ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/7/2015 AΡ. ΠΡΩΤ.:22305/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/7/2015 AΡ. ΠΡΩΤ.:22305/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/7/2015 AΡ. ΠΡΩΤ.:22305/2015 Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3. Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4. τον Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 για την τμηματική, ανά δημοτική ενότητα, ανάθεση προμήθειας 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται σχετική πίστωση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6. Την από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΝΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 8. Την 235/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού και η ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 9. Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως φαίνεται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στο ποσό των ,85 με ΦΠΑ. Β) Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του διαγωνισμού ως εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 3) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 4) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

2 5) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα πρέπει να είναι αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης 6) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 7) Η οικονομική προσφορά θα συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο έντυπο προσφοράς που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη. 8) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στο Δημαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ Αρμόδιος Υπάλληλος: Γλαράκη Γερακίνα μέχρι την 21/07/2015 ώρα 10:00 π.μ. ( λήξη αποδοχής προσφορών). 9) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 10) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή. 11)Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% ανά ομάδα της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 12) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2015 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της μελέτης.

3 13) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά και μέσα σε διάστημα λιγότερο των 5 ημερών από την έγγραφη εντολή, αρχίζοντας άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. 14) Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 15) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 16) Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο. 17) Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Ο.Ε.. 18) Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 19) Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν τις εξής προδιαγραφές: Α' ΟΜΑΔΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Οι κάρτες γραφικών θα είναι για εγκατάσταση σε Η/Υ και θα έχουν μνήμη τουλάχιστον 1 GB. Οι κάρτες δικτύου θα είναι για εγκατάσταση σε Η/Υ και θα υποστηρίζουν δίκτυα 10 & 100 Mbps. Ο σκληρός δίσκος θα είναι τύπου SATA 2.5 και χωρητικότητας 320 GB. Ο σκληρός δίσκος θα είναι τύπου SATA 3.5 και χωρητικότητας 500 GB. Η εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου θα είναι για σύνδεση σκληρού δίσκου τύπου SATA 2.5 με USB με τον Η/Υ. Η εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου θα είναι για σύνδεση σκληρού δίσκου τύπου SATA 3.5 με USB με τον Η/Υ. Το καλώδιο USB θα είναι για σύνδεση περιφερειακής συσκευής με Η/Υ. Η προέκταση καλωδίου USB θα είναι για επέκταση σύνδεσης USB. Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι απλού τύπου χωρίς οθόνη. Τα Switch θα έχουν 5, 8 και 16 θύρες επικοινωνίας αντίστοιχα και θα υποστηρίζουν δίκτυα 10 & 100 Mbps. Τα τροφοδοτικά θα είναι για χρήση σε Η/Υ και με ελάχιστη ισχύ 500W. Οι οθόνες θα είναι τεχνολογίας LED και διαμέτρου 18.5 ιντσών (18.5 ). Τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια θα είναι ενσύρματα και θα συνδέονται με USB με τον Η/Υ. Τα USB Memory Stick θα είναι χωρητικότητας 16GB. Τα CD-R θα είναι ψηφιακοί δίσκοι εγγράψιμοι χωρητικότητας 700 MB. Τα DVD-R θα είναι ψηφιακοί δίσκοι εγγράψιμοι χωρητικότητας 4.7 GB. Το καλώδιο θα είναι τύπου VGA και μήκους 20 μέτρων. Η πρόσθετη μνήμη RAM θα έχει μέγεθος 4GB. Τα UPS για Server θα έχει ισχύ 1500VA και τουλάχιστον 800W, θα προσφέρει προστασία από τις διακυμάνσεις και την πτώση της τάσης του δικτύου ρεύματος και θα είναι τύπου line interactive. Οι καταμετρητές χαρτονομισμάτων θα αναγνωρίζουν τα ανακατεμένα χαρτονομίσματα του επιλεγμένου νομίσματος, θα ελέγχουν τη γνησιότητά τους και θα εμφανίζουν το πλήθος και το ποσό κατά αξία ή συνολικά. Θα έχουν επίσης λειτουργία ανίχνευσης - καταμέτρησης προκαθορισμένου ποσού. Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές θα έχουν δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ανάλυσης τουλ. 600 Χ 600 dpi), έγχρωμης σάρωσης (ανάλυσης τουλ. 600 Χ 600 dpi), δημιουργίας φωτοαντιγράφου, λήψης φαξ με μνήμη τουλάχιστον 100 σελίδων, διασύνδεσης μέσω δικτύου (Ethernet interface) και USB, ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ. ανά λεπτό, δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού ελάχιστης χωρητικότητας 250 φύλλων, αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης ελάχιστης χωρητικότητας 20 φύλλων και θα υποστηρίζουν χαρτί μεγέθους Α4. Ο Εκτυπωτής A3 έγχρωμος θα είναι τεχνολογίας Inkjet, έγχρωμος, θα υποστηρίζει χαρτί μεγέθους Α3, θα έχει ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης τουλ. 10 σελίδες το λεπτό και έγχρωμης εκτύπωσης τουλ. 8 σελίδες το λεπτό, τουλάχιστον 4 μεμονομένα μελάνια (BK, C, M, Y) και θα είναι διασύνδεσης USB. Β' ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Οι Η/Υ Intel Core i GHz LGA1150 θα έχουν επεξεργαστές της οικογένειας x86 με ισχύ τουλάχιστον αντίστοιχη ενός Intel Core i (3.60 GHz), κεντρική μνήμη RAM τουλάχιστον 2GΒ, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, κάρτα γραφικών

5 τουλάχιστον 1GB, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, συσκευή DVD/RW/CD (με δυνατότητα εγγραφής). Οι Η/Υ Intel Core i GHz LGA1150 θα έχουν επεξεργαστές της οικογένειας x86 με ισχύ τουλάχιστον αντίστοιχη ενός Intel Core i (3.30 GHz), κεντρική μνήμη RAM τουλάχιστον 4GΒ, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1GB, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, συσκευή DVD/RW/CD (με δυνατότητα εγγραφής). Το λειτουργικό σύστημα θα είναι Windows 8 Professional 32Β ή 64Β σε Ελληνικά ή αντίστοιχο. Ο βιντεοπροβολέας θα έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Ανάλυση: SVGA (800x600), Φωτεινότητα: 3000 ANSI Lumens, Contrast: 13000:1, Μέγεθος εικόνας (διαγωνίως): , Zoom: 1.1:1, Είσοδοι: VGA (D-sub 15pin), Composite in (RCA), S-Video in, (Mini DIN 4pin), USB (Mini-B), Audio in, Εξοδοι: Monitor out (D-sub 15pin), Audio out, Speaker 2W, Θύρες επικοινωνίας: RS232 (DB-9pin), IR receiver. Η σταθερή οθόνη προβολής θα έχει ελάχιστη διάσταση 2,40μ Χ 1,80μ, θα ανοίγει και θα κλείνει ηλεκτροκίνητα και θα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε ταβάνι όσο και σε τοίχο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. Η κινητή οθόνη προβολής θα έχει ελάχιστη διάσταση 1,70μ Χ 1,70μ, θα ανοίγει χειροκίνητα και θα στηρίζεται σε τρίποδο. Γ' ΟΜΑΔΑ: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το πακέτο Microsoft Office 2013 Professional θα είναι στα Ελληνικά και θα περιλαμβάνει τα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Office Online, Access, InfoPath & Skype for Business. Το πακέτο Microsoft Office 2013 Standard θα είναι στα Ελληνικά και θα περιλαμβάνει τα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher & Office Online. Τα ανωτέρω πακέτα θα μπορούν να εγκατασταθούν σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α' ΟΜΑΔΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Κάρτα γραφικών 1GB 10 30,00 300, Κάρτες δικτύου 10/ ,00 500, Σκληροί δίσκοι SATA 500 GB 2.5 Σκληροί δίσκοι SATA 500 GB 3.5 Εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου 2.5 Εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου 3.5 CPV 5 40,00 200, ,00 200, ,00 30, ,00 30, Καλώδια USB 20 2,00 40, Προέκταση καλωδίου USB 10 2,00 20, Τηλεφωνική συσκευή 20 20,00 400, SWITCH 5-Port 10/ ,00 35, SWITCH 8-Port 10/ ,00 80, SWITCH 16-Port 10/ ,00 125, Τροφοδοτικό για Η/Υ 25 30,00 750, Οθόνη 18.5 LED 20 80, , Ποντίκια και πληκτρολόγια ενσύρματα 30 15,00 450, USB Memory Stick 16GB 10 6,00 60, CD-R Συσκευασία 100 τεμ. 2 15,00 30, DVD-R Συσκευασία 100 τεμ. 2 20,00 40, VGA Καλώδιο 20 μ 1 35,00 35, Πρόσθετη μνήμη RAM 4GB 10 12,00 120, UPS για Server 3 350, , Καταμετρητές χαρτονομισμάτων Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Α , , , , Εκτυπωτής A3 έγχρωμος 2 250,00 500, ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.945,00 ΦΠΑ 23% 2.287,35 ΣΥΝΟΛΟ ,35

7 Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στο αντίστοιχο είδος. Β' ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Intel Core i GHz LGA1150 με λειτουργικό Microsoft Windows Professional 8 32B ή 64Β Greek Intel Core i GHz LGA1150 με λειτουργικό Microsoft Windows Professional 8 32B ή 64Β Greek ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ CPV , , , , Βιντεοπροβολέας 1 320,00 320, Οθόνη (σταθερή) προβολής για βιντεοπροβολέα Πανί (κινητό) προβολής για βιντεοπροβολέα 1 220,00 220, ,00 110, ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.700,00 ΦΠΑ 23% 2.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στο αντίστοιχο είδος. Γ' ΟΜΑΔΑ: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ Microsoft Office 2013 Professional 3 450, , Microsoft Office 2013 Standard , , ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.950,00 ΦΠΑ 23% 1.828,50 ΣΥΝΟΛΟ 9.778,50 Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στο αντίστοιχο είδος. ΣΥΝΟΛΟ Α', Β' και Γ' Ομάδας: ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 6.116,85 = ,85 CPV

8 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τα είδη, η ποιότητα και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Άρθρο 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ Τ.Β.). Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3463/2006 περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Άρθρο 3 ο - Συμβατικά τεύχη Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία παρατιθέμενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των αντίστοιχων όρων: Διακήρυξη δημοπρασίας. Συγγραφή υποχρεώσεων. Τεχνική περιγραφή. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. Τεχνικές προδιαγραφές. Οι εν ισχύ εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και του ΥΠ.ΕΣ. που αφορούν την εκτέλεση των έργων και προμηθειών. Άρθρο 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την

9 ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Νέας Προποντίδας, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Άρθρο 6 ο - Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 7 ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Άρθρο 8 ο - Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 ο - Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα έως 31/12/2015 σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό. μετά την υπογραφή του Άρθρο 10 ο - Ποινικές ρήτρες - Προθεσμίες - Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Ειδικότερα, ως Γενική Προθεσμία αποπεράτωσης του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται το διάστημα έως 31/12/2015 ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών, κλπ, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται με έγγραφη παραγγελία αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Μετά την παρέλευση των 15 ημερών υπέρβασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις εις βάρος του επιπτώσεις και συνέπειες. Άρθρο 11 ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή

10 εμφανίζονται ελαττώματα ή τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 12 ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 13 ο - Παραλαβή των υλικών - Χρόνος προσκόμισης των υλικών κατά τμηματικές παραγγελίες Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών ορίζεται σε 2 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία. Άρθρο 14 ο - Πληρωμές αναδόχου Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και όχι πριν την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 15 ο - Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις - Ποιότητα Υλικών Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. Η ποιότητα των προσκομιζομένων υλικών θα είναι άριστη και ο Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, δύναται να εξετάζει την ποιότητα και την καταλληλότητα των προμηθευόμενων υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή, θα γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου μας. Άρθρο 16 ο - Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να

11 υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται τμηματικά από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα έχουν τις εξής προδιαγραφές: Α' ΟΜΑΔΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Οι κάρτες γραφικών θα είναι για εγκατάσταση σε Η/Υ και θα έχουν μνήμη τουλάχιστον 1 GB. Οι κάρτες δικτύου θα είναι για εγκατάσταση σε Η/Υ και θα υποστηρίζουν δίκτυα 10 & 100 Mbps. Ο σκληρός δίσκος θα είναι τύπου SATA 2.5 και χωρητικότητας 320 GB. Ο σκληρός δίσκος θα είναι τύπου SATA 3.5 και χωρητικότητας 500 GB. Η εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου θα είναι για σύνδεση σκληρού δίσκου τύπου SATA 2.5 με USB με τον Η/Υ. Η εξωτερική θήκη σκληρού δίσκου θα είναι για σύνδεση σκληρού δίσκου τύπου SATA 3.5 με USB με τον Η/Υ. Το καλώδιο USB θα είναι για σύνδεση περιφερειακής συσκευής με Η/Υ. Η προέκταση καλωδίου USB θα είναι για επέκταση σύνδεσης USB. Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι απλού τύπου χωρίς οθόνη. Τα Switch θα έχουν 5, 8 και 16 θύρες επικοινωνίας αντίστοιχα και θα υποστηρίζουν δίκτυα 10 & 100 Mbps. Τα τροφοδοτικά θα είναι για χρήση σε Η/Υ και με ελάχιστη ισχύ 500W. Οι οθόνες θα είναι τεχνολογίας LED και διαμέτρου 18.5 ιντσών (18.5 ). Τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια θα είναι ενσύρματα και θα συνδέονται με USB με τον Η/Υ. Τα USB Memory Stick θα είναι χωρητικότητας 16GB. Τα CD-R θα είναι ψηφιακοί δίσκοι εγγράψιμοι χωρητικότητας 700 MB. Τα DVD-R θα είναι ψηφιακοί δίσκοι εγγράψιμοι χωρητικότητας 4.7 GB. Το καλώδιο θα είναι τύπου VGA και μήκους 20 μέτρων. Η πρόσθετη μνήμη RAM θα έχει μέγεθος 4GB. Τα UPS για Server θα έχει ισχύ 1500VA και τουλάχιστον 800W, θα προσφέρει προστασία από τις διακυμάνσεις και την πτώση της τάσης του δικτύου ρεύματος και θα είναι τύπου line interactive. Οι καταμετρητές χαρτονομισμάτων θα αναγνωρίζουν τα ανακατεμένα χαρτονομίσματα του επιλεγμένου νομίσματος, θα ελέγχουν τη γνησιότητά τους και θα εμφανίζουν το πλήθος και το ποσό κατά αξία ή συνολικά. Θα έχουν επίσης λειτουργία ανίχνευσης - καταμέτρησης προκαθορισμένου ποσού. Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές θα έχουν δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ανάλυσης τουλ. 600 Χ 600 dpi), έγχρωμης σάρωσης (ανάλυσης τουλ. 600 Χ 600 dpi), δημιουργίας φωτοαντιγράφου, λήψης φαξ με μνήμη τουλάχιστον 100 σελίδων, διασύνδεσης μέσω δικτύου (Ethernet interface) και USB, ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ. ανά λεπτό, δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού ελάχιστης χωρητικότητας 250 φύλλων, αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης ελάχιστης χωρητικότητας 20 φύλλων και θα υποστηρίζουν χαρτί μεγέθους Α4. Ο Εκτυπωτής A3 έγχρωμος θα είναι τεχνολογίας Inkjet, έγχρωμος, θα υποστηρίζει χαρτί μεγέθους Α3, θα έχει ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης τουλ. 10 σελίδες το λεπτό και έγχρωμης εκτύπωσης τουλ. 8 σελίδες το λεπτό, τουλάχιστον 4 μεμονομένα μελάνια (BK, C, M, Y) και θα είναι διασύνδεσης USB.

13 Β' ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Οι Η/Υ Intel Core i GHz LGA1150 θα έχουν επεξεργαστές της οικογένειας x86 με ισχύ τουλάχιστον αντίστοιχη ενός Intel Core i (3.60 GHz), κεντρική μνήμη RAM τουλάχιστον 2GΒ, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1GB, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, συσκευή DVD/RW/CD (με δυνατότητα εγγραφής). Οι Η/Υ Intel Core i GHz LGA1150 θα έχουν επεξεργαστές της οικογένειας x86 με ισχύ τουλάχιστον αντίστοιχη ενός Intel Core i (3.30 GHz), κεντρική μνήμη RAM τουλάχιστον 4GΒ, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1GB, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, συσκευή DVD/RW/CD (με δυνατότητα εγγραφής). Το λειτουργικό σύστημα θα είναι Windows 8 Professional 32Β ή 64Β σε Ελληνικά ή αντίστοιχο. Ο βιντεοπροβολέας θα έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Ανάλυση: SVGA (800x600), Φωτεινότητα: 3000 ANSI Lumens, Contrast: 13000:1, Μέγεθος εικόνας (διαγωνίως): , Zoom: 1.1:1, Είσοδοι: VGA (D-sub 15pin), Composite in (RCA), S-Video in, (Mini DIN 4pin), USB (Mini-B), Audio in, Εξοδοι: Monitor out (D-sub 15pin), Audio out, Speaker 2W, Θύρες επικοινωνίας: RS232 (DB-9pin), IR receiver. Η σταθερή οθόνη προβολής θα έχει ελάχιστη διάσταση 2,40μ Χ 1,80μ, θα ανοίγει και θα κλείνει ηλεκτροκίνητα και θα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε ταβάνι όσο και σε τοίχο. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. Η κινητή οθόνη προβολής θα έχει ελάχιστη διάσταση 1,70μ Χ 1,70μ, θα ανοίγει χειροκίνητα και θα στηρίζεται σε τρίποδο. Γ' ΟΜΑΔΑ: ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το πακέτο Microsoft Office 2013 Professional θα είναι στα Ελληνικά και θα περιλαμβάνει τα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Office Online, Access, InfoPath & Skype for Business. Το πακέτο Microsoft Office 2013 Standard θα είναι στα Ελληνικά και θα περιλαμβάνει τα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher & Office Online. Τα ανωτέρω πακέτα θα μπορούν να εγκατασταθούν σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : Για το Δήμο Νέας Προποντίδας. ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ομάδα Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ...% Ομάδα Β. Η/Υ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ...% Ομάδα Γ. ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...% Ν. Μουδανιά./../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843002 2015-06-12

15PROC002843002 2015-06-12 15PROC002843002 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 12/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18097/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003039901 2015-09-11

15PROC003039901 2015-09-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.596,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/3/015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Γ Ρ Α Φ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055766 2014-05-19

14PROC002055766 2014-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 23595/18.10.11 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 333/5 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 7744 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002755594 2015-05-07

15PROC002755594 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22834 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003095234 2015-09-28

15PROC003095234 2015-09-28 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.28 11:09:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΟΓΙΩΞ2-Θ0Ν ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:9485/2015 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩΗ5-5ΔΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 25/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 82399 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 104 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π. Προϋπολογισμός: #12.951,90#

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761622 2015-05-08

15PROC002761622 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 08/05/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Αρθ. Πρωτ.: 11066 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα