ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχολική Χρονιά

2 Συγγραφή Οδηγού Αφροδίτη Αθανασοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναθεώρηση Μιχάλης Μάρκου Εκπαιδευτικός, Υποστηρικτής Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Ελένη Μηνά Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Άννα Κουππάνου - Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Δήμητρα Μέσσιου Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. για το Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας

3 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προσεγγίζει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από τέσσερις θεματικούς άξονες ανά επίπεδο τάξεων. Τόσο οι ειδικοί στόχοι των θεματικών αξόνων όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του λογοτεχνικού γραμματισμού που πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές, υπάρχουν μέσα στο ίδιο το Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει επίσης τους γενικούς σκοπούς, τη μεθοδολογία, τους δείκτες επιτυχίας καθώς και τρόπους αξιολόγησης. Επομένως, το μοναδικό πράγμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτό, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να είναι έτοιμος/η για τη διδασκαλία του μαθήματος, είναι τα λογοτεχνικά κείμενα μέσω της επεξεργασίας των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών. Ο παρών οδηγός, ο οποίος βρίσκεται υπό συνεχή εμπλουτισμό και αναμόρφωση, έρχεται να καλύψει αυτή την πτυχή. Θέτει δηλαδή στη διάθεση των εκπαιδευτικών κείμενα και πηγές, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος και στις έξι τάξεις του Δημοτικού. Ο παρών οδηγός καλύπτει τις ανάγκες εύρεσης λογοτεχνικών κειμένων που εντάσσονται στους θεματικούς άξονες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, μέχρι την έκδοση ανθολογίων. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να συνταχθεί η παρούσα έκδοση αξιοποιήθηκαν: - Τα υφιστάμενα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια (τόσο του ΟΕΔΒ όσο και της ΥΑΠ), το περιεχόμενο των οποίων όμως διερευνήθηκε, χαρτογραφήθηκε και αναδιατάχθηκε, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες. Έτσι, κάθε θεματικός άξονας και κατ επέκταση κάθε θεματική ενότητα, εξυπηρετείται με κείμενα που προέρχονται όχι μόνο από το αντίστοιχο της τάξης αλλά από περισσότερα εγχειρίδια. - Άλλα σχολικά βιβλία στα οποία έχει άμεση πρόσβαση ο εκπαιδευτικός δημοτικής (π.χ. Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) - Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος που έχει ενταχθεί σε: - διδαχθείσες ενότητες που σχεδιάστηκαν σε αντιστοιχία με θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιορισμένης εφαρμογής των νέων Αναλυτικών στα σχολεία την άνοιξη του /ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

4 - διδακτικές προτάσεις που σχεδιάστηκαν από την Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας. Εντούτοις, ο οδηγός του εκπαιδευτικού για τη λογοτεχνία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κλειστός «κατάλογος», η χρήση του οποίου θεωρείται απόλυτα δεσμευτική, περιχαρακώνοντας τη διδασκαλία και απαγορεύοντας τη χρήση άλλων λογοτεχνικών κειμένων που δεν συμπεριλαμβάνονται σ αυτόν. Πρέπει να εκληφθεί απλώς ως αφετηρία, ως μια βάση υλικού, που σκοπό έχει να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου στην ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού. Γιατί εντέλει, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, σκοπός του μαθήματος δεν είναι να διδαχτούν συγκεκριμένα, πάγια και αναντικατάστατα, λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μέσω «παραδειγματικών» λογοτεχνικών κειμένων να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να νιώθουν άνετα να διαφοροποιούν τον κατάλογο αυτό, διδάσκοντας και λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγουν οι ίδιοι/ες, με κριτήρια τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και τις προσωπικές τους λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες, ώστε, τελικά, να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προσδιορίζονται λεπτομερώς από τους δείκτες επιτυχίας για κάθε βαθμίδα και τάξη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και για την παρούσα σχολική χρονιά , θα υλοποιηθεί μερική εισαγωγή μίας ή περισσότερων θεματικών ενοτήτων, κατ επιλογή του/της εκπαιδευτικού, στη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου σχολικού τριμήνου (από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013), σ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 4/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατάλογος των κειμένων που ακολουθεί δεν είναι οριστικός. Αποτελεί ουσιαστικά χαρτογράφηση του υφιστάμενου διδακτικού υλικού των σχολικών βιβλίων στο Δημοτικό, με ένταξη κειμένων που προέρχονται τόσο από τα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια όσο και από άλλα βιβλία στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, καθώς και κείμενα που έχουν περιληφθεί στις διδαχθείσες ενότητες και διδακτικές προτάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται διαρκώς με επιπλέον διδακτικό υλικό για το μάθημα της Λογοτεχνίας, αντίστοιχο προς τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του νέου Προγράμματος Σπουδών. Στον κατάλογο κειμένων που ακολουθεί, μερικά από τα κείμενα που προτείνονται, σημειώνονται με *. Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα κείμενα υπάρχουν είτε στις διδαχθείσες ενότητες είτε στις διδακτικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Η κατάταξη του υφιστάμενου υλικού στον παρόντα κατάλογο έγινε σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και με γνώμονα τις ανάγκες του λογοτεχνικού γραμματισμού των παιδιών του Δημοτικού. Με άλλα λόγια, απλώς ανασυντάχθηκε και συστηματοποιήθηκε το υλικό των βιβλίων στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, προκειμένου να έχουν μια βάση κειμένων για να διδάξουν το μάθημα σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τους καθορισμένους διδακτικούς στόχους και τους δείκτες επιτυχίας που ορίζει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας για τη βαθμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται επίσης, ότι η κατανομή των θεματικών ενοτήτων, και κατά συνέπεια και των κειμένων, ανά επίπεδο τάξεων είναι ενδεικτική. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν συνδυάσουν τα θέματα, ανάλογα με το επίπεδο και το δυναμικό της τάξης, νοουμένου ότι τηρείται η μετάβαση από το απλό ή το πιο οικείο στο πιο σύνθετο. 5/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

6 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμβουλευτούν αυτόν τον κατάλογο πιθανόν να διαπιστώσουν ελλείψεις που υπάρχουν στο υφιστάμενο υλικό των κειμένων για την κάλυψη ορισμένων θεματικών ενοτήτων και στόχων του νέου Προγράμματος Σπουδών. Αυτές ακριβώς οι ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, με τον εντοπισμό νέου και κατάλληλου διδακτικού υλικού. Για το σκοπό αυτό είναι ευπρόσδεκτη, και ευκταία, η συμβολή εκ μέρους και των ίδιων των μάχιμων εκπαιδευτικών που με την εμπειρία τους και τις λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες τους μπορούν να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη συμπλήρωση του διδακτικού υλικού των λογοτεχνικών κειμένων. Αυτό εξάλλου αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του «ανοιχτού» και «ευέλικτου» νέου Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, που αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι το υλοποιούν στην πράξη. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας ευελπιστεί όπως η αναγκαία αυτή ανατροφοδότηση από τη βάση των μάχιμων εκπαιδευτικών είναι συνεχής, συμβάλλοντας στη διαρκή αναθεώρηση και ανανέωση του διδακτικού υλικού. 6/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

7 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γεωφυσικό και Βιοφυσικό περιβάλλον: θαλάσσιο, πεδινό και ορεινό περιβάλλον ζώα της άγριας φύσης και κατοικίδια Προτεινόμενη για Α -Β Στοιχεία της φύσης 1. Αντώνης Πιλλάς, Έβγα με τον ήλιο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 127] 2. Γεώργιος Βιζυηνός, Το φεγγαράκι (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 91] 3. Δημήτρης Μανθόπουλος, Παπαρούνες (ποίημα) [Διάπλαση, 2007, σ. 37]* 4. Ζωή Βαλάση, Όπου η τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αλμυρός, ήλιος αληθινός (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Ήρα Γενακρίτου, Καλώς ήρθες βροχούλα (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ίταλο Καλβίνο, Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 8-12] 7. Μάνος Κοντολέων, Το πορτοκάλι και μια ηλιακτίδα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 10]* 8. Μάρω Λοϊζου, Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 35] 9. Μελισσάνθη, Τραγούδι στον ήλιο (ποίημα) [Σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 10. Ντίνα Χατζηνικολάου, Παιχνίδια του αγέρα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 85] 11. Τεύκρος Ανθίας, Το τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] Εποχές 1. Αντρέας Κουρτέλλας, Φθινοπωρινά φύλλα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 131] 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Στο καλό, χελιδονάκια (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 55] 3. Γιαννούλα Κλεάνθους, Η μικρή ροδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Οι εποχές (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σσ ] 5. Έλενα Θεοδούλου-Χαραλάμπους, Οι εποχές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ελένη Βαλαβάνη, Φοβάμαι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 7. Έλλη Αλεξίου, Ο χιονάνθρωπος (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 74] 8. Κωστής Παλαμάς, Το καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 68] 9. Λέο Μπουσκάλια, Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Μάρω Λοϊζου, Δε μ ακούς (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 15] 11. Νάσος Φλόγας, Γυρισμός χελιδονιού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 155] 12. Νάσος Φλόγας, Καλοκαίρι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 149] 13. Όσκαρ Ουάιλντ, Ο εγωιστής γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 27,28,86,87] 7/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

8 14. Σοφία Μαυροείδη-Παπαδάκη, Άνοιξη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Οι Τέσσερις Εποχές (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 16. Τέλλος Άγρας, Κάτω από το χιόνι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 25] 17. Τίτος Μπάτης, Χειμώνας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 151] 18. Φιλίσα Χατζηχάννα, Τα φύλλα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 13] 19. Χάρης Σακελλαρίου, Καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 74] 20. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Άνοιξη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 153] Μήνες 1. Λαϊκό, Γεια σου κότσυφα (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 55] 2. Λαϊκό παραμύθι, Η κυρα-καλή και οι δώδεκα μήνες (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Ρένα Καρθαίου, Ο Σεπτέμβρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 10] Θαλάσσιο περιβάλλον 1. Γιώτα Κουγιάλη, Σχηματοποίημα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 45] 2. Ελένη Χατζημιχαήλ, Εισαγόμενη θάλασσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 3. Κύπρος Χρυσάνθης, Στην παραλία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Τίτος Πατρίκιος, Γη και θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 56] 5. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Το κοχύλι (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 78] Τοπία 1. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό (πεζό) [Γλώσσα Α, Γ τεύχος, σ. 59]* 2. Μάνος Κράλης, Στην κρυστάλλινη πηγή (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 77] 3. Μαρία Γουμενοπούλου, Ελλάδα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 19] 4. Ντίνα Χατζηνικολάου, [Τρίλιες αγγέλων] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 72] 5. Οδυσσέας Ελύτης, Τα τζιτζίκια (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος τρίτο, σ. 28]* Φυτά Δέντρα 1. Εύσκιος Πεύκης, Το πλατάνι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 146] 2. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Νεραντζιά (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σ. 80]* 3. Κώστας Μόντης, Αμυγδαλιά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 152]* 4. Κωστής Παλαμάς, Η ελιά (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 28] 5. Νίκος Νικολαΐδης, Το τραγούδι του τρελού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 162] 6. Οβίδιος, Ο Πίτυς και ο Παν (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 78] Ιστορίες με ζώα 1. Άθως Χατζηματθαίου, Το μυρμήγκι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 176] 2. Άννα Κωσταλλά, Τρύπωνας ο Φαφαγάλος (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 3. Βασίλης Ρώτας, Το καναρίνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 4. Βούλα Μάστορη, Αγάπες με ουρά (πεζό) [Πατάκης 1999]* 8/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

9 5. Γιώργος Ματσαγγίδης, Η πεταλουδίτσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Δίστιχα με την πέρδικα και το περιστέρι [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 254] 7. Επαμεινώνδας Γονατάς, Οι πεταλούδες βοηθούν (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 34] 8. Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Οι πεταλουδίτσες (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 9. Ιωάννα Αργυρού, Ο τζίτζικας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 169] 10. Κυπριακό παραμύθι, Ο κάττος κι οι αναράες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 192] 11. Κυριακής Τσαγκάρη-Χατζηγεωργίου, Οι ποντικοί, ο γάτος και το κολότζι (πεζό) [Της Κύπρου μας τα παραμύθια, Πατάκης 2010, σσ.29-31]* 12. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και ο κόρακας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 189] 13. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και το φιρμάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 190] 14. Λαϊκό παραμύθι, Ο κουκκουφκιάος κι η πέρτικα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 191] 15. Λαϊκό παραμύθι, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 187] 16. Μάνος Κοντολέων, Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 17. Μιχάλης Τροκούδης, Ο Ριρίκος Κοκορίκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 18. Μύθος του Αισώπου, Λύκος και σκύλος (πεζό) (διασκευή) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σ. 43]* 19. Ναζίμ Χικμέτ, Ο γάτος και ο τίγρης (πεζό) [Το ερωτευμένο σύννεφο, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, σσ ]* 20. Νέαρχος Κληρίδης, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 21. Πάνος Παναγίδης, [Το γινάτι βγάζει μάτι] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 22. Πηνελόπη Δέλτα, Ο Μάγκας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 23. Στέλιος Κλυτίδης, Τράγος και αλεπού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 24. Τ. Σ. Έλιοτ, Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 8-9] 25. Τάσος Αποστολίδης Κώστας Βουτσάς, Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο (κόμικ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 26. Τζιάνι Ροντάρι, Ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει (πεζό) [Γλώσσα Β, Β τεύχος, ΤΕ, σσ. 10] 27. Τσου Τσεν Πάι, Ο σκαντζόχοιρος (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 29]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρωπογεωγραφία: παραδοσιακό/αγροτικό και αστικό περιβάλλον ο άνθρωπος «της υπαίθρου» και ο άνθρωπος «της πόλης» Προτεινόμενη για Γ -Δ Παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Η παλιά γειτονιά (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 24] 2. Γεώργιος Δροσίνης, Ψωμί (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 37] 9/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

10 3. Γιάννης Ρίτσος, [Τραγουδάκια του Φωτούλη] (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 22] 4. Μαρία Πυλιώτου, Ο Ρόδης (πεζό) [Στα φτερά του χρυσού αετού, Πατάκης 1997 σσ ] * 5. Ζωρζ Σαρή, Ο παγετός (πεζό) [Το παραράδιασμα, Πατάκης 1998 σσ ] * 6. Γιώργος Μενέλαος Μαρίνος, Ο κλόουν (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β Δημοτικού A τεύχος, ΟΕΔΒ σ.35]* 7. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Το θέατρο (πεζό) [Ο Μικρός Νικόλας Το κόκκινο μπαλόνι, Σύγχρονοι Ορίζοντες σσ ]* 8. Δημήτρης Μανθόπουλος, Κύριε Ντεσιμπέλ... (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 148]* 9. Δημοτικό, Με κλαρίνα και με ντέφια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β ] 10. Κώστας Μιχαηλίδης, Αυτογνωσία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 313] 11. Κώστας Μόντης, Πολυκατοικία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 193] 12. Λευτέρης Μηλιώτης, Στο θέρος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Μάνος Κράλης, Ήσυχο βράδυ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 175] 14. Πάνος Λεβέντης, Η γνώμη του κοσμογύριστου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 15. Φωτεινή Φραγκούλη, Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ] Παιδικά παιχνίδια στο παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Ελένη Αυτονόμου, Οι τρεις ουρανοί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 30] 2. Μαρία Λουκά, [Της γειτονιάς μας η παιδική χαρά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Νίκος Κανάκης, Χαρταετοί (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 51] 4. Χάρης Σακελλαρίου, Τα παιδιά στην πόλη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 11] 5. Βούλα Μάστορη, Τ αυγουστιάτικο φεγγάρι (πεζό), απόσπασμα [Πατάκης, 1993 σσ ]* 6. Ζωρζ Σαρή, Τα στενά παπούτσια (πεζό), απόσπασμα [Κέδρος, 1979, σσ ]* 7. Οδυσσέας Ελύτης, Κορίτσι (ποίημα) [Ήλιος ο ηλιάτορας, Ίκαρος, Αθήνα 1971 και Γλώσσα Δ δημοτικού, 2ο τεύχος, σ. 8]* 8. Άννα Γκέρτσου Σαρρή, Αθηναίικο κρυφτό (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Γ τεύχος, σσ ]* 9. Μαρία Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά (πεζό), απόσπασμα [Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998, σσ ]* 10. Λένα Θεοδωράκου Μερίκα, [Ο θείος Ντίνος] (πεζό) [Γλώσσα Β δημοτικού, Γ τεύχος, σ. 53]* 11. Ηλίας Βενέζης, Ο μπάρμπα Ιωσήφ (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού Α μέρος, ΟΕΔΒ σσ ]* 12. Δ. Μανθόπουλος, Το άσχημο χωριό μου (ποίημα) [Με των στίχων τα φτερά, Διάπλαση 2007, σ. 73]* 13. Μαρούλα Κλιάφα, Ένα σπίτι στο Βαρούσι μαχαλά (πεζό) [Οι πελαργοί θα ξανάρθουν, Κέδρος 1976, σ.53]* 14. Φιλίσα Χατζηχάννα, Η ηλεχτρική σκούπα και η λαχτάρα των δυο φίλων (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Νίκος Κανάκης, [Τσιμέντο στο τσιμέντο] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 42]* 10/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φυσικός τρόπος ζωής και αθλητικό ιδεώδες Καταστροφή και προστασία του περιβάλλοντος, είδη υπό εξαφάνιση Προτεινόμενη για Ε -Στ Σχέσεις ανθρώπων ζώων 1. Άδης Χατζηαδάμος, Ο Φσήκουας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 401] 2. Αλέξανδρος Πάλλης, Ο κυνηγός (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Τα περδικόπουλα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 4. Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ο τελευταίος ιππόκαμπος (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 5. Γεωργία Ταρσούλη, Ο Γιαννάκης και ο Φλοξ (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 6. Γεώργιος Δροσίνης, Διαβατάρικο τρυγόνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 7. Γιάννης Ρίτσος, Ο αρκουδιάρης με τη γριά αρκούδα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τρίτο μέρος, σ. 116]* 8. Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου, Εφτά μαύροι γάτοι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 9. Ευγένιος Τριβιζάς, [Η τελευταία μαύρη γάτα] (πεζό) [Ελληνικά γράμματα, 2001]* 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Η θλιμμένη αγελάδα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 11. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ο καημένος (ποίημα) [Χελιδόνια, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου,1920]* 12. Ηλίας Βενέζης, Η χιονάτη της Πάρνηθας (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 13. Καλλιόπη Σφαέλλου, Σπιτόγατος (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 14. Κυριάκος Χαραλαμπίδης,, Για τη μέλισσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Κώστας Καλατζής, Η Ψιχλού (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο τεύχος, σσ ]* 16. Μάριος Χάκκας, Η μπουμπούκα (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τέταρτο μέρος, σσ ]* 17. Όμηρος, Άργος, Ο σκύλος του Οδυσσέα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 18. Παύλος Νιρβάνας, Τι θα πει σκλαβιά (πεζό) [Αναγνωστικό Δ δημοτικού, 1974]* 19. Τζιάνι Ροντάρι, Ο χορός της αρκούδας (πεζό) [Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, Εκδόσεις Κέδρος]* 20. Χρήστος Μπουλώτης, Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Κυνήγι Ψάρεμα 1. Νταϊάν Σέλντον, Το τραγούδι της φάλαινας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Ρόαλντ Ντάλ, Η τρεχάλα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Καταστροφή δασών 1. Άνθος Ροδίνης, Προσέχετε (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 147] 2. Άντης Κανάκης, Τα δέντρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 240] 11/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

12 3. Βάσος Αριστοδήμου, [Η μόλυνση του περιβάλλοντος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 137] 4. Γιώργος Μπόντης, [Ο ασημένιος δρόμος] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, 30-33] 5. Κώστας Βασιλείου, Επειδή (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 286] 6. Νίκος Νικολαΐδης, Το κυπαρίσσι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Προστασία/Ρύπανση περιβάλλοντος 1. Άννα Σαφιλίου, Το τετράδιο Ζωγραφικής [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 2. Εύη Τσιτιρίδου, Τα χαρτιά ανακυκλώνονται (διασκευασμένο απόσπασμα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 3. Ήβη Μελεάγρου, Βουβός ρόλος [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Μαριανίνα Κριεζή, Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Μαριανίνα Κριεζή, Λιλιπούπολη (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 41] 6. Μερκούριος Αυτζής, Στάση Δροσοσταλίδων (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 61] 7. Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου, Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 8. Νίκος Γκάτσος, Ο εφιάλτης της Περσεφόνης [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 26] 9. Τζιάνι Ροντάρι, Βοήθεια [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 44] 10. Τούλα Κακουλλή, Ας φυτέψουμε δεντράκια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Αθλητικό ιδεώδες 1. Αγγελική Βαρελλά, Καλημέρα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 48] 2. Αγγελική Βαρελλά, Σπύρος Λούης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 3. Ανδρέας Εμπειρίκος, Ηχώ (ποίημα) [Η σήμερον ως αύριον και ως χθες, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1984]* 4. Γκοσινί Ρενέ Σανπέ Ζαν Ζακ, Και τα παιδιά αθλούνται (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 5. Γλαύκος Αλιθέρσης, Αθλητικός όρκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 43] 6. Δημήτρης Κωνσταντάρας Μάνος Κοντολέων, Σύγχρονος αθλητισμός (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 7. Ιάκωβος Ρωσσίδης, Κερκίδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 8. Κλάους Πέτερ Βολφ, Πάμε, Μόνα! Κι άλλο γκολ! (πεζό) [Όλη η ζωή μια μπάλα, μτφρ. Φίλιππος Μανδηλαράς, Πατάκης 2009, σσ ]* 9. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Πύρρος Δήμας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 294]* 10. Κώστας Κατσαντώνης, Ο αθλητής (ποίημα) [Το στραφείν στες ρίζες μας, 1984]* 11. Νίκος Εγγονόπουλος, Τα γκολπόστ (ποίημα) [Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1978]* 12. Παντελής Καλιότσος, Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 13. Παύλος Λιασίδης, Για τους αθλητές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 105]* 14. Τζακ Λόντον, Ιστορίες του μποξ (πεζό) [Εκδόσεις Άγρα, 1988]* 12/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

13 Σωματική υγεία 1. Σοφία Ζαραμπούκα, Ο ωραίος Δαρείος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Χρήστος Μπουλώτης, [Ουφ! Οι απίθανες ιστορίες του Άρη] (πεζό) [Πατάκης 2011, σ. 78 κ.εξ]* Κοντά στη φύση 1. Κωνσταντίνος Καβάφης, Σπίτι με κήπον (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 46]* 2. Κωστής Παλαμάς, Ο πιο τρανός καημός μου (ποίημα) [Περιοδικό «Νέα Ζωή», Αρ. 45, 1908]* 3. Μαρία Παπαγιάννη, [Ως δια μαγείας] (πεζό) [Πατάκης, 2006, σ. 80]* 4. Κωστής Παλαμάς, Το σπίτι μου (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 23] 5. Κυριάκος Καρνέρας, Τα καλά των δεντρών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 75] 6. Θεοδόσης Πιερίδης, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 61] 7. Μάρω Λοϊζου, [Η πολιτεία του βυθού] (πεζό) [Μίνωας, 1995, σσ. 5-9]* ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στη σχολική ζωή) Προτεινόμενη για Α -Β Σχολική ζωή 1. Αγγελική Βαρελλά, Δώσε την αγάπη (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 2. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τα γράμματα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 57] 3. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Το βιβλίο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 103] 4. Άννα Καλογήρου Παύλου, Το κοτσάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σσ ] 5. Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Ένα ακόμα σκαλί (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 17] 6. Κίκα Πουλχερίου, Καλώς μας ήρθετε παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 59] 7. Κλοντ Γκούτμαν, Η Πρώτη μέρα στο σχολείο (πεζό), μτφρ, [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Μιχάλης Στασινόπουλος, Μαργαρίτα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 33] 9. Πέπη Δαράκη, Η αλφαβήτα δίχως ρο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 10. Λεία Χατζοπούλου Καραβία, Το σχολείο του κόσμου (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 11. Μ. Φραγκιά, Ξ... όπως ξιφίας (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 12. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Νίκος Πενταράς, Το σχολείο ανοίγει [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 123] 14. Παντελής Καλιότσος, Ο Αργύρης και το πρόβλημα (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 13/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

14 15. Παύλος Νιρβάνας, Γλωσσική Αυτοβιογραφία (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 16. Σοφία Παράσχου, Το θαλασσινό σχολείο (ποίημα) [Εκδόσεις Περίπλους]* 17. Φ. Δενδρινού, Μουντζούρα (ποίημα)* 18. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά (ποίημα) [Το βιβλίο των τραγουδιών, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στην οικογενειακή ζωή) Προτεινόμενη για Γ -Δ Οικογένεια 1. Μπερτράν Γκοτιέ, Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος,σσ ] 2. Αντρέας Κωνσταντινίδης, Ο φτεροπόδαρος (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ.37] 3. Ορφέας, Οι νότες (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ. 66] 4. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Πρέπει να φανώ γενναίος (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ ] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ώρες με τη μητέρα μου (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 84] 6. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 7. Γιώργος Κιτρομηλίδης, Τα γενέθλιά μας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Πολυξένη Λοϊζιάς, Εις το παιδί της (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 106] 9. Λούης Περέντος, Μητέρα (ποιήμα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 127] 10. Πάνος Λεβέντης, Ο Ξανθούλης (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 11. Μαρία Γουμενοπούλου, Η γελαστή οικογένεια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ.12] 12. Ι. Χατζηπαναγιώτη, [Από το ημερολόγιο του Αριστείδη] (πεζό) (διασκευή) [Γλώσσα Γ, A τεύχος, σ. 28] 13. Λότη Πέτροβιτς Ανδουτσόπουλου, Η αιμοδοσία (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 14. Ρούντο Μόριτς, Πώς βάφτηκαν κόκκινα τα αστεράκια (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 15. Τζιάνι Ροντάρι, Ποιος διευθύνει (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 16]* 16. Παραμύθι από τη Μέση Ανατολή, Τα δυο αδέρφια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 143] 17. Βιτσέντζος Κορνάρος, [Η Αρετούσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 20] 18. Ζαν Ζακ Σεμπέ Ρενέ Γκοσινύ, Οι έλεγχοι (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ ]* 19. Αυγή Σακαλλή, Πατέρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 147] 20. Ιωάννης Πολέμης, Το παραμύθι της γιαγιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 227] 21. Quino, Μαφάλντα (κόμικ)* Μητρική αγάπη 1. Μαρία Μαρμαρά Ιωσηφίδου, Μια ιστορία με κακαρίσματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. Λαϊκός μύθος, Κουκουβάγια και πέρδικα (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 14]* 3. Μάρω Λοΐζου, [Το στοίχημα] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 39]* 4. Ντέμπι Γκλιόρι, Θα σ αγαπώ (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 14/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

15 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (ανθρώπινοι χαρακτήρες και σύγχρονη κοινωνική ζωή). Προτεινόμενη για Ε -Στ Γηρατειά 1. Βασίλης Θέμος Ποταμιάνος, Το δελφίνι (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 2. Κωνσταντίνος Καβάφης, Ένας γέρος (ποίημα) [Ποιήματα , Ίκαρος 1984]* 3. Μαντινάδες του Δερμιτζογιάννη για τα γηρατειά [http://manos10.mylivepage.com]* 4. Τάσος Στεφανίδης, Στα γενέθλιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 150] Παιδιά με ιδιαιτερότητες 1. Μαρία Μηνιάδου, Η 5 η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Έλλη Αλεξίου, Η Βαγγελίτσα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Τζιν Γουίλλις, Η φίλη μας η Αργυρώ (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 4. Τζιάνι Ροντάρι, Ο μαύρος ήλιος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 130] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ο Θωμάς (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] Φτώχεια 1. Βάσος Δασκαλάκης, Από μικρός στα βάσανα της ζωής (πεζό) [ Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, 1975, σσ ]* 2. Γιάννης Λεύκης, Θα 'ρθει μια μέρα και για μας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 89] 3. Γιάννης Σταυρινός-Οικονομίδης, Μέσα ο χάρος κι έξω ο δανειστής (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γιώργος-Μενέλαος Μαρίνος, Το τραγούδι του κλόουν (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 158] 5. Δήμητρα Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται (ποίημα) [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου, σ. 199]* 6. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Προσευχή του μικρού κοριτσιού (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 50] 7. Λουκής Ακρίτας, [Ο κάμπος] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 8. Νικηφόρος Βρεττάκος, Γράμμα στο Τσάρλι Τσάπλιν (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σ. 37] Ξενιτιά 1. Δημοτικό, Δίστιχα της ξενιτιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 255] 2. Δημοτικό, Της ξενιτιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 56] 3. Κωνσταντίνος Καβάφης, Δέησις (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 79] 4. Όμηρος, Συνάντηση Τηλέμαχου Οδυσσέα (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 83] 5. Σπύρος Παπαγεωργίου, Θα ῤθω (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 206] 15/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

16 Επαγγέλματα 1. Αντώνης Σαμαράκης, Σ ένα συνοριακό σταθμό (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 2. Σοφία Χατζηκοκαλάκη, Ο παγοπώλης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 41] Φιλία 1. Απόστολος Παύλος, [Η αγάπη] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 161] 2. Κύπρος Τόκας, Οι δυο ψαράδες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 152] 3. Μαντινάδες για τη φιλία [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 81] 4. Παντελής Καλιότσος, Ένα σακί μαλλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Πότης Στρατίκης, Δάμων και Φιντίας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 41] 6. Ρεμπέκα Χέιζελ, Η πτήση των γερανών (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σσ ] Πρόσφυγες 1. Χρήστος Μπουλώτης, Το άγαλμα που κρύωνε (πεζό) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Διδώ Σωτηρίου, Οι πρόσφυγες (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Φιλιώ Νικολούδη, Το χαρούμενο λιβάδι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ ] 4. Ηλίας Βενέζης, Αιόλικη Γη (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 86] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Το περιβόλι του Σαμίχ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 6. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 34] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λαογραφικά έθιμα Λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) Λαϊκή θρησκευτική ζωή Προτεινόμενη για Α -Β Κάλαντα 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 115] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 77] 3. [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 75] 4. [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 76] Καλικάντζαροι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. [ Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Παροιμίες και παροιμιόμυθοι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 135] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 58] 3. Ο μόχθος της μύγας (παροιμιόμυθος μτφρ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 4. [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 198] 16/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

17 Λαϊκά παραμύθια 1. Ποντικός & θυγατέρα του (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Γιασεμί, ροδιά, χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Λαϊκό παραμύθι από την Κάσο, Το μέλι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 5. Νιλ Φίλιπ, Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Λαϊκοί θρύλοι 1. Χελιδόνισμα (δημοτική «διασκευή» αρχαίου εθίμου) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 141] 2. Σοφία Ζαραμπούκα, Μυθολογία (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 70] 3. Μύθος από την αρχαία Ελλάδα, Ο χάλκινος γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Μύθοι Αισώπου: 1. [Ανθολόγιο Α &Β σ. 100] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ σ. 46] 3. [Ανθολόγιο Ε &Στ σσ ] 4. [Γλώσσα Β (A τεύχος), σ. 67] Λαϊκή θρησκευτική ζωή 1. Ανδρούλα Νεοφύτου-Μούζουρου, Στην εκκλησία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 18] 2. Έλσα Χίου, Ο Νορντίν στην εκκλησιά (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Λαϊκός θρύλος, Ο Χριστός και τα πουλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 4. Νικηφόρος Βρεττάκος, Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 68] 5. Ντίνα Χατζηνικολάου, Η δική μου προσευχή (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 76] 6. Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Είσαι ο ουρανός ο απέραντος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 7. Σάββας Χαλλούμας, Ο άγιος Σπυρίδωνας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Καραγκιόζης 1. Αντώνη Μολλά, Μένα με λένε Μορφονιό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 49] 2. Ευγένιος Σπαθάρης, Ο Μέγα - Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι (θεατρικό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Ντίνος Θεοδωρόπουλος, Ο Καραγκιόζης δικηγόρος (θεατρικό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 62] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία - Εθνικές (και θρησκευτικές) επέτειοι Προτεινόμενη για Γ -Δ Η επανάσταση του Αγγελική Βαρελλά, Ο αγωνιστής με την πένα (πεζό) [Ανθολόγιο Α'&Β', σσ ] 2. Άθως Χατζηματθαίου, Θάνατος ή Λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 87] 17/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

18 3. Ανδρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέων, Ελεύθεροι πολιορκημένοι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Ο μικρός μπουρλοτιέρης (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Γωγώ Αγγελοπούλου, Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου (θεατρικό) [Γλώσσα Στ Δημοτικού, Λέξεις, σσ ] 6. Δημοτικό, Το μικρό κλεφτόπουλο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ. 94] 7. Δημοτικό, Του Διάκου (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 31] 8. Διονύσιος Σολωμός, [Ύμνος εις την ελευθερίαν] (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 27] 9. Διονύσιος Σολωμός, Η καταστροφή των Ψαρών (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 79] 10. Ευγενία Φακίνου, Τα ελληνάκια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 125] 11. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Εμείς δεν προσκυνούμε (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 29] 12. Κλέφτικο, Κάτω στου βάλτου τα χωριά (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 99] 13. Κώστας Καρυωτάκης, Ο Διάκος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 97) 14. Ν. Β. Ρούτσος, Ο Κολοκοτρώνης (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 89] 15. Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 92] 16. Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 21] Ο πόλεμος του Κατοχή 1. Άλκη Ζέη, Οι Γερμανοί και οι πρόκες (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Σαν παραμύθι (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Γιάννης Ρίτσος, Οκτώβρης 1940 (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 48] 4. Ειρήνη Τσουλλή, Ο Σιδεράς στον πόλεμο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ]* 5. Θεόδωρος Μαρσέλλος, [Η απελευθέρωση του μοναστηριού από τους Γερμανούς] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 6. Ιωάννα Τσάτσου, 12 Οκτωβρίου του 1944 (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 81] 7. Κίκα Πουλχερίου, Τα βομβαρδιστικά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 8. Κώστας Καλαπανίδας, Η γιορτή του «Όχι» (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 124] 9. Λιλίκα Νάκου, Ο Τζοβάνι (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Νίκος Πενταράς, 28η Οκτωβρίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 21] 11. Ροζίνα Πάρδο-Ασσέρ, Από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας δεκάχρονης εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη (διασκευή) (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 79] 12. Μαρία Μανωλάκου, Από το ημερολόγιο ενός κοριτσιού της κατοχής (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Στ Δημοτικού, Α μέρος, σσ ]* 13. Σ. Τζιρόπουλος, [Ημερολόγιον από τον πόλεμον του 1940] (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 40] 14. Σπύρος Τσίρος, Αντίσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 52] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Πίνδος (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 100] Πολυτεχνείο 1. Γιώργης Σαράντης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 98] 2. Γιώργος Παυλάκης, Εικόνα χωρίς ήχο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 83] 3. Δημήτρης Ραβάνης-Ρέντης, Χαρμόσυνο γεγονός (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 113] 4. Ζωρζ Σαρή, [Τα γενέθλια] (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σσ ] 18/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

19 5. Ζωρζ Σαρή, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σσ ] 6. Κωστούλα Μητροπούλου, Τα κάγκελα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 55] 7. Μάνος Κοντολέων, Ο Φωκίων ήταν ελάφι (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 8. Μαργαρίτα Λυμπεράκη, [Η εξέγερση] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 9. Μάρω Δούκα, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Φώτης Κονδύλης, Τριήμερο στα κάγκελα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 67] 11. Φώτος Γιοφύλης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 98] Αντιπολεμικά 1. Αντώνης Πιλλάς, Τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 214] 2. Αντώνης Σαμαράκης, Ένα παιδί γράφει στο Θεό (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 60] 3. Γιάννης Ρίτσος, Αν όλα τα παιδιά της Γης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 77] 4. Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 99] 5. Γιώργος Μαρίνος, Όταν κάνουνε πόλεμο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 105] 6. Γιώργος Σακελλαρίδης, Σημαία μας η ειρήνη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 58] 7. Δημήτρης Ποταμίτης, [Τα ανάποδα παραμύθια] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 159] 8. Κυριάκος Καρνέρας, Να ξηλειφτεί ο πόλεμος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 97] 9. Λουκής Ακρίτας, [Αρματωμένοι] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Λώρος Φαντάζης, Σταλαχτίτες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 154] 11. Μαρία Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 12. Ναζίμ Χικμέτ, Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 164] 13. Νέλλη Β. Λαγάκου, Παιδιά του παγκόσμιου χάρτη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 102] 14. Πάνος Ταλιαδώρος, Πανανθρώπινο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Τα δυο παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 16. Τεύκρος Ανθίας, [Οι Θερμοπύλες της Ειρήνης] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 44] 17. Φιλίσα Χατζηχάννα, Αγαπώ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 56] Χριστούγεννα 1. Faith Baldwin, Χριστούγεννα (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 23] 2. Αγγελική Βαρελλά, Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Κουρτέλλας, Στη φάτνη μπροστά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 9] 4. Άντης Περνάρης, Φωνές παιδιών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 22] 5. Γεώργιος Δροσίνης, Η νύχτα της γεννήσεως (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 48] 6. Σωτήρης Σκίπης, Χριστούγεννα [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Μέρος Β, σ. 84]* 7. Νίκος Ρούτσος, Χριστούγεννα [Ευάγγελου Η. Πεντέα, Μεγάλη Σχολική Ανθολογία, 1958]* 8. Έλλη Παιονίδου, Τ αστέρι των Χριστουγέννων (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ]* 9. Τσαρλς Ντίκενς, [Χριστουγεννιάτικη ιστορία] [πηγή: 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Φρικαντέλα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* 19/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

20 11. Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Χριστός γεννάται (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 27] 12. Ιωάννα Κυρίτση, Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Κώστας Τζάμαλης, Χριστουγεννιάτικο δώρο (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 24]* 14. Κατερίνα Αναγνώστου, Ο Αϊ-Βασίλης θα βρει το δρόμο του (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Κωστής Παλαμάς, Χριστούγεννα (απόσπασμα) (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Ε δημ., Β μέρος, σ. 117, βλ. επίσης Κωστή Παλαμά, ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Α, Γ έκδοση, Μπίρης, Αθήνα 1972] * 16. Τέλλος Άγρας, Χριστούγεννα (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Γ δημοτικού, Β μέρος, σ. 108, βλ. επίσης Διάπλασις των παίδων, τ. 50/ ]* 17. Χάρης Σακελαρίου, Πρωτοχρονιά (ποίημα) [Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α - Στ δημοτικού βιβλίο δασκάλου, σ. 103]* 18. Κωστής Παλαμάς, Ένας Θεός (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 163] 19. Μαρία Πυλιώτου, Η Μαρίνα και η παρέα της (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 20. Μενέλαος Φραγκούδης, Το χάρισμα τ Αϊ-Βασίλη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 155] 21. Μιχάλης Στασινόπουλος, Άγιε Βασίλη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σ. 105] 22. Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου, Απόψε που γεννήθηκε ο Χριστός (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 191] 23. Πιπίνα Τσιμικάλη, [Οι τηγανίτες του Τραγοπόδη] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 24. Πιπίνα Τσιμικάλη, Ο Πρασινοσκούφης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 25. Ρένα Καρθαίου, Χριστουγεννιάτικο δέντρο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 111]* 26. Τάσος Κουτσουλίδης, Το αστέρι των Μάγων (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 27. Τούλα Κακουλλή, Ο πλανήτης Τηγανίτα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 28. Χρήστος Κάρμιος, [Οι γιορτές των Χριστουγέννων] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 29. Χρήστος Μπουλώτης, Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 30. Χρήστος Μπουλώτης, Το δάσος που ταξίδευε (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* Πάσχα 1. Αντιγόνη Μεταξά, Το λαγουδάκι της Λαμπρής (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 117] 2. Βούλα Μάστορη, Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 64] 4. Δημοτικό, Το Μοιρολόγι της Παναγίας (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 5. Έλλη Αλεξίου, Πασχαλινό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 56] 6. Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, Ανάσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 7. Κίκα Πουλχερίου, Πασχαλιάτικη καμπάνα (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 48] 8. Κύπρος Χρυσάνθης, Χριστός Ανέστη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 15] 9. Κύρος Ρωσσίδης, Το τραγούδι της Πασχαλιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 51] 10. Κώστας Βάρναλης, Ανάσταση (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σ. 28] 20/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

21 11. Κώστας Βάρναλης, Η μάνα του Χριστού (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 82] 12. Λάκης Παπαδήμας, Χριστός ανέστη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 49] 13. Νικηφόρος Βρεττάκος, Στα γόνατα του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 170] 14. Ρωμανός ο Μελωδός, Η Ανάσταση του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 73] 15. Σταυρούλα Πέρικλου, Η λαμπαδίτσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 50] 16. Χάρης Σακελλαρίου, Ήρθε η Πασχαλιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 116] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία του τόπου μου μέσα από τη λογοτεχνία, λαϊκή και επώνυμη Προτεινόμενη για Ε -Στ Απελευθερωτικός αγώνας Αλέξανδρος Ταπάκης, [Για τη λευτεριά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Παστελλάς, Άδεια θρανία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 209] 3. Ανδρέας Πολυδώρου, Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 4. Άντρος Παυλίδης, [Η εποποιία του ] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, ] 5. Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, Λίγα λόγια στους μαθητές μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 207] 6. Γιώργος Φάνος, Κελί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 153] 7. Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, Ο πορτοκαλόκηπος (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 8. Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Όλα ζητούν τη λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 53] 9. Ζήτα Σίγμα Ρω, Στα συρματοπλέγματα της σκλαβιάς (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Θεοδόσης Πιερίδης, Κύπρος 1958 (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σ. 56] 11. Θεόδωρος Στυλιανού, Διαδήλωση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 226] 12. Ιάκωβος Κυθρεώτης, Ένας ηρωικός λαός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Κώστας Μιχαηλίδης, Στο Γρηγόρη Αυξεντίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Κώστας Μόντης, [Κλειστές πόρτες] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 15. Λεύκιος Ζαφειρίου, [Διαδήλωση] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 239] 16. Νικόλαος Βασιλειάδης, Ευαγόρας Παλληκαρίδης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 17. Ρένος Πρέντζας, [Επισκεπτήριο στα κρατητήρια] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ Ρήνα Κατσελλή, Τα τελευταία λυρικά πετάγματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 19. Τώνης Μελάς, Τ αλατζένιο παντελονάκι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 20. Φώτης Πίττας, [Στις μητέρες των πεσόντων] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 57] 21/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

22 21. Χριστάκης Γεωργίου, Δυστύχημα στο μεταλλείο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, Στην ιερή μνήμη του Κυριάκου Μάτση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 120] 23. Χρυσόστομος Μυριανθόπουλος, Ο Αριστομένης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Πραξικόπημα Τουρκική Εισβολή Αγγελική Σμυρλή, Η μάνα του αγνοούμενου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Ονουφρίου, Οι ώρες του χαμού (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 3. Άνθος Λυκαύγης, Ερπύστριες (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 4. Άντης Περνάρης, Ο όλεθρος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 122] 5. Αντριάνα Ιεροδιακόνου, Ένα πορτοκάλι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 47] 6. Αντωνάκης Ευγενίου, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 64] 7. Αχιλλέας Πυλιώτης, [Έτσι θα ζούμε] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 231] 8. Βασιλική Φωτίου, Ξεριζωμός (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 9. Γιώργος Κωνσταντής, Το σπίτι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 48] 10. Γιώργος Πετούσης, Αγκάθιν στην καρκιάν μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 56] 11. Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης, Προσκαρτερία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 12. Δημήτρης Λιπέρτης, Καρτερούμεν μέραν νύχταν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 19] 13. Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Ο Τρελόγιαννος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Ήρα Γενακρίτου, Το κλειδί (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ιάνθη Θεοχαρίδου, Ο Πενταδάκτυλος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 46] 16. Κλαίρη Αγγελίδου, Στερνός λόγος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 171] 17. Κυριάκος Πλησής, Ανθρώπινη πραμάτεια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 18. Κυριάκος Πλησής, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 315] 19. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Αιγιαλούσα (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 119] 20. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Παιδί με μια φωτογραφία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 292] 21. Κώστας Γραικός, Ο Πετρής ο Μουλλωτός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Κώστας Μόντης, Της εισβολής (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 23. Κώστας Μόντης, Τουρκική εισβολή ΙΙ (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 24. Λεωνίδας Μαλένης, Χρυσοπράσινο φύλλο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 91] 25. Λίνα Σ. Σολομωνίδου, Βιώματα-Κύπρος 1974 (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 26. Μαρία Αβρααμίδου, Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 22/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

23 27. Μαρία Πυλιώτου, Το παλιό μας σπίτι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 28. Μαρούλα Θεοδοσιάδου, Η σπασμένη κούκλα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 29. Μιχάλης Πασιαρδής, [Φέρτε μου το παλιό δκιολίν] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 309] 30. Μιχάλης Πασιαρδής, Αγνοούμενος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 208] 31. Μιχάλης Πασιαρδής, Λευκωσία, βράδι (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 305] 32. Νάγια Ρούσου, Το ξεσπίτωμα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 33. Νίτσα Αναστασίου, [Γυρισμός] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 34. Ντίνα Παγιάση-Κατσούρη, Προς αναγνώστη(1) (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 183] 35. Ξενής Πάτσαλος, Εφφύλιος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 121] 36. Παύλος Λιασίδης, Βαρώσιν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 30] 37. Πέτρος Στυλιανού, [Η δεκάτη τετάρτη τ Αυγούστου] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 38. Πολύβιος Νικολάου, [Πενταδάκτυλος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 244] 39. Πυθαγόρας Δρουσιώτης, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 63] 40. Ρήνα Κατσελλή, [Η γυναίκα της Κερύνειας Πρόσφυγας στον τόπο μου] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 41. Σοφία Μουαΐμη, Ένα μπουκέτο λαλέδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 42. Σπύρος Επαμεινώνδας, Δημοτικό Σχολείο «Η φωλιά» (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 43. Φοίβος Σταυρίδης, Η γριά γιαγιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 225] 44. Χάρης Αναστασιάδης, Η γιδοστάνη (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και χιούμορ Προτεινόμενη για Α -Β Ιστορίες με γάτες 1. Τζάννι Ροντάρι, Ο Γάτος ταξιδιώτης (πεζό) [Παραμύθια για να σπάτε κέφι, ΚΕΔΡΟΣ, σσ ]* 2. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Ο Καραμέλος (πεζό) [ Οι Ανίκητοι, η συμμορία της αλάνας, Σύγχρονοι Ορίζοντες, σσ ]* 3. Anna Vivarelli, Ο γάτος Όσιρις (πεζό) [Η Έλενα και η γιαγιά της, Εκδόσεις Μεταίχμιο, σσ ]* 4. Ευγένιου Τριβιζά, Ούτε γάτα ούτε ζημιά (ποίημα) [Εκδόσεις Κέδρος]* 23/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

24 Ιστορίες στο τσίρκο 1. Άστριντ Λίντγκρεν, Η Πίπη πηγαίνει στο τσίρκο (πεζό) [Πίπη Φακιδομύτη, Εκδόσεις Ψυχογιός, ]* 2. Τζάνι Ροντάρι, Ελέφαντες ισορροπιστές (πεζό) [Ζώα έξω απ το κλουβί, Μεταίχμιο]* 3. Φιλίσα Χατζηχάννα, Στο τσίρκο (πεζό) [Οι περιπέτειες του Καρυδάκη και της Ζαχαρούλας, Ψυχογιός, ]* Λαϊκά και λαϊκότροπα παραμύθια Υγεία 1. Κατά που το ήθελε τον γυρνούσε (πεζό) [Δημητρακόπουλος Σοφοκλής, Γ., Ο υπέροχος Ναστραδίν Χότζας, ΚΕΔΡΟΣ 1997]* 2. Κινέζικος μύθος (διασκευή), Ο μανδαρίνος και ο γάτος (πεζό) [Γλώσσα Στ,. Α τεύχος, σ. 65]* 3. Κυπριακό παραμύθι, Πραματευτής και μάγειρας [Κυπριακά παραμύθια που άφησαν εποχή, επιμ. Κ.Παπαγεωργίου, Πάργα, Λευκωσία 1994]* 4. Λέων Τολστόι, Ο χωρικός και τα αγγούρια [Η γλώσσα μου για την Τετάρτη δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 5. Γαλλικός μύθος, Η γαλακτοπώλις και το γαλακτοδοχείον [ Κ. Χρυσάνθη, Χρ. Στ. Κυπριανού, Ανθολογία κυπριακής λαογραφίας, Λευκωσία 1975]* 6. Λαϊκό κυπριακό παραμύθι, Ο Βασίλης [ 7. Λαϊκό παραμύθι, Το γιασεμί, η ροδιά και η χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 8. Λαϊκό παραμύθι, Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 1. Αντώνης Καλαμάρας, Στο γιατρό (κόμικ) [Η γλώσσα μου για την Τρίτη δημοτικού, 88 89]* 2. Γουέντι Κούλιγκ, Μπίλι Μπουτζόνι (πεζό) [Θα μου πεις ένα παραμύθι- παραμύθια που διαβάζονται σε δύο λεπτά, ΚΕΔΡΟΣ και 29]* 3. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ δημοτικού, σσ και Τα πουλιά της αυλής, Εκδόσεις Αφοί Βλάσση, Αθήνα 1998] * 4. Ευγένιος Τριβιζάς, Η Δόνα Τερηδόνα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] * 5. Λιάνα Αρανίτου, [Η οδοντόβουρτσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 19]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και περιπέτεια Προτεινόμενη για Γ -Δ Περιπέτειες στη θάλασσα 1. Στρατής Μυριβήλης, Ο καημός του Αντρέ (πεζό) [Η γλώσσα μου Ε, Α μέρος, σσ.10-12] 2. Αλέξης Δημαράς, Ο Ρήγας καπετάνιος (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Δαίδαλος και Ίκαρος (πεζό) [Άπαντα, II, Εκδοτικός οίκος Σ.I. Ζαχαρόπουλος, 1973]* 24/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού Σχολική χρονιά: 2011-2012 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προβλέπει τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Με λογισμό και μ όνειρο

Με λογισμό και μ όνειρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Με λογισμό και μ όνειρο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε & ΣΤ ΤΑΞΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 7ος τόμος Παράρτημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Με λογισμό και μ όνειρο Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν

Με λογισμό και μ όνειρο Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Με λογισμό και μ όνειρο Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών Τζίνα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό

Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Συντακτική Ομάδα του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό Εποπτεία: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Παν/μίου Κύπρου Σύνδεσμος - Επιθεωρητής: Λοΐζος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ της Κείμενα Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ολ όγ ος α ν ά γ κη τηςψυχής Κείμενα Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 έως 8 ετών - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Αρίθμηση αυτών των βιβλίων από 1 έως 289) α/α Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Aντίτυπα 1 Το μυστικό τραγούδι της Μάτας Ειρήνη Μάρα Κέδρος, 1987 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα ºåÝíåîá Λογοτεχνίας ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα ºåÝíåîá Λογοτεχνίας ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα ºåÝíåîá Λογοτεχνίας ïçïôåøîýá B ùíîáóýïù Β Γυμνασίου - Τεύχος Α ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ºåÝíåîá ïçïôåøîýá B ùíîáóýïù ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤA ΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 5 Σεπτέμβριος 2009 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή των αναφορών για τον λαϊκό πολιτισμό στα Προγράμματα Σπουδών και στα αντίστοιχα εγχειρίδια για τη διδασκαλία

Η εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή των αναφορών για τον λαϊκό πολιτισμό στα Προγράμματα Σπουδών και στα αντίστοιχα εγχειρίδια για τη διδασκαλία Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

σελ. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 2 ΒΙΤΩ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 3 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΡΑΪΔΟΤΟΠΟΣ 4 ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές προτάσεις βιβλίων για το νηπιαγωγείο & το δημοτικό

Θεματικές προτάσεις βιβλίων για το νηπιαγωγείο & το δημοτικό Θεματικές προτάσεις βιβλίων για το νηπιαγωγείο & το δημοτικό με βάση τα θέματα της Ευέλικτης Ζώνης ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, TO BIBΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 2010 Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ...και για νεαρούς αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

το δημοτικό & το γυμνάσιο

το δημοτικό & το γυμνάσιο Θεματικές προτάσεις * Νεανικό μυθιστόρημα βιβλίων με θέμα σύγχρονο: τη νευρική ανορεξία. για Έχει το ποιότητα νηπιαγωγείο, γραφής, προσεγμένη δομή, ολοκληρωμένους χαρακτήρες το δημοτικό & το γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού. Στο σκολειό του κόσµου

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού. Στο σκολειό του κόσµου Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού Στο σκολειό του κόσµου ΣYΓΓPAΦEIΣ KPITEΣ-AΞIOΛOΓHTEΣ EIKONOΓPAΦHΣH ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA YΠEYΘYNOI TOY MAΘHMATOΣ KATA TH ΣYΓΓPAΦH YΠEYΘYNH TOY YΠOEPΓOY EΞΩΦYΛΛO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Β Γυμνασίου - Τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου - Τεύχος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0004-02.indd 1 11/3/2013 1:01:02 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (EKEBI)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (EKEBI) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (EKEBI) Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 09:00-10:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»: «Πλανήτης Γη 3000 μ.χ: Όνειρο ή εφιάλτης;» Με αφορμή την καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων Γ & ηµοτικού Στο σκολειό του κόσµου Bιβλίο ασκάλου Mεθοδολογικές Oδηγίες ΣYΓΓPAΦEIΣ KPITEΣ-AΞIOΛOΓHTEΣ EIKONOΓPAΦHΣH ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA YΠEYΘYNOI TOY MAΘHMATOΣ KATA TH

Διαβάστε περισσότερα

«Η εικόνα της οικογένειας στα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου»

«Η εικόνα της οικογένειας στα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου» ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Δρ. του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών Σχολική Σύμβουλος Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάμου «Η εικόνα της οικογένειας στα Ανθολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Με λογισμό και μ όνειρο

Με λογισμό και μ όνειρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Με λογισμό και μ όνειρο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε & ΣΤ ΤΑΞΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 4ος τόμος Κεφάλαια Η14 ΙΑ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015. Προς κ.κ. συναδέλφους βιβλιοπώλες

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015. Προς κ.κ. συναδέλφους βιβλιοπώλες ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665, ΦAΞ: 210.36.50.069 ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.11.850

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα E ηµοτικού Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι. β τεύχος

Γλώσσα E ηµοτικού Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι. β τεύχος Γλώσσα E ηµοτικού Tης γλώσσας ρόδι και ροδάνι β τεύχος GLOSA E DIM MATHITI T-2.indd 1 25/2/2013 1:38:54 μμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Άννα Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Χριστουγεννιάτικα παραμύθια 179 2 BURNETT Frances Ο μικρός λόρδος Ε-531 3 CROCKETT R. S. Sir toady Lion Ζ-66 4 DEFOE Daniel Ροβινσών Κρούσος Η-431 5

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου - Τεύχος Α Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tα πρώτα βήματα στον κόσμο

Tα πρώτα βήματα στον κόσμο Tα πρώτα βήματα στον κόσμο 2013-2014 Βιβλία και παιδαγωγικό υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών) 1 BIBΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΝΕΑ! Με ρόδες! μηνών Το σκυλάκι και οι φίλοι του / Το τρένο και οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τεύχος Β Κείμενα Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου - Τεύχος Β Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ της Κείμενα Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της Κείμενα Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ. (Από το Ρήγα ως την Δημουλά) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ. (Από το Ρήγα ως την Δημουλά) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ (Από το Ρήγα ως την Δημουλά) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΛΑΪΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα