Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ιούνιος 1991 : Απολυτήριο Λυκείου από τo 5ο Λύκειο Αθηνών Οκτώβριος 1996 : Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού. Ολοκλήρωση των σπουδών σε 9 κανονικά εξάμηνα. Μάρτιος 1997 έως : Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Θερμό- Μάιος 2003 τητας Ε.Μ.Π.. Θέμα: Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Επαινοι αριστείας σε κάθε τάξη του Γυμνασίου και του Λυκείου. Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ε.Μ.Π. από Ι.3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Τον Μάρτιο του 1997 ξεκίνησα την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ατμοπαραγωγών & Θερμικών Εγκαταστάσεων του Τομέα Θερμότητας Ε.Μ.Π. με αντικείμενο την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε εγκαταστάσεις ρευστοποιημένης κλίνης. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκαν pροσδιορισμός κινητικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης και της καύσης εξανθρακώματος γαιάνθρακα, βιομάζας και μιγμάτων τους, μοντελοποίηση καύσης σωματιδίου βιομάζας και δοκιμές μικτής καύσης λιγνίτη και βιομάζας. 1

2 Ι.4 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Παράλληλα με την εκπόνηση της Διατριβής και μετά την ολοκλήρωσή της, δραστηριοποιήθηκα στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και στην εκπόνηση τεχνικών μελετών. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και συνεργασίες που έχω αναπτύξει έως σήμερα έχουν ως εξής: 1997 έως Σήμερα : Ελεύθερος επαγγελματίας - Mέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ ) και άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού έως Σήμερα : Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ατμοπαραγωγών & Θερμικών Εγκαταστάσεων του ΕΜΠ έως 2002 : Μέλος του Κοινοποιημένου Οργανισμού «Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων του ΕΜΠ» για την Πιστοποίηση Λεβήτων Ζεστού Νερού ως Υποψήφιος Διδάκτορας και στη συνέχεια ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής έως 2003 : Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (πρώην ΚΤΕΣΚ) ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. Μάιος 2003 έως : Στρατιωτική θητεία στον Ελληνικό Στρατό. Μάιος 2004 Ιανουάριος 2005 : Ερευνητής Δ στο ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ έως Μάρτιο 2008 Μάρτιος 2008 : Ερευνητής Γ στο ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ, Συντονισμός δραστηριοτήέως σήμερα των σε ερευνητικά έργα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής και συντονισμό στην προετοιμασία προτάσεων για ερευνητικά έργα στα πλαίσια των προγραμμάτων RFCS (Research Fund for Coal and Steel), 6 ο & 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, MED, INTERREG και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τη ΓΓΕΤ ή την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Δεκέμβριος 2008 : Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Παν. Δυτ. Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Ενέργειας με Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας». Μάρτιος 2010 : Δ/ντής της spin-off εταιρείας του ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ με επωνυμία Clean Energy ΕΠΕ. 2

3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών καυσίμων σε θερμικές εγκαταστάσεις Λειτουργική συμπεριφορά και εκπομπές ρύπων Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί καύσης γαιάνθρακα και καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίμων - Μικτή καύση βιομάζας και γαιάνθρακα Ενεργειακή απόδοση και εκπομπές ρύπων σε λέβητες κεντρικής θέρμανσης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις Λειτουργία πειραματικών εγκαταστάσεων Διαχείριση ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα (Ε.Ε., Γενική Διεύθ/νση για την Ενέργεια) και Εθνικά Προγράμματα (ΓΓΕΤ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας) ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1998 έως Σήμερα: Επικουρικό διδακτικό έργο στη διδασκαλία: του μαθήματος Βιομάζα Καύση Απορριμμάτων του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΕΜΠ με τίτλο «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας» (1999). των ασκήσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Ατμοπαραγωγοί Ι ( ). του μαθήματος Καύσιμα & Καύση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΕΜΠ με τίτλο «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας» ( ) έως Σήμερα: Καθοδήγηση στην εκπόνηση δώδεκα (12) διπλωματικών εργασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη του Καθ. κ. Εμμ. Κακαρά έως Σήμερα: α. Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά: Applied Energy, Bioresource Technology, Chemical Engineering Communications, Chemical Engineering Journal, Chemical Engineering Processing, Chemical Engineering Science, Energy, Energy & Fuels, Energy Engineering, Environmental Science & Technology, Experimental Thermal and Fluid Science, FUEL, Fuel Processing Technology, Hazardous Materials, International Journal of Energy Research, Journal of Industrial & Engr. Chemistry Research, Int. Journal of Hydrogen, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of the Air and Waste Management, Thermochimica Acta, Open Environmental & Biological Monitoring Journal, Open Renewable Energy Journal β. Κριτής στα επιστημονικά συνέδρια: 3

4 ECOS 2006 Conference, Energy Sustainability 2007 Conference, 9th International Conference on circulating Fluidized Beds, 19th Int. Conference on Fluidized Bed Combustion ASME, TURBO EXPO 2009 γ. Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTAS της Ε.Ε., Piedmont Region industrial research call 2006 της Ιταλίας, Czech Science Foundation (GA CR) Call for Proposals 2008 της Τσεχίας, Laura Bassi Centres of Expertise call for tender της Αυστρίας. Ι.5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η διεθνής αναγνώριση προέρχεται κυρίως από τη συμμετοχή στις επιτροπές εκδόσεως τριών επιστημονικών περιοδικών, ενός συνεδρίου και μίας ημερίδας, τη συμμετοχή στη συγγραφή σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς και τη συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς (πχ. Παν. της Στουτγάρδης στη Γερμανία, ECN στην Ολλανδία, VTT στη Φινλανδία) και βιομηχανικές επιχειρήσεις (πχ. ENDESA, ENEL, RWE-Npower PLC). Το έργο κατά τη θητεία ως Ερευνητής δίνεται σε απόλυτα μεγέθη στον παρακάτω Πίνακα. Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων ανέρχεται σε εκατόν πενήντα δύο (152), ο αριθμός ετεροναφορών ισούται με τριακόσιες πενήντα (350) και ο δείκτης Η index ανέρχεται σε 9. Επιπλέον, η προσέλκυση πόρων μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων δίνεται στον παρακάτω Πίνακα. Το ενδιαφέρον έχει εστιασθεί κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων από βιομάζα και απόβλητα και κυρίως τη μικτή καύση της βιομάζας με γαιάνθρακα, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Οι οργανισμοί και οι Επιτροπές στις οποίες συμμετέχω είναι: Συντονιστής του «IG3: Industrial furnaces and District Heating» του «Biomass Panel» της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Ανανεώσιμη Θέρμανση και Ψύξη «ETP- RHC» Μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας HELLA-BIOM IEA FBC Implementing Agreement Μέλος της Ομάδας Εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ 66/ΟΕ2 «Στερεά Καύσιμα» Editorial Board of International Journal of Energy Research Editorial Board of Open Environmental & Biological Monitoring Editorial Board of Open Renewable Energy Journal Ελληνικό Τμήμα του Combustion Institute International Advisory Board of Global Conference on Global Warming, Istanbul-Turkey July 6-10,

5 Επιστημονική Επιτροπή της ημερίδας: «Strategic Approach for Implementation of Primary DeNOx Measures in Large EU Pulverized Coal and Lignite Fired Units and after 2015», Αθήνα, Ιουνίου 2005 Ερευνητικά έργα και μελέτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Έως ανάληψη καθηκόντων Ερευνητή Δ Κατά τη θητεία ως Ερευνητής Δ Κατά τη θητεία ως Ερευνητής Γ ΣΥΝΟΛΟ Κύριος Ερευνητής Συνεργαζόμενος Ερευνητής Μελέτες Δημοσιεύσεις Περιοδικά Συνέδρια Ημερίδες Διατριβές, Βιβλία & Κεφάλαια σε βιβλία Διοργάνωση ημερίδωνσεμιναρίων Επικουρικό διδακτικό έργο Σεμινάρια Διπλωματικές Ετερο-αναφορές Κρίση άρθρων για περιοδικά 3 Κρίση άρθρων για συνέδρια Συνολικός Προϋπολογισμός έργων: 4,758 χιλ.. 2 Υπό την επίβλεψη του κ. Κακαρά. 3 Αναφέρεται ο αριθμός των περιοδικών / συνεδρίων στα οποία συμμετέχω ως κριτής. 5

6 Άλλες διακρίσεις είναι η συμμετοχή μου στην αξιολόγηση προτάσεων στα πλαίσια του INTAS Programme (2 Calls) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Piedmont Region industrial research call 2006 της Ιταλίας, του Laura Bassi Centres of Expertise call for tender 2008 της Αυστρίας, του Czech Science Foundation (GA CR) 2008, εσωτερικών προγραμμάτων για το 2009 του Università della Basilicata της Ιταλίας, του Προγράμματος «Έρευνα για Επιχειρήσεις» 2009 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου και του Call for project proposals in Technological Development της Σερβίας. Τέλος, διατηρώ συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το Πανεπιστήμιο του Βανκούβερ στον Καναδά και το Πανεπιστήμιο Bringham Young στις ΗΠΑ, τα οποία διακρίνονται για τις δραστηριότητες τους στον τομέα της καύσης. Ι.6 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (άριστα) Γαλλικά (καλά) Γερμανικά (στοιχειώδεις γνώσεις) Ι.8 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ Η/Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Χρήση λειτουργικών συστημάτων (Windows XP / NT / Vista, Microsoft Office), FORTRAN, BASIC 6

7 ΙI. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στη συνέχεια παρατίθενται τα ερευνητικά προγράμματα και οι τεχνικές μελέτες που έχω συμμετάσχει έως σήμερα κατά χρονολογική σειρά: ΙΙ.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ερευνητικά έργα /07/ /6/ /07/ /12/2007 RFCS (Contract No.: RFC CR 04007, NoDioxComb) με τίτλο: Zero dioxin releases in coal combustion and coal/organic waste co-combustion processes (Σε αντικατάσταση του Δρ. Σκόδρα) RFCS (Contract No.: RFCP-CT , CERCOT) με τίτλο: CO 2 Emission Reduction through Combustion Optimisation Technologies at coalfired power plants Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / 3 ο ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: ) με τίτλο: Ανάπτυξη Τεχνολογίας για την παραγωγή «Καθαρών» Στερεών Καυσίμων από Λιγνίτες & Απόβλητα (Σε αντικατάσταση του Δρ. Σκόδρα) 01/07/ /3/ /01/ /12/2008 ΕΠΑΝ, ΜΕΤΡΟ 4.3, ΔΡΑΣΗ β, ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ E&T ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ » με τίτλους : - Διερεύνηση της μηχανικής και χημικής σταθερότητας προσθέτων για την απορρόφηση CO2 κατά τη θερμική μετατροπή λιγνιτών, Contract No.: 05NON-EU Mικτή Καύση Βιομάζας και Ανακτηθέντος Κλάσματος από Απορρίμματα με Άνθρακα για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Contract No.: 05NON-EU-92. Δύο (2) Κοινοπραξίες στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας «ΣυνΕνέργεια» με τίτλους: - Μικτή καύση βιομαζικών καυσίμων με λιγνίτη σε ατμοηλεκτρικό σταθμό - Προηγμένα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση εκπομπών CO ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Contract No.: SES , BIONORM II) με τίτλο: Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards RFCS (Contract No.: RFCR-CT , ECOSCRUB), με τίτλο: Enhanced capture with oxygen for scrubbing of CO 2. 7

8 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Contract No.: TREN/FP7EN/218968, Acronym: DEBCO, Proposal No.: ) με τίτλο: Demonstration of Large Scale Biomass Co-firing and Supply Chain Integration ο Πρόγραμμα Πλαίσιο SME (Contract No.: FP7-SME /218453, Acronym: RESOLIVE) με τίτλο: Adaptation of Renewable Energy Solutions for the Olive Oil Industry ο Πρόγραμμα Πλαίσιο REGIONS (Grant Agreement No.: , Acronym: BIOCLUS) με τίτλο: Developing Research and Innovation Environment in five European Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources RFCS (former ECSC, Contract No.: RFC-PR Acronym:CAL-MOD) με τίτλο: Modelling and experimental validation of Calcium Looping CO 2 - capture process for near-zero CO 2 emission power plants STC Programme MED (Project No.: 2G-MED09-102, Acronym: ENERMED) με τίτλο: Énergies Renouvelables Méditerranéennes LIFE+ (Project No.: LIFE09 ENV/GR/307, Acronym: ENERGY-WASTE), με τίτλο: Energy exploitation of non-recycable waste in a sustainable wasteto-energy market Τρία (3) υπο-προγράμματα στα πλαίσια του INTERREG IVC Regional Initiative BIO-EN-AREA Miniprogramme με τίτλο: - Biomass and solid biofuels certification and traceability control system (Acronym: BIOPATH) - Potential of integral use of the energy crops analysis and its importance within Biomass Action Plans (Acronym: BIOREF) - The Bioenergy System Planners Handbook (Acronym: BISYPLAN) FP7-ENERGY (Proposal No.: FP , Acronym: BioMaxEff), με τίτλο: Cost efficient biomass boiler systems with maximum annual efficiency and lowest emissions ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ακρωνύμιο: ΕΝΕΡ- ΒΙΟ) με τίτλο: Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών και υγρών βιο-καυσίμων στον ηλεκτροπαραγωγικό τομέα Επιστημονικός Υπεύθυνος σε έργα παροχής υπηρεσιών Υπεγολαβία από ΔΕΗ στα πλαίσια του RFCS (Contract No.: RFC-CP-04002, DRYCOAL) με τίτλο: Commercial-Scale Testing of a Fluidized-Bed Drying Plant for Efficient Lignite-Fired Power Plants. 8

9 ΕΣΔΚΝΑ (Αρ. Συμβολαίου: 9134/ ) με τίτλο: Παρακολούθηση προτύπου CEN/TC 343, εφαρμογή στις διαδικασίες παραγωγής του εναλλακτικού στερεού καυσίμου από το ΕΜΑ Λιοσίων, υπόδειξη μέτρων για την τυποποίησή του ECOELASTIKA Α.Ε. με τίτλο: Εμπλουτισμός δευτερογενούς εναλλακτικού καυσίμου από επεξεργασία στερεών αστικών απορριμμάτων (SRF/RDF) με τεμαχισμένα ελαστικά οχημάτων (TDF). Κύριος Ερευνητής Thermie Action A (Contract No SF/0261/97) με τίτλο: «Low emission cocombustion of different waste wood species and lignite derived products in industrial power plants» CARNOT ACTION 1999 (Contract No /D/99-006) με τίτλο: «Study of the size and type of existing electricity-generating capacity using solid fuels within an enlarged EU». (Αποτελέσματα του έργου έχουν συμπεριληφθεί στο: «Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants / Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)», March 2003 European Commission DG-JRC) 2000 CARNOT ACTION 1999 (Contract No /D/99-007) με τίτλο: «Study on the Renovation Options for Power Plants Burning Indigenous Solid Fuels in an Enlarged European Union, Taking into Account Environmental and Economic Factors» ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Contract No ENK5-CT ) με τίτλο: «Combustion Behaviour of Clean Fuels in Power Generation» ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Contract No NNE ) με τίτλο: «Utilization of residues from biomass co-combustion in pulverized coal boilers» ALTENER II (Contract No AL ) με τίτλο: «Biomass residues utilisation as fossil fuel substitute for power generation and district heating, in the Mediterranean region» CARNOT ACTION (Contract no /D/01-005/2001) με τίτλο: «Promotion of Renovation Activities in the Russian Energy Sector» RFCS (Contract No.: RFC-CP-04002, DRYCOAL) με τίτλο: Commercial- Scale Testing of a Fluidized-Bed Drying Plant for Efficient Lignite-Fired Power Plants ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Contract No. TREN/04/FP6EN/S /503184, RECOFUEL) με τίτλο: Demonstration of direct Solid Recovered Fuel (SRF) 9

10 co-combustion in pulverised fuel fired power plants and implementation of a sustainable waste-to-energy technology in large-scale energy production RFCS (Contract No.: RFC-PR-04013, CFB800): Utility scale CFB for competitive coal power. Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ερευνητικό πρόγραμμα JOULE III (JOF3CT950057) με τίτλο: «Operational Problems, Trace Emissions and By-Product Management for Industrial Biomass Co-Combustion» Ερευνητικό πρόγραμμα 95 ΕΠΕΡ 191 της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας (ελαιοπυρήνα) ως συμπληρωματικού καυσίμου σε λιγνιτικές μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής» Ερευνητικό πρόγραμμα Thermie Action A (Contract No SF/008/98/DE) με τίτλο: «Demonstration of BGL-Gasification under optimised conditions for the European and Asean Market» Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕ 97ΒΕ209 με τίτλο: «Βελτίωση λειτουργικών χαρακτηριστικών λέβητα στερεών καυσίμων για την αύξηση του βαθμού απόδοσης και ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων και επικαθίσεων τέφρας» Ερευνητικό πρόγραμμα 5 th FP (Contract No ΝΝΕ / SI ) με τίτλο: «European Solid Fuels OPET» Ερευνητικό πρόγραμμα ECSC (Contract No: 7220-PR-131) με τίτλο: «Measures to improve availability and reduction in operating costs of coal and biomass burning power plants» (CoalCombOptimising) Ερευνητικό πρόγραμμα CARNOT ACTION (Contract no /D/02-003) με τίτλο: «Circulating Fluidised Bed for the Clean and Very Efficient Retrofit of an Existing Coal-Fired Power Plant» Ερευνητικό πρόγραμμα EC DG TR-EN/ 5th FP - Energy & Environment (Contract No: NNE5/363/2001) με τίτλο: Multi Fuel Operated Integrated Clean Energy Process: Thermal Desorption Recycle-Reduce-Reuse Technology (TDT-3R) 01/11/ /10/2008 Τρεις (3) Ενέργειες στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας «ΣυνΕνέργεια» με τίτλους: - Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων (Ενέργεια Γ1) - Δημιουργία spin off για την παραγωγή και προετοιμασία 10

11 εναλλακτικών καυσίμων (επωνυμία: CLEAN ENERGY ΕΠΕ, Ενέργεια Δ1) - Τεχνολογική Πλατφόρμα (Ενέργεια Ε1) ΙΙ.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1997 Μελέτη σχεδιασμού: «Εργαστηριακή εγκατάσταση για την πραγματοποίηση μετρήσεων και την ανάπτυξη τεχνολογίας σε λέβητες βιομάζας και συμβατικών καυσίμων» για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μελέτη (Contract No.: 2RG000003) με τίτλο: «The Fluidised Bed Combustion Technology Assessment Study», για την ηλεκτροπαραγωγική εταιρία Eskom Enterprises (Pty) Ltd της Ν. Αφρικής Ενεργειακή μελέτη με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ρευστοποιημένης κλίνης στο Νομό Μεσσηνίας Σύγκριση με την τεχνολογία αεριοποίησης», για την ΤΟΜΗ ΑΤΕ «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καύση ζωοτροφών στους κλιβάνους της τσιμεντοβιομηχανίας», εκπόνηση μελέτης από την ENVECO A.E. για την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων ζωοτροφών και παραπροϊόντων κρέατος στους κλιβάνους παραγωγής κλίνκερ του εργοστασίου Καμαρίου», εκπόνηση μελέτης για την ΤΙΤΑΝ «Ανασκόπηση Εμπορικών Τεχνολογιών για την Ανάκτηση Ενέργειας από απόβλητα χαρτοβιομηχανίας», εκπόνηση μελέτης για την ΜΕΛ «Μελέτη για την τεχνική αξιολόγηση της τεχνολογίας αποτέφρωσης αστικών απορριμμάτων BARLOW AIREAL», εκπόνηση μελέτης για την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ σε θέματα χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων βιομάζας και αποβλήτων 2008 Διαχείριση της παραγόμενης ιλύος στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Ν. Αργολίδας, εκπόνηση μελέτης για την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αργολίδας Αξιοποίηση Εναλλακτών Θερμότητας Καυσαερίου των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για την Παραγωγή Ζεστού Νερού Τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη, Εκπόνηση μελέτης για την Δημοτική 11

12 Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης «Τεχνικές προδιαγραφές ενεργειακών μονάδων αποτέφρωσης ελληνικού RdF/SRF, Εκπόνηση μελέτης για τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ατμοπαραγωγών & Θερμικών Εγκαταστάσεων του ΕΜΠ Τεχνικές προδιαγραφές μονάδας βιομάζας για την βιομηχανία ΒΙΟΚΕΡΑΛ στη Λάρισα «Χαρακτηρισμός, ιδιότητες και ενεργειακή αξιοποίηση του Ελληνικού RdF που παράγεται από την ΕΜΑΚ Λιοσίων», Εκπόνηση μελέτης για τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) 2010 Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ανακαίνιση εγκαταστάσεων δικτύων τηλεθέρμανσης στην Σερβία με σκοπό την αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων από βιομάζα, για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 12

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα