Στρατηγικές marketing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές marketing"

Transcript

1 Στρατηγικές marketing Kαταγωγή, ορισµός και εξέλιξη του marketing Ποια είναι η λειτουργία του marketing (λόγος για την αγορά, αγοραλογία) Παραγωγή κέρδους/υπεραξίας από την ανταλλαγή εµπορευµάτων µε χρήµα Tιµή Προώθηση Συσκευασία Συνήθης τρόπος: δίνουµε το ε- µπόρευµα µαζί µε κάτι άλλο, που µοιάζει να κάνει την προσφορά ελκυστική\ Ένα καλό κασετόφωνο µαζί µε ένα αυτοκίνητο Σε κάθε αγορά σοκολάτας ένα ποσό που πάει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισµό Tο ευρύτερο περίγραµµα Γενικευµένη παραγωγή εµπορευµάτων Προοδευτική αποµάκρυνση της γεωργίας και της χειροτεχνίας, της πόλης και των αγροτικών περιοχών, ανοίγει τον δρόµο για τη διεύρυνση των καταναλωτικών προϊόντων αυξανόµενα επίπεδα εκβιοµηχάνισης αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας αυξανόµενος (έως επιταχυνόµενος) καταµερισµός της εργασίας διείσδυση του µεγάλου κεφαλαίου βιοµηχανίες ολοένα και µεγαλύτερης κλίµακας Συνεχής προσπάθεια ώστε κάθε είδος άλλης παραγωγής, εκτός από την βιοµηχανική να προσοµοιάσει στις διαδικασίες της βιοµηχανικής παραγωγής. H διαρκής προσπάθεια της µείωσης των δαπανών παραγωγής εξαιτίας των πιέσεων του ανταγωνισµού εκφράζεται στην αποµάκρυνση του ανθρώπινου παράγοντα (της ζωντανής εργασίας) και την αντικατάστασή του από µηχανές, την συνεχή βελτίωση της γραµµής παραγωγής, που αποτελούν προ-συνθήκες για την παραγωγή. Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες τείνουν να εισέρχονται στο ρεύµα των συνεχώς επιταχυνόµενων τεχνολογικών νεωτερισµών. O αυξανόµενος καταµερισµός της εργασίας οδηγεί στην ανάπτυξη και την επέκταση των ενδιαµέσων λειτουργιών που οδηγεί στην χωρίς προηγούµενο επέκταση των ενδιαµέσων λειτουργιών: του εµπορίου, των µεταφορών και των υπηρεσιών, στη γενική τους µορφή. -1-

2 O διαχωρισµός των µέχρι σχετικά πρόσφατα ενοποιηµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων καθιστά αναγκαία την επέκταση (αυτών) των ενδιαµέσων λειτουργιών που οδηγεί στην αυξανόµενη ανεξαρτησία των. Π.χ.: αν η χειροτεχνία διαχωρίζεται από τη γεωργία, οι αγρότες πρέπει να έχουν τα εργαλεία τους και τα (τώρα πλέον καταναλωτικά) αγαθά, τα οποία ήταν (τότε) χειροποίητα. Kατά συνέπεια, ο διαχωρισµός (λ.χ.) της γεωγραφίας και της χειροτεχνίας οδηγεί στην είσοδο του εµπορίου: (ως ενδιάµεσος) γεωργία εµπόριο χειροτεχνία Όσο γενικεύεται η παραγωγή εµπορευµάτων και όσο προχωρηµένος γίνεται ο καταµερισµός της εργασίας, τόσο χρειάζεται να συστη- µατοποιούνται αυτές οι ενδιάµεσες λειτουργίες (εµπόριο, µεταφορές, υπηρεσίες γενικά) και να εκλογικεύονται OYTΩΣ ΩΣTE να εξασφαλίζουν τη συνεχή παραγωγή και τις συνεχείς πωλήσεις H τάση για ένα (ολοένα και µειούµενο) χρόνο ολοκλήρωσης του K E X (Kεφάλαιο Eµπόρευµα Xρήµα) µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µόνο αν το κεφάλαιο εξουσιάζει αυτές τις λειτουργίες. H αύξηση του διεθνούς καταµερισµού της εργασίας στή διαρκή αύξηση της ση- µαντικότητας του συστήµατος των µεταφορών καθώς και των ενδιαµέσων λειτουργιών στο περιβάλλον του διεθνούς εµπορικού και πιστωτικού συστήµατος. Eισαγωγή του πιστωτικού συστήµατος στη σφαίρα της ιδιωτικής κατανάλωσης Στην εποχή του ύστερου/µετα-µοντέρνου καπιταλισµού, ο καταµερισµός της εργασίας παίρνει νέες διαστάσεις: O εκµηχανισµός η µηχανοποίηση η αυτοµατοποίηση θριαµβεύουν, προωθούµενες από την ηλεκτρονική βιοµηχανία και την κυβερνητική Hλεκτρονικές µηχανές υπολογισµών αντικαθιστούν πλήθη υπαλλήλων, λογιστών κ.λπ. σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες Oι πωλητές αντικαθίστανται από τα self-service O ιδιώτης γιατρός αντικαθίσταται από µία πολυκλινική που συστεγάζει ειδικευµένους γιατρούς O ανεξάρτητος ράφτης αντικαθίσταται από τη βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων O µάγειρας από τη µαζική παραγωγή προ-µαγειρευµένων φαγητών σε εστιατόρια Aυτοµατισµός Προτυποποίηση Yπερ-ειδίκευση, και Tεµαχισµός της εργασίας -2-

3 εισχωρούν τώρα σε όλους τους θύλακες της κοινωνικής ζωής Στον ύστερο καπιταλισµό, η γεωργία βαθµιαία εκβιοµηχανίζεται και µοιάζει ολοένα και περισσότερο µε τη βιοµηχανία η σφαίρα της κυκλοφορίας αυτοµατοποιείται, µοιάζοντας ολοένα και περισσότερο µε τη σφαίρα της παραγωγής η ψυχαγωγία (τείνει να µοιάζει µε) την οργάνωση της εργασίας η κερδοφορία των πανεπιστηµίων, των µουσείων κ.ά. έχει αρχίσει να υπολογίζεται όπως η κερδοφορία των εργοστασίων που φτιάχνουν βίδες κ.λπ. (λ.χ. Berlusconi) Στο βαθµό που το κεφάλαιο ήταν δυσεύρετο, συγκέντρωνε τις προσπάθειές του στην άµεση παραγωγή υπεραξίας στους παραδοσιακούς κλάδους της παραγωγής ε- µπορευµάτων. Aλλά όταν συσσωρεύεται σε όλο και µεγαλύτερες ποσότητες, η νέα µάζα του κεφαλαίου θα εισχωρεί ολοένα και περισσότερο σε τοµείς όπου µέχρι τώρα δεν παρήγαγαν ικανή υπεραξία: στην εξατοµικευµένη εργασία και στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναδιαρθρώνοντάς τις όπως έκανε στη βιοµηχανική παραγωγή, 100 ή 200 χρόνια πριν. Tα τεράστια κεφάλαια στη σφαίρα της κυκλοφορίας και των υπηρεσιών οδηγούν σε µία αύξηση της µάζας της υπεραξίας αναλαµβάνοντας παραγωγικές διαδικασίες/λειτουργίες από το ίδιο το βιοµηχανικό κεφάλαιο, όπως λ.χ. στον κλάδο των µεταφορών επιταχύνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης του παραγωγικού κεφαλαίου λ.χ. στο εµπόριο και στο πιστωτικό σύστηµα εκτείνοντας τα όρια της παραγωγής εµπορευµάτων δηλ. αντικαθιστώντας τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες µε την πώληση εµπορευµάτων τα οποία ενσωµατώνουν την υπεραξία (των). H βοηθός στο σπίτι, ο ανεξάρτητος ράφτης δεν παράγουν υπεραξία, αλλά η παραγωγή ηλεκτρισµού για ιδιωτική κατανάλωση, ηλ. σκούπας, ετοίµων προµαγειρευµένων φαγητών αποτελούν µία µορφή/µορφές άµεσης παραγωγής εµπορευµάτων και υπεραξίας, όπως οποιαδήποτε άλλη βιοµηχανική παραγωγή. Tο υπερβάλλον (και νεκρό) κεφάλαιο εισέρχεται στον τοµέα των υπηρεσιών µε την προοπτική της δηµιουργίας κέρδους. Tο διοχετευόµενο κεφάλαιο ανοίγει νέα πεδία επενδύσεων και πειραµατισµού σε νέα προϊόντα υπάρχει µία εγγύηση (κάποιας) κερδοφορίας. Λ.χ. στα πεδία της διατροφής και της διανοµής (LEVER, NESTLE, GENERAL FOODS). Πολυκλαδικές εταιρείες συνδυάζουν ετερόκλητα πεδία ενασχόλησης: αεροπορικές εταιρείες, παραγωγή µαργαρίνης, ασφαλιστ. εταιρείες, µεγάλα καταστήµατα κ.λπ. ώστε να εξασφαλισθεί το µέσο επίπεδο κέρδους για τον µεγαλύτερο δυνατό όγκο κεφαλαίου, να µειωθεί κατά το δυνατόν το ρίσκο της εξειδικευµένης επένδυσης. Aυξανόµενη διαφοροποίηση της κατανάλωσης, και ειδικά από τους µισθωτούς και την εργατική τάξη αποτελεί -3-

4 συµπληρωµατική προ-συνθήκη για τις νέες µορφές συγκέντρωσης κεφαλαίου. Σε κάθε παραγωγό/βιοµήχανο/καπιταλιστή, η συνολική µάζα όλων των εργατών (εξαιρώντας τους δικούς του εργάτες) εµφανίζεται ως καταναλωτές, κάτοχοι µισθών (δηλ. ανταλλακτικών αξιών), δηλ. χρηµάτων, τα οποία ανταλλάσουν µε την αγορά του δικού του εµπορεύµατος. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των καθώς και η µάζα του χρήµατος που βρίσκεται στη διάθεσή των, τόσο διευρύνεται η σφαίρα των ανταλλαγών για το κεφάλαιο. H επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σηµαίνει µία µαζική επέκταση µισθοσυντήρητων και µία εξίσου µεγάλη επέκταση της εσωτερικής αγοράς για (βιο- µηχανικά κατασκευασµένα) καταναλωτικά αγαθά. H αυξανόµενη εκτόπιση της εργατικής οικογένειας ως µονάδας παραγωγής αλλά και αυτο-κατανάλωσης. Λ.χ. η αυξανόµενη αγορά για προ-µαγειρευµένα φαγητά, φαγητά σε κονσέρβες, έτοιµα ρούχα και ηλεκτρικές σκούπες, και η αυξανόµενη ζήτηση όλων των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, αντιστοιχεί µε την ταχύτατη µείωση της παραγωγής άµεσων αξιών χρήσης (αξιών χρήσης για άµεση κατανάλωση) στο εσωτερικό της οικογένειας η υλική βάση της (ανεξάρτητης µεµονωµένης) οικογένειας εξαφανίζεται µέσα στη σφαίρα της κατανάλωσης Λ.χ. η αγορά των teenagers, η αυξανόµενη κατανάλωση των νεαρών εργατών έξω από την οικογένειά των, ο έντονος διαχωρισµός της γενιάς των συνταξιούχων από τους ενήλικες H εξατοµίκευση αυτή δηµιουργεί ψυχικές βλάβες (παραµεληµένα παιδιά, µοναχικοί ενήλικες κ.λπ.) H αυξανόµενη επαγγελµατική δραστηριοποίηση των γυναικών (ανάλογα βέβαια µε τις ταλαντώσεις του επιχειρηµατικού κύκλου), µαζί µε τη χρονικά αυξανόµενη διάρκεια της εκπαίδευσης των παιδιών (που είναι η κοινωνική διαδικασία της αναπαραγωγής των απαιτήσεων/δεξιοτήτων για την εργασία) Aντίφαση στην εσωτερική λογική της (καπιταλιστικής) ανάπτυξης Aπό τη µία, το κεφάλαιο υποχρώνεται να µειώνει την αξία των εµπορευµάτων, στο βαθµό που αποζητά την επέκτασή του και µέσω του αυξανόµενου αυτοµατισµού του, που κάνει εφικτή (αλλά και αναγκαία) τη µαζική παραγωγή και τις µαζικές πωλήσεις αυτών των εµπορευµάτων οι συνεχείς του προσπάθειες να διεγείρει διαρκώς νέες καταναλωτικές ανάγκες στον πληθυσµό. Aπό την άλλη, η επίτευξη της υπεραξίας, η πραγµατοποίηση του κέρδους και η συσσώρευση του κεφαλαίου είναι οι τελικοί στόχοι όλων των προσπαθειών του η διαρκής πίεση της µείωσης των µισθών, δηλ. το να παραµένους κάτω από το επίπεδο που είναι αναγκαίο ώστε να καλυφθούν όλες οι καινούριες ανάγκες της κατανάλωσης, τις οποίες δηµιουργεί η ίδια η (καπιταλιστική) παραγωγή οδηγεί στην ενσωµάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, και στην επέκταση της µισθωτής εργασίας -4-

5 οι εργασίες των γυναικών στο σπίτι µετασχηµατίζονται σε υπηρεσίες και εµπορεύµατα τα οποία πλέον παρέχει η αγορά. H άµεση οικονοµική πίεση/καταναγκασµός για την αγορά µερικών πρόσθετων ε- µπορευµάτων και υπηρεσιών, όπως λ.χ. το αυτοκίνητο, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά., προκύπτει από την αυξανόµενη ένταση της εργασίας (που, για παράδειγµα, οδηγεί σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο κατανάλωσης τροφής) από την αυξανόµενη επέκταση των οικισµών και την έλλειψη ικανοποιητικών δικτύων µετακίνησης. H διαφοροποίηση της κατανάλωσης ή η επέκταση των εµπορευµάτων που καταναλώνονται ως αποτέλεσµα της κοινωνικής πίεσης (διαφήµιση, τάση για κοµφορµισµό) H µετατροπή τέως ειδών πολυτελείας σε µαζικά καταναλωτικά αγαθά οδηγεί γενικά) σε µία συστηµατική υποβάθµιση της ποιότητας αυτών των εµπορευµάτων. Oι δυσκολίες στην υλοποίηση της υπεραξίας δηµιουργούν µίαν αυξανό µενη τάση στα µονοπώλια να αυξάνουν την ποικιλία των εµπορευµάτων σε µία συνεχή βάση, συχνά έξω από τα όρια µίας λελογισµένης κατανάλωσης. Mειώνεται η «διαθέσιµη ζωή», η «περίοδος της κατανάλωσης» των εµπορευµάτων, που συνοδεύεται από µία χειροτέρευση της ποιότητάς των. Aνάγκη επεξεργασίας ενός συστήµατος αναγκών. H διαφήµιση, η έρευνα αγοράς καθώς και η καταναλωτική πίστη (τα δάνεια) εξυπηρετούν την τάση για την επέκταση της κατανάλωσης, που ωστόσο συναντά αρκετά εµπόδια: δεν αυξάνει στον ίδιο βαθµό που αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας. Πράγµα που φαίνεται και από τις ιδιαίτερα αυξηµένες δαπάνες για πωλήσεις, διανοµή και management. Aντίφαση ανάµεσα στην τάση των παραγωγικών δυνάµεων να αναπτύσσονται χωρίς περιορισµούς, και στην τάση προς τον περιορισµό της ζήτησης και της κατανάλωσης των «τελικών καταναλωτών» H τάση για µία τεράστια επέκταση των δαπανών των σχετικών µε τις πωλήσεις (διαφήµιση, marketing, ακριβές συσκευασίες κ.λπ.) και της καταναλωτικής πίστης, που προκύπτουν από τις αυξανόµενες δυσκολίες για την πραγµατοποίηση της υπεραξίας αντικατάσταση των υπηρεσιών από εµπορεύµατα. H προσφυγή σε πεπαλαιωµένες ιδεολογίες όπως λ.χ. η αυτορυθµιζόµενη αγορά, ή η «επιβεβαίωση» της µη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων (t.i.n.a.), η καί ο καθαρός κυνισµός, δείχνουν το βαθµό ανασφάλειας των υποστηρικτών τους για το πλήθος των εναλλακτικών που υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα και το φόβο/τρόµο τους για µία πιθανή επικράτηση άλλων εναλλακτικών, οι οποίες θα µεταβάλλουν άρδην τους ισχύοντες «παγιωµένους» συσχετισµούς. -5-

6 Σηµειώσεις για το µετα-µοντέρνο marketing Tο µετα-µοντέρνο σε αντιπαράθεση µε το µοντέρνο, που κράτησε περίπου από την εποχή της Aναγέννησης ως τα τέλη του 20ού αιώνα. Στράφηκε εναντίον των µεγάλων αφηγήσεων Lyotard και των µεγάλων φιλοσοφικών σχηµάτων/εξηγήσεων/ερµηνειών που είχαν αποπειραθεί να δώσουν µία ερµηνεία για το µέχρι τώρα και να «προβλέψουν» µελλοντικές πορείες > ευνοώντας τις µικρές αφηγήσεις από την πιστή προσκόλληση στο παραδοσιακό marketing και τη συµπεριφορά του καταναλωτή αµφισβητεί τη σταθερότητα, την προβλεψιµότητα και τη µοναδικότητα των «αληθειών» anything goes everything is acceptable Έµφαση στη µικρο-κλίµακα, και όχι στη µεγα-κλίµακα. Στο νέο αυτό συσχετισµό, τα άτοµα, αποδεσµευµένα από τα συλλογικά ιδανικά, κατασκευάζουν την προσωπικότητά τους µε λίγους περιορισµούς, και µε ένα πλήθος επιλογών O µετα-µοντερνισµός διακατέχεται από µίαν αίσθηση αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Aπό την άλλη, συνδέεται άρρηκτα ως παράγωγό του µε το µοντερνισµό, αλλά ωστόσο, έχει αποδεσµευτεί από τα αυστηρά δόγµατα του µοντερνισµού, και διέπεται από κατακερµατισµό υβριδισµό δυσπιστία για τις καθολικές ερµηνείες έναν µεγάλο αριθµό «γλωσσών» εναντιωνόµενος στο ιαφωτισµό Aµφισβητεί ότι η λογική (έτσι όπως τη γνωρίζουµε) συµβάλλει στην οργάνωση της σκέψης, και υποβιβάζει το αποδεκτό ότι η επιστήµη, επικουρούµενη από τις πειραµατικές µεθόδους, οδηγεί σε µία ικανοποιητική προσέγγιση της αλήθειας και στη διεύρυνση της ανθρώπινης γνώσης, και αµφισβητεί ότι οι ισχυρισµοί θα πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα, αντικειµενικά στοιχεία και λεπτοµέρειες Tο µοντέλλο του µοντερνισµού αποσκοπούσε/στόχευε στην πρόοδο, ανάπτυξη και ευηµερία της ανθρωπότητας αλλά αυτό δεν ευοδώθηκε, πράγµα που συνεισέφερε προς την κατεύθυνση του µεταµοντερνισµού. -6-

7 Παραδείγµατα η αρχιτεκτονική της µετα-µοντέρνας εποχής, χρησιµοποιώντας παλαιότερα στυλ σε συνδυασµό µε τα σηµερινά η µετα-µοντέρνα τέχνη: αφθονία εφήµερων στυλ, σχολών και κινηµάτων. Έµφαση στα καλλιτεχνήµατα της (εφήµερης) καθηµερινότητας Tα όρια ανάµεσα στην «υψηλή» και «χαµηλή»/«λαϊκή» τέχνη γίνονται όλο και περισσότερο δυσδιάκριτα. Λ.χ. το MTV απεικονίζει την αποσύνθεση της πραγµατικότητας στα περισσότερα video-clips που προβάλλει η µετα-µοντέρνα λογοτεχνία υιοθετεί ένα περισσότερο ρεαλιστικό, φιλικό και προσιτό στυλ/ύφος προς τους αναγνώστες. Tο ζητούµενο είναι να αφεθεί ο αναγνώστης να παράγει τις δικές του ερµηνείες, και να µην καθοδηγείται σε µία και µοναδική ερµηνεία. Nα λειτουργεί σαν συγγραφέας του ίδιου κειµένου ή ως συν-συγγραφέας. Kύρια χαρακτηριστικά της µετα-µοντέρνας τάσης Kλίση για έντονες αντιφάσεις Συνδιασµός διαφόρων ειδών και κωδίκων επικοινωνίας Άνθιση ποικίλων στυλ όχι µόνο ενός Tάση για επιστροφή προς το παρελθόν, δηλ. για χρονική αναδροµή (ανακύκλωση µόδας, προώθηση ρετρό προϊόντων κ.ά.) Pοπή για µία έστω και δήθεν αλληλόδραση (λ.χ. συµµετοχή κοινού σε τηλεοπτικά προγράµµατα) µία διάρρηξη των µέχρι τότε υφισταµένων ορίων Tο µετά ως υποδηλωτικό ότι (αυτό) έπεται/ακολουθεί. Bάσεις του µετα-µοντέρνου marketing: ιαµόρφωση µιας οικονοµίας και κοινωνίας όπου η πληροφόρηση και οι υπηρεσίες συµµετέχουν εντονώτερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι Eυέλικτη παραγωγή Eυέλικτο εργασιακό προσωπικό Mεταβολές στη δοµή του management Xρήση τεχνολογικών συστηµάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Σύναψη στρατηγικών συµµαχιών, συγχωνεύσεων κ.λπ. Aποκέντρωση της εργασίας σε χώρες του Tρίτου Kόσµου (για τη συρρίκνωση του κόστους) H µετα-µοντέρνα κοινωνία αποτελείται, αρκετές φορές, από δίκτυα µικρών οµάδων διαµορφώνοντας είδη «φυλών», όπου το άτοµο αλλάζει ρόλους και πρόσωπα -7-

8 δυσκολία της ένταξής του σε προκαθορισµένες οµάδες και/ή σε τµήµατα αγοράς Στις εξελίξεις αυτές του µετα-µοντέρνου συνέβαλλαν και οι εξελίξεις/πρόοδοι στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ευέλικτης παραγωγής και των M.M.E. Tο µετα-µοντερνο marketing υιοθετεί διάφορες τεχνικές: green marketing B2B B2C one to one marketing data base marketing relationship marketing ethnomarketing tribal marketing εφόσον υπάρχουν οι µικρές οµάδες καταναλωτών δηµιουργούν ασταθείς αγορές, που χρειάζονται τη βοήθεια της πληροφορικής καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την καλύτερη δυνατή προσφορά και δεν «κτίζουν» σχέσεις µε τον προµηθευτή ατοµιστές καταναλωτές, που ζητούν εγγυήσεις ποιότητας καταναλωτές που χρειάζονται εξατοµικευµένες υπηρεσίες και προϊόντα, προσαρ- µοσµένα στο γούστο τους και στην αισθητική τους καταναλωτές που ανήκουν σε «φυλές» οικολόγοι καταναλωτές κ.λπ. Oι νέες τεχνικές του marketing στοχεύουν στο να κτίσουν, αναπτύξουν και να συντηρήσουν στενές επαφές µε τους πελάτες, αντιµετωπίζοντάς τους ως ξεχωριστές ο- ντότητες και όχι ως µάζες ατόµων Tο µετα-µοντέρνο marketing αποτελεί µίαν απροσδιόριστη έννοια, ένα σύµφυρµα από διάφορα στυλ, φιλοσοφίες και καταστάσεις Περιγραφές της ζωής στη µετα-µοντέρνα εποχή δυσχέρεια για ενδοσκόπηση εξάπλωση του απατηλού/της φαινοµενικότητας ο φετιχισµός για καταναλωτικά αγαθά η γοητεία των εικόνων/κωδίκων και των διαφόρων στυλ η εποχή της πολιτικής, υπαρξιακής και πολιτιστικής κρίσης η έκρηξη της πολυσηµίας η νοσταλγία για το παρελθόν η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών η κατάρρευση των παραδοσιακών ιεραρχιών -8-

9 δηλ. αποτελεί µίαν εποχή εντυπωσιασµού τεχνητής πραγµατικότητας του εφήµερου της ανοµοιοµορφίας του µηδενισµού της πολυφωνίας του παραδόξου της ειρωνείας της υπέρβασης της αναρχίας 4 p s product paradox price profusion packaging polysemy promotion plurivalence πολυ-δύναµο -9-

10 Πολιτικό σύνθηµα slogan Γενικευµένος επικοινωνιακός χώρος των εµπορευµάτων άυλων υλικών που συγκροτείται από την εµπορευµατική επικοινωνία Παράλληλα, η εµπορική επικοινωνία εντάσσεται σε έναν γενικώτερο επικοινωνιακό χώρο στον οποίο ανήκει και η πολιτική επικοινωνία επικοινωνία εµπορευµατική βαθµοί όσµωσης πολιτική διευκολύνοντας τη µεταφορά και την α- νταλλαγή πρακτικών και αντιλήψεων µεταξύ των H επικράτηση του κυρίαρχου µοντέλλου των ηλεκτρονικών M.M.E. αποτελεί µία από τις κινητήριες δυνάµεις της άλωσης του κόσµου/της καθηµερινότητας από το εµπόρευµα αποτελεσµατικότητα που παραπέµπει σε ένα ποσοτικο-κρατούµενο σύµπαν Bέβαια, κάθε απόπειρα ποσοτικοποίησης ενός πολύπλοκου, ευρύτερου φαινοµένου συνιστά ταυτόχρονα και µία (ταυτόχρονη) απόπειρα αποσιώπησης των ποιοτικών του διαστάσεων, οι οποίες ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τη συγκρότησή του Tο πολιτικό σύνθηµα αποτελεί ένα ιδιότυπο άθροισµα ποιοτικών κυρίως χαρακτηριστικών, µία συµπύκνωση της εκάστοτε ευρύτερης πολιτικής, ιδεολογικής θέσης κυρίως των πολιτικών κοµµάτων. Kινείται, άλλοτε µε µεγαλύτερη και άλλοτε µε µικρότερη ευχέρεια, σε όλο το πεδίο του πολιτικού λόγου. Έχει µετατραπεί σε µία πρόταση µε έντονο συµβολικό χαρακτήρα, που µπορεί να επενδυθεί µε εικόνα και ήχο. -10-

11 Aκολουθεί µία πορεία από το συγκεκριµένο προς το αφηρηµένο, όπου η σταδιακή αποµείωση της βαρύτητας του λόγου αντικαθίσταται από την ολοένα και εντατικώτερη παρουσία της εικόνας, η οποία µεταφέρει µία µεγαλύτερη πυκνότητα νοηµάτων απ ό,τι ο λόγος Tο πολιτικό σύνθηµα αποτελεί µία «πύκνωση» του ευρύτερου χώρου της πολιτικής Περιεχόµενο και µορφή του πολιτικού συνθήµατος Συνοψίζει µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επάρκεια ένα σύνολο αναλυτικών εκφράσεων/προτάσεων που σχετίζονται µε συγκεκριµένες ιδεολογικές επιλογές µέσα στην εκάστοτε συγκυρία. ηλαδή, παραπέµπει σε ένα «σύµπαν» προτάσεων οι οποίες συνδυαζόµενες µεταξύ τους περιγράφουν τους βασικούς ιδεολογικούς άξονες που υιοθετούνται από έναν πολιτικό σχηµατισµό. Tο πολιτικό σύνθηµα από την ίδια την επιλογή των συγκεκριµένων λέξεων και την εικαστική αλλά και την ηχητική του επένδυση υποβάλλει µία συγκεκριµένη «ατµόσφαιρα», µία συνεπτυγµένη µορφή πολιτικού λόγου, που υποδηλώνει τόσο την οµογενοποίηση (λ.χ. ως «συγκολλητική» ύλη των ψηφοφόρων του κόµ- µατος), όσο και την διαφορά: λ.χ. σε αντιπαράθεση µε τα αντίστοιχα άλλων κοµµάτων συνεισφέρει στη διαµόρφωση ενός ορίου, ενός περιγράµµατος, στο εσωτερικό του οποίου συναθροίζονται οι οµοιότητες,και στο εξωτερικό του οποίου συγκεντρώνονται οι διαφορές, ως προς τις ιδεολογικές επιλογές. Tο πολιτικό σύνθηµα συγκεντρώνει και ενοποιεί ψήγµατα του πολιτικού λόγου του (εκάστοτε) κόµµατος, τα οποία ήταν διάχυτα στην πολιτική «ατµόσφαιρα», αρκετά πριν από τη χρονική περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας. Συναρθρώνει αυτά τα ψήγµατα σε ενιαίες προτάσεις Tο πολιτικό σύνθηµα ως πύκνωση διαθέτει, εκ κατασκευής, έναν αυξηµένο βαθ- µό αναµνησιµότητας, εξαιτίας και της σαφώς σηµαντικώτερης ορατότητάς του. Aνήκει στην ιστορικότητα µίας εποχής, στο βαθµό που οι έννοιες που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία αποκτούν νόηµα µέσα στο συνολικό «περιβάλλον» της συγκεκριµένης κάθε φορά εποχής. Λ.χ. τα πολιτικά συνθήµατα του ΠAΣOK: H Eλλάδα στους Έλληνες των εκλογών του 1977, ή Για την αλλαγή: Tο ΠAΣOK στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία, των εκλογών του 1981 αποπνέουν διαφορετικές επιλογές, εµφάσεις και προτεραιότητες, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιστορικότητες. -11-

12 Aντίστοιχα, για τη Nέα ηµοκρατία: Mαζί και συ. Για µια καλύτερη Eλλάδα Nέα ηµοκρατία, των εκλογών της 5ης Nοεµβρίου 1989 H Eλλάδα δεν γυρίζει πίσω, των εκλογών του 1993 Tο πολιτικό σύνθηµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα όριο, ένα περίγραµµα των συγκεκριµένων ιδεολογικών επιλογών ενός σχηµατισµού, που διαµορφώνει µίαν εσωτερική και µία εξωτερική περιοχή: εσωτερικό πολιτικό σύνθηµα εξωτερικό κατασκευάζοντας µία διακριτή ταυτότητα αυτού που οριοθετείται Tο όριο προσδιορίζεται τόσο χρονικά όσο και χωρικά λ.χ. Aξίζουµε µία καλύτερη Eλλάδα της N, των εκλογών του Iουνίου 1989, και Yπεύθυνη ύναµη της N, των εκλογών του 1993 διαµορφώνουν σαφώς διαφορετικές οριοθετήσεις: καλύτερη χειρότερη υπεύθυνη ανεύθυνη H βαθµιαία απίσχνανση των ορίων, που διαµορφώνονται από το πολιτικό σύνθηµα αυξάνει την ερµηνευτική αταξία, δηλαδή την ρευστότητα στην ερµηνεία του. σταδιακή απίσχνανση των ορίων αύξηση της ρευστότητας στην ερµηνεία απροσδιοριστία ανάγκη για την «κατασκευή» της διαφοράς στον πολιτικό λόγο που οδηγεί σε µία µορφή χειρισµού της πολιτικής επικοινωνίας που συγκλίνει µε τα πρότυπα και τις ισχύουσες πρακτικές της εµπορευµατικής επικοινωνίας κεντρικό/κύριο πολιτικά συνθήµατα επιµέρους/δευτερεύοντα -12-

13 EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ KAI M.M.E. Kατευθύνσεις για τη δοµή και την παρουσίαση των διπλωµατικών εργασιών α. οµή Eξώφυλλο: Στο εξώφυλλο αναγράφονται το Πανεπιστήµιο και το Tµήµα (όπως παραπάνω), το ονοµατεπώνυµο του/της µεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, µαζί µε τον αντίστοιχο αριθµό µητρώου, ο τίτλος της εργασίας, το ονο- µατεπώνυµο του επιβλέποντος καθηγητή,καθώς και το ακαδηµαϊκό έτος. Πρώτη σελίδα: Περιέχει τον αναλυτικό πίνακα των περιεχοµένων της εργασίας τα κεφάλαια και την αντιστοιχία των σε σελίδες του κειµένου (αρίθµηση). Tα κεφάλαια: Eίναι εντελώς απαραίτητο η εργασία να χωρίζεται σε κεφάλαια, σαφώς διακριτά µεταξύ των Tο αρχικό/πρώτο κεφάλαιο θα αποτελεί µία συνοπτική περιγραφή του συνόλου της εργασίας. Aναλύεται το θέµα εν περιλήψει, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό θα διαπραγµατευθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται, περιληπτικά, οι κυριώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την εργασία. Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέγεται, µε αναλυτική αιτιολόγηση, µία από τις θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες καταγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο, και διαρθρώνεται το µεθοδολογικό πλαίσιο (ευθέως συµβατό µε την επιλεγείσα θεωρία) το οποίο θα εφαρµοσθεί στο εµπειρικό υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται, µε συστηµατικό τρόπο, το εµπειρικό υλικό το ο- ποίο έχει συλλεγεί (σε αναλυτική µορφή, το εµπειρικό υλικό µπορεί να παρατεθεί στο Παράρτηµα της εργασίας). Tο µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο έχει αρθρωθεί στο τρίτο κεφάλαιο, εφαρµόζεται στο παραπάνω εµπειρικό υλικό. Aυτό οδηγεί Στο πέµπτο κεφάλαιο, στο οποίο καταγράφονται µε συστηµατική µορφή τα συ- µπεράσµατα τα οποία έχουν προκύψει από την εφαρµογή του µεθοδολογικού πλαισίου στο υπάρχον εµπειρικό υλικό. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο (Eπίλογος) περιλαµβάνονται σε σύνοψη τα συ- µπεράσµατα του πέµπτου κεφαλαίου, καθώς και οι ευρύτερες συνάφειες/συνάψεις των µε διαστάσεις του θέµατος οι οποίες δεν έχουν, πιθανόν, θιγεί στα προηγούµενα κεφάλαια, καθώς και προτάσεις για µελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριµένης έρευνας. H σηµαντικότητα του κεφαλαίου αυτού είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα. Xρήσιµο είναι να υπάρχει και µία περίληψη της εργασίας και των ευρηµάτων/συµπερασµάτων της σε δύο το πολύ σελίδες, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, στο τέλος της εργασίας. -13-

14 Παράρτηµα: H έκταση του Παραρτήµατος είναι εντελώς ανεξάρτητη από την έ- κταση της εργασίας. Tο Παράρτηµα περιλαµβάνει τα βιβλία και τα άρθρα που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εργασία, χωρισµένα σε ελληνόγλωσσα και σε ξενόγλωσσα, τις παραποµπές σε κείµενα του ιαδικτύου που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εργασία, καθώς και το τελικό ερωτηµατολόγιο/για, το οποίο έχει ενδεχοµένως χρησιµοποιηθεί στην εργασία. Aναλυτικώτερα: Bιβλιογραφία/αρθρογραφία: H κάθε µία παραποµπή σε κείµενο (βιβλίο ή άρθρο ή σέ κείµενο στο ιαδίκτυο) θα πρέπει να αναφέρεται λεπτοµερειακά, ως ακολούθως: Παραδείγµατα Παραποµπή σε βιβλίο: βλ. Tσουκαλά, K.: «Kράτος, κοινωνία, εργασία στη µεταπολεµική Eλλάδα», Eκδ. Θεµέλιο, Aθήνα 1987, σελ Παραποµπή σε άρθρο περιοδικού: βλ. Mοσχονά, I.: «H προϊστορία της ελληνικής Tηλεόρασης», περιοδικό «Eπτά Hµέρες», εφηµερίδα «Kαθηµερινή», Kυριακή 10 Mαρτίου 1996, σελ. 3. βλ. Zέρη, Π.: «H δύσκολη ελευθερία της δηµοτικής ραδιοφωνίας», περιοδικό «Aντί», τεύχος 412, Παρασκευή 11 Aυγούστου 1989, σελ Παραποµπή σε άρθρο εφηµερίδας: βλ. Παπαχρήστου, Γ.: «Συρρίκωνση της κρατικής TV δροµολογεί η κυβέρνηση», εφηµερίδα «Tό Bήµα», Kυριακή 17 Mαΐου 1992, σελ. 76. Παραποµπή σε κείµενο του ιαδικτύου: Kατά σειρά: Oνοµατεπώνυµο του συγγραφέα, πλήρης τίτλος άρθρου/κειµένου, α- κριβείς συντεταγµένες/χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου καθώς και ηµεροµηνία ανάγνωσης του κειµένου. H κάθε παραποµπή θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτή από το υπόλοιπο κείµενο (π.χ. µε τη χρήση διαφορετικής γραµµατοσειράς) και να παραπέµπει στην πρωτογενή πηγή, όπως περιγράφεται στα παραπάνω υποδείγµατα. Eπιπλέον, τα βιβλία/άρθρα που έχουν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερειακά σε ειδικό κεφάλαιο, το οποίο µπορεί να παρατίθεταιστο τέλος της εργασίας ή στο Παράρτηµα. Παραδείγµατα Bιβλίο ιαµαντούρου, N.Π., Kιτροµηλίδη Π.M., Mαυρογορδάτου Γ.B. (Eπιµ.) «Oι εκλογές του 1981», Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήµης, Bιβλιοπωλείο της Eστίας, Aθήνα Aλιβιζάτου, N.: «Kράτος και ραδιοτηλεόραση: η θεσµική διάσταση». Eκδ. A.N. Σάκκουλα, Aθήνα Περιοδικό Kοινοβουλευτική Eπιθεώρηση, τεύχος 15-16, Iαν.- εκ O οποιοσδήποτε άλλος χειρισµός των παραποµπών δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν -14-

15 Eικόνες/διαγράµµατα/σχήµατα: Oι τυχόν απαραίτητες εικόνες/διαγράµµατα /σχήµατα µπορούν είτε να ενσωµατωθούν στην κατάλληλη θέση, µέσα στο κυρίως κείµενο, ή ή να παρατεθούν στο τέλος της εργασίας, σε ένα ειδικό παράρτηµα, µε µία συγκεκριµένη αρίθµηση. H αρίθµηση αυτή είναι απαραίτητη, κάθε φορά που το κείµενο θα παραπέµπει στο οικείο διάγραµµα. Eρωτηµατολόγιο: Eάν κριθεί ότι η εργασία απαιτεί και την χρήση ενός ερωτηµατολογίου (ή και περισσότερων), τότε η σύνταξή του/των και η τελική δια- µόρφωση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί προϊόν συνεργασίας µε ειδικό επιστήµονα, ο οποίος και θα αναφέρεται ρητά. Tο ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να παρατίθεται, αυτούσιο, σε ειδικό προς τούτοις παράρτηµα. β. Παρουσίαση O/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει προφορικά, ενώπιον της τριµελούς επιτροπής τον τίτλο της εργασίας την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε. σε χρονικό διάστηµα 15 το πολύ λεπτών της ώρας. Kατά την παρουσίαση µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφάνειες ή και να γίνει χρήση H/Y. γ. Έκταση της εργασίας Kεφάλαια % του συνόλου της εργασίας 1 και % 3 και 4 και M.X. 11/04 Στέλνεται από Αγγελική Χρονοπούλου (β έτος ΠΜΣ) -15-

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009 Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 1. Ερώτημα και συζήτηση Ποια η σχέση της πολιτιστικής οικονομίας (παραγωγή προϊόντων με έντονο συμβολικό περιεχόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας Αντρέας Αθανασόπουλος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ALBA Ομότιμος Καθηγητής Warwick Business School

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα

Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα Γιατί και πώς δε ζει πια ανάμεσά μας το εργατικό κίνημα Το εργατικό κίνημα είναι η πρακτική των εργαζομένων να οργανώνονται μαζικά για την διεκδίκηση των όρων δουλειάς και ζωής κατ επέκταση στη βάση της

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Σαρανταπόρου 9, 155 61 Χολαργός - ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 65 26 392, 3, 4 Fax: 210 65 47 784 Web: www.chalimas.gr e-mail: chalimas@internet.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα