ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι."

Transcript

1 ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

2 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ II. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ α. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Αποφοίτησε τον Φεβρουάριο 1984 μετά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τίτλο "Γραφοθεωρητικό Σχήμα για την Κατασκευή Κωδίκων Μικρής Πολυπλοκότητας". Το κεντρικό θέμα αυτής της εργασίας είναι η κατασκευή γραμμικών κωδίκων διόρθωσης λαθών μεγάλου μήκους οι οποίοι να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερη πολυπλοκότητα. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του ήταν 7.43 και η διπλωματική του εργασία βαθμολογήθηκε με άριστα (10). β. Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Ε.Μ.Π. Η εκπόνηση της διατριβής του με τίτλο "Μεθοδολογίες Φασματικής Ανάλυσης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας" έγινε στον Τομέα Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ξεκίνησε το 1985 και ολοκληρώθηκε το Η εργασία αυτή ανήκει στο πεδίο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων (Digital Signal Processing), ένα κλάδο της Πληροφορικής με ιδιαίτερες εφαρμογές στις Τηλεπικοινωνίες (μετάδοση ψηφιακών σημάτων σε ψηφιακά δίκτυα), στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής (μέσω αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής), καθώς και στον χώρο των πολυμέσων (multimedia) και των ψηφιακών βιβλιοθηκών (digital libraries), οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο γραπτό κείμενο αλλά και στην αποθήκευση και διαχείριση ψηφιακών σημάτων (εικόνων, βίντεο, ήχων σε ψηφιακή μορφή). Στην εργασία αυτή έγινε θεωρητική ανάλυση πολλών σύγχρονων μεθόδων φασματικής ανάλυσης και προτάθηκαν κάποιες νέες μέθοδοι με πολύ καλά αποτελέσματα στους τομείς της μέτρησης συχνότητας, της εκτίμησης της τάξης των συστημάτων (πηγών των σημάτων) καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας των σημάτων (ανακατασκευή και αποθορυβοποίηση). Η υποστήριξη της διατριβής έγινε ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής την 3/11/1989 και εγκρίθηκε με άριστα. H απονομή του τίτλου έγινε από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος την 28/11/1989. γ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Αποφοίτησε τον Φεβρουάριο 2001, μετά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τίτλο "Οι επιδράσεις των αλχημικών ιδεών στη διαμόρφωσης της Χημείας τον 16 ο -18 ο αιώνα". Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του ήταν 9.17 και η διπλωματική του εργασία βαθμολογήθηκε με άριστα (10). III. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) από το

3 ΙV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Αξιολογητής του Μητρώου του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Αξιολογήσεις προτάσεων του Τομέα Πολιτισμός Αθλητισμός εντός του Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Έργων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) / Ε.Κ. «Αθηνά» από 5/1992 έως 9/2009 στις εξής περιοχές : 2.1. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΓΕΑΠ) του Τμήματος Συνδέσμου του ΙΕΛ από το 2003 έως το Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και έλεγχο ποιότητας της ιστοσελίδας του ΙΕΛ από το 2003 έως το Ανάπτυξη πολυμεσικού λογισμικού εκπαιδευτικής τεχνολογίας για μαθητές Γυμνασίου σε περιβάλλον ToolBook Ανάπτυξη ενός λογισμικού αναγνώρισης φωνής μεμονωμένων λέξεων (isolated words recognition) βασισμένο στη θεωρία των Κρυμμένων Μαρκοβιανών Μοντέλων (Hidden Markov Models - HMM) Ανάπτυξη ενός λογισμικού (ΡΥΘΜΟΣ και ΝΕΟΣ ΡΥΘΜΟΣ) σύγχρονων μεθόδων φασματικής ανάλυσης συνθετικών (αρμονικών και AR) καθώς και πραγματικών σημάτων (φωνής εγκεφαλογραφήματος κλπ.) Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη καταγραφής και ακρόασης σημάτων τύπου WAV Ανάπτυξη ενός συστήματος αποθορυβοποίησης φωνής που περιλαμβάνει τις σύγχρονες τεχνικές φασματικής αφαίρεσης (spectral subtraction) καθώς και τις μεθόδους βασισμένες στην Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD) που αναπτύχθηκαν στο ΙΕΛ. 3. Εταιρία "IDEATECH S.A." από 2/1991 έως 12/1997 στις εξής περιοχές : 3.1. Σχεδίαση και υλοποίηση ενός φωνητικού συστήματος memo για αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση φωνητικών μηνυμάτων Εφαρμογή του συστήματος "Ιδεοεικόνα" για αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση των καρτελών αρχειοθέτησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης, προσπέλασης και διαχείρισης εγγράφων (filing system) Ενσωμάτωση γραμματικών κανόνων στο σύστημα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων "Αναγνώστης". 4. Εταιρία "ΝΟΗΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ" από 1/1987 έως 2/1991 στις εξής περιοχές : 4.1. Τοπολογική ανάλυση ψηφιακής εικόνας κειμένου σε χαρακτήρες - objects και γραμμές/παραγράφους - hyperobjects στα πλαίσια του συστήματος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων "Αναγνώστης" Ανάλυση φωνής μέσω τεχνικών γραμμικής πρόβλεψης και ανάπτυξη συστημάτων συμπίεσης φωνής για διάφορες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων (vocoders bits/sec, παραλλαγμένοι ADPCM coders bits/sec) Αυτόματη σχεδίαση διαφόρων τύπων και μεγεθών τυπωμένων και χειρόγραφων γραμματοσειρών για οθόνες και εκτυπωτές. 5. Σχεδίαση και υλοποίηση εμπορικών προγραμμάτων βάσεων δεδομένων για τη μηχανογράφηση των πελατών και των προϊόντων εμποροβιομηχανικών εταιριών (πελατολόγια - αποθήκες). -3-

4 V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Έργο: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας. Κωδικός ΟΠΣ: Πλαίσιο: Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ). Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας. Διάρκεια: Συντονιστής των δράσεων: Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, Παραμετροποίηση οντολογίας σε OWL και σύνδεση με DSpace. 2. Έργο: Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας. Πλαίσιο: Ε.Π. Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ). Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας. Διάρκεια: Δράσεις: Ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Σχεδίαση Μητρώου Φορέων. Επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων φοιτητών. 3. Έργο: Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Πλαίσιο: ΕΠΕΑΕΚ. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας από Θέση: Υπεύθυνος της αναβάθμισης εξοπλισμού για την υποστήριξη της αναμόρφωσης του ΠΠΣ. Αντικείμενο:.Αναμόρφωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Π.Π.Σ.) - Διεύρυνση και ανάπτυξη εργαστηρίων εφαρμογών πληροφορικής - Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή - Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης - Αναβάθμιση εξοπλισμού για την υποστήριξη της αναμόρφωσης του ΠΠΣ - Πιλοτική εφαρμογή του νέου Π.Π.Σ. - Αξιολόγηση του νέου Π.Π.Σ. 4. Έργο: Εισαγωγή Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής - Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών. Πλαίσιο: ΕΠΕΑΕΚ. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας από Θέση: Μέλος της ομάδας έργου. Αντικείμενο: Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων (case studies) για την χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 5. Έργο: MUSTUTOR. Πλαίσιο: ESPRIT. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) από 10/1997 έως 6/1999. Μέλος της ομάδας έργου. Αντικείμενο: Σχεδίαση πολυμεσικού περιβάλλοντος για την εκμάθηση μουσικής μέσω υπολογιστή. 6. Έργο: Tosafes. Πλαίσιο: TIDE. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου από 4/1997 έως 2/1998. Θέση: Υπεύθυνος από πλευράς ΙΕΛ. Αντικείμενο: Φασματική ανάλυση και αναγνώριση γεγονότων (event detection) σε ηχητικά σήματα αναπνοής και ροχαλητού με σκοπό τον προσδιορισμό έναρξης και λήξης του φαινομένου της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (obstructive sleep apnea). 7. Έργο FREETEL. Πλαίσιο: ESPRIT. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου από 7/1992 έως 12/1994. Θέση: Μέλος της ομάδας έργου. Αντικείμενο: Μείωση θορύβου υποβάθρου σημάτων φωνής σε τηλεπικοινωνίες ανοικτής ακρόασης, με τη βοήθεια μεθόδων Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών (SVD). Επέκταση των τεχνικών αφαίρεσης λευκού θορύβου με σκοπό την ανάκτηση σημάτων φωνής μέσα από έγχρωμο θόρυβο με φασματικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του λευκού θορύβου. 8. Έργο: Ιδεοεικόνα. Πλαίσιο: ΜΟΠΠΙΤ. Εταιρία "IDEATECH S.A." από 2/1992 έως και 7/1993. Θέση: Μέλος ομάδας έργου. Σχεδίαση και υλοποίηση μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων για αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση κειμένων, εικόνων και ήχων. -4-

5 VI. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Έρευνα στα πλαίσια των Αντικειμενοστραφών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (OODBMS) με εφαρμογή στη διαχείριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης μιας βάσης συνθετικών και πραγματικών σημάτων αναλυμένων από μια ή και περισσότερες διαθέσιμες φασματικές μεθόδους. 2. Ανακατασκευή σημάτων φωνής με απομάκρυνση της συνιστώσας του παρεμβαλλόμενου θορύβου. Εφαρμογή ειδικών τεχνικών, βασισμένων στην Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών (SVD) για την ανάκτηση ημιτονικών σημάτων καθώς και σημάτων φωνής μέσα από συνθετικό λευκό θόρυβο. 3. Εφαρμογή της φασματικής ανάλυσης στα βιοϊατρικά σήματα. Ερευνα του φασματικού περιεχομένου του εγκεφαλογραφήματος, μελέτη των σταδίων του ύπνου, ανίχνευση επιληπτικών αιχμών. 4. Σύγχρονη φασματική ανάλυση - μέθοδοι γραμμικής πρόβλεψης (Durbin), μέγιστης πιθανοφάνειας, μεγίστης εντροπίας (Burg), ιδιοτιμών (Pisarenko), υπερορισμένων συστημάτων (overdetermined systems), πρωτευουσών συνιστωσών (principal component analysis), ολικών ελαχίστων τετραγώνων (total least squares) κλπ. Βελτίωση των υπαρχουσών μεθόδων με την ανεύρεση ενός νέου κριτηρίου εκτίμησης της τάξης του μοντέλου. 5. Ανακάλυψη νέων αποτελεσματικότερων κωδίκων διορθώσεως λαθών (Hamming, BCH κλπ.) στη ψηφιακή επικοινωνία. Μελέτη πεπερασμένων πεδίων GF, κυκλικών κωδίκων, κωδίκων Reed - Solomon κλπ. VII. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Υπεύθυνος Τομέα Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης κατά τα έτη και Υπεύθυνος Τομέα Βιβλιοθηκονομικών Μαθημάτων και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος κατά το έτος , το εαρ. εξάμηνο και το έτος Αναπληρωτής υπεύθυνος Τομέα Βιβλιοθηκονομικών Μαθημάτων κατά το χειμ. εξάμηνο , το έτος και το έτος VIII. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14 ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (1-3 Δεκεμβρίου 2005) που οργανώθηκε από το ΤΕΙ-Α 2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Library Philosophy and Practice (http://libr.unl.edu:2000/lpp/editorialboard.htm) IX. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Καθηγητής από τον Σεπτέμβριο του 2006, Αναπληρωτής Καθηγητής από τον Φεβρουάριο του 2003 ως τον Αύγουστο του 2006 και Επίκουρος Καθηγητής από τον Μάρτιο του 1998 ως τον Ιανουάριο 2003 στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Διδασκαλία μαθημάτων Τεχνολογίας Πληροφοριών, Επικοινωνιών / Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων / Βάσεων δεδομένων και Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών. -5-

6 2. Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας από το 1998 έως σήμερα. 3. Εισηγητής μαθημάτων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Δικτύων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης από το Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση σης Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας : μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα κατά τα χειμερινά εξάμηνα , , και Επιμόρφωση Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στο ΚΣΕ του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου σε θέματα Εισαγωγής στους Η/Υ, πακέτα του Microsoft Office και εκπαιδευτικά πακέτα, κατά την περίοδο 3/2003 5/ Διδασκαλία στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. και του Πανεπιστημίου Αθηνών Τεχνογλωσσία του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων κατά τα εξάμηνα: χειμερινό (Τεχνογλωσσία ΙΙ), χειμερινό (Τεχνογλωσσία ΙΙΙ), χειμερινό (Τεχνογλωσσία IV), χειμερινό (Τεχνογλωσσία V), χειμερινό (Τεχνογλωσσία VΙ), χειμερινό (Τεχνογλωσσία VΙΙ). 7. Έκτακτος καθηγητής στα Τμήματα Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πολιτικών Εργων Υποδομής και Ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθήνας, κατά το διάστημα Έκτακτος επίκουρος καθηγητής Διδασκαλία των μαθημάτων Εισαγωγή στους Η/Υ, Προγραμματισμός Η/Υ-Basic και Προγραμματισμός Η/Υ-Fortran κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο , καθώς και Έκτακτος καθηγητής Διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων, καθώς και του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ-Pascal κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο , καθώς και Επιστημονικός συνεργάτης Διδασκαλία του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ-Pascal, καθώς και τα πακέτα Word και Excel κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο και Επίβλεψη κατά το διάστημα διαφόρων διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. 9. Εκπόνηση δύο εκπαιδευτικών πακέτων προγραμμάτων, ένα στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος Σήματα και Συστήματα και ένα στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων του Τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. 10. Πραγματοποίηση των φροντιστηρίων στα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π.: Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη γλώσσα FORTRAN (χειμερινό εξάμηνο φορά) και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (χειμερινά εξάμηνα 1986, 1987, 1988, φορές). 1. Διπλωματική Εργασία X. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ -6-

7 Μάρκος Δενδρινός, Γραφοθεωρητικό Σχήμα για την Κατασκευή Κωδίκων Μικρής Πολυπλοκότητας, Αθήνα, Φεβρουάριος Διδακτορική Διατριβή Μάρκος Δενδρινός, Μεθοδολογίες Φασματικής Ανάλυσης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας, Αθήνα, Οκτώβριος Πτυχιακή εργασία στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Μάρκος Δενδρινός, Η επίδραση των αλχημικών ιδεών στη διαμόρφωση της Χημείας (16 ος 18ος αι.), Αθήνα, Σεπτ ΧI. ΒΙΒΛΙΑ 1) Ε. Δεσύπρη, Μ. Δενδρινός, Σειρά ECDL, Ενότητα 1, Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, ) Μ. Δενδρινός, Β. Κατσούρος, Σειρά ECDL, Ενότητα 5, Βάσεις Δεδομένων Ελληνική Έκδοση Access 2000, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, ) Μ. Δενδρινός, Β. Κατσούρος, Σειρά ECDL, Ενότητα 5, Βάσεις Δεδομένων Ελληνική Έκδοση Access 2002, Εκδ. Libris-Tech, Μαρούσι, ) Μ. Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών Εφαρμογές στη Βιβλιοθηκονομία, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, ) Μ. Δενδρινός, Πακέτα Διοικητικής Υποστήριξης Βιβλιοθηκών, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, ) Μ. Δενδρινός, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Επικοινωνιών - Διαδίκτυο, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, ) Δ. Κουής, Μ. Δενδρινός, Εισαγωγή στην τεχνολογία Πληροφοριών, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, ) Μ. Δενδρινός, Τηλεπικοινωνίες Διαδίκτυο Βιβλιοθήκες, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, XIΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1) Μ. Δενδρινός και Φ. Αφράτη, Γραφοθεωρητικό Σχήμα για την Κατασκευή Κωδίκων Μικρής Πολυπλοκότητας, Τεχνικά Χρονικά (ΤΕΕ) - Επιστημονική περιοχή Β, Τόμος 6, Τεύχος 1, σελ , Iαν.-Μάρ ) S. Bakamidis, M. Dendrinos and G. Carayannis, SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals, Αcoustics Speech and Signal Processing (ASSP), IEEE, Vol. 39, No.2, pp , Feb (http://ieeexplore.ieee.org/articlesale/sarticle.jsp?arnumber=80831) 3) Μ. Dendrinos, S. Bakamidis and G. Carayannis, Speech Enhancement from Noise : A Regenerative Approach, Speech Communication, Vol.10, No.1, pp.45-57, Feb.1991 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ q) 4) Μ. Dendrinos, A speaking electronic librarian, Ariadne Magazine, Issue 33, Sept-Oct 2002, UKOLN, UK (http://www.ariadne.ac.uk/issue33/dendrinos/) 5) M. Dendrinos and S. Bakamidis, A resource description device used for more efficient library services, Information Technology and Libraries Journal, Vol.21, No.4, Dec (http://www.ala.org/lita/ital/21/4/dendrinos) -7-

8 6) Μ. Δενδρινός, Αλχημικές ιδέες και Χημεία κατά τον 16ο-18ο αιώνα, Περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Νεύσις, Τεύχος 12, Καλοκαίρι 2003, σελ ) M. Dendrinos, From the physical reality to the virtual reality in the library environment, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 7, No. 2, Spring 2005 (http://unllib.unl.edu/lpp/dendrinos.htm) 8) M. Dendrinos, Philosophical Views about Digital Information and Relational Schemata, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 9, No. 1, Fall 2006 (http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/89/ ή 9) M. Dendrinos, Computer science professionals and Greek Library Science, Education for Information, IOS Press, Vol. 26, No.2, 2008, pp XΙII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1) Μ. Dendrinos and F. Afrati, Considerations on Low Complexity Codes Concerning Symmetry and Cyclicity, Proceedings of the European Meeting on Digital Techniques in Simulation Communication and Control (DIGITECH'84), IMACS (International Association for Mathematics and Computers in Simulation), pp , Patras, Jul ) Μ. Dendrinos and G. Carayannis, Spectrum Analysis Using a New Autocorrelation Measure, Proceedings of the International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, ICASSP'88, IEEE, paper E6.7, pp , New York, April 1988 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=197143) 3) M. Dendrinos, M. Rangoussi and G. Carayannis, Overdetermined Spectral Analysis of Short Data Records, Proceedings of the International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS'88, IEEE, pp , Helsinki, June 1988 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=15235) 4) Μ. Dendrinos and S. Bakamidis, End-Point Detection in Coloured Background Noise Using Singular Values Ratios, Proceedings of the International Conference on Language Engineering on the Information Highway, Santorini, Sept ) Μ. Dendrinos and S. Bakamidis, Voice Activity Detection in Coloured-Noise Environment through Singular Value Decomposition, Proceedings of the International Conference on Signal Processing Applications & Technology, ICSPAT'94, IEEE, pp , Dallas, USA, Oct ) Μ. Dendrinos, A Case Study for the Management of a Set of Spectrally Analysed Signals Based in OODBMS, Proceedings of the International Database Engineering and Application Symposium, Concordia University, IDEAS 97, IEEE Montreal, Canada, Aug.1997 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=625666) 7) M. Dendrinos, Obstructive Sleep Apnea (OSA) Detection through Energy and Spectral Measures, International Conference on Signal Processing Applications and Technology (ICSPAT-98), IEEE, Toronto, Sept ) M. Dendrinos, S.Bakamidis, I.Dologlou and G.Carayannis, Single Channel SVD based Noise Reduction Techniques, 4 th European Conference on Noise Control, EURONOISE 2001, Patra, Jan ) G. Tampouratzis, S. Bakamidis, I. Dologlou, G. Carayannis, M. Dendrinos, The IMUTUS interactive music tuition system, Acoustical Society of America (ASA) Conference in Pittsburgh, PA, USA, June ) Μ. Δενδρινός, Ειδικές διεπαφές με ηλεκτρονικά συστήματα βιβλιοθηκών για άτομα με προβλήματα όρασης, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριo Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, Νοεμ. 2003, σελ

9 11) Ν. Καρεκλάς, Μ. Δενδρινός, Θέματα ασφαλείας στην διακίνηση πληροφοριών στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριo Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, 1-3 Δεκ ) M. Dendrinos, An interpretation of Aristotelian Logic according to George Boole, International Conference on Integrated Information (IC-ININFO-2011), Oct. 2011, Kos, Greece ΧIV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (CITATIONS) Χρησιμοποιηθέντα Citation sites : ISI Web of Science, CITESEER, Scopus, Google-scholar Άρθρο S. Bakamidis, M. Dendrinos, and G. Carayannis, SVD Analysis by Synthesis of Harmonic Signals, IEEE Transactions on Signal Processing, 39(2), 1991 Αριθμός άρθρων που το περιέχουν ως αναφορά : 17 Άρθρο M. Dendrinos, S. Bakamidis, and G. Carayannis, Speech Enhancement from Noise: A Regenerative Approach, Speech Communication, 10(1):45--57, February Αριθμός άρθρων που το περιέχουν ως αναφορά : 44 Άρθρο Μ. Dendrinos and S. Bakamidis, Voice Activity Detection in Coloured-Noise Environment through Singular Value Decomposition, Proceedings of the International Conference on Signal Processing Applications & Technology, ICSPAT'94, IEEE, pp , Dallas, USA, Oct Αριθμός άρθρων που το περιέχουν ως αναφορά : 1 Άρθρο M. Dendrinos, From the physical reality to the virtual reality in the library environment, Library Philosophy and Practice (LPP) Journal, Vol. 7, No. 2, Spring 2005 (http://libr.unl.edu:2000/lpp/lpp.htm) Αριθμός άρθρων που το περιέχουν ως αναφορά : 1 XV. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μέλος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) από το Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (Access, SQL), σε γλώσσες προγραμματισμού σε τοπικό περιβάλλον (Basic, Fortran, Pascal, C, C++ for Windows, Delphi for Windows), καθώς και σε γλώσσες προγραμματισμού σε διαδικτυακό περιβάλλον (HTML, Javascript). Ειδική εμπειρία σε περιοχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών όπως Αριθμητική Ανάλυση, Γραμμικής Άλγεβρα και Ανάλυση Ιδιοτιμών. -9-

10 Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών (digital libraries), χωρικών και χρονικών βάσεων δεδομένων, σημασιολογικού ιστού (Web 3.0) και φιλοσοφίας της πληροφορίας (philosophy of information). -10-

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 375 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Μάρκος Δενδρινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Θωμά Σ. Ζαρούχα Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...3 4. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα