ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Eυχαριστώ όσους συνέβαλαν στην συγγραφή της παρούσας διπλωματικής, τους γονείς μου, τους καθηγητές μου Γεώργιο Π. Αρτίκη και Παναγιώτη Γ. Αρτίκη καθώς και τους συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίς τους οποίους δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί η ιδέα αυτή.

3 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Σημαντικές έννοιες: Κόστος κεφαλαίου, κόστος αποθεματικών, κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου, κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού, απόδοση, κίνδυνος, υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM), επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, συντελεστής βήτα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη σε εμπειρικό επίπεδο του κόστους κεφαλαίου όπως χρησιμοποιείται στην ελληνική αγορά. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η θεωρία του κόστους κεφαλαίου όπως έχει παρουσιασθεί και μελετηθεί από ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, γραμμένη σε απλοϊκή μορφή προκειμένου να γίνει κατανοητή και από το ευρύ κοινό που δεν έχει εντρυφήσει στο κομμάτι αυτό της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Εν συνεχεία μελετάται ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας πάνω στον οποίο γίνεται η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του κόστους κεφαλαίου, όπως αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας η οποία διεξήχθη με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) σε ακαδημαϊκούς, θεσμικούς επενδυτές και παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να προσδιορισθεί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου. Για να είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα, αντιπαρατίθεται έρευνα που διεξήχθη το 1998 στο εξωτερικό σε 27 επιτυχημένες επιχειρήσεις. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, εξαιτίας της μικρής ανταπόκρισης των ακαδημαϊκών και των θεσμικών επενδυτών, τα αποτελέσματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Eντούτοις η διπλωματική εργασία παρουσιάζει την πρώτη έρευνα που διεξήχθη σε ελληνικό έδαφος και αφορά στο κόστος κεφαλαίου.

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός Μεθοδολογία Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Απόδοση και Κίνδυνος Απόδοση Κίνδυνος Υπόδειγμα CAPM Απόδοση χωρίς κίνδυνο Αμοιβή κινδύνου αγοράς Συντελεστής βήτα 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έννοια Συστατικά Κόστους Κεφαλαίου Κόστος Μακροπρόθεσμων Δανείων Κόστος Προνομιούχου Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Αποθεματικών Υπόδειγμα Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων Υπόδειγμα Προεξοφλημένων Ταμιακών ροών Μέθοδος Απόδοσης Ομολογιών και Αμοιβής Κινδύνου Κριτική των Μεθόδων Υπολογισμού του Κόστους των Αποθεματικών Κόστος Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ :Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κλάδος Κινητής Τηλεφωνίας Παροχή υπηρεσιών Αγορά συσκευών κινητής τηλεφωνίας τάσεις Αγορά Λιανικής Κινητή Τηλεφωνία & Σοφοκλέους Μερίδια Αγοράς Έρευνα του ΟΟΣΑ για τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας Εξελίξεις στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΙΜ Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 42 i ii

5 5.1.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου COSMOTE Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Προϊόντα και Υπηρεσίες Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου VΟDAFONE Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Προϊόντα και Υπηρεσίες Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υποθέσεις Εμπειρικής Μελέτης Κόστος Κεφαλαίου ΤΙM Κόστος Μακροπρόθεσμων Δανείων Κόστος Προνομιούχου Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Αποθεματικών Κόστος Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Κεφαλαίου COSMOTE Κόστος Μακροπρόθεσμων Δανείων Κόστος Προνομιούχου Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων Κόστος Κεφαλαίου VODAFONE Κόστος Μακροπρόθεσμων Δανείων Κόστος Προνομιούχου Μετοχικού Κεφαλαίου Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου Τim Hellas Cosmote Vodafone 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Χαρακτηριστικά Έρευνας Αποτελέσματα Έρευνας Συμπεράσματα 70 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 75 Ερωτηματολόγιο 76

6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜ HELLAS ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΙΜ HELLAS ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗ TIM HELLAS ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TIM HELLAS ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗ COSMOTE ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ COSMOTE ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗ VODAFONE ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VODAFONE ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ 69 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ i

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 34 ii

9 Κεφάλαιο 1 : Αντικειμενικός Σκοπός και Μεθοδολογία 1.1 Εισαγωγή Η λειτουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει τη διάθεση κεφαλαίων προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εχέγγυα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στον σκληρό ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς. Τα κεφάλαια αυτά έχουν κάποιο κόστος για την επιχείρηση, το οποίο ονομάζεται κόστος κεφαλαίου. Η έννοια του κόστους κεφαλαίου είναι διττή, καθώς περιλαμβάνει την έννοια του κεφαλαίου που αποτελεί επένδυση για την επιχείρηση καθώς και την έννοια του κόστους που αποτελεί διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την επιχείρηση αλλά και απόδοση για τους μετόχους της. Το κόστος κεφαλαίου είναι η ελάχιστη απόδοση του ενεργητικού, δηλαδή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και χρησιμοποιείται ως συντελεστής προεξόφλησης των χρηματικών ροών της για τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης καθώς και ως μέτρο αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών της επιχείρησης κατά τη λήψη αποφάσεων επένδυσης και αποεπένδυσης. Η χρήση του είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες του δυτικού κόσμου όπου η χρησιμότητά του έχει εκτιμηθεί. Εντούτοις στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι ανησυχητικά καθώς μόνο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων ενώ το κύριο μέρος της οικονομίας που αποτελείται από οικογενειακές επιχειρήσεις, το αγνοούν. 1

10 Κεφάλαιο 1 : Αντικειμενικός Σκοπός και Μεθοδολογία 1.1 Αντικειμενικός σκοπός Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται διάφορες θεωρίες προσδιορισμού του κόστους κεφαλαίου. Ωστόσο είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ποια θεωρία είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου με τρόπο αποτελεσματικό για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της θεωρίας του κόστους κεφαλαίου, η κατανόηση αυτού μέσω της εμπειρικής μελέτης και η έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του στον Ελλαδικό χώρο. 1.2 Μεθοδολογία Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία του κόστους κεφαλαίου αναλύεται με συνοπτικό τρόπο η θεωρία του κόστους κεφαλαίου και έπειτα παρουσιάζεται ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας και οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες θα γίνει η εμπειρική εφαρμογή της προαναφερθείσας θεωρίας. Έπειτα υπολογίζεται το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου με τον προτεινόμενο τρόπο υπολογισμού. Τέλος στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ακαδημαϊκούς, θεσμικούς επενδυτές και στελέχη της αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου από τις προαναφερθείσες ομάδες στον ελληνικό χώρο. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα λαμβάνει πρώτη φορά χώρα στην Ελλάδα δεν έτυχε της ανταπόκρισης που αναμενόταν με αποτέλεσμα να ανταποκριθούν 10 άνθρωποι της αγοράς, 3 καθηγητές πανεπιστημίου και 1 θεσμικός επενδυτής. Η έρευνα έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και τηλεφωνικής ενημέρωσης (στην περίπτωση των ακαδημαϊκών και 2

11 Κεφάλαιο 1 : Αντικειμενικός Σκοπός και Μεθοδολογία των στελεχών της αγοράς). Τα αποτελέσματα ως προς το επίπεδο χρήσης του κόστους κεφαλαίου στην Ελλάδα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά εντούτοις απαιτείται χρόνος προκειμένου να αξιοποιηθεί η θεωρία του κόστους κεφαλαίου σε σχέση με τις παρατηρήσεις που γίνονται στο εξωτερικό. 1.4 Διάρθρωση Διπλωματικής εργασίας Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η οποία αποσκοπεί στην μελέτη της θεωρίας του κόστους κεφαλαίου, στην κατανόηση αυτού μέσω της εμπειρικής μελέτης και στην έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του στον Ελλαδικό χώρο, απαρτίζεται από τα παρακάτω κεφάλαια: 1) Εισαγωγικές Έννοιες Αναλύονται οι έννοιες του κόστους, της απόδοσης, του κινδύνου, καθώς και το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (C.A.P.M.) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη ενότητα. Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες στην κατανόηση της θεωρίας χαρτοφυλακίου και του κόστους κεφαλαίου. 2) Κόστος Κεφαλαίου Αναφέρονται οι τρόποι που έχουν αναπτυχθεί για τον προσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου και αναλύονται τα συστατικά μέρη αυτού. 3

12 Κεφάλαιο 1 : Αντικειμενικός Σκοπός και Μεθοδολογία 3) Μελέτη Περίπτωσης : ο Κλάδος της Κινητής Τηλεφωνίας Για την εμπειρική μελέτη του κόστους κεφαλαίου επελέγη ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, οι προοπτικές Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. 4) Εταιρικές παρουσιάσεις εξέλιξης και μια έρευνα του Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της κάθε εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχουν, το τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο καθώς και τα αποτελέσματα εννεαμήνου, όπως αυτά δημοσιεύονται από τις επίσημες ιστοσελίδες τους. 5) Κόστος Κεφαλαίου - Εμπειρική Μελέτη Η εμπειρική μελέτη στοχεύει στην κατανόηση της θεωρίας που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2 και 3 μέσω της πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας του κόστους κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό υπολογίζεται το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου για τις εταιρίες που απαρτίζουν τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. 6) Αποτελέσματα Έρευνας - Συμπεράσματα Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό (1998). 4

13 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες 2.1 Απόδοση και Κίνδυνος Απόδοση Ως ορθολογικοί επενδυτές θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση μιας επένδυσης σε δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της επένδυσης σε δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Η απόδοση προκύπτει είτε από ιστορικά δεδομένα είτε από αναμενόμενα δεδομένα (Αρτίκης 2002, σελ.189). Η ιστορική απόδοση μιας επένδυσης στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου είναι συνάρτηση της αρχικής και τελικής τιμής της επένδυσης καθώς και των διαχρονικών εισπράξεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής της επένδυσης. Η προσδοκώμενη απόδοση μιας επένδυσης προκύπτει από το μέσο αριθμητικό της κατανομής πιθανότητας των προβλεπόμενων μελλοντικών αποδόσεων της επένδυσης. Για τον υπολογισμό αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πορεία της οικονομίας, την πορεία του κλάδου και τις οικονομικές προοπτικές της εταιρίας. Ενώ λοιπόν, η ιστορική απόδοση αναφέρεται σε πραγματικά νούμερα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής της επένδυσης, η προσδοκώμενη απόδοση αφορά αριθμητικά στοιχεία που ανάγονται στο μέλλον με βάση μια κατανομή πιθανότητας Κίνδυνος Με τον όρο κίνδυνο ονομάζουμε το ενδεχόμενο ο επενδυτής να απολέσει ένα μέρος ή το σύνολο της χρηματικής αξίας που κατέβαλε για την πραγματοποίηση της επένδυσης στην οποία προέβη. Μια επένδυση 5

14 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες θεωρείται ότι εμπεριέχει κίνδυνο όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Επομένως, με τον όρο κίνδυνο εννοούμε μια κατάσταση όπου όλα τα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα της επένδυσης και οι αντίστοιχες πιθανότητας είναι γνωστές εκ των προτέρων (ex-ante) (Καραθανάσης 1999, σελ. 316 ). Ο κίνδυνος μιας επένδυσης προσμετράται με την τυπική απόκλιση της επένδυσης, δηλαδή την απόκλιση των μελλοντικών αποδόσεων από την προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης. Ο συνολικός κίνδυνος μιας επένδυσης αποτελείται από δύο μέρη: τον συστηματικό κίνδυνο και τον μησυστηματικό κίνδυνο. Το άθροισμα αυτών αποτελεί και τον συνολικό κίνδυνο μιας επένδυσης. Α) Συστηματικός Κίνδυνος Ο συστηματικός κίνδυνος (systematic risk) είναι ο κίνδυνος της αγοράς (market risk) καθώς αντικατοπτρίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, ο πολιτικός κίνδυνος κ.α.. Ο κίνδυνος αυτός είναι κοινός για όλες τις επενδύσεις που γίνονται σε μια συγκεκριμένη χώρα γι αυτό και ονομάζεται και αναπόφευκτος κίνδυνος (unavoidable risk) καθώς και μη διαφοροποιήσιμος (nondiversifiable risk) καθώς δεν μπορεί να αποφευχθεί κατά την ανάληψη μιας επένδυσης. Ο συστηματικός κίνδυνος μετριέται με τον συντελεστή βήτα (beta coefficient). Β) Μη συστηματικός κίνδυνος Ο μη συστηματικός κίνδυνος (unsystematic risk) είναι ο μη-αγοραίος κίνδυνος (non-market risk) καθώς δεν συνδέεται με τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς αλλά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επένδυσης(π.χ. εργασιακές σχέσεις, διοίκηση της εταιρίας). Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί και το λόγο που ονομάζεται ο μη συστηματικός κίνδυνος και μοναδικός κίνδυνος (unique risk) καθώς οφείλεται σε παράγοντες που προκύπτουν από την συγκεκριμένη επένδυση και είναι μοναδικός για κάθε είδους επένδυση. Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών, ο κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε ένα καλά 6

15 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή σε ένα χαρτοφυλάκιο όπου απαρτίζεται από διάφορες επενδύσεις των οποίων οι αποδόσεις είναι τέλεια αρνητικά συσχετισμένες. Έτσι ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται και διαφοροποιήσιμος κίνδυνος (diversifiable risk). Ο τρόπος υπολογισμού του συστηματικού κινδύνου, αναλύεται διεξοδικά στο τέλος του κεφαλαίου όπου αναλύεται το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. 2.2 Υπόδειγμα CAPM Η ερώτηση που δημιουργείται είναι για ποιο επίπεδο απόδοσης ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει το συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δίδεται στο υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM). CAPM Στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο William Sharpe ανέπτυξε το υπόδειγμα στο οποίο προσδιορίζεται ότι η αναμενόμενη απόδοση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εκφραστεί με την παρακάτω συνάρτηση : όπου r = αναμενόμενη απόδοση επένδυσης r = r f + β( r m r f ) (2-1) r f = απόδοση απαλλαγμένη από κίνδυνο (risk free rate) β = συντελεστής βήτα επένδυσης, συστηματικός κίνδυνος r m = απόδοση χαρτοφυλακίου αγοράς Η λογική που εμπεριέχεται στο υπόδειγμα αυτό είναι ότι η αναμενόμενη απόδοση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαπραγματεύεται σε μια 7

16 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες αποτελεσματική αγορά κεφαλαίου είναι αρκετή ώστε να αποζημιώσει τον επενδυτή για την απώλεια του χρόνου του χρήματος (time value of money) από την τοποθέτηση στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk free rate) συν μια αμοιβή αγοράς για τον συστηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνει (Cummins and Phillips 2003, Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η εφαρμογή του υποδείγματος διατυπώθηκαν από τον Michael C. Jensen το 1972 και είναι οι ακόλουθες οχτώ: I. Όλοι οι επενδυτές επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της ωφέλειας τους, επιλέγουν ανάμεσα σε χαρτοφυλάκια με βάση την αναμενόμενη απόδοση και την τυπική απόκλιση. II. Όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανειστούν ή να δανείσουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε ένα δεδομένο επίπεδο επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (risk free rate). Επίσης δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ανοικτές πωλήσεις (short sales) σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (Brigham and Gapenski 1994, σελ ). III. Οι επενδυτές έχουν ομοιογενείς προσδοκίες δηλαδή έχουν ταυτόσημες εκτιμήσεις στις αναμενόμενες αποδόσεις και κινδύνους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία. IV. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι απεριόριστα διαιρετά και άμεσα ρευστοποιήσιμα, δηλαδή οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν οποιαδήποτε ποσότητα από την επένδυση, άμεσα. V. Δεν υπάρχουν συναλλακτικά κόστη (transactions costs). VI. Δεν υπάρχουν φόροι. VII. Οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών στην αγορά, ανεξάρτητα από το ύψος των κεφαλαίων που διαθέτουν. VIII. Οι επενδυτές έχουν κοινό χρονικό ορίζοντα επένδυσης (π.χ. ένας μήνας, 1 χρόνος, 10 χρόνια). 8

17 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες Με βάση αυτές τις υποθέσεις, όλοι οι επενδυτές θα διαμορφώσουν με τον ίδιο τρόπο τις προσδοκίες τους σχετικά με τα χαρτοφυλάκια και τον κίνδυνο που εμπεριέχουν αυτά. Για τον προσδιορισμό του υποδείγματος CAPM απαιτείται η γνώση της απόδοσης χωρίς κίνδυνο (r f ), της αμοιβής του κινδύνου της αγοράς και του συντελεστή βήτα Απόδοση χωρίς κίνδυνο Απόδοση χωρίς κίνδυνο νοείται η απόδοση από μια επένδυση χωρίς κίνδυνο. Εξ ορισμού κάθε επένδυση έχει κίνδυνο οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποια μορφή επένδυσης που να αποδίδει απόδοση με μηδενικό κίνδυνο. Εντούτοις, οι επενδύσεις που γίνονται σε κρατικά χρεόγραφα είναι μειωμένου κινδύνου καθώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος αθέτησης της υποχρέωσης καταβολής των τόκων και επιστροφής των κεφαλαίων από το κράτος. Παρ όλα αυτά εξακολουθεί να ενυπάρχει ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος της επανεπένδυσης. Ωστόσο η επιλογή κρατικού χρεογράφου αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των θεωρητικών. Οι συνήθεις πρακτικές είναι η επιλογή ανάμεσα σε έντοκο γραμμάτιο δημοσίου και ενός μακροχρόνιου ομολόγου. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα τρίμηνο έντοκο γραμμάτιο δημοσίου και ενός δεκαετούς διάρκεια ομολόγου έχει κατά μέσο όρο διαφορά 150 μονάδων βάσης (basis points) οπότε η επιλογή του χρεογράφου θα παρουσίαζε σημαντικές διαφορές στο κόστος κεφαλαίου. Η επιλογή του τρίμηνου έντοκου γραμμάτιου δημοσίου είναι πιο συνεπής με την έννοια του υποδείγματος τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων καθώς η απόδοση του γραμματίου αντικατοπτρίζει πραγματικές αποδόσεις απαλλαγμένες από τον κίνδυνο υπό την έννοια ότι οι επενδυτές αυτών αποφεύγουν σημαντικές ζημιές από την κίνηση των επιτοκίων. 9

18 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες Ωστόσο πολλοί αναλυτές επενδύσεων θεωρούν τη χρήση της απόδοση των μακροχρόνιων ομολόγων πιο σωστή για τον προσδιορισμό της απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Τα κύρια επιχειρήματά τους συνοψίζονται παρακάτω: Στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν ενσωματωθεί οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό που θα προκύψει κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου. Στα έντοκα γραμμάτια που η διάρκεια ζωής τους είναι βραχυπρόθεσμη, οι αποδόσεις τους μεταβάλλονται συνεχώς προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν το επίπεδο του πληθωρισμού με αποτέλεσμα όταν υπάρχει άνθηση, ο πληθωρισμός να είναι υψηλός συνεπώς και τα επιτόκια και το αντίθετο. Οι κοινές μετοχές επειδή έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης ενσωματώνουν στις αποδόσεις τους τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού. Οι προσδοκίες αυτές προσδιορίζουν και το επίπεδο του πληθωρισμού που θα ενσωματωθεί στις αποδόσεις των ομολόγων. Επομένως οι αποδόσεις των μετοχών ομοιάζουν περισσότερο με τα κρατικά ομόλογα παρά με τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου (Αρτίκης 2002, σελ.335). Τέλος, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων αντικατοπτρίζουν πιο καλά τις αποδόσεις που γίνονται για μακροχρόνιες επενδύσεις (Bruner 2003, σελ ) Αμοιβή κινδύνου αγοράς Η αμοιβή κινδύνου αγοράς είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου αγοράς και της απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Για τον προσδιορισμό της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά στοιχεία με τη χρήση κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη είτε μελλοντικά με τη βοήθεια εταιριών παροχής χρηματοοικονομικών 10

19 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες υπηρεσιών που δημοσιεύουν προβλέψεις για τις αναμενόμενες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς με βάση τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών Συντελεστής βήτα Ο συντελεστής βήτα (beta) μετράει τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης σε σχέση με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς που για χάριν ευκολίας θεωρείται κάποιος χρηματιστηριακός δείκτης. Αν δηλαδή μια επένδυση έχει συντελεστή βήτα ίσο με δύο αυτό σημαίνει ότι μια μεταβολή στην απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς θα οδηγήσει σε διπλάσια μεταβολή στην απόδοση της επένδυσης. Ο συντελεστής βήτα προκύπτει από τη γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των παρελθουσών αποδόσεων της κοινής μετοχής της εταιρίας και των παρελθουσών αποδόσεων κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη. Όπου: R I t R I t = a i + b i R mt (2-2) = Απόδοση της μετοχής i σε χρόνο t R m t = Απόδοση χαρτοφυλακίου αγοράς σε χρόνο t a i απόδοσης της μετοχής = Η σταθερά της παλινδρόμησης που τέμνει τον άξονα της b i = συντελεστής βήτα, που δείχνει την ευαισθησία των αποδόσεων της μετοχής στις μεταβολές των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς και μετράει την κλίση της εξίσωσης παλινδρόμησης. Με βάση την μέθοδο αυτή προκύπτει ο ιστορικός συντελεστής βήτα όπου γίνεται η παραδοχή ότι ο κίνδυνος της επιχείρησης παραμένει ο ίδιος τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Ένα ακόμα πρόβλημα που 11

20 Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγικές Έννοιες δημιουργείται με τη χρήση αυτού του μοντέλου είναι ότι αυξάνοντας τις περιόδους παρατήρησης το αποτέλεσμα είναι στατιστικά πιο σημαντικό εντούτοις ελλοχεύει ο κίνδυνος εισχώρησης ασυσχέτιστων πληροφοριών (irrelevant information). Αντίστοιχα, μικραίνοντας τις περιόδους παρατήρησης από μηνιαίες σε ημερήσιες, αυξάνει το μέγεθος του δείγματος αλλά μπορεί να οδηγήσει σε παρατηρήσεις που δεν κατανέμονται κανονικά (normally distributed). Τέλος δημιουργείται και το πρόβλημα επιλογής του δείκτη της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, ως χαρτοφυλάκιο αγοράς θεωρούμε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου κεφαλαίου και άλλων μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, με συντελεστές στάθμισης αναλογικά με τη βαρύτητά τους στον παγκόσμιο πλούτο (Bruner 2003, σελ ). Για όλους τους παραπάνω λόγους έχουν προκύψει και άλλοι μέθοδοι προσδιορισμού αυτού, οι οποίοι όμως μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικές τιμές συντελεστή βήτα με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται το κόστος των αποθεματικών κατά τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου (βλ. ενότητα σελ.17). Επομένως ο προσδιορισμός του συντελεστή βήτα έγκειται στην επιλογή που θα προβούν τα στελέχη με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της επιχείρησης. 12

21 Κεφάλαιο 3 : Κόστος Κεφαλαίου 3.1 Έννοια Το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Είναι η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση από τους μετόχους προκειμένου να διατηρήσουν τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην εταιρία αυτή. Η ορολογία, αποτελείται από δύο σημαντικές, από οικονομικής άποψης έννοιες, το κόστος και το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αναφέρεται σε κάθε μορφή χρηματοδότησης της επιχείρησης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που γίνεται με σκοπό την απόκτηση μόνιμων ενεργητικών στοιχείων. Τέτοιες μορφές κεφαλαίου είναι οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι προνομιούχες μετοχές, τα αποθεματικά και το κοινό μετοχικό κεφάλαιο. Το κόστος αναφέρεται στη δαπάνη που γίνεται για την απόκτηση νέων κεφαλαίων από την επιχείρηση. Επομένως κάθε επιμέρους κεφαλαίο που αποκτά η επιχείρηση απαιτεί κάποιο κόστος, το άθροισμα των οποίων ορίζει το κόστος κεφαλαίου. Μια επιχείρηση αποτελείται από ένα σύνολο ενεργητικού που έχει πραγματοποιηθεί είτε από τους μετόχους είτε από τους δανειστές. Προκειμένου να διατηρήσουν τα κεφάλαια τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση απαιτούν μια ελάχιστη απόδοση που είναι ίση με την απόδοση του ενεργητικού. Ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου είναι μείζονος σημασία για την επιχείρηση καθώς με βάση το αποτέλεσμα του υπολογισμού κρίνεται η ορθότητα των χρηματοδοτικών αποφάσεων, η συνολική αξία της επιχείρησης, η απόδοση της επιχείρησης καθώς και το σύστημα κινήτρων αυτής (Bruner 2003, σελ.153). Αποτελεί ακόμα σημαντικό στοιχείο στην διαδικασία επιλογής επένδυσης αφού αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο και συγκρίνεται με τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης. Για τους λόγους αυτούς, ο προσδιορισμός του 13

22 Κεφάλαιο 3 : Κόστος Κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται με επιστάμενη προσοχή και κάθε παραδοχή που γίνεται θα πρέπει να έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη επιχείρηση που μελετάμε Συστατικά Κόστους Κεφαλαίου Η θεωρία του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου βασίζεται σε δύο υποθέσεις: πρώτον το κόστος κεφαλαίου καθορίζεται για συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου (επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό) επομένως κάθε μεταβολή στο επίπεδο του κινδύνου επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό του κόστους κεφαλαίου και δεύτερον ότι το κόστος κεφαλαίου αναφέρεται στα νέα κεφάλαια που αντλεί η επιχείρηση για την πραγματοποίηση των στόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνει η ανάληψη μιας επένδυσης που είναι πιο ασφαλής ή περισσότερο ριψοκίνδυνη σε σχέση με τον μέσο όρο των περιουσιακών στοιχείων που έχει στη διάθεσή της ήδη η επιχείρηση, απαιτείται επαναπροσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου αυτής. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στην περίπτωση κατά την οποία η ανάληψη ενός επενδυτικού σχεδίου οδηγήσει σε μείωση ή αύξηση των δανείων (Brealey and Myers 2003, σελ.525). Επομένως το κόστος κεφαλαίου θα πρέπει να αντανακλά τη δομή των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν από την επιχείρηση Κόστος Μακροπρόθεσμων Δανείων Το κόστος των μακροπρόθεσμων δανείων ισούται με το επιτόκιο δανεισμού της επιχείρησης πριν από φόρους. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το αρχικό ποσό των δανείων συμπίπτει με το καθαρό ποσό που εισπράττει η επιχείρηση. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις το καθαρό ποσό που εισπράττει η επιχείρηση από το δάνειο είναι μειωμένο κατά ένα ποσό λόγω εξόδων έκδοσης του δανείου που αφαιρείται από το αρχικό ποσό. Έτσι το κόστος μακροπρόθεσμων δανείων προ φόρων προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 14

23 Κεφάλαιο 3 : Κόστος Κεφαλαίου Κ δπ = τόκοι χρεωστικοί / καθαρό ποσό δανείου (3-1) Στην περίπτωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου η διαφορά μεταξύ αρχικού και καθαρού ποσού οφείλεται στο κόστος έκδοσης του ομολογιακού δανείου. Άρα το κόστος του ομολογιακού δανείου είναι το επιτόκιο αυτό που εξισώνει το άθροισμα των περιοδικών εισροών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής της ομολογίας με την καθαρή αξία της ομολογίας στο χρόνο μηδέν (ΚΤΟ 0 ). Με άλλα λόγια συμπίπτει με την απόδοση μέχρι την λήξη (yield to maturity) της ομολογίας. όπου: ΚΤΟ 0 = Τ (ΣΠΑΡ Κδπ,ν ) + ΟΑΟ (ΣΠΑ Κδπ,ν ) (3-2) ΚΤΟ 0 = Καθαρή Αξία Ομολογίας στο χρόνο μηδέν Τα = τόκος (ετησιοποιημένος) ΟΑΟ = Ονομαστική Αξία Ομολογίας Κ δπ = Κόστος δανείων προ φόρων Το κόστος μακροπρόθεσμων δανείων μετά από φόρους προκύπτει από την ακόλουθη σχέση : όπου: Κ δ = Κόστος δανείων μετά φόρων ΣΦ = Συντελεστής φορολογίας Κ δ =Κ δπ (1-ΣΦ) (3-3) Καθώς οι τόκοι χρεωστικοί θεωρούνται έξοδα χρηματοδότησης, εκπίπτουν από τα καθαρά κέρδη κατά τον υπολογισμό της φορολογίας, οπότε το κόστος δανείων προ φόρων είναι μεγαλύτερο από αυτό μετά φόρων. 15

24 Κεφάλαιο 3 : Κόστος Κεφαλαίου Από τον παραπάνω τύπο συμπεραίνουμε ότι: κατά τη διάρκεια υπολογισμού του κόστους των δανειακών υποχρεώσεων, θεωρούμε ότι ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός. Η υπόθεση αυτή όμως δεν είναι ρεαλιστική καθώς ο φορολογικός συντελεστής μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των χρόνων. Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση πραγματοποιεί ζημιές, ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδενικός, επομένως το κόστος των δανειακών κεφαλαίων προ φόρων ισούται με αυτόν μετά φόρων Κόστος Προνομιούχου Μετοχικού Κεφαλαίου Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν κάποια επιπρόσθετα δικαιώματα στους κατόχους αυτών καθώς και σταθερό μέρισμα το οποίο προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου που εκδίδεται. Οι προνομιούχοι μέτοχοι ομοιάζουν με τους ομολογιούχους λόγω των σταθερών πληρωμών αλλά διαφέρουν σε δύο σημαντικά σημεία : Η αδυναμία πληρωμής του μερίσματος της προνομιούχου μετοχής δεν μπορεί να οδηγήσει την εταιρία σε πτώχευση εν αντιθέσει με την ομολογία όπου η μη πληρωμή των τόκων οδηγεί σε λύση της εταιρίας. Τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρίας, ενώ οι τόκοι των ομολογιών θεωρούνται έξοδα και αφαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογήσιμου εισοδήματος. Για τον υπολογισμό του κόστους προνομιούχων μετοχών διαιρούμε το ετήσιο μέρισμα της προνομιούχου μετοχής με την καθαρή τιμή της, δηλαδή την τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης από την τιμή έκδοσης. Δηλαδή : Κ Π = Μ Π / ΚΤΠ (3-4) 16

25 Κεφάλαιο 3 : Κόστος Κεφαλαίου όπου: Κ Π = κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Μ Π = μέρισμα προνομιούχων μετοχών ΚΤΠ = καθαρή τιμή προνομιούχων μετοχών Σε όρους κινδύνου το προνομιούχο μετοχικό κεφαλαίο είναι λιγότερο ριψοκίνδυνο από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο καθώς το προνομιούχο μέρισμα δίνεται πριν το μέρισμα των κοινών μετοχών. Αλλά στην περίπτωση των δανειακών υποχρεώσεων, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους μετόχους του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πρώτα πληρώνονται οι τόκοι των δανείων και έπειτα τα μερίσματα. Επομένως το κόστος του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να είναι μικρότερο από το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου και μεγαλύτερο από το κόστος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (Damodaran, 2002 σελ.45) Κόστος Αποθεματικών Τα κέρδη που πραγματοποιεί κάθε επιχείρηση μπορεί είτε να τα διανείμει στους μετόχους είτε να τα παρακρατήσει με την μορφή αποθεματικών. Τα αποθεματικά χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Το μέρος των κερδών που παρακρατείται δημιουργεί ένα κόστος ευκαιρίας για τους μετόχους καθώς αν εισέπρατταν τα ποσά των αποθεματικών θα μπορούσαν να τα διαθέσουν για την αγορά μετοχών της ίδιας εταιρίας ή διαφορετικής που έχει τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, το κόστος των αποθεματικών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, οι μέτοχοι θα απαιτούσαν τη διανομή των κερδών, με τη μορφή μερίσματος προκειμένου να επενδύσουν τα κεφάλαια αυτά σε εταιρίες με μεγαλύτερη απόδοση. 17

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα