ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Νεκτάριος Μακρυδάκης Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: Fax: Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 2532 Προς: Εταιρεία Α. Θέµα: Σύσταση Πόρισµα Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιηµένος) Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του, κατ άρθρο 3, παρ. 1 του ιδρυτικού του νόµου, «ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών». Ενόψει αυτής της αρµοδιότητας, σας αποστέλλουµε την παρούσα για να σας γνωρίσουµε ότι: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ως αρµόδιος να επιλαµβάνεται των υποθέσεων της αρµοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόµενων µερών (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιηµένος), διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα µε αφορµή τη µη κάλυψη σήµατος του δικτύου της εταιρείας Α σε ελληνικό νησί. 1

2 Για τους παραπάνω λόγους ο Συνήγορος του Καταναλωτή διεξάγει περαιτέρω έρευνα µε αφορµή τόσο τις καταγγελίες όσο και δηµόσιες δηλώσεις της εταιρείας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πλήρης και έγκυρη προσυµβατική ενηµέρωση των καταναλωτών για την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της εταιρείας, για την διαδικασία περιαγωγής σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης κλήσεων λόγω έλλειψης δικτύου και κυρίως για την εξακρίβωση εάν τα σχετικά διαφηµιστικά µηνύµατα παραπληροφορούν τους καταναλωτές. Ειδικότερα ύστερα από καταγγελία καταναλωτή σχετικά µε την µη κάλυψη του σήµατος της εταιρεία Α σε ελληνικό νησί, εξετάσαµε (α) Το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων της εταιρείας για την κάλυψη σήµατος της εταιρείας. (β) Την προσυµβατική ενηµέρωση των καταναλωτών για την κάλυψη του δικτύου της εταιρείας και την διαδικασία περιαγωγής εντός ελληνικού εδάφους σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης κλήσεων λόγω έλλειψης δικτύου. Α. Ιστορικό και διαδικαστικές ενέργειες επί της παρούσας έρευνας. Η Αρχή µας δέχθηκε την καταγγελία καταναλωτή σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και αποτέλεσε αφορµή για περαιτέρω έρευνα του θέµατος από τη Αρχή. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ανεξάρτητη αρχή επιφορτισµένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ) µε την συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωµα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, εξέτασε αναφορά υποβληθείσα από τον Β, µε θέµα την υπέρογκη χρέωση του λογαριασµού του από την εταιρεία Α που έχει έδρα στη.. Συγκεκριµένα η Αρχή δέχθηκε την αναφορά του Β στις 10/9/2009 στην οποία δέοθηκε αριθµ. πρωτ Α. Ο καταναλωτής στην αναφορά του καταγγέλλει την εταιρεία ότι κατά την διάρκεια των διακοπών του που βρισκόταν στο νησί της Λέσβου τον χρέωσε µε υπερβολικό ποσό που προερχόταν από διεθνείς κλήσεις. Ύστερα από επικοινωνία του µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας ενηµερώθηκε ότι, παρόλο που δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό, είχε µπει στο τουρκικό δίκτυο και χρεώθηκε υπέρογκα για περιαγωγή ενώ βρισκόταν στο νησί και µάλιστα όπως αναφέρει σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από την κεραία της Α. Ο καταναλωτής διατύπωσε εκτός των άλλων το ερώτηµα πως είναι δυνατόν να µην έχει σήµα της εταιρείας ενώ βρίσκεται σε ελληνική γεωγραφική περιοχή µεγάλου ελληνικού νησιού και αντιθέτως να αναγκάζεται να χρησιµοποιεί χωρίς να το αντιληφθεί το δίκτυο µιας ξένης εταιρείας που έχει σήµα στο συγκεκριµένο ελληνικό γεωγραφικό χώρο. Με το από 24/9/2009 έγγραφο µας διαβιβάσαµε στην Α την αναφορά και ζητήσαµε να µας εκθέσει τις απόψεις της επί των αναφεροµένων σ αυτήν, καθώς επίσης να µας στείλει οποιοδήποτε έγγραφο, που αφορά τη συγκεκριµένη υπόθεση και είναι χρήσιµο για την διερεύνηση των καταγγελλοµένων. Λόγω της µεγάλης καθυστέρησης από την πλευρά της Α να απαντήσει στην ως άνω καταγγελία η Αρχή αναγκάστηκε µε το από 11/6/2010 και µε αριθµ. πρωτ. Α/4917 έγγραφό της να στείλει υποµνηστική επιστολή στην εταιρεία. 2

3 Στην συνέχεια στη προσπάθεια µας να µελετήσουµε καλύτερα την υπόθεση καθώς και όλες τις συνιστώσες που αφορούν στην κάλυψη σήµατος της εταιρείας και στην σχετική ενηµέρωση του καταναλωτή αποστείλαµε νεότερο έγγραφο στην εταιρεία στις µε αριθµ. πρωτ. Α/5877 σύµφωνα µε το οποίο εκτός των άλλων ζητήσαµε από την εταιρεία να µας ενηµερώσει για τα κάτωθι θέµατα: Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 488/82/ , άρθρο 4, παρ. 2 «Σε κάθε περίπτωση, ενδείκνυται να ισχύουν τα ακόλουθα: α. Οι διαφηµίσεις ή άλλες προσφορές να µην περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παρουσιάσεις που, άµεσα ή επαγωγικά, µέσω παραλείψεων, ασαφειών, ή υπερβολών, είναι πιθανό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή για το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται..» ζητήσαµε από την εταιρεία να µας ενηµερώσει πως η επικοινωνιακή πολιτική της που προβάλει την κάλυψη σήµατος παντού στην ελληνική επικράτεια συνάδει µε την έλλειψη σήµατος στο Νοµό Λέσβου. Σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 488/82/ , άρθρο 5, παρ. 2 σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και συγκεκριµένα i και iii «ο πάροχος υπηρεσιών εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δύναται να ενηµερωθεί για τα ακόλουθα : i. Περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων ειδικών χαρακτηριστικών (πχ. αδυναµία πραγµατοποίησης συγκεκριµένων τύπων κλήσεων,,δυνατότητα περιαγωγής, πότε η περιαγωγή δεν ενεργοποιείται αυτόµατα, )» και «Γεωγραφική κάλυψη της υπηρεσίας», ζητήσαµε από την εταιρεία να µας ενηµερώσει γιατί ο καταναλωτής είχε άγνοια τόσο της διαδικασίας περιαγωγής και επίσης είχε την πεποίθηση ότι η υπηρεσία καλύπτει γεωγραφικά όλη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο, σύµφωνα µε το ν. 2251/1994 και την τροποποίηση και συµπλήρωση του µε τον ν. 3587/2007 και το άρθρο 9 σχετικά µε την διαφήµιση και τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές ζητήσαµε από την εταιρεία να µας ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και διαφηµιστικά µέσα ενηµερώνει τον καταναλωτή για την γεωγραφική κάλυψη του σήµατος της εταιρείας, ποιο το περιεχόµενο τους και πως διασφαλίζεται η σωστή πληροφόρηση για σηµαντικές αποκλίσεις από αυτές τις πληροφορίες. Στην συνέχεια µε το από έγγραφο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου η εταιρεία µας απάντησε µέσω εκπροσώπου της ότι ουδέποτε έχει λάβει την αναφορά του καταναλωτή. Λόγω των ανωτέρω, η Αρχή αποφάσισε να διαβιβάσει εκ νέου τη αρχική αναφορά. Η ως άνω καταγγελία απεστάλη στην εταιρεία µε το από 2/7/2010 τηλεοµοιοµατικό έγγραφο της υπηρεσίας για ταχύτερο χειρισµό. Η εταιρεία απάντησε στην καταγγελία µε το από 5/7/2010 µε αριθµ. πρωτ. Α/5680 και παρόλο που πίστωσε τον λογαριασµό του καταναλωτή, ουσιαστικά δεν απάντησε σε όσα όφειλε σύµφωνα µε τα στοιχεία που της ζητήσαµε µε τα ως άνω έγγραφα. Λόγω της ελλιπέστατης απάντησης της εταιρείας σχετικά µε τα όσα της ζητήθηκαν από την Αρχή σχετικά µε τις διαφηµίσεις και την επικοινωνιακή πολιτική της στο θέµα της πληροφόρησης των καταναλωτών για την κάλυψη του σήµατος της, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αποφάσισε σε συνέχεια της ως άνω καταγγελίας να διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά µε τα διαφηµιστικά µηνύµατα της εταιρείας που σχετίζονται µε την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της. Στις η Αρχή απέστειλε το µε αριθµ. πρωτ. Α/8255 έγγραφο της µε το οποίο ανακοίνωσε στην εταιρεία ότι διεξάγει έρευνα κάλυψη σήµατος του δικτύου 3

4 της Α και τα σχετικά διαφηµιστικά µηνύµατα της εταιρείας. Με το συγκεκριµένο ζητήσαµε επιπλέον αναλυτικές τοποθετήσεις και διευκρινίσεις επί των συγκεκριµένων θεµάτων. Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου η Α απάντησε µε το από έγγραφο της και µε αριθµ. πρωτ. Α/1136. Κατόπιν της κατά τα άνω διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων, ικανοποιήθηκε πλήρως η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, βάσει της οποίας ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τις υποθέσεις της αρµοδιότητας του, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να είναι διαφανής και να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και να ενηµερώνονται για τα γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλο µέρος και ενδεχοµένως για τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων ή των Ειδικών Επιστηµόνων (Άρθρο 4, απρ. 4 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιηµένος). Έπειτα, από προσεκτική µελέτη των τοποθετήσεων σας, συµβουλευόµενοι σε κάθε περίπτωση τον νόµο και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, αλλά και περιφρούρησης της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, τέλος δε εκτιµώντας ότι η παρέµβαση της Αρχής µας δια του υπόψη τρόπου κρίνεται επιτακτική και αναγκαία µε σκοπό την επισήµανση προβληµατικών περιοχών και την άµεση αποτελεσµατική θεραπεία αυτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει στη σύνταξη του παρόντος αναλυτικού Πορίσµατος συνοδεία Συστάσεως του. Β. Νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 1. Ο ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α ) όπως ισχύει τροποποιηµένος µε τον ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α 152) Το άρθρο 9, παρ. 2, «Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση το περιεχόµενο ή η µορφή της οποίας προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέρχεται και, εξαιτίας της πλάνης αυτής, µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική τους συµπεριφορά (παραπλανητική διαφήµιση)». Το άρθρο 9, παρ. 3, «Για να κριθεί αν µία διαφήµιση είναι παραπλανητική, λαµβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως οι ενδείξεις σχετικά µε: α) τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του αγαθού ή της υπηρεσίας, όπως η διαθεσιµότητα, η φύση, η εκτέλεση, η σύνθεση, η µέθοδος και η ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, η καταλληλότητα, οι χρήσεις, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα, τα επιστηµονικά ή τεχνολογικά δεδοµένα και τα αναµενόµενα από τη χρήση τους αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα των δοκιµών ή ελέγχων». Το άρθρο 9α, «δ) εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και του µάρκετινγκ ενός προµηθευτή, που συνδέεται άµεσα µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές». 4

5 Το άρθρο 9δ, παρ.1 «Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι: α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος, β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιµότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήµατα, η µετά την πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιµετώπιση των παραπόνων, η µέθοδος και η ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσµατα, ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιµών ή ελέγχων του προϊόντος». Το άρθρο 9ε, παρ.1, 2 «1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψιν όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. 2. Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο προµηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο και όταν, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να λάβει ο µέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.». 2. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 488/82/ Το άρθρο 4, παρ. 2 σύµφωνα µε την οποία «Σε κάθε περίπτωση, ενδείκνυται να ισχύουν τα ακόλουθα : α. Οι διαφηµίσεις ή άλλες προσφορές να µην περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παρουσιάσεις που, άµεσα ή επαγωγικά, µέσω παραλείψεων, ασαφειών, ή υπερβολών, είναι πιθανό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή για το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται ή για κάθε άλλο προϊόν ή για τον διαφηµίζοντα ή για τρίτο διαφηµίζοντα» Το άρθρο 5, παρ. 2 σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και συγκεκριµένα i, ii και iii «ο πάροχος υπηρεσιών εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δύναται να ενηµερωθεί για τα ακόλουθα : i. Περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων ειδικών χαρακτηριστικών (π.χ. αδυναµία πραγµατοποίησης συγκεκριµένων τύπων κλήσεων, πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, άλλες διευκολύνσεις, όπως αναγνώριση κλήσης, φραγή κλήσεων, πρόσβαση σε 5

6 υπηρεσίες καταλόγου, δυνατότητα περιαγωγής, πότε η περιαγωγή δεν ενεργοποιείται αυτόµατα, αδυναµία παροχής υπηρεσίας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος), ii. Πιθανοί περιορισµοί στην πρόσβαση στην υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται η ανάγκη εκπλήρωσης συγκεκριµένων τεχνικών απαιτήσεων για την παροχή της υπηρεσίας, η αδυναµία πραγµατοποίησης κλήσεων µε προεπιλογή προς συγκεκριµένες αριθµοσειρές. Και iii. Γεωγραφική κάλυψη της υπηρεσίας». Γ. Υπαγωγή της υπο κρίση περίπτωσης. Ανατρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, εντοπίζονται οι κάτωθι ανακοινώσεις σχετικά µε το δίκτυο της: «Βλέποντας τον κόσµο µέσα από τα µάτια των πελατών της και ανταποκρινόµενη στις πραγµατικές τους ανάγκες, η Α µε το υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο φέρνει το σήµα της εταιρείας σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. H εταιρεία επενδύει σταθερά στην επέκταση και ανάπτυξη του δικτύου της, µε στόχο τη σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Α προσφέρει πανελλαδική κάλυψη που στην ηπειρωτική χώρα φτάνει σχεδόν το 100% (99,8%), ενώ παράλληλα καλύπτει το σύνολο σχεδόν της θαλάσσιας επικράτειας, καθιστώντας το αγαθό της κινητής τηλεφωνίας προσιτό ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Παράλληλα, η Α επενδύει και αναπτύσσει νέες πλατφόρµες υπηρεσιών για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.» Σε συνέχεια των παραπάνω εντοπίσαµε στον ίδιο διαδικτυακό τόπο και συγκεκριµένα στον τοµέα Κάλυψη ιτκύου ένα γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας, και δηµιουργεί στον καταναλωτή ξεκάθαρα την εικόνα ότι το δίκτυο της εταιρείας καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα παρουσιάζει τη νήσο Λέσβο να καλύπτεται απόλυτα και ο µέσος καταναλωτής αντιλαµβάνεται ότι η κάλυψη είναι γεωγραφική και σε καµία περίπτωση ο συγκεκριµένος χάρτης δεν δηµιουργεί την πεποίθηση στον καταναλωτή ότι πρόκειται για πληθυσµιακή κάλυψη δεδοµένου ότι δεν υπάρχει πουθενά αναγραφόµενος στον χάρτη ο συγκεκριµένος όρος. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έστειλε η εταιρεία στην Αρχή µας αναφέρει ότι η Α στις ενηµερωτικού τύπου αναρτήσεις της αναφορικά µε την υφιστάµενη κάλυψη του δικτύου της κάνει αναφορά για πληθυσµιακή κάλυψη παροχής υπηρεσιών και όχι γεωγραφική. Από την παραπάνω ανάρτηση του γεωγραφικού χάρτη δεν γίνεται καµία µνεία για πληθυσµιακή κάλυψη µε αποτέλεσµα να αποτελεί παραπλάνηση του καταναλωτή. Επίσης, στα ΜΜΕ εντοπίστηκε διαφηµιστικό µήνυµα της εταιρείας, που προβάλλεται σε πανελλαδική εµβέλεια µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και άλλων ΜΜΕ σύµφωνα µε το οποίο δίνεται ξεκάθαρη εντύπωση στον καταναλωτή ότι απολαµβάνει υπηρεσίες µέσω δικτύου της εταιρείας -και όχι µέσω περιαγωγής ακόµα και στο πιο αποµονωµένο σηµείο της Ελλάδας. Συγκεκριµένα το µήνυµα περιλαµβάνει τις παρακάτω διαβεβαιώσεις προς τον καταναλωτή για το δίκτυο της εταιρείας «Έχει σήµα! Σήµα καµπάνα. Σε λόγκους, βουνά ή πεδιάδα Έχει σήµα! Σήµα καµπάνα! Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά, Έχει σήµα καµπάνα.για sms, στις ερηµιές.». Οι παραπάνω γεωγραφικές έννοιες παραπέµπουν σαφέστατα σε γεωγραφική αντίληψη της κάλυψης σήµατος και σε καµία περίπτωση σε πληθυσµιακή. Είναι ξεκάθαροι γεωγραφικοί προσδιορισµοί και δηµιουργούν την εντύπωση στον καταναλωτή ότι σε 6

7 οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας και αν βρεθεί πόσο µάλλον σε ένα µεγάλο νησί όπως η Λέσβος- θα έχει σήµα της Α. Το µήνυµα θεωρείται παραπλανητικό σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία διότι εκτός του ότι χρησιµοποιεί αποκλειστικά γεωγραφικούς όρους πουθενά δεν γίνεται αναφορά για πληθυσµιακή κάλυψη. Επίσης υπάρχει σύγχυση του καταναλωτή µεταξύ των όρων πληθυσµιακή κάλυψη και γεωγραφική αφού δηµιουργείται το οξύµωρο και εύλογο ερώτηµα πως είναι δυνατόν σε µια γεωγραφική περιοχή µε συγκεκριµένο πληθυσµό να µην υπάρχει σήµα έστω και σαν πληθυσµιακή κάλυψη. Συµπερασµατικά σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του διαφηµιστικού µηνύµατος, δεν υπάρχει σήµα σε όλα τα απόµακρα σηµεία ούτε γεωγραφικά ούτε και πληθυσµιακά και εποµένως αποτελεί παραπλανητικό διαφηµιστικό µήνυµα. Στις απαντητικές επιστολές της η εταιρεία έχει αναφέρει και τα εξής : «Η εταιρεία µας ενηµερώνει αναλυτικά κάθε συνδροµητή µε όλα τα πρόσφορα µέσα για το ενδεχόµενο δικτύωσης σε παραµεθώριο περιοχή, ενώ παράλληλα στην οθόνη του κινητού του χρήστη είναι εµφανές το δίκτυο που εκείνη την στιγµή τον εξυπηρετεί». Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και αποφάσεις της ΕΕΤΤ σε καµία περίπτωση η ένδειξη του ξένου δικτύου στο κινητό του καταναλωτή δεν καλύπτει το διαφηµιστικό µήνυµα που τον έχει διαβεβαιώσει ότι θα έχει σήµα της Α σε κάθε σηµείο! Επίσης από το περιεχόµενο των απαντήσεων που έλαβε ο Συνήγορος του Καταναλωτή από τον καταγγελλόµενο πάροχο διαπιστώθηκε ότι η ενηµέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορούσε την κάλυψη σήµατος της εταιρείας και τον τρόπο δικτύωσης σε παραµεθώριες περιοχές γινόταν εξ ολοκλήρου µέσω ιστοσελίδας (Portal) και µέσω ενηµερωτικού τύπου αναρτήσεων. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε εύλογα ερωτηµατικά ως προς την ικανοποίηση της οικείας νοµοθετικής πρόβλεψης µε το ζητούµενο της πραγµατικής γνώσης που πρέπει να λαµβάνουν οι συνδροµητές από την στιγµή που δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι άπαντες οι συνδροµητές ή οι δυνητικοί πελάτες έχουν πρόσβαση ή εξοικείωση µε το ίντερνετ, ενώ είναι δεδοµένο ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών.. Σύσταση - Πόρισµα Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αφού έλαβε υπόψη άπαντα τα προσκοµισθέντα έγγραφα, τους ισχυρισµούς και τα αποδεικτικά στοιχεία των µερών: I. Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία µε της επωνυµία Α που έχει έδρα στη, να αποσύρει την παραπάνω διαφηµιστική καµπάνια από όλα τα ΜΜΕ ή αν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθεί στο µέλλον να την προσαρµόσει µε τέτοιο τρόπο που να καθίσταται σαφές και να γίνεται κατανοητό από όλους ότι οι γεωγραφικοί προσδιορισµοί που χρησιµοποιεί δεν εξασφαλίζουν κάλυψη σήµατος στους πελάτες της σε όλα τα σηµεία αλλά υπάρχει το ενδεχόµενο δικτύωσης µέσω ξένου δικτύου. ΙΙ. Να διαµορφώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υποδεικνύονται µε σαφήνεια και να γίνονται αντιληπτά και κατανοητά πέραν κάθε αµφισβήτησης κατά την στιγµή της κατάρτισης της σύµβασης όλα εκείνα τα σηµεία που αφορούν στην κάλυψη του δικτύου της εταιρείας, την διαδικασία περιαγωγής εντός ελληνικού 7

8 εδάφους σε περίπτωση αδυναµίας πραγµατοποίησης κλήσεων µέσω του δικού της δικτύου καθώς και οι σχετικές χρεώσεις. ΙΙΙ. Καλεί την καταγγελλόµενη εταιρεία να γνωστοποιήσει εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. IV. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η καταγγελλόµενη επιχείρηση δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση-πόρισµά θα δηµοσιευθεί µε στόχο να ενηµερωθούν όλοι οι πελάτες και δυνητικοί πελάτες της εταιρείας δεδοµένου ότι στο µέλλον είναι πολύ πιθανό να ανακύψουν διαφορές παρόµοιας φύσεως. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 8

9 Κοιν.: 1. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη Μεσογείων Αθήνα 2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργό κα Λούκα Κατσέλη Πειραιώς Αθήνα 3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Υφυπουργό κ. Βασίλη Κεγκέρογλου Πειραιώς Αθήνα 4. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, κ. ηµήτρη Σπυράκο Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 5. Eθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Πρόεδρο ρ. Λεωνίδα Κανέλλο Λ. Κηφισίας Μαρούσι 9

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιημένος)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει τροποποιημένος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ. λαμβάνοντας υπόψη:

ΣΥΣΤΑΣΗ. λαμβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1210 ΣΥΣΤΑΣΗ Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από τον ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23-12-2004) με τη συναινετική εξωδικαστική επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα