Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα"

Transcript

1 Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α εκέµβριος 2008

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

3 Η παρούσα µελέτη µε αντικείµενο την «Κοινωνικο-οικονοµική Αποτίµηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από την ICAP GROUP ΑΕ και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας). Ανατέθηκε από τις εταιρείες του κλάδου COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E., VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του Σκοπός της µελέτης είναι να εξετάσει τη συνεισφορά, τις επιπτώσεις, την παρούσα κατάσταση και τις µελλοντικές προοπτικές του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και να συνεισφέρει στο δηµόσιο διάλογο για τη διατύπωση θέσεων και προτάσεων από τους αρµόδιους φορείς και την Πολιτεία. Οι µελετητές χρησιµοποίησαν την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, πραγµατοποίησαν πρωτογενείς έρευνες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, και κατέγραψαν απόψεις αρµοδίων φορέων. Αναλύθηκαν επίκαιρα ζητήµατα αναφορικά µε το ρόλο, τη συνεισφορά, το πλαίσιο λειτουργίας και τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας. Οι πηγές και µέθοδοι αναφέρονται στη πλήρη µελέτη. Η ICAP Group και το ΟΠΑ αισιοδοξούν ότι, η µελέτη θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόµενους. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και κυρίως τους εκπροσώπους των φορέων που δέχτηκαν να µας συναντήσουν. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Σηµαντική συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονοµία Συνεισφορά στην παραγωγικότητα Ωφέλειες στην Κοινωνία / Ποιότητα Ζωής Αναµενόµενα οφέλη από νέες τεχνολογίες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Θέµατα Τιµών Καταναλωτή Χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία αδειοδότησης κεραιών Ανησυχίες της κοινής γνώµης...13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

6 1. Επιτελική Σύνοψη 1.1. Εισαγωγή Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί σήµερα το σηµαντικότερο κλάδο των τηλεπικοινωνιών έχοντας ξεπεράσει τον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας σε διείσδυση 1 και έσοδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση στον κόσµο σε ό,τι αφορά στο µερίδιο που κατέχει η κινητή τηλεφωνία στο σύνολο των τηλεπικοινωνιών. Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα: Με έσοδα της τάξης των 4,6 δισ. το 2007 στην Ελλάδα, η κινητή τηλεφωνία είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός, σε µέγεθος, κλάδος. H συσχέτιση και η αλληλεπίδραση της κινητής τηλεφωνίας µε τους υπόλοιπους κλάδους καθιστούν τον κλάδο καθοριστικό για τις εξελίξεις στο σύνολο της οικονοµίας. Βαθµός ιείσδυσης Κινητής Τηλεφωνίας Ανά Χώρα ΕΕ FR 87% SI 94% BE 99% HU 104% NL 110% ES 112% NO 113% SE 116% IE 117% DE 118% DK 120% EU % CZ 120% FI 121% UK 122% BG 125% AT 126% PT 136% GR 146% IT 151% 0% 50% 100% 150% 200% Ο κλάδος έχει εισέλθει σε φάση ωριµότητας Η Ελλάδα είχε αναλογικά υψηλή συνεισφορά στον πανευρωπαϊκό ρυθµό αύξησης των εσόδων του κλάδου µέχρι το Το 2007 όµως τα συνολικά έσοδα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας σηµείωσαν αύξηση µόλις 1,5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σε αντίθεση µε το µέσο ρυθµό µεταβολής 12% την περίοδο Η µείωση του ρυθµού αύξησης των εσόδων των εταιρειών του κλάδου οφείλεται, µεταξύ άλλων, στις χαµηλότερες τιµές που συνεχώς προσφέρουν οι εταιρείες σαν αποτέλεσµα του αυξανόµενου ανταγωνισµού. Ταυτόχρονα, η πτώση των τιµών λιανικής δεν αντισταθµίζεται από σηµαντική αύξηση του αριθµού συνδροµητών. Πηγή: Merrill-Lynch (2008) European Wireless Matrix (Q3) Έσοδα Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας Συνολικά Έσοδα Κλάδου εκ ,1% Αύξηση 17,6% 14,0% 5,6% 4,7% 1,5% 1 Ο βαθµός διείσδυσης προκύπτει από τις ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας προς το σύνολο του πληθυσµού. Ως ενεργές συνδέσεις, ορίζονται όλες εκείνες οι οποίες κατά το διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών απέφεραν κάποιο έσοδο είτε µέσω κλήσης είτε µέσω αποστολής µηνύµατος ή αποδοχής δεδοµένων µέσω φορέα Πηγή: Ισολογισµοί Εταιριών, ICAP ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1

7 1.2. Η κοινωνικοοικονοµική συνεισφορά των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα Σηµαντική συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονοµία Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας έχει ουσιαστική συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας µας, καθώς συνεισφέρει: στην αύξηση του ΑΕΠ (µερίδιο 1,92% επί ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 1,3% στην Ε.Ε. το 2007) στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων (1,8 δισ. συνολικά το 2007, µη συµπεριλαµβανόµενων των αδειών λειτουργίας) στην αύξηση των επενδύσεων (5 δισ. µέχρι σήµερα) στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (92 χιλ. συνολικά άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας, µε ακαθάριστο εισόδηµα 2,5 δισ. το 2007) Ο κλάδος έχει εισέλθει σε φάση ωριµότητας (συνέχεια) Τα κέρδη προ-φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρέµειναν σχεδόν στάσιµα το 2007 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ ο δείκτης κέρδη προ φόρων προς απασχολούµενα κεφάλαια (ROCE) ανήλθε σε 13,2%, ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση µε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η Ελλάδα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση στο ARPU (Average Revenue Per User -Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη) στην Ευρώπη µε ρυθµό 12,8% από το 2006 στο στη µείωση του είκτη Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ), συµβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι τιµές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας µειώθηκαν κατά 37,5% από το 1999 έως το Υπολογισµός Συνεισφοράς Κινητής Τηλεφωνίας στο ΑΕΠ 2007 (ποσά σε χιλ. ) Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (Ελλάδα και εξωτερικό) µείον: πληρωµές προς προµηθευτές εξωτερικού Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (Ελλάδα) πλέον: ΦΠΑ πλέον: τέλος κινητής τηλεφωνίας Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κλάδου (Ελλάδα) EBITDA Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας Κέρδη προ-φόρων Τόκων και Αποσβέσεων εκ ,4% 16,4% Αύξηση 6,8% 2,9% 1,1% Πηγή: Ισολογισµοί Εταιριών, Ανάλυση ICAP Συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Ελλάδας (2007) Μερίδιο κλάδου στο ΑΕΠ 1,92% Πηγές: Επεξεργασία οικονοµικών καταστάσεων παρόχων, Gfk Hellas, ICAP Databank,Τράπεζα της Ελλάδος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2

8 Συνεισφορά στην παραγωγικότητα Στη Ελλάδα οι φωνητικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας έχουν συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, ειδικότερα: Να λαµβάνονται πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά οι επιχειρηµατικές αποφάσεις Να αυξηθεί σηµαντικά η «κινητικότητα» και γενικά η ανταγωνιστικότητα των µικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών, κατηγορίες µε ειδικό βάρος στην ελληνική οικονοµία Να µειώνονται τα αντιπαραγωγικά ταξίδια και οι µετακινήσεις Να βελτιωθούν σηµαντικά οι υπηρεσίες στον τοµέα των logistics και των πωλήσεων ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ: Με βάση την πρωτογενή έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα (500 ΑΕ & ΕΠΕ και 500 ΟΕ, ΕΕ και Ελεύθεροι Επαγγελµατίες) πανελλαδικά, προέκυψε ότι: Ως βασικά οφέλη / πλεονεκτήµατα από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου αναγνωρίζουν: την άµεση επικοινωνία µε πελάτες και συνεργάτες το γεγονός της αυτονοµίας που παρέχει ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο όπου και όποτε το θελήσουν Η αναγκαιότητα της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στις επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς, 7 στις 10 επιχειρήσεις Ο.Ε./Ε.Ε. & Ελεύθεροι επαγγελµατίες αλλά και 8 στις 10 Α.Ε. & Ε.Π.Ε, θεωρούν αδύνατο / αρκετά δύσκολο να συνεχίσουν τη δραστηριότητα των εργασιών της επιχείρησής τους χωρίς το κινητό τηλέφωνο. Υψηλά ποσοστά των επιχειρήσεων που παρέχουν κινητά τηλέφωνα στους εργαζόµενους δηλώνουν ότι: έχει αυξηθεί ο όγκος εργασιών τους (48% των επιχειρήσεων) έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα (45% των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ελ. Επ. και 53% των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) έχει µειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών από τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας (58% των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ελ. Επ. και 66% των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) Ο ανταγωνισµός στον κλάδο λειτουργεί ικανοποιητικά Ο ανταγωνισµός στον κλάδο λειτουργεί ικανοποιητικά, µε την Ελλάδα να ακολουθεί τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σε ό,τι αφορά στα σχετικά µερίδια αγοράς των εταιρειών και τα κέρδη ανά συνδροµητή. Με δεδοµένα τα χαµηλά περιθώρια διαφοροποίησης των προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, η ωρίµανση της αγοράς έχει οδηγήσει τις εταιρείες σε µια προσπάθεια προσέλκυσης και διατήρησης πελατών µέσω στρατηγικών ηγεσίας κόστους. Το αποτέλεσµα είναι ο αυξηµένος ανταγωνισµός στην αγορά και η συνεχής πτωτική τάση των τιµών κινητής τηλεφωνίας προς όφελος των καταναλωτών. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι έντονος όπως φαίνεται από τα υψηλά ποσοστά «διακοπής/ αλλαγής παρόχου» πελατών (churn rate) και από τη σταδιακή µείωση των τιµών. Ο δείκτης churn rate στο 2,2% µηνιαίως το 2007 είναι από τους υψηλότερους της Ε.Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ: Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις συµφωνούν ότι το πλήθος των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει συµβάλλει τόσο «στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις» όσο και γενικότερα στις «επιλογές που έχει µια επιχείρηση σχετικά µε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που θα συνεργαστεί». Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία του γενικού κοινού θεωρεί ότι οι επιλογές του σχετικά µε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετές και µάλιστα αναγνωρίζει και συγκεκριµένα οφέλη. Tο 89% του κοινού δηλώνει συµφωνία µε την άποψη ότι «οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι αρκετές και ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει µεταξύ αυτών». Επίσης συµφωνεί (83%) ότι το γεγονός αυτό συµβάλλει στην «παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον καταναλωτή». ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 3

9 Ωφέλειες στην Κοινωνία / Ποιότητα Ζωής Η ανάπτυξη της κινητής επικοινωνίας έχει αναµφισβήτητα επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τη ζωή όλων των Ελλήνων, αλλάζοντας τα δεδοµένα στο χώρο της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Σήµερα, οι δυνατότητες επικοινωνίας έχουν διευρυνθεί, προσφέροντας µεγαλύτερη ελευθερία στις κοινωνικές επαφές, στην ψυχαγωγία, την ενηµέρωση καθώς και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Η κινητή επικοινωνία µας διευκολύνει στην: ιαχείριση και διεύρυνση κοινωνικών επαφών Καλύτερη ενηµέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες ιατήρηση συνεχούς επαφής µε αγαπηµένα πρόσωπα Αµεσότερη και πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης Η κινητή τηλεφωνία διευκολύνει κατηγορίες πολιτών µε ειδικές ανάγκες, συνεισφέροντας στην ισότιµη διαβίωση και επικοινωνία: Ατόµων µε προβλήµατα όρασης, µε τεχνολογία «αληθινής φωνής» (real speak), που παρέχει εκφώνηση των λειτουργιών του κινητού, των SMS και του τηλεφωνικού καταλόγου Ατόµων µε προβλήµατα ακοής ή οµιλίας µέσω γραπτών µηνυµάτων SMS Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας συνεισφέρουν σηµαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, αυξάνοντας σηµαντικά την απόκριση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είναι οι πιο εύκολα προσβάσιµες υπηρεσίες επικοινωνίας. Η προσιτή τιµή απόκτησης βασικών υπηρεσιών προπληρωµένης κινητής (<5) και η µη αναγκαία προσκόµιση εγγράφων (ΑΦΜ κ.α.) κατέστησαν το κινητό τηλέφωνο προσβάσιµο σε οικονοµικούς µετανάστες και ηλικιακά νέους πολίτες, κοινωνικές οµάδες χωρίς δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ρυθµός αύξησης των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας αναµένεται να µειωθεί σταδιακά στα επίπεδα του 2,7% και 2% τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα, σύµφωνα µε την έρευνα «European Wireless Matrix (Q3), Merrill-Lynch, September 2008». Τα αρνητικά µακροοικονοµικά στοιχεία στην Ευρώπη και διεθνώς (που συµπιέζουν τη χρήση), σε συνδυασµό µε τον εντεινόµενο ανταγωνισµό στον κλάδο και τις κανονιστικές ρυθµίσεις (που συµπιέζουν τις τιµές) αναµένεται να διατηρήσουν ή να επιταχύνουν την πτωτική τάση στα έσοδα των εταιρειών τα επόµενα χρόνια. Ειδικότερα, µε βάση την ίδια µελέτη, ο ρυθµός αύξησης των εσόδων των εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια αναµένεται να κυµανθεί σε πολύ χαµηλά έως και µηδενικά επίπεδα (0% το 2008, 0,2% το 2009 και 0,1% το 2010). Το µέσο έσοδο ανά χρήστη υπολογίζεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση µε µέσο ετήσιο ρυθµό 8,43% για τα έτη Ο κορεσµός της αγοράς τηλεφωνίας ίσως αντισταθµιστεί µερικώς από την αναµενόµενη αύξηση χρήσης: των κινητών υπηρεσιών δεδοµένων της υιοθέτησης των δικτύων 3G, και της παροχής δεσµοποιηµένων υπηρεσιών (κινητή τηλεφωνία σε συνδυασµό µε σταθερή τηλεφωνία, πρόσβαση στο ιαδίκτυο ή/και υπηρεσίες περιεχοµένου) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4

10 Ωφέλειες στην Κοινωνία / Ποιότητα Ζωής (συνέχεια) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ: Με βάση την πρωτογενή έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε σε άτοµα, πανελλαδικά προέκυψε ότι: Τα πιο σηµαντικά οφέλη / πλεονεκτήµατα από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου συνδέονται κυρίως µε την έννοια της ελευθερίας και της ασφάλειας. Αντιλαµβανόµενα οφέλη / πλεονεκτήµατα από τη χρήση κινητού τηλεφώνου Γενικό Κοινό Ελευθερία να τηλεφωνήσεις όπ ου και όποτε θελήσεις Ασφάλεια να γνωρίζεις ότι µπορείς να τηλεφωνήσεις από οπουδήποτε Ασφάλεια ή και σωτηρία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πχ υγείας, σεισµού, φωτιάς κλπ) υνατότητα να σε βρίσκουν όπ ου και εάν είσαι Aποτελεσµατικότερη διαχείριση της π ροσωπ ικής και επαγγελµατικής ζωής Μπ ορεί να χρησιµοπ οιηθεί ως συσκευή για να κάνεις διάφορα πράγµατα, όπ ως να µπεις στο ίντερνετ, να στείλεις , απ ό οπ ουδήπ οτε Αντικατάσταση διαφόρων άλλων συσκευών (πχ ακούς µουσική όπ οτε θέλεις) Πηγή: TNS - ICAP Κανένα όφελος, πλεονέκτηµα Η συντριπτική πλειονότητα του κοινού αναγνωρίζει ότι η κινητή τηλεφωνία «έχει φέρει πιο κοντά σε αυτούς / τους έχει εξοικειώσει µε τις νέες τεχνολογίες», έχει κάνει «ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων στις αποµακρυσµένες περιοχές», βοηθάει «σηµαντικά το έργο των αρχών και φορέων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». Το 81% του γενικού κοινού θεωρεί ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ευρεία γκάµα ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το 78% αναφέρει ότι παρέχουν πακέτα / υπηρεσίες που συµφέρουν. Βάσει της έρευνας, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών από τις εταιρείες είναι είκτης Εταιρικής Φήµης ικανοποιητικό, καθώς ο δείκτης µέτρησης της Γενικό Κοινό Εταιρικής Φήµης 2 των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα, Θετική Εταιρική Φήµη 70 συγκριτικά µε άλλους, σηµαντικούς για την Ελλάδα, κλάδους Ο είκτης Εταιρικής Φήµης (ΤΡΙ*Μ Corporate Reputation Index) προκύπτει από τη σύνθεση πέντε παραγόντων για τον κλάδο: Συνολική Φήµη, Ευνοϊκή Γνώµη, Εµπιστοσύνη, Επιτυχία, Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών % Mobile Telephony 971 Κινητή Τηλεφωνία 66 Αρνητική Εταιρική Φήµη Fixed Telephony 994 Σταθερή Τηλεφωνία Τάσεις και προοπτικές του κλάδου (συνέχεια) Η διάσταση του ανταγωνισµού τα επόµενα χρόνια αναµένεται να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συµπίεση των περιθωρίων κέρδους Εµπλουτισµός προϊοντικού µείγµατος µε υπηρεσίες δεδοµένων και δεσµοποιηµένες υπηρεσίες Πιθανή µεταβολή µεριδίων αγοράς Ανταγωνισµός µε βάση την τιµή στην τηλεφωνία Ανταγωνισµός µε βάση την καινοτοµία στις υπηρεσίες δεδοµένων Ορθολογικοποίηση δικτύων διανοµής Ενίσχυση πιστότητας πελατών Συνεχιζόµενη ρυθµιστική παρέµβαση Επιπτώσεις στα συνολικά έσοδα και κέρδη Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας από µηδενική συµµετοχή στις αρχές της δεκαετίας του 90, έχει επιτύχει να συνεισφέρει µε σχεδόν 2% του ΑΕΠ στην εθνική οικονοµία το Στο µέλλον όµως, η στασιµότητα που παρουσιάζεται ήδη στα µεγέθη του κλάδου δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξή του µε τους ίδιους ρυθµούς. Το µερίδιο του κλάδου στο ΑΕΠ το 2013 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί µεταξύ 1,6% και 2,0%, ανάλογα µε την ανάπτυξη που θα παρουσιάσουν οι νέες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 7 Banks 953 Τράπεζες Πηγή: TNS - ICAP (Ανάλυση ΤΡΙ*Μ - Corporate Reputation Index) 34 Airline Companies 858 Αεροπορικές Εταιρείες 22 Coastal Companies 896 Ακτοπλοία 18 Food and Drink Companies 967 Κλάδος Τροφίµων και Ποτών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 5

11 Αναµενόµενα οφέλη από νέες τεχνολογίες Πλέον, οι νέες τεχνολογίες µεταφοράς δεδοµένων που επιτρέπουν ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι πραγµατικότητα και έχουν περάσει σε στάδιο ευρείας ανάπτυξης. Η τεχνολογική βελτίωση και µείωση του κόστους των κινητών συσκευών που αξιοποιούν τις νέες ασύρµατες τεχνολογίες (smart phone / iphone, laptop), έχουν συντελέσει σηµαντικά στην αύξηση της ζήτησης των νέων υπηρεσιών. Οι δυνατότητες των νέων υπηρεσιών ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων, όπως η λήψη και αποστολή , καθώς και η πρόσβαση σε πληροφορίες και αρχεία στο διαδίκτυο θα προσφέρουν πολλά οφέλη στον επιχειρηµατικό κόσµο και την ευρύτερη κοινωνία, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγικότητα, µε νέους, πιο άµεσους και αδέσµευτους γεωγραφικά τρόπους επικοινωνίας. Οι δυνατότητες των νέων υπηρεσιών ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων αναµένεται να αυξήσουν ακόµα περισσότερο την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονοµίας και ιδιαίτερα: Τάσεις και προοπτικές του κλάδου (συνέχεια) Η επιπρόσθετη συνεισφορά του κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας από τις νέες υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων θα είναι σηµαντική. Πέραν της αναµενόµενης συνεισφοράς στο ΑΕΠ από την πλευρά της προσφοράς, εκτιµάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2 δισ. ετησίως το 2016, λόγω της υψηλότερης παραγωγικότητας στην Ελλάδα από εφαρµογές κινητής ευρυζωνικότητας - Broadband Mobile Services. (αναγωγή από αντίστοιχες προβλέψεις για τις ΗΠΑ, «The Increasingly Important Impact of Wireless Broadband Technology and Services on the U.S. Economy», Ovum). Εκτίµηση συνεισφοράς Κινητής Ευρυζωνικότητας στην παραγωγικότητα σε εκ. ευρώ ανά τοµέα το 2016 ιαχείριση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στον πελάτη; 282,16 ιαχείριση αποθεµάτων; 61,56 Αυτοµατοποίησ η πωλήσεων; η 41,04 Αντικατάσταση σταθερής τηλεφωνίας; 83,79 Τον κλάδο της Υγείας µέσω εφαρµογών τηλεϊατρικής Τις µικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες Την ευρύτερη περιφέρεια της χώρας (νησιά, αγροτικές και ορεινές περιοχές) Βελτίωση υπηρεσιών υγείας; 465,13 Αποτελεσµατικό τερη διοίκηση, τεκµηρίωση και αρχειοθέτηση; Ενδεικτικά για τις δυνατότητες των νέων υπηρεσιών, αξίζει να αναφερθεί ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι νέες κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις τον Ιούνιο 2008 ανήλθαν σε έναντι το Φεβρουάριο του ιδίου έτους (αύξηση 92% µέσα σε 4 µήνες). Πηγή: Ofcom 8/2008. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ: Σχετικά µε το µέλλον της κινητής τηλεφωνίας, το 91% του γενικού κοινού και το 93% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι «το κινητό τηλέφωνο θα εξελιχθεί σε ένα πολυεργαλείο για υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδοµένων». Το 66% αναφέρει ότι στο µέλλον «το κινητό τηλέφωνο θα αντικαταστήσει πλήρως τη σταθερή τηλεφωνία». Για την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών προϋπόθεση είναι η υλοποίηση των απαιτούµενων επενδύσεων από την πλευρά των εταιρειών. Οι υπηρεσίες 3ης γενιάς απαιτούν νέους σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας Πηγή: Ovum ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6

12 1.3. Προκλήσεις του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, το µέγεθος της συνεισφοράς των αναµενόµενων ωφελειών από νέες τεχνολογίες τα επόµενα χρόνια, θα εξαρτηθεί από: Το κόστος απόκτησης των υπηρεσιών από τους καταναλωτές Την τεχνολογική διαθεσιµότητα των νέων υπηρεσιών Αυτοί οι δύο παράγοντες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µας µε τους µεσοπρόθεσµους στόχους της Ε.Ε. Κόστος απόκτησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους καταναλωτές. Προκειµένου η κινητή τηλεφωνία να επιτελέσει το ρόλο της ως κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της χώρας και της παραγωγικότητας της οικονοµίας και ως µοχλός µείωσης του ψηφιακού χάσµατος, είναι σηµαντικό το συνολικό κόστος χρήσης κινητών υπηρεσιών να παραµένει χαµηλό και σε κάθε περίπτωση συγκρίσιµο µε το γενικό κόστος τηλεπικοινωνιών και τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Στη µείωση του συνολικού κόστους τηλεπικοινωνιών προς τον Έλληνα καταναλωτή θα συνεισφέρουν: Η τάση για πώληση υπηρεσιών σε πακέτο (δεσµοποιηµένες υπηρεσίες bundle) Η µείωση της φορολογίας του καταναλωτή για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Τάσεις και προοπτικές του κλάδου (συνέχεια) Οι επενδύσεις για τη συντήρηση των υφιστάµενων δικτύων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του κλάδου. Ειδικότερα στην Ελλάδα: Ο κλάδος έχει επενδύσει µέχρι σήµερα 5 δισ. Απαιτούνται 600 εκ. ανά έτος για τα επόµενα 3 έτη (σύµφωνα µε τα σχέδια των εταιρειών) Το κόστος επαναδειοδότησης των υφιστάµενων κεραιών ανέρχεται σε 35 εκ. για όλες τις εταιρείες του κλάδου Ωφέλιµη Χρονική ιάρκεια Επενδύσεων Κινητής Τηλεφωνίας συγκριτικά µε επενδύσεις άλλων υποδοµών Κύρια ίκτυα 'Ύδρευσης εξαµενές νερού - Υδραγωγεία Μονάδες επεξεργασίας νερού ίκτυα Ηλεκτροδότησης Τεχνολογική διαθεσιµότητα των νέων Ηλεκτρικοί Υποσταθµοί 41 υπηρεσιών. Η πύκνωση των δικτύων κινητών επικοινωνιών είναι αναπόφευκτη, λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών και της αποδοχής της κινητής τηλεφωνίας από τον πληθυσµό. Σύµφωνα µε φορείς του κλάδου, η εγκατάσταση επιπλέον σταθµών βάσης θα αυξήσει τη χωρητικότητα των δικτύων, που είναι απαραίτητη για την ευρεία προσφορά υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων. Επίσης, η πύκνωση Σταθµοί Ηλ. Ενέργειας Λιγνίτη Θερµοηλεκτρικοί Σταθµοί Ηλ.Ενέργειας Σταθερή Τηλεφωνία (χαλκός) Σταθµοί Κινητής Τηλεφωνίας Έτη των δικτύων αναµένεται να µειώσει τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών στην υγεία Πηγή: AT Kearney - Mobile Industry Observatory 2008 Στην τεχνολογική διαθεσιµότητα των νέων υπηρεσιών µεταφοράς δεδοµένων θα συνεισφέρουν: Η βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθµών κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Η επιστηµονικά ολοκληρωµένη ενηµέρωση της κοινωνίας σε θέµατα επιπτώσεων υγείας από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σταθµών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 7

13 Θέµατα Τιµών Καταναλωτή Συνολικό κόστος τηλεπικοινωνιών Οι Έλληνες, κατά κεφαλή, πληρώνουν συνολικά περισσότερο από πολλούς Ευρωπαίους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αφορούν υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας καθώς και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η τάση για πώληση υπηρεσιών σε Νοικοκυριά που αγοράζουν πάνω από 2 πακέτο (δεσµοποιηµένες υπηρεσίες τηλεπικoινωνιών σε πακέτο (bundle) υπηρεσίες) αναµένεται να συνεισφέρει στη µείωση του συνολικού κόστους τηλεπικοινωνιών προς τον Έλληνα καταναλωτή. Η τάση αυτή οδηγεί προς την παροχή ενιαίων ΝΑΙ ΟΧΙ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Ξ/ Α που συνδυάζουν σταθερή Εξωτερικός Εσωτερικός τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, Κύκλος Κύκλος παροχή πρόσβασης στο Internet ή/και παροχή τηλεοπτικών προγραµµάτων. Πηγή: E-Communications Household Survey Results for Greece- Number of Interviews: 1,000 EU-TNS ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ: Σχετικά µε τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα, 1 στις 4 επιχειρήσεις Ο.Ε./Ε.Ε. & Ελεύθεροι Επαγγελµατίες καθώς και 1 στις 5 επιχειρήσεις Α.Ε. & Ε.Π.Ε κάνουν αναφορά για το «οικονοµικό κόστος στην επιχείρηση», ενώ 1 στις 3 Ο κλάδος µπορεί να συνεισφέρει στη µείωση του ψηφιακού χάσµατος Η Ελλάδα παραµένει µεταξύ των ουραγών στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Η διείσδυση των γραµµών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα ανέρχεται σε µόλις 9,1%, ξεπερνώντας µόνο τη Σλοβακία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Βαθµός ιείσδυσης Ευρυζωνικότητας Ε.Ε. BG PL SK GR RO HU CZ PT IT SI IE ES AT FR EU-15 DE BE UK NO SE NL FI DK 7,60% 8,40% 8,80% 9,10% 9,80% 14,20% 14,60% 16,10% 17,10% 17,30% 17,40% 18,30% 19,00% 23,30% 23,64% 23,80% 25,60% 25,70% 29,80% 31,20% 34,20% 34,60% 35,60% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Πηγή: 13η Αναφορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ε.Ε. (Ιανουάριος 2008) περίπου επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζει κανένα µειονέκτηµα. Στο γενικό κοινό, το 10% έθεσε ως µειονέκτηµα την «οικονοµική επιβάρυνση στο νοικοκυριό». Ετήσια κατά κεφαλή Έσοδα Τηλεπικοινωνιών σε επιλεγµένες χώρες ΕΕ Το µέσο κόστος κατά κεφαλή στην ΕΕ εκτιµάται στα 700 ετησίως Χώρα Σταθερή Τηλεφωνία κ Ίντερνετ Μ Κινητή Τηλεφωνία Μ Σύνολο Τηλεπικ. Εσόδων Μ Πληθυσµός 000 Ετήσιο Κόστος Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, Πρόσβαση στο ιαδίκτυο Βέλγιο Γερµανία Ελλάδα Γαλλία Αυστρία Ιταλία Ισπανία Πορτογαλία Βουλγαρία Πηγή: Έκθεση Προόδου Για Την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (13η Έκθεση), Ανάλυση ICAP Είναι κοινή εθνική και ευρωπαϊκή απόφαση να ενθαρρυνθεί µε κάθε τρόπο η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών ως µέσο αναγκαίο για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκλιση τόσο µε τις πιο προηγµένες περιοχές και πληθυσµό της χώρας όσο και µε τις πλέον προηγµένες χώρες πανευρωπαϊκά. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 8

14 Φορολόγηση καταναλωτή Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία (ΦΠΑ+Τέλη Συνδροµητών) από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φόρος ως ποσοστό συνολικού κόστους Ιδιοκτησίας Κινητού Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία (ΦΠΑ+Τέλη Συνδροµητών) από όλες τις χώρες της ΕΕ 26,0% 20,6% 17,5% Ελλάδα EE27 74 Χώρες Πηγή: Global Mobile Tax Review , GSM-Deloitte Tο τρέχον καθεστώς φορολόγησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιµές συγκριτικά µε την ΕΕ. Η Ελλάδα είναι µία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες επιβάλλεται ειδικός φόρος (τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας) σε όλους τους συνδροµητές συµβολαίου. Τα έσοδα του δηµοσίου από το τέλος κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν από 76,6 εκ. το 2003 σε 229,6 εκ. το Το Κινητό Τηλέφωνο ως Ευρυζωνική Συσκευή Το κινητό τηλέφωνο έχει τεράστιες προοπτικές εδραίωσης ως η βασικότερη συσκευή πρόσβασης στο ιαδίκτυο στο µέλλον. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των κινητών τηλεφώνων που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιαδίκτυο έχει ξεπεράσει το 50%, γεγονός που καθιστά το κινητό τηλέφωνο ιδανική συσκευή για τη µελλοντική προώθηση της ευρυζωνικότητας. είκτης Τιµών Καταναλωτή Σύγκριση Μεταβολής (%) ΤΚ Μηνιαίου Λογαριασµού Κινητής Τηλεφωνίας 60 Χωρίς Τέλος και ΦΠΑ (2007) % Μεταβολή 3,3 Με Τέλος και ΦΠΑ Χωρίς Τέλος και ΦΠΑ - Κόστος Λογαριασµού µε και χωρίς Φόρους % Τέλους και ΦΠΑ στον λογαριασµό 20% 20% 21% 21% 22% 28% 104,2-16,1-17,0 Πηγή: ΕΣΥΕ & ICAP -5,8-6,2-0,4-1,4-1,7-1,8-5, ,4 83,8 87,4 82,4 82,0 80,6 83,3 17,8 17,1 17,6 17,4 23,3 69,6 65,3 64,4 63,2 60, Η αρνητική επίδραση της φορολόγησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο δείκτη τιµών καταναλωτή ( ΤΚ) παρουσιάζεται στο διάγραµµα. Συγκρίνεται ο ΤΚ κινητής τηλεφωνίας µε ένα λογαριασµό κινητής τηλεφωνίας αξίας 60 το 2007 (χωρίς τέλος συνδροµητή και ΦΠΑ) και 83,3 (µε όλες τις επιβαρύνσεις). Ο λογαριασµός αυτός (µε την υπόθεση του σταθερού επιπέδου χρήσης για όλη την περίοδο) το 2002 µε βάση την εξέλιξη του ΤΚ (κινητής τηλεφωνίας) είχε αξία 104,2 και η πορεία του είναι πτωτική µέχρι το 2006, ενώ το 2007 έτος αύξησης του τέλους σηµειώνει άνοδο 3,3%. Αν ωστόσο αφαιρεθεί η επίδραση του τέλους και του ΦΠΑ, η µεταβολή το 2007 διαµορφώνεται σε -5,1%. Το κινητό τηλέφωνο έχει τεράστιες δυνατότητες ως µέσο εξάλειψης του ψηφιακού χάσµατος, δηλαδή του αποκλεισµού συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού από ψηφιακές υπηρεσίες, ειδικά σε χώρες ή περιοχές που η ενσύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση δεν είναι παντού διαθέσιµη ή δε χρησιµοποιείται πολύ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά τόσο σε ό,τι αφορά την ενσύρµατη (DSL) κάλυψη, όσο και σε ό,τι αφορά τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσµό. Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου δεν παρουσιάζει καµία γεωγραφική ή µορφωτική διαφορά στη χώρα µας, γεγονός που καθιστά το κινητό τηλέφωνο ιδανικό µέσο για την προσέλκυση αποκλεισµένων ή υστερούντων σήµερα οµάδων του πληθυσµού στις ευρυζωνικές εφαρµογές και υπηρεσίες. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9

15 Τιµολόγηση - Σύγκριση µε άλλες χώρες Οι µειώσεις των τιµολογίων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας τα τελευταία χρόνια, αντισταθµίσθηκαν µε αυξήσεις στα τέλη συνδροµητών, µε συνέπεια το τελικό κόστος καταναλωτή να αυξηθεί το Παρά τη συνεχιζόµενη µείωση των τιµών, η Ελλάδα παραµένει ακριβή συγκριτικά µε άλλες χώρες, σε ό,τι αφορά τις τελικές χρεώσεις σε καταναλωτές που κάνουν χαµηλή χρήση. Συγκεκριµένα: Εκτίµηση της διείσδυσης των νέων κινητών τεχνολογιών Η υτική Ευρώπη προχωρά µε ταχύτατο ρυθµό στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, σύµφωνα µε µελέτη της Forrester Research. Εκτίµηση διείσδυσης τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας στην υτική Ευρώπη (% συσκευών ανά τεχνολογία προς σύνολο συσκευών) Στο καλάθι περιορισµένης χρήσης, η χώρα µας έχει από τις υψηλότερες τιµές µεταξύ των χωρών της ΕΕ, και είναι 45% ακριβότερη από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο (ΕΕ30). Στα καλάθια µεσαίας και υψηλής χρήσης, η Ελλάδα εξακολουθεί ναι είναι ελαφρώς ακριβότερη από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η µεθοδολογία σύγκρισης τιµολογίων συνδροµητικών πακέτων κινητής τηλεφωνίας της Ε.Ε. υπολογίζει τα 2 πιο ανταγωνιστικά πακέτα χρόνου οµιλίας και SMS για κάθε χώρα και κατηγορία (χαµηλό, µεσαίο και υψηλό καλάθι προϊόντων). Η µεθοδολογία δεν υπολογίζει προσφορές επιχορήγησης συσκευής κινητού, οι οποίες είναι συνήθεις στην Ελλάδα και το 2007 ανήλθαν σε 263 εκ. (7,4% των πωλήσεων υπηρεσιών και συσκευών από τις εταιρείες κινητής). Επίσης, επειδή η φορολόγηση του ειδικού τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας δεν είναι απόλυτα αναλογική της χρήσης, η φορολογική επιβάρυνση πλήττει κυρίως τη χαµηλότερη χρήση κινητών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να προσφέρει από τις ακριβότερες υπηρεσίες σε αυτή την κατηγορία. πηγή: Forrester Research, Inc, European Mobile Forecast: Εκτιµάται ότι, στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν καταφέρει να καλύψει το χαµένο έδαφος, η διείσδυση των κινητών 3G ή 3,5G το 2010 στην Ελλάδα θα κυµαίνεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από τις χώρες της υτικής Ευρώπης (46% vs 58%). Από την ίδια µελέτη η πρόβλεψη για διείσδυση της πρόσβασης στο Ίντερνετ µέσω κινητού τηλεφώνου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα διαµορφώνεται ως εξής: Σύγκριση Τιµών Συνδροµητικών Πακέτων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Χαµηλό Συνδροµητικό Πακέτο Μεσαίο Συνδροµητικό Πακέτο Υψηλό Συνδροµητικό Πακέτο - Συµπεριλαµβάνει ΦΠΑ 21,95 15,18 19,80 13, Ελλάδα ΕΕ30 28,35 25,89 Πηγή: 2007-Ετήσια Έκθεση ΕΕ, Εξέλιξη Τιµών Κινητής Τηλεφωνίας / DG INFSO (Καλάθι Προϊόντων 2006), Ανάλυση ICAP: Μέσος όρος των 2 παρουσιαζόµενων παρόχων 25,15 22, ,89 43,37 41,61 37, Εκτίµηση τακτικής χρήσης Ίντερνετ µέσω κινητού στην Ελλάδα σε σχέση µε τον µέσο Ευρωπαϊκό όρο πηγή: Forrester Research, Inc, European Mobile Forecast: % 16% 11% 11% 21% 13% 26% 17% 32% 38% 35% 29% 24% 26% ιείσδυση mobile Internet - ΕΕ, τακτικοί χρήστες ιείσδυση mobile Internet - Ελλάδα, τακτικοί χρήστες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 10

16 Χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία αδειοδότησης κεραιών Η σηµερινή διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στην υλοποίησή της, µε αποτέλεσµα σηµαντικές καθυστερήσεις που φτάνουν ή ξεπερνούν τα δυο χρόνια και συνεπάγονται µεγάλο κόστος για όλους τους εµπλεκόµενους. Προτάσεις Στρατηγικής 1. Συνεισφορά του κλάδου Το µέγεθος της συνεισφοράς του κλάδου στην οικονοµία και στην κοινωνία δεν έχει αναδειχτεί αποτελεσµατικά τόσο προς τη δηµόσια διοίκηση όσο και προς την κοινή γνώµη της χώρας, σε αντίθεση µε άλλους κλάδους όπως οι σταθερές τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία και ο τουρισµός. Σύγκριση χρόνου αδειοδότησης Σταθµών Βάσης ανα χώρα Ελλάδα 30 Κύπρος 24 Ισπανία 18 Βέλγιο 18 Ελβετία 12 Γαλλία 12 Αυστρία 12 Βουλγαρία 7 Σλοβενία 6 Λιθουανία 6 Λεττονία 6 Ουγγαρία 6 Φινλανδία 6 Ρουµανία 5 Ολλανδία 5 Ιταλία 5 Μάλτα 4,5 Πολωνία 4 ανία 4 Σλοβακία 3,5 Ην. Βασίλειο 3 Τσεχία 3 Σουηδία 2,5 Ιρλανδία 2,5 Γερµανία 1,5 Πορτογαλία 1 µήνες Έµφαση πρέπει να δοθεί στα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που παρέχει (και αναµένεται να συνεχίσει να παρέχει) ο κλάδος στη χώρα, ιδιαίτερα αν µπορέσει να αναπτυχθεί σωστά τα επόµενα χρόνια. Τα θέµατα που αφορούν τον κλάδο (για παράδειγµα, φορολόγηση υπηρεσιών, τέλη τερµατισµού, διαδικασία αδειοδότησης σταθµών βάσης) είναι σκόπιµο να τεθούν στο πλαίσιο µιας συνολικής τοποθέτησης µε έµφαση στην κοινωνικο-οικονοµική συνεισφορά του σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ίδρυση κλαδικού φορέα που θα αναλάβει την εκπροσώπηση του κλάδου και την προώθηση θεµάτων που τον αφορούν κρίνεται επιβεβληµένη Πηγή: Ovum for GSME Study 2007, για Ελλάδα συνεντεύξεις στελεχών και φορέων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 11

17 Χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία αδειοδότησης κεραιών (συνέχεια) Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ανελαστικό και δαιδαλώδες σύστηµα αδειοδότησης το οποίο, σε συνδυασµό µε το τρέχον νοµικό καθεστώς που προβλέπει την εκ νέου αδειοδότηση του συνόλου του υφιστάµενου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά στο ποσοστό των πλήρως αδειοδοτηµένων σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Συνήθως στην Ευρώπη η διαδικασία συντονίζεται και ολοκληρώνεται σε τοπικό επίπεδο ( ήµος), σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου ο συντονισµός γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια). Οι περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται σε χώρες όπου είτε χρειάζεται απευθείας συµµετοχή της κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. Υπουργεία) είτε απαιτείται ο συντονισµός διαφόρων φορέων εκτός της τοπικής ή περιφερειακής αρχής. υστυχώς, στην Ελλάδα απαιτούνται και τα δυο 3, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να παρουσιάζει τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις έκδοσης αδειών. Ο µέσος χρόνος αδειοδότησης στις χώρες της ΕΕ είναι 7,2 µήνες, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα υπερβαίνει τα δυο έτη. Σε συνδυασµό µε το νέο νοµοθετικό καθεστώς το οποίο προβλέπει εκ νέου αδειοδότηση του συνόλου του υφιστάµενου δικτύου και των τριών εταιρειών, το αποτέλεσµα είναι ότι, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (73%) διαθέτει άδεια για το σύνολο των σταθµών βάσης του δικτύου τους, η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην οποία έχει πλήρως αδειοδοτηθεί µόλις το 5,9% των σταθµών βάσης που υπάρχουν. 2. ιαδικασία αδειοδότησης σταθµών βάσης Είναι γενικά παραδεκτό πως το σηµερινό καθεστώς αδειοδότησης των σταθµών βάσης έχει αποτύχει να λύσει όλα τα ανοικτά ζητήµατα (νοµιµοποίηση κεραιών, αντιµετώπιση ανησυχιών κοινής γνώµης, κτλ). Αντίθετα, έχει δηµιουργήσει επιπρόσθετα προβλήµατα, όπως χιλιάδες εκκρεµείς φακέλους αδειοδότησης για το ήδη υφιστάµενο δίκτυο, επιδείνωση του κλίµατος καχυποψίας µεταξύ εταιρειών και τοπικών κοινωνιών, πολυέξοδες και χρονοβόρες δικαστικές διαµάχες και άλλα. Η ανάγκη αλλαγών στο ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται από όλους τους εµπλεκόµενους, εντός και εκτός του κλάδου. Ένα πρόβληµα που φαίνεται να υπάρχει, είναι η αδυναµία των Περιφερειών (ειδικά των µεγάλων) να ανταποκριθούν στον όγκο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, χωρίς µάλιστα να υπάρχουν προβλέψεις για τις απαραίτητες προσλήψεις εξειδικευµένου προσωπικού. Ένα άλλο πρόβληµα αφορά στην εµπλοκή µεγάλου αριθµού φορέων στη διαδικασία αδειοδότησης χωρίς πάντοτε σαφείς αρµοδιότητες και κυρίως αυστηρά χρονοδιαγράµµατα ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. 3 Η έκδοση άδειας απαιτεί το συντονισµό 9 δηµόσιων υπηρεσιών, έναντι µιας ή δυο που εµπλέκονται στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 12

18 Ανησυχίες της κοινής γνώµης Η πύκνωση των δικτύων κινητών επικοινωνιών είναι αναπόφευκτη, λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών και της αποδοχής της κινητής τηλεφωνίας από τον πληθυσµό. Η εγκατάσταση επιπλέον σταθµών βάσης που συνεπάγεται η πύκνωση αυτή έχει αυξήσει τελευταία την ανησυχία του κοινού σε ό,τι αφορά στις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών στην υγεία ή το περιβάλλον. 3. Ανησυχίες της κοινής γνώµης Ευαισθητοποίηση για θέµατα υγείας και κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα του κοινού λαµβάνει θέση συνδέοντας τους κινδύνους υγείας µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η ένταση του φαινοµένου ενισχύεται από µια σειρά παραγόντων (έλλειψη ενηµέρωσης, πολιτική εκµετάλλευση του θέµατος, αδιαφάνεια σε ό,τι αφορά στη χωροθέτηση κεραιών κ.α.). Η ένταση αυτή, σε συνδυασµό µε τα θέµατα που άπτονται των διαδικασιών Ωστόσο, 1 στους 5 δηλώνει ότι δεν µπορεί να γνωρίζει τι πραγµατικά συµβαίνει κυρίως λόγω των αντικρουόµενων επιστηµονικών µελετών ή της ανεπάρκειας επιστηµονικών δεδοµένων. αδειοδότησης έχει δηµιουργήσει σε κάποιες περιπτώσεις κλίµα καχυποψίας στις σχέσεις των εταιρειών του κλάδου µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε αποτέλεσµα σηµαντικά προβλήµατα που ξεκινούν από συνεχείς δικαστικές διαµάχες και φτάνουν µέχρι την αυθαίρετη αποξήλωση κεραιών, να γίνονται µε την ανοχή (σε κάποιες περιπτώσεις και την ενεργό συµµετοχή και οργάνωση) των τοπικών αρχών. Γνωρίζετε ότι: Πηγή: EEAE, Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία, Ερωτήσεις και Απαντήσεις Όσο αυξάνεται ο αριθµός των σταθµών βάσης, η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Απόψεις για την αυξάνεται; επικινδυνότητα των κεραιών Όταν λειτουργεί ένας νέος σταθµός κινητής τηλεφωνίας της κινητής τηλεφωνίας δηµιουργείται µια νέα περιοχή κάλυψης που προκύπτει από την Γενικό Κοινό µείωση (υποδιαίρεση) των περιοχών που κάλυπταν οι άλλοι εν έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα ότι υπάρχει κίνδυνος αλλά προϋπάρχοντες σταθµοί. Η µείωση αυτή επιτυγχάνεται µειώνοντας ακόµα δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για το θέµα την ισχύ εκποµπής τους. Έτσι, όταν λειτουργεί ένας νέος σταθµός εν γνωρίζουµε πραγµατικά τι ισχύει γιατί υπάρχουν βάσης κινητής τηλεφωνίας, η ακτινοβολία γύρω από τους επιστήµονες που λενε ότι υπάρχει κίνδυνος και άλλοι που ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ λενε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος γειτονικούς παλιούς σταθµούς βάσης µειώνεται. Πιο σηµαντικό ΕΡΕΥΝΑ: Τόσο εν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των ατόµων που ζουν είναι όµως το ότι µε την λειτουργία νέων σταθµών βάσης, κοντά σε µια κεραία κινητής τηλεφωνίας Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των ατόµων που ζουν κοντά σε µια κεραία κινητής τηλεφωνίας για τις κεραίες κινητής καθίσταται ευκολότερη η σύνδεση του κινητού τηλεφώνου µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας µε αποτέλεσµα η ατοµική έκθεση των τηλεφωνίας όσο χρηστών από τα κινητά τηλέφωνα να µειώνεται. 6 6 ` 6 και τη χρήση (http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_kinhta-final.pdf) των κινητών τηλεφώνων, το 78% του κοινού πιστεύει ότι Σύνολο Άνδρες Γυναίκες υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. (ν=1000) (ν=491) (ν=509) Πηγή: TNS - ICAP ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13

19 Ανησυχίες της κοινής γνώµης (συνέχεια) Τη στιγµή που ο Ευρωπαϊκός Μ.Ο. βρίσκεται στο 48%, το 86% των Ελλήνων ανησυχούν ότι η ακτινοβολία πιθανά βλάπτει την υγεία, σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurobarometer. Ανησυχείτε για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την ακτινοβολία; Απαντήσεις: Πολύ και Αρκετά Ανησυχίες της κοινής γνώµης (συνέχεια) Οι ανησυχίες της κοινής γνώµης απαιτούν συστηµατική προσπάθεια αντιµετώπισης σε συνεργασία µε την πολιτεία σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ακολουθώντας καλές πρακτικές που αποτελούν κανόνα και στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύµφωνα µε τις συστάσεις του GSM Europe. Το κοινό και οι τοπικές αρχές δεν είναι πάντα ανοικτές σε εποικοδοµητικό διάλογο για τα θέµατα αυτά, κυρίως λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στην ακρίβεια και αξιοπιστία των επιχειρηµάτων των εταιρειών. Η εγκαθίδρυση εθνικού µετρητικού συστήµατος θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Πηγή: Eurobarometer 2007, Electromagnetic Fields Ο κλαδικός φορέας θα µπορούσε να συντονίσει και τις πολιτικές του κλάδου σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεγκατάστασης σταθµών βάσης µεταξύ των εταιρειών. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14

20 Συµπέρασµα Ρυθµιστικά θέµατα Όσον αφορά στα τέλη τερµατισµού και τα τέλη περιαγωγής, η αγορά χαρακτηρίζεται από τη φύση της, σύµφωνα µε το ρυθµιστή (ΕΕΤΤ), από έλλειψη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις µε Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) και υπόκεινται σε µια σειρά από κανονιστικές υποχρεώσεις (υποχρέωση παροχής πρόσβασης, υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης, υποχρέωση διαφάνειας, υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού και υποχρέωση ελέγχου τιµών). Ειδικά σε ό,τι αφορά στα τέλη τερµατισµού, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής πτωτική τάση και προβλέπονται, σύµφωνα µε το ρυθµιστή, περαιτέρω µειώσεις µέχρι και 52% για τα επόµενα χρόνια, µε τελική τιµή-στόχο, σύµφωνα και µε τις κοινοτικές οδηγίες, τα 4,95 ευρωλεπτά το Οµοίως, τα επόµενα χρόνια αναµένονται µειώσεις των τιµών στις κλήσεις περιαγωγής, τόσο για τις υπηρεσίες φωνής, όσο και για τις υπηρεσίες γραπτών µηνυµάτων και µεταφοράς δεδοµένων. Οι µειώσεις αυτές των τελών τερµατισµού και περιαγωγής αναµένεται να ενθαρρύνουν την αύξηση της χρήσης, ωστόσο δεν είναι σαφές (µε δεδοµένη τη συνεχώς µειούµενη ελαστικότητα ζήτησης στον κλάδο) αν η αύξηση της χρήσης θα αντισταθµίσει τις απώλειες στα έσοδα των εταιρειών. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας έχει φτάσει σε επίπεδα ωριµότητας. Προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή του, αποτελεί η αντιµετώπιση των παραπάνω θεµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρνητικές επιπτώσεις για το µέλλον του κλάδου εστιάζονται σε: Στασιµότητα του κλάδου και περιορισµός της συνεισφοράς του στη συνολική οικονοµία Αρνητικές επιδράσεις στην καινοτοµία Καθυστέρηση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που σχετίζονται µε δίκτυα επικοινωνίας και ειδικά µε την ευρυζωνικότητα Υψηλότερο κόστος των νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Περιορισµένη γεωγραφικά πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας Χαµηλότερη παραγωγικότητα σε κλάδους που σχετίζονται µε πωλήσεις, logistics, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. ιεύρυνση του ψηφιακού χάσµατος µε τις ευρωπαϊκές χώρες «Το µέλλον φέρνει την (Ασύρµατη) Κινητή ιασυνδεσιµότητα» «Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται µια σηµαντική αλλαγή στο παγκόσµιο τεχνολογικό οικοσύστηµα, του οποίου µια από τις βασικές συνιστώσες είναι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, των οποίων στη συνέχεια ένα µεγάλο µέρος έχει να κάνει µε την τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα των ασύρµατων διασυνδέσεων. Και αυτό διότι εκτός από την επερχόµενη εισβολή των κινητών στην σταθερή τηλεφωνία (βλέπε σταθεροκινητό», δηλ. συνδυασµός σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε µια συσκευή), πολλοί χρήστες κινητών τηλεφώνων θα είναι σύντοµα σε θέση να εκµεταλλεύονται νέες τεχνολογικές δυνατότητες όπως τις κάτωθι: (1) τη διακίνηση ψηφιακών πληροφοριών µέσω ευρυζωνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας (mobile broad-band), (2) τη διακίνηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου µέσω ασύρµατης κινητής πλατφόρµας (mobile video and TV), και (3) την εκµετάλλευση/χρήση της ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες του. Άλλες λιγότερο γνωστές εφαρµογές επίσης θα ακολουθήσουν. Όλα αυτά θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής όπου η εργασία µας, η πληροφόρηση, οι αναζητήσεις και η ψυχαγωγία µας θα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες (και εξαρτώµενες) απ αυτές τις νέες ασύρµατες τεχνολογίες. Τέτοιου είδους τεχνολογίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέρα από την βελτίωση της επικοινωνίας, ενισχύουν τον ρυθµό ανάπτυξης, αυξάνουν την απασχόληση και εξασφαλίζουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια χώρα. Η δική µας όµως κοινωνία φαίνεται να έχει δυσκολίες προσαρµογής στο νέο αυτό τεχνολογικό περιβάλλον. Είναι σχεδόν αδύνατο για µια χώρα να πορευθεί προς το ταχέως και ορµητικά ερχόµενο τεχνολογικό µέλλον όταν ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού της διακατέχεται από συµπτώµατα τεχνοφοβίας. Όσοι δεν επιδιώκουν να ενηµερωθούν σωστά για τις νέες εξελίξεις, τα προβλήµατα αλλά και τα πλεονεκτήµατα των νέων τεχνολογιών πιστεύουµε ότι εθελοτυφλούν. Και µε τέτοια νοοτροπία θα είναι πολύ δύσκολο η χώρα να πάει µπροστά γρήγορα.» Απόσπασµα από την οµιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη στην Ηµερίδα για τις Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (Θεσσαλονίκη, ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 15

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008 1 Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2008 2 Σκοπός της μελέτης Ανάδειξη συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

«Το µέλλον φέρνει την (Ασύρµατη) Κινητή ιασυνδεσιµότητα»

«Το µέλλον φέρνει την (Ασύρµατη) Κινητή ιασυνδεσιµότητα» Οµιλία Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη στην Ηµερίδα για τις Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας (Θεσσαλονίκη, 30-1-2007) «Το µέλλον φέρνει την (Ασύρµατη) Κινητή ιασυνδεσιµότητα» Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies»

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» «16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» 1 2 δισ Συνεισφορά στο ΑΕΠ Οι κινητές επικοινωνίες συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στο ΑΕΠ κατά 6,8% και 1,2 δισ. στα δημόσια έσοδα. Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων Οκτώβριος,, 2009 Μεθοδολογία Η PSB και οι συνεργάτες της διεξήγαν 50 συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες και 30 συνεντεύξεις σε κάθε μια από τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Τσεχία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»).

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»). Η «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 10 ο Συνέδριο Infocom 88, 7 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την

2016: Q3 CEO INDEX. Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την : Q3 CEO INDEX Μια έρευνα της ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα