ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ είναι ο κλάδος της Παλαιοντολογίας που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ είναι ο κλάδος της Παλαιοντολογίας που"

Transcript

1 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCES FACULTY OF GEOLOGY & GEOENVIRONMENT DEPARTMENT OF HISTORICAL GEOLOGY-PALEONTOLOGY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑIΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΜΕΡΟΣ: ΒΕΝΘΟΝΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

2 ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ είναι ο κλάδος της Παλαιοντολογίας που ασχολείται με τη μελέτη μικροσκοπικών απολιθωμάτων, τα οποία μελετώνται με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Τα περισσότερα μικροαπολιθώματα είναι πρώτιστα (μονοκύτταροι οργανισμοί), όπως τα τρηματοφόρα, τα κοκκολιθοφόρα/ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν, τα διάτομα, τα ακτινόζωα, τα δινομαστιγωτά και τα πυριτιομαστιγωτά, άλλα είναι πολυκύτταροι οργανισμοί π.χ. τα οστρακώδη (ασπόνδυλα), ή μικροσκοπικά τμήματα μακροσκοπικών μορφών π.χ. κωνόδοντα (οδοντικά στοιχεία σπονδυλωτών), τα σπόρια και οι γυρεόκοκκοι (αναπαραγωγικοί χαρακτήρες φυτών).

3 Ορυκτολογική σύσταση Βιοστρωματογραφική εξάπλωση Βιότοπος Οικολογία δινομαστιγωτά οργανική Σιλούριο? σήμερα υδρόβιο φωτοσυνθετικοί / ετεροτροφικοί/ σαρκοφάγοι διάτομα άμορφο πυρίτιο Κρητιδικό σήμερα Σε κάθε υδάτινο περιβάλλον φωτοσυνθετικοί πυριτιομαστιγωτά άμορφο πυρίτιο Κρητιδικό σήμερα θαλάσσιο φωτοσυνθετικοί / ετεροτροφικοί ακτινόζωα άμορφο πυρίτιο Κάμβριο σήμερα θαλάσσιο ετεροτροφικοί

4 Ορυκτολογική σύσταση Βιοστρωματογραφική Εξάπλωση Βιότοπος Οικολογία κοκκολιθοφόρα/ ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν ασβεστολιθική Ιουρασικό σήμερα θαλάσσιο φωτοσυνθετικοί τρηματοφ φόρα βενθονικά πλαγκτ τονικά οργανική, συμφυρματοπαγής, ασβεστολιθική, ή άλλος τύπος ασβεστολιθική Κάμβριο σήμερα Ιουρασικό σήμερα θαλάσσιο θαλάσσιο ετεροτροφικοί, μερικά είδη μαζί με συμβιωτικά φύκη ετεροτροφικοί

5 Τα θαλάσσια μικροαπολιθώματα εμφανίζονται στα ιζήματα από το Προκάμβριο έως σήμερα και ζουν σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, ή ά ή έ ή έ ά στη νηριτική -παράκτια (εσωτερική, μέση και εξωτερική) μέχρι 200 m βάθος στη βαθύαλη -ωκεάνια (ανώτερη, μέση και κατώτερη) μέχρι 2000 m βάθος και στη αβυσσική -ωκεάνια μέχρι 5000 m βάθος.

6 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής των μικροαπολιθωμάτων μικρό μέγεθος, μεγάλη αφθονία (συνήθως είναι πολυάριθμα σε μικρό -μερικά γραμμάρια- δείγμα ιζήματος ή πετρώματος), ευρεία γεωγραφική κατανομή στα ιζήματα κάθε ηλικίας, παρουσία σε όλα σχεδόν τα θαλάσσια περιβάλλοντα, ανταποκρίνονται άμεσα στις περιβαλλοντικές μεταβολές, υψηλή δυνατότητα διατήρησης (φέρουν ανθεκτικό όστρακο ή κέλυφος, που δεν καταστρέφεται εύκολα μετά την απόθεσή τους), η επεξεργασία τους δεν απαιτεί υψηλό κόστος ενώ η η επεξεργασία τους δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η συλλογή τους δεν προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

7 Με την εφαρμογή μικροπαλαιοντολογικών μεθόδων Εξαιτίας της μεγάλης αφθονίας, της παγκόσμιας κατανομής και της υψηλής δυνατότητας διατήρησης, τα μικροαπολιθώματα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη βιοστρωματογραφία με τη χρονολόγηση και συσχέτιση των στρωματογραφικών ενοτήτων. Επιπλέον, η ευαισθησία που παρουσιάζουν στις περιβαλλοντικές μεταβολές τα καθιστά ικανούς δείκτες στις παλαιοοικολογικές αναπαραστάσεις και στην παλαιοπεριβαλλοντική ερμηνεία. Δίνονται λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με: γεωλογία τεκτονική στρωματογραφία παλαιοοικολογία παλαιοκλιματολογία παλαιοωκεανογραφία

8 ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ (FORAMINIFERA) Τα τρηματοφόρα είναι οργανισμοί μονοκύτταροι που χαρακτηρίζονται από: 1. Δίκτυο ψευδοποδίων (κοκκιοδικτυωπόδια) 2. Κέλυφος με χαρακτηριστική δομή 3. Ετεροφασικό κύκλο ζωής γένη, είδη, περισσότερα ρ από αρτίγονα Είναι κυρίως θαλάσσιοι, ελεύθεροι (πλαγκτονικοί), γ ή προσκολλημένοι στις ακτές ή στους πυθμένες των θαλασσών (βενθονικοί) Αποτελούν μία από τις σημαντικές ομάδες μικροαπολιθωμάτων κυρίως επειδή: διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό ειδών χαρακτηρίζονται από αφθονία στα ιζήματα Χ ύ ό δ ό Χρησιμοποιούνται για το σχετικό προσδιορισμό της ηλικίας των στρωμάτων και για την ανασύσταση του περιβάλλοντος ιζηματογενέσεως.

9 Το κέλυφος των τρηματοφόρων Τα τρηματοφόρα χαρακτηρίζονται από κέλυφος που αποτελείται από ένα ή περισσότερους θαλάμους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα ανοίγματα. Το κέλυφος είναι ενδοσκελετικός σχηματισμός εκκρίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό, ή κατασκευάζεται από εξωγενή υλικά. Τα περισσότερα τρηματοφόρα φέρουν κελύφη με διάμετρο < 500 μm. Η φύση και η δομή του κελύφους, όπως και η συναρμογή των θαλάμων αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την ταξινόμηση τόσο των απολιθωμένων όσο και των σύγχρονων τρηματοφόρων και εξετάζονται με τη βοήθεια μικροσκοπίου.

10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (παράδειγμα) ρ Βασίλειο Protoctista Hogg, 1861 Φύλο Granuloreticulosa de Saedeleer, 1934 Κλάση Foraminifera Lee, 1990 Τάξη Textulariida Delage & Herouard, 1896 Οικογένεια Textulariidae Ehrenberg, 1839 Γένος Textularia Defrance, 1824 Είδος conica d'orbigny, 1839

11 ΦΥΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανάλογα με τη σύσταση του τοιχώματος η φύση του κελύφους διακρίνεται σε: ασβεστολιθική συμφυρματοπαγής (συνίσταται από ετερογενή - συχνά δετριτικά- στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους με συγκολλητικό υλικό,, το οποίο είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου οργανικό χιτινώδης πυριτική αραγωνιτική

12 ΔΟΜΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Τα περισσότερα απολιθωμένα τρηματοφόρα φέρουν ασβεστολιθικό τοίχωμα κελύφους. Το ασβεστολιθικό τοίχωμα διακρίνεται σε τρεις κύριους τύπους: διάτρητο (υαλώδες) αδιάτρητο (πορσελανώδες) μικροκοκκώδες Το μικροκοκκώδες τοίχωμα αποτελείται από ένα εξωτερικό λεπτό ασβεστολιθικό αδιάτρητο στρώμα. Εσωτερικά εφαρμόζεται μία σειρά λεπτών ελασματοειδών διαφραγμάτων που σχηματίζει μικρούς θαλαμίσκους, δίνοντας στο κέλυφος μορφή κυψέλης. Οι κύριοι τρόποι μικροδομής του τοιχώματος των κελυφών των Τρηματοφόρων, 1. Συμφυρματοπαγές κέλυφος με συμπαγές τοίχωμα συμ.: συμφύρματα, σ.: συνδετικό υλικό, β.σ.: χιτινώδης βάση, 2. συμφυρματοπαγές κέλυφος με τοίχωμα κυψελώδες, κυψ.: κυψέλη διακλαδισμένη ή όχι, ανοικτή προς το εσωτερικό του κελύφους, 3. πορσελανώδες κέλυφος, 4. υαλώδες κέλυφος, ινώδες-ακτινωτό (οι πόροι δεν έχουν απεικονισθεί, 5. υαλώδες κέλυφος, κοκκώδες (οι πόροι δεν έχουν απεικονισθεί). Στις τελευταίες εικόνες, τα βέλη δείχνουν τους οπτικούς άξονες των μικροκρυστάλλων, β.σ.: βασικό στρώμα

13 Σχηματική παράσταση όπου φαίνονται τα εσωτερικά στοιχεία του κελύφους στο γένος Peneroplis.

14 ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ασβεστολιθικά υαλώδη κελύφη Μονοελασματικό τοίχωμα Ροταλιδοειδές τοίχωμα Ελασματοειδής κατασκευή στην οικογένεια Nodosariidae A. Ορθομονοελασματοειδής, Β. Ημι-μονοελασματοειδής, μ μ Γ. Ατελο-μονοελασματοειδής, Δ. πολυελασματοειδής Διελασματικό τοίχωμα τρία στρώματα (ροταλιδοειδής, διελασματικός, σύστημα αγωγών) Δομή ελασματοειδούς τοιχώματος υαλώδους κελύφους, τοίχωμα μονοελασματοειδές και ελασματοειδές

15 ΙΔΙΑΙΤΕΡOI ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Λαβυρινθώδες τοίχωμα (κοιλότητες, αγωγοί) Εσωτερική κατασκευή λαβυρινθώδης (διαφράγματα, στυλίδια) Πλευρικοί θάλαμοι (πλευρικοί σχηματισμοί σχετικά με το ισημερινό επίπεδο Σύστημα αγωγών γ και διαύλων

16 Διάγραμμα και σχηματικές παραστάσεις όπου φαίνονται τα εσωτερικά στοιχεία των μικροκοκκωδών κελυφών και των τοιχωμάτων τους, καθώς και πώς αυτά τα στοιχεία εξελίχθηκαν κατά τον ανώτερο Παλαιοζωϊκό αιώνα

17 ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 1. ΜΟΝΟΘΑΛΑΜΟ 2b ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΟ επιπεδοσπειροειδές τροχοσπειροειδές αγαθιστεγές 2. ΠΟΛΥΘΑΛΑΜΟ 2a ΕΥΘΥΤΕΝΕΣ μονόσειρο δίσειρο τρίσειρο πολύσειρο συνδυασμός ΣΧΗΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΧΗΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ Το σχήμα του κελύφους παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία και καθορίζεται από τη συναρμογή και το σχήμα των θαλάμων.

18 γραμμή της σπείρας γραμμές ραφών μετωπική επιφάνεια στοματικό άνοιγμα γραμμές ραφών ανειλιγμένη (σπειροειδής ή ραχιαία) όψη ισημερινή ή πλάγια όψη ενειλιγμένη (ομφαλική ή κοιλιακή) όψη Διάφορα μορφολογικά γνωρίσματα σε τροχοσπειροειδώς περιελιγμένα κελύφη

19 (α) Σχηματική παράσταση της ανάπτυξης θαλάμων σε περιελιγμένο κέλυφος (α) και ευθυτενές κέλυφος (β) (β)

20 The Foraminifera, CHAPMAN, 1902

21 The Foraminifera, CHAPMAN, 1902

22 The Foraminifera, CHAPMAN, 1902

23 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Πρωτοκόγχη (proloculus) Θάλαμος (loculus) Διάφραγμα (septum) Γραμμές ραφών (sutures) Ανυψωμένες Πεπιεσμένες Πεπαχυσμένες Επίπεδες Ευθείες Καμπύλες Μαιανδρικέςδ έ Σιγμοειδείς Ομφαλός (umbilicus) Ανυψωμένος (κλειστός) Πεπιεσμένος(ανοιχτός) Στοματικό άνοιγμα (aperture) Διακόσμηση η (γραμμώσεις, βελόνες, άκανθες τρόπιδα κ.λ.π.) Κύριοι μορφολογικοί χαρακτήρες των κελυφών των τρηματοφόρων

24 Στοματικό άνοιγμα ως προς το σχήμα: απλό, πολλαπλό ως προς τη θέση: ακραίο ή τελικό, μη ακραίο, συμπληρωματικό

25 Διακρίσεις του στοματικού ανοίγματος των τρηματοφόρων ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται στο κέλυφος Διάφορες μορφές στοματικών ανοιγμάτων τρηματοφόρων ανάλογα με το σχήμα που έχουν

26 Ομφαλικοί χαρακτήρες 1. πεπιεσμένος ομφαλός με πεπαχυσμένες γραμμές ραφών 2. ανοικτός ομφαλός με πεπαχυσμένες γραμμές ραφών 3. κλειστός ομφαλός και στις δύο όψεις 4. ομφαλικό κομβίο 5. τομή που φαίνονται διάφορα ομφαλικά κομβία 6. κοιλιακός ομφαλός

27 ΑΡΤΙΓΟΝΟ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ Αρτίγονο τρηματοφόρο που φαίνονται τα ψευδοπόδια 1. τοίχωμα του κελύφους 2. πρωτόπλασμα 3. περίβλημα 4. ψευδοπόδια 5. διάτομο

28 ΨΕΥΔΟΠΟΔΙΑ (PSEUDOPODIA) Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των τρηματοφόρων αποτελεί το δίκτυο ψευδοποδίων που φέρουν. Πρόκειται για λεπτά, νηματοειδή, αναστομωμένα ψευδοπόδια με κοκκώδη σύσταση (κοκκιοδικτυωπόδια/granular reticulopods) Τα ψευδοπόδια χρησιμοποιούνται από τα τρηματοφόρα για: την προσκόλληση του οργανισμού την πρόσληψη τροφής την κίνηση η και μετακίνηση η την κατασκευή του κελύφους

29 Στάδια ανάπτυξης των θαλάμων σε νεαρό άτομο του γένους Ammonia.

30 ΕΤΕΡΟΦΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ αγενής αναπαραγωγή εγγενής αναπαραγωγή Κατά την αγενή αναπαραγωγή η μικροσφαιρική μορφή Β δίνει τη μακροσφαιρική μορφή Α Κατά την εγγενή αναπαραγωγή ή γαμογονία η μακροσφαιρική μορφή Α (γαμόντης) με διαίρεση παράγει τους γαμέτες (~1 4 μm), οι οποίοι δίνουν μικροσφαιρικές μορφές Β Αποτέλεσμα: Μακροσφαιρική γενεά, μορφή Α. Ta μακροσφαιρικά κελύφη χαρακτηρίζονται από μεγάλη πρωτοκόγχη και σχετικά μικρή δά διάμετρο κελύφους. Αποτέλεσμα: Μικροσφαιρική γενεά, μορφή Β. Ta μικροσφαιρικά κελύφη χαρακτηρίζονται από μικρή πρωτοκόγχη και σχετικά μεγάλη διάμετρο κελύφους. Άρα, οι όροι μικροσφαιρικός και μακροσφαιρικός αφορούν στο μέγεθος της πρωτοκόγχης και όχι στο μέγεθος του κελύφους.

31 Σχεδιαστική αναπαράσταση της αναπαραγωγής των τρηματοφόρων

32 Διμορφισμός Τριμορφισμός Ο κύκλος αναπαραγωγής των τρηματοφόρων εξαρτάται από: 1. Την εποχή του έτους 2. Τη θερμοκρασία Διμορφισμός στο είδος Amphistegina lobifera

33

34 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ/ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Τα τρηματοφόρα παρουσιάζουν παγκόσμια γεωγραφική κατανομή και απαντώνται από τα ρηχά έως τα ωκεάνια περιβάλλοντα. Το βάθος που ζουν τα τρηματοφόρα εξαρτάται από: Φυσικούς παράγοντες 1. θερμοκρασία 2. υδροστατική πίεση 3. φως 4. θολερότητα νερού 5. θαλάσσια ρεύματα Χημικούς παράγοντες 1. αλατότητα 2. αλκαλικότητα 3. ιχνοστοιχεία 4. τροφικές ανάγκες Βιολογικούς παράγοντες συμβίωση-παρασιτισμός Amphistegina lobifera Larsen 1a ventral view, 1b aperture details, 1c dorsal view, Andros site; 2 ventral view, Vravron site; 3a ventral view, 3b dorsal view, Chryssi site; 4 details of internal structure; 5 symbiont diatoms within A. lobifera marginal canal system 6 a pennate symbiont diatom within A. lobifera host, Andros site.

35 CCD (CALCIUM CARBONATE COMPENSATION DEPTH CCD (CALCIUM CARBONATE COMPENSATION DEPTH = Βάθος εξισορροπήσεως ανθρακικού ασβεστίου, ~3.500 m

36 Διασπορά των αρτίγονων τρηματοφόρων ρ Ανθρακικό κρηπίδωμα, ύφαλοι Τα τρηματοφόρα ζουν προσκολλημένα συμβάλλοντας στην κατασκευή αασ του υφάλου, ή σαν επιπρόσθετη πανίδα σε οικολογικές φωλεές Υφάλμυρο περιβάλλον Χαρακτηρίζεται από λεπτομερέστερα ιζήματα που περιέχουν αφθονία φυτικών λειψάνων και χαμηλή αλατότητα. Έλη Έλη Πλούσια σε οργανικό υλικό και θρεπτικά στοιχεία. Κυρίως συμφυρματοπαγή, διάτριτα, και λίγα αδιάτρητα

37 Ηπειρωτική κρηπίδα και ανοιχτή θάλασσα 1. Αβαθής κρηπίδα: βενθονική πανίδα, πλαγκτονικό είδος Globigerina 2. Βαθύτερη εσωτερική κρηπίδα: άμμος, ιλύς, άργιλος, αύξηση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων και των συμφυρματοπαγών 3. Μέση κρηπίδα: άργιλος, ιλύς, άφθονα τρηματοφόρα, πλαγκτονικά 15-30%, συμφυρματοπαγή με πολύπλοκη εσωτερική δομή 4. Ανώτερη ηπειρωτική κλιτύς: 50-80% πλαγκτονικά τρηματοφόρα 5. Αβυσσική περιοχή: λεπτόκοκκα ιζήματα, 70-90% πλαγκτονικά τρηματοφόρα

38 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΘΟΝΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Τα βενθονικά τρηματοφόρα αποτελούν σημαντικό στοιχείο των βενθονικών κοινοτήτων στα ρηχά περιβάλλοντα. Η κατανομή των βενθονικών τρηματοφόρων εξαρτάται από μία σειρά περιβαλλοντικών και ιζηματολογικών συνθηκών, όπως το βάθος, η διαθεσιμότητα των ανθρακικών, τα επίπεδα του φωτός, η αλατότητα, το ph, η θερμοκρασία, η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου κ.λ. Η υψηλή ποικιλότητα και αφθονία, όπως και η ευαισθησία που επιδεικνύουν στις περιβαλλοντικές μεταβολές και διαταραχές τα καθιστούν σημαντικούς δείκτες για τις περιβαλλοντικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες.

39 Η μελέτη των βενθονικών τρηματοφόρων για την ανασύσταση των παλαιοπεριβαλλόντων βασίζεται: στην ανάλυση των συναθροίσεων, Ο προσδιορισμός της αφθονίας και της ποικιλότητας επιτρέπουν όχι μόνο την αποτύπωση της δομής και σύστασης των συναθροίσεων αλλά πιστοποιεί και ποσοτικοποιεί την επίδραση των περιβαλλοντικών διακυμάνσεων. στην παρουσία ή απουσία τυπικών ειδών, Πολλά είδη καταλαμβάνουν συγκεκριμένες οικολογικές φωλεές, αποτελώντας χρήσιμους δείκτες για το χαρακτηρισμό και την ερμηνεία των παλαιότερων περιβαλλόντων στα οποία έζησαν. και στη μελέτη της μορφολογίας του κελύφους π.χ. μορφολογικές ανωμαλίες στα κελύφη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα φυσικών ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, ή ραγδαίων αλλαγών των οικολογικών παραμέτρων.

40 Τα παραμορφωμένα ρφ μ κελύφη που προκύπτουν κυρίως εξαιτίας φυσικών περιβαλλοντικών διαταραχών, όπως η μηχανική δράση των κυμάτων, παρουσιάζουν μερική καταστροφή και ανάπλαση των κελυφών και δημιουργούν μορφές με ανάπλαση των κελυφών, προεξέχοντες ή ακανόνιστα σχηματοποιημένους θαλάμους κ.λ. Τα δύσμορφα κελύφη που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της οντογένεσης του τρηματοφόρου, δημιουργούν πολύπλοκες μορφές κελυφών με διπλά κελύφη, ανώμαλα και προεξέχοντα στοματικά ανοίγματα κ.λ. Sorites Quinqueloculina Elphidium Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O., Dermitzakis, M.D., Foraminiferal and ostracod ecological patterns in coastal environments of SE Andros Island (Middle Agean Sea, Greece). Revue de Micropaléontologie, 48:

41 Επιπανίδα/Ενδοπανίδα Τα βενθονικά τρηματοφόρα κυριαρχούν στις απολιθωμένες βενθονικές συναθροίσεις των βαθιών θαλάσσιων περιβαλλόντων. Αποτελούν σημαντικό εργαλείο λί για την αναπαράσταση των παλαιών ωκεανών, καθώς είναι δείκτες: της οξείδωσης και της συγκέντρωσης του οργανικού υλικού του πυθμένα και συνεπώς του ρυθμού κυκλοφορίας των υδάτινων μαζών.

42 Τα περισσότερα βενθονικά τρηματοφόρα έχουν επιλέξει επιπανιδικό τρόπο ζωής και προσκολλώνται στο υπόστρωμα,, αλλά υπάρχει σημαντικός αριθμός γενών που προτιμούν τον ενδοπανιδικό τρόπο ζωής και διαβιούν μέσα στο ίζημα, σε αρκετές περιπτώσεις σε βάθος κάτω από 10 cm του ιζήματος. Τα είδη της επιπανίδας και της ρηχής ενδοπανίδας διαβιούν σε θαλάσσια ύδατα με κανονικά επίπεδα οξυγόνου και σχετικά ολιγοτροφικές συνθήκες. Αντίθετα είδη της ενδοπανίδας βάθους είναι γνωστά για την προτίμηση που επιδεικνύουν σε περιβάλλοντα χαμηλού οξυγόνου (ανοξικά) και σχετικά ευτροφικές συνθήκες.

43 Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell-Mele, A., Papanikolaou, M., Katsouras G., Nunez, N., Late Glacial- Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology 266(1-4),

44 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Ζουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέχρι 1000 m βάθος Η διασπορά τους επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και την ωκεάνια κυκλοφορία Η πυκνότητα είναι μικρότερη σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη και η μ ρ ρη μγ γ γρ φ η αυξάνει προς τον ισημερινό

45 ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Οικολογία του παρελθόντος 1. Προσδιορισμός παλαιοβάθους 2. Εκτίμηση παλαιοθερμοκρασίας (ισότοπα δ Ο 18 /δ Ο 16 ) 3. Παλαιοχημισμός του θαλάσσιου νερού 4. Συμβολή στην παλαιογεωγραφία 5. Συμβολή στην περιγραφή του παλαιοκλίματος Έρευνα του χρόνου και της εκτάσεως της προς τους πόλους μεταναστεύσεως της πανίδας μεταβολή του γεωγραφικού πλάτους μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασίας, συστήματος ανέμων κ.λ.π. σε ένα περιστρεφόμενο πλανήτη

46 Γεωγραφική εξάπλωση των τρηματοφόρων Μελέτη της γεωγραφικής εξαπλώσεως των σημερινών μορφών και σύγκρισή τους με τα απολιθωμένα γένη και είδη που βρίσκονται στα διάφορα στρώματα αα της γης συμπεράσματα για την παλαιογεωγραφία των διάφορων γεωλογικών εποχών. Γεωγραφική μετανάστευση πανίδων: η παρακολούθησή της δίνει παλαιογεωγραφικά στοιχεία. Παράγοντες γεωγραφικής εξάπλωσης Θερμοκρασία Βάθος

47

48 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Τα κελύφη των τρηματοφόρων ρ εναποτίθενται στους πυθμένες των θαλασσών, σχηματίζουν ιζήματα μεγάλης εκτάσεως και δρουν λιθογενετικώς. Παλαιοζωικό Φουσουλινοφόροι ασβεστόλιθοι Μεσοζωικό Ασβεστόλιθοι με Globotruncana Σήμερα Ιλύς με Globigerina, Globorotalia Ποσότητα κελυφών Ρυθμός ιζηματογένεσης Αυξημένη παρουσία κελυφών Χαμηλός ρυθμός ιζηματογένεσης

49 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Οι οργανισμοί εξελίσσονται στην προσπάθεια προσαρμογής τους στα νέα περιβάλλοντα που δημιουργούνται στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου Παλαιοζωικός (? Κάμβριο) Αρχικά γυμνά ή με θήκη από χιτίνη, μονοθάλαμα συμφυρματοπαγή μέχρι το Ιουρασικό, μονόσειρα, δίσειρα κ.λ.π. από το Δεβόνιο. Δεβόνιο ασβεστολιθικό μικροκοκκώδες τοίχωμα Λιθανθρακοφόρο πολύπλοκη εσωτερική δομή στα συμφυρματοπαγή, εμφάνιση τροχοσπειροειδούς περιέλιξης, Fusulina Αν. Λιθανθρακοφόρο-Πέρμιο πρώτα αδιάτρητα Παγκόσμιο συμβάν: ανάπτυξη παγετώνων-> ομαδική εξαφάνιση (π.χ. γ μ μβ ξη γ μ ή ξ φ η ( χ Fusulina)

50 Μεσοζωικόςό Τριαδικό, πρώτα διάτρητα οικογένεια Nodosariidae Ιουρασικό αφθονία συμφυρματοπαγών, πρώτα αραγωνιτικά και πυριτικά κελύφη, πρώτα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα! Κρητιδικό πρώτα μεγάλα αδιάτρητα. Στο τέλος του Κρητιδικού απότομη εξαφάνιση, παγκόσμιες επιπτώσεις στα m της υδάτινης στήλης Καινοζωικός Ηώκαινο μεγάλα τρηματοφόρα αβαθών θαλασσών, Nummulites, Alveolina Ολιγόκαινο-Μειόκαινο Τρηματοφόρα μεγαλύτερου μεγέθους Πλειόκαινο ελάχιστα νέα γένη Πλειστόκαινο Hyalinea

51 Ο χρόνος εξέλιξης και η πιθανή προέλευση των βασικών τύπων τοιχωμάτων των τρηματοφόρων καθώς και η συναρμογή των θαλάμων τους στις υπεροικογένειες που ανήκουν

52 Εξελικτικές τάσεις Αποτέλεσμα της εξελικτικής επιβιώσεως Σημαντικός παράγοντας = περιβάλλον ρβ Τα τρηματοφόρα εξελίσσονται για να προσαρμοστούν στη συνεχή μεταβολή της υδρόσφαιρας επαναλαμβανόμενη εξέλιξη ενός μορφολογικού χαρακτήρα συγκλίνουσα εξέλιξη, μελέτη των φυλετικών τάσεων εξέλιξης ξ από τις μικροσφαιρικές και μακροσφαιρικές γενεές πλαστικότητα διακλαδσμένη όψη εξελίξεως ταχύτητα εξελίξεως τάση αυξήσεως του μεγέθους εξελικτική τάση ορθογενετικού τύπου Σχηματική παράσταση συγκλίνουσας εξελίξεως που έχει σαν αποτέλεσμα μονόσειρες ευθυτενείς μορφές κελύφους

53 Εξελικτικές τάσεις των πλαγκτονικών τρηματοφόρων δημιουργία βαρύτερου κελύφους μείωση ειδικού βάρους ανάπτυξη πεπλατυσμένων κελυφών μεγαλύτερη αντίσταση στη βύθιση αύξηση βάρους του κελύφους (προσθήκη περισσότερου υλικού)

54 Βιοστρωματογραφία - Χρονοστρωματογραφία Η Βιοστρωματογραφία ασχολείται με την παγκόσμια και περιφερειακή ή τοπική ανάπτυξη των παλαιοντολογικών συμβάντων και των κατακόρυφων και οριζόντιων εξελικτικών ξλ ορίων τους, τα οποία χρησιμεύουν για τον συσχετισμό των στρωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Η Χρονοστρωματογραφία οργανώνει τα στρώματα της γης σε ενότητες ανάλογα με την ηλικία τους και τις χρονικές τους σχέσεις. Καθόρισε τη χρήση μιας κοινά αποδεκτής Κλίμακας Βαθμίδων της ιστορίας της γης. Ως μέτρο της σχετικής ηλικίας της ιστορίας της γης, αποτελούν οι τυπικές τομές των διαδοχικών βαθμίδων.

55 Βασικά στοιχεία Βιοστρωματογραφίας Σκοπός της βιοστρωματογραφικής ταξινόμησης είναι να οργανώσει συστηματικά τα στρώματα της γης σε ενότητες χαρακτηριστικές που βασίζονται στο περιεχόμενο και την κατανομή των απολιθωμάτων. Βιοζώνη είναι μια βιοστρωματογραφική ενότητα, δηλ. ένα σύνολο στρωμάτων, που ενοποιούνται από τα περικλειόμενα απολιθώματα. Η βιοζώνη δεν παρουσιάζει χρόνο, μπορεί όμως να συγκριθεί με τον χρόνο. Στρωματογραφική εξάπλωση ενός taxon είναι το σε παγκόσμια ρ μ γρ φ ή ξ η ς γ μ βάση καθορισμένο διάστημα εξάπλωσής του μέσα στο γεωλογικό χρόνο.

56 Βιοστρωματογραφία και Γεωχρονολόγηση Κύριοι βιοστρωματογραφικοί δείκτες Παλαιοζωικό Fusulina Μεσοζωικό Globotruncana Τριτογενές πλαγκτονικά τρηματοφόρα. π.χ. πρώτη εμφάνιση Orbulina

57 ή ά ξ ό ώ ό Βιοστρωματογραφική ανάπτυξη των κυριότερων οικογενειών των τρηματοφόρων, Με βάση τις διάφορες ομάδες τύπων κελυφών στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου

58 ΣΥΜΦΥΡΜΑΤΟΠΑΓΕΣ ΚΕΛΥΦΟΣ ΥΠΟΤΑΞΗ Textulariina Οικογένεια Textulariidae Γένος Textularia Κέλυφος ελεύθερο, συμφυρματοπαγές, ευθυτενές, επίμηκες, δίσειρο, πεπιεσμένο κατά το δίσειρο επίπεδο Στοματικό άνοιγμα τοξοειδής σχισμή στη βάση του τελευταίου θαλάμου Φάση νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο

59

60 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΥΠΟΤΑΞΗ Miliolina Οικογένεια Peneroplidae Γένος Peneroplis Κέλυφος ασβεστολιθικό αδιάτρητο, πεπιεσμένο, επίπεδο, ριπιδοειδές. Κατά το αρχικό στάδιο οι θάλαμοι περιελίσσονται επιπεδοσπειροειδώς δώ και κατόπιν τοποθετούνται χωρίς περιέλιξη. Στοματικό άνοιγμα σειρά πόρων στη μετωπική επιφάνεια του τελευταίου θαλάμου Διακόσμηση: γραμμώσεις, κάθετες στις γραμμές ραφών Φάση νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο

61

62 ΥΠΟΤΑΞΗ Miliolina Οικογένεια Miliolidae Γένος Quinqueloculina Κέλυφος ασβεστολιθικό πορσελανώδες, αγαθιστεγές. Οι θάλαμοι είναι περιελιγμένοι σε 5 επίπεδα που σχηματίζουν 72º. Οι διαδοχικοί θάλαμοι ελίσσονται σε πέντε επίπεδα που σχηματίζουν γωνία 144º. Εξωτερικά φαίνονται 5 θάλαμοι. Στοματικό άνοιγμα τελικό, κυκλικό, με απλό ή διφυή οδόντα. Φά ή β θ ό Φάση νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο.

63

64 ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΠΟΤΑΞΗ Rotaliina Οικογένεια Bolivinitidae i itid Γένος Bolivina Κέλυφος επίμηκες, πεπιεσμένο, ευθυτενές, πολυθάλαμο, δίσειρο. Τοίχωμα ασβεστολιθικό διάτρητο. Στοματικό άνοιγμα βασικό, σε σχήμα κόμματος, στην προσοψη του τελευταίου θαλάμου. Φάση νηρητική, βενθονικό τρηματοφόρο ρ

65

66 ΥΠΟΤΑΞΗ Rotaliina Οικογένεια Buliminidae Γένος Bulimina Κέλυφος επίμηκες, ευθυτενές, πολυθάλαμο, με θαλάμους σφαιρικούς και παχείς, τρίσειρο. Τοίχωμα ασβεστολιθικό διάτρητο. Εξωτερικά λείο ή διακοσμείται από άκανθες, ραβδώσεις κλπ. Στοματικό άνοιγμα βασικό, σε σχήμα κόμματος, με εσωτερική οδοντική πλάκα. Γραμμές ραφών πεπιεσμένες. Φά ή β θ ό Φάση νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο.

67

68 ΥΠΟΤΑΞΗ Rotaliina Οικογένεια Cibicididae Γένος Hyalinea Κέλυφος ελεύθερο, ελαφρά τροχοσπειροειδές, έως σχεδόν επιπεδοσπειροειδές (ανειλιγμένο). Περιφέρεια του κελύφους γωνιώδης με πλατειά αδιάτρητη τρόπιδα. Γραμμές ραφών κυρτές, παχιές, ανυψωμένες. Στοματικό άνοιγμα ενδοπεριθωριακό τόξο με λεπτό χείλος, εκτείνεται και στις δύο όψεις του κελύφους. Φάση Νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο. Στρωματογραφική Εξάπλωση: ρ μ γρ φ ή ξ η Πλειστόκαινο-σήμερα (βιοστρωματογραφικός δείκτης Hyalinea balthica).

69

70 ΥΠΟΤΑΞΗ Rotaliina Οικογένεια Elphidiidae Γένος Elphidium Κέλυφος ελεύθερο, αμφιπλευροσυμμετρικό, επιπεδοσπειροειδές, ενειλιγμένο. Γραμμές ραφών συνήθως ανυψωμένες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα: οι γραμμές ραφών συνδέονται επιφανειακά με ασβεστολιθικές γέφυρες. Στοματικό άνοιγμα απλό ή σειρά πόρων στη βάση του τελευταίου θαλάμου. Διακόσμηση τρόπιδα στην περιφέρεια του κελύφους. Φάση Νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο, προσαρμόζεται και σε υφάλμυρα και λιμναία νερά.

71

72 ΥΠΟΤΑΞΗ Rotaliina Οικογένεια Cibicididae Γένος Cibicides Κέλυφος προσκολλημένο με τη ραχιαία όψη, τροχοσπειροειδές. Ραχιαία όψη ανειλιγμένη, επίπεδη έως κοίλη. Κοιλιακή όψη ενειλιγμένη, κυρτή. Περιφέρεια του κελύφους γωνιώδης με αδιάτρητη τρόπιδα Στοματικό άνοιγμα λεπτή σχισμή στη βάση του τελευταίου θαλάμου,, ενδοπεριθωριακό, ρ, εκτείνεται από την ομφαλική όψη διά της περιφέρειας έως τη ραχιαία. Φάση Νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο.

73

74 ΥΠΟΤΑΞΗ Roitaliina Οικογένεια Rotaliidae Γένος Ammonia Κέλυφος ελεύθερο, αμφίκυρτο, τροχοσπειροειδές Γραμμές ραφών πεπιεσμένες, καμπύλες Ομφαλός με σχισμές και πώμα ή κομβίο Στοματικό Άνοιγμα σχισμή στη βάση του τελευταίου θαλάμου Φάση Νηριτική, βενθονικό τρηματοφόρο, προσαρμόζεται και σε υφάλμυρα νερά

75 Σχηματικό διάγραμμα του Ammonia beccarii (LINNE). Ο τελικός θάλαμος και τμήμα του προτελευταίου Σχηματικό διάγραμμα του Ammonia beccarii (LINNE). Ο τελικός θάλαμος και τμήμα του προτελευταίου θαλάμου έχουν μετακινηθεί και έτσι φαίνεται η ομφαλική πλάκα, η μετέωρη ενδιαμεσοθαλαμοειδής οπή και το άνοιγμα μεταξύ της θαλαμικής θυρίδας και της διαφραγματικής σχισμής.

76 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Abu-Zied, R.H., Rohling, E., Jorissen, F.J., Fontanier, C., Casford, J.S.L., Cooke, S., Benthic foraminiferal response to changes in bottom-water oxygenation and organic carbon flux in the eastern Mediterranean during LGM to Recent times. Mar. Micropaleontol. 67, Alve, E. (1991) Foraminifera, climatic change, and pollution: a study of Late Holocene sediments in Drammensfjord, Southeast Norway. The Holocene, 1( 3 ), Ballent, S.C., Carignano, A.P., Morphological abnormalities in Late Cretaceous and early Paleocene foraminifer tests (northern Patagonia, Argentina). Marine Micropaleontology, 67, Blanc-Vernet, L., Contribution à l étude des foraminifères de Méditerranée. Recueil des Travaux de la Station Marine d Endoume, 48: Fontanier, C., Jorissen, F.J., Licari, L., Alexandre, A., Anschutz, P., Carbonel, P., Live benthic foraminiferal faunas from the Bay of Biscay: faunal density, composition, and microhabitats. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 49 (4), Geslin, E., Debenay, J.P., Duleba, W., Bonetti, C., Morphological abnormalities of foraminiferal tests in Brazilian environments: a comparison between polluted and non-polluted areas. Marine Micropaleontology, 45: Hallock, P., Diversification in algal symbiont-bearing foraminifera: a response to oligotrophy. Revue de Paléobiologie, Volume special, 2: Hottinger, L., Halicz, E., Reiss, Z., Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea. Ljubljana: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 179 pp. Langer, M.R., Epiphytic foraminifera. Marine Micropaleontology, 20: Langer, g M.R., Hottinger, L., Biogeography g of selected "larger" foraminifera, Micropaleontology, Supplement, 46: Murray, J.W., Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press, Cambridge. Kuhnt, T., Schmiedl, G., Ehrmann,W.,Hamann, Y.,Hemleben, C., Deep-sea ecosystem variability of the Aegean Seaduring thepast 22kyr as revealedby Benthic Foraminifera. Mar. Micropaleontol. 64, Triantaphyllou, M.V., Koukousioura, O., Dimiza, M.D., The presence of Indo-Pacific symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in Greek coastal ecosystems (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 10/2: Triantaphyllou, M.V., Tsourou, T., Koukousioura, O., Dermitzakis, M.D., Foraminiferal and ostracod ecological patterns in coastal environments of SE Andros Island (Middle Agean Sea, Greece). Revue de Micropaléontologie, 48: Triantaphyllou, M.V., Ziveri, P., Gogou, A., Marino, G., Lykousis, V., Bouloubassi, I., Emeis, K.C., Kouli, K., Dimiza, M., Rosell- Mele, A., Papanikolaou, M., Katsouras G., Nunez, N., Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. Marine Geology 266(1-4), Sen Gupta, B.K., (Ed.), Modern Foraminifera. Kluwer Academic Publishers, Great Britain, 371 pp.

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ Λιμνοθάλασσες οι λιμνοθάλασσες είναι παράκτιες υδάτινες περιοχές με μικρό βάθος και συνήθως χωρίζονται από τη γειτονική θαλάσσια περιοχή με φυσικό φράκτη την αμμολουρίδα η οποία διαχωρίζει και ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Τριανταφύλλου Την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει φανερό ότι το pico-πλαγκτόν (κελύφη

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Προτεροζωικός Αιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η γνωριμία με τα σημαντικότερα γεγονότα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Αν η ζωή στη Γη γεννήθηκε πριν από δώδεκα ώρες.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Αν η ζωή στη Γη γεννήθηκε πριν από δώδεκα ώρες. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ιστορία της Γης χωρίζεται σε αιώνες, περιόδους και εποχές. Καθεμία από αυτές τις χρονικές περιόδους σηματοδοτείται από σημαντικά γεγονότα για την εξέλιξη της ζωής. Αν η ζωή στη Γη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ. Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τηλ. Γραφείου: 22910 76378 Κιν.: 6944 920386 Email: kapsim@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία. Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 3: Παλαιοοικολογία-Ταφονομία Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός τη Ενότητας αυτής είναι η παράθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Ιωάννης Ηλιόπουλος Παγκόσμια Γεωδυναμική 1 Η θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα 2 Γεωλογική τοποθέτηση η της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χώρο Πανάρχαια Ευρώπη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 8: Δίθυρα-Γαστερόποδα-Κεφαλόποδα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 8: Δίθυρα-Γαστερόποδα-Κεφαλόποδα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 8: Δίθυρα-Γαστερόποδα-Κεφαλόποδα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, egaitani@ath.hcmr.gr, sakell@ath.hcmr.gr 2

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, egaitani@ath.hcmr.gr, sakell@ath.hcmr.gr 2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ Γαϊτάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των λιμναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 Χαρακτηριστικά και ορυκτολογία σιδηρούχων ιζημάτων Διεργασίες FeR και SR Ταινιωτοί σιδηρούχοι σχηματισμοί (BIF) Λεπτόκοκκα κλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες)

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες) Γενική Μικροβιολογία (Μύκητες) Χαρακτηριστικά των μυκήτων Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί Δεν φωτοσυνθέτουν, είναι χημειοοργανότροφοι. Σημαντικοί αποικοδομητές! Μύκητες και τρόφιμα (Αλλοιώσεις τροφίμων) Μύκητες

Διαβάστε περισσότερα

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο

2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο 2ο φύλο του ζωικού βασιλείου ( ~100.000 είδη) Μεγαλύτερο ασπόνδυλο Απολιθώματα πολλά και σε όλο το γεωλογικό χρόνο Οικοσυστήματα Μέγεθος Διάρκεια ζωής Θηρευτές χρήσεις από τον άνθρωπο κόσμηματα τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογική και στρωματογραφική μελέτη του Μεγανησίου, Ιόνια νησιά

Γεωλογική και στρωματογραφική μελέτη του Μεγανησίου, Ιόνια νησιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2013 Γεωλογική και στρωματογραφική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Τύποι νησιών Αν θεωρηθεί (κάπως αυθαίρετα) ότι η Νέα Γουινέα είναι το μεγαλύτερο νησί, τότε τα θαλάσσια νησιά αποτελούν το 3% της

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης.

Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης. Πολλαπλασιασμός των ειδών - Ειδογένεση. Αλλοπάτρια, παραπάτρια και συμπάτρια ειδογένεση. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Ειδογένεση H ειδογένεση αναφέρεται στο σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας

Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας Σπήλαια Μια εργασία της μαθήτριας του Γ2 Μαραντίδου Μαρίας Σπηλαιόβιοι οργανισμοί Ο σκοτεινός και ήσυχος κόσμος των σπηλαίων φιλοξενεί οργανισμούς, που έζησαν, εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ.. ΓΗ: Ο «ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΩΚΕΑΝΟΙ 71% της επιφάνειας - (90% της επιφάνειας του νοτίου ημισφαιρίου, 50% του βορείου ημισφαιρίου) Earth? or ΘΑΛΑΣΣΑ!! Φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ υπό Δρ Στέλλα Τσαϊλά-Μονόπλωλη Καθηγήτρια τμήματος Γεωλογίας Δρ Μαρία Γεραγά Επιστημονικός Συνεργάτης Πάτρα 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Γεωλογικός χρόνος Στρωµατογραφική κλίµακα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Γεωλογικός χρόνος Στρωµατογραφική κλίµακα ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Γεωλογικός χρόνος Στρωµατογραφική κλίµακα ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογικός χρόνος Ηλικία της γης Ηλικία της γης ονοµάζεται το χρονικό διάστηµα που πέρασε από τη στιγµή που η γη αποσπάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου Στρωματογραφίας Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. Η σύσταση του θαλασσινού νερού έχει επικρατήσει να καθορίζεται με βάση τη συγκέντρωση χλωριδίων και την αλμυρότητα. Η συγκέντρωση χλωριδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος Ινστιτούτο Μελισσσοκομίας Χαλκιδικής ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Βιολογία Μέλισσας Μέλισσες: Εμφανίστηκαν στη γη πριν περίπου 80 εκ. χρόνια Κοινή μέλισσα: Apis mellifera

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σώμα νηματοειδούς μορφής, καλύπτεται εξωτερικά από παχύ, υαλώδες και ελαστικό στρώμα (εφυμενίδα): είναι διαπερατή στο νερό αλλά αδιαπέραστη σε πολλές ουσίες προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 1 ο ) Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

(Μέρος 1 ο ) Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Ταξινομικοί χαρακτήρες και Φυλογενετική ανασύσταση. Σχολές ταξινόμησης. Θεωρίες για την Ταξινομική. Φυλογενετική ανάλυση: Μοριακή συστηματική. Οι κύριες διαιρέσεις της Ζωής. (Μέρος 1 ο ) Εισηγητής: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάδυση στο χρώµα. 064-083 ypobryxies+2 20-12-04 06:41 MM Æ64. Γράφει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ

Κατάδυση στο χρώµα. 064-083 ypobryxies+2 20-12-04 06:41 MM Æ64. Γράφει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 064-083 ypobryxies+2 20-12-04 06:41 MM Æ64 Κατάδυση στο χρώµα Αποικία υδρόζωων της οικογένειας Eudendriidae. ιακρίνονται τα µικροσκοπικά ζωίδια. Γράφει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ζώσας Συνιστώσας

Οργάνωση της Ζώσας Συνιστώσας Οργάνωση της Ζώσας Συνιστώσας Αναγωγική Ατμόσφαιρα H 2 S NH 3 CO 2 CH 4 N 2 H 2 0 Διάταξη των Urey και Miller Εκατοστιαία σύσταση οργανικών ενώσεων που προέκυψαν από τα πειράματα με τη διάταξη των Urey

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, Κυριάκου Λίντα, Παυλίδης Ονήσιλος, Χαραλάµπους Εύη, Χρίστου ρόσος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768)

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες :

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : 50 Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : α) Δεκάποδα (αστακοί, γαρίδες, καβούρια) β) Θυσσανόποδα (καρκινοειδή που ζούνε προσκολλημένα σε σκληρές επιφάνειες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΠΗΛΟΥ S1 ΣΤΗ ΒΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ENΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΝΑΝΝΟΠΛΑΓΚΤΟΥ Αθανασίου M. 1, Τριανταφύλλου Μ.Β. 1, Δήμιζα M.Δ. 1, Γώγου

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 6: Βασίλειο Πρώτιστα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 6: Βασίλειο Πρώτιστα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εξέλιξη του Έμβιου κόσμου- Παλαιοντολογία Ενότητα 6: Βασίλειο Πρώτιστα Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση με οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 44 ΤΑ ΦΥΤΑ Τα πρώτα χερσαία φυτά προήλθαν από ένα οργανισμό, που αν υπήρχε σήμερα, θα ταξινομούνταν ως πολυκύτταρο χλωροφύκος. Οι τόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη Επόμενα συστήματα κατάταξης John Ray (1627-1705): Νέο σύστημα κατάταξης και εισαγωγή έννοιας του είδους Charles Linnaeus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Species Plantarum (1753) Systema Naturae (1758) Περιέγραψε όλα τα γνωστά στην εποχή του είδη, φυτικά και ζωικά. 'Ηθελε, με τον τρόπο αυτό, να καταγράψει όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Με τι θα ασχοληθούμε Ταξινόμηση των ιζημάτων Ονοματολογία ιζημάτων Στατιστικές παράμετροι Χρήση τριγωνικών διαγραμμάτων Στατιστικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Πρωτογενής Παραγωγή Εκροή Θρεπτικών Αλάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και μορφολογία πτηνού

Ανατομία και μορφολογία πτηνού Ανατομία και μορφολογία πτηνού Τα πτηνά είναι ομοιόθερμα σπονδυλωτά που φυλογενετικά σχετίζονται με τους Δεινοσαύρους Τα αρτίγονα πουλιά (Νεόρνιθες) διαιρούνται σε δύο ομάδες: (1) Παλαιόγναθα (κίβι, έμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα