Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα"

Transcript

1 Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής Ιούνιος

2 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει κατά 0,6% του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες με κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξησης της διείσδυσης (Παγκόσμια Τράπεζα, 2009) Στην Ελλάδα, ο κλάδοςτο2009: αποτελούσε το 1,8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), μόνο από την πλευρά της προσφοράς συνεισέφερε 2 δις στα δημόσια έσοδα (εκ των οποίων τα 1,65 δις είναι φορολογικά έσοδα και περίπου 350 εκ. αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές), είναι περισσότερα από την αξία των προβλεπόμενων από τα πρόσφατα μέτρα μειώσεων σε μισθούς και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων το 2010 και 2011 ( 1,9 δισ.) έχει δημιουργήσει (άμεσα και έμμεσα) 80 χιλ. θέσεις εργασίας με ακαθάριστο εισόδημα 2,5 δις που αντιστοιχούν στο 1,8% των απασχολούμενων στη χώρα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του πληθωρισμού μέσω της συνολικής μείωσης τιμών των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά 35,5% μεταξύ 1999 και ΦΠΑ 6,5 Πάροχοι 320 Φόρος εισοδήματος εταιρειών και έκτακτη εισφορά 17,7 Προμηθευτές & έμποροι Ανάλυση δημόσιων εσόδων (ποσά σε εκ. ) Φόροι και εισφορές από τους παρόχους Φόροι και εισφορές από την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας Φόρος εισοδήματος εργαζομένων Ανάλυση ωφελειών στην απασχόληση (σε χιλ. άτομα) 24,2 Σύνολο αλυσίδας αξίας Τέλη κινητής τηλεφωνίας και λοιποί φόροι 27,5 Έμμεσα οφέλη: Δημόσιος τομέας 28,4 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 92 Ασφαλιστικές εισφορές 80,1 Γενικό σύνολο

3 Πορεία κλάδου κινητής τηλεφωνίας σε χώρες της ευρωζώνης κατά την περίοδο της κρίσης Ο τζίρος για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας συρρικνώνεται με ρυθμό που είναι διπλάσιος από τον δεύτερο χειρότερο ρυθμό στην Ευρώπη και με απόσταση πάνω από 10% απότομέσοόροτηςευρώπης. Τζίρος από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη και τη δεύτερη χειρότερη ευρωπαϊκή αγορά (Αυστρία) Πηγή: Credit Suisse

4 Έσοδα και αποτελέσματα κλάδου Ο κλάδος γνωρίζει μείωση των εσόδων του το 2009 για πρώτη φορά στην ιστορία του Έσοδα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ,1% 17,6% 14,0% (σε εκ. ευρώ) ,6% 4,7% 1,5% 2,9% -9,3%

5 Προβλέψεις για την ελληνική οικονομία Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα έτη είναι ιδιαίτερα δυσμενείς με αρνητικές συνέπειες και στον κλάδο 10% 5% 0% -5% -10% -15% Προβλέψεις Δ.Ν.Τ. για την ελληνική οικονομία (ετήσια μεταβολή) Μεταβολή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές Ιδιωτική κατανάλωση Ακαθάριστες Επενδύσεις Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα επιδιώξουν να περιορίσουν τα έξοδα, περιλαμβάνοντας και τις δαπάνεςτουςγιακινητή τηλεφωνία. Ο κλάδος μπορεί να υποστηρίξει την ανάκαμψη με τις επενδύσεις ύψους 1,8 δις που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει, όταν στο σύνολο της οικονομίας οι επενδύσεις θα συρρικνωθούν σωρευτικά κατά 33% περίπου την τριετία

6 Κινητή Ευρυζωνικότητα Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διείσδυσης για κάρτες κινητής ευρυζωνικότητας είναι 5.2% του συνολικού πληθυσμού και αναπτύσσεται ταχύτατα

7 Κινητή Ευρυζωνικότητα Η Ελλάδα εμφανίζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας Το κινητό τηλέφωνο έχει τεράστιες δυνατότητες ως μέσο εξάλειψης του ψηφιακού χάσματος, ειδικά σε περιοχές που η ενσύρματη ευρυζωνική πρόσβαση δεν είναι διαθέσιμη. Στην Ελλάδα, η διείσδυση για κάρτες κινητής ευρυζωνικότητας τον Ιανουάριο 2010 ανήλθε σε μόλις 2%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% περίπου σε ένα έτος. Τόσο, η διείσδυση όσο και ο ρυθμός αύξησής της υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Βραχυπρόθεσμα, εκτιμάται ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα από κάρτες 3G μπορεί να υποκαταστήσει την σταθερή πρόσβαση, ωστόσο μεσοπρόθεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά ως προς τα δίκτυα οπτικών ινών νέας γενιάς (FTTx)

8 Προβλέψεις για τον κλάδο Η πορεία του κλάδου και η εξέλιξη του εξαρτάται από την ανάπτυξη του mobile broadband Η διείσδυση του mobile broadband στην Ελλάδα είναι μόλις 2% με ρυθμό ανάπτυξης 25% ενώ η διείσδυση του mobile broadband στην ΕΕ είναι μόλις 5,2% με ρυθμό ανάπτυξης 86% Με βάση την 15 η έκθεση της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, η καθυστέρηση στη χώρα μας μπορεί να οφείλεται στις δυσκολίες αδειοδότησης και δικαιωμάτων χρήσης Επιπρόσθετα, το τέλος κινητής τηλεφωνίας επιβαρύνει το mobile internet δημιουργώντας αντικίνητρο στην ανάπτυξη του. 2 σενάρια για το μέλλον των κινητών τηλεπικοινωνιών: Σενάριο Α: Το ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον δεν αλλάζει και η διείσδυση mobile broadband αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και σήμερα Σενάριο Β: Το κράτος διευκολύνει την ανάπτυξη των δικτύων υπηρεσιών mobile broadband με αποτέλεσμα η διείσδυση να αναπτυχθεί με τον ευρωπαϊκό ρυθμό 4,2 Κύκλος εργασιών από υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών 3,9 3,8 3,4 Σενάριο Α Σενάριο Β 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,2 3,0 2,9 2,8 Διείσδυση mobile broadband 37,3% Σενάριο Α Σενάριο Β 20,1% 10,8% 5,8% 3,1% 2,0% 2,5% 3,1% 3,9% 4,9% 6,1% 7,7%

9 Προβλέψεις για τον κλάδο Με βάση τη Παγκόσμια Τράπεζα (Qiang 2009), κάθε 10% αύξηση στη διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων αυξάνει το ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες κατά 1,21% Συνεισφορά κλάδου στο ΑΕΠ από την 1,80% πλευρά της προσφοράς 1,63% 1,13% Συνεισφορά κλάδου στα δημόσια έσοδα σε εκ. ευρώ Διαφορές σεναρίων: 0,5% ΑΕΠ κλάδου 22 χιλ. εργαζόμενοι Α Β Α Β 600εκ. δημόσια έσοδα Συνεισφορά κλάδου στην απασχόληση 80 σε χιλ. άτομα Α Β Συνεισφορά του mobile broadband στο ΑΕΠ από την πλευρά της χρήσης 0,1% 1,6% του ΑΕΠ από τη χρήση mobile broadband* *Για τον υπολογισμό της αύξησης του ΑΕΠαπότηχρήση, υπολογίζεται μόνο το 50% των ωφελειών που προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα καθώς ένα μέρος του mobile broadband αντικαθιστά σταθερές συνδέσεις ΗαύξησητουΑΕΠαπότοσενάριοΒ(0,5% από την προσφορά και 1,6% απότηχρήση) είναι μεγαλύτερη από τη συνολική ανάπτυξη της χώρας μεταξύ 2010 και 2015 (1,2%) με βάση τις προβλέψεις του Δ.Ν.Τ. 0,4% 2,0% Α Β

10 Κόστος κινητής τηλεφωνίας Μεταξύ 1999 και 2009, ο συνολικός δείκτης τιμών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει μειωθεί κατά 35,5% Εξέλιξη δεικτών τιμών κινητής τηλεφωνίας Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή Δείκτης τιμών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας Δείκτης τιμών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δείκτης τιμών συσκευών τηλεφωνίας 136,44 77,23 64,44 46,96 Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αποτελούν μετά τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους κλάδους με τη μεγαλύτερη μείωση τιμών στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία έτη όμως, οι σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία έχουν αντισταθμίσει τις μειώσεις των τιμών από τις εταιρείες

11 Διαδικασία αδειοδότησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας Απαιτείται νέο, απλό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και εντός του 2010 & αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης Οι εταιρείες υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη των δικτύων τους, η λειτουργία των οποίων είναι αβέβαιη λόγω της αδυναμίας έγκαιρης αδειοδότησης των ΣΒ: Γραφειοκρατία: Απαιτείται εμπλοκή 9 δημόσιων υπηρεσιών, τη στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η διαδικασία ολοκληρώνεται από 1-3 δημόσιους φορείς Χρονοβόρα διαδικασία: 2 έτη στην Ελλάδα έναντι 8 μηνών στην ΕΕ κατά ΜΟ Διαχειριστική αδυναμία: Λιγότερο από το 10% του συνόλου των υφιστάμενων κεραιών έχει επαναδειοδοτηθεί (μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου), τη στιγμή που όλες οι εταιρίες έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές τους απαιτούμενους φακέλους. Αδυναμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετικό έργο, λόγω συναρμοδιότητας πολλών Υπουργείων & φορέων Απαιτείται άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων για την πρακτική και ουσιαστική επίλυση του αδειοδοτικού προβλήματος Σημειώνεται ότι οι ΣΒ κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν βάσει εγκεκριμένων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ΕΕΑΕ, η οποίαμάλιστατο2009 πραγματοποίησε συνολικά ελέγχους πανελλαδικά που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των. Σε καμία από αυτές τις μετρήσεις δε διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε η/μ ακτινοβολία. Η ανάγκη αλλαγών στο ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Το 15 ο report της ΕΕ επισημαίνει την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της αδειοδότησης στην Ελλάδα και αποτελεί οδικό χάρτη για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

12 Η Κινητή Τηλεφωνία παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης Η ανάπτυξη των ασύρματων κινητών επικοινωνιών μπορεί να ενισχύσει την παραγωγική διαδικασία, να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να αναβαθμίσει τη σχέση τους με την Πολιτεία Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών μπορούν να λειτουργήσουν ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων και να επιτρέψουν ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους Η δυναμική που προσφέρουν οι ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές μπορεί να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης δημιουργώντας έτσι μία καινούργια πλατφόρμα για υιοθέτηση νέων προτύπων λειτουργίας Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση όλων αυτών των ενεργειών αποτελεί η λειτουργία ενός ευρυζωνικού δικτύου, το οποίο με τη σειρά του απαιτεί τη διάθεση του κατάλληλου φάσματος, ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Κλάδο Κινητής Τηλεφωνίας Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η : επέκταση του δικτύου οπτικών ινών από το δίκτυο κορμού στο δίκτυο πρόσβασης, στην κατεύθυνση του Fiber To The Mobile Hub (FTTMH) και σταδιακά στην κατεύθυνση του Fiber To The BS (FTTBS) Περαιτέρω αύξηση των εκχωρήσεων και χρήσεων φασμάτων για δισημειακές ζεύξεις με ταυτόχρονη αύξηση του φασματικού εύρους από 7MHz > 14MHz > 28MHz > 56MHz. Σύμφωνα με την ΕΕ το 50% της αύξησης της παραγωγικότητας της οικονομίας επιτυγχάνεται από την αξιοποίηση των ΤΠΕ 12

13 Η Κινητή Τηλεφωνία παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης Οι προτάσεις του Κλάδου Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να εξασφαλίσει εκπαίδευση καλύτερης ποιότητας αλλά και ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και την ανάπτυξη για όλο τον πληθυσμό της χώρας Είναι γεγονός αναμφισβήτητο το τεχνολογικό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη, τα αστικά κέντρα από την περιφέρεια, τη δημόσια από την ιδιωτική εκπαίδευση Από πλευράς εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, έχουν διαμορφωθεί οι τεχνολογικές λύσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών που επιτρέπουν στο σύνολο του πληθυσμού την πρόσβαση και αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεματικής, τηλεδιασκέψεων, άμεσης ενημέρωσης, πρόσβαση σε τεράστιο όγκο εκπαιδευτικού υλικού Από την πλευρά των κατασκευαστών, ήδη υπάρχουν τα προϊόντα που υποστηρίζουν την ασύρματη λειτουργία (net books, e-books κ.ά.) Εφόσον, λοιπόν, δημιουργηθούν οι τεχνολογικές υποδομές και διατεθούν οι τερματικές συσκευές, ηεκπαιδευτικήκοινότηταμπορείνα: διαθέσει και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο της χώρας όλο τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού υλοποιήσει μέσω διαδικτύου διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές να ενθαρρύνει την κοινωνική δικτύωση και την ανταλλαγή πληροφορίας να προβάλει την εργασία και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και μαθητών 13

14 Η Κινητή Τηλεφωνία παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης Οι προτάσεις του Κλάδου Οι κινητές επικοινωνίες δύνανται να αναβαθμίσουν τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον πολίτη Τα δίκτυα ΚΤ μέσω των τεχνολογιών 3G και GPRS παρέχουν την δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων, επομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών όπως επίσης και με συστήματα διαχείρισης οδικής κίνησης, πυροπροστασίας, συστήματα ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με κεντρικά συστήματα συλλογής ψηφιακών δεδομένων και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην άμεση και αποτελεσματικής λειτουργία δημόσιων φορέων όπως π.χ. της Εφορίας, τηςαστυνομίαςκ.τ.λ. Θα πρέπει να εξετασθεί η αξιοποίηση των κινητών επικοινωνιών πέραν των υπηρεσιών φωνής και ειδικά στις υπηρεσίες mobile applications, η εφαρμογή των οποίων θα γίνει με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου που έχουν ανάγκη πρόσβασης στα επιχειρησιακά δεδομένα ενώ βρίσκονται εκτός γραφείου για υπηρεσιακές ανάγκες Η κεντρική διαχείριση και συνάθροιση της συζήτησης θα πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας υπ όψιν και το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ το οποίο συναθροίζει την ζήτηση των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών Ένα τέτοιο έργο μπορεί να επιτρέψει την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη φορητών εφαρμογών στις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, π.χ. ανάγκες διασύνδεσης μέσω κινητών επικοινωνιών για το σύστημα υγείας/ φάρμακα, τιμοληψία για τον έλεγχο τιμών καταναλωτικών προϊόντων, on line ενημέρωση από αυτοψίες ελεγκτών εργασίας κλπ. 14

15 Η Κινητή Τηλεφωνία παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης Οι προτάσεις του Κλάδου Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτατα τις απαραίτητες δικτυακές υποδομές, ωστόσο οι δυσκολίες στην αδειοδότηση των ΣΒ και κατ επέκταση στην ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας έχουν σαν συνέπεια η Ελλάδα να αποκλίνει σήμερα από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες όσον αφορά στο ποσοστό της κάλυψης του πληθυσμού με υπηρεσίες 3ης γενιάς, αλλά και στην χωρητικότητα που απαιτείται να έχουν τα δίκτυα στους χώρους που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μαθητών και φοιτητών (σχολεία και πανεπιστήμια). Οι δυσκολίες μπορούν και πρέπει να αρθούν με: α) την επίλυση του προβλήματος της αδειοδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και β) την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των κινητών επικοινωνιών και την ανάδειξή του από την πολιτεία ως αναγκαία προϋπόθεση για την τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας 15

16 Προτάσεις πολιτικής Ανάδειξη της κινητής τηλεφωνίας σε άξονα στρατηγικής ανάπτυξης της οικονομίας Περιορισμός της γραφειοκρατίας & δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και δικτύων (3G, LTE) ΕξορθολογισμόςτουθεσμικούπλαισίουγιατηναδειοδότησηΣΒκαιτηνανάπτυξη των δικτύων Διαμόρφωση πολιτικής βάσει των επιστημονικών δεδομένων Εποικοδομητική ενημέρωση του κοινού για το θέμα (καταπολέμηση της τεχνοφοβίας) Άμεση θέσπιση του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας ως μέτρο ουσιαστικής διαφάνειας, ενημέρωσης και ελέγχου μια πρωτοβουλία που ο Κλάδος προτίθεται να στηρίξει Άμεσηενίσχυσητουσυντονιστικούρόλου της ΕΕΤΤ και καθιέρωσή της ως κεντρική αρχή για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας αδειοδότησης Περιορισμός του φορολογικού χάσματος που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη ΕΕ Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έμφαση σε ασύρματες τεχνολογίες και κινητές επικοινωνίες Εναρμόνιση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες Κινητή Τηλεφωνία: Ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την αναβάθμιση της σχέσης της δημόσιας διοίκησης με τον πολίτη 16

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Δεκέμβριος 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα