ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ"

Transcript

1 Οργανισµός Λιµένα Πειραιώς Μάιος 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ Με θέµα: «ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ.»

2

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι. ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙMΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙA» ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. ΕΚ ΟΣΗ Ο.Λ.Π. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

5 Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός Προσχεδίων Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Ο. Λ. Π. Α. Ε. - ΕΣΠΑ. ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : Ως ορίζεται κατά το άρθρο 11 της Υ.Α /2011 και την τροποποίησή της 22186/2012: ο βραβείο: o βραβείο: o βραβείο: ΑΜΟΙΒΗ για την Εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης : ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 1

7 Ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της οριστικής µελέτης του έργου : Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012), και το Ν.3316/ 2005, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος τεύχους. Κατά τα ανωτέρω καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να υποβάλει Αρχιτεκτονική Πρόταση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 2

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 6 Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός ΑΡΘΡΟ 1. 6 Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή ιοργανώτρια Αρχή ΆΡΘΡΟ 2. 7 Το Είδος του ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3. 8 Σκοπός του ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου ΑΡΘΡΟ Χρηµατικά βραβεία και εξαγορές ΆΡΘΡΟ Κριτική Επιτροπή. ΆΡΘΡΟ Κριτήρια αξιολόγησης ΆΡΘΡΟ Καθορισµός αµοιβής µελετητή ΆΡΘΡΟ Χρόνος και τρόπος υποβολής Αρχιτεκτονικών προτάσεων - υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων. ΆΡΘΡΟ Όροι ΆΡΘΡΟ ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης. ΆΡΘΡΟ Αξιολόγηση- κατάταξη µελετών ΆΡΘΡΟ ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 3

9 Απονοµή βραβείων ΆΡΘΡΟ Προθεσµία ολοκλήρωσης της κρίσης, της έκδοσης και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων - ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων Προβολή του διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ Πνευµατική ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 26 Συµµετοχή ΆΡΘΡΟ ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό ΆΡΘΡΟ Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων ΆΡΘΡΟ Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Λήξη συµµετοχής. ΆΡΘΡΟ Υποβολή ερωτηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 29 Ολοκλήρωση ιαγωνισµού- Ανάθεση Μελέτης ΆΡΘΡΟ Ανάθεση ΆΡΘΡΟ Επίλυση διαφορών ΆΡΘΡΟ Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ Τεύχη ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη ΆΡΘΡΟ Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 4

10 ΆΡΘΡΟ Συµβατικές προθεσµίες ΆΡΘΡΟ Γλώσσα ιαδικασίας ΆΡΘΡΟ Εφαρµοστέα νοµοθεσία ΆΡΘΡΟ Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία ΆΡΘΡΟ ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης ΆΡΘΡΟ Χρονοδιάγραµµα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 37 ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 5

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός ΑΡΘΡΟ 1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή ιοργανώτρια Αρχή Κύριος του Έργου είναι ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ιοργανώτρια Αρχή είναι Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Προϊστάµενη Αρχή είναι το. Σ. του Ο.Λ.Π. Α. Ε. ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στην οποία θα κατατεθούν οι προτάσεις και τα προβλεπόµενα στοιχεία του ιαγωνισµού. Η αρµόδια Υπηρεσία θα δηµοσιοποιήσει οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ιοργανώτριας αρχής. Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της ιεύθυνσης Έργων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οδός : Ακτή Μιαούλη 10 Ταχ. Κωδ. : Πόλη - Χώρα : Πειραιάς Αττική - ΕΛΛΑ Α Τηλ. : , Τηλ.- fax : Ιστοσελίδα : : Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 6

12 Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία και έχει δηµιουργήσει λογαριασµό στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού. ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής. Κριτική Επιτροπή: Η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 12 της Υ.Α /2011 (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και κατά τις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). Τεχνική Επιτροπή: Απαρτιζόµενη από ένα ή περισσότερους τεχνικούς σύµβούλους λειτουργεί υποστηρικτικά στην Κριτική Επιτροπή, κατά το άρθρο 1 παρ. 5 και παρ. 10 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). ΆΡΘΡΟ 2. Το Είδος του ιαγωνισµού 2.1. Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός προσχεδίων µελέτης υλοποίησης της περιπτώσεως β.2 της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β 2011) και διεξάγεται σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 1427 Β / 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012), το Ν.3316/ 2005, το Π 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/ ), ΤΟ Ν.3833/ Το συγκεκριµένο έργο αποτελεί τµήµα και εντάσσεται στη συνολική πρόταση για την διαµόρφωση της Πολιτιστικής Ακτής του Οργανισµού Λιµένα Πειραιώς. Το έργο της Πολιτιστικής Ακτής έχει ενταχθεί στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας στον Τοµέα Πολιτισµός και Αττικό Τοπίο κι έχει χαρακτηρισθεί ως πολιτιστικός πόρος διεθνούς εµβέλειας στα πλαίσια µητροπολιτικών παρεµβάσεων Η προκήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 19 (27 Μαρτίου 2014) απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π.. Η τροποποιηµένη προκήρυξη του διαγωνισµού έχει εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 72 (28 Μαΐου 2014) απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π Η µουσειολογική µελέτη έχει συνταχθεί από την ΚΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κι έχει εγκριθεί µε την από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αρ. πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΑΜ/Φ21-ΚΣΤ/34700/15820/1920/628. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 7

13 2.5. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών έχει συνταχθεί από την ιεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. Το τροποποιηµένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το τροποποιηµένο κτιριολογικό πρόγραµµα έχουν εγκριθεί µε την από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΜΜΠΚ/ΤΑΜ/34426/4139/245/75 (Α Α: ΒΙΡΝΓ- 7Ξ6). ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός του ιαγωνισµού Ο αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός για την «Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση χερσαίας περιοχής του Ο.Λ.Π. σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού.» εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Οργανισµού Λιµένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) για την διαµόρφωση του λιµανιού σαν «Πύλη Πολιτισµού και Τουρισµού» και το άνοιγµα του στην πόλη για την άµεση επικοινωνία των κατοίκων των γειτονικών περιοχών µε την θάλασσα. Η πολιτική αυτή εκφράστηκε µε την απόφαση για την δηµιουργία της έκτασης της «Πολιτιστικής Ακτής» µέσα στην παράκτια ζώνη του Ο.Λ.Π. Σκοπός του ιαγωνισµού είναι: Η δηµιουργία ενός σηµαντικού και ιδιαίτερου Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου για τον Πειραιά και το λιµάνι του (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι - σχ. Α.03). Η διαµόρφωση κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου και πάρκου (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ, ΙΙΙ, Va, VI, VII - σχ. Α.03) που µαζί µε τον υπό διαµόρφωση υπαίθριο δηµόσιο χώρο νότια της Λεωφόρου Κέκροπος θα αποτελέσουν ένα µείζονος σηµασίας αστικό δηµόσιο πάρκο, πόλο έλξης και σύνδεσης των περιοχών του ήµου Κερατσινίου - ραπετσώνας και του ήµου Πειραιά µε το Λιµάνι και την θάλασσα. Η δηµιουργία διασύνδεσης Μουσείου Αρχαιολογικού χώρου µέσω της πεζοδρόµησης τµήµατος της οδού Κανάρη (ΠΕΡΙΟΧΗ Va - σχ. Α.03) εν επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο και την µονοδρόµηση του υπολοίπου του (ΠΕΡΙΟΧΗ Vb - σχ. Α.03). Η δηµιουργία ενός κλειστού χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων, κάτω από την περιοχή του πάρκου, έως 250 θέσεων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ - σχ. Α.03). ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 8

14 Αναλυτικά το αντικείµενο του ιαγωνισµού περιλαµβάνει: 3.1. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΗΕΤΙΩΝΕΙΑ ΠΥΛΗ Η δηµιουργία του νέου Μουσείου: Προβάλει την πόλη του Πειραιά ως σηµαίνοντα λιµένα της Μεσόγειου κατά την αρχαιότητα. Αναδεικνύει τον στρατηγικό του ρόλο ως επίνειου της Αθήνας. Επισηµαίνει την συµβολή του λιµανιού στη διαµόρφωση του πνεύµατος του κλασσικού πολιτισµού και την συµµετοχή του στην διάδοση της επιρροής πού αυτός άσκησε στον ευρωπαϊκό πολιτισµό διαχρονικά. Η θέση του Μουσείου δίπλα στον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης δηµιουργεί µια αµφίδροµη σχέση διαλόγου και περαιτέρω ανάδειξης και προβολής του εµβληµατικού αυτού µνηµείου εισόδου στον αρχαίο λιµένα του Πειραιά. Το νέο Μουσείο έρχεται να προστεθεί στην «γειτονιά των Μουσείων», που δηµιουργείται στην Πολιτιστική Ακτή µε το υπό διαµόρφωση µουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, η µελέτη του οποίου επιλέχθηκε µετά από Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό, και µε το επίσης προγραµµατιζόµενο Μουσείο Μεταναστών σε τµήµα της Πέτρινης αποθήκης, συµβάλλοντας και συνδιαµορφώνοντας έναν νέο πόλο γνώσης, ιστορίας και πολιτισµού της χώρας. Οι χώροι του Μουσείου θα στεγαστούν σε υπάρχον τετραόροφο κτήριο του Ο.Λ.Π. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ιa), επιφανείας τ.µ. το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου εµβαδού 7.120τ.µ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) Όλα τα υπόλοιπα κτίσµατα θα καθαιρεθούν. Ο αύλειος χώρος του Μουσείου έχει επιφάνεια τ.µ. (ΠΕΡΙΟΧΗ Ιb) Ο ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Η ανάπλαση της χερσαίας περιοχής του Οργανισµού Λιµένα του Πειραιά, σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και πάρκο, δυτικά και νότια του Μουσείου (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα), µαζί µε την πεζοδρόµηση τµήµατος της οδού Κανάρη (ΠΕΡΙΟΧΗ Va), δηµιουργούν έναν νέο πνεύµονα και δηµόσιο υπαίθριο χώρο αναψυχής. Η έκταση αυτή µαζί µε το πάρκο ραπετσώνας, τον αρχαιολογικού χώρο (ΠΕΡΙΟΧΗ IV) και την ζώνη προστασίας (ΠΕΡΙΟΧΗ VΙ) του και τον νότια από την Λ Κέκροπος υπαίθριο χώρο της Πολιτιστικής Ακτής συνδιαµορφώνουν τους όρους για την ανάπλαση της λιµενικής ζώνης και την εκτόνωση των γύρω περιοχών προς την θάλασσα. Άξονες της ανάπτυξης του υπό µελέτη κοινόχρηστου αστικού χώρου είναι να δηµιουργηθεί ένας υπαίθριος πυρήνας πολιτισµού και αναψυχής που θα: αναδείξει δηµιουργικά το Αρχαιολογικό Μουσείο ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 9

15 διαµορφώσει χώρους πρασίνου και αναψυχής που θα πλαισιώσουν και αναβαθµίσουν τον υπάρχοντα αρχαιολογικό χώρο. συνδεθεί µε το υπό διαµορφώση αστικό πάρκο της παράκτιας ζώνης του λιµανιού συνδιαµορφώνοντας την «γειτονιά των Μουσείων». Βασικά στοιχεία της υπό ανάπλαση περιοχής αποτελούν: Η δηµιουργία δηµόσιας πλατείας στην νότιο ανατολικό όριο της έκτασης µε την Λεωφ. Κέκροπος για την προβολή του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου και την διευκόλυνση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙΙ, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση του πεζόδροµου του ενός ρεύµατος της οδού Κανάρη που αποτελεί σύνδεσµο ενότητας µεταξύ του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου και άξονα καθόδου προς την θάλασσα (ΠΕΡΙΟΧΗ Va, εµβαδόν τ.µ.). Για την πεζοδρόµηση αυτή έχει συνταχθεί κυκλοφοριακή µελέτη, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο ήµο Κερατσινίου ραπετσώνας. Οι νέες κυκλοφοριακές οδικές ρυθµίσεις λόγω της πεζοδρόµησης του ενός ρεύµατος της οδού Κανάρη οι οποίες αφορούν στην δηµιουργία νέας οδού, µονής κατεύθυνσης, στο δυτικό όριο και στην δηµιουργία κυκλικού κόµβου στο νότιο άκρο της παραπάνω οδού, εντός της περιοχής Ο.Λ.Π. (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΙ και ΙΙΙ) Η δηµιουργία πάρκου δυτικά του γηπέδου του Μουσείου σε επαφή µε τις νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και πάνω από τον στεγασµένο χώρο στάθµευσης (ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση της περιοχής της υφιστάµενης κυκλοφοριακής σύνδεσης µε εγκαταστάσεις Ο.Λ.Π. - ραπετσώνα Λιµένα (ΠΕΡΙΟΧΗ VII, εµβαδόν τ.µ.). Η διαµόρφωση της ζώνης προστασίας βόρεια του αρχαιολογικού χώρου (ΠΕΡΙΟΧΗ VΙ, εµβαδόν τ.µ.) Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναπτύσσεται κάτω από τµήµα του δηµόσιου υπαίθριου πάρκου και ενδεικτική διάταξή του προτείνεται στην κυκλοφοριακή µελέτη. Η είσοδος στον χώρο αυτό προτείνεται στη νότια πλευρά µέσω του κυκλικού κόµβου. Όπως προκύπτει από την κυκλοφοριακή Μελέτη ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης για το Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά µε βάση τις χρήσεις που θα χωροθετηθούν, ανέρχεται σε 114 Θέσεις Ι.Χ. και 2 θέσεις Φορτηγών. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 10

16 Από την ενδεικτική διάταξη του στεγασµένου χώρου στάθµευσης που προτείνεται στην κυκλοφοριακή µελέτη οι απαιτούµενες θέσεις για το Μουσείο µπορούν να καλυφθούν από την ανάπτυξη του στεγασµένου χώρου στάθµευσης σε ένα επίπεδο. Λόγω του επικλινούς της περιοχής υφίσταται υψοµετρική διαφορά της τάξεως των 5µ. µεταξύ του νότιου και του βόρειου ορίου του γηπέδου. Η συγκεκριµένη διαφορά δίνει την δυνατότητα στον διαγωνιζόµενο να αναπτύξει τον στεγασµένο χώρο στάθµευσης σε δύο επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται σαν όριο 250 θέσεις στάθµευσης. Οι επιπλέον θέσεις στάθµευσης είναι επιθυµητές προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις πιθανές ανάγκες της όµορης περιοχής της ραπετσώνας, αλλά και της Πολιτιστικής Ακτής νότια της λεωφόρου Κέκροπος. Ο µελετητής καλείται να επιλέξει τον τρόπο οργάνωσης του χώρου στάθµευσης σε συνδυασµό µε το υπερκείµενο πάρκο. ΑΡΘΡΟ 4. Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα Τεύχη και Παραρτήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4σ της Υ.Α. υπ αριθµ /2011 (Β ) και του άρθρου 4 του ν. 3316/05. Ι. ΤΕΥΧΗ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά 2. Μουσειολογική Μελέτη Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά 3. Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων Χώρου Στάθµευσης Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά. 4. Θεσµικό πλαίσιο: Πολεοδοµικές και Χωροταξικές Ρυθµίσεις Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµοί 5. Υποστηρικτικές µελέτες Κατάλογος και σχέδια αποτύπωσης του κτιρίου υπηρεσιών ΟΛΠ - Συνεργείου. Κατάλογος και σχέδια της υπό µελέτη περιοχής και ευρύτερα της Πολιτιστικής Ακτής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 11

17 ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Αριθµηµένος κατάλογος και φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου, του Αρχαιολογικού Χώρου και του κτιρίου του νέου Μουσείου. 2. Κατάλογος ενδεικτικών φωτογραφιών αρχαιολογικών αντικειµένων που θα εκτεθούν στους χώρους του νέου Μουσείου 3. Αναλυτικός υπολογισµός των προεκτιµώµενων αµοιβών και βραβείων του διαγωνισµού. 4. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» Έκθεση συνοδεύουσα την πρόταση Γενικής ιάταξης. Εκδοση Ο.Λ.Π. εκέµβριος ΑΡΘΡΟ 5. Χρηµατικά βραβεία και εξαγορές 5.1 Το συνολικό χρηµατικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των Η δε κατανοµή των βραβείων στους βραβευθέντες γίνεται βάσει του σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 11 της Υ.Α /2011: ακόλουθου πίνακα 1o βραβείο: o βραβείο: o βραβείο: Κατά την κρίση της επιτροπής µπορεί να προταθεί µετά το πέρας του διαγωνισµού η εξαγορά µελετών. Σε αυτή την περίπτωση, µε απόφαση της ιοργανώτριας Αρχής, θα καθοριστούν τα ποσά εξαγοράς και η συµβατική διαδικασία που θα ακολουθηθεί. ύναται να εξαγοραστούν έως τρεις µελέτες. Το µέγιστο ποσό εξαγοράς ορίζεται στα ανά µελέτη. 5.3 Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, για την απονοµή των βραβείων, είναι δεσµευτική για τη διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 5.4 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείµει το πρώτο ή και άλλα βραβεία. 5.5 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισµό εφόσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή µπορεί να προτείνει αποζηµιώσεις σε αριθµό µελετών ίσο µε τα ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 12

18 προβλεπόµενα βραβεία, µε ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει για κάθε µελέτη το ποσό του τελευταίου βραβείου. 5.6 Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της διοργανώτριας αρχής, το συνολικό ποσό των βραβείων µοιράζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους οι σχετικές µελέτες. 5.7 Για την καταβολή των βραβείων οι βραβευµένοι προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν. 3316/05, έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, τα οποία ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής. Η απονοµή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στην ιοργανώτρια Αρχή σε ψηφιακή και έντυπη µορφή όλων των πρωτοτύπων αρχείων της Πρότασης που αναφέρονται στο άρθρο 9. ΆΡΘΡΟ 6. Κριτική Επιτροπή. Η σύνθεσή της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της Υ.Α /2011 και στις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012). Η επιτροπή αποτελείται από επτά µέλη: Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόµενος από την ιοργανώτρια Αρχή Ένας κριτής ως εκπρόσωπος του Ο.Λ.Π. υποδεικνυόµενος από τον Ο.Λ.Π. Ένας κριτής ως εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ.Α. υποδεικνυόµενος από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Τέσσερις κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ ( µε κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για τα επτά µέλη της κριτικής επιτροπής έχουν οριστεί τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τους ενώ για τα τέσσερα κληρωτά µέλη από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχουν οριστεί και τέσσερα επιλαχόντα µέλη. Η σύνθεση της επιτροπής έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 37 Απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π. (30 Απριλίου 2014) κι έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 13

19 (Αρ. Φύλλου 273, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ιοίκησης Φορέων του ηµόσιου και Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα). 1. κ. Ηλίας Β. Κωνσταντόπουλος Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος, κριτής εκ προσωπικοτήτων Καθηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής δρ. Μαριάννα Κ. Μηλιώνη Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος, κριτής εκ προσωπικοτήτων 2. κ. Γιώργος Χ. Αραχωβίτης Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος εκπρόσωπος Ο.Λ.Π. Υπεύθυνος για την Ανάπτυξη της Πολιτιστικής Ακτής του Ο.Λ.Π. κ. Φώτης Θ. Καλουδιώτης Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος εκπρόσωπος Ο.Λ.Π. 3. κ. Ευγενία Γ. Γατοπούλου Αρχιτέκτων Τακτικό µέλος εκπρόσωπος ΥΠ.ΠΟ.Α. Γενική ιευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων κ. Μαρία Κ. Ταπανλή- ανιά Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό µέλος, εκπρόσωπος ΥΠ.ΠΟ.Α. Προϊσταµένη Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Βορείου Αιγαίου 4. κ. Λάζαρος Γ. Καλυβίτης Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. ηµήτρης Α. ιαµαντόπουλος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών 5. δρ. Ευάγγελος Μ. Λυρούδιας Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Σταύρος Κ. ενδρινός Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Λέκτωρας 407/80 στο ηµοκρίτειο Πανεπ. Θράκης 6. κ. Αλέξιος Ι. Βικέλας Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Ιωάννης Α. Αίσωπος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Αναπλ. Καθ. Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πάτρας 7. κ. Πέτρος Θ. Πετρακόπουλος Αρχιτέκτων Τακτικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Ανδρέας Κ. Λαµπρόπουλος Αρχιτέκτων Αναπληρωµατικό Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Γεώργιος. Σωτηρίου Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Στυλιανός Κ. Oικονοµίδης- ούµπας Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. Αντώνιος Π. Moυρελάτος Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών κ. ηµήτρης Α. Aντωνίου Αρχιτέκτων Επιλαχόν Μέλος, ΥΠΕΚΑ- Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών Επίκ. Καθ. Αρχιτ.Σχεδιασµού στο Παν/µιο Neapolis της Πάφου Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία της ιοργανώτριας Αρχής, Μέγαρο ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς. Τα µέλη της κριτικής επιτροπής αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους από τη ιοργανώτρια Αρχή σύµφωνα και µε απόφαση του.σ. του ΟΛΠ. Η ιοργανώτρια Αρχή θα ορίσει την σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 14

20 ΆΡΘΡΟ 7. Κριτήρια αξιολόγησης 7.1 Η κριτική επιτροπή µετά από συζήτηση και ανάλυση των τεθέντων από την προκήρυξη κριτηρίων λαµβάνει γνώση του συνόλου των προτάσεων. Εν συνεχεία προβαίνει στη συγκριτική αξιολόγηση τους. 7.2 Τα κριτήρια αναλυτικά έχουν ως εξής : Α. Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά : 1. Η Αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα Ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του Μουσείου, που διαχειρίζεται ταυτόχρονα την ιδιαίτερη σχέση µε τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο. Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος χώρου του µουσείου. ιαµόρφωση της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. 2. Πρόγραµµα και λειτουργικές απαιτήσεις Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράµµατος. Η ενσωµάτωση των πέντε θεµατικών ενοτήτων της Μουσειολογικής µελέτης. Η δηµιουργική σχέση επισκέπτη εκθεµάτων για την καλύτερη ανάδειξη και προβολή του υλικού, της ιστορίας, των στόχων και του προφίλ του Μουσείου. 3 Τεχνική Προσέγγιση. Η ενσωµάτωση των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην στατική δοµή του κτιρίου. Η χρήση καινοτόµων, ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών. Η χρήση φιλικών µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και η επιτυχηµένη ενσωµάτωσή τους στα κατασκευαστικά συστήµατα που θα προταθούν. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του Έργου. Β. ηµόσιος Υπαίθριος Περιβάλλων Χώρος. 1 Αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα. Η ταυτότητα και ιδιαιτερότητα της πρότασης της διαµόρφωσης του αρχιτεκτονικού τοπίου του κοινόχρηστου χώρου. Η ανάδειξη του Μουσείου Η πρόσληψη και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 15

21 Σύνδεση µε τον όµορο οικιστικό ιστό και την κάτω ζώνη της Πολιτιστικής Ακτής 2 Χωροθέτηση λειτουργιών. ηµιουργία δηµόσιων χώρων µε ιδιαίτερη ταυτότητα (πλατεία, πάρκο, πεζόδροµος κ.λ.π.). ηµιουργία αναγνωρίσιµων προσβάσεων, για την καλύτερη ένταξη, ανάδειξη και εξυπηρέτηση των νέων λειτουργιών. υνατότητα πρόσβασης πεζών από την πόλη. Ειδικός σχεδιασµός για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα. Προσβάσεις αυτοκινήτων για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Χώροι στάθµευσης. 3. Τεχνική Προσέγγιση. Επιλογή ποιοτικών και µε µικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών. Αξιοποίηση των κλιµατολογικών συνθηκών και υιοθέτηση καινοτόµων µέτρων και µεθόδων, ενταγµένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου, για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικός προϋπολογισµός του κόστους του Έργου. Γ. Στεγασµένος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων Ο σχεδιασµός, η µορφή και η ένταξή του κελύφους του χώρου στάθµευσης πάρκου στο εν γένει τοπίο. Η συναρµογή του ώστε να διευκολύνει την ένταξη του στον αστικό ιστό και τις προσβάσεις προς τις νέες λειτουργίες. Η λειτουργικότητά του χώρου στάθµευσης και οι προσβάσεις οχηµάτων. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης. ΆΡΘΡΟ 8. Καθορισµός αµοιβής µελετητή 8.1 Σε περίπτωση ανάθεσης της µελέτης ο καθορισµός της αµοιβής του µελετητή ορίζεται ως ποσοστό 60% της προεκτιµώµενης αµοιβής του σταδίου της οριστικής µελέτης. 8.2 Η συµβατική αµοιβή της συνολικής αρχιτεκτονικής οριστικής µελέτης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εικοσιδύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ ( ) όπως αναλύεται και υπολογίζεται στο Παράρτηµα 3. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 16

22 8.3 Η αναθέτουσα αρχή, µετά από εισήγηση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, δύναται να αναθέσει στον κύριο µελετητή του έργου την υπηρεσία της εποπτείας της εφαρµογής της Αρχιτεκτονικής µελέτης. ΆΡΘΡΟ 9. Χρόνος και τρόπος υποβολής Αρχιτεκτονικών προτάσεων - υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων. 9.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην ιοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η ηµέρα Παρασκευή 17 η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00. Θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τα χαρακτηριστικό δεκαψήφιο αριθµό σήµανσης της Πρότασης, την ηµεροµηνία και την ώρα παραλαβής της. 9.2 εκτές επίσης γίνονται προτάσεις που αποστέλλονται µε ευθύνη του διαγωνιζοµένου στα γραφεία της ιοργανώτριας Αρχής µε ταχυδροµείο ή µε ταχυµεταφορέα, σύµφωνα µε την ανωτέρω τεθείσα προθεσµία, η οποία αποδεικνύεται µε τη σφραγίδα αποστολής, και εφόσον ληφθούν το αργότερο έως την 24 η Οκτωβρίου Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.3 Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. 9.4 Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της µελέτης µέχρι την παραλαβή της από την ιεύθυνση Έργων του Ο.Λ.Π. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα µεταφορικά επιβαρύνουν τον ιαγωνιζόµενο. Η ιοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την µη εµπρόθεσµη υποβολή της µελέτης. 9.5 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης της τυχόν µη τήρησης της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 19.3 µετά από Απόφαση του.σ. της ιοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι του καταλόγου συµµετοχής. 9.6 Κάθε υποβαλλόµενη µελέτη σηµαίνεται αντί ψευδωνύµου µε χαρακτηριστικό κωδικό, επιλογής του συµµετέχοντα. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ., χρώµατος µαύρου εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθµητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφάβητου. Τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και τευχών της µελέτης (σε ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 17

23 οριζόντια διάταξη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 6 του άρθρου 1 της Υ.Α (ΦΕΚ 1494 Β / 2012) προς αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 10 της Υ.Α / Όλη η εργασία παραδίδεται συσκευασµένη σε ένα και µόνο αδιαφανές δέµα όπου αναγράφεται εξωτερικά ο ως άνω χαρακτηριστικός κωδικός και η διεύθυνση του παραλήπτη: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ /ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΩΝ: «ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ.» Οδός: Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττική ΕΛΛΑΣ Οποιαδήποτε άλλη σήµανση δεν είναι επιτρεπτή επί ποινή αποκλεισµού. 9.8 Ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει µέσα στο ανωτέρω δέµα κλειστό φάκελο αδιαφανή ο οποίος θα φέρει στο εξωτερικό του τον ίδιο µε την µελέτη χαρακτηριστικό κωδικό σήµανσης, Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο των συµµετεχόντων το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση (εφόσον υπάρχει). Όταν πρόκειται για οµάδα µελετητών πρέπει να αναφέρονται µε υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της, ο πίνακας ποσοστών συµµετοχής των µελών της οµάδας µελέτης στα χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης καθώς και ο νόµιµος εκπρόσωπος της. Επίσης ο φάκελος περιέχει αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συµµετέχοντα σε επαγγελµατικό φορέα του κράτους της εγκατάστασής του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 5-7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05, και υπεύθυνες δηλώσεις µη συνδροµής λόγων ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 18

24 αποκλεισµού στο πρόσωπό του που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3316/05. (Προσάρτηµα Ι) 9.9 Εάν ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης του σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συµπεριλάβει στο ως άνω δέµα χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε τον χαρακτηριστικό κωδικό της µελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό µέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει σχετική ενυπόγραφη δήλωση Τα ζητούµενα στοιχεία από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό (επί ποινή αποκλεισµού) είναι τα εξής : Σχέδια : Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε πέντε (5) πινακίδες µεγέθους Α0 (διαστάσεων 1189 x 841 χλστ). Στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήµανσης της Πρότασης (άρθρο 9, παρ.6). Η σύνθεση και η παρουσίαση των πινακίδων είναι ελεύθερη και κατ ελάχιστον θα περιέχουν: 1 η Πινακίδα: Σχέδιο Γενικής ιάταξης της υπό µελέτη περιοχής (κλ. 1:500). Και η ένταξή της στην ευρύτερη περιοχή σε κλίµακα της επιλογής του διαγωνιζοµένου. 2 η, 3 η,4 η Πινακίδα: Σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών του κτιρίου του Μουσείου και του περιβάλλοντος χώρου του, του πάρκου και του χώρου στάθµευσης (κλ. 1:250 ). 5 η Πινακίδα: Το περιεχόµενό της διαµορφώνεται ελεύθερα και είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόµενου για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασης του Τεύχη Κάθε ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει: Έκθεση της πρότασής του σε τεύχος (DIN Α4) έως δώδεκα (12) σελίδων µε επεξηγηµατικό κείµενο µέχρι 1500 λέξεις. Το περιεχόµενο της έκθεσης µπορεί να περιλαµβάνει κατ επιλογή του διαγωνιζόµενου φωτογραφίες, σκίτσα, σχήµατα κλπ. Θα παραδοθεί σε επτά (7) αντίτυπα. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 19

25 Συµπληρωµατικό παράρτηµα, σε κάθε τεύχος της ανωτέρω έκθεσης, µε σµικρύνσεις σε DIN Α3 των πέντε (5) Πινακίδων. Κείµενο για τη δηµοσίευση µέχρι 400 λέξεις. Στο άνω δεξιό άκρο της πρώτης σελίδας της έκθεσης αλλά και των περιλήψεών της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήµανσης της Πρότασης (αρθρ. 9, παρ. 6) CD-ROM Θα περιλαµβάνεται σε ξεχωριστό φάκελο και θα περιέχει: Τις πινακίδες σε ψηφιακή µορφή έτοιµες προς εκτύπωση Την έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης. Το κείµενο για δηµοσίευση. Ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Σχέδια και φωτογραφίες που υπάρχουν στις πινακίδες. Ο έλεγχος της αναγνωσιµότητας των CD-ROM και της συµβατότητας των αρχείων είναι ευθύνη των διαγωνιζοµένων. Ο ανωτέρω φάκελος µετά την µονογραφή του από την κριτική επιτροπή θα φυλαχτεί στην υπηρεσία µέχρι το πέρας της αξιολόγησης Επισηµάνσεις Οι µελέτες που θα υποβληθούν στον ιαγωνισµό θα χρησιµοποιούν το Μετρικό σύστηµα. Τα στοιχεία (περιεχόµενα πινακίδων, τεύχη κ.λ.π.) των µελετών θα υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Το κείµενο για δηµοσίευση θα υποβληθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 9.11 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δεσµεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώµατος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ.) Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόµενων µελετών θα είναι επίπεδες και άκαµπτες επιφάνειες, πρέπει να είναι εκτυπωµένες και επικολληµένες σε άκαµπτο χαρτόνι (τύπου K- mount) και τοποθετηµένες στην κατακόρυφη διάσταση (PORTRAIT). Με αυτές ο ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 20

26 διαγωνιζόµενος θα λάβει µέρος στην Έκθεση όλων των Προτάσεων που θα πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της κρίσης Αποδεκτές µορφές για τα απαραίτητα δεδοµένα που θα περιλαµβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α).tiff ή.pdf για τις πινακίδες σε δύο αναλύσεις: φυσικό µέγεθος σε ανάλυση 300 dpi για πιθανή έκδοση καταλόγου και σε ανάλυση 1000x1414 pixels για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα των προτάσεων που θα βραβευτούν, β).doc ή.pdf για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και το κείµενο προς δηµοσίευση Προκειµένου να διευκολυνθεί τεχνικά η δηµοσίευση των συµµετοχών οι επιθυµητές µορφές για τα περαιτέρω δεδοµένα που µπορούν περιλαµβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α).tiff ή.jpeg για επιλεγµένες προς δηµοσίευση εικόνες ή φωτογραφίες που εµφανίζονται στις πινακίδες ή στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, σε ανάλυση 300 dpi και ελάχιστη διάσταση 35 εκ., β).eps (CMYK Color) για επιλεγµένα προς δηµοσίευση σχέδια, (τα αρχεία.eps πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί πρωτογενώς σε CMYK Color και να µην έχουν προκύψει από µετατροπή RGB Color σε CMYK Color, και γ).dwg ή συµβατά µε Autocad και.pdf για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Τα αρχεία *.dwg θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραµµατοσειρές, αρχεία plot style κ.λπ) 9.15 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα προς τους όρους της προκήρυξης, περιοριζόµενοι στα ζητούµενα από τη προκήρυξη στοιχεία σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της µελέτης τους Επισηµαίνεται ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, (Έκθεση µε το παράρτηµά της, 5 πινακίδες µε σχέδια, CD-ROM), όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους έως και της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθεί υπόψιν. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 21

27 ΆΡΘΡΟ 10. Όροι 10.1 Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, σηµαίνει πλήρη αποδοχή των όρων και της διαδικασίας του διαγωνισµού από πλευράς διαγωνιζοµένων Η Ανάθεση της µελέτης σε επίπεδο οριστικής µελέτης θα γίνει στον βραβευθέντα µε το Α βραβείο, µε διατήρηση του δικαιώµατός της ιοργανώτριας Αρχής, εφόσον δεν απονεµηθεί το Α βραβείο, για ανάθεση της µελέτης στον πρώτο διακριθέντα. ΆΡΘΡΟ 11. ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης Η αρµόδια υπηρεσία της ιοργανώτριας Αρχής καλεί σε συνεδρίαση την Κριτική Επιτροπή εντός 20 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. Γνωστοποιεί το χρονοδιάγραµµα του ιαγωνισµού και τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη. Επίσης αναλύει στην Κριτική Επιτροπή την προβληµατική και τις απαιτήσεις του ιαγωνισµού και της γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήµατα Οι φάκελοι συµµετοχής θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, όπου θα λαµβάνουν αύξοντα αριθµό σύµφωνα µε τη σειρά προσέλευσης. Το πρωτόκολλο θα διατηρεί κατάλογο µε τους αύξοντες αριθµούς, τους χαρακτηριστικούς κωδικούς και την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας H Κριτική Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους δέµατα συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Στον έλεγχο αυτό συµµετέχει η ιοργανώτρια Αρχή δια του εκπροσώπου της ή τυχόν τεχνικού συµβούλου ή τεχνικής επιτροπής. Κάθε Πρόταση που δεν συµφωνεί µε τους όρους της Προκήρυξης θα αποκλεισθεί από την κρίση, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό. Κατά τη συνεδρίασή της η ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 22

28 Επιτροπή, ελέγχει κατ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου συµµετοχής, αριθµεί και µονογράφει όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και τα περιεχόµενα σε αυτά στοιχεία. Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζοµένων συσκευάζονται αφού έχουν ήδη µονογραφεί από όλα τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής και φυλάσσονται µε ευθύνη της ιοργανώτριας Αρχής µέχρι την οριστική κρίση. Καταγράφονται τα στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις της κάθε Πρότασης και αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισµός της κάθε Πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Κατόπιν αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτοί φάκελοι συµµετοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον εν έχουν αποσταλεί έγκαιρα. εν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυµίας εν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει η προκήρυξη σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. ΆΡΘΡΟ 12. Αξιολόγηση- κατάταξη µελετών 12.1 Κατά το στάδιο αυτό η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες µελέτες καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µελέτης και προχωρεί στη συγκριτική εξέταση των µελετών κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 7. Στη συνέχεια προβαίνει στην αιτιολογηµένη κατάταξη των µελετών κατά σειρά επιτυχίας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης Κατά την διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του υλικού του ιαγωνισµού σε τρίτους. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 23

29 ΆΡΘΡΟ 13. Απονοµή βραβείων Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων η κριτική επιτροπή ενεργεί ως εξής: Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των µελετών που προτείνονται προς βράβευση, µε τη σειρά που κατέχουν στην γενική κατάταξη, ανοίγοντας τους κλειστούς φακέλους της παρ. 9.8 του άρθρου 9 της παρούσας. ιαπιστώνει το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό των βραβευθέντων, διατηρώντας το δικαίωµα αποκλεισµού από τα βραβεία σε περιπτώσεις µη τήρησης των απαιτήσεων της προκήρυξης. Σε περίπτωση αποκλεισµού, την θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν άλλες µελέτες µε τη σειρά κατάταξης. ΆΡΘΡΟ 14. Προθεσµία ολοκλήρωσης της κρίσης, της έκδοσης και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων - ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων Προβολή του διαγωνισµού Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της µέσα 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την αποσφράγιση των Προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε Απόφαση του.σ. της ιοργανώτριας Αρχής Τα επί µέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της κριτικής επιτροπής µαζί µε το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της, τα οποία θα περιλαµβάνουν αιτιολογηµένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία καθώς και την Απόφασή της, υποβάλλονται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της ως άνω διαδικασίας Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού επικυρώνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, αναρτάται στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων µε σχετική ειδοποίηση που ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 24

30 αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Επίσης δηµοσιοποιείται και αποστέλλεται για ενηµέρωση των ιστοσελίδων των διοργανωτριών αρχών Η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται να παρουσιάσει στο κοινό τις διακριθείσες µελέτες, τουλάχιστον µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. ύναται να οργανώσει έκθεση µε µελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό και να εκδώσει τεύχος τουλάχιστον µε τις διακριθείσες προτάσεις. Στις Προτάσεις που θα λάβουν βραβείο θα αναφέρονται και τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων που τις εκπόνησαν. Επίσης θα αναφερθούν τα ονόµατα όσων διαγωνιζοµένων επιθυµούν να άρουν την ανωνυµία τους Μετά το πέρας της έκθεσης, το υλικό των προτάσεων που δεν έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί φυλάσσεται µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας και παραλαµβάνεται από τους συντάκτες του εντός διαστήµατος ενός µηνός, διαφορετικά καταστρέφεται. Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευθεί και εξαγορασθεί τηρείται σε ειδικό αρχείο µε ευθύνη της διοργανώτριας αρχής και αντίγραφο του σε ηλεκτρονική µορφή αποστέλλεται στο ΥΠΕΚΑ. ΆΡΘΡΟ 15. Πνευµατική ιδιοκτησία 15.1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετητές διατηρούν την πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας τους σύµφωνα µε το Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α ) όπως ισχύει Η διοργανώτρια αρχή δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις προτάσεις που έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί µόνον για το έργο που αποτελεί το αντικείµενο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης. Το υλικό των προτάσεων αυτών περιέρχεται στην κυριότητά της, δύναται δε να το διαθέσει κατά την κρίση της σε άλλους φορείς Σε κάθε περίπτωση δηµοσίευσης βραβευµένων στοιχείων του διαγωνισµού, είναι υποχρεωτική η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και της διοργανώτριας αρχής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 25

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Συµµετοχή ΆΡΘΡΟ 16. ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 16.1 Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη Επισηµαίνεται ότι δεν είναι προαπαιτούµενη η εγγραφή στο µητρώο µελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ε (άρθρα 39 και 40) του Ν.3316/05 για την συµµετοχή στο διαγωνισµό Οι ανάδοχοι µελετητές που θα προκύψουν από τον διαγωνισµό οφείλουν εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις, που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να συνεργασθούν για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ή µελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη δυναµικότητα. Ο συνεργαζόµενος µελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες µελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος µελετητής είναι αλλοδαπός θα πρέπει να αποδεικνύεται η αντίστοιχη δυναµικότητα Αποκλείονται από το ιαγωνισµό: Κάθε πρόσωπο που έχει συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράµµατος του ιαγωνισµού Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής Πρόσωπα που έχουν εξαρτηµένη επαγγελµατική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθµού µε τα ανωτέρω πρόσωπα Το προσωπικό της ιοργανώτριας Αρχής. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 26

32 ΆΡΘΡΟ 17. Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων Μετά το πέρας αξιολόγησης των αρχιτεκτονικών προτάσεων, ανοίγεται ο κλειστός φάκελος της παρ. 9.8 του άρθρου 9 της παρούσας και γίνεται έλεγχος της προσωπικής κατάστασης των βραβευθέντων µε το άνοιγµα ως εξής Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν βραβεύεται εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους περιπτώσεων του άρθρου 16 του N. 3316/2005. ΆΡΘΡΟ 18. Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Λήξη συµµετοχής Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο των Τευχών του ιαγωνισµού, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, διατίθεται χωρίς αντίτιµο, σε ηλεκτρονική µορφή και µέσω του World Wide Web στη διεύθυνση απαγορεύεται δε ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή στη µορφή και το περιεχόµενο αυτών Οι παραλήπτες των Τευχών του ιαγωνισµού µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, απαραιτήτως, προκειµένου να παραλάβουν το υλικό, να κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού µε τη δηµιουργία λογαριασµού. Η δυνατότητα παραλαβής των Τευχών του διαγωνισµού και συµµετοχής λήγει στις 8 Σεπτέµβρίου Κατά την δηµιουργία λογαριασµού οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία βάσει των οποίων θα επικοινωνεί µαζί τους η Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως ονοµατεπώνυµο ενδιαφερόµενου, διεύθυνση, και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία υποβάλλονται ώστε η ιοργανώτρια Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Τεύχη του διαγωνισµού ώστε να τους αποσταλούν τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί αυτών. Για τυχόν ελλείψεις στην συµπλήρωση των στοιχείων την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 27

33 18.3 Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία σχετικά µε τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισµού στα γραφεία της, στην ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφεροµένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους Ο φάκελος του έργου χορηγείται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε ψηφιακή µορφή µαζί µε τα Τεύχη του ιαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 19. Υποβολή ερωτηµάτων 19.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν, µέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισµού τυχόν ερωτήµατα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, µέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσµίας παράδοσης των µελετών, δηλαδή µέχρι την ευτέρα 14 η Ιουλίου Η αρµόδια υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να απαντήσει και να αναρτήσει τα ερωτήµατα και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στους εγγεγραµµένους χρήστες Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδοµένων του διαγωνισµού και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδοµένων του διαγωνισµού ή αλλαγή προθεσµιών Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής µετατίθεται η προθεσµία παράδοσης κατά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση µε άµεση ενηµέρωση των εγγεγραµµένων εκπροσώπων. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 28

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ολοκλήρωση ιαγωνισµού- Ανάθεση Μελέτης ΆΡΘΡΟ 20. Ανάθεση 20.1 Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εφόσον υλοποιηθεί το έργο, η διοργανώτρια αρχή προβαίνει στην υπογραφή σύµβασης ανάθεσης της µελέτης του έργου, στο µελετητή ή µελετητές της πρότασης που βραβεύθηκε µε Α βραβείο. Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωµα εφόσον το κρίνει σκόπιµο σε περίπτωση µη απονοµής του Α βραβείου να αναθέσει τη µελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα. Από την συνολική αµοιβή της µελέτης αφαιρείται το ποσό του βραβείου Οι ανάδοχοι µελετητές οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να συνεργασθούν για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ή µελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη δυναµικότητα. Ο συνεργαζόµενος µελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες µελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή Κατά την υπογραφή της σύµβασης η διοργανώτρια- αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα διατύπωσης συµπληρωµατικών κατευθύνσεων Παράλληλα δύναται να αναθέσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3316/05, όλες τις λοιπές ειδικές και υποστηρικτικές µελέτες του έργου, στους συνεργαζόµενους µε το βραβευθέντα µελετητές που θα εγκριθούν από την ιοργανώτρια Αρχή ή τις εκπονεί η ίδια Η υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης στο βραβευθέντα µελετητή διατηρείται για τη διοργανώτρια αρχή µέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξη του διαγωνισµού. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 29

35 ΆΡΘΡΟ 21. Επίλυση διαφορών 21.1 Τυχόν ενστάσεις κατά απόφασης της κατακύρωσης αποτελέσµατος του διαγωνισµού υποβάλλονται, εντός προθεσµίας 5 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας της διοργανώτριας αρχής και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού Η ένσταση απευθύνεται στην αρµόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρµόδιας υπηρεσίας ή µε ταχυδροµική επιστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία της αρµόδιας υπηρεσίας. Ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης ή ηµεροµηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεοµοιοτυπίας Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της κριτικής επιτροπής µέσα σε προθεσµία δύο εβδοµάδων από την υποβολή της ένστασης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η εισήγηση µπορεί να διαµορφωθεί και να υποβληθεί στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας εν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας. Για τη δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρµογή ανάλογα τα αναφερόµενα στην παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν. 3316/05. ΆΡΘΡΟ 22. Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης 22.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύµβασης εφαρµόζει τις διατάξεις του Ν.3316/ Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα απαιτούµενα στοιχεία, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, Προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των ικαιολογητικών για ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 30

36 την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 22.3 Η σύµβαση επί συµπράξεων η κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίστηκε κατά την υποβολή των µελετών Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Σ.Υ Από πλευράς εργοδότη η σύµβαση θα υπογραφεί από τον Προϊστάµενο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. ΆΡΘΡΟ 23. Τεύχη ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: Το ιδιωτικό συµφωνητικό. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) Το Τεύχος Τεχνικών εδοµένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του, το πρόγραµµα των απαιτούµενων µελετών και η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου. Το Τεύχος της Προεκτιµώµενης Αµοιβής µε τους αναλυτικούς υπολογισµούς της κατά κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 2 και 7 2.δ του N. 3316/2005. ΆΡΘΡΟ 24. Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής Η αµοιβή του άρθρου 8 της παρούσας αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται παρά µόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3316/05. ΟΛΠ / ΥΠΠΟΑ/ ιαγωνισµός Αρχαιολογικού Θεµατικού Μουσείου Πειραιά/ Προκήρυξη σελ. 31

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΒΟΛΟΣ Χ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 3 ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ερμούπολη : 09/12/2016 Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ " Ανάκτηση ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ προκηρύσσουν Πανελλήνιο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κατασκευής από ξύλο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ, ΕΤΟΥΣ 2016»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ, ΕΤΟΥΣ 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 50 Αθήνα Πληρ: Αικατερίνα Τσάμη Τηλ: 210 5151541 και 210 5136683

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΣΚΟΒΗ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 50 Αθήνα Πληρ: Κατερίνα Τσάμη Τηλ: 210 5151541 και 210 5136683

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 12 / 2016 Αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 5695 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ περιοχής Λιπασμάτων». ΚΑΕ : 9762.07.017

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προκήρυξη Επίσημη διεύθυνση Διαγωνισμού Τίτλος Διαγωνισμού Σκοπός Διαγωνισμού Προϋπολογισμός Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: PRC-16/040 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 13 / 05 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-67.92.141 Αρ.Τηλ.: 210-67.92.246 Fax No. Tel. No. Θέµα Subject : Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ Α.Ε.) ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση Χερσαίας Περιοχής του ΟΛΠ σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού». αριθµός απόφασης: 37

Ανάπλαση Χερσαίας Περιοχής του ΟΛΠ σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο µε κλειστό χώρο στάθµευσης κάτωθεν αυτού». αριθµός απόφασης: 37 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της κριτικής Επιτροπής για τον σχεδιασµό Προσχεδίων «Ανασχεδιασµός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεµατικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση Χερσαίας Περιοχής του ΟΛΠ σε κοινόχρηστο υπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή Επαρχιακό Τµήµα Λευκωσίας-Κερύνειας Φωτογραφικός ιαγωνισµός «Ασφάλεια στις Κατασκευές στην Κύπρο;» Ο Σύλλογος Πολιτικών ικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει ιαγωνισµό Φωτογραφίας µε θέµα: «Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ - EXPLORING THE BOUNDARIES» ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διοργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδροµική /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανιδου Βαρβάρα Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση χώρων αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./ T.K.M.)

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./ T.K.M.) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./ T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ "Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002716173 2015-04-20

15PROC002716173 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:21424/30-03-2015 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Δ Ε Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η - Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η - Ε Π Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Λιμ. Χερσόνησος, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 26731 13SYMV001634420 2013-09-26 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα