Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση;"

Transcript

1 Μέθοδοι Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση;

2 Κατηγοριοποίηση μεθόδων εξυγίανσης ρυπασμένων χώρων Με βάση: το ρυπασμένο μέσο (ακόρεστη ζώνη: έδαφος, κορεσμένη ζώνη: έδαφος + υπόγειο νερό) την φάση του (οργανικού) ρύπου (υδατική φάση: διαλυμένος ρύπος, μη υδατική φάση: nonaqueous phase liquid - NAPL) τον μηχανισμό αποκατάστασης (μεταφορά μάζας ρύπου σε άλλο μέσο, διάσπαση ρύπου) τον στόχο της εξυγίανσης (προφύλαξη πληθυσμού δηλ. προστασία από έκθεση, περιορισμό εξάπλωσης ρύπου, αποκατάσταση χώρου)

3 Μέθοδοι απορρύπανσης υπογείων υδάτων και εδάφους Κατηγοριοποίηση με βάση τον βαθμό επέμβασης: (1) Φυσική εξασθένηση ρύπων (συνοδεύεται από παρακολούθηση!) (2) Εγκιβωτισμός/αδρανοποίηση ρύπων (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων) (3) Επεξεργασία ρυπασμένου μέσου επί τόπου επεξεργασία απομάκρυνση ρύπου επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους

4 Δύο οι κύριες συνιστώσες των τεχνολογιών αποκατάστασης Επίδοση μηχανισμού αποκατάστασης διαφορετικά προβλήματα ανά κατηγορία ρύπων πιο εύκολα ελεγχόμενη για επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους Πρόσβαση στον ρύπο χρειάζεται να ελέγξω την κίνηση κάποιας φάσης; (νερού, αέρα) πόσο ενεργά πρέπει να επέμβω; SOS!

5 Το προφίλ μιας τεχνολογίας αποκατάστασης SOS! Περιγραφή (για τον μη ειδικό) Τεχνικά χαρακτηριστικά ρυπασμένο μέσο φάση οργανικού ρύπου μηχανισμός αποκατάστασης στόχος αποκατάστασης επί τόπου ή όχι Επίπεδο ανάπτυξης (ερευνητικό πιλοτικό κλίμακα πεδίου ή εφαρμογή στο πεδίο κάποια θέματα υπό έρευνα) Χρονικός ορίζοντας (μήνες χρόνια δεκαετίες) Κόστος (χαμηλό μέτριο υψηλό)

6 Φυσική εξασθένηση: Μηχανισμοί Αραίωση (μεταγωγή, διασπορά, διάχυση) Προσρόφηση/απορρόφηση στη στερεά φάση Εξάτμιση στην αέρια φάση Χημική αποδόμηση Βιολογική αποδόμηση

7 Περιορισμός εξάπλωσης ρύπων (1) Εγκιβωτισμός ρύπου (containment) Καλύμματα (=μονωτική στρώση) με ή χωρίς άντληση νερού, φυτοκάλυψη Περιμετρικά διαφράγματα (αιώρημα μπεντονίτη ή τσιμέντου + μπεντονίτη) και άντληση νερού

8 Πλήρης εγκιβωτισμός ρυπασμένη περιοχή περιμετρικό διάφραγμα χαμηλής περατότητας LaGrega et al., 1994, Hazardous Waste Management, McGraw Hill

9 Μερικός εγκιβωτισμός φρέαρ άντλησης διάφραγμα LaGrega et al., 1994, Hazardous Waste Management, McGraw Hill

10 Εγκιβωτισμός ρύπου: Περιστατικό Βιομηχανική μονάδα στην Ιταλία δίπλα σε ποτάμι Πρόβλημα: μεταφορά ρύπων στο ποτάμι Λύση: περιμετρικό διάφραγμα τσιμέντουμπεντονίτη με ενδιάμεση γεωμεμβράνη Βιβλ. Αναφ.: Manassero M. and C. Viola, 1992, Innovative aspects of leachate containment with composite slurry walls: A case history, In: Slurry Walls: Design, Construction, and Quality Control, D.B. Paul et al. (Eds), ASTM Publ. No , ASTM, Philadelphia, PA, USA.

11 Περιμετρικό διάφραγμα: περιστατικό στην Ιταλία Manassero & Viola, 1992

12 Περιμετρικό διάφραγμα & διαχείριση υπόγειου νερού τάφρος άντλησης περιμετρικό διάφραγμα τσιμέντου-μπεντονίτη με ενδιάμεση γεωμεμβράνη Manassero & Viola, 1992

13 Περιορισμός εξάπλωσης ρύπων (2) Σταθεροποίηση ρύπου / στερεοποίηση εδάφους (stabilization/solidification) Το χώμα αναμειγνύεται με πρόσθετα ώστε να αντιδράσει ο ρύπος (Λαύριο: ανάμειξη απορριμμάτων επίπλευσης με ασβεστολιθική άμμο) ή/και να σταθεροποιηθεί το χώμα (πχ ανάμειξη με τσιμέντο) Υαλοποίηση εδάφους (vitrification) Το έδαφος θερμαίνεται (έως και 1800 ο C) και υαλοποιείται ακινητοποιώντας τους ρύπους

14 Υαλοποίηση εδάφους Sharma & Reddy, 2004, Geoenvironmental Engineering, Wiley

15 Απομάκρυνση ρύπου και επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους Απομάκρυνση με άντληση: ρύπανση υπόγειου νερού με εκσκαφή: ρύπανση εδάφους (ακόρεστη ζώνη) Επεξεργασία φυσική, χημική, βιολογική

16 Σχόλια για μεθόδους απορρύπανσης που βασίζονται στην άντληση νερού Έχουν προβλήματα σε ανομοιογενή εδάφη Λύσεις για παράλληλες στρώσεις: οριζόντια πηγάδια, πηγάδια με επανακυκλοφορία νερού Υπολογισμοί μείωσης συγκέντρωσης συχνά υποεκτιμούν τον απαιτούμενο χρόνο απορρύπανσης Οι προβλέψεις βασίζονται σε μοντέλα που υποθέτουν στιγμιαία ισορροπία μεταξύ της υδατικής και στερεάς φάσης όσο μειώνεται η μάζα συγκέντρωση Λύση: προσομοίωση με δύο περιοχές, ταχείας (στιγμιαίας) και βραδείας (με υστέρηση) αντιστροφής των φαινομένων προσρόφησης/απορρόφησης

17 Εξέλιξη απορρύπανσης με υστέρηση στην εκρόφηση Ισορροπία στερεάςυδατικής φάσης Υστερητική εκρόφηση

18 Επί τόπου επεξεργασία Ενεργητική επέμβαση στην κίνηση του υπόγειου νερού (άντληση) και επεξεργασία (βιολογική ή φυσική/χημική) Eισπίεση προσθέτων για την επίτευξη χημικής ή βιολογικής αντίδρασης (πιθανό πρόβλημα: πρόσβαση προσθέτων στην περιοχή του ρύπου;) Παθητική επέμβαση στην κίνηση του υπόγειου νερού (περατά διαφράγματα) και επεξεργασία (βιολογική ή φυσική/ χημική) μέσα στο διάφραγμα (= επί τόπου αντιδραστήρας)

19 Επί τόπου επεξεργασία με άντληση και εισπίεση νερού+προσθέτων Semprini et al., 1992, J. Hazardous Materials, 32:

20 Επί τόπου επεξεργασία με επανακυκλοφορία νερού και εισπίεση προσθέτων

21 Εισπίεση προσθέτων για την ενίσχυση της βιοαποδόμησης Ρυπασμένος Χώρος Χρόνος ημιζωής τριχλωροαιθένιου (TCE) EPA (1997), Symposium on Natural Attenuation of Chlorinated Organics St. Joseph Site (Bendix Corp.), MI Plattsburgh AFB, NY Eielson AFB, AK χρόνια χρόνια 0.73 χρόνια Parsons (2004), Enhanced Anaerobic Bioremediation of Chlorinated Solvents Στεγνοκαθαριστήριο (WI): Βιοδιέγερση (Biostimulation) Συλλογή 8 χώρων με βιοδιέγερση Aerojet Corporation, CA: Βιοεπαύξηση (Bioaugmentation) μήνες μήνες μέρες Βιοδιέγερση: εισπιέζονται πρόσθετα για να πολλαπλασιαστούν οι γηγενείς μικροοργανισμοί και να επιταχυνθεί η δράση τους Βιοεπαύξηση: εισπιέζονται πρόσθετα και κατάλληλοι μικροοργανισμοί

22 Περατά διαφράγματα Η ιδέα: επί τόπου επεξεργασία χωρίς (καμία) ενεργητική παρέμβαση στη ροή του υπόγειου νερού απόβλητα ρύπος υλικό πλήρωσης που συντελεί στην αποδόμηση του ρύπου, πχ Fe 0 + Cr +6,Fe 0 + TCE, κηπευτικά υπολείμματα +TCE επεξεργασμένο νερό διάφραγμα (συνεχές)

23 Εναλλακτικός σχεδιασμός: ασυνεχές διάφραγμα funnel & gate Περατό τμήμα διαφράγματος (gate) και σωλήνες δειγματοληψίας πλήρωση διαφράγματος gate funnel = πέτασμα μπεντονίτη

24 Περατά διαφράγματα - αντιδραστήρες: Περιστατικό Πρόβλημα: χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες στο υπόγειο νερό ξεπερνούν όρια ιδιοκτησίας Λύση 1: άντληση και επεξεργασία. Αργεί να φέρει αποτελέσματα Λύση 2: κατασκευή διαφράγματος πετυχαίνει μείωση συγκεντρώσεων στα κατάντη

25 Συγκεντρώσεις ανάντη-κατάντη διαπερατού διαφράγματος

26 Άντληση ατμών (ακόρεστη ζώνη) Άντληση αέρα (+ ατμών ρύπων) από την ακόρεστη ζώνη (soil vapor extraction SVE) για ρύπους με υψηλές τιμές σταθεράς Henry και τάσης ατμών κατάλληλη για διαρροή ρύπου διαλυμένου στο νερό ή μη υδατικής φάσης πρέπει να συνδυαστεί με επεξεργασία αντλούμενου αέρα παραλλαγή με μικρές ταχύτητες αέρα για αύξηση ρυθμού βιολογικής αποδόμησης (bio-venting)

27 Άντληση αέρα από την ακόρεστη ζώνη (1)

28 Άντληση αέρα από την ακόρεστη ζώνη σε συνδυασμό με κατασκευή καλύμματος (2)

29 Κυκλοφορία αέρα στην ακόρεστη ζώνη για ενίσχυση βιολογικής αποδόμησης

30 Αεροδιασκορπισμός: Εισπίεση αέρα (κορεσμένη ζώνη) Εισπίεση αέρα κάτω από το χαμηλότερο σημείο ρύπανσης (air sparging, in situ air stripping) καθώς ο εισπιεζόμενος αέρας κινείται προς τα πάνω απομακρύνει τους πτητικούς ρύπους για ρύπους με υψηλές τιμές σταθεράς Henry και τάσης ατμών κατάλληλη για διαρροή ρύπου διαλυμένου στο νερό ή μη υδατικής φάσης εφαρμόζεται σε περατά εδάφη πρέπει να συνδυαστεί με συλλογή ατμών στην ακόρεστη ζώνη (και επεξεργασία)

31 Αεροδιασκορπισμός & οριζόντια φρέατα

32 Φυτοαποκατάσταση Φυτοαποδόμηση ριζοαποδόμηση: διάσπαση των ρύπων (κυρίως οργανικών) στην περιοχή των ριζών ή και στην ίδια τη μάζα των φυτών Φυτοσταθεροποίηση: ακινητοποίηση των ρύπων (μέταλλα ή υδροφοβικοί οργανικοί ρύποι) στην περιοχή του ριζικού συστήματος Φυτοεξαγωγή: συσσώρευση των ρύπων στους φυτικούς ιστούς (κυρίως μέταλλα και μεταλλοειδή) και απομάκρυνση με διαδικασία διαδοχικών συγκομιδών * Πιθανότητα εξάπλωσης μέσω του φυτού στο περιβάλλον (εξάτμιση) και στην τροφική αλυσίδα

33 Οι δύο κύριες συνιστώσες των τεχνολογιών αποκατάστασης Επίδοση μηχανισμού αποκατάστασης διαφορετικά προβλήματα ανά κατηγορία ρύπων πιο εύκολα ελεγχόμενη για επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους Πρόσβαση στον ρύπο χρειάζεται να ελέγξω την κίνηση κάποιας φάσης; (νερού, αέρα) πόσο ενεργά πρέπει να επέμβω;

34 Πηγές Sharma, H.D. and K.R. Reddy, 2004, Geoenvironmental Engineering: site remediation, waste containment, and emerging waste management technologies, Wiley Γιδαράκος, Ε. και Μ. Αϊβαλιώτη, 2005, Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη

35 Πηγές στο Internet Περιγραφές τεχνολογιών από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αμερικής προσέξτε και τις περιγραφές για το ευρύ κοινό - Citizen's Guides to Cleanup Methods, (π.χ. A citizen s guide tο bioremediation) Remediation Technologies Development Forum (κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων)

Μέρος 1 ον - περιεχόμενα

Μέρος 1 ον - περιεχόμενα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρίνα Πανταζίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΛΕΞΗ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 14 Ιανουαρίου 2009 Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας

8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας 8.1 Γενικά Η απορρύπανση εδαφών και υπόγειων υδροφορέων αλλά και η προστασία τους από τη ρύπανση αποτελούν αντικείμενα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1 Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους Θεσσαλονίκη 2012 1 Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοαποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 9.1. Γενική περιγραφή

Φυτοαποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 9.1. Γενική περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Φυτοαποκατάσταση 9.1. Γενική περιγραφή Η φυτοαποκατάσταση (γνωστή επίσης και ως πράσινη αποκατάσταση, βοτανο-αποκατάσταση, αγροαποκατάσταση και φυτική αποκατάσταση) είναι η ονομασία που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοµοίωση Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Μάζας. Εξυγίανση Υπογείων Υδάτων εφαρµόζοντας την Τεχνολογία των Συγκλινόντων Φραγµάτων και ιόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Μ. Πανταζίδου 1, Α. Παπαµαρινόπουλος 1, Ε. Σκυλάκης 1, Χ. Τσατσανίφος 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γιώργος Ζερβάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το βασικό πρόβληµα: Παραγωγή επικίνδυνων χηµικών ενώσεων Τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 10: Ανάπτυξη Εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ», ΜΠ-439 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1&2 19 Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Κ. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας. Launching an informal Thematic Committee for Terminology

Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας. Launching an informal Thematic Committee for Terminology 1 Εμπειρίες από το ξεκίνημα μιας άτυπης Θεματικής Επιτροπής Ορολογίας Μαρίνα Πανταζίδου, Νυμφοδώρα Παπασιώπη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να προτείνει ένα σχήμα ορολογικής εργασίας υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα»

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Βασίλης Αντωνόπουλος Καθηγητής Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΟΑΜ) Μεταπτυχιακή Εργασία Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση

Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Στερεοποίηση / Σταθεροποίηση 8.1 Εισαγωγή Η στερεοποίηση και η σταθεροποίηση (Σ/Σ, Solidification/Stabilization) αποτελούν τεχνικές κατεργασίας οι οποίες μειώνουν την κινητικότητα των ρύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑ ΜΙΟΥ, ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα