάλυση των ιδιαίτερων γαρακτηριστικών κιαο επιγείρησηο Οι αριθκοδείκτεο Δείκτεο ρευστότηταο Δείκτεο φερεγγυότηταο και δανειοδοτικήο ικανότηταο Δείκτεο δραστηριότηταο και λειτουργικότηταο Δείκτεο κερδών και αποδοτικότηταο Δείκτεο κεφαλαιακήο διάρθρωσηο Ο προυπολογισκόο Μέρος Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΌ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.1 Ξενοδογεία στον νοκό Δωδεκανήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ο τόποο Τα γαρακτηριστικά του ενοδογείου Οι εγκαταστάσειο

8 12.4. Η οργάνωση του ενοδογείου Οργανόγραμμα ενοδογείου «KOS IMPERIAL Λειτουργία τμημάτων ενοδογείου Η διεύθυνση δωκατίων Η υποδογή Το τκήκα ορόφων Οι κρατήσεις Η διεύθυνση επισιτιστικών Τα επισιτιστικά τκήκατα Λοιπά τμήματα ενοδορείου Λογιστική διαχείριση του ενοδορείου Συμπεράσματα - Επίλογος Εργασίας Βιβλιογραφία

9 Πρόλογος Για να ολοκληρωθεί αυτή η πτυχιακή εργασία χρειάστηκε αρκετός χρόνος και προσπάθεια τα οποία όμως στο τέλος έφεραν κα^ρπούς ολοκληρώνοντας την. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει χωρίς την βοήθεια κάποιων ανθρώπων που με την βοήθεια:, εμπειρία και γνώση τους, μου έδωσαν στοιχεία κλειδιά κα:ι πολύτιμες πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω αρχικά την καθηγήτρια μου και υπεύθυνη για την πτυχιακή μου εργα;σία Κ α Αναγνώστου-Μήσσιου Δήμητρα για την καθοδήγηση της και την υποστήριξη της σε όλη την πορεία της σύντα;ξης της πτυχακής εργα;σίας αυτής. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη και το προσωπικό του ξενοδοχείου GrecoteCKos Imperial Thalasso για τις πληροφορίες που μου πα:ρείχαν έτσι ώστε να γίνει το κομμάτι της μελέτης περίπτωσης της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του ξενοδοχείου, την διευθύντρια οικονομικών, τον προϊστάμενο του τμήματος έλεγχου, τον διευθυντή προσωπικού, τον F&B manager, τους chef του ξενοδοχείου, το τμήμα υποδοχής και τον υπεύθυνο αποθήκης. Τέλος ένα μεγάλο ευχα:ριοτώ στους δικούς μου ανθρώπους που με στήριξαν σε όλη την διάρκεια της συγγραφής της εργασίας αυτής και που ήταν δίπλα μου σε ότι πρόβλημα είχα κα:ι ότι χρειάστηκα Σπουδαστής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Λογιστικής 9

10 Πίνακας Συντκήσεων Ε.Ο.Τ., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.Β.Σ., ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ F&B, FOOD AND BEVERAGES Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Φ.Π.Α., ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ H.A.A.C.P., HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT Σ.Δ.Ο.Ε., ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.Κ., ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘ.Ε.Κ., ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Π.Υ., ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.Δ.Ε., ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 10

11 Κατάλογος Διαγραμμάτων / Γ ραθημάτων Διάγραμμα 1 - Τύποι ξενοδοχείων Διάγραμμα 2 -Ταξινόμηση ξενοδοχείων με βάση το σύστημα αστεριών Διάγραμμα 3 -Διαγραμματική απεικόνιση Πίνακα Διάγραμμα 4 -Γέφυρα Fayol Διάγραμμα 5 -Διάγραμμα επικοινωνίας ξενοδοχείου Διάγραμμα 6 -Σχέδιο οργανογράμματος ξενοδοχείου Διάγραμμα 7 -Διάγραμμα ξενοδοχείου με βάση τους υπεύθυνους λειτουργιών Διάγραμμα 8 -Οργάνωση διεύθυνσης δωματίων Διάγραμμα 9 -Οργάνωση τμήματος ορόφων Διάγραμμα 10 -Οργάνωση επισιτιστικών τμημάτων Διάγραμμα 11 -Οργάνωση εστιατορίου Διάγραμμα 12 -Οργάνωση κουζίνας Διάγραμμα 13 -Οργάνωση Μπάρ Διάγραμμα 14 -Οργάνωση πωλήσεων Διάγραμμα 15 -Οργανόγραμμα ξενοδοχείου Kos Imperial

12 Στατιστικοί Πίνακες Πίνακας 1 -Συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό...26 Πίνακας 2 -Τύποι ξενοδοχείων στην Ελλάδα Πίνακας 3 -Λειτουργία ξενοδοχείων(εποχιακά/ συνεχή) Πίνακας 4 -Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχείων...29 Πίνακας 5 -Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχείων με βάση το σύστημα των αστεριών..30 Πίνακας 6 -Ξενοδοχειακό δυναμικό Δωδεκανήσου Πίνακας 7 -Κατάσταση αποτελεσμάτων Αυγούστου ξενοδοχείου Kos Imperial

13 Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναδείξει πως οργανώνονται και λειτουργούν ξενοδοχεία 5 αστέρων, αλλά και πως η διοίκηση ενημερώνεται για την πορεία της επιχείρησης. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας συμβάλλει στην ανάπτυξη και κερδοφορία των ξενοδοχείων. Η οργάνωση και λειτουργία, είναι άρρικτα συνδεδεμένες μεταξύ ρους, και συμβάλλουν στην λογιστική διαχείριση, ή αλλιώς στην διοικητική λογιστική. Η λογιστική διαχείριση, με τις κατάλληλες μεθόδους θα ενημερώσει την διοίκηση για την πορεία της επιχείρησης, και θα την οδηγήσει στην λήψη ορθότερων αποφάσεων για το μέλλον. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα ορίσουμε την έννοια του ξενοδοχείου, και θα κάνουμε μια αναδρομή στον χρόνο. Θα αναλυθούν η θεωρητική προσέγγιση της γενικής οργάνωσης των ξενοδοχειακών μονάδων και στην συνέχεια κάθε ενός τμήματος που τις απαρτίζει ξεχωριστά. Θα αναπτυχθούν οι λειτουργίες των βασικότερων τμημάτων, των πεντάστερων ξενοδοχείων, και η αλληλεξαρτόμενη σχέση τους. Στη συνέχεια της εργασίας θα αναλυθούν τα είδη λογιστικής, και η σημασία τους, καθώς και οι κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, σχετικά με την λογιστική αποτύπωση των γεγονότων. Θα αναπτυχθούν σε ιδιαίτερα κομμάτια, οι ιδιαιτερότητες στην λογιστική των ξενοδοχείων. Θα αποτυπωθεί ο τρόπος ενημέρωσης της διοίκησης μέσω καταστάσεων αποτελεσμάτων, και στατιστικών δεικτών, βασικά εργαλεία διαμόρφωσης γνώμης, και λήψης αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα δούμε στην πράξη την οργάνωση, λειτουργία και λογιστική διαχείριση, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο του Νομού Δωδεκανήσου, στην Κω. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 1.1. Ορισμός ξενοδοχείου Τα ξενοδοχεία είναι οικονομικές μονάδες οι οποίες πωλούν φιλοξενία. (Λαλούμης Δ. Ρούπας Β. Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων " Εκδ.Σταμούλη, Αθήνα 2000) Είναι επιχειρήσεις που παρέχουν διαμονή-διανυκτέρευση και μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, όπως τροφή, ποτά, καθαριότητα, ασφάλεια, διασκέδαση σε κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις κατάλληλα διαμορφωμένες για το σκοπό αυτό. Τα ξενοδοχεία ως επιχειρήσεις σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση του κέρδους τους, μέσω της ικανοποίησης των πελατών τους με τα μέσα που διαθέτουν Βασικά γνωρίσματα των ξενοδοχείων Τα περισσότερα ξενοδοχεία ξοδεύουν μεγάλα ποσά για την κατασκευή τους. Το ποσοστό των παγίων ενεργητικών στοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Είναι επιχειρήσεις εντάσεως παγίων. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες, είτε ως τμήματα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλυσίδων, οι οποίες υπό τον έλεγχό τους έχουν ένα σύνολο ξενοδοχείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επηρεάζει από οικονομικής και κοινωνικής άποψης όλη τη χώρα. Δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος είναι η μετακίνηση, η διαμονή και η διατροφή, τα ξενοδοχεία αποτελούν σημαντικό στοιχείο της τουριστικής υποδομής της χώρας. Τα ξενοδοχεία απορροφούν μεγάλο μέρος της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής, αλλά είναι και σημαντικοί πελάτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με ατό τον τρόπο στην ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονομίας. Τα ξενοδοχεία είναι διασπαρμένα σε όλη την επικράτεια, συμβάλλοντας με την λειτουργία τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση της εργασίας, στη μείωση της ανεργίας, και στην αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω 14

15 των δημοτικών τελών, από τους λογαριασμούς ρεύματος, ή από φόρους, όπως τα τέλη παρεπιδη μούντων. Τα ξενοδοχεία ως ανοικτά συστήματα, δέχονται επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Η αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων, οι αναπτυσσόμενες πόλεις, η κατασκευαστική έκρηξη ξενοδοχείων στην ύπαιθρο, τα δημογραφικά στοιχεία, η τεχνολογία, η πληροφόρηση, ο καταμερισμός του αγοραστικού κοινού, η δημιουργία νέων ιδεών, οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, οι φορολογικοί και αναπτυξιακοί νόμοι, οι πολυεθνικές, ο ανταγωνισμός, η πολιτιστική διαφοροποίηση, είναι κάποιες από τις παραμέτρους που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα ξενοδοχεία ως επιχειρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2.1 Παγκόσμια Ιστορία των ξενοδοχείων. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα υπάρχουν παντού στοιχεία πώς η έννοια του «Ξενοδοχείου» δεν είναι κάτι νέο, αλλά έχει τις ρίζες του από τη μυθολογία μέχρι και σήμερα. Τα καταλύματα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλές μορφές με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι συνθήκες και οι ανάγκες τις κάθε εποχής είναι διαφορετικές. Στην πραγματικότητα,η ουσία, παρά τις εκατοντάδες αλλαγές στα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν, παρέμεινε η ίδια. Δηλαδή η παροχή καταλύματος σε ταξιδιώτες και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, με τις υπηρεσίες που παρέχονται, να διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή Ξενοδοχεία της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια των περιπετειών του στη Μεσόγειο, αναρίθμητες ήταν οι φορές που ο Οδυσσέας δέχθηκε την φιλοξενία. Αν και τα δύο έργα του Ομήρου ανήκουν στη σφαίρα της μυθολογίας, γίνεται εκτενής αναφορά στη σημασία που είχε η φιλοξενία 15

16 των ξένων την εποχή εκείνη, με υπερασπιστή της αρχής αυτής τον Ξένιο Δία, στον οποίο οι ταξιδευτές έκαναν επίκληση. Μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα, ίσως ένα από τα διασημότερα πανδοχεία της ιστορίας ήταν αυτό στη Βηθλεέμ, καθώς τα πλήθη εκείνη την εποχή συνωστίζονταν στα πανδοχεία της πόλης για να πληρώσουν τους φόρους τους. Επιπλέον ακόμη μια αναφορά γίνεται και στη Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Ιάκωβος και ο αδελφός του ταξίδεψαν στην Ιουδαία, πήγαν σε ένα πανδοχείο μαζί με το φορτίο τους το οποίο και απόθεσαν εκεί. Αυτό γινόταν γιατί στα πανδοχεία εκείνα οι ταξιδιώτες έπρεπε να μεταφέρουν τις δικές τους προμήθειες. Την ίδια εποχή στη μέση ανατολή βρίσκουμε παρόμοιες εγκαταστάσεις, τα λεγόμενα χάνια. Αργότερα, στην αρχαία Ρώμη, λειτουργούσαν και εκεί πανδοχεία. Η μορφή τους όμως, ήταν μεγάλες βίλες στις οποίες η φιλοξενία γινόταν μόνο με κατάλληλα έγγραφα τα οποία παρείχε το κράτος. Συνήθως οι «ξενοδόχοι» των πανδοχείων αυτών, ήταν υπάλληλοι της κυβέρνησης και εξυπηρετούσαν ερευνητικούς και πληροφοριακούς σκοπούς. Παράλληλα κρατικοί φορείς και λεγεωνάριοι έκτιζαν μνημεία σε περιοχές με πλούσια φυσική ομορφιά κατά τη διάρκεια της επεκτατικής τους εκστρατείας. Από το 54 μ.χ. χρονολογούνται μνημεία στο Bath της Αγγλίας με τις ταβέρνες (taverns) και τα πανδοχεία (cauponas) Μεσαίωνας Στο Λονδίνο του 1930 υπάρχουν αναφορές για έναν πολυτελή ξενώνα, τον Tabard Inn. Ο γνωστός μυθογράφος Chaucer στο έργο του «Canterbury Tales» αναφέρεται στη κατανάλωση ενός γεύματος στο Tabard, με το όνομα «table d hote» (μενού με πλήρες γεύμα), και στη τακτοποίηση των λογαριασμών τους (check out). Σύμφωνα με τις περιγραφές τα ξενοδοχεία του δεκάτου τέταρτου αιώνα φαίνονται όσο εξελιγμένα, όσο και τα σημερινά ξενοδοχεία. Μετά το 1943 προερχόμενη από την αρχαία γαλλική λέξη «ostel», άρχισε να χρησιμοποιείται η λέξη «hostler» που σημαίνει πανδοχέας. Ο όρος «hostel» που σημαίνει ξενώνας χρησιμοποιήθηκε μετά το Σήμερα ο όρος αυτός εκφράζει καταλύματα χαμηλότερης ποιότητας, ενώ «hostlers» είναι πελάτες που 16

17 διαμένουν στα «hostels». Στη περίοδο των σταυροφοριών, ο χώρος των ξενοδοχείων αναπτύχθηκε, ενώ ο σχεδιασμός των καταλυμάτων παρέμεινε σταθερός. Γύρω από την εσωτερική αυλή και στο μπροστινό μέρος του κτιρίου βρίσκονταν η κουζίνα, η ταβέρνα και οι κοινόχρηστοι χώροι. Στις γύρω πλευρές υπήρχαν τα υπνοδωμάτια, ενώ στο πίσω μέρος οι στάβλοι. Τα καταλύματα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν, και ως οι πρόγονοι του σύγχρονου μοτέλ Δέκατος Ένατος Αιώνας Η εμφάνιση του σιδηροδρόμου, κυρίως στο δυτικό κόσμο, άσκησε σημαντική επιρροή στην βιομηχανία των ξενοδοχείων. Ξενοδοχεία σταθμοί κτίστηκαν στους σταθμούς κοντά, παρέχοντας διανυκτέρευση και άλλες υπηρεσίες όπως άμεση πρόσβαση από και προς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Παρόμοια είναι και η σημερινή εικόνα με τα ξενοδοχεία που είναι κοντά στα αεροδρόμια και με τη μεταφορά που παρέχουν στους πελάτες προς και από το εκάστοτε αεροδρόμιο. Παράλληλα ένα νέο είδος τουρισμού άρχισε να ακμάζει τον δέκατο ένατο αιώνα. Οι Ιαματικές Πηγές (spa), που είναι πηγές μεταλλικού νερού με ιαματικές ιδιότητες, ξεκίνησαν να είναι οι κύριες τουριστικές περιοχές κατά τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο αναπτύχθηκαν παραθεριστικά κέντρα γύρω από αυτές τις περιοχές ευνοούμενες επιπλέον και από την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων. Από τις αρχές του 1900 αναπτύχθηκαν χιλιάδες τέτοια παραθεριστικά κέντρα από τα όποια εξελίχθηκαν και ακόμα μέχρι σήμερα είναι πολύ διάσημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γαλλική Ριβιέρα όπου μέχρι και σήμερα συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των παραθεριστών. Το 1841 πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδρομή από τον Άγγλο Thomas Cook. Αν και η πρώτη αυτή εκδρομή ήταν μονοήμερη ακολούθησαν και άλλες, με περισσότερες ημέρες και μαζικές κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία. Το τουριστικό πρακτορείο του Thomas Cook ακόμα μέχρι και σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου οργανώνοντας χιλιάδες εκδρομές το χρόνο. Τέλος τα πολυτελή ξενοδοχεία είναι ένα μεγάλο σημείο σταθμός για την ξενοδοχειακή βιομηχανία του δέκατου ένατου αιώνα. Το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο ανεγέρθηκε στην Βοστόνη και είχε το όνομα «Tremont Hotel». Επρόκειτο για το πρώτο ξενοδοχείο με εσωτερικά 17

18 μπάνια και προσωπικά υπνοδωμάτια με κλειδαριές στις πόρτες. Επιπλέον εκεί πρωτοεμφανίστηκε ο πρόγονος του γκρουμ, που ονομαζόταν «rotunda man». Το 1889, ο γνωστός Ελβετός ξενοδόχος Cesar Ritz άνοιξε το London Ritz και μια σειρά από άλλα πολυτελή ξενοδοχεία στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις Ο Εικοστός Αιώνας A bed with bath with a dollar and a half. Αυτή ήταν η φράση με την οποία η ξενοδοχειακή βιομηχανία έκανε τα πρώτα της βήματα στον εικοστό αιώνα. Τα ιδιωτικά δωμάτια με εσωτερικό μπάνιο ήταν τα στοιχεία που έκαναν τα πρώτα ξενοδοχεία του αιώνα εκείνου να ξεχωρίζουν Εξέχουσες Προσωπικότητες του Χώρου Ο Conrad Hilton ήταν ένας από τους ανθρώπους - σταθμούς της εποχής εκείνης. Το 1919 άνοιξε το πρώτο του ξενοδοχείο στο Mobley του Τέξας. Το 1925 ακολούθησε το Dallas Hilton. Σήμερα το όνομα Hilton υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Ο εικοστός αιώνας ήταν γόνιμος για πολλές γνωστές προσωπικότητες του κλάδου για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Εκτός από τα ξενοδοχεία της οικογένειας Hilton, ο Kemmons Wilson, ίδρυσε την αλυσίδα Holliday Inn. Κάθε ένας από αυτούς ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στο χώρο, με την κάθε αλυσίδα από αυτές να ακολουθεί δικά τις μοναδικά πρότυπα φιλοξενίας Οι δεκαετίες 1920 και 1930 Οι ρίζες του μοτέλ ξεκινάνε το 1920 από έναν αγρότη ο οποίος είχε στην κατοχή του γη κατά μήκος των μεγάλων ωδικών αρτηριών. Στα κομμάτια γης που του ανήκαν, έκτισε ξύλινες καμπίνες για να μπορούν οι οδηγοί να σταθμεύουν εκεί και να διανυκτερεύουν. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξηγηθεί και ο όρος «Motel» ο οποίος προέρχεται στην πραγματικότητα από τις λέξεις «Motor Hotel» που είχε ονομάσει ο αγρότης αυτός τα 18

19 καταλύματα που πρόσφερε. Όσο περνούσε ο καιρός όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες γης ξεκινούσαν επιχειρήσεις αυτού του τύπου. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης οικονομίας της δεκαετίας του 1920, οι επιχειρήσεις αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά προσοδοφόρες. Δυστυχώς την άνθηση αυτή ήρθε να επισκιάσει το κραχ του Με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πολλά μικρά μοτέλ κήρυξαν πτώχευση. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι συνεχείς μετακινήσεις στρατευμάτων και πληθυσμού ώθησε την ξενοδοχειακή βιομηχανία στην ανέγερση ξενοδοχείων κοντά σε στρατιωτικές βάσεις κα βιομηχανικές περιοχές Οι Αερομεταφορές Το 1903 όπου οι αδερφοί Ράιτ έκαναν την πρώτη πτήση διάρκειας μόνο λίγων δευτερολέπτων, κάνεις δεν θα φανταζόταν πως η εφεύρεση αυτή θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο σύγχρονα μεταφορικά μέσα. Μέχρι το τέλος του πολέμου, το αεροπλάνο ως μεταφορικό μέσο είχε κάνει είδη την εμφάνιση του. Τα αεροπορικά ταξίδια ήταν είδη διαθέσιμα στο κοινό. Τα επαγγελματικά ταξίδια αυξήθηκαν, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να ανοίγουν υποκαταστήματα σε περιοχές μακριά από αυτές και οι μετακινήσεις για συνεδριακούς σκοπούς είχαν αρχίσει να γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του επιτυχημένου εμπορίου. Επιπλέον μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το εισόδημα των ανθρώπων ήταν αρκετά καλύτερο από πριν, πολλά ταξίδια γίνονταν για λόγους αναψυχής. Μερικά από τα παραθεριστικά κέντρα που ήταν στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου ήταν μεταξύ των άλλων, οι Κανάριες Νήσοι, η Γιουγκοσλαβία, η Χαβάη, το Λας Βέγκας και η νότια Ισπανία. Πολλά από τα μέρη αυτά πρόσφεραν τουριστικά πακέτα σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρίες. Ο πελάτης από τότε είχε την δυνατότητα να αγοράζει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή μαζί. Το Club Med πρόσφερε παραθεριστικές εγκαταστάσεις, όπου με μία προκαθορισμένη τιμή ο πελάτης είχε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, γεύματα και ποτά, τσιγάρα και το δικαίωμα χρήσης των γηπέδων τένις γκολφ αλλά και των πισινών. Αυτά τα πακέτα μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να είναι δημοφιλή και γνωστά στο ευρύ κοινό ως «All inclusive». 19

20 2.2 Ιστορική Εξέλιξη της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας στην Ελλάδα Η διαχρονική εξέλιξη του ξενοδοχείου, ως οικονομικής μονάδας, η οποία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας επί πληρωμή, μετριέται σε αιώνες. Η εξέλιξη αυτή συναρτάται με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και με την ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας. Η πρώτη μορφή επαγγελματικής εκμετάλλευσης της φιλοξενίας ήταν τα πανδοχεία (πρόχειροι σταθμοί, χωρίς έπιπλα), τα οποία κτίστηκαν κοντά σε οδούς και μάλιστα σε διασταυρώσεις, στην αρχή δε παρείχαν μόνο στέγη αργότερα όμως και τροφή. Όταν η δημόσια φιλοξενία παρήκμασε, η ιδιωτική πρωτοβουλία άρχισε να κτίζει ειδικά οικήματα που πληρούσαν τους στοιχειώδεις όρους του ξενοδοχείου. Στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Κόρινθο υπήρχαν ξενοδοχεία τα οποία εργάζονταν ικανοποιητικά κατά τις γιορτές των Διονυσίων. Κατά την εποχή μάλιστα εκείνη εμφανίστηκε το επάγγελμα του εξηγητού, ο οποίος, όπως ο σύγχρονος ξεναγός, εξηγούσε στους ξένους τα καλλιτεχνικά μνημεία, καθώς και τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της πόλης. Μεγάλη ώθηση και τελειοποίηση στα ξενοδοχειακά κτίρια παρατηρήθηκε κατά τη Βυζαντινή εποχή. Κατά τους χρόνους αυτούς η χριστιανική θρησκεία επέκτεινε τη δράση της προς όλες τις φιλανθρωπικές κατευθύνσεις. Τα καταγώγια, στα οποία κρύβονταν οι Χριστιανοί κατά τους διωγμούς, μεταβλήθηκαν σε ξενώνες, οι οποίοι αργότερα εξελίχθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, με σκοπό την περίθαλψη των ξένων και των ντόπιων. Με την πτώση του Βυζαντίου ήταν φυσικό να καταρρεύσει και η τουριστική, σε αυτό, κίνηση. Κατά την εποχή εκείνη λειτουργούσαν μόνο «χάνια» για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, που αποτελούσαν σταθμούς και παρείχαν τροφή και στέγη για λίγες μόνο ώρες. Μετά την Επανάσταση του 1821 και επί βασιλείας Όθωνα, κτίστηκε στο Ναύπλιο (1828) το πρώτο ξενοδοχείο για τη φιλοξενία των ξένων επισήμων με την επωνυμία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου». Με τη μεταφορά της Ελληνικής Πρωτεύουσας στην Αθήνα, ιδρύθηκε από τον Ιταλό Καζάλι το πρώτο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Το 20

21 1842 ιδρύθηκε το παλαιότερο από τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας», το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του ιδρυτή του και από το 1874 λειτούργησε σαν ξενοδοχείο. Μέχρι το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η Αθήνα απέκτησε ξενοδοχεία διαφόρων τάξεων, από τα οποία όμως λίγα πληρούσαν τους όρους της ξενοδοχειακής επιχείρησης, όπως αυτή εννοείται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο, ο αριθμός και η οργάνωση των ξενοδοχείων, αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, βελτιώθηκαν αλματωδώς, φτάνοντας στο σημερινό επίπεδο της ελληνικής και παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Σήμερα, μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, στις μεν μεγαλουπόλεις τα μικρά - παραδοσιακά ξενοδοχεία γνωστά και ως boutique hotels, στη δε περιφέρεια τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα (resorts) οι ένοικοι των οποίων μπορούν να απολαύσουν ποικίλες δραστηριότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 3.1. Διάκριση των ξενοδοχείων στην Ελλάδα Γενικές διακρίσεις των ξενοδοχείων Τα ξενοδοχεία διακρίνονται Ανάλογα με το είδος της πελατείας τους σε: 1. Διερχομένων πελατών 2. Μαζικού τουρισμού, δηλαδή ομάδων τουριστών 3. Ξενοδοχεία μακράς διαμονής, που βρίσκονται σε πόλεις και φιλοξενούν φοιτητές, μετανάστες κτλ. Τα ξενοδοχεία αυτά ενοικιάζουν τα δωμάτια τους με την εβδομάδα η με το μήνα. 4. Ξενοδοχεία οικογενειακού τουρισμού, που διαθέτουν ειδικές υπηρεσίες και 21

22 εγκαταστάσεις, όπως φύλαξης παιδιών, παιδικές χαρές παιδικό πάρκο, κλπ. 5. Ξενοδοχεία για μόνους, που προσφέρουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ερωτική χροιά. 6. Ξενοδοχεία για ζευγάρια, που υπάρχει επίσης ερωτική ατμόσφαιρα. 7. Ξενοδοχεία γυμνιστών. Ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης τους σε: 1. Αστικά ξενοδοχεία που βρίσκονται μέσα σε πόλεις. 2. Παραθεριστικά ξενοδοχεία, συνήθως κοντά σε περιοχές με καλό κλίμα, αξιόλογο φυσικό περιβάλλον ή κοντά σε περιοχές με αξιοθέατα. 3. Ξενοδοχεία παραχείμασης που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις χειμερινών αθλημάτων ή αξιόλογο φυσικό κάλλος. 4. Ξενοδοχεία συγκοινωνιακών κέντρων, όπως αεροδρόμια, μαρίνες, κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. 5. Ξενοδοχεία ιαματικών πηγών, SPA, τα οποία βρίσκονται κοντά σε πηγές με ιαματικό νερό εσωτερικής η εξωτερικής χρήσης. Παρόμοια ξενοδοχεία βρίσκονται σε περιοχές που προσφέρονται για θαλασσοθεραπεία, θεραπεία με φύκια η πηλοθεραπεία. Ανάλογα με τις παρεχόμενες ανέσεις: 1. Τουριστικά ξενοδοχεία (πολυτελείας, Α, Β, Γ τάξης) 2. Λαϊκά ξενοδοχεία (Δ και Ε τάξης, μακράς διαμονής ή διερχομένων) 3. Πανσιόν που προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας. 4. Ξενοδοχεία clubs, με ένταση στην προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας και άθλησης. Ανάλογα με τα προσφερόμενα αγαθά: 1. Απλής εκμετάλλευσης (προσφέρουν μόνο ύπνο) 2. Σύνθετης εκμετάλλευσης (προσφέρουν διατροφή και άλλες υπηρεσίες) Ανάλογα με τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις: 1. Πολυώροφα 22

23 2. Διάταξης πτερύγων 3. Ανεξάρτητων οικισμών (bungalows) 4. Μικτά Διάκριση των ξενοδοχείων σύμφωνα με τον Ε.Ο.Τ. Τα μενοδοχεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, διακρίνονται σε : Ξενοδοχεία (κλασσικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, μοτέλ, παραδοσιακά καταλύματα). Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης Ενοικιαζόμενα δωμάτια Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Αυτοτροφοδοτούμενα τουριστικά καταλύματα (τουριστικές κατοικίες και τουριστικές επαύλεις) Ξενώνες νεότητας Κέντρα γυμνιστών Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου παρέχουν κατάλυμα, τροφή, διασκέδαση και κατατάσσονται ανάλογα με τον τύπο και τις τεχνικές προδιαγραφές τους στην πολυτελείας ΑΑ, Α, Β, Γ, Δ, Ε τάξη. Τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων διαθέτουν επικοινωνούντα δωμάτια εξοπλισμένα με κουζίνα και κατατάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ. Τα motels είναι ξενοδοχεία εγκατεστημένα σε εκτός πόλης οδικές αρτηρίες, οι οποίες εξυπηρετούν τους μετακινούμενους με τροχοφόρα, μπορούν δε να ανήκουν στις κατηγορίες A και Β. Παραδοσιακά καταλύματα ονομάζονται τα ξενοδοχεία που διατηρούν παραδοσιακή μορφή, τόσο στην αρχιτεκτονική τους όσο και στην επίπλωση τους και βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. 23

24 Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης διαθέτουν χώρους εγκατάστασης της σκηνής ή τροχόσπιτου που είτε φέρνει μαζί του ο τουρίστας είτε διαθέτει η επιχείρηση. Επιπλέον διαθέτουν διάφορες ευκολίες στους πελάτες, όπως παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, εστιατόριο, mini market κλπ. Κατατάσσονται στη Α, Β, Γ, Δ τάξη. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι καταλύματα χαμηλού κόστους και περιορισμένων υπηρεσιών, που κατατάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ. Τα αυτοτροφοδοτούμενα καταλύματα (self catering) είναι επιπλωμένες οικίες, που διαχωρίζονται σε διαμερίσματα και οικίες με αυλή (επαύλεις) και αντιστοιχούν στην Α τάξη. Ονομάζονται αυτοτροφοδοτούμενα, διότι πρέπει να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους οι πελάτες. Οι ξενώνες νεότητας είναι επιχειρήσεις φιλοξενίας που εξυπηρετούν μέλη διεθνών ομοσπονδιών νεότητας. Τα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών είναι ξενοδοχεία ή camping που φιλοξενούν γυμνιστές Κατάταξη των ξενοδοχείων με το σύστημα των αστεριών Η κατάταξη των ξενοδοχείων με το σύστημα των αστέρων που έγινε με το άρθρο 16 του Ν.3190/2003, ξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν στις τεχνικές εγκαταστάσεις αλλά και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί βαθμολογούνται με ένα σύστημα μορίων και τα ξενοδοχεία κατατάσσονται ανάλογα με τον αριθμών των μορίων που συγκεντρώνονται. Με βάση το Ν.3190/2003 οι λειτουργικές μορφές των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως ακολούθως: Η κατάταξη των ξενοδοχείων με το σύστημα των αστέρων εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν στις τεχνικές εγκαταστάσεις αλλά και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί βαθμολογούνται με ένα σύστημα μορίων και τα ξενοδοχεία κατατάσσονται ανάλογα με τον αριθμών των μορίων που 24

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 1 1.1. Ο ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα. 1 Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και από την αγγλική touring που σημαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA EXECUTIVE, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΜΠΕΛΕΚΑ ΔΟΜΝΑ ΑΜ: 41 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η καταγωγή μου, μου έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθώ με την κυπριακή τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα τα ξενοδοχειακά. Θέμα της πτυχιακής μου εργασίας είναι η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελέτη Αναβάθμισης Παλαιών Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διεθνείς τάσεις στην ξενοδοχειακή αγορά 1 1.1 Ο ρόλος του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 1 1.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ.

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Μ. ΔΤΕ/0031 «ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE (F&B) ΣΤΟ CAPSIS HOTEL»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE (F&B) ΣΤΟ CAPSIS HOTEL» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ FOOD AND BEVERAGE

Διαβάστε περισσότερα