εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατη γική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Εν #13 δοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρ ισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική ΕπιχειρήΜΑΡΤΙΟΣ σεων Στρατηγική 2008 Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 P ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, «Επενδύστε σε ηγέτες, όχι μόνο σε πόρους. Κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης / του οργανισμού σας», ήταν ο τίτλος ου του 1P MANAGEMENT που διοργανώσαμε στις 21/2. ΓΙΑΤΙ, θα μου πείτε. Και θα είναι εύλογο το ερώτημα σας. #13 ΓΙΑΤΙ σήμερα παρά ποτέ οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναζητούν ανάμεσα στο προσωπικό τους, τους εργαζόμενους γενικά, αυτούς που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και θάρρος, έχουν οράματα και κίνητρα, έχουν «τσαγανό». ΓΙΑΤΙ σήμερα περισσότερο από άλλες εποχές και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να παρακινούν και να υποστηρίζουν, να συντονίζουν, να αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους, να μπορούν να καινοτομούν και να αλλάζουν συνεχώς. ΓΙΑΤΙ σήμερα, το 2010 ο ηγέτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένη ΕΥΦΥΪΑ, δηλαδή να έχει UκαιU ΓΝΩΣΕΙΣ UκαιU ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ σήμερα ο ρόλος του ηγέτη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς είναι πολύπλευρος και δεν εξαντλείται μόνον στην άσκηση των καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων του management και της διοίκησης, αλλά ένα μεγάλο μέρος του πρέπει να αφιερώνεται στην ευαισθησία του για τους συναδέλφους και συνεργάτες του. Αναζητάμε λοιπόν Uτη νέαu ανθρώπινη διάσταση από τον ηγέτη των επιχειρήσεων. ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα διαρκούς επιτυχίας, να έχει αυξημένες κοινωνικές ευαισθησίες και για την ανάπτυξη της εταιρίας και της κερδοφορίας με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τις παρακάτω 5 ικανότητες: Μοίρασμα εξουσίας με τους υφισταμένους του Ταύτιση με την ομάδα του Όραμα και πράξεις Διαίσθηση Αυτογνωσία ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να ΕΜΠΝΕΕΙ. Και έχουμε εξαιρετικές ηγετικές μορφές στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας δυστυχώς βιώνουμε πολύ έντονα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ αυτής της ηγετικής φυσιογνωμίας Προς τα πού οδεύει η χώρα, τελικά; ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Editorial σελ.2 Νέα της GECON σελ. 3-4 Νέα της αγοράς σελ.4 Συνέντευξη του μήνα: σελ. 5-6 Συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Ευθυμίου ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟ της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Η συμβουλή του μήνα για την ώρα της κρίσης! σελ.6 Άρθρο του μήνα Υπάρχει και για τις επιχειρήσεις μακροβιότητα; σελ.7 Περί πνευματικής υγείας και...επαγγελματικής αποκατάστασης.. σελ.8 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2008

3 Νέα της GECON Την 01/02/08 ξεκίνησε ο A κύκλος GECON BUSINESS ACADEMY για το 2008, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 12/04/08. Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Bρετανικό Kρατικό Oργανισμό ILM (INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT). Η θεματολογία του συγκεκριμένου προγράμματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών «ανησυχιών», όπως management, marketing, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, project management, διοίκηση λειτουργιών/ παραγωγής, οργάνωση πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, ηγεσία, καινοτομία, επικοινωνία, ψηφιακή τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο Β κύκλος του συγκεκριμένου προγράμματος θα ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου 2008 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου To πρόγραμμα είναι διάρκειας 60 ωρών και υλοποιείται σε 5 12ωρες ενότητες: τις Παρασκευές 4 ώρες και τα Σάββατα 8 ώρες. Το ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ MANAGEMENT με θέμα «Επενδύστε σε ηγέτες, όχι μόνο σε πόρους. Κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας» Οσοδήποτε λαμπρή και αν είναι μια πράξη, δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως μεγάλη αν δεν είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου σχεδίου. Λούκας ντε Λα Ροσφουκό πραγματοποίησε η GECON στις 21/02/08 στο ξενοδοχείο Νεφέλη στο Πανόραμα. Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου (και όχι μόνο) της πόλης ήταν μεγάλη. Περισσότερα από 40 στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις σύντομες εισηγήσεις και τοποθετήσεις και συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση. Το θέμα ανέπτυξαν οι κ. κ Σταύρος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος «DOPPLER ABEE» Βιομηχανία Ανελκυστήρων, ο κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής «ΓΕΤΗΛ Α.Ε.» & «ΠΥΛΗ Α.Ε.», η κα. Αγγελική Νταλιάνη «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗ», η Δρ Αγγελική Δεληγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Καθηγήτρια Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η π. Μορφωτική Ακόλουθος Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γεωργάκας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Πανοράματος, κ. Ι. Καϊτεζίδης, ο οποίος διατύπωσε την άποψη του περί ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο δημόσιο τομέα. ΤO ΤΡΙΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ MANAGEMENT, με θέμα «ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ; ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙ- ΡΙΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ;», θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/08. Μπορείτε ήδη να καλείτε για δηλώσεις συμμετοχής. Ένα ακόμα project που διαχειρίστηκε η GECON βγήκε «στον αέρα» στις 17/01/08: η διαφημιστική καμπάνια των ANTISMOKING CENTERS με σύνθημα «Αν θέλεις να το κόψεις, κάντο σωστά». Η τηλεοπτική προβολή πραγματοποιήθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤΕΝΝΑ, ALPHA, ALTER και ΣΚΑΙ TV, ενώ ακολούθησε έντονη προβολή των Κέντρων στον τύπο, παράλληλα με παραγωγή και διανομή μεγάλου αριθμού έντυπου υλικού. Η GECON σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία CAT ADVERTISING, ανέλαβαν αντίστοιχα την οργάνωση του υπάρχοντος δικτύου των αντικαπνιστικών κέντρων σε Ελλάδα και Κύπρο και την επικοινωνιακή εκστρατεία της εταιρίας Health & Life ΕΠΕ, η οποία διαχειρίζεται την αλυσίδα των ANTISMOKING CENTERS σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες.

4 P κατάστημα P χρονιά P χώρος P Απριλίου Ολοκληρώθηκε στην Πορταριά του Πηλίου στα τέλη Ιανουαρίου, η τριήμερη ετήσια συνάντηση των στελεχών πωλήσεων, εμπορικής διεύθυνσης και Διοίκησης της OLYMPIA ELECTRONICS ΑΒΕΕ. Οι κ.κ. Κ. Γεωργάκας και Π. Παπαδόπουλος, σχεδίασαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της συνάντησης που κάλυψε θέματα, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ. Ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία η για 3P το σεμινάριο SKILLS FOR YOUR SUCCESS, THE EXPERTS SHOW THE WAY, που πραγματοποιείται από την GECON, για λογαριασμό των μελών του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. η Την 1P ξεκινά στο CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, η εκπαίδευση της Β σειράς 45 εργαζομένων/ στελεχών της εταιρίας με το πρόγραμμα GECON BUSINESS ACADEMY, που είναι πιστοποιημένο από τον Bρετανικό Kρατικό Oργανισμό ILM (INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT). Ομάδα 3 συνεργατών/ εκπαιδευτών της GECON, θα υλοποιήσει για 12 μέρες το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Νέα της αγοράς Και η επέλαση των μεγάλων καταστημάτων συνεχίζεται. Ετοιμάζεται με ταχύτατους ο ρυθμούς το 1P της γαλλικής αλυσίδας Leroy Merlin, στο χώρο του Εμπορικού Κέντρου FLORIDA, όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το ΙΚΕΑ, ο ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το ELECTRO WORLD κ.α. Η συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων εμπορεύεται προϊόντα για το ΣΠΙΤΙ και DO IT YOURSELF. Ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία την λειτουργία τους δύο νέα εστιατόρια, δύο νέοι ξεχωριστοί «χώροι γεύσεις» στην Θεσσαλονίκη. Το παλιό ΟΛΥΜΠΙΟΝ, το οποίο ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων και το ΤΙΚΕ, το νέο Κωνσταντινουπολίτικο στέκι με εκπληκτικές και αυθεντικές γεύσεις που ικανοποιούν και τον ποιο «καλομαθημένο» bon viveur. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στις δύο προσπάθειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά πάνω σε μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κινείται, και πάλι στο χώρο της εστίασης, το YAMAS. Στους 4 ξεχωριστούς χώρους που δημιουργήθηκαν, ο πελάτης μπορεί να πιει τον καφέ του ή να απολαύσει ένα πρόχειρο snack στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ να γευματίσει στο ΟΥΖΕΡΙ, με ξεχωριστές γεύσεις βασισμένες στο ψάρι και να δειπνήσει στην ΤΑΒΕΡΝΑ με σπεσιαλιτέ βασισμένες στο κρέας. Οι gourmet σπεσιαλιτέ της πράγματι «δημιουργικής ελληνικής κουζίνας» αποτελούν δημιουργίες του γνωστού βραβευμένου Έλληνα CHEF Λευτέρη Λαζάρου. ος Ο 4P του YAMAS, είναι η καταπληκτική ΟΙΝΟΘΗΚΗ στο ισόγειο, η οποία προσφέρεται για δοκιμές κρασιών και γενικά οινογνωσία, αλλά αποτελεί παράλληλα έναν ιδανικό χώρο για συναντήσεις εταιριών με τα στελέχη και τους πελάτες τους, για παρουσιάσεις νέων προϊόντων κλπ. Είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια του YAMAS θα γράψει ιστορία στην ελληνική και διεθνή γαστρονομία, όπως έγινε με πολλές αντίστοιχες προσπάθειες που ξεκίνησαν επίσης από τη Θεσσαλονίκη.

5 Η Συνέντευξη του μήνα Κωνσταντίνος Ευθυμίου Γενικός Διευθυντής «ΓΕΤΗΛ Α.Ε.» & «ΠΥΛΗ Α.Ε.» GECON NEWS: κ. Ευθυμίου, μιλήστε μας για το προφίλ και τη δραστηριότητα της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. είναι η κεντρική επιχείρηση του ομώνυμου δικτύου καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. Η συνοπτική ορολογία και περιγραφή της δραστηριότητάς της είναι η διαχείριση ενός δικτύου καταστημάτων που τα συνδέουν οι αρχές του συνεργατικού franchising. Το καλοκαίρι του 2002, εννέα εταιρίες με δραστηριότητα το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού συμφώνησαν να ιδρύσουν την ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Την ίδια περίοδο είχα την χαρά να στρατολογηθώ στην εταιρία. Καταλήξαμε μαζί στο παρακάτω τρίπτυχο που θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. επιδιώκοντας ανάλογα αποτελέσματα: βελτίωση του κόστους των εμπορευμάτων προς πώληση, με αποτέλεσμα την ανταγωνιστικότητα και την επιπλέον κερδοφορία για τα καταστήματα. Για τον σκοπό αυτό η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. διαπραγματεύεται και προχωρά σε κεντρικές αγορές για λογαριασμό των καταστημάτων από την εγχώρια αγορά. εφαρμογή κοινής διαφημιστικής στρατηγικής από την ΓΕΤΗΛ Α.Ε. προσελκύοντας επιπλέον πελάτες για τα καταστήματα βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης των καταστημάτων για να επιτευχθεί ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από τον συντονισμό και την οργάνωση που παρέχει η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Σήμερα κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό μπορώ να σας παραθέσω τα παρακάτω στοιχεία : Το 2002 η ΓΕΤΗΛ είχε τζίρο αγορών γύρω στα 13εκ. με 16 σημεία πώλησης. Το 2007 κλείσαμε στα 49εκ διαθέτοντας 48 σημεία πώλησης. Ενοποιημένος ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων μας για το 2007 έκλεισε στα 70εκ. Κατά συνέπεια η μικτή κερδοφορία κινήθηκε στο 30% περίπου. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ο μέσος κλαδικός δείκτης μικτής κερδοφορίας είναι 24%. Σήμερα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι τα καταστήματα του δικτύου έχουν μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 12%. GECON NEWS: Ποιο είναι το δυνατό σημείο της ΓΕΤΗΛ, και το σημείο διαφοροποίησής της στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού; Ευτυχώς είναι περισσότερα από ένα τα δυνατά μας σημεία και αντίστοιχα μας προσφέρουν σημαντική διαφοροποίηση. Συνοπτικά : Κάθε σημείο πώλησης το διαχειρίζεται ένας επιχειρηματίας εξασφαλίζοντας την άριστη καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών όπως και την προσωπική επαφή μαζί τους Τα 48 σημεία πώλησης που μπορούν οι πελάτες να εξυπηρετηθούν σχεδόν σε όλη την Ελληνική επικράτεια Ο όγκος πωλήσεων που προσφέρει μεγάλη διαπραγματευτική δυνατότητα στο δίκτυο της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. άρα καλές τιμές για τους πελάτες, διαθεσιμότητα, και κερδοφορία για τα καταστήματα. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στα καταστήματα μας που συνεπάγονται λύσεις που παρέχονται στους πελάτες για κάθε τους ανάγκη. Η ύπαρξη της κεντρικής ανώνυμης ΓΕΤΗΛ Α.Ε. με σκοπό την ανάδειξη και διαφύλαξη συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τα καταστήματα. GECON NEWS: Πώς βλέπετε το μέλλον της ΓΕΤΗΛ και γενικότερα του κλάδου στην Ελλάδα και πώς προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία της «ΠΥΛΗ Α.Ε.»; Ο κατασκευαστικός κλάδος και κατά συνέπεια ο δικός μας περνάει μια προσωρινή κρίση. Το μέλλον της ΓΕΤΗΛ εκτιμούμε ότι θα είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που δεν επενδύσανε και δεν κινήθηκαν ανάλογα. Έχουμε πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό την προτίμηση των πελατών, την αναγνωρισιμότητα του δικτύου, και την ανταγωνιστικότητα του για το παρόν αλλά και το κοντινό μέλλον. Ένας από τους σημαντικούς ρόλους της ΓΕΤΗΛ και των στελεχών της είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων δυνατοτήτων και μακροπρόθεσμα.

6 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΠΥΛΗ Α.Ε. ιδρύθηκε προκειμένου να αναλάβει την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, όπως και να εισάγει εμπορεύματα για λογαριασμό του δικτύου της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Παράλληλα συνάπτει συμβόλαια με επώνυμους οίκους της Ελληνικής αγοράς ως επίσημος διανομέας τους. Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι ακόμα καλύτερα κοστολόγια και ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση του δικτύου μας σε επίπεδο ποιοτικών προϊόντων. GECON NEWS: Στο πρώτο εργαστήρι management που πραγματοποίησε η GECON στις 21/02/08 με θέμα την ηγεσία, ήσασταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης. Ποια ήταν τα σημεία κλειδιά της εισήγησης σας; Όπως είχα επισημάνει, οι ηγέτες γίνονται δεν γεννιούνται. Οι προϋποθέσεις είναι η δημιουργική αντίληψη, οι απαραίτητες γνώσεις για ανάλογη αντίδραση και σχεδιασμό, και η συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει ένας ηγέτης για να υποκινήσει θετικά το περιβάλλον προς τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού. Το περιβάλλον ενός ηγέτη αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ανάγκη την κατανόηση, τον σεβασμό για την διαφορετικότητά τους, και την ανάδειξη του καλού τους εαυτού, ώστε να υιοθετήσουν το όραμα του και να επέλθει η επιτυχία. GECON NEWS: Πώς βλέπετε και πώς κρίνετε τα «Εργαστήρια Management» που σχεδιάζει και υλοποιεί η GECON; Η ανταλλαγή εμπειριών των παρευρισκομένων, οι γνώσεις που μπορούν να αποκομίσουν, θα επηρεάσουν μετά βεβαιότητας την συμπεριφορά και την αποδοτικότητά τους θετικά. Κατά την δική μου άποψη όταν ένας εργαζόμενος ή ένας επιχειρηματίας εκτίθεται σε μια τέτοια εμπειρία αποκομίζει και τα βασικά συστατικά ενός ηγέτη ή έστω ενός επιτυχημένου επαγγελματία. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους που προβληματίζονται δημιουργικά και κάνουν κάτι για αυτό. Το εργαστήρια Management που έχετε θεσπίσει είναι μια αξιόλογη λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ! Ενώ πολύς λόγος γίνεται τελευταίως για το management των κρίσεων, καλό είναι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να έχουν κατά νου απλές, αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα τόσο με τα ΜΜΕ όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους σε μια κρίση. Τι να κάνετε από επικοινωνιακής πλευράς σε καταστάσεις κρίσεων: Αντιμετωπίστε το και μιλήστε για το γεγονός. Να είστε ανοιχτός και σύντομος, ιδιαιτέρως όταν μιλάτε στο κοινό. Να δείχνετε ενδιαφέρον για αυτούς που υφίστανται τις επιπτώσεις. Να δείχνετε σεβασμό για αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη στον τρόπο αντιμετώπισης. Να δείχνετε υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση και στην ενημέρωση. Να δείχνετε ακεραιότητα, αναγνωρίζοντας το μερίδιο της ευθύνης σας. Να συμπάσχετε με αυτούς που δεν καταφέρατε να βοηθήσετε ακόμα. Να δείχνετε γενναιοδωρία και να πηγαίνετε πιο πέρα από αυτά που περιμένουν ή που είναι αναγκαία. Να δείχνετε τιμιότητα, μαθαίνοντας από τα λάθη σας και μιλώντας για αυτά ανοιχτά. Να λέτε την αλήθεια, χωρίς υπεκφυγές. Πηγή: Περιοδικό MANAGER-ΕΕΔΕ

7 Άρθρο του μήνα 7 στοιχεία για την τεχνολογία DSL ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ; Ιούνιος 2007 Το θέμα του μέσου χρόνου ζωής μιας επιχείρησης απασχολεί πολλούς ειδικούς στην Ευρώπη και την Αμερική. Καταλήγουν δε στο συμπέρασμα ότι μια τυπική επιχείρηση δεν ξεπερνά, κατά κανόνα, τα είκοσι χρόνια ζωής. Εντούτοις είναι σαφές ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις επιχειρήσεις από πλευράς χρόνου ζωής; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από μια μεικτή ομάδα ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων, με επικεφαλής τον Άρι ντε Ζες, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Shell,οι περισσότερες επιχειρήσεις «πεθαίνουν» νέες γιατί η κλξ οπξ πολιτική και η πρακτική τους καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, τα στελέχη επικεντρώνουν το ενδιαφέρον και τη δράση τους στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ξεχνώντας ότι οι επιχειρήσεις είναι «κοινότητες» ατόμων, που εργάζονται για να κρατήσουν αυτές τις επιχειρήσεις ζωντανές. Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη των «living companies», δηλαδή των επιχειρήσεων που μακροημερεύουν, θεωρούν τους εαυτούς και τους συνεργάτες τους ζωντανά κύτταρα αυτών των επιχειρήσεων. Θεωρούν ότι το κέρδος είναι απαραίτητο στην επιχείρηση, όσο το οξυγόνο για τον άνθρωπο. Δεν σταματούν όμως σε αυτό. Αναζητούν διαρκώς νέες ιδέες με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, δημιουργούν ευκαιρίες για το προσωπικό τους, το εκπαιδεύουν συνεχώς, καλλιεργούν κλίμα σωστής επικοινωνίας και αρμονικής συνεργασίας και διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι επιχειρήσεις με τέτοια στελέχη και χαρακτηριστικά, είναι αυτές που θα επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση και επιτυχία εξαρτώνται από τις ικανότητες μάθησης, συνεχούς εκπαίδευσης και προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος και όχι αποκλειστικά και μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση. Ως γνωστόν, οι προσπάθειες για συνεχή άνοδο της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας προκαλούν άγχος και μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική λειτουργία. Αυτή τη διάσταση οι ευφυείς επιχειρηματίες την έχουν εντοπίσει από χρόνια και για αυτό αλλάζουν τακτική σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία αποδίδεται στην αποκαλούμενη «επικοινωνία της αλλαγής». Επειδή οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τίποτε ούτε η ζωή, ούτε η δραστηριότητα, δεν είναι αιώνιο, πριν κινδυνεύσουν να βγουν από την αγορά, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε βαθιές αλλαγές για την επιβίωση τους. Οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν τη στήριξη και την αποδοχή από το προσωπικό, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μοιραίων αναταραχών. H πρόκληση λοιπόν για μια επιχείρηση που θέλει μακροζωία, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τους ανθρώπους της σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Άρα η επιχειρηματική μακροζωία είναι θέμα μιας ολόκληρης σειράς παραμέτρων και ανθρώπινων συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων θα λέγαμε ότι καθοριστικός είναι ο ρόλος αποφυγής της ρουτίνας και του εθισμού σε αυτήν και συνακολούθως της εφαρμογής μιας ζωντανής και συμμετοχικής πολιτικής ανθρωπίνων σχέσεων. Όσο για τις τελευταίες, δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν όταν υπαγορεύονται από αφηρημένες έννοιες, αλλά όταν προέρχονται από την άμεση και ζωντανή επαφή των ηγετών μιας επιχείρησης με τους ανθρώπους της εμπροσθοφυλακής. Είναι δε γνωστό ότι οι τελευταίοι απεχθάνονται τις αφ υψηλού οδηγίες και τα εξ αποστάσεως τσιτάτα. Η διαδικασία της προόδου υπακούει και αυτή σε αρχές. Πηγή: Περιοδικό MANAGER 7

8 Περί πνευματικής υγείας και...επαγγελματικής αποκατάστασης... Σύμφωνα με τον «Δείκτη Ευτυχίας» του οργανισμού City & Guilds, που συντάσσεται ετησίως για να παρακολουθήσει την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Αγγλία, τα στοιχεία του 2006 έδειξαν ότι οι αισθητικοί απολαμβάνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, βαθμολογώντας την εργασία τους με βαθμό 9.2 στα 10 στην κλίμακα ευτυχίας. Η δυνατότητα τους να επιλέγουν το πότε εργάζονται (52%) και η δυνατότητα να ταιριάζουν την εργασία τους σε σχέση με τη ζωή τους (50%) είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τους Djs. Στα 5 επαγγέλματα με την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας είναι οι αισθητικοί (6.6/10), οι μάγειρες/ σεφ (6.4/10), οι διακοσμητές (6.0/10) και οι ανθοπώλες (5.8/10). χειρονακτική εργασία. Πολλοί εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά επαγγέλματα λαμβάνουν την εκτίμηση για την εργασία τους ως επιβράβευση (65% λένε ότι νιώθουν άξιοι, 62% ότι μαθαίνουν νέα πράγματα, 61% ότι είναι το αφεντικό, 59% ότι δεν είναι σε ένα γραφείο και 52% ότι εκπληρώνουν μια φιλοδοξία). Οι κύριοι παράγοντες αυτής της ευτυχίας είναι η δυνατότητα που έχουν οι αισθητικοί να συναντούν πολλούς νέους ανθρώπους (95%) και η αίσθηση ότι η δουλειά τους εκτιμάται (90%). Άλλοι ευτυχείς επαγγελματίες, οι οποίοι επίσης λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία, είναι οι ανθοπώλες και οι κομμωτές. Εν τω μεταξύ πολλά από τα στελέχη, όπως οι ειδικοί πληροφορικής, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικηγόροι και οι φαρμακοποιοί, φαίνεται ότι βρίσκουν λιγότερο χαρά στο περιεχόμενο της εργασίας τους, αξιολογώντας την ευτυχία τους με μέσο όρο 7.55 στα 10. Κύριοι λόγοι που τους κάνουν να νιώθουν δυστυχείς στην εργασία τους είναι το άγχος (55%) και η αίσθηση ότι αμείβονται λιγότερο από όσο αξίζουν (35%). Αξιόλογα είναι επίσης τα ευρήματα για την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, όπου οι Djs βαθμολογούνται με 6.7 στα 10. Δυστυχώς, ένα επιτυχημένο μοντέλο ισορροπίας ζωής και εργασίας παραμένει μακρινό όνειρο για τα στελέχη, τα οποία αξιολογούν την ευτυχία τους από την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας με μόνο 4.5/10 και αυτό, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι 5.2, αποτυπώνει την κατάσταση. Θετικό εύρημα, ωστόσο, αποτελεί ότι τα επίπεδα ευτυχίας των εργαζομένων έχουν βελτιωθεί από την προηγούμενη χρονιά στα περισσότερα επαγγέλματα, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να συνεχίζουν να προηγούνται σημαντικά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βαθμολογούν το επίπεδο ευτυχίας τους με 8.3, έναντι 8.0 πέρυσι. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελεύθεροι και άνω βαθμολογούν την ευτυχία τους με 8.7, ενώ οι κάτω από 30 με 8.2. Η έρευνα της City & Guilds δείχνει ότι η ευτυχία βρίσκεται στη Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της City&Guilds, Chris Humphries, «είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι τα στελέχη έχουν καλύτερες εργασίες και για αυτό είναι ευτυχέστερα. Μία αντίθετη έρευνα αποδεικνύει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες νιώθουν πιο πλήρεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση οι άνθρωποι να αλλάζουν την καριέρα τους για να ασχοληθούν με κάτι χειρωνακτικό. Πολλοί υπάλληλοι αρχίζουν να κατανοούν ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων. Σπαταλάμε τόσο πολύ χρόνο στην εργασία μας που είναι ζωτική σημασίας Δεκέμβριος να χαιρόμαστε 2006 ό,τι κάνουμε». Τα ευρήματα της έρευνας του Βρετανικού οργανισμού City & Guilds, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων παγκοσμίως, δείχνουν ότι η συνεργασία με άλλους και η αλληλεπίδραση στη εργασία είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ευτυχίας. Πηγή: Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ 8

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη

εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr

22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr Μάθετε πώς να αναπτύξετε την επαγγελματική σας εικόνα παραμένοντας αυθεντικοί και πώς να υλοποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους, εξελισσόμενοι σε προσωπικό επίπεδο. 22 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα Πληροφορίες: Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη Τηλ.: 6942558286, 6977714973 e-mail: iakekriti@gmail.com Website: iake.weebly.com ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας Ηγετικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE

3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE 3 Rd FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE η Palladian Conferences, σε συνεργασία με το FnB Daily, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το FOOD FOR SUCCESS CONFERENCE. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία

Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία Τα 5 Μεγαλύτερα Μυστικά ενός Επιτυχημένου Επιχειρηματία E B O O K Λ Ι Γ Α Λ Ο Γ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Ν Ι Α Κ Ω Β Ο... Στην ηλικία των 24 ο Ιάκωβος έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της Επιχειρηματικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες

PROJECT 100. Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες PROJECT 100 Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος και Συνεργάτες Η βασική ιδέα Μετά από 25 χρόνια υποστήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών, Εκπόνηση Μελετών και Εκπαίδευση του

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον οι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. H Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, που είναι προ των πυλών 1 με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH565702 Ημερομηνία: 11 Απριλίου, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερωτηματολόγιο Κινήτρων, Αξιών και Προτιμήσεων (MVPI) περιγράφει τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ ,

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ , 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4:00-9:00 μμ Πληροφορίες - Εγγραφές : τηλ. 210 6931204, vbouloukou@manpowergroup.gr Οι επικοινωνιακές δεξιότητες σήμερα θεωρούνται από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth.

it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth. Well-being is like the leaf of an old tree: it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth. 2 1. Polis Hammam Concept Η POLIS HAMMAM είναι η

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις Ιστορικό Το 1981 ο Λευτέρης Κιτάντζης, γεωπόνος τρίτης γενιάς, δημιουργεί μια επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτή η επιτυχία τον ενθαρρύνει να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα