ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Οδηγός Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχολική Χρονιά

2 Συγγραφή Οδηγού Αφροδίτη Αθανασοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναθεώρηση Μιχάλης Μάρκου Εκπαιδευτικός, Υποστηρικτής Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Ελένη Μηνά Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Άννα Κουππάνου - Εκπαιδευτικός, Υποστηρίκτρια Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας Δήμητρα Μέσσιου Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. για το Ν.Α.Π. Λογοτεχνίας

3 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προσεγγίζει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από τέσσερις θεματικούς άξονες ανά επίπεδο τάξεων. Τόσο οι ειδικοί στόχοι των θεματικών αξόνων όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του λογοτεχνικού γραμματισμού που πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές, υπάρχουν μέσα στο ίδιο το Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει επίσης τους γενικούς σκοπούς, τη μεθοδολογία, τους δείκτες επιτυχίας καθώς και τρόπους αξιολόγησης. Επομένως, το μοναδικό πράγμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτό, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να είναι έτοιμος/η για τη διδασκαλία του μαθήματος, είναι τα λογοτεχνικά κείμενα μέσω της επεξεργασίας των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών. Ο παρών οδηγός, ο οποίος βρίσκεται υπό συνεχή εμπλουτισμό και αναμόρφωση, έρχεται να καλύψει αυτή την πτυχή. Θέτει δηλαδή στη διάθεση των εκπαιδευτικών κείμενα και πηγές, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος και στις έξι τάξεις του Δημοτικού. Ο παρών οδηγός καλύπτει τις ανάγκες εύρεσης λογοτεχνικών κειμένων που εντάσσονται στους θεματικούς άξονες που ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, μέχρι την έκδοση ανθολογίων. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να συνταχθεί η παρούσα έκδοση αξιοποιήθηκαν: - Τα υφιστάμενα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια (τόσο του ΟΕΔΒ όσο και της ΥΑΠ), το περιεχόμενο των οποίων όμως διερευνήθηκε, χαρτογραφήθηκε και αναδιατάχθηκε, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες. Έτσι, κάθε θεματικός άξονας και κατ επέκταση κάθε θεματική ενότητα, εξυπηρετείται με κείμενα που προέρχονται όχι μόνο από το αντίστοιχο της τάξης αλλά από περισσότερα εγχειρίδια. - Άλλα σχολικά βιβλία στα οποία έχει άμεση πρόσβαση ο εκπαιδευτικός δημοτικής (π.χ. Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις) - Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος που έχει ενταχθεί σε: - διδαχθείσες ενότητες που σχεδιάστηκαν σε αντιστοιχία με θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιορισμένης εφαρμογής των νέων Αναλυτικών στα σχολεία την άνοιξη του /ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

4 - διδακτικές προτάσεις που σχεδιάστηκαν από την Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας. Εντούτοις, ο οδηγός του εκπαιδευτικού για τη λογοτεχνία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κλειστός «κατάλογος», η χρήση του οποίου θεωρείται απόλυτα δεσμευτική, περιχαρακώνοντας τη διδασκαλία και απαγορεύοντας τη χρήση άλλων λογοτεχνικών κειμένων που δεν συμπεριλαμβάνονται σ αυτόν. Πρέπει να εκληφθεί απλώς ως αφετηρία, ως μια βάση υλικού, που σκοπό έχει να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου στην ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού. Γιατί εντέλει, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, σκοπός του μαθήματος δεν είναι να διδαχτούν συγκεκριμένα, πάγια και αναντικατάστατα, λογοτεχνικά κείμενα, αλλά μέσω «παραδειγματικών» λογοτεχνικών κειμένων να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να νιώθουν άνετα να διαφοροποιούν τον κατάλογο αυτό, διδάσκοντας και λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγουν οι ίδιοι/ες, με κριτήρια τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και τις προσωπικές τους λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες, ώστε, τελικά, να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προσδιορίζονται λεπτομερώς από τους δείκτες επιτυχίας για κάθε βαθμίδα και τάξη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και για την παρούσα σχολική χρονιά , θα υλοποιηθεί μερική εισαγωγή μίας ή περισσότερων θεματικών ενοτήτων, κατ επιλογή του/της εκπαιδευτικού, στη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου σχολικού τριμήνου (από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013), σ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 4/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Εισαγωγικά

5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατάλογος των κειμένων που ακολουθεί δεν είναι οριστικός. Αποτελεί ουσιαστικά χαρτογράφηση του υφιστάμενου διδακτικού υλικού των σχολικών βιβλίων στο Δημοτικό, με ένταξη κειμένων που προέρχονται τόσο από τα σχολικά βιβλία γλώσσας και τα ανθολόγια όσο και από άλλα βιβλία στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, καθώς και κείμενα που έχουν περιληφθεί στις διδαχθείσες ενότητες και διδακτικές προτάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται διαρκώς με επιπλέον διδακτικό υλικό για το μάθημα της Λογοτεχνίας, αντίστοιχο προς τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του νέου Προγράμματος Σπουδών. Στον κατάλογο κειμένων που ακολουθεί, μερικά από τα κείμενα που προτείνονται, σημειώνονται με *. Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα κείμενα υπάρχουν είτε στις διδαχθείσες ενότητες είτε στις διδακτικές προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Η κατάταξη του υφιστάμενου υλικού στον παρόντα κατάλογο έγινε σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και με γνώμονα τις ανάγκες του λογοτεχνικού γραμματισμού των παιδιών του Δημοτικού. Με άλλα λόγια, απλώς ανασυντάχθηκε και συστηματοποιήθηκε το υλικό των βιβλίων στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, προκειμένου να έχουν μια βάση κειμένων για να διδάξουν το μάθημα σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τους καθορισμένους διδακτικούς στόχους και τους δείκτες επιτυχίας που ορίζει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας για τη βαθμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται επίσης, ότι η κατανομή των θεματικών ενοτήτων, και κατά συνέπεια και των κειμένων, ανά επίπεδο τάξεων είναι ενδεικτική. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν συνδυάσουν τα θέματα, ανάλογα με το επίπεδο και το δυναμικό της τάξης, νοουμένου ότι τηρείται η μετάβαση από το απλό ή το πιο οικείο στο πιο σύνθετο. 5/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

6 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμβουλευτούν αυτόν τον κατάλογο πιθανόν να διαπιστώσουν ελλείψεις που υπάρχουν στο υφιστάμενο υλικό των κειμένων για την κάλυψη ορισμένων θεματικών ενοτήτων και στόχων του νέου Προγράμματος Σπουδών. Αυτές ακριβώς οι ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, με τον εντοπισμό νέου και κατάλληλου διδακτικού υλικού. Για το σκοπό αυτό είναι ευπρόσδεκτη, και ευκταία, η συμβολή εκ μέρους και των ίδιων των μάχιμων εκπαιδευτικών που με την εμπειρία τους και τις λογοτεχνικές γνώσεις και ευαισθησίες τους μπορούν να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη συμπλήρωση του διδακτικού υλικού των λογοτεχνικών κειμένων. Αυτό εξάλλου αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του «ανοιχτού» και «ευέλικτου» νέου Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας, που αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι το υλοποιούν στην πράξη. Η Ομάδα Υποστήριξης του Προγράμματος Σπουδών της Λογοτεχνίας ευελπιστεί όπως η αναγκαία αυτή ανατροφοδότηση από τη βάση των μάχιμων εκπαιδευτικών είναι συνεχής, συμβάλλοντας στη διαρκή αναθεώρηση και ανανέωση του διδακτικού υλικού. 6/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

7 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γεωφυσικό και Βιοφυσικό περιβάλλον: θαλάσσιο, πεδινό και ορεινό περιβάλλον ζώα της άγριας φύσης και κατοικίδια Προτεινόμενη για Α -Β Στοιχεία της φύσης 1. Αντώνης Πιλλάς, Έβγα με τον ήλιο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 127] 2. Γεώργιος Βιζυηνός, Το φεγγαράκι (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 91] 3. Δημήτρης Μανθόπουλος, Παπαρούνες (ποίημα) [Διάπλαση, 2007, σ. 37]* 4. Ζωή Βαλάση, Όπου η τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αλμυρός, ήλιος αληθινός (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Ήρα Γενακρίτου, Καλώς ήρθες βροχούλα (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ίταλο Καλβίνο, Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 8-12] 7. Μάνος Κοντολέων, Το πορτοκάλι και μια ηλιακτίδα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 10]* 8. Μάρω Λοϊζου, Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 35] 9. Μελισσάνθη, Τραγούδι στον ήλιο (ποίημα) [Σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 10. Ντίνα Χατζηνικολάου, Παιχνίδια του αγέρα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 85] 11. Τεύκρος Ανθίας, Το τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] Εποχές 1. Αντρέας Κουρτέλλας, Φθινοπωρινά φύλλα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 131] 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Στο καλό, χελιδονάκια (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 55] 3. Γιαννούλα Κλεάνθους, Η μικρή ροδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Οι εποχές (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σσ ] 5. Έλενα Θεοδούλου-Χαραλάμπους, Οι εποχές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Ελένη Βαλαβάνη, Φοβάμαι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 7. Έλλη Αλεξίου, Ο χιονάνθρωπος (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 74] 8. Κωστής Παλαμάς, Το καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 68] 9. Λέο Μπουσκάλια, Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Μάρω Λοϊζου, Δε μ ακούς (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 15] 11. Νάσος Φλόγας, Γυρισμός χελιδονιού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 155] 12. Νάσος Φλόγας, Καλοκαίρι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 149] 13. Όσκαρ Ουάιλντ, Ο εγωιστής γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ. 27,28,86,87] 7/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

8 14. Σοφία Μαυροείδη-Παπαδάκη, Άνοιξη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Οι Τέσσερις Εποχές (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ. 99] 16. Τέλλος Άγρας, Κάτω από το χιόνι (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 25] 17. Τίτος Μπάτης, Χειμώνας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 151] 18. Φιλίσα Χατζηχάννα, Τα φύλλα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 13] 19. Χάρης Σακελλαρίου, Καλοκαίρι (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 74] 20. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, Άνοιξη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 153] Μήνες 1. Λαϊκό, Γεια σου κότσυφα (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 55] 2. Λαϊκό παραμύθι, Η κυρα-καλή και οι δώδεκα μήνες (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Ρένα Καρθαίου, Ο Σεπτέμβρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 10] Θαλάσσιο περιβάλλον 1. Γιώτα Κουγιάλη, Σχηματοποίημα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 45] 2. Ελένη Χατζημιχαήλ, Εισαγόμενη θάλασσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 3. Κύπρος Χρυσάνθης, Στην παραλία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Τίτος Πατρίκιος, Γη και θάλασσα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 56] 5. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Το κοχύλι (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 78] Τοπία 1. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό (πεζό) [Γλώσσα Α, Γ τεύχος, σ. 59]* 2. Μάνος Κράλης, Στην κρυστάλλινη πηγή (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 77] 3. Μαρία Γουμενοπούλου, Ελλάδα (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 19] 4. Ντίνα Χατζηνικολάου, [Τρίλιες αγγέλων] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 72] 5. Οδυσσέας Ελύτης, Τα τζιτζίκια (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος τρίτο, σ. 28]* Φυτά Δέντρα 1. Εύσκιος Πεύκης, Το πλατάνι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 146] 2. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Νεραντζιά (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σ. 80]* 3. Κώστας Μόντης, Αμυγδαλιά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 152]* 4. Κωστής Παλαμάς, Η ελιά (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 28] 5. Νίκος Νικολαΐδης, Το τραγούδι του τρελού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 162] 6. Οβίδιος, Ο Πίτυς και ο Παν (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 78] Ιστορίες με ζώα 1. Άθως Χατζηματθαίου, Το μυρμήγκι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 176] 2. Άννα Κωσταλλά, Τρύπωνας ο Φαφαγάλος (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 3. Βασίλης Ρώτας, Το καναρίνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 4. Βούλα Μάστορη, Αγάπες με ουρά (πεζό) [Πατάκης 1999]* 8/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

9 5. Γιώργος Ματσαγγίδης, Η πεταλουδίτσα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 6. Δίστιχα με την πέρδικα και το περιστέρι [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 254] 7. Επαμεινώνδας Γονατάς, Οι πεταλούδες βοηθούν (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 34] 8. Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Οι πεταλουδίτσες (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 9. Ιωάννα Αργυρού, Ο τζίτζικας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 169] 10. Κυπριακό παραμύθι, Ο κάττος κι οι αναράες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 192] 11. Κυριακής Τσαγκάρη-Χατζηγεωργίου, Οι ποντικοί, ο γάτος και το κολότζι (πεζό) [Της Κύπρου μας τα παραμύθια, Πατάκης 2010, σσ.29-31]* 12. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και ο κόρακας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 189] 13. Λαϊκό παραμύθι, Η αλεπού και το φιρμάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 190] 14. Λαϊκό παραμύθι, Ο κουκκουφκιάος κι η πέρτικα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 191] 15. Λαϊκό παραμύθι, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 187] 16. Μάνος Κοντολέων, Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 17. Μιχάλης Τροκούδης, Ο Ριρίκος Κοκορίκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 18. Μύθος του Αισώπου, Λύκος και σκύλος (πεζό) (διασκευή) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σ. 43]* 19. Ναζίμ Χικμέτ, Ο γάτος και ο τίγρης (πεζό) [Το ερωτευμένο σύννεφο, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, σσ ]* 20. Νέαρχος Κληρίδης, Ύστερα θα ν τα κλάματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 21. Πάνος Παναγίδης, [Το γινάτι βγάζει μάτι] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 22. Πηνελόπη Δέλτα, Ο Μάγκας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 23. Στέλιος Κλυτίδης, Τράγος και αλεπού (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 24. Τ. Σ. Έλιοτ, Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 8-9] 25. Τάσος Αποστολίδης Κώστας Βουτσάς, Το λιοντάρι και το αγριογούρουνο (κόμικ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 26. Τζιάνι Ροντάρι, Ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει (πεζό) [Γλώσσα Β, Β τεύχος, ΤΕ, σσ. 10] 27. Τσου Τσεν Πάι, Ο σκαντζόχοιρος (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 29]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανθρωπογεωγραφία: παραδοσιακό/αγροτικό και αστικό περιβάλλον ο άνθρωπος «της υπαίθρου» και ο άνθρωπος «της πόλης» Προτεινόμενη για Γ -Δ Παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Η παλιά γειτονιά (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 24] 2. Γεώργιος Δροσίνης, Ψωμί (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 37] 9/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

10 3. Γιάννης Ρίτσος, [Τραγουδάκια του Φωτούλη] (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 22] 4. Μαρία Πυλιώτου, Ο Ρόδης (πεζό) [Στα φτερά του χρυσού αετού, Πατάκης 1997 σσ ] * 5. Ζωρζ Σαρή, Ο παγετός (πεζό) [Το παραράδιασμα, Πατάκης 1998 σσ ] * 6. Γιώργος Μενέλαος Μαρίνος, Ο κλόουν (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β Δημοτικού A τεύχος, ΟΕΔΒ σ.35]* 7. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Το θέατρο (πεζό) [Ο Μικρός Νικόλας Το κόκκινο μπαλόνι, Σύγχρονοι Ορίζοντες σσ ]* 8. Δημήτρης Μανθόπουλος, Κύριε Ντεσιμπέλ... (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 148]* 9. Δημοτικό, Με κλαρίνα και με ντέφια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β ] 10. Κώστας Μιχαηλίδης, Αυτογνωσία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 313] 11. Κώστας Μόντης, Πολυκατοικία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 193] 12. Λευτέρης Μηλιώτης, Στο θέρος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Μάνος Κράλης, Ήσυχο βράδυ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 175] 14. Πάνος Λεβέντης, Η γνώμη του κοσμογύριστου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 15. Φωτεινή Φραγκούλη, Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ] Παιδικά παιχνίδια στο παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον 1. Ελένη Αυτονόμου, Οι τρεις ουρανοί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 30] 2. Μαρία Λουκά, [Της γειτονιάς μας η παιδική χαρά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Νίκος Κανάκης, Χαρταετοί (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 51] 4. Χάρης Σακελλαρίου, Τα παιδιά στην πόλη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 11] 5. Βούλα Μάστορη, Τ αυγουστιάτικο φεγγάρι (πεζό), απόσπασμα [Πατάκης, 1993 σσ ]* 6. Ζωρζ Σαρή, Τα στενά παπούτσια (πεζό), απόσπασμα [Κέδρος, 1979, σσ ]* 7. Οδυσσέας Ελύτης, Κορίτσι (ποίημα) [Ήλιος ο ηλιάτορας, Ίκαρος, Αθήνα 1971 και Γλώσσα Δ δημοτικού, 2ο τεύχος, σ. 8]* 8. Άννα Γκέρτσου Σαρρή, Αθηναίικο κρυφτό (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Β δημοτικού, Γ τεύχος, σσ ]* 9. Μαρία Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά (πεζό), απόσπασμα [Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998, σσ ]* 10. Λένα Θεοδωράκου Μερίκα, [Ο θείος Ντίνος] (πεζό) [Γλώσσα Β δημοτικού, Γ τεύχος, σ. 53]* 11. Ηλίας Βενέζης, Ο μπάρμπα Ιωσήφ (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού Α μέρος, ΟΕΔΒ σσ ]* 12. Δ. Μανθόπουλος, Το άσχημο χωριό μου (ποίημα) [Με των στίχων τα φτερά, Διάπλαση 2007, σ. 73]* 13. Μαρούλα Κλιάφα, Ένα σπίτι στο Βαρούσι μαχαλά (πεζό) [Οι πελαργοί θα ξανάρθουν, Κέδρος 1976, σ.53]* 14. Φιλίσα Χατζηχάννα, Η ηλεχτρική σκούπα και η λαχτάρα των δυο φίλων (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Νίκος Κανάκης, [Τσιμέντο στο τσιμέντο] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 42]* 10/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φυσικός τρόπος ζωής και αθλητικό ιδεώδες Καταστροφή και προστασία του περιβάλλοντος, είδη υπό εξαφάνιση Προτεινόμενη για Ε -Στ Σχέσεις ανθρώπων ζώων 1. Άδης Χατζηαδάμος, Ο Φσήκουας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 401] 2. Αλέξανδρος Πάλλης, Ο κυνηγός (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Τα περδικόπουλα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 4. Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ο τελευταίος ιππόκαμπος (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 5. Γεωργία Ταρσούλη, Ο Γιαννάκης και ο Φλοξ (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 6. Γεώργιος Δροσίνης, Διαβατάρικο τρυγόνι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 7. Γιάννης Ρίτσος, Ο αρκουδιάρης με τη γριά αρκούδα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τρίτο μέρος, σ. 116]* 8. Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου, Εφτά μαύροι γάτοι (ποίημα) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος δεύτερο, σσ ]* 9. Ευγένιος Τριβιζάς, [Η τελευταία μαύρη γάτα] (πεζό) [Ελληνικά γράμματα, 2001]* 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Η θλιμμένη αγελάδα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 11. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ο καημένος (ποίημα) [Χελιδόνια, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου,1920]* 12. Ηλίας Βενέζης, Η χιονάτη της Πάρνηθας (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 13. Καλλιόπη Σφαέλλου, Σπιτόγατος (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Μέρος πρώτο, σσ ]* 14. Κυριάκος Χαραλαμπίδης,, Για τη μέλισσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Κώστας Καλατζής, Η Ψιχλού (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο τεύχος, σσ ]* 16. Μάριος Χάκκας, Η μπουμπούκα (πεζό) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Τέταρτο μέρος, σσ ]* 17. Όμηρος, Άργος, Ο σκύλος του Οδυσσέα (ποίημα) [Η γλώσσα μου για την Ε δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 18. Παύλος Νιρβάνας, Τι θα πει σκλαβιά (πεζό) [Αναγνωστικό Δ δημοτικού, 1974]* 19. Τζιάνι Ροντάρι, Ο χορός της αρκούδας (πεζό) [Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο, Εκδόσεις Κέδρος]* 20. Χρήστος Μπουλώτης, Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Κυνήγι Ψάρεμα 1. Νταϊάν Σέλντον, Το τραγούδι της φάλαινας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Ρόαλντ Ντάλ, Η τρεχάλα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Καταστροφή δασών 1. Άνθος Ροδίνης, Προσέχετε (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 147] 2. Άντης Κανάκης, Τα δέντρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 240] 11/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

12 3. Βάσος Αριστοδήμου, [Η μόλυνση του περιβάλλοντος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 137] 4. Γιώργος Μπόντης, [Ο ασημένιος δρόμος] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, 30-33] 5. Κώστας Βασιλείου, Επειδή (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 286] 6. Νίκος Νικολαΐδης, Το κυπαρίσσι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Προστασία/Ρύπανση περιβάλλοντος 1. Άννα Σαφιλίου, Το τετράδιο Ζωγραφικής [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 2. Εύη Τσιτιρίδου, Τα χαρτιά ανακυκλώνονται (διασκευασμένο απόσπασμα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 3. Ήβη Μελεάγρου, Βουβός ρόλος [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Μαριανίνα Κριεζή, Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 5. Μαριανίνα Κριεζή, Λιλιπούπολη (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 41] 6. Μερκούριος Αυτζής, Στάση Δροσοσταλίδων (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 61] 7. Ναννίνα Σακκά-Νικολακοπούλου, Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 8. Νίκος Γκάτσος, Ο εφιάλτης της Περσεφόνης [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 26] 9. Τζιάνι Ροντάρι, Βοήθεια [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 44] 10. Τούλα Κακουλλή, Ας φυτέψουμε δεντράκια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Αθλητικό ιδεώδες 1. Αγγελική Βαρελλά, Καλημέρα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, ΤΕ, σ. 48] 2. Αγγελική Βαρελλά, Σπύρος Λούης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 3. Ανδρέας Εμπειρίκος, Ηχώ (ποίημα) [Η σήμερον ως αύριον και ως χθες, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1984]* 4. Γκοσινί Ρενέ Σανπέ Ζαν Ζακ, Και τα παιδιά αθλούνται (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 5. Γλαύκος Αλιθέρσης, Αθλητικός όρκος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 43] 6. Δημήτρης Κωνσταντάρας Μάνος Κοντολέων, Σύγχρονος αθλητισμός (πεζό) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σσ ]* 7. Ιάκωβος Ρωσσίδης, Κερκίδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 8. Κλάους Πέτερ Βολφ, Πάμε, Μόνα! Κι άλλο γκολ! (πεζό) [Όλη η ζωή μια μπάλα, μτφρ. Φίλιππος Μανδηλαράς, Πατάκης 2009, σσ ]* 9. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Πύρρος Δήμας (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 294]* 10. Κώστας Κατσαντώνης, Ο αθλητής (ποίημα) [Το στραφείν στες ρίζες μας, 1984]* 11. Νίκος Εγγονόπουλος, Τα γκολπόστ (ποίημα) [Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1978]* 12. Παντελής Καλιότσος, Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 13. Παύλος Λιασίδης, Για τους αθλητές (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 105]* 14. Τζακ Λόντον, Ιστορίες του μποξ (πεζό) [Εκδόσεις Άγρα, 1988]* 12/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

13 Σωματική υγεία 1. Σοφία Ζαραμπούκα, Ο ωραίος Δαρείος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Χρήστος Μπουλώτης, [Ουφ! Οι απίθανες ιστορίες του Άρη] (πεζό) [Πατάκης 2011, σ. 78 κ.εξ]* Κοντά στη φύση 1. Κωνσταντίνος Καβάφης, Σπίτι με κήπον (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 46]* 2. Κωστής Παλαμάς, Ο πιο τρανός καημός μου (ποίημα) [Περιοδικό «Νέα Ζωή», Αρ. 45, 1908]* 3. Μαρία Παπαγιάννη, [Ως δια μαγείας] (πεζό) [Πατάκης, 2006, σ. 80]* 4. Κωστής Παλαμάς, Το σπίτι μου (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 23] 5. Κυριάκος Καρνέρας, Τα καλά των δεντρών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 75] 6. Θεοδόσης Πιερίδης, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 61] 7. Μάρω Λοϊζου, [Η πολιτεία του βυθού] (πεζό) [Μίνωας, 1995, σσ. 5-9]* ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στη σχολική ζωή) Προτεινόμενη για Α -Β Σχολική ζωή 1. Αγγελική Βαρελλά, Δώσε την αγάπη (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 2. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τα γράμματα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 57] 3. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Το βιβλίο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 103] 4. Άννα Καλογήρου Παύλου, Το κοτσάνι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σσ ] 5. Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Ένα ακόμα σκαλί (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 17] 6. Κίκα Πουλχερίου, Καλώς μας ήρθετε παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α -Β, σ. 59] 7. Κλοντ Γκούτμαν, Η Πρώτη μέρα στο σχολείο (πεζό), μτφρ, [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Μιχάλης Στασινόπουλος, Μαργαρίτα (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 33] 9. Πέπη Δαράκη, Η αλφαβήτα δίχως ρο (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 10. Λεία Χατζοπούλου Καραβία, Το σχολείο του κόσμου (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 11. Μ. Φραγκιά, Ξ... όπως ξιφίας (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 12. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Νίκος Πενταράς, Το σχολείο ανοίγει [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 123] 14. Παντελής Καλιότσος, Ο Αργύρης και το πρόβλημα (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 13/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

14 15. Παύλος Νιρβάνας, Γλωσσική Αυτοβιογραφία (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 16. Σοφία Παράσχου, Το θαλασσινό σχολείο (ποίημα) [Εκδόσεις Περίπλους]* 17. Φ. Δενδρινού, Μουντζούρα (ποίημα)* 18. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά (ποίημα) [Το βιβλίο των τραγουδιών, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στην οικογενειακή ζωή) Προτεινόμενη για Γ -Δ Οικογένεια 1. Μπερτράν Γκοτιέ, Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος,σσ ] 2. Αντρέας Κωνσταντινίδης, Ο φτεροπόδαρος (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ.37] 3. Ορφέας, Οι νότες (πεζό) [Γλώσσα Β, A τεύχος, σ. 66] 4. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Πρέπει να φανώ γενναίος (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ ] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ώρες με τη μητέρα μου (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 84] 6. Μάνος Κοντολέων, Ο αδελφός της Ασπασίας (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 7. Γιώργος Κιτρομηλίδης, Τα γενέθλιά μας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 8. Πολυξένη Λοϊζιάς, Εις το παιδί της (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 106] 9. Λούης Περέντος, Μητέρα (ποιήμα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 127] 10. Πάνος Λεβέντης, Ο Ξανθούλης (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 11. Μαρία Γουμενοπούλου, Η γελαστή οικογένεια (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ.12] 12. Ι. Χατζηπαναγιώτη, [Από το ημερολόγιο του Αριστείδη] (πεζό) (διασκευή) [Γλώσσα Γ, A τεύχος, σ. 28] 13. Λότη Πέτροβιτς Ανδουτσόπουλου, Η αιμοδοσία (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 14. Ρούντο Μόριτς, Πώς βάφτηκαν κόκκινα τα αστεράκια (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 15. Τζιάνι Ροντάρι, Ποιος διευθύνει (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 16]* 16. Παραμύθι από τη Μέση Ανατολή, Τα δυο αδέρφια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 143] 17. Βιτσέντζος Κορνάρος, [Η Αρετούσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 20] 18. Ζαν Ζακ Σεμπέ Ρενέ Γκοσινύ, Οι έλεγχοι (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ ]* 19. Αυγή Σακαλλή, Πατέρα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 147] 20. Ιωάννης Πολέμης, Το παραμύθι της γιαγιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 227] 21. Quino, Μαφάλντα (κόμικ)* Μητρική αγάπη 1. Μαρία Μαρμαρά Ιωσηφίδου, Μια ιστορία με κακαρίσματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. Λαϊκός μύθος, Κουκουβάγια και πέρδικα (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 14]* 3. Μάρω Λοΐζου, [Το στοίχημα] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 39]* 4. Ντέμπι Γκλιόρι, Θα σ αγαπώ (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 14/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

15 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (ανθρώπινοι χαρακτήρες και σύγχρονη κοινωνική ζωή). Προτεινόμενη για Ε -Στ Γηρατειά 1. Βασίλης Θέμος Ποταμιάνος, Το δελφίνι (πεζό) [Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, σσ ]* 2. Κωνσταντίνος Καβάφης, Ένας γέρος (ποίημα) [Ποιήματα , Ίκαρος 1984]* 3. Μαντινάδες του Δερμιτζογιάννη για τα γηρατειά [http://manos10.mylivepage.com]* 4. Τάσος Στεφανίδης, Στα γενέθλιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 150] Παιδιά με ιδιαιτερότητες 1. Μαρία Μηνιάδου, Η 5 η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Έλλη Αλεξίου, Η Βαγγελίτσα (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Τζιν Γουίλλις, Η φίλη μας η Αργυρώ (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σσ ] 4. Τζιάνι Ροντάρι, Ο μαύρος ήλιος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 130] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Ο Θωμάς (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] Φτώχεια 1. Βάσος Δασκαλάκης, Από μικρός στα βάσανα της ζωής (πεζό) [ Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού, Δεύτερο μέρος, 1975, σσ ]* 2. Γιάννης Λεύκης, Θα 'ρθει μια μέρα και για μας (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 89] 3. Γιάννης Σταυρινός-Οικονομίδης, Μέσα ο χάρος κι έξω ο δανειστής (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γιώργος-Μενέλαος Μαρίνος, Το τραγούδι του κλόουν (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 158] 5. Δήμητρα Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται (ποίημα) [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Γυμνασίου, σ. 199]* 6. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Προσευχή του μικρού κοριτσιού (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 50] 7. Λουκής Ακρίτας, [Ο κάμπος] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 8. Νικηφόρος Βρεττάκος, Γράμμα στο Τσάρλι Τσάπλιν (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σ. 37] Ξενιτιά 1. Δημοτικό, Δίστιχα της ξενιτιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 255] 2. Δημοτικό, Της ξενιτιάς (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 56] 3. Κωνσταντίνος Καβάφης, Δέησις (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 79] 4. Όμηρος, Συνάντηση Τηλέμαχου Οδυσσέα (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 83] 5. Σπύρος Παπαγεωργίου, Θα ῤθω (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 206] 15/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

16 Επαγγέλματα 1. Αντώνης Σαμαράκης, Σ ένα συνοριακό σταθμό (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 2. Σοφία Χατζηκοκαλάκη, Ο παγοπώλης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 41] Φιλία 1. Απόστολος Παύλος, [Η αγάπη] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 161] 2. Κύπρος Τόκας, Οι δυο ψαράδες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 152] 3. Μαντινάδες για τη φιλία [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 81] 4. Παντελής Καλιότσος, Ένα σακί μαλλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Πότης Στρατίκης, Δάμων και Φιντίας (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 41] 6. Ρεμπέκα Χέιζελ, Η πτήση των γερανών (πεζό) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σσ ] Πρόσφυγες 1. Χρήστος Μπουλώτης, Το άγαλμα που κρύωνε (πεζό) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 2. Διδώ Σωτηρίου, Οι πρόσφυγες (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 3. Φιλιώ Νικολούδη, Το χαρούμενο λιβάδι (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σσ ] 4. Ηλίας Βενέζης, Αιόλικη Γη (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σ. 86] 5. Λίτσα Ψαραύτη, Το περιβόλι του Σαμίχ (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 6. Χάρης Σακελλαρίου, Όλου του κόσμου τα παιδιά [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 34] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λαογραφικά έθιμα Λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) Λαϊκή θρησκευτική ζωή Προτεινόμενη για Α -Β Κάλαντα 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 115] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 77] 3. [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 75] 4. [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 76] Καλικάντζαροι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 2. [ Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] Παροιμίες και παροιμιόμυθοι 1. [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 135] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 58] 3. Ο μόχθος της μύγας (παροιμιόμυθος μτφρ) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 4. [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 198] 16/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

17 Λαϊκά παραμύθια 1. Ποντικός & θυγατέρα του (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 2. Γιασεμί, ροδιά, χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 4. Λαϊκό παραμύθι από την Κάσο, Το μέλι (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 5. Νιλ Φίλιπ, Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Λαϊκοί θρύλοι 1. Χελιδόνισμα (δημοτική «διασκευή» αρχαίου εθίμου) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 141] 2. Σοφία Ζαραμπούκα, Μυθολογία (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, ΤΕ, σ. 70] 3. Μύθος από την αρχαία Ελλάδα, Ο χάλκινος γίγαντας (πεζό) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 57] Μύθοι Αισώπου: 1. [Ανθολόγιο Α &Β σ. 100] 2. [Ανθολόγιο Γ &Δ σ. 46] 3. [Ανθολόγιο Ε &Στ σσ ] 4. [Γλώσσα Β (A τεύχος), σ. 67] Λαϊκή θρησκευτική ζωή 1. Ανδρούλα Νεοφύτου-Μούζουρου, Στην εκκλησία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο Α &Β, σ. 18] 2. Έλσα Χίου, Ο Νορντίν στην εκκλησιά (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Λαϊκός θρύλος, Ο Χριστός και τα πουλιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 119] 4. Νικηφόρος Βρεττάκος, Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 68] 5. Ντίνα Χατζηνικολάου, Η δική μου προσευχή (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 76] 6. Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Είσαι ο ουρανός ο απέραντος (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 7. Σάββας Χαλλούμας, Ο άγιος Σπυρίδωνας (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] Καραγκιόζης 1. Αντώνη Μολλά, Μένα με λένε Μορφονιό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Α τεύχος, σ. 49] 2. Ευγένιος Σπαθάρης, Ο Μέγα - Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι (θεατρικό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 3. Ντίνος Θεοδωρόπουλος, Ο Καραγκιόζης δικηγόρος (θεατρικό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 62] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία - Εθνικές (και θρησκευτικές) επέτειοι Προτεινόμενη για Γ -Δ Η επανάσταση του Αγγελική Βαρελλά, Ο αγωνιστής με την πένα (πεζό) [Ανθολόγιο Α'&Β', σσ ] 2. Άθως Χατζηματθαίου, Θάνατος ή Λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 87] 17/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

18 3. Ανδρέας Γεωργιάδης-Κυπρολέων, Ελεύθεροι πολιορκημένοι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 4. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Ο μικρός μπουρλοτιέρης (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 5. Γωγώ Αγγελοπούλου, Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου (θεατρικό) [Γλώσσα Στ Δημοτικού, Λέξεις, σσ ] 6. Δημοτικό, Το μικρό κλεφτόπουλο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ. 94] 7. Δημοτικό, Του Διάκου (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ. 31] 8. Διονύσιος Σολωμός, [Ύμνος εις την ελευθερίαν] (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 27] 9. Διονύσιος Σολωμός, Η καταστροφή των Ψαρών (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Β τεύχος, σ. 79] 10. Ευγενία Φακίνου, Τα ελληνάκια (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 125] 11. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Εμείς δεν προσκυνούμε (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σ. 29] 12. Κλέφτικο, Κάτω στου βάλτου τα χωριά (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σ. 99] 13. Κώστας Καρυωτάκης, Ο Διάκος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 97) 14. Ν. Β. Ρούτσος, Ο Κολοκοτρώνης (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 89] 15. Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 92] 16. Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 21] Ο πόλεμος του Κατοχή 1. Άλκη Ζέη, Οι Γερμανοί και οι πρόκες (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ]* 2. Γαλάτεια Σουρέλη, Σαν παραμύθι (πεζό) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σσ ] 3. Γιάννης Ρίτσος, Οκτώβρης 1940 (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 48] 4. Ειρήνη Τσουλλή, Ο Σιδεράς στον πόλεμο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ]* 5. Θεόδωρος Μαρσέλλος, [Η απελευθέρωση του μοναστηριού από τους Γερμανούς] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 6. Ιωάννα Τσάτσου, 12 Οκτωβρίου του 1944 (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 81] 7. Κίκα Πουλχερίου, Τα βομβαρδιστικά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 8. Κώστας Καλαπανίδας, Η γιορτή του «Όχι» (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 124] 9. Λιλίκα Νάκου, Ο Τζοβάνι (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Νίκος Πενταράς, 28η Οκτωβρίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 21] 11. Ροζίνα Πάρδο-Ασσέρ, Από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας δεκάχρονης εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη (διασκευή) (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 79] 12. Μαρία Μανωλάκου, Από το ημερολόγιο ενός κοριτσιού της κατοχής (πεζό) [Η γλώσσα μου για τη Στ Δημοτικού, Α μέρος, σσ ]* 13. Σ. Τζιρόπουλος, [Ημερολόγιον από τον πόλεμον του 1940] (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 40] 14. Σπύρος Τσίρος, Αντίσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 52] 15. Στέλιος Σπεράντζας, Πίνδος (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 100] Πολυτεχνείο 1. Γιώργης Σαράντης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 98] 2. Γιώργος Παυλάκης, Εικόνα χωρίς ήχο (πεζό) [Γλώσσα Γ, Α τεύχος, σ. 83] 3. Δημήτρης Ραβάνης-Ρέντης, Χαρμόσυνο γεγονός (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 113] 4. Ζωρζ Σαρή, [Τα γενέθλια] (πεζό) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σσ ] 18/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

19 5. Ζωρζ Σαρή, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Γλώσσα Στ, Α τεύχος, σσ ] 6. Κωστούλα Μητροπούλου, Τα κάγκελα (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Α τεύχος, σ. 55] 7. Μάνος Κοντολέων, Ο Φωκίων ήταν ελάφι (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σσ ] 8. Μαργαρίτα Λυμπεράκη, [Η εξέγερση] (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ] 9. Μάρω Δούκα, Εδώ Πολυτεχνείο (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 10. Φώτης Κονδύλης, Τριήμερο στα κάγκελα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Α τεύχος, σ. 67] 11. Φώτος Γιοφύλης, Εδώ Πολυτεχνείο (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α -Στ, σ. 98] Αντιπολεμικά 1. Αντώνης Πιλλάς, Τραγούδι του ήλιου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 214] 2. Αντώνης Σαμαράκης, Ένα παιδί γράφει στο Θεό (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 60] 3. Γιάννης Ρίτσος, Αν όλα τα παιδιά της Γης (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 77] 4. Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 99] 5. Γιώργος Μαρίνος, Όταν κάνουνε πόλεμο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 105] 6. Γιώργος Σακελλαρίδης, Σημαία μας η ειρήνη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Α τεύχος, σ. 58] 7. Δημήτρης Ποταμίτης, [Τα ανάποδα παραμύθια] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 159] 8. Κυριάκος Καρνέρας, Να ξηλειφτεί ο πόλεμος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 97] 9. Λουκής Ακρίτας, [Αρματωμένοι] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Λώρος Φαντάζης, Σταλαχτίτες (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 154] 11. Μαρία Πυλιώτου, Χαρούμενοι χαρταετοί (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 12. Ναζίμ Χικμέτ, Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 164] 13. Νέλλη Β. Λαγάκου, Παιδιά του παγκόσμιου χάρτη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, σ. 102] 14. Πάνος Ταλιαδώρος, Πανανθρώπινο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου, Τα δυο παιδιά (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 16. Τεύκρος Ανθίας, [Οι Θερμοπύλες της Ειρήνης] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 44] 17. Φιλίσα Χατζηχάννα, Αγαπώ (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 56] Χριστούγεννα 1. Faith Baldwin, Χριστούγεννα (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 23] 2. Αγγελική Βαρελλά, Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή (πεζό) [Γλώσσα Στ, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Κουρτέλλας, Στη φάτνη μπροστά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 9] 4. Άντης Περνάρης, Φωνές παιδιών (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 22] 5. Γεώργιος Δροσίνης, Η νύχτα της γεννήσεως (ποίημα) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σ. 48] 6. Σωτήρης Σκίπης, Χριστούγεννα [Η γλώσσα μου για τη Δ δημοτικού, Μέρος Β, σ. 84]* 7. Νίκος Ρούτσος, Χριστούγεννα [Ευάγγελου Η. Πεντέα, Μεγάλη Σχολική Ανθολογία, 1958]* 8. Έλλη Παιονίδου, Τ αστέρι των Χριστουγέννων (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ]* 9. Τσαρλς Ντίκενς, [Χριστουγεννιάτικη ιστορία] [πηγή: 10. Ευγένιος Τριβιζάς, Φρικαντέλα (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* 19/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

20 11. Ιάκωβος Κωνσταντίνου, Χριστός γεννάται (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 27] 12. Ιωάννα Κυρίτση, Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη (πεζό) [Γλώσσα Δ, Β τεύχος, σσ ] 13. Κώστας Τζάμαλης, Χριστουγεννιάτικο δώρο (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σ. 24]* 14. Κατερίνα Αναγνώστου, Ο Αϊ-Βασίλης θα βρει το δρόμο του (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 15. Κωστής Παλαμάς, Χριστούγεννα (απόσπασμα) (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Ε δημ., Β μέρος, σ. 117, βλ. επίσης Κωστή Παλαμά, ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Α, Γ έκδοση, Μπίρης, Αθήνα 1972] * 16. Τέλλος Άγρας, Χριστούγεννα (ποίημα) [Η γλώσσα μου, Γ δημοτικού, Β μέρος, σ. 108, βλ. επίσης Διάπλασις των παίδων, τ. 50/ ]* 17. Χάρης Σακελαρίου, Πρωτοχρονιά (ποίημα) [Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α - Στ δημοτικού βιβλίο δασκάλου, σ. 103]* 18. Κωστής Παλαμάς, Ένας Θεός (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 163] 19. Μαρία Πυλιώτου, Η Μαρίνα και η παρέα της (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 20. Μενέλαος Φραγκούδης, Το χάρισμα τ Αϊ-Βασίλη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 155] 21. Μιχάλης Στασινόπουλος, Άγιε Βασίλη (ποίημα) [Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδήλωσες, Α -Στ, σ. 105] 22. Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου, Απόψε που γεννήθηκε ο Χριστός (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 191] 23. Πιπίνα Τσιμικάλη, [Οι τηγανίτες του Τραγοπόδη] (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ] 24. Πιπίνα Τσιμικάλη, Ο Πρασινοσκούφης (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 25. Ρένα Καρθαίου, Χριστουγεννιάτικο δέντρο (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 111]* 26. Τάσος Κουτσουλίδης, Το αστέρι των Μάγων (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 27. Τούλα Κακουλλή, Ο πλανήτης Τηγανίτα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σσ ] 28. Χρήστος Κάρμιος, [Οι γιορτές των Χριστουγέννων] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 29. Χρήστος Μπουλώτης, Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο (πεζό) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σσ ]* 30. Χρήστος Μπουλώτης, Το δάσος που ταξίδευε (πεζό) [Γλώσσα Ε, Β τεύχος, σσ ]* Πάσχα 1. Αντιγόνη Μεταξά, Το λαγουδάκι της Λαμπρής (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 117] 2. Βούλα Μάστορη, Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] 3. Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα (ποίημα) [Γλώσσα Γ, Γ τεύχος, σ. 64] 4. Δημοτικό, Το Μοιρολόγι της Παναγίας (ποίημα) [Γλώσσα Στ, Γ τεύχος, σσ ] 5. Έλλη Αλεξίου, Πασχαλινό (ποίημα) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σ. 56] 6. Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, Ανάσταση (πεζό) [Γλώσσα Δ, Γ τεύχος, σσ ] 7. Κίκα Πουλχερίου, Πασχαλιάτικη καμπάνα (πεζό) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 48] 8. Κύπρος Χρυσάνθης, Χριστός Ανέστη (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 15] 9. Κύρος Ρωσσίδης, Το τραγούδι της Πασχαλιάς (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 51] 10. Κώστας Βάρναλης, Ανάσταση (ποίημα) [Γλώσσα Ε, Γ τεύχος, σ. 28] 20/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

21 11. Κώστας Βάρναλης, Η μάνα του Χριστού (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 82] 12. Λάκης Παπαδήμας, Χριστός ανέστη (ποίημα) [Γλώσσα Β, Γ τεύχος, σ. 49] 13. Νικηφόρος Βρεττάκος, Στα γόνατα του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 170] 14. Ρωμανός ο Μελωδός, Η Ανάσταση του Ιησού (ποίημα) [Ανθολόγιο Ε &Στ, σ. 73] 15. Σταυρούλα Πέρικλου, Η λαμπαδίτσα (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Α &Β, σ. 50] 16. Χάρης Σακελλαρίου, Ήρθε η Πασχαλιά (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 116] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ιστορία του τόπου μου μέσα από τη λογοτεχνία, λαϊκή και επώνυμη Προτεινόμενη για Ε -Στ Απελευθερωτικός αγώνας Αλέξανδρος Ταπάκης, [Για τη λευτεριά] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Παστελλάς, Άδεια θρανία (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 209] 3. Ανδρέας Πολυδώρου, Η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 4. Άντρος Παυλίδης, [Η εποποιία του ] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, ] 5. Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, Λίγα λόγια στους μαθητές μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 207] 6. Γιώργος Φάνος, Κελί (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 153] 7. Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, Ο πορτοκαλόκηπος (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 8. Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Όλα ζητούν τη λευτεριά (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 53] 9. Ζήτα Σίγμα Ρω, Στα συρματοπλέγματα της σκλαβιάς (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 10. Θεοδόσης Πιερίδης, Κύπρος 1958 (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σ. 56] 11. Θεόδωρος Στυλιανού, Διαδήλωση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 226] 12. Ιάκωβος Κυθρεώτης, Ένας ηρωικός λαός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 13. Κώστας Μιχαηλίδης, Στο Γρηγόρη Αυξεντίου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Κώστας Μόντης, [Κλειστές πόρτες] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, τόμος Β, σσ ] 15. Λεύκιος Ζαφειρίου, [Διαδήλωση] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 239] 16. Νικόλαος Βασιλειάδης, Ευαγόρας Παλληκαρίδης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 17. Ρένος Πρέντζας, [Επισκεπτήριο στα κρατητήρια] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ Ρήνα Κατσελλή, Τα τελευταία λυρικά πετάγματα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 19. Τώνης Μελάς, Τ αλατζένιο παντελονάκι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 20. Φώτης Πίττας, [Στις μητέρες των πεσόντων] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 57] 21/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

22 21. Χριστάκης Γεωργίου, Δυστύχημα στο μεταλλείο (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, Στην ιερή μνήμη του Κυριάκου Μάτση (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 120] 23. Χρυσόστομος Μυριανθόπουλος, Ο Αριστομένης (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] Πραξικόπημα Τουρκική Εισβολή Αγγελική Σμυρλή, Η μάνα του αγνοούμενου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 2. Ανδρέας Ονουφρίου, Οι ώρες του χαμού (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 3. Άνθος Λυκαύγης, Ερπύστριες (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 4. Άντης Περνάρης, Ο όλεθρος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 122] 5. Αντριάνα Ιεροδιακόνου, Ένα πορτοκάλι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 47] 6. Αντωνάκης Ευγενίου, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 64] 7. Αχιλλέας Πυλιώτης, [Έτσι θα ζούμε] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 231] 8. Βασιλική Φωτίου, Ξεριζωμός (θεατρικό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 9. Γιώργος Κωνσταντής, Το σπίτι (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ. 48] 10. Γιώργος Πετούσης, Αγκάθιν στην καρκιάν μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 56] 11. Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης, Προσκαρτερία (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 12. Δημήτρης Λιπέρτης, Καρτερούμεν μέραν νύχταν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 19] 13. Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Ο Τρελόγιαννος (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 14. Ήρα Γενακρίτου, Το κλειδί (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 15. Ιάνθη Θεοχαρίδου, Ο Πενταδάκτυλος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σ. 46] 16. Κλαίρη Αγγελίδου, Στερνός λόγος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 171] 17. Κυριάκος Πλησής, Ανθρώπινη πραμάτεια (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 18. Κυριάκος Πλησής, Τα παιδιά (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 315] 19. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Αιγιαλούσα (ποίημα) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σ. 119] 20. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Παιδί με μια φωτογραφία (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 292] 21. Κώστας Γραικός, Ο Πετρής ο Μουλλωτός (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 22. Κώστας Μόντης, Της εισβολής (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 23. Κώστας Μόντης, Τουρκική εισβολή ΙΙ (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 198] 24. Λεωνίδας Μαλένης, Χρυσοπράσινο φύλλο (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 91] 25. Λίνα Σ. Σολομωνίδου, Βιώματα-Κύπρος 1974 (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 26. Μαρία Αβρααμίδου, Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 22/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

23 27. Μαρία Πυλιώτου, Το παλιό μας σπίτι (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 28. Μαρούλα Θεοδοσιάδου, Η σπασμένη κούκλα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 29. Μιχάλης Πασιαρδής, [Φέρτε μου το παλιό δκιολίν] (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 309] 30. Μιχάλης Πασιαρδής, Αγνοούμενος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 208] 31. Μιχάλης Πασιαρδής, Λευκωσία, βράδι (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 305] 32. Νάγια Ρούσου, Το ξεσπίτωμα (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 33. Νίτσα Αναστασίου, [Γυρισμός] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 34. Ντίνα Παγιάση-Κατσούρη, Προς αναγνώστη(1) (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 183] 35. Ξενής Πάτσαλος, Εφφύλιος (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 121] 36. Παύλος Λιασίδης, Βαρώσιν (ποίημα) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σ. 30] 37. Πέτρος Στυλιανού, [Η δεκάτη τετάρτη τ Αυγούστου] (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σσ ] 38. Πολύβιος Νικολάου, [Πενταδάκτυλος] (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 244] 39. Πυθαγόρας Δρουσιώτης, Κερύνεια (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 63] 40. Ρήνα Κατσελλή, [Η γυναίκα της Κερύνειας Πρόσφυγας στον τόπο μου] (πεζό) [Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, σσ ] 41. Σοφία Μουαΐμη, Ένα μπουκέτο λαλέδες (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 42. Σπύρος Επαμεινώνδας, Δημοτικό Σχολείο «Η φωλιά» (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] 43. Φοίβος Σταυρίδης, Η γριά γιαγιά μου (ποίημα) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Β, σ. 225] 44. Χάρης Αναστασιάδης, Η γιδοστάνη (πεζό) [Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος Α, σσ ] ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και χιούμορ Προτεινόμενη για Α -Β Ιστορίες με γάτες 1. Τζάννι Ροντάρι, Ο Γάτος ταξιδιώτης (πεζό) [Παραμύθια για να σπάτε κέφι, ΚΕΔΡΟΣ, σσ ]* 2. Ρενέ Γκοσινί Ζαν Ζακ Σενπέ, Ο Καραμέλος (πεζό) [ Οι Ανίκητοι, η συμμορία της αλάνας, Σύγχρονοι Ορίζοντες, σσ ]* 3. Anna Vivarelli, Ο γάτος Όσιρις (πεζό) [Η Έλενα και η γιαγιά της, Εκδόσεις Μεταίχμιο, σσ ]* 4. Ευγένιου Τριβιζά, Ούτε γάτα ούτε ζημιά (ποίημα) [Εκδόσεις Κέδρος]* 23/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

24 Ιστορίες στο τσίρκο 1. Άστριντ Λίντγκρεν, Η Πίπη πηγαίνει στο τσίρκο (πεζό) [Πίπη Φακιδομύτη, Εκδόσεις Ψυχογιός, ]* 2. Τζάνι Ροντάρι, Ελέφαντες ισορροπιστές (πεζό) [Ζώα έξω απ το κλουβί, Μεταίχμιο]* 3. Φιλίσα Χατζηχάννα, Στο τσίρκο (πεζό) [Οι περιπέτειες του Καρυδάκη και της Ζαχαρούλας, Ψυχογιός, ]* Λαϊκά και λαϊκότροπα παραμύθια Υγεία 1. Κατά που το ήθελε τον γυρνούσε (πεζό) [Δημητρακόπουλος Σοφοκλής, Γ., Ο υπέροχος Ναστραδίν Χότζας, ΚΕΔΡΟΣ 1997]* 2. Κινέζικος μύθος (διασκευή), Ο μανδαρίνος και ο γάτος (πεζό) [Γλώσσα Στ,. Α τεύχος, σ. 65]* 3. Κυπριακό παραμύθι, Πραματευτής και μάγειρας [Κυπριακά παραμύθια που άφησαν εποχή, επιμ. Κ.Παπαγεωργίου, Πάργα, Λευκωσία 1994]* 4. Λέων Τολστόι, Ο χωρικός και τα αγγούρια [Η γλώσσα μου για την Τετάρτη δημοτικού, Πρώτο μέρος, σσ ]* 5. Γαλλικός μύθος, Η γαλακτοπώλις και το γαλακτοδοχείον [ Κ. Χρυσάνθη, Χρ. Στ. Κυπριανού, Ανθολογία κυπριακής λαογραφίας, Λευκωσία 1975]* 6. Λαϊκό κυπριακό παραμύθι, Ο Βασίλης [ 7. Λαϊκό παραμύθι, Το γιασεμί, η ροδιά και η χαρουπιά (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 8. Λαϊκό παραμύθι, Φύλλο φύλλο της κουκιάς (πεζό) [Ανθολόγιο Α &Β, σσ ]* 1. Αντώνης Καλαμάρας, Στο γιατρό (κόμικ) [Η γλώσσα μου για την Τρίτη δημοτικού, 88 89]* 2. Γουέντι Κούλιγκ, Μπίλι Μπουτζόνι (πεζό) [Θα μου πεις ένα παραμύθι- παραμύθια που διαβάζονται σε δύο λεπτά, ΚΕΔΡΟΣ και 29]* 3. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ο πονόδοντος του Γκρινιάρη (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ δημοτικού, σσ και Τα πουλιά της αυλής, Εκδόσεις Αφοί Βλάσση, Αθήνα 1998] * 4. Ευγένιος Τριβιζάς, Η Δόνα Τερηδόνα (πεζό) [Ανθολόγιο Γ &Δ, σσ ] * 5. Λιάνα Αρανίτου, [Η οδοντόβουρτσα] (ποίημα) [Ανθολόγιο Α &Β, σ. 19]* ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Φαντασία και περιπέτεια Προτεινόμενη για Γ -Δ Περιπέτειες στη θάλασσα 1. Στρατής Μυριβήλης, Ο καημός του Αντρέ (πεζό) [Η γλώσσα μου Ε, Α μέρος, σσ.10-12] 2. Αλέξης Δημαράς, Ο Ρήγας καπετάνιος (πεζό) [Γλώσσα Α, Β τεύχος, σσ ]* 3. Ανδρέας Καρκαβίτσας, Δαίδαλος και Ίκαρος (πεζό) [Άπαντα, II, Εκδοτικός οίκος Σ.I. Ζαχαρόπουλος, 1973]* 24/ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού / Χαρτογράφηση υλικού

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη B τάξη

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη B τάξη ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στη B τάξη Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος 2.

Διαβάστε περισσότερα

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012. Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου KOΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ψυχικό, 25 Ιουνίου 2012 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους Γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Σας ενημερώνουμε για τα βιβλία τα οποία θα χρειαστούν τα παιδιά σας κατά

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2011) Προμήθεια Βιβλίων για την υλοποίηση των Πράξεων «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας των μαθητών-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη)

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) 1α. Νεοελληνική Λογοτεχνία A/A Λέξη-κλειδί Είδος υποστηρικτικού υλικού Πηγή - τίτλος Ποίηση Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Σταύρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) «Το πιο γλυκό ψωμί», Λαϊκό παραμύθι 2) «Ύπνε μου κι έπαρέ μου το», Δημοτικό τραγούδι 3) «Ένας αϊτός περήφανος», Κλέφτικο τραγούδι 4) «Η Νέα Παιδαγωγική»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1876 Κ.Δ.Π. 203/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 203 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1997 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσό Μετάλλιο. Χρυσό Μετάλλιο. Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου γυναικών και ανδρών Αγώνες Στίβου «Μάτσι α» Χρυσό Μετάλλιο

Χρυσό Μετάλλιο. Χρυσό Μετάλλιο. Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου γυναικών και ανδρών Αγώνες Στίβου «Μάτσι α» Χρυσό Μετάλλιο ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ και στους ι (άλμα εις ύψος) 2011 2012 Καλλένου Λεοντία ι Στίβου γυναικών και ανδρών Στίβου «Μάτσι α» 2011 2012 Καλλένου Λεοντία 2011-2012 Καλλένου Λεοντία Ανώμαλου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί!

με βιβλία πολλά! Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 ΔιαβάZουμε μαζί! Χριστουγεννιάτικος κατάλογος 2014 Τρίγωνα, κάλαντα ς στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα... βιβλία πολλά! ΕΚ ΔΟΣ ΕΙ Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ - 2 0 1 4 Ε Κ Δ ΟΣ Ε Ι Σ 1 9 7 9 Ψ Υ ΧΟΓ ΙΟΣ ΔιαβάZου μαζί! - 2

Διαβάστε περισσότερα

ενότητα 4 Προγράμματα ήχου (Κωδικός ΠΗ)

ενότητα 4 Προγράμματα ήχου (Κωδικός ΠΗ) Προγράμματα ήχου (Κωδικός ΠΗ) Προγράμματα ήχου παραγωγής του ΠΙΚ, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Διατίθενται σε μορφή ψηφιακών δίσκων (CD) και αποτελούν μεταγραφή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑ (TEET) 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- Τ.Γ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ.

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ. Άριστοι Μαθητές Α, Β και ς Άριστοι Μαθητές ς 1 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α06 20,00 2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α07 20,00 3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α09 19,79 4 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α04 19,71 5 ΛΑΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α09 19,71 6 ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΗΣ Πέμπτη :

ΙΟΥΝΗΣ Πέμπτη : ΙΟΥΝΗΣ 2017 Παρασκευή 16-6-2017: (19:00) Γιορτή έναρξης. Πόσα διαφορετικά πράγματα, λέξεις, έννοιες μπορεί να είναι ένα σημείο. Στη βιβλιοθήκη ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε, ζωγραφίζουμε, φωτογραφίζουμε διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: 2016 2017 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Διδακτικό εγχειρίδιο: Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας Α

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειμένων A & B Δημοτικού. Tο δελφίνι

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειμένων A & B Δημοτικού. Tο δελφίνι LOGOTEXNIA 1-41_A_B DHMOTIKOY 23/1/2013 12:24 µµ Page 1 Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειμένων A & B Δημοτικού Tο δελφίνι LOGOTEXNIA 1-41_A_B DHMOTIKOY 23/1/2013 12:24 µµ Page 2 ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σχολική χρονιά: 2009 2010 Δασκάλα: Γεωργία Δημητρίου ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ Στα χέρια σας κρατάτε το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς

ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν μαργαριτάρι. Του Γενάρη το φεγγάρι παρά λίγο μέρας μοιάζει. Του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα να 'ναι μέρα. Του Γενάρη το φεγγάρι

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΑΞΗ Β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ενότητες: 1(Α-Β-Γ), 2(Α-Β-Γ), 3(Α-Β-Γ), 4(Β-Γ), 5(Α-Β-Γ), 6(Β-Γ), 7(Α-Β-Γ), 8(Γ), 9(Α-Γ), 11(Γ), 12(Γ1 ), και τα παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Α Α Τ Τ Ι Κ Η : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕ ΡΟΙ (44) 1/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Κ.Ε.) 2/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.) 3/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Γραπτή Έκφραση. Όνομα:... Επώνυμο:...

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Γραπτή Έκφραση. Όνομα:... Επώνυμο:... ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γραπτή Έκφραση Όνομα:...................... Επώνυμο:................................................. Γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μου. Όταν είμαι στο σχολείο νιώθω χαρά γιατί είμαι με τους φίλους μου και παίζουμε. Αντώνης Αχιλλέως

Το σχολείο μου. Όταν είμαι στο σχολείο νιώθω χαρά γιατί είμαι με τους φίλους μου και παίζουμε. Αντώνης Αχιλλέως Το όνομα του σχολείου μου είναι Δημοτικό Σχολείο Κοράκου και βρίσκεται στην Κοράκου, ένα πολύ όμορφο χωριό. Αυτό το σχολείο χτίστηκε το 1900. Απ έξω η αυλή έχει μπασκέτες για να παίζουμε τα διαλείμματα

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά.

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Ήλιος, θάλασσα. Καλώς ήρθες ξεγνοιασιά. Βρεγμένες ομπρέλες κρατούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΔΙΕΚΔΙΚΩ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. ΔΙΕΚΔΙΚΩ Ημέρα ανακήρυξης Ψευδοκράτους Την ημέρα της ανακήρυξης του Ψευδοκράτους οι μαθητές και οι μαθήτριες ετοίμασαν πανό με συνθήματα, μικρές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση www.e-istories.gr Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Βασικές αρχές Οι εφαρμογές δεν υποκαθιστούν την ανάγνωση. Στοχεύουν στο να παροτρύνουν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2015 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Πιντιρίσιης Γεώργιος του Γρηγορίου (Γ4) με γενική βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Ποιητικό Κουίζ. 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών; Ποιητικό Κουίζ 1. Ποιος Έλληνας ποιητής τιμήθηκε πρώτος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας; Ο Γιώργος Σεφέρης Ο Κωνσταντίνος Καβάφης Ο Οδυσσέας Ελύτης 2. Ποιο είναι το μέτρο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα 08.00-08.30 Εγγραφές συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού Χαλάνδρι, 8/5/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ. 213.2023922 www.halandri.gr e-mail: press@halandri.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με τέσσερις παραμυθένιες βόλτες στο Χαλάνδρι η αυλαία για το Φεστιβάλ Παραμυθιού

Διαβάστε περισσότερα

www.agyra.gr www.agyra.gr

www.agyra.gr www.agyra.gr είτε µερικά ακόµη βιβλία που σίγουρα θα σασ αρέσουν Ένα µοναδικό βιβλίο. Αγαπηµένα ζώα του δάσους, άγγελοι και καλικάντζαροι, βασιλιάδες και φτωχοί, όλοι µαζί σε µια ονειρεµένη συλλογή παραδοσιακών παραµυθιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Λογοτεχνία

Η Παιδική Λογοτεχνία Τα παιδικά αναγνώσματα και η πορεία τους από τον 19 ο αιώνα μέχρι σήμερα Η Παιδική Λογοτεχνία Ονόματα μαθητριών: Μπουλούγαρη Ελίνα Περιφανάκη Σουζάνα Σταθακάρου Κατερίνα Σταθοπούλου Αναστασία Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Γ Δημοτικού. Τα απίθανα μολύβια ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Γλώσσα Γ Δημοτικού. Τα απίθανα μολύβια ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 2NEO001-026_MATHITI G.1.(1o) 20,5 27/2/2013 2:31 μμ Page 1 Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 2NEO001-026_MATHITI G.1.(1o) 20,5 5/3/2013 10:34 πμ Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ ΕΙΚOΝOΓΡΑΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.13.10/10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το πληροφοριακό και εικονιστικό υλικό του τόμου αντλήθηκε από τις Βιβλιοθήκες, τις Συλλογές Πινάκων και σχεδίων, τα Αρχεία προσώπων και ιδρυμάτων, τις Εκδόσεις έργων

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΚΝΕΛΛΟ ΠΕΡΣΙΑ 2. ΚΥΠΕΡΕΣΗ ΖΩΟΥΛΑ 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 4. ΤΡΑΚΟΣΙΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 6. ΠΡΙΜΟΥ ΕΛΙΝΑ 7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

12/07/2015. FINA Pts

12/07/2015. FINA Pts /0/0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 0/0/0 - /0/0 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 0µ. Πρόσθιο - Νεανίδων Όριο Πρόκρισης : 00:9:9 Όριο Ποινής : 00:: 0 Χρυσοστόµου Ειρήνη Αµ/στου 99 Ν 00::9 9.00 Στυλιανού 'Ερσια Πάφου 99 Ν 00::0.00 Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα