Εισβολή Πειρατών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Σελ. 12 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισβολή Πειρατών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗ www.exanatolis.gr. ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Σελ. 12 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ"

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ÔÅÕ ÏÓ 49 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Σελ. 12 Εισβολή Πειρατών στα ελληνικά ύδατα Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙ ΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ι ΕΕΣ ΤΟΥ ΠΚΕ Σελ. 18 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ Ο ΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΓΕΓΟ Σελ. 14

2

3

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απρίλιος Έργο Κο2/10 Βελτίωση του Οδικού Τµήµατος: Κόµβος Ιππικού Κέντρου Καλύβια Λαγονήσι Ανάβυσσος Επειδή πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστηµα για το έργο «Βελτίωση του Οδικού Τµήµατος: Κόµβος Ιππικού Κέντρου Καλύβια Λαγονήσι Ανάβυσσος», ο ήµος Σαρωνικού προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενηµερώνει τους πολίτες ότι η µελέτη του συγκεκριµένου έργου έγινε µετά από αίτηµα του πρώην ήµου Καλυβίων και εκπονήθηκε το διάστηµα Ένα τραγούδι από τη Βραυρώνα για την Ιαπωνία Ένα τραγούδι συµπαράστασης για τα καρκινοπαθήπαιδιά της Ιαπωνίαςκαι µνή- µης, για τα θύµατα της µεγαλύτερης φυσικής καταστροφής στην ιστορία 10 Εκδήλωση για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο ήµο Παιανίας Το Σάββατο 24 Μαρτίου, στην Αίθουσα της Συνιδιοκτησίας Παιανίας πραγµατοποιήθηκε συναυλία χορωδιακής µουσικής για την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821, από τον Πολιτιστικό-Αθλητικό Οργανισµό του ήµου Παιανίας. 10 Βάζει τα πράγµατα στη θέση τους ο ήµαρχος Λαυρεωτικής ήλωση Κωνσταντίνου Λεβαντή σχετικά µε τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα που αναφέρουν το ήµο Λαυρεωτικής ως υποψήφιο να δεχτεί νέο στρατόπεδο προσφύγων. 11 Το Ταξίδι της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου στον κόσµο του Future Library ξεκίνησε! Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η συµµετοχή της στο τριήµερο σεµινάριο, που πραγµατοποιήθηκε στις Μαρτίου 2012 στη Βέροια, µε σκοπό να προετοι- µάσει τους βιβλιοθηκονόµους 80 επίλεκτων βιβλιοθηκών της Ελλάδας για τη διεξαγωγή της καλοκαιρινής εκστρατείας µε τίτλο «ιαδροµές µε Πυξίδα την Βιβλιοθήκη», για µικρά και µεγάλα παιδιά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Κυριακή το πρωί στις 29 Απρίλίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί εθελοντική αιµοδοσία στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου. Πληροφορίες τηλ (κα Νίκη Κόλλια) C l i c k ΣΥΝ ΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ www. exanatolis. gr ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÎÁÑ ÁÓ ÁÑ ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÆÅÔÁ ÁÃÃÅËÁÔÏÕ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ & ÂÁ- ÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È. 3213, Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: , åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñýöïíôáé.ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñüæïõí ôïí õðïãñüöïíôá êáé ü é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, ïëéêþ, ìåñéêþ Þ ðáñáëçðôéêþ Þ êáôü ðáñüöñáóç Þ äéáóêåõþ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï, ìç áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç ïãñüöçóçò Þ Üëëï, ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôþ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

5

6 6 editorial Είναι οι πειρατές η λύση; του ÓôÝñãéïυ-ÄçìÞôñç Êïðôåñßäç Σ την Ελλάδα είναι κόµµα µόλις δύο µηνών. Στην Ευρώπη υπάρχουν από το Μιλούν για άµεση δηµοκρατία, για διαφάνεια, για ισότητα µεταξύ πολιτών και πολιτικών, για άρση της ασυλίας, για αξιοκρατία Πράγµατα απλά, άµεσα εφαρµόσιµα, όπως ήδη άλλωστε εφαρµόζονται σε πολλά κράτη της Ευρώπης. εν διαθέτουν χρήµατα για προεκλογικό αγώνα γιατί απλούστατα δεν έχουν χορηγούς! Γραφεία τους είναι το ιντερνετ και τόπος συγκέντρωσης οι καφετέριες! Αυτό που µου άρεσε προσωπικά είναι ότι για σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν το µέλλον µας, δεν δέχονται να αποφασίζουν οι 300 βο υ λευτές µας αλλά µέσω δηµοψηφίσµατος εµείς για εµάς. Είναι αποδεδειγµένο και γνωστό σε όλους µας ότι το υπάρχον πολιτικό µας σύστηµα είναι ήδη πολύ διαβρωµένο και προβληµατικό. Κανείς µας δεν πιστεύει κανένα πολιτικό αφού όλοι κρινόµαστε εκ του αποτελέσµατος. Και το αποτέλεσµα είναι ότι µας οδήγησαν στη σηµερινή τραγική οικονοµική κατάσταση και όχι µόνο Και τα 5 κόµµατα της βουλής έχουν βαλτώσει από πειστικές ιδέες και από προτάσεις που ίσως να έδιναν κάποια λύση στα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα που αυτή την στιγµή πραγµατικά υποφέρουν. Όλοι ψαχνόµαστε στις επερχόµενες εθνικές εκλο- γές µε ποιο τρόπο θα χρησιµοποιήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα την δυνατότητα που µας δίνουν µία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, την ψήφο µας. Αυτές οι εκλογές κατά την γνώµη µου είναι πολύ σηµαντικές. Ίσως οι σηµαντικότερες των τελευταίων 30 ετών. Είναι όµως η κοινωνία µας έτοιµη να κόψει τον οµφάλιο λώρο µε το υπάρχον κουρασµένο και ξεπερασµένο πολιτικό σύστηµα; Είναι η κοινωνία µας έτοιµη για ριζικές αλλαγές όπως για παράδειγµα να σταµατήσουµε να ζητάµε ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις; Μπορούµε να αρχίσουµε από εδώ και στο εξής να λειτουργούµε µε κοινωνική αλληλεγγύη και αξιοκρατία; Έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για πλήρη διαφάνεια και πλήρη πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις έννοµο συµφέρον; Όλες αυτές οι απαντήσεις πιστεύω ότι θα δοθούν µέσω των αποτελεσµάτων των εθνικών εκλογών. Το γεγονός όµως είναι ότι µέσω του ερχοµού των πειρατών και στην Ελλάδα αρχίζουν να αλλάζουν ήδη οι πολιτικοί µας κοινωνικοί συσχετισµοί. Αφού απ ότι φαίνεται ήδη έχουν αρχίσει να ταράζουν τα λιµνάζοντα νερά της πολιτικής ζωής του τόπου µας. Το µέλλον τους ανήκει

7

8 8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Απρίλιος 2012 Έργο Κο2/10 Βελτίωση του Οδικού Τµήµατος: Κόµβος Ανακοίνωση ήµου Σαρωνικού Επειδή πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστηµα για το έργο «Βελτίωση του Οδικού Τµήµατος: Κόµβος Ιππικού Κέντρου Καλύβια Λαγονήσι Ανάβυσσος», ο ήµος Σαρωνικού προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενηµερώνει τους πολίτες ότι η µελέτη του συγκεκριµένου έργου έγινε µετά από αίτηµα του πρώην ήµου Καλυβίων και εκπονήθηκε το διάστηµα (έγκριση οριστικής µελέτης µε την υπ' αριθµ. ΜΕΟ/4804 π.ε./ απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε). Το έργο αυτό δηµοπρατήθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέµβριο του 2009 και επειδή δεν προσήλθε ο ανάδοχος, ο διαγωνισµός επαναλήφθηκε το Την περίοδο εκείνη δεν είχε ακόµα εφαρµοστεί η ιοικητική Μεταρρύθµιση «Καλλικράτης» και όλες οι ενέργειες είχαν γίνει από τον τότε ήµο Καλυβίων. Ένα τραγούδι από τη Βρ Ένα τραγούδι συµπαράστασης για τα καρκινοπαθή της µεγαλύτερης φυσικής Νέστορας Βασιλάκης Ελευθερία Βαρκάδου Πριν ένα περίπου χρόνο, το Μάρτιο του 2011, ένας ισχυρότατος σεισµός των 9 Ρίχτερ έπληξε την Ιαπωνία και σε συνδυασµό µε το τσουνάµι που προκάλεσε, αποτέλεσαν τη µεγαλύτερη καταγεγραµµένη φυσική καταστροφή, από το Για την πρώτη επέτειο της ηµέρας αυτής, οργανώθηκε η συµβολική πρωτοβουλία Sing for Japan, Τραγούδησε για την Ιαπωνία, (www.tylershineon.org), για την οποία, ο Mark Ferris, διευθυντής του Ιδρύµατος Tyler για τα παιδιά µε καρκίνο, σύνθεσε το τραγούδι: Who I want to be - Ποιος θέλω να γίνω. Η ιδέα του ήταν να το τραγουδήσουν, ακόµη και µε πολύ απλό τρόπο, παιδιά και νέοι απ' όλο τον κόσµο και να του στείλουν την δική τους εκδοχή, για να αναρτηθεί σε σχετικές ιστοσελίδες, ώστε να βοηθήσει το Ίδρυµα, να αφυπνίσει τον κόσµο, τόσο σε σχέση µε το µεγάλο πρόβληµα του καρκίνου στα παιδιά στην Ιαπωνία, όσο και ως φόρος τιµής και µνήµης, στα θύµατα της περσινής ανείπωτης καταστροφής και συγκεκριµένα των παιδιών-θυµάτων του σεισµού στην πόλη Tohοku. Το Ίδρυµα Tyler απευθύνθηκε στην κα Χρυσή Θεοδωρακάκου, που µένει µόνιµα στην Ιαπωνία, να βοηθήσει στην εξάπλωση της καµπάνιας και στη χώρα µας. Η κα Θεοδωρακάκου, που διευθύνει το φιλανθρωπικό Οργανισµό Dancing4Kids - Χορεύοντας Για Παιδιά (dancing4kids.ning.com) και ο οποίος «προωθεί τη διαπολιτισµική κατανόηση, µέσω του Χορού και των Τεχνών», ανταποκρινό- µενη στο κάλεσµα, προώθησε την πρόσκληση στον «δικό µας» ηµήτρη Βασιλάκη, διεθνούς φήµης σαξοφωνίστα της τζαζ και δηµότη Μαρκοπούλου! Με τη βοήθεια του κ. Βασιλάκη, ο γιος του Νέστορας, µαζί µε φίλους του, παιδιά ετών, όχι µόνο ηχογράφησαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2012, σε δική τους ενορχήστρωση και εκτέλεση, το αρχικό κοµµάτι Who I want to be, αλλά σκηνοθέτησαν επίσης και video clip, το οποίο γυρίστηκε στην περιοχή του Οικισµού Πολυτεχνείου, της Χαµολιάς, του Ναού της Αρτέµιδας, του υδροβιοτόπου της Βραυρώνας και έστειλαν τη συµµετοχή τους στη διεθνή φιλανθρωπική διοργάνωση Sing for Japan, κερδίζοντας ήδη µεγάλη αποδοχή του κοινού, µε τις περισσότερες προβολές (views) στη

9 Απρίλιος 2012 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ 9 Ιππικού Κέντρου Καλύβια Λαγονήσι Ανάβυσσος Όσον αφορά δε στο τρίτο τµήµα της µελέτης που αφορά το κοµµάτι του έργου από τη διασταύρωση της Αναβύσσου µέχρι τον Άγιο Παντελεήµονα Αναβύσσου, εξακολουθεί να ισχύει εκείνο το οποίο εξαρχής προέβλεπε η µελέτη, δηλαδή ότι «στο τµήµα αυτό στον υφιστάµενο δρόµο γίνονται τοπικές βελτιώσεις µε την κατασκευή ερεισµάτων και βελτιώσεις στην ποιότητα του οδοστρώµατος. Όπου απαιτείται γίνεται φρεζάρισµα, στη συνέχεια τοποθετείται µια ισοπεδωτική στρώση και τέλος µία αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας πάχους 4 εκ.». Ο ενδεικτικός προ πολογισµός του έργου για το παραπάνω τµήµα (Τµήµα ΙΙΙ) ανέρχεται µετά την έκπτωση στα 3 εκατ. ευρώ. Ο ήµος Σαρωνικού σε συνεννόηση µε την Περιφέρεια Αττικής και τον Ανάδοχο του έργου, θα εξετάσει σε ποια σηµεία του δρόµου θα γίνουν οι προβλεπόµενες βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι όλα όσα αναγράφονται σε διάφορα ιστολόγια τις τελευταίες ηµέρες είναι ψευδέστατα, χαρακτηρίζουν αυτούς που τα διακινούν και έχουν ως στόχο µε ψεύδη να υποβαθµίσουν τις προσπάθειες του ήµου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. αυρώνα για την Ιαπωνία παιδιά της Ιαπωνίαςκαι µνήµης, για τα θύµατα καταστροφής στην ιστορία Φίλιππος Μπατσαλιάς Πλάνο από το videoclip διαδικτυακή υπηρεσία YouTube, έναντι των άλλων συµµετοχών, από χώρες όπως η Ιαπωνία, το Λουξεµβούργο και η Αυστραλία. Αναλυτικά, οι συντελεστές της συµµετοχής στο τραγούδι είναι: η Ελευθερία Βαρκάδου (φωνητικά, κιθάρα), ο Νέστορας Βασιλάκης (φωνητικά, alto σαξόφωνο, µπάσο ξυλόφωνο, κρουστά), Φίλιππος Μπατσαλιάς (φωνητικά, πιάνο). Στα γυρίσµατα του video clip, συµ- µετείχαν: η Έλενα Μιχαήλου, ο Κωστής Μπατσαλιάς, ο ηµήτρης Βασιλάκης (κάµερες), ο Κωστής Μπατσαλιάς (µοντάζ) και ο Ιάσων Μπατσαλιάς (συµµετοχή στο βίντεο). Η κα Χρυσή Θεοδωρακάκου, διευθύντρια του Φιλανθρωπικού Οργανισµού «Dancing4Kids», γράφει στην ιστοσελίδα του Οργανισµού, για τη συµµετοχή των παιδιών µας: «Αποτελεί ένα παράδειγ- µα καθαρότητας και οµορφιάς, έτσι ακριβώς, όπως έπρεπε να είναι ο κόσµος µας. Παρά το γεγονός, ότι η Ελλάδα περνάει τη σκληρότερη - για δεκαετίες - περίοδο της, ο λαός της καταφέρνει ακόµα, να προσφέρει στους άλλους, το κουράγιο να συνεχίσουν. Το µόνο που χρειάζονται είναι το κανάλι, για να δείξουν πόσο πολύ ενδιαφέρονται. εν µπορώ παρά να αισθάνοµαι υπερήφανη, κάθε φορά που το βλέπω. Οι φίλοι µας από την Ελλάδα, το έκαναν για την Ιαπωνία, µέσω αυτής της µέσω αυτής της πρωτοβουλίας, µε όλη τους την καρδιά. Με κάθε µελωδία, κάθε λέξη, τους ακούω να σπάνε τα σύνορα του χρόνου και της απόστασης, σαν αυτά να µην υπήρχαν. Ελπίζω (η προσπάθεια αυτή) να πετάξει µακριά και να αναβλύσει τη µαγεία της, όπου την έχουν ανάγκη». Μπορούµε όλοι να στηρίξουµε τη συµµετοχή των δικών µας παιδιών, παρακολουθώντας ολόκληρο το βίντεο «Sing For Japan! - (from Greece) - A Shine On! Songs project» και πατώντας το κου- µπί «Μου αρέσει», αυξάνοντας έτσι τον αριθµό προβολών του: στο κανάλι του κ. Βασιλάκη: N13bbnQkTIfg&index=1&feature=plcp στα διεθνή κανάλια: και

10 10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Απρίλιος 2012 Εκδήλωση για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο ήµο Παιανίας Το Σάββατο 24 Μαρτίου, στην Αίθουσα της Συνιδιοκτησίας Παιανίας πραγµατοποιήθηκε συναυλία χορωδιακής µουσικής για την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821, από τον Πολιτιστικό-Αθλητικό Οργανισµό του ήµου Παιανίας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι τρεις χορωδίες του ήµου µας που ενθουσίασαν µε τραγούδια σύγχρονων συνθετών αλλά και µε παραδοσιακά επετειακά συνοδεία λα κών οργάνων και ειδικότερα: Τραγούδια σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, από τη Παιδική Εφηβική Χορωδία του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού του ήµου, υπό την δ/νση της µαέστρου κας Κωνσταντίας Λάσκου. Τραγούδια σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, από τη Μικτή Τετράφωνη Χορωδία Ενηλίκων του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού του ήµου, υπό την δ/νση του µαέστρου κ. Ιωάννη Βρυζάκη. Παραδοσιακά, Επετειακά τραγούδια από τη ηµοτική Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού του ήµου, συνοδεία Λα κής Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων, υπό την δ/νση του χοράρχη κ. Κων/νου Μάρκου. Στο τέλος της συναυλίας ο ήµαρχος κ. ηµήτρης Γ. άβαρης αφού ευχαρίστησε και συνεχάρει έναν έναν δασκάλους-χοράρχες και χορωδούς της εκδήλωσης αλλά και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού-Αθλητικού Οργανισµού του ήµου Παιανίας κ. Σταύρο Θανάση για την άρτια διοργάνωσή της, ανέφερε: «Σήµερα θαυµάσαµε τους δικούς µας ανθρώπους που µας παρουσιάσουν αυτήν την ωραία εκδήλωση για να γιορτάσουµε την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και θέλω να τους συγχαρώ για την συγκίνηση και τον ενθουσιασµό που µας προσέφεραν. Είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη χρονιά όλοι οι Έλληνες να σταθούµε όρθιοι µε σηµαία την ιστορία µας για να µπορέσουµε να εγγυηθούµε ένα µέλλον αντάξιο των αναγκών των παιδιών µας. Τιµώντας τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης τιµούµε το θάρρος, την δύναµη της ψυχής και την αποφασιστικότητά τους για την επίτευξη του σκοπούν τους που δεν ήταν άλλος από την απελευθέρωση της πατρίδας µας. Αυτή τη δύνα- µη πρέπει να αντλήσουµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατά µας µε υποµονή και επιµονή». Βάζει τα πράγµατα στη θέση τους ο ήµαρχος Λαυρεωτικής ήλωση Κωνσταντίνου Λεβαντή σχετικά µε τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα που αναφέρουν το ήµο Λαυρεωτικής ως υποψήφιο να δεχτεί νέο στρατόπεδο προσφύγων. «Στο ήµο Λαυρεωτικής λειτουργεί από το 1947 Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φιλοξενεί 320 άτοµα. Ο ήµος Λαυρεωτικής βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια σε συνεχή συνεργασία µε το Υπουργείο και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό καθώς και την κοινότητα των προσφύγων για την οµαλή διευθέτηση κάθε προβλήµατος και πρόσφατα µε οµόφωνη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (8/ ) πρότεινε τη διάθεση οικοπέδου για να κτιστεί νέο κτίριο που θα πληροί όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Θεωρούµε, λοιπόν, τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα που αναφέρουν το ήµο µας ως υποψήφιο να δεχτεί και νέο στρατόπεδο τουλάχιστον ατυχή, αν όχι προερχό- µενα από πηγές που στόχο έχουν να δηµιουργήσουν νέα προβλήµατα στην περιοχή µας, που ακόµα βρίσκεται σε συνεχή ετοιµότητα και εγρήγορση αντιµετώπισης και οριστικής επίλυσης του τεράστιου θέµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων, που µας απασχολεί από 1996, κορυφώθηκε µε την εισβολή στις και τον τετράµηνο αγώνα µας και συνεχίζεται».

11 Απρίλιος 2012 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ 11 Το Ταξίδι της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου στον κόσµο του Future Library ξεκίνησε! Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η συµµετοχή της στο τριήµερο σεµινάριο, που πραγµατοποιήθηκε στις Μαρτίου 2012 στη Βέροια, µε σκοπό να προετοιµάσει τους βιβλιοθηκονόµους 80 επίλεκτων βιβλιοθηκών της Ελλάδας για τη διεξαγωγή της καλοκαιρινής εκστρατείας µε τίτλο «ιαδροµές µε Πυξίδα την Βιβλιοθήκη», για µικρά και µεγάλα παιδιά. Στόχος της εκστρατείας είναι να προωθήσει την ανάγνωση, τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία στους χρήστες των ηµοτικών και ηµόσιων Βιβλιοθηκών και να καταστήσει τις Βιβλιοθήκες ως κέντρα των τοπικών κοινωνιών. Οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν 7 βιωµατικά σεµινάρια για τους τρόπους και τις τεχνικές που οργανώνεται µια εκστρατεία και προετοιµάστηκαν για την υλοποίηση των δράσεων του καλοκαιριού που καλύπτουν ποικίλες θεµατικές ενότητες όπως εικαστικά εργαστήρια, θεατρικά παιχνίδια, αφηγήσεις. Η πρωτοβουλία ανήκει στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτοµίας, ηµιουργικότητας και Κοινωνικών ικτύων» (www.futurelibrary.gr) που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» και ορα- µατίζεται να φέρει τις ηµόσιες και ηµοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως µια νέα πηγή πολιτισµικού ενδιαφέροντος. Υπεύθυνος του Προγράµµατος και της εταιρείας είναι ο κ. Ι. Τροχόπουλος, ιευθυντής της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. Από την ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου συµµετείχαν οι βιβλιοθηκονόµοι κα Μάρθα Παπαµικρούλη, κα Σωτηρία Νικολού και η κα Αγγελική Γκίκα, µέλος του.σ. «ΣΦΗΤΤΟΣ». Έχεις χρέη που αδυνατείς να εξοφλήσεις; Τώ ρ α µ π ορ ε ί ς ν α ν ι ώ θ ε ι ς α σ φ α λ ή ς! ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΩΝ Κάνε χρήση του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά για στεγαστικό δάνειο, για καταναλωτικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες. Ρύθµισε τα χρέη σου πλήρωσε µόνο την δόση που µπορείς. Σώσε το σπίτι σου ανέκτησε την αξιοπρέπεια σου. Μην υποκύπτετε στην ψυχολογική βία και πίεση των τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών. Είναι κρίµα να υπάρχει διέξοδος και τρόπος να βοηθηθείτε... και εσείς να µένετε αδρανείς. Ακόµα κι αν κάνετε ρύθµιση µε την τράπεζα και εξακολουθείτε να µην µπορείτε να πληρώσετε, µπορείτε να υπαχθείτε στον νόµο 3869/2010. Το γραφείο µας εξειδικεύεται στις υποθέσεις των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και σας παρέχει πλήρη υποστήριξη για την επιτυχή αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων µε µια οµάδα έµπειρων απιστηµόνων. Επίσης! Αναλαµβάνουµε τη µείωση ενοικίου σε εµπορικές µισθώσεις. Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας Κουντουριώτη 6, 2ος όροφος Λιµάνι Λαυρίου, Τηλ:

12 12 Απρίλιος 2012 Επιχείρηση "ΦΙΜΩΣΗ" του τοπικού Τύπου από δύο ηµοτικούς Συµβούλους Προσπάθεια φίµωσης του τοπικού τύπου και παρεµπόδισης του δικαιώµατος της δηµοσιογραφικής οµάδας της ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ να ασκεί δικαιολογηµένη κριτική και έλεγχο αποτελεί η αποστολή εξωδίκων των δύο δηµοτικών συµβούλων άµεσα εµπλεκοµένων στην καταγγελία της κ. Κατσούλα που δηµοσιεύσαµε στις 15/03 στην ηλεκτρονική µας εφη- µερίδα Η συνταγή είναι πλέον γνωστή, αφού µέσω εκβιασµών και απειλών προσπαθούν να δυσκολέψουν την δουλειά των δηµοσιογράφων, προκειµένου να µπορούν να κάνουν ότι θέλουν χωρίς να τους ελέγχει κανείς! Να θυµίσουµε στους αναγνώστες µας ότι ο κ. Χρήστος ρίτσας δηµοτικός σύµβουλος και υποψήφιος βουλευτής του ΗΣΥ, κατηγορήθηκε από την κ. Κατσούλα (η οποία είχε µέχρι πέρσι παραχωρηµένο πόστο από τον δήµο Μαρκοπούλου έξω από την πλαζ Αυλακίου και πουλούσε καλαµπόκια) ότι της ζήτησε 500 µηνιαίως προκειµένου να της ανανεώσει µόνιµα την άδεια! Και αφού η κ. Κατσούλα δεν ενέδωσε στον εκβιασµό, έχασε τελικά το πόστο της. Και ο αντικαταστάτης της εντελώς τυχαία και συµπτωµατικά, είναι κουµπάρος του δηµοτικού συµβούλου κ. Άρη Λαινά, που εντελώς τυχαία και συµπτωµατικά ήταν και πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισµού, που διεξήχθη κατά τα άλλα µε νόµιµες διαδικασίες. Στο εξώδικό του ο κ. Λαινάς: «Η συµπεριφορά σας εκτός από παράνοµη είναι και απαράδεκτη. Με την παρούσα σας καλώ όπως αµέσως µετά τη νόµιµη επίδοση της παρούσας δηµοσιεύσετε (αναρτήσετε) στο έντυπό σας (κατά τρόπο που καθορίζει ο Νόµος) ολόκληρο το περιεχόµενο της εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησής µου και να απέχετε στο µέλλον από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή σχόλιο σε βάρος του προσώπου µου». Ο έτερος συνάδελφός του κ. ρίτσας στο εξώδικό του: «Για τους λόγους αυτούς σας καλώ όπως αµέσως µετά τη νόµιµη επίδοση της παρούσας δηµοσιεύσετε (αναρτήσετε) στο ηλεκτρονικό έντυπό σας (κατά τρόπο που καθορίζει ο Νόµος) ολόκληρο το περιεχόµενο της εξώδικης δήλωσης πρόσκλησής µου και να απέχετε στο µέλλον από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή σχόλιο σε βάρος του προσώπου µου. Επιπροσθέτως σας καλώ να µην προβείτε σε καµία απολύτως δηµοσίευση ή αναφορά σχετική µε το πρόσωπό µου στην έντυπη εφηµερίδα σας Εξ Ανατολής». ηλαδή µε λίγα λόγια µας καλούν να πάψουµε να υπάρχουµε! εν θα σας κάνουµε το χατίρι αξιότιµοι δηµοτικοί µας σύµβουλο! Η αποστολή µας είναι να ασκούµε έλεγχο και κριτική σε όλους και βέβαια δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα δηµόσια πρόσωπα. Εάν αυτό σας ενοχλεί η λύση είναι απλή...οι παραιτήσεις για λόγους ευθιξίας του Μπιλ Κλίντον, του Στρος Καν και πρόσφατα του Κρίστιαν Βούλφ σας δείχνουν το δρόµο! Και επίσης να σας θυµίσουµε ότι κάποιος συνάδελφός σας πολύ πρόσφατα, χωρίς να τον βαραίνουν καταγγελίες, προέβη σε παραίτηση θέλοντας να περισώσει την αξιοπρέπεια και την ηθική του. Επίσης σας παραπέµπουµε σε πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ που λέει τα εξής: «η κριτική και ο έλεγχος είναι έννοιες σύµφυτες του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος. Κάθε περιορισµός-µε οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιβάλλεταιοδηγεί στην αναίρεση του δικαιώµατος της ελεύθερης έκφρασης, πρωταρχικό στοιχείο της δηµοκρατίας!» Για όσους από τους αναγνώστες µας θέλουν να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για την υπόθεση της καταγγελίας της κ. Κατσούλα µπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική µας δ/νση Επάνω δεξιά στο κουτάκι της αναζήτησης πληκτρολογείστε την λέξη κλειδί «καταγγελία» και πατήστε enter. Έπειτα πηγαίνετε στην ενότητα ήµοι-κοινότητες. Μαρκοπούλου και κάντε κλικ στους αντίστοιχους τίτλους που σας αναφέρουµε µε την σειρά κατά ηµεροµηνίες: 1) Επώνυµη καταγγελία για εκβιασµό από δηµοτικό σύµβουλο του δήµου Μαρκοπούλου 15/03/12, 2) Απάντηση της δηµοτικής αρχής σε συκοφαντική επίθεση κατά δηµοτικών συµβούλων 15/03/12, 3) Ο δηµοτικός σύµβουλος και υποψήφιος βουλευτής του ΗΣΥ κ. Χρήστος ρίτσας απαντάει στις καταγγελίες 15/03/12, 4) Άνω κάτω το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Μαρκοπούλου 19/03/12, 5) Απάντηση στα συµπεράσµατα της ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ του κ. Χρήστου ρίτσα 20/03/12, 6) εν πέτυχε η συνταγή της σούπας µε πεσκαν ΡΙΤΣΑ 20/03/12 1.Η καταγγέλουσα κ. Αλεξάνδρα Κατσούλα Ο κ. Χρήστος ρίτσας κατηγορείται από την κ Κατσούλα ότι της ζήτησε 500 µηνιαίως προκειµένου να της ανανεώσει την άδεια πώλησης καλαµποκιού έξω από την πλαζ Αυλακίου 3.Ο κ. Άρης Λαινάς ο οποίος ως πρόεδρος της επιτροπής έδωσε νόµιµα το πόστο πώλησης καλαµποκιού έξω από την πλαζ Αυλακίου σε κουµπάρο του

13

14 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Απρίλιος 2012 Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε παραίτηση το Σπύρο Γέγο Ηαπογοήτευση στο πρόσωπο του πρώην δηµοτικού συµβούλου της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας «Πάµε Μπροστά» και νυν ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου του δήµου Μαρκοπούλου, κ. Σπύρου Γέγου, δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να κρυφτεί. Με πικρία και παράπονο αναφέρθηκε στα γεγονότα εκείνα που ξεχείλισαν το ποτήρι και τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από τον συνδυασµό της πλειοψηφίας. Στοιχείο νούµερο ένα αποτέλεσε η, όπως ισχυρίζεται, ανύπαρκτη πλέον επικοινωνία µε το πρόσωπο του δηµάρχου, κ. Σωτήρη Μεθενίτη. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, αν και οι δυο τους υπήρξαν στενοί συνεργάτες για έξι ολόκληρα χρόνια, πλέον δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει εύκολα σε απευθείας συνάντηση µαζί του, µε αποτέλεσµα να αναγκάζεται να του αποστέλλει επιστολές για καίρια θέµατα του δήµου, οι οποίες και τις περισσότερες φορές έµεναν αναπάντητες. Οι αδιαφανείς ωστόσο πρακτικές που υιοθετήθηκαν για την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του κυλικείου της πλαζ Αυλακίου σε επιχειρηµατία δίχως να διεξαχθεί διαγωνισµός και δίχως καν να γνωστοποιηθεί η διαδικασία σε ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες κυρίως της περιοχής, σε συνδυασµό µε την επώνυµη καταγγελία της κ. Αλεξάνδρας Κατσούλα στο exanatolis.gr εναντίον δύο δηµοτικών συµβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης, έφτασαν τον κ. Γέγο, όπως ισχυρίζεται, στα όριά του. Ο κ. Γέγος φτάνει µάλιστα στο σηµείο να δηλώσει ότι οι µέθοδοι, οι πρακτικές και ο τρόπος λειτουργίας του δήµου µας γυρνάει σε παλαιοκοµµατικές µεθόδους τριάντα (30) ετών πριν! Ακολουθεί η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του ανεξάρτητου πλέον δηµοτικού συµβούλου, κ. Σπύρου Γέγου. -κ. Γέγο θα θέλαµε να µας πείτε ποιοι λόγοι σας οδήγησαν να πάρετε την δύσκολη απόφαση της παραίτησής σας από τον συνδυασµό «Πάµε Μπροστά», την οποία και ανακοινώσατε στο.σ. στις 21/3/11. -Σπύρος Γέγος: «Ως διοίκηση του δήµου Μαρκοπούλου είχαµε υποσχεθεί µία νέα πορεία του δήµου µε απόλυτη διαφάνεια και δηµοκρατικές διαδικασίες, πράγµατα ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΡΓΙΟ- ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΠΤΕΡΙ Η Στις δηλώσεις του αναφέρεται σε εν κρυπτώ διαδικασίες, σε εκβιασµό από γνωστό δηµοσιογράφο, καθώς επίσης και σε έλλειψη επικοινωνίας µε το δήµαρχο τα οποία δεν ίσχυσαν στη συνέχεια. Αντίθετα, επικράτησαν παλαιοκοµµατικές και αναχρονιστικές µέθοδοι.» -Έχετε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγµα να µας πείτε; -Σπύρος Γέγος: «Είναι πολλά τα θέµατα που άπτονται της έλλειψης διαφάνειας, όπως για παράδειγµα οι προσλήψεις των συµβασιούχων που έγιναν πέρυσι τον Αύγουστο. Το µέγιστο όµως θέµα που ξεχείλισε για µένα το ποτήρι, ήταν το ζήτη- µα της ενοικίασης του κυλικείου της πλαζ και η προσπάθεια που έγινε µε αδιαφανείς διαδικασίες προκειµένου να δοθεί µε απευθείας ανάθεση από το απερχόµενο λιµενικό ταµείο στις αρχές Φεβρουαρίου. -Πότε έληγε η θητεία του απερχόµενου λιµενικού ταµείου; -Σπύρος Γέγος: «Η θητεία του είχε λήξει από τον εκέµβριο του 2011.» - ηλαδή αυτό αποτελεί σκάνδαλο; -Σπύρος Γέγος: «Προφανώς.» -Ποια ήταν η δική σας αρµοδιότητα σχετικά µε την πλαζ; -Σπύρος Γέγος: «Ήµουν πρόεδρος της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης του δήµου Μαρκοπούλου (Κ..Ε.Μ.), η οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά την πλαζ τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια. Εποµένως το θέµα της πλαζ µε αφορούσε άµεσα.» -Αυτή η δικαιοδοσία µεταφέρθηκε στο απερχόµενο λιµενικό ταµείο; Τι συνέβη; -Σπύρος Γέγος: «Εδώ θα µου επιτρέψετε να πω ότι πέρυσι τέτοια εποχή παραλάβα- µε την Κ..Ε.Μ. σε µια τραγική κατάσταση. Το ταµείο της είχε µόνο ευρώ, ενώ τα χρέη προς το δηµόσιο, εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, ξεπερνούσαν τις ευρώ. Προσπαθήσαµε και καταφέραµε µέσα στο 2011 να την ξεχρεώσου- µε πλήρως και αυτή τη στιγµή να έχει και ένα υπόλοιπο στο ταµείο της πάνω από ευρώ. Τα έσοδα της Κ..Ε.Μ. προέρχονται αποκλειστικά από την πλαζ του Αυλακίου. ηλαδή από τα εισιτήρια του κόσµου, τα οποία και µειώσαµε στο µισό, τα ενοίκια του κυλικείου και των ενοικιαστών που βρίσκονται µέσα στην πλαζ. Αυτά τα έσοδα έρχονταν στην Κ..Ε.Μ. και διοχετεύονταν προς κοινωφελείς σκοπούς.» -Το λιµενικό ταµείο πως εµπλέκεται µε την πλαζ και την Κ..Ε.Μ.; Πως είναι δυνατόν το ήδη κατηργη ένο ιοικητικό υ βούλιο του λι ενικού τα είου να επιχειρεί να ενοικιάσει για λογαριασ ό του το κυλικείο και άλιστα ε τον πιο αδιαφανή και σκοτεινό τρόπο, δηλαδή ε απευθείας ανάθεση, χωρίς κα ία γνωστοποίηση, βάζοντας στο περιθώριο όλους τους επαγγελ ατίες της περιοχής και χωρίς κα ία προσέλκυση προσφορών από άλλους ενδιαφερό ενους επιχειρη ατίες; -Σπύρος Γέγος: «Την εποπτεία της πλαζ έχει το λιµενικό ταµείο, αλλά τη χρήση και την εκµετάλλευσή της έχει η Κ..Ε.Μ.. -Άρα το λιµενικό ταµείο τα τελευταία είκοσι χρόνια παραχωρούσε την χρήση και την εκµετάλλευση της πλαζ στην Κ..Ε.Μ.; -Σπύρος Γέγος: «Σαφώς. Έτσι γινόταν µέχρι και πέρυσι.» -Φέτος τι άλλαξε κ. Γέγο; -Σπύρος Γέγος: «Αυτό είναι το ανεξήγητο της υπόθεσης, ότι δηλαδή µία διοίκηση του λιµενικού ταµείου της οποίας έχει λήξει η θητεία τον εκέµβριο του 2011, αναλαµβάνει ξαφνικά, άγνωστο το πώς, να διαχειριστεί το κυλικείο της πλαζ. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία παρένθεση και να σας πω ότι ενώ η Κ..Ε.Μ. ξοδεύει ευρώ το χρόνο για να λειτουργεί, να συντηρεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της πλαζ, το λιµενικό ταµείο δεν έχει βάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία της πλαζ. Παρόλα αυτά, ο δήµος αποφάσισε να δώσει το ενοίκιο του κυλικείου της τάξεως των ευρώ στο απερχόµενο λιµενικό ταµείο!» -Με δεδοµένο, απ ότι γνωρίζουµε, ότι έχει οριστεί και στελεχωθεί σύµφωνα µε τον Καλλικράτη νέο διοικητικό συµβούλιο λιµενικού ταµείου του δήµου Μαρκοπούλου; -Σπύρος Γέγος: «Σαφώς. Αυτό ήταν και το περίεργο. Πως είναι δυνατόν το ήδη κατηργηµένο ιοικητικό Συµβούλιο του λιµενικού ταµείου να επιχειρεί να ενοικιάσει για λογαριασµό του το κυλικείο και µάλιστα µε τον πιο αδιαφανή και σκοτεινό τρόπο, δηλαδή µε απευθείας ανάθεση, χωρίς καµία γνωστοποίηση, βάζοντας στο περιθώριο όλους τους επαγγελµατίες της περιοχής και χωρίς καµία προσέλκυση προσφορών από άλλους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες;» -Ο δήµαρχος είχε γνώση της κατάστασης; Και αν ναι, ποια ήταν η θέση του; Το ενέκρινε; -Σπύρος Γέγος: «Σαφέστατα και είχε πλήρη γνώση. Νοµίζω πως το ενέκρινε.» -Στις 13 Φεβρουαρίου τι συνέβη; -Σπύρος Γέγος: «Στις 13 Φεβρουαρίου παρευρέθηκα σε µία συνεδρίαση των µελών του λιµενικού ταµείου ως παρατηρητής εκπρόσωπος του δήµου, όπου και έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές γεγονός. Συγκεκριµένα, το ιοικητικό Συµβούλιο του λιµενικού ταµείου ήθελε να δώσει το κυλικείο της πλαζ µε απευθείας ανάθεση σε κάποιον επιχειρηµατία εκτός περιοχής, αγνώστων στοιχείων και αγνώστου προελεύσεως, δίχως καµία γνωστοποίηση, δίχως κανέναν διαγωνισµό, δίχως προδιαγραφές και κανέναν κανόνα. Ενώ εάν το κυλικείο παρέµενε στην Κ..Ε.Μ., θα διεξαγόταν σαφέστατα διαγωνισµός.» -Εκείνη την ηµέρα λοιπόν κάνατε κάποια παρέµβαση; -Σπύρος Γέγος: «Η παρέµβασή µου µπροστά σ αυτήν την πρόκληση που είδα, ήταν να απευθυνθώ στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του λιµενικού ταµείου λέγοντάς τους ότι δεν µπορούν να δώσουν το κυλικείο µε απευθείας ανάθεση σε κάποιον, παραβλέποντας άλλες προσφορές και ιδιαίτερα τους ντόπιους επιχειρηµατίες της εστίασης.» -Οι επιχειρηµατίες είχαν γνώση για την ενοικίαση του συγκεκριµένου κυλικείου; Είχε δηµοσιευθεί κάπου; -Σπύρος Γέγος: «Όχι, δεν είχε δηµοσιευθεί απολύτως τίποτα.» -Μετά την παρέµβασή σας τι συνέβη; -Σπύρος Γέγος: «Προς τιµήν τους δύο από τα µέλη του.σ. του λιµενικού ταµείου, και συγκεκριµένα ο κ. Κώστας Γκαζίνος και ο κ. Βαγγέλης αρεµάς, αντέδρασαν έντονα σ αυτήν την απευθείας ανάθεση, παρά την επιµονή του προέδρου του απερχόµενου λιµενικού ταµείου, κ. Θάνου

15 Απρίλιος 2012 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 Κατσίγιαννη, να τελειώνει η ιστορία και να δοθεί το κυλικείο στον συγκεκριµένο επιχειρηµατία αγνώστων λοιπών στοιχείων.» -Ποια ήταν η συνέχεια; -Σπύρος Γέγος: «Εγώ έθεσα το θέµα ότι σ αυτήν την οικονοµική συγκυρία δεν είναι δυνατόν να δοθεί µε τέτοιον τρόπο το κυλικείο της πλαζ και αποχώρησα από την συνεδρίαση, επιµένοντας ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν νόµιµα, µε πλήρη διαφάνεια και µε γνώση όλων των ενδιαφεροµένων για κατάθεση προσφοράς, όχι µόνον για την ενοικίαση του κυλικείου, αλλά και για οποιαδήποτε αντισταθµιστικά οφέλη που περιλάµβαναν ανάπλαση της πλαζ, ανανέωση οµπρελών, ξαπλωστρών, διαδρόµων κ.λ.π..» -Η συνέχεια της υπόθεσης; -Σπύρος Γέγος: «Απ ότι έµαθα, αναβλήθηκε η συνεδρίαση για µία εβδοµάδα, προσήλθαν και κάποιοι άλλοι επιχειρηµατίες καθώς προφανώς µαθεύτηκε, χωρίς όµως και πάλι να δηµοσιευθεί, και δόθηκαν τρεις µε τέσσερις προσφορές. Το επόµενο Σάββατο συνεδρίασε ξανά το.σ. του λιµενικού ταµείου δίχως όµως να καταφέρει να πάρει κάποια απόφαση.» -Για ποιον λόγο πιστεύετε εσείς; -Σπύρος Γέγος: «Αυτό είναι άγνωστο.» -Μήπως είχαν εκτεθεί; -Σπύρος Γέγος: «Πολύ πιθανό. Κατέληξαν λοιπόν να κρίνουν την διαδικασία ως άγονη.» -Όταν µία διαδικασία κηρύσσεται ως άγονη, σηµαίνει ότι οι προσφορές δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές του λιµενικού ταµείου; -Σπύρος Γέγος: «ε νοµίζω. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο φόβος των εν κρυπτώ διαδικασιών που έγιναν, διότι η γνώση µου ως πρόεδρος της Κ..Ε.Μ., ήταν ότι υπήρχε µεγάλη ζήτηση από επιχειρηµατίες, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για το κυλικείο και θα πραγµατοποιούσαν επενδύσεις άνω της τάξεως των ευρώ. Είχαν απευθυνθεί σε εµένα ως πρόεδρο της Κ..Ε.Μ. προκειµένου να τους ενηµερώσω και αυτό που τους είχα πει, µε την πεποίθηση ότι η Κ..Ε.Μ. θα τρέξει τις διαδικασίες και τον διαγωνισµό, ήταν να φέρουν επίσηµα τις προτάσεις και τις προσφορές τους όταν γίνει ο διαγωνισµός. Εποµένως, σίγουρα µέσα στις προτάσεις αυτές θα υπήρχαν προσφορές για την ενοικίαση του κυλικείου και προτάσεις για µεγάλες επενδύσεις και αντισταθµιστικά οφέλη µέσα στον χώρο της πλαζ.» -Με έκπληξη είδαµε κάποια ανακοίνωση του δήµου Μαρκοπούλου µε υπογραφή του δηµάρχου, στην οποία έλεγε ότι ενεπλάκησαν στην υπόθεση γνωστοί δηµοσιογράφοι από κανάλι, οι οποίοι ενδιαφέρονταν είτε οι ίδιοι είτε για φίλο τους επιχειρηµατία και εκβίαζαν την δηµοτική αρχή για να πάρουν το κυλικείο στην πλαζ Αυλακίου. Το γνωρίζετε; -Σπύρος Γέγος: «Σαφέστατα, µε µια διαφορά όµως. Αυτός που υπέστη τον εκβιασµό ήµουν µόνον εγώ και κανείς άλλος. Εµένα πήρε τηλέφωνο ο δηµοσιογράφος, του οποίου το όνοµα δε νοµίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω, και µε απείλησε ότι θα µε βγάλει στην εκποµπή του µε καταγγελίες.» -Πιστεύετε ότι ο δηµοσιογράφος αυτός κρυβόταν πίσω από την πρώτη προσφορά στην πρώτη συνεδρίαση του.σ. του λιµενικού ταµείου που ήθελαν να του δώσουν µε απευθείας ανάθεση το κυλικείο; -Σπύρος Γέγος: «Προφανώς και ναι. Το οξύµωρο βέβαια είναι ότι εµφανίστηκαν ως εκβιαζόµενοι άνθρωποι οι οποίοι συµφωνούσαν και κίνησαν τις διαδικασίες προκειµένου να δοθεί το κυλικείο µε απευθείας ανάθεση. Οι θύτες λοιπόν εµφανίστηκαν ως θύµατα!» -Τελικά τι µέλλει γενέσθαι µε την πλαζ κ. Γέγο; -Σπύρος Γέγος: «Οι τελευταίες µου ενέργειες ως πρόεδρος της Κ..Ε.Μ. ήταν να προκηρύξω τις θέσεις για τις 23 προσλήψεις των υπαλλήλων της πλαζ. υστυχώς, όσον αφορά στην λειτουργία του κυλικείου, δεν γνωρίζω σε ποιο σηµείο βρίσκεται. ική µου φιλοδοξία ήταν η πλαζ να ανοίξει στις 3 Μα ου, κάτι που θα σήµαινε αυξηµένα έσοδα και πολλές παροχές στους δηµότες και στους κατοίκους της περιοχής.» -Όσον αφορά την παραίτησή σας, εκτός από αυτό που καταγγέλλετε και είναι πολύ σοβαρό, διαδραµάτισε κάποιο ρόλο και η τελευταία καταγγελία της κ. Κατσούλα που δηµοσιεύθηκε στο exanatolis.gr που αναφέρεται σε δύο δηµοτικούς συµβούλους της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας; Απ ότι ήδη όλοι γνωρίζουµε ο ένας καταγγέλθηκε για χρηµατισµό και ο άλλος ως πρόεδρος της επιτροπής έδωσε πόστο πώλησης καλαµποκιού σε κουµπάρο του. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση τους; -Σπύρος Γέγος: «Όταν υπάρχει επώνυµη καταγγελία, θεωρώ ότι ο δήµαρχος δεν σπεύδει να υπερασπιστεί τους καταγγελλόµενους, εάν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει και δεν διερευνήσει πλήρως τα καταγγελλόµενα. Η δική µου θέση θα ήταν να παραιτηθώ µέχρι να διαλευκανθεί όλη η ιστορία.» -Στην επιστολή της παραίτησής σας αναφέρεστε στην ύπαρξη φαινοµένων αλαζονείας και αντιπαλότητας. Ποιος φέρθηκε αλαζονικά απέναντί σας και τι αντιπαλότητα αντιµετωπίσατε; Η αντιπαλότητα αφορούσε τον συνδυασµό του «Πάµε Μπροστά», ή κάποιο απ τους συνδυασµούς της αντιπολίτευσης; -Σπύρος Γέγος: «Σαφέστατα από την αντιπολίτευση δεν είχα τέτοια φαινόµενα. Πιστεύω ότι είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλες τις επιτροπές που προήδρευα µε τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Γεγονός ανεξήγητο ήταν ότι µετά από αυτήν την συνεδρίαση του λιµενικού ταµείου στις 13 Φεβρουαρίου, αντιµετώπισα µία οξύτατη επιθετικότητα από τον δήµαρχο, ο οποίος έφτασε να καταφέρεται εναντίον µου στους διαδρόµους του δηµαρχείου. Όσον αφορά το θέµα της πλαζ, να σας πω ότι είχα απευθύνει από τις αρχές Ιανουαρίου µία επιστολή στον δήµαρχο προκειµένου να συγκαλέσει µία σύσκεψη για να ενηµερώσω τους συναδέλφους της πλειοψηφίας για τις προοπτικές και τις δυνατότητες της πλαζ, κάλεσµα στο οποίο δεν ανταποκρίθηκε. Απλώς κάποιες µέρες µετά µου έδωσε το περιθώριο µέσω της γραµµατέως του µιας εικοσάλεπτης ενηµέρωσης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν αστείο και το αρνήθηκα, διότι χρειαζόµουν τουλάχιστον δύο ώρες για να ενηµερώσω τους συναδέλφους της πλειοψηφίας, πριν συµβούν βέβαια όλα αυτά τα γεγονότα.» -Αναφέρετε ακόµη ότι η επικοινωνία σας µε τον δήµαρχο γινόταν µέσω επιστολών; -Σπύρος Γέγος: «υστυχώς ναι. Η πρόσβασή µου στον δήµαρχο τους τελευταίους µήνες είχε γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι αναγκαζόµουν να του απευθύνω επιστολές για καίρια θέµατα, οι οποίες προφανώς έµεναν αναπάντητες.» - ηλαδή όταν παίρνατε τηλέφωνο τον δήµαρχο δεν σας απαντούσε, ενώ είστε έξι χρόνια συνεργάτες; -Σπύρος Γέγος: «Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Κάποια στιγµή είχα ζητήσει µία συνάντηση µαζί του και είχαµε κανονίσει να γίνει στις 9.30 το πρωί. Τελικά η συνάντηση έγινε στις το µεσηµέρι και διήρκησε δέκα λεπτά. ε νοµίζω ότι αυτό είναι επίπεδο συνεργασίας. Γι αυτό αναγκαζόµουν να απευθύνοµαι µε επιστολές στον δήµαρχο.» -Αυτό συνέβη από τον Φεβρουάριο και µετά ή υπήρχε πρόβληµα επικοινωνίας και συνεργασίας γενικότερα µε τον δήµαρχο από πριν; -Σπύρος Γέγος: «Θα έλεγα από το περασµένο καλοκαίρι και µετά.» -Συνέβη και κάτι άλλο το καλοκαίρι που ίσως επηρέασε τη σχέση σας; -Σπύρος Γέγος: «Από την πλευρά µου δεν µπορώ να εντοπίσω κάτι συγκεκριµένο. ιαπίστωνα µία προκατάληψη και εχθρότητα του δηµάρχου προς το πρόσωπό µου. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι το Νοέµβριο του 2011 υπέβαλα για πρώτη φορά παραίτηση από τον συνδυασµό και πάλι για λόγους επικοινωνίας και ξεκάθαρων θέσεων της διοίκησης. Την παραίτηση εκείνη την απέσυρα διότι µου το ζήτησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Σεβόµενος λοιπόν τους εξαίρετους συναδέλφους, έκανα υποµονή και απέσυρα σ εκείνη τη φάση την παραίτησή µου. Με το χρόνο όµως τα πράγµατα αντί να εξοµαλυνθούν, γίνονταν όλο και χειρότερα. Οπότε, κατανοείτε ότι η συνεργασία µου µε τον δήµαρχο ήταν σχεδόν αδύνατη.» -κ. Γέγο ο δήµος Μαρκοπούλου τελικά ταιριάζει µε το σύνθηµα του συνδυασµού, δηλαδή αυτή τη στιγµή πιστεύετε ότι «Πάµε Μπροστά»; -Σπύρος Γέγος: «Κάθε άλλο. Θα έλεγα ότι οι µέθοδοι, οι πρακτικές και ο τρόπος λειτουργίας του δήµου µας γυρνάει σε παλαιοκοµµατικές µεθόδους τριάντα (30) ετών πριν.»

16

17

18 Πλατεία Συντάγµατος ΤΟ ΘΕΜΑ ιαµαρτυρόµαστε κατά της ACTA ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Υ ΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ ΗΣ Αποτελεί ίσως κοινή παραδοχή, η άποψη ότι το πολιτικό σύστηµα πρέπει να µετα- µορφωθεί. Την αλλαγή αυτή που όλοι θέλουν -και ο καθένας διαφορετικά φαντάζεται- είναι άραγε δυνατόν να την επιφέρουν τα ίδια πρόσωπα που την κατέστησαν αναγκαία; Ακόµα και νέοι σχηµατισµοί που δηµιουργούνται, στελεχώνονται από ανθρώπους που ήταν χρόνια πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο πλαίσιο αντιπροτάσεων και ιδεών µιας νέας πολιτικής προοπτικής, εντάσσεται το Κόµµα Πειρατών Ελλάδος. Ο κ. Ανέστης Σαµουρκασίδης είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κόµµατος, και σε συνέντευξή του στην «Εξ Ανατολής» µας εξηγεί τις θέσεις και τις ιδέες του ΠΚΕ(Πειρατικού Κόµµατος Ελλάδος) το οποίο αποτελεί µία ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα περίπτωση. Πληροφορίες µπορεί κανείς να βρει στο διαδικτυακό τους χώρο Πείτεµαςµερικάλόγιαγιατοπώςπροέκυψε το όνοµα Πειρατές και ένα σύντοµο ιστορικό του κινήµατος-κόµ- µατος σε ευρωπα κό επίπεδο. Το πρώτο πειρατικό κόµµα ιδρύθηκε το 2006 στη Σουηδία. Πέντε µήνες µετά, η σουηδική αστυνοµία προσπάθησε παραβιάζοντας το Σύνταγµα να κλείσει το Pirate Bay το οποίο δεν κατάφερε. Αυτή η απόπειρα εκτόξευσε τους Σουηδούς Πειρατές. Έπειτα εξαπλώθηκαν και σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η Γερµανία, η Ελβετία και το Λουξεµβούργο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουνε κόµµατα Πειρατών σε όλες της χώρες της Ε.Ε. εκτός από 4 και συνολικά στον κόσµο υπάρχουνε 57 κόµµατα Πειρατών. Επιπρόσθετα, έχουµε 2 Σουηδούς Ευρωβουλευτές,19 Βουλευτές στη Γερµανία και 201 δηµοτικούς συµβούλους σε 8 ευρωπα κές χώρες. Όσον αφορά τους Έλληνες Πειρατές, υπάρχουν σηµεία επαφής ώστε ο κόσµος να σας γνωρίσει; Στο θα δει κατά καιρούς να υπάρχουν εκδηλώσεις και συναντήσεις σε διάφορα µέρη και πόλεις. Μέχρι στιγµής έχουµε κάνει πολλές συναντήσεις οι οποίες αναφέρονται όλες και στο site µας. Κάναµε µάλιστα και δύο διασκέψεις, µία στην Αθήνα και µία στη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν έχου- µε λεφτά, δεν έχουµε τη δοµή ενός κόµ- µατος που ανοίγει 50 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µόνο και µόνο για να υπάρχουν τα γραφεία του. Εµάς γραφείο µας είναι το ίντερνετ, και οι συναντήσεις µας γίνονται κυρίως σε καφετέριες. Ποιές εκλογικές περιφέρειες θα καλύψετε; Σχεδόν όλη την Ελλάδα, εκτός από λίγες µονοεδρικές. Ποιές είναι οι βασικές θέσεις του κόµ- µατός σας; Οι βασικές θέσεις του κόµµατός µας είναι, η απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι είναι δηµόσιο και ταυτόχρονα αδιαφάνεια σε ό,τι είναι προσωπικό. Βασικό χαρακτηριστικότωνθέσεώνµαςεπίσηςείναιότιτα πρόσωπα πρέπει να αποφασίζουν. Όποιον τον αφορά ένα θέµα, πρέπει να έχει θέση και άποψη, εν αντιθέσει αυτό που ζούµε σήµερα όπου δεν έχουµε λόγο σε τίποτα απ' όσα συµβαίνουν. Ο πλήρης διαχωρισµός των εξουσιών κάτι το οποίο θεωρούµε πολύ σηµαντικό πρόβληµα στην Ελλάδα καθώς η νοµοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία, αλληλοεµπλέκονται σε ένα πρωθυπουργο-κεντρικό κράτος. Ο πρωθυπουργός έχει εξουσίες αντίστοιχες µε αυτές του παλιού µονάρχη. Στη νοµοθετική εξουσία αποφασίζουν µόνο η πλειοψηφία των βουλευτών χωρίς να µπορεί να προτείνει ή να απορρίψει νόµους και ο κόσµος. Αυτή τη στιγµή είµαστε δέσµιοι 300 και αυτό δεν το θέλουµε. Όταν επιθυµούν κάτι εκατοµµύρια Έλληνες, θα πρέπει αυτό να γίνεται πραγµατικότητα. Στην εκτελεστική εξουσία, δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός ή ένας Υπουργός να είναι ταυτόχρονα και Βουλευτής, δεν πρέπει να νοµοθετεί αλλά να αναλαµβάνει να κάνει πραγµατικότητα αυτά που νοµοθέτησαν οι άλλοι. Επίσης, ένας δικαστικός πρέπει να είναι ανεξάρτητος και όχι να διορίζεται από Υπουργό. Επιθυµούµε λοιπόν, πλήρη διαχωρισµό των εξουσιών. Από 'κει και πέρα οι βασικές µας θέσεις αφορούν ψηφιακά θέµατα, όπως η µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για το copyright και τις πατέντες, η εκτεταµένη χρήση του ελεύθερου λογισµικού, και όλα αυτά χωρίς να τοποθετού- µαστε στον άξονα Αριστερά-Κέντρο- εξιά. Μιλώντας για διαχωρισµό εξουσιών, σκέφτεστε και την αποκοπή της εκκλησίας από το κράτος; Το ζήτηµα διαχωρισµού κράτους-εκκλησίας, δεν το έχουµε συµπεριλάβει στις αρχικές µας θέσεις. Από τα 22 ευρωπα κά πειρατικά κόµµατα, µόνο 3(στη Φιλανδία, την Γερµανία και το Λουξεµβούργο) έχουν πάρει θέση για αυτό το ζήτηµα. Εµείς έχουµε ξεκινήσει ήδη συζήτηση για αυτό το θέµα στο forum µας, αλλά δεν είναι κάτι που θα προλάβουµε να ολοκληρώσουµε µέχρι τις εκλογές. Το συζητάµε πάνω στα πλαίσια των αλλαγών του Συντάγµατος, το οποίο χρειάζεται πάρα πολλές. Μία από τις βασικές σας αρχές είναι η λειτουργία της άµεσης ηµοκρατίας. Πιστεύετε ότι µπορεί να εφαρµοστεί στην Ελλάδα του σήµερα; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο µπορεί να επιτευχθεί; Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγµα άµεσης ηµοκρατίας που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία. Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να νοµοθετούν, να αποφασίζουν για αυτά που τους αφορούν και να ψηφίζουν σε περίπου 40 δηµοψηφίσµατα το χρόνο, Από τα χάλια που βρισκόµαστε, µέχρι την άµεση ηµοκρατία υπάρχουνε βήµατα και στάδια. Το πρώτο βήµα είναι η συµ- µετοχική ηµοκρατία. Μπορούν να νοµοθετηθούν απλά πράγµατα τα οποία θα δίνουν βασικά δικαιώµατα στους Έλληνες πολίτες τα οποία δεν τα έχου- µε, σε αντίθεση µε τους Ελβετούς, τους Φιλανδούς και τους Ισλανδούς. εν ζητάµε κάτι περίεργο και εξωγήινο. Υπάρχουν κάποιοι µεταξύ των Ελλήνων οι οποίο αντιλαµβάνονται την άµεση ηµοκρατία ως ένα εντελώς αταξικό σύστηµα το οποίο θα ανατρέψει τα πάντα, όµως δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο εφαρµοσµένο πρακτικό παράδειγµα µεγάλης κλίµακας. Μπορεί ένα χωριό να λειτουργεί αµεσοδηµοκρατικά και να λαµβάνονται οι αποφάσεις στην κεντρική του πλατεία µε ψηφοφορία, αλλά το µόνο παράδειγµα αµεσοδηµοκρατικού κράτους που έχουµε είναι η Ελβετία, και κάποια ψήγµατα που έχουν βάλει στη Φιλανδία, στην Ισλανδία και σε κάποια σηµεία του Καναδά. Επειδή είµαστε πραγµατιστές και ρεαλιστές, αναγνωρίζουµε το σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα, και λέµε ότι µε µικρές κινήσεις µπορούν να γίνουν πολύ συµµετοχικότερα τα πράγµατα. Να γίνεται και εδώ µε υπογραφές να στέλνεται ένας νόµος στη Βουλή ή αντίστοιχα να ακυρωθεί ένας ισχύον νόµος. Με λίγα πράγµατα µπορούµε να λειτουργούµε συµµετοχικότερα, και όσο πιο συµµετοχικότερα θα λειτουργούµε θα γινόµαστε και πιο υπεύθυνοι. Για παράδειγµα, στην Ελβετία το εργατικό συνδικάτο µάζεψε υπογραφές και έθεσε σε δηµοψήφισµα την αύξηση της καλοκαιρινής άδειας από 4 βδοµάδες σε 6, και ο κόσµος το απέρριψε! Αυτό είναι υπευθυνότητα, κάτι που χρειάζεται η άµεση ηµοκρατία. Πρέπει να προχωρήσουµε βήµα-βήµα πηγαίνοντας στη συµµετοχική ηµοκρατία, στη συµµετοχικότερη, στην αµεσότερη και να εξεταστεί στο βάθος του χρόνου πώς θα λειτουργήσει η άµεση. Ταυτόχρονα θα βελτιώνεται συνεχώς η τεχνολογία που θα µας επιτρέψει µε ψηφιακό πλέον τρόπο να λαµβάνουµε αποφά-

19 Στις 10 Φεβρουαρίου 2012 αναγνωρίστηκε επισήµως από τον Άρειο Πάγο το Κόµµα Πειρατών Ελλάδας To πειρατικό κόµµα της Γερµανίας στη Βουλή του Βερολίνου! ΤΟ ΘΕΜΑ 19 σεις και θα µπαίνουν στην κοινωνία περισσότεροι νέοι που θα έχουν µεγαλώσει σε µία δηµοκρατική κοινωνία. Ο εσωτερικός τρόπος λειτουργίας του κόµ- µατός σας, παραπέµπει επίσης σε αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες; Απολύτως. Σε επίπεδο µερικών εκατοντάδων ανθρώπων, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι καλοί στη χρήστη του υπολογιστή ήταν εύκολο να το υλοποιήσουµε. Βέβαια είµαστε ακόµα στην αρχή και έχουµε πράγ- µατα να διορθώσουµε. Όµως όλα τα αποφασίζουµε συλλογικά. Για παράδειγµα, το αν θα κατέβουµε σε αυτές τις εκλογές το αποφασίσαµε µε 86% υπέρ. Ως κόµµα δεν έχουµε ηγέτη ή αρχηγό αλλά µια επταµελή διοικούσα επιτροπή η οποία έχει εκτελεστικό χαρακτήρα. Μας προαναφέρατε ότι δεν τάσσεστε σε κάποιον ιδεολογικό άξονα. Πώς αντιµετωπίζετε τα υπόλοιπα κόµµατα; Υπάρχει το ενδεχόµενο να συνεργαστείτε µετεκλογικά µε άλλη παράταξη; Στο κόµµα µας υπάρχουν άνθρωποι είτε µε αριστερές ιδέες, είτε µε κεντρώες ή και µε δεξιές. Η κοινή µας αίσθηση είναι ότι οι πειρατικές ιδέες έχουν να δώσουν πράγµατα στον21οαιώνακαιότιοδιαχωρισµόςσεαριστερά-κέντρο-δεξιά έχει ξεπεραστεί. Όσον αφορά το θέµα της συνεργασίας, το καταστατικό µας αναφέρει πως για να υπάρξει µετεκλογική συνεργασία, θα πρέπει τα 2/3 των µελών µας να συµφωνήσουν, κάτι καθόλου εύκολο να συµβεί. Όµως για να γίνει µια τέτοια συνεργασία πρώτα θα ζητήσουµε κάποια πράγµατα, όπως την απόλυτη διαφάνεια και την πρόσβαση σε όλα τα δηµόσια έγγραφα από κάθε πολίτη χωρίς καν να χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει έννο- µο συµφέρον. Εάν κάποιο µεγάλο κόµµα νοµοθετήσει κάτι τέτοιο για να έχει τους Πειρατές µαζί του, ταυτόχρονα αυτο-υπονοµεύεται και αναιρεί βασικούς τρόπους ύπαρξής του. Ποιά η θέση σας απέναντι στα µνηµόνια και τί προτάσεις έχετε για την οικονοµική εξυγίανση της Ελλάδας; Η θέση µας είναι ότι πριν το πρώτο µνηµόνιο θα έπρεπε να υπάρξει ενηµέρωση των πολιτών για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις και δηµοψήφισµα ή εκλογές. Η εξυγίανση της Ελλάδας πρέπει να βασιστεί στις βασικές αρχές της απόλυτης, πραγµατικής διαφάνειας στο δηµόσιο, η οποία µαζί µε την ανεξάρτητη και σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης θα οδηγήσει στην καταπολέµηση της διαφθοράς και θα βελτιώσει κατά 12 δις ευρώ το χρόνο τα δηµόσια οικονοµικά, ώστε να µηνκόβουµεδαπάνεςστατυφλάούτεκαινα βάζουµε φόρους αδιακρίτως. Πρέπει να υπάρχει λογιστικός έλεγχος όλου του δηµοσίου από τους πολίτες και να καταργηθούν οι διατάξεις περί ευθύνης υπουργών και κάθε διαχωρισµός µεταξύ βουλευτή και απλού πολίτη, στον τρόπο απονοµής δικαιοσύνης. Επίσης θα βοηθήσουν πολύ οι βασικές µας θέσεις που είπαµε και πιο πριν. Ως Πειρατές, ποιές πιστεύετε ότι είναι οι βασικές αιτίες της χρεωκοπίας µας; Η αδιαφάνεια είναι µακράν ο χειρότερος παράγοντας καθώς και το ότι δεν έχουµε κανένα δικαίωµα συµµετοχής, αλλά δίνουµε λευκή επιταγή κάθε 4 χρόνια σε κάποιους για κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς καν να έχουµε τη δυνατότητα να τους αναιρέσουµε εφόσον κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προεκλογικά έλεγαν. Ίσως ένας ακόµη λόγος, είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε το κράτος το δηµόσιο τοµέα. Εσείς πώς θα τον λειτουργούσατε; Θέλετε ένα µεγάλο ή ένα συµπυκνωµένο δηµόσιο; Ούτε µεγάλο ούτε συµπυκνωµένο, µόνο όσο χρειάζεται. Θα επανέλθω στο θέµα της διαφάνειας γιατί λύνει όλα αυτά τα προβλήµατα. Η διόγκωση του δηµόσιου τοµέα έγινε για ρουσφετολογικούς λόγους και τα µεγάλα κόµµατα ποτέ δεν θέλησαν να ελαφρώσουν το δηµόσιο µε τις εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις. Μία από τις λύσεις η οποία ουδέποτε προβλήθηκε όπως θα έπρεπε και θα οδηγούσε σε πολύ µικρότερες µειώσεις σε συντάξεις και µισθούς, είναι να εξεταστούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσλήφθηκαν εκτός ΑΣΕΠ και να αναστραφούν οι ρουσφετολογικές προσλήψεις. εν το κάνουνε γιατί πρέπει να συντηρούν το πελατειακό κράτος. ηλαδή είστε υπέρ των απολύσεων στο δηµόσιο αλλά µε προ ποθέσεις; εν έχουµε ακόµα ολοκληρωµένη θέση, θέλω όµως να επισηµάνω ότι το ρουσφετολογικό κράτος δηµιούργησε αχρείαστες θέσεις τις οποίες αρνήθηκε εκ των υστέρων να πετσοκόψει και αυτό πληρώνουµε όλοι µας. Όσον αφορά την ACTA*, ως κόµµα έχετε πάρει καθαρά θέση εναντίον της. Τί κινδύνους θεωρείτε ότι θα επιφέρει µια τέτοιου είδους συµφωνία; Μια συµφωνία σαν την ACTA, δηµιουργεί 2-3 σοβαρά προβλήµατα. Το ένα είναι ότι προκειµένου οι πάροχοι του ίντερνετ να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάει η ACTA θα πρέπει να βάλουν φίλτρα τα οποία θα παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα φτάνοντας σε σηµείο όπου θα διαβάζουν τα µας. Θα κληθούν να κάνουν πράγµατα τα οποία είναι αντισυνταγµατικά. Προσπαθούν µέσω του ψηφιακού κόσµου, να παραβιάσουνε αρχές οι οποίες ισχύουν στο Σύνταγ- µα και δεν θα διανοούντο να τις παραβιάσουνε στον πραγµατικό κόσµο. Η ACTA είναι το αντίστοιχο µε το να τοποθετούσαµε ένα µικροφωνάκι σε ένα δηµόσιο χώρο και η κάθε συζήτηση να κατέληγε στην Ασφάλεια. Σαν να ανοίγουν κάθε γράµµα, να το κοιτάνε αν έχει βόµβα, και έπειτα να το ξαναταχυδροµούν. Ένα δεύτερο πρόβληµα, είναι ότι η ίδια η ACTA δίνει µια λευκή νοµοθετική επιταγή σε ένα ιδιωτικό σώµα που λέγεται επιτροπή της ACTA και η οποία µπορεί να τροποποιεί όπως εκείνη θέλει τη συµφωνία. Ουδέποτε ως ανθρωπότητα έχουµε ξαναδώσει σε ιδιωτικό σώµα λευκή νοµοθετική επιταγή, και είναι έγκληµα να το κάνουµε τώρα πατώντας στην πρόφαση για την προστασία του copyright. Το τρίτο σηµαντικό πρόβληµα έχει να κάνει µε το copyright. Ενώ είναι σαφή η πρόθεση εκατοµµυρίων Ευρωπαίων να τροποποιήσουν τη νοµοθεσία περί copyright και πατέντων, η ACTA έρχεται και βάζει έναν τοίχο και απαγορεύει την τροποποίηση αυτής της νοµοθεσίας. Οποιοδήποτε κράτος έρθει στα συγκαλά του, και σε µερικά χρόνια θελήσει να µειώσει την προστασία που δίνει µε το copyright και να την κάνει να ισχύει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µόνο, θα δυσκολεύεταιέωςθααδυνατείνακάνειαυτήντηναλλαγή. Η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας, του copyright και των πατεντών, έχει καταλάβει την κορυφή του λόφου και πετάει κάτω τις σκάλες ώστε να µην µπορεί κανείς άλλος να ανέβει. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει µία έκφραση που προωθούσαν κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, η οποία είναι γνωστή ως η πειρατεία σκοτώνει τη µουσική. Αυτό τελικά ισχύει; Ποιά η άποψή σας; Αυτό που ισχύει είναι ότι η µουσική βιοµηχανία σκοτώνει τη µουσική, κάτι που έχουν πει ανά καιρούς πολλοί καλλιτέχνες. Η ύπαρξη της ψηφιακής εποχής δεν έχει βλάψει τους καλλιτέχνες, αντιθέτως έχει αυξήσει τα έσοδά τους κατά 114%. Ο µόνος που έχει πρόβληµα είναι η µουσική βιοµηχανία που τόσο καιρό ήταν ένας µεσάζοντας που σήµερα είναι άχρηστος. Στην εποχή του βινυλίου έπρεπε να γίνουν πολύ ακριβές παραγωγές σε ειδικευµένο στούντιο χρησιµοποιώντας ακριβές τεχνολογίες. Υπήρχε δουλειά και κόστη γιατί έπρεπε να στηθεί µία ολόκληρη βιοµηχανία προκειµένου να ολοκληρώσει την παραγωγή που ήταν τότε πολύ χρήσιµη. Σήµερα έχει καταστεί ένας άχρηστος µεσάζοντας που παίρνει το 95% των κερδών και δίνει το 5% στους καλλιτέχνες. Ο οποιοσδήποτε µε τα τωρινά µέσα µπορεί να παράγει και να διανείµει φθηνά το υλικό του. Η επιµονή της βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας να είναι µε το ζόρι και µε το νόµο ο µεσάζοντας, έχει οδηγήσει σε αυτές τις τρέλες τις οποίες ζούµε αυτή τη στιγµή. Παραδείγµατος χάριν, µία κυρία στη Φλόριντα η οποία κατέβασε 24 τραγούδια από το ίντερνετ θα τιµωρηθεί µε 1,5 εκατοµµύριο δολάρια, τη στιγµή που αν είχε κλέψει 3 φορές από 24 CD-κάτι πολύ χειρότερο από το να κατεβάσει τραγούδιαθα είχε πληρώσει δολάρια πρόστιµο. Αυτοί οι νοµοθετικοί παραλογισµοί κάνουν τον κόσµο να αντιδρά. Και η βιοµηχανία που κατασκεύαζε πάγους είχε πρόβληµα διανο- µής όταν εφευρέθηκε το ψυγείο, αλλά δεν νοµοθετήσαµε υπέρ της. Και η ατµοµηχανή είχε πρόβληµα όταν βγήκε η σιδεροµηχανή αλλά δεν φτιάξαµε νοµοθετήµατα υπέρ της. Αν κάναµε αυτά που λέει η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας, σήµερα θα είχαµε ατµοµηχανές. Είναι απολύτως εξωφρενικό αυτό που ζούµε. *ACTA: Μία συµφωνία η οποία αν εγκριθεί από το ευρωπα κό κοινοβούλιο θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας του ίντερνετ όπως µέχρι σήµερα τον ξέραµε. Πρόκειται για µια πολυµερή συµφωνία που αφορά τις 27χώρεςτηςΕ.Ε.και10ακόµακράτη.Καλύπτει και δηµιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο παγκόσµιας προστασίας και εφαρµογής για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας από τα µουσικά πνευµατικά δικαιώµατα µέχρι τα γενόσηµα φάρµακα. Η ενδεχόµενη εφαρµογή της έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ανά την Ευρώπη καθώς θεωρείται ως το πρώτο βήµα για µια προσπάθεια ελέγχου και καταστολής των χρηστών του ίντερνετ µε πρόφαση το copyright. Περισσότερες πληροφορίες για την ACTA και τις επιπτώσεις της µπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο.

Α.Μ.Τ.ΕΕ : 4318 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18, ΤΚ.19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 22990 49003 e-mail: arhetypo@otenet

Α.Μ.Τ.ΕΕ : 4318 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18, ΤΚ.19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 22990 49003 e-mail: arhetypo@otenet Εκδόσεις οικοδοµικών αδειών Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων (ΕΓΣΑ 87) ηλώσεις Ν. 3843/10 (Ηµιυπαιθρίων) ηλώσεις Ν. 4014/11 (Αυθαιρέτων) Α.Μ.Τ.ΕΕ : 4318 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18, ΤΚ.19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ 2008-2013 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ 4.000 54 ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, διαγράφτηκαν 270.000 από το τραπεζικό χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη. www.exanatolis. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ÔÅÕ ÏÓ 56 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Λ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

C r e t a v o i c e. ΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ σ ε λ. 2 0-2 4 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

C r e t a v o i c e. ΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ σ ε λ. 2 0-2 4 Β Ρ Α Β Ε Ι Α Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ C r e t a v o i c e Β Ρ Α Β Ε Ι Α Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ 2 0 1 3 Στην τελική ευθεία, η εκδήλωση στην οποία θα τιµηθούν απλοί συνάνθρωποί µας για µια εξαιρετική πράξη που έκαναν σ ε λ. 3 1 ΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 24 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 24 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Cretavoice Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΟ ΣΤΟΛΙ Ι ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 1 0 - Ι ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 3. σ ε λ. 2 0-2 4

Cretavoice Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΟ ΣΤΟΛΙ Ι ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 1 0 - Ι ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 3. σ ε λ. 2 0-2 4 Cretavoice Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 1 0 - Ι ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟ ΣΤΟΛΙ Ι ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ σ ε λ. 2 0-2 4 2 4 ω ρ η o n - l i n e ε ν η µ έ ρ ω σ η Ν ο µ ο ύ Χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

Cretavoice ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 9 - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3. σ ε λ.

Cretavoice ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 9 - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3. σ ε λ. Cretavoice Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 9 - Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ σ ε λ. 2 0-2 4 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 3 E D I T O R I A L Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΕΛΛΙ σελίδα 1 9. O Κωστής Σχοινάς "σπάει" τη σιωπή του

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΕΛΛΙ σελίδα 1 9. O Κωστής Σχοινάς σπάει τη σιωπή του Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΕΛΛΙ σελίδα 1 9 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ «Χειρόφρενο» µπαίνει προσωρινά στην διακοπή της υδροδότησης για το δήµο Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

Το κύριο ζήτημα που απασχολεί την

Το κύριο ζήτημα που απασχολεί την Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 16 σελίδες "Αττικός Παρατηρητής"

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁíôéäñÜóåéò óôéò åììïíýò ôçò ÅðÜñ ïõ

ÁíôéäñÜóåéò óôéò åììïíýò ôçò ÅðÜñ ïõ Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 92 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 2 Οκτωβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 29

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χανιώτης βουλευτής µιλά στην «Cv» και πετά το γάντι στο γνωστό δηµοσιογράφο

Ο Χανιώτης βουλευτής µιλά στην «Cv» και πετά το γάντι στο γνωστό δηµοσιογράφο Cretavoice Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 6 - Μ ά ρ τ ι ο ς 2 0 1 3 Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο Χανιώτης βουλευτής µιλά στην «Cv» και πετά το γάντι στο γνωστό δηµοσιογράφο σελ. 16-17 Μ ά ρ τ ι ο ς 2 0 1 3 E D I T O

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 12 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cretavoice. Αναζήτηση λύσης για τα κολυµβητήρια. Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ

Cretavoice. Αναζήτηση λύσης για τα κολυµβητήρια. Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ Cretavoice Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ν ο 2 - Ν ο έ µ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 Η Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Σηµαντικά έργα αποχέτευσης από την ΕΥΑΒΑ Θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής σ ε λ. 1 8-1 9 Σε θετική τροχιά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΑΝΤΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 Κωδικός 1358 Σελίδα 24-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΠΟΤΟΤΣΝΙΚ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Επταήµερο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 422 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ 0,01 ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Νόµος που δηµεύει περιουσίες πολιτών! σελ. 12 Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισµοί σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ. κέρδισαν το στοίχηµα στο Παλαί. Συνάντηση για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» Μ ένα κλικ. ƒ ΤΖΑΜΙΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ. www.palmosnews.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ. κέρδισαν το στοίχηµα στο Παλαί. Συνάντηση για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» Μ ένα κλικ. ƒ ΤΖΑΜΙΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ. www.palmosnews. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 444 ΤΙΜΗ 0,10 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ κέρδισαν το στοίχηµα στο Παλαί Σπίτι µακριά από το σπίτι τους ονοµάζουν το Ολυµπιακό Γυµναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10. Ο ήµος Γαλατσίου ψάχνει στέγη για τα απορριµµατοφόρα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10. Ο ήµος Γαλατσίου ψάχνει στέγη για τα απορριµµατοφόρα ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10 Ψήφο εµπιστοσύνης πήρε η κυβέρνηση µε 162 ναι Τα µεσάνυχτα της περασµένης Τρίτης ολοκληρώθηκε µε ονοµαστική ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονοµική εφηµερίδα της Κορινθίας - Αρ. Φύλλου 91 - Τετάρτη 7 Ιουνίου 2006

Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονοµική εφηµερίδα της Κορινθίας - Αρ. Φύλλου 91 - Τετάρτη 7 Ιουνίου 2006 nth ANAΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Απαιτούµε επάρκεια και επαγγελµατισµό Το οργανωµένο έγκληµα είναι πιο αδίστακτο και πιο επικίνδυνο από ποτέ ΣΕΛ. 13 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Η τρίτη εναλλακτική λύση για το Κιάτο ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγάλο ταξίδι στο Σαρωνικό... αρχίζει... Στις 7 ή τις 14 Νοέμβρη, με το κλείσιμο

Το μεγάλο ταξίδι στο Σαρωνικό... αρχίζει... Στις 7 ή τις 14 Νοέμβρη, με το κλείσιμο Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 Κωδικός 1358 "Αττικός Παρατηρητής"

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου

Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 405 ΤΙΜΗ 0,10 Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου σελ. 4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: «Κάναµε ό,τι µπορούσαµε για να εκλέξει Πρόεδρο η σηµερινή Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοψήφισµα 5 ης Ιουλίου

ηµοψήφισµα 5 ης Ιουλίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 431 ΤΙΜΗ 0,10 ηµοψήφισµα 5 ης Ιουλίου Αναλυτικές οδηγίες για το πώς και πού θα ψηφίσετε σελ. 4 Η «Άλλη Ζωή» του 4ου Γυµνασίου ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. 1.3 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα. Το κόµµα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου

Καταστατικό. 1.3 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα. Το κόµµα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου Καταστατικό Άρθρο 1. Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα. 1.1 Στην Αθήνα σήµερα _ Ιανουαρίου 2012 ιδρύεται πολιτικό κόµµα µε το όνοµα Κόµµα Πειρατών Ελλάδας. Η συντοµογραφία του είναι ΠΕΙΡ. O τίτλος του στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΑΝΙΑ Κατηγορείται ο δήμος ότι πούλησε δημόσια γη!

ΠΑΙΑΝΙΑ Κατηγορείται ο δήμος ότι πούλησε δημόσια γη! ΠΑΛΛΗΝΗ 150 ημέρες εξουσίας με ομολογία Ζούτσου ΠΑΙΑΝΙΑ Κατηγορείται ο δήμος ότι πούλησε δημόσια γη! σελ. 3 σελ. 6 Επταήμερο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 424 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδρούν οι δήµοι. Στην απόφαση της κυβέρνησης για µεταφορά των... ταµειακών διαθεσίµων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψάχνω την Αριστερά

Αντιδρούν οι δήµοι. Στην απόφαση της κυβέρνησης για µεταφορά των... ταµειακών διαθεσίµων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψάχνω την Αριστερά ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ Προπονητής ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 421 ΤΙΜΗ 0,10 Ψάχνω την Αριστερά σελ 16 Γράφει ο Ν. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ σελ 8 Αντιδρούν οι δήµοι Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

áðü ôçí ðïëéôéêþ ôçò Í.Ä.

áðü ôçí ðïëéôéêþ ôçò Í.Ä. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 78 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 20 Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr. Σελ. 2 Σελ. 2. Θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας

ΔΙΑΒΗΜΑ. Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima24.gr. Σελ. 2 Σελ. 2. Θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας Στη Λαμία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης Σελ. 8 Σε Βοιωτία και Ευρυτανία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Β. Αποστόλου Σελ. 7 Γιώτα Πούλου, υποψήφια δήμαρχος Λεβαδέων

Διαβάστε περισσότερα