ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ Εισαγωγή Το 2007 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο έτος αυξημένου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης για την Αίγυπτο (7,1%, έναντι 6,8% το 2006). Η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, που ξεκίνησε το 2004, είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως αποδεικνύεται από τις αυξημένες εισροές ξένων επενδύσεων ($ 11,1 δισ., από $ 6,1 δισ. το 2006). Επιπρόσθετα, η Αίγυπτος επωφελήθηκε από τη διεθνή συγκυρία όπως η ανάπτυξη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βασικός εμπορικός εταίρος) και η οικονομική ευημερία των πετρελαιοπαραγωγών αραβικών χωρών. Ο εκσυγχρονισμός παραδοσιακών τομέων της αιγυπτιακής οικονομίας (τουρισμός, κλωστοϋφαντουργία, κλάδος τροφίμων), η δυναμική που προσδίδει η είσοδος ξένων επενδυτών σε τομείς πέραν του πετρελαίου (τραπεζικός τομέας, τομέας επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορικής, κατασκευών, μεταποίηση) και η μεγαλύτερη διασύνδεση της αιγυπτιακής με τη διεθνή οικονομία (ο όγκος εμπορίου ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε μεταξύ 2003/ /07 από 36,5% σε 46,7%) συνιστούν θετικά στοιχεία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Η τελευταία, εντούτοις, προϋποθέτει την εξακολούθηση της μεταρρυθμιστικής πολιτικής και την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων.

2 Κεντρική θέση μεταξύ των προβλημάτων που καλείται να επιλύσει η Κυβέρνηση είναι η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και η εφαρμογή κατάλληλης νομισματικής πολιτικής έτσι ώστε να εδραιωθεί η βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων και τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης να διαχυθούν σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία των Ην. Εθνών για την περίοδο , το ποσοστό των αιγυπτίων που αδυνατεί να καλύψει τις καθημερινές βασικές ανάγκες επιβίωσης αυξήθηκε από 16,7% σε 19,6% (ένας στους πέντε). Το εν λόγω εγχείρημα καθίσταται έτι περαιτέρω δύσκολο, καθώς η μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του εξωτερικού δημοσίου χρέους συναρτώνται άμεσα με κοινωνικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως η μείωση των επιδοτήσεων αγαθών (13% του ΑΕΠ) και τον περιορισμό του δημόσιου τομέα (περίπου 25% της απασχόλησης). 2. Κύριες εξελίξεις Μακροοικονομία Ο επιταχυνόμενος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης διατηρήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, και το οικονομικό έτος Ιούλιος 2006/ Ιούνιος 2007 ανερχόμενος, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης, σε 7,1%, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση έναντι εκείνου της περιόδου 2005/06 (6,8%). Από τους επιμέρους τομείς της οικονομίας σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα (15,8%), τον τομέα των επικοινωνιών (14,1%) και του τουρισμού (13,2%). Αντιθέτως, ο ρυθμός ανάπτυξης στον τομέα της εξόρυξης (πετρελαίου, φυσικού αερίου) υποχώρησε σε 3,9% (από 20,8% το 2005/06). Από την πλευρά της ζήτησης παρατηρείται υποχώρηση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (4,2% από 6,4% το 2005/06), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 70% του ΑΕΠ και στασιμότητα της δημόσιας κατανάλωσης (3,2%). Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε περίπου $ δεν αποτελεί από μόνη της όρο ικανό να επηρεάσει την κατανάλωση, δεδομένων των τεράστιων εισοδηματικών ανισοτήτων, της χαμηλής παραγωγικότητας και της διαφοροποίησης του ρυθμού ανάπτυξης στους επιμέρους κλάδους. 2

3 Η επίσημη ανεργία υπολογίζεται ότι μειώθηκε, το 2006/07, στο 9,1% (από 10,9% το 2005/06). Το πραγματικό όμως μέγεθος των ανέργων εκτιμάται ότι παραμένει διπλάσιο του επισήμου απόρροια, κυρίως, της μεγάλης έλλειψης καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού (40% του εργατικού δυναμικού υπολογίζεται ότι είναι ουσιαστικά αναλφάβητοι). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε πλεονασματικό σημειώνοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 53,9% έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους ανερχόμενο σε $ 2,69 δισ. (2,1% του ΑΕΠ). Ειδικότερα, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος (αύξηση 31,9%) υπερκαλύφθηκε από το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών (αύξηση 39,8%) οφειλόμενο κατά τα τρία τέταρτα στα έσοδα από τον τουρισμό, την διώρυγα του Suez αλλά και την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση των εμβασμάτων αιγυπτίων εργαζομένων στο εξωτερικό (25,5%). Ιδιαίτερη συμβολή στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών είχε η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν σε $ 11,05 δισ. (το 2005/06 ήταν $ 6,1 δισ.). 2003/ / / /07 Εμπορικό ισοζύγιο/αεπ -10% -11,6% -11,2% -12,4% Ισοζύγιο Τρεχ. 4,3% 3,2% 1,6% 2,1% Συναλλαγών/ΑΕΠ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/ΑΕΠ 0,5% 4,4% 5,7% 8,6% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου Τα διεθνή αποθέματα ανήλθαν σε $ 28,3 δισ. (Ιούνιος 2007), έναντι $ 22,9 δισ. στο τέλος του περασμένου οικονομικού έτους. Το εξωτερικό χρέος, ως απόλυτο μέγεθος, δεν μεταβλήθηκε σημαντικά ($ 29,8 δισ., από $ 29,6 δισ. το 2005/06), μειώθηκε, όμως, ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 24,2% (από 28,8%), ο δε λόγος εξυπηρέτησης του χρέους μειώθηκε σε 4,7% (από 7,3%). Το 95,2% του εξωτερικού χρέους είναι μέσης και μακροχρόνιας μορφής. 2.2 Δημοσιονομική πολιτική 3

4 Την περίοδο 2006/07, το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 20,4%, ανερχόμενο σε $ 6,59 δισ. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,66%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των φορολογικών εισπράξεων και ειδικότερα εκείνων του φόρου εισοδήματος-κερδών (18,6%), οι οποίες αντιπροσωπεύουν άνω του 50% του συνόλου. Η πώληση της τρίτης άδειας κινητής τηλεφωνίας συνέβαλε, επίσης, στην αύξηση των συνολικών Εσόδων, διπλασιάζοντας τις εισροές στην κατηγορία άλλων εσόδων από 4% σε 8%. Στο σκέλος των δαπανών σημειώθηκε αύξηση των δαπανών ασφάλισης κατά 8,16%, οριακή αύξηση μισθών-συντάξεων 1,16% και μείωση των επιδοτήσεων κατά 0,55%. Οι δαπάνες για επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,26%. 2005/ /07 Έσοδα/ΑΕΠ 28,5% 28,1% Δαπάνες/ΑΕΠ 36,2% 33,4% Έλλειμμα/ΑΕΠ 7,7% 5,3% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου Η πρόκληση για την Κυβέρνηση, ως προς την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, παραμένει η περαιτέρω μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του εξωτερικού δημοσίου χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στο 65,2% από 63,7% το 2005/06) δίχως, όμως, να επιβραδυνθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. 2.3 Νομισματική πολιτική Οι πληθωριστικές πιέσεις, αποδιδόμενες κυρίως στην άνοδο των τιμών ειδών διατροφής και την μείωση των επιδοτήσεων στην ενέργεια, επέφεραν άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτού στο 8,5% από 7,2% το 2005/06 (τέλος οικ. έτους). Η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει έως σήμερα λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης σαφούς αντιπληθωριστικής πολιτικής (μεσολάβησε μόνον μία αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο του 2006 της τάξης του 0,75%), καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζει την μεν άνοδο των τιμών ως στοιχείο της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, τα δε χαμηλά επιτόκια προϋπόθεση διατήρησης αυτής. Η συναλλαγματική ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας (ΑΛ) έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το 2006/07 δεν μετεβλήθη σημαντικά, κυμαινόμενη μεταξύ 4

5 5,70/$-5,75/$. Η στάση της Κεντρικής Τραπέζης τείνει προς διατήρηση σταθερούς ισοτιμίας εντός του προαναφερθέντος εύρους, προδικάζοντας ότι ενδεχόμενη ανατίμηση του τοπικού νομίσματος θα υπονόμευε την διεθνή ανταγωνιστικότητα των αιγυπτιακών προϊόντων. 2.4 Εξωτερικό εμπόριο Το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου το 2007 αυξήθηκε σημαντικά (57,3%). Η ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών ήταν πολύ μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Ως αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές μειώθηκε σε 59,8% από 66,5%. Εξωτερικό εμπόριο Αιγύπτου ($ δισ.) μεταβολή Αιγυπτιακές 13,73 16,18 17,84% εξαγωγές Αιγυπτιακές 20,64 27,05 31,05% εισαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο -6,91-10,87 57,30% Όγκος εμπορίου 34,37 43,23 25,77% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Προς τους ανεπτυγμένους οικονομικά κυριότερους εμπορικούς εταίρους, οι αιγυπτιακές εξαγωγές υποχώρησαν, το 2007, είτε σε απόλυτα μεγέθη (Η.Π.Α., Γαλλία, Ην. Βασίλειο), είτε σε μερίδιο επί του συνόλου (Ισπανία), με την εξαίρεση της Ιαπωνίας και της Ιταλίας. Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές της Αιγύπτου προς τη Ν. Κορέα (83,3%), την Ινδία (30,9%), την Τουρκία (21,5%) και τη Σ. Αραβία (20,4%). Χώρες προορισμού αιγυπτιακών εξαγωγών ($ εκ. / μερίδιο) 2006 % 2007 % Ινδία , ,26 Ιταλία , ,78 Ισπανία , ,40 Η.Π.Α , ,75 Γαλλία 799 5, ,09 Ιαπωνία 223 1, ,93 Τουρκία 362 2, ,72 5

6 Ν. Κορέα 228 1, ,58 Ην. Βασίλειο 458 3, ,42 Σ. Αραβία 318 2, ,36 Σύνολο , ,00 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Αυξημένες ήταν, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι εισαγωγές που πραγματοποίησε η Αίγυπτος από το σύνολο των σημαντικότερων εταίρων της, με εξαίρεση την Γαλλία, της οποίας οι εξαγωγές μειώθηκαν (-7,5%). Ιδιαίτερη αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές από τη Γερμανία (64,2%), τις Η.Π.Α. (60,4%), τη Ρωσία (60%), τη Σ. Αραβία (57,2%), την Κίνα (36,6%) και την Ιταλία (32,4%). Χώρες προέλευσης αιγυπτιακών εισαγωγών ($ εκ. / μερίδιο) 2006 % 2007 % Η.Π.Α , ,50 Σ. Αραβία , ,27 Γερμανία , ,57 Κίνα , ,03 Ρωσία 777 5, ,59 Κουβέιτ , ,59 Ιταλία 849 4, ,15 Βραζιλία 767 3, ,14 Ουκρανία 499 2, ,62 Γαλλία 622 3, ,12 Σύνολο , ,00 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν άνω του ήμισυ της αξίας των εξαγωγών της Αιγύπτου (61,8%, δεκάμηνο 2007), ακολουθούμενα από τα βασικά μέταλλα (5,4%) και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας (3,1%). Η Αίγυπτος εισάγει, κυρίως, ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά προϊόντα (περίπου 28% και 26%, αντιστοίχως, επί του συνόλου των εισαγωγών) και δευτερευόντως πρώτες ύλες (15%) και καταναλωτικά αγαθά (14%). Κυριότερες εξαγωγές Αιγύπτου 2007 Κατηγορία προϊόντος Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Καύσιμα (27) ,78% 6

7 Σίδηρος και χάλυβας (72) ,37% Πλαστικά (39) ,13% Δημητριακά (10) ,95% Τσιμέντα (25) ,47% Υφαντουργικά είδη (61-63) ,35% Λαχανικά (07) ,25% Βαμβάκι (52) ,00% Αλουμίνιο (76) ,66% Φρούτα και ξηροί καρποί (08) ,59% Έπιπλα (94) ,43% Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 1,31% (73) Σύνολο 12 πρώτων κατηγοριών ,34% Συνολικές εξαγωγές ,00% Κυριότερες εισαγωγές Αιγύπτου 2007 Κατηγορία προϊόντος Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Καύσιμα (27) ,73% Δημητριακά (10) ,37% Μηχανήματα (84) ,69% Ηλεκτρικές μηχανές (85) ,81% Σίδηρος και χάλυβας (72) ,53% Πλαστικά (39) ,16% Οχήματα (87) ,02% Ξυλεία (44) ,23% Οργανικά χημικά (29) ,31% Κρέας (02) ,14% Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 2,06% (73) Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις 1,80% (12) Σύνολο 12 πρώτων κατηγοριών ,92% Συνολικές εξαγωγές ,00% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της Αιγύπτου με τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 2007, σημείωσε μείωση κατά 18,41%, αναστρέφοντας την ανοδική πορεία της τριετίας Οι εξαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 13,48%, ενώ οι αιγυπτιακές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,48%. 7

8 Διμερές Εμπόριο ΕΕ-Αιγύπτου ( δισ.) Εξαγωγές ΕΕ 7,35 6,75 6,34 7,60 8,49 9,12 10,35 Εισαγωγές ΕΕ 3,24 3,33 3,57 4,23 5,23 7,66 7,01 Εμπορικό 4,11 3,42 2,77 3,37 3,26 1,46 3,34 Ισοζύγιο Όγκος Εμπορίου 10,59 10,08 9,91 11,83 13,72 16,78 13,69 Πηγή: EUROSTAT Η Αίγυπτος εξάγει, κυρίως, πετρέλαιο και προϊόντα αυτού (45% των συνολικών εξαγωγών), κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16%), ενώ εισάγει από την ΕΕ μηχανήματα (33%), προϊόντα μεταποίησης (32%) και χημικά (16%). Μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου έχει υπογραφεί Συμφωνία Σύνδεσης (2001), η οποία ισχύει και εφαρμόζεται από το Σε αυτήν προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση, κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι η δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου (μέσω της σταδιακής μείωσης-κατάργησης των δασμολογικών επιβαρύνσεων). 2.5 Επενδύσειςκαι Επενδυτικό Περιβάλλον Υπό το νόμο 8/1997, ο οποίος ρυθμίζει το καθεστώς των ξένων επενδύσεων σε 16 τομείς, οι επενδυτές επωφελούνται από ειδική διακριτική μεταχείριση και κίνητρα. Ο εν λόγω νόμος εγγυάται, επίσης, τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, το δικαίωμα κατοχής λογαριασμών ξένου συναλλάγματος και ισότιμη μεταχείριση. Πρόσθετα, το 2007, αριθμός επιμέρους μεταρρυθμίσεων που εισήχθησαν και, κατά μεγάλο ποσοστό, αποδίδονται στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Ahmed Nazif, όπως σημαντική μείωση στο απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών (για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης LTD, που είναι και η συνηθέστερη εταιρική μορφή, το αρχικό κεφάλαιο μειώθηκε από 50 χιλ. ΑΛ σε 1.000) και περιορισμός, του απαιτούμενου για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, χρόνου, συνέβαλε ώστε να βελτιωθεί εντυπωσιακά η θέση κατάταξης της Αιγύπτου στην Έκθεση 2008 της Παγκόσμιας Τράπεζας, σχετικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα. 8

9 Ως σημαντικά μειονεκτήματα στις εξελίξεις αυτές, συνεχίζουν να αναφέρονται από τους επενδυτές η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, το φορολογικό σύστημα, οι μακροχρόνιες δικαστικές ατελέσφορες διαδικασίες και το πολύπλοκο τελωνειακό σύστημα. Εν γένει, σύμφωνα με το ισχύον πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της χώρας 2006/ /11, το οικονομικό πλαίσιο διαγράφεται από τη βασική επικέντρωση του καθεστώτος να συνεχιστεί η πολιτική σταθερότητα και να προχωρήσουν οι αποφάσεις της οικονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αιτημάτων, που εγείρονται από τη χειροτέρευση του επιπέδου διαβίωσης σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (όπως προαναφέρθηκε 20%, περίπου, του συνολικού πληθυσμού επιβιώνει με δαπάνη λιγότερη του ενός δολλαρίου, ημερησίως). Οι εισροές για άμεσες ξένες επενδύσεις, το οικονομικό έτος 2006/ 2007, ανήλθαν σε $ 11,1 δις έναντι $ 6,1 δις του προηγουμένου οικονομικού έτους 2005/2006. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 47% κατευθύνθηκαν στην ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, κατά 28% στον τομέα ενέργειας και 25% είναι προιόν ιδιωτικοποιήσεων. Από τα αναφερόμενα κεφάλαια, $ 4,6 δις προήλθαν από τις Η.Π.Α., $ 4 δις από την Ευρωπ. Ένωση και $ 3,3 δις από τις αραβικές χώρες. Κατά το οικονομικό έτος 2008/09, ιδιωτικοποιήσεις αναμένονται στο βιομηχανικό τομέα και επενδύσεις, κυρίως, σε έργα υποδομής οδοποιία, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες- και το real estate. Από το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώθηκε ότι, το 2007, κατασκευάστηκαν 400 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, επενδυτικού κεφαλαίου ύψους 29,7 δις. ΑΛ, δημιουργώντας 152,3 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Ανακοινώθηκε, επίσης, η εφαρμογή σχεδίου για την ίδρυση έξη νέων βιομηχανικων ζωνών, καθώς και για την αναβάθμιση των παρεχομένων, στις ήδη υπάρχουσες, υπηρεσιών. Επενδυτικά, ο δευτερογενής τομέας και, κυρίως, η βιομηχανία έχει ιδιαίτερο βάρος για την αιγυπτιακή οικονομία, δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, με αιχμή τους κλάδους των τροφίμων, του ετοίμου ενδύματος και κλωστουφαντοϋργικών, της επιπλοποιίας και των δομικών υλικών. Ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος προσελκύει το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων είναι εργασιακά κορεσμένος, εφόσον το απασχολούμενο σε 9

10 όλα τα επίπεδα προσωπικό είναι εξειδικευμένο και σημειώνεται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για την εξασφάλιση των καλυτέρων στελεχών. Θεσμικά και οργανωτικά, προτεραιότητες της αιγυπτιακής Κυβέρνησης είναι, σε εφαρμογή του διατάγματος 154/2006, η συγχώνευση των Οργανισμών γενικής φορολογίας και φόρου κατανάλωσης, η εφαρμογή του ΦΠΑ σε αντικατάσταση του προαναφερόμενου φόρου κατανάλωσης, η εφαρμογή φόρου ιδιοκτησίας, καθώς και η διάρθρωση της νέας αρμόδιας υπηρεσίας, μετά τη συγχώνευση των τμημάτων του υπουργείου Οικονομικών. 3. Κύριοι τομείς αιγυπτιακής οικονομίας 3.1 Γεωργία Η γεωργία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς της αιγυπτιακής οικονομίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης, σε σταθερές τιμές, ανήλθε, το οικονομικό έτος 2006/07, σε 15,9% από 8,6% το 2005/06. Το μερίδιο όμως της αγροτικής παραγωγής, επί του συνόλου του ΑΕΠ, έχει υποχωρήσει, σταδιακά, από 20% το 1986/87 σε 15% το 2006/07. Κατ αντιστοιχία, οι απασχολούμενοι στον τομέα της γεωργίας μειώθηκαν στο 25% του συνόλου των εργαζομένων (από 34% το 1990/91). Οι κλιματολογικές συνθήκες και η ποιότητα του εδάφους επιτρέπουν την πραγματοποίηση έως και δύο σοδειών ετησίως για ορισμένους τύπους καλλιεργειών. Από την άλλη πλευρά, η γεωργία επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο Δέλτα του Νείλου, το πλέον εύφορο τμήμα της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα αφενός να παρουσιάζεται το φαινόμενο της εξάντλησης καλλιεργούμενων εκτάσεων λόγω υπερεκμετάλλευσης, αφετέρου οι τελευταίες να ανταγωνίζονται για χώρο, εφόσον στην ίδια περιοχή συγκεντρώνεται το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της χώρας. Η πρόκληση για την Αίγυπτο είναι η επέκταση της παραγωγής για την ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης (λαμβάνοντας υπ όψιν τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού και τις περιορισμένες καταναλωτικές δυνατότητες ευρέων κοινωνικών στρωμάτων) και την 10

11 στήριξη των εξαγωγών (ήδη τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν το 20% του συνόλου των εξαγωγών). Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής προϋποθέτει την βελτίωση των μεθόδων εκμετάλλευσης των υφιστάμενων καλλιεργειών και την ανάκτηση εκτάσεων ερήμου, σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων. Τοιουτοτρόπως, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμια Τράπεζα) και ιδιώτες επενδυτές υλοποιεί προγράμματα εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρής και μεγάλης κλίμακας. Στην τελευταία κατηγορία εμπίπτουν τα προγράμματα στην Άνω Αίγυπτο (Toshka, με υδροδότηση από την λίμνη Naser), το Δυτικό Δέλτα και το Ν. Σινά. Η Αίγυπτος είναι επαρκής σε ρύζι, φρούτα και λαχανικά εξάγει δε αρκετά από αυτά (κρεμμύδια, πατάτες, φασόλια, ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, φράουλες, καρπούζια). Μέρος της παραγωγής φρούτων κατευθύνεται στην βιομηχανία μεταποίησης (μαρμελάδες, χυμοί). Η πλειοψηφία σχεδόν των μηχανημάτων μεταποίησης τροφίμων εισάγονται. Η παραγωγή σιταριού (ιδιαίτερης σημασίας για την διατροφή των αιγυπτίων) μειώθηκε σε 7,3 εκ. τόνους το 2006/07 (από 8,3 εκ. τόνους το 2005/06), ήτοι το ήμισυ σχεδόν της κατανάλωσης, ενώ εισήχθησαν 7 εκ. τόνοι. Η παραγωγή ρυζιού αυξήθηκε σε 6,7 εκ. τόνους, από 6,1 εκ. (για τις ανωτέρω αντίστοιχες χρονικές περιόδους) με την καλλιέργεια ποικιλιών υψηλών αποδόσεων (έως και 60% του συνόλου των καλλιεργειών ρυζιού). Παρά την μείωση της παραγωγής η Αίγυπτος παραμένει μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών (εισαγωγέων) σιταριού. Οι υψηλότερες τιμές του καλαμποκιού και του ρυζιού ωθούν τους αγρότες στην υποκατάσταση της καλλιέργειας βαμβακιού (το οποίο επίσης απαιτεί περισσότερο νερό) με εκείνη των δύο πρώτων. Η βιομηχανία βαμβακιού, άλλοτε ισχυρή, βρίσκεται σε παρακμή. Οι εξαγωγές, το 2007, μειώθηκαν σε 236,2 χιλ. τόνους, από 1,57 εκ. τόνους το 1994, οι δε καλλιεργούμενες εκτάσεις, το ίδιο διάστημα, μειώθηκαν σε 500 χιλ. feddan από 2 εκ. feddan (ένα feddan αντιστοιχεί περίπου σε 4,2 στρέμματα). Οι εκτιμήσεις για το 2008 εμφανίζουν την παραγωγή να μειώνεται περαιτέρω κατά 10% (και οι εξαγωγές κατά 8%). 11

12 Τα αίτια της συρρίκνωσης του κλάδου εντοπίζονται στην αναντιστοιχία του παραγόμενου βαμβακιού (μακρόϊνο) και εκείνου που χρησιμοποιείται από την κλωστοϋφαντουργία (βραχύϊνο) και στην υψηλή τιμή του εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με το ξένο (απόρροια των, ως επί το πλείστον κρατικών, ζημιογόνων νηματουργείων και υφαντουργείων). Αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή φθηνού βαμβακιού από την Ινδία, τη Συρία και το Μπαγκλαντές. Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος κυριαρχείται από μικρές μονάδες. Το πλέον διαδεδομένο τυρί είναι λευκό τυρί (ομοιάζει προς τη φέτα) με ετήσια παραγωγή 365 χιλ. τόνων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρασκευάζεται από μη εξουσιοδοτημένους παραγωγούς και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Η ζήτηση κρέατος ικανοποιείται κατά 80% από την εγχώρια παραγωγή. Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής ($ δισ.) Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων Ισοζύγιο προϊόντων διατροφής Εξαγωγές 0,8 1,2 0,8 1,2 Εισαγωγές 2,2 3,6 3,6 5,1 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Εμπόριο Αιγύπτου σε κύρια αγροτικά προϊόντα 2007 ($ εκ.) Εισαγωγές Εξαγωγές Σιτάρι 887, ,6 Ρύζι 136,0 145,8 Καλαμπόκι 362,8 529,6 Βαμβάκι 242,9 124,8 Κρέας 495,6 476,1 Φρούτα 61,7 67,9 Καπνός 267,8 183,0 Γαλακτοκομικά 35,5 39,5 Γαλακτοκομικά 187,4 106,0 Λαχανικά 7,6 23,1 Ψάρια 104,3 155,5 Πατάτες 2,3 17,0 Βαμβάκι 124,8 132,6 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Παραγωγή κυριότερων αγροτικών προϊόντων (χιλ. τόνοι) 2005/ /2007 Σιτάρι Κριθάρι

13 Καλαμπόκι Κεχρί Ρύζι Φασόλια Φακή 1 9 Βαμβακόσποροι Λινάρι Ηλίανθοι Ζαχαροκάλαμο Ζαχαρότευτλο Λαχανικά Κρεμμύδια Φρούτα Κουκιά σόγιας Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου 3.2 Μεταποίηση Η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης ανήλθε το 2006/07 σε $ 56,9 δισ., ήτοι περίπου 32% του ΑΕΠ. Ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε σε 7,3% (από 5,8% το 2005/06), για το σύνολο των κλάδων, εξαιρουμένου του πετρελαϊκού. Το ύψος των επενδύσεων ήταν $ 7,48 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 26% του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2006/ Κλωστοϋφαντουργία Ο παραδοσιακά σημαντικός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας βρίσκεται σε στάδιο στασιμότητας (το μερίδιό του στο ΑΕΠ μειώθηκε σε 5% το 2006/07 από 6% το 2001/02). Τα αίτια ανευρίσκονται στην βραδύτητα εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων (ιδίως εκείνων της νηματουργίας και υφαντουργίας όπου η κρατική παρουσία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου 50%) και τον ισχυρό ανταγωνισμό από φθηνότερα προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών ετοίμων ενδυμάτων και βαμβακερών υφασμάτων κατά το έτος 2006/07 ήταν πολύ μεγαλύτερη (75,1% και 91,8% αντιστοίχως) εκείνης των εξαγωγών (29,4% 13

14 και 14,4%). Το 75% των εξαγωγών του κλάδου είναι ενδύματα, το 12% υφάσματα νοικοκυριού και το 8% βαμβακερά νήματα. Βάσει τριμερούς συμφωνίας (2004) εταιρείες εγκατεστημένες σε Ειδικές Βιομηχανικές Ζώνες (QIZ) στην Αίγυπτο δύνανται να εξάγουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στις ΗΠΑ άνευ δασμών και ποσοστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ενσωματώνουν εισροές ισραηλινής προέλευσης σε προκαθορισμένο ποσοστό (10,5%). Από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας (2005) έως τα τέλη του 2007, 203 επιχειρήσεις, εκ των 689 που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης σε ζώνες QIZ, πραγματοποίησαν εξαγωγές αξίας $ 1,28 δισ. στις ΗΠΑ. Ξένες επενδύσεις στις ζώνες QIZ έχουν γίνει από τουρκικές, ιορδανικές, ινδικές και κινεζικές εταιρείες. Μακροπρόθεσμα, η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας (βελτίωση ποιότητας, μείωση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί τη μόνη λύση, καθώς τα όποια ευεργετήματα της συμφωνίας QIZ ουσιαστικά θα εξανεμιστούν με τη σταδιακή εξάλειψη των δασμολογικών επιβαρύνσεων από τις ΗΠΑ (δέσμευση έναντι του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) Φαρμακοβιομηχανία Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας της Αιγύπτου διαθέτει τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση στην περιοχή της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής και μερίδιο 30% της εν λόγω αγοράς. Αρκετές πολυεθνικές δραστηριοποιούνται στην χώρα (GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Aventis), μερικές εκ των οποίων με επιτόπια παραγωγή. Κυριότερες αιγυπτιακές φαρμακοβιομηχανίες είναι η EIPICO και η Amoun Pharmaceuticals (generic drugs). Η τελευταία εξαγοράσθηκε το Δεκέμβριο του 2006 από κοινοπραξία αμερικανικών εταιρειών (City Group, Capital International, Concord Investment) υπό την επωνυμία Mercury Egypt Pharmaceutical Manufacturing έναντι $ 500 εκ. Το 2006/07 η Αίγυπτος εξήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα αξίας $ 238 εκ. (αύξηση 92% έναντι του 2005/06), ενώ πραγματοποίησε εισαγωγές, ως επί το πλείστον πρώτων υλών, αξίας $ 887,4 εκ. (αύξηση 41,4%). 14

15 Η προοπτική ανάπτυξης είναι αξιόλογη, λαμβάνοντας υπ όψιν το μέγεθος του πληθυσμού και το χαμηλό έως σήμερα επίπεδο δαπανών για την υγεία (5,5% του ΑΕΠ, $ 258 κατά κεφαλή). Προϋπόθεση αποτελεί η αναμόρφωση του τιμολογιακού καθεστώτος (οι τιμές καθορίζονται από το κράτος) και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς (κατοχύρωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων), καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός του κρατικού συστήματος υγείας Μεταποίηση τροφίμων-ποτών Ο κλάδος τροφίμων-ποτών αντιπροσωπεύει το ήμισυ σχεδόν της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου εταιρείες (το 90% των οποίων μικρομεσαίες), ενώ πολύ περισσότερες είναι εκείνες που εμπίπτουν στην ανεπίσημη οικονομία. Παρουσία στην αγορά της Αιγύπτου έχουν επίσης πολυεθνικές όπως η Nestle, η Unilever, η Kraft, η Danone, η Cadbury, η Coca Cola και η Pepsi. O υποκλάδος των αλκοολούχων ποτών αποτελεί, ουσιαστικά, μονοπώλιο της Al-Ahram Beverage Company (οι εισαγωγικοί δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα είναι απαγορευτικά υψηλοί, %). Βασικές κατηγορίες εξαγωγών, οι οποίες το 2007 ανήλθαν σε $ 1,24 δισ., είναι το τυρί, τα κατεψυγμένα λαχανικά, η ζάχαρη και τα ζαχαρωτά παρασκευάσματα και οι χυμοί φρούτων. Κύριες εξαγωγικές αγορές των αιγυπτιακών προϊόντων είναι η ΕΕ, η Μ. Ανατολή και οι χώρες του Κόλπου (Λιβύη, Σ. Αραβία) Αυτοκινητοβιομηχανία Στην Αίγυπτο δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες (Hyundai, Daewoo, General Motors, Mercedes, BMW, Peugeot, Suzuki, Nissan, Citroen, Chrysler, Opel, Kia, Tofas) οι περισσότερες σε κοινοπραξία με αιγυπτίους εταίρους (μόνον η Nissan είναι 100% ιαπωνικής ιδιοκτησίας), ενώ λειτουργούν και 8 αιγυπτιακές εταιρείες (κρατικές και ιδιωτικές). Η παραγωγή συνίσταται στην συναρμολόγηση εισαγόμενων μερών και εξαρτημάτων και αφορά επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ασύμφορη καθώς ο ρυθμός παραγωγής είναι χαμηλός μην επιτρέποντας έτσι την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Ο λόγος που την καθιστά αναγκαία είναι η 15

16 δασμολογική προστασία που απολαμβάνει η τοπική παραγωγή έναντι των εισαγόμενων τελικών προϊόντων (εισαγωγικός δασμός 40% για οχήματα με μηχανή έως 1,6 λίτρα). Η συνολική παραγωγή το 2006/07 ανήλθε σε οχήματα ( επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά), σημειώνοντας αύξηση 13,4% έναντι του 2005/06, η αξία δε αυτής σε $ 1,13 δισ. Οι πωλήσεις σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 40% φθάνοντας τις Πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές οχημάτων αξίας $ 643,9 εκ. ($ 20,9 εκ. αφορούσαν επιβατικά οχήματα) και εξήχθησαν οχήματα (ως επί το πλείστον λεωφορεία) αξίας $ 74,6 εκ. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές κατευθύνονται κατά τα τρία τέταρτα σε αραβικές χώρες. Οι επενδύσεις στον υποκλάδο εξαρτημάτων-μερών οχημάτων εκτιμώνται σε $ 5,3 δισ. (άνω των 300 επιχειρήσεων). Το 70% της παραγωγής τροφοδοτεί τις εγχώριες βιομηχανίες και το υπόλοιπο εξάγεται. Το 2006/07 η Αίγυπτος πραγματοποίησε εισαγωγές εξαρτημάτων και μερών αξίας $ 887,2 εκ. και εξαγωγές αξίας $ 154,3 εκ. Στο πλαίσιο πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων στον εν λόγω υποκλάδο, ανακοινώθηκαν, τον Απρίλιο του 2007, κίνητρα όπως χαμηλές τιμές ενοικίασης γης για περίοδο 40 ετών και επιδότηση σε ποσοστό έως και 80% του κόστους εκπαίδευσης των εργαζομένων. Συνεργασία για τη δημιουργία συγκροτημάτων σε ειδικές βιομηχανικές ζώνες εξετάζουν κινεζικές, ρωσικές, γερμανικές, ιταλικές, ισπανικές και ινδικές εταιρείες. Στις αρχές του 2008, εγκαινιάστηκε εργοστάσιο παραγωγής λεωφορείων της κοινοπραξίας TEMSA (τουρκικός Όμιλος Sabanci) και Lashin Group. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε $ 27,5 εκ. Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε οχήματα, το 70% των οποίων προορίζεται για εξαγωγές Βιομηχανία τσιμέντου Η ανάπτυξη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη εκείνου των κατασκευών. Έντονη είναι η παρουσία ξένων επενδυτών όπως η Italcimenti (μέσω της Suez Cement), η Lafarge (σε 16

17 σύμπραξη έως πρόσφατα με την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. / Alexandria Portland Cement και Beni Suef Cement) και της Cemex (Assiut Cement). Συνολικά, οι εταιρείες ξένων συμφερόντων αντιπροσωπεύουν άνω του 80% της εγχώριας παραγωγής. Το 2007, η Lafarge εξαγόρασε την Egyptian Cement Company (από την Orascom Construction Industries της οικογενείας Sawiris) έναντι $ 12,9 δισ., ενώ το Μάιο του 2008 η ΤΙΤΑΝ απέκτησε το μερίδιο της γαλλικής εταιρείας (50%) στο κοινοπρακτικό σχήμα καταβάλλοντας 330 εκ. Η Egyptian Cement Company δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Αλγερία, το Ιράκ, το Πακιστάν, τα ΗΑΕ, την Τουρκία και την Ισπανία, διαθέτοντας συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 35 εκ. τόνων. Το Σεπτέμβριο του 2007, παραχωρήθηκαν άδειες για την κατασκευή 6 εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου σε ισάριθμες εταιρείες έναντι συνολικού ποσού $ 145,2 εκ.. Αναλυτικότερα, άδειες απέκτησαν οι: Wady El Nile (ιδιοκτησίας κατά 75% της βρετανικής Horus Cement Ltd.), η Al Arabiya Al Wataniya (ιδιοκτησίας κατά 95% της βρετανικής Financial Holding International) και οι αιγυπτιακές Sewedy Cement (Ομίλου Sewedy), Al Nahda Industries (βασικοί μέτοχοι οι αιγυπτιακές National Cement και Chemical Industries Holding Company), North Sinai Cement και Egyptian Kuwait Holding. Προϋπόθεση για την παραχώρηση των αδειών είναι η χρησιμοποίηση κατά την παραγωγική διαδικασία ενδιάμεσων εισροών αιγυπτιακής προέλευσης, σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Η παραγωγή τσιμέντου το έτος 2006/07 ανήλθε σε 36,89 εκ. τόνους (αύξηση 3% έναντι του προηγούμενου έτους). Οι εξαγωγές τσιμέντου τύπου Portland μειώθηκαν σε $189,63 εκ. (από 282,05 το 2005/06). Το 2006, η κυβέρνηση προσπαθώντας να ελέγξει τις τιμές καταναλωτή τσιμέντου και σιδήρου-μπετόν (rebars), επέβαλε δασμούς εξαγωγής και, το 2007, κατάργησε τον εξαγωγικό δασμό για το λευκό τσιμέντο (85 λίρες / τόνο), καθώς η ζήτηση για τον συγκεκριμένο τύπο τσιμέντου είναι χαμηλή. Η ετήσια παραγωγή λευκού τσιμέντου ανέρχεται σε 900 χιλ. τόνους (εξ ημισείας από την Sinai White Cement Company και την Asec Helwan Cement Company), ενώ η κατανάλωση σε 400 χιλ. τόνους Μεταλλουργία Η χαλυβουργία τροφοδοτεί τους κλάδους των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των καταναλωτικών ειδών με προϊόντα επιμήκη και πλατέα. Κυρίαρχη θέση (άνω του 65% επί των πωλήσεων) 17

18 κατέχει στον κλάδο η Al Ezz Steel Rebars Company μέσω των θυγατρικών Al Ezz Steel Mills (επιμήκη), Al Ezz Dekheila Steel Company-Alexandria (πλατέα και επιμήκη) και Al Ezz Flat Steel Company (πλατέα). Τα 3/4 της παραγωγής της διατίθενται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται (45% στην Β. Αμερική, 30% στην Ευρώπη και 25% στην Αφρική και Μ. Ανατολή). Πλατέα προϊόντα παράγουν επίσης η Alexandria National Iron & Steel Company και η κρατική Egyptian Iron & Steel Company, ενώ δεύτερη σε μερίδιο πωλήσεων στα επιμήκη είναι Beshay- Egyptian American Rolled Steel. Οι πρώτες ύλες (scrap, billet) εισάγονται. Το 2006/07 η παραγωγή προϊόντων χάλυβα ήταν 4,84 εκ. τόνοι (το 2005/06 ήταν 4,70 εκ. τόνοι), η δε αξία των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα (και προϊόντων αυτών) ήταν $ 642,4 εκ. ($ 471,3 εκ. το 2005/06). Η αξία των εισαγωγών για τις ίδιες κατηγορίες ήταν $ 1,78 δισ. Το 2007, οι εταιρείες Ezz Steel Rebars, Suez Steel, Egyptian Sponge Iron and Steel Company και Tibah for Iron and Steel απέκτησαν άδειες για κατασκευή νέων εργοστασίων. Το συνολικό κόστος των τεσσάρων επενδύσεων υπολογίζεται σε $ 2,7 δισ. Με τη λειτουργία των νέων εργοστασίων εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 50% έως το Η Arcelor Mittal (μεγαλύτερος παραγωγός σιδήρου παγκοσμίως) απέκτησε άδεια κατασκευής εργοστασίου παραγωγής μεταλλικού σιδήρου σε στερεά κατάσταση (DRI / direct reduced iron) και χαλύβδινων ράβδων έναντι $ 61,7 εκ. Η κατασκευή του εργοστασίου, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 3 εκ. τόνων, πρόκειται να αρχίσει το 2009, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε $ 1 δισ.. Άδειες για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής σιδήρου συμπιεσμένης μορφής απέκτησαν, τέλος, η Al-Kharafi (Κουβέιτ) και η Al- Tuwairqi Group (Σ. Αραβία) έναντι $ 19 εκ. και $ 1,24 εκ., αντιστοίχως. 3.3 Ενέργεια Η Αίγυπτος διαθέτει διαφοροποιημένες ενεργειακές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμούς υδροηλεκτρισμού και μεγάλες δυνατότητες χρήσης αιολικής ενέργειας. Αν και οι εξαγωγές ακαθάριστου πετρελαίου και πετρελαϊκών προιόντων έχουν υποχωρήσει τα τελευταία έτη, τα σχετικά έσοδα έχουν αυξηθεί, λόγω των υψηλότερων τιμών στις διεθνείς αγορές και βεβαίως, από τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (η Αίγυπτος είναι ο έκτος κατά σειρά εξαγωγέας, παγκοσμίως). 18

19 Λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των ενεργειακών αγαθών, διεθνώς, αλλά και των ελλειμμάτων του κρατικού προυπολογισμού, η κυβέρνηση, το παρελθόν έτος, απεφάσισε την αποκλιμάκωση των επιδοτήσεων που παρέχονται για τις ενεργειακές ανάγκες της βιομηχανίας, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του προυπολογισμού, να ενδυναμωθεί ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προιόντων και να εξορθολογιστεί η χρήση των ενεργειακών πόρων. Καταρχήν, τα μέτρα εφαρμόζονται σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες (αλουμινίου, τσιμέντου κα.). Οι ανάγκες της Αιγύπτου σε ενέργεια καλύπτονται κατά 87% από φυσικό αέριο και πετρέλαιο και κατά το υπόλοιπο από υδροηλεκτρικά έργα και αιολική ενέργεια. Βάσει του 5ετούς προγράμματος , στον τομέα της ενέργειας εφαρμόζονται «Προγράμματα καθαρής ενέργειας - Ηλεκτρικού δικτύου», προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ενισχυθεί το υπάρχον συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας -κυρίως των βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από ανανεώσιμες μορφές, με προοπτική, μέχρι το 2020, ποσοστό 20% των αναγκών να καλύπτεται από ήπιες μορφές. Πυρηνικό πρόγραμμα Το 2007, ο Πρόεδρος της χώρας κ. Hosni Mubarak ανακοίνωσε τη στρατηγική της χώρας να ενεργοποιήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, με την κατασκευή δέκα σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κατανάλωσης. Η χώρα, εκτός από την ενέργεια που αποκομίζει, όπως προαναφέρθηκε, από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και υδρογονάνθρακες σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές, έχει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς για να διασφαλίσει ενέργεια σε βάθος χρόνου και μάλιστα χαμηλού κόστους καθώς και να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση (ετήσιος ρυθμός αύξησης 7%). Η Διεθνής Υπηρεσία για την Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΕΑ) έχει εγκρίνει τη δημιουργία δέκα πυρηνικών σταθμών στην Αίγυπτο, για τους οποίους θα συνδράμει τη χώρα με $ 1,4 δις.. Οι εν λόγω εγκρίσεις αφορούν στους τομείς υδάτινων πόρων, διαγνωστικής τεχνολογίας για ιατρική 19

20 χρήση, επεξεργασίας πυρηνικών λυμμάτων καθώς και της πυρηνικής έρευνας. Στο τέλος του έτους, το αρμόδιο υπουργείο Ηλεκτρισμού και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Διεθνή Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας, προέβη στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξεύρεση εταιρείας συμβούλων που θα τεκμηριώσει την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την ίδρυση του πρώτου σταθμού και τη θέση ασφαλών τεχνικών προδιαγραφών. 3.4 Ο τομέας ακινήτων και κατασκευών Από το 2003, εκτός από τον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, μεταξύ αυτών που προεξάρχουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι οι τομείς των κατασκευών και του real estate. Οι περιοχές που αναπτύσσονται είναι οι Βόρειες ακτές στη Μεσόγειο, οι ακτές της Ερυθράς και νέες οικιστικές και βιομηχανικές πόλεις-δορυφόροι πλησίον των αστικών κέντρων. Πρόσθετα, μεγάλα έργα υποδομής (μέσω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτών), όπως στους λιμένες και το εθνικό δίκτυο οδοποιίας, συμπληρώνουν προς το παρόν, τη βάση δεδομένων. Η εξέλιξη των κατασκευών και του real estate συναρτάται, άμεσα, από τη ρύθμιση και διεύρυνση του χρηματοδοτικού πλαισίου από τα δημόσια και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα. Καταλυτική αναμένεται η επίδραση των εταιρειών χρηματοδοτήσεων, όσον αφορά στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει για κατοικία από μεσαία εισοδήματα. Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα Στέγασης, το οποίο έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του πενταετούς σχεδίου 2007/12 για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του τομέα ακινήτων και ως σημαντικότερα, προς άμεση αντιμετώπιση προβλήματα, προσδιορίζει: τη ρύθμιση και οργάνωση της αγοράς ακινήτων, τη χρηματοδότηση και τη φορολογία αυτών. Σύμφωνα με το νέο νόμο μειώνεται ο φόρος ιδιοκτησίας από 46 σε 10% για μή αγροτικές περιοχές (σε αυτές ο ανάλογος φόρος είναι μηδενικός), εξαιρούνται της φορολογίας οι «πόλεις στην άμμο» (συγκροτήματα φθηνών κατοικιών στην έρημο) καθώς και οι κατοικίες αξίας μέχρι 250 χιλ. ΑΛ (υπολογίζεται σε ποσοστό 90% του συνόλου των κατοικιών της χώρας). Στο πλαίσιο αυτό, ο κατασκευαστικός τομέας αναμένεται να 20

21 συμβάλει στο ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, την πενταετία 2007/12 σε ποσοστό 4,8%. Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης του Υπουργικού Συμβουλίου, η εξέλιξη του κλάδου των ακινήτων έχει ως εξής: Η συνεισφορά στο ΑΕΠ, κατά το οικονομικό έτος 2006/07, ανήλθε σε 8,6% έναντι 8,2% του αντίστοιχου παρελθόντος έτους (μέσος όρος στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, την 5ετία 2001/2006, 4,5%). Την 5ετία , σημείωσε, κατά μέσο όρο, ρυθμό ανάπτυξης 8% περίπου και απασχολεί περί τους 1,7 εκατ. εργαζόμενους. Ο πραγματικός ρυθμός αύξησης ανήλθε σε 14% το οικονομικό έτος 2005/06, σε σχέση με 4% που παρουσίασε το 2004/05. Το 2006/07, ο ρυθμός ανήλθε σε 15,8%. Το 2006/07, η συμμετοχή των αλλοδαπών στην αγορά σημείωσε αξιοσημείωτη πτώση και ανήλθε σε 22,7 εκατ. ΑΛ έναντι 90,8 εκατ. ΑΛ του προηγουμένου οικονομικού έτους. Η συνολική αξία των στεγαστικών δανείων από τράπεζες και εταιρείες χρηματοδότησης ακινήτων αυξήθηκε, από 15,8 εκατ. αιγυπτιακές λίρες το 2004/05, σε 514 εκατ. το 2005/06 και 2 δις ΑΛ το Όσον αφορά στα δομικά υλικά τσιμέντου και σιδηροχάλυβα, η αγορά καθορίζεται από μονοπωλιακές πρακτικές και η κυβέρνηση, προκειμένου να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση και να συγκρατηθούν οι τιμές, απεφάσισε την εφαρμογή δασμών εξαγωγής από το 2006, επιβάλλοντας, παράλληλα, την υποχρέωση προς τους παραγωγούς και μεταπωλητές, να παρέχουν σε εβδομαδιαία βάση, στοιχεία για το ύψος της παραγωγής, των εξαγωγών και των ευρισκομένων στις αποθήκες προιόντων. Το 2007, οι τιμές του τσιμέντου αυξήθηκαν από 190 σε 420 ΑΛ ανά τόννο και του σιδηροχάλυβα διπλασιάστηκαν. Επισημαίνεται ότι από τις πλέον αξιόλογες εκθέσεις, που πραγματοποιούνται στη χώρα και προτείνουμε να τύχει ελληνικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή, είναι η διεθνής κλαδική Interbuild: για δομικά υλικά, εξοπλισμό κατασκευών και εν γένει τα αφορώντα τον κατασκευαστικό τομέα. Πραγματοποιείται κάθε έτος, τον Ιούνιο, στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Καίρου. Contact: Mr. Essam Mostafa, International Market Manager, Arabian Group for Development (AGD), 56 El Riyad St., Mohandessin, Giza, Egypt; tel: , fax: , website: 21

22 3.5 Μεταφορές Οδικές μεταφορές Οι οδικές μεταφορές στην Αίγυπτο χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ατυχημάτων (περίπου θάνατοι, ετησίως) οφειλόμενα στην άσχημη οδική συμπεριφορά και την ελλιπή εφαρμογή των κανονισμών. Το Υπουργείο Μεταφορών επιδιώκει την ανάπτυξη καινούργιων οδικών δικτύων, μέσω του σχήματος δημόσιας ιδιωτικής συνεργασίας (PPP), συνολικού κόστους $ 1,78 δισ. Μεταξύ των προγραμματιζόμενων αυτοκινητοδρόμων είναι οι: Καΐρου-Αλεξανδρείας, Ερυθράς Θάλασσας- Άνω Αιγύπτου και Borg El Arab-Fayoum. Η ανάπτυξη και επέκταση των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων υπολογίζεται ότι θα κοστίσει $ 1,39 δισ Σιδηροδρομικές μεταφορές Ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας παραμέλησης και απουσίας επενδύσεων το σιδηροδρομικό σύστημα της Αιγύπτου είναι φτωχό και με προβλήματα ασφάλειας. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων είναι ζημιογόνα (έλλειμμα περίπου 1,6 δισ. λιρών ετησίως), με μικρά περιθώρια ανανέωσης των αμαξοστοιχιών και του δικτύου. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2006 πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του σιδηροδρομικού τομέα, σε συνεργασία με διεθνείς συμβούλους, ενώ κεφάλαια ύψους 5 δισ. ΑΛ από την πώληση της τρίτης άδειας κινητής τηλεφωνίας, το ίδιο έτος, διατέθηκαν για τον εκσυγχρονισμό αυτού. Αναλυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι θα απαιτηθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες από την απλή ανανέωση του στόλου (το 2007 αγοράστηκαν 40 αμαξοστοιχίες με δωρεά $ 120 εκ. από το Κατάρ) για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν δημόσιες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ΑΛ, εντός των πέντε προσεχών ετών, για τη βελτίωση των υποδομών, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Το 2007, ανατέθηκε το έργο κατασκευής τρίτης γραμμής του metro Καΐρου. Η μήκους 34,2 χλμ. γραμμή θα συνδέει την πρωτεύουσα με το 22

23 αεροδρόμιο Καΐρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013, το δε κόστος κατασκευής υπολογίζεται σε $ 6,5 δισ Αεροπορικές μεταφορές Ο τρίτος τερματικός σταθμός του αεροδρομίου του Καΐρου προβλέπεται να λειτουργήσει δοκιμαστικά στο τέλος του Ιουλίου Ο νέος σταθμός υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί 11 εκ. επισκέπτες ετησίως. Οι εργασίες κατασκευής νέων σταθμών στα αεροδρόμια Hurghada και Sharm El-Sheikh πρόκειται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2009, ενώ εξετάζεται η περίπτωση δημιουργίας αεροδρομίου στην Sadat City για την εξυπηρέτηση εμπορευματικών μεταφορών. Τα έργα στα αεροδρόμια Καΐρου, Hurghada και Sharm El-Sheikh συγχρηματοδοτήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα ($ 335 εκ.), ενώ με δάνειο $ 54 εκ. της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας χρηματοδοτείται η κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού στο αεροδρόμιο Borg Al Arab (Αλεξάνδρεια). Από το 2005 τη διαχείριση του αεροδρομίου του Καΐρου έχει αναλάβει η γερμανική Fraport AG (για οκτώ έτη) και εκείνων των Luxor, Aswan, Abu Sibel, Hurghada και Sharm El-Sheikh η γαλλική Aeroports de Paris (για έξι έτη). Η EgyptAir υλοποιεί την τελευταία τριετία πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, το οποίο ανέρχεται, έως σήμερα, σε περίπου $ 2 δισ. Η τελευταία συμφωνία που πραγματοποιήθηκε το 2007 αφορά στην αγορά 6 αεροσκαφών EMBRAER 170 έναντι $ 189 εκ. Η χαμηλού κόστους θυγατρική της EgyptAir Express δημιουργήθηκε το 2007 για να εξυπηρετεί την εσωτερική αγορά και περιφερειακούς προορισμούς (Σ. Αραβία, Ιορδανία) Θαλάσσιες μεταφορές Η Αίγυπτος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες εμπορικές ροές με προορισμό την ίδια όσο και τις διερχόμενες μέσω της διώρυγας του Suez, έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα ανάπτυξης των λιμένων. Η Hutchison Port Holdings (Χονγκ Κονγκ) σε συνεργασία με κοινοπραξία επενδυτών από την Σ. Αραβία έχει 25ετούς διάρκειας 23

24 σύμβαση ΒΟΟΤ με την Alexandria Port Authority για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και λειτουργία των εμπορευματικών σταθμών στην Αλεξάνδρεια και την Δεκέλεια. Οι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το Η Damietta International Port Company (DIPCO / κοινοπραξία υπό τον έλεγχο της κουβειτιανής KGL Transport Company) έχει αποκτήσει δικαιώματα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του λιμένα της Damietta διάρκειας 40 ετών. Το 2007 υπεγράφη μεταξύ της Ahli United Bank και του Arab Banking Corporation (Μπαχρέιν) και της DIPCO συμφωνία χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέου τερματικού σταθμού εμπορευμάτων ύψους $ 480 εκ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Το 2007, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Suez Canal Container Terminal (60% συμμετοχή ολλανδικής APM Terminals International) και της Αρχής Λιμένος Port Said για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης ανάπτυξης του εμπορευματικού σταθμού East Port Said. Το έργο αναμένεται να κοστίσει $ 140 εκ. και θα αυξήσει την χωρητικότητα του σταθμού σε 2,55 εκ. εμπορευματοκιβώτια έως το Η εταιρεία λειτουργίας εμπορευματικών λιμένων Dubai Ports World (DP World) εξαγόρασε, το 2007, μερίδιο 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Sokhna Port Development Company έναντι $ 670 εκ. Η τελευταία έχει σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας του λιμένα της Sokhna (ΒΔ Suez) τύπου BOT 25-ετούς διάρκειας. Η DP World προγραμματίζει επενδύσεις ύψους $ 2,3 δισ. Ο λιμένας της Sokhna πρόκειται να αποτελέσει τον πρώτο της κατηγορίας deep sea στην Αίγυπτο (τουτέστιν, δυνατότητας υποδοχής σκαφών τύπου Panamax). 3.6 Τηλεπικοινωνίες Ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορικής παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη (έως και 20% ετησίως). Το κρατικό μονοπώλιο σταδιακά υποχωρεί δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία. Η απελευθέρωση της αγοράς και ο ανταγωνισμός είχαν ως αποτέλεσμα μειωμένες τιμές. Εκ των σημαντικότερων εξελίξεων, το 2007, ήταν η είσοδος τρίτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, η προκήρυξη της δεύτερης άδειας σταθερής τηλεφωνίας και η ανάπτυξη υπηρεσιών (διαχείρισης πελατειακών 24

25 σχέσεων, τηλεφωνικά κέντρα, κέντρα τεχνολογικής και λογισμικής υποστήριξης), οι οποίες βασίζονται στην μεταφορά δραστηριοτήτων αλλοδαπών εταιρειών (που ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής) σε χώρες χαμηλού κόστους, όπως η Αίγυπτος. Η κινητή τηλεφωνία διαδίδεται με ταχείς ρυθμούς. Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων (90% των οποίων κάνουν χρήση προπληρωμένων καρτών) τετραπλασιάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια φθάνοντας τα 28 εκ. το Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν σε τρεις με την απόκτηση άδειας από την Etisalat Misr κοινοπραξία της ETISALAT (Η.Α.Ε.) που κατέχει 66% και των Egyptian Postal Authority, National Bank of Egypt, Commercial International Bank έναντι $ 3,1 δισ. Η Etisalat Misr και η Vodafone Egypt (Vodafone 54,9% - Telecom Egypt 44,7%) απέκτησαν, το 2007, άδειες για παροχή υπηρεσιών 3 ης γενιάς (3G) έναντι $ 610 εκ. έκαστη. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η MobiNil (Orange Telecom 67% - Orascom Telecommunications 33%). Η Orascom Telecom Holdings (οικογένεια Sawiris) δραστηριοποιείται, επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο με θυγατρικές κινητής τηλεφωνίας στην Αλγερία, την Τυνησία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Ζιμπάμπουε. Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας (11 εκ. συνδρομητές) πρόκειται να ολοκληρωθεί με την παραχώρηση της δεύτερης άδειας και τη χορήγηση αδειών για πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων (σήμερα αυτές διοχετεύονται μέσω του δικτύου της Telecom Egypt). Μεταξύ των υποψηφίων διεκδικητών της δεύτερης άδειας σταθερής τηλεφωνίας είναι η France Telecom, η Noor Financial Company (Κουβέιτ), οι αιγυπτιακές Orascom Telecom, Giza Systems και Alkan, η Etisalat και η Atheeb Group (Σ. Αραβία). Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του Η Etisalat Egypt απέκτησε, τον Οκτώβριο του 2007, άδεια για πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων. Στον τομέα των διεθνών συνδέσεων η Telecom Egypt και η γαλλική Alcatel υπέγραψαν, το 2007, συμφωνία για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου (TE North) το οποίο θα συνδέει την Αλεξάνδρεια με τη Μασσαλία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009 (κόστος $ 125 εκ.). Συμβόλαιο αναβάθμισης υποδομών μεταφοράς δεδομένων μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο υπέγραψε επίσης η Telecom Egypt με την ινδική Middle East-Western Europe (IMEWE). 25

26 Η Κυβέρνηση δίδει έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου των τεχνολογιών πληροφορικής παρέχοντας κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων, εφαρμόζοντας προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού και θεσπίζοντας κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Ιδιαίτερης προβολής τυγχάνει το τεχνολογικό πάρκο Smart Village στο οποίο έχουν εγκατασταθεί μεγάλες διεθνείς εταιρείες (Microsoft, Oracle, Alctel-Lucent, Ericsson, HP), ενώ πρόκειται να δημιουργηθούν ένα τεχνολογικό κέντρο στην Δαμιέττη και τηλεφωνικό κέντρο στο Κάιρο (Contact Center Park). Στον κλάδο λογισμικού δραστηριοποιούνται περί τις 500 εταιρείες, πλην όμως ελάχιστες εξ αυτών έχουν ικανό μέγεθος για διεθνή συνεργασία. Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς υπηρεσιών και προϊόντων τεχνολογιών πληροφορικής είναι η Microsoft (Innovation Center), η ΙΒΜ (Technology Development Center) και οι αιγυπτιακές ITWorx και Harf. Οι συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) συναρμολογούνται σε ποσοστό 60-70% στην Αίγυπτο, με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που εισάγεται από την Κίνα και την Ινδία. Οι μισές από τις 20 κύριες εταιρείες στον κλάδο είναι αιγυπτιακές. Η χρήση Η/Υ είναι ακόμη σχετικά περιορισμένη (15%), οι δε χρήστες του διαδικτύου υπολογίζονται σε 7 εκ., τα περιθώρια συνεπώς ανάπτυξης είναι σημαντικά. Μεταξύ των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τη διάδοσή τους είναι η εφαρμογή χαμηλών τελών σύνδεσης, η επιδότηση αγοράς Η/Υ από νοικοκυριά και η δημιουργία ομίλων τεχνολογιών πληροφορικής (IT Clubs) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη-κυβερνητικές οργανώσεις με σύνδεση χαμηλού κόστους. 3.7 Υπηρεσίες Τουρισμός Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή ξένου συναλλάγματος της Αιγύπτου, αντιπροσωπεύοντας 11% του ΑΕΠ. Οι τομείς ξενοδοχείων και εστίασης σημείωσαν αύξηση 13,2%, το 2006/07. Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται από την Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή. Το 2007, κύριες χώρες προέλευσης ήταν η Ρωσία (1,6 εκ.), η Γερμανία (993 χιλ.), το Ην. Βασίλειο (958 χιλ.) και η Ιταλία (916 χιλ.). Συνολικά ο αριθμός των 26

27 τουριστών αυξήθηκε, το 2007, κατά 10,8%, φθάνοντας τα 10 εκ. και των διανυκτερεύσεων κατά 14,1%. Τα έσοδα για το 2007 υπολογίζονται σε $ 8 δισ. (ετήσια αύξηση 10,7%). Το Υπουργείο Τουρισμού εκτιμά ότι οι αφίξεις τουριστών θα αυξηθούν σε 16 εκ. έως το 2014 και προγραμματίζει την ανάπτυξη νέων προορισμών και μορφών τουρισμού (ακτή Μεσογείου, συνεδριακός τουρισμός), τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και την προσέλκυση επενδυτών. Ενδιαφέρον ξένων επενδυτών έχει εκδηλωθεί, ιδίως, από τις αραβικές χώρες του Κόλπου (Η.Α.Ε., Κατάρ, Ντουμπάι), με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα (Sharm El Sheikh, Hurgadha) όπου υλοποιούνται έργα κατασκευής πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και κατοικιών. Δεδομένης της κυβερνητικής στήριξης του κλάδου, η προοπτική για τη βιομηχανία του τουρισμού είναι θετική, εξαρτάται όμως πάντοτε από την προσαρμοστικότητα σε ενδεχόμενες εξωτερικές αναταραχές (περιφερειακή αστάθεια, άνοδος τιμών πετρελαίου) Διώρυγα Suez Τα έσοδα της διώρυγας του Suez συνέχισαν την άνοδό τους και το 2006/07, φθάνοντας τα $ 4,2 δισ., έναντι $ 3,6 δισ. το 2005/06. Συνολικά ο αριθμός των πλοίων που διήλθαν από την διώρυγα ήταν ( το 2005/06). Οι αυξημένες εμπορικές ροές, ιδίως από και προς την Κίνα και την Ινδία, συνέβαλλαν στην άνοδο των εσόδων, καθώς επίσης και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου που κατέστησε τις συντομότερες οδούς μεταφορών ελκυστικότερες οικονομικά. Η αύξηση των τελών διέλευσης, από τον Απρίλιο του 2008, αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην άνοδο των εσόδων. Η Κυβέρνηση προγραμματίζει επένδυση άνω των $ 5 δισ. μεταξύ σε έργα αναβάθμισης της διώρυγας (διεύρυνση και εκβάθυνσης) επιτρέποντας την διέλευση δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας 350 χιλ. τόνων (οι υφιστάμενες υποδομές επιτρέπουν ανώτατο φορτίο έως 200 χιλ. τόνους) Τραπεζικός τομέας 27

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δελτίο οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων Αιγύπτου

Θέμα: Δελτίο οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων Αιγύπτου ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κάιρο, 08.06.10 Αρ. Πρωτ. Φ.2790/769 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών Β3 Δ/νση Κοιν. : Διπλ. Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφ. κ. Γ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 1. Εισαγωγή Από το 2004 η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MUSTAFA OSMAN ISMAIL ALAMIN MINISTER OF INVESTMENT, REPUBLIC OF SUDAN TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ABBAS ALI AL-NAQI SECRETARY GENERAL, ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, STATE OF KUWAIT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας

Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρήσεων» Λάρισα 23 Μαίου 2013 Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Παρουσίαση από Δημήτριο Μίχα Σύμβουλο Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποδομές - μεταφορές

1. Υποδομές - μεταφορές 1. Υποδομές - μεταφορές Οι ανεπτυγμένες υποδομές του, καθιστούν το Βέλγιο σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο και κέντρο διανομής. Διαθέτει το δεύτερο πλέον εκτεταμένο ποτάμιο δίκτυο στην Ευρώπη, εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος)

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) Καζαμπλάνκα 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΤΖΕΝΤΑΣ. Συντάκτης Θεόδωρος Ξυπολιάς, Σύµβουλος Α Ο.Ε.Υ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΤΖΕΝΤΑΣ. Συντάκτης Θεόδωρος Ξυπολιάς, Σύµβουλος Α Ο.Ε.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΤΖΕΝΤΑΣ Συντάκτης Θεόδωρος Ξυπολιάς, Σύµβουλος Α Ο.Ε.Υ. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA) Καταβολή επιπλέον βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα