ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory - MSL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory - MSL"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Management Science Laboratory - MSL Έκθεση ραστηριοτήτων

2 ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης MSL Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ευελπίδων 47 Α Αθήνα Τ: F: Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ [Έκδοση Α, 2007]

3 i

4 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Η Μονάδα ιαχείρισης Καινοτοµίας και Γνώσης (InnKnow) Η Μονάδα Επιχειρησιακών Συστηµάτων και ιαδικασιών (OpeR) Η Μονάδα Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής (FRC) Πτυχιακές Εργασίες Εφαρµογής Μεθοδολογίες και Εργαλεία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή ηµοσιεύσεις σε Επιστηµονικά Περιοδικά Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Βιβλία, Συλλογικοί Τόµοι, Μονογραφίες Ερευνητικά οκίµια και Μελέτες Περιπτώσεων Επιστηµονικό Περιοδικό ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτική ραστηριότητα ιδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Σπουδές Οργάνωση Συνεδρίων, Workshops και Σεµιναρίων Η Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου ιακρίσεις και Αριστεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ιοικούσα Επιτροπή Ερευνητικό Προσωπικό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα Οργανισµοί και Επιχειρήσεις που στηρίζουν το MSL Συνεργασία µε το MSL ii

5 iii

6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Καθηγητή Γρηγόρη Π. Πραστάκο Το Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης (Management Science Laboratory - MSL) ιδρύθηκε στα τέλη του 2000 από τη Σύγκλητο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε σκοπό τη προαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πεδίο των Επιστηµών της ιοίκησης. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και η ανάδειξή του σε Κέντρο Αριστείας που να προάγει τη γνώση διεθνώς, και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο δυναµικά εξελισσόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονοµίας της Γνώσης. Ο πυρήνας του MSL αποτελείται από περίπου 40 ερευνητές (µέλη ΕΠ, µεταδιδακτορικοί ερευνητές, και υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι απασχολούνται σε βασική έρευνα, καθώς και σε ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από Εθνικούς Οργανισµούς και επιχειρήσεις. Το εργαστήριο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήµατα, ανεπτυγµένα δίκτυα, εξειδικευµένο λογισµικό υποστήριξης αποφάσεων, ERP συστήµατα και προηγµένα προγράµµατα διαχείρισης κινδύνου. Το MSL εντάσσεται στο Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ( ΕΤ) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και αποτελείται από τρεις ερευνητικές µονάδες που καλύπτουν αντίστοιχα πεδία στα οποία αναπτύσσεται η έρευνα στη ιοικητική Επιστήµη: α) ιαχείριση και ανάπτυξη Καινοτοµίας, Γνώσης και Ανθρώπινου υναµικού, β) ιοίκηση και βελτίωση ιαδικασιών και Συστηµάτων, και γ) Χρηµατοοικονοµική Μηχανική και ιοίκηση. Μονάδα ιαχείρισης Καινοτοµίας και Γνώσης (InnKnow), µε κύρια ερευνητική έµφαση σε θέµατα ιαχείρισης Καινοτοµίας & Γνώσης, ιοίκησης της Αλλαγής, Στρατηγικής ιοίκησης Απόδοσης, ιαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, ιοίκησης της Έρευνας & Τεχνολογίας (Επικεφαλής: Επικ. Καθηγητής Klas Eric Söderquist). Μονάδα Επιχειρησιακών Συστηµάτων & ιαδικασιών (OpeR), µε κύρια ερευνητική έµφαση σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στις διεθνείς και οργανωµένες εφοδιαστικές αλυσίδες, χρησιµοποιώντας εργαλεία της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και µεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας (Επικεφαλής: Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Ιωάννου). Μονάδα Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής (FRC), µε κύρια ερευνητική έµφαση σε θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής και ιαχείρισης Κινδύνου, χρησιµοποιώντας Ανώτερα Μαθηµατικά, Στατιστική, Οικονοµετρία και Χρηµατοοικονοµικά (Επικεφαλής: Καθηγητής Απόστολος Ρεφενές). Κάθε ερευνητική µονάδα διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό και αναπτύσσει ανεξάρτητη τις ερευνητικές της δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες µονάδες για την ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών, µοντέλων και εργαλείων, προκειµένου να προσφέρουν ολοκληρωµένες προσεγγίσεις και τεχνογνωσία σε επιχειρησιακά προβλήµατα, µετασχηµατισµούς οργανισµών, κτλ. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η έρευνα διεξάγεται µε έναν πολύ πιο αποτελεσµατικό και καινοτόµο τρόπο, προς όφελος τόσο των ερευνητικών έργων που αναλαµβάνονται, όσο και των ίδιων των ερευνητών. Στα επτά χρόνια λειτουργίας του, το MSL έχει επιτύχει ένα σηµαντικό επιστηµονικό έργο. Πιο συγκεκριµένα: 1

7 Έχει συµµετάσχει ή/και ολοκληρώσει πάνω από 50 ερευνητικά έργα, για µεγάλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, Έχει παράγει περί τα 180 ερευνητικά δοκίµια (working papers) τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη δηµοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, Έχει αναπτύξει πρωτότυπες µεθοδολογίες και εργαλεία του µάνατζµεντ, που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την επίλυση περίπλοκων προβληµάτων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, και έχουν ήδη δηµοσιευθεί διεθνώς, Έχει οργανώσει 2 διεθνή συνέδρια καθώς και ένα σηµαντικό αριθµό από ερευνητικά ή εκπαιδευτικά σεµινάρια και ειδικές ηµερίδες, Έχει αναπτύξει µια άρτια ιστοσελίδα για την υποστήριξη του επιστηµονικού χώρου που καλύπτει, Έχει ξεκινήσει την έκδοση ενός διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού/newsletter το οποίο ήδη αριθµεί 9 τεύχη, Έχει υποστηρίξει το διεθνές µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος (ΜΒΑ International) σε πάνω από 50 µεταπτυχιακές εργασίες εφαρµογής (Field Study Projects) και 20 διδακτορικές διατριβές, κ.ά., Έχει επιτύχει να προσελκύσει σηµαντική χρηµατοδότηση µέσω της επιτυχούς διεκδίκησης ανταγωνιστικών ερευνητικών χορηγιών (grants) και υποτροφιών έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (Γ Έρευνας, Γ Επιχειρήσεων), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (προγράµµατα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι και ΙΙ), το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕ ), και άλλους σηµαντικούς οργανισµούς. Πρόσφατα επέτυχε χορηγία από το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ) µε την οποία θα αναβαθµίσει ακόµη περισσότερο την υποδοµή του και θα αποκτήσει πιστοποίηση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000. Αυτές οι δραστηριότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν. Πέρα από αυτά όµως, το MSL κατάφερε να προσελκύσει και να δέσει µια δυναµική οµάδα ερευνητών στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, από µέλη ΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, και επισκέπτες ερευνητές, που συνεργάζονται στενά και αποτελεσµατικά στην εκπόνηση βασικής έρευνας στις επιστήµες της διοίκησης, µε δηµοσιεύσεις στα κορυφαία διεθνή περιοδικά, µε συµµετοχές σε διεθνή συνέδρια, οργάνωση ηµερίδων και σεµιναρίων αλλά και µε εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη προς όφελος επιχειρήσεων και οργανισµών. Όλα µέσα στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και αριστείας που κατά παράδοση χαρακτηρίζουν το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πιστεύω, ότι µε την µέχρι σήµερα πορεία του το Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης του ΟΠΑ έχει επιτύχει την αποδοχή από την ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα, ως ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς ερευνητικούς εταίρους. Θέλω να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς για την υποστήριξή και την εµπιστοσύνη τους, καθώς και τους επικεφαλής των ερευνητικών µονάδων και όλους τους συνεργάτες του Εργαστηρίου για την άριστη συνεργασία µας. Καθηγητής Γρηγόρης Π. Πραστάκος Φεβρουάριος

8 3 1 Ερευνητικό Έργο

9 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης (MSL) έχει σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη έρευνας στους χώρους που δραστηριοποιείται, καθώς και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην ακαδηµαϊκή και επιχειρηµατική κοινότητα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει µια σειρά από δράσεις, που περιλαµβάνουν: o o Εκπόνηση βασικής έρευνας και υποστήριξη στην εκπόνηση ιδακτορικών ιατριβών των υποψηφίων ιδακτόρων του Τµήµατος ΕΤ στα γνωστικά αντικείµενα που καλύπτει, Εκπόνηση έρευνας, σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα ή επιχειρήσεις, που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης ή από επιχειρήσεις, o Εκπόνηση συµβουλευτικών έργων προς οργανισµούς και επιχειρήσεις, εφαρµόζοντας πρωτότυπες µεθοδολογίες και εργαλεία για την επίλυση περίπλοκων διοικητικών και οργανωσιακών προβληµάτων, o o o ηµοσίευση πρωτότυπων επιστηµονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή ή ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά, συλλογικούς τόµους, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και η συµµετοχή και διοργάνωση συνεδρίων για τη παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, και τη διάχυση της γνώσης, Υποστήριξη στην εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών Εφαρµογής των φοιτητών του ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA International, Έκδοση επιστηµονικού περιοδικού/newsletter, στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, για εφαρµογή στην πράξη, καθώς και η ανάπτυξη portal ιοικητικής Επιστήµης, για υποβοήθηση της έρευνας, o Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων που απευθύνονται προς στελέχη επιχειρήσεων πάνω σε θέµατα αιχµής, κ.ά. Τα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο είναι τα εξής: Ερευνητική Μονάδα InnKnow OPeR FRC Πεδίο Έρευνας ιαχείριση Καινοτοµίας, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών ιοίκηση Τεχνολογίας, ιοίκηση Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ιαχείριση Γνώσης και ιοίκηση Ικανοτήτων Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων Στρατηγική ιοίκηση Απόδοσης Balanced Scorecard ιοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών και Ανάπτυξης ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ιοίκησης Συστηµάτων ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΕRP) ιοίκηση ιαδικασιών και Παραγωγής ιαχείριση Κινδύνου και Επιµερισµός Αποδόσεων Σχεδιασµός & Αποτίµηση Παραγώγων Προϊόντων ιαχείριση Προσόδων & Υποχρεώσεων ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας & Τιτλοποίηση Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Οικονοµοµετρική Μοντελοποίηση Ενέργεια, Κλίµα και Περιβαλλοντική Χρηµατοοικονοµική Εταιρική ιακυβέρνηση 4

10 1.2. INNKNOW: ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ Η ερευνητική µονάδα InnKnow του Εργαστηρίου, µε επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Klas Eric Söderquist, δραστηριοποιείται σε µια σειρά από ερευνητικά αντικείµενα τα οποία περιλαµβάνουν: ιαχείριση Καινοτοµίας, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών ιοίκηση Τεχνολογίας, ιοίκηση Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ιαχείριση Γνώσης και ιοίκηση Ικανοτήτων Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων Στρατηγική ιοίκηση Απόδοσης Balanced Scorecard ιοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών και Ανάπτυξης Ακολουθεί µια ενδεικτική λίστα από ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί από το MSL/InnKnow: Η δηµιουργία και η αποτελεσµατική λειτουργία οµάδων έργου είναι ένας κρίσιµος παράγοντας στο σύχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Μία διδακτορική διατριβή ερεύνησε τον τρόπο που οι διαδικασίες µάθησης επηρεάζουν την απόδοση και τη καινοτοµίκοτητα της οµάδας. Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση Μεγάλων Έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ASIF ( ) Το Eυρωπαϊκό αυτό έργο, σε συνεργασία µε τα University of Manchester (Μ. Βρετανία), Fraunhofer Inst. (Γερµανία), Hungarian Academy of Sciences (Ουγγαρία), κ.ά. είχε σαν στόχο µια θεωρητική και πρακτική αποτίµηση των επιπτώσεων των µεγάλων έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην οικονοµία και τις επιχειρήσεις. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσµατα θα εµφανισθούν σε βιβλίο που θα εκδοθεί από διεθνή εκδοτικό οίκο. Στρατηγική ιοίκηση Καινοτοµίας: ιαδικασίες Μάθησης για τη Παραγωγή Καινοτοµίας από Οµάδες Έργου ( ) Θεωρώντας πως η δηµιουργία οµάδων έργου αποτελεί έναν κρίσιµο παράγοντα για επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, διεξήχθη µια διδακτορική έρευνα µε σκοπό τη µελέτη και ανάλυση των µαθησιακών διαδικασιών σε οµάδες που έχουν αναλάβει έργα καινοτοµίας. Σκοπός της υπήρξε η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις διαδικασίες γνώσης και µάθησης και δηµιουργούν ευοίωνες προοπτικές για αλλαγή και καινοτοµία. Το έργο αυτό υποστηρίχθηκε από επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Προοπτική ιερεύνηση των Επιπτώσεων της Καινοτοµίας και της Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Foresight ( ) Στόχος του έργου, που απετέλεσε µέρος µιας παν-ευρωπαϊκής έρευνας, υπήρξε η ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων για την εξέλιξη της έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα και τη µελέτη των επιπτώσεών τους στην οικονοµία και την κοινωνία. Το MSL εστίασε τη µελέτη του στην οριζόντια δράση «καινοτοµία», µελετώντας τη σηµασία και τη συνεισφορά της καινοτοµίας µέσα από διαφορετικά σενάρια. Μελετήθηκαν 11 κλάδοι της οικονοµίας (Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Βιοτεχνολογία, Μεταφορές, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισµός & Πολιτισµούς, Υλικά, Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, Ενέργεια, Βιοµηχανική Παραγωγή, Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία), οργανώθηκε ένα διεθνές συνέδριο στο ΟΠΑ και δηµοσιεύθηκε ένας σηµαντικός αριθµός από κείµενα και εργασίες. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 5

11 και άλλα Πανεπιστήµια, ενώ χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Foresight του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ). Ερευνητικές Προοπτικές των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας, BS-RESPOT ( ) Η περιοχή του Εύξεινου Πόντου εισέρχεται σε µια νέα περίοδο σταθερότητας και ανάπτυξης. Σκοπός του έργου υπήρξε η ανάλυση των δυνάµεων και αδυναµιών καθώς και των ερευνητικών προοπτικών για τις 12 χώρες µέλη του Οργανισµού Παρευξήνιας Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στα παραδοτέα του έργου αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της καινοτοµίας και προτάθηκαν τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων έρευνας καθώς και πεδία για την ανάπτυξης κοινών προγραµµάτων και δράσεων συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες της Μ.Θ. και την Ε.Ε. Το έργο διεξήχθη σε συνεργασία µε το ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (International Center of Black Sea Studies), το Joanneum Research (Αυστρία), και άλλους διεθνείς οργανισµούς, ενώ χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καινοτοµία και Εξέλιξη στο Κλάδο Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα ( ) Στοιχεία του Sectoral Innovation Scoreboard εµφανίζουν τον Ελληνικό κλάδο υπηρεσιών πληροφορικής ως τον πιο καινοτόµο κλάδο στη κατηγορία του και τον τρίτο πιο καινοτόµο από όλους τους κλάδους στην Ευρώπη. Σκοπός του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου είναι η µελέτη των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή την αριστεία µέσω της µελέτης της διαχρονικής εξέλιξης του κλάδου υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το εµπειρικό µέρος της έρευνας περιλαµβάνει τη διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας (longitudinal field research) µέσω της χρήσης τόσο ποσοτικών µεθόδων και χρονοσειρών, όσο και ποιοτικής έρευνας. Γιατί οι δηµόσιες δαπάνες για Ε&Α συνδέονται ελάχιστα µε την καινοτοµικότητα των επιχειρήσεων; Το παραπάνω, είναι ένα από τα ερωτήµατα που θέτει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο στο οποίο το MSL διαδραµµατίζει σηµαντικό ρόλο. Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Καινοτοµία των Επιχειρήσεων από τα ηµόσια Επιδοτούµενα Προγράµµατα Έρευνας & Ανάπτυξης, InnoImpact ( ) Ενώ τα Προγράµµατα Πλαίσια της ΕΕ χρηµατοδοτούν ένα µεγάλο αριθµό από έργα συνεργασίας για Ε&Α, φαίνεται πως δεν παράγεται καινοτοµία στο βαθµό που θα έπρεπε. Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, ανάµεσα στους οποίους και η ασθενής σχέση µεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Το MSL είναι ένας από τους κύριους εταίρους αυτού του έργου, σε συνεργασία µε σηµαντικά ευρωπαϊκά κέντρα. Στόχος του είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων των Προγραµµάτων Πλαισίων F5 και F6 στη καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το έργο περιλαµβάνει: σχεδιασµό µεθοδολογίας, ανάλυση έργων, αποτίµηση επιπτώσεων στην Ευρώπη, σύγκριση µε αντίστοιχα έργα σε άλλες χώρες, ανάπτυξη µελετών περιπτώσεων (case studies) επιχειρήσεων, και ανάπτυξη οδηγών για βελτίωση στη διαχείριση προγραµµάτων Ε&Α. Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΕΕ Γ Επιχειρήσεων. Β. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ευρω-Μεσογειακό ίκτυο για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υποδοµών Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, MEDFORIST ( ) Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδοµών για εκπαιδευτική συνεργασία µεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση από το δίκτυο. Στο έργο συµµετέχουν από την ΕΕ τα University of Sheffield (Μ. Βρετανία), Helsinki Un. of Technology (Φιλανδία), και Grenoble 6

12 Ecole de Management (Γαλλία), καθώς επίσης και 11 ακόµη χώρες της Μεσογείου. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EUMEDIS). Ανάπτυξη της ιαχείρισης Ικανοτήτων στον Τραπεζικό Τοµέα ( ) Μελέτη για την ανάπτυξη µοντέλων και συστηµάτων σχετικά µε την διαχείριση ικανοτήτων και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού στον τραπεζικό τοµέα. Στο έργο αναπτύχθηκε νέα µεθοδολογία σχετικά µε τον σχεδιασµό πλαισίου ικανοτήτων σε ένα οργανισµό, λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του οργανισµού, τις άριστες πρακτικές, και τις διεθνείς τάσεις στον κλάδο. Με βάση αυτή τη µεθοδολογία, σχεδιάστηκε συγκεκριµένο πλαίσιο ικανοτήτων για την Εµπορική Τράπεζα, και ανασχεδιάστηκαν διαδικασίες του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού µε βάση το σύστηµα αξιοποίησης των ικανοτήτων του οργανισµού. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Emporiki Bank. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες για τον αποτελεσµατικό διαµερισµό της γνώσης και πως αυτοί αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα έντασης γνώσης; Μια διδακτορική διατριβή ερεύνησε το παραπάνω θέµα µέσω µιας έρευνας πρακτικών διαχείρισης γνώσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ανάπτυξη και ιαχείριση ικτύων ιαµερισµού Γνώσης KSN ( ) Η ιαχείριση γνώσης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα πεδία έρευνας στη διοικητική των επιχειρήσεων σήµερα. Παρόλα αυτά, λίγα είναι γνωστά αναφορικά µε τον ρόλο, την αλληλεπίδραση και και τη σηµασία των τεχνολογικών, οργανωσιακών και κοινωνικών παραγόντων στην αποδοτικότητα των ενδοεπιχειρισιακών ικτύων ιαµερισµού Γνώσης (Knowledge Sharing Networks). Το ερευνητικό αυτό έργο στοχεύει στην µελέτη των παραπάνω παραγόντων και την ανάπτυξη µεθοδολογίας για την αποτελεσµατική εφαρµογή ενδοεπιχειρισιακών δικτύων διαµερισµού γνώσης. Ως µέρος του έργου, σχεδιάζονται ενδοεπιχειρισιακά δίκτυα διαµερισµού γνώσης για τον τραπεζικό κλάδο. Παράλληλα, επιλέγονται οι κατάλληλες τεχνολογίες υποστήριξης για την ολοκληρωµένη υλοποίηση του δικτύου. Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται από την Emporiki Bank και το πρόγραµµα ΠΕΝΕ της ΓΓΕΤ. Εφαρµογή Καινοτόµων Προσεγγίσεων ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού στη Ναυτιλία ( , OpeR / InnKnow) Το έργο στοχεύει στο να σχεδιάσει ένα σύστηµα διαχείρισης ικανοτήτων-ανθρώπινου δυναµικού µε εξειδίκευση σε ναυτιλιακές εταιρίες και να αναπτύξει προτάσεις για στρατηγική χρησιµοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος ως εργαλείου διαχείρισης γνώσης και σταδιοδροµίας. Κατά την υλοποίηση του έργου γίνεται ανάλυση των στρατηγικών και λειτουργικών αναγκών για τη διαχείριση ικανοτήτων στον ναυτιλιακό τοµέα και προσδιορίζεται ένα πλαίσιο ταξινόµησης µέσα από προτάσεις βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται σύστηµα το οποίο συνεπικουρείται από σύστηµα µάθησης από απόσταση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πλοία ή γραφεία ναυτιλιακών εταιριών µέσω e-learning platforms. Το έργο προάγει νέα µοντέλα, αλγορίθµους και συστήµατα όπως τεχνικές βέλτιστου προγραµµατισµού σταδιοδροµίας µε τη βοήθεια χρονοπρογραµµατισµού τύπου MRP. Το έργο εκπονείται σε συνεργασία µε τις εταιρίες Avin Oil, ACE και Lloyd s, και χρηµατοδοτείται από την ΓΓΕΤ. Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Επιχειρηµατικότητα Προσδιοριστικοί Παράγοντες Οργανωσιακής Ανανέωσης ( ) Η Στρατηγική Επιχειρηµατικότητα είναι µια νέα έννοια, που συνδυάζει την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών και ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, ιδιαίτερα χρήσιµη για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών κατευθύνσεων σε καθιερωµένες επιχειρήσεις. Αντικείµενο του ερευνητικού αυτού έργου είναι να εντοπίσει του οργανωσιακούς εκείνους πόρους και τις δυναµικές ικανότητες που συνθέτουν την στρατηγική επιχειρηµατικότητα 7

13 και να εξετάσει εµπειρικά ένα ολοκληρωµένο µοντέλο αυτών των παραγόντων. Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται από την Emporiki Bank και τη ΓΓΕΤ. Επιχειρηµατικά Σχέδια και Μελέτες Σκοπιµότητας Εντός του γνωστικού αντικειµένου της επιχειρηµατικότητας, έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός πτυχιακών εργασιών εφαρµογής (Field Study Projects) από µεταπτυχιακούς φοιτητές του ιεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη ιοίκηση Επιχειρήσεων - MBA International του Τµήµατος, σε συνεργασία µε καθηγητές και ερευνητές του MSL. Τέτοιες µελέτες περιλαµβάνουν επιχειρηµατικά σχέδια για την εισαγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών σε νέες αγορές καθώς και µελέτες σκοπιµότητας για την ανάπτυξη νέων γραµµών παραγωγής, διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών. Ενδεικτικά, τέτοιες µελέτες έχουν συνταχθεί για επιχειρήσεις όπως η Hewlett Packard, Citibank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Unilever Group Ελαϊς, Philips, Sara Lee Coffee and Tea, κα.. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΙΟIΚΗΣΗ ΑΠO ΟΣΗΣ BALANCED SCORECARD Μέτρηση της απόδοσης Έρευνας και Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων ( ) Η µέτρηση της απόδοσης της Ε&Α και της ΑΝΠ µιας επιχείρησης έχει αποτελέσει αντικείµενο µεγάλου ενδιαφέροντος. Πλήθος διαφορετικών µεθόδων έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (αναµενόµενα/πραγµατοποιηθέντα), των εισροών (πόροι, δοµές, κ.ά), και των διαδικασιών (διαχείριση έργων, διαδικασία εκµάθησης, οργανωσιακή δυναµική, κ.ά). Αυτό το έργο ανέπτυξε ένα δοµηµένο πλαίσιο για τον ορισµό και την υλοποίηση συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης Ε&Α και ΑΝΠ, ενώ παράλληλα ανέλυσε τη χρήση και τις απιτπώσεις αυτών των συστηµάτων στη λήψη αποφάσεων και στην απόδοση της καινοτοµίας. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Grenoble Ecole de Management. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δηµιουργούν αξία στα τραπεζικά ιδρύµατα, ποια η σχέση ανάµεσά τους και ποια η χρονική κλίµακα επίδρασής τους; Μια διδακτορική διατριβή µελέτησε το παραπάνω θέµα µε στόχο τον εντοπισµό των κρίσιµων παραγόντων και την ανάπτυξη ενός µοντέλου σχέσεων για τη µέτρηση της τραπεζικής επίδοσης. Εντοπισµός και Ανάλυση των Παραγόντων που δηµιουρηούν Αξία (Key Value Drivers) στον Τραπεζικό Χώρο ( ) Σκοπός του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου είναι η εξέταση της αλυσίδας αξίας (value chain) του Τραπεζικού κλάδου, µε στόχο την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα των Τραπεζών. Για τους σκοπούς της έρευνας, αξιοποιούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για όλα τα υποκαταστήµατα από δύο από τους µεγαλύτερους Ελληνικούς Τραπεζικούς οργανισµούς και εντοπίζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συµβάλλουν στην οικονοµική ευρωστία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων αυτών αλλά και η συµβολή του κάθε παράγοντα στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Επίσης εξετάζεται το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί µεταξύ της βελτίωσης ενός παράγοντα και της επίπτωσης στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Το έργο προσδίδει σηµαντικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότερη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε Τραπεζικούς οργανισµούς. Στρατηγική ιοίκηση Απόδοσης Ανθρώπινου υναµικού ( ) Η επίτευξη διατηρήσιµης επιχειρηµατικής ανάπτυξης περιλαµβάνει, πέρα από την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, και παραµέτρους καινοτοµίας, µάθησης και ανθρώπινων δεξιοτήτων, αποδοτικότητας διαδικασιών και οργάνωσης, και πελατειακής κουλτούρας και στρατηγικής. Αυτή η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη πλαισίων στρατηγικής και εργαλείων µέτρησης απόδοσης µε βάση τη θεωρία της ισόρροπης ανάπτυξης (Balanced Scorecard). Έµφαση δόθηκε στον τραπεζικό τοµέα. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Emporiki Bank και τη ΓΓΕΤ. 8

14 Στρατηγική ιοίκηση Απόδοσης σε Τµήµατα Πληροφορικής ( ) Το ερευνητικό αυτό έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη ενώς συστήµατος µέτρησης της απόδοσης βασισµένο στο µοντέλο του Balanced Scorecard, µε χρήση σε τµήµατα πληροφορικής τραπεζικών ιδρυµάτων. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Κυπριακό 'Ίδρυµα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) Cyprus Research Promotion Foundation και την Τράπεζα Κύπρου όπου εφαρµόστηκαν και τα αποτελέσµατα. Η φάση της εγκατάστασης του συστήµατος περιελάµβανε την ανάλυση των προοπτικών, της αποστολής και της στρατηγικής της τράπεζας, την ανάπτυξη της µεθοδολογίας και µιας δέσµης από µέτρα για την εφαρµογή του BSC. Ε. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παρατηρητήριο Τεχνολογίας και ιοίκησης ΤΕΜΑ ( ) Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του εργαστηρίου διεξήχθησαν δύο έρευνες µε σκοπό να προσδιοριστούν η διείσδυση και η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην οργάνωση των επιχειρήσεων, την καινοτοµία, την πρακτική διαχείρισης γνώσης, καθώς και σε άλλα επιχειρησιακά θέµατα. Για τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας σχεδιάστηκε ερωτηµατολόγιο το οποίο εστάλη σε 1000 κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις, µε ικανοποιητικό βαθµό ανταπόκρισης. Αποτελέσµατα των ερευνών έχουν δηµοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά. Ενσωµατώνοντας την Εταιρική Εξέλιξη, InQB ( ) Το έργο Incubating Corporate Evolution (InQB) περιλαµβάνει το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή µεγάλης έρευνας σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη διαχείριση της αλλαγής στο σηµερινό ταχύτατα µεταβαλλόµενο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον. Το έργο εκπονήθηκε µε τη συνεργασία του INSEAD (Γαλλία). Στα πλαίσια της έρευνας διεξήχθη σε βάθος ανάλυση σε 15 επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αναπτύχθηκαν µια σειρά από case studies Ελληνικών επιχειρήσεων, και δηµοσιεύθηκαν επιστηµονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Έρευνα που διεξάγεται σε τακτική βάση µελετά την εξέλιξη του ελληνικού επιχειρηµατικού τοπίου, τις διοικητικές θεωρήσεις και πρακτικές προσφέρει µια µοναδική οπτική αναφορικά µε το επίπεδο των επιχειρηµατικών πρακτικών και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ιοίκηση Αλλαγών στον ηµόσιο Τοµέα ( ) Το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός πλαισίου για τη διοίκηση αλλαγών στο ηµόσιο τοµέα µε βάση τη θεωρία της Νέας ηµόσιας ιοίκησης (New Public Management). Η έρευνα συνίσταται αφενός µεν στην εννοιολογική διευκρίνιση και στην εµπειρική επαλήθευση µίας πολυπρισµατικής θεωρίας της οργανωσιακής αλλαγής, αφετέρου δε, στην µελέτη εφαρµογών του προγράµµατος Πολιτεία, µε στόχο τον εντοπισµό παραγόντων επιτυχούς εφαρµογής αλλαγών στο δηµόσιο. Ανάλυση του Επιπέδου των ιοικητικών Πρακτικών στην Ελλάδα ( ) Το έργο αυτό, το οποίο διεξάγεται για λογαριασµό της Ελληνικής Εταιρείας ιοίκησης Επιχειρήσεων, περιλαµβάνει τον σχεδιασµό, και υλοποίηση έρευνας βάσει δοµηµένου ερωτηµατολογίου σε σχηµατοποιηµένο µεγάλο δείγµα επιχειρήσεων, για τον εντοπισµό των διοικητικών πρακτικών και του επιπέδου µάνατζµεντ στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία µε την ICAP. 9

15 1.3. OPER: ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Η ερευνητική µονάδα OpeR, του Εργαστηρίου, µε επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, δραστηριοποιείται σε µια σειρά από ερευνητικά αντικείµενα τα οποία περιλαµβάνουν: Η ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείµενα έρευνας για το MSL. Μέσω ενός σηµαντικού αριθµού ερευνητικών έργων και έξι διδακτορικών διατριβών εξετάζεται µια ποικιλία από σχετικά θέµατα που καλύπτουν περιοχές όπως η διαχείριση αποθηκών, δοµή δικτύων, χρηµατοοικονοµικά θέµατα, διαχείριση κινδύνου, κα. ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) ιοίκηση Επιχειρησιακών ιαδικασιών Ακολουθεί µια ενδεικτική λίστα από ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί από το MSL/OperR: A. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ιαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων ( µέχρι σήµερα) Οι εφοδιαστικές αλυσίδες σήµερα αποτελούν ένα σηµαντικό αντικείµενο έρευνας για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Τα κύρια πεδία έρευνας αφορούν τη µείωση του κόστους, την ανάπτυξη και τη βελτίωση συνεργασιών, τη διαχείριση του κόστους σε κάθε στάδιο, την ανάπτυξη ευελιξίας, κ.ά. Η ερευνητική µονάδα MSL/OpeR έχει αναπτύξει µία έντονη και µακροχρόνια δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο. Ένας σηµαντικός αριθµός από ερευνητικά έργα και διδακτορικές διατριβές έχουν αναληφθεί σε διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων και ένας εξίσου σηµαντικός αριθµός από παγκοσµίως καινοτόµα ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν εξαχθεί και δηµοσιευθεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Ενδεικτικά: α) Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία έρευνα αναφορικά µε τις βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης αποθεµάτων. Η έρευνα αυτή περιελάµβανε τη διαχείριση αποθεµάτων και τη πολιτική ροών καθώς και τον σχεδιασµό βέλτιστων πρακτικών για την τροφοδοσία αποθηκών ώστε να µειωθεί στο ελάχιστον το κόστος του χρόνου παραµονής και να επιτευχθούν τα επιθυµητά επίπεδα υπηρεσιών για όλους τους κόµβους της αλυσίδας. β) Σε µία άλλη µελέτη αναπτύχθηκαν τεχνικές option pricing για την επιλογή αγοράς, ενοικίασης µε δικαίωµα αγοράς ή πλήρους διάθεσης σε τρίτους, διακοµετακοµιστικών κέντρων. Η ερευνητική αυτή µεθοδολογία πρόκειται να προσαρµοστεί κατάλληλα προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε διαµετακοµιστικά προβλήµατα σε κέντρα στη Σίνδο και την Αττική. γ) Με µια άλλη οπτική, µελετήθηκε το πρόβληµα της χωροθέτησης των κατάλληλων κόµβων για την δηµιουργία αποθηκών. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι συνδυαστικής βελτιστοποίησης και αναπτύχθηκαν αποτελεσµατικοί αλγόριθµοι για τη διαχείριση µεγάλης κλίµακας εφοδιαστικών αλυσίδων µε πολλά προϊόντα. δ) Σε ένα σηµαντικό αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της βελτιστοποίησης της συνολικής διανοµής και της ελαχιστοποίησης των ενδιάµεσων αποθηκών για καταναλωτικά αγαθά υπό ποικιλία συνθηκών, µε πολύ καλά αποτελέσµατα. ε) Σε ένα έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγµή, µελετάται το θέµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κινδύνου σε µια Εφοδιαστική αλυσίδα. Το ερευνητικό αυτό έργο αποσκοπεί στο α) να κατηγοριοποιήσει τον κίνδυνο που προκύπτει από την εφοδιαστική αλυσίδα και να εντοπίσει παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, και β) να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για την επιτυχή διαχείριση αυτού του κινδύνου. 10

16 στ) Σε ένα άλλο έργο, µελετήθηκε το σηµαντικό θέµα της συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε µια µέθοδος για την επακριβή εκτίµηση του αρχικού χρόνου (lead time) που απαιτείται προκειµένου να διεκπεραιωθεί µια εντολή παραγγελίας από ένα ανεπτυγµένο βιοµηχανικό σύστηµα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτή τη περιοχή χρηµατοδοτούνται µερικώς από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας µέσω των προγραµµάτων «Πυθαγόρας» και «Ηράκλειτος». Η µέχρι τώρα έρευνα έχει οδηγήσει σε έναν σηµαντικό αριθµό δηµοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή περιοδικά του χώρου. Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες µε Εφαρµογή στη ιαχείριση Αποβλήτων µε ιαδικτυακές Εφαρµογές και Συστήµατα - Α ΕΣ ( ) Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη µιας καινοτόµου διαδικτυακής πλατφόρµας για παρακολούθηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων σε κατανεµηµένες τοποθεσίες, συλλογή τους µε χρήση ειδικών οχηµάτων, ενδιάµεση αποθήκευση σε τοπικούς σταθµούς µεταφόρτωσης, και τελική µεταφορά στο διυλιστήριο για κατεργασία και ανακύκλωση. Η προτεινόµενη πλατφόρµα θα είναι ενοποιηµένη µε συστήµατα ERP, θα ενεργοποιεί πληροφοριακές λειτουργίες reverse MRP µε χρήση connectors (J2EE) και θα εκµεταλλεύεται ασύρµατες επικοινωνίες για συγκέντρωση πρωτογενών πληροφοριών από κατανεµηµένες πηγές. Η βασική έρευνα επικεντρώνεται στον προγραµµατισµό παραγωγής µε βελτιστοποίηση αντίστροφων ροών και στην αριστοποίηση αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse supply chain - βέλτιστες τοποθεσίες αποθήκευσης ορυκτελαίων και διαδροµών συλλογής τους από µεγάλο αριθµό γεωγραφικά διεσπαρµένων σηµείων). Το έργο εκπονείται σε συνεργασία µε τις εταιρίες Cyclon και Konkat και χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΕΤ. Πρότυπο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Επιχειρησιακής βελτιστοποίησης µέσω ιαδικτυακών εφαρµογών στη Ναυτιλία, ΠΟΣΕΙ ΩΝ ( ) Αντικείµενο του έργου είναι η σχεδίαση και πιλοτική υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πρότυπου συστήµατος ειδικών εφαρµογών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ναυτιλιακής επιχείρησης και την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων µεθόδων παροχής νέων-βελτιωµένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε χρήση σύγχρονων επικοινωνιών, τεχνολογιών ιαδικτύου και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΠΣ). Το προτεινόµενο πληροφοριακό-επικοινωνιακό σύστηµα θα αξιοποιεί πληροφορίες από πολλαπλές κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων (Β ) και θα ενοποιεί γεωγραφικά, χρονικά και κοστολογικά στοιχεία µε διεπαφές πολλαπλών επιπέδων. 11

17 Η έρευνα για τη δροµολόγηση οχηµάτων περιλαµβάνει την ανάπτυξη αλγορύθµων καθώς και την ολοκλήρωσή τους µε τεχνολογίες GIS και GPS για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών συστηµάτων λήψης αποφάσεων. Οι αλγόρυθµοι που έχουν αναπτυχθεί καλύπτουν µια ευρεία κλίµακα από θέµατα δροµολόγησης, ενώ έχουν αναγνωρισθεί ανάµεσα στους καλύτερους παγκοσµίως. Η θεωρητική έρευνα που αναπτύσσεται στο MSL/OpeR σε συνδιασµό µε πολλαπλές πρακτικές εφαρµογές, έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός σηµαντικού γνωσιακού πλούτου αναφορικά µε αλγορύθµους ERP, µεθοδολογίες εφαρµογής και λογισµικό ανάπτυξης. ροµολόγηση Οχηµάτων (2001-µέχρι σήµερα) Το πρόβληµα της δροµολόγησης οχηµάτων αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήµατα στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Στην ερευνητική οµάδα MSL/OpeR έχουν δηµιουργηθεί αποτελεσµατικές προσεγγίσεις για πολλά προβλήµατα δροµολόγησης, όπως: δροµολόγηση οχηµάτων µε περιορισµούς χωρητικότητας, µε χρονικά παράθυρα, µε ανοµοιογενή στόλο οχηµάτων, µε ταυτόχρονες αποστολές και παραλαβές, µε περιορισµένο στόλο οχηµάτων. Σύµφωνα µε αξιολογήσεις διεθνών ερευνητών, οι αλγόριθµοι που έχουν σχεδιαστεί τοποθετούνται ανάµεσα στους καλύτερους διεθνώς (βλ. και ενότητα 3.5). Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΓΓΕΤ. B. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και ιαχείρισης Πόρων µε ιαδικτυακές Εφαρµογές στον Τοµέα της Ναυτιλίας ( ) Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πληροφοριακής εφαρµογής που θα υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις εσωτερικές λειτουργικές και επικοινωνιακές ανάγκες της Avin Oil Trader στα κεντρικά γραφεία, στα παραρτήµατα και στα πλοία του στόλου της. Η µελέτη αποσκοπούσε στη σχεδίαση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που να παρέχει δυνατότητες για τον προγραµµατισµό και το συντονισµό των λειτουργικών διαδικασιών, τη διαχείριση της ροής (workflow management) µεταξύ τους και την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των κατανεµηµένων πόρων της εταιρίας. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ και την Avin Oil Trader. Ηλεκτρονική ιασύνδεση σε Κατανεµηµένο Επιχειρησιακό Περιβάλλον ( ). Αντικείµενο του έργου ήταν ο σχεδιασµός σύγχρονου ηλεκτρονικού-διαδικτυακού επιχειρησιακού συστήµατος που θα υποστηρίζει αποτελεσµατικά τις εσωτερικές συναλλαγές της Expert και των καταστηµάτων της. Το σύστηµα ενοποιεί πληροφοριακά όλα τα σηµεία πώλησης, κεντρικά γραφεία και αποθήκες της Expert, προάγοντας έτσι διαδικασίες λήψης και εκπλήρωσης παραγγελιών και αναπλήρωσης αποθεµάτων των καταστηµάτων. Επίσης, εισάγει προηγµένες τεχνολογίες διαδικτύου στις κύριες διαδικασίες της επιχείρησης µε στόχο την αυτοµατοποίηση µέσω Java των πλέον χρονοβόρων-σηµαντικών εσωτερικών λειτουργιών, ενώ συµβάλλει και στην ενίσχυση πολλών τοπικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα εξέτασε τη σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος το οποίο να δέχεται τους διαδικτυακούς πελάτες, να λαµβάνει τις παραγγελίες τους και να τις προωθεί αυτόµατα στα τοπικά σηµεία πώλησης, ελέγχοντας αποτελεσµατικά τις διαδικασίες ολοκλήρωσης συναλλαγής και παράδοσης προϊόντων. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ και την Expert Hellas AE. Προηγµένες Μέθοδοι στην Υλοποίηση Μεγάλων Συστηµάτων ERP ( ) Σκοπός του έργου ήταν η έρευνα σχετικά µε την υλοποίηση Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems) και ιαδικτυακών ιεπιχειρησιακών Συναλλαγών. Το έργο επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και αλγορίθµων διασυνδεσιµότητας συστηµάτων, στον ανασχεδιασµό επιχειρησιακών διαδικασιών µε τεχνικές βελτιστοποίησης και στην ολοκλήρωσή των επιχειρηµατικών πρακτικών µε µεθόδους process aggregation & streamlining, ενώ παράλληλα ενσωµάτωσε αναλύσεις σε θέµατα τεχνικών διοίκησης κατά την υλοποίηση των αντιστοίχων έργων και τη λειτουργία των συστηµάτων. Η καινοτοµική διάσταση του έργου βρίσκεται στην σύνθεση µοντέλων-αλγορίθµων, 12

18 συστηµικών προσεγγίσεων και τεχνολογικών υλοποιήσεων σε ολοκληρωµένη βάση. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από τη Μ.Ι. Μαίλλης ΑΕ. Ανάπτυξη Εφαρµογών για το MBS-Navision (2004 µέχρι σήµερα) Το MBS Navision είναι ένα σύγχρονο ERP πακέτο εφαρµογών κατάλληλο για µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, το οποίο διανέµεται από την Microsoft. Στα πλαίσια µιας επιτυχούς ακαδηµαϊκής συνεργασίας, το OpeR εγκαινίασε µια στρατηγική συνεργασία µε Microsoft Hellas για τη χρήση, βελτίωση, εκπαίδευση και εγκατάσταση του MBS-Navision. Το προσωπικό του OpeR (κυρίως οι Υπ. ιδ.) έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για τη χρήση του συστήµατος. Ακόµη, το OpeR παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις την απαραίτητη τεχνογνωσία αναφορικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του MBS-Navision, καθώς και ανάπτυξη συγκεκριµένων αλγορίθµων για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήµατος. Παράλληλα, αναπτύσσει διδακτικό υλικό και µελέτες περιπτώσεων, έχοντας αποκτήσει σηµαντική τεχνογνωσία στο σύστηµα και τις εφαρµογές του. Το έργο αυτό χρηµατοδοτείται από την Microsoft. Γ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Βελτιστοποίηση Τραπεζικών ιαδικασιών στο Πλασίο της Νέας Οικονοµίας ( ). Αντικείµενο του έργου υπήρξε η µελέτη της αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών διαδικασιών µε τη χρήση προηγµένων στατιστικών µοντέλων σε εµπειρικά δεδοµένα, τόσο από το εσωτερικό (λειτουργικό), όσο και από το εξωτερικό (εκτιµήσεις των πελατών) περιβάλλον του οργανισµού. είγµατα από µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα υποστήριξαν το ερευνητικό αυτό έργο. Επιπλέον, η βέλτιστη κατανοµή των υπηρεσιών ανάµεσα στα καταστήµατα ενός δικτύου, όπως και η γεωγραφική κάλυψη τους για την ταυτόχρονη µεγιστοποίηση των εσόδων και την ελαχιστοποίηση του κόστους απετέλεσε ένα µέρος της βασικής έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια αυτού του έργου. Το ερευνητικό αυτό έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στα πλαίσια του προγράµµατος Ηράκλειτος. Αριστοποίηση ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων, EUMOptfin ( ) Το έργο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων και συστηµάτων για την αριστοποίηση της διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων. Στα πλαίσια του έργου διεξήχθησαν και µια σειρά από διεθνή σεµινάρια. Το έργο έγινε σε συνεργασία µε τα Un. of Vienna (AU), Erasmus Un. (NL), Norwegian Un. of Science & Technology (N), Un. of Cyprus (CY), Charles Un. (CZ), κ.ά. Χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης για την Ελληνική Αρχή Προστασίας εδοµένων ( ). Κύριος στόχος αυτού του έργου από πλευράς MSL υπήρξε η παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας για την υλοποίησης ενός ηλεκτρονικού κέντρου υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, το έργο εστίασε στην ανάλυση των τρεχουσών επιχειρησιακών διαδικασιών µε τη χρήση εργαλείων χαρτογράφησης διαδικασιών, στον εντποσµό των πιο σηµαντικών διαδικασιών αναφορικά µε υπηρεσίες που παρέχονται για το κοινό, και τον επανασχεδιασµό τους πριν από την εφαρµογή του συστήµατος. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας. 13

19 Καινοτόµες µεθοδολογικές προσεγγίσεις οδηγούν στον σχεδιασµό πιο αποτελεσµατικών διαδικασιών για ένα σηµαντικό αριθµό κλάδων. Ανάλυση Επιχειρησιακών ιαδικασιών και Βελτιστοποίηση για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο (2003) Το έργο περιελάµβανε διεξοδική ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών της µονάδας. Οι διαδικασίες αυτές µοντελοποιήθηκαν µε τη χρήση της IDEF µεθοδολογίας. Η παραγωγικότητα όλων των ξενοδοχειακών µονάδων της Grecotel αξιολογήθηκε µέσω µιας Data Envelopment Analysis (DEA) και νέοι στόχοι για εκµετάλευση της δυναµικότητας και για κερδοφορία τέθηκαν. Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε από την Grecotel Α.Ε. µια εταιρία που αποτελεί το µεγαλύτερο ξενοδοχειακό γκρούπ στην Ελλάδα. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας για Βιοµηχανία Τροφίµων (2003). Σκοπός αυτού του έργου ήταν να παράσχει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας εξατοµικευµένο για µια επιχείρηση τροφίµων. Το σύστηµα ενσωµάτωνε όχι µόνο τα κλασσικά στοιχεία ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, όπως το ISO, αλλά και τις ειδικές προδιαγραφές διαδικασιών του HACCP. Η ενσωµάτωση αυτού του συστήµατος στις πραγµατικές παραγωγικές διαδικασίες επετεύχθη µέσω της υλοποίησης εφαρµογών βάσεων δεδοµένων και διαχείρισης εγγραφών. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από την βιοµηχανία τροφίµων ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε. ιαχείριση ιαδικασιών Outsourcing ( ) Ο κλάδος των υπηρεσιών outsourcing παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη σε ορισµένες χώρες του κόσµου, όπως Ινδία και Κίνα. Οι λόγοι που αποδίδονται σε αυτό είναι το χαµηλό σχετικά κόστος εργασίας σε αυτές χώρες αυτές, παράλληλα µε την ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας. Η έρευνα θα εστιάσει στον εντοπισµό των κρίσιµων εκείνων παραγόντων που διαµορφώνουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για outsourcing ενώ, παράλληλα θα µελετήσει τη διαδικασίες ανάθεσης. 14

20 1.4. FRC: ΜΟΝΑ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η ερευνητική µονάδα FRC του Εργαστηρίου, µε επικεφαλής τον Καθηγητή Απόστολο Ρεφενέ, δραστηριοποιείται σε µια σειρά από ερευνητικά αντικείµενα τα οποία περιλαµβάνουν: ιαχείριση Κινδύνου & Επιµερισµός Αποδόσεων Σχεδιασµός & Αποτίµηση Παραγώγων Προϊόντων ιαχείριση Προσόδων & Υποχρεώσεων, Ακίνητης Περιουσίας & Υλοποίηση Χρηµατοοικονοµική Αναλυτική & Οικονοµετρική Μοντελοποίηση Ενέργεια, Κλίµα & Περιβαλλοντική Χρηµατοοικονοµική Εταιρική ιακυβέρνηση Ακολουθεί µια ενδεικτική λίστα από ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί από το MSL/FRC: A. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ Η αποτίµηση και πρόβλεψη συσχετίσεων µεταξύ µεταβλητών είναι µια σηµαντική διαδικασία στα χρηµατοοικονοµικά. Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται είναι «πολύ απλοϊκές» στο να ερµηνεύσουν την πραγµατικότητα. Το MSL/FRC ανέπτυξε δυναµικές µεθοδολογίες για εκτίµηση και πρόβλεψη τεκµαρτών και υπό συνθήκη συσχετίσεων και αξιολόγησε την προβλεπτική τους ικανότητα µε προχωρηµένες στατιστικές µεθόδους. Υπό Συνθήκη Συσχέτιση και ιαχείριση Κινδύνου ( ) Η αποτίµηση και η πρόβλεψη συσχετίσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών είναι ένα από τα κύρια θέµατα που απασχολούν τη διαχείριση κινδύνου, αποτίµηση αξιών και στρατηγικών αντιστάθµισης. Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον έχουν αποδειχθεί «πολύ απλοϊκές» να ερµηνεύσουν την πραγµατικότητα. Η εµπειρία έχει δείξει πως οι συσχετίσεις διαφέρουν έντονα κατά τη διάρκεια του χρόνου και πως πιο σύνθετες µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την µοντελοποίησή τους. Το έργο αυτό, αποτέλεσε µέρος µιας επιτυχούς διδακτορικής διατριβής και ανέπτυξε δυναµικά µέτρα για την εκτίµηση και πρόβλεψη των τεκµαρτών και υπό συνθήκη συσχετίσεων µεταξύ χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών, και αξιολόγησε την προβλεπτική τους ικανότητα σε διάφορα χρηµατοοικονοµικά πλαίσια χρησιµοποιώντας προχωρηµένες στατιστικές µεθόδους. Μέτρηση και Επιµερισµός Αποδόσεων για Πολυδιάστατα Χαρτοφυλάκια Νοµισµάτων Σταθερού Νοµίσµατος ( ) Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη των εργαλείων, µεθοδολογιών, και διαδικασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, και την εφαρµογή ενός πλαισίου για την αξιόπιστη µέτρηση και επιµερισµό αποδόσεων για διανοµισµατικά χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήµατος. Στους σκοπούς του ερευνητικού έργου περιλαµβάνονται: συλλογή προσαρµοσµένων στον κίνδυνο µετρικών απόδοσης, σύγκριση των µεθοδολογιών επιµερισµού αποδόσεων, επιλογή ή κατασκευή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου που θα χρησιµοποιηθεί σαν σηµείο αναφοράς και µετρικών κατανοµής σφαλµάτων, και σχεδιασµός διαδικασιών επιµερισµού αποδόσεων. Και τα τέσσερα αυτά µέρη έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις πρακτικές τις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υποδείγµατα Καµπύλης Επιτοκίων για Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ευρώ-δολάριο ( ) Μη-γραµµικές µεθοδολογίες χρησιµοποιήθηκαν για την υποδειγµατοποίηση της µεταβλητότητας της καµπύλης επιτοκίων των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης σε Ευρώ-δολάριο (Eurodollar futures). Ο παράγοντας µεταβλητότητα είναι η τρίτη βασική 15

21 συνιστώσα, η οποία προκαλεί µια ευκαµψία της καµπύλης επιτοκίων επηρεάζοντας µε αυτόν τον τρόπο χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από συµβόλαια βραχυπρόθεσµης,, ενδιάµεσης και µακροπρόθεσµης λήξης και τα οποία είναι εξασφαλισµένα απέναντι σε παράλληλες µεταβολές και περιστροφές. Αυτή η συνιστώσα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από επάνοδο στον µέσο και να συνδέεται, µεταξύ άλλων παραγόντων, µε την µεταβλητότητα. Τα υποδείγµατα εκτιµούν µεταβολές αυτής της συνιστώσας, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως ενδείξεις επανατοποθέτησης του χαρτοφυλακίου. Αρχικά, τα µοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν µε την συνεργασία της Citibank, και αναµορφώθηκαν για την προσαρµογή τους στην καµπύλη επιτοκίων των Ελληνικών οµολόγων µε την συνδροµή της BARRA και Bear Sterns. B. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σχεδιασµός, Αποτίµηση και ιαχείριση οµηµένων Προϊόντων Χρηµατοδότησης & Τιµασφάλισης Εµπορευµάτων Αγροτικής Παραγωγής ( ) Η δυνατότητα τιµασφάλισης του εµπορεύµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς παρέχει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης κεφαλαίων κίνησης µε µικρότερο επιτόκιο χορήγησης. Ενδεχοµένως, επιτρέπει την υιοθέτηση εναλλακτικών µεθόδων εκτίµησης του συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας (π.χ. VAR, RAROC), σε συνάρτηση µε τη δοµή του χρηµατοδοτικού-τιµασφαλιστικού προγράµµατος. Σκοπός του ερευνητικού έργου ήταν να διερευνήσει τα αναλυτικά εργαλεία, µεθοδολογίες και διαδικασίες, που απαιτούνται για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πλαισίου παροχής καινοτοµικών χρηµατοδοτικών-τιµασφαλιστικών προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν, σε πρώτη φάση, καίρια εµπορεύµατα αγροτικής παραγωγής (βαµβάκι, καλαµπόκι, ελαιόλαδο) και ο σχεδιασµός στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου, µέσω της βέλτιστης αντιστάθµισης των σχετικών κινδύνων. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Μεταβλητότητας ( ) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, τόσο στον ακαδηµαϊκό όσο και στο εφαρµοσµένο χώρο της χρηµατοοικονοµικής ως προς την ανάπτυξη µεθόδων και προϊόντων που αποτιµούν και αντισταθµίζουν τον κίνδυνο της µεταβλητότητας. Τα δικαιώµατα µεταβλητότητας ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που είναι γραµµένα σε εµπορεύσιµα χρεόγραφα (π.χ. χαρτοφυλάκιο από δικαιώµατα), και σε αυτά που είναι γραµµένα σε µη εµπορεύσιµα χρεόγραφα (π.χ. πάνω σε ένα δείκτη µεταβλητότητας). Το έργο µελέτησε τα διάφορα µοντέλα αποτίµησης που έχουν αναπτυχθεί, καταρχήν ως προς τον τρόπο που υπολογίζονται και κατά δεύτερον ως προς το υποκείµενο µοντέλο που έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγραφεί η στοχαστική κίνηση της µεταβλητότητας. Αναπτύχθηκε ένα νέο µοντέλο αποτίµησης, το οποίο θεωρεί ότι η µεταβλητότητα ακολουθεί µία ξεχωριστή στοχαστική διαδικασία. Επιπλέον, προτάθηκε η ανάπτυξη ενός νέου δικαιώµατος µεταβλητότητας πάνω σε εµπορεύσιµο χρεόγραφο. Τέλος, κατασκευάστηκε ένας νέος δείκτης µεταβλητότητας για την ελληνική αγορά, ο οποίος υπολογίζεται από τις τεκµαρτές µεταβλητότητες του δείκτη FTSE-20. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ). 16

22 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ανάπτυξη Οικονοµετρικού Μοντέλου ιάγνωσης Αναγκών της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας ( ) Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη του οικονοµετρικού υποδείγµατος διάγνωσης των αναγκών και τάσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η µοντελοποίηση της ζήτησης και προσφοράς εργασίας καθώς και η διάγνωση και ερµηνεία ανισορροπιών έγινε ανά περιφέρεια και αφορούσε τόσο το σύνολο της οικονοµίας, όσο και το επίπεδο του κάθε κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας. Βασικός στόχος αυτού του µοντέλου ήταν η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας, σε ότι αφορά τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, επάγγελµα, περιφέρεια και σύνολο χώρας. Επίσης, η πρόβλεψη των τάσεων σε ότι αφορούσε τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας για τα επόµενα χρόνια και η κατασκευή σεναρίων, όπου εξετάστηκαν οι µεταβολές στη ζήτηση και στην προσφορά εργασίας από τη µεταβολή ορισµένων άλλων παραγόντων όπως το επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας κλπ. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική ΑΕ.. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ Ένα µοντέλο διαχείρισης διαθεσίµων απέδωσε κέρδη πολύ πάνω από τις προσδοκίες σε ένα ερευνητικό έργο που ανέθεσε ο ΟΠΑΠ. Υπηρεσίες ιαχείρισης ιαθεσίµων για τον ΟΠΑΠ ( ) Το έργο αφορούσε παροχή υπηρεσιών treasury µε σκοπό την µεγιστοποίηση των αποδόσεων από την διαχείριση διαθεσίµων. Ειδικότερα, περιελάµβανε: την κατάρτιση µοντέλου για τη Στρατηγική Κατανοµή των ιαθεσίµων ανά κατηγορία καταθέσεων (π.χ. REPOS, Έντοκα Γραµµάτια ηµοσίου, κλπ) και ανά διάρκεια καταθέσεων (Strategic Asset Allocation), τον ακριβή προσδιορισµό είκτη Αναφοράς έτσι ώστε να είναι προκαθορισµένος ο επενδυτικός στόχος και οι προσδοκώµενες αποδόσεις, την κατάρτιση µοντέλου για την Τακτική Κατανοµή των ιαθεσίµων (tactical asset allocation), και την συνεχή παρακολούθηση της αγοράς χρήµατος για την επιλογή της βέλτιστης διάρκειας των καταθέσεων όταν οι βραχυπρόθεσµες αλλαγές στις συνθήκες αγοράς αποκλίνουν από τις µακροπρόθεσµες προσδοκίες και την παροχή εισηγήσεων για διορθωτικές δράσεις. Ττιλοποίηση των Χρηµατοδοτικών Μισθωµάτων (Leasing Receivables) ( ) Το συµβουλευτικό αυτό έργο περιελάµβανε την ανάλυση, διαχείριση κινδύνου και τιτλοποίηση των απαιτήσεων τους από την παροχή υπηρεσιών χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) για αυτοκίνητα. Ενώ οι τυπικές Εκδόσεις Τιτλοποίησης Απαιτήσεων (Asset Backed Securities) περιλαµβάνουν µόνον τα χρεολύσια (δηλ. τις µηνιαίες πληρωµές), το καινοτόµο προϊόν που δηµιουργήθηκε σε αυτό το έργο περιελάµβανε την υπολειπόµενη αξία, ένα µη τυποποιηµένο επενδυτικό προϊόν. Ο ρόλος της τιτλοποίησης είναι σηµαντικός για τη διασφάλιση της επιχείρησης σε όρους διαχείρισης κινδύνου. Ακόµη, επιτρέπει στην επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση χαµηλότερου κόστους, πράγµα που αποτελεί σηµαντικό όφελος για την ανάπτυξή της. Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε από έναν κορυφαίο Ευρωπαϊκό χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 17

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Management Science Laboratory Έκθεση Δραστηριοτήτων 2012 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 201 2 Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory - MSL

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Management Science Laboratory - MSL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Management Science Laboratory - MSL Ετήσια Έκθεση ραστηριοτήτων 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης Εργαστήριο ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρτα, 05/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα