ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Η ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας. Νερό Μελέτες ευρώ. Παγκόσμια ημέρα. Η Μεγάλη εμποροπανήγυρη. Επίσκεψη Συνάντηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Η ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας. Νερό Μελέτες 5.000.000 ευρώ. Παγκόσμια ημέρα. Η Μεγάλη εμποροπανήγυρη. Επίσκεψη Συνάντηση"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΤΟΣ 1ο- Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ Η ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας Ο τομέας της παιδείας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για το Δήμο Διδυμοτείχου. Για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων στη νέα σχολική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις συντηρήσεων σε αρκετά σχολικά κτίρια της περιοχής μας Νερό Μελέτες ευρώ σελ. 8 Επίσκεψη Συνάντηση στην Ανδριανούπολη Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων Ο ζεόλιθος σε ατομικό επίπεδο σελ. 10 σελ. 07 σελ. 03 σελ. 10 Η Μεγάλη εμποροπανήγυρη στο Διδυμότειχο σελ. 05

2 2 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 ΤοπΣΑ «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ Την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣ- ΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ - Τοπ- ΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 23/09/2013 έως και 10/10/2013. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Α.Σ. ΕΒΡΟΥ» και στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων και 40 αγροτών που διαμένουν στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων ανέργων για εργασία σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης.για τον λόγο αυτό μετά από συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δημιουργήθηκε η ομάδα έργου για το Δήμο Διδυμοτείχου με Πρόεδρο τον Δήμαρχο κο Παρασκευά Πατσουρίδη. Δίμηνα Ο Δήμος Διδυμοτείχου για να αντιμετωπίσει τις διάφορες ανάγκες του σε θέματα συντηρήσεων προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, ήτοι : Ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων έργου Ομάδας Ζ (θέσεις 2), Τεχνιτών ή Βοηθών Οικοδόμων (Θέσεις 5), ΥΕ - Γενικών Καθηκόντων οικοδόμων (θέσεις 10) και ΥΕ - Γενικών Καθηκόντων (θέσεις 7), για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ( άμεση συντήρηση δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων, αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου πόλης και Κοινοτήτων), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. βαμβάκι Την Τρίτη 24ης Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου με θέματα συζήτησης: Επί αιτήσεως Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» για μετεγκατάσταση πιάτσας ΤΑΞΙ-- Αποδοχή επιχορηγήσεων χρηματοδοτήσεων-- Μερική τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013 (11η Τροποποίηση)-- Έγκριση καταβολής αγροζημίας και συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισμό αποζημίωσης-- Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού εναέριας κινηματογράφησης-- Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας λινάτσας-- Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και ΔΕΥ- ΑΔ για την εκτέλεση της πράξης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου και οικισμών»-- Τροποποίηση Προ- Δημοτικό Συμβούλιο γραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και ΔΕΥΑΔ για την εκτέλεση της πράξης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου-Ρηγίου»-- Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και ΔΕΥΑΔ για την εκτέλεση της πράξης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Θυρέας, Λαγού»-- Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου και οικισμών»-- Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου-Ρηγίου»-- Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Θυρέας, Λαγού»-- Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη -κωδικός πρόσκλησης 60,Άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΑΜΘ»,Θεματική προτεραιότητα «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό),κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισμός /αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου και οικισμών»-- Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη -κωδικός πρόσκλησης 60,Άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΑΜΘ»,Θεματική προτεραιότητα «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό),κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισμός /αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου-Ρηγίου»-- Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη -κωδικός πρόσκλησης 60,Άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην ΠΑΜΘ»,Θεματική προτεραιότητα «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό),κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισμός /αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Θυρέας, Λαγού»-- Έγκριση Απολογισμού έτους 2012 του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος-- Επί αιτήσεως για έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου-- Επικύρωση της 6/2013 απόφασης Τ.Κ.Πυθίου με θέμα «Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστων εκτάσεων»-- Επί αιτήσεων δημοτών. Με τιμές ελαφρώς αυξημένες και στρεμματικές αποδόσεις επίσης ελαφρώς αυξημένες, ξεκίνησε η εκκοκκιστική περίοδος και οι πρώτες παραδόσεις βαμβακιού στην περιοχή μας. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πού θα παραδώσουν τα βαμβάκια τους για να μπορούν να πληρωθούν. Τα εκκοκκιστήρια της περιοχής τελούν σε αναμονή να δουν τους ανταγωνιστές τους στην υπόλοιποι Ελλάδα, ως προς τις τιμές που θα δώσουν, ώστε να ανακοινώσουν και εκείνοι. Καλή σοδειά στους αγρότες μας! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ιδιοκτήτης: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Εκδότης - Διευθυντής ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος Διεύθυνση: Β.Γεωργίου & Ορφέως Τ.Κ Διδυμότειχο Τηλ.: Σ.Σ: Κείμενα, δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται.ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας. Μήνυμα του Μήνα ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος έκδοσης Παρασκευάς Πατσουρίδης Δήμαρχος Διδυμοτείχου Συντακτική ομάδα: Τοπαλούδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κελεσίδης Αναστάσιος Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δεντσίδης Δημήτριος Επικοινωνία Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου Β.Γεωργίου & Ορφέως Τ.Κ Διδυμότειχο Τηλ.: Youtube: Twitter: https://twitter.com/didymoteicho Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Όσοι Δημότες, Φορείς και Σύλλογοι της περιοχής επιθυμούν να ενημερώνουν τους δημότες μας για τις δραστηριότητες τους μέσα από την εφημερίδα του Δήμου Διδυμοτείχου, παρακαλούνται να αποστέλλουν σχετικό Δελτίο Τύπου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση gmail.com ή να επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο

3 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 3 Αντιπλημμυρική προστασία Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Άρης Γιαννακίδης, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Γεωργία Νικολάου, τον Αντιπεριφερειάρχη Σταύρο Βαβία,την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου κα Μαρία Πετρίδου, περιφερειακούς συμβούλους και υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Έβρου, που κατασκευάζει η Περιφέρεια ΑΜΘ, μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του Η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ επισκέφθηκε έργα στη Λυκόφη, τους Ψαθάδες, το Πραγγί και το Πύθιο. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίηση του, τόσο για την κατασκευή, όσο και για την ποιότητα των έργων, ενώ τόνισε παράλληλα πως οι ανάγκες ακόμα είναι μεγάλες. Ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε και στην συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον υπουργό Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπου τον ενημέρωσε για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου. Νερό Μελέτες ευρώ Κοινωφελής προσλήψεις ανέργων στους δήμους Ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτείχου, μελέτες συνολικής αξίας ευρώ, που αφορούν την αποκατάσταση, αλλά και για αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης. Οι μελέτες που ήρθαν προς έγκριση είναι 1)Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου και οικισμών» 2) Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου-Ρηγίου» 3) Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Θυρέας, Λαγού». Το πρόβλημα των συνεχών σπασιμάτων του κεντρικού αγωγού Φ450, ο οποίος μεταφέρει νερό από το χωριό Βάλτος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο λανθασμένος σχεδιασμός,η αστοχία υλικών,η διατομή του αγωγού και οι κακοτεχνίες,δημιουργούν ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες μεγάλα προβλήματα στις γειτονιές του «καλέ» και του «συνοικισμού». Όταν υπάρχει βλάβη στον συγκεκριμένο αγωγό τα συνεργεία της ΔΕΥΑΔ σπεύδουν άμεσα για να δώσουν λύσεις. Η αποκατάσταση της βλάβης ανάλογα με το μέγεθος της, διαρκεί έως και οχτώ ώρες με αποτέλεσμα να χρειάζονται ακόμη και τέσσερις ώρες για να επανέλθει ξανά το νερό σε όλα τα νοικοκυριά της πόλης. Σε ένα τόσο μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα όπως είναι το νερό στο Διδυμότειχο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σύνεση και σωστό σχεδιασμό, χωρίς υπερβολές και πολιτικές εκμαιταλεύσεις.θέληση υπάρχει από όλους μας,στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα που θα έχουν οι μελέτες που έχουν εγκριθεί και κατατεθεί από την ΔΕΥ- ΑΔ και το Δήμο. τονίζει ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα θέσεων πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς. Στον Δήμο Διδυμοτείχου στην πρώτη πρόσκληση θα προσληφθούν 23 άτομα. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, με κριτήρια το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι είναι οι: 1)εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *2) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, 3) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4)εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 5)άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και πάνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 11ης Οκτωβρίου 2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

4 4 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 Εθνικοί Ευεργέτες Σαράντης & Ελένη Αρχιγένη Σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο έχει εκδηλωθεί έμπρακτα η στοργή των ξενιτεμένων ελλήνων προς την ιδιαίτερη πατρίδα τους.πλήθος αγαθοεργών ιδρυμάτων δημοσίων έργων και ιερών ναών έχουν την σφραγίδα αυτής της ευεργετικής νοοτροπίας.κατά κύριο λόγο ηπειρώτες αλλά και οι υπόλοιποι έλληνες της διασποράς,πεθαίνοντας δεν ξεχνούσαν την «μητέρα πατρίδα» στην οποία άφησαν πλούσια κληροδοτήματα τα καλούμενα «ελέη».στις γραμμές που ακολουθούν θα αναφερθούν συνοπτικά οι Θρακιώτες εθνικοί ευεργέτες Σαράντης και Ελένη Αρχιγένη.Δεσμέυομαι επίσης να αναφερθώ στις επόμενες εκδόσεις της εφημερίδας στους:χατζηστεφανή,ν. Τσανακλή,Γ.Μαρασλή,οικογένεια Γκουμουσγκερδάνη,οικογένεια Θεοδωρίδη,Α.Λαμπαδαρίδη,Α.Σταμούλη και άλλους. Ο Σαράντης Αρχιγένης λοιπόν γεννήθηκε στους επιβάτες της Ανατολικής Θράκης στα 1800.Σπούδασε Ιατρική και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη,όπου εξελίχτηκε σε κορυφαίο επιστήμονα.η επιστημονική του κατάρτιση τον έφερε γιατρό του Σουλτάνου και επί 33 χρόνια καθηγητή της παθολογίας στην Αυτοκρατορική σχολή της πόλης.η φιλογενής δραστηριότητα την οποία εκδήλωσε,ήταν τόσο μεγάλη,ώστε δίκαια τον ανέδειξεως ένα από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Θράκης. Το 1857 μαζί με την σύζυγο του Ελένη,ίδρυσαν στους επιβάτες το περίφημο «Αρχιγένειο Διδασκαλείο Θηλέων»και το προίκισαν με πολλά προσοδοφόρα κτήματα και 2000πουγγιά γρόσια.το 1863 οικοδόμησαν πίσω από το διδασκαλείο ωραιότατη εκκλησία στη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων και το 1868 Γυμνάσιο Αρρένων,προς τιμή της συζύγου του,ενώ το 1873 ίδρυσαν το Αρχιγένειο Νηπιαγωγείο. Το 1922,μετά την μικρασιατική καταστροφή,το Διδασκαλείο μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη όπου μαζί με το Ζάππειο παρθεναγωγείο Αδριανούπολης συγκρότησαν το νέο «Αρχιγένειο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης».Ο Σαράντης Αρχιγένης πέθανε τον Αύγουστο του 1873,από συγκοπή,στην Κωνσταντινούπολη και θάφτηκε κατά την επιθυμία του,στους επιβάτες στον περίβολο του Διδασκαλείου. ΣΠΥΡΟΣ Μ.ΖΕΧΕΡΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ αλτσιάκ(ι) +ΒΙΩΣΕΙΣ στο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου. Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά με την υποστήριξη του Δήμου Διδυμοτείχου διοργάνωσε φεστιβάλ ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η συμπαράσταση στον αγώνα χιλιάδων παιδιών Ρομά και των οικογενειών τους για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Μια όμορφη εκδήλωση με τραγούδι,κατασκευές,μουσική και χορός από τα μικρά παιδιά Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Κόμβος ψαθάδων 1 κιλό γάλα πρόβιο, ¼ κιλού περίπου τυρί φέτα, Αλάτι Το αλτσιάκ(ι) συνήθως φτιάχνεται Αύγουστο με Σεπτέμβριο. Στραγγίζουμε το πρόβιο γάλα που παίρνουμε από τον παραγωγό και το βράζουμε σε σιγανή φωτιά προσέχοντας να μην φουσκώσει. Το αφήνουμε να γίνει χλιαρό (παλιά δοκίμαζαν με το δαχτυλάκι οι νοικοκυρές, να αντέχει). Σπάμε το τυρί σε κομματάκια μικρά και το ρίχνουμε στο χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε αλάτι Δεν θέλει πολύ αλάτι γιατί το τυρί είναι αρκετά αλμυρό. (αν θέλουμε δοκιμάζουμε). Το ανακατεύουμε και το βάζουμε σε γυάλινα βάζα. Αν έχουμε πήλινο τσουκάλι είναι καλύτερα γιατί στραγγίζουν τα νερά του. Το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου σκεπασμένο με μια πετσέτα κουζίνας. Όταν αρχίζει και πήζει το ανακατεύουμε για τελευταία φορά με ένα κουτάλι και το βάζουμε στο ψυγείο.(από fc:dimotiani Thrakiotisa) Μετά από μακροχρόνια καθυστέρηση και πλήθος τροχαίων δυστυχημάτων, δόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος στους Ψαθάδες πριν το νότιο κόμβο Διδυμοτείχου. Πρόκειται για ένα τμήμα περίπου400 μέτρων, το οποίο άνοιξε για τους οδηγούς και τα οχήματά τους. Το τμήμα αυτό εντάσσεται στο έργο κατασκευής του δρόμου Μάνδρα Ψαθάδες. Ωστόσο προς το παρόν μόνο αυτό δόθηκε στην κυκλοφορία ενώ στον υπόλοιπο δρόμο οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύντομα θα δοθούν σε κυκλοφορία ακόμη δύο τμήματα: Μάνδρας Λαβάρων: περίπου1.200 μέτρα και -Κισσάριου Αμορίου: περίπου2.000 μέτρα.

5 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 5 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 19 Σεπτεμβρίου άρχισε η μεγάλη εμποροπανήγυρη στο Διδυμότειχο. Στον περιμετρικό δρόμο του Διδυμοτείχου οι καταστηματάρχες μικροπωλητές για 5 ημέρες άπλωσαν την πραμάτεια τους και υποδέχτηκαν πλήθος κόσμου από ολόκληρο τον Νομό.Το πανηγύρι αυτό γινόταν από πολύ παλιά στο Διδυμότειχο,ακόμη και στα βυζαντινά χρόνια. Η Μεγάλη ζωοπανήγυρη όπως λεγόταν.χωρικοί αντάλλαζαν τα ζώα τους σε νόμιμες δημοπρασίες και στην συνέχεια διασκέδαζαν με νταούλια,ζουρνάδες και γκάιντες σε ειδικούς κύκλους που υπήρχαν.παλαιότερα το πανηγύρι το λέγανε και Σερσέμ Παναϊρ που σημαίνει πανηγύρι της αδιαντροπιάς,από ένα ατυχή περιστατικό στην παλαίστρα του πανηγηριού. Σήμερα λόγω της ελάττωσης και διαφορετικής διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής το πανηγύρι πήρε σιγά σιγά την σημερινή εμπορική του μορφή. Η Μεγάλη εμποροπανήγυρη στο Διδυμότειχο Το Διδυμότειχο της Αθήνας Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου και Περιφέρειας που εδρεύει στην Αθήνα Αγ, Κωνσταντίνου 4 Ομόνοια Τ.Κ 10431, συμμετέχοντας στις κατ ετος τελούμενες εκδηλώσεις της ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ της ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ της ΘΡΑ- ΚΗΣ μας, παρέστει με το προεδρείο του στη Δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Πρόεδρος Βενιχάκης Χριστόφορος-Αντιπρόεδρος Γκαλδανίδης Δήμος.

6 6 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 Η εμφάνιση των κλινικών κρουσμάτων της ζωονόσου (ευλογιά), έχει ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των προβάτων που θανατώθηκαν σε 925 και έχει θορυβήσει τους κτηνιάτρους. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιζωοτιολογική διερεύνηση σε όλες τις εκτροφές του νομού Έβρου, ενώ ισχύουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης μετακίνησης ζώντων ζώων, προϊόντων και ειδών χορτονομής, καθώς και η προσέγγιση των κοπαδιών στον ποταμό Έβρο. Ο προληπτικός εγκλεισμός των προβάτων λόγω της νόσου μέσα στις μονάδες εκτροφής, που ισχύει επι ένα μήνα στις περιοχές Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας έχει αναγκάσει τους κτηνοτρόφους να εξαντλούν τα αποθέματα των ζωοτροφών που είχαν αγοράσει για τον χειμώνα. Οι κτηνοτρόφοι του βορείου Εβρου ζητούν να καθοριστούν και αποζημιώσεις για αγορά ζωοτροφών, καθώς αν συνεχιστεί ο εγκλεισμός που επέβαλε η κτηνιατρική υπηρεσία, τον χειμώνα δεν θα έχουν τροφές για να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των ζώων τους. Θανατώθηκαν 925 πρόβατα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Διδ/χου σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Κυνοσόφιο παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με κακοποίηση ή εγκατάλειψη σκύλου να ενημερώνει το Δήμο ή τις αστυνομικές αρχές της πόλης άμεσα. Το Φιλοζωικό Σωματείο αγωνίζεται από το 2000 για να σταματήσει η κακομεταχείριση που υφίστανται πολλά ζώα, όχι μόνο σκύλοι αλλά και άλογα Κυνήγι Η κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε για φέτος και οι σύλλογοι της περιοχής δηλώνουν ότι έχουν δώσει οδηγίες προς τους κυνηγούς για ένα ασφαλές κυνήγι αλλά και για την τήρηση όλων των όρων που επιβάλλει ο νόμος. Είναι υποχρεωμένοι να φορούν γιλέκο χρώματος πορτοκαλί που φωσφορίζει και είναι ορατό από κάθε οπτική γωνία, για την αποφυγή ατυχημάτων και να είναι πολύ προσεκτικοί με τη χρήση του όπλου τους. Πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός προς το περιβάλλον αλλά και προς τα θηράματα για να εκλείψει η λαθροθηρία και να γίνει το κυνήγι ένα ευχάριστο χόμπι. Οι κυνηγετικοί σκύλοι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, να έχουν οι κυνηγοί πάντα μαζί τους το βιβλιάριο των σκύλων και αυτοί να μεταφέρονται στα ειδικά κλουβιά όπως ορίζει η εγκύκλιος. Το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως 20 Ιανουαρίου Η συχνότητα είναι τρεις ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. ή γαιδουράκια. ΟΔήμος Διδ/χου ως υπεύθυνος φορέας για την επιβολή προστίμων,βάσει του νόμου 4039/2012, για την προστασία των αδέσποτων, είναι αποφασισμένος να σταματήσει τις εικόνες βαρβαρότητας και απανθρωπιάς που αποτελούν καθημερινό θέαμα στους δρόμους της πόλης μας. Είναι τραγικό να επιτρέπουμε κάποιους ανεύθυνους συμπολίτες μας να εγκαταλείπουν τα ζωάκια που βαρέθηκαν να φροντίζουν και να απαιτούν να τα φροντίζει ο Δήμος με χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για τα σχολεία μας. Είναι τραγικό να τους επιτρέπουμε να βασανίζουν τα ζώα, να αισχροκερδούν κάνοντας παράνομο εμπόριο και να αποδεικνύουν, δυστυχώς για άλλη μια φορά, ότι στην Ελλάδα του 2013 οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται και ότι ο πολιτισμός και η ευαισθησία μας περιορίζονται μόνο στα λόγια. ΒΟΗ- ΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΥΝΟΣΟΦΙΟ

7 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 7 Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων «Νέα Ελλάς» Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «Το Κάστρο», έχει σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας. Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013, στο γεμάτο από θεατές Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο Νέα Ελλάς. Η εκδήλωση αφιερώθηκε στο μόχθο του Έλληνα στρατιώτη κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων και Βαλκανικών Πολέμων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών έκτοτε. Εξιστορεί τους αγώνες του ελληνικού έθνους για απελευθέρωση, αλλά και τις συγκινητικές αντιδράσεις του λαού στις σταδιακές απελευθερώσεις των ελληνικών εδαφών μετά απο πολλά χρόνια υποδούλωσηςσε διάφορα κράτη. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διονυσίου Μουδανιών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, παρουσιάζοντας χορούς της Μακεδονίας. Τα χορευτικά τμήματα ενηλίκων του Συλλόγου ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ χόρεψαν χορούς της Θράκης, των ελληνικών νησιών και της Κρήτης, ενώ τα παιδικά χορευτικά τμήματατου Συλλόγου εμφανίστηκαν με χορούς και δρώμενα της Θράκης και της Ηπείρου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, Αντιδήμαρχοι και πολλοί εκ των δημοτικών συμβούλων του Δήμου μας. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Διδυμοτείχου, ακολούθησε γλέντι προς τιμή του φιλοξενούμενου χορευτικού συγκροτήματος αλλά και όλων των θεατών της παράστασης, με παραδοσιακή μουσική και χορούς απο όλη την Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ειναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του, στα οποία διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί της Θράκης, της Μακεδονίας, του Πόντου, της Κρήτης, της Ηπείρου και των νησιών μας, καθώς επίσης και τμήματος παραδοσιακής χορωδίας. Σήμερα γιορτάζουν οι Ηλικιωμένοι παγκοσμίως. Γιορτάζει η ηλικία που τόσα έχει προσφέρει στην κοινωνία μας, στον πολιτισμό μας, στην ιστορία μας. Γιορτάζεται εσείς, οι παλέμαχοι της ζωής, που έχετε την σοφία και πάρα πολλές εμπειρίες από το πέρασμα των χρόνων, να δώσετε σε μας τους νεώτερους, τα φώτα σας. Κι εμείς οι νεώτεροι πρέπει να σας δεχθούμε στην ζωή μας και να μην σας αφήνουμε μόνους σας, απόμαχους της ζωής, παραπεταμένους στην άκρη αλλά οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, να σας συμπαρασταθούν, να σας φροντίσουν, όπως κάνατε κι εσείς κάποτε. Συνταξιοδοτείται ο Διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Αντώνης Απόστολος Τέντες. Ο Α.Α.Τέντες δημιούργησε μαζί με τους Χ. Καλπακλή, Σ. Μαρκακίδη μια κλινική πρότυπο στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργώντας μια εξειδικευμένη επέμβαση καθαρισμού γενικευμένου καρκίνου της κοιλιάς, για την οποία εκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ.Ασθενείς από όλη την Ελλάδα χειρουργήθηκαν στην χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου κάνοντας γνωστό στο πανελλήνιο την πρωτοπόρα «κυτταρομειωτική χειρουργική και υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία». Η στάση όλων μας, έναντι των ηλικιωμένων, είναι στάση πολιτισμού.θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, πως η γήρανση είναι μία αναπόφευκτη φυσιολογική διαδικασία στη ζωή του ανθρώπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτόματα οδηγεί σε κακή υγεία. Σήμερα η κοινωνική ταυτότητα των ηλικιωμένων, δείχνει ανθρώπους με καλύτερη υγεία, καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερη διάθεση. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και μήν ξεχνάτε ότι η ζωή συνεχίζεται, δεν σταματά με τα χρόνια. Τα νιάτα τα έχουμε μέσα μας. Η δίψα για τη ζωή, δεν στερεύει ποτέ. Αξίζετε την αγάπη μας, αφού εσείς μοχθήσατε και δημιουργήσατε αυτά που βρίσκουμε εμείς σήμερα έτοιμα. Θα είμαστε πάντα κοντά σας. Ο Αντώνης-Απόστολος Τέντες σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η βασική του εκπαίδευση στην Γενική Χειρουργική, (Α Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. ΑΧΕ- ΠΑ Θεσσαλονίκης, Ουρολογική Κλινική Ν. Ν. Αθηνών, Παιδοχειρουργική Κλινική Γ. Ν. Κεντρικού Θεσσαλονίκης). Είναι μέλος των εταιρειών 1) European Society of Surgical Oncology, 2) Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, 3) Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 4) Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 5) International Colorectal Club, 6) Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχέος εντέρου-ορθού, 7) Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Πεπτικού, 8) Ελληνική Εταιρεία γα την μελέτη της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Είναι Διευθυντής ΕΣΥ-Χειρουργός στην Χειρουργική Κλινική του Γ. Ν. Διδυμοτείχου από το 1990 μέχρι σήμερα.έχει πλήθος δημοσιεύσεων και σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑ- ΛΑ.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κος Γιώργος Τζιβάρας,Δημοτικοί σύμπουλοι και πλήθος κόσμου που διασκέδασε σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα με πολλή κέφι και χορό. Παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, διοργανώθηκαν και στα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. με τα ανάλογα κεράσματα, κέφι και χορό, που εδρεύουν σε χωριά του διευρυμένου Δήμου μας, όπως: Ισαακίου, Ελληνοχωρίου, Σιτοχωρίου, Ρηγίου, Πυθίου και Σοφικού.(Χρυσάνθη Ουζουνίδου) Συνταξιοδοτείται ο Τέντες στην Ιατρική κοινότητα. Είναι τιμή μας που ένας λαμπρός επιστήμονας όπως ο Αντώνης-Απόστολος Τέντες επέλεξε το Διδυμότειχο να χειρουργεί για 27 περίπου χρόνια. Του ευχόμαστε να έχει υγεία και να συνεχίσει να βοηθάει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

8 8 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ Η ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας Μήνυμα Δημάρχου για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι ολόψυχα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια, σε κάθε εκπαιδευτικό και σε κάθε γονέα και κηδεμόνα μια δημιουργική περίοδο, γεμάτη δύναμη,πρόοδο και αισιοδοξία. Ο τομέας της παιδείας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για το Δήμο Διδυμοτείχου. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου μας, η φροντίδα μας είναι συνεχής για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είμαι σίγουρος ότι οι εκπαιδευτικοί κι αυτή τη χρονιά θα πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο με τον επαγγελματισμό και την επιστημονικότητα που διαθέτουν, για μια γόνιμη χρονιά στα σχολεία μας. Στους μαθητές εύχομαι δύναμη και κουράγιο, για να μάθουν - να αναπτύξουν την ελευθερία της σκέψης τους και να δουν τον κόσμο θετικά. Αυτοί είναι το μέλλον του τόπου μας. Στους δε γονείς θα έλεγα να στηρίζουν πάντα τον αγώνα των παιδιών για μόρφωση. Να συμμετέχουν στη μεγάλη προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών για ένα καλύτερο μέλλον και να αναζητούν βοήθεια όποτε αισθάνονται την ανάγκη από παντού. Όσον αφορά το Δήμο, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για όλους. Με την εποικοδομητική συνεργασία Δήμου, Συλλόγου Διδασκόντων & Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά μας. Εύχομαι λοιπόν δύναμη σε όλους μας και καλή σχολική χρονιά. Για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων στη νέα σχολική περίοδο,ο Δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε τεχνικές παρεμβάσεις συντηρήσεων σε αρκετά σχολικά κτίρια της περιοχής μας.βαφές αιθουσών και προαύλιων χώρων,καθαρισμοί,διαγραμμίσεις δρόμων και δημιουργία Νηπιαγωγείου εντός του 4 ου Δημοτικού Σχολείου,ήταν μερικές από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για να υποδεχτούν τους μαθητές στην νέα τους σχολική περίοδο. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Αναστάσιος Κελεσίδης τόνισε «βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και τους Διευθυντές των σχολείων για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα όλα τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ικανοποιήσουμε τις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους και θα είμαστε δίπλα στους μαθητές σε όλη την διάρκεια του χρόνου». Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αδριανούπολη το 2ο Φεστιβάλ Αεροφόνων Οργάνων που διοργάνωσε ο Δήμος Αδριανούπολης.Στο φεστιβάλ φιλοξενήθηκε και συμμετείχε ο Σύλλογος γκαιντατζήδων Διδυμοτείχου Ιωάννης Δούκας Βατάτζης καθώς και μουσικά σύνολα από όλη την Βαλκανική χερσόνησο. Οι γκαιντατζήδες του τόπου μας μετέφεραν τους ιδιαίτερους ήχους της παράδοσής μας στην γειτονική Τουρκία και μοίρασαν στους επισκέπτες του φεστιβάλ τουριστικά φυλλάδια (στην τουρκική γλώσσα)του Δήμου Διδυμοτείχου.Για μια ακόμη φορά ο σύλλογος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας,συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη της Θράκης. 2ο φεστιβάλ αεροφόνων

9 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 9 Το 6ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Διδυμοτείχου ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑ- ΜΟΣ πραγματοποιήθηκε στις 2 έως 8 Σεπτεμβρίου 2013 με επιτυχία και για άλλη μία χρονιά αποδεικνύει ότι είναι ένας αγαπημένος καλοκαιρινός πολιτιστικός θεσμός του Ν.Έβρου για μικρούς και μεγάλους. Η διοργάνωση φέτος έκανε την υπέρβαση και άνοιξε το φεστιβάλ σε επτά(7) ημέρες με πλούσιες εκδηλώσεις με πολυπολιτισμικό και τουριστικό χαρακτήρα. Η είσοδος ήταν δωρεάν για όλους και το φεστιβάλ στήριξαν οικονομικά όπως κάθε χρόνο οι τοπικοί επαγγελματίες της πόλης, για πρώτη φορά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 6ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Διδυμοτείχου ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ δυμοτείχου και το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν σημαντικοί τοπικοί φορείς, σύλλογοι και καλλιτέχνες όπου παρουσίασαν διάφορες εκδηλώσεις και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους εκατοντάδες επισκέπτες. Η πόλη για επτά ημέρες γέμισε χρώματα, μουσική, χορό και κές σκηνές του φεστιβάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον βρίσκεται στη λίστα των σημαντικότερων εκδηλώσεων της περιοχής στην Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε συνδυασμό με την φυσική ομορφιά του τόπου και Θράκης, ΠΕ-Εβρου, ενώ τεχνική στήριξη παρείχε ο Δήμος Δι- πολλές άλλες δράσεις συνδέοντας τα περισσότερα μνημεία της πόλης μέσα με τις θεματι- την ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη. Στόχοι του, να αξιοποιεί πολιτιστικούς χώρους, να προβάλει την ιστορία, να συνεχίσει να προσφέρει θέαμα & ψυχαγωγία και να φιλοξενήσει στο μέλλον περισσότερες μορφές πολιτισμού. Η πολύχρονη προσπάθεια της διοργάνωσης του φεστιβάλ έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα και στηρίζεται στην συμμετοχή όλων για την ανάπτυξη - ανάδειξη του Διδυμοτείχου και των επαρχιών του ως ένα σημαντικό εναλλακτικό Τουριστικό Προορισμό της Θράκης. Μέσα από αυτή τη σελίδα της τοπικής εφημερίδας του Διδυμοτείχου η διοργάνωση (www.mobilesoundfactory. gr) εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους επαγγελματίες της πόλης που αγκάλιασαν και στήριξαν χορηγικά το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια καθώς και την Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας και Θράκης, την ΠΕ Έβρου, τον Δήμο Διδυμοτείχου και το Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ, τους συλλόγους- φορείς της πόλης, τους χορηγούς επικοινωνίας και τους πολίτες. Ραντεβού το 2014 στην αγκαλιά των βράχων δίπλα στον Ερυθροπόταμο εκεί που ανθίζει ο πολιτισμός μας. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Τρίπορι, της Διεθνούς Μουσικής Πολιτιστικής Συνάντησης που έγινε στο Σπήλαιο του Δήμου Ορεστιάδας. Τρίπορι 2013 Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανήκει στο Περιοδικό Βορέας του Σταύρου Παπαθανάκη με την τεχνική υποστήριξη της τοπικής κοινότητας Σπηλαίου. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν αφιερώματα στους: Γιώργο Σεφέρη, Γιώργο Μητσάκη, Στέλιο Καζαντζίδη, στο τραγούδι και τη μουσική της Κωνσταντινούπολης, αλλά και παραδοσιακή βραδιά με θρακιώτικους χορούς και τραγούδια. Πραγματοποιήθηκαν Βραβεύσεις προσώπων όπως αυτό του ερευνητή χοροδιδασκάλου Δημήτρη Βραχιόλογλου και του γκαιντατζή Πασχάλη Χριστίδη, φορέων από το χώρο του Λαϊκού Πολιτισμού και της Υγείας. Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσε και ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης ο οποίος κατάγεται από το Σπήλαιο.Τις εκδηλώσεις, που διήρκησαν τέσσερις μέρες, παρακολούθησαν εκατοντάδες κάτοικοι του βορείου Έβρου και όχι μόνο.

10 10 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 Ο ζεόλιθος σε ατομικό επίπεδο Επίσκεψη-Συνάντηση στην Ανδριανούπολη Αν συνειδητοποιήσουμε τι μπορεί να μας προσφέρει ο ζεόλιθος σε ατομικό επίπεδο θα προχωρούσαμε ακόμα πιο δυναμικά στην εξόρυξη του στην Ελλάδα μας. Αφού είναι δύσκολο να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους σε φάση κρίσης, θα ήταν καλό ν ασχοληθούμε σε ατομικό επίπεδο. Ο ζεόλιθος είναι χρήσιμος για τα χωράφια μας, για τις καλλιέργειες μας, για τα ζώα μας και για μας τους ίδιους, αφού συγκρατεί τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για ένα στρέμμα με αμπέλια χρειαζόμαστε 150 κιλά ζεόλιθου που θα ήταν καλό να βάλουμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και αυτό να γίνει άλλες δύο χρονιές, στη συνέχεια δεν έχουμε πια να ασχοληθούμε με το θέμα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το αποτέλεσμα θα είναι η εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος, μια πιο αποτελεσματική καλλιέργεια με μια αύξηση παραγωγής από 48% έως 66%. Αν προσθέσουμε ότι θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ακόμα και στη γεύση, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή του ζεόλιθου. Κι αν χρησιμοποιούμε οργανικό λίπασμα, όπως είναι οι κουτσουλιές από κοτόπουλα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο ζεόλιθος αφορά και τις οσμές. Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη - συνάντηση γνωριμίας του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη στην Πρόξενο της Ελλάδας στην Αδριανούπολη κυρία Βαρβαρήγου Κατερίνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν: η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Πετρίδου Μαρία, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Κελεσίδης Αναστάσιος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Τοπαλούδης Ιωάννης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, έγινε παρουσίαση του Δήμου Διδυμοτείχου και συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με ενέργειες σύσφιξης σχέσεων των δύο περιοχών (Αδριανού-πολης και Διδ/χου), τόσο σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο κυρίως σε επίπεδο διαφόρων φορέων και συλλόγων των δύο περιοχών, με τη συνδρομή του Ελληνικού Προξενείου της Αδριανούπολης. Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου προσκάλεσε την κυρία Πρόξενο στο Διδ/χο το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να γνωρίσει από κοντά την περιοχή του Δήμου, τις φυσικές ομορφιές, τα μουσεία - μνημεία - αρχαιολογικούς χώρους, τις θαυμάσιες εκκλησίες μας, τους παραδοσιακούς οικισμούς, την άψογη φιλοξενία των κατοίκων. Κατά συνέπεια, μπορούμε και με μια βιολογική καλλιέργεια να έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα με μια ασύγκριτη ποιότητα που θα θυμίσει στους παλαιότερους τι σημαίνει πραγματική γεύση και άρωμα. Διότι ο ζεόλιθος διατηρεί όλες τις οργανοληπτικές ιδιότητες. Αν αυτή τη διαδικασία την κάνει ο καθένας που μπορεί, ακόμα και για τις γλάστρες του και τον κήπο του, τότε θα βοηθήσει και αυτός σε τοπικό επίπεδο την πατρίδα μας. Διότι θα καλυτερέψει πρακτικά και σε σταθερή βάση τη γη μας αλλά και το νερό μας, διότι δεν θα έχει ανάγκη να την ποτίσει εντατικά με νιτρικά προϊόντα. Καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ενώ ασχολούμαστε ο καθένας με τον εαυτό του, στην πραγματικότητα βοηθάμε ο ένας τον άλλον για να πάει καλύτερα η πατρίδα μας. ΤΕΙ Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου Είναι σημαντικό, επίσης, να πάει καλύτερα ο πρωτογενής τομέας, διότι είναι τα θεμέλιά μας και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να χαθεί αποκλειστικά προς όφελος των υπηρεσιών που δεν παράγουν. Επιπλέον, εμείς ζούμε πάνω σε αυτή τη γη και αυτήν θα αφήσουμε στα παιδιά μας και στους επόμενους γενικότερα, δεν έχουμε λοιπόν κανένα όφελος να την καταστρέψουμε με διάφορες ουσίες που προκαλούν μη αναστρέψιμες διαδικασίες. Ενώ μπορούμε με τον ζεόλιθο να καλυτερέψουμε το επίπεδο της ζωής μας και της πατρίδας. Ο ζεόλιθος και η χρήση του είναι μια μορφή κουλτούρας που θέλει να διατηρήσει και να αναδείξει τη φύση. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν περιμένει τα πάντα από τη φύση, κάνει και αυτός πράξεις που την βοηθούν σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί είναι ωραίες οι οικολογικές θεωρίες, είναι όμως ακόμα πιο σημαντικές οι πρακτικές, διότι είναι αυτές που αλλάζουν τα δεδομένα αφού έρχονται σε άμεση επαφή με τους οργανισμούς και τη γη μας. [Ο Νίκος Λυγερός είναι Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής, ζωγράφος, σκηνοθέτης, ασχολείται με τη μουσική, την κοινωνιολογία, την οικονομία, την αρχαιολογία, το μάνατζμεντ, τη στρατηγική και τη γεωπολιτική. Είναι ειδικός σύμβουλος στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, τη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, την Αστυνομική Ακαδημία, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τη Σχολή Στρατολογικού.] Ξεκίνησε η ανανέωση εγγραφής-δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου στο ΤΕΙ Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου. Φοιτητές προερχόμενοι από όλα τα μέρη της χώρας μας ήρθαν και θα φοιτήσουν στην φιλόξενη περιοχή μας. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή διαμονή στο Διδυμότειχο.

11 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 11 Τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων Τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων των νέων Αστυφυλάκων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στο Διδυμότειχο. Παρουσία της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, ονομάστηκαν οι νέοι Αστυφύλακες, οι οποίοι άμεσα θα ενταχθούν στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο και τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, τα πτυχία στους 413 νεοεξελθόντες Αστυφύλακες απένειμε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ευάγγελος Βενέτης. Της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός. Παρέστησαν,ο Βουλευτής Έβρου κος Μαρίνος Ουζουνίδης, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κα Γεωργία Νικολάου, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Ιωσήφ Μαυράκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Πασχάλης Συριτούδης, διδάσκοντες καθηγητές καθώς συγγενείς και φίλοι των νέων Αστυφυλάκων.(η φωτογραφία είναι από τον κο Κων/ νο Λύτρα) Το πρόγραμμα ανάπλασης των «Λουτρών των ψιθύρων» παρουσίασε ο Δήμος Διδυμοτείχου στο δημοτικό συμβούλιο. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει «Καθαρισµό- προσωρινή υποστύλωση και διαµόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Λουτρού Ψιθύρων». Η µελέτη περιλαµβάνει το σύνολο των αναγκαίων για την αποκάλυψη του µνηµείου εργασιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να καταγραφούν τα σηµεία της παθογένειας, που χρήζουν παρέµβαση για προστασία και αποκατάσταση. Επίσης περιλαµβάνεται η περίφραξη και διαµόρφωση του µεσου περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξασφαλιστεί η επισκεψιµότητά του και η προστασία του µνηµείου. Το έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2013 και υπάρχει εγγεγραµµένη αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2013, προερχόµενη από χρηµατοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΛΛΑ Α- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Το Χαμάμ του Ορούτς Πασά γνωστό και ως τα Λουτρά των Ψιθύρων ή τα Λουτρά του Έρωτα. Είναι ένα οθωμανικό λουτρό το οποίο χρονολογείται από το και βρίσκεται σε υπερυψωμένο ανάχωμα στις όχθες του ερυθροπόταμου στο Διδυμότειχο. Αυτό το χαμάμ σύμφωνα με τον Οθωμανολόγο Machiel Kiel είναι είναι από τα πρωϊμότερα οθωμανικά λουτρά στον Ελλαδικό χώρο το οποίο ανοικοδομήθηκε το (το Διδυμότειχο καταλήφθηκε το από τον Μουράτ Α το 1361). Η είσοδος του λουτρού από την βορειοδυτική πλευρά οδηγεί σε χώρο αποδυτηρίων διαστάσεων 5,10x5,00μ. Στο λουτρό υπήρχαν δύο τμήματα, το «χλιαρό» και το «θερμό». Λουτρά των ψιθύρων Σύμφωνα με τον οθωμανό περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή η τοιχοποιία περιείχε πήλινους αγωγούς έτσι οι ήχοι από το «θερμό» τμήμα ακουγόταν στο «χλιαρό» τμήμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λουτρό πήρε και το όνομα Fısıltı Hamami δηλαδή «Λουτρό των Ψιθύρων». Λόγω της ιδιαίτερης ακουστικής, στο χαμάμ αυτό οι εραστές μπορούσαν να εκφράζουν τα πάθη τους ενώ η Υψηλή Πύλη μπορούσε να πληροφορείται εκμυστηρεύσεις εξόριστων Πασάδων. Τα χαμάμ αυτά λειτούργησαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα θεωρούνται τα αρχαιότερα σωζόμενα Οθωμανικά λουτρά στην Ευρώπη.

12 12 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 1η Έκθεση Διδυμοτείχου Τουριστική Γιορτή Θράκη Η πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Περιβάλλοντος ΕΥ- ΓΕΝΙΔΕΙΟ του Δήμου Διδυμοτείχου για τη διοργάνωση της «1ης Έκθεσης Διδυμοτείχου - Τουριστική Γιορτή Θράκη 2013», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τόσο για την συμμετοχή των εκθετών όσο και για την προσέλευση του κοινού. Η έκθεση υλοποιήθηκε εντός της περιόδου της ετήσιας «Εμποροπανήγυρης Διδυμοτείχου» στον προαύλιο χώρο του ΕΠΑΛ με σκοπό την καθιέρωσή της ως ένα σημαντικό θεσμό για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την τουριστική προβολή της Θράκης αλλά και την παράλληλη αξιοποίηση των πολιτιστικών πολυπολιτισμικών δυνατοτήτων της περιοχής. Η φετινή έκθεση υλοποιήθηκε πιλοτικά και με χαμηλό προϋπολογισμό για μία ημέρα το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και τα μηνύματα των εκθετών και του κοινού ήταν αισιόδοξα. Για την πρώτη χρονιά ο βασικός σκοπός ήταν η συνεργασία και η συμμετοχή των τοπικών επαγγελματιών με παραδοσιακά προϊόντα και των πολιτιστικών συλλόγων του Διδυμοτείχου. Η «Έκθεση Διδυμοτείχου Τουριστική Γιορτή Θράκη» φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή Πυροστιά και σε αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά και η συμμετοχή περισσότερων φορέων στην επόμενη διοργάνωση. Για το 2014 σχεδιάζεται μία τετραήμερη έκθεση στο Διδυμότειχο με δυνατότητα να πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, να προσαρμοστούν νέες εμπορικές προωθήσεις και να αποτελέσει ένα βαλκανικό σημείο συνάντησης τουριστικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας. Η Πυροστιά ή Τρίποδας είναι ένα ταφικό μνημείο, συγκεκριμένα τουρμπές του Ορούτς Πασά στο Διδυμότειχο και χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο Διδυμότειχου στην άκρη ενός μεγάλου μουσουλμανικού νεκροταφείου. Η ονομασία Πυροστιά ή Τρίποδας χρησιμοποιείται από το ντόπιο πληθυσμό και οφείλεται σε οπτική εντύπωση που δημιουργεί το μνημείο υπό συγκεκριμένη γωνία. Ο Ορούτς Πασάς ήταν στρατηγός και μπεηλέρμπεης της Ανατολίας υπό τον Μουράτ Β (1453). Ο Ορούτς Πασάς προσέφερε αξιοσημείωτη οικοδομική δραστηριότητα στην πόλη, σήμερα σώζονται τα ομώνυμα χαμάμ. Κύπελλο Οχτώ είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στην Γ Φάση του Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έβρου, μετά και τους αγώνες της Κυριακής για την δεύτερη φάση του θεσμού. Τα αποτελέσματα στους νοκ άουτ αγώνες της Κυριακής (οι ομάδες που νίκησαν προκρίθηκαν, οι άλλες αποκλείστηκαν): ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙ- ΛΟΣ: Εθνικός Αλεξανδρούπολης Σάος Σαμοθράκης 5-1, Καππαδοκία Ένωση Άνθειας Αρίστεινου 0-2, Νίψα Άλεξ 0-2, Ποντιακός Άβαντας 0-1 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ασπρονέρι Νέα Βύσσα 3-4 στα πέναλτι, (3-3 κανονική διάρκεια και παράταση), Ρίζια Καρωτή 2-4, Ορέστης Ορεστιάδας Κυπρίνος 2-0, ΑΕ Διδυμοτείχου Σιτοχώρι 2-1. Προετοιμάζονται Σε κάθε χωριό της περιοχής μας ξεκίνησε ο τρύγος. Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού βοήθησαν στην κανονική ωρίμαση και την ανάπτυξη αρωματικών χαρακτήρων των σταφυλιών. Οι σακχαρικοί τίτλοι και οι οξύτητες είναι σε πολύ ικανοποιητικές τιμές και αναμένεται τα κρασιά καθώς και τα τσίπουρα της εσοδείας 2013 να έχουν πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Για την χρονική στιγμή του τρύγου πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες: Αλλαγή του χρώματος της ρόγας έως την πλήρη ωρίμανση - Μέγιστος όγκος ρόγας - Ρόγες μαλακές, γλυκιές - Ο φλοιός τους να είναι διαφανής, να αποσπάται εύκολα - Το τσαμπί να αρχίζει να χάνει το πράσινο χρώμα - Ο μούστος να δείχνει 12,5ο - 14ο Baume (σακχαροπεριεκτηκότητα) στις δειγματοληψίες. Οι παραγωγοί της περιοχής μας πιστεύουν ότι το έτος είναι πολύ καλό τόσο για οινοποιήσιμα σταφύλια όσο και για τα επιτραπέζια σταφύλια. Ο Ανδρέας Μόμτσος με την προπονήτρια του Βάσω Παρόγλου προετοιμάζονται καθημερινά και εντατικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο στην Βραζιλία το 2016.Στο Δημοτικό στάδιο Διδυμοτείχου,οργανώνουν τα σχέδια τους. Πρώτος στόχος το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2014 στην Αγγλία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κατάρ το Η έως τώρα πορεία δείχνει ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτούς. Σε μια εποχή που την κοινωνία μας επισκιάζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, η προσπάθεια που καταβάλουν ο Ανδρέας και η Βάσω είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια τους, να συμπράξουμε έτσι ώστε να επιλυθούν τυχόν οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές αντιξοότητες στον δύσκολο αγώνα τους.

13 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 13 Έγιναν. Ασημένιο Εξιχνιάστηκαν τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων σε Διδυμότειχο και Ορεστιάδα -Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί ηλικίας 21, 16 και 15 ετών για κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Εξιχνιάστηκαν οι υποθέσεις εκβίασης, που είχαν διαπραχθεί στο Διδυμότειχο. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 42χρονος ημεδαπός. Ο σύλλογος Ειρήνη Χρυσοβάλαντου σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα Ορφέας Σοφικού, διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο του Σοφικού. Το Ασημένιο βρίσκεται 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Διδυμότειχο.Προσφυγικό χωριό από την Ανατολική Θράκη,από τα χωριά Ζαλούφι,Κούρτι,Τσαλί και Σκίκιο.Για το όνομα του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές.η πρώτη ότι όταν ο Μπέης του χωριού αντίκρισε τους πρόσφυγες είπε ασμείνειν και έτσι ονομάστηκε Ασμένη και αργότερα Ασημένιο.Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι ο Μπέης είχε στην κατοχή του πολλά ασημικά και τα έκρυψε στην περιοχή με την ελπίδα ότι θα ξαναγυρίσει,με αποτέλεσμα να ονομαστεί το χωριό Ασημένιο. Έναρξη εγγραφών Στον αθλητικό σύλλογο ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών,οι κάτοικοι του Ασημενίου ήταν οι τελευταίοι που εγκατέλειψαν τις προγονικές τους εστίες.είχαν περιουσίες και πίστευαν πως οι τούρκοι θα τους άφηναν να μείνουν στον τόπο τους.δυστηχώς όμως πήραν και αυτοί τον δρόμο του ξεριζωμού,ήρθαν στην σημερινή θέση και αποφάσισαν να ξαναφτιάξουν από την αρχή το χωριό τους. Το μέρος αυτό ανήκε σε έναν Μπέη τσιφλικά που είχε μεγάλη περιουσία με κτήματα και ζώα και ασημικά. Επειδή όμως και αυτός αναγκάστηκε να επιστρέψει στην τουρκία,άφησε τα πάντα πίσω του στους νέους κατοίκους.τα κτίσματα που υπήρχαν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι,όπου έχτισαν την πρώτη τους εκκλησία και το πρώτο τους σχολείο.η πρώτη εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο,όμως αργότερα χτίστηκε και μια καινούργια εκκλησία στο μεσοχώρι και ο τότε Ιερέας του χωριού παππά Κώστας πρότεινε στους κατοίκους να γίνει η Αγία Παρασκευή προστάτιδα τους. Σήμερα στο χωριό δραστηριοποιούνται ο πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Ασημενίου και ο πολιτιστικός σύλλογος,με τα χορευτικά των μικρών παιδιών και κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής) πραγματοποιείται το πανηγύρι του χωριού, όπου παράλληλα πραγματοποιούντα και διάφορες δραστηριότητες διάρκειας μιας εβδομάδας για τα μικρά παιδιά. Το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Ασημενίου αποτελείται από τους Λυμπερακάκης Ευθύμιος (Πρόεδρος),Βαιτσάκης Βασίλης και Νταλακίδης Ηλίας. Ο αθλητικός σύλλογος ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟ- ΤΕΙΧΟΥ ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για την αγωνιστική περίοδο Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο σύλλογο είναι : ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (BASKETBALL) Τμήματα : Ακαδημίες Παιδικό Ανδρικό ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL) Τμήματα : Ακαδημίες Παιδικό ΣΚΑΚΙ Τμήματα : Ακαδημίες Αγωνιστικό ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (PING PONG) Τμήματα : Ακαδημίες ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΙΚΟ για παιδάκια ηλικίας 5-9 χρονών Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά 18:00 με 20:00 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης (Λεονίδου 52-54), στα γραφεία του συλλόγου. Τηλέφωνο επικοινωνίας :

14 14 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 Το Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο αύλειο χώρο του Επισκοπείου, δίπλα στο μεταβυζαντινό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου και καθιερώθηκε στην μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Μηνά. Εναρμονισμένο πλήρως με το Κάστρο και τα απομεινάρια της άλλοτε περιώνυμης Μονής της Παναγίας της Οδηγήτριας, που έστεκε ακριβώς στο ίδιο μέρος, το Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου δεσπόζει του Ερυθροποτάμου και των συνοικιών που αναπτύσσονται πέριξ αυτού και κάτωθι του Κάστρου. Τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Επισκοπείου Διδυμοτείχου τέλεσε την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 15 Σεπτεμβρίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς. Με την ευκαιρία των θυρανοιξίων ο Σεβασμιώτατος τόνισε την προσπάθεια της Μητροπόλεως για την ανάδειξη και τον εξωραϊσμό όλων των Παρεκκλησίων της πόλεως του Διδυμοτείχου, και συνεχάρη τον συνεργάτη της Μητροπόλεως, Συντηρητή Αρχαιοτήτων κ. Αλεξ. Παπαϊωάννου, ο οποίος επιμελήθηκε της όλης εργασίας και του απένειμε τον ασημένιο Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως. Μετά την ακολουθία των Θυρανοιξίων εψάλη η Παράκλησις στον Άγιο Μηνά και ακολούθησε δεξίωση στο Επισκοπείο. Θυρανοίξια στο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου Δια Βίου Επιμόρφωση Ονομασία Αστυφυλάκων Με αγιασμό που τέλεσε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου συνεχίζει για Τρίτη χρονιά τη λειτουργία του Φροντιστήριο Επιμόρφωσης των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Το Φροντιστήριο θα παρακολουθήσουν φέτος 32 κληρικοί σε δύο τμήματα και θα διδάξουν θεολόγοι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας με διδακτική εμπειρία. Το Φροντιστήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο «Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας» της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ορεστιάδα και των μαθημάτων προηγείται εκπαιδευτική Θεία Λειτουργία στον παρακείμενο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδος. Ο Σεβασμιώτατος στην προσφώνησή του προς τους κληρικούς που παρακολουθούν το Φροντιστήριο ανέλυσε το αγιογραφικό «τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» και επεσήμανε την ανάγκη δια βίου μάθησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των κληρικών μας. Την Κυριακή 29η του μηνός Σεπτεμβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προέστη της ακολουθίας για την Ονομασία Νέων Αστυφυλάκων που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Στην τελετή προσήλθαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πολλοί γονείς και φίλοι των ονομασθέντων Αστυφυλάκων.

15 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 15 Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα εορτάσθηκε την 24η Σεπτεμβρίου ε.ε. με συμμετοχή πολυπληθούς εκκλησιάσματος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλιουρίου, του τέως Δήμου Μεταξάδων, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Στον Ενοριακό Ναό του Παλιουρίου, υπάρχει εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, που αγιογραφήθηκε προ τριετίας, ύστερα από θαύμα της Θεοτόκου. Η Μυρτιδιώτισσα στο Παλιούρι Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας Με την ευκαιρία αυτή ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε και συνεχάρη τον Αρχιμ. Δαμασκηνό Φυλακτό, ο οποίος προερχόμενος εκ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εξυπηρετεί την ακριτική ενορία Παλιουρίου με ιδιαίτερο ζήλο και αυτοθυσία. Η παράδοσή μας ασπίδα για τη νεότητα «Ο Χριστός δεν θυσιάζει άλλους για να σώσει τον κόσμο αλλά θυσιάζει τον εαυτό Του για να ζήσει ο άνθρωπος», τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς, στο κήρυγμά του την 14η Σεπτεμβρίου ε.ε., εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό μεταβυζαντινό Ναό Σωτήρος Χριστού, στο Κάστρο του Διδυμοτείχου, όπου ιερούργησε παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρ. Πατσουρίδη και πλήθους πιστών. Το εσπέρας της προηγουμένης ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε την ακολουθία του Εσπερινού στον επίσης πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Τιμίου Σταυρού Στέρνας και προέστη της λιτανείας. «Μέσα σ αυτόν τον κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται καλείσθε να βαδίσετε το δύσκολο δρόμο της καταξίωσης σας της προόδου και της μόρφωσης Η Εκκλησία μας έχει την δική της πρόταση για την υπέρβαση της κρίσεως και των προβλημάτων, μια πρόταση που βασίζεται στην Ελληνορθόδοξή παραδοσή μας, που χρειάζεται, όμως συνέπεια ζωής και θυσίες. Η παράδοσή μας αυτή, με τα ακένωτα νάματά της, μπορεί να ποτίση την διψασμένη ψυχή και να γίνει ένα πνευματικό εφαλτήριο για την νεότητα, για σας τους νέους ανθρώπους. Αυτή η παράδοσή μας, παιδιά μου, είναι η ασφαλέστερη ασπίδα μπροστά στην επαπειλούμενη παγκοσμιοποίηση. Θα κληθούμε στο μέλλον να δώσουμε σαν χριστιανοί μαρτυρία ζωής και σαν Έλληνες αγώνες για την εθνική μας επιβίωση» τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός σε Μήνυμά του προς τους μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων της επαρχίας μας, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους. Ο Σεβασμιώτατος φέτος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στα Σχολεία του Σουφλίου, το 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Έτσι, είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους μικρούς και μεγάλους μαθητές, με τους καθηγητές και τους δασκάλους αλλά και με γονείς των παιδιών. Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου στα Σχολεία του Σουφλίου ικανοποίησε τόσο την μαθητική όσο και τήν εκπαιδευτική κοινότητα. Γιώργος Σεφέρης ( ) Καταλαβαίνει κανείς πως δουλεύει καλά, όταν κάθε περιστατικό, το πιο μικρό και ασήμαντο, της καθημερινής ζωής του και της σκέψης του, έρχεται, σαν μοναχό του, και βάζει ένα πετραδάκι στο πράγμα που φτιάνει.

16 16 Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Φύλλου 7 Το Διδυμότειχο από Ψηλά Ο Δήμος Διδυμοτείχου, κατόπιν σχετικής έρευνας και πρωτοβουλίας του υπαλλήλου του Τμήματος Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής, κου Κώστα Γκουρλουμένου, προμηθεύτηκε ειδικό εξοπλισμό εναέριας φωτογράφησης-κινηματογράφησης από την Μ. Βρετανία, ειδικά για την προβολή της πόλης και των Μνημείων αυτής μέσα από φωτογραφίες και βίντεο υψηλής αισθητικής τα οποία εμπλουτίζουν και θα εμπλουτίσουν περεταίρω τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που συντηρεί ο Δήμος στο Facebook και στο Youtube καθώς και το νέο Portal το οποίο ετοιμάζεται. Το σύστημα το οποίο αποτελείται από τηλεχειριζόμενο ηλεκτρικό ελικόπτερο με τέσσερεις έλικες καθώς και κάμερα υψηλής ανάλυσης μπορεί να φωτογραφήσει από ύψος εκατοντάδων μέτρων με ανάλυση 12 Megapixels και να κινηματογραφήσει με ανάλυση έως και 4Κ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους σκοπούς, από προβολή εκδηλώσεων έως αναζήτηση και διάσωση αν ποτέ απαιτηθεί. Η περιήγηση από ψηλά,των αρχαιολογικών χώρων,των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων, των παραδοσιακών οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, θα βοηθήσουν την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας. Αφιέρωμα από το goodnews.gr Αφιέρωμα στο έργο αποκατάστασης της τσίγγλας έκανε το ειδησεογραφικό πρακτορείο με καλές ειδήσεις για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της,goodnews.gr. Το άλσος της Τσίγγλας μετά την καλοκαιρινή αποκατάσταση από το Δήμο Διδυμοτείχου και την Service Civil International με εθελοντική εργασία από εθελοντές από 15 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται στην διάθεση των δημοτών αλλά και των επισκεπτών της περιοχής μας.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2013. Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρίες: 1. ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑμεΑ): Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και.

ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2013. Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρίες: 1. ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑμεΑ): Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2013 Το Φεστιβάλ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2013 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και διαρκή, πολυάριθμη συμμετοχή κόσμου, στις 7,8 και 9 Ιουνίου 2013, στον Πευκώνα της Ορεστιάδας. Διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τριετής Απολογισμός Έργου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906 ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906 Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου, 11634 Παγκράτι, ΤΗΛ. / FAX: 210-7513646 - Α.Φ.Μ 090179169 Επίσημοι συνομιλητές ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015 Το φετινό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 926/2013 ΘΕΜΑ 35 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ» Εκδηλώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση»

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ανοίγει τις πύλες της σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 η Παγκρήτια

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ IOYNIΟΣ 2014 «Φ ΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 1/2014 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 20 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στο Megaron Plus Το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου 2015 η αίθουσα «Δημήτρη Μητρόπουλου», με 450 καθίσματα, του Μegaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ήταν κάτι παραπάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ. Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 13 η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση Σιδηρόκαστρο, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 3 η Εγκύκλιος της 13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Με ΙΧ. T Σιδηρόκαστρο βρίσκεται 20 χλμ πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα