Εργαστήριο Ethereal: IP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Ethereal: IP"

Transcript

1 Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση: J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο IP, εστιάζοντας στο IP datagram. Για το σκοπό αυτό θα αναλύσουµε ένα trace από IP datagrams τα οποία στέλνονται και λαµβάνονται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος traceroute (το πρόγραµµα traceroute εξετάζεται λεπτοµερέστερα στο εργαστήριο Ethereal για το ICMP). Θα εξετάσουµε τα διάφορα πεδία ενός IP datagram και θα µελετήσουµε λεπτοµερώς τον κατακερµατισµό (fragmentation) στο IP. Πριν ξεκινήσετε αυτό το εργαστήριο πιθανώς να θέλετε να κάνετε µία επισκόπηση της Ενότητας του βιβλίου και της Ενότητας 3.4 του RFC 2151 [ftp://ftp.rfceditor.org/in-notes/rfc2151.txt] ώστε να ενηµερωθείτε σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος traceroute. Θα χρειαστεί επίσης να διαβάσετε την Ενότητα 4.4 του βιβλίου και ίσως να χρειαστείτε το RFC 791 [ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc791.txt] ως αναφορά για το πρωτόκολλο IP. 1. Σύλληψη πακέτων από µία εκτέλεση του traceroute Για να δηµιουργήσουµε το trace των IP datagrams που χρειαζόµαστε για το εργαστήριο αυτό, θα χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα traceroute ώστε να στείλουµε datagrams διαφορετικών µεγεθών προς κάποιο προορισµό X. Υπενθυµίζεται ότι το traceroute στέλνει πρώτα ένα ή περισσότερα datagrams µε τιµή 1 στο πεδίο time-to-live (TTL) της επικεφαλίδας IP. Έπειτα, στέλνει µία σειρά από ένα ή περισσότερα datagrams προς τον ίδιο προορισµό µε TTL = 2. Στη συνέχεια στέλνει µία σειρά από datagrams προς τον ίδιο προορισµό µε TTL = 3, κ.ο.κ. Υπενθυµίζεται ότι ένας δροµολογητής πρέπει να ελαττώσει την τιµή του TTL σε κάθε datagram που λαµβάνει κατά 1 (για την ακρίβεια, το RFC 791 αναφέρει ότι ο δροµολογητής πρέπει να ελαττώσει το TTL κατά τουλάχιστον ένα). Εάν το TTL φθάσει την τιµή 0, ο δροµολογητής επιστρέφει ένα µήνυµα ICMP (type 11 TTL-exceeded) στον αποστολέα host. Έτσι λοιπόν, ένα datagram µε TTL = 1 που στέλνεται από τον host που εκτελεί το traceroute θα έχει ως αποτέλεσµα ο δροµολογητής που βρίσκεται σε απόσταση ενός άλµατος από τον αποστολέα να στείλει πίσω στον αποστολέα ένα µήνυµα ICMP TTL-exceeded. Το datagram που στέλνεται µε TTL = 2 θα έχει ως αποτέλεσµα ο δροµολογητής που βρίσκεται σε απόσταση δύο 1

2 αλµάτων να στείλει πίσω στον αποστολέα ένα µήνυµα ICMP. Το datagram που στέλνεται µε TTL = 3 θα έχει ως αποτέλεσµα ο δροµολογητής που βρίσκεται σε απόσταση τριών αλµάτων να στείλει πίσω στον αποστολέα ένα µήνυµα ICMP, κ.ο.κ. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο host που εκτελεί το traceroute µπορεί να πληροφορηθεί την ταυτότητα των δροµολογητών µεταξύ του ίδιου και του προορισµού X εξετάζοντας τις διευθύνσεις IP πηγής των datagrams που περιέχουν τα µηνύµατα ICMP TTL-exceeded. Στο εργαστήριο αυτό θα τρέξουµε το traceroute και θα το κάνουµε να στείλει datagrams µε διαφορετικά µήκη. Windows Το πρόγραµµα tracert, το οποίο παρέχεται µε τα Windows και το οποίο χρησιµοποιείται στο εργαστήριο Ethereal για το ICMP, δεν επιτρέπει την επιλογή του µεγέθους του µηνύµατος ICMP echo (ping) request που στέλνεται από το πρόγραµµα. Ένα καλύτερο πρόγραµµα traceroute για Windows είναι το pingplotter, το οποίο είναι διαθέσιµο σε εκδόσεις freeware και shareware από την ιστοσελίδα Φορτώστε και εγκαταστήστε το pingplotter, και δοκιµάστε το εκτελώντας µερικά traceroutes σε ιστοτόπους της αρεσκείας σας. Το µέγεθος του µηνύµατος ICMP echo request µπορεί να καθορισθεί ρητά στο pingplotter επιλέγοντας Edit Advanced Options Packet Options από το µενού και στη συνέχεια συµπληρώνοντας το πεδίο Packet Size. Το προεπιλεγµένο µέγεθος πακέτου είναι 56 bytes. Αφού το pingplotter στείλει µία σειρά πακέτων µε αυξανόµενες τιµές TTL, ξαναρχίζει τη διαδικασία αποστολής µε TTL = 1, αφού περιµένει για χρονικό διάστηµα διάρκειας ίσης µε Trace Interval. Η τιµή του Trace Interval και ο αριθµός των χρονικών διαστηµάτων µπορούν να καθορισθούν ρητά στο pingplotter. Linux/Unix Στην εντολή traceroute του Unix, το µέγεθος των UDP datagrams που στέλνονται προς τον προορισµό µπορεί να καθορισθεί ρητά υποδεικνύοντας τον αριθµό των bytes στο datagram. Η τιµή αυτή εισάγεται στη γραµµή εντολής traceroute αµέσως µετά το όνοµα ή τη διεύθυνση του προορισµού. Για παράδειγµα, η εντολή για να σταλούν datagrams των 2000 bytes προς τον προορισµό gaia.cs.umass.edu είναι: %traceroute gaia.cs.umass.edu 2000 Εκτελέστε τα ακόλουθα βήµατα: Ξεκινήστε το Ethereal και τη σύλληψη πακέτων (Capture Start) και στη συνέχεια πατήστε OK στο παράθυρο Packet Capture Options του Ethereal. Εάν χρησιµοποιείτε Windows, ξεκινήστε το pingplotter και εισάγετε το όνοµα ενός προορισµού-στόχου στο πεδίο Address to Trace. Εισάγετε τον αριθµό 3 στο πεδίο # of times to Trace, ώστε να µη συλλέξετε µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επιλέξτε Edit Advanced Options Packet Options από το µενού, εισάγετε την τιµή 56 στο πεδίο Packet Size και κατόπιν πατήστε OK. Στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Trace. Το παράθυρο του pingplotter θα πρέπει να µοιάζει µε το ακόλουθο: 2

3 Στη συνέχεια στείλτε ένα σύνολο από datagrams µε µεγαλύτερο µήκος: επιλέξτε Edit Advanced Options Packet Options, εισάγετε την τιµή 2000 στο πεδίο Packet Size και κατόπιν πατήστε OK. Έπειτα πατήστε το κουµπί Resume. Τέλος, στείλτε ένα σύνολο από datagrams µε ακόµη µεγαλύτερο µήκος: επιλέξτε Edit Advanced Options Packet Options, εισάγετε την τιµή 3500 στο πεδίο Packet Size και κατόπιν πατήστε OK. Έπειτα πατήστε το κουµπί Resume. Σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων από το Ethereal. Εάν χρησιµοποιείτε Unix, εισάγετε τρεις εντολές traceroute, µία µε µήκος UDP datagram ίσο µε 56 bytes, µία µε µήκος ίσο µε 2000 bytes και µία µε µήκος ίσο µε 3500 bytes. Σταµατήστε τη σύλληψη πακέτων από το Ethereal. Εάν δεν είστε σε θέση να τρέξετε το Ethereal σε µία ζωντανή σύνδεση δικτύου, µπορείτε να φορτώσετε ένα αρχείο µε το trace πακέτων που συλλέχθηκαν από το Ethereal ενώ εκτελούνταν τα βήµατα που περιγράφονται στο εργαστήριο στον υπολογιστή του συγγραφέα 1. Ενδεχοµένως να διαπιστώσετε ότι αξίζει να φορτώσετε αυτό το trace ακόµη και αν έχετε συλλάβει το δικό σας και να το χρησιµοποιήσετε παράλληλα µε το δικό σας καθώς διερευνάτε τις ερωτήσεις που τίθενται παρακάτω. 1 Φορτώσετε το αρχείο zip και εξάγετε το αρχείο ip-ethereal-trace-1. Τα traces που περιέχονται σε αυτό το αρχείο zip συλλέχθηκαν από το Ethereal ενώ εκτελούνταν τα βήµατα που περιγράφονται στο εργαστήριο Ethereal στον υπολογιστή του συγγραφέα. Αφού λάβετε το trace, µπορείτε να το φορτώσετε στο Ethereal και να το δείτε στο παράθυρο χρησιµοποιώντας το µενού File, επιλέγοντας Open και στη συνέχεια επιλέγοντας το αρχείο ip-etherealtrace-1. 3

4 2. Μια µατιά στο trace Στο trace που συλλέξατε, θα πρέπει να είστε σε θέση να δείτε τη σειρά των µηνυµάτων ICMP echo request (στην περίπτωση των Windows) ή των UDP segments (στην περίπτωση του Unix) που στάλθηκαν από τον υπολογιστή σας και τα µηνύµατα ICMP TTL-exceeded που επεστράφησαν στον υπολογιστή σας από τους ενδιάµεσους δροµολογητές. Στις ερωτήσεις που ακολουθούν υποθέτουµε ότι χρησιµοποιείτε Windows. Οι αντίστοιχες ερωτήσεις για την περίπτωση του Unix θα πρέπει να είναι προφανείς. Όπου είναι δυνατό, η απάντησή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από µία εκτύπωση των πακέτων του trace που χρησιµοποιήσατε για να απαντήσετε στην ερώτηση. Σηµειώστε επάνω στην εκτύπωση τα σηµεία εκείνα που αιτιολογούν την απάντησή σας. Για να εκτυπώσετε ένα πακέτο, χρησιµοποιήστε File Print, επιλέξτε Selected packet only, επιλέξτε Packet summary line και επιλέξτε το ελάχιστο ποσό λεπτοµερειών πακέτου που χρειάζεστε για να απαντήσετε στην ερώτηση. 1. Επιλέξτε το πρώτο µήνυµα ICMP echo request που στάλθηκε από τον υπολογιστή σας και αναπτύξτε το τµήµα που αφορά το Internet Protocol στο παράθυρο λεπτοµερειών επικεφαλίδας πακέτου. Ποια η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας; 2. Ποια η τιµή του πεδίου upper layer protocol στην επικεφαλίδα IP του πακέτου; 4

5 3. Ποιος ο αριθµός των bytes στην επικεφαλίδα IP; Ποιος ο αριθµός των bytes στο ωφέλιµο φορτίο (payload) του IP datagram; Εξηγήστε τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίσατε τον αριθµό των bytes ωφέλιµου φορτίου. 4. Έχει υποστεί κατακερµατισµό το δεδοµένο IP datagram; Εξηγήστε τον τρόπο µε τον οποίο καταλήξατε στο συµπέρασµά σας. Στη συνέχεια ταξινοµήστε τα πακέτα του trace σύµφωνα µε τη διεύθυνση IP πηγής κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης Source. ίπλα στη λέξη Source θα πρέπει να εµφανισθεί ένα µικρό βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Εάν το βέλος δείχνει προς τα πάνω, κάνετε ξανά κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης Source. Επιλέξτε το πρώτο µήνυµα ICMP echo request που στάλθηκε από τον υπολογιστή σας και αναπτύξτε το τµήµα που αφορά το Internet Protocol στο παράθυρο λεπτοµερειών επικεφαλίδας του επιλεγµένου πακέτου. Στο παράθυρο καταλόγου συλληφθέντων πακέτων θα πρέπει να εµφανίζονται µετά από αυτό το πρώτο µήνυµα ICMP όλα τα επακόλουθα µηνύµατα ICMP (µαζί ίσως µε πρόσθετα διάσπαρτα πακέτα που στάλθηκαν από άλλα πρωτόκολλα που τρέχουν στον υπολογιστή σας). Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο µε το βέλος που δείχνει προς τα κάτω (down arrow) στο πληκτρολόγιό σας για να διατρέξετε τα µηνύµατα ICMP που στάλθηκαν. 5. Στην ακολουθία µηνυµάτων ICMP που στάλθηκαν από τον υπολογιστή σας, ποια από τα πεδία του IP datagram µεταβάλλονται πάντοτε από το ένα datagram στο επόµενο; 6. Ποια πεδία παραµένουν αµετάβλητα; Ποια από τα πεδία πρέπει να παραµείνουν αµετάβλητα; Ποια πεδία πρέπει να αλλάξουν; Για ποιο λόγο; 7. Περιγράψτε τον τρόπο µεταβολής της τιµής του πεδίου Identification της επικεφαλίδας IP από datagram σε datagram. Στη συνέχεια, και ενώ τα πακέτα παραµένουν ταξινοµηµένα σύµφωνα µε τη διεύθυνση πηγής, εντοπίστε την ακολουθία αποκρίσεων ICMP TTL-exceeded που στάλθηκαν στον υπολογιστή σας από τον πλησιέστερο (σε απόσταση ενός άλµατος) δροµολογητή. 8. Ποιες οι τιµές των πεδίων Identification και TTL; 9. Οι τιµές αυτές παραµένουν αµετάβλητες για όλες τις αποκρίσεις ICMP TTLexceeded που στάλθηκαν στον υπολογιστή σας από τον πλησιέστερο δροµολογητή; Για ποιο λόγο; Κατακερµατισµός (Fragmentation) Ταξινοµήστε τον κατάλογο πακέτων και πάλι σύµφωνα µε το χρόνο κάνοντας κλικ στη στήλη Time. 10. Εντοπίστε το πρώτο µήνυµα ICMP echo request το οποίο στάλθηκε από τον υπολογιστή σας αφού αλλάξατε την τιµή του Packet Size στο pingplotter σε Έχει κατακερµατισθεί το µήνυµα αυτό σε περισσότερα από ένα IP datagrams; [Σηµείωση: εάν διαπιστώσετε ότι το πακέτο δεν έχει κατακερµατισθεί, φορτώστε το αρχείο zip 5

6 labs/ethereal-traces.zip και εξάγετε το trace πακέτων ip-ethereal-trace-1. Εάν ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί µία διεπαφή Ethernet, τότε ένα µέγεθος πακέτου ίσο µε 2000 bytes πρέπει να προκαλέσει κατακερµατισµό 2.] 11. Εκτυπώστε το πρώτο τεµάχιο (fragment) του κατακερµατισµένου IP datagram. Ποια πληροφορία στην επικεφαλίδα IP υποδεικνύει ότι το datagram έχει κατακερµατισθεί; Ποια πληροφορία στην επικεφαλίδα IP υποδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο και όχι για κάποιο επακόλουθο τεµάχιο; Ποιο το µήκος αυτού του IP datagram; 12. Εκτυπώστε το δεύτερο τεµάχιο του κατακερµατισµένου IP datagram. Ποια πληροφορία στην επικεφαλίδα IP υποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για το πρώτο τεµάχιο του datagram; Υπάρχουν περισσότερα τεµάχια που έπονται; Από που εξάγετε το συµπέρασµά σας; 13. Σε ποια πεδία της επικεφαλίδας IP διαφέρουν το πρώτο και δεύτερο τεµάχιο; Εντοπίστε τώρα το πρώτο µήνυµα ICMP echo request που στάλθηκε από τον υπολογιστή σας αφού αλλάξατε την τιµή του Packet Size στο pingplotter σε Πόσα τεµάχια δηµιουργήθηκαν από το αρχικό datagram; 15. Ποια πεδία της επικεφαλίδας IP µεταβάλλονται από τεµάχιο σε τεµάχιο; 2 Τα πακέτα που περιέχονται στο αρχείο ip-ethereal-trace-1 του αρχείου έχουν όλα µήκος µικρότερο από 1500 bytes. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή του trace έχει µία κάρτα Ethernet που περιορίζει το µέγιστο µήκος ενός πακέτου IP σε 1500 bytes (40 bytes δεδοµένα επικεφαλίδας TCP/IP και 1460 bytes ωφέλιµο φορτίο πρωτοκόλλων ανωτέρου επιπέδου). Αυτή η τιµή των 1500 bytes είναι το καθιερωµένο µέγιστο µήκος που επιτρέπει το Ethernet. Εάν το δικό σας trace εµφανίζει datagrams µε µήκος µεγαλύτερο από 1500 bytes και ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί µία σύνδεση Ethernet, τότε το Ethereal αναφέρει λανθασµένη τιµή για το µήκος του IP datagram. Είναι πολύ πιθανό επίσης να δείχνει µόνο ένα µεγάλο IP datagram αντί για πολλαπλά µικρότερα datagrams. Αυτή η ασυνέπεια στα αναφερόµενα µήκη των segments οφείλεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ του Ethernet driver και του λογισµικού Ethereal. Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε αυτό το πρόβληµα, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε για το εργαστήριο αυτό το trace του αρχείου ip-ethereal-trace-1. 6

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή

Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή Εργαστήριο Wireshark: Εισαγωγή Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Συχνά, µπορούµε να κατανοήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προσομοιώσεις δικτύων με τον Wireshark ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου Πύρζα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Εργαστηριακή Άσκηση 1 Δικτύωση στα Microsoft Windows Wireshark: Αναλυτής Πρωτοκόλλων Σκοπός της πρώτης σειράς ασκήσεων είναι, κατ αρχήν, η εξοικείωση με τις βασικές δικτυακές δυνατότητες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση)

Ξεκινώντας. (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού δηµιουργίας ετικετών, του βοηθητικού προγράµµατος ενσωµάτωσης Commander και των προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή της Seagull (Ελληνική έκδοση) Ξεκινώντας Χρήση του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Περιεχόµενα 1 Βοήθεια HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Γνωριµία µε το HP Photosmart Εξαρτήµατα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...8

Διαβάστε περισσότερα

NNM ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην εποχή μας η μορφή των συστημάτων διαχείρισης ακολουθεί το μοντέλο agentmanager.

NNM ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στην εποχή μας η μορφή των συστημάτων διαχείρισης ακολουθεί το μοντέλο agentmanager. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαχείριση δικτύου ορίζεται ως ένα σύνολο από λειτουργίες, ενέργειες, διαδικασίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας και για την εκμετάλλευση του δικτύου. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP

Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP 1 Βοηθητικά Πρωτόκολλα Ελέγχου IP Πρωτόκολλα στρώματος δικτύου στο Internet Στο Internet, το ΙΡ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία του IP χρησιμοποιείται μια πλειάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με ποιο τρόπο µπορείτε να εκκινήσετε τον Internet Explorer; Γνωρίζετε από ποια τµήµατα αποτελείται το παράθυρο του Ι.Ε.; Είναι συγκεκριµένη η µορφή των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα