ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρήση του Διαδικτύου σαν Εργαλείου Μάρκετινγκ σε Μικρές Τουριστικές Επιχειρήσεις Περιπτώσεις από τη Σάρτη Χαλκιδικής, Ελλάδα Αθανασίου Αλεξάνδρα 1/10/2012 Επιβλέπων καθηγητής: κος. Βασιλειάδης Χρήστος

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή κο Βασιλειάδη Χρήστο για τη βοήθεια και την αμέριστη συνεργασία του. Το κλίμα ήταν από την αρχή ενθουσιώδες και το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Γενικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Επιπλέον, τους ανθρώπους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα για τη σημαντική συμβολή και τη συνεργασία τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που με στήριξε και με στηρίζει σε κάθε προσπάθεια. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να Να προσεγγίσει με εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση τους τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις, Διερευνήσει το πώς χρησιμοποιούν οι μικρές επιχειρήσεις φιλοξενίας το διαδίκτυο ως εργαλείο μάρκετινγκ, Να αναδείξει μέσα από την πρωτογενή έρευνα τις πλέον εφαρμοζόμενες πρακτικές από τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με διενέργεια συνεντεύξεων με ημιδομημένες ερωτήσεις με τους ιδιοκτήτες ή διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων φιλοξενίας από την περιοχή της Σάρτης Χαλκιδικής. Ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μικρές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία της χρησιμοποίησης του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ και έχουν υιοθετήσει τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας, των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων προβολής και προώθησης σε μεγαλύτερο βαθμό ως εργαλεία μάρκετινγκ, καθώς και τα social media, το , αλλά και τη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης σε μικρότερο βαθμό. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2

4 Περιεχόμενα Η χρήση του Διαδικτύου σαν Εργαλείου Μάρκετινγκ σε Μικρές Τουριστικές Επιχειρήσεις. 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 Περιεχόμενα... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η σημασία του κλάδου του τουρισμού Τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) και διαδίκτυο Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις Εξελίξεις και τάσεις για τον ηλεκτρονικό τουρισμό (e-tourism) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ορισμοί Internet Marketing E- Marketing Digital Marketing Εφαρμογές του διαδικτύου σαν εργαλείου μάρκετινγκ στον τουρισμό Website marketing Affiliate marketing (κοινοπρακτικό μάρκετινγκ ή μάρκετινγκ συνεργατών) Search engine marketing (μάρκετινγκ στις μηχανές αναζήτησης) Social networking και social media based advertising (κοινωνική δικτύωση και διαφήμιση βασισμένη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Blog-based marketing (μάρκετινγκ βασισμένο σε ηλεκτρονικά blogs) marketing (μάρκετινγκ ηλεκτρικού ταχυδρομείου) Viral marketing (ιογενές μάρκετινγκ) Web 2.0 εφαρμογές M-Marketing (Mobile Marketing) Μελλοντικές τάσεις στο χώρο του Internet Marketing που μπορούν να έχουν εφαρμογή στην τουριστική βιομηχανία Pay per call rings in Feed marketing marketing (μάρκετινγκ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) Personal agents ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3

5 2.3.5 Reverb marketing, σε stereo (μάρκετινγκ της ηχώ) Audio blogs/ video blogs (V-blogs) (οπτικοακουστικά blog) IPTV (διαδικτυακή τηλεόραση) Commercial content on demand (διαφημιστικό περιεχόμενο κατ απαίτηση) Οι εκδόσεις θα αντιμετωπίσουν δραματικές αλλαγές Direct marketers (άμεσοι πωλητές) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας Επιλογή της ερευνητικής μεθόδου Οι συνεντεύξεις Είδη συνεντεύξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας ως εργαλείου μάρκετινγκ (website marketing) Η ιστοσελίδα ως μέσο πληροφόρησης και προβολής Σχετικά με την ανάπτυξη των ιστοσελίδων Εμπόδια και οφέλη Η χρησιμοποίηση των συνεργασιών ως εργαλείο μάρκετινγκ (affiliate marketing) Εμπόδια και οφέλη Η χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο μάρκετινγκ (social media marketing) Εμπόδια και οφέλη Η βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης ως εργαλείο μάρκετινγκ (search engine marketing) Εμπόδια και οφέλη Η χρησιμοποίηση του ως εργαλείου επικοινωνίας και προβολής ( marketing) Επικοινωνία με τους πελάτες Επικοινωνία με άλλα μέρη Εμπόδια και Οφέλη Σχετικά με τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείου συναλλαγών Εμπόδια και Οφέλη Αξιολόγηση της απόδοσης από τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ Περιορισμοί της έρευνας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά Οι κύρια εφαρμοζόμενες πρακτικές μάρκετινγκ Σημεία για περαιτέρω διερεύνηση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογική επανάσταση που έχει πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη του διαδικτύου έχει αλλάξει δραματικά τις συνθήκες της αγοράς για τους οργανισμούς του τουρισμού, ενώ οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών εξελίσσονται ραγδαία, παρέχοντας καινούρια εργαλεία για το τουριστικό μάρκετινγκ και μάνατζμεντ (Buhalis & Main, 1998; Buhalis & Law, 2008), ενώ εάν οι τουριστικοί οργανισμοί αγνοήσουν τη σημασία των ITs θα διακινδυνεύσουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητά τους και θα περιθωριοποιηθούν από τη δεσπόζουσα τάξη της τουριστικής βιομηχανίας (Buhalis & Law, 1998). Οι απεριόριστες επιλογές εφαρμογών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ, καθιστά αναγκαία την προσπάθεια κάθε τουριστικής επιχείρησης για επιλογή βέλτιστου μίγματος εφαρμογών μάρκετινγκ μέσω του διαδικτύου και την ορθή αποτίμηση των εφαρμογών αυτών. Η δε επιλογή του μίγματος στρατηγικών απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες οργάνωσης και διοίκησης σε ένα πολυδιάστατο επίπεδο, αλλιώς η όλη προσπάθεια μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική (Sigala, 2003). Ο ανταγωνισμός στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων γίνεται πια σε πολλαπλά επίπεδα και οπωσδήποτε ένα από τα πιο σημαντικά είναι και η αξιοποίηση του διαδικτύου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (Buhalis & Main, 1998, Buhalis & Law, 2008). Η παρούσα μελέτη προσφέρει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμογές του διαδικτύου σαν εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και την έρευνα από ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6

8 τους τρόπους χρησιμοποίησης του διαδικτύου από μικρές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, θα αναδειχθούν οι εφαρμογές που κατά κύριο λόγο υιοθετούνται από αυτές, καθιστώντας τις κατάλληλες, καθώς και σημεία στο κομμάτι των εφαρμογών μάρκετινγκ που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Στόχος της μελέτης είναι να αναδειχθούν τόσο μέσα από τη βιβλιογραφική όσο και από την πρωτογενή έρευνα οι κατάλληλες εφαρμογές για την αξιοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ και η σε βάθος ανάλυση περιπτώσεων μικρών τουριστικών επιχειρήσεων θα προσφέρει ένα μικρό δείγμα σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του διαδικτύου από τις μικρές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σημαντική σχετική βιβλιογραφία για την Ελλάδα. Το δείγμα της έρευνας είναι σαφώς μικρό για να μπορούν με ασφάλεια να γίνουν γενικεύσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για περαιτέρω έρευνα. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1.1 Η σημασία του κλάδου του τουρισμού Ο τουριστικός κλάδος αναμφίβολα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στη χώρα μας, με σημαντική συμμετοχή τόσο στα οικονομικά μεγέθη όσο και στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council (WTTC, 2012d), ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κατά το 2011 ο κλάδος συνεισέφερε κατά 9% στο παγκόσμιο ΑΕΠ ή σε αξία περισσότερα από 6 τρις $ και προσέφερε 255 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Για την επόμενη δεκαετία ο κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει ανοδική τάση, σημειώνοντας κατά μέσο όρο αύξηση της τάξης του 4% ετησίως., υπολογίζεται δε, ότι μέχρι το 2022 θα προσφέρει περί τα 328 εκατομμύρια (ή 1 στις 10 θέσεις εργασίας). Όσον αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του WTTC (2012c), η συνολική συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας μας ανήλθε το 2011 σε 16,5% (32,2 δις ), ενώ η συμβολή του κλάδου στην αγορά εργασίας ανήλθε σε θέσεις εργασίας (ήτοι το 18,4% της συνολικής απασχόλησης). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σημασία του κλάδου και την ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που μπορούν να προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά του, όπως εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει μέσα από την αξιοποίηση του διαδικτύου (Buhalis & Main, 1998; Buhalis & Zoge, 2007; Werthner & Ricci, 2004; Law, Leung & Buhalis, 2009). ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8

10 1.2 Τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) και διαδίκτυο Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η υιοθέτησή του σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, έχει ωθήσει πολλούς θεωρητικούς και επαγγελματίες του μάρκετινγκ στη διερεύνηση του μέσου αυτού και τη δημιουργία σημαντικού θεωρητικού υπόβαθρου για την πλήρη αξιοποίησή του για τους σκοπούς του μάρκετινγκ. Ειδικότερα στο χώρο του τουρισμού, έχει αναπτυχθεί σημαντική βιβλιογραφία για τη σημασία και τις επιδράσεις της υιοθέτησης του διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας (Walle, 1996, Buhalis & Main, 1998; Buhalis & Zoge, 2007; Law & Werthner, 2004, Hojeghan & Esfangareh, 2011), όπου αναγνωρίστηκε ότι η τεχνολογική επανάσταση που έχει πραγματοποιηθεί μέσα από την ανάπτυξη του διαδικτύου έχει αλλάξει δραματικά τις συνθήκες της αγοράς για τους τουριστικούς οργανισμούς, ενώ όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον θα παίζει η υιοθέτηση καινοτομιών σε όρους τεχνικών μάρκετινγκ αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών για την προσφορά διαφοροποιημένων, προσωποποιημένων και με σημαντική προστιθέμενη αξία προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση οι τουριστικοί οργανισμοί να αποκτούν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ενισχύουν την στρατηγική τους τοποθέτηση. Η τουριστική βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των εφαρμογών των ICTs. Ήδη, σήμερα είναι ένας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9

11 από τους κλάδους όπου ευρέως χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καθώς πρόκειται για έναν κλάδο έντασης πληροφορίας, ο τουριστικός κλάδος θεωρείται παραδοσιακά κατάλληλος για την υιοθέτηση των ITs. Οι υπηρεσίες το τουρισμού θεωρούνται εξαιρετικά κατάλληλες για τη χρήση του μέσου του διαδικτύου (Werthner & Klein, 1999). 1.3 Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις Ένα βασικό ζήτημα όσον αφορά στην υιοθέτηση και χρήση του διαδικτύου από τους τουριστικούς οργανισμούς είναι η επιλογή των πρακτικών και στρατηγικών που εφαρμόζουν, καθώς και η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου για επιτυχημένα σχετικά μοντέλα. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί βιβλιογραφία στο πεδίο αυτό (Gilber et al., 1999, Wei et al., 2001, Sigala, 2003, Karanasios & Burgess, 2006, Zafiropoulos et al., 2006), ωστόσο δε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο επιτυχημένων μοντέλων εφαρμογής της χρήσης του διαδικτύου για τους σκοπούς του μάρκετινγκ από τους τουριστικούς οργανισμούς. Το αντικείμενο αυτό πέρα από το ότι τα τελευταία μόνο χρόνια έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από θεωρητικούς αλλά και επαγγελματίες του χώρου, είναι μέρος ενός γενικού πλαισίου εφαρμογής που υπόκειται σε αδιάκοπες μεταβολές, τεχνολογικής κυρίως φύσης, που σαν αποτέλεσμα έχουν τη συνεχή μεταβολή των διαθέσιμων εργαλείων μάρκετινγκ, των εφαρμογών, των τάσεων των καταναλωτών, ώστε σίγουρα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης σταθερής θεωρητικής βάσης. Κάθε μια από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της χρήσης του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ από τις τουριστικέ επιχειρήσεις, ακολούθησε ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10

12 μια ιδιαίτερη οπτική, εξάγοντας συμπεράσματα ως προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που δόθηκε εξαρχής στην έρευνα. Σύμφωνα με τους Gilbert, Powell-Perry και Widijoso (1999), διερευνήθηκε η χρήση του διαδικτύου από ξενοδοχεία ως εργαλείου μάρκετινγκ σχέσεων (Relationship Marketing) και διαπιστώθηκε ότι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων υιοθέτησαν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες και τις προοπτικές του μέσου αυτού, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν κυρίως ως μέσο πληροφοριών και συναλλαγών, χωρίς να παρέχουν πραγματικά με βάση επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες τους. Η έρευνα των Wei, Ruys, Hoof και Combrink (2001) επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των χρήσεων και εφαρμογών του διαδικτύου στην τουριστική βιομηχανία σε σχέση με με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική θέση των οργανισμών. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό η χρήση του διαδικτύου ήταν πολύ συχνή, ωστόσο υπήρχε μικρό ποσοστό κρατήσεων προερχόμενες από το internet. Επιπλέον, ότι το μέγεθος του ξενοδοχείου είχε σημαντικό ρόλο σε ορισμένες πτυχές της χρήσης του διαδικτύου όπως η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πληροφορίες που δημοσιεύονταν στην ιστοσελίδα τους. Η έρευνα της Sigala (2003) πρότεινε ένα μίγμα ιντερνέτ μάρκετινγκ με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά ξενοδοχεία αναφορικά με τις στρατηγικές διαδικτύου που χρησιμοποιούν. Και εδώ διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του διαδικτύου, παρά περιορίζονται στη χρήση του ως εργαλείου δημοσίευσης πληροφοριών, ενώ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11

13 εντοπίστηκε ένα προβάδισμα των μεγάλων και επώνυμων ξενοδοχείων σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν τα προβλήματα των περιορισμένων πόρων και ικανοτήτων για να ανταγωνιστούν επαρκώς στην online αγορά. Οι Karanasios και Burgess (2006) επικεντρώθηκαν στη χρήση του διαδικτύου από μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και διαπίστωσαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις που αναλύθηκαν χρησιμοποιούσαν απλές εφαρμογές του διαδικτύου, με βασικότερο εργαλείο το , από το οποίο αποκόμιζαν τα μεγαλύτερα οφέλη από τη μείωση του κόστους της επικοινωνίας. Επιπλέον, σε όρους επικοινωνίας, η δημιουργία ιστοσελίδας καθώς και η καταχώρηση σε άλλες ιστοσελίδες όπως τουριστικά portals και κατάλογοι θεωρούνταν πολύ σημαντικά, ενώ δεν υπήρχαν σημάδια χρησιμοποίησης του διαδικτύου σαν κανάλι συναλλαγών. Οι Ζafiropoulos, Vrana και Paschaloudis (2006) κατεύθυναν την έρευνά τους στη διερεύνηση των πρακτικών που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία κατά το σχεδιασμό των ιστοσελίδων τους. Διαπιστώθηκε ότι η βασική χρήση των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων που αναλύθηκαν περιοριζόταν σε δημοσίευση πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Και ενώ οι online κρατήσεις θεωρήθηκαν σημαντικό στοιχείο των ιστοσελίδων, λιγότερο από 25% των ξενοδοχείων χρησιμοποιούσε αυτές τις εφαρμογές στη σελίδα του, καταδεικνύοντας τη μικρή αξιοποίηση του διαδικτύου. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 12

14 1.4 Εξελίξεις και τάσεις για τον ηλεκτρονικό τουρισμό (e-tourism) Οι συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, έφεραν μια επανάσταση στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας (Buhalis & Main, 1998; Buhalis & Zoge, 2007; Werthner & Ricci, 2004). Η σημασία των νέων εργαλείων και μέσων για τον τουριστικό κλάδο, αλλά και η εξαιρετική σημασία του ίδιου του κλάδου για την παγκόσμια οικονομία, καθιστούν αναγκαία τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων αλλά και των τάσεων που παρουσιάζονται διαχρονικά σ αυτόν. Έτσι, κάθε χρόνο γίνεται σημαντική έρευνα από θεωρητικούς, επαγγελματίες και διάφορους οργανισμούς για την καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων του κλάδου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή και παγκόσμιο επίπεδο. Μια προσέγγιση κάποιων από αυτές τις μελέτες μπορεί να επισημάνει τα κύρια σημεία που εντοπίζονται στον κλάδο του τουρισμού και σχετίζονται με την υιοθέτηση και χρήση του διαδικτύου από τους φορείς του κλάδου. Ξεκινώντας αυτή την ανασκόπηση, μπορούμε να σταθούμε στη μελέτη του e-business για την υιοθέτηση των ICTs και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην τουριστική βιομηχανία (2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, ξεκίνησε το e-business το 2002 ώστε να παρακολουθεί και να καταγράφει την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από διάφορους κλάδους της οικονομίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπό ένταξη χώρες. Μέσα από την έρευνα αυτή καταγράφηκαν οι τάσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία ως μείωση του ρόλου των ενδιαμέσων (dis-intermediation), επαναπροσδιορισμό του ρόλου των ενδιαμέσων (re-intermediation), προσφορά δυναμικών τουριστικών πακέτων. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13

15 Σύμφωνα με την αναφορά για τις τάσεις του τουρισμού του ABTA Travel Assocation (2011), μια από τις βασικές τάσεις που παρατηρούνται στον κλάδο είναι η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα smartphones με υπηρεσίες γεωγραφικού προσδιορισμού που βασίζονται στην τεχνολογία GPS σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφεραν επανάσταση στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, ενώ η χρήση τους αναμένεται να φτάσει το 92% στην Ευρώπη μέχρι το Επιπλέον, ο κλάδος έχει προσεγγίσει με ενθουσιασμό τα social media, όπως το facebook και το twitter. Η έρευνα του World Travel Market (WTM, 2011), επίσης αναδεικνύει το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των τεχνολογικών εφαρμογών, όπως παιχνίδια, σε αυτά. Σύμφωνα με έρευνα του Google (2012) για τις τεχνολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στην τουριστική βιομηχανία, διαπιστώνεται ότι το 15% όλων των αναζητήσεων για ταξίδια γίνεται μέσω κινητών συσκευών, ενώ πάνω από 20% των αναζητήσεων στο Google αφορά τοποθεσίες. Η έρευνα του Skyscanner (2012) εντοπίζει επίσης τις έντονα διαφαινόμενες τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των κινητών συσκευών ως μέσων αναζήτησης και αγοράς τουριστικών προϊόντων. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2.1 Ορισμοί Ξεκινώντας τη διερεύνηση του θέματος χρησιμοποίησης του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ ( internet marketing ), παρατίθενται κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί στον όρο αυτό, καθώς και οι ορισμοί των συγγενών αλλά ελαφρώς διαφοροποιημένων όρων του e-marketing και digital marketing Internet Marketing Η επίτευξη των στόχων του μάρκετινγκ μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών (Chaffey, 2009). Η χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμογών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση: της σύλληψης της επιχειρηματικής ιδέας για νέα αγαθά, υπηρεσίες, ή ιδέες της διανομής της προβολής και της τιμολόγησης των νέων αυτών αγαθών, υπηρεσιών, ή ιδεών, με σκοπό να δημιουργηθούν ανταλλαγές οι οποίες θα ικανοποιούν αμοιβαία τους σκοπούς τόσο των αγοραστών όσο και της επιχείρησης (Κούτσικος, 2008) E- Marketing Το e-marketing μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το internet marketing. Οι περισσότεροι στο χώρο θα το θεωρούσαν έτσι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15

17 Ωστόσο, το e-marketing θεωρείται κάποιες φορές ότι έχει ένα ευρύτερο πεδίο δεδομένου ότι αναφέρεται σε ψηφιακά μέσα όπως το διαδίκτυο, το και τα ασύρματα μέσα, αλλά και περιλαμβάνει τη διαχείριση των ψηφιακών στοιχείων πελατών και των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης σχέσης πελατών (συστήματα E-CRM) (Chaffey, 2009) Digital Marketing Το digital marketing είναι ακόμα ένας όρος παρόμοιος με το e-marketing. Αναφέρεται εδώ επειδή είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τις ειδικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών e-marketing και τα δημοσιεύματα στα νέα μέσα. Το digital marketing περιλαμβάνει: Την εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών που διαμορφώνουν online κανάλια στην αγορά: Web, , databases, mobile/wireless & digital TV. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους: Υποστήριξη των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ υποστήριξης που στοχεύουν στην επίτευξη της απόκτησης κερδοφορίας και της διατήρησης των πελατών μέσα σε μια πολυκαναλική αγοραστική διαδικασία και κύκλο ζωής διαδικασίας του πελάτη. Μέσα από τη χρησιμοποίηση αυτών των τακτικών μάρκετινγκ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16

18 Αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας των ψηφιακών τεχνολογιών και ανάπτυξη μιας σχεδιασμένη προσέγγιση στην προσέγγιση και τη μετανάστευση των πελατών στις online υπηρεσίες μέσω των ηλεκτρονικών (e- )επικοινωνιών και των παραδοσιακών επικοινωνιών. Η διατήρηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της γνώσης πελατών μας (του προφίλ τους, της συμπεριφοράς τους, τους οδηγούς αξιών και πίστης), έπειτα παραδίδοντας ολοκληρωμένες, στοχευμένες επικοινωνίες και online υπηρεσίες που ταιριάζουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Chaffey, 2009). 2.2 Εφαρμογές του διαδικτύου σαν εργαλείου μάρκετινγκ στον τουρισμό Ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές του διαδικτύου και τη χρησιμοποίησή τους από τον τουριστικό κλάδο Website marketing Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως εργαλείου μάρκετινγκ ξεκινά από την ύπαρξη μιας στοιχειώδους ηλεκτρονικής παρουσίας του κάθε οργανισμού, μέσω της ιστοσελίδας του. Η ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο μάρκετινγκ μιας τουριστικής επιχείρησης. Οι έρευνες που έχουν γίνει για τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο και τα στοιχεία διαδικτυακού μάρκετινγκ σε αυτή συμβάλλουν στην αποτελεσματική μετάδοση των μηνυμάτων, της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και του εμπορικού σήματος της επιχείρησης (Perdue, 2001, Legoherel et al., 2002, Schmidt et al., 2008), ενώ μπορεί ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17

19 να αποτελέσει το εφαλτήριο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, πέρα από μια απλή παρουσία (Christian, 2000) Affiliate marketing (κοινοπρακτικό μάρκετινγκ ή μάρκετινγκ συνεργατών) Ένα κοινοπρακτικό σχήμα μάρκετινγκ είναι επίσης γνωστό ως συνεταιρικό σχήμα μάρκετινγκ. Αυτό εγκαθιστά μια σχέση στην οποία ο έμπορος πληρώνει τον affiliate (συνεργάτη) για links που δημιουργούνται από το site του affiliate προς το site του εμπόρου (Mastacan, 2011). Ένα απλό παράδειγμα για αυτό μπορεί να είναι ένας έμπορος που επιθυμεί να πουλήσει τα προϊόντα του μέσω του affiliate marketing, προσφέροντας στο συνεργάτη ένα Χ πρόγραμμα συνεργασίας (affiliate marketing program). Θα παρείχε έναν σύνδεσμο (link) ή ένα διαφημιστικό banner σε ένα συνεργάτη (affiliate) που θα γινόταν μέλος του. Μόλις ο affiliate γίνει μέλος μπορεί να τοποθετήσει αυτό το σύνδεσμο (link ή banner) στην ιστοσελίδα του. Μόλις κάποιος προχωρήσει σε αγορά μέσα από την ιστοσελίδα του, ο έμπορος μπορεί να εντοπίσει ποιος συνεργάτης ήταν υπεύθυνος για αυτή την πώληση και να πληρώσει την ανάλογη προμήθεια σε αυτόν. Αυτό είναι και το πλέον διαδεδομένο σχήμα affiliate marketing. Το σχήμα αυτό ονομάζεται pay-per-sale (PPS) ή pay-per-action (PPA). Ωστόσο, κάποιες εταιρίες επιζητούν αποτελέσματα για έρευνα ή στοιχεία να παράγονται για αυτούς. Λαμβάνουν τη βοήθεια συνεργατών και πληρώνουν προμήθεια σ αυτούς όποτε ένας συνεργάτης φέρνει ένα συμπληρωμένο έντυπο έρευνας μέσω της ιστοσελίδας του ή παράγει ένα νέο στοιχείο (lead). Το σχήμα αυτό ονομάζεται pay-per-lead (PPL). Καμία πληρωμή δε γίνεται για επισκέπτες που δεν κάνουν εγγραφή. Ένα στοιχείο (lead) είναι γενικά μια έγγραφη δήλωση στοιχείων ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18

20 επικοινωνίας και ίσως κάποιων δημογραφικών πληροφοριών. Είναι τυπικά μια όχι χρηματική συναλλαγή. Ένα στοιχείο μπορεί να αποτελείται από μόνο μια ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), ή μπορεί να περιλαμβάνει μια λεπτομερή και εκτενή φόρμα στοιχείων. Στο σχήμα αυτό ενυπάρχει ένας κίνδυνος για τους διαφημιστές λόγω πιθανής πλαστής δραστηριότητας από ενθαρρυμένα τρίτα μέρη ή συνεργάτες μάρκετινγκ. Μερικά πλαστά leads είναι εύκολο να εντοπιστούν, πάντως σε κάθε περίπτωση συνίσταται ο τακτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων. Κάποιες εταιρίες επιθυμούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από clicks στην ιστοσελίδα τους που παράγονται για αυτούς μέσω συνεργατών. Το σχήμα pay-per-click (PPC) είναι όταν οι εταιρίες πληρώνουν τον affiliate που παράγει κίνηση για αυτούς μέσα από clicks. Οι εταιρίες πιστεύουν ότι τα clicks μπορούν να αποτελέσουν πιθανές πωλήσεις και για το λόγο αυτό πληρώνουν τους συνεργάτες που παράγουν clicks. Ορισμένες φορές οι εταιρίες πληρώνουν συνεργάτες που μπορούν να παράγουν εμφανίσεις διαφημιστικών banner για αυτές. Αυτό το σχήμα ονομάζεται pay-perimpression (PPI). Οι εταιρίες πιστεύουν ότι τα διαφημιστικά banner μόλις επιδειχθούν από το συνεργάτη μπορούν να παράγουν πιθανά leads και έτσι πληρώνουν τους affiliates για εμφανίσεις banner. Κάποιες εταιρίες προσφέρουν προγράμματα συνεργατών (affiliate programs) και προσεγγίζουν απευθείας τους καταναλωτές. Κάποιες εταιρίες δεν προσφέρουν απευθείας προγράμματα συνεργατών και αναθέτουν την αρμοδιότητα αυτή σε affiliate junctions (online διαφημιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του affiliate marketing). Οι affiliate marketing junctions είναι εταιρίες υπεύθυνες για το ταίριασμα μεταξύ εμπόρων και affiliates. Χρεώνουν τις εταιρίες ένα ανάλογο ποσό για να τρέξουν τις καμπάνιες τους και παρέχουν υπηρεσίες όπως pay-per-click ή pay- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19

21 per-sale ή pay-per-lead ανάλογα με την αίτηση των εταιριών. Μοιράζονται ένα ποσό από την προμήθεια που χρεώνουν στις εταιρίες με τους affiliates. Οι affiliate junctions λειτουργούν σαν γέφυρα μεταξύ των εταιριών και των καταναλωτών (Mastacan, 2011). Παρατηρείται ότι η πρακτική αυτή, και κυρίως η συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά portals που μπορούν είτε να προσελκύσουν επισκέπτες στην ιστοσελίδα των επιχειρήσεων είτε να παράγουν απευθείας κρατήσεις, είναι πολύ δημοφιλής, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να μη διαθέτουν ούτε καν ιστοσελίδα και αναθέτουν έτσι την προώθηση και την προσέλκυση πελατών σε ενδιάμεσους συνεργάτες και παρουσιάζει μια θετική προοπτική αξιοποίησης από τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις (Karanasios & Burgess, 2006) Search engine marketing (μάρκετινγκ στις μηχανές αναζήτησης) Περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες τεχνικών για τις μηχανές αναζήτησης όπως Search engine optimization ή SEO (βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης), που επιχειρεί να βελτιώσει τη θέση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας στα «οργανικά» (μη- πληρωμένα) αποτελέσματα αναζήτησης για συγκεκριμένα προεπιλεγμένα keywords (λέξεις- κλειδιά), μέσα από τη βελτίωση διαφόρων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας, είτε όσον αφορά στη δομή είτε στο περιεχόμενο της (Yalcin & Cose, 2010). Το SEO χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ποιότητα της δραστηριότητας που καταφθάνει σε ένα site από τις μηχανές αναζήτησης. Όποτε οι χρήστες ψάχνουν για μια συγκεκριμένη λέξη- κλειδί και βρίσκουν ταύτιση, βλέπουν ορισμένες ιστοσελίδες που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20

22 αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ο στόχος του SEO είναι ακριβώς αυτός, η ιστοσελίδα του πελάτη να εμφανίζεται ψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο δίνει στον πελάτη μια καλύτερη ευκαιρία να τον προσέξουν οι καταναλωτές. Το SEO μπορεί να στοχεύσει σε διάφορες αναζητήσεις, όπως αναζήτηση εικόνων, τοπικές αναζητήσεις ή κάθετες μηχανές αναζήτησης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το SEO ονομάζονται search engine optimizers και μπορεί να είναι είτε προσωπικό των εταιριών που έχει εκπαιδευθεί στη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης είτε εταιρίες τρίτου μέρους (εξωτερικοί συνεργάτες) που αναλαμβάνουν απαλλάσσοντας τις εταιρίες από αυτή την αρμοδιότητα. Τυπικά το προσωπικό που ασχολείται με το SEO πρέπει να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης πραγματικά ταξινομούν τις σελίδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση τεχνικών γνώσεων επάνω στους αλγορίθμους των μηχανών αναζήτησης. Υπάρχουν δύο κατηγορίες SEO, το white hat SEO που χρησιμοποιεί τεχνικές που οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν αποδεκτές και το black hat SEO που χρησιμοποιεί ανήθικες ή παραπλανητικές μεθόδους βελτιστοποίησης. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν την κατάταξη της σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο. Το black hat SEO μπορεί να προσφέρει μία άποψη μιας σελίδας στο λογισμικό ανίχνευσης των μηχανών αναζήτησης (search engine spider) και άλλη άποψη της σελίδας στους καταναλωτές. Αυτό ονομάζεται cloaking (Mastacan, 2011). Pay-per-click διαφήμιση, που χρησιμοποιεί χρηματοδοτούμενες καταχωρήσεις. Οι εταιρίες πλειοδοτούν για όρους αναζήτησης (λέξεις ή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 21

23 φράσεις- κλειδιά) και η μηχανή αναζήτησης κατατάσσει τις διαφημίσεις βασιζόμενη σε συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουν πρόσφατα διεξαχθεί αρκετές έρευνες με θέμα την αναζήτηση στο διαδίκτυο και τον τουρισμό (Pan & Fesenmaier, 2006, Pan et al., 2009, Xiang et al., 2008, Xiang et al., 2009, Xiang et al., 2010, Jacobsen et al., 2012), όπου καταδεικνύεται ότι οι μηχανές αναζήτησης προσφέρουν μια πιο απλοποιημένη άποψη του online τουριστικού προορισμού, που ωστόσο καθημερινά αλλάζει, γεγονός που προσφέρει απεριόριστες προκλήσεις για το search engine marketing. Επιπλέον, η αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικά με το σχεδιασμό ταξιδιών είναι μια δυναμική διαδικασία, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου έχουν ενεργητική εμπλοκή στη διαδικασία και έχουν την τάση να αναζητούν μέσα από το διαδίκτυο πληροφορίες για πολλά από τα σημεία του ταξιδιού τους και πολλά από αυτά τα αγοράζουν online. Καθώς οι online κρατήσεις αυξάνονται και η σημασία του e-marketing διαρκώς μεγαλώνει, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης για φιλτράρισμα στην αναζήτηση πληροφοριών, οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τη θέση εμφάνισής τους στις μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, οι ΜΜΤΕ δε φαίνεται να αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου, ενώ σε μεγάλο βαθμό δεν κατανοούν καν την έννοια και την αξία του Search Engine Marketing για την επιχείρησή τους (Murphy, Kielgast, 2008). ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 22

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αλεία & Τεχ Τε νολο γίες ίε ς του Συμμετοχικού Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για για την Προώθηση ροώθηση του Ο Οίνου ίνου &

Εργαλεία αλεία & Τεχ Τε νολο γίες ίε ς του Συμμετοχικού Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για για την Προώθηση ροώθηση του Ο Οίνου ίνου & Εργαλεία & Τεχνολογίες του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την Προώθηση του Οίνου & του Οινοτουρισμού Τσιακάλη Κωνσταντίνα Υποψήφια ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 6: Internet Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η

COMPANY PROFILE. Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα διαφημιστικό agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που αφουγκράστηκαν τον παλμό της εποχής αφού στράφηκε σε καινοτόμες και εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 Β. Φερεντίνος e-tourism και internet ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ TAYTOTHTA. Λογότυπο. Επαγγελματική κάρτα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ TAYTOTHTA. Λογότυπο. Επαγγελματική κάρτα COMPANY PROFILE Η Citrine είναι ένα Word of Mouth & Digital Marketing Agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που σχεδίασαν και υλοποίησαν καμπάνιες στα Social Media

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΠ 61. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ 16/01/2011

ΓΤΠ 61. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ 16/01/2011 ΓΤΠ 61 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ dgiannopoulou@yahoo.gr 16/01/2011 Ως διαφήμιση ορίζεται κάθε απρόσωπη μορφή παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών με πληρωμή από αναγνωρισμένο εγγυητή ή ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Υπηρεσίες διαδικτύου και προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2271 0 81694 Website : www.webpromotion.com.gr Η δική σας ιστοσελίδα πουλάει; Παρουσίαση και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Velvet Studio. Creative Agency

Velvet Studio. Creative Agency Velvet Studio Creative Agency www.velvetstudio.gr info@velvetstudio.gr Αμαζονων 46 Ηράκλειο Κρήτης Το VelvetStudio είναι ένα πρωτοποριακό Creative Agency που ειδικεύεται στις υπηρεσίες διαδικτύου. Καλύπτουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου

WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET. Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής περιεχομένου WHEN INFORMATION IS YOUR MOST IMPORTANT ASSET Ολοκληρωμένες και ειδικά σχεδιασμένες λύσεις διαχείρισης και διανομής Περιεχόμενο νέες προτεραιότητες σε κάθε είδους επικοινωνία Oι βασικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (PL 0114) Δομή και Περιεχόμενο Μαθήματος Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας

Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας Οικονομική Προσφορά Προώθηση ιστοσελίδας 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη

Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Σασών Ισαάκ Σπηλιάκος Κωνσταντίνος Τσιάνα Καλλιόπη Τι είναι το Affiliate Marketing; Πιο συγκεκριµένα, ο Affiliate: Είναι: Ø Όχι απαραίτητα κάποιος που έχει ήδη ιστοσελίδα Ø Ιδιώτης ή εταιρεία Προωθεί τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιεχόμενα ομιλίας Ανάγκη χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επιχειρηματικότητα

Social Media και Επιχειρηματικότητα Social Media και Επιχειρηματικότητα Γιάννης Νάνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εκπαιδευτής Ενηλίκων Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικός Συνεργάτης Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δομημένες σε ερωτηματολόγια & φόρμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η OXO WEB SERVICES για να σας προτείνει μια λύση που θα ταιριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Elgg.com (http://elgg.com/index.php) Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Χαρακτηριστικά (http://elgg.com/features.php) Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΑΞΗ Α 2 ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΦΙΟΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ O όρος Κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τα Social Media της εταιρίας Καλλυντικών Avon «γεννήθηκαν» τον Απρίλιο του 2010. Δημιουργήθηκε η επίσημη σελίδα της Avon στο facebook και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing?

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing? Chapter 3. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate in your marketing? Yes No Maybe Learn all you need to know inside. 3 p.1 Το facebook είναι o δημοφιλέστερος

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην «Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών»

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην «Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην «Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών» 9 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΡΟΣ B Ο ρόλος και

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Κατηγορία: Digital Media. Τίτλος Συμμετοχής: Notos Galleries Mobile Geolocation. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): Notos Galleries

Ermis Media. Κατηγορία: Digital Media. Τίτλος Συμμετοχής: Notos Galleries Mobile Geolocation. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): Notos Galleries Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα

Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook. Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Διερεύνηση της σχέσης του καταναλωτή με τη μάρκα στο Facebook Ονοματεπώνυμο: Αφροδίτη Γκαμπούρη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2012 Σκοπός Γιατί μπήκαν; Πόσο συχνά; Τι τους αρέσει;

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Κατηγορία: ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ. Τίτλος Συμμετοχής: READY BUSINESS. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): READY BUSINESS

Ermis Media. Κατηγορία: ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ. Τίτλος Συμμετοχής: READY BUSINESS. Προϊόν/Υπηρεσία ( Brand Name): READY BUSINESS Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο + + Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο Η εταιρεία µας δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την παρουσία και προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Μακροπρόθεσµος στόχος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com GlobalEstate24.com www.globalestate24.com Australia Brazil Bulgaria Canada Croatia Cyprus France Greece Hungary India Italy Philippines Portugal Russia Spain U.K. U.S.A. Rest of the world Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία. Όραμα - Αποστολή- Φιλοσοφία

Εταιρία. Όραμα - Αποστολή- Φιλοσοφία Εταιρία H A.I.D.A προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Διαθέτουμε γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία.

Διαβάστε περισσότερα