ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη Αθήνα τηλ. : 210/ , Ημερ. γέν.: 24/03/ ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών : Διδακτορικό δίπλωμα στη Δημογραφία (Τμήμα Οικονομικής Δημογραφίας), Institut d Etudes Politiques de Paris. Βαθμός: Άριστα με τα συγχαρητήρια της Επιτροπής : Μεταπτυχιακός τίτλος (D.E.A) στην Οικονομική Δημογραφία, Institut d Etudes Politiques de Paris. Stage d études στο Insti tut de Démographie - Université Catholique de Louvain (Απρίλιος '90-Αύγουστος '90) : Μεταπτυχιακός τίτλος (D.E.S.S.) στη Δημογραφία, Université Paris-I, Panthéon Sorbonne : Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό: : Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Δημογραφίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο : Λέκτορας Δημογραφίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο : Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο : Σύμβουλος Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δημογραφίας, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων V, Μονάδα Ε/1 (Ανάλυση και Έρευνα για την Κοινωνική και Δημογραφική Κατάσταση) : Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - (Cellule de Prospective). 1

2 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ α. Μετά την εκλογή ως μέλους ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου α1. Στο ενιαίο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 1999 έως σήμερα: Διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων: - Δημογραφία της Σύγχρονης Ελλάδας. - Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση. - Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία. - Συγκριτική Δημογραφική και Πληθυσμιακή Πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος) έως σήμερα: Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του μαθήματος: - Μέθοδοι και Εφαρμογές της Δημογραφικής Ανάλυσης : Διδασκαλία, σε συνεργασία με τον Καθ. Σ. Ρομπόλη, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) του μαθήματος: - Κύκλος Ζωής, Απασχόληση και Ασφάλιση : Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ενιαίου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (σε συνεργασία με τον Καθ. Σ. Ρομπόλη) του μαθήματος: - Κύκλος Ζωής, Απασχόληση και Ασφάλιση έως σήμερα: Συμμετοχή σε Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών: Ως Μέλος (1). Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Υποψηφίων Διδακτόρων: Ως Επιβλέπων (1), ως Μέλος (3). Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών: Ως Επιβλέπων (3), ως Μέλος (6). α2. Σε άλλα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς 2005 έως σήμερα: 2004 έως σήμερα: Μέλος Τριμελών Επιτροπών Διπλωματικών Εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιβλέπουσα: Καθ. Α. Καλαματιανού 2005: Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας) στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική μεθοδολογία Ι: Ειδικά θέματα ποσοτικής έρευνας». Υπεύθυνη: Καθ. Ν. Κυριαζή : Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήματα Γενικής/Κοινωνικής Διοίκησης. - Επιβλέπων και Αξιολογητής Τελικών Εργασιών των ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ και ΙΣΤ Εκπαιδευτικών Σειρών. 2

3 - Επιβλέπων Συλλογικών Εργασιών των προαναφερόμενων Εκπαιδευτικών Σειρών - Διδάσκων του σεμιναρίου «Μετανάστευση: Τάσεις και Πολιτικές». στα πλαίσια των μαθημάτων «Δημόσιες πολιτικές-πρακτική και εφαρμογές» και «Δημόσια πολιτική σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο». - Διδάσκων του μαθήματος «Μεταναστευτική Πολιτική και Αγορά Εργασίας», Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, για τα ακαδ. έτη και β. Πριν την εκλογή ως μέλους ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου β1. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80), Τμήμα ΚΠ&ΚΑ) : Διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων: - Δημογραφική Ανάλυση - Μέθοδοι και Τεχνικές της Δημογραφικής Ανάλυσης. - Όψεις της Ελληνικής Εσωτερικής Μετανάστευσης : Διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων: - Μέθοδοι και Τεχνικές της Δημογραφικής Ανάλυσης. - Δημογραφία της Σύγχρονης Ελλάδας. - Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση. - Κοινωνική και Ιστορική Δημογραφία. - Συγκριτική Δημογραφική και Πληθυσμιακή Πολιτική (Ευρώπη και Κόσμος). - Δημογραφική Ανάλυση : Διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων: - Δημογραφία της Σύγχρονης Ελλάδας. - Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση. β2. Σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς : Διδασκαλία χρήσης υπολογιστών, Institut d Etudes Politiques de Paris. 3

4 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ α. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο : Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου : Τακτικό μέλος της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του Παντείου Πανεπιστημίου. β. Ειδικότερα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στο ενιαίο Τμήμα ΚΠ&ΚΑ 2009 έως σήμερα: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής : Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής : Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής : Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για την εκπόνηση του «Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών» (ΕΠΕΑΕΚ) : Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) : Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 2003: Εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο ΔΙΚΑΤΣΑ έως σήμερα: Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων Μέλος Τριμελών Επιτροπών Υποψηφίων Διδακτόρων Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης προτάσεων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Μέλος Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών. Μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Μέλος διαφόρων άτυπων Ομάδων Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 4

5 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ α1. Επιστημονικός υπεύθυνος (συνολικά ή σε επιμέρους ενότητες και δράσεις) 2011: «Κατάσταση υγείας και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων», Δράση: Πολιτικές υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, Διαχειριστής φορέας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ : «Παρατηρητήριο και δίκτυο δομών για την ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας», Δράση: Έρευνα Καταγραφή και Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των μεταναστών και προσφύγων. Πρωτοβουλία «Equal», Διαχειριστής φορέας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ : «Καταπολέμηση των Διακρίσεων», Δράση: Ενεργός γήρανση και ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μια αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Διαχειριστής φορέας ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ : «Οργάνωση της εργασίας και διαχείριση της ενεργού γήρανσης», Δράση: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναμικού στον πρωτογενή, δευτερογενή & τριτογενή τομέα. Πρωτοβουλία «Equal». Διαχειριστής φορέας ΟΚΕ : (σε συνεργασία με Γ. Βερροπούλου) «Combining Survey and Population Data on Birth and Family», National Institute of Child Health & Human Development and RAND Corporation, USA. Επιστημονικός υπεύθυνος Dr. Μ. Rendall. 2005: «Μελέτη των στρατηγικών απασχόλησης για άτομα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων», Πρωτοβουλία «ODISSEIA», Διαχειριστής φορέας Περιφέρεια Αττικής : «Έρευνα για τις μορφές κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην περιφέρεια Αττικής». Διαχειριστής φορέας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. 2000: Ομάδα Εργασίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με τις δημογραφικές προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας, Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνταξη υπομνήματος με τίτλο «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Πηγές στατιστικών δεδομένων και εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό πληθυσμό ξένης υπηκοότητας που βρίσκονταν στην Ελλάδα το έτος 1999» : Ερευνητικό πρόγραμμα (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο «Εξερεύνηση και ανάλυση των δημογραφικών τάσεων και οι επιπτώσεις τους στην Ελληνική εκπαίδευση», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Επιστημονική υπεύθυνος: Δρ. Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη : Ερευνητικό πρόγραμμα (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο «Τάσεις διεθνοποίησης της πανεπιστημιακής και περιπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα», Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Τσαούσης. 1992: Διενέργεια εμπειρικής έρευνας από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σχετικά με τη μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της γονιμότητας στην Ελλάδα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Τζιαφέτας. α2. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων (Μονάδα Ε/1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις παρακάτω μελέτες: 1998: The Impact of Ageing in Size, Structure and Behaviour of Active Age Population and Policy Implications for the Labour Market, Μονάδα Ε/1, 5

6 Πανεπιστήμιο του Warwick και NIDI (National Interdisciplinary Demographic Institut). 1997: Analyse des effets du glissement démographique sur l offre de travail et le chômage dans les régions de l Union Européenne ( ), Μονάδα Ε/1 και ISMEA (Institut de Sciences Mathèmatiques et Economiques Appliquées). 1996: Le vieillissement démographique dans l Union Européenne à l horizon Etude d impact du vieillissement démographique, Μονάδα Ε/1 και Observatoire Démographique Européenne. 1996: Future health costs of the aged in Europe, Μονάδα Ε/1 και European Policy Center. 1995: Demographic now-casts (excluding international migration) for the Countries of the European Economic Area, Μονάδα Ε/1, Eurostat και Central Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands). α3. Συμβολή 2001: Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα IPROSEC (Understanding Socio- Demographic Challenges and Responses: Debates and Issues). Επιστημονική Υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή: Ομ. Καθ. Λ. Μ. Μουσούρου : Ερευνητικό πρόγραμμα αναφορικά με τη σχολική πρόοδο μαθητών επιλεγμένων δημοτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, CRIDUP (Centre de Recherche des Instituts de Démographie de Paris). Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. E. Lamy-Festy. 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2010: European Population Conference, European Association for Population Studies (EAPS), Vienna, Austria, 1-4 September. Προεδρεύων του Session 30 (The trustworthiness of demographic data). 2010: European Population Conference, European Association for Population Studies (EAPS), Vienna, Austria, 1-4 September. Τίτλος εισήγησης: Education, employment and childlessness: the relationship between employment, educational field, educational level and childlessness among Greek women born in , Session : European Population Conference, European Association for Population Studies (EAPS), Vienna, Austria, 1-4 September. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Γ. Βερροπούλου): Discerning the effects of employment and education on the fertility decisions of Greek women born in the period : an analysis based on census individual-level data, Poster session. 2010: POPULATION AGEING IN EUROPE: a cross-disciplinary approach, Athens, 25th May, Harokopion University. Τίτλος εισήγησης Demographic ageing, employment prospects and migration in the EU. 2009: International Conference Education and Demography, Vienna Institute of Demography and Austrian Academy of Sciences, Vienna, 30 November-1 December. Τίτλος εισήγησης: Education and childlessness: the relationship between educational field, educational level and childlessness among Greek women born in : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Σεπτεμβρίου. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Κ. Τσίμπο και Γ. Βερροπούλου): Γονιμότητα των 6

7 γενεών στην Ελλάδα: Εύρος και προσδιοριστικοί παράγοντες των γεωγραφικών και χωρικών διαφοροποιήσεων. 2009: Πληθυσμιακές τάσεις και προοπτικές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ακαδημία Αθηνών και Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα Μαρτίου. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με A. Τραγάκη): Γήρανση του Πληθυσμού και Επιπτώσεις στην Αγορά Εργασίας και τη Συνταξιοδότηση. 2008: British Society for Population Studies, Annual Conference, Manchester, September. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Κ. Τσίμπο και Γ. Βερροπούλου): Native and migrant fertility patterns in Greece: a comparative study based on aggregated census statistics and IPUMS microdata, Session Fertility : European Population Conference, European Association for Population Studies (EAPS), Barcelona, Spain, 9-12 July. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με A. Τραγάκη): Demographic ageing, labour-employment prospects and migration in the EU with an emphasis on the Southern European countries, Poster session. 2008: IPUMS-Europe, Integrating European Census Microdata, Athens Workshop, March, Athens, Panteion University. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Κ. Τσίμπο και Γ. Βερροπούλου): A comparison of IPUMS Microdata and Census Aggregated Data with a Special Reference to Native and Migrant Fertility in Greece. 2007: 8 th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, Great Britain, 4-9 September. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Δ. Παπαδοπούλου): Migration and social representation in the Greek society. 2006: European Population Conference Population Challenges in Ageing Societies, European Association for Population Studies (EAPS), Liverpool, UK, June. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Κ. Τσίμπο και Γ. Βερροπούλου): Cohort fertility differentials between native and foreign born in a new receiving country: the case of Greece, Session : European Population Conference Population Challenges in Ageing Societies, European Association for Population Studies (EAPS), Liverpool, UK, June. Προεδρεύων του Session 60 (Internal Migration (2)). 2005: 54ème Congrès de l Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) Interdépendances économiques et financières et progrès social», Aix-en-Provence, France, Mai. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Σ. Ρομπόλη): Immigration, forces de travail et avenir des retraites en Grèce, 2ème séance, No C : XXV International Population Conference, International Union for the Scientific Study of Population (UISSP), Tours, France, July. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Γ. Βερροπούλου): Higher education and fertility decline in Greece among women born 1950 and 1970: a cohort approach, Poster Session : XXV International Population Conference, International Union for the Scientific Study of Population (UISSP), Tours, France, July. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με M. Rendall, Γ. Βερροπούλου και άλ.): Entry to motherhood and higher education in three regimes of welfare capitalism, Poster Session : Αποτελέσματα του προγράμματος IAPASIS: Άτυπες μορφές μεταναστευτικής πολιτικής και στρατηγικής ένταξης. Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών Μεταναστών, Αθήνα 27 Φεβρουαρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Τίτλος εισήγησης: Δημογραφικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2003: Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα Σενάρια 2021, Αθήνα, 27 Ιανουαρίου, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τίτλος εισήγησης: Τα δημογραφικά σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7

8 2003: Για μια Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα Ιανουαρίου, ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Δ. Παπαδοπούλου): Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. 2002: Περιβάλλον και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Τίτλος εισήγησης: Οι προοπτικές εξέλιξης το παγκόσμιου πληθυσμού: πρόκληση ή απειλή για το φυσικό περιβάλλον;. 2001: Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα: εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές, Αθήνα, 1 Ιουνίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Τίτλος εισήγησης: Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21 ου αιώνα: προοπτικές εξέλιξης και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. 2001: Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές Μεταρρύθμισης, Κομοτηνή, Μαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με τον Α. Μωυσίδη): Δημογραφική γήρανση και κοινωνική ασφάλιση με έμφαση στον Αγροτικό Χώρο. 2000: Προετοιμάζοντας το Μέλλον: Δημογραφική Γήρανση και Κοινωνία της Γνώσης, Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου, ΕΙΕ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας) σε συνεργασία με το IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), το ISMEA (Institut de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées) και το SN (Statistics Netherlands). Τίτλος εισήγησης: Η σημασία της αβεβαιότητας/βεβαιότητας των προοπτικών του πληθυσμού για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. 2000: Vivre plus longtemps, avoir moins d enfants: quelles implications?, Byblos, Liban, Octobre, AIDELF (Association International des Démographes de Langue Française. Τίτλος εισήγησης: Variations démographiques et croissance potentielle de l emploi dans le cas des trois pays européens. 1999: European Population Conference European Populations: Unity in Diversity, European Association for Population Studies (EAPS), The Hague, The Netherlands, 30 August - 3 September. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Κ. Φωτάκη): Demographic dimensions of the labour force trends: national diversities within the European Union, Session D : Régimes démographiques et territoires: les frontières en question, La Rochelle, France, Septembre, AIDELF (Association International des Démographes de Langue Française. Τίτλος εισήγησης: «Vieillissement diff érentiel au sein de l Union Européenne et impact sur le marché du travail. 1997: «Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας», Αθήνα, Απριλίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος εισήγησης: «Δημογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση: η περίπτωση της Ελλάδας». 1996: «Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα και τη Γαλλία», Αθήνα, 8 Νοεμβρίου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και τον Ελληνογαλλικό Επιστημονικό και Τεχνικό Σύνδεσμο. Τίτλος εισήγησης: «Δημογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις για την αγορά εργασίας: μια συγκριτική προσέγγιση των τάσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση». 1992: Les modes de régulation de la reproduction humaine. Incidences sur la fécondité et la santé, Delphes, Grèce, 6-10 Octobre, AIDELF (Association International des Démographes de Langue Française. Τίτλος εισήγησης (σε συνεργασία με Α. Δρίβα και Γ. Τζιαφέτα): «Connaissance de écondité la f et mise en place des politiques démographiques». 8

9 8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 2009: Αξιολογητής ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε με χρηματοδότηση της Γ.Γ.Ε.Τ. 2008: Αξιολογητής άρθρων προς δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Population and Environment. 2006: Αξιολογητής άρθρων προς δημοσίευση στο περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 2006: Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία 2005: Αξιολογητής άρθρων προς δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό International Migration : Εθνικός Εμπειρογνώμονας για το European Observatory on the Social Situation, Demography and Family. European Commission and Austrian Institute for Family Studies : Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση των προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Framework Programme 5. European Commission, DG Research, Key Action The Ageing Population and Disabilities. 2001: Αξιολογητής άρθρων προς δημοσίευση στο περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 2000: Μέλος της Ομάδας Εργασίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με τις δημογραφικές προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας, Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 2000: Εμπειρογνώμονας της Επιτροπής Εργασίας για τη σύνταξη της Γνώμης Πρωτοβουλίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της Ελλάδος με θέμα «Το Δημογραφικό Ζήτημα». 2000: Αξιολογητής άρθρων προς δημοσίευση στο περιοδικό Μέντορας : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη σύνταξη και δημοσίευση των Εκθέσεων The Demographic Situation in the European Union των ετών 1995 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων. Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιευμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - Μέλος της UIESP (Union Internationale pour l Etude Scientifique de la Population). - Μέλος της EAPS (European Association for Population Studies). - Μέλος της AIDELF (Association Internationale des Démographes de Lanque Française). - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αν. Ταμίας) της ΕΕΚΠ (Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής) την περίοδο

10 10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ α. Βιβλία 1. Μπάγκαβος Χ.,2003, Πληθυσμός, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Gutenberg, Αθήνα, 406 σελ. 2. Μπάγκαβος Χ. και Δ. Παπαδοπούλου, 2003, Μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Μελέτες αρ. 15, Αθήνα, 159 σελ. 3. Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Μπάγκαβος Χ., Παπαδάκης, Μ. και Β. Παπλιάκου, 2002, Πληθυσμός και Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Εξελίξεις και Προοπτικές, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 291 σελ. β. Επιμέλειες βιβλίων 4. Μπάγκαβος, Χ., Παπαδοπούλου, Δ. Μ. Συμεωνάκη (επιμ.), 2008, Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, Μελέτες αρ. 29, Αθήνα, 190 σελ. 5. Μπάγκαβος Χ και Δ. Παπαδοπούλου, (επιμ.), 2006, Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Gutenberg, Αθήνα, 460 σελ. 6. Μπάγκαβος Χ και Α. Μωυσίδης, (επιμ.), 2004,Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα: εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές, Gutenberg, Αθήνα, 334 σελ. 7. Κικίλιας, Ηλ., Μπάγκαβος Χ., Τήνιος, Π. και Μ. Χλέτσος (επιμ.), 2001, Δημογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις & Πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα, 397 σελ. γ. Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές 8. Bagavos, C. 2010, «Education and childlessness: the relationship between educational field, educational level, employment and childlessness among Greek women born in » Vienna Yearbook of Population Research, 8 pp Rendall, M., Aracil, E., Bagavos, C. et al. 2010, «Increasingly heterogeneous ages at first birth by education in Southern European and Anglo-American family-policy regimes: A seven-country comparison by birth cohort» Population Studies, 64(3), pp Bagavos, C., Tsimpos C., and G. Verropoulou, 2008, «Native and Migrant Fertility Patterns in Greece: A Cohort Approach», European Journal of Population, 24(3), pp Verropoulou G., Bagavos, C., and C. Tsimpos, 2007, «Migrant and Non-migrant Fertility in Greece: Results Based on the 2001 Population Census, Migration Letters, 4(2), pp

11 12. Bagavos, C., 2004, «Quantitative aspects of migration trends in Europe, with an emphasis on the EU-15", sdf-puzzle, 02/ Migration, European Observatory on the Social Situation, Demography and Family, pp Bagavos, C. and C. Fotakis, 2001, «Demographic dimension of the labour force trends: national and regional diversities within the European Union», GENUS, vol. LVII (1), pp δ. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και άλλες δημοσιευμένες εργασίες 14. Μπάγκαβος, Χ. Γ. Βερροπούλου και Κ. Τσίμπος, Γονιμότητα των γενεών στην Ελλάδα: Εύρος και προσδιοριστικοί παράγοντες των γεωγραφικών και χωρικών διαφοροποιήσεων, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, Τόμος III, σελ Μπάγκαβος, Χ. 2009, «Ο πληθυσμός του πλανήτη: εξελίξεις και προοπτικές» στο Κ. Τσίμπος (επιμ.), Εισαγωγή στην πληθυσμιακή γεωγραφία, Σταμούλης, Αθήνα, σσ Μπάγκαβο ς, Χ. 2 0, 0 «Η 8 μετανάστευση στην Ελλάδα» στο Μπάγκαβος, Χ., Παπαδοπούλου, Δ. Μ. Συμεωνάκη (επιμ.), 2008, Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Μελέτες αρ. 29, Αθήνα, σσ Ρομπόλης, Σ., Μπάγκαβος, Χ. και Ι. Χατζηβασίλογλου, 2006, «Ο ρόλος της μετανάστευσης στις μεταβολές του εργατικού δυναμικού και στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα» στο Χ. Μπάγκαβος και Δ. Παπαδοπούλου, (επιμ.), 2006, Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Gutenberg,, Αθήνα, σσ Μπάγκαβος, Χ., 2005, «Ποσοτική διερεύνηση αναφορικά με ορισμένες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα και την περιφέρεια Αττικής» στο Εuropean Union European Social Fund ODISSEIA, Operational Development Integrated Strategic Scheme of Employment in Attica, pp Μπάγκαβος, Χ., 2005, «Οι προοπτικές εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού: πρόκληση ή απειλή για το φυσικό περιβάλλον;» στο Θ. Ανθοπούλου και Δ. Παπαδοπούλου «Περιβάλλον και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα», Gutenberg, Αθήνα, σσ Μπάγκαβος, Χ., 2004, «Δημογραφικές διαστάσεις των μεταβολών της οικογένειας και των νοικοκυριών στην Ελλάδα - Μια πρώτη προσέγγιση», στο Λ. Μουσούρου και Μ. Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής - Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις, Αθήνα, Gutenberg, σσ Μπάγκαβος, Χ., 2004, «Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21 ου αιώνα: προοπτικές εξέλιξης και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις», στο Χ. Μπάγκαβος Χ και Α. Μωυσίδης, (επιμ.), Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα: εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές, Gutenberg, Αθήνα, σσ

12 22. Bagavos, C., 2004, «General monitoring report 2004 Greece», Cizek, B. and R. Richter (eds.) Families in EU-15. Policies, challenges and opportunities, Austrian Institute for Family Studies and European Observatory on the Social Situation, Demography and Family, Vienna, pp Μπάγκαβος, Χ., 2003, «Δημογραφικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», στο Κ. Κασιμάτη (επιμ.) Μεταναστευτικές Πολιτικές και Στρατηγικές Ένταξης, Gutenberg, Αθήνα, σσ Ρομπόλης, Σ., Μπάγκαβος, Χ., και Γ. Ρωμανιάς, 2003, «Δημογραφικές εξελίξεις και κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα» στο Δ. Βενιέρης και Χ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σσ Μπάγκαβος, Χ., 2003, Οι επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων για την πανεπιστημιακή και περιπανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, στο Δ. Τσαούσης (επιμ.) Από την Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων στην Παγκοσμιοποίηση της Εκπαίδευσης Gutenberg, Αθήνα, σσ Μπάγκαβος, Χ., 2003, Μεταυποχρεωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και απασχόληση Εθνική και διεθνής προοπτική, στο Τσαούσης, Δ. (επιμ.) Από την Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων στην Παγκοσμιοποίηση της Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα, σσ Bagavos, C., 2002, Variations démographiques et croissance potentielle de l emploi dans le cas des trois pays européens, στο AIDELF (Association International des Démographes de Langue Française, Vivre plus longtemps, avoir moins d enfants: quelles implications?, Paris-PUF, pp Μπάγκαβος, Χ., 2002, «Δημογραφικές προοπτικές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση», στο Εργασία 2002, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ Bagavos, C. and Martin C. 2001, Low Fertility in Europe: Family, Gender and Public Policies. A Synthesis Report, European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Research Paper, No 10, Vienna, p Μπάγκαβος, Χ., 2001, «Η σημασία της αβεβαιότητας/βεβαιότητας των προοπτικών του πληθυσμού για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση», στο Κικίλιας, Ηλ., Μπάγκαβος Χ., Τήνιος, Π. και Μ. Χλέτσος (επιμ.), 2001, Δημογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας & Κοινωνική Προστασία: Τάσεις Προκλήσεις & Πολιτικές, Αθήνα, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, σελ Φωτάκης, K., Coomans G., και Χ. Μπάγκαβος 2000, Προετοιμάζοντας το Μέλλον: Δημογραφική Γήρανση και Κοινωνία της Γνώσης/Preparing for the Future: Demographic Ageing and Knowledge-Based Society, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα, σελ Bagavos C., 2000, «Vieillissement différentiel au sein de l Union Européenne et impact sur le marché du travail», στο AIDELF (Association Internationale des Démographes de Langue Française) Régimes Démographiques et Territoires: Les Frontières en Question, σελ , Paris, PUF. 33. Μπάγκαβος, Χ., 1998, «Δημογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας: Μια συγκριτική προσέγγιση των τάσεων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή 12

13 Ένωση» στο Μαράτου-Αλιπράντη Λ. και Α. Χατζηγιάννη (επιμ.) Ανεργία, εργασία, εκπαίδευση-κατάρτιση στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σελ Μπάγκαβος, Χ., 1997, «Δημογραφικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση: η περίπτωση της Ελλάδας», στο Α. Κιντής (επιμ.), Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, Τόμος Β, σελ Αθήνα, Gutenberg. 35. Bagavos C., Driva A. and G. Tziafetas, 1994, Connaissances de la fecondité et mise en place des politiques démographiques in AIDELF (Association Internationale des Démographes de Langue Française), Les modes de régulation de la réproduction humaine. Incidences sur le fécondité et la santé, σελ , Paris, PUF. ε. Άλλα έργα και δημοσιεύσεις 36. Bagavos C., 2004, The Situation of Families in Greece, General Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 19 p. 37. Bagavos C., 2003, The Situation of Families in Greece. General Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 8 p. 38. Bagavos C., 2003, Family and health in the European Union: The case of Greece. Focused Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 10 p. 39. Bagavos C., 2002, The Situation of Families in Greece. General Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 11 p. 40. Bagavos C., 2002, Migration in the European Union: The Case of Greece. Focused Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 10 p. 41. Bagavos C., 2001, The Situation of Families in Greece. General Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 11 p. 42. Bagavos C., 2001, The Social Quality of the Life of Families in Greece, Focused Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family - Austrian Institute for Family Matters, Vienna, 9 p. 43. Bagavos C., 2000, Families in Greece, General Monitoring Report European Observatory on the Social Situation, Demography and Family and Austrian Institute for Family Studies, Vienna, 12 p. 44. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2000, Το Δημογραφικό Ζήτημα, Γνώμη αρ. 49. Αθήνα, 60 σ. 45. European Commission, 1997, Demographic Report, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 50 p. 13

14 46. European Commission, 1995, The Demographic Situation in the European Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 35p. 47. Μπάγκαβος, Χ., 1993, «Μικρό λεξικό τεχνικών δημογραφικών όρων» στο Γ.Φ. Ταπεινός Στοιχεία Δημογραφίας, σελ , Αθήνα, Παπαζήσης (Προσθήκη στην ελληνική έκδοση του έργου του Georges Tapinos, Eléments de Démographie, Armand Colin, Paris 1986). 48. Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Στοιχεία Δημογραφίας εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Τίτλος πρωτοτύπου Georges Tapinos, Eléments de Démographie, Armand Colin, Paris

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μεταπτυχιακός τίτλος: Μaster of Science (MSc) Πανεπιστήμιο: Lund University, Lund, Sweden ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα /Τίτλος: Αναστασία Κωστάκη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διεύθυνση: Πατησίων 76, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 8203539, 6947187891 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CV-SIDIROPOULOS.doclast Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958, ΣΕΡΡΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ, ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα