εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατη γική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Εν #13 δοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρ ισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική ΕπιχειρήΜΑΡΤΙΟΣ σεων Στρατηγική 2008 Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 P ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, «Επενδύστε σε ηγέτες, όχι μόνο σε πόρους. Κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης / του οργανισμού σας», ήταν ο τίτλος ου του 1P MANAGEMENT που διοργανώσαμε στις 21/2. ΓΙΑΤΙ, θα μου πείτε. Και θα είναι εύλογο το ερώτημα σας. #13 ΓΙΑΤΙ σήμερα παρά ποτέ οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναζητούν ανάμεσα στο προσωπικό τους, τους εργαζόμενους γενικά, αυτούς που διαθέτουν αυτοπεποίθηση και θάρρος, έχουν οράματα και κίνητρα, έχουν «τσαγανό». ΓΙΑΤΙ σήμερα περισσότερο από άλλες εποχές και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να παρακινούν και να υποστηρίζουν, να συντονίζουν, να αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους, να μπορούν να καινοτομούν και να αλλάζουν συνεχώς. ΓΙΑΤΙ σήμερα, το 2010 ο ηγέτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένη ΕΥΦΥΪΑ, δηλαδή να έχει UκαιU ΓΝΩΣΕΙΣ UκαιU ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ σήμερα ο ρόλος του ηγέτη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς είναι πολύπλευρος και δεν εξαντλείται μόνον στην άσκηση των καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων του management και της διοίκησης, αλλά ένα μεγάλο μέρος του πρέπει να αφιερώνεται στην ευαισθησία του για τους συναδέλφους και συνεργάτες του. Αναζητάμε λοιπόν Uτη νέαu ανθρώπινη διάσταση από τον ηγέτη των επιχειρήσεων. ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα διαρκούς επιτυχίας, να έχει αυξημένες κοινωνικές ευαισθησίες και για την ανάπτυξη της εταιρίας και της κερδοφορίας με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τις παρακάτω 5 ικανότητες: Μοίρασμα εξουσίας με τους υφισταμένους του Ταύτιση με την ομάδα του Όραμα και πράξεις Διαίσθηση Αυτογνωσία ΓΙΑΤΙ ο ηγέτης πρέπει να ΕΜΠΝΕΕΙ. Και έχουμε εξαιρετικές ηγετικές μορφές στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας δυστυχώς βιώνουμε πολύ έντονα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ αυτής της ηγετικής φυσιογνωμίας Προς τα πού οδεύει η χώρα, τελικά; ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ Editorial σελ.2 Νέα της GECON σελ. 3-4 Νέα της αγοράς σελ.4 Συνέντευξη του μήνα: σελ. 5-6 Συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Ευθυμίου ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟ της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Η συμβουλή του μήνα για την ώρα της κρίσης! σελ.6 Άρθρο του μήνα Υπάρχει και για τις επιχειρήσεις μακροβιότητα; σελ.7 Περί πνευματικής υγείας και...επαγγελματικής αποκατάστασης.. σελ.8 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2008

3 Νέα της GECON Την 01/02/08 ξεκίνησε ο A κύκλος GECON BUSINESS ACADEMY για το 2008, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 12/04/08. Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Bρετανικό Kρατικό Oργανισμό ILM (INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT). Η θεματολογία του συγκεκριμένου προγράμματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών «ανησυχιών», όπως management, marketing, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, project management, διοίκηση λειτουργιών/ παραγωγής, οργάνωση πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, ηγεσία, καινοτομία, επικοινωνία, ψηφιακή τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο Β κύκλος του συγκεκριμένου προγράμματος θα ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου 2008 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου To πρόγραμμα είναι διάρκειας 60 ωρών και υλοποιείται σε 5 12ωρες ενότητες: τις Παρασκευές 4 ώρες και τα Σάββατα 8 ώρες. Το ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ MANAGEMENT με θέμα «Επενδύστε σε ηγέτες, όχι μόνο σε πόρους. Κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας» Οσοδήποτε λαμπρή και αν είναι μια πράξη, δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως μεγάλη αν δεν είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου σχεδίου. Λούκας ντε Λα Ροσφουκό πραγματοποίησε η GECON στις 21/02/08 στο ξενοδοχείο Νεφέλη στο Πανόραμα. Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου (και όχι μόνο) της πόλης ήταν μεγάλη. Περισσότερα από 40 στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις σύντομες εισηγήσεις και τοποθετήσεις και συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση. Το θέμα ανέπτυξαν οι κ. κ Σταύρος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος «DOPPLER ABEE» Βιομηχανία Ανελκυστήρων, ο κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής «ΓΕΤΗΛ Α.Ε.» & «ΠΥΛΗ Α.Ε.», η κα. Αγγελική Νταλιάνη «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗ», η Δρ Αγγελική Δεληγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Καθηγήτρια Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η π. Μορφωτική Ακόλουθος Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γεωργάκας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Πανοράματος, κ. Ι. Καϊτεζίδης, ο οποίος διατύπωσε την άποψη του περί ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο δημόσιο τομέα. ΤO ΤΡΙΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ MANAGEMENT, με θέμα «ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ; ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙ- ΡΙΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ;», θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/08. Μπορείτε ήδη να καλείτε για δηλώσεις συμμετοχής. Ένα ακόμα project που διαχειρίστηκε η GECON βγήκε «στον αέρα» στις 17/01/08: η διαφημιστική καμπάνια των ANTISMOKING CENTERS με σύνθημα «Αν θέλεις να το κόψεις, κάντο σωστά». Η τηλεοπτική προβολή πραγματοποιήθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤΕΝΝΑ, ALPHA, ALTER και ΣΚΑΙ TV, ενώ ακολούθησε έντονη προβολή των Κέντρων στον τύπο, παράλληλα με παραγωγή και διανομή μεγάλου αριθμού έντυπου υλικού. Η GECON σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία CAT ADVERTISING, ανέλαβαν αντίστοιχα την οργάνωση του υπάρχοντος δικτύου των αντικαπνιστικών κέντρων σε Ελλάδα και Κύπρο και την επικοινωνιακή εκστρατεία της εταιρίας Health & Life ΕΠΕ, η οποία διαχειρίζεται την αλυσίδα των ANTISMOKING CENTERS σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες.

4 P κατάστημα P χρονιά P χώρος P Απριλίου Ολοκληρώθηκε στην Πορταριά του Πηλίου στα τέλη Ιανουαρίου, η τριήμερη ετήσια συνάντηση των στελεχών πωλήσεων, εμπορικής διεύθυνσης και Διοίκησης της OLYMPIA ELECTRONICS ΑΒΕΕ. Οι κ.κ. Κ. Γεωργάκας και Π. Παπαδόπουλος, σχεδίασαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της συνάντησης που κάλυψε θέματα, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ. Ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία η για 3P το σεμινάριο SKILLS FOR YOUR SUCCESS, THE EXPERTS SHOW THE WAY, που πραγματοποιείται από την GECON, για λογαριασμό των μελών του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. η Την 1P ξεκινά στο CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, η εκπαίδευση της Β σειράς 45 εργαζομένων/ στελεχών της εταιρίας με το πρόγραμμα GECON BUSINESS ACADEMY, που είναι πιστοποιημένο από τον Bρετανικό Kρατικό Oργανισμό ILM (INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT). Ομάδα 3 συνεργατών/ εκπαιδευτών της GECON, θα υλοποιήσει για 12 μέρες το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Νέα της αγοράς Και η επέλαση των μεγάλων καταστημάτων συνεχίζεται. Ετοιμάζεται με ταχύτατους ο ρυθμούς το 1P της γαλλικής αλυσίδας Leroy Merlin, στο χώρο του Εμπορικού Κέντρου FLORIDA, όπου είναι ήδη εγκατεστημένο το ΙΚΕΑ, ο ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το ELECTRO WORLD κ.α. Η συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων εμπορεύεται προϊόντα για το ΣΠΙΤΙ και DO IT YOURSELF. Ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία την λειτουργία τους δύο νέα εστιατόρια, δύο νέοι ξεχωριστοί «χώροι γεύσεις» στην Θεσσαλονίκη. Το παλιό ΟΛΥΜΠΙΟΝ, το οποίο ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων και το ΤΙΚΕ, το νέο Κωνσταντινουπολίτικο στέκι με εκπληκτικές και αυθεντικές γεύσεις που ικανοποιούν και τον ποιο «καλομαθημένο» bon viveur. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στις δύο προσπάθειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά πάνω σε μία εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κινείται, και πάλι στο χώρο της εστίασης, το YAMAS. Στους 4 ξεχωριστούς χώρους που δημιουργήθηκαν, ο πελάτης μπορεί να πιει τον καφέ του ή να απολαύσει ένα πρόχειρο snack στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ να γευματίσει στο ΟΥΖΕΡΙ, με ξεχωριστές γεύσεις βασισμένες στο ψάρι και να δειπνήσει στην ΤΑΒΕΡΝΑ με σπεσιαλιτέ βασισμένες στο κρέας. Οι gourmet σπεσιαλιτέ της πράγματι «δημιουργικής ελληνικής κουζίνας» αποτελούν δημιουργίες του γνωστού βραβευμένου Έλληνα CHEF Λευτέρη Λαζάρου. ος Ο 4P του YAMAS, είναι η καταπληκτική ΟΙΝΟΘΗΚΗ στο ισόγειο, η οποία προσφέρεται για δοκιμές κρασιών και γενικά οινογνωσία, αλλά αποτελεί παράλληλα έναν ιδανικό χώρο για συναντήσεις εταιριών με τα στελέχη και τους πελάτες τους, για παρουσιάσεις νέων προϊόντων κλπ. Είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια του YAMAS θα γράψει ιστορία στην ελληνική και διεθνή γαστρονομία, όπως έγινε με πολλές αντίστοιχες προσπάθειες που ξεκίνησαν επίσης από τη Θεσσαλονίκη.

5 Η Συνέντευξη του μήνα Κωνσταντίνος Ευθυμίου Γενικός Διευθυντής «ΓΕΤΗΛ Α.Ε.» & «ΠΥΛΗ Α.Ε.» GECON NEWS: κ. Ευθυμίου, μιλήστε μας για το προφίλ και τη δραστηριότητα της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. είναι η κεντρική επιχείρηση του ομώνυμου δικτύου καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού. Η συνοπτική ορολογία και περιγραφή της δραστηριότητάς της είναι η διαχείριση ενός δικτύου καταστημάτων που τα συνδέουν οι αρχές του συνεργατικού franchising. Το καλοκαίρι του 2002, εννέα εταιρίες με δραστηριότητα το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού συμφώνησαν να ιδρύσουν την ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Την ίδια περίοδο είχα την χαρά να στρατολογηθώ στην εταιρία. Καταλήξαμε μαζί στο παρακάτω τρίπτυχο που θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. επιδιώκοντας ανάλογα αποτελέσματα: βελτίωση του κόστους των εμπορευμάτων προς πώληση, με αποτέλεσμα την ανταγωνιστικότητα και την επιπλέον κερδοφορία για τα καταστήματα. Για τον σκοπό αυτό η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. διαπραγματεύεται και προχωρά σε κεντρικές αγορές για λογαριασμό των καταστημάτων από την εγχώρια αγορά. εφαρμογή κοινής διαφημιστικής στρατηγικής από την ΓΕΤΗΛ Α.Ε. προσελκύοντας επιπλέον πελάτες για τα καταστήματα βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης των καταστημάτων για να επιτευχθεί ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από τον συντονισμό και την οργάνωση που παρέχει η ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Σήμερα κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό μπορώ να σας παραθέσω τα παρακάτω στοιχεία : Το 2002 η ΓΕΤΗΛ είχε τζίρο αγορών γύρω στα 13εκ. με 16 σημεία πώλησης. Το 2007 κλείσαμε στα 49εκ διαθέτοντας 48 σημεία πώλησης. Ενοποιημένος ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων μας για το 2007 έκλεισε στα 70εκ. Κατά συνέπεια η μικτή κερδοφορία κινήθηκε στο 30% περίπου. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ο μέσος κλαδικός δείκτης μικτής κερδοφορίας είναι 24%. Σήμερα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι τα καταστήματα του δικτύου έχουν μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 12%. GECON NEWS: Ποιο είναι το δυνατό σημείο της ΓΕΤΗΛ, και το σημείο διαφοροποίησής της στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού; Ευτυχώς είναι περισσότερα από ένα τα δυνατά μας σημεία και αντίστοιχα μας προσφέρουν σημαντική διαφοροποίηση. Συνοπτικά : Κάθε σημείο πώλησης το διαχειρίζεται ένας επιχειρηματίας εξασφαλίζοντας την άριστη καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών όπως και την προσωπική επαφή μαζί τους Τα 48 σημεία πώλησης που μπορούν οι πελάτες να εξυπηρετηθούν σχεδόν σε όλη την Ελληνική επικράτεια Ο όγκος πωλήσεων που προσφέρει μεγάλη διαπραγματευτική δυνατότητα στο δίκτυο της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. άρα καλές τιμές για τους πελάτες, διαθεσιμότητα, και κερδοφορία για τα καταστήματα. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε στα καταστήματα μας που συνεπάγονται λύσεις που παρέχονται στους πελάτες για κάθε τους ανάγκη. Η ύπαρξη της κεντρικής ανώνυμης ΓΕΤΗΛ Α.Ε. με σκοπό την ανάδειξη και διαφύλαξη συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τα καταστήματα. GECON NEWS: Πώς βλέπετε το μέλλον της ΓΕΤΗΛ και γενικότερα του κλάδου στην Ελλάδα και πώς προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία της «ΠΥΛΗ Α.Ε.»; Ο κατασκευαστικός κλάδος και κατά συνέπεια ο δικός μας περνάει μια προσωρινή κρίση. Το μέλλον της ΓΕΤΗΛ εκτιμούμε ότι θα είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που δεν επενδύσανε και δεν κινήθηκαν ανάλογα. Έχουμε πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό την προτίμηση των πελατών, την αναγνωρισιμότητα του δικτύου, και την ανταγωνιστικότητα του για το παρόν αλλά και το κοντινό μέλλον. Ένας από τους σημαντικούς ρόλους της ΓΕΤΗΛ και των στελεχών της είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων δυνατοτήτων και μακροπρόθεσμα.

6 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΠΥΛΗ Α.Ε. ιδρύθηκε προκειμένου να αναλάβει την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, όπως και να εισάγει εμπορεύματα για λογαριασμό του δικτύου της ΓΕΤΗΛ Α.Ε. Παράλληλα συνάπτει συμβόλαια με επώνυμους οίκους της Ελληνικής αγοράς ως επίσημος διανομέας τους. Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι ακόμα καλύτερα κοστολόγια και ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση του δικτύου μας σε επίπεδο ποιοτικών προϊόντων. GECON NEWS: Στο πρώτο εργαστήρι management που πραγματοποίησε η GECON στις 21/02/08 με θέμα την ηγεσία, ήσασταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης. Ποια ήταν τα σημεία κλειδιά της εισήγησης σας; Όπως είχα επισημάνει, οι ηγέτες γίνονται δεν γεννιούνται. Οι προϋποθέσεις είναι η δημιουργική αντίληψη, οι απαραίτητες γνώσεις για ανάλογη αντίδραση και σχεδιασμό, και η συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει ένας ηγέτης για να υποκινήσει θετικά το περιβάλλον προς τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού. Το περιβάλλον ενός ηγέτη αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ανάγκη την κατανόηση, τον σεβασμό για την διαφορετικότητά τους, και την ανάδειξη του καλού τους εαυτού, ώστε να υιοθετήσουν το όραμα του και να επέλθει η επιτυχία. GECON NEWS: Πώς βλέπετε και πώς κρίνετε τα «Εργαστήρια Management» που σχεδιάζει και υλοποιεί η GECON; Η ανταλλαγή εμπειριών των παρευρισκομένων, οι γνώσεις που μπορούν να αποκομίσουν, θα επηρεάσουν μετά βεβαιότητας την συμπεριφορά και την αποδοτικότητά τους θετικά. Κατά την δική μου άποψη όταν ένας εργαζόμενος ή ένας επιχειρηματίας εκτίθεται σε μια τέτοια εμπειρία αποκομίζει και τα βασικά συστατικά ενός ηγέτη ή έστω ενός επιτυχημένου επαγγελματία. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους που προβληματίζονται δημιουργικά και κάνουν κάτι για αυτό. Το εργαστήρια Management που έχετε θεσπίσει είναι μια αξιόλογη λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ! Ενώ πολύς λόγος γίνεται τελευταίως για το management των κρίσεων, καλό είναι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να έχουν κατά νου απλές, αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα τόσο με τα ΜΜΕ όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους σε μια κρίση. Τι να κάνετε από επικοινωνιακής πλευράς σε καταστάσεις κρίσεων: Αντιμετωπίστε το και μιλήστε για το γεγονός. Να είστε ανοιχτός και σύντομος, ιδιαιτέρως όταν μιλάτε στο κοινό. Να δείχνετε ενδιαφέρον για αυτούς που υφίστανται τις επιπτώσεις. Να δείχνετε σεβασμό για αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη στον τρόπο αντιμετώπισης. Να δείχνετε υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση και στην ενημέρωση. Να δείχνετε ακεραιότητα, αναγνωρίζοντας το μερίδιο της ευθύνης σας. Να συμπάσχετε με αυτούς που δεν καταφέρατε να βοηθήσετε ακόμα. Να δείχνετε γενναιοδωρία και να πηγαίνετε πιο πέρα από αυτά που περιμένουν ή που είναι αναγκαία. Να δείχνετε τιμιότητα, μαθαίνοντας από τα λάθη σας και μιλώντας για αυτά ανοιχτά. Να λέτε την αλήθεια, χωρίς υπεκφυγές. Πηγή: Περιοδικό MANAGER-ΕΕΔΕ

7 Άρθρο του μήνα 7 στοιχεία για την τεχνολογία DSL ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ; Ιούνιος 2007 Το θέμα του μέσου χρόνου ζωής μιας επιχείρησης απασχολεί πολλούς ειδικούς στην Ευρώπη και την Αμερική. Καταλήγουν δε στο συμπέρασμα ότι μια τυπική επιχείρηση δεν ξεπερνά, κατά κανόνα, τα είκοσι χρόνια ζωής. Εντούτοις είναι σαφές ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις επιχειρήσεις από πλευράς χρόνου ζωής; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από μια μεικτή ομάδα ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων, με επικεφαλής τον Άρι ντε Ζες, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Shell,οι περισσότερες επιχειρήσεις «πεθαίνουν» νέες γιατί η κλξ οπξ πολιτική και η πρακτική τους καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, τα στελέχη επικεντρώνουν το ενδιαφέρον και τη δράση τους στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ξεχνώντας ότι οι επιχειρήσεις είναι «κοινότητες» ατόμων, που εργάζονται για να κρατήσουν αυτές τις επιχειρήσεις ζωντανές. Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη των «living companies», δηλαδή των επιχειρήσεων που μακροημερεύουν, θεωρούν τους εαυτούς και τους συνεργάτες τους ζωντανά κύτταρα αυτών των επιχειρήσεων. Θεωρούν ότι το κέρδος είναι απαραίτητο στην επιχείρηση, όσο το οξυγόνο για τον άνθρωπο. Δεν σταματούν όμως σε αυτό. Αναζητούν διαρκώς νέες ιδέες με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, δημιουργούν ευκαιρίες για το προσωπικό τους, το εκπαιδεύουν συνεχώς, καλλιεργούν κλίμα σωστής επικοινωνίας και αρμονικής συνεργασίας και διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι επιχειρήσεις με τέτοια στελέχη και χαρακτηριστικά, είναι αυτές που θα επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση και επιτυχία εξαρτώνται από τις ικανότητες μάθησης, συνεχούς εκπαίδευσης και προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος και όχι αποκλειστικά και μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση. Ως γνωστόν, οι προσπάθειες για συνεχή άνοδο της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας προκαλούν άγχος και μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική λειτουργία. Αυτή τη διάσταση οι ευφυείς επιχειρηματίες την έχουν εντοπίσει από χρόνια και για αυτό αλλάζουν τακτική σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη σημασία αποδίδεται στην αποκαλούμενη «επικοινωνία της αλλαγής». Επειδή οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τίποτε ούτε η ζωή, ούτε η δραστηριότητα, δεν είναι αιώνιο, πριν κινδυνεύσουν να βγουν από την αγορά, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε βαθιές αλλαγές για την επιβίωση τους. Οι αλλαγές αυτές προϋποθέτουν τη στήριξη και την αποδοχή από το προσωπικό, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μοιραίων αναταραχών. H πρόκληση λοιπόν για μια επιχείρηση που θέλει μακροζωία, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τους ανθρώπους της σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Άρα η επιχειρηματική μακροζωία είναι θέμα μιας ολόκληρης σειράς παραμέτρων και ανθρώπινων συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων θα λέγαμε ότι καθοριστικός είναι ο ρόλος αποφυγής της ρουτίνας και του εθισμού σε αυτήν και συνακολούθως της εφαρμογής μιας ζωντανής και συμμετοχικής πολιτικής ανθρωπίνων σχέσεων. Όσο για τις τελευταίες, δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν όταν υπαγορεύονται από αφηρημένες έννοιες, αλλά όταν προέρχονται από την άμεση και ζωντανή επαφή των ηγετών μιας επιχείρησης με τους ανθρώπους της εμπροσθοφυλακής. Είναι δε γνωστό ότι οι τελευταίοι απεχθάνονται τις αφ υψηλού οδηγίες και τα εξ αποστάσεως τσιτάτα. Η διαδικασία της προόδου υπακούει και αυτή σε αρχές. Πηγή: Περιοδικό MANAGER 7

8 Περί πνευματικής υγείας και...επαγγελματικής αποκατάστασης... Σύμφωνα με τον «Δείκτη Ευτυχίας» του οργανισμού City & Guilds, που συντάσσεται ετησίως για να παρακολουθήσει την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Αγγλία, τα στοιχεία του 2006 έδειξαν ότι οι αισθητικοί απολαμβάνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, βαθμολογώντας την εργασία τους με βαθμό 9.2 στα 10 στην κλίμακα ευτυχίας. Η δυνατότητα τους να επιλέγουν το πότε εργάζονται (52%) και η δυνατότητα να ταιριάζουν την εργασία τους σε σχέση με τη ζωή τους (50%) είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τους Djs. Στα 5 επαγγέλματα με την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας είναι οι αισθητικοί (6.6/10), οι μάγειρες/ σεφ (6.4/10), οι διακοσμητές (6.0/10) και οι ανθοπώλες (5.8/10). χειρονακτική εργασία. Πολλοί εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά επαγγέλματα λαμβάνουν την εκτίμηση για την εργασία τους ως επιβράβευση (65% λένε ότι νιώθουν άξιοι, 62% ότι μαθαίνουν νέα πράγματα, 61% ότι είναι το αφεντικό, 59% ότι δεν είναι σε ένα γραφείο και 52% ότι εκπληρώνουν μια φιλοδοξία). Οι κύριοι παράγοντες αυτής της ευτυχίας είναι η δυνατότητα που έχουν οι αισθητικοί να συναντούν πολλούς νέους ανθρώπους (95%) και η αίσθηση ότι η δουλειά τους εκτιμάται (90%). Άλλοι ευτυχείς επαγγελματίες, οι οποίοι επίσης λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία, είναι οι ανθοπώλες και οι κομμωτές. Εν τω μεταξύ πολλά από τα στελέχη, όπως οι ειδικοί πληροφορικής, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικηγόροι και οι φαρμακοποιοί, φαίνεται ότι βρίσκουν λιγότερο χαρά στο περιεχόμενο της εργασίας τους, αξιολογώντας την ευτυχία τους με μέσο όρο 7.55 στα 10. Κύριοι λόγοι που τους κάνουν να νιώθουν δυστυχείς στην εργασία τους είναι το άγχος (55%) και η αίσθηση ότι αμείβονται λιγότερο από όσο αξίζουν (35%). Αξιόλογα είναι επίσης τα ευρήματα για την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, όπου οι Djs βαθμολογούνται με 6.7 στα 10. Δυστυχώς, ένα επιτυχημένο μοντέλο ισορροπίας ζωής και εργασίας παραμένει μακρινό όνειρο για τα στελέχη, τα οποία αξιολογούν την ευτυχία τους από την ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας με μόνο 4.5/10 και αυτό, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι 5.2, αποτυπώνει την κατάσταση. Θετικό εύρημα, ωστόσο, αποτελεί ότι τα επίπεδα ευτυχίας των εργαζομένων έχουν βελτιωθεί από την προηγούμενη χρονιά στα περισσότερα επαγγέλματα, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να συνεχίζουν να προηγούνται σημαντικά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βαθμολογούν το επίπεδο ευτυχίας τους με 8.3, έναντι 8.0 πέρυσι. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελεύθεροι και άνω βαθμολογούν την ευτυχία τους με 8.7, ενώ οι κάτω από 30 με 8.2. Η έρευνα της City & Guilds δείχνει ότι η ευτυχία βρίσκεται στη Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της City&Guilds, Chris Humphries, «είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι τα στελέχη έχουν καλύτερες εργασίες και για αυτό είναι ευτυχέστερα. Μία αντίθετη έρευνα αποδεικνύει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες νιώθουν πιο πλήρεις. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση οι άνθρωποι να αλλάζουν την καριέρα τους για να ασχοληθούν με κάτι χειρωνακτικό. Πολλοί υπάλληλοι αρχίζουν να κατανοούν ότι η ικανοποίηση από την εργασία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη παράμετρο, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων. Σπαταλάμε τόσο πολύ χρόνο στην εργασία μας που είναι ζωτική σημασίας Δεκέμβριος να χαιρόμαστε 2006 ό,τι κάνουμε». Τα ευρήματα της έρευνας του Βρετανικού οργανισμού City & Guilds, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων παγκοσμίως, δείχνουν ότι η συνεργασία με άλλους και η αλληλεπίδραση στη εργασία είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ευτυχίας. Πηγή: Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ 8

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη

εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 2 Περιεχόμενα 5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 8 η εταιρία μας 8 Το όραμά μας 8 Η αποστολή μας 9 Οι αρχές και οι αξίες μας 10 Η φιλοσοφία μας 11 Με μια ματιά 12 Σημεία σταθμοί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η Δηλούσα, Μετρίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDGE PEOPLE EDGE PEOPLE ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

EDGE PEOPLE EDGE PEOPLE ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Όσο η αύξηση των εσόδων αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα για τη σημερινή επιχείρηση τόσο το Μάνατζμεντ του Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα