Το πρόσωπο και το κράτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρόσωπο και το κράτος"

Transcript

1 Το πρόσωπο και το κράτος ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιθαγένεια Στρατολογία ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αστυνομική βία Κράτηση ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Μετανάστευση Πολιτικό άσυλο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2 To πρόσωπο και το κράτος Τα πεδία συνάντησης της κρατικής εξουσίας με την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων, ιδίως δε με τα πολιτικά τους δικαιώματα και την ελευθερία κίνησης ή εγκατάστασης, χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από αίσθηση ιδιαίτερης κρισιμότητας. Η αίσθηση αυτή αφορά τόσο την πλευρά του κράτους, καθώς εκεί δοκιμάζονται οι θεμελιώδεις συστατικές του επιλογές και το μονοπώλιο της φυσικής βίας, όσο και την πλευρά των πολιτών, καθώς από την προσωπική τους κατάσταση εξαρτάται η απόλαυση μιας σειράς άλλων δικαιωμάτων. Η αδιαμφισβήτητη πολιτική διάσταση των θεμάτων αυτών δεν θα μπορούσε ωστόσο να εμποδίζει τον Συνήγορο από την άσκηση της αρμοδιότητάς του υπό τους όρους και με τα μέσα του κράτους δικαίου. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η παράταση της εκκρεμότητας για την εναρμόνιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ) με την πρόσφατη νομολογία έχει επιτείνει την αμηχανία της διοίκησης, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα χιλιάδων ενήλικων και ανήλικων αλλοδαπών που υποχρεώνονται σε αναμονή. Η εκκρεμότητα αυτή συνδέεται ενδεχομένως με την παρανόηση ότι τα εν λόγω ζητήματα αποτελούν απλή υποδιαίρεση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ωστόσο, το δίκαιο ιθαγένειας αφορά πρωτίστως την ίδια την ελληνική πολιτική κοινότητα, καθώς προσδιορίζει τους όρους συγκρότησής της και την προδιάθεσή της απέναντι στις αντιλήψεις περί συνοχής ή αποκλεισμών. Με το ίδιο άλλωστε σκεπτικό ο Συνήγορος εντάσσει την ιθαγένεια στο πλαίσιο της ενασχόλησής του με θέματα που εξ ορισμού αφορούν έλληνες πολίτες, όπως μεταξύ άλλων το εκλογικό δικαίωμα και η στρατολογική υποχρέωση. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, οι μείζονες παρεμβάσεις του Συνηγόρου για θέματα ιθαγένειας το 2013 δεν εντοπίζονται τόσο σε περιπτώσεις διαπίστωσης (καθορισμού) όσο στις διαδικασίες κτήσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια του Ν. 3838/2010, ο οποίος αφενός εξορθολόγισε τον θεσμό της πολιτογράφησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται μόλις τώρα για πρώτη φορά δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας των σχετικών διοικητικών πράξεων, αφετέρου ρύθμισε τη δυνατότητα κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί σταδιακά μια καινοφανής κατηγορία διοικητικών εκκρεμοτήτων. Λειτουργία επιτροπών πολιτογράφησης Από τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2010, ο Συνήγορος είχε δεσμευθεί (Ετήσια έκθεση 2010, σ. 47 και Ετήσια έκθεση 2012, σ ) ότι θα παρακολουθεί την ανταπόκριση των επιτροπών πολιτογράφησης στον νέο τρόπο λειτουργίας τους, ιδίως σε σχέση με την τήρηση προθεσμιών και την αιτιολόγηση. Ήδη από τις διαθέσιμες αναφορές προκύπτει γενικά μια εικόνα ομαλής ροής του έργου αυτών των επιτροπών. Ωστόσο έχουν επισημανθεί δυσλειτουργίες, η άρση των οποίων αφενός θα βελτίωνε την όλη διαδικασία, αφετέρου θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους αιτούντες. Τα σχετικά ζητήματα αφορούν τη μη προσήκουσα τήρηση πρακτικών, την ανάγκη περαιτέρω καθορισμού της έννοιας της γλωσσικής επάρκειας μέσω εγκυκλίων και την καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης επί μήνες από τον χρόνο της συνέντευξης. Διαπιστώνονται κάποιες βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την τήρηση πρακτικών, ωστόσο η ανάγκη για συνολική αναμόρφωση της λειτουργίας των επιτροπών παραμένει. Προτείνεται επίσης να αναμορφωθεί, με βάση τα διεθνή πρότυπα, το εγχειρίδιο που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διευκολύνεται η προετοιμασία για τη συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών. Τέλος, επισημαίνεται εκ νέου ο προβληματισμός του Συνηγόρου για τη μεγάλη καθυστέρηση και τη μη εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης με χρονολογική σειρά σε συγκεκριμένη αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, κυρίως όσον αφορά αιτήσεις που είχαν κατατεθεί προ του Ν. 3838/2010 (υποθέσεις , , /2013). Μεταβατικό καθεστώς για τις αιτήσεις κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης Μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναστείλει τις διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 1A ΚΕΙ (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 85) και τη δημοσίευση της απόφασης 460/2013 του ΣτΕ, ο Συνήγορος επισήμανε ότι δημιουργείται ανάγκη για διευθέτηση της μεταβατικής κατάστασης.* Ειδικότερα, εισηγήθηκε να επιτραπεί η ορκωμοσία όσων διέθεταν δημοσίευση της κτήσης ιθαγένειας στο ΦΕΚ μέχρι την απόφαση του ΣτΕ και επισήμανε ότι δεν έχει έρεισμα στον νόμο η απαίτηση της διοίκησης να προσκομίζεται εκ νέου ισχυρή άδεια διαμονής, καθώς η σχετική πράξη είναι διαπιστωτική και η κτήση της ιθαγένειας ανατρέχει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης (άρθρο 24, παράγρ. 1 Ν. 3838/2010). Ανταποκρινόμενο, το υπουργείο απέσυρε την απαίτηση προσκόμισης άδειας διαμονής* (ενδεικτικές υποθέσεις , , /2012, /2013). Ωστόσο, σε σχέση με την αναμενόμενη οριστική νομοθετική αναμόρφωση του συγκεκριμένου τρόπου κτήσης ιθαγένειας (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»),* ο Συνήγορος εκφράζει τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να καταργηθεί η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση, δεδομένου ότι οι επίμαχες διατάξεις αφορούν μόνο ανήλικους ή προσφάτως ενηλικιωθέντες αλλοδαπούς, οι οποίοι γεννήθηκαν, σπούδασαν και διαβιούν επί μακρόν στην Ελλάδα υπό καθεστώς νομιμότητας και χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλη χώρα ή να έχουν ζήσει σε άλλη κοινωνία εκτός της ελληνικής. Σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους που είχαν υποβάλει αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα, ο Συνήγορος παρενέβη με επιτυχία σε υποθέσεις που αφορούσαν εγγραφή στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο. 66

3 Το πρόσωπο και το κράτος Με την έκδοση και δημοσίευση της απόφασης κτήσης ιθαγένειας οι ανήλικοι είχαν καταστεί ήδη έλληνες πολίτες, γεγονός που επέβαλε στη διοίκηση να προχωρήσει σε εγγραφή τους. Σε συνέχεια ερωτημάτων που είχαν τεθεί από δήμους της χώρας, επιτράπηκε τελικά (έγγραφο 863/ Αναπληρωτή Υπουργού) η ορκωμοσία και η εγγραφή στα δημοτολόγια όσων διέθεταν δημοσίευση της κτήσης ιθαγένειας μέχρι (υποθέσεις /2012, , , /2013). ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Όπως και στο παρελθόν έχει επισημανθεί, κύρια αιτία των προβλημάτων της στρατολογικής διοίκησης αποτελεί η υπερβάλλουσα ερμηνευτική ακαμψία εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών. Πολλές από τις διοικητικές πρακτικές του ΓΕΕΘΑ κατέπεσαν παταγωδώς μόλις τέθηκαν υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης (και ενώ είχαν αποβεί άκαρπες οι προηγηθείσες διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου), σε περιπτώσεις όπως, λόγου χάρη, η απαλλαγή τέκνου με τον ένα γονέα εκλιπόντα και τον άλλο γονέα ανίκανο προς εργασία (Ετήσια έκθεση 2006, σ ) ή η έκπτωση από την εναλλακτική υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ακρόαση. Χαρακτηριστική περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής στοιχειωδών παραδοχών του κράτους δικαίου αποτελεί η εξέλιξη της διαμεσολάβησης για το πρόστιμο ανυποταξίας (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 63). Ο Συνήγορος δεν αμφισβήτησε τη νομοθετική επιλογή αύξησης του προστίμου, επισήμανε όμως ότι η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει διαφοροποιήσεις με βάση τον βαθμό ευθύνης ή την οικονομική κατάσταση. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνεται όποιος αγνοούσε την κλήση προς κατάταξη από πιστοποιημένη υπαιτιότητα της ίδιας της διοίκησης. Η δυσαναλογία μεταξύ πράξης και κύρωσης είναι απόλυτη στις περιπτώσεις στρατευσίμων που έχουν ήδη καταταγεί, καθώς το πρόστιμο των ευρώ θα τους ακολουθεί και μετά την απόλυσή τους, ενώ απουσιάζει ο κύριος σκοπός του προστίμου, ήτοι η «ειδική πρόληψη» ανυποταξίας και ο εξαναγκασμός κατάταξης. Ανυπέρβλητα προβλήματα προξενούνται και από την ανατροπή καταστάσεων δημιουργημένης εμπιστοσύνης, καθώς στρατεύσιμοι των οποίων η ανυποταξία είχε ξεκινήσει προ του Ν. 3883/2010 υπήχθησαν αιφνιδίως στο νέο καθεστώς, ενώ μέχρι τότε οι ίδιες οι στρατολογικές αρχές τούς καθησύχαζαν για τα χρονικά περιθώρια εξαγοράς. Προλαμβάνοντας τον ισχυρισμό περί υποχρεωτικής στενής ερμηνείας των στρατολογικών διατάξεων, ο Συνήγορος επισήμανε ότι η εξατομικευμένη εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας, αντικειμενικής αδυναμίας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή έλλειψης υπαιτιότητας δεν συνιστά ερμηνευτικό άλμα, αλλά αυτονόητη δυνατότητα και υποχρέωση της διοίκησης. Η εμμονή στη στενή ερμηνεία δεν είναι δυνατόν να καταλήγει σε παράβαση υπέρτερων αρχών του κράτους δικαίου, όπως εν προκειμένω η σύνδεση της κύρωσης με την υπαιτιότητα (ενδεικτικές υποθέσεις /2011, /2012, /2013). Ατυχώς το ΓΕΕΘΑ, προβάλλοντας επιχειρήματα μη συναφή προς τον σκοπό του μέτρου, όπως το άθροισμα των βεβαιωθέντων ποσών, εμμένει στην άρνηση κάθε διαβάθμισης ή άρσης του προστίμου (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Στα θέματα αστυνόμευσης και σωφρονισμού, ιδιαίτερα ευαίσθητα σε περιόδους κρίσης, πάγια μέριμνα του Συνηγόρου (βλ. και Ετήσια έκθεση 2011, σ. 85) αποτελεί η έμπρακτη και τεκμηριωμένη υποστήριξη της άποψης ότι η ελευθερία και η ασφάλεια δεν βρίσκονται σε αντιπαλότητα, αλλά είναι δυνατόν να τύχουν συνδυασμένης και ισόρροπης προστασίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ Ο σκοπός της αστυνόμευσης παρέχει και τα αυτονόητα όριά της: Η προστασία της ελευθερίας και της προσωπικής ασφάλειας συνιστά αποστολή των αστυνομικών οργάνων και παράλληλα το νόμιμο όριο της δράσης τους. Κατά το 2013, ο Συνήγορος επικεντρώθηκε σε φαινόμενα κρατικής αδράνειας απέναντι στην έξαρση φαινομένων ρατσιστικής βίας, αναλύοντας μεταξύ άλλων σε ειδική έκθεσή* του τα καταγγελλόμενα σχετικά περιστατικά: ανοχή ή άρνηση της αστυνομίας να διερευνήσει καταγγελίες για επιθέσεις και ενέργειες εκφοβισμού σε βάρος αλλοδαπών από οργανωμένες ομάδες ιδιωτών, αυθαίρετοι αστυνομικοί έλεγχοι, αναιτιολόγητες προσαγωγές, λεκτική και σωματική βία κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων και κράτησης σε αστυνομικά τμήματα (βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστηριότητες της χρονιάς»). Έλεγχοι και προσαγωγές Ο Συνήγορος εμμένει σε παλαιότερη εκτίμησή του (Ετήσια έκθεση 2000, σ. 120) για τον καταχρηστικό χαρακτήρα των προσαγωγών όταν επιδεικνύεται αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας και δεν προκύπτει εξατομικευμένη υπόνοια διάπραξης αδικήματος, όπως απαιτεί το ΠΔ 141/1991 (άρθρο 74, παράγρ. 15θ ) που διέπει την αστυνομική δράση. Απευθυνόμενος στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), επισήμανε ότι και οι προσαγωγές αλλοδαπών στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» στερούνται νόμιμου ερείσματος σε περίπτωση που οι προσαχθέντες διαθέτουν νομιμοποιητικούς τίτλους διαμονής στη χώρα (λ.χ. βεβαίωση κατάθεσης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού) και δεν υφίσταται υπόνοια αδικήματος. Σε μια ακραία περίπτωση αβάσιμης προσαγωγής, αλλοδαπός συνελήφθη στην Αθήνα, μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή και τελικά, όταν έπειτα από μέρες ελέγχθηκαν οι τίτλοι διαμονής του, με την παρέμβαση του Συνηγόρου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έπρεπε να επιστρέψει ιδίοις εξόδοις ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

4 To πρόσωπο και το κράτος στην Αθήνα. Η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία του μπορούσε να θεμελιώσει αξίωση υλικής και ηθικής αποζημίωσης (υπόθεση /2012). Ως φορέας αρμόδιος για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ο Συνήγορος επισήμανε ότι τέτοιες μαζικές επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» δημιουργούν προφίλ υπόπτου με μοναδικά κριτήρια τη φυλή, την εθνικότητα ή το χρώμα, ενθαρρύνοντας στερεότυπα εθνοφυλετικού διαχωρισμού (βλ. «Ειδικές εκθέσεις», στο «Οι δραστηριότητες της χρονιάς»). Από διοικητικής πλευράς, ο Συνήγορος θεωρεί ότι οι μαζικές προσαγωγές επιβαρύνουν δυσανάλογα τον υφιστάμενο φόρτο του συστήματος ελέγχου που διενεργούν οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον πληθυσμό των χώρων αστυνομικής κράτησης χωρίς ορατή διέξοδο (υπόθεση /2012). Αστυνομία και ανήλικοι Ο Συνήγορος κλήθηκε να διαχειριστεί καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ανήλικοι είχαν αντιμετωπιστεί από την αστυνομία με τρόπο που δεν άρμοζε στην ηλικία τους. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε από γονείς ότι δεν είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία κλήτευσης και εξέτασης ανηλίκων ως μαρτύρων στο πλαίσιο προανάκρισης για αδίκημα που είχε λάβει χώρα στην Ιερισσό Χαλκιδικής: Μαθητής κλήθηκε απευθείας στο κινητό του σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, ενώ δεν ενημερώθηκε ο κηδεμόνας του ως νόμιμος εκπρόσωπος. Επιπλέον, τέθηκε ζήτημα ρίψης χημικών ουσιών δίπλα σε σχολεία στο πλαίσιο γενικευμένης έντασης στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην υγεία των μαθητών (υπόθεση /2013). Σε άλλη περίπτωση (υπόθεση /2011), γονέας κατήγγειλε ενέργειες αστυνομικών οργάνων κατά τη σύλληψη και την προσαγωγή του παιδιού του, που φαινόταν να μη λαμβάνουν υπόψη την ιδιότητα του ανηλίκου (ιδίως δέσμευση με χειροπέδες, μη έγκαιρη ενημέρωση κηδεμόνα, λήψη κατάθεσης χωρίς δικηγόρο). Ο Συνήγορος ασχολήθηκε επίσης με προσαγωγές ανηλίκων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων ή για την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους (υποθέσεις , /2013). Εκτός από την πειθαρχική διερεύνηση τυχόν ευθύνης των αστυνομικών οργάνων για παράνομες πράξεις, ζητήθηκε να δοθούν οδηγίες για τη μεταχείριση ανηλίκων από την ΕΛΑΣ. Τονίστηκε ιδίως ότι η λήψη των αστυνομικών μέτρων θα πρέπει να εμφορείται από το πνεύμα των θεμελιωδών αρχών του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού, της αναλογικότητας και της επιείκειας, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία, τις ιδιαίτερες αδυναμίες αλλά και το σχετικό προστατευτικό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι η συνταγματική επιταγή (άρθρο 21 Σ) προστασίας της παιδικής ηλικίας και η υποχρέωση να εξετάζεται κατά προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται (άρθρο 3 ΔΣΔΠ, Ν. 2101/1992) επιβάλλουν ουσιαστική διαφοροποίηση από τη συνήθη αστυνομική πρακτική, ιδίως ως προς τα ακόλουθα σημεία: Να ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας και να διασφαλίζεται το δικαίωμα του ανηλίκου για εξέταση με την παρουσία κηδεμόνα ή συνηγόρου. να ενημερώνεται ο συλληφθείς με απλό και σαφή τρόπο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. να δεσμεύεται με χειροπέδες μόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. να αποφεύγεται κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού και γενικά οι ανήλικοι που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά να προσεγγίζονται με απόλυτο σεβασμό και ευαισθησία. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ΕΛΑΣ απάντησε ότι δεν διαπιστώθηκε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους των αστυνομικών οργάνων. ΚΡΑΤΗΣΗ Ο υπερπληθυσμός και οι κακές συνθήκες διαβίωσης σε χώρους κράτησης κάθε είδους αποτέλεσαν και το 2013 αντικείμενο αναφορών με αυξητικές τάσεις, συχνά δημιουργώντας μια εικόνα αδιεξόδου και αναποτελεσματικότητας των υλικοτεχνικών ημίμετρων. Σε δύο τουλάχιστον αποφάσεις του μέσα στο 2013, 1 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) παρέπεμψε ρητά και εκτενώς σε πορίσματα και εκθέσεις αυτοψιών του Συνηγόρου προκειμένου να τεκμηριώσει την πραγματική κατάσταση στους χώρους κράτησης και τη διαρκή παράλειψη προσαρμογής τους στις απαιτήσεις του κράτους δικαίου. Τέλος, στην εκπνοή του 2013, ο κυρωτικός νόμος του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT) όρισε τον Συνήγορο ως Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης με ευρύτατο φάσμα ελεγκτικών αρμοδιοτήτων (βλ. «Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού»). Σωφρονιστικά καταστήματα Ο Συνήγορος πραγματοποίησε αυτοψίες ή επισκέψεις σε καταστήματα κράτησης (Διαβατών, Γρεβενών, Πάτρας, Ψυχιατρείο Κρατουμένων) για να διερευνήσει καταγγελίες και να διαπιστώσει τις συνθήκες λειτουργίας τους. Σε σχετική έκθεση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισήμανε τα αδύνατα σημεία και πρότεινε συγκεκριμένες βελτιώσεις (υποθέσεις , /2012, /2013). Παράλληλα, συνόψισε την εμπειρία του και τις προτάσεις του σε ευρύτερου χαρακτήρα έγγραφο στο οποίο κατέγραψε τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κρατουμένων (καταδίκων και υποδίκων), τον μεγάλο αριθμό προσφυγών που εκκρεμούν στο ΕΔΔΑ με πιθανές δυσμενείς δημοσιονομικές συνέπειες και, τέλος, την περιορισμένη και εντελώς προσωρινή απόδοση των νομοθετικών μέτρων αποσυμφόρησης. Η χώρα αντιμετωπίζει μια κατάσταση «σωφρονιστικής έκρηξης» και χρειάζεται μεσοπρόθεσμη συγκροτημένη ποινική και σωφρονιστική πολιτική με βάση το τρί- 1. Ασλάνης κατά Ελλάδας ( ) για μακροχρόνια παραμονή ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια. Β.Μ. κατά Ελλάδας ( ) για τις συνθήκες στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. 68

5 Το πρόσωπο και το κράτος πτυχο: λιγότεροι κρατούμενοι, μικρότερος χρόνος εγκλεισμού, ειδική μέριμνα για εξαιρετικές περιπτώσεις. Η πολιτική αυτή πρέπει να στοχεύει στην αποφόρτιση της έντασης στις φυλακές, στην ανθρωπιστική μεταχείριση κρατουμένων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ιδιαίτερα η μείωση του χρόνου εγκλεισμού και ο καθορισμός ανώτατου αριθμού κρατουμένων στις φυλακές μπορούν να υιοθετηθούν ως σταθερές παράμετροι των ποινικών-σωφρονιστικών μέτρων. Προς άμεση υιοθέτηση ο Συνήγορος κατέθεσε προτάσεις για την προσωρινή κράτηση, την υφ όρον απόλυση και την κατ οίκον έκτιση της ποινής, δίνοντας έμφαση στη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και των υπερηλίκων (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). Ποινικοί κρατούμενοι σε αστυνομικά κρατητήρια Ήδη από το 2007 ο Συνήγορος είχε επισημάνει το φαινόμενο της μακρόχρονης παραμονής ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια, που την εποχή εκείνη αποτελούσε γενικευμένο πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα.* Στο πέρασμα του χρόνου η κατάσταση οξύνθηκε. Από το περιεχόμενο πρόσφατων αναφορών για σημαντικό αριθμό αστυνομικών τμημάτων σε όλη τη χώρα, αλλά και από πρόσφατες επισκέψεις στα αστυνομικά κρατητήρια Βέροιας και Πύργου Ηλείας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι πλέον ποινικοί κρατούμενοι, υπόδικοι ή κατάδικοι, παραμένουν επί μακρόν σε αστυνομικά κρατητήρια σε πολλές περιοχές και για μεγάλα διαστήματα, ενώ παρουσιάζεται μια καθημερινή διελκυστίνδα μεταξύ αστυνομικών και σωφρονιστικών αρχών με αντικείμενο τη μεταφορά κρατουμένων στις φυλακές. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, το στρεβλό φαινόμενο να εκτίεται το σύνολο της ποινής εντός του κρατητηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη κλιμακίου του Συνηγόρου στο Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας διαπιστώθηκε ότι τα κρατητήρια είχαν μετατραπεί σε ιδιότυπη μικρή φυλακή όπου κρατούνταν αποκλειστικά 17 ποινικοί κρατούμενοι για χρονικό διάστημα, σε κάποιες περιπτώσεις, 8 μηνών και πλέον (υποθέσεις /2012, /2013). Ο Συνήγορος επανέλαβε στα συναρμόδια υπουργεία ότι το αστυνομικό κρατητήριο από τη φύση του προορίζεται για σύντομη παραμονή, ενώ, ακόμη και αν διέθετε συνθήκες κατάλληλες για σύντομη κράτηση, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μακροχρόνιου εγκλεισμού. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι σημαντική συνέπεια της πολύμηνης κράτησης ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια είναι η παντελής απώλεια, καθ όλο το χρονικό διάστημα, σημαντικών δικαιωμάτων τους. Ο Συνήγορος προέβη σε σειρά προτάσεων επισημαίνοντας ιδιαίτερα τον ορατό κίνδυνο περαιτέρω παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεθνούς διασυρμού της χώρας με καταδικαστικές αποφάσεις (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). Διοικητική κράτηση αλλοδαπών σε αστυνομικά κρατητήρια Ύστερα από σειρά αναφορών και κατά το 2013 για τις συνθήκες μακρόχρονης κράτησης αλλοδαπών υπό απέλαση, ο Συνήγορος πραγματοποίησε αυτοψίες στα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Τρικάλων και Καρδίτσας. Η ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των κρατουμένων αυτής της κατηγορίας, κατά γενικευμένη πρακτική εξάντλησης της προβλεπόμενης (Ν. 3907/2011 και ΠΔ 116/2012) διάρκειας της διοικητικής κράτησης, επιβαρύνει, πλέον, ιδιαίτερα την κατάσταση των κρατητηρίων, με συνέπεια οι συνθήκες ζωής των κρατουμένων να υποβαθμίζονται πλήρως, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται ορατή διέξοδος, η οποία θα υπήρχε μόνο στην περίπτωση που ο εγκλεισμός αποτελούσε εντελώς προσωρινή λύση μέχρι την ταχεία απέλαση. Αντ αυτού παρατηρείται συστηματική κράτηση ακόμα κι όταν η απέλαση είναι ανέφικτη, συχνά σε εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το μέλλον των κρατουμένων και τη στέρηση της ελευθερίας τους επί μήνες, μπορεί να οδηγήσουν σε εκρηκτικές καταστάσεις (υποθέσεις , /2013). Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων των αυτοψιών ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως προς τον Αρχηγό ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ως επιβεβλημένη την άμεση λήψη μέτρων (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»). Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Ήδη από το 2012 ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 22 και 81) είχε επισκεφθεί τα νεοσυσταθέντα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα και στην Κόρινθο, καθώς και τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό Πέτρου Ράλλη. Πέραν των μεμονωμένων αναφορών, παρενέβη αυτεπαγγέλτως προκειμένου να σχηματίσει σφαιρική εικόνα για τις συνθήκες λειτουργίας των κέντρων κράτησης υπό το πρίσμα του Ν. 3907/2011 και της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (υπόθεση /2012). Συνοψίζοντας τα συμπεράσματά του, ο Συνήγορος επισήμανε* ότι οι χώροι κράτησης έχουν μεταβληθεί σε ιδιότυπες φυλακές, δεδομένου του συνεχώς διογκούμενου αριθμού κρατουμένων που κρατούνται για πολλούς μήνες, ενώ η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις σύννομης στέρησης της προσωπικής ελευθερίας, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των συνθηκών. Επίλυση του προβλήματος θα υπήρχε και σε αυτή την περίπτωση εάν ο εγκλεισμός αποτελούσε εντελώς προσωρινή λύση μέχρι την ταχεία απέλαση. Άλλωστε, εντέλει, το ζήτημα της κράτησης εντάσσεται στο πλέγμα διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης από τη στιγμή εισόδου των αλλοδαπών στη χώρα μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους και επηρεάζεται από το υπολανθάνον γενικότερο πρόβλημα της διαχείρισης των μεικτών ροών μετανάστευσης και ασύλου. Τέλος, ο Συ- ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

6 To πρόσωπο και το κράτος νήγορος επισήμανε τα ιδιαίτερα προβλήματα κράτησης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (βλ. «Πολιτικό άσυλο», στο παρόν κεφάλαιο). Απαντώντας, η ΕΛΑΣ περιέγραψε αναλυτικά τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των συνθηκών στα συγκεκριμένα κέντρα κράτησης, αλλά και γενικότερα για την καλύτερη οργάνωση του συστήματος διοικητικής κράτησης και επιστροφών. Ο Συνήγορος εμμένει στις επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της ΕΛΑΣ και συνεχίζει να παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Στη διαχείριση της μετανάστευσης και του πολιτικού ασύλου, η υπερφόρτωση των αρμόδιων υπηρεσιών επιτείνει τα δομικά προβλήματα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και οδηγεί σε ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης. Με δεδομένη τη χαμηλή ιεράρχηση των θεμάτων αυτών στις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες, οι περισσότερες από τις θετικές σχετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών οφείλονται, εντέλει, σε εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή είτε σε ενσωμάτωση κανόνων υπερεθνικής ισχύος είτε σε προσπάθεια άμβλυνσης της διεθνούς κριτικής. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο Συνήγορος συνεχίζει να καταγράφει συστηματικά τις διαπιστώσεις και τις υποδείξεις του για ευρύτερα ζητήματα μεταναστευτικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να επισημάνει ενδείξεις προόδου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνταν (Ετήσια έκθεση 2011, σ. 90 και Ετήσια έκθεση 2012, σ ) κατά τη διαδικασία παροχής γνώμης της ΕΛΑΣ για τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και κατά την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών ή στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), καθώς μειώνεται σημαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης στα σχετικά ερωτήματα. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ο Συνήγορος κατέθεσε εκ νέου σειρά παρατηρήσεων* (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»), ενώ παράλληλα εστιάζει τις παρεμβάσεις του σε ειδικότερες περιπτώσεις όπου ανακύπτει έλλειψη αιτιολογίας, κακή ερμηνεία νόμου ή παράβαση της χρηστής διοίκησης. Σύσταση και οργάνωση Υπηρεσιών Μιας Στάσης Έχει αποτελέσει διαγνωσμένο πρόβλημα και αντικείμενο πολυάριθμων παρεμβάσεων του Συνηγόρου η συχνή δυσλειτουργία του υπάρχοντος συστήματος έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής, ιδιαίτερα σε επίπεδο συνεργασίας των ειδικών γραφείων εξυπηρέτησης μεταναστών των δήμων που λειτουργούσαν ως τυπικοί σταθμοί παραλαβής και επίδοσης εγγράφων με τις διευθύνσεις μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που ήσαν αρμόδιες για την ουσιαστική εξέταση των αιτημάτων. Συγκεκριμένα, παρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία διαβίβασης εγγράφων, ενώ δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις απώλειας στοιχείων φακέλων, καθώς και άλλα σοβαρότερα περιστατικά. Με τον Ν. 4018/2011 καταργήθηκε η μεσολάβηση των δήμων στη διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής και ιδρύθηκαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Οne-Stop-Shop). Όπως έχει ήδη επισημάνει ο Συνήγορος (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 95), η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων γίνεται με επιτυχία σε ορισμένες περιοχές (λ.χ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στην Κρήτη), ενώ αλλού εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα (λ.χ. Εύβοια και Βοιωτία). Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των πολιτών που θα επηρεάζονταν από μια ενδεχομένως άστοχη και πρόωρη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που είχε προγραμματιστεί για τις , ο Συνήγορος εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του με παρέμβαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεκτιμώντας αντίστοιχες εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, το υπουργείο προχώρησε στην αναβολή εφαρμογής των σχετικών διατάξεων μέχρι τις (υποθέσεις /2012, , /2013). Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης αλλοδαπών οικοδόμων Το γενικότερο πρόβλημα της έκπτωσης από τη νομιμότητα διαμονής για οικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 79) συνεχίζει να απασχολεί τον Συνήγορο με πλήθος σχετικών αναφορών. Διερευνώντας αναφορά οικοδόμου, του οποίου η αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας απορρίφθηκε λόγω έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης των υπηρεσιών μετανάστευσης και του ΙΚΑ δεν καταχωρίζονται οι ημέρες κανονικής άδειας των μισθωτών που απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικά έργα, με συνέπεια να μην εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους κατά τον σχετικό έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικήσεων (υπόθεση /2013). Ο Συνήγορος θεωρεί ότι η μη εμφάνιση των ημερών άδειας δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης, καθώς η παράλειψη καταχώρισης γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αντιθέτως, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες οφείλουν αμοιβαία να συνεργαστούν, ώστε το διαλειτουργικό σύστημα, όντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών, να μην αποβαίνει σε βάρος των αλλοδαπών εργαζομένων και να μην πλήττει τα νομίμως αποκτηθέντα δικαιώματά τους. Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Συνήγορος πρότεινε να εφαρμοστεί παλαιότερη σχετική οδηγία του ΙΚΑ για τον ορθό υπολογισμό των ημερών ασφάλισης αυτής της κατηγορίας μισθωτών (Ελλήνων και αλλοδαπών), μέχρι να διευθετηθεί το πρόβλημα καταγραφής του συνολικού χρόνου ασφάλισης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Αναμένεται η ανταπόκριση της διοίκησης. 70

7 Το πρόσωπο και το κράτος Άδεια διαμονής οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου Αμερικανίδα ζήτησε άδεια διαμονής ως «οικονομικά ανεξάρτητο άτομο» βάσει του άρθρου 36 του Ν. 3386/2005, έχοντας εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση αυτού του τύπου. Δύο έτη μετά την υποβολή του αιτήματος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέδωσε απορριπτική απόφαση με την αιτιολογία ότι η αναφερόμενη «για την απόδειξη επαρκών πόρων προσκομίζει βεβαιώσεις μισθοδοσίας από αλλοδαπή εταιρεία». Ο Συνήγορος εξέφρασε αντιρρήσεις για την απόρριψη και υποστήριξε ότι η προέλευση επαρκών πόρων από σταθερή εργασία σε εργοδότη εκτός Ελλάδας δεν καταστρατηγεί τις διατάξεις του μεταναστευτικού νόμου. Με την άποψη του Συνηγόρου συμφώνησε και το Υπουργείο Εσωτερικών, που συνέστησε την ανάκληση της απορριπτικής απόφασης. Παρά ταύτα, η αποκεντρωμένη διοίκηση όχι μόνο δεν ανακάλεσε την απόρριψη, αλλά απέρριψε και τη συνακόλουθη αίτηση θεραπείας με το σκεπτικό ότι δεν προσκομίζονταν νεότερα στοιχεία, εμμένοντας έτσι στην αρχική της θέση με βάση την τυπική γραμματική και συσταλτική ανάγνωση των διατάξεων περί προέλευσης των επαρκών πόρων. Κατόπιν τούτου, η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια (υπόθεση /2012). Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε περίπτωση δικαστικής αναστολής εκτέλεσης Αίτημα για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής απορρίφθηκε παρά το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είχε προσκομίσει σχετική προσωρινή διαταγή από δικαστήριο. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, υιοθετώντας στενή γραμματική ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας, προέβη στην απόρριψη με την αιτιολογία ότι η προσωρινή διαταγή ανέστελλε προηγούμενη απορριπτική απόφαση επί αίτησης θεραπείας και όχι την κύρια απόφαση αυτού καθ εαυτό του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής. Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Συνήγορος επισήμανε ότι η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής πρέπει να καταλαμβάνει και την περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης επί απόρριψης αίτησης θεραπείας, αφού η τελευταία, στην περίπτωση που η υπηρεσία προβαίνει σε νέα έρευνα και έλεγχο του φακέλου με βάση νεότερα προσκομισθέντα στοιχεία, δεν αποτελεί απλώς βεβαιωτική αλλά εκτελεστή διοικητική πράξη. Η αρχική απόρριψη του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, έχοντας απολέσει τον εκτελεστό της χαρακτήρα, ενσωματώνεται στην απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας. Αποδεχόμενο πλήρως το σκεπτικό του Συνηγόρου, το υπουργείο απέστειλε σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις (υπόθεση /2012). Διαβατήρια ανηλίκων από Αλβανία Κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, πολλά παιδιά αλβανικής ιθαγένειας γεννηθέντα στην Ελλάδα τα οποία επέστρεφαν από τη χώρα τους αντιμετώπισαν άρνηση επανεισόδου τους στην Ελλάδα λόγω του εσφαλμένου τρόπου αναγραφής του ελληνικού τοπωνυμίου της γέννησής τους στα διαβατήριά τους. Παρά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να ανακαλέσει σχετική οδηγία του προς τις ελληνικές συνοριακές αρχές, διότι οι εσφαλμένες εγγραφές οφείλονταν σε μη συμμόρφωση των αλβανικών αρχών έκδοσης διαβατηρίων προς σύσταση διεθνούς οργάνου σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των τοπωνυμίων άλλων χωρών. Ωστόσο η ΕΛΑΣ επέτρεψε την επανείσοδο των παιδιών εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας, προκειμένου να ολοκληρώσουν οι ανήλικοι μαθητές τη φοίτησή τους. Ο Συνήγορος παράλληλα υπέδειξε στους γονείς ότι θα έπρεπε να προβούν στην έκδοση νέων διαβατηρίων με ορθή αναγραφή των ελληνικών τοπωνυμίων ώστε να μην ανακύψει το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον (υποθέσεις , /2013). ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ Ο Συνήγορος επισημαίνει για μιαν ακόμη χρονιά (βλ. και Ετήσια έκθεση 2012, σ. 80 κ.ε.) ότι οι προβληματικές πρακτικές διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης επιφέρουν διαστρεβλώσεις και στον θεσμό του πολιτικού ασύλου, με προφανείς κινδύνους παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Προστασία προσφύγων: Παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις Με βάση αυτοψίες σε κέντρα κράτησης (βλ. «Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών», στο παρόν κεφάλαιο), ο Συνήγορος παρατηρεί ότι η συνεχιζόμενη κράτηση των αιτούντων άσυλο, που προβλέπεται μόνον ως εξαίρεση βάσει ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 13 ΠΔ 114/2010), έχει καταστεί γενικός κανόνας και ότι δεν διασφαλίζεται η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων τους σε περίπτωση παράτασης της κράτησης. Ως προς την αιφνιδιαστική παράταση του χρόνου κράτησης των αιτούντων άσυλο μέχρι 12 μήνες με το ΠΔ 116/2012, για την οποία ο Συνήγορος είχε ήδη εκφράσει επιφύλαξη (Ετήσια έκθεση 2012, σ. 81), επισημάνθηκε προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ότι δεν εξυπηρετείται ο σκοπός της ταχείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται από πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση και ότι η διοίκηση δεν πρέπει να υιοθετεί αποτρεπτικές πρακτικές που διαστρεβλώνουν τον θεσμό του ασύλου (υπόθεση /2012). Θετική εξέλιξη αποτελεί η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου από , η οποία ωστόσο δεν έλυσε τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά την εξέταση των προγενέστερων αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση δελτίου αιτούντος άσυλο από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλλοδαπών. Ως ειδικότερες εκφάνσεις δυσλειτουργίας αναφέρονται ενδεικτικά: η αδυναμία τής αυθημερόν ανανέωσης των ειδικών δελτίων και ο ορισμός διαδοχικών ραντεβού με την επικόλληση λευκού χαρτιού με τη νέα ημερομηνία προσέλευσης (υποθέσεις , , /2013), καθώς και ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

8 To πρόσωπο και το κράτος η έκδοση πράξεων διακοπής της διαδικασίας και στους δύο βαθμούς εξέτασης του αιτήματος ασύλου ως συνέπεια της μη προσέλευσης των αλλοδαπών για ανανέωση του δελτίου ή στην ορισθείσα συνέντευξη χωρίς υπαιτιότητά τους (υποθέσεις , /2013). Ως ακραίο φαινόμενο μπορεί να σημειωθεί η εμφάνιση περιστατικών βίας μεταξύ αλλοδαπών οι οποίοι περίμεναν για την υποβολή αιτήματος ασύλου στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (υποθέσεις /2012, /2013). Όπως προέκυψε από αυτοψία στην εν λόγω διεύθυνση τον Οκτώβριο του 2013, κομβικούς παράγοντες δυσλειτουργίας αποτελούν η έλλειψη οποιουδήποτε συστήματος οργανωμένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα αιτήματά τους, η έλλειψη μηχανογραφικού συστήματος, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η χρήση, σε καθημερινή βάση, ενός γιγαντιαίου και μη διαχειρίσιμου αρχείου φακέλων. Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της έλλειψης συνολικής μέριμνας και δομών φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και ειδικότερα για όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ο Συνήγορος θεωρεί μείζονος σημασίας την ανάγκη προστασίας των προσφύγων από τη Συρία, καθώς η κατάσταση που επικρατεί εκεί επιβάλλει την παροχή ειδικού καθεστώτος και την εκπόνηση εθνικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης προς εξειδίκευση των μέτρων έμπρακτης αλληλεγγύης των κρατών-μελών της ΕΕ. Επίσης, επιβάλλεται η προστασία από την εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Σύριου ο οποίος έχασε την οικογένειά του όταν ξέσπασε πυρκαγιά στη Σάμο, κρατήθηκε επί ένα μήνα και αφέθηκε ελεύθερος μόνο έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου (υπόθεση /2013). Ανήλικοι πρόσφυγες Ο Συνήγορος ασχολήθηκε με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων που αντιμετώπισαν προβλήματα σε επιμέρους στάδια της επαφής τους με την ΕΛΑΣ (ταυτοποίηση, αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, διοικητική κράτηση). Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτων αλλοδαπών, μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί διεθνώς η ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος διακρίβωσης, με αποτέλεσμα ανήλικοι να κινδυνεύουν να θεωρηθούν και να αντιμετωπιστούν από την ελληνική έννομη τάξη ως ενήλικοι. Ο Συνήγορος έχει υποστηρίξει ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να προβλέπονται ιατρικές και ψυχοκοινωνικές εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι ο αλλοδαπός συναινεί, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του σε γλώσσα που κατανοεί, τόσο για τη μέθοδο εξέτασης όσο και για ενδεχόμενες έννομες συνέπειες της εξέτασης ή της άρνησής του. Η άρνηση του αλλοδαπού να υποβληθεί σε εξέταση δεν θα πρέπει να δημιουργεί τεκμήριο ενηλικότητας, ενώ, έως ότου καθιερωθεί ένα αξιόπιστο σύστημα διακρίβωσης της ηλικίας, θα πρέπει εν αμφιβολία να ισχύει το τεκμήριο υπέρ της ανηλικότητας. Ανεξάρτητα από την παραπάνω γενικότερη θέση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έγιναν παρεμβάσεις για επαναξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η ανηλικότητα των κρατουμένων (υπόθεση /2013). Εξατομικευμένοι χειρισμοί απαιτήθηκαν επίσης σε υποθέσεις επανειλημμένων αναβολών των συνεντεύξεων ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Το πρόβλημα εντοπίστηκε ιδίως στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κυρίως εξαιτίας του υπέρμετρου φόρτου της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις οι ανήλικοι αιτούντες άσυλο που προσέρχονται για τη συνέντευξη εφοδιάζονται με σημείωμα με νέα ημερομηνία, που επικολλάται πρόχειρα στο δελτίο αιτούντος άσυλο. Με τον τρόπο αυτό ωστόσο, όταν λήγει η χρονική ισχύς του δελτίου, αυτό δεν ανανεώνεται και ο ανήλικος αλλοδαπός εκπίπτει της νομιμότητας. Ο Συνήγορος εκτιμά ότι για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, καθώς σχετίζεται με δομικές αδυναμίες και με την υποστελέχωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ενδεικτική υπόθεση /2013). Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία, στον ιστότοπο του Συνηγόρου Οι αστερίσκοι [*] μέσα στο κείμενο παραπέμπουν σε κατάλογο συνδέσμων (www.synigoros.gr/?i=stp.el.links2013) όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά αναρτημένα έγγραφα. 72

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝO: www. aitima. gr

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝO: www. aitima. gr «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝO: 2109241677 www. aitima. gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γ Τμήμα Εφαρμογής των Δικαιωμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα ζητήματα προστασίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων, έχουν απασχολήσει τον Συνήγορο του Πολίτη, ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24)

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των ευρημάτων αυτοψίας διενεργηθείσας από τον Συνήγορο του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας (Πέτρου Ράλλη 24) Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ: 15503/09. 2.1 Χειριστές: Ελένη Κουτρούμπα Τηλ: 210-7289754 Χαρ. Σιμόπουλος Τηλ: 210-7289624 Προς : 1. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014).

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Ειδική έκθεση 2014 (άρθρο 23 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ημερίδα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ημερίδα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη στον εξωτερικό έλεγχο των επιστροφών Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 και άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαπιστώσεις της από διενεργηθείσας αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου Ράλλη 24)

ΘΕΜΑ: Διαπιστώσεις της από διενεργηθείσας αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Πέτρου Ράλλη 24) Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Φ 131982/48808/1/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Ελένη Κουτρούμπα Ευαγγελία Μαρκάκη Προς Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Π.Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα ΘΕΜΑ: Διαπιστώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα

Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27 Αθήνα 22 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 149963/20277/2013 Πληροφορίες: Ευτ. Φυτράκης Κύριο Νικόλαο Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων - 96, 115 27

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ/λου:

Αθήνα, 31 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ/λου: Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009 Αριθμ. Πρωτ/λου:23709.09.2.2 Προς την Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκφράζει την ανησυχία του για τις παρακάτω πρακτικές που σημειώνονται στα σύνορα Ελλάδας ΠΓΔΜ (FYROM), oι οποίες θέτουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Αστυνομική κράτηση Κέντρα κράτησης και υποδοχής αλλοδαπών Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Ομάδων ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Νέος Μεταναστευτικός Κώδικας Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 2015/21.7.06 Προς: Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Αιλιανό Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα

, - 172, Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα .. c.. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤιΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 88/2014 /Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ:5733.1/07,19967.1/07,20170.1/07, 20235.1/07, 20311.1/07 474.1/08, &1436.1/07 Πληροφορίες: Β. Αναστασόπουλος: 210 7289 830 Μ. Βουτσίνου: 210 7289 609 Ε. Μάρκου: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας..

Θέµα: Επιπλοκές στην διαδικασία χορήγησης άδειας διαµονής της υπηκόου Συρίας, κυρίας.. Αθήνα, 2 Απριλίου 2008 Αριθµ.πρωτ. 3013/2008/2 Πληροφορίες: Φωτ. Παντελίδου Tηλέφωνο: 210 72 89 778 Φαξ: 210 72 89 643 Προς Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 αρ. πρωτ: 12482/07.2.1 Ειδικός επιστήµονας: Λάµπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Προς Υπουργείο Εσωτερικών ιεύθυνση Αστικής & ηµοτικής Κατάστασης Σταδίου 31 105 59 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ:

Αριθµ. Πρωτ.: /24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φαξ: 9 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148757/24172/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.:2131306630 Φαξ:210 7289643 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία Προξενικό Γραφείο Τιράνων Rruga Frederik Shircka, No

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 22(I)/2017 22(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλωσορίζει το Σχέδιο Νόμου για την Ιθαγένεια και τη Νομιμοποίηση των Μεταναστών, καθώς έρχεται να απαντήσει σε ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαΐου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 257 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ----------- Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη Εξοχότατε Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Γενικέ Εισαγγελέα, Έντιμε κ. Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15-9-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 313 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ. Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ. Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Ο αριθμός των διοικητικά κρατούμενων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 3.8.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την οδηγία που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα