ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχολική Χρονιά

2 Συγγραφή Οδηγού Αφροδίτη Αθανασοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναθεώρηση Μιχάλης Μάρκου Εκπαιδευτικός, Υποστηρικτής Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Ελένη Μηνά Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Άννα Κουππάνου - Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Δήμητρα Μέσσιου Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. για το Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας

3 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προσεγγίζει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από τέσσερις θεματικούς άξονες ανά επίπεδο τάξεων. Τόσο οι ειδικοί στόχοι των θεματικών αξόνων όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του λογοτεχνικού γραμματισμού που πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές, υπάρχουν μέσα στο ίδιο το Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει επίσης τους γενικούς σκοπούς, τη μεθοδολογία, τους δείκτες επιτυχίας καθώς και τρόπους αξιολόγησης. Επομένως, το μοναδικό πράγμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτό, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να είναι έτοιμος/η για τη διδασκαλία του μαθήματος, είναι τα λογοτεχνικά κείμενα μέσω της επεξεργασίας των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών. Ο παρών οδηγός, ο οποίος βρίσκεται υπό συνεχή εμπλουτισμό και αναμόρφωση, έρχεται να καλύψει αυτή την πτυχή. Θέτει δηλαδή στη διάθεση των εκπαιδευτικών κείμενα και πηγές, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος και στις έξι τάξεις του Δημοτικού. Ο παρών οδηγός καλύπτει τις ανάγκες εύρεσης λογοτεχνικών κειμένων που εντάσσονται στους θεματικούς άξονες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, μέχρι την έκδοση ανθολογίων. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να συνταχθεί η παρούσα έκδοση αξιοποιήθηκαν: - Τα υφιστάμενα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια (τόσο του ΟΕΔΒ όσο και της ΥΑΠ), το περιεχόμενο των οποίων όμως διερευνήθηκε, χαρτογραφήθηκε και αναδιατάχθηκε, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες. Έτσι, κάθε θεματικός άξονας και κατ επέκταση κάθε θεματική ενότητα, εξυπηρετείται με κείμενα που προέρχονται όχι μόνο από το αντίστοιχο της τάξης αλλά από περισσότερα εγχειρίδια. - Άλλα σχολικά βιβλία στα οποία έχει άμεση πρόσβαση ο εκπαιδευτικός δημοτικής (π.χ. Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) - Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος που έχει ενταχθεί σε: - διδαχθείσες ενότητες που σχεδιάστηκαν σε αντιστοιχία με θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιορισμένης εφαρμογής των νέων Αναλυτικών στα σχολεία την άνοιξη του /ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

4 - διδακτικές προτάσεις που σχεδιάστηκαν από την Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας. Εντούτοις, ο οδηγός του εκπαιδευτικού για τη λογοτεχνία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κλειστός «κατάλογος», η χρήση του οποίου θεωρείται απόλυτα δεσμευτική, περιχαρακώνοντας τη διδασκαλία και απαγορεύοντας τη χρήση άλλων λογοτεχνικών κειμένων που δεν συμπεριλαμβάνονται σ αυτόν. Πρέπει να εκληφθεί απλώς ως αφετηρία, ως μια βάση υλικού, που σκοπό έχει να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου στην ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού. Γιατί εντέλει, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, σκοπός του μαθήματος δεν είναι να διδαχτούν συγκεκριμένα, πάγια και αναντικατάστατα, λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μέσω «παραδειγματικών» λογοτεχνικών κειμένων να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να νιώθουν άνετα να διαφοροποιούν τον κατάλογο αυτό, διδάσκοντας και λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγουν οι ίδιοι/ες, με κριτήρια τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και τις προσωπικές τους λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες, ώστε, τελικά, να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προσδιορίζονται λεπτομερώς από τους δείκτες επιτυχίας για κάθε βαθμίδα και τάξη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και για την παρούσα σχολική χρονιά , θα υλοποιηθεί μερική εισαγωγή μίας ή περισσότερων θεματικών ενοτήτων, κατ επιλογή του/της εκπαιδευτικού, στη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου σχολικού τριμήνου (από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013), σ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 4/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατάλογος των κειμένων που ακολουθεί δεν είναι οριστικός. Αποτελεί ουσιαστικά χαρτογράφηση του υφιστάμενου διδακτικού υλικού των σχολικών βιβλίων στο Δημοτικό, με ένταξη κειμένων που προέρχονται τόσο από τα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια όσο και από άλλα βιβλία στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, καθώς και κείμενα που έχουν περιληφθεί στις διδαχθείσες ενότητες και διδακτικές προτάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται διαρκώς με επιπλέον διδακτικό υλικό για το μάθημα της Λογοτεχνίας, αντίστοιχο προς τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του νέου Προγράμματος Σπουδών. Στον κατάλογο κειμένων που ακολουθεί, μερικά από τα κείμενα που προτείνονται, σημειώνονται με *. Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα κείμενα υπάρχουν είτε στις διδαχθείσες ενότητες είτε στις διδακτικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Η κατάταξη του υφιστάμενου υλικού στον παρόντα κατάλογο έγινε σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και με γνώμονα τις ανάγκες του λογοτεχνικού γραμματισμού των παιδιών του Δημοτικού. Με άλλα λόγια, απλώς ανασυντάχθηκε και συστηματοποιήθηκε το υλικό των βιβλίων στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, προκειμένου να έχουν μια βάση κειμένων για να διδάξουν το μάθημα σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τους καθορισμένους διδακτικούς στόχους και τους δείκτες επιτυχίας που ορίζει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας για τη βαθμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται επίσης, ότι η κατανομή των θεματικών ενοτήτων, και κατά συνέπεια και των κειμένων, ανά επίπεδο τάξεων είναι ενδεικτική. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν συνδυάσουν τα θέματα, ανάλογα με το επίπεδο και το δυναμικό της τάξης, νοουμένου ότι τηρείται η μετάβαση από το απλό ή το πιο οικείο στο πιο σύνθετο. 5/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

6 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμβουλευτούν αυτόν τον κατάλογο πιθανόν να διαπιστώσουν ελλείψεις που υπάρχουν στο υφιστάμενο υλικό των κειμένων για την κάλυψη ορισμένων θεματικών ενοτήτων και στόχων του νέου Προγράμματος Σπουδών. Αυτές ακριβώς οι ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, με τον εντοπισμό νέου και κατάλληλου διδακτικού υλικού. Για το σκοπό αυτό είναι ευπρόσδεκτη, και ευκταία, η συμβολή εκ μέρους και των ίδιων των μάχιμων εκπαιδευτικών που με την εμπειρία τους και τις λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες τους μπορούν να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη συμπλήρωση του διδακτικού υλικού των λογοτεχνικών κειμένων. Αυτό εξάλλου αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του «ανοιχτού» και «ευέλικτου» νέου Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, που αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι το υλοποιούν στην πράξη. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας ευελπιστεί όπως η αναγκαία αυτή ανατροφοδότηση από τη βάση των μάχιμων εκπαιδευτικών είναι συνεχής, συμβάλλοντας στη διαρκή αναθεώρηση και ανανέωση του διδακτικού υλικού. 6/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

7 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γεωφυσικό και Βιοφυσικό περιβάλλον: θαλάσσιο, πεδινό και ορεινό περιβάλλον ζώα της άγριας φύσης και κατοικίδια Προτεινόμενη για Α -Β Στοιχεία της φύσης 1. Αντώνης Πιλλάς, Έβγα με τον ήλιο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 127] 2. Γεώργιος Βιζυηνός, Το φεγγαράκι (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 91] 3. Δημήτρης Μανθόπουλος, Παπαρούνες (ποίημα) [Διάπλαση, 2007, σ. 37]* 4. Ζωή Βαλάση, Όπου η τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αλμυρός, ήλιος αληθινός (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Ήρα Γενακρίτου, Καλώς ήρθες βροχούλα (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ίταλο Καλβίνο, Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 8-12] 7. Μάνος Κοντολέων, Το πορτοκάλι και μια ηλιακτίδα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 10]* 8. Μάρω Λοϊζου, Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 35] 9. Μελισσάνθη, Τραγούδι στον ήλιο (ποίημα) [Σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 10. Ντίνα Χατζηνικολάου, Παιχνίδια του αγέρα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 85] 11. Τεύκρος Ανθίας, Το τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] Εποχές 1. Αντρέας Κουρτέλλας, Φθινοπωρινά φύλλα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 131] 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Στο καλό, χελιδονάκια (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 55] 3. Γιαννούλα Κλεάνθους, Η μικρή ροδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Οι εποχές (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σσ ] 5. Έλενα Θεοδούλου-Χαραλάμπους, Οι εποχές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ελένη Βαλαβάνη, Φοβάμαι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 7. Έλλη Αλεξίου, Ο χιονάνθρωπος (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 74] 8. Κωστής Παλαμάς, Το καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 68] 9. Λέο Μπουσκάλια, Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Μάρω Λοϊζου, Δε μ ακούς (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 15] 11. Νάσος Φλόγας, Γυρισμός χελιδονιού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 155] 12. Νάσος Φλόγας, Καλοκαίρι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 149] 13. Όσκαρ Ουάιλντ, Ο εγωιστής γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 27,28,86,87] 7/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

8 14. Σοφία Μαυροείδη-Παπαδάκη, Άνοιξη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Οι Τέσσερις Εποχές (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 16. Τέλλος Άγρας, Κάτω από το χιόνι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 25] 17. Τίτος Μπάτης, Χειμώνας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 151] 18. Φιλίσα Χατζηχάννα, Τα φύλλα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 13] 19. Χάρης Σακελλαρίου, Καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 74] 20. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Άνοιξη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 153] Μήνες 1. Λαϊκό, Γεια σου κότσυφα (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 55] 2. Λαϊκό παραμύθι, Η κυρα-καλή και οι δώδεκα μήνες (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Ρένα Καρθαίου, Ο Σεπτέμβρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 10] Θαλάσσιο περιβάλλον 1. Γιώτα Κουγιάλη, Σχηματοποίημα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 45] 2. Ελένη Χατζημιχαήλ, Εισαγόμενη θάλασσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 3. Κύπρος Χρυσάνθης, Στην παραλία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Τίτος Πατρίκιος, Γη και θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 56] 5. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Το κοχύλι (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 78] Τοπία 1. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό (πεζό) [Γλώσσα Α, Γ τεύχος, σ. 59]* 2. Μάνος Κράλης, Στην κρυστάλλινη πηγή (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 77] 3. Μαρία Γουμενοπούλου, Ελλάδα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 19] 4. Ντίνα Χατζηνικολάου, [Τρίλιες αγγέλων] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 72] 5. Οδυσσέας Ελύτης, Τα τζιτζίκια (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος τρίτο, σ. 28]* Φυτά Δέντρα 1. Εύσκιος Πεύκης, Το πλατάνι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 146] 2. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Νεραντζιά (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σ. 80]* 3. Κώστας Μόντης, Αμυγδαλιά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 152]* 4. Κωστής Παλαμάς, Η ελιά (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 28] 5. Νίκος Νικολαΐδης, Το τραγούδι του τρελού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 162] 6. Οβίδιος, Ο Πίτυς και ο Παν (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 78] Ιστορίες με ζώα 1. Άθως Χατζηματθαίου, Το μυρμήγκι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 176] 2. Άννα Κωσταλλά, Τρύπωνας ο Φαφαγάλος (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 3. Βασίλης Ρώτας, Το καναρίνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 4. Βούλα Μάστορη, Αγάπες με ουρά (πεζό) [Πατάκης 1999]* 8/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

9 5. Γιώργος Ματσαγγίδης, Η πεταλουδίτσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Δίστιχα με την πέρδικα και το περιστέρι [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 254] 7. Επαμεινώνδας Γονατάς, Οι πεταλούδες βοηθούν (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 34] 8. Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Οι πεταλουδίτσες (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 9. Ιωάννα Αργυρού, Ο τζίτζικας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 169] 10. Κυπριακό παραμύθι, Ο κάττος κι οι αναράες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 192] 11. Κυριακής Τσαγκάρη-Χατζηγεωργίου, Οι ποντικοί, ο γάτος και το κολότζι (πεζό) [Της Κύπρου μας τα παραμύθια, Πατάκης 2010, σσ.29-31]* 12. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και ο κόρακας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 189] 13. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και το φιρμάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 190] 14. Λαϊκό παραμύθι, Ο κουκκουφκιάος κι η πέρτικα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 191] 15. Λαϊκό παραμύθι, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 187] 16. Μάνος Κοντολέων, Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 17. Μιχάλης Τροκούδης, Ο Ριρίκος Κοκορίκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 18. Μύθος του Αισώπου, Λύκος και σκύλος (πεζό) (διασκευή) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σ. 43]* 19. Ναζίμ Χικμέτ, Ο γάτος και ο τίγρης (πεζό) [Το ερωτευμένο σύννεφο, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, σσ ]* 20. Νέαρχος Κληρίδης, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 21. Πάνος Παναγίδης, [Το γινάτι βγάζει μάτι] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 22. Πηνελόπη Δέλτα, Ο Μάγκας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 23. Στέλιος Κλυτίδης, Τράγος και αλεπού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 24. Τ. Σ. Έλιοτ, Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 8-9] 25. Τάσος Αποστολίδης Κώστας Βουτσάς, Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο (κόμικ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 26. Τζιάνι Ροντάρι, Ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει (πεζό) [Γλώσσα Β, Β τεύχος, ΤΕ, σσ. 10] 27. Τσου Τσεν Πάι, Ο σκαντζόχοιρος (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 29]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρωπογεωγραφία: παραδοσιακό/αγροτικό και αστικό περιβάλλον ο άνθρωπος «της υπαίθρου» και ο άνθρωπος «της πόλης» Προτεινόμενη για Γ -Δ Παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Η παλιά γειτονιά (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 24] 2. Γεώργιος Δροσίνης, Ψωμί (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 37] 9/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

10 3. Γιάννης Ρίτσος, [Τραγουδάκια του Φωτούλη] (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 22] 4. Μαρία Πυλιώτου, Ο Ρόδης (πεζό) [Στα φτερά του χρυσού αετού, Πατάκης 1997 σσ ] * 5. Ζωρζ Σαρή, Ο παγετός (πεζό) [Το παραράδιασμα, Πατάκης 1998 σσ ] * 6. Γιώργος Μενέλαος Μαρίνος, Ο κλόουν (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β Δημοτικού A τεύχος, ΟΕΔΒ σ.35]* 7. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Το θέατρο (πεζό) [Ο Μικρός Νικόλας Το κόκκινο μπαλόνι, Σύγχρονοι Ορίζοντες σσ ]* 8. Δημήτρης Μανθόπουλος, Κύριε Ντεσιμπέλ... (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 148]* 9. Δημοτικό, Με κλαρίνα και με ντέφια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β ] 10. Κώστας Μιχαηλίδης, Αυτογνωσία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 313] 11. Κώστας Μόντης, Πολυκατοικία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 193] 12. Λευτέρης Μηλιώτης, Στο θέρος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Μάνος Κράλης, Ήσυχο βράδυ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 175] 14. Πάνος Λεβέντης, Η γνώμη του κοσμογύριστου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 15. Φωτεινή Φραγκούλη, Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ] Παιδικά παιχνίδια στο παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Ελένη Αυτονόμου, Οι τρεις ουρανοί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 30] 2. Μαρία Λουκά, [Της γειτονιάς μας η παιδική χαρά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Νίκος Κανάκης, Χαρταετοί (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 51] 4. Χάρης Σακελλαρίου, Τα παιδιά στην πόλη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 11] 5. Βούλα Μάστορη, Τ αυγουστιάτικο φεγγάρι (πεζό), απόσπασμα [Πατάκης, 1993 σσ ]* 6. Ζωρζ Σαρή, Τα στενά παπούτσια (πεζό), απόσπασμα [Κέδρος, 1979, σσ ]* 7. Οδυσσέας Ελύτης, Κορίτσι (ποίημα) [Ήλιος ο ηλιάτορας, Ίκαρος, Αθήνα 1971 και Γλώσσα Δ δημοτικού, 2ο τεύχος, σ. 8]* 8. Άννα Γκέρτσου Σαρρή, Αθηναίικο κρυφτό (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Γ τεύχος, σσ ]* 9. Μαρία Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά (πεζό), απόσπασμα [Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998, σσ ]* 10. Λένα Θεοδωράκου Μερίκα, [Ο θείος Ντίνος] (πεζό) [Γλώσσα Β δημοτικού, Γ τεύχος, σ. 53]* 11. Ηλίας Βενέζης, Ο μπάρμπα Ιωσήφ (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού Α μέρος, ΟΕΔΒ σσ ]* 12. Δ. Μανθόπουλος, Το άσχημο χωριό μου (ποίημα) [Με των στίχων τα φτερά, Διάπλαση 2007, σ. 73]* 13. Μαρούλα Κλιάφα, Ένα σπίτι στο Βαρούσι μαχαλά (πεζό) [Οι πελαργοί θα ξανάρθουν, Κέδρος 1976, σ.53]* 14. Φιλίσα Χατζηχάννα, Η ηλεχτρική σκούπα και η λαχτάρα των δυο φίλων (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Νίκος Κανάκης, [Τσιμέντο στο τσιμέντο] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 42]* 10/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φυσικός τρόπος ζωής και αθλητικό ιδεώδες Καταστροφή και προστασία του περιβάλλοντος, είδη υπό εξαφάνιση Προτεινόμενη για Ε -Στ Σχέσεις ανθρώπων ζώων 1. Άδης Χατζηαδάμος, Ο Φσήκουας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 401] 2. Αλέξανδρος Πάλλης, Ο κυνηγός (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Τα περδικόπουλα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 4. Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ο τελευταίος ιππόκαμπος (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 5. Γεωργία Ταρσούλη, Ο Γιαννάκης και ο Φλοξ (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 6. Γεώργιος Δροσίνης, Διαβατάρικο τρυγόνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 7. Γιάννης Ρίτσος, Ο αρκουδιάρης με τη γριά αρκούδα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τρίτο μέρος, σ. 116]* 8. Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου, Εφτά μαύροι γάτοι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 9. Ευγένιος Τριβιζάς, [Η τελευταία μαύρη γάτα] (πεζό) [Ελληνικά γράμματα, 2001]* 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Η θλιμμένη αγελάδα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 11. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ο καημένος (ποίημα) [Χελιδόνια, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου,1920]* 12. Ηλίας Βενέζης, Η χιονάτη της Πάρνηθας (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 13. Καλλιόπη Σφαέλλου, Σπιτόγατος (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 14. Κυριάκος Χαραλαμπίδης,, Για τη μέλισσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Κώστας Καλατζής, Η Ψιχλού (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο τεύχος, σσ ]* 16. Μάριος Χάκκας, Η μπουμπούκα (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τέταρτο μέρος, σσ ]* 17. Όμηρος, Άργος, Ο σκύλος του Οδυσσέα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 18. Παύλος Νιρβάνας, Τι θα πει σκλαβιά (πεζό) [Αναγνωστικό Δ δημοτικού, 1974]* 19. Τζιάνι Ροντάρι, Ο χορός της αρκούδας (πεζό) [Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, Εκδόσεις Κέδρος]* 20. Χρήστος Μπουλώτης, Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Κυνήγι Ψάρεμα 1. Νταϊάν Σέλντον, Το τραγούδι της φάλαινας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Ρόαλντ Ντάλ, Η τρεχάλα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Καταστροφή δασών 1. Άνθος Ροδίνης, Προσέχετε (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 147] 2. Άντης Κανάκης, Τα δέντρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 240] 11/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

12 3. Βάσος Αριστοδήμου, [Η μόλυνση του περιβάλλοντος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 137] 4. Γιώργος Μπόντης, [Ο ασημένιος δρόμος] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, 30-33] 5. Κώστας Βασιλείου, Επειδή (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 286] 6. Νίκος Νικολαΐδης, Το κυπαρίσσι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Προστασία/Ρύπανση περιβάλλοντος 1. Άννα Σαφιλίου, Το τετράδιο Ζωγραφικής [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 2. Εύη Τσιτιρίδου, Τα χαρτιά ανακυκλώνονται (διασκευασμένο απόσπασμα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 3. Ήβη Μελεάγρου, Βουβός ρόλος [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Μαριανίνα Κριεζή, Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Μαριανίνα Κριεζή, Λιλιπούπολη (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 41] 6. Μερκούριος Αυτζής, Στάση Δροσοσταλίδων (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 61] 7. Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου, Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 8. Νίκος Γκάτσος, Ο εφιάλτης της Περσεφόνης [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 26] 9. Τζιάνι Ροντάρι, Βοήθεια [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 44] 10. Τούλα Κακουλλή, Ας φυτέψουμε δεντράκια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Αθλητικό ιδεώδες 1. Αγγελική Βαρελλά, Καλημέρα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 48] 2. Αγγελική Βαρελλά, Σπύρος Λούης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 3. Ανδρέας Εμπειρίκος, Ηχώ (ποίημα) [Η σήμερον ως αύριον και ως χθες, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1984]* 4. Γκοσινί Ρενέ Σανπέ Ζαν Ζακ, Και τα παιδιά αθλούνται (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 5. Γλαύκος Αλιθέρσης, Αθλητικός όρκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 43] 6. Δημήτρης Κωνσταντάρας Μάνος Κοντολέων, Σύγχρονος αθλητισμός (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 7. Ιάκωβος Ρωσσίδης, Κερκίδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 8. Κλάους Πέτερ Βολφ, Πάμε, Μόνα! Κι άλλο γκολ! (πεζό) [Όλη η ζωή μια μπάλα, μτφρ. Φίλιππος Μανδηλαράς, Πατάκης 2009, σσ ]* 9. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Πύρρος Δήμας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 294]* 10. Κώστας Κατσαντώνης, Ο αθλητής (ποίημα) [Το στραφείν στες ρίζες μας, 1984]* 11. Νίκος Εγγονόπουλος, Τα γκολπόστ (ποίημα) [Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1978]* 12. Παντελής Καλιότσος, Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 13. Παύλος Λιασίδης, Για τους αθλητές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 105]* 14. Τζακ Λόντον, Ιστορίες του μποξ (πεζό) [Εκδόσεις Άγρα, 1988]* 12/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

13 Σωματική υγεία 1. Σοφία Ζαραμπούκα, Ο ωραίος Δαρείος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Χρήστος Μπουλώτης, [Ουφ! Οι απίθανες ιστορίες του Άρη] (πεζό) [Πατάκης 2011, σ. 78 κ.εξ]* Κοντά στη φύση 1. Κωνσταντίνος Καβάφης, Σπίτι με κήπον (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 46]* 2. Κωστής Παλαμάς, Ο πιο τρανός καημός μου (ποίημα) [Περιοδικό «Νέα Ζωή», Αρ. 45, 1908]* 3. Μαρία Παπαγιάννη, [Ως δια μαγείας] (πεζό) [Πατάκης, 2006, σ. 80]* 4. Κωστής Παλαμάς, Το σπίτι μου (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 23] 5. Κυριάκος Καρνέρας, Τα καλά των δεντρών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 75] 6. Θεοδόσης Πιερίδης, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 61] 7. Μάρω Λοϊζου, [Η πολιτεία του βυθού] (πεζό) [Μίνωας, 1995, σσ. 5-9]* ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στη σχολική ζωή) Προτεινόμενη για Α -Β Σχολική ζωή 1. Αγγελική Βαρελλά, Δώσε την αγάπη (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 2. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τα γράμματα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 57] 3. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Το βιβλίο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 103] 4. Άννα Καλογήρου Παύλου, Το κοτσάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σσ ] 5. Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Ένα ακόμα σκαλί (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 17] 6. Κίκα Πουλχερίου, Καλώς μας ήρθετε παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 59] 7. Κλοντ Γκούτμαν, Η Πρώτη μέρα στο σχολείο (πεζό), μτφρ, [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Μιχάλης Στασινόπουλος, Μαργαρίτα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 33] 9. Πέπη Δαράκη, Η αλφαβήτα δίχως ρο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 10. Λεία Χατζοπούλου Καραβία, Το σχολείο του κόσμου (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 11. Μ. Φραγκιά, Ξ... όπως ξιφίας (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 12. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Νίκος Πενταράς, Το σχολείο ανοίγει [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 123] 14. Παντελής Καλιότσος, Ο Αργύρης και το πρόβλημα (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 13/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

14 15. Παύλος Νιρβάνας, Γλωσσική Αυτοβιογραφία (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 16. Σοφία Παράσχου, Το θαλασσινό σχολείο (ποίημα) [Εκδόσεις Περίπλους]* 17. Φ. Δενδρινού, Μουντζούρα (ποίημα)* 18. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά (ποίημα) [Το βιβλίο των τραγουδιών, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στην οικογενειακή ζωή) Προτεινόμενη για Γ -Δ Οικογένεια 1. Μπερτράν Γκοτιέ, Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος,σσ ] 2. Αντρέας Κωνσταντινίδης, Ο φτεροπόδαρος (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ.37] 3. Ορφέας, Οι νότες (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ. 66] 4. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Πρέπει να φανώ γενναίος (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ ] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ώρες με τη μητέρα μου (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 84] 6. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 7. Γιώργος Κιτρομηλίδης, Τα γενέθλιά μας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Πολυξένη Λοϊζιάς, Εις το παιδί της (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 106] 9. Λούης Περέντος, Μητέρα (ποιήμα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 127] 10. Πάνος Λεβέντης, Ο Ξανθούλης (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 11. Μαρία Γουμενοπούλου, Η γελαστή οικογένεια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ.12] 12. Ι. Χατζηπαναγιώτη, [Από το ημερολόγιο του Αριστείδη] (πεζό) (διασκευή) [Γλώσσα Γ, A τεύχος, σ. 28] 13. Λότη Πέτροβιτς Ανδουτσόπουλου, Η αιμοδοσία (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 14. Ρούντο Μόριτς, Πώς βάφτηκαν κόκκινα τα αστεράκια (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 15. Τζιάνι Ροντάρι, Ποιος διευθύνει (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 16]* 16. Παραμύθι από τη Μέση Ανατολή, Τα δυο αδέρφια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 143] 17. Βιτσέντζος Κορνάρος, [Η Αρετούσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 20] 18. Ζαν Ζακ Σεμπέ Ρενέ Γκοσινύ, Οι έλεγχοι (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ ]* 19. Αυγή Σακαλλή, Πατέρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 147] 20. Ιωάννης Πολέμης, Το παραμύθι της γιαγιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 227] 21. Quino, Μαφάλντα (κόμικ)* Μητρική αγάπη 1. Μαρία Μαρμαρά Ιωσηφίδου, Μια ιστορία με κακαρίσματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. Λαϊκός μύθος, Κουκουβάγια και πέρδικα (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 14]* 3. Μάρω Λοΐζου, [Το στοίχημα] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 39]* 4. Ντέμπι Γκλιόρι, Θα σ αγαπώ (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 14/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

15 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (ανθρώπινοι χαρακτήρες και σύγχρονη κοινωνική ζωή). Προτεινόμενη για Ε -Στ Γηρατειά 1. Βασίλης Θέμος Ποταμιάνος, Το δελφίνι (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 2. Κωνσταντίνος Καβάφης, Ένας γέρος (ποίημα) [Ποιήματα , Ίκαρος 1984]* 3. Μαντινάδες του Δερμιτζογιάννη για τα γηρατειά [http://manos10.mylivepage.com]* 4. Τάσος Στεφανίδης, Στα γενέθλιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 150] Παιδιά με ιδιαιτερότητες 1. Μαρία Μηνιάδου, Η 5 η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Έλλη Αλεξίου, Η Βαγγελίτσα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Τζιν Γουίλλις, Η φίλη μας η Αργυρώ (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 4. Τζιάνι Ροντάρι, Ο μαύρος ήλιος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 130] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ο Θωμάς (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] Φτώχεια 1. Βάσος Δασκαλάκης, Από μικρός στα βάσανα της ζωής (πεζό) [ Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, 1975, σσ ]* 2. Γιάννης Λεύκης, Θα 'ρθει μια μέρα και για μας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 89] 3. Γιάννης Σταυρινός-Οικονομίδης, Μέσα ο χάρος κι έξω ο δανειστής (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γιώργος-Μενέλαος Μαρίνος, Το τραγούδι του κλόουν (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 158] 5. Δήμητρα Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται (ποίημα) [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου, σ. 199]* 6. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Προσευχή του μικρού κοριτσιού (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 50] 7. Λουκής Ακρίτας, [Ο κάμπος] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 8. Νικηφόρος Βρεττάκος, Γράμμα στο Τσάρλι Τσάπλιν (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σ. 37] Ξενιτιά 1. Δημοτικό, Δίστιχα της ξενιτιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 255] 2. Δημοτικό, Της ξενιτιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 56] 3. Κωνσταντίνος Καβάφης, Δέησις (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 79] 4. Όμηρος, Συνάντηση Τηλέμαχου Οδυσσέα (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 83] 5. Σπύρος Παπαγεωργίου, Θα ῤθω (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 206] 15/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

16 Επαγγέλματα 1. Αντώνης Σαμαράκης, Σ ένα συνοριακό σταθμό (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 2. Σοφία Χατζηκοκαλάκη, Ο παγοπώλης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 41] Φιλία 1. Απόστολος Παύλος, [Η αγάπη] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 161] 2. Κύπρος Τόκας, Οι δυο ψαράδες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 152] 3. Μαντινάδες για τη φιλία [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 81] 4. Παντελής Καλιότσος, Ένα σακί μαλλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Πότης Στρατίκης, Δάμων και Φιντίας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 41] 6. Ρεμπέκα Χέιζελ, Η πτήση των γερανών (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σσ ] Πρόσφυγες 1. Χρήστος Μπουλώτης, Το άγαλμα που κρύωνε (πεζό) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Διδώ Σωτηρίου, Οι πρόσφυγες (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Φιλιώ Νικολούδη, Το χαρούμενο λιβάδι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ ] 4. Ηλίας Βενέζης, Αιόλικη Γη (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 86] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Το περιβόλι του Σαμίχ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 6. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 34] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λαογραφικά έθιμα Λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) Λαϊκή θρησκευτική ζωή Προτεινόμενη για Α -Β Κάλαντα 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 115] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 77] 3. [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 75] 4. [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 76] Καλικάντζαροι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. [ Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Παροιμίες και παροιμιόμυθοι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 135] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 58] 3. Ο μόχθος της μύγας (παροιμιόμυθος μτφρ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 4. [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 198] 16/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

17 Λαϊκά παραμύθια 1. Ποντικός & θυγατέρα του (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Γιασεμί, ροδιά, χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Λαϊκό παραμύθι από την Κάσο, Το μέλι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 5. Νιλ Φίλιπ, Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Λαϊκοί θρύλοι 1. Χελιδόνισμα (δημοτική «διασκευή» αρχαίου εθίμου) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 141] 2. Σοφία Ζαραμπούκα, Μυθολογία (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 70] 3. Μύθος από την αρχαία Ελλάδα, Ο χάλκινος γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Μύθοι Αισώπου: 1. [Ανθολόγιο Α &Β σ. 100] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ σ. 46] 3. [Ανθολόγιο Ε &Στ σσ ] 4. [Γλώσσα Β (A τεύχος), σ. 67] Λαϊκή θρησκευτική ζωή 1. Ανδρούλα Νεοφύτου-Μούζουρου, Στην εκκλησία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 18] 2. Έλσα Χίου, Ο Νορντίν στην εκκλησιά (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Λαϊκός θρύλος, Ο Χριστός και τα πουλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 4. Νικηφόρος Βρεττάκος, Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 68] 5. Ντίνα Χατζηνικολάου, Η δική μου προσευχή (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 76] 6. Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Είσαι ο ουρανός ο απέραντος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 7. Σάββας Χαλλούμας, Ο άγιος Σπυρίδωνας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Καραγκιόζης 1. Αντώνη Μολλά, Μένα με λένε Μορφονιό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 49] 2. Ευγένιος Σπαθάρης, Ο Μέγα - Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι (θεατρικό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Ντίνος Θεοδωρόπουλος, Ο Καραγκιόζης δικηγόρος (θεατρικό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 62] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία - Εθνικές (και θρησκευτικές) επέτειοι Προτεινόμενη για Γ -Δ Η επανάσταση του Αγγελική Βαρελλά, Ο αγωνιστής με την πένα (πεζό) [Ανθολόγιο Α'&Β', σσ ] 2. Άθως Χατζηματθαίου, Θάνατος ή Λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 87] 17/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

18 3. Ανδρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέων, Ελεύθεροι πολιορκημένοι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Ο μικρός μπουρλοτιέρης (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Γωγώ Αγγελοπούλου, Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου (θεατρικό) [Γλώσσα Στ Δημοτικού, Λέξεις, σσ ] 6. Δημοτικό, Το μικρό κλεφτόπουλο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ. 94] 7. Δημοτικό, Του Διάκου (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 31] 8. Διονύσιος Σολωμός, [Ύμνος εις την ελευθερίαν] (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 27] 9. Διονύσιος Σολωμός, Η καταστροφή των Ψαρών (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 79] 10. Ευγενία Φακίνου, Τα ελληνάκια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 125] 11. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Εμείς δεν προσκυνούμε (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 29] 12. Κλέφτικο, Κάτω στου βάλτου τα χωριά (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 99] 13. Κώστας Καρυωτάκης, Ο Διάκος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 97) 14. Ν. Β. Ρούτσος, Ο Κολοκοτρώνης (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 89] 15. Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 92] 16. Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 21] Ο πόλεμος του Κατοχή 1. Άλκη Ζέη, Οι Γερμανοί και οι πρόκες (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Σαν παραμύθι (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Γιάννης Ρίτσος, Οκτώβρης 1940 (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 48] 4. Ειρήνη Τσουλλή, Ο Σιδεράς στον πόλεμο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ]* 5. Θεόδωρος Μαρσέλλος, [Η απελευθέρωση του μοναστηριού από τους Γερμανούς] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 6. Ιωάννα Τσάτσου, 12 Οκτωβρίου του 1944 (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 81] 7. Κίκα Πουλχερίου, Τα βομβαρδιστικά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 8. Κώστας Καλαπανίδας, Η γιορτή του «Όχι» (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 124] 9. Λιλίκα Νάκου, Ο Τζοβάνι (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Νίκος Πενταράς, 28η Οκτωβρίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 21] 11. Ροζίνα Πάρδο-Ασσέρ, Από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας δεκάχρονης εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη (διασκευή) (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 79] 12. Μαρία Μανωλάκου, Από το ημερολόγιο ενός κοριτσιού της κατοχής (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Στ Δημοτικού, Α μέρος, σσ ]* 13. Σ. Τζιρόπουλος, [Ημερολόγιον από τον πόλεμον του 1940] (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 40] 14. Σπύρος Τσίρος, Αντίσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 52] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Πίνδος (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 100] Πολυτεχνείο 1. Γιώργης Σαράντης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 98] 2. Γιώργος Παυλάκης, Εικόνα χωρίς ήχο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 83] 3. Δημήτρης Ραβάνης-Ρέντης, Χαρμόσυνο γεγονός (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 113] 4. Ζωρζ Σαρή, [Τα γενέθλια] (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σσ ] 18/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

19 5. Ζωρζ Σαρή, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σσ ] 6. Κωστούλα Μητροπούλου, Τα κάγκελα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 55] 7. Μάνος Κοντολέων, Ο Φωκίων ήταν ελάφι (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 8. Μαργαρίτα Λυμπεράκη, [Η εξέγερση] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 9. Μάρω Δούκα, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Φώτης Κονδύλης, Τριήμερο στα κάγκελα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 67] 11. Φώτος Γιοφύλης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 98] Αντιπολεμικά 1. Αντώνης Πιλλάς, Τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 214] 2. Αντώνης Σαμαράκης, Ένα παιδί γράφει στο Θεό (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 60] 3. Γιάννης Ρίτσος, Αν όλα τα παιδιά της Γης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 77] 4. Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 99] 5. Γιώργος Μαρίνος, Όταν κάνουνε πόλεμο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 105] 6. Γιώργος Σακελλαρίδης, Σημαία μας η ειρήνη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 58] 7. Δημήτρης Ποταμίτης, [Τα ανάποδα παραμύθια] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 159] 8. Κυριάκος Καρνέρας, Να ξηλειφτεί ο πόλεμος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 97] 9. Λουκής Ακρίτας, [Αρματωμένοι] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Λώρος Φαντάζης, Σταλαχτίτες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 154] 11. Μαρία Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 12. Ναζίμ Χικμέτ, Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 164] 13. Νέλλη Β. Λαγάκου, Παιδιά του παγκόσμιου χάρτη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 102] 14. Πάνος Ταλιαδώρος, Πανανθρώπινο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Τα δυο παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 16. Τεύκρος Ανθίας, [Οι Θερμοπύλες της Ειρήνης] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 44] 17. Φιλίσα Χατζηχάννα, Αγαπώ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 56] Χριστούγεννα 1. Faith Baldwin, Χριστούγεννα (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 23] 2. Αγγελική Βαρελλά, Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Κουρτέλλας, Στη φάτνη μπροστά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 9] 4. Άντης Περνάρης, Φωνές παιδιών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 22] 5. Γεώργιος Δροσίνης, Η νύχτα της γεννήσεως (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 48] 6. Σωτήρης Σκίπης, Χριστούγεννα [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Μέρος Β, σ. 84]* 7. Νίκος Ρούτσος, Χριστούγεννα [Ευάγγελου Η. Πεντέα, Μεγάλη Σχολική Ανθολογία, 1958]* 8. Έλλη Παιονίδου, Τ αστέρι των Χριστουγέννων (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ]* 9. Τσαρλς Ντίκενς, [Χριστουγεννιάτικη ιστορία] [πηγή: 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Φρικαντέλα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* 19/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

20 11. Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Χριστός γεννάται (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 27] 12. Ιωάννα Κυρίτση, Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Κώστας Τζάμαλης, Χριστουγεννιάτικο δώρο (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 24]* 14. Κατερίνα Αναγνώστου, Ο Αϊ-Βασίλης θα βρει το δρόμο του (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Κωστής Παλαμάς, Χριστούγεννα (απόσπασμα) (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Ε δημ., Β μέρος, σ. 117, βλ. επίσης Κωστή Παλαμά, ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Α, Γ έκδοση, Μπίρης, Αθήνα 1972] * 16. Τέλλος Άγρας, Χριστούγεννα (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Γ δημοτικού, Β μέρος, σ. 108, βλ. επίσης Διάπλασις των παίδων, τ. 50/ ]* 17. Χάρης Σακελαρίου, Πρωτοχρονιά (ποίημα) [Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α - Στ δημοτικού βιβλίο δασκάλου, σ. 103]* 18. Κωστής Παλαμάς, Ένας Θεός (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 163] 19. Μαρία Πυλιώτου, Η Μαρίνα και η παρέα της (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 20. Μενέλαος Φραγκούδης, Το χάρισμα τ Αϊ-Βασίλη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 155] 21. Μιχάλης Στασινόπουλος, Άγιε Βασίλη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σ. 105] 22. Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου, Απόψε που γεννήθηκε ο Χριστός (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 191] 23. Πιπίνα Τσιμικάλη, [Οι τηγανίτες του Τραγοπόδη] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 24. Πιπίνα Τσιμικάλη, Ο Πρασινοσκούφης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 25. Ρένα Καρθαίου, Χριστουγεννιάτικο δέντρο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 111]* 26. Τάσος Κουτσουλίδης, Το αστέρι των Μάγων (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 27. Τούλα Κακουλλή, Ο πλανήτης Τηγανίτα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 28. Χρήστος Κάρμιος, [Οι γιορτές των Χριστουγέννων] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 29. Χρήστος Μπουλώτης, Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 30. Χρήστος Μπουλώτης, Το δάσος που ταξίδευε (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* Πάσχα 1. Αντιγόνη Μεταξά, Το λαγουδάκι της Λαμπρής (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 117] 2. Βούλα Μάστορη, Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 64] 4. Δημοτικό, Το Μοιρολόγι της Παναγίας (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 5. Έλλη Αλεξίου, Πασχαλινό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 56] 6. Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, Ανάσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 7. Κίκα Πουλχερίου, Πασχαλιάτικη καμπάνα (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 48] 8. Κύπρος Χρυσάνθης, Χριστός Ανέστη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 15] 9. Κύρος Ρωσσίδης, Το τραγούδι της Πασχαλιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 51] 10. Κώστας Βάρναλης, Ανάσταση (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σ. 28] 20/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

21 11. Κώστας Βάρναλης, Η μάνα του Χριστού (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 82] 12. Λάκης Παπαδήμας, Χριστός ανέστη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 49] 13. Νικηφόρος Βρεττάκος, Στα γόνατα του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 170] 14. Ρωμανός ο Μελωδός, Η Ανάσταση του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 73] 15. Σταυρούλα Πέρικλου, Η λαμπαδίτσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 50] 16. Χάρης Σακελλαρίου, Ήρθε η Πασχαλιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 116] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία του τόπου μου μέσα από τη λογοτεχνία, λαϊκή και επώνυμη Προτεινόμενη για Ε -Στ Απελευθερωτικός αγώνας Αλέξανδρος Ταπάκης, [Για τη λευτεριά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Παστελλάς, Άδεια θρανία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 209] 3. Ανδρέας Πολυδώρου, Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 4. Άντρος Παυλίδης, [Η εποποιία του ] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, ] 5. Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, Λίγα λόγια στους μαθητές μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 207] 6. Γιώργος Φάνος, Κελί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 153] 7. Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, Ο πορτοκαλόκηπος (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 8. Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Όλα ζητούν τη λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 53] 9. Ζήτα Σίγμα Ρω, Στα συρματοπλέγματα της σκλαβιάς (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Θεοδόσης Πιερίδης, Κύπρος 1958 (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σ. 56] 11. Θεόδωρος Στυλιανού, Διαδήλωση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 226] 12. Ιάκωβος Κυθρεώτης, Ένας ηρωικός λαός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Κώστας Μιχαηλίδης, Στο Γρηγόρη Αυξεντίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Κώστας Μόντης, [Κλειστές πόρτες] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 15. Λεύκιος Ζαφειρίου, [Διαδήλωση] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 239] 16. Νικόλαος Βασιλειάδης, Ευαγόρας Παλληκαρίδης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 17. Ρένος Πρέντζας, [Επισκεπτήριο στα κρατητήρια] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ Ρήνα Κατσελλή, Τα τελευταία λυρικά πετάγματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 19. Τώνης Μελάς, Τ αλατζένιο παντελονάκι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 20. Φώτης Πίττας, [Στις μητέρες των πεσόντων] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 57] 21/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

22 21. Χριστάκης Γεωργίου, Δυστύχημα στο μεταλλείο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, Στην ιερή μνήμη του Κυριάκου Μάτση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 120] 23. Χρυσόστομος Μυριανθόπουλος, Ο Αριστομένης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Πραξικόπημα Τουρκική Εισβολή Αγγελική Σμυρλή, Η μάνα του αγνοούμενου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Ονουφρίου, Οι ώρες του χαμού (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 3. Άνθος Λυκαύγης, Ερπύστριες (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 4. Άντης Περνάρης, Ο όλεθρος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 122] 5. Αντριάνα Ιεροδιακόνου, Ένα πορτοκάλι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 47] 6. Αντωνάκης Ευγενίου, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 64] 7. Αχιλλέας Πυλιώτης, [Έτσι θα ζούμε] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 231] 8. Βασιλική Φωτίου, Ξεριζωμός (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 9. Γιώργος Κωνσταντής, Το σπίτι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 48] 10. Γιώργος Πετούσης, Αγκάθιν στην καρκιάν μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 56] 11. Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης, Προσκαρτερία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 12. Δημήτρης Λιπέρτης, Καρτερούμεν μέραν νύχταν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 19] 13. Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Ο Τρελόγιαννος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Ήρα Γενακρίτου, Το κλειδί (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ιάνθη Θεοχαρίδου, Ο Πενταδάκτυλος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 46] 16. Κλαίρη Αγγελίδου, Στερνός λόγος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 171] 17. Κυριάκος Πλησής, Ανθρώπινη πραμάτεια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 18. Κυριάκος Πλησής, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 315] 19. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Αιγιαλούσα (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 119] 20. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Παιδί με μια φωτογραφία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 292] 21. Κώστας Γραικός, Ο Πετρής ο Μουλλωτός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Κώστας Μόντης, Της εισβολής (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 23. Κώστας Μόντης, Τουρκική εισβολή ΙΙ (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 24. Λεωνίδας Μαλένης, Χρυσοπράσινο φύλλο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 91] 25. Λίνα Σ. Σολομωνίδου, Βιώματα-Κύπρος 1974 (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 26. Μαρία Αβρααμίδου, Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 22/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

23 27. Μαρία Πυλιώτου, Το παλιό μας σπίτι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 28. Μαρούλα Θεοδοσιάδου, Η σπασμένη κούκλα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 29. Μιχάλης Πασιαρδής, [Φέρτε μου το παλιό δκιολίν] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 309] 30. Μιχάλης Πασιαρδής, Αγνοούμενος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 208] 31. Μιχάλης Πασιαρδής, Λευκωσία, βράδι (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 305] 32. Νάγια Ρούσου, Το ξεσπίτωμα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 33. Νίτσα Αναστασίου, [Γυρισμός] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 34. Ντίνα Παγιάση-Κατσούρη, Προς αναγνώστη(1) (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 183] 35. Ξενής Πάτσαλος, Εφφύλιος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 121] 36. Παύλος Λιασίδης, Βαρώσιν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 30] 37. Πέτρος Στυλιανού, [Η δεκάτη τετάρτη τ Αυγούστου] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 38. Πολύβιος Νικολάου, [Πενταδάκτυλος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 244] 39. Πυθαγόρας Δρουσιώτης, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 63] 40. Ρήνα Κατσελλή, [Η γυναίκα της Κερύνειας Πρόσφυγας στον τόπο μου] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 41. Σοφία Μουαΐμη, Ένα μπουκέτο λαλέδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 42. Σπύρος Επαμεινώνδας, Δημοτικό Σχολείο «Η φωλιά» (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 43. Φοίβος Σταυρίδης, Η γριά γιαγιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 225] 44. Χάρης Αναστασιάδης, Η γιδοστάνη (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και χιούμορ Προτεινόμενη για Α -Β Ιστορίες με γάτες 1. Τζάννι Ροντάρι, Ο Γάτος ταξιδιώτης (πεζό) [Παραμύθια για να σπάτε κέφι, ΚΕΔΡΟΣ, σσ ]* 2. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Ο Καραμέλος (πεζό) [ Οι Ανίκητοι, η συμμορία της αλάνας, Σύγχρονοι Ορίζοντες, σσ ]* 3. Anna Vivarelli, Ο γάτος Όσιρις (πεζό) [Η Έλενα και η γιαγιά της, Εκδόσεις Μεταίχμιο, σσ ]* 4. Ευγένιου Τριβιζά, Ούτε γάτα ούτε ζημιά (ποίημα) [Εκδόσεις Κέδρος]* 23/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

24 Ιστορίες στο τσίρκο 1. Άστριντ Λίντγκρεν, Η Πίπη πηγαίνει στο τσίρκο (πεζό) [Πίπη Φακιδομύτη, Εκδόσεις Ψυχογιός, ]* 2. Τζάνι Ροντάρι, Ελέφαντες ισορροπιστές (πεζό) [Ζώα έξω απ το κλουβί, Μεταίχμιο]* 3. Φιλίσα Χατζηχάννα, Στο τσίρκο (πεζό) [Οι περιπέτειες του Καρυδάκη και της Ζαχαρούλας, Ψυχογιός, ]* Λαϊκά και λαϊκότροπα παραμύθια Υγεία 1. Κατά που το ήθελε τον γυρνούσε (πεζό) [Δημητρακόπουλος Σοφοκλής, Γ., Ο υπέροχος Ναστραδίν Χότζας, ΚΕΔΡΟΣ 1997]* 2. Κινέζικος μύθος (διασκευή), Ο μανδαρίνος και ο γάτος (πεζό) [Γλώσσα Στ,. Α τεύχος, σ. 65]* 3. Κυπριακό παραμύθι, Πραματευτής και μάγειρας [Κυπριακά παραμύθια που άφησαν εποχή, επιμ. Κ.Παπαγεωργίου, Πάργα, Λευκωσία 1994]* 4. Λέων Τολστόι, Ο χωρικός και τα αγγούρια [Η γλώσσα μου για την Τετάρτη δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 5. Γαλλικός μύθος, Η γαλακτοπώλις και το γαλακτοδοχείον [ Κ. Χρυσάνθη, Χρ. Στ. Κυπριανού, Ανθολογία κυπριακής λαογραφίας, Λευκωσία 1975]* 6. Λαϊκό κυπριακό παραμύθι, Ο Βασίλης [ 7. Λαϊκό παραμύθι, Το γιασεμί, η ροδιά και η χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 8. Λαϊκό παραμύθι, Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 1. Αντώνης Καλαμάρας, Στο γιατρό (κόμικ) [Η γλώσσα μου για την Τρίτη δημοτικού, 88 89]* 2. Γουέντι Κούλιγκ, Μπίλι Μπουτζόνι (πεζό) [Θα μου πεις ένα παραμύθι- παραμύθια που διαβάζονται σε δύο λεπτά, ΚΕΔΡΟΣ και 29]* 3. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ δημοτικού, σσ και Τα πουλιά της αυλής, Εκδόσεις Αφοί Βλάσση, Αθήνα 1998] * 4. Ευγένιος Τριβιζάς, Η Δόνα Τερηδόνα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] * 5. Λιάνα Αρανίτου, [Η οδοντόβουρτσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 19]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και περιπέτεια Προτεινόμενη για Γ -Δ Περιπέτειες στη θάλασσα 1. Στρατής Μυριβήλης, Ο καημός του Αντρέ (πεζό) [Η γλώσσα μου Ε, Α μέρος, σσ.10-12] 2. Αλέξης Δημαράς, Ο Ρήγας καπετάνιος (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Δαίδαλος και Ίκαρος (πεζό) [Άπαντα, II, Εκδοτικός οίκος Σ.I. Ζαχαρόπουλος, 1973]* 24/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Σας ενημερώνουμε για τα βιβλία τα οποία θα χρειαστούν τα παιδιά σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 10 Ιανουαρίου 2014 Εγκρίθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 26 Αυγούστου 2013 Εγκρίθηκαν κατά το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π.: 7.22.01.1/6 Αρ. Τηλ.:22800685 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 20 Οκτωβρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣEΩΝ ΠΑΤΑΚΗ, TΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣEΩΝ ΠΑΤΑΚΗ, TΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14, 106 80 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.36.50.000, FAX: 210.36.50.069 ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.38.11.850 210.38.11.740 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού Σχολική χρονιά: 2011-2012 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προβλέπει τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙ, ΓΛΥΚΥΤΑΤΟ Σχολική χρονιά 2008-2009 Υπεύθυνες νηπιαγωγοί Σαββίδου Ιωάννα Βέλκου Βασιλική Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Σιαλβέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248

ΣΕΛ. 264 ΣΕΛ. 320 TIMH 11,00 ΣΕΛ. 248 Η Άλκη Ζέη στο Η μωβ ομπρέλα Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει τη δική του αλήθεια. Γι αυτό άλλωστε και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί να κρύβονται πολλές! ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Εποπτεία: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Παν/μίου Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Κάπου, κάποιος, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ενημερωθείτε, εξαργυρώστε, βοηθήστε.

Κάπου, κάποιος, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ενημερωθείτε, εξαργυρώστε, βοηθήστε. Κωνσταντίνος, Θεοδώρα, Εμιντέ, Αλέξανδρος, Μαρίνα, Αχιλλέας, Ελένη, Λάζαρος, Αντωνία, Μουζίμπα, Γιάννης, Γκαμπριέλα, Χρήστος, Άννα, Σβετλάνα, Νικηφόρος, Ιμάνι, Πέτρος, Χρυσάνθη, Ρούντι, Κατερίνα, Λέιλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.21 Αρ. Τηλ. : 22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 12 Ιανουαρίου 2015 Εγκρίθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ]

[ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ] 2009 [ΕΛΙΑ ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ] ΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ηθοποιός-Χορογράφος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπηκοότητα: Κυπριακή Ημερομηνία Γεννήσεως: 21-07-1978 Τόπος Γέννησης: Λευκωσία Κύπρος ΣΠΟΥΔΕΣ 1994-1998 Πτυχιούχος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βάση της διδασκαλίας και των εξετάσεων είναι το ελληνικό σχολικό βιβλίο, το oποίο οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν/προμηθευτούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΤΣΙΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΙΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ» Τμήματα: 3 Μέλη μαθητικής ομάδας ΝΗΠΙΑ: Ζαμάνη Ματίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη

Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Προτάσεις για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη σχολική τάξη Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Δομικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού (υπερδομικό σχήμα αφήγησης) - Έναρξη-αρχή (χωροχρονικός προσανατολισμός)

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες!

«Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! «Παραμυθένια» Χριστούγεννα στις Βιβλιοθήκες! Στο Βόρειο Πόλο, σ έναν τόπο όπου το χιόνι δε σταματά να πέφτει, βρίσκεται ένα σπιτάκι μ ένα εργαστήριο στην αυλή του. Εκεί φτιάχνει ο Άγιος Βασίλης παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Είσοδος ελεύθερη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, το Εργαστήριο Μουσικής και το Εργαστήριο Γλώσσας Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού μαζί με τα 1ο και 2ο Πρότυπα Πειραματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν 36 ο Ετήσιο Συνέδριο Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17,8 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 17,5 ΜΠΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΕΥΗ 16,6 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 16,5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΤ ΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 101 πρώτες λέξεις στο σπίτι susaeta 1 7,04 7,04 2

Διαβάστε περισσότερα

#Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013

#Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013 #Retreat2013 ΜΠΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός 4-6 Οκτωβρίου 2013 Παρασκευή 4/10/2013 17:45-18:30 Εγγραφές 18:30-18:35 Σοφία Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαιρετισµός: Καλωσόρισµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ζαχαρωτά Φιγούρες 3D...3-4 Ζαχαρωτά Φιγούρες Μπεμπέ 3D...5 Ζαχαρωτά Φιγούρες Πλακέ 3D...6 Ζαχαρωτά Μπεμπέ...7-8 Ζαχαρωτά Θαλασσινά...8-9 Ζαχαρωτά Λουλούδια-Φιόγκοι-Διάφορα...10-11 Ζαχαρωτά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αραγωγή οιοτικού πολιτισμού ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚH ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ: Αλέκου Κοντόπουλου 13, τηλ. 210-6395335/210-6396311 (παιδικό τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Επιτροπή προώθησης του στόχου της σχολικής χρονιάς 2008-09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Επιτροπή προώθησης του στόχου της σχολικής χρονιάς 2008-09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιτροπή προώθησης του στόχου της σχολικής χρονιάς 2008-09 «Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Σαριανίδου Νίκη Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή Νομικής Βερβέρης Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σταύρου Βιργινία

Διαβάστε περισσότερα

Εργογραφία (Λογοτεχνία)

Εργογραφία (Λογοτεχνία) Γιάννης Δ. Μπάρτζης Εργογραφία (Λογοτεχνία) Κατοστάρικο στα κύματα Συλλογή διηγημάτων του Γιάννη Δ. Μπάρτζη Κυκλοφορεί μόνο στην ιστοσελίδα www.akrokorinthos.com δωρεάν Περιοδικό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα