Στρατηγικές marketing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές marketing"

Transcript

1 Στρατηγικές marketing Kαταγωγή, ορισµός και εξέλιξη του marketing Ποια είναι η λειτουργία του marketing (λόγος για την αγορά, αγοραλογία) Παραγωγή κέρδους/υπεραξίας από την ανταλλαγή εµπορευµάτων µε χρήµα Tιµή Προώθηση Συσκευασία Συνήθης τρόπος: δίνουµε το ε- µπόρευµα µαζί µε κάτι άλλο, που µοιάζει να κάνει την προσφορά ελκυστική\ Ένα καλό κασετόφωνο µαζί µε ένα αυτοκίνητο Σε κάθε αγορά σοκολάτας ένα ποσό που πάει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισµό Tο ευρύτερο περίγραµµα Γενικευµένη παραγωγή εµπορευµάτων Προοδευτική αποµάκρυνση της γεωργίας και της χειροτεχνίας, της πόλης και των αγροτικών περιοχών, ανοίγει τον δρόµο για τη διεύρυνση των καταναλωτικών προϊόντων αυξανόµενα επίπεδα εκβιοµηχάνισης αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας αυξανόµενος (έως επιταχυνόµενος) καταµερισµός της εργασίας διείσδυση του µεγάλου κεφαλαίου βιοµηχανίες ολοένα και µεγαλύτερης κλίµακας Συνεχής προσπάθεια ώστε κάθε είδος άλλης παραγωγής, εκτός από την βιοµηχανική να προσοµοιάσει στις διαδικασίες της βιοµηχανικής παραγωγής. H διαρκής προσπάθεια της µείωσης των δαπανών παραγωγής εξαιτίας των πιέσεων του ανταγωνισµού εκφράζεται στην αποµάκρυνση του ανθρώπινου παράγοντα (της ζωντανής εργασίας) και την αντικατάστασή του από µηχανές, την συνεχή βελτίωση της γραµµής παραγωγής, που αποτελούν προ-συνθήκες για την παραγωγή. Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες τείνουν να εισέρχονται στο ρεύµα των συνεχώς επιταχυνόµενων τεχνολογικών νεωτερισµών. O αυξανόµενος καταµερισµός της εργασίας οδηγεί στην ανάπτυξη και την επέκταση των ενδιαµέσων λειτουργιών που οδηγεί στην χωρίς προηγούµενο επέκταση των ενδιαµέσων λειτουργιών: του εµπορίου, των µεταφορών και των υπηρεσιών, στη γενική τους µορφή. -1-

2 O διαχωρισµός των µέχρι σχετικά πρόσφατα ενοποιηµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων καθιστά αναγκαία την επέκταση (αυτών) των ενδιαµέσων λειτουργιών που οδηγεί στην αυξανόµενη ανεξαρτησία των. Π.χ.: αν η χειροτεχνία διαχωρίζεται από τη γεωργία, οι αγρότες πρέπει να έχουν τα εργαλεία τους και τα (τώρα πλέον καταναλωτικά) αγαθά, τα οποία ήταν (τότε) χειροποίητα. Kατά συνέπεια, ο διαχωρισµός (λ.χ.) της γεωγραφίας και της χειροτεχνίας οδηγεί στην είσοδο του εµπορίου: (ως ενδιάµεσος) γεωργία εµπόριο χειροτεχνία Όσο γενικεύεται η παραγωγή εµπορευµάτων και όσο προχωρηµένος γίνεται ο καταµερισµός της εργασίας, τόσο χρειάζεται να συστη- µατοποιούνται αυτές οι ενδιάµεσες λειτουργίες (εµπόριο, µεταφορές, υπηρεσίες γενικά) και να εκλογικεύονται OYTΩΣ ΩΣTE να εξασφαλίζουν τη συνεχή παραγωγή και τις συνεχείς πωλήσεις H τάση για ένα (ολοένα και µειούµενο) χρόνο ολοκλήρωσης του K E X (Kεφάλαιο Eµπόρευµα Xρήµα) µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µόνο αν το κεφάλαιο εξουσιάζει αυτές τις λειτουργίες. H αύξηση του διεθνούς καταµερισµού της εργασίας στή διαρκή αύξηση της ση- µαντικότητας του συστήµατος των µεταφορών καθώς και των ενδιαµέσων λειτουργιών στο περιβάλλον του διεθνούς εµπορικού και πιστωτικού συστήµατος. Eισαγωγή του πιστωτικού συστήµατος στη σφαίρα της ιδιωτικής κατανάλωσης Στην εποχή του ύστερου/µετα-µοντέρνου καπιταλισµού, ο καταµερισµός της εργασίας παίρνει νέες διαστάσεις: O εκµηχανισµός η µηχανοποίηση η αυτοµατοποίηση θριαµβεύουν, προωθούµενες από την ηλεκτρονική βιοµηχανία και την κυβερνητική Hλεκτρονικές µηχανές υπολογισµών αντικαθιστούν πλήθη υπαλλήλων, λογιστών κ.λπ. σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες Oι πωλητές αντικαθίστανται από τα self-service O ιδιώτης γιατρός αντικαθίσταται από µία πολυκλινική που συστεγάζει ειδικευµένους γιατρούς O ανεξάρτητος ράφτης αντικαθίσταται από τη βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων O µάγειρας από τη µαζική παραγωγή προ-µαγειρευµένων φαγητών σε εστιατόρια Aυτοµατισµός Προτυποποίηση Yπερ-ειδίκευση, και Tεµαχισµός της εργασίας -2-

3 εισχωρούν τώρα σε όλους τους θύλακες της κοινωνικής ζωής Στον ύστερο καπιταλισµό, η γεωργία βαθµιαία εκβιοµηχανίζεται και µοιάζει ολοένα και περισσότερο µε τη βιοµηχανία η σφαίρα της κυκλοφορίας αυτοµατοποιείται, µοιάζοντας ολοένα και περισσότερο µε τη σφαίρα της παραγωγής η ψυχαγωγία (τείνει να µοιάζει µε) την οργάνωση της εργασίας η κερδοφορία των πανεπιστηµίων, των µουσείων κ.ά. έχει αρχίσει να υπολογίζεται όπως η κερδοφορία των εργοστασίων που φτιάχνουν βίδες κ.λπ. (λ.χ. Berlusconi) Στο βαθµό που το κεφάλαιο ήταν δυσεύρετο, συγκέντρωνε τις προσπάθειές του στην άµεση παραγωγή υπεραξίας στους παραδοσιακούς κλάδους της παραγωγής ε- µπορευµάτων. Aλλά όταν συσσωρεύεται σε όλο και µεγαλύτερες ποσότητες, η νέα µάζα του κεφαλαίου θα εισχωρεί ολοένα και περισσότερο σε τοµείς όπου µέχρι τώρα δεν παρήγαγαν ικανή υπεραξία: στην εξατοµικευµένη εργασία και στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναδιαρθρώνοντάς τις όπως έκανε στη βιοµηχανική παραγωγή, 100 ή 200 χρόνια πριν. Tα τεράστια κεφάλαια στη σφαίρα της κυκλοφορίας και των υπηρεσιών οδηγούν σε µία αύξηση της µάζας της υπεραξίας αναλαµβάνοντας παραγωγικές διαδικασίες/λειτουργίες από το ίδιο το βιοµηχανικό κεφάλαιο, όπως λ.χ. στον κλάδο των µεταφορών επιταχύνοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης του παραγωγικού κεφαλαίου λ.χ. στο εµπόριο και στο πιστωτικό σύστηµα εκτείνοντας τα όρια της παραγωγής εµπορευµάτων δηλ. αντικαθιστώντας τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες µε την πώληση εµπορευµάτων τα οποία ενσωµατώνουν την υπεραξία (των). H βοηθός στο σπίτι, ο ανεξάρτητος ράφτης δεν παράγουν υπεραξία, αλλά η παραγωγή ηλεκτρισµού για ιδιωτική κατανάλωση, ηλ. σκούπας, ετοίµων προµαγειρευµένων φαγητών αποτελούν µία µορφή/µορφές άµεσης παραγωγής εµπορευµάτων και υπεραξίας, όπως οποιαδήποτε άλλη βιοµηχανική παραγωγή. Tο υπερβάλλον (και νεκρό) κεφάλαιο εισέρχεται στον τοµέα των υπηρεσιών µε την προοπτική της δηµιουργίας κέρδους. Tο διοχετευόµενο κεφάλαιο ανοίγει νέα πεδία επενδύσεων και πειραµατισµού σε νέα προϊόντα υπάρχει µία εγγύηση (κάποιας) κερδοφορίας. Λ.χ. στα πεδία της διατροφής και της διανοµής (LEVER, NESTLE, GENERAL FOODS). Πολυκλαδικές εταιρείες συνδυάζουν ετερόκλητα πεδία ενασχόλησης: αεροπορικές εταιρείες, παραγωγή µαργαρίνης, ασφαλιστ. εταιρείες, µεγάλα καταστήµατα κ.λπ. ώστε να εξασφαλισθεί το µέσο επίπεδο κέρδους για τον µεγαλύτερο δυνατό όγκο κεφαλαίου, να µειωθεί κατά το δυνατόν το ρίσκο της εξειδικευµένης επένδυσης. Aυξανόµενη διαφοροποίηση της κατανάλωσης, και ειδικά από τους µισθωτούς και την εργατική τάξη αποτελεί -3-

4 συµπληρωµατική προ-συνθήκη για τις νέες µορφές συγκέντρωσης κεφαλαίου. Σε κάθε παραγωγό/βιοµήχανο/καπιταλιστή, η συνολική µάζα όλων των εργατών (εξαιρώντας τους δικούς του εργάτες) εµφανίζεται ως καταναλωτές, κάτοχοι µισθών (δηλ. ανταλλακτικών αξιών), δηλ. χρηµάτων, τα οποία ανταλλάσουν µε την αγορά του δικού του εµπορεύµατος. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των καθώς και η µάζα του χρήµατος που βρίσκεται στη διάθεσή των, τόσο διευρύνεται η σφαίρα των ανταλλαγών για το κεφάλαιο. H επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σηµαίνει µία µαζική επέκταση µισθοσυντήρητων και µία εξίσου µεγάλη επέκταση της εσωτερικής αγοράς για (βιο- µηχανικά κατασκευασµένα) καταναλωτικά αγαθά. H αυξανόµενη εκτόπιση της εργατικής οικογένειας ως µονάδας παραγωγής αλλά και αυτο-κατανάλωσης. Λ.χ. η αυξανόµενη αγορά για προ-µαγειρευµένα φαγητά, φαγητά σε κονσέρβες, έτοιµα ρούχα και ηλεκτρικές σκούπες, και η αυξανόµενη ζήτηση όλων των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, αντιστοιχεί µε την ταχύτατη µείωση της παραγωγής άµεσων αξιών χρήσης (αξιών χρήσης για άµεση κατανάλωση) στο εσωτερικό της οικογένειας η υλική βάση της (ανεξάρτητης µεµονωµένης) οικογένειας εξαφανίζεται µέσα στη σφαίρα της κατανάλωσης Λ.χ. η αγορά των teenagers, η αυξανόµενη κατανάλωση των νεαρών εργατών έξω από την οικογένειά των, ο έντονος διαχωρισµός της γενιάς των συνταξιούχων από τους ενήλικες H εξατοµίκευση αυτή δηµιουργεί ψυχικές βλάβες (παραµεληµένα παιδιά, µοναχικοί ενήλικες κ.λπ.) H αυξανόµενη επαγγελµατική δραστηριοποίηση των γυναικών (ανάλογα βέβαια µε τις ταλαντώσεις του επιχειρηµατικού κύκλου), µαζί µε τη χρονικά αυξανόµενη διάρκεια της εκπαίδευσης των παιδιών (που είναι η κοινωνική διαδικασία της αναπαραγωγής των απαιτήσεων/δεξιοτήτων για την εργασία) Aντίφαση στην εσωτερική λογική της (καπιταλιστικής) ανάπτυξης Aπό τη µία, το κεφάλαιο υποχρώνεται να µειώνει την αξία των εµπορευµάτων, στο βαθµό που αποζητά την επέκτασή του και µέσω του αυξανόµενου αυτοµατισµού του, που κάνει εφικτή (αλλά και αναγκαία) τη µαζική παραγωγή και τις µαζικές πωλήσεις αυτών των εµπορευµάτων οι συνεχείς του προσπάθειες να διεγείρει διαρκώς νέες καταναλωτικές ανάγκες στον πληθυσµό. Aπό την άλλη, η επίτευξη της υπεραξίας, η πραγµατοποίηση του κέρδους και η συσσώρευση του κεφαλαίου είναι οι τελικοί στόχοι όλων των προσπαθειών του η διαρκής πίεση της µείωσης των µισθών, δηλ. το να παραµένους κάτω από το επίπεδο που είναι αναγκαίο ώστε να καλυφθούν όλες οι καινούριες ανάγκες της κατανάλωσης, τις οποίες δηµιουργεί η ίδια η (καπιταλιστική) παραγωγή οδηγεί στην ενσωµάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, και στην επέκταση της µισθωτής εργασίας -4-

5 οι εργασίες των γυναικών στο σπίτι µετασχηµατίζονται σε υπηρεσίες και εµπορεύµατα τα οποία πλέον παρέχει η αγορά. H άµεση οικονοµική πίεση/καταναγκασµός για την αγορά µερικών πρόσθετων ε- µπορευµάτων και υπηρεσιών, όπως λ.χ. το αυτοκίνητο, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά., προκύπτει από την αυξανόµενη ένταση της εργασίας (που, για παράδειγµα, οδηγεί σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο κατανάλωσης τροφής) από την αυξανόµενη επέκταση των οικισµών και την έλλειψη ικανοποιητικών δικτύων µετακίνησης. H διαφοροποίηση της κατανάλωσης ή η επέκταση των εµπορευµάτων που καταναλώνονται ως αποτέλεσµα της κοινωνικής πίεσης (διαφήµιση, τάση για κοµφορµισµό) H µετατροπή τέως ειδών πολυτελείας σε µαζικά καταναλωτικά αγαθά οδηγεί γενικά) σε µία συστηµατική υποβάθµιση της ποιότητας αυτών των εµπορευµάτων. Oι δυσκολίες στην υλοποίηση της υπεραξίας δηµιουργούν µίαν αυξανό µενη τάση στα µονοπώλια να αυξάνουν την ποικιλία των εµπορευµάτων σε µία συνεχή βάση, συχνά έξω από τα όρια µίας λελογισµένης κατανάλωσης. Mειώνεται η «διαθέσιµη ζωή», η «περίοδος της κατανάλωσης» των εµπορευµάτων, που συνοδεύεται από µία χειροτέρευση της ποιότητάς των. Aνάγκη επεξεργασίας ενός συστήµατος αναγκών. H διαφήµιση, η έρευνα αγοράς καθώς και η καταναλωτική πίστη (τα δάνεια) εξυπηρετούν την τάση για την επέκταση της κατανάλωσης, που ωστόσο συναντά αρκετά εµπόδια: δεν αυξάνει στον ίδιο βαθµό που αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας. Πράγµα που φαίνεται και από τις ιδιαίτερα αυξηµένες δαπάνες για πωλήσεις, διανοµή και management. Aντίφαση ανάµεσα στην τάση των παραγωγικών δυνάµεων να αναπτύσσονται χωρίς περιορισµούς, και στην τάση προς τον περιορισµό της ζήτησης και της κατανάλωσης των «τελικών καταναλωτών» H τάση για µία τεράστια επέκταση των δαπανών των σχετικών µε τις πωλήσεις (διαφήµιση, marketing, ακριβές συσκευασίες κ.λπ.) και της καταναλωτικής πίστης, που προκύπτουν από τις αυξανόµενες δυσκολίες για την πραγµατοποίηση της υπεραξίας αντικατάσταση των υπηρεσιών από εµπορεύµατα. H προσφυγή σε πεπαλαιωµένες ιδεολογίες όπως λ.χ. η αυτορυθµιζόµενη αγορά, ή η «επιβεβαίωση» της µη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων (t.i.n.a.), η καί ο καθαρός κυνισµός, δείχνουν το βαθµό ανασφάλειας των υποστηρικτών τους για το πλήθος των εναλλακτικών που υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα και το φόβο/τρόµο τους για µία πιθανή επικράτηση άλλων εναλλακτικών, οι οποίες θα µεταβάλλουν άρδην τους ισχύοντες «παγιωµένους» συσχετισµούς. -5-

6 Σηµειώσεις για το µετα-µοντέρνο marketing Tο µετα-µοντέρνο σε αντιπαράθεση µε το µοντέρνο, που κράτησε περίπου από την εποχή της Aναγέννησης ως τα τέλη του 20ού αιώνα. Στράφηκε εναντίον των µεγάλων αφηγήσεων Lyotard και των µεγάλων φιλοσοφικών σχηµάτων/εξηγήσεων/ερµηνειών που είχαν αποπειραθεί να δώσουν µία ερµηνεία για το µέχρι τώρα και να «προβλέψουν» µελλοντικές πορείες > ευνοώντας τις µικρές αφηγήσεις από την πιστή προσκόλληση στο παραδοσιακό marketing και τη συµπεριφορά του καταναλωτή αµφισβητεί τη σταθερότητα, την προβλεψιµότητα και τη µοναδικότητα των «αληθειών» anything goes everything is acceptable Έµφαση στη µικρο-κλίµακα, και όχι στη µεγα-κλίµακα. Στο νέο αυτό συσχετισµό, τα άτοµα, αποδεσµευµένα από τα συλλογικά ιδανικά, κατασκευάζουν την προσωπικότητά τους µε λίγους περιορισµούς, και µε ένα πλήθος επιλογών O µετα-µοντερνισµός διακατέχεται από µίαν αίσθηση αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Aπό την άλλη, συνδέεται άρρηκτα ως παράγωγό του µε το µοντερνισµό, αλλά ωστόσο, έχει αποδεσµευτεί από τα αυστηρά δόγµατα του µοντερνισµού, και διέπεται από κατακερµατισµό υβριδισµό δυσπιστία για τις καθολικές ερµηνείες έναν µεγάλο αριθµό «γλωσσών» εναντιωνόµενος στο ιαφωτισµό Aµφισβητεί ότι η λογική (έτσι όπως τη γνωρίζουµε) συµβάλλει στην οργάνωση της σκέψης, και υποβιβάζει το αποδεκτό ότι η επιστήµη, επικουρούµενη από τις πειραµατικές µεθόδους, οδηγεί σε µία ικανοποιητική προσέγγιση της αλήθειας και στη διεύρυνση της ανθρώπινης γνώσης, και αµφισβητεί ότι οι ισχυρισµοί θα πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα, αντικειµενικά στοιχεία και λεπτοµέρειες Tο µοντέλλο του µοντερνισµού αποσκοπούσε/στόχευε στην πρόοδο, ανάπτυξη και ευηµερία της ανθρωπότητας αλλά αυτό δεν ευοδώθηκε, πράγµα που συνεισέφερε προς την κατεύθυνση του µεταµοντερνισµού. -6-

7 Παραδείγµατα η αρχιτεκτονική της µετα-µοντέρνας εποχής, χρησιµοποιώντας παλαιότερα στυλ σε συνδυασµό µε τα σηµερινά η µετα-µοντέρνα τέχνη: αφθονία εφήµερων στυλ, σχολών και κινηµάτων. Έµφαση στα καλλιτεχνήµατα της (εφήµερης) καθηµερινότητας Tα όρια ανάµεσα στην «υψηλή» και «χαµηλή»/«λαϊκή» τέχνη γίνονται όλο και περισσότερο δυσδιάκριτα. Λ.χ. το MTV απεικονίζει την αποσύνθεση της πραγµατικότητας στα περισσότερα video-clips που προβάλλει η µετα-µοντέρνα λογοτεχνία υιοθετεί ένα περισσότερο ρεαλιστικό, φιλικό και προσιτό στυλ/ύφος προς τους αναγνώστες. Tο ζητούµενο είναι να αφεθεί ο αναγνώστης να παράγει τις δικές του ερµηνείες, και να µην καθοδηγείται σε µία και µοναδική ερµηνεία. Nα λειτουργεί σαν συγγραφέας του ίδιου κειµένου ή ως συν-συγγραφέας. Kύρια χαρακτηριστικά της µετα-µοντέρνας τάσης Kλίση για έντονες αντιφάσεις Συνδιασµός διαφόρων ειδών και κωδίκων επικοινωνίας Άνθιση ποικίλων στυλ όχι µόνο ενός Tάση για επιστροφή προς το παρελθόν, δηλ. για χρονική αναδροµή (ανακύκλωση µόδας, προώθηση ρετρό προϊόντων κ.ά.) Pοπή για µία έστω και δήθεν αλληλόδραση (λ.χ. συµµετοχή κοινού σε τηλεοπτικά προγράµµατα) µία διάρρηξη των µέχρι τότε υφισταµένων ορίων Tο µετά ως υποδηλωτικό ότι (αυτό) έπεται/ακολουθεί. Bάσεις του µετα-µοντέρνου marketing: ιαµόρφωση µιας οικονοµίας και κοινωνίας όπου η πληροφόρηση και οι υπηρεσίες συµµετέχουν εντονώτερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι Eυέλικτη παραγωγή Eυέλικτο εργασιακό προσωπικό Mεταβολές στη δοµή του management Xρήση τεχνολογικών συστηµάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Σύναψη στρατηγικών συµµαχιών, συγχωνεύσεων κ.λπ. Aποκέντρωση της εργασίας σε χώρες του Tρίτου Kόσµου (για τη συρρίκνωση του κόστους) H µετα-µοντέρνα κοινωνία αποτελείται, αρκετές φορές, από δίκτυα µικρών οµάδων διαµορφώνοντας είδη «φυλών», όπου το άτοµο αλλάζει ρόλους και πρόσωπα -7-

8 δυσκολία της ένταξής του σε προκαθορισµένες οµάδες και/ή σε τµήµατα αγοράς Στις εξελίξεις αυτές του µετα-µοντέρνου συνέβαλλαν και οι εξελίξεις/πρόοδοι στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ευέλικτης παραγωγής και των M.M.E. Tο µετα-µοντερνο marketing υιοθετεί διάφορες τεχνικές: green marketing B2B B2C one to one marketing data base marketing relationship marketing ethnomarketing tribal marketing εφόσον υπάρχουν οι µικρές οµάδες καταναλωτών δηµιουργούν ασταθείς αγορές, που χρειάζονται τη βοήθεια της πληροφορικής καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την καλύτερη δυνατή προσφορά και δεν «κτίζουν» σχέσεις µε τον προµηθευτή ατοµιστές καταναλωτές, που ζητούν εγγυήσεις ποιότητας καταναλωτές που χρειάζονται εξατοµικευµένες υπηρεσίες και προϊόντα, προσαρ- µοσµένα στο γούστο τους και στην αισθητική τους καταναλωτές που ανήκουν σε «φυλές» οικολόγοι καταναλωτές κ.λπ. Oι νέες τεχνικές του marketing στοχεύουν στο να κτίσουν, αναπτύξουν και να συντηρήσουν στενές επαφές µε τους πελάτες, αντιµετωπίζοντάς τους ως ξεχωριστές ο- ντότητες και όχι ως µάζες ατόµων Tο µετα-µοντέρνο marketing αποτελεί µίαν απροσδιόριστη έννοια, ένα σύµφυρµα από διάφορα στυλ, φιλοσοφίες και καταστάσεις Περιγραφές της ζωής στη µετα-µοντέρνα εποχή δυσχέρεια για ενδοσκόπηση εξάπλωση του απατηλού/της φαινοµενικότητας ο φετιχισµός για καταναλωτικά αγαθά η γοητεία των εικόνων/κωδίκων και των διαφόρων στυλ η εποχή της πολιτικής, υπαρξιακής και πολιτιστικής κρίσης η έκρηξη της πολυσηµίας η νοσταλγία για το παρελθόν η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών η κατάρρευση των παραδοσιακών ιεραρχιών -8-

9 δηλ. αποτελεί µίαν εποχή εντυπωσιασµού τεχνητής πραγµατικότητας του εφήµερου της ανοµοιοµορφίας του µηδενισµού της πολυφωνίας του παραδόξου της ειρωνείας της υπέρβασης της αναρχίας 4 p s product paradox price profusion packaging polysemy promotion plurivalence πολυ-δύναµο -9-

10 Πολιτικό σύνθηµα slogan Γενικευµένος επικοινωνιακός χώρος των εµπορευµάτων άυλων υλικών που συγκροτείται από την εµπορευµατική επικοινωνία Παράλληλα, η εµπορική επικοινωνία εντάσσεται σε έναν γενικώτερο επικοινωνιακό χώρο στον οποίο ανήκει και η πολιτική επικοινωνία επικοινωνία εµπορευµατική βαθµοί όσµωσης πολιτική διευκολύνοντας τη µεταφορά και την α- νταλλαγή πρακτικών και αντιλήψεων µεταξύ των H επικράτηση του κυρίαρχου µοντέλλου των ηλεκτρονικών M.M.E. αποτελεί µία από τις κινητήριες δυνάµεις της άλωσης του κόσµου/της καθηµερινότητας από το εµπόρευµα αποτελεσµατικότητα που παραπέµπει σε ένα ποσοτικο-κρατούµενο σύµπαν Bέβαια, κάθε απόπειρα ποσοτικοποίησης ενός πολύπλοκου, ευρύτερου φαινοµένου συνιστά ταυτόχρονα και µία (ταυτόχρονη) απόπειρα αποσιώπησης των ποιοτικών του διαστάσεων, οι οποίες ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τη συγκρότησή του Tο πολιτικό σύνθηµα αποτελεί ένα ιδιότυπο άθροισµα ποιοτικών κυρίως χαρακτηριστικών, µία συµπύκνωση της εκάστοτε ευρύτερης πολιτικής, ιδεολογικής θέσης κυρίως των πολιτικών κοµµάτων. Kινείται, άλλοτε µε µεγαλύτερη και άλλοτε µε µικρότερη ευχέρεια, σε όλο το πεδίο του πολιτικού λόγου. Έχει µετατραπεί σε µία πρόταση µε έντονο συµβολικό χαρακτήρα, που µπορεί να επενδυθεί µε εικόνα και ήχο. -10-

11 Aκολουθεί µία πορεία από το συγκεκριµένο προς το αφηρηµένο, όπου η σταδιακή αποµείωση της βαρύτητας του λόγου αντικαθίσταται από την ολοένα και εντατικώτερη παρουσία της εικόνας, η οποία µεταφέρει µία µεγαλύτερη πυκνότητα νοηµάτων απ ό,τι ο λόγος Tο πολιτικό σύνθηµα αποτελεί µία «πύκνωση» του ευρύτερου χώρου της πολιτικής Περιεχόµενο και µορφή του πολιτικού συνθήµατος Συνοψίζει µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επάρκεια ένα σύνολο αναλυτικών εκφράσεων/προτάσεων που σχετίζονται µε συγκεκριµένες ιδεολογικές επιλογές µέσα στην εκάστοτε συγκυρία. ηλαδή, παραπέµπει σε ένα «σύµπαν» προτάσεων οι οποίες συνδυαζόµενες µεταξύ τους περιγράφουν τους βασικούς ιδεολογικούς άξονες που υιοθετούνται από έναν πολιτικό σχηµατισµό. Tο πολιτικό σύνθηµα από την ίδια την επιλογή των συγκεκριµένων λέξεων και την εικαστική αλλά και την ηχητική του επένδυση υποβάλλει µία συγκεκριµένη «ατµόσφαιρα», µία συνεπτυγµένη µορφή πολιτικού λόγου, που υποδηλώνει τόσο την οµογενοποίηση (λ.χ. ως «συγκολλητική» ύλη των ψηφοφόρων του κόµ- µατος), όσο και την διαφορά: λ.χ. σε αντιπαράθεση µε τα αντίστοιχα άλλων κοµµάτων συνεισφέρει στη διαµόρφωση ενός ορίου, ενός περιγράµµατος, στο εσωτερικό του οποίου συναθροίζονται οι οµοιότητες,και στο εξωτερικό του οποίου συγκεντρώνονται οι διαφορές, ως προς τις ιδεολογικές επιλογές. Tο πολιτικό σύνθηµα συγκεντρώνει και ενοποιεί ψήγµατα του πολιτικού λόγου του (εκάστοτε) κόµµατος, τα οποία ήταν διάχυτα στην πολιτική «ατµόσφαιρα», αρκετά πριν από τη χρονική περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας. Συναρθρώνει αυτά τα ψήγµατα σε ενιαίες προτάσεις Tο πολιτικό σύνθηµα ως πύκνωση διαθέτει, εκ κατασκευής, έναν αυξηµένο βαθ- µό αναµνησιµότητας, εξαιτίας και της σαφώς σηµαντικώτερης ορατότητάς του. Aνήκει στην ιστορικότητα µίας εποχής, στο βαθµό που οι έννοιες που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία αποκτούν νόηµα µέσα στο συνολικό «περιβάλλον» της συγκεκριµένης κάθε φορά εποχής. Λ.χ. τα πολιτικά συνθήµατα του ΠAΣOK: H Eλλάδα στους Έλληνες των εκλογών του 1977, ή Για την αλλαγή: Tο ΠAΣOK στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία, των εκλογών του 1981 αποπνέουν διαφορετικές επιλογές, εµφάσεις και προτεραιότητες, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιστορικότητες. -11-

12 Aντίστοιχα, για τη Nέα ηµοκρατία: Mαζί και συ. Για µια καλύτερη Eλλάδα Nέα ηµοκρατία, των εκλογών της 5ης Nοεµβρίου 1989 H Eλλάδα δεν γυρίζει πίσω, των εκλογών του 1993 Tο πολιτικό σύνθηµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα όριο, ένα περίγραµµα των συγκεκριµένων ιδεολογικών επιλογών ενός σχηµατισµού, που διαµορφώνει µίαν εσωτερική και µία εξωτερική περιοχή: εσωτερικό πολιτικό σύνθηµα εξωτερικό κατασκευάζοντας µία διακριτή ταυτότητα αυτού που οριοθετείται Tο όριο προσδιορίζεται τόσο χρονικά όσο και χωρικά λ.χ. Aξίζουµε µία καλύτερη Eλλάδα της N, των εκλογών του Iουνίου 1989, και Yπεύθυνη ύναµη της N, των εκλογών του 1993 διαµορφώνουν σαφώς διαφορετικές οριοθετήσεις: καλύτερη χειρότερη υπεύθυνη ανεύθυνη H βαθµιαία απίσχνανση των ορίων, που διαµορφώνονται από το πολιτικό σύνθηµα αυξάνει την ερµηνευτική αταξία, δηλαδή την ρευστότητα στην ερµηνεία του. σταδιακή απίσχνανση των ορίων αύξηση της ρευστότητας στην ερµηνεία απροσδιοριστία ανάγκη για την «κατασκευή» της διαφοράς στον πολιτικό λόγο που οδηγεί σε µία µορφή χειρισµού της πολιτικής επικοινωνίας που συγκλίνει µε τα πρότυπα και τις ισχύουσες πρακτικές της εµπορευµατικής επικοινωνίας κεντρικό/κύριο πολιτικά συνθήµατα επιµέρους/δευτερεύοντα -12-

13 EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ KAI M.M.E. Kατευθύνσεις για τη δοµή και την παρουσίαση των διπλωµατικών εργασιών α. οµή Eξώφυλλο: Στο εξώφυλλο αναγράφονται το Πανεπιστήµιο και το Tµήµα (όπως παραπάνω), το ονοµατεπώνυµο του/της µεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, µαζί µε τον αντίστοιχο αριθµό µητρώου, ο τίτλος της εργασίας, το ονο- µατεπώνυµο του επιβλέποντος καθηγητή,καθώς και το ακαδηµαϊκό έτος. Πρώτη σελίδα: Περιέχει τον αναλυτικό πίνακα των περιεχοµένων της εργασίας τα κεφάλαια και την αντιστοιχία των σε σελίδες του κειµένου (αρίθµηση). Tα κεφάλαια: Eίναι εντελώς απαραίτητο η εργασία να χωρίζεται σε κεφάλαια, σαφώς διακριτά µεταξύ των Tο αρχικό/πρώτο κεφάλαιο θα αποτελεί µία συνοπτική περιγραφή του συνόλου της εργασίας. Aναλύεται το θέµα εν περιλήψει, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό θα διαπραγµατευθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται, περιληπτικά, οι κυριώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την εργασία. Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέγεται, µε αναλυτική αιτιολόγηση, µία από τις θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες καταγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο, και διαρθρώνεται το µεθοδολογικό πλαίσιο (ευθέως συµβατό µε την επιλεγείσα θεωρία) το οποίο θα εφαρµοσθεί στο εµπειρικό υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται, µε συστηµατικό τρόπο, το εµπειρικό υλικό το ο- ποίο έχει συλλεγεί (σε αναλυτική µορφή, το εµπειρικό υλικό µπορεί να παρατεθεί στο Παράρτηµα της εργασίας). Tο µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο έχει αρθρωθεί στο τρίτο κεφάλαιο, εφαρµόζεται στο παραπάνω εµπειρικό υλικό. Aυτό οδηγεί Στο πέµπτο κεφάλαιο, στο οποίο καταγράφονται µε συστηµατική µορφή τα συ- µπεράσµατα τα οποία έχουν προκύψει από την εφαρµογή του µεθοδολογικού πλαισίου στο υπάρχον εµπειρικό υλικό. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο (Eπίλογος) περιλαµβάνονται σε σύνοψη τα συ- µπεράσµατα του πέµπτου κεφαλαίου, καθώς και οι ευρύτερες συνάφειες/συνάψεις των µε διαστάσεις του θέµατος οι οποίες δεν έχουν, πιθανόν, θιγεί στα προηγούµενα κεφάλαια, καθώς και προτάσεις για µελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριµένης έρευνας. H σηµαντικότητα του κεφαλαίου αυτού είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα. Xρήσιµο είναι να υπάρχει και µία περίληψη της εργασίας και των ευρηµάτων/συµπερασµάτων της σε δύο το πολύ σελίδες, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, στο τέλος της εργασίας. -13-

14 Παράρτηµα: H έκταση του Παραρτήµατος είναι εντελώς ανεξάρτητη από την έ- κταση της εργασίας. Tο Παράρτηµα περιλαµβάνει τα βιβλία και τα άρθρα που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εργασία, χωρισµένα σε ελληνόγλωσσα και σε ξενόγλωσσα, τις παραποµπές σε κείµενα του ιαδικτύου που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εργασία, καθώς και το τελικό ερωτηµατολόγιο/για, το οποίο έχει ενδεχοµένως χρησιµοποιηθεί στην εργασία. Aναλυτικώτερα: Bιβλιογραφία/αρθρογραφία: H κάθε µία παραποµπή σε κείµενο (βιβλίο ή άρθρο ή σέ κείµενο στο ιαδίκτυο) θα πρέπει να αναφέρεται λεπτοµερειακά, ως ακολούθως: Παραδείγµατα Παραποµπή σε βιβλίο: βλ. Tσουκαλά, K.: «Kράτος, κοινωνία, εργασία στη µεταπολεµική Eλλάδα», Eκδ. Θεµέλιο, Aθήνα 1987, σελ Παραποµπή σε άρθρο περιοδικού: βλ. Mοσχονά, I.: «H προϊστορία της ελληνικής Tηλεόρασης», περιοδικό «Eπτά Hµέρες», εφηµερίδα «Kαθηµερινή», Kυριακή 10 Mαρτίου 1996, σελ. 3. βλ. Zέρη, Π.: «H δύσκολη ελευθερία της δηµοτικής ραδιοφωνίας», περιοδικό «Aντί», τεύχος 412, Παρασκευή 11 Aυγούστου 1989, σελ Παραποµπή σε άρθρο εφηµερίδας: βλ. Παπαχρήστου, Γ.: «Συρρίκωνση της κρατικής TV δροµολογεί η κυβέρνηση», εφηµερίδα «Tό Bήµα», Kυριακή 17 Mαΐου 1992, σελ. 76. Παραποµπή σε κείµενο του ιαδικτύου: Kατά σειρά: Oνοµατεπώνυµο του συγγραφέα, πλήρης τίτλος άρθρου/κειµένου, α- κριβείς συντεταγµένες/χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου καθώς και ηµεροµηνία ανάγνωσης του κειµένου. H κάθε παραποµπή θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτή από το υπόλοιπο κείµενο (π.χ. µε τη χρήση διαφορετικής γραµµατοσειράς) και να παραπέµπει στην πρωτογενή πηγή, όπως περιγράφεται στα παραπάνω υποδείγµατα. Eπιπλέον, τα βιβλία/άρθρα που έχουν χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερειακά σε ειδικό κεφάλαιο, το οποίο µπορεί να παρατίθεταιστο τέλος της εργασίας ή στο Παράρτηµα. Παραδείγµατα Bιβλίο ιαµαντούρου, N.Π., Kιτροµηλίδη Π.M., Mαυρογορδάτου Γ.B. (Eπιµ.) «Oι εκλογές του 1981», Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήµης, Bιβλιοπωλείο της Eστίας, Aθήνα Aλιβιζάτου, N.: «Kράτος και ραδιοτηλεόραση: η θεσµική διάσταση». Eκδ. A.N. Σάκκουλα, Aθήνα Περιοδικό Kοινοβουλευτική Eπιθεώρηση, τεύχος 15-16, Iαν.- εκ O οποιοσδήποτε άλλος χειρισµός των παραποµπών δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν -14-

15 Eικόνες/διαγράµµατα/σχήµατα: Oι τυχόν απαραίτητες εικόνες/διαγράµµατα /σχήµατα µπορούν είτε να ενσωµατωθούν στην κατάλληλη θέση, µέσα στο κυρίως κείµενο, ή ή να παρατεθούν στο τέλος της εργασίας, σε ένα ειδικό παράρτηµα, µε µία συγκεκριµένη αρίθµηση. H αρίθµηση αυτή είναι απαραίτητη, κάθε φορά που το κείµενο θα παραπέµπει στο οικείο διάγραµµα. Eρωτηµατολόγιο: Eάν κριθεί ότι η εργασία απαιτεί και την χρήση ενός ερωτηµατολογίου (ή και περισσότερων), τότε η σύνταξή του/των και η τελική δια- µόρφωση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί προϊόν συνεργασίας µε ειδικό επιστήµονα, ο οποίος και θα αναφέρεται ρητά. Tο ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να παρατίθεται, αυτούσιο, σε ειδικό προς τούτοις παράρτηµα. β. Παρουσίαση O/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει προφορικά, ενώπιον της τριµελούς επιτροπής τον τίτλο της εργασίας την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε. σε χρονικό διάστηµα 15 το πολύ λεπτών της ώρας. Kατά την παρουσίαση µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφάνειες ή και να γίνει χρήση H/Y. γ. Έκταση της εργασίας Kεφάλαια % του συνόλου της εργασίας 1 και % 3 και 4 και M.X. 11/04 Στέλνεται από Αγγελική Χρονοπούλου (β έτος ΠΜΣ) -15-

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ο ρόλος του Marketing στη ιεθνή Οικονομία Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα & Επεξηγήσεις Marketing 2

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα