Δ ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Δ ΙΑΤΡΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Δ ΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Δ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ A.M 394 ΠΑΤΡΑ 2006

2

3 Δ ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Δ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής Ιωάννης Γαροφαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γεώργιος Αλεξίου, Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής Παύλος Σπυράκης, Καθηγητής Ιωάννης Γαροφαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής

4

5 Στην Οικογένειά μου

6

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π ΕΡΙΛΗΨΗ Η ασύρματη επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη αξία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που η μορφολογία του εδάφους της δεν επιτρέπει πολλές φορές τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετάδοσης όπως για παράδειγμα οι οπτικές ίνες. Ειδικότερα ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας ταχύτατα εξελισσόμενος τομέας ο οποίος στις μέρες μας βρίσκεται σε ένα στάδιο μετεξέλιξής του καθώς το πέρασμα από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά είναι πλέον γεγονός. Στη μεγάλη εξέλιξη του τομέα αυτού συμβάλουν τα μέγιστα και οι απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών για ένα ενοποιημένο και λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας παρέχοντας πληθώρα υπηρεσιών στους πελάτες χρήστες του. Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, η χρήση των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) έχει αρχίσει να επεκτείνεται. Τα νέα αυτά κινητά δίκτυα αντικαθιστούν τα υπάρχοντα κινητά δίκτυα δεύτερης γενιάς και επιπλέον προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες στους κινητούς χρήστες. Στην πραγματικότητα είμαστε περισσότερο κοντά παρά ποτέ στο όραμα της ενοποίησης των δικτύων παγκοσμίως καθώς επίσης και στο όραμα του Mobile Broadband. Είναι εύλογο λοιπόν, οι χρήστες των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς να έχουν πλέον την απαίτηση να εκτελούν εφαρμογές και να προσπελαύνουν υπηρεσίες οι οποίες μέχρι σήμερα μπορούσαν να διατεθούν αποκλειστικά από τα συμβατικά ενσύρματα δίκτυα. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας ακούμε για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όπως mobile internet, mobile TV, mobile gaming, mobile streaming κ.α. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και η ανάλυση των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τις παραπάνω εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναλυθούν όλοι οι υπάρχοντες μηχανισμοί μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο πάνω από κινητά δίκτυα επικοινωνιών αλλά επίσης και να προταθούν νέοι μηχανισμοί για την όσο το δυνατόν βέλτιστη (από άποψη απόδοσης και ικανοποίησης του τελικού χρήστη) μετάδοση των δεδομένων. Γενικότερα οι μηχανισμοί μετάδοσης δεδομένων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Μηχανισμοί για μετάδοση δεδομένων σημείου προς σημείο (point-to-point data transmission - Unicast). Μηχανισμοί για μετάδοση δεδομένων από ένα σημείο προς πολλά σημεία (point-to-multipoint data transmission). Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία μηχανισμών στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύονται και προτείνονται μηχανισμοί οι οποίοι προσαρμόζουν το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων ανάλογα με τις συνθήκες φόρτου που επικρατούν στο δίκτυο. Οι μηχανισμοί αυτοί που ονομάζονται μηχανισμοί προσαρμογής του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων είναι κυρίως μηχανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μετάδοση εφαρμογών πραγματικού χρόνου όπως είναι για παράδειγμα η μετάδοση video σε πραγματικό χρόνο ή μια βιντεοκλήση μεταξύ δύο συνδρομητών ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οι μηχανισμοί προσαρμογής της μετάδοσης πολυμέσων είναι μηχανισμοί μετάδοσης πολυμεσικών (adaptive streaming multimedia) δεδομένων πάνω από δίκτυα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη μετάδοση των πολυμεσικών δεδομένων στην τρέχουσα κατάσταση του δικτύου. Για την υλοποίηση μηχανισμών προσαρμογής της μετάδοσης απαιτείται ανάπτυξη μηχανισμών τόσο για την παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου όσο και για την προσαρμογή των πολυμεσικών δεδομένων στις εκάστοτε δικτυακές συνθήκες. Ο κύριος στόχος αυτών των μηχανισμών είναι η προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο κάθε φορά που οι δικτυακές συνθήκες μεταβάλλονται. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς είναι η εισαγωγή της υπηρεσίας Multimedia Broadcast / Multicast Service (MBMS). To MBMS έχει σαν κύριο σκοπό την υποστήριξη IP εφαρμογών πανεκπομπής (broadcact) και πολυεκπομπής (multicast) επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την παροχή υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης σε πολλαπλούς χρήστες με οικονομικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία μηχανισμών, η multicast μετάδοση δεδομένων σε κινητά δίκτυα επικοινωνιών είναι μια νέα λειτουργικότητα η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των δοκιμών και της προτυποποίησης της. Ένας multicast μηχανισμός μεταδίδει τα δεδομένα μόνο μία φορά πάνω από κάθε σύνδεσμο που αποτελεί τμήμα των μονοπατιών προς τους ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ VII

8 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ προορισμούς. Είναι προφανής η αύξηση της απόδοσης που προσφέρει το multicasting λόγω του γεγονότος ότι εκμεταλλεύεται την κατανομή των χρηστών μέσα στο δίκτυο προς όφελος της οικονομίας στην αποστολή πακέτων. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται ένας multicast μηχανισμός ο οποίος προσφέρει αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων από έναν κεντρικό εξυπηρετητή προς μια ομάδα κινητών χρηστών ενός δικτύου UMTS. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός εκτός από τη λειτουργικότητα της multicast δρομολόγησης των πακέτων στους κόμβους του δικτύου, υποστηρίζεται επίσης από ένα σχήμα διαχείρισης της ομάδας των multicast χρηστών. Επιπλέον, στο μηχανισμό έχει ενσωματωθεί επιπλέον λειτουργικότητα η οποία εξασφαλίζει την αδιάλειπτη μετάδοση των δεδομένων στην ομάδα των multicast χρηστών ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται σε διαρκή κίνηση (Handover functionality). Επιπλέον, στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται μια προσπάθεια να αξιολογηθούν όλοι οι υπάρχοντες μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο UMTS για μετάδοση δεδομένων από έναν αποστολέα προς μια ομάδα παραληπτών. Συγκεκριμένα, οι τρεις μηχανισμοί που αναλύονται είναι ο Broadcast μηχανισμός, o Multiple Unicast μηχανισμός και ο Multicast μηχανισμός. Η αξιολόγηση των μηχανισμών γίνεται με χρήση ενός αναλυτικού μοντέλου το οποίο μετρά το τηλεπικοινωνιακό κόστος μετάδοσης των δεδομένων από τον έναν κόμβο του δικτύου στον άλλον. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Οι μηχανισμοί αξιολογούνται για διάφορες τοπολογίες του δικτύου και διαφορετικές κατανομές των χρηστών στο δίκτυο. Τέλος, αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση των καναλιών μεταφοράς του UMTS και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη multicast μετάδοση των δεδομένων. Ειδικότερα, η επιλογή του κατάλληλου καναλιού μεταφοράς των δεδομένων στο ασύρματο μέσο είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς μια λανθασμένη επιλογή καναλιού μπορεί να οδηγήσει στην αστοχία ενός ολόκληρου κελιού. Τα κανάλια τα οποία αξιολογούνται είναι τα: Forward Access Channel, High Speed Downlink Shared Channel και Dedicated Channel. Τα παραπάνω κανάλια μεταφοράς αξιολογούνται με βάση το ρυθμό μετάδοσης τους, την απαιτούμενη ισχύ που πρέπει να ανατεθεί από το σταθμό βάσης για καθένα από αυτά, τον αριθμό των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τέλος την ποιότητα υπηρεσιών για κάθε χρήστη. VIII ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9 EXECUTIVE SUMMARY E XECUTIVE S UMMARY As communications technology is being developed, users demand for multimedia services raises. Meanwhile, the Internet has enjoyed tremendous growth in recent years. Consequently, there is a great interest in using the IP-based networks to provide multimedia services. One of the most important areas in which the issues are being debated, is the development of standards for the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). UMTS constitutes the third generation (3G) of cellular wireless networks which aims to provide highspeed data access along with real time voice calls. Wireless data is one of the major boosters of wireless communications and one of the main motivations of the next generation standards. The recent years, the usage of third generation cellular networks has begun to rise all over the world. These new infrastructures substitute the existed second generation cellular networks and offer broadband services to mobile users. Through the 3G mobile networks, the mobile users have the opportunity to run applications and realize services that offered until today only by wired networks. Such broadband services are mobile Internet, mobile TV, mobile gaming, mobile streaming, video calls etc. The main target of this dissertation is the study and the analysis of the mechanisms that are operated behind the above mentioned services and applications. More specifically, we analyze already existed mechanisms used for the transmission of real time services over 3G networks and furthermore we propose new mechanisms for the effective data transmission in 3G networks in terms of network performance and satisfaction of the mobile user. Generally, we consider two categories of mechanisms for the data transmission: Mechanisms for point to point data transmission. Mechanisms for point to multipoint data transmission. Regarding the first category of the mechanisms, in this dissertation, we analyze and propose mechanisms for real time data transmission in 3G networks. We focus firstly on schemes that reliable transmit the real time data to mobile users and secondly on mechanisms for adaptive multimedia transmission in UMTS. Bandwidth is a valuable and limited resource for UMTS and every wireless network, in general. Therefore, it is of extreme importance to exploit this resource in the most efficient way. It is essential for a wireless network to have an efficient bandwidth allocation scheme in order the mobile user to experience both real time applications and Internet applications such as HTTP or SMTP. Consequently, when a user experiences a real time application, there should be enough bandwidth available at any time for any other application that the mobile user might realize. In addition, when two different applications run together, the network should guarantee that there is no possibility for any of the abovementioned applications to prevail against the other by taking all the available channel bandwidth. Taking into consideration the fact that Internet applications adopt mainly TCP as the transport protocol, while real time applications mainly use RTP, the network should guarantee that RTP does not prevail against the TCP traffic. Consequently, this means that there should be enough bandwidth available in the wireless channel for the Internet applications to run properly. To this direction, rate control of real time applications is an important issue in mobile networks. With the aid of rate control schemes the network could adapt the packet transmission rate of real time applications according to the current network conditions giving the opportunity to the mobile users to experience both real time and non real time applications at the same time in their mobile devices. Regarding the second category of the mechanisms, although UMTS networks offer high capacity, the expected demand will certainly overcome the available resources. Thus, the multicast transmission over the UMTS networks constitutes a challenge and an area of research. To this direction the third Generation Partnership Project (3GPP) is currently standardizing the Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) framework of UMTS. In this dissertation, we present a new mechanism for the efficient multicast data routing in UMTS. The proposed mechanism is enhanced with multicast group management functionality as well as with functionality related to the user mobility (handover and relocation). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ IX

10 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Furthermore, it is known that multicasting is more efficient method of supporting group communication than unicasting or broadcasting, as it allows transmission and routing of packets to multiple destinations using fewer network resources. In this dissertation, the three above mentioned methods of supporting group communication in UMTS are analyzed in terms of their performance. The critical parameters of primary interest for the evaluation of any method are the packet delivery cost and the scalability of the method. Finally, this dissertation analyses the role of power control in the multicast transmission in UMTS. It is proposed a power control scheme for the efficient radio bearer selection in MBMS. The choice of the most efficient transport channel in terms of power consumption is a key point for the MBMS since a wrong transport channel selection for the transmission of the MBMS data could result to a significant decrease in the total capacity of the system. Various UMTS transport channels are examined for the transmission of the multicast data and a new algorithm is proposed for the more efficient usage of power resources in the base station. X ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π ΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί τον επίλογο των μεταπτυχιακών μου σπουδών στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι «Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών για Μετάδοση Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών». Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όσους με βοήθησαν, με συμβούλευσαν και μου συμπαρασταθήκαν όλο αυτό το διάστημα. Ο Καθηγητής μου Χρήστος Μπούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 6 του ΕΑΙΤΥ, υπήρξε ο σύμβουλος και δάσκαλός μου σε όλη τη διάρκεια ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για την καθοδήγηση και την επιμονή του για συστηματική δουλειά, η οποία θέλω να ελπίζω ότι έφερε αποτελέσματα και να του ευχηθώ πάντα επιτυχίες και αντοχή. Στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς επιτροπής τον Καθηγητή κ. Παύλο Σπυράκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γαροφαλάκη, εξαιρετικούς δάσκαλους με βαρύνουσα άποψη και κύρος, για την καθοδήγησή τους και την υποστήριξή τους στην ολοκλήρωση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ευχαριστώ τα μέλη της επταμελούς επιτροπής για την ουσιαστική συνδρομή τους στην ολοκλήρωση αυτής της διδακτορικής διατριβής: τον Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβαρίγο, τον Καθηγητή Γεώργιο Αλεξίου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Βλάχο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στους Δημήτρη Πρίμπα και Βασίλη Κόκκινο, αληθινούς φίλους. Είναι και οι δύο τους, άριστοι επιστήμονες και σημαντικοί συνεργάτες με πλούσια πνευματικά προσόντα και σπουδαίο ήθος. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω στους Βαγγέλη Ιγγλέση, Δημήτρη Αντωνέλλη, Ανδρέα Παπαζώη, Κώστα Μπαρούνη και Βαγγέλη Ρέκκα για την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθειά τους στην υλοποίηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στη συνέχεια ευχαριστώ, διακινδυνεύοντας να ξεχάσω κάποιους, τους συναδέλφους και συνεργάτες μου στα πλαίσια της συμμετοχής μου στο Εργαστήριο Τηλεματικής και Νέων Υπηρεσιών του ΤΜΗΥΠ και στην Ερευνητική Μονάδα 6 του ΕΑΙΤΥ: Βασίλη Κόκκινο, Δημήτρη Αντωνέλλη, Βαγγέλη Ρέκκα, Γιάννη Αντωνέλλη, Γιάννη Παππά, Θρασύβουλο Τσιάτσο, Κώστα Στάμο, Δημήτρη Πρίμπα, Έρη Γιαννακά, Μαρία Νάνη, Γιάννη Μισεδάκη, Βαγγέλη Ιγγλέση, Βασίλη Πουλόπουλο, Βαγγέλη Καπούλα, Κώστα Μπαρούνη και Απόστολο Γκάμα. Όλοι αποτελούν εξαίρετα δείγματα συνεργατών συμβάλλοντας σε μια αρμονική και ευχάριστη συνεργασία. Αφήνω για το τέλος τους γονείς μου και την αδερφή μου τους οποίους ευχαριστώ για τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια αλλά και για όλα όσα έχουν κάνει για εμένα. Πάτρα, Νοέμβριος 2006 Αντώνιος Αλεξίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XI

12

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... VII EXECUTIVE SUMMARY... IX ΠΡΟΛΟΓΟΣ... XI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XIII ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... XIX ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ...XXIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η 1 Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η 2 Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η ΓΕΝΙΑ 2,5 ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η 3 Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η ΓΕΝΙΑ 3,5 ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ WCDMA ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ TDMA ΥΒΡΙΔΙΚΟ CDMA/TDMA OFDM IMT ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XIII

14 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ GPP...41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UMTS ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ UMTS USER EQUIPMENT UTRAN CN ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Η ΔΙΕΠΑΦΗ UU Η ΔΙΕΠΑΦΗ IUB Η ΔΙΕΠΑΦΉ IUR Η ΔΙΕΠΑΦΉ IU-PS ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ UTRAN ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS PDP ΚΑΙ GTP ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟ UTRAN HANDOVERS ΣΤΟ UMTS SOFTER ΚΑΙ SOFT HANDOVER SRNS RELOCATION HARD HANDOVER INTERSYSTEM HANDOVERS ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ...68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ MBMS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BROADCAST ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MULTICAST Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ MBMS ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MBMS SUBSCRIPTION SERVICE ANNOUNCEMENT JOINING SESSION START...79 XIV ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MBMS NOTIFICATION DATA TRANSFER SESSION STOP LEAVING ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ CN ΧΡΗΣΗ IP UNICAST ΧΡΗΣΗ IP MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UTRAN ΜΕΤΑΔΟΣΗ POINT-TO-POINT ΜΕΤΑΔΟΣΗ POINT-TO-MULTIPOINT Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ IUR ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ UNICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ MBMS/UMTS...96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: UNICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ UMTS ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΤΗΣ INTERNET ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ HTTP ΚΑΙ FTP ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ Μετάδοση με αφιερωμένα κανάλια μεταφοράς Μετάδοση HSDPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Μετάδοση με αφιερωμένα κανάλια μεταφοράς Μετάδοση HSDPA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ UMTS ΜΕΤΑΔΟΣΗ VIDEO ΣΤΟ UMTS ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ UMTS ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ Μετάδοση MPEG-4 video κίνησης Μετάδοση MPEG-4 video με την παρουσία πρόσθετης κίνησης στο ίδιο κανάλι μεταφοράς ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XV

16 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ VIDEO ΣΤΟ UMTS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP FRIENDLY RATE CONTROL TFRC ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Περιγραφή της λειτουργίας του μηχανισμού Υπολογισμός του ρυθμού απώλειας πακέτων Υπολογισμός του χρόνου Round Trip Time ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Μέτρηση απόδοσης μέσω εξομοιώσεων Μέτρηση απόδοσης μέσω πειραμάτων σε 3G δίκτυο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ROUTING LISTS Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ MULTICAST GROUPS Η Φάση Joining Η Φάση Leaving ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Handovers SRNS Relocation ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UTRAN ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΞΟΜΟΊΩΣΗΣ Υλοποίηση στον εξομοιωτή ns Παράμετροι του μοντέλου εξομοίωσης Παράδειγμα του κώδικα εξομοίωσης AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απόδοση του μηχανισμού Απόδοση του μηχανισμού ως προς τη διαχείριση της κινητικότητας των χρηστών Μετάδοση δεδομένων στο UTRAN XVI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ UMTS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΈΝΑΝ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ BROADCAST ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ MULTIPLE UNICAST ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ MULTICAST ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ BROADCAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ MULTIPLE UNICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ MBMS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΙΣΧΥΟΣ TΟΥ WCDMA ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ MULTICAST ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ MBMS ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ MBMS ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ FACH ΧΡΗΣΙΜΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ FACH ΓΙΑ ΤΟ MBMS SOFT ΚΑΙ SELECTION COMBINING ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ FACH ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ DCH Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΕΛΙΟΥ Ορισμός παραμέτρων Αποτελέσματα ανάλυσης Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XVII

18 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 9.8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ HS-DSCH ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΎΠΑΡΞΗ HS-DSCH ΚΑΙ DCH ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ KΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ MBMS ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ DCH ΚΑΙ FACH ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ DCH ΚΑΙ HS-DSCH ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΚΡΩΝΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ XVIII ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

19 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Λ ΙΣΤΑ Ε ΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Η εξέλιξη των προτύπων για τα κυψελωτά κινητά δίκτυα...38 Εικόνα 2. Η κατανομή των καναλιών στις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης...39 Εικόνα 3. Η αρχιτεκτονική του UMTS σε υψηλό επίπεδο...46 Εικόνα 4. Η δομή του UTRAN...47 Εικόνα 5. RAs και URAs...48 Εικόνα 6. Η δομή του CN...50 Εικόνα 7. Τα πρωτόκολλα της διεπαφής Uu...51 Εικόνα 8. Τα πρωτόκολλα της διεπαφής Iub...52 Εικόνα 9. Τα πρωτόκολλα της διεπαφής Iur...53 Εικόνα 10. Τα πρωτόκολλα της διεπαφής Iu-PS...54 Εικόνα 11. Η αρχιτεκτονική πρωτόκολλων για τη μεταφορά πληροφορίας...55 Εικόνα 12. Η αντιστοιχία λογικών καναλιών σε κανάλια μεταφοράς...58 Εικόνα 13. Αντιστοίχηση καναλιών για την downlink κατεύθυνση...58 Εικόνα 14. Η σύνοδος GTP στη διεπαφή Gn...59 Εικόνα 15. Μετάδοση πακέτων πληροφορίας στα διάφορα επίπεδα...61 Εικόνα 16. Οι δυνατές περιπτώσεις softer και soft handover...62 Εικόνα 17. Η ροή δεδομένων σε ένα inter-rns/intra-sgsn handover...64 Εικόνα 18. Η ροή δεδομένων σε ένα inter-rns/inter-sgsn handover...64 Εικόνα 19. Η ροή δεδομένων πριν και μετά το intra-sgsn SRNS relocation...66 Εικόνα 20. Η ροή δεδομένων πριν και μετά το inter-sgsn SRNS relocation...66 Εικόνα 21. PMM και RRC Μηχανισμοί...68 Εικόνα 22. Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας MBMS...75 Εικόνα 23. Οι φάσεις της broadcast λειτουργίας...77 Εικόνα 24. Οι φάσεις της multicast λειτουργίας...77 Εικόνα 25. Οι σύνοδοι GTP στη διεπαφή Gn κατά τη χρήση IP unicast...81 Εικόνα 26. Οι σύνοδοι GTP στη διεπαφή Gn κατά τη χρήση IP multicast...82 Εικόνα 27. Οι πιθανές επιλογές μονοπατιών προς το UE Εικόνα 28. Μοντέλο εξομοίωσης για τη μετάδοση πάνω από DCHs Εικόνα 29. Μοντέλο εξομοίωσης για την HSDPA μετάδοση Εικόνα 30. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο για το κανάλι DCH Εικόνα 31. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο για το κανάλι DCH Εικόνα 32. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο για το κανάλι DCH Εικόνα 33. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο για το κανάλι DCH Εικόνα 34. Καθυστέρηση πακέτων στο UTRAN για το κανάλι DCH Εικόνα 35. Καθυστέρηση πακέτων στο UTRAN για το κανάλι DCH Εικόνα 36. Καθυστέρηση πακέτων στο UTRAN για το κανάλι DCH Εικόνα 37. Καθυστέρηση πακέτων στο UTRAN για το κανάλι DCH Εικόνα 38. Throughput στο ασύρματο κανάλι για το DCH Εικόνα 39. Throughput στο ασύρματο κανάλι για το DCH Εικόνα 40. Throughput στο ασύρματο κανάλι για το DCH Εικόνα 41. Throughput στο ασύρματο κανάλι για το DCH Εικόνα 42. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο για HSDPA μεταδόσεις Εικόνα 43. Καθυστέρηση στο UTRAN για HSDPA μεταδόσεις Εικόνα 44. Throughput στο ασύρματο κανάλι για HSDPA μεταδόσεις Εικόνα 45. Μέγεθος πακέτων Video ακολουθίας Εικόνα 46. Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για τη μετάδοση και αποδοχή κάθε πακέτου Εικόνα 47. pdf του χρόνου εξυπηρέτησης των IP πακέτων Εικόνα 48. Το μοντέλο εξομοίωσης Εικόνα 49. Καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο κατά τη μετάδοση MPEG-4 video Εικόνα 50. Καθυστέρηση πακέτων στο UTRAN για τη μετάδοση video Εικόνα 51. Throughput στο ασύρματο κανάλι (χωρίς background κίνηση) Εικόνα 52. Σύγκριση μεταξύ αναλυτικού υπολογισμού και αποτελεσμάτων εξομοίωσης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XIX

20 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Εικόνα 53. Throughput στο ασύρματο κανάλι (με TCP background κίνηση) Εικόνα 54. Συνολικό throughput στο ασύρματο κανάλι Εικόνα 55. Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου για μετάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου στο UMTS Εικόνα 56. Σενάριο μετάδοσης video στο UMTS Εικόνα 57. Σταθμισμένος ρυθμός μετάδοσης (T smoothed ) Εικόνα 58. Throughput της ροής video στο ασύρματο κανάλι Εικόνα 59. Καθυστέρηση των TCP πακέτων από άκρο σε άκρο Εικόνα 60. Διακύμανση καθυστέρησης των TCP πακέτων Εικόνα 61. RTT πακέτων κατά τη μετάδοση Εικόνα 62. Σταθμισμένος ρυθμός μετάδοσης της ροής video Εικόνα 63. Διακύμανση καθυστέρησης πακέτων Εικόνα 64. Η δομή μίας Routing List Εικόνα 65. Ο μηχανισμός μετάδοσης πακέτων Εικόνα 66. DRLs και MGLs Εικόνα 67. H φάση Joining Εικόνα 68. Η φάση Leaving Εικόνα 69. H διαδικασία inter-rns handover Εικόνα 70. Η διαδικασία inter-sgsn SRNS relocation Εικόνα 71. Η διαδικασία intra-sgsn SRNS relocation Εικόνα 72. Η διασύνδεση των DRLs Εικόνα 73. Η εξεταζόμενη τοπολογία Εικόνα 74. Το throughput στο σύνδεσμο GGSN-SGSN Εικόνα 75. Το throughput στο σύνδεσμο SGSN1-RNC Εικόνα 76. Ο έλεγχος της ορθότητας κατά την κινητικότητα χρηστών Εικόνα 77. Το bit-rate της λήψης δεδομένων από το UE Εικόνα 78. Πολλαπλά inter-rns handovers από RNC1 προς RNC Εικόνα 79. Το throughput στη διεπαφή Iur Εικόνα 80. Το throughput στο σύνδεσμο RNC1-Node B1 για κάθε κανάλι Εικόνα 81. Τοπολογία ανάλυσης μηχανισμών μετάδοσης δεδομένων από έναν αποστολέα προς ομάδα παραληπτών Εικόνα 82. Κόστος μηχανισμών σε συνάρτηση του αριθμού των πακέτων της ροής δεδομένων Εικόνα 83. Κόστος του Multiple Unicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του αριθμού των πακέτων της ροής δεδομένων Εικόνα 84. Κόστος του Multicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του αριθμού των πακέτων της ροής δεδομένων Εικόνα 85. Κόστος μηχανισμών σε συνάρτηση του αριθμού των multicast χρηστών Εικόνα 86. Κόστος του Multiple Unicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του αριθμού των multicast χρηστών Εικόνα 87. Κόστος του Multicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του αριθμού των multicast χρηστών Εικόνα 88. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του α για N p =1000 και δ= Εικόνα 89. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του α για N p =1000 και δ= Εικόνα 90. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του α για δ=1000 και N p = Εικόνα 91. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του α για δ=1000 και N p = Εικόνα 92. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του δ για N p =1000 και α=0, Εικόνα 93. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του δ για N p =1000 και α=0, Εικόνα 94. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του N p για δ=1000 και α=0, Εικόνα 95. Κόστος των μηχανισμών σε συνάρτηση του N p για δ=1000 και α=0, Εικόνα 96. Κόστος του multicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του α για Np =1000 και δ= Εικόνα 97. Κόστος του multicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του α για Np =1000 και δ= Εικόνα 98. Κόστος του multicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του δ για Np =1000 και α=0, Εικόνα 99. Κόστος του multiple unicast μηχανισμού για διάφορα κανάλια μεταφοράς σε συνάρτηση του δ για Np =1000 και α=0, Εικόνα 100. Σύνοψη σύγκρισης μηχανισμών Εικόνα 101. Near-Far πρόβλημα στο Uplink [67] Εικόνα 102. BLER σε σχέση με Ec/Ior - Pedestrian B 3Κm/h Εικόνα 103. Συνολική ισχύς σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το Node_B XX ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

21 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 104. Συνολική ισχύς σε σχέση με το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Εικόνα 105. Συνολική ισχύς σε σχέση με το Eb/No Εικόνα 106. Υπό εξέταση τοπολογία ανάλυσης ισχύος DCH για πολλαπλά κελιά Εικόνα 107. Συνολική ισχύς σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το Node B στην περίπτωση πολλαπλών κελιών Εικόνα 108. Συνολική ισχύς σε σχέση με το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στην περίπτωση πολλαπλών κελιών Εικόνα 109. Συνολική ισχύς σε σχέση με το Eb/No στην περίπτωση πολλαπλών κελιών Εικόνα 110. Συνολική κατανομή ισχύος [67] Εικόνα 111. HSDPA μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης [68] Εικόνα 112. Απόδοση HSDPA [47] Εικόνα 113. Μέσο throughput κυψέλης σε σχέση με την HS-DSCH κατανομή ισχύος [67] Εικόνα 114. Σημείο εναλλαγής DCH και FACH για διαφορετικές αποστάσεις από το Node B Εικόνα 115. Σημείο εναλλαγής DCH και FACH για διαφορετικά Eb/No Εικόνα 116. SRNS Relocation ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XXI

22

23 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά του UMTS και η συμβατότητα του GSM...46 Πίνακας 2. Τα λογικά κανάλια του UTRAN...56 Πίνακας 3. Οι ιδιότητες των καναλιών μεταφοράς...56 Πίνακας 4. Τα κανάλια μεταφοράς του UTRAN...58 Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά των DCHs Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά γραμμών σύνδεσης μεταξύ κόμβων του UMTS Πίνακας 7. Πίνακας υπολογισμού κόστους μετάδοσης ενός πακέτου Πίνακας 8. Ορισμός τιμών παραμέτρων Πίνακας 9. Τιμές ισχύος για κοινά κανάλια [67] Πίνακας 10. Μετατροπή Ec/Ior [db] σε ποσοστό εκπεμπόμενης ισχύος [%] Πίνακας 11. Πίνακας Παραμέτρων για FACH κανάλι μεταφοράς Πίνακας 12. Ποσοστό ισχύος κυψέλης για Case 2 (3Κm/h) Πίνακας 13. Ποσοστό ισχύος κυψέλης για Vehicular A (3Κm/h) Πίνακας 14. Ποσοστό ισχύος κυψέλης για Pedestrian B (3Κm/h) Πίνακας 15. Απαιτούμενη ισχύς με και χωρίς soft combining Vehicular A Πίνακας 16. Τιμές παραμέτρων της ανάλυσης Πίνακας 17. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων ισχύος αφιερωμένων καναλιών στην περίπτωση πολλαπλών κελιών Πίνακας 18. Σημείο εναλλαγής μεταξύ DCH και FACH καναλιών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ XXIII

24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

26

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασύρματη επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη αξία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που η μορφολογία του εδάφους της δεν επιτρέπει πολλές φορές τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετάδοσης όπως για παράδειγμα οι οπτικές ίνες. Ειδικότερα, ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας ταχύτατα εξελισσόμενος τομέας ο οποίος στις μέρες μας βρίσκεται σε ένα στάδιο μετεξέλιξής του καθώς το πέρασμα από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά είναι πλέον γεγονός. Στη μεγάλη εξέλιξη του τομέα αυτού συμβάλουν τα μέγιστα και οι απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών για ένα ενοποιημένο και λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας παρέχοντας πληθώρα υπηρεσιών στους πελάτες χρήστες του. Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, η χρήση των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) έχει αρχίσει να επεκτείνεται. Τα νέα αυτά κινητά δίκτυα αντικαθιστούν τα υπάρχοντα κινητά δίκτυα δεύτερης γενιάς και επιπλέον προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες στους κινητούς χρήστες. Στην πραγματικότητα είμαστε περισσότερο κοντά παρά ποτέ στο όραμα της ενοποίησης των δικτύων παγκοσμίως καθώς επίσης και στο όραμα του Mobile Broadband. Είναι εύλογο λοιπόν, οι χρήστες των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς να έχουν πλέον την απαίτηση να εκτελούν εφαρμογές και να προσπελαύνουν υπηρεσίες οι οποίες μέχρι σήμερα μπορούσαν να διατεθούν αποκλειστικά από τα συμβατικά ενσύρματα δίκτυα. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας ακούμε για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όπως mobile internet, mobile TV, mobile gaming, mobile streaming κ.α. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και η ανάλυση των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τις παραπάνω εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναλυθούν όλοι οι υπάρχοντες μηχανισμοί μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο πάνω από κινητά δίκτυα επικοινωνιών αλλά επίσης και να προταθούν νέοι μηχανισμοί για την όσο το δυνατόν βέλτιστη (από άποψη απόδοσης και ικανοποίησης του τελικού χρήστη) μετάδοση των δεδομένων. Γενικότερα οι μηχανισμοί μετάδοσης δεδομένων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Μηχανισμοί για μετάδοση δεδομένων σημείου προς σημείο (point-to-point data transmission - Unicast). Μηχανισμοί για μετάδοση δεδομένων από ένα σημείο προς πολλά σημεία (pointto-multipoint data transmission). Η παρούσα διατριβή δομείται σε κεφάλαια ως εξής: Το Κεφάλαιο 2 κάνει μία εισαγωγική αναφορά στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα στα κινητά δίκτυα τρίτης γενιάς. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Επισημαίνονται οι ανάγκες που οδήγησαν στην τρίτη γενιά κινητών δικτύων. Τέλος, τα συστήματα τρίτης γενιάς περιγράφονται διεξοδικά και αναφέρονται τα βασικά πρότυπά τους. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 27

28 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το σύστημα UMTS. Πρόκειται για το σύστημα τρίτης γενιάς που έχει επικρατήσει στην Ευρώπη και σταδιακά επεκτείνεται στη Βόρεια Αμερική με αποτέλεσμα η τρίτη γενιά κυψελωτών κινητών συστημάτων να τείνει να ταυτιστεί με αυτό το σύστημα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, η δομή και η λειτουργία του συστήματος UMTS και στο εξής η διατριβή θα εστιάσει σε αυτή την τεχνολογία ως κύριο εκπρόσωπο των τεχνολογιών τρίτης γενιάς. Το Κεφάλαιο 4 είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην υπηρεσία Multimedia Broadcast / Multicast Service (MBMS). Για την ακρίβεια, περιγράφεται το είδος, οι βασικές αρχές καθώς και η αρχιτεκτονική αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, αναφέρονται και αναλύονται οι φάσεις παροχής της υπηρεσίας MBMS. Τέλος, θίγονται ορισμένα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στο Κεφάλαιο 5 θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής περιοχής της μετάδοσης δεδομένων πραγματικού χρόνου σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Επίσης, θα αναφερθούν λεπτομερειακά οι εργασίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής και θα παρουσιαστούν τα σημεία εκείνα τα οποία διαφοροποιούν τους μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν στις εν λόγω εργασίες με τους μηχανισμούς που προτείνονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Το Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής αναφέρεται στη Unicast μετάδοση δεδομένων στο UMTS. Πρόκειται δηλαδή για μετάδοση δεδομένων σημείου προς σημείο ή διαφορετικά μετάδοση δεδομένων από έναν κεντρικό εξυπηρετητή (εντός του UMTS δικτύου ή από εξωτερικό PDN) προς έναν κινητό χρήστη. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει σαν κύριο θέμα την αξιολόγηση του UMTS σε περιβάλλον μικτής Internet κίνησης. Εξετάζεται λοιπόν κατά πόσο το σενάριο εκτέλεσης ταυτόχρονων εφαρμογών (πχ http, telnet, smtp, ftp) από έναν κινητό χρήστη είναι εφαρμόσιμο στο UMTS και ειδικότερα πάνω από το ίδιο κανάλι μεταφοράς. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του μηχανισμού μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων του UMTS. Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι εφικτό το σενάριο αξιοποίησης του διαθέσιμου εύρους ζώνης ενός καναλιού μεταφοράς για εφαρμογές πραγματικού χρόνου (όπως είναι η μετάδοση video) και για εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Τέλος, στο τρίτο μέρος του συγκεκριμένου κεφαλαίου προτείνεται ένας μηχανισμός μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων στο UMTS με δυνατότητα προσαρμογής του ρυθμού μετάδοσής τους όταν οι δικτυακές συνθήκες το απαιτούν. Ο μηχανισμός βασίζεται στο ευρέως γνωστό πρωτόκολλο TCP Friendly Rate Control protocol, γνωστό και ως TFRC. Προτείνεται λοιπόν μια τροποποίηση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, το οποίο κατά βάση χρησιμοποιείται στο Internet, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ασύρματα δίκτυα και συγκεκριμένα στο UMTS. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ένας προτεινόμενος μηχανισμός για multicast μετάδοση δεδομένων στο UMTS. Για την ακρίβεια, αναλύεται η αρχιτεκτονική του μηχανισμού, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δρομολόγηση των πακέτων στο δίκτυο, ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός διαχειρίζεται την ομάδα των κινητών και τέλος ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός αντιμετωπίζει την κινητικότητα των χρηστών. Επιπλέον, περιγράφεται αναλυτικά το μοντέλο εξομοίωσης που ακολουθήθηκε προκειμένου να μελετηθεί και να αξιολογηθεί ο προτεινόμενος μηχανισμός. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται ο εξομοιωτής που χρησιμοποιήθηκε ως βάση των πειραμάτων καθώς και οι επεκτάσεις που προστέθηκαν σε αυτόν προκειμένου να 28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εξομοιώσει με ακρίβεια τον προτεινόμενο μηχανισμό. Το κεφάλαιο κλείνει με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την εξομοίωση. Οι δύο παράμετροι που εξετάζονται είναι η αποδοτικότητα του multicast μηχανισμού μετάδοσης πακέτων καθώς και η ορθότητά του σε σενάρια κινητικότητας χρηστών όπου handovers και SRNS relocations διαδικασίες λαμβάνουν χώρα. Το Κεφάλαιο 8 της διδακτορικής διατριβής επικεντρώνεται στη παρουσίαση ενός αναλυτικού μοντέλου για την αξιολόγηση των τριών τεχνικών που υπάρχουν για τη μετάδοση δεδομένων στο UMTS από ένα σημείο προς μια ομάδα κινητών παραληπτών. Οι τεχνικές αυτές είναι η Broadcast τεχνική, η Multiple Unicast τεχνική και η Multicast τεχνική. Οι κύριες παράμετροι με βάση τις οποίες γίνεται η αξιολόγηση των παραπάνω τεχνικών είναι α) το κόστος αποστολής των πακέτων από τον αποστολέα στους παραλήπτες συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για το paging των χρηστών και β) η τοπολογία του δικτύου. Με βάση λοιπόν το αναλυτικό μοντέλο αξιολογούμε τις τρεις τεχνικές ως προς: α) Το πλήθος των χρηστών που αποτελούν την ομάδα παραληπτών των δεδομένων, β) Τη διασπορά των χρηστών στο δίκτυο, γ) Το μέγεθος των προς αποστολή δεδομένων, δ) Την επίδραση που έχει κινητικότητα των χρηστών σε κάθε τεχνική, ε) Τη χρήση διαφορετικών καναλιών μεταφοράς δεδομένων στο ασύρματο κανάλι. Ειδικό βάρος κατά τη σχεδίαση του μοντέλου αξιολόγησης των τριών τεχνικών δίνεται στην εύρεση ενός πιθανοτικού μοντέλου της κατανομής των χρηστών μέσα στο δίκτυο. Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα βασικότερα χαρακτηρίστηκα του ελέγχου ισχύος κατά τη multicast μετάδοση δεδομένων στο UMTS. Η κυριαρχούσα άποψη για την υποστήριξη multicast μετάδοσης στο UTRAN είναι η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων καναλιών μεταφοράς με μικρές διαφοροποιήσεις. Τα κανάλια μεταφοράς του UMTS που είναι διαθέσιμα στο downlink και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για multicast μετάδοση είναι το Dedicated Channel (DCH), το Forward Access Channel (FACH) και το High Speed - Downlink Shared Channel (HS-DSCH). Η κύρια απαίτηση είναι να γίνεται αποδοτική χρήση των πόρων του συστήματος. Αυτή η απαίτηση κατατάσσει τα κοινά κανάλια (FACH) ως την πρώτη επιλογή αφού πολλοί χρήστες μπορούν να μοιραστούν ταυτόχρονα τους ίδιους πόρους. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών του multicast group, τον τύπο υπηρεσίας καθώς και από το QoS που μπορεί να διασφαλιστεί. Για το λόγο αυτό, όταν ο αριθμός των χρηστών που λαμβάνουν την MBMS υπηρεσία είναι μικρός είναι πιο αποδοτικό να χρησιμοποιηθούν αφιερωμένα κανάλια μεταφοράς (DCHs), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εκπεμπόμενη ισχύς από το Node B και η παρεμβολή (interference). Το σημαντικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται στο σημείο αυτό είναι: ποιο είναι το σημείο εναλλαγής (switching point) μεταξύ αφιερωμένων (dedicated) και κοινών (common) καναλιών; Η εύρεση αυτού του σημείου εναλλαγής είναι το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου της παρούσας διατριβής με κύριο στόχο πάντα την αποδοτικότερη χρήση των πόρων ισχύος του δικτύου. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα ανοιχτά θέματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Το Κεφάλαιο 11 παρουσιάζει τα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Στο Παράρτημα I παρουσιάζονται η βιβλιογραφία και οι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στη διδακτορική διατριβή. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία και τους δικτυακούς τόπους ενσωματώνονται στο κείμενο μέσα σε αγκύλες ([]). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 29

30 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Στο Παράρτημα IΙ παρουσιάζονται τα ακρωνύμια τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Στο Παράρτημα IIΙ παρουσιάζεται το γλωσσάριο ξενικών όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Τέλος, στο Παράρτημα IV παρουσιάζεται το ευρετήριο ορισμένων όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή για τη διευκόλυνση του αναγνώστη και τη γρήγορη αναζήτηση μέσα στο κείμενο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [1] "Multicast in UMTS: Evaluation and Recommendations", A. Alexiou, C. Bouras, Accepted for publication in International Journal of Wireless Communications and Mobile Computing, Wiley InterScience, 2006 (In print) [2] "Scalable rate control for video transmission over UMTS ", A. Alexiou, V. Igglesis, C. Bouras, Accepted for publication in International Journal of Communication Systems, Wiley InterScience, 2006 (In print) [3] "Adaptive and reliable video transmission over UMTS for enhanced performance", A. Alexiou, D. Antonellis, C. Bouras, Accepted for publication in International Journal of Communication Systems, Wiley InterScience, 2006 (In print) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ [1] "A Multicast Packet Forwarding Mechanism for WCDMA Networks using Routing Lists", A. Alexiou, A. Antonellis, C. Bouras, 2nd ACM Workshop on Wireless Multimedia Networking and Performance Modelling (WMuNeP 2006), Torremolinos, Malaga, Spain, 2-6 October 2006, pp [2] "An Efficient Multicast Packet Delivery Scheme for UMTS", A. Alexiou, A. Antonellis, C. Bouras, A. Papazois, The 9-th ACM/IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM 2006), Torremolinos, Malaga, Spain, 2-6 October 2006, pp [3] "Supporting Group Communication in WCDMA Networks", A. Alexiou, D. Antonellis, C. Bouras, 11th IFIP International Conference on Personal Wireless Communications (PWC 2006), Albacete, Spain, September 2006, pp ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ [4] "Evaluating Different One to Many Packet Delivery Schemes for UMTS", A. Alexiou, D. Antonellis, C. Bouras, 2006 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM 2006), Niagara-Falls, Buffalo-NY, June 2006, pp [5] "A Multicast Approach for UMTS: A Performance Study", A. Alexiou, D. Antonellis, C. Bouras, The 5th IFIP International Conference on Networking (Networking 2006), Coimbra, Portugal, May , pp [6] "Equation Based Congestion Control for Video Transmission over WCDMA Networks", A. Alexiou, D. Antonellis, C. Bouras, The IEEE 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2006), Vienna, Austria, April , pp [7] "Rate and Loss Control for Video Transmission over UMTS using Real-Time Protocols", A. Alexiou, C. Bouras, 13th Annual Meeting of the IEEE International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS 2005), Georgia, Atlanta, September , pp [8] "Multimedia Transmission over Third Generation Cellular Networks", A. Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, 10th IFIP International Conference on Personal Wireless Communications (PWC 2005), Colmar, France, August 25-27, 2005, pp , ISBN , Imperial College Press. [9] "A Decision Feedback Scheme for Multimedia Transmission Over 3G Mobile Networks", A. Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, Second IEEE and IFIP International Conference on Wireless and Optical Communications Networks (WOCN 2005), Dubai, United Arab Emirates UAE, March , pp [10] "Performance Evaluation of TCP over UMTS Transport Channels", A. Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, 7th International Symposium on Communications Interworking (INTERWORKING 2004), Ottawa, Canada, November 29, 30 - December [11] "Performance Evaluation of UMTS for Mobile Internet Access", A. Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, 12th Annual Meeting of the IEEE / ACM International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS 2004), Volendam, The Netherlands, October , pp ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ "Performance Evaluation of TCP over UMTS Transport Channels", A. Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, 7th International Symposium on Communications Interworking (INTERWORKING 2004), Ottawa, Canada, November 29, 30 - December ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 31

32 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 1. "New Reno and SACK TCP implemented in UMTS networks; A performance analysis", J.P. van den Burg, 2nd Twente Student Conference on IT, Enschede, January "Design and Implementation of a BAN handover mechanism for M- Health Services", Master degree Thesis, Jan-Willem Brokamp, Department of Computer Science, University of Twente, The Netherlands, "Performance of Different TCP Versions over UMTS Common/Dedicated channels" Master degree Thesis, Xavier Dubois, University of Namur, Belgium, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κ ΙΝΗΤΑ Δ ΙΚΤΥΑ Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΗΣ Γ ΕΝΙΑΣ

34

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Το κεφάλαιο αυτό κάνει μία εισαγωγική αναφορά στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα στα κινητά δίκτυα επικοινωνιών τρίτης γενιάς. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, επισημαίνονται οι ανάγκες που οδήγησαν στην τρίτη γενιά κινητών δικτύων. Τέλος, τα συστήματα τρίτης γενιάς περιγράφονται διεξοδικά και αναφέρονται τα βασικά πρότυπά τους. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η 1 η Γενιά Κινητών Δικτύων Η πρώτη γενιά συστημάτων κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας εμφανίστηκε τη δεκαετία του Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη γενιά δεν αποτέλεσε το ξεκίνημα των κινητών τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα από πιο πριν είχαν εμφανιστεί αρκετά συστήματα κινητών τηλεπικοινωνιών τα οποία όμως δεν είχαν τα χαρακτηριστικά των κινητών δικτύων με τον τρόπο που τα εννοούμε σήμερα. Το βασικότερο από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η κυψελωτή δομή του δικτύου. Τα πρώιμα αυτά δίκτυα είχαν περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με τα κυψελωτά. Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα ήταν η υποτυπώδης και προβληματική υποστήριξη της κινητικότητας των χρηστών. Στα κυψελωτά κινητά δίκτυα, που στο εξής θα αναφέρονται απλώς σαν κινητά δίκτυα, η περιοχή κάλυψης διαιρείται σε μικρά κελιά. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιες συχνότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλές φορές στο ίδιο δίκτυο χωρίς να δημιουργούνται έντονα φαινόμενα παρεμβολής. Επομένως, οι δυνατότητες του δικτύου αυξάνονται σημαντικά [77]. Η πρώτη γενιά χρησιμοποιούσε τεχνικές αναλογικής μετάδοσης για την κίνηση η οποία ήταν αποκλειστικά φωνή. Δεν υπήρξε κάποιο πρότυπο που να επικράτησε, αντίθετα υπήρξαν αρκετά πρότυπα όπως το Nordic Mobile Telephone (NMT), το Total Access Communication System (TACS) και το Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Τα δύο πρώτα πρότυπα είχαν μία σχετική επιτυχία στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το τρίτο ήταν το πιο διαδεδομένο στις Η.Π.Α. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι παρόλο που σήμερα η εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες έχει εστιαστεί στα κινητά δίκτυα τρίτης γενιάς, υπάρχουν πολλά δίκτυα πρώτης γενιάς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία. Βέβαια, στις χώρες όπου υπάρχει προχωρημένη υποδομή στις τηλεπικοινωνίες τα συστήματα αυτά έχουν εγκαταλειφθεί καθώς θεωρείται ότι σπαταλούν πολύτιμο φάσμα συχνοτήτων το οποίο τα σύγχρονα ψηφιακά κινητά δίκτυα επικοινωνιών εκμεταλλεύονται πιο αποδοτικά [67] Η 2 η Γενιά Κινητών Δικτύων Η δεύτερη γενιά κινητών δικτύων επικοινωνιών χρησιμοποιεί ψηφιακή μετάδοση της κίνησης. Αυτή είναι και η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ των κινητών συστημάτων πρώτης και δεύτερης γενιάς: ο διαχωρισμός αναλογικού ψηφιακού. Τα δίκτυα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 35

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ LONG TERM EVOLUTION» ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Forward Error Correction σε multicast μετάδοση πάνω από 4G κινητά δίκτυα ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές Αξιόπιστης Μετάδοσης Πολυεκπομπής σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τέταρτης Γενιάς Νικόλαος Ε. Κανάκης Α.Μ.: 702 Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ι ΑΤ Ρ Ι Β Η «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της Φασματικής Απόδοσης κατά τη Μετάδοση MBSFN Δεδομένων σε Δίκτυα LTE» ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Μελέτη και Αξιολόγηση Επίδοσης για την Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δρομολόγηση και Πολυμεσικές Εφαρμογές σε Ασύρματα Κινητά Δίκτυα MANET και VANET Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κινητών τερματικών σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΗΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων και Μεθόδων Βελτιστοποίησης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων και Μεθόδων Βελτιστοποίησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗΣ ΤΥΠΟΥ SOFT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G NETWORK)»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗΣ ΤΥΠΟΥ SOFT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G NETWORK)» Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Γκίκας Γεώργιος του Μηνά Αριθμός Μητρώου: 5011 ΘΕΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου,σιδηρόπουλο Ιωάννη που τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απόδοση ικτυακών Πόρων Μέσω Οικονοµικών Μηχανισµών ηµοπρασιών Εµµανουήλ ραµιτινός [mdramit@aueb.gr] ιδακτορική ιατριβή 2006 ii ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Ι ΓΑ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ω Ν Ι Π Λ Ω Μ ΑΤ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο. Δυναμική Διαχείριση Πόρων Οπισθοζευκτικού Δικτύου σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Νέας Γενιάς

Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο. Δυναμική Διαχείριση Πόρων Οπισθοζευκτικού Δικτύου σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Νέας Γενιάς Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων Και Μηχανικων Υπολογιστων Τομεας Επικοινωνιων, Ηλεκτρονικης & Συστηματων Πληροφορικης Δυναμική Διαχείριση Πόρων Οπισθοζευκτικού Δικτύου σε Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Η Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G)

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GMPLS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΚΟΣ A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα