Πρωτόότυπο εναντίίον φαντάάσµατος: Εικονογράάφος παλαιάάς κοπήής στον καιρόό της κρίίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτόότυπο εναντίίον φαντάάσµατος: Εικονογράάφος παλαιάάς κοπήής στον καιρόό της κρίίσης"

Transcript

1 Δηµήήτρη Παυλόόπουλου Πρωτόότυπο εναντίίον φαντάάσµατος: Εικονογράάφος παλαιάάς κοπήής στον καιρόό της κρίίσης Το ελληνικόό βιβλίίο στην κρίίση: Σκέέψεις για το παρελθόόν, παρατηρήήσεις για το παρόόν, ιδέέες για το µέέλλον Κεντρικόό Κτήήριο Πανεπιστηµίίου Αθηνώών Αµφιθέέατρο Ιωάάννης Δρακόόπουλος 10 Μαΐου 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Από το 1847 και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τα περιοδικά και οι εφημερίδες στην Ελλάδα εικονογραφούνταν με τη μέθοδο της ξυλογραφίας σε όρθιο ξύλο, που την εφεύρε ο Άγγλος Thomas Bewick. 1 Στη μέθοδο αυτή η πλάκα χάραξης αποτελείται από εγκάρσια κομμένες φέτες σκληρών θαμνοειδών φυτών, οι οποίες έχουν κολληθεί μεταξύ τους πάνω τους ο χαράκτης, αφού απλώσει λευκή πάστα ανθρακικού μολύβδου, σχεδιάζει με μολύβι το έργο, προτού το χαράξει στις έγχρωμες ξυλογραφίες το κάθε χρώμα μπαίνει με διαφορετική ξύλινη πλάκα. Τα χαρακτικά, αντίγραφα, τις περισσότερες φορές, ευρωπαϊκών εικόνων, τα δούλευαν σπουδαστές της χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, οι οποίοι βιοπορίζονταν κυριολεκτικά αντί πινακίου φακής, αποβλέποντας στην ταχύτερη δυνατή παραγωγή, προκειμένου να καλύψουν τις επιτακτικές ανάγκες κυκλοφορίας των εντύπων. Τα χαραγμένα ξύλα, μετά τη χρήση τους, τα πλάνιζαν για να τα ξαναχαράξουν Ένα τέτοιο περιοδικό, που από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκδόσεώς του, το 1879, εικονογραφείται με ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, είναι το περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων του Νικολάου Π. Παπαδοπούλου Υδραίου, το οποίο έχει ως πρότυπά του τα αντίστοιχα γαλλικά περιοδικά Le Petit Français Illustré, Figaro de la Jeunesse, Saint Nicolas, και κυρίως το Magasin d Éducation et de Récréation. 2 Ως ξυλογράφοι της Διαπλάσεως των Παίδων, παραδίδοντας μεγάλα ξυλογραφήματα (16 13 εκ.) για το εξώφυλλο ή μικρότερα και διακοσμητι- 1 Βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - Γλωσσάρια Όρων, τρίτη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, Αθήνα 2011, σ Βλ. Βίκυς Πάτσιου, Η Διάπλασις των Παίδων [ ]. Το πρότυπο και η συγκρότησή του, Αθήνα 1987, σ. 69 [= Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. 15].

12 κά θέματα για τις εσωτερικές σελίδες, εργάζονται οι Ιωάννης Γ. Πλατύς, Παναγιώτης Πολυχρόνης, Ιωάννης Οικονόμου, Ελευθέριος Καζάνης, Γεώργιος Αντ. Οικονόμου, Γεώργιος Ν. Ροϊλός και Νικόλαος Οικονομόπουλος. Μαθητές όλοι στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας του Αριστείδη Λ. Ροβέρτου, μαθητή του πρώτου δάσκαλου της χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, του ιεροδιακόνου Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου, σπούδαζαν την ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο μέσα σε τρία χρόνια, με το εξής πρόγραμμα διδασκαλίας: αντιγραφική ξυλογραφία από ξυλογραφία, αντιγραφική ξυλογραφία από χαλκογραφία και αντιγραφική ξυλογραφία από ελαιογραφία. Κατάλληλα προετοιμασμένοι, αποφοιτούσαν έτοιμοι να εργαστούν για την εικονογράφηση εντύπων. 3 Οι ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, από τον τόμο του 1881 της Διαπλάσεως των Παίδων χαρακτηρίζονται από την ακρίβεια της απόδοσης και από τη θαυμαστή χάραξη των θεμάτων πάνω στο ξύλο. Η αριστοτεχνική λεπτότητα των γραμμών τους τις κάνει να θυμίζουν χαλκογραφίες π.χ. ο «Ναυτόπαις» του Παναγιώτη Πολυχρόνη ή η «Έκπληξις!» του Ελευθερίου Καζάνη. Εικονογραφούσαν συνήθως παιδικά διηγήματα λογοτεχνών ό- πως ο Αιμίλιος Ειμαρμένος [Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης]. 4 Κατά τον 20όν αιώνα το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο γνώρισε α- νάπτυξη χάρη σε εκδοτικούς οίκους της Αθήνας (Ελευθερουδάκη, «Αστέρος» Αλεξάνδρου & Ευαγγέλου Παπαδημητρίου, «Αγκύρας» Απόλλωνος Παπαδημητρίου, «Ατλαντίδος» Μ. Πεχλιβανίδη & Σίας, κ.ά.) 5 και σε φω- 3 Για τους ξυλογράφους-εικονογράφους αυτούς βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, «Ζωγράφοι-ξυλογράφοι εικονογραφούν το περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων», Γρηγόριος Ξενόπουλος. Πενήντα χρόνια από το θάνατο ενός αθάνατου ( ), Πρακτικά Συνεδρίου, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Στοά του Βιβλίου, Νοεμβρίου 2001, Α- θήνα 2003, σ Γιάννη Μπόλη - Δημήτρη Παυλόπουλου, Ελληνική Χαρακτική, Ιστορία - Λεξικό Χαρακτών, Αθήνα 2012, σ Βλ. γενικά Ουρανίας Πολυκανδριώτη, Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης ( ), Αθήνα 2011 [= Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τ. 48]. 5 Βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, «Οι Νέοι Μεγάλοι Εκδοτικοί Φορείς της Αθήνας. Τυπογραφεία - Εκδοτικοί Οίκοι (19ος-20ός αι.)», Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του

13 τισμένους δασκάλους της τέχνης του βιβλίου (Γιάννη Κεφαλληνό, 6 Κώστα Γραμματόπουλο 7 ). Κληρονόμος αυτής της σχεδιαστικής-χαρακτικής παράδοσης είναι η εικονογράφος παιδικών βιβλίων Ράνια Βαρβάκη. Γεννημένη στην Αθήνα το 1962, μεγάλωσε σε περιβάλλον σχετικό με τις γραφικές τέχνες: οι γονείς της είχαν ιδρύσει, από τη δεκαετία του 1950, με συνεταίρο στενό συγγενή τους, το διαφημιστικό γραφείο «Φήμη» στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμο της λεγόμενης γειτονιάς των τυπογραφείων, στην οδό Κολοκοτρώνη 11, γεμάτη τότε μικρά τυπογραφεία και τσιγκογραφεία. 8 Έτσι, φυσιολογικά βρέθηκε, μαζί με τις άλλες δύο αδελφές της, να ζει μέσα στα μελάνια και στα χαρτιά του κοντινού στο σπίτι οικογενειακού γραφείου. Ο πατέρας τους Θύμιος, ταλαντούχος σχεδιαστής και εξαιρετικά προικισμένος καλλιγράφος εκατοντάδων γραμμάτων, ελληνικών και ξένων, ενθάρρυνε τις τρεις κόρες του να σχεδιάζουν, συναγωνιζόμενες μεταξύ τους. Ακολούθησαν οι σπουδές της Ράνιας Βαρβάκη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο του Νίκου Κεσσανλή. Δεν την κέρδισε όμως η ζωγραφική την είχε συναρπάσει η εικονογράφηση. Από τη δεκαετία του 1980 λοιπόν, επιδόθηκε στη φιλοτέχνηση υπεράνθρωπα επιμελημένων εικονογραφήσεων που ανέρχονται σήμερα σε μεγάλο αριθμό, 150 τόμους, ενώ είχε συμμετοχή και σε πληθώρα άλλων. Ασπρόμαυρα σχέδια Νέου Ελληνισμού ( ), Κατάλογος Έκθεσης, Βουλή των Ελλήνων, Επιμέλεια Κ. Σπ. Στάικος - Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, σ. 357, 358, 397, 369, 402, Βλ. Ε. Χ. Κάσδαγλη, Γιάννης Κεφαλληνός, ο Χαράκτης, Αθήνα 1991, σ Βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, «Οι Νέοι Μεγάλοι Εκδοτικοί Φορείς της Αθήνας. Τυπογραφεία - Εκδοτικοί Οίκοι (19ος-20ός αι.)», ό.π., σ. 404, 405 εικ Βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, «Από την ιστορία εικονογράφησης ελληνικών εντύπων. Τσιγκογραφεία στην Αθήνα του μεσοπολέμου», περ. Τα Νέα των Γραφικών Τεχνών, τχ. 137, Μάρτιος 1997, σ. 66 [αναδημ.: του ίδιου, «Τσιγκογραφεία στην Αθήνα του Μεσοπολέμου», εφ. Η Βραδυνή, 10 Ιανουαρίου 1999] του ίδιου, «Η τσιγκογραφία στην Ελλάδα», 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Επικοινωνίας. Ιστορία, Θεωρία, Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιούνιος 2002, Πρακτικά, συλλογή και έκδοση κειμένων Κλήμης Μαστορίδης, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 314.

14 και έγχρωμα έργα, στα οποία η λεπτομερής διαγραφή εντυπωσιάζει, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να διεισδύει στην ουσία των κειμένων, είναι ο καρπός ιδιαιτέρως κοπιαστικής διαδικασίας που μοιάζει να έχει βγει από άλλην εποχή, να μην προέρχεται «εκ του κόσμου τούτου». Η ίδια δεν κουράζεται να εξαντλεί τον εαυτό της, προκειμένου να κατακτήσει στο έπακρον το περιεχόμενο του εκάστοτε κειμένου που έχει αναλάβει να ζωντανέψει. Μέσα από την πυκνότητα των γραμμικών σχεδίων και τη μαγεία των χρωματικών συνθέσεών της, δημιουργεί τον δικό της εξαίσιο εικαστικό περίγυρο, παράλληλο με τον κόσμο των κειμένων που έχει να εικονογραφήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει κανείς την εντύπωση ότι οι εικόνες της παραπέμπουν σε κινηματογραφικά πλάνα, αφού οι γωνίες απόδοσής τους προκύπτουν απροσδόκητες. Και δεν είναι χωρίς αιτιολόγηση η σταθερή, μόνιμη επιλογή της από τον δεινό, αναγνωρισμένο συγγραφέα παιδικών και νεανικών βιβλίων, παλαιό διαπλασόπουλο, Ευγένιο Τριβιζά για την εικονογράφηση των κειμένων του, καθώς η εικονογράφος ολοκληρώνει την έμπνευση του συγγραφέα. Στην περίοδο της εκτεταμένης οικονομικής κρίσεως που βιώνουμε, η καλλιτεχνική δημιουργία της Ράνιας Βαρβάκη δεν φαίνεται να βρίσκει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της από τους εκδότες παιδικών βιβλίων. Η ταχύτητα και η ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας πλήττουν την προσπάθειά της να μην προδώσει τα σχεδόν αχειροποίητα έργα της. Το παιδικό βιβλίο, απολαυστικό εγχείρημα κατά την ώρα της δημιουργίας, γίνεται κάποτε, για την εικονογράφο, πηγή πικρίας που την καταπτοεί αλλά δεν την κάμπτει. Εξάλλου, η αναγνώριση που εισπράττει από το όντως ανελέητο αναγνωστικό κοινό των παιδικών βιβλίων συνιστά την ουσιαστικότερη δικαίωση. Δημήτρης Παυλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

proloque:layout 1 18/4/2012 12:13 μμ Page 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

proloque:layout 1 18/4/2012 12:13 μμ Page 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ proloque:layout 1 18/4/2012 12:13 μμ Page 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως είχαμε υποσχεθεί το 2003 στον πρόλογο του βιβλίου μας για τους διδασκάλους της χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών κατά την περίοδο 1843-1915 τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΞΥΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (1842-1901) ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΘ ΑΙΩΝΑ

ΜΙΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΞΥΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (1842-1901) ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΘ ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΞΥΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ (1842-1901) ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΘ ΑΙΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές Γυµνασίου

Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές Γυµνασίου Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές Γυµνασίου Νοέµβριος 2008 Γνωριµία µε την τέχνη του Γιώργη Βαρλάµου µέσα από το βιβλίο του Λόγγου άφνης και Χλόη Σε αυτό το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκη Ζαχιώτη Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ. nzahioti@asfa.gr. Μαρίνα Κομπολύτη Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Α.Σ.Κ.Τ. marina@asfa.

Νίκη Ζαχιώτη Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ. nzahioti@asfa.gr. Μαρίνα Κομπολύτη Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Α.Σ.Κ.Τ. marina@asfa. Οι πολιτικές ψηφιοποίησης και οι εφαρμογές, που ανέπτυξαν, για τη διαχείριση και την παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου η Βιβλιοθήκη και η Πινακοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ) Νίκη Ζαχιώτη

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. H IΣTOPIA της ελληνικής χαρακτικής, αν και σχετικά πρόσφατη, είναι μεστή σε καλλιτέχνες και έργα. Eπίσημα, η χαρακτική

A ΦIEPΩMA. H IΣTOPIA της ελληνικής χαρακτικής, αν και σχετικά πρόσφατη, είναι μεστή σε καλλιτέχνες και έργα. Eπίσημα, η χαρακτική A ΦIEPΩMA KYPIAKH 12 MAPTIOY 1995 2-32 AΦIEPΩMA Πρώτοι χαράκτες. Aπό τους προδρόμους του 19ου στους θεμελιωτές του 20ού αιώνα Δημήτρης Γαλάνης. Nικόλαος Bεντούρας. Γιάννης Kεφαλληνός. Πρότυπο δασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ» RESCUE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Επιμέλεια έκδοσης: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης Επιμέλεια έκθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (1879-1922) 24grammata.com

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (1879-1922) 24grammata.com 24grammata.com 24grammata.com 24grammata.com 24grammata.com Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (1879-1922) 24grammata.com ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΎΡΟς I. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς,

Διαβάστε περισσότερα

εκδοσεις τωνσυναδελφων Bιογραφικά ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ, 10-11 ΜΑΪΟΥ 2013 Αμφιθέατρο «Ιω. Δρακόπουλος» Πανεπιστημίου Αθηνών

εκδοσεις τωνσυναδελφων Bιογραφικά ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ, 10-11 ΜΑΪΟΥ 2013 Αμφιθέατρο «Ιω. Δρακόπουλος» Πανεπιστημίου Αθηνών Αμφιθέατρο «Ιω. Δρακόπουλος» Πανεπιστημίου Αθηνών Περιλήψεις εισηγήσεων Bιογραφικά Λουκάς Αξελός ΕΚΔΟΤΗΣ Οι περιπέτειες του βιβλίου και των ιδεών στην κρίσιμη εικοσαετία 1960-1980 Η σκιά του Εμφυλίου στα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Ειρήνης Οράτη στην εκδήλωση για τον Α. Τάσσο (23/3/2015 στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό)

Ομιλία Ειρήνης Οράτη στην εκδήλωση για τον Α. Τάσσο (23/3/2015 στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό) Ομιλία Ειρήνης Οράτη στην εκδήλωση για τον Α. Τάσσο (23/3/2015 στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό) Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α.Τάσσος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33

ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος Βακαλό > 08 Πολιτική  Ίσης Μεταχείρισης > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 ΘΕΜΑΤΑ Το ήθος "Βακαλό" > 08 Πολιτική " Ίσης Μεταχείρισης" > 10 Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο > 11 Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα > 32 Υποτροφίες > 33 Παρακολούθηση και απουσίες > 33 Αξιολόγηση και πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Book 1.indb 1 2/4/2013 6:27:52 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αριστείδης Αράπογλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Β/θμιας Εκπαίδευσης Χρίστος Μαβόγλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19)

Διαβάστε περισσότερα

LLOYD S. Συνέντευξη με τον Δημήτρη Σακελλίων. σελ. 15-17. Κωδικός: 4526

LLOYD S. Συνέντευξη με τον Δημήτρη Σακελλίων. σελ. 15-17. Κωδικός: 4526 Συνέντευξη με τον Δημήτρη Σακελλίων σελ. 15-17 Κωδικός: 4526 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ART PRESS, Αγαθουπόλεως 4, T.K. 112 57 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ 20ός, Νο 190, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α Τ Η Σ Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1

Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1 Εικαστικά Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0133_EIKASTIKA G GYMN.indb 1 1/7/13 1:18 PM ΣυγγραφειΣ: Ιωάννης Αντωνόπουλος, ζωγράφος, Χαράκτης, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαρία Δουκάκη, ζωγράφος, εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

LLOYD S. Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. σελ. 15-16-17. Κωδικός: 4526

LLOYD S. Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. σελ. 15-16-17. Κωδικός: 4526 Η Βάσω Κατράκη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σελ. 15-16-17 Κωδικός: 4526 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ART PRESS, Αγαθουπόλεως 4, T.K. 112 57 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ 20ός, Νο 191,

Διαβάστε περισσότερα

105 ANOIΞΗ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου Ιστορίες για παιδιά

105 ANOIΞΗ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου Ιστορίες για παιδιά 105 ANOIΞΗ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση Διδακτικη λογοτεχνιας και εφαρμογες στο σχολειο Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου Ιστορίες για παιδιά κυκλοφορoyn

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Οικονόμου (γεν. 1925) 1

Κώστας Οικονόμου (γεν. 1925) 1 Κώστας Οικονόμου (γεν. 1925) 1 Η καλλιτεχνική δημιουργία του Κώστα Οικονόμου χαρακτηρίζεται από μεγάλη παραγωγικότητα και από πλουραλισμό στη χρήση υλικών, μέσων και τεχνοτροπιών. Ταυτόχρονα, στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΤΑΧYΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 1899-1970 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ POST CARDS CARTES POSTALES

ΤΗΝΟΣ ΤΑΧYΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 1899-1970 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ POST CARDS CARTES POSTALES ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Χ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΑΧYΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 1899-1970 POST CARDS CARTES POSTALES ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Χρυσός χορηγός Aργυρός χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2014 Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ Το 2014 το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. Μαθητές που επεξεργάστηκαν την εργασία:

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. Μαθητές που επεξεργάστηκαν την εργασία: 1 ο Λύκειο Βύρωνα Τάξη Α Λυκείου Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Εκπαιδευτικό Έτος 2013-2014 Ε.Ε.1 ΘΕΜΑ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Μαθητές που επεξεργάστηκαν την εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

concept : design : inter/national 10 ΧΡΟΝΙΑ MASTER OF ARTS ΒΑΚΑΛΟ

concept : design : inter/national 10 ΧΡΟΝΙΑ MASTER OF ARTS ΒΑΚΑΛΟ concept : design : inter/national 10 ΧΡΟΝΙΑ MASTER OF ARTS ΒΑΚΑΛΟ concept : design : inter/national 10 χρόνια Master οf Arts Βακαλό Design Walk 2012, about:, 3-18 Φεβρουαρίου 2012 Διεύθυνση Δανιήλ Γουναρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόριος... γραφές διαφυγής

Μεθόριος... γραφές διαφυγής Μεθόριος... γραφές διαφυγής Μεθόριος... γραφές διαφυγής Επιμέλεια δρ Παρασκευή Γκόλια, Διευθύντρια 5ου Δ. Σχ. Φλώρινας «Θ. Κάστανος» δρ Στέλλα Κασίδου, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε. Φλώρινας Ανδρέας Ν. Τσώκας,

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητισμός της εικόνας

Αλφαβητισμός της εικόνας Κεφάλαιο 2o Αλφαβητισμός της εικόνας Αλφαβητισμός της εικόνας Τάς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καί τῶν Τεχνῶν καί τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐ διά τούς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν ἀλλά διά τούς ἐπανορθοῦντας καί

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Λογοτεχνία ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ΜΟΥΣΕIΑ EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ΜΟΥΣΕIΑ EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου 2013 ΜΟΥΣΕIΑ EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ Το 2013 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 Επιστημονικός υπεύθυνος: Λούκια Δρούλια Συντονίστρια έργου: Γιούλα Κουτσοπανάγου ΕΠΕΤ II, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 Χτο Ενημερωτικό Δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα