ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του ΜΠΕΑ : Μ2 Πρώην Αεροδρόµιο Ελληνικού: Μ2 Τέως Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσµά και Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά (παράκτια ζώνη): Μ2 Κοινόχρηστοι χώροι(αιγιαλός και παραλία): Μ2 Αιγιαλός: Μ2 Παραλία: Μ2 Τελική αξιοποιήσιµη επιφάνεια ανέρχεται σε: Μ2

3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.4062,ΦΕΚ70Α/30/03/012 Απαιτείται: - Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ΜΠΕΑ - Μικτός συντελεστής δόµησης : 0,5-0,6. - Μέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης : 35 %. -Καθορισµός ορίων ειδικότερων ζωνών και χωρικός προσδιορισµός εκάστης ζώνης : 1. Περιοχές προς Πολεοδόµηση µε Χρήσεις Γης : Αµιγής Κατοικία - Γενική Κατοικία - Περιοχές πολεοδοµικού Κέντρου 2. Ζώνες Ανάπτυξης µε Χρήσεις Γης: Τουρισµός αναψυχή, Επιχειρηµατικά πάρκα, Θεµατικά πάρκα εµπορικά κέντρα αναψυχή, Χρήσεις µεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών και λειτουργιών, Εκπαίδευση Έρευνα 3. Περιοχή Μητροπολιτικού Πάρκου και Αναψυχής: στρέµµατα Πάρκου.

4 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΛΑΛΗ ηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και πολλών µικρότερων χώρων πρασίνου. Αναβίωση δύο υφιστάµενων υδατορεµάτων.

5 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Σχεδιαστική στρατηγική: ηµιουργία εκτεταµένων χωµάτινων και φυτεµένων επιφανειών Αποκατάσταση/αναβίωση δυο υδατορεµάτων ηµιουργία νέων οικοσυστηµάτων Η αύξηση της επιρροής του πάρκου στην περιβάλλουσα περιοχή µε την χρήση του σχήµατος αστερία Ανάδειξη του χαρακτήρα του πάρκου ως χώρου αναψυχής και άθλησης µε τη µεταφορά των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Νεότητας και Άθλησης

6 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ - ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ FA_UA1 Τέσσερις πολεοδοµικές ενότητες Γειτονιές κατοικίας FA_UA3 FA_UA2 FA_UA2 Μονοκατοικίες και διαµερίσµατα σε ψηλά κτίρια FA_UA4 FA_UA2 Κατοικίες µε υπηρεσίες Εµπορικά κέντρα Χώροι γραφείων και καταστήµατα keimeno

7 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ υο πολεοδοµικές ενότητες Βόρεια ενότητα - αστική (αθλητικές εγκαταστάσεις) 40% κατοικίες Τουριστικά ξενώνες Νότια ενότητα - ανάπτυξη(µαρίνα) Ενυδρείο Τουριστικοί ξενώνες CF_UA CF_DZ ραστηριότητες αναψυχής Εµπόριο Μαρίνα ηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και πολλών µικρότερων χώρων πρασίνου. Αναβίωση δύο υφιστάµενων υδατορεµάτων. Σχεδιασµός νέας τυπολογίας οικοδοµικών τετραγώνων µε αυξηµένη επιφάνεια πρασίνου.

8 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΟΣΕΙ ΩΝΟΣ Μικρό κόστος ιπλασιασµός του µετώπου των οικοπέδων Αύξηση και απελευθέρωση του παράκτιου µετώπου

9 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Χρήση Κάλυψη κτιρίου Μ2 Όροφοι Δόμηση Μ2 ΠΡΩΗΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ PIERCE ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ - E. SAARINEN (ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ) ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ FIR ΑΘΗΝΩΝ _ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ TRAM DEPOT ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4062/ KAYAK/SLALOM ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Πόλοι ανάπτυξης και κτίρια τοπόσηµα αποτελούν τη βάση της οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και σηµεία αναφοράς και ταυτότητας

11 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

12 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επισκέπτες το χρόνο κάτοικοι κατοικίες µόνιµες θέσεις εργασίας κλίνες σε ξενοδοχεία κλίνες σε υπηρεσίες υγείας.

13 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Επενδυτική Αξία (Investment Value of Worth) Επενδυτική αξία είναι η αξία ενός πάγιου στοιχείου για τον ιδιοκτήτη ή για έναν δυνητικό ιδιοκτήτη για µεµονωµένη επένδυση ή επιχειρηµατικούς στόχους (IVSC 2011,EVS 2012) προσδιορίζει την αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου για έναν συγκεκριµένο επενδυτή µε δικά του πραγµατικά ενδιαφέροντα κι όχι για ένα υποθετικά συµβαλλόµενο µέρος Η εκτίµηση εποµένως µε αυτά τα δεδοµένα διαφοροποιείται ποιοτικά και τεχνικά από αυτή της αγοραίας αξίας όπου το πάγιο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι είναι διαπραγµατεύσιµο σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισµού και τέλειας πληροφόρησης

14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ αποτελεί επένδυση σε ακίνητα έχει στοιχεία επιχείρησης υλοποιείται από έναν επενδυτή έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα ολοκλήρωσης περιλαµβάνει µακροπρόθεσµο δανεισµό, προοδευτικά εκταµιευόµενο έχει θετικές χρηµατοροές µετά από εννέα περίπου έτη απευθύνεται σε εγχώριους - διεθνείς επενδυτές έχει προοδευτικά αυξανόµενη πληρότητα οι δαπάνες και τα έσοδα είναι συνάρτηση της πληρότητας

15 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Μέθοδος των προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted cash flow) Προβλέψεις των µελλοντικών χρηµατοροών Αξία µεταπώλησης (εξόδου) στο πέρας του χρονικού ορίζοντα εξέτασης της επένδυσης Μετατροπή µελλοντικών εισοδηµάτων και αξιών σε τρέχουσες

16 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής προσαρµογής (Ν.4263/2014) Βασικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) Πραγματικό ΑΕΠ -7,0-3,9 0,6 2,9 3,7 3,5 3,2 Ιδιωτική κατανάλωση -9,3-6,0-1,8 1,6 2,2 1,8 2,1 Δημόσια κατανάλωση -6,9-4,1-1,8-2,0 0,0 0,4 1,5 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -19,2-12,8 5,3 11,7 14,5 9,5 6,6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -1,7 1,8 4,0 5,2 4,6 5,2 4,4 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -13,8-5,3-1,2 2,2 3,9 2,9 2,8 Αποπληθωριστής ΑΕΠ -,03-2,1-0,7 0,4 1,1 1,3 1,5 Εν. Δείκτης τιμών καταναλωτή 1,0-0,9-0,8 0,3 1,1 1,2 1,2 Απασχόληση -8,3-3,7 0,6 2,6 4,0 2,9 1,5 Ποσοστό ανεργίας 22,8 25,8 24,5 22,5 19,5 17,1 15,9

17 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ολοκλήρωση του έργου σε 15 χρόνια Τρείς φάσεις 1/3 περίπου ανά πενταετία

18 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟ ΟΣ Συνολική Απόδοση Στάθµιση Στάθµιση ( /Μ2) ετήσια (yield) Αξίας yield Πρόσοδος ( ) οικιστικές χρήσεις % 56% 2.365% τουριστικές χρήσεις % 16% 1.374% χρήσεις υγείας % 1% 0.067% επιχειρηµατικές χρήσεις % 11% 0.872% εκπαιδευτικές χρήσεις % 2% 0.190% πολιτισµός % 2% 0.139% κοινή ωφέλεια % 0% 0.010% εµπόριο % 11% 0.850% ελεύθερος χρόνος % 1% 0.075% άθληση % 1% 0.048% ΣΥΝΟΛΟ % 5.99%

19 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΚΟΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ένα από τα µεγαλύτερα έργα Real Estate στην Ευρώπη Συνολικό κόστος κατασκευής περίπου 4 δις ευρώ

20 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ Α Λειτουργικά έξοδα ιαχείριση Ασφάλιστρα Συντήρηση Τέλη απάνες µισθοδοσίας Λοιπά λειτουργικά έξοδα επιχείρησης Ελληνικό ΑΕ

21 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Επιτόκιο δανεισµού: 6,5% Επιθυµητή απόδοση ιδίων κεφαλαίων: 15% Μέσος πληθωρισµός: 1,5% Ποσοστό δανεισµού: 30% Συντελεστής εξόδου (exit yield): 10%

22 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ / ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Παρούσα Αξία (PV): Ονοµαστική αξία: /µ2 492 /µ2

23 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σηµαντική διαφορά µεταξύ αξίας ΤΕΕ και ΤΑΙΠΕ, παρότι πρόκειται για το ίδιο επενδυτικό πλαίσιο (Ν.4062/2012) Ονοµαστική Αξία /ΤΕΕ: Ονοµαστική Αξία /ΤΑΙΠΕ : ιαφορά 222%

24 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έκταση" φιλέτο " Θέση Έκταση Μοναδικότητα Υψηλές αξίες Μεγάλα κέρδη Μικρός επενδυτικός κίνδυνος Αποτελεί η προτεινόµενη ανάπτυξη τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ελληνικού;

25 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΑΜΑ και ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. 18 Δεκεμβρίου 2012

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. 18 Δεκεμβρίου 2012 Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ 18 Δεκεμβρίου 2012 Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΑΜΑ και ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety.

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety. HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Μητροπολιτικά έργα στην Αθήνα: το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού» Συνομιλούν: Νίκος Μπελαβίλας και Κώστας Σερράος

«Μητροπολιτικά έργα στην Αθήνα: το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού» Συνομιλούν: Νίκος Μπελαβίλας και Κώστας Σερράος «Μητροπολιτικά έργα στην Αθήνα: το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού» Συνομιλούν: Νίκος Μπελαβίλας και Κώστας Σερράος Πολεοδομία ΙΙ: Πολεοδομικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο Απρίλιος 2013 1 Το ΠΣΠ και το πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ - 1 -

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ - 1 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 1.1 Τοποθεσία - υφιστάμενη κατάσταση 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Νίκος Μπελαβίλας 1 Μετά από έξι χρόνια επάλληλων μελετών, τεκμηρίωσης αλλά και κοινωνικής εγρήγορσης, σε σχέση με το μέλλον του πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΗΣ.Ε.Θ. Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ADVICE Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. BCS BCS Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Τσουκάτος Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ( MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΒΕΝΕΤΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων Β1 Φάση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάδοχοι : ΕDP SA Γραφείο Μελετών ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ Συντονιστής:Μάρθα Χουσιανάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή

ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή ΠΕ 2: Ιεράρχηση Προτάσεων Πρώτη Επιλογή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 Κατηγοριοποίηση και οµάδες αστικών αναπλάσεων 4 2 Μήτρες αξιολόγησης και βαθµολόγησης κριτηρίων 26 3 Αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτης ΜΗΜΑ. περιοχή Κούμ Καπί. Χανιά

Κρήτης ΜΗΜΑ. περιοχή Κούμ Καπί. Χανιά Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα «Επιλύων» Τ ΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία Μαρίνας στη περιοχή Κούμ Καπί. Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού

Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα