Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007"

Transcript

1 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος

2 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση μετοχών ή ως χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση έχουν αποκτηθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν είναι απαραίτητα επαρκείς και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια τους. Οι απόψεις που αποτυπώνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η F.G. EUROPE A.E.ή η θυγατρικές καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλος αυτών δεν έχουν καμία ευθύνη για κάθε άμεση ή έμμεση απώλεια, η οποία απορρέει από την χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων αυτής της παρουσίασης και του περιεχομένου της καθόσον ο σκοπός της είναι αυστηρά ενημερωτικός. Η παρουσίαση αύτη είναι αυστηρά εμπιστευτική, προϊόν πνευματικής εργασίας των στελεχών της F.G. EUROPE A.E. και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή εκδοθεί από κανένα πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της F.G. EUROPE A.E. Σε περίπτωση μεταβολής οποιονδήποτε στοιχείων ή προβλέψεων που αναφέρονται στηνπαρούσα παρουσίαση, η F.G. EUROPE A.E. δεν θα προβεί σε καμία δημόσια ή κατ ιδίαν ενημέρωση. 2

3 Έτος Ορόσημο Μεγάλη Ανάκαμψη το 2006 Ικανοποιητικά κέρδη (Κέρδη ανά μετοχή της εισηγμένης εταιρίας 0.06 ) Βελτίωση της σύνθεσης των πωλήσεων (άνοδος του Μικτού Κέρδους +47,9%) μείωση πωλήσεων καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, αύξηση πωλήσεων στα κλιματιστικά Fujitsu και Consumer Electronics SHARP Αύξηση εξαγωγών Α/C (Ιταλία 61% Βαλκάνια 42%) Ισχυρή μετοχική βάση (νέοι στρατηγικοί επενδυτές) Εισαγωγή της Οικογένειας Ρέστη στο μετοχικό κεφάλαιο (~ 11%) Στρατηγική επέκταση στον τομέα ενέργειας Σύσταση φορέα με ισχυρή μετοχική βάση που ανέλαβε τον κλάδο της ενέργειας (holding) Εξαγορές επιχειρήσεων 3

4 Οικονομική Χρήση 2006 Βελτιωμένα παρά την μικρή μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών εμφανίζονται τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, για το έτος Συγκεκριμένα: Μείωση κατά 3,1% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στα 156,08 εκ. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,14 εκ. ή 22,1% και ανήλθαν σε 6,27 εκ., ενώ ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε το 2006 σε 4,02% έναντι 3,18% του 2005 σημειώνοντας μεταβολή 22,22% Ταπροφόρωνκέρδηείναισημαντικάαυξημένακατά159% και ανήλθαν σε 4,23 εκ. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 1,64 εκ., ποσοστό 158,26% και ανήλθαν συνολικά σε 2,67 εκ. ευρώ. Ενίσχυσητωνιδίωνκεφαλαίωνκατά8,7 εκατ. Ευρώ ή ποσοστό 41% Διανομή μερίσματος 4

5 Οικονομική Χρήση 2006 P/E P/BV P/OCF Στοιχεία μετοχής Μέση τιμή OCF/EBITDA Μέρισμα Μερισματική Απόδοση 2,43 47,9 5,37 7,99 2,56 0,04 1,66% ΕΒΙΤDA EBITDA margin Κέρδη μετά φόρων και ΔΜ Net margin Βασικά κέρδη/μετοχή Αποτελέσματα (ενοπ.), σε χιλ. Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων ,18% ,6% 0, ,02% ,7% 0,05 Δ[%] -3,1 +22,1 +26,

6 Οικονομική Χρήση 2006 Στοιχεία ισολογισμού (ενοπ.), σε χιλ. ROE* Δ[%] Δ[%] Ίδια κεφάλαια με ΔΜ ,98% 11,20% +124 Υποχρεώσεις ,2 Ξένα / Ίδια κεφάλαια 3,33 2,44-26,7 Καθαρός δανεισμός ,8 Στοιχεία ταμειακών ροών (ενοπ.), σε χιλ Δ[%] Λειτουργικές ταμειακές ροές (13.899) * Σταίδιακεφάλαιατωνμετόχωντηςεταιρείας 6

7 Σημεία Επενδυτικού Ενδιαφέροντος Εξειδικευμένο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο διανομής στην Ιταλία και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών. Δραστηριοποίηση σε 3 κερδοφόρους τομείς (DCG, MT, Υπηρεσίες) Ισχυρά σήματα που διακινούνται από εξειδικευμένα και αποτελεσματικά δίκτυα διανομών Εστίαση στο χώρο της ενέργειας μέσω νέας θυγατρικής Ισχυρή μετοχική βάση (Οικογένειες Φειδάκη και Ρέστη, Fujitsu) 7

8 Σημεία Επενδυτικού Ενδιαφέροντος Αποκλειστικές συμφωνίες διανομής με την Sharp και Fujitsu (διαφοροποιημένο μείγμα προϊόντων). Θετική ανοδική πορεία κερδών. Το 2006, άνοδος 150% στα Κέρδη/ Μετοχή τουομίλουσεσχέσημετο2005 Καθαρός Δανεισμός μειωμένος κατά 38% από την αρχή έτους ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση Η μετατροπή ομολογιών ύψους 6,3 εκατ. σε κοινές μετοχές της F.G. Europe μείωσε ισόποσες υποχρεώσεις και ωφέλησε από τη μη καταβολή χρηματοοικονομικών εξόδων ποσού 1,32 εκατ. έως και το 2007 Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών τάξεως 5,6 εκατ. Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2006 Πολυετής παρουσία (Ίδρυση το 1958) 8

9 Δομή Ομίλου F.G. Europe A.E. Φειδάκης Service A.E. F.G. Logistics A.E. 100% 100% 40% R.F. Energy A.E. 100% Αιολική Κυλινδρίας A.E. 100% 55,25% Καλλίστη Ενεργειακή A.E. Υδροηλεκτρική Αχαΐας A.E. 100% City Electric A.E. 9

10 Επικέντρωση σε Τρεις Δραστηριότητες Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Κλιματιστικά Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά (LCD, Audio, Video) Λευκές Ηλεκτρικές Συσκευές Έσοδα Κινητή Τηλεφωνία Υπηρεσίες Προ- και Μετά Πωλήσεων Υπηρεσίες,Service, Logistics Συνεισφορά Μικτού Κέρδους ανά κλάδο Ενέργεια 56% 1% 33% 8% 4% 14% 1% 73% 7% 3% 10

11 Προϊόντα 11

12 Βασικά Στοιχεία Αγοράς Διαρκών Καταναλωτικών Ειδών Ώριμη αγορά με μέτριους ρυθμούς αύξησης στους τομείς των Κλιματιστικών και των Ειδών Οικιακής Χρήσης. Υψηλοί ρυθμοί αύξησης στην αγορά των Καταναλωτικών Ηλεκτρικών Ειδών Αυξημένη ζήτηση που οφείλεται στα νέα νοικοκυριά και στις αντικαταστάσεις. Έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με ανταγωνιστές που τα προϊόντα τους προέρχονται από αγορές με χαμηλό εργατικό κόστος και πολλές φορές κατώτερης ποιότητας. Στροφή των καταναλωτών σε επώνυμα προϊόντα και σε καθιερωμένα δίκτυα διανομής, με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράγοντες Κινδύνου: Οι οικονομικές συνθήκες, ηκατασκευαστική δραστηριότητα και ο κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν την ζήτηση. 12

13 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Κλιματιστικά Αποκλειστική Διανομή Ίδια Σήματα EΕ Βαλκάνια Ελλάδα Ιταλία Βουλγαρία Ρουμανία Λοιπή ΕΕ Αλβανία Βοσνία FYROM Μαυροβούνιο Σερβία 13

14 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Κλιματιστικά Πλήρης γκάμα που καλύπτει τις ανάγκες Κλιματισμού χώρων, από οικιακή χρήση μέχρι και μεγάλες εγκαταστάσεις, κινηματογράφους, θέατρα, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, malls. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, πώληση, εγκατάσταση, υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης με Fujitsu General, Ltd. από το 1988 Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Μέγεθος αγοράς >125 εκ πληθυσμός, 600 εκ. Euro ετήσιος τζίρος Άνοδος εσόδων 24% : 51,28 εκ. το 2006 (42,97 εκ. το 2005) Στροφή των καταναλωτών σε επώνυμα και σε υψηλής ποιότητας προϊόντα (inverter) Γεωγραφική κατανομή πωλήσεων 2006 (σε εκατ. ) Ελλάδα , ,69 Δ% +36% 21% 19% 60% Ιταλία Λοιπή ΕΕ 10,58 1,63 6,56 7,92 +61% -79% Βαλκάνια 9,63 6,80 +42% Σύνολο 51,28 42,97 +19% Ελλάς Ιταλία Βαλκάνια 14

15 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Κλιματιστικά GfK Market Analysis (Greece) H1, 2006 H1, 2005 Δ% Air Conditioners (αξία σε εκ. ) % TOP10 brands, μερίδιο αγοράς (τεμάχια) 42% 37% +14% TOP10 brands, μερίδιο αγοράς (αξία) 63% 56% +13% HQ products (inverter), μερ. αγοράς (τεμάχια) 8 % 4 % +100% HQ products (inverter), μερ. αγοράς (αξία) 8% 15% +88% Μερίδια Ελληνικής Αγοράς (2006) 25% 17% 5% 12% 13% 28% Tenora & Aginor Fourlis Dimitriou Daikin F.G. Europe Ohers Πηγή: Εταιρικές εκτιμήσεις 15

16 Πυλώνες Ανάπτυξης Ελληνική Αγορά: Εξωτερικό: Ηγετική θέση στην αγορά και πρωτοποριακή γκάμα προϊόντων με διεθνώς αναγνωρίσιμα σήματα Αυξημένη διείσδυση στο χώρο των κεντρικών και ημικεντρικών συστημάτων κλιματισμού. Γκάμα προϊόντων που καλύπτει με συνέπεια τις τάσεις της αγοράς, προσφέροντας επώνυμα προϊόντα, υψηλής αξιοπιστίας, φιλικά προς το περιβάλλον (Inverter, Refrigerant R-410a, R-407c). Κλιματολογικές αλλαγές (2006: θερμότερη χρονιά από το έτος 1880). Προοπτικές οργανικής ανάπτυξης στην Νότιο- Ανατολική Ευρώπη. Αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα. Ιδιόκτητα σήματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (Eskimo, Dynamic, InClima). Διεθνώς αναγνωρίσιμα σήματα (Fujitsu, General). 16

17 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Ηλεκτρονικά Αποκλειστική Διανομή Ελλάδα Χώρες LCD, Home cinema, Audio, Video, DVD. Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης των Consumer Electronics της Sharp στην Ελλάδα. Η Sharp είναι ο ηγέτης στην αγορά των LCD TV και ελέγχει το 25% της παγκόσμιας αγοράς Έσοδα 2006: 4,8 εκ., παρά την αδυναμία του οίκου να καλύψει τη ζήτηση. 14% 4% 2% Μερίδια Αγοράς Ελλάδας (2006): LCD 8% 3% 21% 20% SHARP Sony Funai Philips Samsung LG Thomson Toshiba Λοιποί Πηγή: GfK και Εταιρικές εκτιμήσεις 25% 17

18 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Ηλεκτρονικά GfK Market Forecast (Greece) Δ% LCD-TV (τεμάχια) % LCD-TV (αξία σε εκ. ) % Plasma-TV (τεμάχια) % Plasma-TV (αξία σε εκ. ) % Διεθνή Μερίδια Αγοράς (2005): LCD 33% 25% Η Sharp κατέχει 50% τηςαγοράςστην Ιαπωνία. 12% 12% 10% 8% SHARP Sony Panasonic Philips Samsung Others Σημείωση: Το χαμηλό μερίδιο αγοράς της Sharp στην ελληνική αγορά, σε σχέση με το υψηλότερο διεθνώς οφείλεται σε οικονομικά προβλήματα του προηγούμενου διανομέα. Πηγή: Sharp 18

19 Πυλώνες Ανάπτυξης Αύξηση εγχώριου μεριδίου αγοράς σε LCD προϊόντα. Ελλάδα Η τάση της αγοράς υπέρ του LCD στα επόμενα έτη. Προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Τάση για αγορές LCD μεγαλύτερων διαστάσεων λόγω της μείωσης του κόστους και των προσιτών τιμών για τον καταναλωτή. 19

20 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Ηλεκτρικά Είδη Αποκλειστική Διανομή Ιδιόκτητα Σήματα Χώρα Ελλάδα Eskimo: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, καταψύκτες και οικιακές μικροσυσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων και σκούπες. Sharp: Ψυγεία υψηλής τεχνολογίας (no frost, plasma cluster κ.λπ). Μερίδιο 12% στην αγορά των δίπορτων ψυγείων no frost. Sharp: φούρνοι μικροκυμάτων, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Το σήμα Eskimo διαθέτει στην εγχώρια. αγορά υψηλή αναγνωρισιμότητα από το Μέγεθος Αγοράς >10 εκ. άτομα, 350 εκ. Euro ετήσιος τζίρος. Έσοδα 2006: 10,45 εκ. (7,71 εκ. το 2005) Εγχώρια μερίδια αγοράς % 16% 36% 11% 30% 3% Others F.G. Europe BSH Fourlis Trade Electrolux Miele Source: ICAP 20

21 Πυλώνες Ανάπτυξης Ελλάς: High end of Market Αύξηση μεριδίου αγοράς στο high end της αγοράς μέσω των προϊόντων υψηλής ποιότητας της Sharp τα οποία διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές. Χρήση των υπαρχόντων καναλιών διανομής του κλιματισμού. Ελλάς: Low End of Market Αύξηση μεριδίου αγοράς στο low end τηςαγοράςμέσω των προϊόντων Eskimo με πλεονέκτημα την καλή ποιότητα σε εφικτές τιμές, την πλούσια γκάμα. Την προσθήκη νέας σειράς εντοιχιζόμενων συσκευών. Αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα στο χώρο τηςεξοχικήςκατοικίαςστηνελλάδα 21

22 Κινητή Τηλεφωνία Μaster dealer της TIM την τελευταία δεκαετία σε όλα τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας πελάτες κινητής με συμβόλαια πελάτες καρτοκινητής. Έσοδα από «air time» το 2006: 618 χιλιάδες Χονδρικό εμπόριο καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, τα τελευταία 4 χρόνια για το σύνολο των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, TIM, Cosmote, Q Telecom) Έσοδα 2006: 86,26 εκ. (107,64 εκ. το 2005, 151,94 εκ. το 2004) Πολιτική Συνεχής μείωση πωλήσεων στις χαμηλού περιθωρίου κάρτες προπληρωμένου χρόνου, με έμφαση στις νέες εταιρικές συνδέσεις. 22

23 Υπηρεσίες: After Sales Services Κάλυψη του γεωγραφικού χώρου επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ιταλία είτε άμεσα (στην Αθήνα), μέσω της θυγατρικής «Φειδάκης Service Α.Ε.» είτε μέσω συνεργασιών (24 σε Ιταλία και 3 σε Ελλάδα). Οργανωμένο τμήμα στελεχωμένο από εξειδικευμένους μηχανολόγους που είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών τόσο στην επιλογή κατάλληλων προϊόντων όσο και στην υλοποίηση των έργων. Συνεχής εκπαίδευση των τεχνικών που ασχολούνται με τις επισκευές και τις εγκαταστάσεις τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο συνεργατών εγκαταστατών. Πολιτική Έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άμεση ανταπόκριση των κλήσεων. Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών. 23

24 Υπηρεσίες: Logistics Θυγατρική Οι υπηρεσίες logistics προσφέρονται μέσω: τηςθυγατρικήςκατά100% εταιρίας «F.G. Logistics Α.Ε.», και Τρίτων Εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (3Party Logistics). Αποθηκευτική δυναμικότητα: (ελεύθερη και φορολογική αποθήκη) m 2 στον Ασπρόπυργο, Ελλάδα m 2 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα m 2 στο Dolo (VE), Ιταλία m 2 στο Livorno, Ιταλία Ασπρόπυργος Livorno Venezia 24

25 Ενέργεια Σύσταση τον Αύγουστο του 2006, εταιρείας με την επωνυμία «R.F. Energy Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο: 10 εκ. Μέτοχοι: - Οικογένεια Ρέστη (Shipping, Banking, Real Estate, etc.) 50% - F.G. Europe 40% 50% - Γιώργος Φειδάκης: 10% Μακροχρόνια στρατηγική στην παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών Συσσωρευμένη εμπειρία των υπεύθυνων στελεχών του τομέα Ολική Ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της F.G. Europe Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό Δραστηριοποίηση στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη Πλάνο επενδύσεων: 250 εκ. στα επόμενα 3 χρόνια Εισαγωγή της εταιρίας σε ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά. 25

26 Ενέργεια - Έργα Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε. Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. City Electric Α.Ε. Άλλα αιολικά έργα Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε. 15 MW % αιολικό πάρκο υπό κατασκευή στην Αρκαδία Έναρξη λειτουργίας: MW αιολικό πάρκο υπό κατασκευή στο Κιλκίς Έναρξη λειτουργίας: τέλος Αιολικό πάρκο 25,5 MW (στάδιο αδειοδότησης). Αιολικά πάρκα 48 MW (στάδιο αδειοδότησης). Μονάδα υδροηλεκτρικής παραγωγής 2,6 MW στον ποταμό Κερυνίτη από το 2005 Έσοδα το 2006 ευρώ και καθαρά προ φόρων κέρδη ευρώ Σε εξέλιξη νέα υδροηλεκτρική εγκατάσταση 1,015 MW υπό κατασκευή στον ίδιο ποταμό. Έναρξη λειτουργίας το τέλος του

27 Ενέργεια Πυλώνες Ανάπτυξης Δέσμευση της ΕΕ για στροφή σε ανανεώσιμές καθαρές μορφές ενέργειας. Ευελιξία κλάδου και υψηλές προοπτικές. Μη διαμορφωμένο επιχειρηματικό σκηνικό, ανοικτό τόσο σε νέους «παίκτες» όσο και σε συνεργασίες. Η «πρώιμη» αυτή φάση της αγοράς επιτρέπει κινήσεις αναδιαρθρώσεων, προσφέροντας επενδυτικές ευκαιρίες. Οι κλιματολογικές αλλαγές οδηγούν σε συνεχή αύξηση της ζήτησης και στροφή σε ανανεώσιμές καθαρές μορφές ενέργειας. Σημαντικές επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα. Η Συνεργασία που επιτεύχθηκε σε συνδυασμό τόσο με την ισχυρή μετοχική βάση όσο και με τις δυνατότητες των φορέων επιτρέπουν την ισχυρή και σταθερή εξέλιξη. 27

28 Οικονομικά Στοιχεία (σε εκ. εκτός στοιχείων ανά μετοχή ή δείκτες) Δ% Έσοδα Πωλήσεων 156,08 161,12-3% Μικτό κέρδος 19,58 13,86 +41% ΕΒΙΤDA 6,27 5,13 +22% Κέρδη προ Φόρων 4,23 1, % Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,05 0, % Καθαρός δανεισμός 31 Δεκεμβρίου 35,27 56,73-38% Μετοχικό κεφάλαιο 29,99 21,29 +41% Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 40% 29% - Ταμειακέςροέςλειτ. δραστηριότητες 16,04 (13,89) - 28

29 Ομολογιακό Δάνειο Χρηματιστήριο Τελευταίο κλείσιμο ISIN Ημερομηνία έκδοσης Λήξη Υπολειπόμενο ποσό Ονομαστική αξία Κουπόνι Σχέση μετατροπής Τιμή μετατροπής Αποπληρωμή Χρηματιστηριακά Στοιχεία Θεμελιώδη Στοιχεία Αθηνών 109,00 GRC Αυγούστου, Αυγούστου, ,00 3,8% ετησίως, πληρωτέο ανά εξάμηνο 1 : 22 κοινές μετοχές 4, ,2% Στις 3 Μαίου, 2005, ομολογίες με par value μετατράπηκαν σε κοινές μετοχές Στις 3 Φεβρουαρίου, 2006, ομολογίες με par value μετατράπηκαν σε κοινές μετοχές Αποτέλεσμα η μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 1,3 εκ. και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,33 εκ. 29

30 Προβλέψεις 2007* ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε εκ. ) 2007(ε) 2006 Δ[%] Air Conditioners: 63,50 51,28 +24% Εγχώριες 38,00 31,08 +22% Εξαγωγές 25,50 20,20 +26% Λευκές Συσκευές: 13,10 10,45 +25% SHARP 6,00 4,25 +41% ESKIMO 7,10 6,20 +15% Κινητή Τηλεφωνία 60,20 86,26-30% Ηλεκτρονικές Καταναλωτικές Συσκευές 14,10 4, % Ενέργεια, Logistics και Υπηρεσίες 3,50 3,29 +6% Σύνολο 154,40 156,08-1% ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ (σε εκ. ) EBITDA 10,20 5,13 +99% EPS (σε Ευρώ) 0,09 0,05 +80% * Οι προβλέψεις ισχύουν κατά την ημέρα που δίδονται. 30

31 Συμπεράσματα Εστίαση σε δραστηριότητες με ικανοποιητικές αποδόσεις. Πλήρης γκάμα επώνυμων και αξιόπιστων προϊόντων στο τομέα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Άριστη γνώση της αγοράς και ευελιξία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησης. Ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης με υποδομές logistics και after sales services. Νέοι στρατηγικοί επενδυτές προσδίδουν ισχυρή μετοχική βάση. Επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας μέσω νέου ισχυρού φορέα. 31

32 Παράρτημα Ι: Μετοχική Σύνθεση κοινές 0,30 par Μέτοχοι: Γεώργιος Φειδάκης Οικογένεια Ρέστη* Fujitsu General (Euro) GmbH Έλληνες θεσμικοί Ξένοι θεσμικοί Επενδυτικό κοινό Ίδιες μετοχές Σύνολο: % 52,63 10,99 4,26 10,22 7,60 11,04 3,26 100,00 Free float >30% με πάνω από μετόχους * Στρατηγικός Επενδυτής 32

33 Παράρτημα Ι: Στοιχεία Μετοχής Σύμβολα Διαπραγμάτευσης ΕΦΤΖΙ (ATHEX), ESC GA (Bloomberg), ESKr.AT (Reuters), FGE.DE (XETRA), ISIN GRS Στοιχεία Μετοχής Τελευταίο κλείσιμο*: 2,37 Κεφαλαιοποίηση* > 129,36 εκ. Free Float ~30% Συμμετοχή σε Δείκτες ΓΔΧΑΑ, FTSE-80, FTSE-140, International, MSCI Small Cap Greece, Eurobank Mid-Cap Private Sector 50, Personal and household products, Total Performance, ASE All Shares Index * Στοιχεία στις 28 Μαρτίου,

34 Παράρτημα Ι: F.G. Europe & ΓΔ ΧΑΑ 34

35 Παράρτημα II: Κατάσταση Αποτελεσμάτων (σε εκ. εκτός στοιχείων ανά μετοχή / δεικτών) Έσοδα πωλήσεων Μικτό κέρδος Μικτό περιθώριο Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έσοδα / (έξοδα), καθαρά ΕΒΙΤDA Συντελεστής EBITDA Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, (καθαρά) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) ,08 19,58 12,54% (2,33) (12,89) 1,65 6,27 4,02% (0,26) (1,79) 4,22 (1,47) 2,75 0, ,12 13,86 8,60% (3,08) (7,16) 1,51 5,13 3,18% (0,22) (3,28) 1,63 (0,50) 1,13 0,02 35

36 Παράρτημα II: Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. ) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα περιουσιακά Άυλα περιουσιακά Συμμετοχές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Λοιπές επενδύσεις Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ,52 0,05 0,03 0,43 0,48 4,51 36,65 0,41 46,49 15,19 98,74 103, ,49 0,06 0,03 0,38 0,68 4,64 26,45 0,48 56,85 3,82 87,60 92,24 36

37 Παράρτημα II: Ισολογισμός ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε εκ. ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη / (σωρευμένες ζημιές) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ομολογιακά δάνεια Προβλέψεις & αναβ. κρατικές επιχορηγήσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυχρόνιο μέρος μακρ/μων δανείων Οφειλόμενοι φόροι εισοδήματος Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ,37 6,68 (1,49) 2,31 6,12 29,99 15,69 1,27 16,96 15,66 19,11 0,92 20,61 56,30 103, ,28 5,38 (0,29) (0,61) 0,53 21,29 35,72 1,20 36,92 16,97 7,87 0,10 9,09 34,03 92,24 37

38 Παράρτημα II: Κατάσταση Χρηματοροών (σε εκ. ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδη προ φόρων (+) / (-) προσαρμογές για: Αποσβέσεις Συναλλαγματικές διαφορές Προβλέψεις Αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών στο κεφ. κίνησης (+) / (-) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφ. κίνησης: (Αύξηση) / μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρ. (Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δρ ,23 0,26 (1,32) 0,77 (0,34) 3,49 7,09 9,85 (10,19) 12,38 (0,04) 19,09 (0,10) (2,96) 16, ,63 0,22 1,00 0,15 (1,03) 3,48 5,45 (7,07) 3,62 (10,17) (0,26) (8,43) (2,70) (2,75) (13,89) 38

39 Παράρτημα II: Κατάσταση Χρηματοροών (σε εκ. ) Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστ. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Εισπραχθέντες τόκοι Είσπραξη από πώληση θυγατρικών Απόκτηση ενσώματων και άυλων στοιχείων Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Είσπραξη από αναληφθέντα δάνεια Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Απόκτηση ίδιων μετοχών Πληρωμή μερισμάτων Σύνολο καθαρών εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμακαιισοδ. περ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου ,03 0,12 0,13 (0,28) (0,03) (9,22) 6,00 (1,39) (0,02) (4,63) 11,37 3,82 15, (13,89) 0,51 0,46 (0,26) 0,71 7,43 (4,20) (1,59) 1,64 (11,54) 15,36 3,82 39

40 F.G. Europe S.A. Λεωφόρος Βουλιαγμένης Γλυφάδα Tηλ: Fax:

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 13 Απριλίου 2005 1 Περιεχόµενα Η F.G. Europe µε µια µατιά Ιστορική αναδροµή ραστηριότητες, θέση στην αγορά & στρατηγική ανάπτυξης CAPEX και W/C Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α.

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. 1 Μια επιτυχηµένη πορεία Η F.G. Europe Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Είναι εισηγµένη από το 1968. Έχει έδρα την Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 (άρθρο 8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 3 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...6 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...8 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 8 1.2 Στοιχεία Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα