ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 473/61 Περί εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου (ΦΕΚ 119/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν: α) Τας διατάξεις του δια του άρθρου 3 του Ν /60 προστεθέντος εδαφ. Θ. Εις το άρθρον 24 του Α.Ν. 1846/51. β) την κατά την υπ αριθ. 1/ συνεδρίασιν του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατυπωθείσαν υπ αριθ. 536/61 γνώµην αυτού. γ) την κατά τας υπ αριθ. 5/ , 6/ και 7/ συνεδριάσεις της Επιτροπής Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων διατυπωθείσαν γνώµην αυτής. δ) την κατά τας υπ αριθ. 606/ και 609/ συνεδριάσεις του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως σύµφωνον γνώµην αυτού, και ε) την υπ αριθ. 370/1961 γνώµην του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν. Άρθρον 1. Υπόχρεοι εις καταβολήν εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου 1. Υπόχρεοι εργοδόται δια την καταβολήν υπέρ του ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου ορίζονται οι απασχολούντες µισθωτούς υπαγοµένους εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α., εφ όσον ούτοι εργάζονται εις τινά των κάτωθι κατά κατηγορίας επιχειρήσεων ή εργασιών. Εργασίαι µηχανικής καλλιεργείας εν γένει. Εργασίαι δι ελκυστήρων (τρακτέρ) και σκαπτικών µηχανών. Εργασίαι δια θεριστικών ή αλωνιστικών µηχανών Εργασίαι δια θεριζοαλωνιστικών µηχανών (κοµπίνες). Εργασίαι δια µηχανών προς καταπολέµησιν επιβλαβών εντόµων, µυκήτων, βακτηρίων και ιών. Λιγνιτωρυχεία. Μεταλλεία σιδήρου πάσης φύσεως Μεταλλεία άλλων µετάλλων Ορυχεία υδρογονοθράκων και γηγενών καυσίµων αερίων (πετρελαιοπηγαί, ορυχεία πισσωδών ουσιών κλπ.) Λατοµεία οικοδοµικών λίθων, µαρµάρων, σχιστολίθων. Λατοµεία δια την χηµικήν βιοµηχανίαν και παραγωγήν λιπασµάτων. Ορυχεία θείου και θειούχα µικτά. Ορυχεία βαρυτίνης. Ορυχεία λευκολίθου Λατοµεία γύψου. Λατοµεία χαλαζίου Λατοµεία µυλοπετρών. Ορυχεία αµιάντου. Σµυριδορυχεία Ορυχεία στεατίτου. Εργασίαι προς ανεύρεσιν παντοειδών ορυκτών Σφαγή ζώων και εκδορά αυτών. Ακροκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων

2 Αλλαντοποιία, χρησιµοποιούσα αξιόλογα µηχανικά µέσα και κινητήριον δύναµιν. Βιοµηχανία εδωδίµων ζωϊκών λιπών. Βιοµηχανία διατηρουµένων οπωρών και λαχανικών. Βιοµηχανία ζαχαρωδών προϊόντων εκ φρούτων και φυτών, διατηρουµένων εντός στεγανών δοχείων. Αλευροποιία µε δευτερεύουσαν δραστηριότητα ελαιοτριβείου. Αποφλοίωσις, απόξεσις και στίλβωσις ορύζης. Βιοµηχανία επεξεργασίας οσπρίων. Βιοµηχανία µπισκότων. Βιοµηχανία ζαχαροπλαστικής. Ζαχαροποιία. Σοκολατοποιία. Βιοµηχανία ζαχαρωδών προϊόντων. ιάφοροι βιοµηχανίαι ειδών διατροφής (παραγωγή αµύλου, αµυλοσακχάρου, σταφυλοσακχάρου, ζυµών, ζυµαρικών, µαγειρικών λιπών, παρασκευή τροφών δια ζώα και πτηνά, παραγωγή πάγου, καθαρισµός και τριβή άλατος, τριβή και συσκευασία µπαχαρικών, παραγωγή µουστάρδας και µαγιονέζας, παραγωγή όξους). Βιοµηχανίαι ποτών (οινοπνευµατοποιία, ποτοποιία). Οινοποιία, ζυθοποιία και βυνοποιία, παρασκευή χυµού οπωρών και αεριούχων ποτών. Καπνοβιοµηχανία (επεξεργασία φύλλων καπνού, παραγωγή σιγάρων, σιγαρέτων και ταµπάκου). Υφαντικαί βιοµηχανίαι εκκοκιστήρια, νηµατουργεία στριπτήρια και υφαντήρια βάµβακος εριουργία, µεταξουργεία, κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως, δαντελοποιία και ταινιοπλεκτική, βαφεία, τυποβαφεία, και φινιριστήρια νηµάτων και υφασµάτων, καλτσοποιία, φανελοποιία, πλεκτική υφασµάτων βιοµηχανίαι σχοινίων και σπάγγων, λοιπαί υφαντικαί βιοµηχανίαι και βιοτεχνίαι, εφ όσον έχουν περισσοτέρους των πέντε ιστών. Βιοµηχανίαι ειδών υποδήσεως. Βιοµηχανία ειδών ενδυµασίας (ραπτική εν γένει, χρησιµοποιούσα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα κοπής, κατασκευή ορθοπεδικών και ιατρικών ζωνών και επιδέσµων, περιλαµβανοµένων και των κορσέδων, λαστέξ κηλεπιδέσµων, κλπ. πιλοποιία κατασκευή χειροκτίων, αλεξιβροχίων, αλεξιλίων και ράβδων). Βιοµηχανίαι διαφόρων ειδών εξ υφάσµατος (στρωµατοποιία, εφαπλωµατοποιία, κατασκευή πανιών οικιακής χρήσεως κεντηµάτων, τεντών, σκηνών, σάκκων, σηµαιών κλπ.). Βιοµηχανίαι ξύλου και φελλού (πριστήρια και µηχανική κατεργασία του ξύλου κατασκευή ειδών συσκευασίας εκ ξύλου και διαφόρων φυτών, κατασκευή ειδών εκ φελλού). Βιοµηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως. Βιοµηχανία χάρτου και κατασκευής ειδών εκ χάρτου (παραγωγή χαρτοµάζης, χάρτου, χαρτονίου, κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών, κυτιοποιία, βιοµηχανία επεξεργασίας χάρτου). Βιοµηχανία εκτυπώσεως εκδόσεως βιβλίων και εντύπων εν γένει. Βιοµηχανία ασβεστοποιίας. Βιοµηχανία δέρµατος και ειδών εκ δέρµατος. Βιοµηχανία ελαστικού Βασικαί χηµικαί βιοµηχανίαι, περιλαµβανοµένης και της παραγωγής λιπασµάτων. Βιοµηχανίαι λιπαρών ουσιών ζωϊκής ή φυτικής προελεύσεως. Βιοµηχανίαι ελαιοχρωµάτων, βερνικίων και στιλβωµάτων Βιοµηχανίαι φαρµακευτικών προϊόντων, αρωµατοποιίας, παρασκευή καλλυντικών, σαπωνοποιία. Βιοµηχανία διϋλίσεως πετρελαιωειδών. Βιοµηχανία διαφόρων προϊόντων πετρελαίου και άνθρακος. Βιοµηχανίαι κατασκευής υλικών δι οικοδοµάς εξ οπτής γης. Υαλουργία και κατασκευή κατόπτρων χρησιµοποιούσα µηχανήµατα. Βιοµηχανίαι κατασκευής ειδών εκ πηλού, πορσελάνης και φαβεντιανών.

3 Βιοµηχανίαι τσιµέντων. Βιοµηχανίαι µη µεταλλικών ορυκτών (γύψου, στόκου, τριβής µαρµάρου, τσιµεντοσωλήνων και τσιµεντολίθων, κατασκευή µωσαϊκών πλακών και πλακών επιστρώσεως, κατεργασία µαρµάρου, σµύριδος). Βιοµηχανία παραγωγής και κατεργασίας χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβος. Μεταλλουργία µολύβδου, σιδηρονικελίου, χαλκού και αλουµινίου και των κραµάτων αυτών. Μεταλλουργία άλλων κοινών µετάλλων. Βιοµηχανίαι κατασκευής αντικειµένων εκ µετάλλου. Βιοµηχανίαι κατασκευής µηχανών και συσκευών. Μηχανουργία. Βιοµηχανίαι κατασκευής ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών και λοιπών ηλεκτρικών ειδών. Κατασκευή µεταφορικών µέσων (ναυπηγεία κατασκευών και επισκευών πλοίων, διάλυσις πλοίων, κατασκευή σιδηροδροµικού υλικού, κατασκευή και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ποδηλάτων, κατασκευή και επισκευή αεροπλάνων, αµαξών). Βιοµηχανίαι κατασκευής ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας µετρήσεως και ελέγχου. Βιοµηχανίαι κατασκευής φωτογραφικού υλικού και οπτικών οργάνων. Βιοµηχανίαι κατασκευής ειδών γραφείου. Βιοµηχανίαι κατασκευής ψευδοκοσµηµάτων, πτερών, τεχνητών ανθέων, κοµβίων εξ οστών, ψηκτρών και σηµάτων. Εργοτάξια τεχνικών έργων και οικοδοµών. Ηλεκτρισµός και φωταέριον Υπηρεσίαι διανοµής ύδατος. Υπηρεσίαι υγιεινής (υπόνοµοι, αποκοµιδή απορριµµάτων, χρησιµοποίησις και καταστροφή απορριµάτων, εκκένωσις βόθρων). Μεταφοραί εµπορευµάτων δι αυτοκινήτων. Θαλάσσιαι µεταφοραί εµπορευµάτων. Υπηρεσίαι φορτώσεως και εκφορτώσεως πλοίων. Εναέριοι µεταφοραί επιβατών και εµπορευµάτων. Αποθηκεύσεις. Ιπποδροµίαι Ιπποδρόµια (τσίρκα). 2. εν καταβάλλεται εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου δια το υπαλληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν το απασχολούµενον εις τα γραφεία των περί ων η προηγουµένη παράγραφος επιχειρήσεων και εργασιών και δια το προσωπικόν το απασχολούµενον εις αποθήκας ετοίµων προϊόντων των εργοστασίων των εν λόγω επιχειρήσεων υπό τον όρον ότι ταύτα αποθηκεύονται εις κεχωρισµένας αποθήκας πληρούσας τους όρους υγιεινής και ασφαλείας. Οµοίως δεν καταβάλλεται η εν λόγω εισφορά δια το προσωπικόν των Τµηµάτων Συσκευασίας των αυτών επιχειρήσεων και εργασιών εις τα οποία δεν χρησιµοποιούνται µηχανικά µέσα συσκευασίας, εξαιρέσει των τµηµάτων συσκευασίας των καπνοβιοµηχανιών, αποθηκών επεξεργασίας καπνού και των τµηµάτων συσκευασίας προϊόντων κονιωδών, εκρηκτικών, αναφλεξίµων, δηλητηριωδών και καυστικών. Άρθρον 2. Υποχρεώσεις εργοδοτών δηλώσεως ατυχηµάτων. 1. Οι υπαγόµενοι εις τας διατάξεις του παρόντος εργοδόται υποχρεούνται όπως τηρούν «Βιβλίον δηλώσεως εργατικών ατυχηµάτων», ο τύπος του οποίου θέλει καθορισθεί δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας.

4 2. Οι αυτοί εργοδόται υποχρεούνται όπως αναγγέλλουν εις την αρµοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας παν ατύχηµα επισυµβάν κατά την εκτέλεσιν της εργασίας η εξ αφορµής αυτής εις πρόσωπα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. Η αναγγελία ενεργείται καθ ον τρόπον και εντός των προθεσµιών των οριζοµένων υπό της ισχυούσης νοµοθεσίας. 3. Ο εργοδότης, ο αντιπρόσωπος αυτού, ο ησφαλισµένος και εν αδυναµία ή θανάτω τούτου οι εξ αυτού έλκοντες δικαίωµα, ο τας πρώτας βοηθείας παρασχών ιατρός και πας υπάλληλος του Ι.Κ.Α. ως εκ της υπηρεσίας του λαβών γνώσιν, υποχρεούνται να αναγγείλουν εις το Ι.Κ.Α. παν ατύχηµα επισυµβάν κατά την εκτέλεσιν της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής εις πρόσωπον υπαγόµενον εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. Ο εργοδότης υποχρεούται ωσαύτως, ασχέτως προς την ανωτέρω αναγγελίαν να εφοδιάζη τον παθόντα µε βεβαίωσιν περί της επελεύσεως εν τη εργασία ή εξ αφορµής αυτής του ατυχήµατος. Η αναγγελία του ατυχήµατος ενεργείται καθ ον τρόπον και εντός των προθεσµιών των οριζοµένων υπό της εκάστοτε ισχυούσης νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. περί αναγγελίας των εργατικών ατυχηµάτων. Άρθρον 3. Αναγγελία ατυχηµάτων εις Υπουργείον Εργασίας. 1. Το Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως κατ έτος και εντός του πρώτου διµήνου εκάστου ηµερολογιακού έτους αναγγέλλη εις το Υπουργείον Εργασίας πάντα τα δηλωθέντα αυτώ εντός του προηγουµένου ηµερολογιακού έτους εργατικά ατυχήµατα, τα προκαλέσαντα σωµατικήν βλάβην ή βλάβην της υγείας εις ησφαλισµένον του Ι.Κ.Α. συνεπεία της οποίας επήλθεν ανικανότης αυτών διαρκείας επτά (7) τουλάχιστον ηµερών παρέχον πλήρης στοιχεία των ερδοδοτών, των παθόντων ησφαλισµένων, της προκληθείσης αυτοίς βλάβης και της διαρκείας και ανικανότητός των. 2. Όπου εν των παρόντι Β. /µατι γίνεται χρήσις του όρου ατύχηµα ή εργατικόν ατύχηµα νοείται και η επαγγελµατική ασθένεια. Άρθρον 4. Όροι µειώσεως της εισφοράς. Εφ όσον εκ των τηρουµένων παρά τω Ι.Κ.Α. στοιχείων προκύπτει ότι ουδέν ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια εξ ων προεκλήθη ανικανότης προς εργασίαν δι ην κατεβλήθη επίδοµα πλέον των επτά τουλάχιστον ηµερών έλαβε χώραν παρά τινι των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του άρθρου 3 Ν /60 επιχειρήσεων επί δύο συνεχή έτη δύνανται ο εργοδότης δι εγγράφου αιτήσεως απευθυνοµένης εις το Υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. της περιφερείας ένθα αι εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως να αιτήσηται την µείωσιν της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου εις 0,5%. Ως χρόνος ενάρξεως της πρώτης διετίας θεωρείται η 1η Οκτωβρίου Η αίτησις µετά της σχετικής γνωµοδοτήσεως του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εργασίας δια την έκδοσιν του κατά το άρθρον 3 του Ν /60 Β. /τος. Η µείωσις της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου ισχύει από της δηµοσιεύσεως του οικείου Β. /τος εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αίρεται δε εφ όσον ήθελεν επισυµβή εργατικόν ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια εξ ων προεκλήθη ανικανότης δι ην κατεβλήθη επίδοµα επτά τουλάχιστον ηµερών εις ησφαλισµένον µισθωτών της ην αφορά τούτο επιχειρήσεων και ουχί πάντως προ της παρόδου διετίας από της δηµοσιεύσεως του ορίζοντος των µείωσιν Β. /τος. Άρθρον 5. Προϋποθέσεις καταβολής ηυξηµένης εισφοράς.

5 Εάν παρά της αρµοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας διαπιστούται η παρά τινος των υπαγοµένων εις τας διατάξεις του άρθρου 3 Ν /60 επιχειρήσεων µη τήρησις των όρων ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, αύτη γνωστοποιεί τούτο εγγράφως εις το Ι.Κ.Α.. Εις το έγγραφον δέον να σηµειούται η έκτασης των σηµειουµένων παραλείψεων και το µέγεθος του κινδύνου επελεύσεως εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Η βάση του ανωτέρω εγγράφου εκδιδοµένης γνωµοδότησις του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. εις ην απαραιτήτως θα προτείνεται και το ποσοστόν αυξήσεως της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου, υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εργασίας δια την έκδοσιν του κατά το άρθρον 3 του Ν /60 3. /τος. Εάν η κατά τα ανωτέρω µη τήρησις των όρων υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού παρά τινι επιχειρήσει διαπιστούται παρά του ΙΚΑ, τούτο γνωστοποιεί δι εγγράφου του τας σηµειωθείσας παραλείψεις εις την αρµοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας, ήτις εντός τριµήνου οφείλει να γνωρίση εις το ΙΚΑ επί της περί τούτου γενοµένης ερεύνης και της συµµορφώσεως ή µη της επιχειρήσεως προς τας υποδείξεις ταύτης. Παρερχοµένου απράκτου του τριµήνου εκδίδεται η κατά την προηγούµενην παράγραφον γνωµοδότησις του.σ. του ΙΚΑ και κινείται η όλη διαδικασία αυξήσεως της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου επί τη βάσει εκθέσεως του οικείου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. Η αύξησις της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου ισχύει από της δηµοσιεύσεως του οικείου Β. /τος εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αίρεται δε εφ όσον, η καθ ης αύτη επιχείρησης ήθελεν συµµορφωθή προς τας υποδείξεις της οικείας Επιθεωρήσεως Εργασίας και πάντως ουχί προ της παρόδου έτους από της δηµοσιεύσεως του επιβάλλοντος την αύξησιν Β. /τος. Περί της συµµορφώσεως της επιχειρήσεως προς τας υποδείξεις της οικείας Επιθεωρήσεως Εργασίας ενηµερούται εγγράφως παρά ταύτης το Ι.Κ.Α. Άρθρον 6. Εισφορά µικτών επιχειρήσεων. 1. Ως µικταί επιχειρήσεις δια την εφαρµογήν του παρόντος νοούνται αι εµποροβιοµηχανικαί, αι εµποροβιοτεχνικαί, και επαγγελµατοβιοτεχνικαί τοιαύται, εφ όσον αξιόλογον τµήµα της δραστηριότητος αυτών, αυτοτελώς εξεταζόµενον εµπίπτη εις τινα των εν άρθρω 1 παρ. 1 αναφεροµένων κατηγοριών βιοµηχανιών και εργατών. 2. ια τας µικτάς επιχειρήσεις η υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου περιορίζεται εις το προσωπικόν το απασχολούµενον εις το τµήµα της επιχειρήσεως όπερ περιλαµβάνεται εις τινα των κατηγοριών των περί ων το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος βιοµηχανιών ή εργασιών. Άρθρον 7. Έναρξις καταβολής εισφοράς. Η υποχρέωσις καταβολής εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου άρχεται από της πρώτης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του παρόντος µηνός. Εις τον Ηµέτερον επί της Εργασίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Εν Κερκύρα τη 10 Ιουλίου 1961 Παύλος Β Ο επί της Εργασίας Υπουργός Α. ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 17483/281/78 Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 611 12 Ιουλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Aριθ. 5905/Φ15/839 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 7755/160/88 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 241/Β/22-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β )

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Page 1 of 47 ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/13-9-66)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 27 Ιουνίου 1932 Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εχοντες υπ όψει το άρθρον 2 του νόµου Γ παρ. Λ «περί

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 84/84 Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και των νησιών Σαλαµίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1039 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/2280/1983 Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε).

ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ιαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε). ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΕΝΤΥΠΑ (υποβάλλονται εις διπλούν) Οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν υποκαταστήµατα θα συµπληρώνουν το «ΕΝΤΥΠΟ 1».

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 796/1968 Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψει : 1) Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: ΝΟΜΟΣ: Αριθµ. 669/77 Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων (ΦΕΚ 241/Α/1-9-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Γενικαί διατάξεις Άρθρον 1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα