ΘΕΜΑ : Ορισμός-τοποθέτηση υπαλλήλων στο Δήμο Λαμιέων. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Ορισμός-τοποθέτηση υπαλλήλων στο Δήμο Λαμιέων. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, Αριθ. Πρωτ. : Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : Λαμία Τηλ : & ΘΕΜΑ : Ορισμός-τοποθέτηση υπαλλήλων στο Δήμο Λαμιέων Έχοντας υπόψη : Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Λαμιέων 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/ Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 89 και 100 του Ν.3584/ Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/ τεύχος Α / ) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις». 5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. εγκ. 48/ οικ.74571/ «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α Βαθμού». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 19/2011 (ΦΕΚ 51/ τεύχος Α / ) «Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων». 7. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/ «Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α'/ ) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων.» 8. Την υπ' αριθ. 48 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. οικ / «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων ΟΤΑ Α Βαθμού». 9. Την υπ' αριθ. 48 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. οικ / «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων ΟΤΑ Α Βαθμού». 10. Το υπ αρίθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Προσωπικού περί «Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α Βαθμού». 11. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 2014/τ. Β / ). 12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων. Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ /12/02/2013 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων και τοποθετούμε στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα των υπηρεσιών του Δήμου μας τους 1

2 υπαλλήλους μας αναλυτικά ως εξής : Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Παπαχαραλάμπους Ιωάννης Γραμματεία Διεύθυνσης: Μπελιάνης Ηλίας 1. ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Κομπλιώνα Βασιλεία (αναπληρωτής) α. Γραφείο Ταμείου Ειδικός Ταμίας 1. Καλέντζος Θεόδωρος- Eιδικός Ταμίας 2. Αργυρόπουλος Ιωάννης-Βοηθός Ειδικού Ταμία 3. Παρκιώτη Βασιλική 4. Παπαματθαίου Ειρήνη β.γραφείο Λογιστηρίου Προϋπολογισμού 1. Καραπαναγιώτη Βασιλική-Υπεύθυνη Γραφείου 2. Γαλάνης Γεώργιος 3. Κακλαμάνη Χριστίνα 4. Μαντέ Μαρία γ. Γραφείο Μισθοδοσίας 1. Μπαλάση Σταυρούλα-Υπεύθυνη Γραφείου 2. Τσαγανού Αλεξία 3. Ζιώγας Αθανάσιος 4. Γεωργαντά Ιωάννα δ.γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 1. Βες Χρήστος Υπεύθυνος Γραφείου 2. Γκαρέλης Σπυρίδων 2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Χαϊλης Κων/νος-Γεώργιος (αναπληρωτής) α. Γραφείο Προμηθειών 1. Κουτκιά Πολυξένη β.γραφείο Διαχείρισης 1. Κατσιαγάννη Αικατερίνη 2. Ηλιοπούλου Παναγιώτα 2

3 γ. Γραφείο Αποθήκης 1. Ψυχούλης Παύλος 3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Βλάχος Γεώργιος (αναπληρωτής) α.γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Εισφορών 1. Πουγκακιώτη Ιφιγένεια Υπεύθυνη Γραφείου 2. Αλαφοδήμου Ελένη 3. Γκέτσιου Αγνή 4. Σιούτα Αθανασία 5. Κωνσταντίνου Δέσποινα 6. Γκαλιμάνης Σωτήριος β. Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου 1. Κουτσής Πέτρος 2. Πριτσιόλας Ευθύμιος 3. Καραδήμα Ελένη-Μαρία γ.γραφείο Δημοτικού Νεκροταφείου 1. Γούβαλης Κων/νος 2. Ξενίτης Ανάργυρος δ. Γραφείο Εισπρακτόρων 1. Παπανικολάου Ευάγγελος 2. Καραγιάννης Αθανάσιος του Ιωάννη 3. Σιλεβίστας Δημήτριος 4. Μπαλατσούκας Δημήτριος ********* Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Χορταριάς Βασίλειος με αναπληρωτή την κ. Καρδάκου Δήμητρα 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Μαλισσόβας Αναστάσιος (αναπληρωτής) α. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών 1. Χιώτης Ιωάννης 3

4 2. Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα β. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Κλητήρων 1. Συναχερής Ελευθέριος 2. Επισκόπου Φωτεινή 3. Καλοπήτα Άννα 4. Βούτσινος Σταύρος 5. Φαρδής Παναγιώτης 6. Σταματάκος Αθανάσιος 7. Τσεκούρα Θωμαή γ. Γραφείο Ιστορίας Αρχείου 1.Μούρτος Ιωάννης 2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Ζαρονικόλας Ευάγγελος α. Γραφείο Μονίμου Προσωπικού 1. Μπαξεβάνη Αφροδίτη 2. Καροπούλου Παναγιώτα 3. Τάσιου Αικατερίνη β. Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ 1. Ζιάκα Βασιλική 2. Καναπίτσα Χριστίνα 3. Λιάπη Μαρία 4. Παπαϊωάννου Μαρία γ. Γραφείο Ιατρού Εργασίας δ. Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας 3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ : Καρδάκου Δήμητρα (αναπληρωτής) α. Γραφείο Δημοτολογίου-Ιθαγένειας Πολιτογράφησης 1. Μπαλαφούτη Γεωργία 2. Γερονικολού Ελένη 3. Τσαντζαλής Χρήστος 4. Σφήκα Χορταριά Αννούλα 5. Καρφής Παρασκευάς 6. Τσιρώνης Πέτρος και γραμματειακή υποστήριξη στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. του δήμου Λαμιέων (Δίβρης, Καλαμακίου, Κόμματος, Μεγάλης Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Θερμοπυλών και Λυγαριάς) 7. Σακελλάρης Ιωάννης 4

5 8. Γραμματίκα Ειρήνη 9. Αναγνώστου Σωτηρία β. Γραφείο Μητρώο Αρρένων-Στρατολόγίας 1. Λιαπάτη Διονυσία γ. Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων 1. Ζυγούρη Παναγιώτα 2. Λατσούδα Ζαχαρούλα δ. Γραφείο Ληξιαρχείου-Πολιτικών Γάμων 1.Κωνσταντάκης Κυριαζής, Ληξίαρχος Δ.Ε. Λαμιέων, από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ 2. Αγραφιώτης Σωτήριος 3. Γκόλφη Μαρία, καθώς και Ληξίαρχος και γραμματειακή υποστήριξη στη Δημοτική Ενότητα Παύλιανης 4. Καραντζάβελος Κων/νος 5. Τσαλαφούτα Ελένη 6. Θεοχαροπούλου Αναστασία Δημοτικές Ενότητες 1. Νιάνιος Σπυρίδων, Ληξιάρχος και Γραμματειακή Υποστήριξη στη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου. 2. Σκαρμούτσος Κων/νος, Ληξιάρχος Δ.Ε. Λιανοκλαδίου και Γραμματειακή Υποστήριξη αυτής. 3. Γαλάνη Βασιλική, Γραμματειακή Υποστήριξη στην Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου. 4. Σπινάσα Μαρία, Γραμματειακή Υποστήριξη Δ.Ε. Υπάτης. 5. Τσιγαρίδας Γρηγόριος, Γραμματειακή Υποστήριξη Δ.Ε. Υπάτης. 6. Αγαθοπούλου Παρσκευή, Γραμματειακή Υποστήριξη Λουτρών Υπάτης και Ληξίαρχος Δ.Ε. Υπάτης, από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί η σχετική απόφαση σε ΦΕΚ. 7. Ακρίβος Κων/νος, Γραμματειακή Υποστήριξη στην Τοπική Κοινότητα Ανθήλης και Δημοτικών Κοινοτήτων Σταυρού και Ροδίτσας. Γ. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ : Πολιτοπούλου Αφροδίτη (αναπληρωτής) 1.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ : Θανασούρα Δήμητρα (αναπληρωτής) α.γραφείο Σχεδιασμού,ελέγχου και τεκμηρίωσης παρακολούθησης προγραμμάτων 1.Λιανού Αγλαϊτσα 2.Τσούμα Κωνσταντίνα 5

6 β.γραφείο Αποτελεσματικότητας,ποιότητας και οργάνωσης 1.Συργουνιώτης Βασίλειος 2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Πολύζος Ζώης (αναπληρωτής) α.γραφείο Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1. Σταματοπούλου Χρυσούλα β.γραφείο Τεχνολογιών,πληροφορικής και επικοινωνιών 1. Συράκης Ιωάννης Δ. Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Π. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Τσίγας Δημήτριος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Μπακογιάννης Δημήτριος 1. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Παπαϊωάννου Αθανάσιος (αναπληρωτής) α.γραφείο Πληροφοριών 1. Κολοκύθα Ειρήνη 2. Τσίρκα Ελένη 3. Τσίκνα Ευαγγελία 4. Νατσκούλη Ευφροσύνη β.γραφείο Πρωτοκόλλου 1. Αρβανίτη Δήμητρα 2. Σταθουδάκη Ευγενία 2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ :Οικονόμου Νικόλαος (αναπληρωτής) α.γραφείο Διεκπεραίωσης αιτημάτων 1. Κουτρομάνου Βαρβάρα β.γραφείο Υποδοχής Διαχείρησης Πολιτών 1. Ανδρεάκη Στυλιανή 2. Μίχας Αργύριος 6

7 ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου 1. Καραγιάννη Βασιλική ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Υπάτης 1. Πολίτης Ιωάννης Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Τσώνης Δημήτριος (αναπληρωτής) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Αντζουλή Βασιλική 2. Δημητρόπουλος Ιωάννης 3. Ράλλης Παρασκευάς 4. Τσάρος Αθανάσιος 1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα (αναπληρωτής) 1. Τσαούσης Κων/νος 2. Γκέτσιος Ιωάννης 3. Σταματοπούλου Χρυσάφω 4. Μαυρακάνα Άρτεμις 5. Αντωνοπούλου Όλγα 6. Λεπίδα Μαρία 7. Ξυνογάλου-Γραμματίκα Δήμητρα Τεχνίτες(Ελαιοχρωματιστών) 1. Ασημάκης Κων/νος 2. Κολοβός Ανδρέας 3. Μαγγόπουλος Αθανάσιος 4. Φύκας Δημήτριος 2. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Αποστολόπουλος Παναγιώτης Μηχανικοί 1. Κακανά Ζωή 2. Ρουχά Αλεξία 3. Καραγκούνη Ευθυμία 4. Σεϊντής Λεωνίδας 5. Λέτσος Γεώργιος 7

8 Τεχνίτες 1. Αντωνόπουλος Νικόλαος 2. Ζήσιμος Ηλίας 3. Κολοβός Ιωάννης 4. Ρίζος Γεώργιος Δημήτριος 5. Τσούμας Ευάγγελος 6. Παπαδόπουλος Χρήστος 3.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Στεφανής Κωνσταντίνος Μηχανικοί 1. Φούντας Θεόδωρος 2. Σερεμέτη Ιωάννα 3. Μακρυγιάννη Αγγελική Ηλεκτρολόγοι-Μόνιμοι 1. Γκαραβέλος Ιωάννης 2. Γκουζίνης Γεώργιος 3. Περιβολιώτης Ιωάννης 4. Σκαρμούτσος Θεόδωρος Τεχνίτες 1. Γουλόπουλος Γεώργιος 2. Ζαφείρης Στυλιανός 3. Ζουμπόπουλος Αλέξανδρος Τεχνίτες (υδραυλικοί) 1. Νικολάου Σωτήριος 2. Σκάρλας Ευστάθιος 3. Ανδρεόπουλος Κων/νος 4. Τυλιγάδας Γεώργιος 5. Σιαμέτης Μιλτιάδης Ηλεκτρολόγοι-ΙΔΑΧ 1. Καραστέργιος Σωτήριος 2. Κράνας Νικόλαος 3. Κουτσουμπίνας Γεώργιος 4. Σπανός Νικόλαος 4.ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ρίζος Σωτήριος α.γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικών Έργων 1.Μυλωνής Ιωάννης 2.Ζάρδας Απόστολος 3.Σαλόγιαννου Λελούδα 4.Ζαφείρης Στυλιανός 5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8

9 ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Σαμούρης Χαράλαμπος (αναπληρωτής) α. Γραφείο Ελέγχου Δόμησης και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 1.Καρτσιώτης Ανέστης 2.Ραχούτη Βασιλική 3.Παπαγεωργίου Ευλαλία 4.Καραντζάβελου Πανωραία 5.Μπάτρη Σταματίνα β. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών 1.Παπανάγνου -Κυρίτση Γεωργία γ. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πολεοδομικών Θεμάτων 1. Γιαλιάς Ηλίας 2. Χριστοδουλιάς Βασίλειος ΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Ανδρεωσάτος Ανδρέας Γραμματεία 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Καπέλλας Αναστάσιος α. Γραφείο Διαχείρισης και Αποκομιδής Απορριμμάτων 1. Ζουμπόπουλος Παναγιώτης β.γραφείο Καθαριότητας Οδών, Πλατειών και Κοινοχρήστων χώρων Επόπτες Καθαριότητας 1. Σταϊκούρα Βασιλική Επιστάτης Καθ/τας Κωστούλας Κων/νος Εργάτες Καθαριότητας-Μόνιμοι 1. Βασιλείου Βασίλειος 2. Ζησόπουλος Θωμάς 3. Καραγκούνης Αναστάσιος 4. Κασελάς Γεώργιος 5. Κοντής Βασίλειος 6. Κουτσόπουλος Νικόλαος 9

10 7. Νικολοπούλου Ευαγγελία 8.Παπαδάτος Ιωάννης 9.Παππάς Κων/νος 10.Στεργίου Αναστάσιος 11.Σύρος Γεώργιος 12.Χαντζηγιάννης Ευάγγελος 13.Χριστοδούλου Νικόλαος 14.Χρόνης Βασίλειος 15. Βελέντζας Ανδρέας 16. Μπέλεχας Αλέξανδρος 17. Ξηρομερίτη Μαρία 18. Παγώνη Ελπίδα Καθαρίστριες Μόνιμο Προσωπικό 1. Μάρκου Αγγελική 2. Μιχαήλ Θεοδώρα 3. Παύλου Σοφία 4. Πουταχίδου Αικατερίνη Εργάτες Καθαριότητας-ΙΔΑΧ 1. Αντωνουσάκη Αντωνία 2. Γεωργόπουλος Ευάγγελος 3. Δημητρίου Κωνσταντία 4. Ζαγορίσιου Καλλιόπη 5. Καραγιάννης Κων/νος 6. Κατσώνης Νικόλαος 7. Κέπας Παναγιώτης 8. Κουράκη Κων/να 9. Μαρματζάκου Βασιλική 10. Μποής Ιωάννης 11. Μπαμπάος Απόστολος 12. Μυλωνά Ιωάννα 13. Ξενίτης Ανάργυρος 14. Παλαμιώτης Γεώργιος 15. Πανταζή Χρυσούλα 16. Πετροπούλου Πατρούλα 17. Πατήθρας Τηλέμαχος 18. Φλέσσας Δημήτριος γ. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Ανακύκλωσης 1.Μπότσης Δημήτριος δ. Γραφείο ΧΥΤΑ 1. Πλαλή Μαριάνθη Διοικητικοί 1.Κατσαντώνης Χρήστος Εργάτης Καθαριότητας 2.Παπαγιαννακόπουλος Βασίλειος ε.γραφείο Κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου 1. Λάμπρου Σπύρος 10

11 Οδηγοί-Μόνιμοι 1. Γρεβενίτης Γεώργιος 2. Κλειτσάκης Γεώργιος 3. Κονδυλόπουλος Κων/νος 4. Σακελλάρης Δημήτριος 5. Χατζηγεώργος Αθανάσιος 6. Καραματσούκης Γεώργιος Οδηγοί-ΙΔΑΧ 1. Αϋφαντής Χρήστος 2. Κολυμπίρης Παναγιώτης 3. Μητσόπουλος Ταξιάρχης 4. Ραμιώτης Γεώργιος 5. Χαλλής Ηλίας Χειριστές Μηχανημάτων-Μόνιμοι 1. Βασιλείου Κων/νος 2. Καραγεώργος Αθανάσιος 3. Κοντακτσής Δημήτριος 4. Κυροδήμος Δημήτριος 5. Μπασδέκης Σταύρος 6.Τσάμης Νικόλαος 7. Αλεξανδρόπουλος Κων/νος Χειριστές Μηχανημάτων-ΙΔΑΧ 1. Κουρκοβέλης Ευάγγελος 2. Στριφτάρας Κων/νος 2.ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Κυροδήμος Ηλίας (αναπληρωτής) α. Γραφείο Φυτικής Παραγωγής Γεωτεχνικών έργων (πρασίνου) 1. Κυριαζόπουλος Νικόλαος 2. Κούρτης Ευάγγελος 3.Παπαγιαννακοπούλου Αθανασία 4. Σκουφίτσα Παναγιώτα β. Γραφείο Ζωϊκής Παραγωγής αλιείας 1.Νικολάου Βασίλειος γ.γραφείο Δημοτικών Σφαγείων 1. Γκίκας Χρήστος 2. Καλπάκη Σοφία δ.γραφείο Απασχόλησης Τουρισμού και εμπορικών Δραστηριοτήτων 1.Παπαϊωάννου Ευαγγελία 2.Παπιώτη Δήμητρα 3.Σεϊμένη Αικατερίνη Δενδροανθοκηπουροί 1.Ανδρεόπουλος Μιλτιάδης 11

12 2. Καραγιάννης Αθανάσιος του Χαρ. 3. Λελεντζής Ρίζος 4. Σκέντζος Χρήστος 5.Στάϊκος Κων/νος 6. Σχοινάς Δημήτριος Λοιπές Ειδικότητες 1.Κάλλος Ευθύμιος 2.Καρβέλης Γεώργιος 3.Παπαγεωργίου Γεώργιος 4.Φούντας Χρήστος 5.Βούλγαρης Βασίλειος 6.Καλλιαντέρης Αναστάσιος Η. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ : Γατσινάρη Σταυρούλα (αναπληρωτής) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Πρωτοκόλλου 1. Καλτσούλα Ζωή, καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο Πρόνοιας 1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ :Μιχαλοπούλου Θεοδώρα (αναπληρωτής) α. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας β.γραφείο Πρόνοιας και Προνοιακών Επιδομάτων 1. Καλτσούλα Ζωή 2. Στουρνάρα Σπυριδούλα 3. Ζαχαράκη Αλεξάνδρα 4. Κορκόβελου Μαρία καθώς και στο Τμήμα Υγείας Πρόνοιας Γραφείο Πρόνοιας 5. Μουμούρη Ελένη 6. Τσαντήλα Δήμητρα 2.ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ : Αδάμ Δούμα Χρυσούλα (αναπληρωτής) α.γραφείο Παιδικής Μέριμνας 1. Τσιμέκη Γεωργία 12

13 β.γραφείο Παιδικών Σταθμών 1. Καραθανάση Αντωνία-Υπεύθυνη Γραφείου 2. Διπλαρίδου Αικατερίνη 3. Καγκάλου Περίσσιου Αριστέα 4. Κατραούρα Καραντζάβελου Αννα 5. Ακριτίδου Κυριακή 6. Ζαρχάνη Ευθαλία 7. Ζαφείρη Δέσποινα 8. Λιάπη Βασιλική 9. Μπουρούνη Αντιγόνη 10. Νταρλαδήμα Ξανθή 11. Ντέσκου Γεωργία 12. Παπακώστα Παρασκευή 13. Τσιαχρή Αργυρώ 14. Χατζηγιάννη Γεωργία 15. Στάχου Γιαννούλα 16. Κριαρά Ευδοξία 17. Ντούλα Ευαγγελία 18. Γιολδάσης Νικόλαος 19. Μπόμπολη Μαρία 20. Παπαρίζου Ευθυμία γ.γραφείο Προστασίας Ανηλίκων 3.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ :Παπαευθυμίου Ευφυμία (αναπληρωτής) α.γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης Αλέξης Κοντόπουλος 1. Τσουβαλής Αθανάσιος β.γραφείο Μουσείων 1. Χαντζηγιάννη Αποστολία γ. Γραφείο Πνευματικών Κέντρων 1. Αγγελή Ευαγγελία 4.ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ : Χαρώνη Σοφία (αναπληρωτής) α. Γραφείο Παιδείας,Σχολικών Επιτροπών και Δια βίου Μάθησης 1. Ζιάκας Παναγιώτης 2. Ζαρίκα Κωνσταντίνα ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1. Δημητρίου Γεώργιος 13

14 2. Καταραχιά Γεωργία 3. Σαμαρτζής Ιωάννης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων -ΙΔΑΧ 1. ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2. ΔΟΥΒΛΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 5. ΚΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6. ΚΑΤΣΙΑΔΑ-ΜΑΘΕ ΜΑΡΙΑ 7. ΛΑΘΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8. ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ 9. ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 10. ΦΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 11. ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΩΝΗ 12. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 13. ΝΤΖΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΟΥΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 15. ΠΑΣΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16. ΣΑΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 17.ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 19.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20.ΒΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 22.ΚΑΛΕΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23.ΚΑΡΑΠΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 24.ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 25.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 26.ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 27.ΚΥΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 28.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 29.ΜΠΑΝΙΑ ΟΞΑΝΑ 30.ΝΤΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 31.ΝΤΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ 32.ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 33.ΡΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ 34.ΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 35.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36.ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ 37.ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 38. ΤΖΟΥΜΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 39.ΤΣΙΚΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ β. Γραφείο Ισότητας των φύλων 5.ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ :Σουφλέρης Νικόλαος (αναπληρωτής) 14

15 α. Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας 1.Στριφτός Δημήτριος β. Γραφείο Διαχείρησης Αθλητικών χώρων και Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού 1. Στριφτός Δημήτριος καθώς και στο Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής 2. Κουμπούρας Κωνσταντίνος 3. Μυριδάκη Ασημούλα 4. Καραγιάννης Κωνσταντίνος 6. ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ : Βάρσου Παρασκευή (αναπληρωτής) καθώς και Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο Πρόνοιας στο α. Γραφείο Πρόνοιας Κοινωνικού Αποκλεισμού ΚΑΠΗ 1. Κορκόβελου Μαρία καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο Πρόνοιας 2. Γάκη Ελένη 3. Σκανδάλη Σπυριδούλα 4. Λαϊτσα Βασιλική 5. Θεοδοσίου Ευανθία 6. Γώγουλου Ευαγγελία 7. Νικολοπούλου Ευαγγελία 8. Δημητρίου Δημήτριος β. Γραφείο Υποστήριξης Απόρων 7. ΤΜΗΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ : Βλάχου Γιαννούλα α. Γραφείο Ανέργων και Δημοτικής Μέριμνας β. Γραφείο Καταναλωτή γ. Γραφείο ΑΜΕΑ-Πολυτέκνων-Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία Υπαγόμενα απευθείας στο Δήμαρχο 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΥΜΟΤΥΠΙΑΣ 15

16 5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 6.ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Μαυρίκας Φώτης 2. Μωρίκη Ιωάννα 3. Καρμάλη Βασιλική 7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1. Ζησάκης Νικόλαος 8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 1. Μαντάς Δημήτριος 2. Χασιακού Μαρία 3. Πολυμεροπούλου Ιωάννα 9.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Στεφοπούλου Αθηνά (αναπληρωτής) 1. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 1. Περιβολιώτη Βασιλική 2. Πιπέλια Αλεξάνδρα 3. Μπλουχάρη Αθανασία 4. Κατσαβριάς Ευάγγελος 2. Γραφείο Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού 1. Αλεξίου Γεώργιος 2. Αντωνολουκάς Δημήτριος 3. Γαλώνης Δημήτριος 4. Γρηγοράκης Ιωάννης 5. Ζαχαριάδου Αικατερίνη 6. Κίτσος Βασίλειος 7. Κοντογιάννης Δημήτριος 8. Κοτσιμπού Μαργαρίτα 9. Κουτσοθόδωρος Φώτης 10. Μιχαλάς Σπύρος 11. Μουρτσινούδη Μαρία 12. Οικονόμου Ελένη 13. Παπαδογιάννης Θεόδωρος 14. Τριανταφύλλου Κλεάνθη 15. Τσιμέκας Αλέξανδρος 16. Τσούμας Δημήτριος 17. Τσούτσικας Δημήτριος 18. Φυσέκης Αθανάσιος 3. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 7. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 16

17 ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ : Χορταριάς Βασίλειος (με παράλληλα καθήκοντα στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 1.ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :Γεωργαντάς Κωνσταντίνος (αναπληρωτής) 1. Θεοδωροπούλου Αικατερίνη 2.ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :Κατσούλης Βασίλειος (αναπληρωτής) 1.Ευθυμιόπουλος Γεώργιος 2. Γεωργίου Γεώργιος 3. Αραμπατζής Αντώνιος 4. Γεροδήμος Νικόλαος 5. Κεραμάρης Αθανάσιος 6. Κιτσιάκη Παρασκευή 7. Μπαρμπούνης Ανάργυρος 8. Μπιζάκης Δημήτριος 9. Ντάλλα Χριστίνα 10. Τσαμαδιά Ελένη 3.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Συναχερή Βασιλική Η παραπάνω απόφαση θα ισχύσει από την κοινοποίησή της μέχρι τροποποιήσεώς της με νεωτέρα, ή μέχρι την κρίση τακτικών προϊσταμένων από το υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3839/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Ε.Δ. : 1. Γραφείο Δημάρχου 2. κ.κ. Αντιδημάρχους 3. Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Μισθοδοσίας Κοινοποίηση Αναφερόμενους υπαλλήλους (με αποδεικτικό επίδοσης) 17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος Υποψήφιοι για το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχιτέκτων, Ζωγράφος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 13/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ Αριθ.Πρωτ : 39690 ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Φλέµινγκ και Ερυθρού Σταυρού- Λαµία Ταχ. Κωδ. : 35 100 Τηλ : 2231 3 51028 Fax : 2231 3

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Αθηνά ΜΠΟΝΙΑ, Εύη ΚΛΕΙΤΣΑ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Άρης ΨΥΧΑΣ Δημοτικό Ραδιόφωνο Παναγιώτης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ,, Δέσποινα ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ειρήνη ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Γλύκα ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ, Ζωή ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Ιωάν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάν. ΧΟΛΕΒΑΣ Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Συμβούλων Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Γλύκα ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ, Αθηνά ΜΠΟΝΙΑ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Ιωάν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάν. ΧΟΛΕΒΑΣ Δημοτικό Ραδιόφωνο ΚΠΝ Παναγιώτης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. v.2

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. v.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2012 v.2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 57001 ΘΕΡΜΗ 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Αντιδημάρχων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011

Αρ. Απόφασης: 267/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΦΑΧ EMAIL 2132042808-809 fax210 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2474401 2132042805- gd@fyli.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193640/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2014 19 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4935/111034 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. (οικ.) 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Πλ.Ελευθερίας 3 ΤΚ : 35100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193642/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 2 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοι νωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑ

http://sep4u.gr ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑ Κωδ. Υποψηφ Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΛΥΚΕΙΟ 14046633 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 ΛΥΚ 14046784 ΒΕ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Έκδοση 1 η Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 Επιτυχόντες στο Ν. Φθιώτιδας (κατ: 90%)

http://sep4u.gr Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 Επιτυχόντες στο Ν. Φθιώτιδας (κατ: 90%) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΤΣΙΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΛ ΤΗΛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 24210 59395

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2713601191 2713601192 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα