ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)"

Transcript

1 ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση της µουσικής που γράψαµε. Ολες οι νότες έχουν την ίδια δυναµική και είναι ακριβέστατες τόσο στη χρονική τους διαδοχή όσο και στη διάρκειά τους. Η ακρόαση είναι "άψυχη" µιας και απουσιάζει η αίσθηση της εκτέλεσης από τον µουσικό. Τονίζουµε ότι αυτό παρατηρείται όταν η εισαγωγή των νοτών γίνεται βήµα προς βήµα (Step by Step) και όχι σε πραγµατικό χρόνο (Real Time). Για να "εµπλουτισθεί" η εκτέλεση του κοµµατιού µε ανθρώπινα στοιχεία και να περιορισθεί η αίσθηση της "µηχανικής" ακρόασης, το Finale διαθέτει δύο εργαλεία: Την εκτέλεση σύµφωνα µε κάποιο από τα προγραµµατισµένα στυλ που ονοµάζονται Human Play Back και τη δυνατότητα επέµβασης και αλλαγής των παραµέτρων δυναµικής, χρόνου και αξιών κάθε νότας. Για να επιλέξουµε το κατάλληλο και αρεστό Human PlayBack Style παρατηρούµε την εικόνα του παραθύρου PlayBack Controls. Κάνοντας κλικ στο πεδίο None (της επόµενης εικόνας για Macintosh) ή στο πεδίο Standard της µεθεπόµενης για Windows) εµφανίζεται ο κατάλογος µε όλα τα στυλ, από τα οποία επιλέγουµε ένα για την ακρόαση του κοµµατιού µας. Σε Macintosh

2 Σε Macintosh Σε Windows Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε το εργαλείο και τις εντολές MIDI. Το εργαλείο και οι εντολές MIDI Tο Εργαλείο MIDI το χρησιµοποιούµε για να ορίσουµε ή να επεξεργασθούµε τις MIDI παραµέτρους των νοτών σε επιλεγµένη έκταση της παρτιτούρας µας. Ενεργοποιείται το µενού εντολών MIDI Tool, επόµενη εικόνα 1.

3 επόµενη εικόνα 1. εικόνα 1 Κάθε νότα της παρτιτούρας µας έχει ορισµένες από το πρόγραµµα MIDI παραµέτρους. Αυτές τις παραµέτρους µπορούµε να τις µεταβάλλουµε, χρησιµοποιώντας τις εντολές MIDI Tool. Οι MIDI παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε ή να επεξεργασθούµε ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Key Velocities, Note Durations, Continuous Data, Tempo. Η εντολή (Edit) Key Velocities: Μέσω αυτής ορίζουµε τις τιµές του Κey Velocity. Η ταχύτητα που κτυπάµε το πλήκτρο σε ένα MIDI όργανο καθορίζει και τη µορφή της περιβάλλουσας της κυµατοµορφής που θα προκύψει. Αυτή η παράµετρος γίνεται αισθητή στην ατάκα του ήχου, καταγράφεται δε ως πληροφορία MIDI τη στιγµή µίας εγγραφής σε πραγµατικό χρόνο. Οι νότες που εισάγουµε γραφικά στο πρόγραµµα έχουν µία ορισµένη τιµή (=64) και ακούγονται όλες ίδια. Με την εντολή ορίζουµε µία µεγαλύτερη ή µία µικρότερη του 64 τιµή (από 1 έως 128, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο MIDI). Έχοντας επιλέξει την εντολή Key Velocities και κάνοντας διπλό κλικ σε επιλεγµένα µέτρα, εµφανίζεται το παράθυρο της επόµενης εικόνας 2. εικόνα 2 Μπορούµε επίσης πρώτα να εµφανίσουµε το παράθυρο µε διπλό κλικ και µετά να επιλέξουµε την

4 Μπορούµε επίσης πρώτα να εµφανίσουµε το παράθυρο µε διπλό κλικ και µετά να επιλέξουµε την εντολή. Μερικές παρατηρήσεις σηµειώνονται στην εικόνα. Στο παράθυρο βλέπουµε τις νότες και το διάγραµµα αξιών της παραµέτρου Velocity. Η αξία velocity της κάθε νότας αναπαρίσταται µε µία κάθετη γραµµή. Το επόµενο βήµα είναι να επιλέξουµε τις νότες και να ορίσουµε µία νέα τιµή για την παράµετρο, επόµενη εικόνα 3. εικόνα 3 Μελετήστε παράλληλα και την επόµενη εικόνα 4. εικόνα 4 Στο πεδίο Velocity ορίσαµε τιµή 122, πληκτρολογώντας τον αριθµό στο πεδίο που υποδεικνύουν τα βέλη. Θα µπορούσαµε να εισάξουµε την τιµή µε µία από τις εντολές του MIDI Tool (Set -ορίζουµε εµείς µία τιµή, Scale -ορίζοντας µία κλιµακούµενη τιµή, Add - προσθέτοντας στην υπάρχουσα τιµή, Percent Alter - εισάγοντας ένα ποσοστό αλλαγής, Limit -εισάγοντας ένα όριο αλλαγών, Alter Feel - εισάγοντας εναλλαγές ανάµεσα σε διαφορετικές νότες, Randomize - ορίζοντας τυχαίες τιµές. Κάθε τρόπος εισαγωγής τιµών ενεργοποιεί ένα φιλικό παράθυρο επιλογών µεταξύ της τιµής 0 και της τιµής 128).

5 εναλλαγές ανάµεσα σε διαφορετικές νότες, Randomize - ορίζοντας τυχαίες τιµές. Κάθε τρόπος εισαγωγής τιµών ενεργοποιεί ένα φιλικό παράθυρο επιλογών µεταξύ της τιµής 0 και της τιµής 128). Με επιλεγµένες τις νότες και µε την εντολή Clear διαγράφουµε τις εισαχθείσες αξίες velocity για τις επιλεγµένες νότες. Η αλλαγή της αξίας της παραµέτρου της νότας, αποτυπώνεται µε την αλλαγή του µήκους της κάθετης γραµµής (προηγούµενη εικόνα 4). Στο πεδίο Velocity, αν ορίσουµε τιµή µηδέν, απλά δεν θα ακουσθεί η νότα. Η εντολή (Edit) Note Durations: Οι τιµές που θα ορίσουµε στα πεδία Start και Stop Time του παραθύρου Edit MIDI Note, αφορούν την παράµετρο Note Durations. Επιλέγοντας την εντολή Note Durations, θα µελετήσουµε την επόµενη εικόνα 5. εικόνα 5 H αναπαράσταση των αξιών της παραµέτρου αυτής γίνεται σε οριζόντιο άξονα και µε οριζόντιες γραµµές. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µία νότα. Προσοχή: Αν οι νότες είναι του ιδίου τονικού ύψους, τότε οι τέσσερις αυτές γραµµές θα φαίνονται σαν µία, καθότι στο παράθυρο αναπαρίσταται και η τονική ταυτότητα των νοτών. Με διπλό κλικ στο handle µίας νότας, ανοίγει το παράθυρο Edit MIDI Note, στο οποίο θα εισάξουµε τις τιµές στα πεδία Start και Stop Time. Εναλλακτικά, για την εισαγωγή τιµών, µπορούµε να επιλέξουµε µία από τις εντολές που εξετάσαµε προηγουµένως. Με δεδοµένο ότι η αξία ενός τετάρτου είναι 1024 EDU s, πειραµατιζόµεθα µε διάφορες τιµές. Για την πρώτη νότα εισάγουµε Start Time 512 και Stop Time 0, για τη δεύτερη Start και Stop Time 0, για την τρίτη Start 0 και Stop Time -512 και για την τέταρτη Start 256 και Stop Time Στην επόµενη εικόνα 6 έχουµε το αποτέλεσµα των επιλογών µας.

6 6 έχουµε το αποτέλεσµα των επιλογών µας. εικόνα 6 οκιµάστε και µετά ακούστε το αποτέλεσµα. Θυµηθείτε: Οι επεξεργασµένες νότες, µία ή πολλές µαζί, µπορούν να αντιγραφούν σε κάποια άλλα µέτρα. Η χρησιµότητα των εντολών Key Velocities και Note Durations έγκειται στο ότι, ορίζοντας διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους των, µπορούµε να έχουµε πιο ρεαλιστική ακρόαση του αρχείου. Για την πρώτη ο τρόπος που θα ορίσουµε τις τιµές της είναι καθοριστικός. Π.χ. αντί για Set µπορούµε να επιλέξουµε Scale ή Randomize µε βάση µία αρχική τιµή. Αν επιλέξουµε Randomize δίνουµε µία τιµή περίπου 10, έτσι ώστε όλες οι νότες να έχουν µία απόκλιση δέκα µονάδων στην κλίµακα 1-128, ως προς τις τιµές τους. Για τις παραµέτρους της εντολής Note Durations µπορούµε να επέµβουµε στο χρόνο (Start και Stop Time). Η εντολή Edit Continuous Data: Αφορά δεκάδες παραµέτρους, χρήσιµες τη στιγµή της εκτέλεσης. Για παράδειγµα η αλλαγή ηχοχρώµατος σε επιλεγµένες νότες, η αλλαγή έντασης και η προσθήκη εφέ είναι µερικές από τις δυνατότητες που παρέχει η εντολή και πιθανόν για κάποιους χρήστες να είναι απαραίτητες. Για να µειώσουµε π.χ. την ένταση, επιλέγουµε το εργαλείο MIDI, επιλέγουµε την εντολή Continuous Data και εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο (εικόνα 7) µε τις κατηγορίες µηνυµάτων Continuous Data. εικόνα 7 Επειδή η µεταβολή της έντασης είναι ένας controller, κάνουµε κλικ και επιλέγουµε Controller και στη συνέχεια επιλέγουµε τον controller 7 (Volume). Στη συνέχεια κάνουµε διπλό κλικ σε ένα µέτρο ή σε επιλεγµένα µέτρα και εµφανίζεται το (γνωστό µας) επόµενο παράθυρο, εικόνα 8.

7 εικόνα 8 Στη συνέχεια, από το µενού εντολών MIDI Tool, επιλέγουµε π.χ. την εντολή Set (ή όποια από το µενού εντολών ανάθεσης τιµών µας εξυπηρετεί καλύτερα) και στο παράθυρο που ανοίγει ορίζουµε µία τιµή από 0 έως 128. Ακούµε τώρα το αρχείο µας. Αν, µε την αλλαγή που κάναµε, επηρεάσθηκαν τα επόµενα µέτρα, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για το επόµενο µέτρο, ορίζοντας την κανονική τιµή, έτσι ώστε η ένταση να επανέλθει στο κανονικό επίπεδο. Χρήσιµος επίσης είναι ο controller του Sustain, ειδικά σε παρτιτούρες πιάνου. Ανατίθεται όπως και ο controller Volume. Για να αλλάξουµε το ηχόχρωµα σε µερικές νότες, επανερχόµεθα στο παράθυρο View Continuous Data (εικόνα 7) και επιλέγουµε Patch Changes, και στη συνέχεια την εντολή Set. Εµφανίζεται το επόµενο παράθυρο, εικόνα 9. εικόνα 9 Από εδώ επιλέγουµε τον ήχο του οργάνου που θέλουµε να αναθέσουµε σε επιλεγµένες νότες. Το παράθυρο είναι τµήµα του παραθύρου Instrument List του µενού εντολών Window. Επιλέγουµε ένα ηχόχρωµα και επίσης ένα διαφορετικό MIDI κανάλι. Ακούµε τώρα το αρχείο µας. Αν, µε την αλλαγή που κάναµε, επηρεάσθηκαν τα επόµενα µέτρα, επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για το επόµενο µέτρο, ορίζοντας το αρχικό ηχόχρωµα ή όποιο άλλο θέλουµε. Eνας άλλος τρόπος προσωρινής αλλαγής ηχοχρώµατος είναι να δηµιουργήσουµε ένα σύµβολο δυναµικής και να του αναθέσουµε τον controller Patch Changes. Για να ορίσουµε πιο εύκολα τις επιλογές µας για τα Continuous Data, επιλέγουµε το µέτρο µε απλό κλικ και µε τη βοήθεια του Shift, επιλέγουµε µερικές νότες µόνο. Όταν στέλνουµε Continuous Data σε ένα συνθεσάϊζερ, αυτά αποθηκεύονται στη µνήµη του. Εποµένως, για να εκτελέσει το συνθεσάϊζερ ένα άλλο αρχείο σωστά, θα πρέπει να το σβήσουµε και να το ανοίξουµε εκ νέου.

8 Εποµένως, για να εκτελέσει το συνθεσάϊζερ ένα άλλο αρχείο σωστά, θα πρέπει να το σβήσουµε και να το ανοίξουµε εκ νέου. Η επόµενη εντολή Tempo µας επιτρέπει την αλλαγή του tempo σε επιλεγµένη έκταση της παρτιτούρας µας. Επιλέγουµε την έκταση και στη συνέχεια εκτελούµε την εντολή Set (ή όποια από τις εντολές ανάθεσης τιµών µας εξυπηρετεί καλύτερα). Στο παράθυρο που ανοίγει εισάγουµε µία τιµή από 0 έως όσο θέλουµε, π.χ Συναφής και χρήσιµη είναι η εντολή του µενού MIDI Tool/Fit to Time. Όσοι π.χ. γράφουν µουσική για εικόνα, µπορούν να ορίσουν ένα tempo που να διαµορφώνει τη διάρκεια της µουσικής τους σύµφωνα µε τη ροή της εικόνας. Η εντολή Fit to Time (εικόνα 10) είναι διαθέσιµη εφόσον έχουµε επιλέξει κάποιο µέτρο και την εντολή Tempo του µενού εντολών MIDI Tool. Επιλέγουµε λοιπόν Fit to Time και εισάγουµε την επιθυµητή τιµή του tempo αλλά µε έµµεσο τρόπο. ίνοντας την αξία της διάρκειας του επιλεγµένου µέτρου συνολικά, δηλαδή σε απόλυτο χρόνο. Έτσι το tempo διαµορφώνεται ανάλογα. Η εντολή Set δεν µας εξυπηρετεί στην προκειµένη περίπτωση, διότι ορίζοντας την αλλαγή του tempo και µόνο, δεν έχουµε άµεση πληροφορία για τη συνολική διάρκεια του µέτρου. εικόνα 10 Οι άλλες εντολές MIDI: Η εντολή Edit MIDI Note εξετάσθηκε προηγούµενα µε την εντολή Key Velocities. Η εντολή Play εκτελεί το επιλεγµένο µέτρο. Η εντολή Show Selected Notes αφορά τις εντολές Key Velocities και Note Durations. Επιλεγµένη, εµφανίζει το διάγραµµα (τις κάθετες και οριζόντιες γραµµές) των επιλεγµένων νοτών µόνο, δηλαδή των νοτών που έχουν επιλεγεί τα handles τους. Αποεπιλεγµένη, εµφανίζει το διάγραµµα όλων των νοτών µίας επιλεγείσας έκτασης. Οι εντολές Dragging Copies Music και Dragging Copies MIDI Data, επιλέγονται (είτε η µία, είτε η άλλη) για να δηλώσουµε στο πρόγραµµα τι θέλουµε να κάνει, όταν µία επιλεγείσα έκταση τη µεταφέρουµε σε ένα άλλο µέρος της παρτιτούρας, προς αντιγραφή. Στην πρώτη περίπτωση αντιγράφονται νότες και MIDI Data, στη δεύτερη µόνο MIDI Data.

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σηµειώσεις για το µάθηµα: M.I.D.I (Θεωρία) (εκδοχή 1.0) Διδάσκων: Aπόστολος Λουφόπουλος ΛΗΞΟΥΡΙ 2006-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FASY FMU DRIVER A FASY FMU DRIVER A ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Λύση τύπου Α...3 1.1 CAPTURING...3 1.2 FMU Driver B...3 1.3 FMU Driver A...3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.1 SETUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ DRIVER B...8 2.3

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής. για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εργαστηριακές σηµειώσεις ϕωνητικής για το λογισµικό ανάλυσης Speech Analyzer Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Απρίλιος 2004 ΑΘανάσιος Πρωτόπαπας 2 Απρίλιος 2004 Εργαστήριο ϕωνητικής Περιεχόµενα 1 Ηχογραφήσεις

Διαβάστε περισσότερα

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Κεφάλαιο 10 Φόρµες Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατή η δηµιουργία διαλόγων αλληλεπίδρασης µε το χρήση και η διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής µέσα από ένα εύχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13

Microsoft. 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 Microsoft Word 2003 2 ο Γυµνάσιο Ζεφυρίου Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης ΠΕ19 copyright 2010-13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τα βασικά 1-1 Τι είναι το MS Word 03 1-2 Εκκίνηση του προγράµµατος 03 1-3 Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Πληκτρολόγηση κειµένου... 5 1.2 Πρακτικές συµβουλές κατά την πληκτρολόγηση... 6 1.3 Επιλογή κειµένου... 6 1.4 Αντιγραφή και µετακίνηση κειµένου... 7 1.5 Εύρεση κειµένου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα