Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΆΡΘΡΟ 5 παρ. 2 εδ. β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975/86)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΆΡΘΡΟ 5 παρ. 2 εδ. β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975/86)"

Transcript

1 Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΆΡΘΡΟ 5 παρ. 2 εδ. β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975/86) Εργασία στα Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα 4 ο εξάµηνο KΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Μ Καθηγητής : Α. ηµητρόπουλος ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Άρθρο 5 παρ.2 εδ.β Έννοια.Οι πολιτικές συγκυρίες που έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη συνταγµατικής κατοχύρωσης του πολιτικού ασύλου 2. Νοµοθετικά κείµενα που αναφέρονται στο πολιτικό άσυλο τόσο σε επίπεδο διεθνούς νοµοθεσίας όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Προβληµατισµός σχετικά µε το αν µπορεί να συναχθεί ατοµικό δικαίωµα του αλλοδαπού για χορήγηση σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Παρουσίαση αντίθετων απόψεων: α)η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι δεν θεµελιώνεται ατοµικό δικαίωµα του αλλοδαπού µε µια σειρά επιχειρηµάτων: αναφορά στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Βουλής κατά την διατύπωση του κειµένου του άρθρου 5 παρ.2 εδ. β, η παροχή ασύλου συνιστά σύνηθες φαινόµενο τα τελευταία χρόνια, όµως το άσυλο δεν αποτελεί ούτε κανόνα του διεθνούς εθιµικού δικαίου ούτε «γενική αρχή δικαίου αναγνωρισµένη από τα πολιτισµένα κράτη».το δικαίωµα του κράτους να παράσχει πολιτικό άσυλο προϋποθέτει µόνον τη φυσική άσκηση της εδαφικής κυριαρχίας. η µη δεσµευτικότητα τόσο της Οικουµενικής ιακήρυξης Ανθρωπίνων ικαιωµάτων όσο και της ιακήρυξης 2312/ΧΧ11 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε την Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εδαφικό άσυλο(1977) αναφορά στην περίπτωση δύο Τούρκων προσφύγων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα το 1989 β)σύµφωνα µε την αντίθετη άποψη µπορεί να συναχθεί από το άρθρο 5 παρ.2 εδ.β ατοµικό δικαίωµα του αλλοδαπού αν ληφθούν υπόψη: η «ατυχή» διατύπωση της διάταξης αυτής και η ερµηνεία της βούλησης κυρίως του συντακτικού νοµοθέτη η δυνατότητα του αλλοδαπού να ασκήσει κατά της αρνητικής εκτελεστής πράξης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης το ένδικο µέσο της αίτησης ακύρωσης η προστασία του δικαιώµατος ασύλου από τον κοινό νοµοθέτη η διατύπωση της υπ αριθµ.5401/ Υπουργικής Απόφασης 2

3 4. Προϋποθέσεις της απαγόρευσης έκδοσης αλλοδαπού 5. Στην Ελλάδα η «ελευθερία» ερµηνεύεται µε απολαβή ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων όπως αυτά διασφαλίζονται από το ελληνικό σύνταγµα. Προάσπιση µε κάθε µέσον αυτών των δικαιωµάτων θεωρείται ως δράση υπέρ της ελευθερίας. Προσδιορισµός των ορίων της δράσης υπέρ της ελευθερίας. 6. Η αξιολόγηση από τον δικαστή των πράξεων του αλλοδαπού εµπεριέχει τον κίνδυνο της ανάµειξης του στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Με τις αποφάσεις του οφείλει να εκφράζει ό, τι είναι σωστό και δίκαιο σε ένα κράτος δικαίου. Αναφορά στην περίπτωση του ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν Αµπντουλάχ Οτσαλάν.Αναφορά στην υπόθεση R.Pohle όπου παραµερίζεται το άρθρο 5 παρ. 2 εδ β ενόψει της διαφύλαξης των διεθνών σχέσεων. 7. Ποιοτική αντιδιαστολή ανάµεσα σε δράση για την ελευθερία και σε τροµοκρατική δράση και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας της 27 Ιανουαρίου 1977.Αναφορά στο άρθρο 1 8. Η συµπλήρωση του δικαιϊκού πλαισίου της απαγόρευσης έκδοσης αλλοδαπού µε τα άρθρα 438 περ. γ και ε ΚΠ. Ερµηνεία και παραδείγµατα εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων. 9. υνατότητες προστασίας προσφύγων σύµφωνα µε συµβάσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ. Το ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα του 1966 και η Σύµβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. Σχετική νοµολογία της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων (UN CAT) 10. Η κατάχρηση του δικαιώµατος του πολιτικού ασύλου από τους οικονοµικούς πρόσφυγες και η µείωση των δυνατοτήτων ενεργοποίησης των διαδικασιών χορήγησης του πολιτικού ασύλου που συντελείται: α) µε την απαγόρευση εισόδου στη χώρα των αλλοδαπών εκείνων που δεν έχουν άδεια εισόδου. Η πολιτική των «κλειστών συνόρων». 3

4 β) µε την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η διοικητική ή η δικαστική προσβολή της αρνητικής απόφασης των αρµόδιων κρατικών οργάνων. γ) µε την απαγόρευση απέλασης 443/91 Γνωµοδότηση ΝΣΚ (Τµ.Γ) 11. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε την οποία ο αλλοδαπός «δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται κατ ευθείαν εκ της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα, αρκούντος ότι ευρίσκεται εκτός αυτής συνεπεία δεδικαιολογηµένου φόβου διώξεως». 12. Η αρχή της µη επαναπροώθησης (non-refoulment) σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η παράδοση ή η απέλαση ή η επαναπροώθηση πρόσφυγα σε χώρα στην οποία απειλείται η ζωή του ή η ελευθερία του λόγω των θρησκευτικών, πολιτικών ή κοινωνικών πεποιθήσεων του ή λόγω εθνικότητας, φυλής ή κοινωνικής τάξης. Παραδείγµατα από την διεθνή πρακτική. 13. H Εθνική Επιτροπή ικαιωµάτων του Ανθρώπου µε την Απόφασή της ( ) εκφράζει την ανησυχία της για ποικίλα θέµατα σχετικά µε την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων όπου η διαδικασία παροχής ασύλου υπήρξε πληµµελής. 14. Προτάσεις από την Εθνική Επιτροπή ικαιωµάτων του Ανθρώπου για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού και πρακτικού πλαισίου προστασίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 15. Συµπέρασµα 16. Γενική Βιβλιογραφία 17. Νοµολογία 4

5 1. Άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β Το άρθρο 5 παρ. 2 εδ.β όπου «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για την δράση του υπέρ της ελευθερίας» έχει αποδειχθεί ζωτικής σηµασίας για πολλά άτοµα τα οποία ζητούν άσυλο στον ελληνικό χώρο και εκφράζει την αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης στα θέµατα της προσωπικής ελευθερίας. Ο συντακτικός νοµοθέτης µετά την τραγική πολιτική εµπειρία που βίωσε η Ελλάδα κατά την διάρκεια της επταετίας έκρινε την διαφύλαξη της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας του ανθρώπου πρωταρχικής σηµασίας και µάλιστα όρισε ως υποχρέωση της Πολιτείας τον σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Απόρροια αυτής της υποχρέωσης είναι η νοµοθετική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου που για πρώτη φορά συναντάται στο σύνταγµα του 1975/86 µε την διάταξη 5 παρ.2 εδ. β όπου «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για την δράση του υπέρ της ελευθερίας».στο άρθρο 21 του συντάγµατος της Τροιζήνας εντοπίζεται ο συγκεκριµένος θεσµός σε εµβρυακή ακόµα κατάσταση «Εις την Ελληνική επικράτειαν, ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος.αργυρώνητος δε ή δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας, καθώς πατήσει το Ελληνικόν Έδαφος,είναι ελεύθερος και από το δεσπότην αυτού ακαταζήτητος». Η προστασία που παρέχεται µέσω του πολιτικού ασύλου αποτελεί µια εξαίρεση από το γενικό κανόνα της έκδοσης των εγκληµατιών.ο αλλοδαπός ο οποίος συγκρούστηκε µε την έννοµη τάξη της χώρας του, επικαλείται την πολιτική ελευθερία για να νοµιµοποιήσει την παραµονή του σε µια ξένη χώρα. Οι πολιτικές ανακατατάξεις του περασµένου αιώνα οδήγησαν στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός νοµοθετικού πλαισίου προστασίας των προσφύγων στην Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως. Κατά την διάρκεια του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος Γερµανοί είχαν ζητήσει και ανεύρει πολιτικό άσυλο σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ,γεγονός που οδήγησε ίσως και λόγω ηθικής υποχρέωσης-την Ο.. της Γερµανίας να προβλέψει για ανάλογη προστασία, ορίζοντας ότι οι πολιτικοί φυγάδες έχουν δικαίωµα ασύλου στην Οµοσπονδιακή Γερµανία(άρθρο. 16 παρ. 2).Στο Ιταλικό Σύνταγµα (άρθρο. 10 παρ.3) ορίζεται :«ο αλλοδαπός ο οποίος εµποδίζεται από την χώρα του να ασκήσει ενεργά τις δηµοκρατικές ελευθερίες που εγγυάται το Ιταλικό Σύνταγµα, έχει δικαίωµα ασύλου στο έδαφος της ηµοκρατίας, υπό τους όρους του νόµου.»ανάλογες διατάξεις συναντούνται και στο Γαλλικό και στο Πορτογαλικό σύνταγµα. 5

6 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σε επίπεδο διεθνούς νοµοθεσίας: Το δικαίωµα του ασύλου περιλαµβάνεται στο άρθρο 14 της Οικουµενικής ιακήρυξης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου του «κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες». Η Σύµβαση της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων 2 είναι το σηµαντικότερο νοµοθετικό κείµενο, το οποίο συµπληρώνεται από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του Το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής σύµβασης για την έκδοση αλλοδαπού που υπογράφηκε στο Παρίσι το 1957 «εν χωρεί έκδοσις αλλοδαπού εάν η αξιόποινος πράξις, δι ην αιτείται η έκδοσις, θεωρείται υπό του ετέρου µέρους,ως πολιτική τοιαύτην ή ως πράξις συναφής προς τοιαύτην παράβασιν.» Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης : Η σύµβαση του ουβλίνου του 1990 «Περί καθορισµού του Κράτους του οποίου είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου,η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων» Σηµαντικό στοιχείο αυτής της σύµβασης είναι ότι η αρνητική απάντηση ενός κράτους µέλους ισχύει για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση του Schengen του 1985 και η συµπληρωµατικής της το 1990(σχετικά µε την προοδευτική «κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα»)στο 7 ο κεφάλαιο της οποίας καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες απονοµής ασύλου. 3 Άρθρα σχετικά µε το θέµα περιέχει και η συνθήκη του Μάαστριχ του 1991,Κ1,Κ3,100Γ 4 Οι διµερείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και στις οποίες συµπεριλαµβάνονται διατάξεις που απαγορεύουν την έκδοση εγκληµατιών 5 1 Βλ. σχετικά «ιεθνείς Συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα»,έκδοση της Εθνικής Τράπεζας,1982,σελ.23 2 Βλ. σχετικά «Συλλογή συµβάσεων και κειµένων διεθνούς δικαίου,αναφορικά µε τους πρόσφυγες» έκδοση του Γραφείου του ιεθνούς τµήµατος προστασίας της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες, 1996,σελ 10 και 41 επ. 3 Βλ. σχετικά ΚνοΒ 1997, Βλ. σχετικά «Η συνθήκη του Μάαστριχ»,του Παντείου Πανεπιστηµίου, εκδόσεις Ι.Σιδέρης,1993,σελ. 325 υπό τον τίτλο «Η συνεργασία των Κρατών µελών της Ε.Ε. στους τοµείς της ικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων» Π.Ν.Στάγκος 6

7 3. Σχετικά µε το αν µπορεί να συναχθεί από το άρθρο 5 παρ.2 εδ. β ατοµικό δικαίωµα του αλλοδαπού για χορήγηση σε αυτόν πολιτικού ασύλου οι απόψεις δυίστανται: α) Η κρατούσα άποψη θεωρεί ότι δεν γεννάται ούτε κατοχυρώνεται αντίστοιχο ατοµικό δικαίωµα του αλλοδαπού στο πολιτικό άσυλο. 6 ηλαδή το δικαίωµα,η δυνατότητα ενός κράτους να παρέχει σε αλλοδαπούς πολιτικό άσυλο, δεν θεµελιώνει αντίστοιχο δικαίωµα για απόλαυση πολιτικού ασύλου. Παρότι η παροχή πολιτικού ασύλου τα τελευταία χρόνια συνιστά σύνηθες φαινόµενο,το άσυλο δεν αποτελεί ούτε κανόνα του διεθνούς εθιµικού δικαίου ούτε «γενική αρχή δικαίου αναγνωρισµένη από τα πολιτισµένα κράτη»(άρθρο 38 του καταστατικού του ιεθνούς ικαστηρίου της Χάγης) 7. Σύµφωνα µε τον Α.Μπρεδήµα 8 η διάταξη άρθρο 5 παρ.2 εδ. β δεν κατοχυρώνει το δικαίωµα ασύλου στη χώρα άλλ αναφέρεται αποκλειστικώς στην απαγόρευση έκδοσης του αλλοδαπού αγωνιστή. Αυτό προκύπτει όχι µόνο από την διατύπωση του ίδιου του κειµένου,αλλά και από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη της εν λόγω διάταξης, όπου πρόταση της αντιπολίτευσης για την καθιέρωση ενός «δικαιώµατος ασύλου του αλλοδαπού»απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής. Η γνώµη αυτή έχει γίνει οµόφωνα δεκτή και από την ελληνική θεωρία. Αν και ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει διατυπώσει την άποψη,µε την ευκαιρία απέλασης Τούρκου πολιτικού πρόσφυγα, ότι η απέλαση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε το κατοχυρωµένο δικαίωµα της προστασίας των πολιτικών προσφύγων που αγωνίζονται για την ελευθερία και την δηµοκρατία. Ιδιαίτερα δε η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το εδαφικό άσυλο(1977)έδειξε ότι η χορήγηση ασύλου για τη µεγάλη πλειοψηφία των κρατών παραµένει κυριαρχικό τους δικαίωµα. Τόσο η Οικουµενική ιακήρυξη Ανθρωπίνων ικαιωµάτων,όσο και η ιακήρυξη 2312/ΧΧΙΙ της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για το εδαφικό άσυλο είναι κείµενα µη δεσµευτικά, τόσο δε η µια όσο και η άλλη κάθε άλλο παρά ανατρέπουν την αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών στο θέµα του ασύλου. Το δικαίωµα του Κράτους να παράσχει πολιτικό άσυλο 5 βλ. λ.χ. άρθρο 6 της σύµβασης των Αθηνών του 1907 µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας, άρθρο 6 της σύµβασης περί αµοιβαίας έκδοσης εγκληµατιών µεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, άρθρο 3 της σύµβασης µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. 6 Θ.θ.Κονταξής Ποιν ικ 2/1999(ΕΤΟΣ 2 ο ) Η έννοια του πρόσφυγα και το πολιτικό άσυλο σελ Βλ.σχετικά.Ζωγραφοπούλου κ.λπ.,ό.π.,σελ Α.Μπρεδήµα «Η αρχή του non-refoulment.θεωρητικές όψεις και Ελληνική πρακτική» ΝοΒ1990,σελ.563 7

8 προϋποθέτει µόνον τη φυσική άσκηση της εδαφικής κυριαρχίας και δεν απαιτεί περαιτέρω αιτιολογία 9. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η πολιτική της Ελλάδας. Το 1989 δύο Τούρκοι πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στη Συρία,έφθασαν διαδοχικά, χρησιµοποιώντας πλαστά διαβατήρια, στο αεροδρόµιο του Ελληνικού και ζήτησαν άσυλο.οι Ελληνικές αρχές κράτησαν τον ένα, στον οποίο χορήγησαν άσυλο, για λόγους γενικότερης πολιτικής και επανοπροώθησαν τον άλλο, για να ανακόψουν τυχόν κύµα προσφύγων µέσω Συρίας. β) Την αντίθετη άποψη υποστηρίζουν ο. Τσάτσος 10 ο οποίος χαρακτήρισε την διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β ως «ατυχή».ατυχής διότι ενώ τα µέλη της ελληνικής Βουλής είχαν προφανώς την πολιτική βούληση το 1975 να περιλάβουν στο ελληνικό Σύνταγµα το δικαίωµα εδαφικού ασύλου, αυτό όχι µόνο δεν ενσαρκώθηκε στο γράµµα το ελληνικού Θεµελιώδους Νόµου αλλά συνεµίχθη και απορροφήθηκε από µια διάταξη που αναφέρεται αποκλειστικά στη διαδικασία έκδοσης αλλοδαπού. Η ανωτέρω συνταγµατική διάταξη έχει ενεργοποιηθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη µέσω του άρθρου 438 ΚΠ. Επίσης ο Α.Ν.Λοβέρδος 11 υποστηρίζει την ύπαρξη ατοµικού δικαιώµατος ασύλου στο ελληνικό σύνταγµα µε µια σειρά επιχειρηµάτων, όπως π.χ.:η δυνατότητα του αλλοδαπού να ασκήσει κατά της αρνητικής εκτελεστής πράξης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης το ένδικο µέσο της αίτησης ακύρωσης, η προστασία του δικαιώµατος ασύλου από τον κοινό νοµοθέτη,η ερµηνεία κυρίως της βούλησης του Συνταγµατικού νοµοθέτη,η διατύπωση της υπ αριθµ. 5401/ Υπουργικής Απόφασης. 1.Με την Υ.Α 5401/ η ελληνική Πολιτεία παρέχει το δικαίωµα του πολιτικού ασύλου στον αλλοδαπό που πληρεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του status του πολιτικού πρόσφυγα. Οι σκέψεις που θεµελιώνουν την παραπάνω θέση είναι οι ακόλουθες: α) Η διαδικασία αναγνώρισης στον αλλοδαπό της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα, που αποτελεί την προϋπόθεση χορήγησης πολιτικού ασύλου, εκκινεί από τη στιγµή που ενηµερώνεται ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρµοστή για την αίτηση του αλλοδαπού. Η εκκίνηση της διαδικασίας αυτής, σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 1 της Υ.Α., δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων της 9 όπως τονίζεται από το ιεθνές ικαστήριο στην Asylum Case,1950,I.C.J. 266 σελ Τσάτσος «Συνταγµατικό ίκαιο,τ.γ Θεµελιώδη ικαιώµατα» εκδόσεις Α.Σάκκουλα,1988,σελ.167 επ. 11 Α.Λοβέρδος «η συνταγµατική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου.συµβολή στην ερµηνεία άρθρο 5 παρ.2 εδ.β του Σ.1975/86» ΝοΒ 1988,σελ.167 επ. 8

9 ελληνικής Πολιτείας αλλά αποτελεί υποχρέωσή τους (..αι αρµόδιαι αρχαί οφείλουν να ανακοινώσουν τούτο..»). Θεσπίζεται λοιπόν εδώ η υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει το δικαίωµα του αλλοδαπού που ζητάει πολιτικό άσυλο.- β) Στην ίδια Υ.Α. προβλέπονται και µία σειρά από εγγυήσεις µε τις οποίες διασφαλίζεται η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Πιο συγκεκριµένα: αα) Στη συµβουλευτική επιτροπή του υπουργείου ηµόσιας Τάξης, εκτός από έναν ανώτερο διπλωµατικό υπάλληλο του υπουργείου Εξωτερικών και από έναν ανώτερο αξιωµατικό των σωµάτων ασφαλείας, µετέχει και δικαστής (πάρεδρος του ΣτΕ, άρθρο 4 παρ.1 της Υ.Α.), ββ) Στη διαδικασία ενώπιον της συµβουλευτικής επιτροπής µπορεί να παρίσταται ο αλλοδαπός µε δικαίωµα υποβολής υποµνηµάτων (άρθρο 4 παρ.2 της Υ.Α.), γγ) Στη διαδικασία, τέλος, αυτή µπορεί επίσης να παρίσταται και ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρµοστή και να εκθέτει προφορικά ή εγγράφως τις απόψεις του (άρθρο 4 παρ.3 της Υ.Α.). 2) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Υ.Α / και σε περίπτωση που η τελική απόφαση του υπουργού ηµόσιας Τάξης είναι αρνητική, ο αλλοδαπός µπορεί να ασκήσει κατά της εκτελεστής πράξης του υπουργού το ένδικο µέσο της αίτησης ακυρώσεως. Εποµένως, τόσο η υποχρέωση των αρµοδίων οργάνων να κινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα στον αλλοδαπό και η πλήρης εγγυήσεων διαδικασία εξέτασης της αίτησης (αίτηση θεραπείας, συµβουλευτική επιτροπή, δυνατότητα παράστασης και υποβολής υποµνηµάτων, παράσταση αντιπροσώπου του Ύπατου Αρµοστή) όσο και η παροχή δικαστικής προστασίας (ο αλλοδαπός µπορεί να προσβάλλει µε το ένδικο µέσο της αίτησης ακυρώσεως την εκτελεστή πράξη της διοίκησης) αποτελούν τις διασφαλίσεις του δικαιώµατος του πολιτικού ασύλου που αναγνωρίζει η ελληνική έννοµη τάξη σε επίπεδο κοινού δικαίου στον αλλοδαπό. 4. Το Σύνταγµα απαγορεύει την έκδοση αλλοδαπού,διωκοµένου για την δράση του υπέρ της ελευθερίας. Προϋποθέσεις της απαγορεύσεως είναι οι εξής: α)να πρόκειται για αλλοδαπό, συµπεριλαµβανοµένου του ανιθαγενούς, γιατί αλλιώς το κράτος που ζητεί την έκδοση υπηκόου του θα µπορούσε να παρακάµψει την συνταγµατική απαγόρευση αφαιρώντας την ιθαγένεια. Το σύνταγµα δεν απαγορεύει ρητώς την έκδοση ηµεδεπών, αν και ο Κώδικας Ποινικής ικονοµίας απαγορεύει την έκδοση «εάν ο εκζητούµενος είναι ηµεδαπός κατά τον χρόνο της εκτελέσεως της πράξεως.»η έκδοση ηµεδαπού δεν συµβιβάζεται όµως µε την κατοχύρωση της ελευθερίας εισόδου, παραµονής και εξόδου κάθε 9

10 Έλληνα, µε ορισµένες εξαιρέσεις στις οποίες δεν ανήκει η έκδοση ηµεδαπού. β)να διώκεται ο αλλοδαπός στην χώρα που ζητεί την έκδοση(και που δεν χρειάζεται να είναι η χώρα της οποίας ο αλλοδαπός έχει την υπηκοότητα). εν προϋποτίθεται καταδίκη, απαιτείται όµως να έχει αρχίσει η δίωξή του. 5. Όµως τι σηµαίνει ο όρος δράση υπέρ της ελευθερίας; «ράση» είναι η οποιαδήποτε δραστηριότητα από την έκφραση γνώµης ως την ένοπλη αντίσταση.οι αλλοδαποί καταφεύγουν στην Ελλάδα ζητώντας πολιτικό άσυλο, όχι όµως αφηρηµένα,αλλά ακριβώς για το ότι διώκονται από ορισµένη χώρα για δράση που ανέπτυξαν σ αυτήν προσπαθώντας να ανατρέψουν το εκεί ισχύον ανελεύθερο καθεστώς. ηλαδή η δράση τους πρέπει να συνδέεται µε την κατάλυση πολιτικής εξουσίας που δεν έχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Έτσι το Σύνταγµα δεν καλύπτει π.χ. τον διωκόµενο για απόπειρα ανατροπής του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ορισµένης χώρας, αφού µια τέτοια πράξη προφανώς δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν δράση «υπέρ της ελευθερίας». Η ελληνική θεωρία έχει τονίσει ότι η λέξη «ελευθερία» πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε το πνεύµα του ελληνικού συνταγµατικού πλαισίου. Κατά συνέπεια,δράση ατόµων που διώκονται στη χώρα τους εξ αιτίας της δράσης τους υπέρ της προάσπισης ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων όπως αυτά που έχει διασφαλίσει το ελληνικό Σύνταγµα θα πρέπει κατ αρχήν να θεωρείται ως δράση υπέρ της ελευθερίας κατά τη συνταγµατική διατύπωση. Ο αλλοδαπός προστατεύεται έστω και αν η δράση του είχε και εγκληµατικό αποτέλεσµα(σύνθετο πολιτικό έγκληµα),διότι θα κριθεί σύµφωνα µε το εάν το συγκεκριµένο έγκληµα που διέπραξε είναι απλή και µερική εκδήλωση µιας συνολικής υπέρ της ελευθερίας συµπεριφοράς. 6. Η αξιολόγηση από το δικαστή των πράξεων του αλλοδαπού ως δράση υπέρ της ελευθερίας εµπεριέχει τον κίνδυνο ανάµειξής του στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.ο δικαστής µε την κρίση του σχετικά µε την δράση υπέρ της ελευθερίας καλείται να αξιολογήσει τις πολιτικές συγκρούσεις που συντελούνται στα πλαίσια ενός άλλου κράτους. Η κρίση του αυτό τον τρόπο συντελεί εµµέσως στην διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και περιπλέκει τις σχέσεις της Πολιτείας µε τα άλλα κράτη. Η επίσηµη γνώµη του υπουργείου εξωτερικών ή της διαπιστευµένης αρχής στην χώρα από την οποία ο αλλοδαπός διέφυγε, για την πολιτική κατάσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερµηνευτικό 10

11 βοήθηµα.αλλά ο δικαστής δεν απαλλάσσεται από της δυσχέρειες που έχει η συγκεκριµένη αρµοδιότητα διότι µε τις αποφάσεις του οφείλει να εκφράσει το κοινωνική αντίληψη για το τι είναι σωστό και δίκαιο για το τι είναι τελικά αγώνας υπέρ της ελευθερίας,χωρίς να είναι υποχρεωµένος να ταυτιστεί µε τις εκτιµήσεις της αρµόδιας για την εξωτερική πολιτική εκτελεστικής εξουσίας. Πρόσφατο παράδειγµα τέτοιας αναταραχής υπήρξε η περίπτωση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν Αµπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος αναζήτησε άσυλο στην Ελλάδα, αφού προηγουµένως είχε γίνει αποδέκτης αρνητικών απαντήσεων για παροχή ασύλου από τέσσερις χώρες στις οποίες είχε καταφύγει ανάµεσά τους και η Ιταλία. Μια άλλη παρόµοια περίπτωση είναι η υπόθεση του γερµανού υπηκόου R.Pohle.Τόσο το Εφετείο Αθηνών 12 όσο και ο Άρειος Πάγος 13 στην υπόθεση έκδοσης του γερµανού υπηκόου δεν εφήρµοσαν το άρθρο 5 παρ.2 εδ.β του Συντάγµατος,αλλά την υπόλοιπη κοινή νοµοθεσία περί έκδοσης, ίσως επειδή συναισθάνθηκαν τη δύσκολη θέση τους τους ενόψει των σχέσεων της Ελλάδας µε την Ο.. της Γερµανίας. αρκέσθηκαν στην προσπάθεια προσδιορισµού της έννοιας του πολιτικού εγκλήµατος. Και επιλέγοντας διαφορετικές θεωρίες αξιολόγησαν επιλέγοντας διαφορετικές θεωρίες αξιολόγησαν τα εγκλήµατα του R.Pohle.Περίεργο πάντως είναι ότι και σε άλλες περιπτώσεις έκδοσης, µικρότερης πολιτικής έντασης και σηµασίας, ο έλληνας δικαστής συνεχίζει όχι µόνο να παραµερίζει,αλλά και να µην επικαλείται απλώς το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. β του Συντάγµατος Εδώ θα πρέπει να τονισθεί η ποιοτική αντιδιαστολή ανάµεσα σε δράση για την ελευθερία και σε τροµοκρατική δράση. Το έγκληµα της τροµοκρατίας είναι διεθνές και για την καταπολέµηση του απαιτείται η συνεργασία µεταξύ των κρατών. Η τροµοκρατική ενέργεια δεν µπορεί ποτέ να αποτελέσει εµπόδιο για την έκδοση. Με την συνυπογραφή και κύρωση της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως 15 για την καταστολή της τροµοκρατίας της 27 Ιανουαρίου 1977 η χώρα µας συνέπραξε στην οµόφωνη διακήρυξη ότι οι τροµοκρατικές ενέργειες δεν θεωρούνται πολιτικό έγκληµα. Σύµφωνα µε αυτή την σύµβαση τα κράτη µέλη θεωρώντας ότι σκοπός του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής ενότητας µεταξύ των µελών του, 12 απόφαση 12,13/ απόφαση 809/1976 βλ. ΠοινΧρ κ.επ και ΠοινΧρ κ.επ.αντιστοιχως. 14 Σε καµία από τις επόµενες αποφάσεις δεν έγινε χρήση του άρθρου 5 παρ.2 εδ. β ΑΠ 761/75 ΠοινΧρ ΑΠ 770/ΠοινΧρ και ΑΠ 1337/83 ΠοινΧρ Νόµος 1789/1988 (ΕτΚ Α,φ.133) 11

12 συνειδητοποιώντας την αυξανόµενη ανησυχία από τον πολλαπλασιασµό των πράξεων της τροµοκρατίας, επιθυµώντας να ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα προκειµένου οι δράστες τέτοιων πράξεων να µη διαφεύγουν τη δίωξη και τιµωρία.έχοντας την πεποίθηση ότι η έκδοση είναι ένα ιδιαίτερο αποτελεσµατικό µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αποφασίζουν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 16 Για τις ανάγκες της έκδοσης µεταξύ των συµβαλλοµένων κρατών, κανένα από τα κατωτέρω αναφερόµενα εγκλήµατα δε θα θεωρείται πολιτικό ή έγκληµα συναφές προς το πολιτικό έγκληµα ή έγκληµα που εµπνέεται από πολιτικά κίνητρα : α) τα εγκλήµατα στο πεδίο εφαρµογής της σύµβασης για την καταστολή της παράνοµης κατάληψης αεροσκαφών,που υπογράφηκε στη Χάγη στις 16 εκεµβρίου 1970 β)τα εγκλήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της σύµβασης για την καταστολή παράνοµων πράξεων που στρέφονται κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας,που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεµβρίου 1971 γ) τα σοβαρά εγκλήµατα που συνίστανται σε προσβολή κατά της ζωής,της σωµατικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας διεθνώς προστατευοµένων προσώπων συµπεριλαµβανοµένων των διπλωµατικών αντιπροσώπων, δ) τα εγκλήµατα που περιλαµβάνουν την απαγωγή την σύλληψη οµήρων την παράνοµη κατακράτηση, ε) τα εγκλήµατα που περιλαµβάνουν την χρήση βοµβών, χειροβοµβίδων,ρουκετών αυτόµατων πυροβόλων όπλων ή επιστολές ή δέµατα παγιδευµένα,κατά το µέτρο που αυτή η χρήση συνιστά κίνδυνο προσώπων. στ) η απόπειρα διάπραξης ενός από τα ανωτέρω εγκλήµατα ή η συµµετοχή σ αυτά τόσο ως συναυτουργού όσο και ως συνεργού προσώπου το οποίο διαπράττει ή αποπειράται να διαπράξει ένα τέτοιο έγκληµα. 16 Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 εδ.2 ισπαν.συντ. 12

13 8. Το δικαιϊκό πλαίσιο της απαγόρευσης έκδοσης συµπληρώνουν : το άρθρο 438 περ.γ ΚΠ σύµφωνα µε το οποίο «αν πρόκειται για έγκληµα που κατά τους ελληνικούς νόµους χαρακτηρίζεται πολιτικό, στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου..»απαγορεύεται η έκδοση. Το άρθρο αυτό εξειδικεύει µόνο µερικώς την συνταγµατική επιταγή που προκύπτει από το άρθρο 5 παρ.2 εδ. β αφού απλώς απαγορεύει την έκδοση αλλοδαπού για πολιτικά εγκλήµατα. Ο αλλοδαπός όµως που επιχείρησε,λ.χ. να τελέσει στη χώρα του έγκληµα αντίστοιχο µε την εσχάτη προδοσία του άρθρου 134 παρ 1 του ελληνικού Ποινικού κώδικα (το κατεξοχήν πολιτικό έγκληµα δηλαδή)είναι δυνατόν, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, να εκδοθεί στο µέτρο που το δικαστήριο δεν αξιολογεί το έγκληµα του ως δράση υπέρ της ελευθερίας. το άρθρο 438 περ.ε ΚΠ σύµφωνα µε το οποίο «απαγορεύεται η έκδοση αν πιθανολογείται ότι εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση θα καταδιωχθεί από το κράτος στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη που ζητείται η έκδοση». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τα αρµόδια όργανα επειδή µπορεί ο αλλοδαπός από την ίδια την στιγµή της αίτησης του για παροχή πολιτικού ασύλου να µεταβληθεί σε πολιτικό πρόσφυγα. ηλαδή να εξετασθεί αν συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε να πιθανολογείται ότι και µόνη η πληροφόρηση των αρχών του κράτους προέλευσης, για την υποβολή αίτησης παροχής πολιτικού ασύλου από τον αλλοδαπό,να αποτελέσει αφετηρία για διαφόρων ειδών διώξεις που υφίστανται οι πολιτικοί αντίπαλοι µη δηµοκρατικών καθεστώτων. Οι ανωτέρω ποινικές διατάξεις έχουν εφαρµοστεί από ανώτερα και ανώτατα ελληνικά δικαστήρια σε περιπτώσεις εκδόσεων: Ο Άρειος Πάγος το δέχθηκε την άποψη του Συµβουλίου Εφετών υπέρ της µη έκδοσης ενός Αιγυπτίου που σύµφωνα µε το πραγµατικό της υπόθεσης ήταν αντιπολιτευτικά ενεργό άτοµο στην πατρίδα του και γι αυτό το λόγο κινδύνευε να διωχθεί άµεσα από την κυβέρνηση της χώρας του. Την ίδια άποψη επίσης υποστήριξε το ίδιο δικαστήριο στην απόφασή του 2047/ ,σχετική µε την έκδοση Βουλγάρων Μουσουλµάνων (Τουρκικής καταγωγής)στη Βουλγαρία. Αξιοσηµείωτες τέλος είναι οι αποφάσεις 337/ και 382/ του Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης οι οποίες απέρριψαν τις αιτήσεις έκδοσης στην Τουρκία Τούρκων αριστερών ακτιβιστών των οποίων, 17 ΑΠ 1338/ 1983,ΠοινΧρ («Ιnternational Journal of Refugee Law(IJRL)(1992) Υπεράσπιση ΠοινΧρ

14 λόγω των πολιτικών τους ιδεολογιών και δραστηριοτήτων, η σωµατική ακεραιότητα θα κινδύνευε σε περίπτωση αναγκαστικής επιστροφής τους. 9. υνατότητες προστασίας προσφύγων σύµφωνα µε συµβάσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ. ύο είναι τα βασικότερα κείµενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε µια χώρα ασύλου-υποδοχής 21 :Πρώτον, το ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα( ΣΑΠ ) του 1966 µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ίδιου έτους και αυτό του 1989 για την κατάργηση της θανατικής ποινής 22 και δεύτερον, η Σύµβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας(σβ) 23.Το άρθρο 3 (1) της ΣΒ ορίζει ότι «κανένα Κράτος Μέρος δε θα απελαύνει, δε θα επαναπροωθεί,ούτε θα εκδίδει πρόσωπο σε άλλο κράτος,όπου υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το πρόσωπο θα κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια.»η δεύτερη παράγραφος τονίζει ότι κατά τον καθορισµό ύπαρξης των ανωτέρω λόγων, οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη «όλα τα σχετικά στοιχεία,που περιλαµβάνουν, ενδεχοµένως, την ύπαρξη στο κράτος (καταγωγής) για το οποίο πρόκειται ενός συνόλου συστηµατικών,σοβαρών, κατάφωρων ή µαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων».το άρθρο & του ΣΑΠ απαγορεύει, µεταξύ άλλων την υποβολή οιοδήποτε ατόµου σε «βασανιστήρια ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία»το ιεθνές Σύµφωνο του 1966 κυρώθηκε τελικά από την Ελλάδα την 6 η Φεβρουαρίου 1997,µετά από 30 χρόνια από την υπογραφή του. Μεγάλης σηµασίας για την ελληνική νοµική πρακτική είναι η ΣΒ και η σχετική νοµολογία της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων (UN CAT)που προβλέπεται από τη ΣΒ, ειδικά η νοµολογία επί του άρθρου 3 της ΣΒ.Η Επιτροπή έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε τέσσερις σηµαντικές περιπτώσεις προσφύγων που αιτήθηκαν προστασίας από απέλαση στην Ελβετία,στον Καναδά και στη Σουηδία. Η υπόθεση Mytombo 24 ν.switzerland (1994) αφορούσε έναν Ζαϊρινό (µη αναγνωρισµένο) πρόσφυγα του οποίου η συγκεκριµένη αποδεδειγµένα έντονη πολιτική δράση και εθνική προέλευση 21 Βλ. Ν.Σιταρόπουλος.Η νοµική προστασία των προσφύγων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα ΝοΒ 45: Ν. 2462/1997,ΦΕΚ Α 25, Βλ. σχετικό άρθρο Κ.Μπέη..Όταν η κοινωνική συνείδηση αγνοεί το ίκαιο, «Ελευθεροτυπία» σ.9 Βλ. κείµενο σε Υπ.Αρµοστ.ΟΗΕ Προσφ, Συλλογή συµβάσεων και κειµένων διεθνούς δικαίου αναφορικά µε τους πρόσφυγες και τους εκτοπισµένους πληθυσµούς (Συλλογή) 1,Αθήνα,1996,σ Κυρώθηκε µε το ν.1972 της 1/ (ΦΕΚ Α 116) HRLJ (1994)

15 καθιστούσαν απαγορευτική την απέλασή του στο Ζαϊρ,µια χώρα αναγνωρισµένη από την Επιτροπή ως χαρακτηριστική µαζικών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα αποδεικτικά στοιχεία του συγκεκριµένου αιτούντος έπεισαν την UN CAT ότι η κράτηση και ο βασανισµός του αιτούντος αποτελούσαν ένα «προβλέψιµο και αναπόφευκτο αποτέλεσµα»της απέλασης του στο Ζαϊρ. Η υπόθεση Khan 25 v, Canada (1994)αφορούσε έναν Πακιστανό εθνικότητας Κασµίρ, µη αναγνωρισµένο, και πάλι, πρόσφυγα στο Καναδά. Ο αιτών ήταν αποδεδειγµένα ενεργοποιηµένος σε πολιτικές οµάδες διωκόµενος από την κυβέρνηση της χώρας του. Η Επιτροπή δέχτηκε την αίτηση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ποτ αφορούσαν κυρίως τη διαδοµένη πρακτική βασανιστηρίων πολιτικών αντιπάλων από τις αρχές του Πακιστάν και επίσης βάσει του γεγονότος ότι µια απέλαση ή επαναπροώθηση στη χώρα αυτή θα τον απέκοπτε από οποιαδήποτε πρόσβαση σε διεθνή νοµικά fora Προστασίας όπως είναι η UN CAT. Παρόµοιο ήταν το νοµικό σκεπτικό της Επιτροπής και στην υπόθεση Ismail Alan 26 v. Switzerland (1996), υπόθεση ενός Τούρκου Κουρδικής καταγωγής, µη αναγνωρισµένου πρόσφυγα στην Ελβετία. Βασικά αποδεικτικά στοιχεία υπέρ του αιτούντος υπήρξαν η εθνικότητά του, η πολιτική διωκόµενη δράση του, η κράτηση και η εξορία του στην Τουρκία. Καταλυτικό αποδεικτικό ρόλο έπαιξε η συστηµατική χρήση βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής, όπως αυτή είχε στοιχειοθετηθεί από την ίδια την UN CAT σε έρευνά της που είχε πραγµατοποιήσει βάσει του άρθρου 20 της ΣΗ. Σηµειωτέον ότι, εν προκειµένω το γεγονός ότι η Τουρκία είχε κυρώσει τη ΣΒ και αποδεχθεί το δικαίωµα ατοµικής προσφυγής στην Επιτροπή της ΣΒ (άρθρο 22) δεν θεωρήθηκε, ως «επαρκής εγγύηση για την ασφάλεια του αιτούντος» σε περίπτωση βίαιης επιστροφής του. Τέλος,στην πιο πρόσφατη υπόθεση Tala 27 n. Sweden (1996),ο αιτών, Ιρανός στην εθνικότητα,είχε ανεπιτυχώς ζητήσει στη Σουηδία αναγνώριση της προσφυγικής του ιδιότητας βάσει της πολιτικής του δράσης στη Λαϊκή Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI) και της δίωξης, κακοµεταχείρισης και βασανισµών που είχε ο ίδιος υποστεί από τις κρατικές αρχές. Η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων δέχθηκε κατ ουσία την εν λόγω προσφυγή κατά της Σουηδίας,δεχόµενη την πραγµατική ύπαρξη κινδύνου για τον αιτούντα,βάσει των συγκεκριµένων προσωπικών στοιχείων αλλά λόγω της πραγµατικής,στοιχειοθετηµένης από τον ίδιο τον ΟΗΕ συνέχισης σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα προέλευσης HRLJ (1994) IJRL (1996) Tala v.sweden, , UN CAT,UN Doc. CAT/C/17/D/43/ December

16 10. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της κατάχρησης του δικαιώµατος του πολιτικού πρόσφυγα από τους λεγόµενους οικονοµικούς πρόσφυγες που οδήγησε σε µια αναθεώρηση της πρακτικής της διοίκησης, µε νέα κατεύθυνση όχι βέβαια την αποδυνάµωση της προστασίας του πολιτικού πρόσφυγα ή την κατάργηση του πολιτικού ασύλου, αλλά τον περιορισµό της χορήγησης του. Ο περιορισµός αυτός συνίσταται στη µείωση των δυνατοτήτων ενεργοποίησης της διαδικασίας χορήγησης του πολιτικού ασύλου, που συντελείται : α)µε την απαγόρευση εισόδου στη χώρα των αλλοδαπών εκείνων που δεν έχουν άδεια εισόδου(visa)και συνήθως οι πολιτικοί φυγάδες δεν έχουν. Το µέτρο αυτό εξυπηρετεί την πολιτική των «κλειστών συνόρων» αφού αφενός καµία διεθνής υπηρεσία δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία για των αριθµό των αλλοδαπών στους οποίους δεν παρέχεται άδεια εισόδου και από τους οποίους δεν παραλαµβάνονται αιτήσεις παροχής ασύλου, αλλά και αφετέρου γιατί στα περισσότερα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν υπάρχει ειδική νοµοθεσία που να επιβάλλει την χορήγηση άδειας εισόδου στους αλλοδαπούς που δηλώνουν ότι υφίστανται διώξεις στη χώρα από την οποία διέφυγαν. β)με την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η διοικητική ή και η δικαστική προσβολή της αρνητικής απόφασης των αρµοδίων κρατικών οργάνων. Οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 25 (2) του ν.1975/1991 προβλέπουν την «κατά προτεραιότητα και ταχύρυθµη» διαδικασία εξέτασης αιτηµάτων αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας όταν η αίτηση ασύλου είναι «προδήλως αβάσιµη, οι δε περί διώξεων ισχυρισµοί του αιτούντος είναι σαφώς ανυπόστατοι, δόλιοι ή καταχρηστικοί των διαδικασιών του ασύλου» γ)µε την απαγόρευση απέλασης. Η απέλαση είναι το µέτρο εκείνο µε το οποίο ο ανεπιθύµητος αλλοδαπός υποχρεούται,µετά από δικαστική απόφαση ή επιβολή ατοµικού διοικητικού µέτρου,να εγκαταλείψει,ισόβια ή πρόσκαιρα,τη χώρα στην οποία έχει καταφύγει. Η δικαστική απέλαση αποτελεί µέτρο ασφαλείας,το οποίο επιβάλλεται από τον ποινικό δικαστή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 1 και 2 του Ποινικού κώδικα, καθώς και αντίστοιχες ειδικών ποινικών νόµων.η δε διοικητική απέλαση (όπως θεσπίζεται στις διατάξεις των άρθρων 14,23 16

17 κλπ. Του ν.4310/1929.που τροποποιήθηκε από το ν.5405/1932) αποτελεί αφενός ατοµικό διοικητικό µέτρο περιοριστικό της ελευθερίας που υπόκειται στο ένδικο µέσο της αίτησης ακυρώσεως και αφετέρου σε ορισµένες περιπτώσεις κυβερνητική πράξη, η οποία α) ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, β)συνεπάγεται την αποµάκρυνση του αλλοδαπού για λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος και γ)δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως. 443/91 Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους(Τµ. Γ) Αλλοδαποί. Άσυλο. Απέλαση. Προεδρεύων:ΣΤ.Κωσταρόπουλος,Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ρ.Αντωνακόπουλος, Νοµικός Σύµβουλος εν εξετάζονται αιτήσεις χορηγήσεως πολιτικού ασύλου υποβαλλόµενες υπό αλλοδαπών, εισελθόντων λάθρα στην χώρα,που υποβάλλονται µετά καταδίκη από ποινικό δικαστήριο και την επιβολή ποινής απελάσεως. Το αυτό ισχύει και όταν η απέλαση διατάσσεται διοικητικώς.η Υπηρεσία µπορεί να επαναπροωθήσει αλλοδαπό στην χώρα του.όταν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος διώξεως του εκεί. 11. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε την οποία ο αλλοδαπός «δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται κατ ευθείαν εκ της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα, αρκούντος ότι ευρίσκεται εκτός αυτής συνεπεία δεδικαιολογηµένου φόβου διώξεως». Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το πνεύµα της Σύµβασης του ουβλίνου του Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 29 στην περίπτωση ενός Τούρκου υπηκόου κουρδικής καταγωγής που διέµενε από το 1979 στη υτική Γερµανία όπου και ζητούσε µαταίως πολιτικό άσυλο. Στη συνέχεια ήλθε στην Ελλάδα,όπου και ζήτησε (α) να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας κατά τη σύµβαση της Γενεύης και (β) άσυλο. Ο Υπουργός ηµόσιας Τάξεως απέρριψε την αίτηση µε την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν εκπληρούσαι τα εννοιολογικά στοιχεία του πρόσφυγα κατά την Σύµβαση της Γενεύης και ότι ήλθε στην Ελλάδα για οικονοµικούς λόγους(«οικονοµικός µετανάστης»).το Συµβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απορριπτική απόφαση µε την αιτιολογία ότι: το γεγονός ότι ο αιτών ήλθε στην Ελλάδα όχι άµεσα από την δική του, αλλά από µια τρίτη χώρα, δεν επηρεάζει την ιδιότητα του ως πρόσφυγα 28 Σύµβαση περί καθορισµού του Κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ν. 1996/1991, ΦΕΚ Ά ΣτΕ 830/

18 η αιτιολογία είναι εντελώς αόριστη γιατί δεν αναφέρεται στους ισχυρισµούς που πρόβαλε ο αιτών βάσει των στοιχείων που προσκόµισε (προπάντων την απόφαση της γερµανικής επιτροπής αναγνωρίσεως προσφύγων)και ο χαρακτηρισµός του αιτούντος ως οικονοµικού µετανάστη δεν βρίσκει έρεισµα σε κανένα στοιχείο του φακέλου. Το Ανώτατο διοικητικό ικαστήριο στην ίδια απόφαση τόνισε ότι «συντρεχόντων των λοιπών όρων (του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης το 1951)ο πρόσφυξ δύναται να αφικνήται και εκ τρίτης χώρας, εφ όσον, όµως, πάντοτε υφίσταται δεδικαιολογηµένος φόβος διώξεώς του εις την Χώραν της οποίας έχει την υπηκοότητα» 12. Η Αρχή της µη επαναπροώθησης Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το δίκαιο προστατεύει τον πολιτικό εγκληµατία απέναντι στην έκδοση. Νοµίζω οτι χρειάζεται να γίνει µια σύντοµη αναφορά και στην αρχή της µη επαναπροώθησης (nonrefoulment).μια σειρά από διεθνείς πράξεις προστατεύει το πρόσωπο που έχει διαπράξει εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή απαγορεύεται η παράδοση ή η απέλαση ή η επαναπροώθηση πρόσφυγα σε χώρα στην οποία απειλείται η ζωή του ή η ελευθερία του λόγω των θρησκευτικών, πολιτικών ή κοινωνικών πεποιθήσεων του ή λόγω εθνικότητας, φυλής ή κοινωνικής τάξης. Η αρχή του non-refoulment συνιστά κανόνα του ιεθνούς ικαίου, και καταγράφεται ρητά στο άρθρο 33 της Σύµβασης της Γενεύης, αλλά και σε πολλές πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις και αποτελεί ήδη ένα «περιφερειακό ή ηµισφαιρικό διεθνή εθιµικό κανόνα» µε τάση να καταστεί παγκόσµιου χαρακτήρα. Για την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών η αρχή του non-refoulment είναι κανόνας αναγκαστικού δικαίου. Για να µην υπάρχει καταστρατήγηση αυτής της αρχής πρέπει να αποφεύγεται η επαναπροώθηση σε κράτος που στη συνέχεια παραδίδει τους πρόσφυγες στην χώρα προέλευσης και φυγής τους. Επίσης πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί όταν η επαναπροώθηση γίνεται σε χώρα όπου δεν απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του πρόσφυγα,αλλά είναι γνωστό ότι η χώρα αυτή επαναπροωθεί µε τη σειρά της τους συγκεκριµένης υπηκοότητας πρόσφυγες σε χώρες-συνήθως στη δική τους χώρα-όπου υπάρχει αυτή η απειλή. Είναι γνωστό ότι ορισµένες χώρες επαναπροωθούν,αν όχι κατά τρόπο συστηµατικό,τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις,πρόσφυγες στη 18

19 χώρα προέλευσής τους.η Τουρκία 30 στέλνει στο Ιράν και Ιράκ,η Γιουγκοσλαβία στη Ρουµανία και το Σουδάν στην Αιθιοπία. Οι ελληνικές αρχές επαναπροωθούν συνήθως τους εξ Ασίας προερχόµενους πρόσφυγες -από Ιράν, Ιράκ, Μπαγκλαντές κλπ. στην Τουρκία, τους Λιβανέζους στην Κύπρο, τους Αιθίοπες στο Σουδάν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µόνο αυτές οι χώρες δίνουν εύκολα βίζα για τους αντίστοιχους πρόσφυγες. Οι παλαιστίνιοι λ.χ. είναι ευπρόσδεκτοι κυρίως στη Λιβύη. 13. Η Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ Α) 31 µε τις από προτάσεις της για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα επεσήµανε µια σειρά σχετικών ζητηµάτων που οφείλει να ρυθµίσει η ελληνικά πολιτεία για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού και πρακτικού πλαισίου προστασίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο 32. Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενηµέρωσε το Γ Τµήµα της ΕΕ Α ότι στις αρχές Φεβρουαρίου 2002 όργανα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης (Υ Τ) παρεµπόδισαν νοµικό εκπρόσωπο του ΕΣΠ και συνεργαζόµενο µε το ΕΣΠ δικηγόρο της Κω να έλθουν σε επαφή µε οµάδα 14 Αφγανών υπό κράτηση, που είχαν λάθρα εισέλθει και επιβιβασθεί στο νησί της Κω.Η εκπρόσωπος του ΕΣΠ στη συνεδρίαση του Γ Τµήµατος της ΕΕ Α στις επεσήµανε επίσης ότι µετά την υπήρξαν ακόµη δύο περιπτώσεις παρεµπόδισης από όργανο του Υ Τ πρόσβασης µελών της νοµικής υπηρεσίας του ΕΣΠ σε µαζικά αφιχθέντες αλλοδαπούς στην Ηγουµενίτσα και στη Σάµο. Την η ΕΕ Α παρέλαβε έγγραφη καταγγελία εννέα ελλήνων δικηγόρων, µε κύριο αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων 33, σύµφωνα µε την οποία από τις κρατούνταν στην Κάρυστο της Εύβοιας 128 αλλοδαποί αιτούντες άσυλο, µεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες και δέκα παιδιά κάτω των δέκα ετών. Οι συνθήκες κράτησης των ανωτέρω χαρακτηρίστηκαν από τους δικηγόρους ως «απάνθρωπη και 30 Η Τουρκία λ.χ. επαναπροώθησε τον Ιούλιο 1988,58 Ιρανούς πρόσφυγες στο Ιράν, οι οποίοι, σύµφωνα µε πληροφορίες άλλων Ιρανών προσφύγων,εκτελέστηκαν σχεδόν αµέσως.βλ O. Karasapan, Gulf war refugees in Turkey,Middle East Report no 156,1989,σ Ζητήµατα σχετικά µε την υποδοχή και την πρόσβαση αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου. ΝοΒ 50/2002 σελ Εισηγητές :Ισµήνη Σακελλαροπούλου,Προεδρεύουσα του Γ Τµήµατος της ΕΕ Ε, Νίκος Σιταρόπουλος,.Ν. LLM,Επιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ Α 32 Βλ. σχετικές προτάσεις στην Ετήσια Έκθεση της ΕΕ Α 2001,Αθήνα 2002, σ και Βλ. επίσης Συνήγορος του Πολίτη.Έκθεση αυτοψίας στα κρατητήρια της αστυνοµικής διεύθυνσης Χίου την , ,ΑΠ 7099/01/2.2 και Έκθεση αυτοψίας στους χώρους κράτησης οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην Κω. ( ) ΑΠ 12280/01/ ΑΠ ΕΕ Α 113/

20 εξευτελιστική µεταχείριση» δεδοµένου ότι η κράτηση ελάµβανε χώρα σε µια παλιά αποθήκη της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος περίπου 150 τ.µ. χωρίς καµία απολύτως υποδοµή υγιεινής ή ύδρευσης κατάλληλης για στέγαση ανθρώπων. Σύµφωνα µε την ίδια αναφορά πολλοί από τους κρατουµένους έπασχαν από µεταδιδόµενες νόσους. Τέλος την η ΕΕ Α έλαβε το από έγγραφο του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες 34 σχετικά µε την υπόθεση οκτώ υπηκόων Σοµαλίας, αιτούντων άσυλο υπό κράτηση έως την στην Κω, και κατόπιν υπό απέλαση µετά την µεταφορά τους στην Αθήνα.Το ΕΣΠ µε το ίδιο έγγραφο εξέφρασε φόβους απέλασης ή επαναπροώθησης των ανωτέρω αιτούντων άσυλο και τονίζει ότι «η διερευνητική διαδικασία στην Κω από τις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές υπήρξε πληµµελής, λόγω του µεγάλου αριθµού των περιπτώσεων και της ελλείψεως προσωπικού» Σοβαρές ανησυχίες για την επαναπροώθηση από τις ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει δηµόσια διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις όπως είναι η ιεθνής Αµνηστία και η ιεθνής Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων (OMCT) Λαµβανοµένων υπόψη όλων των ανωτέρω η ΕΕ Α 1.εκφράζει την ανησυχία της για τις από καταγγελίες διεθνών µη κυβερνητικών οργανισµών,για την «βίαιη επιστροφή» από τις ελληνικές αρχές σε παραµεθόριες περιοχές αιτούντων άσυλο στην Τουρκία,χωρίς να δοθεί στα άτοµα αυτά η δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου, κατά παράβαση σχετικών θεµελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου και της αρχής της µη επαναπροώθησης (non refoulment) 2.Η ΕΕ Α καλεί το Υ Τ να λάβει υπόψη και να εφαρµόσει τα σχετικά πρότυπα που έχει διατυπώσει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γα τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. 3.Όσον αφορά στους αιτούντες άσυλο υπό κράτηση κατόπιν σύλληψης λόγω παράνοµης εισόδου στη χώρα, η ΕΕ Α τονίζει ότι πρόσφυγας που συνήθως εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του εν τάχει σπάνια έχει την δυνατότητα να εισέλθει νόµιµα σε µια τρίτη χώρα για την παροχή ασύλου. Η τιµωρία της παράνοµης εισόδου πρόσφυγα προσκρούει στα θεµέλια του ίδιου του εδαφικού ασύλου, θεσµού που έχει ως σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής προστασίας σε άτοµα ευρισκόµενα σε φυγή κατόπιν διάλυσης του νοµικού δεσµού προστασίας µεταξύ αυτών και του κράτους ιθαγένειας ή καταγωγής τους. 34 ΑΠ ΕΕ Α 116/ βλ.amnesty Inernational Greece:Iraqi kurdw and Afghans-other foreign nationalw denied the opportunity to apply for asylum.al index EUR 25/011/2001, and 25/012/2001,

21 4.Πρέπει να διασφαλίζεται από τα ίδια τα όργανα η άσκηση του θεµελιώδους δικαιώµατος των αιτούντων άσυλο σε νοµική αρωγή σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι πάντοτε αναρτηµένες στους χώρους κράτησης σε τουλάχιστον τρεις ξένες γλώσσες των τριών κυριότερων εθνικών οµάδων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 5.Συγκεκριµένα προτείνεται στο Υ Τ η θεσµοθέτηση ύπαρξης σε όλους τους χώρους κράτησης αλλοδαπών αιτούντων άσυλο (µε σχετικές πληροφορίες σε τρεις τουλάχιστον ξένες γλώσσες που οµιλούνται από τις τρεις µεγαλύτερες εθνικές οµάδες αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα) τηλέφωνο επικοινωνίας των ανωτέρω αλλοδαπών µε οργανισµούς και µη κυβερνητικές οργανώσεις που προσφέρουν δωρεάν νοµική αρωγή και κοινωνικές υπηρεσίες. 6.Πρέπει να υπάρχει στη διάθεση του αλλοδαπού κρατικός διερµηνέας έτσι ώστε να διευκολύνεται, σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο, η έναρξη διαδικασίας ασύλου. 7.Η ΕΕ Α προτείνει την άµεση δηµιουργία κρατικών κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο, όπως προβλέπει το άρθρο 24 παρ.2 α του ν.1975/1991 τροποποιηµένου µε το ν. 2646/1998 όπου θα υπάρχει επαρκής υποδοµή για την παροχή των βασικών ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών και για την διεύρυνση ύπαρξης και την διάκριση από τα όργανα του Υ Τ των αιτούντων άσυλο από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς,έτσι ώστε να πραγµατοποιείται άµεση έναρξη της διαδικασίας ασύλου. 8.Tέλος η ΕΕ Α προτείνει την άµεση δηµιουργία κεντρικού συντονιστικού διυπουργικού οργάνου(κυρίως του Υ Τ και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας) για ζητήµατα µετανάστευσης και ασύλου. 21

22 15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ενώ το κράτος έχει την δυνατότητα να παρέχει πολιτικό άσυλο σε αλλοδαπούς κάνοντας χρήση του άρθρου 5 παρ.2 εδ.β για την έκδοση, το σύνταγµα δεν κατοχυρώνει αντίστοιχο δικαίωµα του αλλοδαπού στο πολιτικό άσυλο.η εξισορρόπηση όµως επέρχεται µέσω της δικαστικής εξουσίας η οποία προσδιορίζει τα όρια της «δράσης υπέρ της ελευθερίας».μέληµα ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος πρέπει να είναι η εναρµόνιση των δύο πρακτικών δηλαδή αφενός της ανάπτυξης και της διατήρησης των φιλικών σχέσεων και της διεθνούς αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών και αφετέρου της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πέρα από την τυπική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου απαιτείται η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού πλαισίου προσφυγικής προστασίας πιο αποτελεσµατικού. Είναι ανάγκη να καθιερωθούν γενικές αρχές λειτουργίας και επέµβασης όλων των αρµόδιων κρατικών οργάνων καθώς και να παρέχονται πιο αποτελεσµατικές κοινωνικές και νοµικές υπηρεσίες τόσο στα πλαίσια της Ελληνικής πολιτείας όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 22

23 . αγτόγλου, «Συνταγµατικό ίκαιο Ατοµικα ικαιώµατα Α» Α.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 1991 σελ Α. Λοβέρδος, «Η συνταγµατική κατοχύρωση του πολιτικού ασύλου Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 5 παρ 2 εδ. β» ΝοΒ 1988 Θ. Θ. Κονταξής «Η έννοια του πρόσφυγα και το πολιτικό άσυλο» Ποινική ικαιοσύνη 2/1999 (ΕΤΟΣ 2 ο ) Α. Μπρεδήµα «Η αρχή του non-refoulment.θεωρητικές όψεις και Ελληνική πρακτική», ΝοΒ 1990,σελ.563 Π. Παραρά «το Σύνταγµα 1975 Corpus 1,ερµην 1-50» Α. Σάκκουλα,1982 σελ 146 έπ.. Τσάτσος «Συνταγµατικό ίκαιο,τ. Γ, Θεµελιώδη ικαιώµατα» Α.Σάκουλλα 1988.σελ.167.επ. Ν. Σιταρόπουλος 98 «Η νοµική προστασία των προσφύγων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα-τα σχετικά διαπλεκόµενα νοµικά πλαίσια και ο ρόλος τους στη σύγχρονη ελληνική πρακτική.» ΝοΒ 45:910 Εµµ. Ρούκουνας «ιεθνές δίκαιο», 1, Α.Σάκκουλα, Αθήνα 1982,σ. 36 Α. Μάνεσης «Ατοµ. Ελευθερίες»,4 η έκδοση 1982,σ.124 επ. Έκθεση Εθνικής Επιτροπής ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΝοΒ 50/2002 σελ.1598 Α. Ράϊκος, «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου»,τοµ. Β τ. Γ., Α.Σάκκουλα. Αθήνα -Κοµοτηνή 1986,σ Γ.Βλάχος, «Κοινωνιολογία των δικαιωµάτων του ανθρώπου», 2 η έκδοση 1979,σ Α.Λοβέρδου-Πασσά. «Η σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας, πλαίσιου προβληµατισµών», περιοδ. Αντί, τ.336, εκέµβριος 1986, σ.36 κ.επ. «ιεθνείς Συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα»,έκδοση της Εθνικής Τράπεζας,1982,σελ.23 «Συλλογή συµβάσεων και κειµένων διεθνούς δικαίου,αναφορικά µε τους πρόσφυγες» έκδοση του Γραφείου του ιεθνούς τµήµατος προστασίας της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες, 1996,σελ 10 και 41 επ. Π. Ν. Στάγκος «Η συνθήκη του Μάαστριχ»,του Παντείου Πανεπιστηµίου, εκδόσεις Ι.Σιδέρης,1993,σελ. 325 υπό τον τίτλο «Η συνεργασία των Κρατών µελών της Ε.Ε. στους τοµείς της ικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων» Κ. Σιµιτσής Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας στο διεθνές δίκαιο» Α.Σάκκουλα 1996 σελ.365 επ 23

24 Συνήγορος του Πολίτη έκθεση αυτοψίας στους χώρους κράτησης οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην Κω ( ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιεθνές ικαστήριο στην Asylum Case,1950,I.C.J. 266 σελ.274 ΑΠ 1338/ 1983,ΠοινΧρ «Ιnternational Journal of Refugee Law»(IJRL)(1992)381 4 Υπεράσπιση Tala v.sweden, , UN CAT,UN Doc. CAT/C/17/D/43/ December 1996 ΣτΕ 830/1985 O. Karasapan, Gulf war refugees in Turkey,Middle East Report no 156,1989,σ.34 Εφετείο Αθηνών απόφαση 12,13/1976 ΑΠ 809/1976 βλ. ΠοινΧρ κ.επ και ΠοινΧρ κ.επ.αντιστοιχως. ΑΠ 761/75 ΠοινΧρ ΑΠ 770/ΠοινΧρ ΑΠ 1337/83 ΠοινΧρ η υπ αριθµ. 1373/2001 απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και για την από 13ης Ιουνίου 2002 απόφαση-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΠ ΕΕ Α 113/ ΑΠ ΕΕ Α 116/ ΑΠ 7099/01/2.2 ΑΠ 12280/01/2.2 ΑΠ 12280/01/ /91 ΓνΝΣΚ (Τµ. Γ) 24

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. : 17242.07/2.2 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου Έλενα Μάρκου Tηλέφωνο: 210 72 89 807 210 72 89 609 Φαξ: 210 72 92 129 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αρχηγείο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΣΥΛΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Κ.Ε.

κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Κ.Ε. Κ.Ε. κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Αριθυός495 /2000 Η Επιτροπή Αναστολών τού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Β ΕΤΟΣ-Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ Επιβλέπων καθηγητής: ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Μπακογιάννη Μαρία. Το Πολιτικό Άσυλο

Προπτυχιακή Εργασία. Μπακογιάννη Μαρία. Το Πολιτικό Άσυλο Προπτυχιακή Εργασία Μπακογιάννη Μαρία Το Πολιτικό Άσυλο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ` ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης Ατζέντα για την Προστασία Στρογγυλή Τράπεζα Εμπειρογνωμόνων Βαλτιμόρη, 30 και 31 Οκτωβρίου 2002 1 Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Περιφερειακό Γραφείο για τις ΗΠΑ και την Καραϊβική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6635/17-10-2012 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 3/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα