Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για Υπηρεσίες Αντίστροφης ή βάσει Πολλαπλών Κριτηρίων Αναζήτησης ( Κατάλογοι βάσει αριθµού τηλεφώνου) Εκδόθηκε στις 13 Ιουλίου 2000 Η οµάδα εργασίας συστάθηκε µε βάση το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Αποτελεί ανεξάρτητο συµβουλευτικό φορέα της ΕΕ για θέµατα προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Η αποστολή της καθορίζεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/EΚ. Οι υπηρεσίες γραµµατείας παρέχονται από την ακόλουθη γενική διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Εσωτερική Αγορά, Ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών και προστασία των δεδοµένων. Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium - Office: C100-2/133 I ιεύθυνση Ιnternet:

2 Γνωµοδότηση σχετικά µε τη Χρήση Τηλεφωνικών Καταλόγων για Υπηρεσίες Αντίστροφης ή βάσει Πολλαπλών Κριτηρίων Αναζήτησης (Κατάλογοι βάσει αριθµού τηλεφώνου) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης του ευρωπαϊκού τοµέα τηλεπικοινωνιών, νέες εταιρείες προσφέρουν πλέον τις υπηρεσίες τις οποίες στο παρελθόν παρείχαν µόνο οι παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς. Εποµένως, όλο και συχνότερα διατίθενται νέα προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων τηλεφωνικών καταλόγων σε ηλεκτρονική µορφή. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαµβάνουν τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και τους αριθµούς τηλεφώνου χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών από διάφορα κράτη µέλη. Οι εν λόγω κατάλογοι κυκλοφορούν στην αγορά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και περιέχουν πληροφορίες τόσο για τους πολίτες της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η υπηρεσία ή η εταιρεία καθώς και για τους πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ. Τα πλέον χρησιµοποιούµενα µορφότυπα για την παροχή αυτών των πληροφοριών είναι CD-ROM και ιστοχώροι στο Internet. Μια από τις κυριότερες καινοτοµίες της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης είναι η δυνατότητα παροχής, µε εύκολο και οικονοµικό τρόπο, εκτεταµένων δυνατοτήτων για την επεξεργασία των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Οι δυνατότητες αυτές αναφέρονται, κυρίως, στη χρησιµοποίηση πολυποίκιλων κριτηρίων αναζήτησης για την εξαγωγή πληροφοριών που περιλαµβάνονται στον κατάλογο. Πράγµατι, τα προϊόντα αυτά συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης, δηλαδή, εκτός από τις παραδοσιακές µεθόδους αναζήτησης που γίνονται βάσει καταλόγου για την ανεύρεση του αριθµού τηλεφώνου ενός συγκεκριµένου συνδροµητή µε βάση το όνοµά του/της, εφαρµόζουν και άλλες νέες υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τις συµβατικές µεθόδους αναζήτησης προσφέροντας διάφορες µεθόδους πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ενός φυσικού προσώπου ή ακόµη και µιας οµάδας φυσικών προσώπων των οποίων τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης. Ως παράδειγµα των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι νέες µορφές αναζήτησης, αξίζει να αναφερθεί ότι µπορούν να αποκαλύψουν το όνοµα και τη διεύθυνση ενός τηλεφωνικού συνδροµητή από τον αριθµό τηλεφώνου του ή να πραγµατοποιήσουν αναζήτηση µε βάση τη διεύθυνσή του στην περίπτωση αυτή το όνοµα και ο 2

3 τηλεφωνικός αριθµός του συνδροµητή ανευρίσκεται από τα στοιχεία της διεύθυνσής του. Πράγµατι, µπορεί να είναι τεχνικά εφικτό να συγκεντρωθούν όλα τα ονόµατα και οι αριθµοί τηλεφώνου των ατόµων που ζουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή (για παράδειγµα των ατόµων που κατοικούν στον ίδιο δρόµο). Η νέα αυτή λειτουργία µπορεί να µεταβάλει σηµαντικά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών όσον αφορά τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Πράγµατι, πριν από τη δηµιουργία αυτών των νέων προϊόντων, όταν ένα άτοµο κοινοποιούσε τον αριθµό τηλεφώνου του σε έναν τρίτο αυτό δεν σήµαινε, υπό κανονικές συνθήκες, ότι υπήρχε δυνατότητα να συγκεντρωθούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες από αυτά τα στοιχεία, αλλά τώρα, που κυκλοφορούν τα νέα προϊόντα στην αγορά, η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά: και µόνο η αναφορά, σκοπίµως ή τυχαία, ενός αριθµού τηλεφώνου µπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη συγκέντρωση τόσων πληροφοριών όσες συνήθως περιλαµβάνονται σε µια επαγγελµατική κάρτα, δηλαδή το πλήρες ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση και σε ορισµένες περιπτώσεις το επάγγελµα και η θέση απασχόλησης. Επιπλέον, και µόνον η γνωστοποίηση του αναλυτικού τηλεφωνικού λογαριασµού ενός πολίτη, στον οποίο αναφέρονται µόνο οι πραγµατοποιηθείσες κλήσεις, µπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση των ονοµάτων και διευθύνσεων όλων των ατόµων στα οποία τηλεφώνησε το συγκεκριµένο άτοµο σε µια ορισµένη χρονική περίοδο. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και µια άλλη κατηγορία προϊόντων που περιέχει γεωγραφικές πληροφορίες όπως χάρτες πόλεων και βάσεις δεδοµένων µε φωτογραφίες όλων των κτιρίων µιας πόλης. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε τη διεύθυνση που εµφανίζεται σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο που επιτρέπει την αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Και όλα αυτά χωρίς να αναφερθούν οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται από το συνδυασµό αυτών των πληροφοριών µε τις πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές όπως είναι τα µητρώα που διατίθενται στο ευρύ κοινό. Εποµένως, ο όγκος των πληροφοριών που µπορεί να συγκεντρωθεί από το γεγονός και µόνον ότι γνωρίζει κάποιος έναν αριθµό τηλεφώνου µπορεί να υπερβεί κατά πολύ τις λογικές προσδοκίες του µέσου πολίτη 1. 1 Οι εκπρόσωποι των αυστριακών, δανικών και πορτογαλικών αρχών για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εξέφρασαν την άποψη ότι στις χώρες τους οι πρακτικές της αντίστροφης αναζήτησης δεν έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα µέχρι στιγµής. Ο ανός εκπρόσωπος απείχε από την ψηφοφορία. 3

4 2. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η οδηγία 97/66/EΚ σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 2 ορίζει στην αιτιολογική σκέψη 21 ότι "(...) οι τηλεφωνικοί κατάλογοι διανέµονται ευρέως και διατίθενται στο κοινό ότι, για να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων και τα έννοµα συµφέροντα των νοµικών προσώπων, πρέπει ο συνδροµητής να είναι σε θέση να καθορίσει ο ίδιος τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που µπορούν να δηµοσιευθούν στον κατάλογο ότι τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν αυτή τη δυνατότητα στους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα". Επιπλέον, στο άρθρο 11 αναφέρεται η αρχή ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους πρέπει να περιορίζονται "(...) στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριµένου συνδροµητή, εκτός εάν ο συνδροµητής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δηµοσίευση συµπληρωµατικών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα". Επιπλέον, το άρθρο 11 ορίζει επίσης ότι ο συνδροµητής "(...) δικαιούται, άνευ επιβαρύνσεως και εφόσον το ζητεί, να µην συµπεριλαµβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εµπορική προώθηση, να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν µέρει και να µην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο είναι γλωσσικά εφικτό.". Εξάλλου, η οδηγία 95/46/EΚ περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 3, στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στοιχείο β), ορίζει ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει "να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και η µεταγενέστερη επεξεργασία τους να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς". 2 Οδηγία 97/66/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1997 περί επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα ΕΕ L 24, 30 Ιανουαρίου 1998, σ. 1. ιατίθεται στη διεύθυνση: Οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ΕΕL 281 της 23 Νοεµβρίου 1995, σ. 31. ιατίθεται στη διεύθυνση: 4

5 Υπό αυτή την έννοια, ο σκοπός των συµβατικών τηλεφωνικών καταλόγων είναι να παρέχουν πληροφορίες για τον αριθµό τηλεφώνου του συνδροµητή όταν είναι γνωστό το όνοµά του (η διεύθυνση είναι απαραίτητη µόνο σε περίπτωση συνωνυµίας). Η χρησιµοποίηση των εν λόγω δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται σ αυτόν τον ειδικό σκοπό. Εποµένως, η χρησιµοποίηση αυτών των καταλόγων για την αναζήτηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο από ένα συγκεκριµένο αριθµό τηλεφώνου, ο συνδροµητής του οποίου είναι άγνωστος ή τα ονόµατα και οι αριθµοί τηλεφώνου των ατόµων που ζουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, αποτελεί άλλη χρήση, εντελώς διαφορετική από εκείνη που αναµένει κανονικά να έχει ένας συνδροµητής όταν το όνοµά του συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο σκοπό που δεν είναι συµβατός µε τον αρχικό σκοπό (βλέπε άρθρο 6 β) της οδηγίας 95/46/EΚ) 4. Ωστόσο, οι αντίστροφες αναζητήσεις µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες και δεν πρέπει να απαγορεύονται ως τέτοιες. Για να είναι θεµιτή και σύννοµη η επεξεργασία, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι των οδηγιών: Εφόσον η χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνεται στους τηλεφωνικούς καταλόγους για υπηρεσίες αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης αποτελεί έναν νέο σκοπό, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει να ενηµερώνουν γι αυτόν το νέο σκοπό τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα (άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/EΚ). Επιπλέον, για να είναι σύννοµη η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να εκπληρώνει ένα από τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 95/46/EΚ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 στ), µια επεξεργασία είναι σύννοµη εφόσον είναι απαραίτητη για την επίτευξη του έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συµφέρον ή τα 4 Με το ίδιο σκεπτικό, η διεθνής οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (Berlin Group) εξέδωσε στην 23η συνεδρίασή της κοινή θέση για τους αντίστροφους καταλόγους 4, που ορίζει ότι "η ύπαρξη αντίστροφων καταλόγων, χωρίς ειδικούς κανόνες προστασίας, µπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή". Επιπλέον, στην κοινή θέση επισηµαίνεται ότι ο σκοπός ενός καταλόγου που καταρτίζεται βάσει αριθµού τηλεφώνου (...) δεν είναι ο ίδιος µε το σκοπό ενός συµβατικού τηλεφωνικού καταλόγου ο τηλεφωνικός κατάλογος δίνει πληροφορίες για τον αριθµό τηλεφώνου ενός γνωστού ατόµου, µε βάση το όνοµά του και ένα γεωγραφικό κριτήριο ενώ ο σκοπός ενός αντίστροφου καταλόγου είναι η αναζήτηση της ταυτότητας και της διεύθυνσης συνδροµητών για τους οποίους είναι γνωστός µόνο ο αριθµός τηλεφώνου". Κατά τον ίδιο τρόπο, η οµάδα του Βερολίνου επιβεβαιώνει ότι η εφαρµογή της αντίστροφης αναζήτησης σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο χωρίς την συγκατάθεση του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδοµένα (...)συνιστά αθέµιτη συλλογή πληροφοριών. Τον Ιούνιο 1999 η βελγική επιτροπή προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε αναλυτικότερη γνωµοδότηση στο ίδιο πλαίσιο (Επιτροπή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, σύσταση αριθ. 01/1999 της 23ης Ιουνίου 1999, διατίθεται στη διεύθυνση: 5

6 θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα που χρήζουν προστασίας. Για να αποφευχθεί η σύγκρουση συµφερόντων, πρέπει να αναγνωριστούν και αξιολογηθούν οι ενεχόµενοι κίνδυνοι και συµφέροντα. Για το σκοπό αυτό, η οδηγία 97/66/EΚ παρέχει χρήσιµες υποδείξεις: στο βαθµό που πρόκειται για τις ελάχιστες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση ενός συνδροµητή, οι πληροφορίες αυτές µπορούν, κατ αρχήν, να περιλαµβάνονται στους συµβατικούς τηλεφωνικούς καταλόγους εκτός και εάν έχει αντίθετη γνώµη ο συνδροµητής. Ωστόσο, από τη στιγµή που πρόκειται για πρόσθετες ή συµπληρωµατικές λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου, απαιτείται η συγκατάθεση του συνδροµητή. Όσον αφορά τη χρήση τηλεφωνικών καταλόγων για αντίστροφη ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτηση, η κατάσταση είναι ανάλογη και επιπλέον, µια παρόµοιου είδους επεξεργασία θα µπορούσε να αποτελέσει προσβολή του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής. Θα πρέπει να συνεκτιµάται ότι η προστασία των συµφερόντων των συνδροµητών υπερισχύει των συµφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτων µερών. Κατά συνέπεια, µια παρόµοια επεξεργασία είναι σύννοµη µόνο εφόσον υπάρχει ρητή συγκατάθεση του συνδροµητή πριν από τη συµπερίληψη των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν σε καταλόγους αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης (άρθρα 7 α) και 2 η) της οδηγίας 95/46/EΚ). Στην πράξη αυτό σηµαίνει: Την ύπαρξη ειδικής και ρητής συγκατάθεσης του συνδροµητή πριν από τη συµπερίληψη των προσωπικών δεδοµένων που τον/την αφορούν σε όλα τα είδη τηλεφωνικών καταλόγων (συµβατική τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ηλεκτρονικές υπογραφές κλπ) που χρησιµοποιούνται για αντίστροφη ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτηση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενηµερώνει το συνδροµητή ακόλουθα: ιδίως για τα - τη χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αλφαβητικούς καταλόγους, - το ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν σε υπηρεσίες αντίστροφης ή βάσει πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης και σε ποιο βαθµό (τι είδους αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων επιτρέπεται), - το δικαίωµά του να µεταβάλει, ανά πάσα στιγµή και δωρεάν, την απόφαση του να επιτρέψει κάθε ειδική επεξεργασία των δεδοµένων που τον αφορούν. 6

7 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων οφείλει, επίσης, να εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ανάλογα προς τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία και τη φύση των προστατευόµενων δεδοµένων (βλέπε άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/EΚ). Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι η βάση δεδοµένων πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζεται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η αθέµιτη χρήση, όπως είναι για παράδειγµα η παράνοµη τροποποίηση των κριτηρίων αναζήτησης ή η δυνατότητα αντιγραφής ή πρόσβασης σε ολόκληρη τη βάση δεδοµένων για περαιτέρω επεξεργασία τα κριτήρια αναζήτησης πρέπει να είναι αρκετά σαφή ώστε να επιτρέπουν µόνο την παρουσίαση περιορισµένου αριθµού αποτελεσµάτων ανά σελίδα. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν µόνο για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αλλά και για άλλους ενεχόµενους παράγοντες όπως είναι οι εκδότες, και κατ επέκταση για όλους όσοι επιθυµούν να χρησιµοποιούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για την κατάρτιση καταλόγων ή την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης βάσει πολλαπλών κριτηρίων 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα παραπάνω και λαµβανοµένου υπόψη του νοµικού πλαισίου που προβλέπεται στην οδηγία 97/66/EΚ και στην οδηγία 95/46/EΚ, η οµάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων σε συνάρτηση µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρεί αθέµιτη και παράνοµη την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αντίστροφους καταλόγους ή στο πλαίσιο υπηρεσιών αναζήτησης βάσει πολλαπλών κριτηρίων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συνδροµητή. Προκειµένου να είναι σύννοµη µια παρόµοια επεξεργασία πρέπει να πληρούνται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Η οµάδα εργασίας χαιρετίζει και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόταση σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 6 που συνεκτιµά τις διάφορες δυνατότητες χρήσης και, ιδίως, τους ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους (όπως είναι λειτουργίες αναζήτησης βάσει του αριθµού τηλεφώνου). Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει τη ρητή συγκατάθεση του συνδροµητή για τη συµπερίληψη δεδοµένων που τον/την αφορούν σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, καθώς και την ενηµέρωσή του για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται αυτά να χρησιµοποιηθούν και το σχετικό βαθµό χρησιµοποίησής τους. Κατά τον τρόπο αυτή η πρόταση της Επιτροπής προσαρµόζει τους κανόνες στην νέα πραγµατικότητα δεδοµένου ότι για τις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως είναι η κινητή τηλεφωνία και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι περισσότεροι συνδροµητές δεν θέλουν να δηµοσιοποιούνται οι αριθµοί των κινητών τηλεφώνων τους και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους και οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών έχουν µέχρι στιγµής, πράγµατι, σεβαστεί τις επιθυµίες των συνδροµητών τους για εύλογους εµπορικούς λόγους. 5 6 Βλέπε ορισµό του υπεύθυνου επεξεργασίας στο άρθρο 2 δ) της οδηγίας 95/46/EΚ. Βλέπε COM xxx (που εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2000). 7

8 Η οµάδα εργασίας θα εξακολουθήσει να συµµετέχει στις συζητήσεις επί όλων των θεµάτων που αφορούν το εν λόγω σχέδιο οδηγίας 7. Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2000 Για την οµάδα εργασίας Ο Πρόεδρος Stefano RODOTA 7 Βλέπε γνωµοδότηση για την αναθεώρηση της οδηγίας 97/66/EΚ, που εκδόθηκε στις xxx). 8

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα