ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 2 ο από 2-05 έως 25-05) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαϊου 202 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

2 I. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 987 ΦΕΚ B 670 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 988 ΦΕΚ B 670 / «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 202 στηv Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ)/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» του Υπουργείου Εσωτερικών». «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 202 στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». II. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ Αριθμ. 2/37700/0023Α/ ΦΕΚ B 646 / Αριθμ. ΠΟΛ 6 / ΦΕΚ B 646 / Αριθμ. ΠΟΛ 8 / ΦΕΚ B 646 / ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. Φ.4/6/249207Σ.368/ ΦΕΚ B 646 / ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. Φ. 400/0/8896 Σ. 298/ ΦΕΚ B 646 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.) Αριθμ. απόφ. 54/02/ ΦΕΚ B 647 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Φ.253./54697/Β6/ ΦΕΚ B 653 / «Απόφαση εμφάνισης εσόδου ύψους 25 δισεκ., δανείου από το EFSF, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξαιτίας των απωλειών που υπέστησαν από τις ανταλλαγές ομολόγων μέσω της διαδικασίας PSI». «Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 202». «Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περιπτώσεις γ και στ της παραγράφου του άρθρου 45 του ν. 2238/994)». «Τροποποίηση της Φ.4/50326/Σ.373/ /αποφ. ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Eξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ τ. Β 400/ )». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/ απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β 39/3 6 20)». «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)». «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος ». Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Υπηρεσιακές μεταβολές Δ.Υ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 2 Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Μ364./02/202/ ΦΕΚ B 655 / Αριθμ. ΠΟΛ. 22/ ΦΕΚ B 660 / Aριθμ. ΠΟΛ.: 2/ ΦΕΚ B 660 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ.Φ.955//853039/Σ.3926/ ΦΕΚ B 660 / Αριθμ. ΠΟΛ: 23/ ΦΕΚ B 665 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. / ΦΕΚ B 69 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθμ. Υ4/ ΦΕΚ B 720 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. 9678/ ΦΕΚ B 725 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 9679/ ΦΕΚ B 725 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 9680/ ΦΕΚ B 725 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 895/ ΦΕΚ B 728 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 898/ ΦΕΚ B 728 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ / ΦΕΚ B 728 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ / ΦΕΚ B 730 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 909/ ΦΕΚ B 730 / «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)». «Ρύθμιση θεμάτων Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων». «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 202, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής». «Αναπροσαρμογή του Παρεχομένου Εφάπαξ Βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ». «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». «Καθορισμός αριθμού οικόσιτων ζώων». «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Αντωνίου Αργυρού». «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων». «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7 ης Ιουνίου 202 και άλλων λεπτομερειών». «Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής». «Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουνίου από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής. «Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7 ης Ιουνίου 202 και από τα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα». «Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 202». «Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή». «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών, σχετικά με τις εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψηφίων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών, στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουνίου 202». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

4 Ι. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Αριθμ ΦΕΚ B 547 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ ΦΕΚ B 636 / Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ 4942 Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ.3693/ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ49438 Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ49442 «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 3096/ Β/ ) διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου. 33, του ν. 4024/20». «Τροποποίηση της αριθμ. 8886/30 20 Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν.4024/20». προσωπικού των Κέντρων Υγείας Aγίας Βαρβάρας, Άνω Βιάννου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Χάρακα του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των Κέντρων Υγείας Αλιβερίου, Ψαχνών, Μαντουδίου, και Ιστιαίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, του Κέντρου Υγείας Περιστερίου του Π. Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν Νομού Αττικής κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Ιάσμου και Σαπών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Αβδήρων, Εχίνου και Σταυρούπολης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Ελευθερούπολης, Πρίνου και Χρυσούπολης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠοικ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 5033 Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 36068/ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 3377/ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 33764/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 666 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. 307 «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των Κέντρων Υγείας Σάμης και Ιθάκης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Aγιάς, Ελασσόνας και Φαρσάλων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των Κέντρων Υγείας Αργαλαστής, Σκοπέλου, Σκιάθου, Ζαγοράς, Αλμυρού και Βελεστίνου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Άνω Χώρας, Αστακού, Μύτικα, Αιτωλικού και Ναυπάκτου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού των Κέντρων Υγείας Μακρακώμης, Δομοκού, Αμφίκλειας, Αταλάντης και Στυλίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν 4024/20, όπως «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Παλλήνης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. α του ν. 4024/20, όπως «Τροποποίηση της αρ. 4033/4..20 Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. ΦΕΚ 2877/ Β / και διόρθωση αυτής στο ΦΕΚ 5/Β /.0.202». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κατ εφαρμογή της παρ. α, άρθ. 33, Ν. 4024/20». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 334 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. 0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. 32 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθμ. 35 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 93 Β/ 4 202) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 688 / ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. οικ.22049/2606 ΦΕΚ B 689 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.2802 ΦΕΚ B 689 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 689 / «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτ/τών Λιμένα Ηρακλείου (Κ.Α.Φ.Λ.Η.), που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Ηρακλείου (Κ.Α.Φ.Ξ. Ηρακλείου), που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων στον οικείο οργανισμό θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Στην αριθ κοινή υπουργική απόφαση κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων του φορέα Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος κατ εφαρμογή της παρ. του άρθρου 33 του ν. 4024/20, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93 Β/ στην σελίδα 9345, στην τελευταία σειρά του πίνακα (κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων) και πριν το σύνολο, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: Κλάδος Προσωπικού καθαριότητας 0 στο ορθό: Κλάδος Προσωπικού καθαριότητας 0». (Από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος) προσωπικού στο Δήμο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20». προσωπικού κατ εξουσιοδότηση της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ (Φ.Ε.Κ. 22/Α ), όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Αγ. Αναργύρων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο», κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. 495 ΦΕΚ B 689 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π) Αριθμ 373 ΦΕΚ B 689 / Αριθμ /8/2 ΦΕΚ B 703 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α/45080 ΦΕΚ B 703 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. Αριθμ /58 ΦΕΚ B 703 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 709 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 709 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Aριθμ. οικ ΦΕΚ B 709 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 70 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 70 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 824 ΦΕΚ B 7 / «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Εορδαίας, κατ εφαρμογή της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Λιμενικών Ταμείων για περιπτώσεις όπου οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.α του άρθρου 33 του Ν.4024/20 (Α 226), όπως «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των κλάδων, στους οποίους οι κενές θέσεις υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, κατ εξουσιοδότηση της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». προσωπικού στο Δήμο Πύλης Ν. Τρικάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του Ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Τυρνάβου Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν. 4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Σερρών Ν. Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν.4024/20, όπως Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 4 42 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ / ΦΕΚ B 7 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 7 / προσωπικού στο Δήμο Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν.4024/20, όπως προσωπικού στο Δήμο Ορεστίδος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 33 του ν.4024/20, όπως ΙΙ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ιδιωτικοποίηση Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 2 Αριθμ. 2/34294/0025 ΦΕΚ B 695 / Αριθμ. 2/3589/0025 ΦΕΚ B 695 / Τροποποίηση Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». Τροποποίηση Κωδικοποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». ΙΙΙ. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Οργανισμοί Κανονισμοί Λειτουργίας ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Υ4α/ οικ ΦΕΚ B 679 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 679 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 680 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 680 / «Οργανισμός του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης». «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. Κ.Υ. Σητείας». «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. Κ.Υ. Ιεράπετρας». «Οργανισμός του Γ.N. Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Y4α/οικ ΦΕΚ B 68 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 682 / ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 683 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 8088/84976 ΦΕΚ B 687 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 690 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 4025/8909 ΦΕΚ B 723 / «Οργανισμός του Ειδικού Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». «Οργανισμός του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού και Αθλητισμού Καλαμπάκας». «Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου». «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σκύρου Νομού Ευβοίας. ΙV. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 58 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Aπόφ ΦΕΚ B 634 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/73 ΦΕΚ B 643 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. 90 ΦΕΚ B 636 / Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που ασχολούνται με το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 202. «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό της Δ/νσης Νεολαίας Άθλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης». «Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το μήνα Μάϊο του έτους 202». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου Κορυδάλλου, μέχρι 3/2/202». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ ΦΕΚ B 646 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ ΦΕΚ B 650 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Γ67490 ΦΕΚ B 657 / Αριθμ. 2/34850/0022 ΦΕΚ B 667 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Aριθμ. απόφ ΦΕΚ B 668 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. απόφ ΦΕΚ B 668 / Αριθμ. Κ 247 Αριθμ. Κ 74 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. Κ 7 Αριθμ. Κ 208 Αριθμ. Κ 346 Αριθμ. Κ 257 Αριθμ. Κ 24 «Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου». «Καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα Γραφεία του Υπουργού, του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου». «Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., των Κτηματικών Υπηρεσιών και των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Οργανώσεως και Μεθόδων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Δεύτερο Τρίμηνο του 202». «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της Διεύθυνσης Νεολαίας Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης». Μαγνησίας». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 0

11 Αριθμ. Κ 309 Αριθμ. Κ 290 Αριθμ. Κ 45 Αριθμ. Κ 9 Αριθμ. Κ 3480 Αριθμ. Κ 3234 Αριθμ. Κ 48 Αριθμ. Κ 70 Αριθμ. Κ 3289 Αριθμ. Κ 337 Αριθμ. Κ 336 Αριθμ. Κ 3307 Αριθμ. Κ 023 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Άρτας. Λάρισας». Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών». «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς». Έβρου». Καρδίτσας». Κέρκυρας». Κεφαλληνίας και Ιθάκης». Κορινθίας». Λακωνίας». Πιερίας». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα

12 Αριθμ. Κ 3499 ΦΕΚ B 700 / Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ ΦΕΚ B 702 / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ ΦΕΚ B 702 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 69 ΦΕΚ B 72 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 68 ΦΕΚ B 72 / Βοιωτίας». *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πετρούπολης Ν. Αττικής στο Δήμο Νικ. Σκούφα Ν. Άρτας. Με την αριθμ. 4667/ απόφαση του Δημάρχου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν, του άρθρου 68 του Ν.4002/20, του άρθρου 35 του Ν.4024/20 και ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, το αριθμ. /202 πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Άρτας, το αριθμ. /2/202 πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών και τις σύμφωνες γνώμες των Δημάρχων Νικολάου Σκουφά και Πετρούπολης, μετατάσσεται, ο Μάριος Αποστόλου, του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Γ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, από το Δήμο Πετρούπολης Νομού Αττικής, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. 4664/202 έγγραφο βεβαίωση του Δημάρχου τον ανωτέρω Δήμου, για την εξασφαλισμένη πίστωση). (Αριθμ. αποφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Αττικής Μακεδονίας αριθμ. 843/4546/202). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 448/τ.Γ/ *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Χερσονήσου. Με την αριθ. 26/ απόφαση του Αντιδημάρχου Χερσονήσου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 Ν. 4024/20, και ύστερα από την από αίτηση του Σταύρου Αλευρογιάννη του Δημητρίου, τις σύμφωνες γνωμοδοτήσεις του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου όπως εκφράζονται στα αριθμ. 4/03 20 και / πρακτικά τους αντίστοιχα, τη σύμφωνη γνώμη της Δημάρχου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος που διατυπώθηκε με την αριθμ. 235/ απόφαση της και τη σύμφωνη γνώμη του Αντιδημάρχου Χερσονήσου που διατυπώθηκε με την αριθμ. 47/ απόφαση του, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Σταύρος Αλευρογιάννης του Δημητρίου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, στο Δήμο Χερσονήσου με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Χερσονήσου 4464/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 394/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 448/τ.Γ/202. «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (6 η πρωινή έως 22η ώρα) και νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, 20 μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού». «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 23 ο από 03/06/203 έως 07/06/203) 3 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3437 24 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσήμανση του αλιευτικού καταφυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης

Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 3 O «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» ως Έργο Καλής Πρακτικής στον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα