Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων από την Εταιρεία προς την Π.Ο.Σ.Τ. Αθήνα, Αύγουστος 2011

2 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛ. Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α.1. Αρτικόλεξα 5 Α.2. Νομικό πλαίσιο ελέγχου 5 Α.3. Αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 6 Α.4. Εντολή Ελέγχου 6 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΕΛ.ΤΑ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 12 Γ.1. Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες Συνεργασίες 12 Γ.2. Συνεργασίες με άλλους Φορείς 16 Γ.3. Επεξεργασία Στοιχείων Αποτίμηση Συνεργασιών 16 Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 17 Δ.1. Χαρτογράφηση των Χρηματικών Ροών Συνολικά Ποσά 17 Δ.2. Οικονομικές Ενισχύσεις της Π.Ο.Σ.Τ., βάσει Ε.Σ.Σ.Ε. 20 Δ.2.1. Ιστορικό Καταβολών 20 Δ.2.2. Νομοποιητική βάση, κατά την άποψη των ΕΛ.ΤΑ. 20 Δ.2.3. Θέσεις του Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση 21 Δ.2.4. Διαδικασία Έγκρισης και Καταβολής των Ενισχύσεων της 26 Π.Ο.Σ.Τ. Δ.2.5. Έλεγχος Πιστώσεων 29 Δ Έλεγχος της Διαδικασίας Παρακολούθησης της Άντλησης των 29 Πιστώσεων Δ Έλεγχος της Διαδικασίας Έγκρισης των Πιστώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. Δ.3. Κάλυψη Δαπανών με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή 32 του Δ/ντα Συμβούλου Δ.3.1. Ιστορικό Καταβολών 32 Δ.3.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη των ΕΛ.ΤΑ. 32 Δ.3.3. Θέσεις Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση 33 Δ.3.4. Έλεγχος Δαπανών 33 Δ.4. Διάθεση προσωπικών των ΕΛ.ΤΑ. στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ. 34 Δ.4.1. Ιστορικό 34 Δ.4.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη των ΕΛ.ΤΑ. 34 Δ.4.3. Θέσεις Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση 35 Δ.5. Κτήριο Γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (συνέχεια) Δ.6. Παρακρατούμενες Συνδρομές Εργαζομένων των ΕΛ.ΤΑ. υπέρ 38 της Π.Ο.Σ.Τ. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ. ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. 44 ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 45 4

5 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1. Αρκτικόλεξα Γ.Ε.Δ.Δ. : Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΕΛ.ΤΑ. : Ελληνικά Ταχυδρομεία Ε.Σ.Σ.Ε.: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ.: Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ΕΛ.ΤΑ. Π.Ο.Σ.Τ. : Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών Σ.Δ.Ο.Ε.: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Α.2. Νομικό πλαίσιο ελέγχου Με αφορμή καταγγελία της Ένωσης Ταχυδρομικών Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΓΕΔΔ 6824/ ), ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο με την έκδοση Εντολής Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1: «Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης», τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2. δ. του ιδίου νόμου : «Διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος» και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΠΔ 77/05: «Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών γίνεται κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με ελέγχους που πραγματοποιούνται ή από τους Βοηθούς του ή από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και Επιθεωρήσεων των δημοσίων υπηρεσιών» και παρ.2: «Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ως μηχανισμοί διασφάλισης της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και στον καταμερισμό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και στον εντοπισμό των τομέων της δημόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών». 5

6 Α.3. Αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2.δ. του ν. 3074/2002 ο Γ.Ε.Δ.Δ. «Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος». Δεδομένου ότι τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. αποτελούν δημόσια επιχείρηση με την πλειοψηφία των μετοχών της να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε κάθε περίπτωση, δε, τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχει προβλεφθεί να ανήκει στο ελληνικό δημόσιο (άρθρο 25 του ν. 2843/2000), το οποίο, τοιουτοτρόπως, ορίζει (τουλάχιστον) την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. και, επομένως, τη διοίκησή του, προκύπτει ότι ο έλεγχος στην εν λόγω Α.Ε. εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γ.Ε.Δ.Δ. Α.4. Εντολή Ελέγχου Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το π.δ. 77/05 (ΦΕΚ 118/Α / ) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του ΓΕΔΔ», εκδόθηκε η εντολή ελέγχου ΓΕΔΔ/Φ.744/2011/6965/ Με αυτήν, ανατέθηκε σε Ειδικό Επιθεωρητή του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ., επικουρούμενο από εμπειρογνώμονα του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ., η διενέργεια ελέγχου στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., με αντικείμενο τη διερεύνηση των αναφερομένων στην καταγγελία της Ένωσης Ταχυδρομικών Ελλάδας, κατά το σκέλος των αφορώντων στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 6

7 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛ.ΤΑ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. Με το Ν.Δ. 496/70 (ΦΕΚ Α 73) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» ιδρύθηκαν τα ΕΛ.ΤΑ. ως Ν.Π.Ι.Δ. Με το Β.Δ. 804/1970 (ΦΕΚ Α 271) κυρώθηκε το Καταστατικό των Ελληνικών Ταχυδρομείων. 2. Με το ν.2668/98 (ΦΕΚ Α 282) «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ορίστηκαν τα ΕΛ.ΤΑ. ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, ο οποίος εγκαθιστά, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται κατ αποκλειστικότητα δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο. 3. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219) τροποποιήθηκε το Καταστατικό των ΕΛ.ΤΑ. και ορίστηκε ότι η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛ.ΤΑ. δεν δύναται να είναι κατώτερη του 51% των μετά ψήφου μετοχών αυτών. Ορίστηκε, επίσης, ότι εφεξής το Καταστατικό των ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες. Καθορίστηκε, τέλος, ότι τα ΕΛ.ΤΑ και οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 περί προμηθειών, του ν. 716/1977 περί ανάθεσης δημοσίων μελετών και του π.δ. 346/1998 περί ανάθεσης δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και των εκτελεστικών διαταγμάτων τους, όπως ισχύουν. Έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες για λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ. θα εκτελούνται με βάση αντίστοιχους Κανονισμούς των ΕΛ.ΤΑ. 4. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2867/2000 (ΦΕΚ Α 273) τα ΕΛ.ΤΑ. και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών Κ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ταχυμεταφορές Α.Ε. έπαυσαν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και λειτουργούν του λοιπού ως ανώνυμη εταιρεία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2843/ Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α 110) οργανώθηκε ο εσωτερικός έλεγχος των ΕΛ.ΤΑ. 6. Με τις διατάξεις του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α 229) τροποποιήθηκαν αφορώσες τα ΕΛ.ΤΑ. διατάξεις του ν. 2668/1998. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, με τη διάταξη του άρθρου 8 ορίστηκε ότι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, τα ΕΛ.ΤΑ. μπορούν να χρησιμοποιούν και υπηρεσίες τρίτων. Με τη διάταξη του άρθρου 14 ορίστηκε ότι οι θυγατρικές εταιρείες των ΕΛ.ΤΑ., στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2190/94. Με τις διατάξεις του άρθρου 15, τα ΕΛ.ΤΑ. και οι θυγατρικές τους 7

8 εξαιρέθηκαν από σειρά ρυθμίσεων του δημόσιου τομέα. Με το άρθρο 28 καταργήθηκε το Β.Δ. 804/1970 (Καταστατικό των ΕΛ.ΤΑ.). 7. Με το άρθρο 15 του ν. 3429/2005, ορίστηκε ότι οι ανώνυμες εταιρείες της παρ. 5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ευρίσκονται εκτός του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ανήκουν στις εταιρείες του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του εν λόγω νόμου, επί των ανωνύμων εταιρειών του Κεφ. Β αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002 και οι λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε άλλη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ανώνυμη εταιρεία, η δε κρατική εποπτεία ασκείται επί της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων των εταιρειών αυτών, όπως επί κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας. 8. Στο ΦΕΚ 8545/2006 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. Τροποποιήσεις του εν λόγω Καταστατικού δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 12779/2009 και 2247/2010 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 9. Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛ.ΤΑ., η διάρθρωση και συγκρότηση αυτών και το έργο που τους ανατίθεται (αρμοδιότητες) καθώς και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθορίζονται από τον Υπηρεσιακό Οργανισμό των ΕΛ.ΤΑ., ο οποίος δύναται να τροποποιείται, πλην των άρθρων 2 (νομική μορφή) και 3 (όργανα διοίκησης), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΤΑ. 10. Ο ν. 1264/82 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, επομένως και στα ΕΛ.ΤΑ. 11. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν τα ΕΛ.ΤΑ., υφίστανται 55 πρωτοβάθμια Σωματεία εργαζομένων, τα οποία συγκροτούν ένα δευτεροβάθμιο Σωματείο (ομοσπονδία), όπως φαίνονται στον επόμενο Πίνακα: 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Α/Α ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Α/Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 1 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 1 ΑΘΗΝΑΣ & Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΤΑ. ΑΘΗΝΑΣ & Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΑΘΗΝΑΣ & Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑ.Σ.ΠΑ.Α.Σ.Ε. ΕΛ.ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 61 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛ.ΤΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95 9

10 Α/Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. Π/Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «Ο ΟΣΙΟΣ ΖΗΝΩΝ» 37 10

11 Α/Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΩΜΕΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛ.2 11 ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ 36 ΣΥΝΟΛΟ

12 Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Γ.1. Αναζήτηση στοιχείων Επιτόπιες Συνεργασίες Γ.1.1. Μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου, εστάλη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. των ΕΛ.ΤΑ. το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.744/11/7411/ , με το οποίο ζητήθηκε να παρασχεθούν τα εξής στοιχεία: α. Κατάσταση των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων Σωματείων εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ., περιέχουσα τον αριθμό μελών ενός εκάστου. β. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (αθροιστικά ανά έτος, κατηγορία δαπάνης και Σωματείο) για τα έτη 1999 έως και 2010, που να περιέχουν τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις/ενισχύσεις της Π.Ο.Σ.Τ. και των λοιπών Σωματείων από τον όμιλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., είτε αυτές προκύπτουν από Ε.Σ.Σ.Ε. είτε από Αποφάσεις Οργάνων της Διοίκησης. γ. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (αθροιστικά ανά έτος και Σωματείο) για τα έτη 1999 έως και 2010, που να περιέχουν τις πάσης φύσεως οικονομικές συμμετοχές των ΕΛ.ΤΑ. σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Π.Ο.Σ.Τ. και των λοιπών Σωματείων για τα έτη 1999 έως και 2010 (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του προηγουμένου εδαφίου). δ. Κατά πόσον τα ΕΛ.ΤΑ. πληρώνουν το μίσθωμα και τις λειτουργικές δαπάνες του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η Π.Ο.Σ.Τ. και, σε καταφατική περίπτωση, το ύψος των δαπανών αυτών για τα έτη 2008, 2009 και ε. Κατά πόσον έχουν παρασχεθεί δανειακές διευκολύνσεις από τα ΕΛ.ΤΑ. στην Π.Ο.Σ.Τ. κατά το χρονικό διάστημα 1999 έως και 2010 και, σε καταφατική περίπτωση, αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων. στ. Κατά πόσον η Π.Ο.Σ.Τ. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών του Ομίλου των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποιές και με ποιό ποσοστό. ζ. Κατά πόσον έχουν διατεθεί υπάλληλοι των ΕΛ.ΤΑ. για τις λειτουργικές ανάγκες των γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ. και, σε καταφατική περίπτωση, κατάσταση των υπαλλήλων αυτών και των ετησίων αποδοχών τους για τα έτη 1999 έως και η. Η αναλυτική διαδικασία παρακράτησης από τη μισθοδοσία και απόδοσης στην Π.Ο.Σ.Τ. και στα λοιπά Σωματεία των συνδρομών των εργαζομένων, το μηνιαίο παρακρατούμενο ποσό ανά εργαζόμενο και Σωματείο, καθώς και τα ετησίως αποδιδόμενα ποσά στην Π.Ο.Σ.Τ. και σε κάθε άλλο Σωματείο για το χρονικό διάστημα 1999 έως και θ. Για τις δαπάνες των Σωματείων ως ανωτέρω β και γ, που πληρώθηκαν από τα ΕΛ.ΤΑ. από 1/1/2008 έως σήμερα, τα εξής επιπλέον παραστατικά και στοιχεία: Προβολή αιτήματος 12

13 Εισήγηση, Αιτιολόγηση και Έγκριση της δαπάνης Γνωμάτευση των Νομικών Υπηρεσιών (εάν υπάρχει) Απόδειξη καταβολής της δαπάνης (Αντίγραφο Τιμολογίου, Απόδειξης Είσπραξης Π.Ο.Σ.Τ./Σωματείων, Εντάλματος πληρωμής ΕΛ.ΤΑ.) Ανάλυση της δαπάνης, ήτοι: σκοπός (π.χ. συνέδριο, ταξίδι κλπ) συμμετασχόντες (αριθμός, ονοματεπώνυμα) ημερομηνία πραγματοποίησης της δαπάνης διαδικασία επιλογής προμηθευτή Για το τελευταίο στοιχείο (επιλογή προμηθευτή), στην περίπτωση που αυτή δεν διενεργήθηκε από τα ΕΛ.ΤΑ., ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί αν και με ποιό τρόπο ελέγχθηκε από την Εταιρεία. ι. Τις θέσεις της Εταιρείας για τη νομιμοποιητική βάση (Ε.Σ.Σ.Ε., Αποφάσεις Οργάνων της Διοίκησης κ.λ.π.) των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων/ενισχύσεων προς την Π.Ο.Σ.Τ. και τα λοιπά Σωματεία εργαζομένων των ΕΛ.ΤΑ. Τα ΕΛ.ΤΑ. απάντησαν με το έγγραφο 1.1.1/606/ (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΓΕΔΔ 8924/ ). Γ.1.2. Ζητήθηκαν (τηλεφωνικά) συμπληρωματικά στοιχεία και συγκεκριμένα: α. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛ.ΤΑ. β. Το καταστατικό των ΕΛ.ΤΑ. με τις τελευταίες τροποποιήσεις του. γ. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός των ΕΛ.ΤΑ. δ. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου που στεγάζονται τα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ. ε. Πίνακας με τις δαπάνες μισθωμάτων του κτηρίου που στεγάζονται τα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ., για τα έτη (για τα έτη είχαν χορηγηθεί με το προμνημονευόμενο έγγραφο). στ. Απόφαση καθορισμού της μηνιαίας συνδρομής υπέρ της Π.Ο.Σ.Τ. των εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ. Ο Τομέας Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. μας απάντησε με e mail (αρ. πρωτ. εισερχ. ΓΕΔΔ 9121/2011) στο οποίο υπήρχαν συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή τα αιτηθέντα στοιχεία. Γ.1.3. Εν συνεχεία, με το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ.744/11/9372/ ζητήθηκαν οι εξής περαιτέρω διευκρινήσεις: α. Αν παρακρατούνται από τα ΕΛ.ΤΑ. μηνιαίες συνδρομές των εργαζομένων προς τα Α βάθμια Σωματεία στα οποία ανήκουν. Σε καταφατική περίπτωση, να δοθεί συγκεντρωτικός πίνακας ανά έτος και Σωματείο, για το ελεγχόμενο διάστημα

14 β. Αν υπάρχουν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις/ενισχύσεις των Α βαθμίων Σωματείων από τα ΕΛ.ΤΑ. για το ελεγχόμενο διάστημα. Σε καταφατική περίπτωση, να δοθεί συγκεντρωτικός πίνακας ανά έτος και Σωματείο, για το ελεγχόμενο διάστημα γ. Αν διενεργείται από τα ΕΛ.ΤΑ. οποιοσδήποτε διαχειριστικός έλεγχος των χρηματοδοτουμένων δαπανών της Π.Ο.Σ.Τ. δ. Αν υφίστανται γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας των ΕΛ.ΤΑ. που να αφορούν τις επιχορηγήσεις/ενισχύσεις της Π.Ο.Σ.Τ. (είτε ενόψει υπογραφής των σχετιζομένων Ε.Σ.Σ.Ε., είτε ανεξάρτητα από αυτές) και, σε καταφατική περίπτωση, να δοθούν. Επιπλέον, ζητήθηκε να χορηγηθούν οι Εισηγήσεις, οι Αποφάσεις της Διοίκησης και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας των ΕΛ.ΤΑ. για τη συμμετοχή της Π.Ο.Σ.Τ. στο μετοχικό κεφάλαιο της «Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.» και της «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.». Τα ΕΛ.ΤΑ. μας απάντησαν με το έγγραφο 1.1.1/651/ Γ.1.4. Την πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπογραφόντων την Έκθεση στελεχών του Γ.Ε.Δ.Δ. με στελέχη των ΕΛ.ΤΑ., στα Γραφεία της Διοίκησης της Εταιρείας. Εκ μέρους των ΕΛ.ΤΑ. παρέστησαν ο Δντής Οικονομικών, ο Δντής Διοίκησης & Επικοινωνίας, η Δντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας. Κατά τη συνάντηση ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις επί ορισμένων θεμάτων του ελέγχου. Τα προς διευκρίνιση θέματα τέθηκαν, εν συνεχεία, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Προϊστάμενο της Δνσης Διοίκησης & Επικοινωνίας των ΕΛ.ΤΑ. Συγκεκριμένα: α) Την 21/6/2011 ζητήσαμε: 1. Για τις κατωτέρω επιχορηγήσεις, την απόφαση Δ.Σ. ή Δ/ντος Συμβούλου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ Δημοσκόπηση στην εργασία ,51 ΧΟΡΗΓΙΑ 27 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Τ ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 2004 (Ο.Α 2004 ΣΤΡ.ΣΧΕΔΙΟ) ,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΝ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Τ ,00 2. Κατά πόσον έχει κυρωθεί (με νόμο ή π.δ.) ο Υπηρεσιακός Οργανισμός των ΕΛ.ΤΑ. 14

15 3. Τις Αποφάσεις/Εντολές της Διοίκησης, βάσει των οποίων έχουν διατεθεί οι υπάλληλοι στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ. 4. Να μας επιβεβαιώσουν ότι τα δοθέντα στον έλεγχο στοιχεία για τις αμοιβές των διατειθεμένων υπαλλήλων στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ. αφορούν συνολικές αμοιβές (ότι περιλαμβάνονται, πέραν του μισθού και τυχόν επιδόματα, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης κ.λ.π.). 5. Τις δαπάνες κοινοχρήστων των γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ. για τα έτη (μόνον ποσά) με τη διευκρίνιση ότι περιλαμβάνουν και δαπάνες Δ.Ε.Η. των γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ. 6. Αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού για τα έτη 2008, 2009 και Αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού στον οποίο πιστώνονται οι εισφορές των εργαζομένων που αποδίδονται στην Π.Ο.Σ.Τ. για τα έτη 2008, 2009 και β) Την 22/6/2011 ζητήσαμε την εντολή εκχώρησης από τα Α βάθμια σωματεία στην Π.Ο.Σ.Τ. της απόδοσης των συνδρομών. Επίσης ζητήσαμε να επιβεβαιωθεί ότι (όπως μας ελέχθη προφορικά στην προειρημένη συνάντηση) δεν έχει ενεργοποιηθεί ο όρος 2 της ΕΣΣΕ που προβλέπει τη σύσταση κοινής επιτροπής ΕΛ.ΤΑ. Π.Ο.Σ.Τ. για την κατανομή του κινήτρου ανταγωνιστικότητας. Τα ΕΛ.ΤΑ. απήντησαν με το έγγραφο 1.1.1/749/ (εισερχόμενο ΓΕΔΔ 11495/ ). Γ.1.5. Με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις επί οικονομικών λογιστικών θεμάτων από τον Προϊστάμενο της Δνσης Διοίκησης & Επικοινωνίας των ΕΛ.ΤΑ. και συγκεκριμένα: (1) Επιβεβαίωση ότι ο λογαριασμός της γενικής λογιστικής αφορά την Π.Ο.Σ.Τ., επειδή στην περιγραφή του αναφέρει Ο.Μ.Ε. ΕΛ.ΤΑ. (2) Αιτιολόγηση της διαφοράς μεταξύ μεταφορών από τη μισθοδοσία (πιστώσεων) και εισφορών που έχουν αποδοθεί στην Π.Ο.Σ.Τ., όπως προκύπτει από το αναλυτικό καθολικού του λογαριασμού για το έτος (3) Απόσπασμα του Προϋπολογισμού των ετών 2008, 2009 και 2010 που αφορά τις ενισχύσεις υπέρ Π.Ο.Σ.Τ. και τα πρακτικά έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των αντίστοιχων ετών. (4) Αιτιολόγηση της διαφοράς που προκύπτει από την σύγκριση των προϋπολογισθεισών ενισχύσεων υπέρ Π.Ο.Σ.Τ. και των καταβληθεισών βάσει Ε.Σ.Σ.Ε., για τα έτη 2008, 2009 και (5) Αιτιολόγηση της διαφοράς που προκύπτει από την σύγκριση των ενισχύσεων υπέρ Π.Ο.Σ.Τ. που εμφανίζονται στον απολογισμό και των καταβληθεισών βάσει Ε.Σ.Σ.Ε., για τα έτη 2008, 2009 και (6) Αποστολή των σχετικών εγγράφων με τα οποία διαβιβάστηκαν οι εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί των ετών 2008 έως 2010 στα 15

16 εποπτεύοντα την Επιχείρηση Υπουργεία, όπως προκύπτει από την υπ αρ. 1352/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμών και Προγραμμάτων έτους 2008». Τα ΕΛ.ΤΑ. απήντησαν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εισερχόμενα ΓΕΔΔ 12774/ και 12777/ ). Γ.2. Συνεργασίες με άλλους Φορείς Γ.2.1. Όπως προέκυψε από τα παρασχεθέντα κατά τον έλεγχο στοιχεία, η Π.Ο.Σ.Τ. λαμβάνει από τα ΕΛ.ΤΑ. (από επιχορηγήσεις και παρακρατούμενες συνδρομές μελών) σημαντικά ποσά κατ έτος, τα οποία φαίνεται να διατίθενται σε διεθνείς συνεργασίες της Π.Ο.Σ.Τ., σε προγράμματα διακοπών, λειτουργία παραθεριστικού κέντρου κ.λ.π., ενώ από τα ΕΛ.ΤΑ. δεν διενεργείται κανένας έλεγχος διαχείρισης των καταβαλλομένων ποσών, ούτε καν για την έκδοση φορολογικών στοιχείων των δαπανών (τιμολογίων κλπ), με εξαίρεση το κονδύλιο του ενοικίου και κοινοχρήστων για το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Π.Ο.Σ.Τ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από το Σ.Δ.Ο.Ε. με το έγγραφο ΓΕΔΔ Φ. 744/11/9372/ η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην Π.Ο.Σ.Τ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν είχαν περιέλθει σε γνώση μας μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης. Γ.3. Επεξεργασία των Στοιχείων Αποτίμηση Συνεργασιών α. Για τη διερεύνηση των αναφερομένων στην καταγγελία της Ένωσης Ταχυδρομικών Ελλάδας, σύμφωνα με την εντολή ελέγχου, ζητήθηκαν και ελήφθησαν οι θέσεις της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ., καθώς και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία των ετών 1999 έως και 2010, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Γ.1. ανωτέρω. β. Έγινε μελέτη και ανάλυση των θεσμικών κειμένων, επεξεργασία των παρασχεθέντων στοιχείων και, όπου απαιτήθηκε, ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. γ. Η όλη συνεργασία των Υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ. υπήρξε ικανοποιητική. 16

17 Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Δ.1. Χαρτογράφηση των Χρηματικών Ροών Συνολικά ποσά α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στον έλεγχο τα ΕΛ.ΤΑ., η εταιρεία παρέχει ενισχύσεις/επιχορηγήσεις προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.), ενώ παρακρατεί από τη μισθοδοσία και αποδίδει στην Π.Ο.Σ.Τ. τις συνδρομές προς αυτή των εργαζομένων μελών Α βαθμίων Σωματείων τα οποία υπάγονται στην Ομοσπονδία. Με βάση τη νομιμοποιητική βάση των καταβολών, οι χρηματικές ροές (αποδίδονται με βέλη) από τα ΕΛ.ΤΑ. προς την Π.Ο.Σ.Τ. μπορούν σχηματικά να αποδοθούν ως εξής: ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Ε.Σ.Σ.Ε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ./ ΔΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. Α βάθµιο Σωµατείο Α βάθµιο Σωµατείο Α βάθµιο Σωµατείο ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΤΑ. β. Τα συνολικά αποδοθέντα ποσά από τα ΕΛ.ΤΑ. στην Π.Ο.Σ.Τ. κατά το ελεγχόμενο διάστημα παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα και Διάγραμμα. 17

18 Ετος Ενισχύσεις Βάσει ΕΣΣΕ (εκτός ενοικίων γραφείων Π.Ο.Σ.Τ.) Αποδοχές των Ενισχύσεις υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ. Βάσει αποφάσεων που έχουν διατεθεί ΔΣ (έκτακτες) στην Π.Ο.Σ.Τ. Ενοίκια & Κοινόχρηστα Γραφείων Π.Ο.Σ.Τ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛ.ΤΑ. ΣΤΗΝ Π.Ο.Σ.Τ. Μηνιαία παρακρατούμενη συνδρομή υπέρ Π.Ο.Σ.Τ. από Εργαζομένους Μέλη (1% επί μισθολογικού κλιμακίου) ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΕΛ.ΤΑ. ΣΤΗΝ Π.Ο.Σ.Τ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Σύνολα , , , , , , ,47 * Δαπάνες Κοινοχρήστων κατ εκτίμηση 6.000,00 κατ έτος Ποσά σε Ευρώ Πήγη: Έγγραφα ΕΛ.ΤΑ.

19 Εκατοµµύρια 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΣΤ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΤ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΣΤ ΑΠΟ ΕΛΤΑ 19

20 Δ.2. Οικονομικές Ενισχύσεις της Π.Ο.Σ.Τ., βάσει Ε.Σ.Σ.Ε. Δ.2.1. Ιστορικό Καταβολών Το ιστορικό των καταβολών προς την Π.Ο.Σ.Τ., ταξινομημένων βάσει Ε.Σ.Σ.Ε., καθώς και ανά έτος για τα έτη , έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΕΣΣΕ 1994 ΟΡΟΣ 8 ( ΙΕΘΝΩΝ ΥΠ/ΣΕΩΝ) ΕΣΣΕ 1996 ΟΡΟΣ 10 (ΠΑΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΕΣΣΕ 2001 ΟΡΟΣ 12.1 (ΣΕΙΣΜ/ΘΕΙΣ) ΕΣΣΕ ΟΡΟΣ 4 (ΠΡΟΓΡ. ΙΑΚΟΠΩΝ) ΕΣΣΕ ΟΡΟΣ 14 (ΚΟΙΝ. ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολα , , , , , ,10 Ποσά σε Ευρώ Πηγή: Έγγραφο α.π.1.1.1/606/ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Δ.2.2. Νομιμοποιητική βάση, κατά την άποψη των ΕΛ.ΤΑ. α. Στο απαντητικό έγγραφο α.π.1.1.1/606/ των ΕΛ.ΤΑ. αναφέρεται ότι η θέση της Εταιρείας για τη νομιμοποιητική βάση των σχέσεων με την Π.Ο.Σ.Τ. είναι ότι τα ΕΛ.ΤΑ. εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. β. Στην από Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ. κ. Π. Σελέκου, η οποία μας χορηγήθηκε συνημμένη στο έγγραφο της Εταιρείας 1.1.1/651/ , αναφέρονται τα εξής: «Ο ν. 1264/1982 απαγορεύει

21 καταρχήν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να δέχονται εισφορές και ενισχύσεις από οποιοδήποτε εργοδότη ή οργανώσεις των εργοδοτών καθώς και από κομματικούς μηχανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. Εντούτοις, από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται εισφορές ή ενισχύσεις που προέρχονται από το κράτος ή από υπηρεσίες ή οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος, όπως ο ΕΛ.ΤΑ. (βλ. σχετικά Λεβέντη, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2007, σελ. 157). Σχετικές είναι οι ρυθμίσεις των άρθρων 27 ν. 1264/1982, 7 ν. 1915/1990, 1 ν. 2091/1992 και 5 ν. 2224/ Οι εισφορές από το κράτος ή από υπηρεσίες ή οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα συνήθεις στην ελληνική πραγματικότητα (βλ. σχετικά Λεβέντη, ο.π. σελ. 157). Γίνονται δε με τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Βλ. Βάη, Το συνδικαλιστικό δικαίωμα, 1990, σελ. 288). Ενόψει των ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν υφίσταται νομικό θέμα ως προς τη χρηματοδότηση της Π.Ο.Σ.Τ. από τον ΕΛ.ΤΑ., πολύ δε περισσότερο που η χρηματοδότηση αυτή ανευρίσκει έρεισμα σε όρο ΣΣΕ». Δ.2.3. Θέσεις του Ελέγχου για τη νομιμοποιητική βάση α. Με τον όρο 8 της Ε.Σ.Σ.Ε καθορίστηκε ότι «Συμφωνείται να καταβάλει ο ΕΛ.ΤΑ. το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ( ) δραχμών το χρόνο για τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΟΜΕ ΕΛ.ΤΑ. (ανταλλαγές, σεμινάρια, συμμετοχή σε ευρωπαϊκές επιτροπές κ.α.)». Με τον όρο 12 παρ.2 της Ε.Σ.Σ.Ε καθορίστηκε ότι «Το ποσό που καταβάλλει ο ΕΛ.ΤΑ. σε εφαρμογή του όρου 8 της Ε.Σ.Σ.Ε. 94 αυξάνεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια [ ] δρχ.» β. Με τον όρο 10 παρ.β. της Ε.Σ.Σ.Ε καθορίστηκε ότι «Για την καλή λειτουργία του παραθεριστικού κέντρου ο ΕΛ.ΤΑ. καταβάλλει στη ΟΜΕ ΕΛ.ΤΑ. ετησίως το ποσό των δρχ.» γ. Με τον όρο 12 παρ.1 της Ε.Σ.Σ.Ε καθορίστηκε ότι «Για την αντιμετώπιση αναγκών των εργαζομένων, που προκύπτουν από σεισμούς, πυρκαγές και πλημμύρες, ο ΕΛ.ΤΑ. καταβάλλει στο λογαριασμό κοινωνικών υποθέσεων της Π.Ο.Σ.Τ. ποσό ίσο με αυτό που θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε περίοδο δύο [2] ετών ήτοι δραχμές ». δ. Με τον όρο 4 της Ε.Σ.Σ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ καθορίστηκε ότι «Ο ΕΛ.ΤΑ. στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της πολιτικής του για 1 Ποσό σε Ευρώ= ,57 2 Ποσό σε Ευρώ= ,60 3 Ποσό σε Ευρώ= ,06 4 Ποσό σε Ευρώ= ,87 21

22 την ανάπτυξη και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού του, αποφασίζει την καθιέρωση κοινωνικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Τ.. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα γίνεται από τον ΕΛ.ΤΑ. και τους εργαζομένους. Επίσης, η διαχείριση τους θα γίνεται με τρόπο κοινώς αποδεκτό και από τα δύο μέρη, ΕΛ.ΤΑ. και Π.Ο.Σ.Τ.. Ειδικότερα, συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛ.ΤΑ. Π.Ο.Σ.Τ., η οποία εντός έξι μηνών θα επεξεργαστεί πλαίσιο και θα προτείνει τρόπους για το σχεδιασμό, ανάπτυξη υλοποίηση και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων με σκοπό, σε πρώτη φάση, την παροχή ποιοτικών και οικονομικών διακοπών στους εργαζομένους του ΕΛ.ΤΑ.. Τα προγράμματα αυτά δύναται να χρηματοδοτούνται και από τα ποσά που προκύπτουν ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας (Όρος 2), ενώ πέραν αυτού ο ΕΛ.ΤΑ. με την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων θα καταβάλλει το ποσό των 50 Ευρώ ανά εργαζόμενο.». Στην συνέχεια, στις , υπογράφηκε «Κοινή Συμφωνία» μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Π.Ο.Σ.Τ. για την υλοποίηση του παραπάνω όρου, με την οποία ορίστηκε: «Όρος 1: Για την έναρξη υλοποίησης του Όρου 4, της ΕΣΣΕ , ο ΕΛ.ΤΑ. καταβάλει στην Π.Ο.Σ.Τ., εφάπαξ ποσό των μέχρι την 31 η Μαρτίου Όρος 2: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προγραμμάτων θα γίνει από την Π.Ο.Σ.Τ. έως την έναρξη λειτουργίας Κοινού Φορέα, το αργότερο έως τις Η σύσταση του φορέα αποσκοπεί στη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των προγραμμάτων και θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Π.Ο.Σ.Τ.. Μέχρι τη σύσταση του φορέα, η Π.Ο.Σ.Τ. για τα κοινωνικά προγράμματα, που πρόκειται να υλοποιήσει, θα θέτει υπόψη του ΕΛ.ΤΑ. φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται οι προϋπολογισμοί των προγραμμάτων, καθώς και οι τυχόν συμφωνίες, συμβάσεις, προσφορές κ.λ.π. Σε περίπτωση διατύπωσης ενστάνσεων από την πλευρά του ΕΛ.ΤΑ., αυτές, θα πρέπει να επιλύονται άμεσα μεταξύ των μερών. Όρος 3: Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων θα γίνεται από τον ΕΛ.ΤΑ. και τους εργαζόμενους. Ειδικότερα: 3.1. O ΕΛ.ΤΑ. καταβάλει εφεξής κάθε χρόνο το ποσό των Από την υπογραφή της παρούσης, καταργείται η επιχορήγηση του ΕΛ.ΤΑ. προς το ΚΕΣ για αντίστοιχα προγράμματα Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα καταβάλλουν τα ποσά που τους αναλογούν, με παρακράτηση αυτών από τη μισθοδοσία τους. Όρος 4: Τυχόν επιπλέον ποσά για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, που θα προκύπτουν από το κίνητρο ανταγωνιστικότητας και επίτευξης επιχειρησιακών στόχων, σύμφωνα με τον όρο 2 της από ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛ.ΤΑ., θα συμφωνούνται κάθε χρόνο μεταξύ ΕΛ.ΤΑ. και Π.Ο.Σ.Τ.». Στο απαντητικό έγγραφο των ΕΛ.ΤΑ. με α.π /606/ έχει επισημανθεί από την Εταιρεία ότι, «για το πρόγραμμα διακοπών των εργαζομένων των ετών 2010 και 2011, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό, από τα ΕΛ.ΤΑ.». ε. Με τον όρο 14 της Ε.Σ.Σ.Ε καθορίστηκε η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΥΑΕ)» και συγκεκριμένα ότι: «Η 22

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα